NYHEDSBREV. Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Nyt RAS anlæg på vej i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Nyt RAS anlæg på vej i Norge"

Transkript

1 NYHEDSBREV August 2017 Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har indledt en midtvejsundersøgelse af tolden på import af portionsørreder fra Tyrkiet. Det sker i forlængelse af, at de tyrkiske opdrættere har fremsendt en klage til kommissionen. Klagen går bl.a. på, at den tyrkiske støtteordning er ændret, så der nu er mere begrænset adgang til direkte subsidier. EU Kommissionen har vurderet, at tyrkerne har leveret de nødvendige og tilstrækkelige beviser for at genoptage sagen, og vi betragter sagen med stor alvor Vi har analyseret klagen nærmere, og vi er ikke enige i de påstande og argumenter, som tyrkerne ligger til grund for klagen. Vi har derfor kontaktet vores EU kollegaer for at undersøge, om der er opbakning til et fælles EU modsvar. Vi er glade for, at der er massiv opbakning til vores initiativ. Vi har nu kontaktet advokatfirmaet Gide fra Bruxelles, som vil bistå os med at føre sagen overfor EU Kommissionen. Det var Gide, som hjalp os med at udforme den klage, der lå til grund for den nuværende told. Fristen for at indsende bemærkninger er den 23. august, og der kan gå op til 15 måneder, før EU Kommissionen træffer afgørelse i sagen. I det næste Nyhedsbrev vil vi bringe yderligere detaljer om sagen. Interesserede er velkommen til at kontakte direktør Brian Thomsen for yderligere informationer. Side 2 Nyt RAS anlæg på vej i Norge Side 3 Fisk på Langsand Laks døde af svovlbrinte forgiftning Side 4 Nordea Markets forventer faldende laksepriser Side 4 Dansk akvakultur vækst, udfordringer og beskæftigelse Side 6 Import fra Tyrkiet Side 6 Eksport af ørreder og ål Side 8 Farmers Day Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Nyt RAS anlæg på vej i Norge Selskabet Salmo Terra har søgt om licens til at opføre et nyt RAS anlæg uden for Bergen. Anlægget udgøres af to RAS 2020 systemer, og den årlige produktion forventes at være ca tons laks med levering fra slutningen af De samlede investeringsudgifter er anslået til ca. 159 mio. kr. ANTI-subsidietold PÅ ØRREDER Ja faktisk forventede vi, at diskussionen om import af statsstøttede tyrkiske ørreder til EU var afsluttet, da EU-kommissionen indførte anti-subsidietolden på ca. 9% i februar 2015 og med varighed i fem år. Efter langt forarbejde fra Dansk Akvakultur sammen med andre ørredopdrætsforeninger i EU. Men lige her op til sommerferien har tyrkerne sendt Kommissionen en anmodning om, at tolden skal afskaffes indenfor kort tid og inden dens 5 årige løbetid. Ja jeg kan ikke undgå at få den tanke, at tyrkerne så kunne undgå opmærksomhed omkring deres henvendelse, og dermed satse på en for sen reaktion fra vor side. Men fra Dansk Akvakulturs side har vi straks valgt at imødegå tyrkernes anmodning med fuld styrke. Vi frygter, at priserne igen vil falde tilbage til det tidligere lave niveau. Men hvorfor bekymre sig, nu hvor tyrkerne hævder, at er der ingen konkurrenceforvridning finder sted. Den direkte tyrkiske statsstøtte til produktion af ørreder er jo reduceret betragteligt. Jeg har min tvivl, når tyrkerne hævder, at statsstøtten er reduceret betragteligt, da de under hele den tidligere sag hævdede, at den ikke var konkurrenceforvridende. Det kan jo meget vel være, at der er indført nye støtteordninger, som mere indirekte støtter de tyrkiske ørredopdrætters salg til EU. Eksempelvis statsbetaling af veterinære omkostninger, investeringsstøtte for opdrættere der eksporterer til EU, støtte til salg og markedsføring i EU og så videre. Men det er naturligvis kun spekulation. Vi er i fuld dialog med vore opdrætskolleger i Spanien, Frankrig, Italien, England og Polen, og de støtter op om vort modsvar til EU-kommissionen. Forhåbentlig støtter de os også økonomisk lige som sidste gang. Men en pæn sum penge kommer det til at koste Dansk Akvakultur, da vi igen kommer til at anvende vor udmærkede advokat fra sidste gang. Men vi vil gøre, alt hvad vi kan, for at fastholde anti-subsidietolden så længe tyrkerne fortsætter med at støtte deres opdrættere med direkte produktionstilskud. Kilde: Intrafish.com Dansk viden giver mere effektiv afrikansk fiskeproduktion Vi har modtaget nedenstående pressemeddelelse fra Aller Aqua: Tirsdag den 8. august besøger minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, og borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen, Aller Aqua i Christiansfeld, som producerer fiskefoder til dam- og havbrug. Under besøget vil udviklingsministeren og borgmesteren få indblik i, hvordan dansk viden og teknologi, kan bidrage til at øge fødevareproduktionen til den hastigt voksende afrikanske befolkning på en bæredygtig måde. Under mødet vil Aller Aqua præsentere et nyt forslag til yderligere samarbejde inden for uddannelse i aquakultur Afrika syd for Sahara. Med den nuværende befolkningstilvækst på det afrikanske kontinent, vil den afrikanske befolkning blive fordoblet inden Det stiller høje krav til skoler, infrastruktur, jobskabelse, og naturligvis til en mere effektiv fødevaresektor. Der er masser af muligheder for at udvikle den afrikanske fødevaresektor, men hvis produktionen skal være effektiv og bæredygtig, kræver det viden og teknologi. Det kan en virksomhed som Aller Aqua bidrage med, og jeg glæder mig meget til at besøge virksomheden og høre om erfaringer, udfordringer og til at drøfte Aller Aquas ideer til, hvordan vi kan samarbejde yderligere inden for uddannelse, vækst og jobskabelse inden for aquakultur, udtaler minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs. Aller Aqua har produceret fiskefoder siden 1963, og i 2011 åbnede den første fiskefoderfabrik i Egypten. Siden da har Aller Aqua samarbejdet med Danida, Danmarks udviklingssamarbejde, om en række projekter i Afrika. Eksempelvis er Aller Aquas fabrik i Egypten etableret i samarbejde med Danida og IFU, Investeringsfonden for udviklingslandene, og fik ved etableringen støtte fra Danida på 4 mio. kr. samt fra IFU på 60 mio. kroner. I 2016 begyndte Aller Aqua opførslen af en ny fabrik i Zambia, som støttes af IFU med et lån på 49 mio. kr. I dag har Aller Aqua tre produktionslinjer i Egypten, en fabrik under opførsel i Zambia og aktiviteter i Ghana og Nigeria. Borgmester Jørn Pedersen glæder sig til at udviklingsministeren oplever hvordan en af Kolding Kommunens virksomheder bidrager til en bedre verden gennem cirkulær økonomi. Den viden, som Aller Aqua har opbygget gennem generationer, bidrager til at en række afrikanske lande, kan sætte skub på deres udvikling, samtidig med at Aller Aqua skaber vækst og arbejdspladser i Kolding Kommune. Ivan Bundgård Sørensen 2

3 Det er et fantastisk eksempel på, at vi gennem udviklingssamarbejdet kan bidrage til en bæredygtig udvikling i verden, samtidig med at vi skaber vækst i hele Danmark. Det er en win-win situation, som vi forhåbentlig får mange flere af, siger Borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen. Fisk på Langsand Laks døde af svovlbrinte-forgiftning En svovlbrinte-forgiftning var årsagen til, at der pludselig døde 250 tons fisk på Langsand Laks. Det har tre uafhængige eksperter nu konkluderet. Selskabet har oplyst, at forsikringen dækker op til 90 % af tabet. Kilde: FødevareWatch Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret leoni advokater Generalkommandoen Strafferet Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen NIVEAU- OG FLOWMÅLING + meget andet kontaktløs mikrobølge flowmåler MicroFlow leverer præcise, gentagende hastighedsmålinger for væskeflow, enten som en stand-alone enhed eller som en del af et større komplet system. laserflowmåling under overfladen Teledyne Isco annoncerer den første kontaktfri flowmåler teknologi til åben kanal applikationer - laser Doppler hastighedsmåling. Laserteknologien måler hastighed under overfladen, ved flere punkter. We make better sense AquaSense Stensgårdvej Middelfart (+45)

4 Nordea Markets forventer faldende laksepriser Nordea Markets forventer, at den gennemsnitlige laksepris vil nærme sig 42 kr. per kg i andet halvår I anden kvartal lå den gennemsnitlige pris på ca. 53 kr. De norske opdrættere vil dog fortsat have en pæn indtjening. Nordea Markets anslår, at produktionsomkostningerne er på mellem 27 til 20 kr. per kg. Nordea Markets begrunder bl.a. forventningerne til prisfaldet med, at detailkæderne nu i stigende omfang søger alternativer til laks som følge af de høje priser. Kilde: Intarfish.com Tilapia lake virus kan true produktionen i USA Tilapia lake virus (TiLV) har hidtil kun ramt seks lande i Syd Amerika, Asien og Mellemøsten, men udviklingen kan nu også true produktionen i USA. Det forventes, at World Organization for Animal Health (OIE) inden for de næste seks måneder vil optage TiLV på listen over anmeldepligtige sygdomme. Det vil i givet fald betyde, at de canadiske myndigheder vil kræve analyser for import af levende fisk. Produktionen af tilapia i USA eksporteres altovervejende som levende fisk til Canada. Kilde: Intrafish.com Den stigende efterspørgsel efter fisk skyldes bl.a. den globale befolkningsvækst, højere indkomstniveauer og større fokus på fisk som en sund fødevare. I stærk kontrast til den globale udvikling har produktionen i Danmark været mere eller mindre konstant de sidste 25 år på trods af, at den danske akvakultursektor er en af verdens mest effektive og miljøvenlige, og at det siden 1994 har været en politisk ambition i Danmark at skabe vækst i akvakultursektoren. Den globale vækst er især sket i Asien (Kina og Indonesien). EU28 har haft den laveste vækstrate, mens andre europæiske lande udenfor EU28 har haft en betydelig vækst på 94 %. Akvakulturproduktionen i EU28 udgør kun 1 % af den globale produktion i 2015 målt på vægt, og 3 % målt på værdi. Udviklingen har øget EU s afhængighed af import, og i 2014 blev 52 % af EU s forbrug af fisk dækket af import. I perioden 2005 til 2015 voksede produktionen i dansk akvakultur med knap 8 %, og antallet af anlæg faldt fra knap 350 til 218. Den samlede omsætning steg med ca. 47 % til næsten 1, 4 mia. kr., og driftsresultatet steg med 16 %. De fleste opdrætsanlæg er beliggende i enten en yder- eller landkommune i Jylland. Hedensted, Vejle, Herning og Ringkøbing-Skjern er de fire jyske kommuner, hvor der i 2015 var flest fuldtidsbeskæftigede i akvakulturerhvervet. Akvakultur giver også beskæftigelse i en række følgeerhverv, som fx forarbejdning, transport, salg og udstyr. Det skønnes, at den samlede beskæftigelse direkte i akvakultur og i følgeerhverv i Danmark er på ca fuldtidsbeskæftigede. Rapporten giver en kort gennemgang af elementerne i vækstpakken for dansk akvakultur. Ny slagtemetode vinder titlen som 2017 Best Retailer Innovation Award Den engelske detailkæde Tesco har udviklet metoden i samarbejde med to tyrkiske sea bass/-bream opdrættere. Det har taget to år at udvikle den nye metode, hvor fiskene pumpes direkte fra burene og ind i en elektrisk bedøver. Kilde: Intrafish.com Dansk akvakultur vækst, udfordringer og beskæftigelse Det er titlen på en ny rapport fra Danmarks Statistik. Du kan finde hele rapporten på vores hjemmeside, og vi bringer her et kort sammendrag. Den globale akvakulturproduktion er steget med 83 % i perioden 2005 til 2015, og produktionen har nu overhalet fiskeriet. Regnbue Yngel Sælges Vi har avlet vores moderfisk, så vi naturligt kan stryge hele året, uden lysstyring. Vi stryger i sommer halvåret hver uge, og vinterhalvåret hver anden uge. Der burde kunne laves rognfisk hele året, af disse ørreder, i særdeleshed portioner. Vi leverer hold fra 50 t. stk. til 1 mill. stk. Vi har Dokumentation for kravene i ASC standarden for æg- og yngelleverandører. All. Female - god rognprocent og kødprocent, kønsmodnes som 3 års. Vaccineret imod rødmund, fri for BKD, ingen røde pletter. Forældrene vises gerne frem. Pris: 21 kr. pr. kg øre pr. stk. Frit leveret i Jylland. Lundby Fisk, Heidi og Peter Holm. Peter mobil

5 EFICO Enviro 920 Advance Fordøjelig Energi Fordøjeligt Protein Foderkvotient Optimal ydelse, bedste resultat EFICO Enviro 920 Advance er et foder, der er udviklet, så det leverer et konstant potentiale for vækst og foderkonvertering, baseret på et bredt udvalg af egnede råvarer. BioMar leverer herved et foder, der har den bedste totaløkonomiske ydelse. En lang række foderforsøg viser, at EFICO Enviro 920 Advance giver bedste foderkvotient og tilvækst Niveauet for fordøjeligt protein og aminosyreprofilen er optimale Altid samme indhold af de sunde EPA-DHA fedtsyrer Alle råvarer er omhyggeligt testet og dokumenteret Kun den bedste af hver råvaretype anvendes Bæredygtig udnyttelse af råvarer og minimal miljøpåvirkning LAVENERGI PROPELPUMPER MED STOR KAPACITET Hos Lykkegaard A/S er vi, med mere end 100 års erfaring, specialister i lavenergi propelpumper. Vi leverer højkvalitets pumper i både stål og HDPE plast, med lavt energiforbrug og minimale vedligeholdelsesomkostninger. Vores pumper er kendetegnet ved stor kapacitet, driftssikkerhed og lang levetid. WORLD LEADERS IN PROPELLER PUMPS LYKKEGAARD A/S NYBORGVEJ 35 DK 5863 FERRITSLEV FYN

6 Import fra Tyrkiet I nedenstående grafer kan du se udviklingen i importen af portionsørreder fra Tyrkiet fra januar 2014 til april 2017 i mængder (tons levende vægt) og priser (euro per kg levende vægt). Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark Eksport af ørreder og ål I nedenstående tabel kan du se udviklingen i eksporten af ørreder og ål for årets første fire måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta Ændring Tons kr/kg Tons kr/kg Tons kr/kg Levende , , ,21 Fersk/ kølet , , ,15 Frossen , , ,40 Filet , , ,72 Røget , , ,02 Ørreder , , ,45 Levnde , , ,72 Fersk/ kølet , , ,85 Frossen 38 88, , ,00 Røget 1 214, , ,61 Ål , , ,38 I alt , , ,98 Noter 1: Omregning til rund fisk: Fersk/kølet/frossen : 85%, Filet : 47% og Røget : 40% 2: Kilde: Danmarks Statistik Værdien af eksporten faldt i alt med 9 mio. kr. (3 %) til 341 mio. kr. For ørred steg eksporten med 2 mio. kr. (1 %). Det skyldes især fremgang for frossen (lavere afsætning men højere priser) og røgede fileter (højere afsætning men lavere priser) og tilbagegang for levende (lavere afsætning). For ål faldt eksporten med ca. 11 mio. kr. (- 29 %). Det skyldes en kombination af lavere afsætning og højere priser. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt. 6

7 Ny tre-årig kampagne skal løfte salget af økologisk mad Målsætning: At fastholde og udbygge momentum i markedet At fastholde Danmarks førerposition som verdens mest økologiske land. At bidrage til en stigning af det økologiske salg i Danmark på 50 pct fra 2016 til At gøre økologi til en naturlig del af alles hverdag. En fælles dansk-britisk kampagne for økologiske varer skydes i gang efter sommerferien Det bliver den største økologiske kampagne nogensinde. Kampagnen skal få de unge mødre til oftere at vælge økologi og samtidig købe ind i flere økologiske varegrupper. Kilde: Økologisk Landsforening I Danmark gennemføres den kommercielle offensiv af Økologisk Landsforening i et tæt samarbejde med detailhandlen og de økologiske fødevareproducenter. Kampagnen omfatter en bred palet af annoncekampagner, outdoor-kampagner, butiksdemoer, konkurrencer, kogebøger, indkøbsnet, madkasser og videofilm på nettet. Kampagnen vil også skrue op for indsatsen på de sociale medier. MSD Animal Health EU har bevilget 79 millioner, og kampagnen gennemføres for første gang i et tæt dansk-britisk samarbejde og ruller i både Danmark og Storbritannien samtidig. Markedsforholdene for økologi i Storbritannien og Danmark er meget forskellige. Danmark er i dag verdens førende land med en markedsandel for økologi, der nu hastigt nærmer sig ti procent af fødevaresalget. Også i Storbritannien har der været fremgang de seneste år, men markedsandelen er beskeden og befinder sig stadig under to procent. leverer produkter og viden til den danske akvakultur Foto: Eksempler på produkter med økologisk opdrætsfisk i Netto FAKTA om kampagnen Samlet budget i DK og UK: 79 mio. kr. Kick-off: Uge 36 og 37, 2017 Havneholmen København V Tlf Fax Skal du have moderniseret/udvidet dit fiskedambrug så er vi klar Jan Nybo Mobil Mail: Hamletsvej 2-8 DK-7480 Vildbjerg Tel

8 8

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at konkurrenceudsætte universiteternes myndighedsbetjening over de kommende år.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at konkurrenceudsætte universiteternes myndighedsbetjening over de kommende år. NYHEDSBREV Juli 2017 Universiteternes myndighedsbetjening konkurrenceudsættes Dette nummer indeholder bl.a.: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at konkurrenceudsætte universiteternes

Læs mere

Sådan lød overskriften i Danmarks Statistiks offentliggørelse af regnskabsstatistikken for 2015.

Sådan lød overskriften i Danmarks Statistiks offentliggørelse af regnskabsstatistikken for 2015. NYHEDSBREV Februar 2017 Fremgang i dansk akvakultur Sådan lød overskriften i Danmarks Statistiks offentliggørelse af regnskabsstatistikken for 2015. For erhvervet som helhed steg den samlede produktion

Læs mere

Det bemærkes, at lovændringen ikke er afgrænset til særlige havområder som fx Kattegat.

Det bemærkes, at lovændringen ikke er afgrænset til særlige havområder som fx Kattegat. NYHEDSBREV Juni 2017 L 111 vedtaget L 111 (kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug) blev vedtaget den 1. juni med 81 stemmer for (S, DF, V, LA og KF) og 22 stemmer imod

Læs mere

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke NYHEDSBREV December 2014 Told på tyrkiske ørreder EU Kommissionen har med virkning fra den 6. november indført midlertidig udligningstold på import af regnbueørred fra Tyrkiet. Baggrunden er den klage

Læs mere

NYHEDSBREV. Du kan trygt spise opdrætslaks. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Landbaseret opdræt bliver gradvist mere konkurrencedygtig

NYHEDSBREV. Du kan trygt spise opdrætslaks. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Landbaseret opdræt bliver gradvist mere konkurrencedygtig NYHEDSBREV April 2017 Du kan trygt spise opdrætslaks Det norske institut for ernærings- og fiskeriforskning (NIFES) har gennemført et stort forskningsprojekt, hvor man har analyseret indholdet af forskellige

Læs mere

International evaluering af de danske kvælstofmodeller

International evaluering af de danske kvælstofmodeller NYHEDSBREV November 2017 International evaluering af de danske kvælstofmodeller I forbindelse med vedtagelsen af Landbrugspakken besluttede partierne i blå blok at afsætte 4 mio. kr. til en international

Læs mere

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk NYHEDSBREV Februar 2016 Investeringstilskud 2014 og 2015 Dette nummer indeholder bl.a.: Ansøgningsperioden for tilskud til investeringer i akvakultur er i år fra den 4. februar til den 1. april 2016. Til

Læs mere

Den 1. august åbnede tilskudsordningen Fælles indsatser akvakultur under den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Ansøgningsfristen er 3. oktober 2016.

Den 1. august åbnede tilskudsordningen Fælles indsatser akvakultur under den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Ansøgningsfristen er 3. oktober 2016. NYHEDSBREV August 2016 Der kan nu søges om tilskud til innovative projekter inden for akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Den 1. august åbnede tilskudsordningen Fælles indsatser akvakultur under

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning.

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. NYHEDSBREV April 2016 Generalforsamling 2016 I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. Årets gæstetaler er René Christensen fra Dansk Folkeparti, der vil

Læs mere

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est Nyhedsbrev Oktober 2012 Samtidighed og vandindvinding Vi har gjort miljøstyrelsen opmærksom på visse problemer i forhold til samtidighedsprincippet og vandindvindingstilladelser. Vi bringer her miljøstyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV. Miljø- og fødevareministeriets departement reorganiserer. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tyrkiske Kilic skruer op for produktionen

NYHEDSBREV. Miljø- og fødevareministeriets departement reorganiserer. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tyrkiske Kilic skruer op for produktionen NYHEDSBREV Oktober 2017 Miljø- og fødevareministeriets departement reorganiserer Dette nummer indeholder bl.a.: Der er gennemført en reorganisering af miljø- og fødevareministeriets departement. Det indebærer

Læs mere

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed NYHEDSBREV November 2015 Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. november åbnede NaturErhvervstyrelsen to nye støtteordninger under Den Europæiske

Læs mere

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst NYHEDSBREV Juni 2015 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte vores generalforsamling tirsdag den 19. maj. Der var indlæg fra kontorchef Peter Kaarup fra Naturstyrelsen om udkast til vandområdeplaner,

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet NYHEDSBREV Marts 2015 EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet Den 26. februar indførte EU en endelig udligningstold på mellem 6,7 og 9,5 % på import af portionsørreder fra Tyrkiet.

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. NYHEDSBREV Oktober 2015 Møde med Miljø- og Fødevareministeren Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Den kyndige læser vil vide, at Regeringen arbejder

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev April 2013 Generalforsamling 2013 Vi afholder i år vores generalforsamling torsdag den 2. maj på Østergaards Hotel i Herning. Vi arbejder fortsat på programmet, som du i lighed med tidligere

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

NYHEDSBREV. Vækstplan for fødevare- og landbrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke

NYHEDSBREV. Vækstplan for fødevare- og landbrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke NYHEDSBREV Januar 2016 Vækstplan for fødevare og landbrug Dette nummer indeholder bl.a.: Den 22. december indgik Regeringen (Venstre), Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om en

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur NYHEDSBREV September 2014 Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion Fødevarestyrelsen har gennem mange år krævet at dambrug, der afstryger rogn til konsum, skulle indhente speciel autorisation

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

NYHEDSBREV. Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fra Tyrkiet. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Stop for ålefiskeri i Østersøen

NYHEDSBREV. Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fra Tyrkiet. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Stop for ålefiskeri i Østersøen NYHEDSBREV September 2017 Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fra Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Vi har nu fremsendt vores høringssvar til EU Kommissionen i sagen om told på import af portionsørreder

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

NYHEDSBREV. 20 % af dambrugsproduktionen er ASC certificeret. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Aquaculture Advisory Board

NYHEDSBREV. 20 % af dambrugsproduktionen er ASC certificeret. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Aquaculture Advisory Board NYHEDSBREV November 2016 20 % af dambrugsproduktionen er ASC certificeret 11 dambrug er nu ASC certificeret svarende til en produktion på ca. 6.000 tons ørreder dvs. ca. 20 % af dambrugsproduktionen i

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år?

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år? Markedsorientering i Dambrugsbranchen En utopi eller realitet om føje år? Disponering Hvorfor så svag reaktion på rapporten Den markedsmæssige situation her og nu Hvor er branchen på vej hen Hvorfor ingen

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

NYHEDSBREV. Invitation til vandtopmøde. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Der skal dyrkes tang i Grenå. Side 2 Underudvalg for modeldambrug

NYHEDSBREV. Invitation til vandtopmøde. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Der skal dyrkes tang i Grenå. Side 2 Underudvalg for modeldambrug NYHEDSBREV December 2016 Invitation til vandtopmøde Vi har takket ja til en invitation fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at deltage i et vandtopmøde, som afholdes fra den 15.-16. december

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

NYHEDSBREV. 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Hel økoørred i handlen fra i dag. Side 2 Import fra Tyrkiet

NYHEDSBREV. 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Hel økoørred i handlen fra i dag. Side 2 Import fra Tyrkiet NYHEDSBREV August 2015 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter Miljø- og Fødevareministeriet har i juli måned uddelt 100 mio. kr. til 16 fødevareprojekter, der skal bidrage til at skabe grøn vækst. Pengene

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd: Nyhedsbrev Maj 2012 Generalforsamling 2012 Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013

Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Nyhedsbrev Februar 2013 Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Den nuværende fiskerifond udløber i år, og NaturErhvervsstyrelsen åbner nu den sidste ansøgningsrunde under den Europæiske

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Ny AES sag under opsejling

Ny AES sag under opsejling Nyhedsbrev Juni 2012 Ny AES sag under opsejling Den 3. april rettede Kromann Reumert på vegne af os henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. I brevet anføres, at vi tiltræder opgørelsesmetoden

Læs mere

NYHEDSBREV. Dette nummer indeholder bl.a.: Udpegning af egnede lokaliteter til nye havbrug i Kattegat. Side 2 Omega-3 ad libitum?

NYHEDSBREV. Dette nummer indeholder bl.a.: Udpegning af egnede lokaliteter til nye havbrug i Kattegat. Side 2 Omega-3 ad libitum? NYHEDSBREV Maj 2017 Udpegning af egnede lokaliteter til nye havbrug i Kattegat Miljø- og Fødevareministeriet indgik i september 2016 en kontrakt med DHI om, at DHI skulle gennemføre en modellering af Kattegat

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dette spor forfølger vi også med hjælp fra bl.a. landbrugets lobbyister i Bruxelles.

Dette spor forfølger vi også med hjælp fra bl.a. landbrugets lobbyister i Bruxelles. Nyhedsbrev Januar 2013 Tyrkisk statsstøtte EU Kommissionen har nu svaret på de spørgsmål, som Ole Christensen (MEP) stillede om den tyrkiske statsstøtte til akvakultur. Det fremgår af svaret, at Kommissionen

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. marts 2013 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

Nye markeder, nye muligheder

Nye markeder, nye muligheder Peter V. Helk 29 04. 13 Nye markeder, nye muligheder BRIKs, Next Eleven, De Afrikanske Løver og andre vækstøkonomier Økonomierne forskubbes BNP 2010, % af Global BNP 2030, % af Global Japan 10% RAV 6%

Læs mere

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Nyhedsbrev Marts 2014 EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har den 15. februar besluttet at igangsætte både

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Tyrkisk statsstøtte til akvakultur

Tyrkisk statsstøtte til akvakultur Nyhedsbrev Juli 2012 Tyrkisk statsstøtte til akvakultur Den tyrkiske regering fortsætter med at yde direkte statsstøtte til akvakultur, og det betyder faldende afsætning og faldende priser for de danske

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 Her gengives i bearbejdet form oplysninger fra Danmarks Statistik, talmateriale til belysning af udviklingen i eksporten og importen af guldsmedevarer. Tallene

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere