D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e"

Transkript

1 D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e u Det er forår og der er grøde alle steder. Det gælder også Dogme Det kribler og krabler og det er herligt at være en del af den gejst og begejstring, der rundt i de 7 kommuner bærer arbejdet for et bedre miljø igennem. Vel at mærke ved siden af alt det andet arbejde, vi også skal nå. Læs i dette nummer om: Vi kommer til at snakke meget klima de næste to år! I Dogme og i de enkelte kommuner. Ikke kun fordi, der er klimatopmøde i Danmark i november næste år. Men også fordi det bliver mere og mere tydeligt, at det er i 11. time, at vi får bremset op og sat handling på ordene. g handlet det bliver der i Dogme-kommunerne. Aktiviteten er stor: De første klimahandlingsplaner er politisk vedtaget, nogle har etableret klimanetværk med virksomheder og borgere som sparringspartnere, andre laver planer for klimaundervisning i skolerne, andre igen er i gang med klimalandsbyprojekter og Malmø har sågar et klimainvesteringsprogram. g Retskrivningsordbogen har fået et nyt ord: Klimatorium. Hybridbil i Herning Albertslund - i mål med miljøcertificering Klimanetværk i Herning Det nye dogmedokument Malmö satser på biogas Synaps World København - centrum for verdens klimapolitik Udbredelse af Dogme 2000 Der bliver arbejdet ihærdigt i Dogme-kommunerne og det bliver mere og mere synligt for omgivelserne, at her er en række kommuner, der vil noget og gør noget. Således henviser Byog Landskabsstyrelsen til Dogme 2000, når de får spørgsmål om bæredygtighed. Interessant! Derfor skal vi også tænke os godt om, når vi her i foråret går i gang med at vurdere, om Dogme 2000 skal have nyt navn og hvordan vi griber den opgave an. Men uanset navnet og de signaler det sender, så er der flere og flere kommuner, der henvender sig for at høre om samarbejdet. Således er Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet

2 Allerød kommet med som observatør og der er flere kommuner, der banker på. Derfor har Styregruppen besluttet at nedsætte et Rejsehold, som skal tage ud og tegne og fortælle. Dogme er ikke nogen loge. Det er en levende organisme og jo flere kommuner, der kommer med i samarbejdet, jo stærkere står vi også i at gøre vores indflydelse gældende på de bonede gulve. ved en skillevej. På skiltet står Dogme efter Life og det bliver omdrejningspunktet for Forårskonferencen i Herning. Nu er tiden inde til med Dogme-dokumentet i hånden at se på, hvilke arbejdsgrupper skal der være i Dogme, hvordan skal arbejdsgrupperne skrues sammen og hvad skal kommissorierne være for arbejdet i de kommende år? Forårskonferencen 2008 Noget af det, der skal sikre fremdriften i Dogme-samarbejdet er den nye samarbejdsaftale. Eller Dogme-dokumentet, som det hedder i daglig tale. En meget ambitiøs aftale, der rækker langt ind i næste årti og sætter fokus på en række af de miljøopgaver og udfordringer, som bl.a. er et resultat af Life-projektet. Life-projektet er slut og Dogme 2000 står Jeg glæder mig til debatten og med den vanlige entusiasme, der bliver lagt for dagen i Dogme 2000, ser jeg frem til et spændende Dogme-forår. God læselyst Finn Stengel Petersen E f t e r å r s k o n f e r e n c e n s k i f t e r n a v n Dogme skal stadigvæk have en efterårskonference, men denne gang skifter konferencen navn: Det er nemlig Malmø, der er vært for Efterårskonferencen i 2008 og på de kanter hedder det altså Höstkonferens. Der bliver arbejdet ihærdigt allerede nu med at skrue et spændende program sammen, så vil du med til Malmø, så sæt kryds i kalenderen ved onsdag 5. og torsdag 6. november Det bliver nogle spændende dage i en by, som har arbejdet meget ihærdigt med begrebet bæredygtighed eller hållbarhet, som det hedder hinsidan. Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 2

3 H e r n i n g k ø b e r h y b r i d b i l Den nye Prius sparer miljøet for 1 ton C 2 pr km Af Hanne Ellgaard, Herning Kommune Det forpligter at være Dogme-kommune, ligesom en stor offentlig virksomhed bør gå foran og tage sin del af ansvaret i indsatsen for at mindske C 2 -udslippet. Derfor lå beslutningen lige for, da Teknikog Miljø i Herning alligevel skulle ud og investere og udskifte nogle af sine biler. Valget faldt bl.a. på Toyotas hybridbil Prius, som Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer fik øje på på deres tur i efteråret til Kyoto i Japan. Her er hybridbilen i langt større omfang et indslag i gadebilledet end herhjemme. Men nu kører den altså også rundt i Herning. Hermed yder Herning Kommune sit bidrag til at spare på C 2 -udslippet, når medarbejderne rykker ud til miljøtilsyn og andre miljøopgaver. Hybridbilen sparer miljøet for 1 ton C 2 for hver kørte km. Trods nye afgiftsregler er bilen stadig dyrere i indkøb end andre biler. Til gengæld kører den 23 km på en l benzin og miljøafgiften og driftsomkostningerne er hermed lavere i forhold til en tilsvarende normalbil, så totalt set er økonomien den samme. Bilen kører ved en kombination af benzin- og elmotor. Elmotoren bliver brugt ved start, acceleration og kørsel ved lav hastighed. g det er netop den type kørsel, der normalt koster et stort brændstofforbrug og dermed forurener. Bilens batterier bliver opladet, når den bremser og bilen slår først over på benzinmotoren, når den kommer op på 45 km/t. Der var rift om at prøvekøre den nye hybridbil. Fra venstre er det miljøog naturchef Mogens Bentzen, grøn guide Line Thastum, Teknisk Servicechef Erik Karup og foran bilen borgmester Lars Krarup sammen med forhandleren. Foto: le Lauritzen Nu gør kommunen sig sine erfaringer med hybridbilen, før der bliver truffet beslutning om yderligere investeringer i flere hybridbiler. Teknik og Miljø har i alt 6 biler i gang hver dag med et samlet årligt kørselsforbrug på mellem km. Dertil kommer de omkring 70 last-og varebiler, som kommunens Driftsafdeling råder over. Driftsafdelingen har for øvrigt investeret i to brinttrucks, som kører henholdsvis på Renseanlægget og som fejemaskine i Gågaden. c c Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 3

4 A l b e r t s l u n d i m å l m e d m i l j ø c e r t i f i c e r i n g e n Af Pernille Friis Brødsgaard, Miljø og Udvikling, Albertslund Kommune I 2007 afsluttede Albertslund Kommune sit ambitiøse projekt om at blive en fuldstændig miljøcertificeret kommune helt ud i yderste led. Nu er udfordringen at udvikle og holde liv i systemet, så det giver mening for alle brugere, og miljøindsatsen fortsat forbedres. Forløbet af miljøcertificeringen DE CENTRALE FRVALTNINGER 2002 ALBERTSLUND KMMUNALE TANDPLEJE BØRNEHUSET VGNPRTEN 2003 MATERIALEGÅRDEN 1999 MILJØFRVALTNINGEN INDKØBSAFDELINGEN 2001 ALBERTSLUND SVØMME- G IDRÆTSANLÆG 2001 ALBERTSLUND BIBLITEK DRIFTSFRVALTNINGEN 2005 KULTURFRVALTNINGEN 2005 SCIAL- G SUNDHEDSFRVALTNINGEN 2007 SKLER, SF, KLUBBER G DIVERSE ENHEDER ALLE DAGINSTITUTINER 2006 RÅDHUSDELEN AF BØRNE- G UNDERVISNINGSFRVALTNINGEN 2006 AGENDA 21 HANDLINGSPLAN / Med certificeringen af de sidste decentrale enheder i Børne- og Undervisningsforvaltningen skoler, SF er, klubber og øvrige institutioner som Sundhedsplejen og Dagplejen er Albertslund i mål med miljøcertificeringen. Hele kommunen alle forvaltninger og alle institutioner er nu miljøcertificeret, og Albertslund er dermed landets første fuldt ud miljøcertificerede kommune. Det har været et langt, sejt træk at nå så langt. Projektet begyndte med en miljøcertificering i 1999 af den daværende Miljøforvaltning, og siden er andre forvaltninger og decentrale institutioner kommet til (se figuren). Tilpasning af systemet Undervejs er systemet løbende blevet forbedret. De første systemer var omfattende med mange lister og krav til registreringer. Siden er vi blevet klogere, og i dag er systemet mere enkelt. EMAS-systemet, som Albertslund Kommune arbejder efter, er oprindelig udviklet til industrivirksomheder, og det betyder, at det ikke altid er funktionelt i en kommunal sammenhæng. Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 4

5 Derfor har udfordringen været at nytænke systemet, så det kan implementeres og give mening på f.eks. en skole. Anita Monnerup Pedersen, der er pædagogisk konsulent i Børne- og Undervisningsforvaltningen, forklarer: Udfordringen for os har været at oversætte et teknisk rationelt koncept til en pædagogisk virksomhed, der har fokus på børns læring, socialisering og dannelse. Ved at bøje systemet, så det matcher den virkelighed, det skal fungere i, er vi nået langt. Men visse systemkrav kan ikke ændres. Af og til må vi sige: Vi kan høre, at det ikke giver mening for jer at registrere afvigelser, men I bliver nødt til at gøre det. I Albertslund Kommune er miljøcertificeringen opbygget således, at hver forvaltning har sit eget miljøledelsessystem og sit eget certifikat. På den måde har det været muligt at tilpasse systemet til den enkelte forvaltning og dermed sikre ejerskab til systemet og de lokale miljøtiltag. Kunsten har været, og vil fortsat være, at få miljø til at blive en integreret del af de daglige aktiviteter og gøremål. At tænke og handle miljørigtigt må ikke opleves som en isoleret ekstraopgave, og det er vigtigt, at miljøindsatsen knyttes tæt til kerneopgaverne i hver enkelt enhed. Efter implementeringen i de enkelte forvaltninger er der en stigende efterspørgsel på koordinering på tværs af forvaltningerne. Det vil stå øverst på dagsordenen de kommende år. Arbejdet vil tage udgangspunkt i Albertslund Kommunes tværgående miljøgruppe, hvor der er repræsentanter fra alle forvaltninger. Stor indsats af mange Miljøcertificeringen har krævet en stor indsats fra mange medarbejdere, der siden 1999 har formuleret miljømålsætninger, holdt interne og eksterne revisioner og udgivet miljøredegørelser med systematiske evalueringer af, om målene er blevet indfriet. Det kvitterer kommunen for ved at holde et brag af en fest til august for alle kommunens ansatte. D o g m e k i g g e r i n d a d Lifeprojektet er slut. Styregruppen har vedtaget en ny samarbejdsaftale for Dogme 2000 og tiden er nu kommet til at kigge indad. Hvordan skal Dogme-arbejdet og samarbejdet gribes an fremover, hvordan lever vi op til visionerne i de 10 bæredygtighedsområder, hvordan får vi implementeret de fælles mål, hvilke arbejdsgrupper skal nedsættes, osv.? Disse og mange andre spørgsmål vil komme til debat på Forårskonferencen 10. april i Herning Kongrescenter, hvor Dogme 2000 populært sagt ryster posen og med det nye Dogme-dokument i hånden ser på, hvordan arbejdet skal prioriteres i de kommende år. De forskellige input fra konferencen vil danne udgangspunkt for Embedsmands- og Styregruppens videre arbejde med bl.a. at se på, hvilke arbejdsgrupper der skal fortsætte, er der arbejdsgrupper, der skal nedlægges eller sammenlægges, skal der andre og nye arbejdsgrupper til, osv. Rent tidsmæssigt vil det sige, at vi er fremme ved sommerferien, før den nye Dogmestruktur er helt på plads. Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 5

6 S a m m e n n å r v i l æ n g e r e Herning Kommune har oprettet klimanetværk med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskellige organisationer Af natur- og miljøformidler, biolog Dorte Langborg-Hansen, Herning Kommune Vi når længst ved at trække på samme hammel. Det er filosofien i Herning, hvor kommunen har samlet et klimanetværk af personer, virksomheder, organisationer og andre interesserede, der gerne vil gøre en ekstra indsats for at mindske klimaproblemerne. Netværket blev dannet i sommeren Der er holdt 5 møder siden da og iderigdommen blomstrer, når de 30 deltagere samles til møde én gang om måneden. Formål med netværket Klimanetværk Hernings overordnede formål er at bidrage til nedbringelse af udslippet af C 2 og andre drivhusgasser samt til opbremsning af klimaændringerne. Formålet med netværket er at skabe et forum der, på tværs af faggrupper, organisationer, myndigheder og virksomheder i lokalområdet, samarbejder om klimaindsatsen. Målsætninger Klimanetværket har følgende målsætninger: At iværksætte aktiviteter rettet mod de tre målgrupper: Borgere, erhvervsliv og kommunen, som fører til reduktion af C 2 -udlednigen At arbejde hen imod den målsætning for C 2 - reduktion, som er fastsat i Dogme 2000-samarbejdet At fremme viden og synlighed omkring klimaændringer og muligheder for reduktion af udledning af C 2 At synliggøre Herning Kommune indenfor klimaområdet At inspirere egne deltagere og andre til at forpligtige sig til at reducere deres udledning af C 2 og andre drivhusgasser. At fremme incitamentet for at nedbringe C 2 udledningen hos lokalt erhvervsliv, foreninger, institutioner mfl. ved at uddele netværkets klimadiplom for en særlig indsats. Desuden vil netværket arbejde for at skabe samarbejde med andre lokale, regionale og landsdækkende klimaaktører. Netværket fremstår som inspirator, idégenerator og igangsættere af aktiviteter til nedbringelse af udslippet af klimagasser. Netværket har endvidere til formål at udveksle erfaringer og skabe samarbejde mellem netværkets parter samt at koordinere lokale klimaaktiviteter og skabe synergieffekt mellem disse. Netværkets arbejdsgrupper: For at være med til at sikre netværkets arbejde og for at understøtte Herning Kommunes klimavision samt få sat handling bag lokale visioner i Klimanetværk Herning, er der nedsat en række projektgrupper. På nuværende tidspunkt er der gang i følgende projekter. Klimalandsby Studsgård Klimaundervisning i skolerne Samarbejde med de store C 2 -udledere Klimatorium i Messecenter Herning Kampagnen - Vi Cykler til Arbejde Borgerrettede informationskampagner Solpanelprojekt til Torvet Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 6

7 D e t n y e D o g m e d o k u m e n t Af Karin Langendorf, Grønt Sekretariat, Ballerup - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner Så er der udformet en ny samarbejdsaftale for Dogme Aftalen blev vedtaget af Styregruppen i december og er nu ved at blive politisk behandlet i de enkelte Dogme-kommuner. Alle de gamle mål er med i det nye dogmedokument, men det nye dokument indeholder meget mere og er bygget helt anderledes op end det gamle. s a m a r b e j d s a f t a l e (dogmedokument) Hvorfor lige nu? Der er primært to årsager til, at vi lige netop nu står med et nyt dogmedokument. Den ene er Life-projektet og den anden er tidens øgede fokus på miljø og især klima. Life-projektet har givet en masse ny viden. F.eks. har gruppen om grønne regnskaber udviklet pejlemærker for bæredygtig udvikling med tilhørende indikatorer, gruppen om kemikalier har udpeget 13 særlig miljøproblematiske stofgrupper og gruppen om revision har udviklet en ny revisionsmodel for blot at nævne nogle eksempler. Alt det og meget mere skal naturligvis bruges i de kommende års arbejde. Den anden årsag til, at vi skal have et nyt dogmedokument, er, at især klima er kommet på dagsordenen både nationalt og internationalt. Som progressivt miljøsamarbejde skal vi derfor også have fokus på klimaproblemerne og gøre vores for at begrænse de negative konsekvenser af den globale opvarmning. Det nye dogmedokument indeholder et ret ambitiøst klimamål og der gemmer sig også klima i mange af de andre mål. Hvordan blev det til? Det nye dogmedokument har været lang tid undervejs og der er mange, der har bidraget til dokumentet og sat deres præg på det. Sådan opleves det måske ikke måske nærmere tværtimod, men sådan er det faktisk. Det begyndte for alvor i foråret 2007, hvor resultaterne af Life-projektet kunne anes. Mens Life-grupperne gjorde deres arbejde færdigt, drøftede Embedsmandsgruppen og Styregruppen, hvordan resultaterne kunne omsættes til et nyt dogmedokument. Der var mange overvejelser og ikke altid enighed. Spørgsmål som Hvor hurtigt skal det gå?, Hvem skal involveres? og Hvornår? blev diskuteret. Vi besluttede, at Embedsmandsgruppen og Styregruppen skulle tage væk et døgn og skrive det nye dogmedokument. Så fredag den 16. november 2007 om formiddagen mødtes Embedsmandsgruppen og Styregruppen på Klarskovgård ved Korsør. Med os havde vi computere, en god proceskonsulent og ikke mindst viljen til at nå i mål inden frokost lørdag. Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 7

8 Visionen og bæredygtighedsområderne var blevet drøftet på Styregruppemøderne inden seminaret, så de var næsten på plads, så det vi manglede, var kun de fælles mål - og så at få det hele til at gå op i en højere enhed. Sidste afsnit handler om de fælles spilleregler. Her kan man læse om, hvordan vi har organiseret os, om revision, om kontingent, om Dogmepris og meget mere. Seminaret foregik på den måde, at Styregruppen var i et lokale og Embedsmandsgruppen i et andet. Styregruppen drøftede bæredygtighedsområderne ét ad gangen og fandt frem til et par fælles mål inden for hvert område. Så snart de var færdige med et område fik Embedsmandsgruppen deres forslag og så skulle vi finde ud af, om målene var realistiske, ambitiøse, til at arbejde med osv. Det var ikke nogen helt let opgave og det endte da også med, at vi blev enige om, at de nye fælles mål skulle undersøges nærmere. Inden vi tog hjem fordelte vi derfor forslagene mellem os således, at alle forslag blev nærmere vurderet. Hvad nu? Lige nu er den nye aftale ved at blive politisk behandlet i alle Dogme-kommunerne og først derefter gælder aftalen. Det er op til kommunerne selv, hvordan de vil implementere det nye dogmedokument. Man kan vælge at implementere de enkelte dele i de relevante planer og politikker, man kan vælge at udarbejde en dogmeplan eller man kan gøre noget helt andet. Den årlige revision vil dog forholde sig til, om de enkelte kommuner har implementeret dokumentet. Efter seminaret samlede Dogmesekretariatet op og udarbejdede det forslag til et nyt dogmedokument, som Styregruppen vedtog på mødet den 13. december Visionen Vores vision er et miljømæssigt bæredygtigt samfund. Vi vil derfor gøre en ekstraordinær indsats for miljøet gennem forpligtende samarbejde og politisk lederskab. Hvad står der i det? Det nye dogmedokument består af 3 dele: Visionen, de fælles mål og spillereglerne. Visionen for Dogme-samarbejdet er et miljømæssigt bæredygtigt samfund, som defineres ud fra 10 bæredygtighedsområder. Visionen er langsigtet og beskriver, hvad vi arbejder hen imod - vel vidende at vi ikke kommer derhen foreløbig. Med udgangspunkt i visionen er der opstillet en række fælles mål. Det er de mål, vi arbejder med nu og hvor vi gerne skal se resultaterne de kommende år. De fælles mål er en blanding af nye mål og mål, der også var med i det gamle dokument. Som noget nyt er der kommet deadline på mange af målene f.eks. skal vi være miljøcertificerede i 2015 og have nået en økologiprocent på 75 i Jord Grundvand Luft Klima Natur Støj Kemikalier Affald Planlægning Forankring Vi har opstillet 10 bæredygtighedsområder: Kvaliteten af jord er så god, at vores sundhed er sikret. Kvaliteten af drikkevandet er så god, at det er nok med en simpel vandbehandling. Der bruges ikke mere grundvand end der gendannes. Udslip til luften er fri for miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Energiforbruget er C 2 -neutralt. Der er rige og varierede muligheder for oplevelser i naturen. Naturen plejes efter økologiske principper og har en høj biologisk mangfoldighed. Der er ikke sundhedsskadelig støj i boliger og offentlige rum. Brug og udslip af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og produkter er stoppet. Affaldshåndteringen belaster ikke miljøet. Al planlægning sker miljømæssigt bæredygtigt med miljøvurdering som en naturlig del af processen. Borgere, virksomheder og det offentlige handler miljøbevidst og engagerer sig aktivt i en miljømæssig bæredygtig udvikling. Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 8

9 M a l m ö s a t s e r p å b i o g a s ^ Malmö vill bli Sveriges biogasstad nummer ett. År 2015 ska alla stadsbussar och 75 procent af kommunens bilar drivas med biogas Malmö stad och energibolaget E.N har satt spaden i jorden för en satsning på ett biogassamarbete som ska bereda vägen för en successiv övergång från fossil naturgas till förnyelsebar biogas och på längre sikt vätgas (brint). I mars inleddes bygget av en helt ny biogasuppgraderingsanläggning på Sjölunda reningsverk som ska rena biogas till fordonskvalitet. Redan idag produceras biogas i Malmö från bland annat matavfallet från Bo01 och insamlingen av organiskt avfall till rötning ökar. När uppgraderingsanläggningen står klar någon gång i sommar kommer den leverera över 20 GWh biogas vilket motsvarar 2 miljoner liter bensin. Biogasen kommer att gå in på naturgasnätet i Malmö och tankas i Malmös bussar och bilar. Flera stora biogassatsningar planeras framöver i Malmö, bland annat planerar E.N att anlägga en av världens största biogasproduktionsanläggningar i hamnen i Malmö. Redan i år kommer E.Ns gaskunder i Malmö att erbjudas biogas för uppvärmning av deras hus. På vätgasområdet görs också satsning och redan i år ska Malmö stad etablera ett vätgascenter i Malmö. ch senast år 2009 ska en stadsbuss i Malmö gå på ren vätgas. E.N har fått stöd till uppgraderingsanläggningen genom Malmö stads Klimatinvesteringsprogram och EU-projektet CIVITAS SMILE. Foto: Lars wesson Hans Kreisel, vd för E.N gas och Anders Rubin, kommunalråd i Malmö, har satt spaden i jorden för en satsning på biogas på Sjölunda reningsverk. Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 9

10 V a d ä r S Y N A P S W o r l d af Charlotte Book, utvecklingssamordnare på Miljöförvaltningen i Malmö Sedan oktober 2006 har Malmö stad i olika omfattning och med initiativ från olika förvaltningar i staden börjat introducera processverktyget SYNAPS World i sina verksamheter. Från oktober 2006 till augusti 2007 deltog Malmö stad i bl.a. interregprojektet SYNAPS Öresund (verksamhetsanalys och kompetensutveckling för hållbar utveckling i Öresundsregionala kommuner) tillsammans med Kristianstad och Trelleborg från Skåne och Fredensborg på Själland. Detta var ett pilotprojekt som nu kommer skalas upp till ett treårigt projekt med deltagare från flera olika typer av organisationer privata, offentliga och ideella. Malmö stad kommer att agera projektledare i SYNAPS Öresund II (Verksamhetsoch kompetensutveckling för hållbar utveckling i Öresundsregionala organisationer). SYNAPS World är en arbetsmetod och ett webbverktyg, för att titta på hur den egna verksamheten i olika sammanhang påverkar hela samhällsutvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv positivt och negativt, direkt och indirekt. SYNAPS World grundar sig på internationella, nationella, och regionala dokument som alla behandlar området hållbar utveckling och kan i förlängningen även koppla lokala sådana dokument till sig. Verktyget är flexibelt och föränderligt med omvärlden och dess behov och förutsättningar att jobba med att integrera miljöfrågor med sociala och ekonomiska frågor, viktiga att ta ställning till för att vi ska nå en livskraftig samhällsutveckling. Detta är en oerhörd styrka med verktyget och dess metodik då det skapar utrymme för engagemang att påverka samhällsutvecklingen positivt på olika nivåer, inom olika verksamhetsområden och inom olika politiska nivåer. I denna arbetsmetod kan du vara både nybörjare och ha lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med olika sakfrågor i förhållande till hållbar utveckling. Pedagogiken i arbetsmetoden gör att du växer med uppgiften och får kontinuerlig kompetensutveckling. Det är som i verkliga livet och som med begreppet hållbar utveckling det är en ständigt, lärandeprocess. Förhållningssättet som präglar SYNAPS World är att om vi ska kunna jobba strategiskt med olika sakfrågor och med yttersta mål att det skall bidra till en samhällsutveckling där miljön och människor mår bra och där ekonomin och tillväxten är säkrad så måste vi bort från stuprörstänket och istället öka samverkan och integreringen mellan olika aktörer och de sakfrågor som dessa representerar. I SYNAPS World hänvisas detta till synergier och målkonflikter som är en av nyckelfunktionerna i arbetsmetoden. ch det är häri som själva nyckeln ligger till att bidra till en sund utveckling. Att titta på hur den egna verksamheten och dess beslut kan tänkas påverka utvecklingen så att negativa effekter kan mildras eller motverkas helt och positiva effekter kan stärkas ytterligare. Du kan få mere information på: Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 10

11 K ø b e n h a v n v i l v æ r e c e n t r u m f o r v e r d e n s k l i m a p o l i t i k Af klimamedarbejder Thomas A. Christensen, Center for Miljø, København Foto: Tine Harden I december 2009 rettes verdens øjne mod København i anledning af FN s klimatopmøde. København har afsat 150 mio. kr. til klimaaktiviteter frem mod december Men hvad skal der ske? Byen fuld af klimaguider København holder i september 2008 en Klimafestival. Her skydes kommunens borgerkampagne i gang. Det primære formål med kampagnen er at få borgerne til reducere deres C 2 -udslip. Kampagnen vil gøre 1000 borgere til klimaguider. De vil få besøg af en klimakonsulent og som gennemgår lejligheden. Besøget afholdes som et homeparty hvor venner, familie og kolleger kan inviteres med og hermed blive klimaborgere. Både klimaguider og klimaborgere forpligter sig via deres internetprofil til at reducere C 2 -udslippet. Byens miljøcentre laver også lokale klimaaktiviteter. Konkurrencer, events, foredrag og mange andre ting indgår i konceptet. I efteråret 2009 skydes den næste fase af borgerkampagnen i gang. Her vil københavnerne blive opfordret til at vise byens klimainitiativer frem, lægge hus til overnattende gæster, deltage som praktisk gris ved de mange arrangementer i byen m.m. Desuden fremvises resultatet af borgernes C 2 -besparelser på en illustrativ måde over for gæsterne til Klimatopmødet. C 2 -neutral transport Virksomhederne får klimatilbud Virksomheder skal også reducere deres C 2 - udslip, da 35 % af varmeforbruget og 70 % af elforbruget stammer fra dem. København lancerer derfor en virksomhedskampagne, hvor deltagerne forpligter sig til at lave mål for C 2 -reduktion. Københavns Kommunes Miljønetværk vil tilbyde virksomhederne en klimapakke. Her får de via en hjemmeside teknisk og organisatorisk støtte. Derudover får de energirådgivning og særlige lånemuligheder til klimaforbedringer. Klimavenlige virksomheder vil blive profileret af kommunen via forskellige events og en fælles markedsføringsprofil. Kampagnen har premiere inden sommer Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 11

12 København har sat mål for C 2 -reduktion I København skal C0 2 -udslippet reduceres med mindst 20 % i 2015 i.f.t I foråret 2009 ligger der en Klimaplan klar, som viser veje til, hvordan målet nås for borgere, virksomheder, kommunen og på transportområdet. Politikerne i København har sat handling bag målene, og har afsat 150 mio. kr. til klimaaktiviteter i , hvilket svarer til ca. 300 kr. pr. indbygger over 2 år. Men der er behov for langt flere midler til at nå C 2 målet i Læs mere under Energi og klima på og Kontaktinfo: Thomas A. Christensen, tlf A n d r e k l i m a a k t i v i t e t e r i K ø b e n h a v n m i o. k r. e r a f s a t t i l b l a n d t a n d e t : Virksomhedskampagne 1,5 Borgmestertopmøde 2,0 Børne- og unge aktiviteter 4,5 Ekstraordinære energirenoveringer i kommunens bygninger 71 Borgerkampagne for københavnerne 2,5 Bæredygtig byudvikling 24 Klimakøretøjer 14 Intelligente transportsystemer - 7 Partnerskaber - 4,5 Kommunikationsplatform - 4,5 Foto: Tine Harden Vindenergi til havs Ansvarshavende redaktion: Dogmesekretariatet, Herning Kommune Tlf.: mail: Nr. 8 april 2008 et initiativ for kommuner, der vil gøre mere for miljøet side 12 Grafik:

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen (Afklaring af den private sektors forventninger til udvidet klimasamarbejde med lokale myndigheder) Rapport

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere