Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT"

Transkript

1 Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010

2 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet eller DBO Moder Ikke DBO-land DK Holding DK Drift WHT 28 % Moder Ikke DBO-land EU/DBO Holding DK Holding DK Drift En lignende problemstilling optræder vedrørende kildeskat på renter Her dog fokus på udbytter 2

3 Problemstillingen (fortsat) Af mange DBO er herunder OECD-MDBO fremgår et krav om beneficial ownership HR: s beskattes i staten hvor modtager er hjemmehørende U: kan også beskattes i den stat, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, der pålægges, ikke overstige Definition af begrebet beneficial owner er uklart Formentlig autonom international fortolkning: The beneficial owner is the person whose ownership attributes outweigh that of any other person (du Toit, 1999, p 170) Traditionel opfattelse af beneficial owner-krav i DK skatteret Ingen væsentlig betydning, da kravet let kan opfyldes ved overholdelse af juridiske formalia => Betydning i proforma-tilfælde (Aage Michelsen, International Skatteret, 2003, s. 427). Kravet har sandsynligvis ingen betydning for mellemliggende holdingselskaber, da kravet fortrinsvis retter sig mod banker i et mellemliggende land som holder aktierne på vegne af ejeren (Henrik Calum Nielsen, R&R 1986, s. 304) Fortrinsvis et begreb kendt fra angelsaksisk ret => ikke den store betydning i DK ret (Jørn Qviste og John Avery Jones, R&R 1985, s. 241) 3

4 Udtalelser fra skatteministeren I diverse lovforarbejder argumenteres for at beneficial owner-kravet også gør sig gældende i DK ret Kildeskat på renter Skatteministerens kommentar til henvendelse fra FSR, Folketingets skatteudvalg bilag 21, L 119 (2003/2004) Skatteministerens kommentar vedr. SEL 2, stk. 1, litra d, L116, bilag 9 (2005/06) Kildeskat på udbytter Skatteministerens kommentar vedr. SEL 13, stk. 1, nr. 2, L213, bilag 26 (2006/07) EU Land 1 har c/o adresse hos et advokatfirma. Ingen ansatte i selskabet, eneste aktiv er aktierne i DK selskab. Cayman Island selskabet vil være begrænset skattepligtigt af udbytter fra Danmark, idet dette selskab må anses for at være beneficial owner af udbyttet selskabet i EU Land 1 er et rent gennemstrømningsselskab. Skatteministerens kommentar vedr. SEL 13, stk. 1, nr. 2, L213, svar på spørgsmål 86 (2006/07) Gennemstrømningsselskaber har reelt meget snævre beføjelser i relation til den pågældende indkomst, hvilket gør det til en nullitet eller administrator Skatteministerens kommentar i betænkning af 18/ vedr. ABL 4A, stk. 3, L202 (2008/2009) Cayman Islands EU Land 1 DK 4

5 Konsekvenser af skatteministerens udtalelser SKAT har indledt en stribe sager i tæt samarbejde med kammeradvokaten Både vedrørende kildeskat på renter og udbytter Egne erfaringer SKAT s angrebspunkter EU/DBO Holding har ingen aktiviteter/ansatte/lokaler EU/DBO Holding har ingen selvstændig ret til at disponere over modtagne udbytter Forud fastlagt udbyttestrøm til bagvedliggende ejere EU/DBO Holding rent redskab eller administrator Aktierne i DK Drift pantsat Pt. er den første sag tæt på at blive afgjort ved Landsskatteretten Moder Ikke DBO-land EU/DBO Holding DK Holding DK Drift 5

6 International skatteret Kommentarer til OECD MDBO anerkender beneficial owner-begrebet Indeholder dog kun forholdsvis vage retningslinier Volvo Bus Corp. Sweden 51% Henleys Group UK 49 % Prevost dommen fra Canada Ingen aktiviteter/ansatte i HoldCo NL Aktionæroverenskomst: Mindst 80 % af resultat i HoldCo NL med datterselskaber skulle udloddes Canadisk Højesteret: HoldCo NL var alligevel beneficial owner af udbytter modtaget fra Prevost Car Inc. Canada HoldCo NL 100 % Prevost Car Inc. Canada 6

7 EU-retten Moder-/datterselskabsdirektivet indeholder intet eksplicit krav om beneficial ownership Anti-misbrugsbestemmelse i art. 1, stk. 2 Direktivet ikke til hinder for anvendelsen af interne bestemmelser, som er nødvendige for at hindre svig og misbrug Men, anvendelse af misbrugsbestemmelsen forudsætter, at der efter national ret kan identificeres en passende korrektionshjemmel Usikkerhed om en sådan hjemmel forefindes i DK ret 7

8 EU-retten (fortsat) Findes intern korrektionshjemmel? Eventuelt kan læren om rette indkomtsmodtager mv. finde anvendelse Usikkert om domstolene vil acceptere sådanne betragtninger vedr. beneficial owner TfS 1997, 506 H (TfS 2006, 1062 H Finwell, TfS 2003, 889 Overhold ApS ) Skatteyder bosiddende i Belgien, ejede selskab på Jersey Drev virksomhed i DK (fast driftssted) Rentebærende lån ydet fra selskab på Jersey til virksomheden (fast driftssted) Skulle renter betalt af fast driftssted henføres til skatteyder bosiddende i Belgien eller til dennes selskab på Jersey? Selskab på Jersey alene stiftet for at sikre fradrag for rentebetalingerne, idet betalinger direkte til skatteyder ville skulle anses for ikke-skatterelevant transaktion SKAT: Renter skulle anses for betalt direkte til skatteyder Højesteret: Selskabet er lovligt oprettet og bestående. Højesteret finder, at lånoptagelsen havde karakter af en sædvanlig forretningsmæssig disposition til finansiering af virksomhedens drift. Der er derfor ikke grundlag for at frakende lånet skattemæssig betydning. PE DK Skatteyder Belgien Renter Jersey Ltd. 8

9 EU-retten (fortsat) Findes intern korrektionshjemmel? (fortsat) SKM HR Faktum 9 Skatteyder hjemmehørende i Spanien Direktør i A/S Danmark Oplyst at aktierne i A/S Danmark reelt var ejet af Jyske Bank Gibraltar. Skatteyder forklarede dog, at han reelt var ejer! t blev indsat på en konto som af A/S Danmark blev ført på en mellemregningskonto med Ltd. Gibraltar På konto blev af skatteyderen løbende trukket privatudgifter => udlodning anvendt til udligning af privatudgifter Ingen regnskaber fra Ltd. Gibraltar der kunne vise, at selskabet havde indtægtsført udbyttet eller førte en modsvarende mellemregning Højesteret Tiltrådte at Ltd. Gibraltar i relation til udlodningen ikke skulle anses for et selvstændigt skattesubjekt adskilt fra A s formue => A den reelle modtager af udbyttet. Betydning for nye beneficial owner-sager? Nok tvivlsom, da afgørelsen begrundet i sammenblanding af økonomier (Winther-Sørensen og Bundgaard i SR-Skat 2007, s. 508) Skatteyder Spanien Ltd. Gibraltar A/S Danmark

10 EU-retten (fortsat) Hvis DK korrektionshjemmel => Betingelse at korrektion ikke er EU-stridig EF Domstolen: Misbrug i form af kunstige arrangementer forudsætter, at formålet er at undgå den beskatning, der følger af nationale regler skattefordelen er opnået i strid med det formål, der forfølges med de fællesskabsretlige bestemmelser Cadbury Schweppes (Sag C-196): OK at kræve reel etablering i værtsmedlemsstaten, dvs. rent kunstige arrangementer ikke nok. Vurderes på objektivt grundlag i relation til selskabets fysiske eksistens, herunder lokaler, personale og udstyr Men, Cadbury Schweppes angik CFC-beskatning og datterselskaber (sekundær etablering), mens beneficial owner angår holdingselskaber (primær etablering) => Usikkert om substanskravet i Cadbury Schweppes mv. kan bruges til noget i relation til beneficial owner, jf. COM(2007)785 Final. Endvidere er primær etablering fuldt ud anerkendt af EF-domstolen Segers (Sag 79/85), Centros (Sag C-212/97), Inspire Art (Sag C-167/01) Konklusion: Nok tvivlsomt om korrektion er acceptabelt EU-retligt i relation til udlodning af udbytter til holdingselskab beliggende i andet EU-land NB. Vedrørende kildeskat på renter, da rente-/royaltydirektivet eksplicit indeholder krav om beneficial ownership 10

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser

Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser 36 Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser SKAT Af Christian Plesner Rossing, PhD med speciale i international transfer pricing Indledning

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere