Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar Jakob Bundgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard"

Transkript

1 Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard

2 Agenda Slide 2 1. Generelt om L Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4. Andre justeringer af reglerne om omstrukturering 5. Justering af eksisterende værnsregler til modvirkning af arbitrage 6. Opfølgning på anden lovgivning 7. Øvrige justeringer og præciseringer

3 Slide 3 1. Generelt om L 84

4 Generelt om L 84 Slide 4 1. Justeringer og præciseringer (på mindst 21 forskellige områder) 2. Smidiggørelse og mere robusthed overfor skatteplanlægning

5 Slide 5 2. Opfølgning på skattereform (L 202)

6 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide 6 Skattereformens betydning for selskabers aktieavancer og udbytter Ændringer har kun betydning for selskaber Virkning fra indkomståret 2010 Fremover ikke krav om ejertid på aktier Beskatning følger klassifikation i 4 grupper Egne aktier Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Porteføljeaktier Næringsaktier Investeringsselskaber 6

7 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide 7 Ny opdeling af selskabers aktiebesiddelser Datterselskabsaktier (DSA) Aktier, som ejes af et selskab, der direkte ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet Kun direkte ejerskab Aktier medregnes, uanset om kapitalen er indbetalt eller ej (bilag 58) Er datterselskabet udenlandsk, er det yderligere et krav, at beskatning af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter moder-/ datterselskabsdirektivet eller en DBO Koncernselskabsaktier (KSA) Aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller kan sambeskattes Aktier, hvor en fond og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning Porteføljeaktier (PA) Alle øvrige aktier, hvilket bl.a. omfatter: Aktier, hvor der ejes mindre end 10 % af selskabet, og hvor aktierne ikke er koncernselskabsaktier Aktier i selskaber fra lande uden for EU, som ikke har DBO med Danmark, og hvor aktionæren ikke har bestemmende indflydelse Konvertible obligationer og tegningsretter hertil 7

8 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide 8 Datterselskabs- og koncernselskabsaktier Skattefri uanset ejertid (ABL 8) Harmoniserer beskatningen af aktieavancer og udbytter Porteføljeaktier Gevinst og tab er skattepligtige uanset ejertid (ABL 9) Tab på lagerbeskattede PA fradrages løbende Tab på realisationsbeskattede PA kildeartsbegrænsning Lagerbeskatning efter ABL 23, stk. 2 (ABL 23, stk. 5) Både noterede og unoterede aktier Baseret på handelsværdien Realisationsbeskatning (ABL 23, stk. 6) Unoterede porteføljeaktier Valgmulighed (påkrævet handling er fortsat uklar) Skal omfatte alle unoterede porteføljeaktier 8

9 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide 9 Værnsregel ( Juletræsregel ) Værnsregel som direkte modvirker tidligere rationaler i investeringsstrukturer om puljning af ejerskab Datterselskabs- og koncernselskabsaktier anses i visse tilfælde for at være direkte ejet af danske selskabsaktionærer i moderselskabet Rette indkomstmodtager af udbytter og aktieavancer forskellig civil- og skatteretligt Kumulative betingelser: 1. MS primære funktion er at eje DSA og KSA, 2. MS udøver ikke 1 reel økonomisk virksomhed vedr. 2 aktiebesiddelsen, 3. 1 Mere end 50 % af kapitalen i MS ejes, direkte/indirekte, af 2 selskaber omfattet af SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage 3 skattefrie udbytter ved et direkte ejerskab af aktierne i det enkelte DS, og 4. Aktierne i MS er ikke børsnoteret Stor usikkerhed om fortolkning af loven Skatteministeren besvarer FSR s spørgsmål den 2. marts 2010, jf. TfS 2010, 295 DEP 9

10 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide 10 Retsfølge: Datterselskabs- og koncernselskabsaktier anses for at være ejet direkte af moderselskabets danske selskabsaktionærer og faste driftssteder af udenlandske selskaber Hvem påvirkes? Øverste selskabsaktionærer, der umiddelbart opfylder kravene i ABL 4 A og 4 B, anses direkte for at eje aktierne i DS (bilag 41, s. 9) Omfatter ikke» Danske og udenlandske fysiske personer,» Danske PAL-pligtige, som ikke er SEL-pligtige, eller» Udenlandske selskaber uden fast driftssted i DK 10

11 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide Klassisk juletræ 2. Klassisk juletræ P1 P2 P3 P4 P1 P2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 25 % P5 50 % 50 % H1 H2 18 % MH D S1 og S2 ejer indirekte 9 % og 100 % af MH Værnsregel, MH-D: + MH-S1/S2: 60 % 40 % 40 % MH D S1-S4 ejer indirekte 6 % af D og 60 % af MH Værnsregel, MH-D: + (også for H2) H1-MH : H2-MH: S1/S4-H1: 11

12 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide 12 Ændringer 1. Porteføljeaktionærer i MH fritages ( 4 A, stk. 3, 1. pkt) 2. MH 100% ejerskab fritages ( 4 A, stk. 3, nr. 3) 3. Kildeskat skal indbetales til MH af selskabsaktionærerne ( 4 A, stk. 6) 4. Værn mod opdeling af ejerskabet af MH mellem personlige aktionærer og selskabsaktionærer ( 4 A, stk. 5) Præciseringer 5. Reglen gælder både direkte og indirekte aktionærer i MH ( 4 A, stk. 3, 1. pkt.) 6. Reglen gælder for fonde og udenlandske selskaber, hvis indkomst beskattes i Danmark efter SEL 31 A og 32 og LL 16 H ( 4 A, stk. 3, 1. pkt. og 4 A, stk. 3, nr. 5) 7. Mere end 50% af aktionærerne i MH kan ikke modtage skattefri udbytter fra Drift ved et direkte ejerskab ( 4 A, stk. 3, nr. 5) 8. Kun de øverste selskabsaktionærer anses for direkte at eje Drift ( 4 A, stk. 4) 9. Tilskud skattefrit for MH, uanset at indkomsten fra Drift ikke udloddes til aktionærerne (SEL 31 D, stk. 6) 12

13 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide Porteføljeaktionærer i MH fritages S1 S2 95% 5% 10% MH Drift Gældende regler ABL 4 A finder anvendelse for både S1 og S2, da mere end 50% af MH er ejet af selskaber, som ejer mere end 10% i MH Lovforslag ABL 4 A finder kun anvendelse for S1, da S2 ejer mindre end 10% i MH 13

14 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide MH 100% ejerskab fritages S1 S2 S3 24% 51% 25% 25% MH2 Gældende regler MH1 er et MH Lovforslag MH1 er ikke et MH 100% MH1 Drift 14

15 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide MH 100% ejerskab fritages og dog! S1 25% 25% 25% 25% Land uden for EU uden DBO med DK Drift Gældende regler S1 S1 S1 Udbytter fra Drift skattepligtige for S1-S4 S1 25% 25% 25% 25% Land uden for EU uden DBO med DK Lovforslag S1 S1 S1 MH 100% Drift Undtagelse for 100% ejerskab finder ikke anvendelse, når Drift er hjemmehørende i land uden for EU uden DBO med Danmark 15

16 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide Kildeskat skal indbetales til MH S1 S2 S3 33% 33% 33% MH2 S4 60% 40% 40% MH1 Drift Gældende regler Ved udlodning af 100 fra Drift til MH1 skal der indeholdes 15 (25% af 60) S4 modtager kun 34 (40% af 85) frem for 40 Lovforslag S1, S2 og S3 skal betale et beløb til MH1 svarende til skatteværdien af deres andel af det udloddede udbytte MH1 har 100 (85+15), der kan udloddes til S4 og MH2 16

17 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide Værn mod opdeling af ejerskabet af MH mellem personlige aktionærer og selskabsaktionærer P P P 100% 100% 100% A 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% MH 20% B Drift Lovforslag C 16,3% ABL 4 A finder i anvendelse, da mere end 50% af MH er ejet af selskaber omfattet af SEL 1, 31 A eller 32, eller LL 16 H Gældende ret ABL 4 A finder ikke anvendelse, da MH ikke er ejet med mere end 50% af selskabsaktionærer Lovforslag ABL 4 A finder anvendelse, da der til selskabsaktionærernes aktier i MH skal medregnes aktier, som ejes af person, der har bestemmende indflydelse i selskabsaktionærerne m.v. Gælder kun, når aktier ejet af selskabsaktionærerne er tillagt udbyttepræference 17

18 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide Reglen gælder både direkte og indirekte aktionærer i MH S1 S2 S3 33% 33% 33% 60% MH2 MH1 Gældende regler Ifølge lovens ordlyd skal aktier i Drift skal anses for ejet direkte af MH1 s selskabsaktionærer, dvs. MH2 Lovforslag Aktier i Drift skal anses ejet af MH1 s direkte og indirekte aktionærer 10% Drift 18

19 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide Fonde, international sambeskatning og CFC-beskatning A/S GmbH SEL 31 A MH Drift SA SEL 32 25% 25% 25% 10% Fond FBL 1 25% Gældende regler Ifølge ordlyden finder ABL 4 A ikke anvendelse, da mindre end 50% af MH er ejet af selskaber omfattet af SEL 1 og 2, stk. 1, litra a) Lovforslag ABL 4 A finder anvendelse, da mere end 50% af MH er ejet af aktionærer omfattet af SEL 1, 31 A eller 32, FBL 3 eller LL 16 H 19

20 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide Mere end 50% af aktionærerne i MH kan ikke modtage skattefri udbytter fra Drift ved et direkte ejerskab S1 MH S2-S10 19% 9 x 9% Gældende regler Ifølge SKAT følger det implicit af 4 A, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, når mindre end 50% af selskabsaktionærerne i MH kan oppebære skattefri udbytter fra Drift 10% Drift Lovforslag 4 A finder ikke anvendelse, da mindre end 50% af MH ejes af selskaber, som kunne modtage skattefri udbytter fra Drift ved et direkte ejerskab 20

21 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide Kun de øverste aktionærer anses for direkte at eje Drift A B C 33% 33% 33% Gældende regler Ifølge ordlyden skal 15% af aktierne i Drift anses for ejet af MH2 60% MH2 MH1 15% 40% P X 85% Lovforslag Aktier skal anses for at være ejet af de øverste af flere mulige led af aktionærer, dvs. A-C Drift 21

22 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide Tilskud skattefrit for MH, uanset at indkomsten fra Drift ikke udloddes til aktionærerne S1 S2 S3 33% 33% 33% 60% 10% MH2 MH1 Drift 22 Gældende regler Udbytter udloddet fra Drift til MH1 skal skattemæssig allokeres til S1-S3 Skal MH1 anses for at have modtaget et skattepligtigt tilskud fra S1-S3? Lovforslag MH1 skattefri af tilskud fra S1-S3 22

23 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide 23 Finanslovsforlig: Fritagelse for små og mellemstore selskaber Investering i små og mellemstore selskaber fritages for ABL 4 A Små virksomheder Under 50 ansatte, omsætning eller balance på højst EUR 10 mio. Igangsætter-, opstarts- eller ekspansionsfasen Mellemstore virksomheder Under 250 ansatte, omsætning på højst EUR 50 mio. og balance på højst EUR 43 mio. Skal være i igangsætter- eller opstartsfase Må ikke afsætte varer eller tjenesteydelser ved kapitalforhøjelsen Må ikke være overskudsgivende Kun nytegning af kapital Udarbejdes forretningsplan, exit-strategi og afrapporteres til EU Virkning for investeringer, der foretages efter juli

24 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide 24 Tab på datterselskabsaktier Fradrag for gamle tab, hvor aktierne efterfølgende skifter status til porteføljeaktier Forudsætter fradragsret på tidspunktet for fremsættelse af L 202 Samspillet mellem finanskrisen, den tidligere 3 årsregel og statusskifte. Ikke rimeligt. Ny ABL 33 A, stk. 5: fradrag for tab ved modregning i gevinster på samme aktier, hvis Ejet datterselskabsaktier ved fremsættelsen Aktiebeholdning har efterfølgende skiftet status fra skattefrihed til skattepligt.

25 Opfølgning på skattereform (L 202) Slide 25 Begrænsning af tabsfradrag for konvertible obligationer i næring Ikke fradrag for tab på koncerninterne konvertible obligationer der er næringsbeskattet. Skal forhindre dobbelt fradrag: dels i underskudsgivende selskab, dels på den konvertible obligation. Ny ABL 17, stk. 2 Svarer til ABL 9, stk. 5 for koncerninterne konvertible obligationer, der ikke er erhvervet i næring utilsigtet forskel til konvertible obligationer, der er porteføljeaktier. Udvidelse af ABL 23 A (lagerprincip for konvertible obligationer) Til også at gælde for koncerninterne konvertible obligationer i næring. Dvs. fradrag under lagerprincip forudsætter, at der tidligere har været gevinst og der kan ikke opnås en samlet tab over hele ejerperioden.

26 Slide Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely

27 Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely Slide 27 Styrkelse af værnsregler til sikring af dansk kildebeskatning Værn mod planlægning, hvorefter kildebeskatning af udbytter kan undgås ved at lade et dansk pengekasseselskab fusionere med et udenlandsk moderselskab. Ny FUL 15, stk. 4 Udlodning ved annullering af datterselskabsaktier i det indskydende selskab, beskattes som udbytte, når dette udbytte ikke skal frafaldes eller nedsættes efter moder- /datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Tilsvarende, hvis det modtagende selskab ejer mindre end 10% af aktiekapitalen i det indskydende selskab, men har bestemmende indflydelse, jf. LL 2. Krav om tilladelse til skattefri fusion, hvis en person eller selskab der har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab er hjemmehørende uden for EU/DBO-stat. Baggrunden er beskrevet i bemærkningerne til 4 i L 84. Skatterådet har i en afgørelse af 16. november 2010 fundet, at der ikke er hjemmel til, at fusionen kan føre til beskatning af»likvidationsprovenu«efter LL 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a. Medfører, at der ikke sker beskatning af aktionærerne i det indskydende selskab, når aktionærene er hjemmehørende i udlandet. Selskaber og personer, der er hjemmehørende i udlandet, er således ikke begrænset skattepligtige af gevinster og tab på aktier. Uanset om reglerne om skattefri fusion anvendes med henblik på at omgå reglerne om kildebeskatning af udbytteudlodninger.

28 Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely Slide 28 Eksempel, jf. bemærkningerne til 4, nr. 5 i L 84: Selskabet X er hjemmehørende i et land, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Selskab X ejer selskabet Y, der er et selskab omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat efter både fusionsskattedirektivet og moder-/datterselskabsdirektivet. Selskab Y ejer det danske holdingselskab Z, som igen ejer driftsselskabet D. Der vil være dansk kildeskat på et udbytte fra selskab Z til selskab Y efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, når det forudsættes, at selskabet Y ikke er retmæssig ejer af udbyttet. Koncernen kan i stedet for at udlodde udbytte fra selskab Z til selskab Y lade de to selskaber fusionere ved en lodret fusion med selskab Y som modtagende selskab. I givet fald sker der ingen beskatning af den pengesum, der overføres til udlandet som led i fusionen heller ikke selvom den reelt overføres til et land, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Kan arrangeres ved at have et dansk holdingselskab parat til hvert år, der skal udloddes udbytter. Intern bestemmelse, som er nødvendig for at hindre svig eller misbrug, jf. artikel 1, stk. 2, i moder-/datterselskabsdirektivet og artikel 15 i fusionsskattedirektivet. Der er ikke tale om en objektiveret misbrugsregel, idet der henvises tilbage til misbrugsbestemmelsen i direktivet. Indeholder ikke nogen klausul beneficial ownership derfor alene en almindelig misbrugsvurdering ved anvendelsen af EU-mellemholdingselskaber

29 Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely Slide 29 Før: Efter: Investorer Investorer Selskab i EU-land Grænseoverskridende skattefri fusion efter FUL 15, stk. 4 Selskab i EU-land DK Selskab DS DS 29

30 Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely Slide 30 Selskab i EU-land Selskab uden for EU/DBO-land Selskab i EU-land L 84: Ny FUL 15, stk. 4 Tilladelse til fusion Når person eller selskab, der har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab ikke omfattes af udbyttebeskatningen og er hjemmehørende uden for EU/DBO Test: Skatteunddragelse/skatteundgåelse. DK Selskab Grænseoverskridende skattefri fusion efter FUL 15, stk. 4 DS 30

31 Slide Andre justeringer af reglerne om omstrukturering

32 Andre justeringer af reglerne om omstrukturering Slide 32 Kontantvederlag (fusion, spaltning, aktieombytning) Ny FUL 9, stk. 2: Uanset den generelle regel om ABL-behandling beskattes kontantvederlag som udbytte i de tilfælde, som er nævnt i LL 16 A, stk. 3, nr. 1. Skattefri spaltning uden tilladelse ikke mulig med kontantvederlag til selskaber, der ejer datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier i det indskydende selskab (FUL 15 a, stk. 2) Gælder både for grenspaltning og ophørsspaltning. Gælder IKKE for fysiske personer og selskaber som ejer porteføljeaktier. Foreslås fordi man ellers kan gennemføre stort set skattefrit salg af aktiverne i det indskydende selskab. Egne aktier Ændring af ABL 33 A om statusskifte til også at omfatte statusskifte til egne aktier. Annullering af egne aktier modtaget ved skattefri fusion er skattefri, hvis det indskydende selskab ejer mere end 10% i det modtagende selskab (FUL 10). Det foreslås hermed, at hvis det indskydende selskab ejer mindre end 10% af aktierne i det modtagende selskab (porteføljeaktier) beskattes annulleringen af aktierne som udbytte.

33 Slide Justering af eksisterende værnsregler til modvirkning af arbitrage

34 Justering af eksisterende værnsregler til modvirkning af arbitrage Slide 34 Hybride finansielle instrumenter SEL 2 B (inbound) SEL 2 B, stk. 4, Udvides til tilfælde, hvor skattereglerne i hjemstaten for den umiddelbare kreditor under et hybridt instrument ikke indebærer en behandling som egenkapital, men hvor den umiddelbare kreditor selv har gæld til et koncernforbundet selskab, for hvilket der er tale om indskud kapital (egenkapital). Gælder selvom flere kreditorled. Finder ikke anvendelse, hvis kildebeskatning skal frafaldes eller nedsættes i forhold til kreditor efter rente-/royaltydirektivet, eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Lovændringen er formentlig alene udtryk for, at den almindelige beneficial owner prøvelse nu tillige skal anvendes ved SEL 2 B M EU/DBO DK Skattefri udbytter Skat af rente og fradrag Fradrag for rente

35 Justering af eksisterende værnsregler til modvirkning af arbitrage Slide 35 Hybride finansielle instrumenter (outbound) Ny SEL 13, stk. 1, nr. 2 Ikke skattefrihed for udbytte, hvis et datterselskab på et lavere niveau har haft fradrag for udlodningen og ingen af udbytteudlodningerne i de mellemliggende niveauer har skullet frafaldes eller nedsættes efter moder- /datterselskabsdirektivet.

36 Justering af eksisterende værnsregler til modvirkning af arbitrage Slide 36 US Corporation Disregarded entity NL Disregarded entity ApS Hybride selskaber - SEL 2 A: Omkvalifikation af DK APS til transparent enhed, hvis US CTB Også omkvalifikation af udenlandsk selskab til transparent enhed efter dansk skatteret, hvis det udenlandske selskab anses for en transparent enhed i en fremmed stat Renter fra ApS til US: ej fradragsret Renter fra ApS til NL: + fradragsret pga. SEL 2 A, stk. 3 Forudsætter, at NL i Holland er skattemæssig enhed og hjemme-hørende i Holland Forudsætter, at Holland enten har DBO med Danmark, eller at Holland er medlem af EU/EØS

37 Justering af eksisterende værnsregler til modvirkning af arbitrage Slide 37 US Corporation Disregarded entity NL L 84 foreslår nyt punktum til stk. 3 Rente- og royaltybetalinger til det udenlandske selskab i 2. pkt. er alene fradragsberettigede, hvis kildebeskatning skal frafaldes eller nedsættes i forhold til det udenlandske selskab efter direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater, eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor det udenlandske selskab er hjemmehørende. Disregarded entity ApS Formål ifølge bemærkningerne: Der bør imidlertid alene gives fradrag i Danmark, hvis rente- og royaltybetalingen reelt beskattes i det andet land. Det foreslås derfor, at rente- og royaltybetalinger til det udenlandske mellemholdingselskab alene er fradragsberettiget, hvis kildebeskatning også skal frafaldes eller nedsættes i forhold til det udenlandske mellemholdingselskab. Forudsætter effektiv subject to tax clause endnu ikke vedtaget KOM 2003(841). Beneficial owner skal rammes dobbelt!

38 Justering af eksisterende værnsregler til modvirkning af arbitrage Slide 38 US Corporation Bahamas DK filial Reverse hybrid K/S US Corporation Fra transparens til skattesubjekt - danske selskaber (SEL 2 C) L 84 (1): 2 C, stk. 1, nr. 2, affattes således: 2) som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvorefter kildeskatten på udbytter til selskaber skal frafaldes eller nedsættes, og som ikke er medlem af EU Konsekvens: Filialer fra ikke-dbo-lande vil ikke længere undgå omkvalifikation til et selskab, hvis der er indgået informationsudvekslingsaftale Lempelse : Undgår, at 2 C-selskaber omkvalificeres tilbage til transparente filialer eller K/S er mv., blot fordi Danmark og domicillandet indgår informationsudvekslingsaftale Skærpelse: 2 C vil bl.a. omfatte alle selskaber fra ikke-dbolande med filialer mv. i Danmark Begrundelse i forarbejderne: afkast af immaterielle aktiver placeret i sådanne filialer [er] reelt skattefrit. Der sker hverken beskatning i Danmark eller i den pågældende jurisdiktion, når filialen ikke har et fast driftssted her i landet.

39 Justering af eksisterende værnsregler til modvirkning af arbitrage Slide 39 US Corporation Reverse hybrid K/S US Corporation L 84 (2) Stk. 2. Rente- og royaltybetalinger til ejere anses for at være interne betalinger, der ikke kan fradrages, hvis betalingen efter reglerne i ejerens hjemland anses for at være en intern betaling. Kildebeskatningen efter 2, stk. 1, litra d, g og h, frafaldes, hvis der ikke er fradrag efter 1. eller 2. pkt. Betydning, hvis deltagerne ligeledes anser dansk enhed for skattemæssigt transparent Bahamas Gælder uanset om der er tale om ejere, der ejer mindre end 50% Fradragsbegrænsning Kildeskat bortfalder: Her rammes man kun en gang DK filial

40 Slide Opfølgning på anden lovgivning

41 Opfølgning på anden lovgivning Slide 41 Begrænset indbetaling af selskabskapitalen SL 33 Selskabsret Kun krav om indbetaling af 25 % af selskabskapitalen med tillæg af en eventuel overkurs, dog en mindste indbetaling på kr Skatteret Ændrer ikke på den skatteretlige behandling af kontantindskud og apportindskud Ny ABL 28 A (L 84) Nedskrives en fordring på en kapitalejer vedrørende ikke indbetalt selskabskapital, nedsættes anskaffelsessummen for de aktier, der er tegnet i forbindelse med stiftelsen af fordringen, med et tilsvarende beløb. Kun nedsættelse, hvis nedskrivning af fordringen. Et salg før kapital er indkaldt af selskabet medfører at fulde tegnede beløb udgør anskaffelsessummen for aktierne. Eksempel: A ejer hele kapitalen i S, i alt nom kr., hvoraf ¼ er indbetalt. Nedskrives ikke indbetalt del på kr. til 0, vil anskaffelsessummen på aktierne skulle nedsættes med kr. Anskaffelsessummen udgør kr. ved senere afståelser. 41

42 Opfølgning på anden lovgivning Slide 42 Afståelse af kapitalandel ABL uanset om kapital er fuldt indbetalt eller ej Derfor også betydning i forhold til andre ejerskabskrav, herunder kontrol, bestemmende indflydelse mv. Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for kapitalandele, hvor kapitalen er delvist indbetalt Senest FSR s spm. til SKM til L 202, p. 20. Skatteministeriets svar af , p. 53: Det kan bekræftes, at anskaffelsessum- og tidspunkt ikke påvirkes af, om der er sket fuld indbetaling af den/de pågældende kapitalandele 42

43 Slide Øvrige justeringer og præciseringer

44 Opfølgning på anden lovgivning Slide 44 Begrænsning af tabsfradrag på aktier, hvor der er modtaget udbytter Generel bestemmelse svarende til hidtidig ABL 17, stk. 2 om næringsaktier for selskaber Ny ABL 5 A Forudsætninger i bemærkningerne: matching credit- gratis lempelse! Der foreslås indført en regel, der sikrer, at der ikke opnås fradrag for et aktietab, der skyldes, at aktionæren har modtaget udbytter, som ikke er beskattet..[ ] Der kan f.eks. være tale om udbytte, der er skattefri efter selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2, eller udbytter, der er helt eller delvist skattefri efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst [ ] at disse tilfælde af lempelse efter en dobbeltbeskatningsaftale både kan gælde selskaber m.v. og personer foreslås bestemmelsen gjort generel. Der regnes baglæns: den gratis lempelse omregnes til dansk udbytte (ex. 10 i sparet skat svarer til 40 i udbytte, som ikke kan fratrækkes) Likvidationsreglerne Fysiske personer, der likviderer et dansk selskab Beskattes som udbytte, når personen er hjemmehørende i udlandet og kontrollerer selskabet. EU-retten (Bouanich)?

45 Opfølgning på anden lovgivning Slide 45 Underskudsbegrænsning ved frigørelsen for gældsforpligtelser i koncernforhold Ikke kursgevinstbeskatning og underskudsbegrænsning, hvis gældseftergivelse må anses for at være et skattefrit datterselskabsudbytte eller et skattefrit tilskud. Justering af renteloft Mindre ændringer vedrørende opgørelsen af nettofinansieringsudgifter. Skattefri virksomhedsomdannelse til udenlandske selskaber Mindre justering af tonnageordningen Mindre justering af reglerne om fraflytterbeskatning Subjektiv skattepligt for selskaber med begrænset ansvar Omdannelse fra andelsbeskatning til selskabsbeskatning Overgangsbeskatning udvides til også at blive udløst af koncerntilskud. Tab på aktiebaserede finansielle kontrakter og kildeartsbegrænsning Begrænsning for næringsdrivende (KGL 31-32)

46 Kontakt Slide 46 Jakob Bundgaard Partner, Cand.merc.(jur.), Ph.D. Adjungeret professor Tel Mob Copenhagen Research Group on International Taxation - Tax Research for the Business Community -

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard Slide 1 Udfordringer for holdingselskabsstrukturer 23. marts 2011 Jakob Bundgaard 29-12-2011 Agenda Slide 2 1. Beneficial ownership 2. Mellemholdingselskaber 29-12-2011 Slide 3 1. Beneficial ownership

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Private Equity Tax Update 2011 20. juni 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Status på Skat s kontrolindsats 2. Ny lovgivning om mellemholdingselskaber 3. Ny lovgivning om kreditaktier 4. Betydningen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet har 24. november 2010 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 24. november 2010 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 88 Offentligt Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Camilla Rohde Sørensen Skattejurist,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 2 Offentligt Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet 92 Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/10-2009 af Torben Laursen, kundenummer: 3016640. Skatter forårspakke Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet SKAT Af senior tax manager Vicki

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej

Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej 910 387 Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej Af partner, Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Ph.D., adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Landsskatteretten

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch

Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch www.pwc.dk Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch Skatteministeriet har nu offentliggjort et lovudkast, der fastsætter, hvordan EU s såkaldte skatteundgåelsesdirektiver (2016/1164/EU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Slide 1. Aktuel skatteret. 15. December Jakob Bundgaard

Slide 1. Aktuel skatteret. 15. December Jakob Bundgaard Slide 1 Aktuel skatteret 15. December 2010 Jakob Bundgaard 16-12-2010 Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Skattereformen og opfølgning (L 84) 3. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 4.

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2008-411-0018 Dato: 28. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige

Læs mere

Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber

Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard Slide 1 Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser Jakob Bundgaard 29-12-2011 Formål Slide 2 Gennemgang af visse dele af den nye selskabslov (både allerede gældende og fremtidige ikrafttrædelser)

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:15. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 27 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato: 13-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Omgåelse

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010

Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010 Afhandling Aarhus School of Business Erhvervsjuridisk Institut (EJUR) Aarhus Universitet 2011 Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010 Cand.merc.aud Udarbejdet af Vejleder Liselotte

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Aalborg Universitet Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Udarbejdet af: Daniel Sonne Strandbech, Studienummer: 20103198 Underskrift: Jesper Nygaard Ovesen, Studienummer: 20103190 Underskrift:

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere