KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING"

Transkript

1 KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING

2 FORORD Vi forstår simpelthen ikke, at der stadigvæk er så mange CRM projekter, som fejler. Og så i en tid, hvor der er et stigende behov for netop at have styr på sine kunderelationer? Vi har arbejdet med CRM siden 90 erne, har deltaget i utallige projekter, og har bidraget til seks bøger om emnet. Og vi kan blot konstatere, at virksomhederne mere end nogensinde før, har brug for en værktøjskasse til at sikre den profitable implementering. Aggressive softwaresælgere og cloud løsninger gør det meget lettere at falde i fælden; det kan gøres hurtigt og let. Men alle vores erfaringer peger i en anden retning: En seriøs CRM implementering tager tid. Her er vores opskrift på, hvordan CRM kan implementeres, med fornuft og effekt. PS: Vil du ikke følge den? Bare ét godt råd: køb den billigste software - så taber du nemlig færrest penge! 2

3 DET I SKAL UNDGÅ, ER.. OO + NT EOO at en.. old organisation med dyrt indkøbt.. new technology bliver en.. expensive old organisation SAGT MED ANDRE ORD, ER LØSNINGEN AT GØRE DET RIGTIGE, RIGTIGT Kilde: CRM Håndbogen, Andersen & Jacobsen,

4 BANEN KRIDTES OP Hvorfor går det stadig galt med CRM implementeringerne, når alle analyser siden 1999 viser fejlrater på + 50%?* Forklaringen er enkel Der er fokus på IT og ikke på forretningen. I projekterne mangler der ofte: En forankring i ledelsen En formuleret kundestrategi En forankret kundestrategi 360 grader i organisationen Indsigt og viden om kunder Fokus på People & Culture En business case om CRM investeringen De rette kompetencer De nødvendige ressourcer Prioritering af tid til implementeringen Prioritering af forankring og forandring i organisationen At opstille de rigtige performance mål VIL GØRE DET OM 60% TILFREDSE MED IMPLEMENTERING 40% * Kilde: Virksomhedernes kunderelation 2013 CRM i danske virksomheder, CBS Cirkeldiagrammerne præsenteret på de kommende sider stammer også herfra. 4

5 HVOR KAN VI SKABE VÆRDI? Kundestrategi Kundeindsigt/viden Strategigab Kundevendte processer Vidensgab Procesgab People & Culture Kulturgab Brugerprofil & kompetencer Business case Performancemål og målinger Kompetencegab Organisationsgab Performancegab Systemgab Licensgab Datagab Identificere dissonanser Beslutningsgrundlag og køreplan for succesfuld CRM implementering Valget af CRM-system Forventningsgab Dataoverførsel CRM implementering 5

6 KØREPLANEN MÅLOPFYLDELSE IMPLEMENTERING DATAOVERFØRSEL SYSTEMVALG FUNDAMENTET KUNDEINDSIGT KUNDESTRATEGI PEOPLE & CULTURE PROCESSER BUSINESS CASE 6 SKABER DU VÆRDI FOR DIN KUNDE, KAN DU OGSÅ SKABE VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHED

7 FUNDAMENTET 7

8 1 KUNDEINDSIGT KUNDEINDSIGT Udgangspunktet er helt banalt; hvordan defineres en kunde, hvad er potentialet og hvordan udnyttes det? Hvad skaber gensidig værdi for kunde og virksomhed? Det er helt fundamentalt i arbejdet med CRM. Hvad er retentionrater, og hvad koster en ny kunde i forhold til fastholdelse af en kunde - hvad er livstidsværdi? Disse parametre er med til at sikre den optimale ressourceanvendelse i virksomheden. Hvordan sikres en ledelsesforankring og en medarbejder involvering? Er dette på plads, kan det danne grundlaget for en egentlig kundestrategi. KUN 22 PCT. AF VIRKSOMHEDERNE ANVENDER DERES LØSNING TIL AT FÅ ET 360 GRADERS OVERBLIK OVER DERES KUNDER STIKORD Big data, Værdiskabelse, Retention, Loyalitet, Profittårn, Potentiale Holdninger, Segmenter Kunde og medarbejder survey samt interviews. Analyser på baggrund af kunde- og big data. Fyrtårnsmodellen LEVERANCE Projektets omfang & plan Workshop(s) med kundedata Beslutningsgrundlag Fyrtårnsmodel intro OMFANG 2-6 uger 8

9 2 KUNDESTRATEGI KUNDESTRATEGI Formulering af en kundestrategi som er lig med corporate strategi er det næste skridt. Hvordan oplever kunderne virksomheden? Hvordan oplever ledelsen og medarbejderne virksomhedens kundeorientering? Hvordan vil virksomheden gerne opleves? Hvordan sikres det, at strategien forankres i organisationen? Hvilke performance mål skal der være for at bakke strategien op og sikre sammenhæng til strategi? 85 PCT. AF VIRKSOMHEDERNE HAR IKKE EN KUNDESTRATEGI Er dette på plads, kan vi begynde at arbejde med involvering af medarbejdere og kulturen i virksomheden. Strategi beskrives i fyrtårnsmodellen. STIKORD Kundevendte, selvbetjening, optimering, as is --> to be, Behovsanalyse 3, segmenter Resultater af surveys og data analyser danner grundlag for workshop. Potentialemodel gennemgås. Strategi elementer anvends i fyrtårnsmodel LEVERANCE Workshops, Beslutningsrapport Behovsanalyser Gab analyser Fyrtårnsmodel udfyldes OMFANG 4-8 uger 9

10 3 PEOPLE & CULTURE PEOPLE & CULTURE Hvordan skaber vi værdi i vores touch points med kunden? Hvilket værktøj og hvilke informationer har medarbejderne brug for i hverdagen? Medarbejderene involveres ved sammensætning af et repræsentativt udvalg af medarbejdere, CRM stjerner, hvor der gennem interviews, workshop og survey sikres, at medarbejderne formulerer deres ønsker og behov. Er der et gab mellem kundernes holdninger og oplevelser, i forhold til medarbejdernes forventninger? Er der et gab mellem kundernes holdninger og oplevelser i forhold til mål og belønningssystemer? Arbejdet med processer kan nu starte. 59 PCT OPLEVER AT AT CRM INVESTERINGEN IKKE HAR GIVET VÆRDI SET I FORHOLD TIL INVESTERING I SYSTEM, TID OG RESSOURCER STIKORD Forankring, værdier og normer, artefakter og holdninger, involvering, blank sheet workshop, CRM stars, Gab analyser, Behovsanalyse 1+2 Kunde og medarbejder survey samt interviews. Blank sheet workshops Stakeholder mappning LEVERANCE Blank sheets Workshops findings Systembehov baseret på BS og survey Workshop med ledelse, Gab analyser Beslutningsgrundlag OMFANG 4-12 uger 10

11 4 PROCESSER PROCESSER Nøgleprocesser i forhold til gensidig værdiskabelse defineres, verificeres, evalueres og prioriteres i forhold til kundens værdiskabelse. Muligheder for automatisering af processer undersøges og vurderes, i forhold til værdi for kunde og virksomhed. Hvordan er data tilgængelig og hvordan sikre integration? Dette sker i samarbejde med CRM stjerner, og danner grundlag for business case samt krav og ønsker til funktionalitet i software. Der er således ikke bare tale om gamle processer i ny software. 41 PCT AF CRM LICENSERNE ER IKKE AKTIVE PÅ UGEBASIS STIKORD Kundevendte, selvbetjening, optimering, as is --> to be, Behovsanalyse 3, segmenter Mappe & udfordre processer Datakilder - intern/ekstern Datakilder datakvalitet Workflows LEVERANCE Behovsanalyser -> analyserapport Prioriterede processor Workshop(s) Grundlag for system behov/vurdering OMFANG 4-8 uger 11

12 5 BUSINESS CASE BUSINESS CASE Her vurderes omkostninger og deres træk på respektive segmenter/kunder, samt funktionsområder, i forhold til værdi og potentiale. Der gennemføres CAC analyse, retention, x-salg og LTV analyse i relation til potentiale og loyalitetsmodeller. Integration og dataoverførsel kortlægges. Der ses på evt. synergieffekter i forhold andet software og licensaftaler. Vurdering af on-premise, i forhold til cloudbaseret løsning. Analysen gennemføres i 3 årigt perspektiv for at sikre en korrekt estimering af investering, omkostninger og forventet effekt. Business case sættes i perspektiv til de strategiske indsatsområder i fyrtårnsmodellen. 82 PCT. AF VIRKSOMHEDERNE HAR IKKE BEREGNET EN BUSINESS CASE PÅ PROJEKTET STIKORD Opstille beregning baseret på min 3. års drift, Fyrtårns model Endelig behovsanalyse Cost benefit analyse (3 år) Interview med økonomiafd. Retention, x-salg og LTV, Potentiale og loyalitetsmodel, Fyrtårnsmodel LEVERANCE Cost/benefit analyse + rapport Workshop(s), Endelig behovsanalyse Fyrtårnsmodel opdateres med resultat efter strategisk indsats område OMFANG 4-8 uger 12

13 13

14 6 SYSTEMVALG SYSTEMVALG Med behovsanalyse som basis, udvælges bruttoliste på potentielle systemer, som vurderes på op til 36 parametre. Medarbejdersurvey gennemføres for at sikre den optimale prioritering. Der udvælges en nettoliste på 3-5 leverandører af software. Disse får en række afklarende spørgsmål om funktionalitet mv. De valgte leverandører modtager briefing baseret på business case og fyrtårns model. Hertil en prioritering af de ønsker til understøttelse af værdiskabende processer. Workshop med demo gennemføres med systemleverandører af prioriterede ønsker. Møder med CRM stjerner omkring deres oplevelse af løsningerne. Herefter udarbejdes en vurderingsalgoritme for at sikre ensartet vurdering. Endelig anbefales system samt budget for projekt. Herefter eventuelle forhandlinger af forskellige elementer af aftalen. 48 PCT. AF BRUGERNE ER UTILFREDS MED CRM LØSNINGEN SOM ER IMPLEMENTERET STIKORD Bruttoliste, shortlist, match diagram, briefings, workshop, beslutningsgrundlag, anbefaling Leverandørmapping, Leverandørinterviews, Leverandørsurvey Leverandørmøder/ws, Medarbejder syretest, Gab analyse LEVERANCE Top 3 match, Leverandør briefing Workshops, Anbefaling af systemvalg Økonomisk oversigt baseret på 3 års drift OMFANG 4-8 uger 14

15 7 DATAOVERFØRSEL SYSTEMVALG Vurdering af datamodel, i forhold til software og de kortlagte datakilder. Alt efter system valg, kan nuværende løsninger erstattes med en ny CRM løsning? Hvordan foretages integration og hvordan er performance? Business case revurderes i forhold til ændringer i forventninger. Tidsplan for overførsel indgår i den samlede implementeringsplan, som er næste fase. 70 PCT. AF CRM SYSTEMERNE ER INTEGRERET MED ANDRE SYSTEMER STIKORD Overblik og løsninger, datamodel, API løsninger, business case review Mappe systemer og datakilder LEVERANCE Overblik og sammenhænge Vurdere substitution Opstille datamodel Business case opdataring OMFANG 2-4 uger 15

16 1616 MÅLOPFYLDELSE

17 8 IMPLEMENTERING SYSTEMVALG Med udgangspunkt i den agile metode opstilles den endelige implementeringsplan i samarbejde med integrationspartner/systemleverandør og virksomheden. Der opsættes testmiljø, dataintegration og datavask startes. De prioriterede workflow opsættes i systemet, og der foretages dokumentation af processer og konfigurationer. Der gennemføres systemtræning af superbrugere og der udformes træningsplaner for implementeringsteams & CRM stjerner. Business case revurderes og fyrtårnsmodellen opdateres. 79 PCT. AF CRM PROJEKTERNE OVERHOLDTE IKKE TIDSPLANEN STIKORD Træning og uddannelse, workflows, projektgruppe, styregruppe, business case review. Den agile metode Workshops Syretest LEVERANCE Træning & uddannelse, Workflows og skærmbilleder. Dokumentation af træning/opsætning. Business case review Fyrtårnsmodel opdateres OMFANG Udarbejdes efter systemvalg og overblik på dataoverførsel 17

18 HVORDAN KAN VI HJÆLPE? IMPLEMENTERING MÅLOPFYLDELSE DATAOVERFØRSEL SYSTEMVALG FUNDAMENTET KUNDEINDSIGT KUNDESTRATEGI PEOPLE & CULTURE PROCESSER BUSINESS CASE 18 SKASSEN Er gennemprøvet og baseret på en solid metode med erfaring fra projekter i + 20 år. Den er akademisk og praktisk forankret. Customers -> People & Processes -> IT LEVERANCEN Kan omfatte alle projektfaser, eller udvalgte faser. Vi tilbyder også faglig sparing/ klippekort samt inspirationsworkshop. TIDSPLANEN Siger at det tager mellem uger at blive klar til en CRM implemtering der skaberværdi.

19 TING TAGER TID Piet Hein KONTAKT Har du et spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vi tager naturligvis også gerne et uforpligtende møde, hvor mulighederne for et samarbejde kan drøftes. Vi giver gerne en fast pris på en opgave Birkedalen Rungsted Kyst 19

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 UDVALGTE CASES AMFU DSRELE ANTFOR KNING ÅCBS SAMFUNDSRELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 udvalgte cases DENNE PUBLIKATION BYGGER PÅ EN RAPPORT UDARBEJDET AF OPERATE A/S

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Professionel projektledelse af CRM projekter

Professionel projektledelse af CRM projekter Professionel projektledelse af projekter A/S Professionel Projektledelse v1.04 Side 2 Hvad er? på Indhold Projektstart A/S Definitioner på Hvad er på Customer Relationship Management er en forretningsstrategi,

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere