Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster"

Transkript

1 Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef Afdeling for Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Operatør: Fonden Midtjysk Turisme Vejlsøvej 51, bygn. O 8600 Silkeborg Karin Buhl Slæggerup CVR. Nr Dansk Bank Reg.nr Kontonr Resumè og formål Dette projekt skal medvirke til et samlet løft for den regionale turisme indenfor IT, omsætning og tilgængelighed af eksisterende og nye turismeprodukter. Der fokuseres i projektet på indsatser med henblik på at skabe meromsætning i afsætningen af regionens turismemæssige produkter og optimere brugen af de nye digitale kommunikationsformer, hvor anvendelsen af e-business og IT-værktøjer samt online marketingværktøjer i de midtjyske turismevirksomheder kan øges. Projektet består af 4 delprojekter: - Udvikling af tværmediale databasemodeller og integration i medier - Udvikling og forankring af digital brugerdreven innovation hos midtjyske turismeaktører - Udvikling af digitale kommunikationsredskaber - Vidensformidling og netværksdannelse Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Slutrapportering 1. september Beskrivelse af delaktiviteter Formålet med dette projekt er at medvirke til et samlet løft for den regionale turisme indenfor IT, omsætning og tilgængelighed af eksisterende og nye turismeprodukter, idet der bl.a. fokuseres på indsatser med henblik på at skabe meromsætning i afsætningen af regionens turismemæssige produkter og optimere brugen af de nye digitale kommunikationsformer, hvor anvendelsen af e business og IT værktøjer i de midtjyske turismevirksomheder kan øges. Projektet indgår endvidere i et tæt samarbejde med bl.a. VisitDenmark i forhold til udvikling af nye metoder og værktøjer for online kommunikation bl.a. med henblik på udvikling af service /modtageapparatets digitale kompetencer og kommunikation i Region Midtjylland, og projektet spiller således tæt op af den nationale globale kommunikationssatsning 1. Her er et af indsatsområderne bl.a. udvikling af nye online marketingværktøjer og metoder til at nå nye målgrupper gennem innovativ markedsføring. 1. Tværmedielle databasemodeller og integration i medier fælles databasemodeller med mulighed for eksport af data i alle relevante formater og til alle medietyper (mobil, pda, pc). I dette indsatsområde indgår fire delprojekter: Delprojekt 1.1 Database Der udvikles en kundedatabasemodel til implementering hos de midtjyske destinationer til brug for kunderegistrering (CRM-system). Delprojekt 1.2 Mobil Turistinformation Der udvikles en mobilløsning som kommunikationsværktøj, hvor der indgår turismeinformationsfelter fra VisitDenmarks produktdatabase GuideDanmark (database over turismerelevante produkter som f.eks. attraktioner, overnatningssteder, turistbureauer etc.). 2. Brugerdreven innovation, intelligente lokaliteter - IT-relateret brugerinddragelse og innovation Gennem metoder til brugerdreven innovation afdækkes og bruges viden om, hvordan brugerne handler, oplever og tænker, dvs. indhente kulturel viden til at skabe, implementere og evaluere de rette produkter og ydelsen. Med andre ord de produkter og ydelser, der har så meget værdi for kunderne, at de ikke kan lade være med at tage dem til sig. 3. Oplevelsesorienteret IT-formidling - IT som avanceret kommunikationsredskab, hvor målet er at give brugeren en ekstra oplevelse. I dette indsatsområder indgår to delprojekter: Delprojekt 3.1 to-dimensionale stregkoder 1 Regeringens Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark fra april 2007, der bl.a. udmøntes via VisitDenmark.

3 Gennem et demonstrationsprojekt dokumenteres, hvordan man på en ny og innovativ måde og ny teknologi og på et vilkårligt, af modtageren valgt tidspunkt kan skabe kvalitetsformidling til turister på en lokalitet i det offentlige rum, hvor den traditionelle formidling (trykte tekster, personlig guidning) ikke er optimal eller mulig. Delprojekt 3.2 Online spil Der tages afsæt i VisitDenmarks nye markedsføringsværktøj i form af et digitalt online spil, der skal medvirke til at øge kendskabet til kystferieproduktet. Målet med indsatsen er at synliggøre noget af det, der kendetegner oplevelsesproduktet i region Midtjylland, og derved medvirker til at gøre oplevelsesprodukter inden for det midtjyske turismeerhverv mere kendt over for udenlandske turister. Side 3

4 2. Indfrielse af mål og resultatkrav Mål 1 Udvikling af tværmedielle databasemodeller og integration i medier Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der udvikles en databasemodel til implementering hos de midtjyske destinationer til brug for produktregistrering. Der gennemføres dialogmøder med udvalgte destinationer m.h.p. implementering og pilottest. Gennemført/antal deltagere. Der udvælges ét til to medier til brug for pilottests. Databasemodellen implementeres og pilottestes hos udvalgte midtjyske destinationer. Opfølgning: Turismeinformation med mobiltelefon som testmedie Der er udviklet en mobilløsning som kommunikationsværktøj, hvor der indgår turismeinformationsfelter fra VisitDenmarks produktdatabase GuideDanmark (database over turismerelevante produkter som f.eks. attraktioner, overnatningssteder, turistbureauer etc.). Løsningen er implementeret hos 9 destinationer og testet henover sommeren 2009, hvor netværket af Digitale Informationspiloter (webansvarlige på de midtjyske turistbureauer / destinationer) har udgjort en central del. Den resterende del af destinationer med asp-løsninger (VisitDenmarks hjemmesideplatform) har fået løsningen implementeret i løbet af efteråret Resultater og erfaringer er præsenteret ved en konference med 125 deltagere. Opfølgning fortsat fra spalte 2: Brugergeneret indhold med hjemmesider som medie Et system for tværmediel kommunikation (brugeranmeldelser, video, billeder, nemmere adgang til booking) er implementeret hos i alt 12 ud af 19 midtjyske destinationer med asp-løsninger (VisitDenmark hjemmesideløsning). Løsningerne omkring brugergeneret indhold drøftes løbende i netværket af Digitale Informationspiloter. Podcast på Himmelbjerget Som et delprojekt i denne indsats er der udviklet og implementeret en podcastservice på Himmelbjerget, hvor brugeren kan downloade tre historier om Himmelbjerget. Brugerne kan hente historierne enten ved at sende en SMS, når brugeren står på de respektive steder på Himmelbjerget, eller via Destination Skanderborgs hjemmeside, Projektet er gennemført i et samarbejde med Destination Skanderborg. En deltaljeret afrapportering er vedhæftet denne afrapportering (bilag 1). Side 4

5 Resultatkrav 1.2 Der udvikles en kundedatabasemodel til implementering hos de midtjyske destinationer til brug for kunderegistrering (CRM-system). Der gennemføres dialogmøder med udvalgte destinationer m.h.p. implementering og pilottest. Databasemodellen implementeres og pilottestes hos udvalgte midtjyske destinationer. Afrapportering Brancherelateret CRMløsning samt business-toconsumer CRM-løsning. Som følge af, at etablering og implementering af mobilløsningen krævede længere tid end først antaget, blev opfyldelsen af dette resultatkrav først iværksat ultimo Ud fra den valgte løsning ventes der på sigt implementering af en business-to-consumer-crmløsning udviklet i regi af Visti- Denmark, hvor der skabes synergi til vækstinitiativet Fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper med henblik på at øge kompetenceniveauet omkring kunderelationel markedsføring. Der blev indledningsvist gennemført en workshop i samarbejde med VisitDenmark samt to udvalgte destinationer (Destination Djursland og VisitAarhus) m.h.p. udvikling og implementering af en brancherelateret CRM-løsning med afsæt i VisitDenmarks eksisterende løsning. Denne løsning skal virke som dialogværktøj for de midtjyske destinationer i deres kommunikation med turismefaglige samarbejdspartnere. Der blev i denne proces nedsat en erfaringsudvekslingsgruppe med deltagelse af en repræsentant fra hhv. VisitDenmark, Midtjysk Turisme, Destination Djursland, VisitAarhus, VisitHerning. Afrapportering (fortsat fra spalte 2) Herudover indgik endvidere en repræsentant fra VisitAalborg, der p.t. arbejder med en lignende løsning. Der blev indhentet tilbud og udvalgt leverandør til løsning af systemet i efteråret Med henblik på at skabe synergi til den fremtidige vækststrategi for den midtjyske turisme er løsningen tænkt i en skala, der kan anvendes af destinationerne i relation til de prioriterede indsatsområder (stærke destinationer, erhvervsturisme samt mersalg). Løsningen og tilbud om deltagelse blev præsenteret for de midtjyske destinationer ultimo september Der er endvidere udarbejdet et fælles aftalegrundlag i dialog med de tre destinationer Destination Djursland, VisitAarhus, VisitRanders), der indgik i følgegruppen omkring løsningen. Aftalegrundlaget skal fungere for samtlige deltagende destinationer i systemet. I alt 10 destinationer (incl. Midtjysk Turisme) har tilmeldt sig løsning med samlet 48 brugere/licenser. Systemet er testet og implementeret i løbet af marts 2011, hvorefter der er gennemført et uddannelsesforløb for samtlige brugere. Der er endvidere udpeget i alt 3 administratorer for systemet (Midtjysk Turisme, Destination Djursland og VisitAarhus). Disse indgår endvidere sammen med VisitRanders i en styregruppe der skal sikre den fremadrettede udvikling omkring løsningen. Side 5

6 Mål 2 Udvikling og forankring af digital brugerdreven innovation hos midtjyske turismeaktører Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der udvikles min. ét værktøj Gennemført/antal deltagere. Der er gennemført testforløb til online brugerdreven innovation. Der afholdes et kick-off møde / workshop m.h.p. introduktion af udviklingsindsatsen og idéudvikling overfor udvalgte midtjyske destinationer. Nye metoder for IT-relateret brugerinddragelse i turismesektoren udvikles og implementeres hos udvalgte midtjyske turismeaktører, herunder inddragelse af gæstebøger, blogs, podcasts og virale film som kommunikationsmetoder. Der gennemføres et testforløb via udvalgte midtjyske destinationer og aktører hjemmesiderer/destinationer for 6 turistbureau- og 5 udvalgte midtjyske aktører (2 attraktioner og 3 overnatningssteder), hvor forskellige dialogværktøjer til brugerinddragelse er implementeret og testet (videooptagelser til egne hjemmesider og YouTube, fotos til Facebook, implementering af brugerskabt indhold direkte på destinationers hjemmesider). Resultaterne af disse testprojekter er præsenteret ved konferencen Turisme 2.0 i februar 2010, hvor der deltog 135 turismeaktører. Der er etableret et videnserfaringsudvekslingsforum i form af hjemmesiden hvor erfaringer i brug af digitale værktøjer med afsæt i Den Digitale Værktøjskasse (ti digitale gratis værktøjer) debatteres. Resultatkrav 2.2 Erfaringsopsamling og videndeling. Gennemført/antal deltagere. Projektet er afsluttet med Der afholdes et seminar m.h.p. videndeling af de indhentede erfaringer og resultater. Resultaterne og erfaringerne fra udviklings- og testprocessen samles i en skriftlig rapport. seminaret/konferencen Turisme 2.0, hvor resultater og erfaringer blev præsenteret. Herudover blev der gennemført hands-on workshops på dagen. Der deltog 135 turismeaktører i konferencen. Der er som en del af afrapporteringen etableret et videns- /erfaringsudvekslingsforum i form af hjemmesiden (se oven- Side 6

7 for). Alle resultater er samlet i en skriftlig rapport incl. en redegørelse for økonomi, som er afleveret ved projektets afslutning (bilag 2). Mål 3 Udvikling af digitale kommunikationsredskaber Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Der udvikles et digitalt kommunikationsværktøj til formid- på udvalgte lokaliteter i Århus. Værktøjet udvikles og testes Resultatet af projektet er ling af historiefortælling Resultaterne formidles til den resterende del af Midtjylland. udmøntet i det digitale værktøj for historiefortælling: Hikuins Blodhævn (digitale stregkoder), og blev lanceret ultimo august i forbindelse med Århus Festuge, bl.a. ved et pressemøde med deltagelse af projektdeltagerne samt en repræsentant fra Region Midtjylland. Produktet er et audiomove-drama, hvor gæsten gennem en historiefortælling med afsæt i Vikingetiden via mobiltelefonen føres gennem 12 fysiske lokaliteter i Århus. Brugeren kan enten downloade historien til egen mobiltelefon eller låne en mobiltelefon ved VisitAarhus, der har indkøbt i alt 12 stk. mobiltelefoner til formålet. Konceptet formidles via VisitAarhus officielle hjemmeside, opslag i turistinformationen samt VisitAarhus officielle guide. Konceptet er endvidere afprøvet af netværket digitale informationspiloter medio oktober Resultater og erfaringer blev præsenteret ved konferencen Fremtidens Turismeinformation den med 125 deltagere. Som følge af de opnåede erfa- Side 7

8 Resultatkrav 3.2 Der udvikles et online spil som kommunikationsredskab i forhold til formidling af turismerelevante informationer. Spillet udvikles, implementeres og pilottestes hos udvalgte midtjyske destinationer. ringer i et tværfagligt samarbejde af denne karakter, er der nedsat en netværksgruppe med en repræsentant fra hhv. VisitAarhus, Midtjysk Turisme, Alexandra Instituttet, Moesgaard Museum samt Teater Katapult med henblik på at sikre den fremtidige udvikling af konceptet. Resultaterne og erfaringerne fra udviklings- og testprocessen er samlet i en skriftlig rapport (bilag 3), der er formidlet til relevante aktører. Herudover er der udarbejdet en økonomisk oversigt. Produktionen med deltagelse af 4 destinationer (VisitAarhus, Destination Djursland, Ringkøbing Fjord Turisme- og Handelscentret & VisitRanders) partnere blev igangsat i marts Der blev produceret indhold, op mod efteråret 2010, men grundet en kommunikationsmisforståelse blev selve korrekturfasen og implementeringen først i gangsat primo Løsningen er endelig implementeret hos de deltagende destinationer i foråret Mål 4 Vidensformidling og netværksdannelse Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 En afsluttende konference Der etableres et netværk med Gennemført/antal deltagere. henblik på erfaringsudveksling og videndeling indenfor registrering, formidling af turismerelevante informationer. Der etableres et netværk med repræsentanter fra de enkelte Genemført/antal deltagere. Gennemført/antal deltagere. Gennemført/antal deltagere. for samtlige projekter gen- nemføres ikke som planlagt, idet flere af delprojekterne er præsenteret og formidlet ved andre konferencer og gennem af enkeltstående netværks- Side 8

9 delprojekter. Der afholdes i projektforløbet min. 6 erfaringsudvekslingsmøder. Der afholdes en afsluttende konference m.h.p. præsentation af erfaringer og resultater i de enkelte delprojekter. grupper. Etableringen af netværket af projektdeltagere er ikke gennemført, idet det har vist sig ikke at være formålstjenligt bl.a. som følge af projekternes forskellige karakter. Der er under de enkelte projekter imidlertid etableret vidensdelingsnetværk samt netværksgrupper til en fortsat forankring og videreudvikling af de opnåede resultater (se beskrivelser ovenfor). Endvidere har netværket af digitale informationspiloter fungeret som erfaringsudvekslingsnetværk på tværs af projekterne. 3. Effekt De overordnede effekter af projektet er følgende: Delprojekt 1.1 I alt 9 midtjyske destinationer samt Midtjysk Turisme (totalt 48 brugere) har implementeret CRMsystemet. Der er gennemført kursusforløb for alle deltagere. 12 ud af 19 midtjyske destinationer med asp-løsninger (VisitDenmark hjemmesideløsning) har fået implementeret et system for tværmediel kommunikation (brugeranmeldelser, video, billeder, nemmere adgang til booking). Delprojekt 1.2 I alt 9 destinationer har implementeret og anvender mobilløsningen. Delprojekt 2 Omkring 100 turismeaktører deltog i et kick-off arrangement for projektet og blev inviteret med som testdeltagere i projektet. I alt 6 turistbureauer/destinationer og 5 udvalgte midtjyske aktører (2 attraktioner og 3 overnatningssteder), har deltage i et testforløb, hvor forskellige dialogværktøjer til brugerinddragelse er implementeret og testet (videooptagelser til egne hjemmesider og YouTube, fotos til Facebook, implementering af brugerskabt indhold direkte på destinationers hjemmesider). Under overskriften 48 hours in Denmark og en hjemmeside til formålet (http://48hoursindenmark.com/) blev digitale indfødte turister (født efter 1991) inviteret til at fortælle om, hvordan de bruger digitale medier i forbindelse ferier. 6 gæster vandt konkurrencen og deltog i et Side 9

10 brugerstudie med henblik på at fortælle om deres brug af digitale medier ved ferier. Initiativet opnåede stor international synlighed med online omtale. I størrelsesordenen 2000 virksomheder/personer har til dato rekvireret Den Digitale Værktøjskasse. 135 turismeaktører deltog ved den afsluttende konference Turisme 2 i februar Presseomtale Delprojekt podcast-servicen på Himmelbjerget har affødt følgende presseomtale: : Horsens Folkeblad : Midtjyllands Avis : Midtjyllands Avis : Indvielse af Podcast-servicen på Himmelbjerget : P4 Østjylland : Midtjyllands Avis Delprojekt initiativet omkring brugerdreven innovation har affødt følgende presseomtale: : Newz : Aarhus Stiftstidende : Agents of Change Dragon Fly Magazine no. 1, : Lokalavisen Djursland : ErhvervsBladet Visitor nr. 4, 2009 Delprojekt Det digitale kommunikationsværktøj Hikuins Blodhævn har affødt følgende presseomtale: : TV2 Østjylland : Lancering på Bispetorv, Aarhus (JyllandsPosten) (AOA) (Aarhus Stiftstidende) (Lokalavisen) (Lokalavisen) (Lokalavisen) (Politiken) 4. Anbefalinger og fremtidsperspektiver Delprojekt 1.1 database / CRM-løsningen I den indledende fase har der været en række udfordringer omkring udviklingen og implementeringen af systemet, og dette har ført til en beslutning om, at følge ibrugtagningen af systemet hos de enkelte destinationer meget tæt med henblik på at skabe et ejerskab omkring systemet. Da der er tale om en forandringsproces for de enkelte brugere, vurderes det således at være væsentligt at holde processen i gang bl.a. i form af 1:1 møder med deltagelse af en CRM-ekspert samt en ressourcemedarbejder fra Midtjysk Turisme samt etablering af et erfaringsudvekslingsnetværk for superbrugerne af systemet. Det anbefales, at der fokuseres på de gode historier og best cases omkring brugen af systemet i de en- Side 10

11 kelte destinationer, og at der fokuseres på en løbende opfølgning omkring anvendelsen af systemet. Herudover er den ledelsesmæssige forankring og opbakning afgørende for systemets succes, og der er da også beskrevet og integreret en videreudvikling af systemet i fremtidige projekter, herunder bl.a. Fremtidens Turistservice under Socialfondsansøgningen, der ventes godkendt og igangsat i løbet af efteråret Delprojekt 1.2 mobil turistinformation I relation til arbejdet med og implementeringen af mobil turistinformation har processen været præget af den generelle teknologiske udvikling, hvor der til stadighed sker nyt på dette felt, og som betyder at nyudviklede tiltag hurtigt overhales af nye teknologier og løsninger. På trods af at dette har været en udfordring, har indsatsen betydet et mentalt holdningsskifte hos destinationerne i relation til anvendelse af nye digitale formidlingsformer og måder at servicere turisten på, og har ligeledes bidraget til en væsentlig læringsproces, der kan anvendes fremadrettet i lignende udviklingsprojekter. Der er således hos bl.a. VisitAarhus, Destination Djursland, Destination Ringkøbing Fjord, Destination Skanderborg, Turisme Silkeborg, VisitOdder og VisitHorsens igangsat initiativer med henblik på at møde turisten, der hvor turisten befinder sig og ikke blot i form af et centralt fysisk turistbureau. Der er udviklet en række forskellige digitale værktøjer til servicering af turisterne bl.a. i form at mobile enheder og applikationer, informationsstandere etc., og der er ligeledes i fremadrettede aktiviteter beskrevet initiativer, der understøtter denne proces, herunder bl.a. under indsatsen Fremtidens Turistservice under Socialfondsprojektet. Samtidig har indsatsen været medvirkende til igangsætningen af tilsvarende indsatser som f.eks. StoRYTouren, der er et formidlingsforløb knyttet til det eksisterende stinet i Slim/Ry Stationsby samt etablering af faciliteter i Siim Skov. Her er der etableret 30 fortællepunkter, som alle er mærket med 2D-koder og orienteringsløbskoder. Der udarbejdes både et orienteringsløbskort og et mere traditionelt turistkort over samtlige 30 fortællepunkter. Kortene udgives i folderform til distribution eller downloading, og der etableres også digital formidling. Dette tiltag indvies officielt Arbejdet med og fokuseringen på digitalisering turistinformation samt gennemførelse af forskellige testforløb har endvidere betydet, at Midtjysk Turisme og de midtjyske destinationer kan karakteriseres som toneangivende i relation til digitalisering af turistinformation i det danske turisterhverv. Midtjysk Turisme har på den baggrund bl.a. indgået som medarrangør af konferencen MediaOnTheMove, som har været afholdt som en to-dages konference hvert år siden Delprojekt 2 brugerdreven innovation Et af hovedformålene med projektet var at give branchen et indblik i turisternes nye digitale adfærd. Igennem både den kvantitative og kvalitative afdækning har der tegnet sig et billede af Den digitale turist, og særligt indsatsen 48 hours in Denmark kan i den anledning fremhæves som et brugerstudie med store perspektiver, når man taler om, hvorledes den digitale turist agerer i forhold til turistinformation. Det har været centralt for projektet at inddrage det midtjyske turisterhverv tæt i processen, hvor arbejdet med at introducere erhvervet for nye digitale redskaber med henblik på at skabe fremtidens effektive digitale turistinformation har været et væsentligt element i indsatsen. Aktørerne har således fået mulighed for at tage de første spæde skridt i en ny retning, men det vurderes at der også fremadrettet er behov for at arbejde videre med, hvordan aktørerne servicerer turisterne og hvordan der skabes mersalg gennem relationsopbygning og dialogorienteret markedsføring. Delprojekt 3 oplevelsesorienteret IT-formidling / turistinformation Side 11

12 Delprojekt 3.1 to-dimensionale stregkoder Projektet HIKUINs blodhævn er et produkt, som er udsprunget af et helt nyt tværfagligt samarbejde af faglige skel og brancher, som ikke er set tidligere, og er en værditilvækst for forbrugere, Aarhus og projekternes involverede partnere. Dette unikke samarbejde giver et helt nyt mind-set og nye muligheder for fremtidige udviklingsprojekter. Projektet har givet gode erfaringer med udvikling og anvendelse af mobile oplevelser og har givet nye idéer og perspektiver inden for digital storytelling. På nogle områder har det været muligt for deltagerne selv at bidrage til forbedringer, og på andre områder er der tale om forbedringer, som ikke kan påvirkes (herunder specielt den teknologiske). Den læringsproces og de erfaringer, der har været i projektet vil dermed kunne bruges konstruktivt til at bringe udviklingen videre. Med HIKUINs blodhævn har Aarhus fået en helt ny international turistattraktion, et engelsksproget vikinge lyttedrama til glæde for byens mange udenlandske gæster, forretningsfolk og ansatte. Attraktionen er et unikt tilbud, som byder gæster på en moderne oplevelse gennem nye teknologier i kombination med teater og drama, dansk historie og kultur, byoplevelser og sightseeing og meget mere. Styregruppen omkring projektet har valgt at se produktet HIKUINs blodhævn i sin nuværende udgave som en beta-version. Teknikken er ny, samarbejdet mellem de forskellige interesseorganisationer i styregruppen er ny, og hele den digitale måde at formidle på er ny. Dette har givet mange udfordringer, men også ført til et nyt og unikt produkt, som kræver videreudvikling. Styregruppen er derfor enig om, at konceptet er en succes, som kan og skal videreudvikles. Konceptet med at formidle kulturen og historien på denne nye måde med udnyttelse af ny teknologi er meget ny og banebrydende. Styregruppen vil derfor fremover mødes 2 gange om året for at følge op på bl.a.: Videreudvikling og optimering af produktet Nye målgrupper, f.eks. inden for undervisningsområdet International Community / virksomheder med udenlandske gæster Markedsføring og synliggørelse af produktet over for de nye målgrupper Vedligeholdelse Økonomi Nye produkter Delprojekt 3.2 Online spil I forlængelse af udviklingen og implementeringen af online spillet, som har fået navnet Midtjyllandsspillet, er det blandt deltagerne besluttet, at der arbejdes videre med en række tiltag til understøttelse og udbredelse af spillet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver destination (Djursland, Randers Aarhus og Ringkøbing) og denne gruppe fokuserer på en række forskellige tiltag: Udvikling af en brugermanual til administration af systemet bag spillet Gennemførelse af konkurrencer og kampagner omkring spillet Videreudvikling af spørgsmål i forbindelse med spillets quiz Opsamling af brugerinformation med henblik på udsendelse af nyhedsbreve og loyalitetsopbygning. Dette tænkes endvidere integreret med videreudviklingen omkring CRM-værktøjet (se delprojekt 1.1). Erfaringerne omkring brugen af systemet opsamles og evalueres løbende i arbejdsgruppen. Overordnede anbefalinger Side 12

13 Sammenfattende er anbefalingerne omkring samtlige delprojekter således, at de opsamlede erfaringer anvendes fremadrettet til videreudvikling af lignende tiltag og nye digitale værktøjer, samt at der fokuseres på, hvorledes turistinformationen og serviceringen af turisterne møder turisterne, hvor de er, samt at det kan føre til mersalg og ikke mindst genbesøg i regionen. Dette kan f.eks. ske gennem loyalitetsskabende tiltag, hvor CRM-systemer og mobil applikationer vurderes som centrale værktøjer. Erfaringerne kan ligeledes anvendes i nye kompetenceudviklingstiltag f.eks. i relation til Turisme 2.0 og det digitale turistakademi, som således også er beskrevet som en del af Socialfondsprojektet Det professionelle turisterhverv. Side 13

14 5. Regnskab Udgifter Alle beløb er i kroner Total 1) Tværmedielle databasemodeller ) Brugerdreven innovation ) Oplevelsesorienteret ITformidling ) Vidensformidling, intern projektledelse og netværksdannel- se I alt , Endelig finansiering Total Region Midtjylland Partnere Finansiering i alt Side 14

Resultatkontrakt. Vedrørende. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Vedrørende. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Vedrørende Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] UDSAT TIL 30.06.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. marts 2010

Opfølgning på resultatkontrakt 1. marts 2010 Opfølgning på resultatkontrakt 1. marts 2010 Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] UDSAT TIL 30.06.2010 Journalnummer: 1-33-76-23-31-08

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Vedrørende Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] UDSAT TIL 30.06.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2015 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Kontraktens parter Region: Regional Udvikling Skottenborg 26 Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Årsrapport vedr. resultatkontrakt

Årsrapport vedr. resultatkontrakt Årsrapport vedr. resultatkontrakt Vedrørende Procesmidler 2009 Fonden Midtjysk Turisme Tillæg til resultatkontrakt - Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme (1.1.2008-31.12.2010) [Kontrakten

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Ledelsesudviklingsforløbets strategiske resultater skal forankres i hele organisationen.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Ny veje til Vækst Oplevelsesbaseret forretningsudvikling [01.03.08 01.03.11] 1-33-76-23-6-08: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til fremstilling af prototype

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet Hærvejen -- et moderne oplevelsesrum med historiske rammer

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet Hærvejen -- et moderne oplevelsesrum med historiske rammer Resultatkontrakt Vedrørende Projektet Hærvejen -- et moderne oplevelsesrum med historiske rammer 1.7.2008-28.2.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-20-08 1-33-76-21-10-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens interaktive stol 1/1 2011 1/5 2012 Journalnummer: 1337623111 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Opstart af Danish Food Cluster 1.1.2014 31.12.2015 Journalnummer: 1151761813 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning:

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: En revidering af målgruppebeskrivelse på basis af eksisterende materiale (del 1) En definition

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 2 0 1 4 DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER AUGUST 2014 UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 1 Dansk Turismefremmes fokuspunkter august 2014 I en foreløbig forsøgsordning vil Dansk Turismefremme

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Den moderne landsby: Landsby 2.0 Stadil - Vedersø Kontraktens start: 14. april 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-11-10

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af forretningsmodel

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld 1. maj 2011 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-14-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere