Det nye nationalregnskab September Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye nationalregnskab September 2014. Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer"

Transkript

1 Det nye nationalregnskab September 2014 Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer

2 Revisioner hvorfor? Verden ændrer sig Forskning og udviklingsarbejde har fået øget økonomisk betydning Globaliseringen påvirker økonomier mere og på nye måder Samfundets institutioner har ændret sig Stort politisk fokus ØMU og den offentlig saldo og gæld Ulighed imellem husholdningerne har politisk fokus International sammenlignelighed bliver vigtigere og vigtigere EU-bidrag baseret på BNI - illegale aktivitet ensartet landene imellem Nye data og metoder Beregning af offentlige produktion Tjenestemandspensioner opgøres som private ordninger Nye data for boligtjenester Ny regnskabsstatistik for velgørende institutioner 2

3 Revisionspraksis Sammenhængende statistiksystem over tid Løbende revisioner fra foreløbige til endelige opgørelser - nye kilder og metoder inddrages i beskrivelsen - samme revisionspraksis for nationalregnskab, offentlige finanser og betalingsbalancen - revisionskalender Hovedrevisioner af de endelige opgørelser - nye kilder og metoder inddrages i beskrivelsen nu også justering af niveauer - ændrede internationale retningslinjer indarbejdes - opretning der, hvor vi er blevet klogere siden sidste hovedrevision 3

4 Ændringer ved revisionen Tal for 2008 Ny værdi Mia. kr. Ændring i procent BNP ,5 Offentligt forbrug 452-2,8 Faste brutto-investeringer ,1 Forbrug i NPISH ,6 NPISH: Non Profit Institutions Serving Households 4

5 Revisioner hvorfor? Verden ændrer sig Forskning og udviklingsarbejde har fået øget økonomisk betydning Globaliseringen påvirker økonomier mere og på nye måder Samfundets institutioner har ændret sig Stort politisk fokus ØMU og den offentlig saldo og gæld Ulighed imellem husholdningerne har politisk fokus International sammenlignelighed bliver vigtigere og vigtigere EU-bidrag baseret på BNI - illegale aktivitet ensartet landene imellem Nye data og metoder Beregning af offentlige produktion Tjenestemandspensioner opgøres som private ordninger Nye data for boligtjenester Ny regnskabsstatistik for velgørende institutioner 5

6 Forskning og udvikling Hidtidigt princip: Forskning og udvikling er blevet betragtet som en del af de løbende omkostninger. Nyt princip: Forskning og udvikling anses for et produkt (forskningsresultat), som investeres, og bliver et aktiv for den enhed, der har afholdt udgifterne. Forskning og udvikling indgår som en del af værdien af produktionsapparatet forøger BNP i 2008 med 46 mia. kr. svarende til 2,6 procent af det nuværende BNP. 6

7 Påvirkning af BNP i løbende priser, Forskning og Udvikling 3,00 Procent af nuværende BNP 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 7

8 Opsparing til tjenestemandspension Hidtidigt princip: Værdi af indbetalt tjenestemandspension = Udbetaling af tjenestemandspension Forudsætning: at antallet af tjenestemænd er nogenlunde kontant over tid Nyt princip: Værdiansættelsen tager udgangspunkt i, hvem der faktisk er ansat som tjenestemænd på et givet tidspunkt. Påvirker aflønning af ansatte offentligt forbrug offentligt forbrug BNP Påvirker ikke det offentlige overskud/underskud 8

9 Påvirkning af BNP i løbende priser, Forskning og udvikling og Tjenestemandspensioner 3,00 Procent af nuværende BNP 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 Revision af F&U Revision tjeneste.m.pension 9

10 Samlet påvirkning af BNP i løbende priser 3,50 Procent af nuværende BNP 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 ESA2010 BNP i forhold til ESA95 BNP Revision af F&U Revision tjeneste.m.pension 10

11 Revisioner hvorfor? Verden ændrer sig Forskning og udviklingsarbejde har fået øget økonomisk betydning Globaliseringen påvirker økonomier mere og på nye måder Samfundets institutioner har ændret sig Stort politisk fokus ØMU og den offentlig saldo og gæld Ulighed imellem husholdningerne har politisk fokus International sammenlignelighed bliver vigtigere og vigtigere EU-bidrag baseret på BNI - illegale aktivitet ensartet landene imellem Nye data og metoder Beregning af offentlige produktion Tjenestemandspensioner opgøres som private ordninger Nye data for boligtjenester Ny regnskabsstatistik for velgørende institutioner 11

12 Globalisering og betalingsbalancen De nye standarder medfører ændringer på betalingsbalancens løbende poster finansielle poster - opgøres af Danmarks Nationalbank. De nye standarder påvirker ikke balancen på de løbende poster, men der sker forskydninger mellem konti Datarevisioner giver anledning til ændringer fx mobiltelefoner, naturgas Betalingsbalancen udkommer 9. oktober Statistisk Efterretning, som i detaljer beskriver den nye betalingsbalance Nye tabeller i statistikbanken med reviderede tal tilbage til 2005

13 De nye standarder på betalingsbalancen Varer til forarbejdning Varer, der afsendes og modtages til forarbejdning, uden at varerne skifter ejer indgår ikke længere i betalingsbalancens vareimport og -eksport. I stedet opgøres værdien af forarbejdningen som en tjeneste. Merchanting (trekanthandel) Køb og videresalg af varer, der ikke passerer dansk grænse, flytter fra tjeneste- til varekontoen. Bygge- og anlægstjenester International handel med bygge- og anlægstjenester synliggøres i den nye opgørelse. - Fx vil en dansk entreprenørs opførelse af en bro i Sverige indgå i eksporten af tjenester med den samlede entreprisesum. - I 2010 vil eksporten af bygge- og anlægstjenester stige fra 2 mia. kr. til 19 mia. kr. Varekonto på betalingsbalancen vs. udenrigshandel med varer Definitoriske forskelle vedr. varer til forarbejdning, varer til bygge- og anlægsprojekter, køb og salg af varer, som ikke passerer grænsen mv. betyder, at forskellen i opgørelsen af varehandlen i de to statistikker øges.

14 DANMARKS NATIONALBANK ÆNDRINGER FOR FINANSIELLE POSTER OG FORMUEINDKOMST

15 Hovedbudskaber for de finansielle poster og formueindkomst Mere detaljeret offentliggørelse af Formueindkomst Man vil fremadrettet kunne kombinere både land og investeringstype (det vi statistikere kalder instrument). I dag nedbrydes kun på land. Fremadrettet vil der blive offentliggjort to typer tabeller i statistikbanken for de Finansielle poster og Danmarks udlandsformue. En læs let version til bl.a. journalister og andre samfundsinteresserede En avanceret; der primært henvender sig til professionelle analytikere og forskere Endelig vil Direkte investeringer fremadrettet blive offentliggjort efter to principper: Aktiv/passiv-princip (som i dag) Retningsprincip (nettoficering af koncern-interne lån). Forventes at reducere de direkte investeringer med mia. kr. Ultimo 2012 var danske direkte investeringer i udlandet mia. kr. efter aktiv/passiv princip, mens de indadgående var knap 800 mia. kr.

16 Revisioner hvorfor? Verden ændrer sig Forskning og udviklingsarbejde har fået øget økonomisk betydning Globaliseringen påvirker økonomier mere og på nye måder Samfundets institutioner har ændret sig Stort politisk fokus ØMU og den offentlig saldo og gæld Ulighed imellem husholdningerne har politisk fokus International sammenlignelighed bliver vigtigere og vigtigere EU-bidrag baseret på BNI - illegale aktivitet ensartet landene imellem Nye data og metoder Beregning af offentlige produktion Tjenestemandspensioner opgøres som private ordninger Nye data for boligtjenester Ny regnskabsstatistik for velgørende institutioner 16

17 Skattetrykket falder med 2,9 pct.point Skattetryk før revision: 47,9 pct. af BNP Skattetryk efter revision: 45,0 pct. af BNP Kirkeskatten: ikke længere en skat, fordi vi ikke længere alle er medlemmer af folkekirken Kontingent til A-kasse, efterløn og fleks ydelse: ikke længere en skat, fordi det ikke længere er et ubetydeligt mindretal, der ikke er i en A-kasse Kulbrinteskat og olierørledningsafgift: bliver ikke betragtet som skatter, men som ressourceindtægter: en betaling for at måtte udvinde naturressourcer Skattetryk ned med 2,9 pct. point Medielicensen: bliver fra 2007 og frem betragtet som en skat, fordi stort set ingen kan undgå at betale den PSO-afgiften (Public Service Obligation ): bliver betragtet som en skat, der delvist bruges til tilskud til vedvarende energi. + en masse små ændringer 17

18 Skat og andre indtægter NB! At skattetrykket falder, ændrer ikke de samlede offentlige indtægter. De bliver bare kaldt noget andet: overførsler til/fra husholdninger/virksomheder salgsindtægter gebyrer frivillige bidrag Husk at det er vanskeligt at sammenligne internationalt 18

19 Revisioner hvorfor? Verden ændrer sig Forskning og udviklingsarbejde har fået øget økonomisk betydning Globaliseringen påvirker økonomier mere og på nye måder Samfundets institutioner har ændret sig Stort politisk fokus ØMU og den offentlig saldo og gæld Ulighed imellem husholdningerne har politisk fokus International sammenlignelighed bliver vigtigere og vigtigere EU-bidrag baseret på BNI - illegale aktivitet ensartet landene imellem Nye data og metoder Beregning af offentlige produktion Tjenestemandspensioner opgøres som private ordninger Nye data for boligtjenester Ny regnskabsstatistik for velgørende institutioner 19

20 Revisionens effekt på den offentlige saldo (ØMU-saldo) 2012 Ny værdi Ændring Offentlig saldo Heraf effekt fra: -ESA2010 -Nye kilder og metoder pct. af BNP pct. point -3,9-0,1 Den offentlige saldo (ØMU-saldoen) revideres overvejende som følge af ændrede internationale retningslinjer (ESA2010). Enheder er flyttet mellem den private og offentlige sektor. Privatskoler og efterskoler flytter fra den offentlige sektor til den private sektor. Indenfor den offentlige sektor flytter A/S Øresund, DR og Banedanmark fra det markedsmæssige område til offentlig forvaltning og service Rentebetalinger fra swaps tæller ikke længere med. I henhold til de ændrede retningslinier skal sådanne betalinger indgå som finansielle transaktioner og dermed ikke have effekt på saldoen. -0,1 0,0 20

21 Revisionens effekt på den offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) 2012 Ny værdi Ændring Offentlig bruttogæld Heraf effekt fra: -ESA2010 -Nye kilder og metoder pct. af BNP pct. point 45,6 0,3-0,7 1,0 Den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) revideres også som følge af nye kilder og metoder. Nye datakilder og metoder i opgørelsen af gælden for offentlige institutioner med selvstændige regnskaber som blandt andet omfatter Universiteter, Gymnasier, Erhvervsskoler, DR, statslige fonde, Folkekirken og A/S Øresund. i opgørelsen af gælden for sociale kasser og fonde. Der omfatter a-kasser og Lønmodtagernes Garantifond. Opjusteringen af BNP mindsker revisionens effekt på gælden i pct. af BNP. 21

22 Offentlig saldo og ØMU-gæld Nøgletal vedr. ØMU-kriterierne Den offentlige saldo i pct. af BNP ØMU-gæld i pct. af BNP Revisionen: kun begrænset effekt på de to nøgletal for Danmarks vedkommende. en række andre EU-lande forventes noget større effekter af revisionen. Bedre international sammenlignelighed i EU Bedre kvalitet 22

23 Revisioner hvorfor? Verden ændrer sig Forskning og udviklingsarbejde har fået øget økonomisk betydning Globaliseringen påvirker økonomier mere og på nye måder Samfundets institutioner har ændret sig Stort politisk fokus ØMU og den offentlig saldo og gæld Ulighed imellem husholdningerne har politisk fokus International sammenlignelighed bliver vigtigere og vigtigere EU-bidrag baseret på BNI - illegale aktivitet ensartet landene imellem Nye data og metoder Beregning af offentlige produktion Tjenestemandspensioner opgøres som private ordninger Nye data for boligtjenester Ny regnskabsstatistik for velgørende institutioner 23

24 Vækst i offentlig forbrug Vigtig politisk målevariabel skifter indhold Hidtidigt princip: udgifter til offentligt forbrug renset for prisudvikling Nyt princip: tæller hvad det offentlige leverer sundhed, undervisning, sociale forhold og kultur - fx hospitalsbehandlinger, undervisningstimer, antal børnehavepladser, museumsbesøg etc. påvirker væksten i BNP siden

25 Årlig vækst i BNP efter ny og gammel manual Kædede 2005-priser Mia. Kr ESA95 BNP ESA2010 BNP 25

26 International forankring 1953: Første SNA A System of National Accounts 1968: 1978: A System of National Accounts ny SNA European Systems of Accounts (ESA79) 1993: 1996: 1993 SNA ESA : 2013: 2008 SNA ESA

27 Implementering af de nye manualer 2009 Australien 2013 USA og Canada 2014 Europa Marts Nederlandene først tidsserier i maj Maj Frankrig først finansielle konti til sommer Juli Finland August Slovenien September 16 EU-lande samt Schweiz Oktober Sidste 6 EU-lande November Norge 27

28 Plan for Eurostats publicering af de nye nationalregnskaber Nationale data vil blive tilgængelige i Eurostats databaser i takt med de nationale offentliggørelser BNP for EU-totaler Oktober årstal til og med 2013 kvartalstal til og med 2. kvartal 2014 December årstal til og med 2013 kvartalstal til og med 3. kvartal

29 Afslutning Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer

30 Hjemmesiden dst.dk/revision2014 Aktivitetskalender Beta version 20. august Hovedeffekter af revisionen Plan for hovedreviderede offentliggørelser Bag om revision Spørgsmål og svar Ajourføres løbende 2

31 Publicering af hovedreviderede tal 15. september Nationalregnskab og Offentlige finanser 30. september Kvartalsvise nationalregnskaber 1. oktober ADAM s databank Nyt og Statistikbanken Temapublikation om revisionens hovedeffekter 2008 Nyt, SE og Statistikbanken 9. oktober Betalingsbalancen Nyt, SE og Statistikbanken 10. oktober 10 årsoversigten Tabeltillæg 3

32 Tak for Opmærksomheden Vi regner med at nå i mål til tiden 4

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 21 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere