Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse"

Transkript

1 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

2 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi) samt Danske Fysioterapeuters mission, vision og værdier. Det betyder, at uddannelsen grundlæggende skal sikre, at du som tillidsrepræsentant får: fodfæste, spændvidde og handlekraft. Oversigt over opbygningen af TR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Obligatorisk uddannelse til alle TR Introduktionsdag for nyvalgte TR Sæt TR-rollen i spil grundkursus Forhandlingskursus 1 2. Tilbagevendende muligheder for opkvalificering og netværk Årskonference for TR Regionale TR-møder 3. Tilbud til alle TR Temadage om psykisk arbejdsmiljø Konflikthåndtering og samarbejde Personsager Personlig gennemslagskraft Pitstop i en travl hverdag Få dit budskab hørt Den gode arbejdsplads 4. Tilbud til erfarne TR FTR og andre TR på højt niveau i SU/MED Forhandlingskursus 2 5. Andre organisatoriske tilbud FTF-temadage Arbejdsløshedskassen (DSA) Pensionskassen (PKA) Andre kurser, temadage og konferencer 6. Opkvalificering af TR, der fratræder 7. Generelle forhold Deltagelse og prioritering

3 3 1. Obligatorisk uddannelse til alle TR Introduktionsdag for nyvalgte TR Efter Introduktionsdagen vil du som tillidsrepræsentant: betragte Danske Fysioterapeuter som sparringspartner og backup kunne skabe dit eget ståsted ud fra typiske TR-opgaver og de rammer, der gælder for TRfunktionen opbygge netværk og søge yderligere uddannelse kunne rådgive kolleger vedr. aktuelle løn- og ansættelsesmæssige forhold (på meget grundlæggende niveau) søge oplysninger og søge svar og have viden om de praktiske forhold om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter. Alle tillidsrepræsentanter og suppleanter forventes at deltage i introduktionsdagen så hurtigt som muligt efter valget. Sæt TR-rollen i spil grundkursus (2 + 3 dage eller dage) Du får et godt fodfæste og et indblik i de mange muligheder for indflydelse på arbejdsforholdene, du har som tillidsrepræsentant. Efter kurset er du i stand til at forme din rolle som tillidsrepræsentant i samspil med dine kolleger, ledelsen og Danske Fysioterapeuter. Du kan sætte rollen i spil i forskellige situationer, og du ved mere om, hvornår og hvordan du kan handle. Det betyder, at du efter kurset: kender grundlaget for tillidsrepræsentanter og deres hverv kender muligheder for aktivt at indgå i relevante netværk er introduceret til de grundlæggende regler, der gælder på arbejdsmarkedet, og kan anvende din viden søger indflydelse på arbejdspladsens forhold med udgangspunkt i arbejdspladsens liv og medlemmernes interesser agerer med baggrund i Danske Fysioterapeuters politikker og ved, hvordan du kan få indflydelse på dem. Alle tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og kontaktmænd. Tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper har fortrinsret.

4 4 TR-uddannelsen 2015 Forhandlingskursus 1 (3 dage) På dette kursus vil du få praktisk træning i og viden om forhandlinger. Efter kurset vil du være i stand til at tackle de mange forskellige forhandlingssituationer, der opstår på din arbejdsplads, herunder lønforhandlinger. Hvad får du med hjem? efter kurset vil du mere kompetent kunne håndtere forskellige forhandlingssituationer du vil få værktøjer til at tackle forhandlingernes enkelte faser du vil kunne forhandle på baggrund af et mandat du vil blive klædt på til at kunne håndtere lokale lønforhandlinger. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper, der har deltaget i grundkurset for tillidsrepræsentanter. 2. Tilbagevendende muligheder for opkvalificering og netværk Årskonference for TR (2 dage) Formålet med konferencen er, at du skal få inspiration til det videre TR-arbejde, mulighed for at danne netværk og have følelsen af, at du hører til Danske Fysioterapeuter. På konferencen skal du gerne: have fået ny inspiration til din TR-rolle gå til TR-opgaven med nyt engagement efter ny inspiration, erfaringsudveksling med andre tillidsrepræsentanter og bekræftelse af egen indsats føle dig endnu tættere knyttet til Danske Fysioterapeuter, dels gennem diskussion med Hovedbestyrelsen, herunder formanden og dels ved, at der er repræsentanter fra HB, AMiR-rådet og sekretariatet til stede. Årskonferencen betragtes som en obligatorisk del af TR-uddannelsen. Tid, sted og emne vil blive annonceret på fysio.dk/tr-amir. Alle tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra en anden faggruppe forventes at deltage. Andre suppleanter er velkomne og kontaktmænd er velkomne i overenskomstår.

5 Regionale TR-møder Møderne skal skabe et forum, hvor Danske Fysioterapeuters tillidsrepræsentanter kan drøfte daglige og generelle problemstillinger i forhold til deres TR-hverv samt få inspiration til udvikling af hvervet. Det, at tillidsrepræsentanterne er samlede, giver mulighed for kontakt mellem foreningen/sekretariatet og en større gruppe af tillidsrepræsentanter både hvad angår foreningens politik og spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesforhold. De regionale netværksmøder arrangeres af en gruppe tillidsrepræsentanter i din region og de annonceres på regionens hjemmesider. Kontakt evt. en erfaren tillidsrepræsentant for at høre nærmere Tilbud til alle TR Tre temadage om psykisk arbejdsmiljø (Nyt tilbud) Det kan være vanskeligt at finde rundt i "junglen" af redskaber til at understøtte arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. På dette kursus har vi udvalgt nogle redskaber for dig, som du vil få et overordnet kendskab til. Derudover kommer du til at arbejde i dybden med de to redskaber, som du finder mest relevante i forhold til din arbejdsplads. Det vil klæde dig på til at kunne sætte en proces igang på arbejdspladsen sammen med andre nøgleaktører med fokus på at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Du får: Overordnet kendskab til 4-6 konkrete redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, som er udviklet af bl.a. Branchearbejdsmiljørådene og Videncenter for Arbejdsmiljø omhandlende fx prioritering, stress, social kapital og arbejdspladsudvikling. Indgående kendskab til 2 konkrete redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø efter eget valg. Diskussion af fordele og udfordringer ved de udvalgte redskaber. Overvejelser om, hvordan redskaberne kan sættes i anvendelse på din arbejdsplads. Kurset er planlagt som en workshop, hvor du sammen med de andre diskuterer redskaberne og deres anvendelse. Der vil være sat tid af til at sætte sig ind i redskaberne på dagen. Temadagene bliver afholdt hhv. i Middelfart (21/1), København (3/2) og Aalborg (4/2) : Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage.

6 6 TR-uddannelsen 2015 Konflikthåndtering og samarbejde (3 dage for TR og AMIR) Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. Som TR møder du konflikter på arbejdspladsen. Mange frygter dem, og det er ikke så sært, for de er ofte ubehagelige. Især når man ikke ved, hvad man skal stille op med dem. Konflikter kan føre til stagnation, forvirring og fjendskab eller til udvikling og klarhed. Om det sker, afhænger af, hvordan de behandles og gennemleves. Du får: indsigt i nye måder at forstå konflikter på indsigt i egne og andres konfliktmønstre viden om, hvordan kommunikation bruges i konfliktsituationer redskaber til bedre at håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemgået en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Personsager (2 dage) Dette kursus hjælper dig, når du bistår kolleger, der er i svære situationer. Omdrejningspunktet på kurset er din rolle som tillidsrepræsentant, når du skal bistå kolleger i vanskelige situationer, hovedsagligt sygdoms- og arbejdsskaderamte, samt kolleger, hvis ansættelsesforhold er truet. Hvad får du med hjem? kendskab til dine handlemuligheder viden om dine begrænsninger og etiske udfordringer kendskab til lokale politikker og aftaler kendskab til regler og rammer herunder relevant lovgivning. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter og suppleanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper har fortrinsret. Personlig gennemslagskraft (Assertion dag for TR og AMiR) Få gennemslagskraft i dit TR-hverv gennem assertion. Hvis du ikke får det igennem, du gerne vil eller bare vil øge muligheden for at blive hørt, kan assertion være det redskab, der kan give dig mere gennemslagskraft som medarbejderrepræsentant. Det gælder både i forhold til det daglige TR/AMiR-arbejde, men også på de mange møder, du uvægerligt deltager i.

7 7 Hvad får du med hjem: Selvindsigt omkring ressourcer og udviklingsmuligheder. Styrket evne til en åben dialog med klarhed og gennemslagskraft i kommunikationen. Øget selvværd og samarbejdsevne. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Pitstop i en travl hverdag (1 + 1 dag) Oplever du fra tid til anden, at du er bagud med TR-opgaverne, fordi der er for mange, de er for omfangsrige eller påvirker dig uforholdsmæssigt meget? Har du behov for et pitstop i en travl hverdag for at få et friskt syn på en udfordring, de fleste af os kender at få prioriteret og skabt bedst mulig balance mellem opgaver og ressourcer? Hvis du kan genkende noget af det, så har vi kurset til dig. Du får: metoder til at håndtere, når TR-opgaverne truer med at vælte dig og tiden ikke slår til en opmærksomhed og klarhed over tillidsrepræsentantens, arbejdsmiljørepræsentantens og lederens rolle og ansvar, når der ikke er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer på din arbejdsplads værktøjer til at kunne identificere, hvad der kan være på spil under tidspres, så du får nemmere ved at fokusere på det vigtigste og få prioriteret og om nødvendigt omprioriteret. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for flere faggrupper. Deltagerne skal have gennemført grundkurset for tillidsrepræsentanter. Få dit budskab hørt få større gennemslagskraft (2 + 1 dag) Har du lyst til at brænde igennem på møder? Vil du gerne fremstå sikker og kompetent? Fik du ikke sagt det, du ville sige, på den gode måde? Fat mod. Stor gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Du får: øvet dig i at indtage en scene med sikkerhed en masse konkrete redskaber til forberedelsen og udførelsen af en mundtlig præsentation faciliteringsværktøjer til at lede en samtale, et møde og en mundtlig formidling. Deltagerne vil blive bedt om at medbringe en mindre case, som skal bruges i løbet af kurset. De praktiske øvelser vil være inspireret af deltagernes egne erfaringer og cases.

8 8 TR-uddannelsen 2015 Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemgået en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Den gode arbejdsplads (2 + 1 dag for TR og AMIR) Et godt psykisk arbejdsmiljø er medvirkende til at fremme trivslen og produktiviteten på arbejdspladsen. På kurset får du som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller leder mulighed for sammen med de øvrige i AMiR-TR-Ledertriaden i fællesskab at sætte gang i en proces omkring udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Mellem de to moduler arbejder deltagerne med en selvvalgt hjemmeopgave med udgangspunkt i kursets indhold. Du får: metoder til at arbejde med konkrete arbejdsmiljøproblemer på egen arbejdsplads klarhed over de forskellige roller, som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder hver især har i samarbejdet inspiration til hvordan I i et samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder kan arbejde med en konkret problemstilling/et emne på jeres arbejdsplads. tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for andre faggrupper, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. daglige ledere uanset faglig baggrund. Deltagere fra samme arbejdsplads har fortrinsret. 4. Tilbud til erfarne TR FTR og andre TR på højt niveau i SU/MED (2 dage) Vil du gerne have endnu større indflydelse på udviklingen af din arbejdsplads, og vil du blive bedre til at fremme fysioterapeuternes interesser? Så er dette kursus lige noget for dig. Hvad får du med hjem: flere redskaber til at håndtere overordnede og strategiske forhold på arbejdspladsen relevante netværk på landsplan til løbende sparring. Kursets emne og konkret indhold bliver fastlagt inden hvert kursus og annonceres på fysio.dk/tr-amir Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

9 fællestillidsrepræsentanter tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for andre faggrupper, der er valgt til en plads på 1. eller 2. SU/MED udvalgsniveau. Forhandlingskursus 2 (2 dage). Du vil få konkrete redskaber til en mere sikker forberedelse af forhandlingen og blive bedre til at se de mange forhandlinger, som pågår i en og samme forhandling. Du vil få redskaber til at håndtere vanskelige forhandlinger og samtidig få afprøvet konstruktive metoder til at opnå maksimal indflydelse også i modvind. Og du vil få indsigt i betydningen af relationen og kommunikationen med din modpart gennem hele forhandlingsforløbet. Kurset er en veksling mellem teori, forhandlingsøvelser og erfaringsopsamling. Emner, der indgår: forhandlingsteori i praksis arbejde i forhandlingens mange delforhandlinger interesser som redskab til at skabe merværdi kommunikation som fremmer et bedre resultat og en bedre relation til din modpart dit mandat og legitimitet i dit bagland konkrete forhandlingsredskaber vanskelige og nej-fyldte forhandlinger. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for andre faggrupper, der har en vis erfaring på basis af Danske Fysioterapeuters Forhandlingskursus Andre organisatoriske tilbud FTF-temadage FTF tilbyder en række uddannelser, konferencer, kurser og temadage til organisationsfolk. Der er en række relevante tilbud til alle tillidsrepræsentanter. Du kan læse mere om deres tilbud på Danske Fysioterapeuter har afsat en pulje, så vi har mulighed for at tilbyde dig som tillidsrepræsentant en FTF-temadag, hvis du står i en særlig situation. Du skal sende en begrundet ansøgning om dækning af kursusafgift (arbejdsgiveren forventes at dække tabt arbejdsfortjeneste og transport) til en relevant temadag. Dette tilbud skal ses som supplement til Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse og arbejdsgiverens forpligtelse til også at uddanne tillidsrepræsentanter. 9

10 10 TR-uddannelsen 2015 Arbejdsløshedskassen (DSA) Tillidsrepræsentanter kan have brug for en grundlæggende viden om hele A-kasseområdet. Arbejdsløshedskassen for offentligt ansatte fysioterapeuter er DSA, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse. DSA afholder en række kurser for tillidsrepræsentanter. På kurserne får du viden om lovgivningen og DSA s tilbud og reglerne indenfor arbejdsløshedsforsikring, jobformidling og socialrådgiverbistand. DSA dækker typisk udgifter til kurserne samt tabt arbejdsfortjeneste og transport Læs mere om DSA s kurser på Pensionskassen (PKA) Ca. 16% af fysioterapeuters løn går til pension. Det er så mange penge, at det er umagen værd at bruge lidt tid på at sætte sig ind i, hvad de går til. PKA afholder kurser for tillidsrepræsentanter og -suppleanter, ansatte i de faglige organisationer og andre, som har brug for at kunne vejlede kolleger og medlemmer om den pensionsordning, de har i PKA. PKA dækker som udgangspunkt udgifterne til kurset. Husk også, at repræsentanter fra PKA gerne møder jer på arbejdspladsen. Snak med kollegerne om det måske er en ide. Læs mere om PKA s kurser på Andre kurser, temadage og konferencer Der er mange spændende tilbud, der er relevante for tillidsrepræsentanter. Hold øje med især tilbuddene i din kommune/region eller statslige institution. Det har stor værdi at deltage i lokale arrangementer, især sammen med andre tillidsvalgte og ledere fra samme arbejdsplads. Udgifterne til disse kurser og temadage skal dækkes af arbejdspladsen. 6. Opkvalificering af TR, der fratræder som TR efter mange år Hvis du ophører som tillidsrepræsentant efter min. 6 år, har du mulighed for at søge gratis deltagelse i Danske Fysioterapeuters kurser eller temadage svarende til et omfang på 3-5 dage. Danske Fysioterapeuter dækker kursusafgiften, men dækker ikke yderligere opholds- eller transportudgifter. Tilbuddet forudsætter, at arbejdspladsen betaler tabt arbejdsfortjeneste og transport. Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet, skal du tilmelde dig normalt, men i feltet bemærkninger uddybe ansøgningen med følgende oplysninger: antal år som tillidsrepræsentant samt en begrundelse for relevansen af netop det ønskede kursus eller temadag. Læs mere her: fysio.dk/tr-amir

11 11 7. Generelle forhold Deltagelse og prioritering Det forventes, at du som tillidsrepræsentant gennemfører grundkurserne i følgende rækkefølge: Introduktionsdag for nyvalgte TR -> "Sæt TR-rollen i spil" - grundkursus -> Forhandling 1/Personsager efter Sæt TR-rollen i spil kan du tilmelde dig de øvrige kurser i en rækkefølge, der passer dig bedst. Det er vores erfaring, at kurserne giver størst udbytte, hvis introduktionsdagen for nyvalgte TR og Sæt TR-rollen i spil tages så hurtigt som muligt, men at der så går ½-1 år, inden du tager de øvrige kurser med særlig prioriterning af Forhandling 1 De regionale TR-møder og Årskonferencen er tilbagevendende møder for alle tillidsrepræsentanter. Du forventes at deltage i disse møder fra dag 1. På TR-kurserne prioriteres deltagerne som følger: tillidsrepræsentanter TR-suppleanter der har en anden faggruppe som TR TR-suppleanter. I øvrigt sker udvælgelsen efter en konkret vurdering af den aktuelle situation, de tilmeldte står i. I særlige situationer kan Danske Fysioterapeuter skønne, at målgruppen og/eller deltagerantallet fraviges, ligesom der kan være forhold, der gør, at du bør/kan tage kurserne i en anden rækkefølge. Dækning af udgifter (løn, ophold og transport) kurserne er som udgangspunkt gratis arbejdsgiverne betaler sædvanlig løn til dig (TR og AMiR). Hvis du er tillidsrepræsentant inden for kommune eller region (undtagen Frederiksberg og Københavns kommuner) kan din arbejdsgiver evt. sende en regning til Danske Fysioterapeuter med henblik på refusion via AKUTfondsmidler Danske Fysioterapeuter betaler dit ophold og din transport efter gældende retningslinjer. Tilmelding tilmelding skal ske via tillidsfolk.fysio.dk tilmeldingsfristen er angivet ved annonceringen af hvert kursus/hver temadag.

12 TR-uddannelser 2015 AKTIVITET Introduktionsdag for nyvalgte TR Pitstop ressourcer og opgaver fælles med Etf Målguppe: TR 3 Temadage om psykisk arbejdsmiljø med Etf. : TR og AMiR Forhandling 1 : TR Konflikthåndtering fælles med Etf : TR + AMiR Introduktionsdag for nyvalgte TR Sæt TR-rollen i spil, del 1 og del 2 : TR Personsager : TR Forhandling 1 : TR AKTIVITET JTI kommunikation i relationer : TR og AMiR Den gode arbejdsplads fælles med Etf : TR og AMiR helst fra samme arbejdsplads (+ ledere) Personlig gennemslagskraft Assertion : TR og AMiR Sæt TR-rollen i spil, del 1 og del 2 : TR Årskonference for TR Få dit budskab hørt fælles med Etf : TR og AMiR Kursus for FTR fælles med Etf : FTR og TR+AMiR, der sidder med i MED på højeste eller næsthøjeste niveau. Emne? Personsager : TR Forhandling 1 : TR Forhandling 2 : TR DATO FORÅR 6. januar 13. januar og 25. februar 21. januar, 3. og 4. februar januar januar og 8. april 3. marts marts og april marts maj DATO EFTERÅR 25. august og 5. oktober september og 4. november september og 17. november november og december?? (2 dage) oktober og 2. december oktober oktober november december TR-regionsmøder: Der afholdes jævnligt TR-møder i din region. Kontakt en erfaren tillidsrepræsentant eller se på din regions hjemmeside for at få oplyst datoerne. Danske Fysioterapeuter, /Servicelinjen Danske Fysioterapeuter / Tlf / / Design: Kirsten Sonne/baghus

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere