Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse"

Transkript

1 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

2 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi) samt Danske Fysioterapeuters mission, vision og værdier. Det betyder, at uddannelsen grundlæggende skal sikre, at du som tillidsrepræsentant får: fodfæste, spændvidde og handlekraft. Oversigt over opbygningen af TR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Obligatorisk uddannelse til alle TR Introduktionsdag for nyvalgte TR Sæt TR-rollen i spil grundkursus Forhandlingskursus 1 2. Tilbagevendende muligheder for opkvalificering og netværk Årskonference for TR Regionale TR-møder 3. Tilbud til alle TR Temadage om psykisk arbejdsmiljø Konflikthåndtering og samarbejde Personsager Personlig gennemslagskraft Pitstop i en travl hverdag Få dit budskab hørt Den gode arbejdsplads 4. Tilbud til erfarne TR FTR og andre TR på højt niveau i SU/MED Forhandlingskursus 2 5. Andre organisatoriske tilbud FTF-temadage Arbejdsløshedskassen (DSA) Pensionskassen (PKA) Andre kurser, temadage og konferencer 6. Opkvalificering af TR, der fratræder 7. Generelle forhold Deltagelse og prioritering

3 3 1. Obligatorisk uddannelse til alle TR Introduktionsdag for nyvalgte TR Efter Introduktionsdagen vil du som tillidsrepræsentant: betragte Danske Fysioterapeuter som sparringspartner og backup kunne skabe dit eget ståsted ud fra typiske TR-opgaver og de rammer, der gælder for TRfunktionen opbygge netværk og søge yderligere uddannelse kunne rådgive kolleger vedr. aktuelle løn- og ansættelsesmæssige forhold (på meget grundlæggende niveau) søge oplysninger og søge svar og have viden om de praktiske forhold om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter. Alle tillidsrepræsentanter og suppleanter forventes at deltage i introduktionsdagen så hurtigt som muligt efter valget. Sæt TR-rollen i spil grundkursus (2 + 3 dage eller dage) Du får et godt fodfæste og et indblik i de mange muligheder for indflydelse på arbejdsforholdene, du har som tillidsrepræsentant. Efter kurset er du i stand til at forme din rolle som tillidsrepræsentant i samspil med dine kolleger, ledelsen og Danske Fysioterapeuter. Du kan sætte rollen i spil i forskellige situationer, og du ved mere om, hvornår og hvordan du kan handle. Det betyder, at du efter kurset: kender grundlaget for tillidsrepræsentanter og deres hverv kender muligheder for aktivt at indgå i relevante netværk er introduceret til de grundlæggende regler, der gælder på arbejdsmarkedet, og kan anvende din viden søger indflydelse på arbejdspladsens forhold med udgangspunkt i arbejdspladsens liv og medlemmernes interesser agerer med baggrund i Danske Fysioterapeuters politikker og ved, hvordan du kan få indflydelse på dem. Alle tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og kontaktmænd. Tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper har fortrinsret.

4 4 TR-uddannelsen 2015 Forhandlingskursus 1 (3 dage) På dette kursus vil du få praktisk træning i og viden om forhandlinger. Efter kurset vil du være i stand til at tackle de mange forskellige forhandlingssituationer, der opstår på din arbejdsplads, herunder lønforhandlinger. Hvad får du med hjem? efter kurset vil du mere kompetent kunne håndtere forskellige forhandlingssituationer du vil få værktøjer til at tackle forhandlingernes enkelte faser du vil kunne forhandle på baggrund af et mandat du vil blive klædt på til at kunne håndtere lokale lønforhandlinger. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper, der har deltaget i grundkurset for tillidsrepræsentanter. 2. Tilbagevendende muligheder for opkvalificering og netværk Årskonference for TR (2 dage) Formålet med konferencen er, at du skal få inspiration til det videre TR-arbejde, mulighed for at danne netværk og have følelsen af, at du hører til Danske Fysioterapeuter. På konferencen skal du gerne: have fået ny inspiration til din TR-rolle gå til TR-opgaven med nyt engagement efter ny inspiration, erfaringsudveksling med andre tillidsrepræsentanter og bekræftelse af egen indsats føle dig endnu tættere knyttet til Danske Fysioterapeuter, dels gennem diskussion med Hovedbestyrelsen, herunder formanden og dels ved, at der er repræsentanter fra HB, AMiR-rådet og sekretariatet til stede. Årskonferencen betragtes som en obligatorisk del af TR-uddannelsen. Tid, sted og emne vil blive annonceret på fysio.dk/tr-amir. Alle tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra en anden faggruppe forventes at deltage. Andre suppleanter er velkomne og kontaktmænd er velkomne i overenskomstår.

5 Regionale TR-møder Møderne skal skabe et forum, hvor Danske Fysioterapeuters tillidsrepræsentanter kan drøfte daglige og generelle problemstillinger i forhold til deres TR-hverv samt få inspiration til udvikling af hvervet. Det, at tillidsrepræsentanterne er samlede, giver mulighed for kontakt mellem foreningen/sekretariatet og en større gruppe af tillidsrepræsentanter både hvad angår foreningens politik og spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesforhold. De regionale netværksmøder arrangeres af en gruppe tillidsrepræsentanter i din region og de annonceres på regionens hjemmesider. Kontakt evt. en erfaren tillidsrepræsentant for at høre nærmere Tilbud til alle TR Tre temadage om psykisk arbejdsmiljø (Nyt tilbud) Det kan være vanskeligt at finde rundt i "junglen" af redskaber til at understøtte arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. På dette kursus har vi udvalgt nogle redskaber for dig, som du vil få et overordnet kendskab til. Derudover kommer du til at arbejde i dybden med de to redskaber, som du finder mest relevante i forhold til din arbejdsplads. Det vil klæde dig på til at kunne sætte en proces igang på arbejdspladsen sammen med andre nøgleaktører med fokus på at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Du får: Overordnet kendskab til 4-6 konkrete redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, som er udviklet af bl.a. Branchearbejdsmiljørådene og Videncenter for Arbejdsmiljø omhandlende fx prioritering, stress, social kapital og arbejdspladsudvikling. Indgående kendskab til 2 konkrete redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø efter eget valg. Diskussion af fordele og udfordringer ved de udvalgte redskaber. Overvejelser om, hvordan redskaberne kan sættes i anvendelse på din arbejdsplads. Kurset er planlagt som en workshop, hvor du sammen med de andre diskuterer redskaberne og deres anvendelse. Der vil være sat tid af til at sætte sig ind i redskaberne på dagen. Temadagene bliver afholdt hhv. i Middelfart (21/1), København (3/2) og Aalborg (4/2) : Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage.

6 6 TR-uddannelsen 2015 Konflikthåndtering og samarbejde (3 dage for TR og AMIR) Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. Som TR møder du konflikter på arbejdspladsen. Mange frygter dem, og det er ikke så sært, for de er ofte ubehagelige. Især når man ikke ved, hvad man skal stille op med dem. Konflikter kan føre til stagnation, forvirring og fjendskab eller til udvikling og klarhed. Om det sker, afhænger af, hvordan de behandles og gennemleves. Du får: indsigt i nye måder at forstå konflikter på indsigt i egne og andres konfliktmønstre viden om, hvordan kommunikation bruges i konfliktsituationer redskaber til bedre at håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemgået en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Personsager (2 dage) Dette kursus hjælper dig, når du bistår kolleger, der er i svære situationer. Omdrejningspunktet på kurset er din rolle som tillidsrepræsentant, når du skal bistå kolleger i vanskelige situationer, hovedsagligt sygdoms- og arbejdsskaderamte, samt kolleger, hvis ansættelsesforhold er truet. Hvad får du med hjem? kendskab til dine handlemuligheder viden om dine begrænsninger og etiske udfordringer kendskab til lokale politikker og aftaler kendskab til regler og rammer herunder relevant lovgivning. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter og suppleanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper har fortrinsret. Personlig gennemslagskraft (Assertion dag for TR og AMiR) Få gennemslagskraft i dit TR-hverv gennem assertion. Hvis du ikke får det igennem, du gerne vil eller bare vil øge muligheden for at blive hørt, kan assertion være det redskab, der kan give dig mere gennemslagskraft som medarbejderrepræsentant. Det gælder både i forhold til det daglige TR/AMiR-arbejde, men også på de mange møder, du uvægerligt deltager i.

7 7 Hvad får du med hjem: Selvindsigt omkring ressourcer og udviklingsmuligheder. Styrket evne til en åben dialog med klarhed og gennemslagskraft i kommunikationen. Øget selvværd og samarbejdsevne. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Pitstop i en travl hverdag (1 + 1 dag) Oplever du fra tid til anden, at du er bagud med TR-opgaverne, fordi der er for mange, de er for omfangsrige eller påvirker dig uforholdsmæssigt meget? Har du behov for et pitstop i en travl hverdag for at få et friskt syn på en udfordring, de fleste af os kender at få prioriteret og skabt bedst mulig balance mellem opgaver og ressourcer? Hvis du kan genkende noget af det, så har vi kurset til dig. Du får: metoder til at håndtere, når TR-opgaverne truer med at vælte dig og tiden ikke slår til en opmærksomhed og klarhed over tillidsrepræsentantens, arbejdsmiljørepræsentantens og lederens rolle og ansvar, når der ikke er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer på din arbejdsplads værktøjer til at kunne identificere, hvad der kan være på spil under tidspres, så du får nemmere ved at fokusere på det vigtigste og få prioriteret og om nødvendigt omprioriteret. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for flere faggrupper. Deltagerne skal have gennemført grundkurset for tillidsrepræsentanter. Få dit budskab hørt få større gennemslagskraft (2 + 1 dag) Har du lyst til at brænde igennem på møder? Vil du gerne fremstå sikker og kompetent? Fik du ikke sagt det, du ville sige, på den gode måde? Fat mod. Stor gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Du får: øvet dig i at indtage en scene med sikkerhed en masse konkrete redskaber til forberedelsen og udførelsen af en mundtlig præsentation faciliteringsværktøjer til at lede en samtale, et møde og en mundtlig formidling. Deltagerne vil blive bedt om at medbringe en mindre case, som skal bruges i løbet af kurset. De praktiske øvelser vil være inspireret af deltagernes egne erfaringer og cases.

8 8 TR-uddannelsen 2015 Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemgået en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Den gode arbejdsplads (2 + 1 dag for TR og AMIR) Et godt psykisk arbejdsmiljø er medvirkende til at fremme trivslen og produktiviteten på arbejdspladsen. På kurset får du som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller leder mulighed for sammen med de øvrige i AMiR-TR-Ledertriaden i fællesskab at sætte gang i en proces omkring udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Mellem de to moduler arbejder deltagerne med en selvvalgt hjemmeopgave med udgangspunkt i kursets indhold. Du får: metoder til at arbejde med konkrete arbejdsmiljøproblemer på egen arbejdsplads klarhed over de forskellige roller, som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder hver især har i samarbejdet inspiration til hvordan I i et samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder kan arbejde med en konkret problemstilling/et emne på jeres arbejdsplads. tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for andre faggrupper, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. daglige ledere uanset faglig baggrund. Deltagere fra samme arbejdsplads har fortrinsret. 4. Tilbud til erfarne TR FTR og andre TR på højt niveau i SU/MED (2 dage) Vil du gerne have endnu større indflydelse på udviklingen af din arbejdsplads, og vil du blive bedre til at fremme fysioterapeuternes interesser? Så er dette kursus lige noget for dig. Hvad får du med hjem: flere redskaber til at håndtere overordnede og strategiske forhold på arbejdspladsen relevante netværk på landsplan til løbende sparring. Kursets emne og konkret indhold bliver fastlagt inden hvert kursus og annonceres på fysio.dk/tr-amir Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

9 fællestillidsrepræsentanter tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for andre faggrupper, der er valgt til en plads på 1. eller 2. SU/MED udvalgsniveau. Forhandlingskursus 2 (2 dage). Du vil få konkrete redskaber til en mere sikker forberedelse af forhandlingen og blive bedre til at se de mange forhandlinger, som pågår i en og samme forhandling. Du vil få redskaber til at håndtere vanskelige forhandlinger og samtidig få afprøvet konstruktive metoder til at opnå maksimal indflydelse også i modvind. Og du vil få indsigt i betydningen af relationen og kommunikationen med din modpart gennem hele forhandlingsforløbet. Kurset er en veksling mellem teori, forhandlingsøvelser og erfaringsopsamling. Emner, der indgår: forhandlingsteori i praksis arbejde i forhandlingens mange delforhandlinger interesser som redskab til at skabe merværdi kommunikation som fremmer et bedre resultat og en bedre relation til din modpart dit mandat og legitimitet i dit bagland konkrete forhandlingsredskaber vanskelige og nej-fyldte forhandlinger. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for andre faggrupper, der har en vis erfaring på basis af Danske Fysioterapeuters Forhandlingskursus Andre organisatoriske tilbud FTF-temadage FTF tilbyder en række uddannelser, konferencer, kurser og temadage til organisationsfolk. Der er en række relevante tilbud til alle tillidsrepræsentanter. Du kan læse mere om deres tilbud på Danske Fysioterapeuter har afsat en pulje, så vi har mulighed for at tilbyde dig som tillidsrepræsentant en FTF-temadag, hvis du står i en særlig situation. Du skal sende en begrundet ansøgning om dækning af kursusafgift (arbejdsgiveren forventes at dække tabt arbejdsfortjeneste og transport) til en relevant temadag. Dette tilbud skal ses som supplement til Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse og arbejdsgiverens forpligtelse til også at uddanne tillidsrepræsentanter. 9

10 10 TR-uddannelsen 2015 Arbejdsløshedskassen (DSA) Tillidsrepræsentanter kan have brug for en grundlæggende viden om hele A-kasseområdet. Arbejdsløshedskassen for offentligt ansatte fysioterapeuter er DSA, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse. DSA afholder en række kurser for tillidsrepræsentanter. På kurserne får du viden om lovgivningen og DSA s tilbud og reglerne indenfor arbejdsløshedsforsikring, jobformidling og socialrådgiverbistand. DSA dækker typisk udgifter til kurserne samt tabt arbejdsfortjeneste og transport Læs mere om DSA s kurser på Pensionskassen (PKA) Ca. 16% af fysioterapeuters løn går til pension. Det er så mange penge, at det er umagen værd at bruge lidt tid på at sætte sig ind i, hvad de går til. PKA afholder kurser for tillidsrepræsentanter og -suppleanter, ansatte i de faglige organisationer og andre, som har brug for at kunne vejlede kolleger og medlemmer om den pensionsordning, de har i PKA. PKA dækker som udgangspunkt udgifterne til kurset. Husk også, at repræsentanter fra PKA gerne møder jer på arbejdspladsen. Snak med kollegerne om det måske er en ide. Læs mere om PKA s kurser på Andre kurser, temadage og konferencer Der er mange spændende tilbud, der er relevante for tillidsrepræsentanter. Hold øje med især tilbuddene i din kommune/region eller statslige institution. Det har stor værdi at deltage i lokale arrangementer, især sammen med andre tillidsvalgte og ledere fra samme arbejdsplads. Udgifterne til disse kurser og temadage skal dækkes af arbejdspladsen. 6. Opkvalificering af TR, der fratræder som TR efter mange år Hvis du ophører som tillidsrepræsentant efter min. 6 år, har du mulighed for at søge gratis deltagelse i Danske Fysioterapeuters kurser eller temadage svarende til et omfang på 3-5 dage. Danske Fysioterapeuter dækker kursusafgiften, men dækker ikke yderligere opholds- eller transportudgifter. Tilbuddet forudsætter, at arbejdspladsen betaler tabt arbejdsfortjeneste og transport. Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet, skal du tilmelde dig normalt, men i feltet bemærkninger uddybe ansøgningen med følgende oplysninger: antal år som tillidsrepræsentant samt en begrundelse for relevansen af netop det ønskede kursus eller temadag. Læs mere her: fysio.dk/tr-amir

11 11 7. Generelle forhold Deltagelse og prioritering Det forventes, at du som tillidsrepræsentant gennemfører grundkurserne i følgende rækkefølge: Introduktionsdag for nyvalgte TR -> "Sæt TR-rollen i spil" - grundkursus -> Forhandling 1/Personsager efter Sæt TR-rollen i spil kan du tilmelde dig de øvrige kurser i en rækkefølge, der passer dig bedst. Det er vores erfaring, at kurserne giver størst udbytte, hvis introduktionsdagen for nyvalgte TR og Sæt TR-rollen i spil tages så hurtigt som muligt, men at der så går ½-1 år, inden du tager de øvrige kurser med særlig prioriterning af Forhandling 1 De regionale TR-møder og Årskonferencen er tilbagevendende møder for alle tillidsrepræsentanter. Du forventes at deltage i disse møder fra dag 1. På TR-kurserne prioriteres deltagerne som følger: tillidsrepræsentanter TR-suppleanter der har en anden faggruppe som TR TR-suppleanter. I øvrigt sker udvælgelsen efter en konkret vurdering af den aktuelle situation, de tilmeldte står i. I særlige situationer kan Danske Fysioterapeuter skønne, at målgruppen og/eller deltagerantallet fraviges, ligesom der kan være forhold, der gør, at du bør/kan tage kurserne i en anden rækkefølge. Dækning af udgifter (løn, ophold og transport) kurserne er som udgangspunkt gratis arbejdsgiverne betaler sædvanlig løn til dig (TR og AMiR). Hvis du er tillidsrepræsentant inden for kommune eller region (undtagen Frederiksberg og Københavns kommuner) kan din arbejdsgiver evt. sende en regning til Danske Fysioterapeuter med henblik på refusion via AKUTfondsmidler Danske Fysioterapeuter betaler dit ophold og din transport efter gældende retningslinjer. Tilmelding tilmelding skal ske via tillidsfolk.fysio.dk tilmeldingsfristen er angivet ved annonceringen af hvert kursus/hver temadag.

12 TR-uddannelser 2015 AKTIVITET Introduktionsdag for nyvalgte TR Pitstop ressourcer og opgaver fælles med Etf Målguppe: TR 3 Temadage om psykisk arbejdsmiljø med Etf. : TR og AMiR Forhandling 1 : TR Konflikthåndtering fælles med Etf : TR + AMiR Introduktionsdag for nyvalgte TR Sæt TR-rollen i spil, del 1 og del 2 : TR Personsager : TR Forhandling 1 : TR AKTIVITET JTI kommunikation i relationer : TR og AMiR Den gode arbejdsplads fælles med Etf : TR og AMiR helst fra samme arbejdsplads (+ ledere) Personlig gennemslagskraft Assertion : TR og AMiR Sæt TR-rollen i spil, del 1 og del 2 : TR Årskonference for TR Få dit budskab hørt fælles med Etf : TR og AMiR Kursus for FTR fælles med Etf : FTR og TR+AMiR, der sidder med i MED på højeste eller næsthøjeste niveau. Emne? Personsager : TR Forhandling 1 : TR Forhandling 2 : TR DATO FORÅR 6. januar 13. januar og 25. februar 21. januar, 3. og 4. februar januar januar og 8. april 3. marts marts og april marts maj DATO EFTERÅR 25. august og 5. oktober september og 4. november september og 17. november november og december?? (2 dage) oktober og 2. december oktober oktober november december TR-regionsmøder: Der afholdes jævnligt TR-møder i din region. Kontakt en erfaren tillidsrepræsentant eller se på din regions hjemmeside for at få oplyst datoerne. Danske Fysioterapeuter, /Servicelinjen Danske Fysioterapeuter / Tlf / / Design: Kirsten Sonne/baghus

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 TILMELDINGSFRIST 12. MAJ 2015 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Organisationsuddannelse 2014

Organisationsuddannelse 2014 Forord "Organisationsuddannelse 2014" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye organisationsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at styrke dig i

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2014 TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2014 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER SÆSON 2015 TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT SÆSON 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014 tillids repræsentant sæson 2014 uddannelse Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

L For referat: Kirsten Ægidius

L For referat: Kirsten Ægidius Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg

Læs mere

Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kurser 2009 Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Velkommen til FTF s kursusprogram for TR, FTR og SIR 2009 Læs rækken af nye og kendte kurser

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant AMiR og arbejdsmiljøet December 2013 Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant Indhold Velkommen AMiRs rettigheder 3 AMiRs opgaver, ansvar og pligter 4 DS støtter AMiR 5 Samarbejde med TR 7 Arbejdsmiljøarbejdets

Læs mere

KURSER. Tilmelding 10. januar 2012

KURSER. Tilmelding 10. januar 2012 KURSER Kurser for: Tillidsrepræsentanter sæson 2012 Tilmelding 10. januar 2012 TILLIDS Repræsentant sæson 2012 Uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

Styrke i TR-rollen - Kursus for TR i Aalborg Kommune. v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS

Styrke i TR-rollen - Kursus for TR i Aalborg Kommune. v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS Styrke i TR-rollen - Kursus for TR i Aalborg Kommune v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS Formål/mål Formålet er at styrke din gennemslagskraft i TRrollen Målene er: at styrke

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015

Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015 Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015 Hvad skal vi igennem i dag Rammerne for SU/MED-arbejdet Relationer og tillid Indflydelse SIDE 2 Rammerne for SU/MED-arbejdet Indflydelse

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole Navn: Berit Funch Alder: 48 år Skole: Feldballe Friskole Stilling: Lærer i matematik, natur/teknik, idræt, værksted Baggrund: Jeg er ansat på Feldballe Friskole, som er en mindre friskole på Djursland

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere