Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse"

Transkript

1 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

2 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi) samt Danske Fysioterapeuters mission, vision og værdier. Det betyder, at uddannelsen grundlæggende skal sikre, at du som tillidsrepræsentant får: fodfæste, spændvidde og handlekraft. Oversigt over opbygningen af TR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Obligatorisk uddannelse til alle TR Introduktionsdag for nyvalgte TR Sæt TR-rollen i spil grundkursus Forhandlingskursus 1 2. Tilbagevendende muligheder for opkvalificering og netværk Årskonference for TR Regionale TR-møder 3. Tilbud til alle TR Temadage om psykisk arbejdsmiljø Konflikthåndtering og samarbejde Personsager Personlig gennemslagskraft Pitstop i en travl hverdag Få dit budskab hørt Den gode arbejdsplads 4. Tilbud til erfarne TR FTR og andre TR på højt niveau i SU/MED Forhandlingskursus 2 5. Andre organisatoriske tilbud FTF-temadage Arbejdsløshedskassen (DSA) Pensionskassen (PKA) Andre kurser, temadage og konferencer 6. Opkvalificering af TR, der fratræder 7. Generelle forhold Deltagelse og prioritering

3 3 1. Obligatorisk uddannelse til alle TR Introduktionsdag for nyvalgte TR Efter Introduktionsdagen vil du som tillidsrepræsentant: betragte Danske Fysioterapeuter som sparringspartner og backup kunne skabe dit eget ståsted ud fra typiske TR-opgaver og de rammer, der gælder for TRfunktionen opbygge netværk og søge yderligere uddannelse kunne rådgive kolleger vedr. aktuelle løn- og ansættelsesmæssige forhold (på meget grundlæggende niveau) søge oplysninger og søge svar og have viden om de praktiske forhold om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter. Alle tillidsrepræsentanter og suppleanter forventes at deltage i introduktionsdagen så hurtigt som muligt efter valget. Sæt TR-rollen i spil grundkursus (2 + 3 dage eller dage) Du får et godt fodfæste og et indblik i de mange muligheder for indflydelse på arbejdsforholdene, du har som tillidsrepræsentant. Efter kurset er du i stand til at forme din rolle som tillidsrepræsentant i samspil med dine kolleger, ledelsen og Danske Fysioterapeuter. Du kan sætte rollen i spil i forskellige situationer, og du ved mere om, hvornår og hvordan du kan handle. Det betyder, at du efter kurset: kender grundlaget for tillidsrepræsentanter og deres hverv kender muligheder for aktivt at indgå i relevante netværk er introduceret til de grundlæggende regler, der gælder på arbejdsmarkedet, og kan anvende din viden søger indflydelse på arbejdspladsens forhold med udgangspunkt i arbejdspladsens liv og medlemmernes interesser agerer med baggrund i Danske Fysioterapeuters politikker og ved, hvordan du kan få indflydelse på dem. Alle tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og kontaktmænd. Tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper har fortrinsret.

4 4 TR-uddannelsen 2015 Forhandlingskursus 1 (3 dage) På dette kursus vil du få praktisk træning i og viden om forhandlinger. Efter kurset vil du være i stand til at tackle de mange forskellige forhandlingssituationer, der opstår på din arbejdsplads, herunder lønforhandlinger. Hvad får du med hjem? efter kurset vil du mere kompetent kunne håndtere forskellige forhandlingssituationer du vil få værktøjer til at tackle forhandlingernes enkelte faser du vil kunne forhandle på baggrund af et mandat du vil blive klædt på til at kunne håndtere lokale lønforhandlinger. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper, der har deltaget i grundkurset for tillidsrepræsentanter. 2. Tilbagevendende muligheder for opkvalificering og netværk Årskonference for TR (2 dage) Formålet med konferencen er, at du skal få inspiration til det videre TR-arbejde, mulighed for at danne netværk og have følelsen af, at du hører til Danske Fysioterapeuter. På konferencen skal du gerne: have fået ny inspiration til din TR-rolle gå til TR-opgaven med nyt engagement efter ny inspiration, erfaringsudveksling med andre tillidsrepræsentanter og bekræftelse af egen indsats føle dig endnu tættere knyttet til Danske Fysioterapeuter, dels gennem diskussion med Hovedbestyrelsen, herunder formanden og dels ved, at der er repræsentanter fra HB, AMiR-rådet og sekretariatet til stede. Årskonferencen betragtes som en obligatorisk del af TR-uddannelsen. Tid, sted og emne vil blive annonceret på fysio.dk/tr-amir. Alle tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra en anden faggruppe forventes at deltage. Andre suppleanter er velkomne og kontaktmænd er velkomne i overenskomstår.

5 Regionale TR-møder Møderne skal skabe et forum, hvor Danske Fysioterapeuters tillidsrepræsentanter kan drøfte daglige og generelle problemstillinger i forhold til deres TR-hverv samt få inspiration til udvikling af hvervet. Det, at tillidsrepræsentanterne er samlede, giver mulighed for kontakt mellem foreningen/sekretariatet og en større gruppe af tillidsrepræsentanter både hvad angår foreningens politik og spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesforhold. De regionale netværksmøder arrangeres af en gruppe tillidsrepræsentanter i din region og de annonceres på regionens hjemmesider. Kontakt evt. en erfaren tillidsrepræsentant for at høre nærmere Tilbud til alle TR Tre temadage om psykisk arbejdsmiljø (Nyt tilbud) Det kan være vanskeligt at finde rundt i "junglen" af redskaber til at understøtte arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. På dette kursus har vi udvalgt nogle redskaber for dig, som du vil få et overordnet kendskab til. Derudover kommer du til at arbejde i dybden med de to redskaber, som du finder mest relevante i forhold til din arbejdsplads. Det vil klæde dig på til at kunne sætte en proces igang på arbejdspladsen sammen med andre nøgleaktører med fokus på at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Du får: Overordnet kendskab til 4-6 konkrete redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, som er udviklet af bl.a. Branchearbejdsmiljørådene og Videncenter for Arbejdsmiljø omhandlende fx prioritering, stress, social kapital og arbejdspladsudvikling. Indgående kendskab til 2 konkrete redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø efter eget valg. Diskussion af fordele og udfordringer ved de udvalgte redskaber. Overvejelser om, hvordan redskaberne kan sættes i anvendelse på din arbejdsplads. Kurset er planlagt som en workshop, hvor du sammen med de andre diskuterer redskaberne og deres anvendelse. Der vil være sat tid af til at sætte sig ind i redskaberne på dagen. Temadagene bliver afholdt hhv. i Middelfart (21/1), København (3/2) og Aalborg (4/2) : Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage.

6 6 TR-uddannelsen 2015 Konflikthåndtering og samarbejde (3 dage for TR og AMIR) Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. Som TR møder du konflikter på arbejdspladsen. Mange frygter dem, og det er ikke så sært, for de er ofte ubehagelige. Især når man ikke ved, hvad man skal stille op med dem. Konflikter kan føre til stagnation, forvirring og fjendskab eller til udvikling og klarhed. Om det sker, afhænger af, hvordan de behandles og gennemleves. Du får: indsigt i nye måder at forstå konflikter på indsigt i egne og andres konfliktmønstre viden om, hvordan kommunikation bruges i konfliktsituationer redskaber til bedre at håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemgået en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Personsager (2 dage) Dette kursus hjælper dig, når du bistår kolleger, der er i svære situationer. Omdrejningspunktet på kurset er din rolle som tillidsrepræsentant, når du skal bistå kolleger i vanskelige situationer, hovedsagligt sygdoms- og arbejdsskaderamte, samt kolleger, hvis ansættelsesforhold er truet. Hvad får du med hjem? kendskab til dine handlemuligheder viden om dine begrænsninger og etiske udfordringer kendskab til lokale politikker og aftaler kendskab til regler og rammer herunder relevant lovgivning. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter og suppleanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper har fortrinsret. Personlig gennemslagskraft (Assertion dag for TR og AMiR) Få gennemslagskraft i dit TR-hverv gennem assertion. Hvis du ikke får det igennem, du gerne vil eller bare vil øge muligheden for at blive hørt, kan assertion være det redskab, der kan give dig mere gennemslagskraft som medarbejderrepræsentant. Det gælder både i forhold til det daglige TR/AMiR-arbejde, men også på de mange møder, du uvægerligt deltager i.

7 7 Hvad får du med hjem: Selvindsigt omkring ressourcer og udviklingsmuligheder. Styrket evne til en åben dialog med klarhed og gennemslagskraft i kommunikationen. Øget selvværd og samarbejdsevne. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Pitstop i en travl hverdag (1 + 1 dag) Oplever du fra tid til anden, at du er bagud med TR-opgaverne, fordi der er for mange, de er for omfangsrige eller påvirker dig uforholdsmæssigt meget? Har du behov for et pitstop i en travl hverdag for at få et friskt syn på en udfordring, de fleste af os kender at få prioriteret og skabt bedst mulig balance mellem opgaver og ressourcer? Hvis du kan genkende noget af det, så har vi kurset til dig. Du får: metoder til at håndtere, når TR-opgaverne truer med at vælte dig og tiden ikke slår til en opmærksomhed og klarhed over tillidsrepræsentantens, arbejdsmiljørepræsentantens og lederens rolle og ansvar, når der ikke er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer på din arbejdsplads værktøjer til at kunne identificere, hvad der kan være på spil under tidspres, så du får nemmere ved at fokusere på det vigtigste og få prioriteret og om nødvendigt omprioriteret. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for flere faggrupper. Deltagerne skal have gennemført grundkurset for tillidsrepræsentanter. Få dit budskab hørt få større gennemslagskraft (2 + 1 dag) Har du lyst til at brænde igennem på møder? Vil du gerne fremstå sikker og kompetent? Fik du ikke sagt det, du ville sige, på den gode måde? Fat mod. Stor gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Du får: øvet dig i at indtage en scene med sikkerhed en masse konkrete redskaber til forberedelsen og udførelsen af en mundtlig præsentation faciliteringsværktøjer til at lede en samtale, et møde og en mundtlig formidling. Deltagerne vil blive bedt om at medbringe en mindre case, som skal bruges i løbet af kurset. De praktiske øvelser vil være inspireret af deltagernes egne erfaringer og cases.

8 8 TR-uddannelsen 2015 Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemgået en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Den gode arbejdsplads (2 + 1 dag for TR og AMIR) Et godt psykisk arbejdsmiljø er medvirkende til at fremme trivslen og produktiviteten på arbejdspladsen. På kurset får du som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller leder mulighed for sammen med de øvrige i AMiR-TR-Ledertriaden i fællesskab at sætte gang i en proces omkring udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Mellem de to moduler arbejder deltagerne med en selvvalgt hjemmeopgave med udgangspunkt i kursets indhold. Du får: metoder til at arbejde med konkrete arbejdsmiljøproblemer på egen arbejdsplads klarhed over de forskellige roller, som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder hver især har i samarbejdet inspiration til hvordan I i et samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder kan arbejde med en konkret problemstilling/et emne på jeres arbejdsplads. tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for andre faggrupper, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. daglige ledere uanset faglig baggrund. Deltagere fra samme arbejdsplads har fortrinsret. 4. Tilbud til erfarne TR FTR og andre TR på højt niveau i SU/MED (2 dage) Vil du gerne have endnu større indflydelse på udviklingen af din arbejdsplads, og vil du blive bedre til at fremme fysioterapeuternes interesser? Så er dette kursus lige noget for dig. Hvad får du med hjem: flere redskaber til at håndtere overordnede og strategiske forhold på arbejdspladsen relevante netværk på landsplan til løbende sparring. Kursets emne og konkret indhold bliver fastlagt inden hvert kursus og annonceres på fysio.dk/tr-amir Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

9 fællestillidsrepræsentanter tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for andre faggrupper, der er valgt til en plads på 1. eller 2. SU/MED udvalgsniveau. Forhandlingskursus 2 (2 dage). Du vil få konkrete redskaber til en mere sikker forberedelse af forhandlingen og blive bedre til at se de mange forhandlinger, som pågår i en og samme forhandling. Du vil få redskaber til at håndtere vanskelige forhandlinger og samtidig få afprøvet konstruktive metoder til at opnå maksimal indflydelse også i modvind. Og du vil få indsigt i betydningen af relationen og kommunikationen med din modpart gennem hele forhandlingsforløbet. Kurset er en veksling mellem teori, forhandlingsøvelser og erfaringsopsamling. Emner, der indgår: forhandlingsteori i praksis arbejde i forhandlingens mange delforhandlinger interesser som redskab til at skabe merværdi kommunikation som fremmer et bedre resultat og en bedre relation til din modpart dit mandat og legitimitet i dit bagland konkrete forhandlingsredskaber vanskelige og nej-fyldte forhandlinger. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for andre faggrupper, der har en vis erfaring på basis af Danske Fysioterapeuters Forhandlingskursus Andre organisatoriske tilbud FTF-temadage FTF tilbyder en række uddannelser, konferencer, kurser og temadage til organisationsfolk. Der er en række relevante tilbud til alle tillidsrepræsentanter. Du kan læse mere om deres tilbud på Danske Fysioterapeuter har afsat en pulje, så vi har mulighed for at tilbyde dig som tillidsrepræsentant en FTF-temadag, hvis du står i en særlig situation. Du skal sende en begrundet ansøgning om dækning af kursusafgift (arbejdsgiveren forventes at dække tabt arbejdsfortjeneste og transport) til en relevant temadag. Dette tilbud skal ses som supplement til Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse og arbejdsgiverens forpligtelse til også at uddanne tillidsrepræsentanter. 9

10 10 TR-uddannelsen 2015 Arbejdsløshedskassen (DSA) Tillidsrepræsentanter kan have brug for en grundlæggende viden om hele A-kasseområdet. Arbejdsløshedskassen for offentligt ansatte fysioterapeuter er DSA, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse. DSA afholder en række kurser for tillidsrepræsentanter. På kurserne får du viden om lovgivningen og DSA s tilbud og reglerne indenfor arbejdsløshedsforsikring, jobformidling og socialrådgiverbistand. DSA dækker typisk udgifter til kurserne samt tabt arbejdsfortjeneste og transport Læs mere om DSA s kurser på Pensionskassen (PKA) Ca. 16% af fysioterapeuters løn går til pension. Det er så mange penge, at det er umagen værd at bruge lidt tid på at sætte sig ind i, hvad de går til. PKA afholder kurser for tillidsrepræsentanter og -suppleanter, ansatte i de faglige organisationer og andre, som har brug for at kunne vejlede kolleger og medlemmer om den pensionsordning, de har i PKA. PKA dækker som udgangspunkt udgifterne til kurset. Husk også, at repræsentanter fra PKA gerne møder jer på arbejdspladsen. Snak med kollegerne om det måske er en ide. Læs mere om PKA s kurser på Andre kurser, temadage og konferencer Der er mange spændende tilbud, der er relevante for tillidsrepræsentanter. Hold øje med især tilbuddene i din kommune/region eller statslige institution. Det har stor værdi at deltage i lokale arrangementer, især sammen med andre tillidsvalgte og ledere fra samme arbejdsplads. Udgifterne til disse kurser og temadage skal dækkes af arbejdspladsen. 6. Opkvalificering af TR, der fratræder som TR efter mange år Hvis du ophører som tillidsrepræsentant efter min. 6 år, har du mulighed for at søge gratis deltagelse i Danske Fysioterapeuters kurser eller temadage svarende til et omfang på 3-5 dage. Danske Fysioterapeuter dækker kursusafgiften, men dækker ikke yderligere opholds- eller transportudgifter. Tilbuddet forudsætter, at arbejdspladsen betaler tabt arbejdsfortjeneste og transport. Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet, skal du tilmelde dig normalt, men i feltet bemærkninger uddybe ansøgningen med følgende oplysninger: antal år som tillidsrepræsentant samt en begrundelse for relevansen af netop det ønskede kursus eller temadag. Læs mere her: fysio.dk/tr-amir

11 11 7. Generelle forhold Deltagelse og prioritering Det forventes, at du som tillidsrepræsentant gennemfører grundkurserne i følgende rækkefølge: Introduktionsdag for nyvalgte TR -> "Sæt TR-rollen i spil" - grundkursus -> Forhandling 1/Personsager efter Sæt TR-rollen i spil kan du tilmelde dig de øvrige kurser i en rækkefølge, der passer dig bedst. Det er vores erfaring, at kurserne giver størst udbytte, hvis introduktionsdagen for nyvalgte TR og Sæt TR-rollen i spil tages så hurtigt som muligt, men at der så går ½-1 år, inden du tager de øvrige kurser med særlig prioriterning af Forhandling 1 De regionale TR-møder og Årskonferencen er tilbagevendende møder for alle tillidsrepræsentanter. Du forventes at deltage i disse møder fra dag 1. På TR-kurserne prioriteres deltagerne som følger: tillidsrepræsentanter TR-suppleanter der har en anden faggruppe som TR TR-suppleanter. I øvrigt sker udvælgelsen efter en konkret vurdering af den aktuelle situation, de tilmeldte står i. I særlige situationer kan Danske Fysioterapeuter skønne, at målgruppen og/eller deltagerantallet fraviges, ligesom der kan være forhold, der gør, at du bør/kan tage kurserne i en anden rækkefølge. Dækning af udgifter (løn, ophold og transport) kurserne er som udgangspunkt gratis arbejdsgiverne betaler sædvanlig løn til dig (TR og AMiR). Hvis du er tillidsrepræsentant inden for kommune eller region (undtagen Frederiksberg og Københavns kommuner) kan din arbejdsgiver evt. sende en regning til Danske Fysioterapeuter med henblik på refusion via AKUTfondsmidler Danske Fysioterapeuter betaler dit ophold og din transport efter gældende retningslinjer. Tilmelding tilmelding skal ske via tillidsfolk.fysio.dk tilmeldingsfristen er angivet ved annonceringen af hvert kursus/hver temadag.

12 TR-uddannelser 2015 AKTIVITET Introduktionsdag for nyvalgte TR Pitstop ressourcer og opgaver fælles med Etf Målguppe: TR 3 Temadage om psykisk arbejdsmiljø med Etf. : TR og AMiR Forhandling 1 : TR Konflikthåndtering fælles med Etf : TR + AMiR Introduktionsdag for nyvalgte TR Sæt TR-rollen i spil, del 1 og del 2 : TR Personsager : TR Forhandling 1 : TR AKTIVITET JTI kommunikation i relationer : TR og AMiR Den gode arbejdsplads fælles med Etf : TR og AMiR helst fra samme arbejdsplads (+ ledere) Personlig gennemslagskraft Assertion : TR og AMiR Sæt TR-rollen i spil, del 1 og del 2 : TR Årskonference for TR Få dit budskab hørt fælles med Etf : TR og AMiR Kursus for FTR fælles med Etf : FTR og TR+AMiR, der sidder med i MED på højeste eller næsthøjeste niveau. Emne? Personsager : TR Forhandling 1 : TR Forhandling 2 : TR DATO FORÅR 6. januar 13. januar og 25. februar 21. januar, 3. og 4. februar januar januar og 8. april 3. marts marts og april marts maj DATO EFTERÅR 25. august og 5. oktober september og 4. november september og 17. november november og december?? (2 dage) oktober og 2. december oktober oktober november december TR-regionsmøder: Der afholdes jævnligt TR-møder i din region. Kontakt en erfaren tillidsrepræsentant eller se på din regions hjemmeside for at få oplyst datoerne. Danske Fysioterapeuter, /Servicelinjen Danske Fysioterapeuter / Tlf / / Design: Kirsten Sonne/baghus

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2016 Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2 Uddannelse for TR og AMIR 2016 Oversigt over opbygningen af TR og AMiR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Kurser for

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

Konflikthåndtering og samarbejde 2015

Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Ergoterapeutforeningen Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. TR og møder dilemmaer og konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen. Tag på kursus

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD - TIL DIG DER ER TILLIDSREPRÆSENTANT, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I DANSK SYGEPLEJERÅD 2011 Velkommen til DSR s oversigt over organisatoriske

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling.

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling. Ergoterapeutforeningen MED-skaber i strategiske processer Ny forståelse af opgaver og platform som tillidsvalgt Kurset er på to dage og er for FTR, AMiR og TR på 1.og 2. niveau i MED/SU-systemet. På kurset

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med din leder etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt dig som TR. Det er i

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Ergoterapeutforeningen. Kursus: Få din JTI-profil 2015

Ergoterapeutforeningen. Kursus: Få din JTI-profil 2015 Ergoterapeutforeningen Kursus: Få din JTI-profil 2015 Få afklaret, hvordan din såkaldte JTI-profil, Jugiansk TypeIndeks, ser ud, og hvordan du kan bruge profilen i dit TR-hverv. Læs mere om: Hvad Etf tilbyder

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København Kurser 2017 Forløb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKT- LØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel First Grand, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart Lok. 50, 17.-19. januar 14. 16. marts 25. april 16. maj

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 TILMELDINGSFRIST 12. MAJ 2015 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis

aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 2 2/AFTALERET DANSKE FYSIOTERAPEUTER

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 ål Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter efterår 2013 Tilmelding 5. juni 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter efterår 2013 Tilmelding 5. juni 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter efterår 2013 Tilmelding 5. juni 2013 tillids repræsentant efterår 2013 uddannelse Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 219. Forbundssektorbestyrelsesmøde Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 Baggrund: Et væsentligt omdrejningspunkt i bestræbelserne på at udvikle en ny TR-uddannnelse har været s tillidsrepræsentanter og

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

uddannelse i TRIVSELS-COACHING

uddannelse i TRIVSELS-COACHING uddannelse i TRIVSELS-COACHING I Region Syddanmark Projekt ifbm Pulje til personalepolitiske projekter 1. Problemformulering Trivsels- og sundhedsforhold på arbejdspladsen har fået stor bevågenhed i de

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 Tillidsrepræsentant på det kommunale område Tillidsrepræsentanthvervet

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 1 jan. 2004 Danske Fysioterapeuters grundkursus for medlemmer af sikkerhedsgrupperne afholdes hvert 1 ½ år og nu har du mulighed for at deltage. Grundkursus for medlemmer af

Læs mere

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Løndannelse, lønforståelse & ligeløn Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Baggrund: Dette kursus er til dig der har lyst til at dygtiggøre dig og udvikle

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm

Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm En fortælling om udviklingen af Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi. Og hvordan kommer vi fra ord til handling? men først et lille citat vi er hinandens arbejdsmiljø.

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Organisationsuddannelse 2014

Organisationsuddannelse 2014 Forord "Organisationsuddannelse 2014" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye organisationsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at styrke dig i

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

TR- HÅND BOG. Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER

TR- HÅND BOG. Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER TR- HÅND BOG Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG FORORD / 3 Forord Tak fordi du har sagt ja til at være tillidsrepræsentant. Danske Fysioterapeuters politik

Læs mere