Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013"

Transkript

1 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening udgave, januar

2 Overblik over TR-uddannelsen Dansk Socialrådgiverforenings TR-uddannelse består af en række kurser. Den nyvalgte tillidsrepræsentant skal først gennemgå todages kurset "TR i DS", som både giver en afklaring af den nye rolle, overblik over TR-opgaverne og den støtte man kan få fra DS. Her får man desuden et godt overblik over det forhandlingssystem, som tillidsrepræsentanten er en vigtig del af. Dernæst tages kurset "TR og medlem" som varer tre dage. Her lærer tillidsrepræsentanten metoder til at håndtere medlemmernes konkrete spørgsmål for eksempel i forbindelse med nyansættelser, støtte af medlemmer med problemer samt forberedelsen af den årlige lønforhandling. På dette kursus møder man Dansk Socialrådgiverforenings formand eller næstformand. Det anbefales, at du så vidt muligt tilmelder dig kurserne TR i DS og TR og medlem samtidig, dvs. vælger de kurser, der ligger i forlængelse af hinanden. Så kommer du til at følges med de samme kursister. Begge kurser findes også i en særlig version målrettet tillidsrepræsentanter fra statslige arbejdspladser. Efter at tillidsrepræsentanten har gennemgået disse to kurser er der mere fleksibilitet i den rækkefølge man tager de sidste kurser. Man kan vælge at tage kurset "TR forhandler" på tre dage eller "TR og AMIR i samspillet om den gode arbejdsplads (2 dage). Inden du deltager i TR forhandler bør du for at få det fulde udbytte - have gennemført/medvirket ved mindst et par forhandlinger på din arbejdsplads. Så ofte er det en god idé, at der går 3 4. mdr. fra du har været på de første kurser, før du deltager i forhandlingskurset. 2

3 Hensigten er at tillidsrepræsentanten skal deltage i alle kurserne, men at rækkefølge og tidspunkt afgøres af tillidsrepræsentantens aktuelle behov. Det er en god idé at drøfte rækkefølgen og tidspunktet for at tage de enkelte kurser med sin faglige konsulent. På kurset "TR forhandler" trænes forhandlingssituationer. Der er fokus på processer, mandat, argumentation, virkemidler, og meget mere fra forhandlingens verden. Kurset TR og AMIR i samspil om den gode arbejdsplads er et nyt kursus, hvor både AMIR og TR kan deltage. Det er en fordel, hvis I deltager som makkerpar fra samme arbejdsplads. Der er fokus på indflydelsesprocessen samt samarbejdet mellem TR og AMIR. Kurser for erfarne tillidsrepræsentanter Erfarne tillidsrepræsentanter kan tilmelde sig kurserne a. "TR-lederskab med coaching og netværk", som i alt er på fem kursusdage. b. "TR forhandler videre", der er et overbygningskursus, hvor målgruppen er erfarne tillidsrepræsentanter og Fælles tillidsrepræsentanter, der har gennemgået kurset "TR forhandler". Det vil være hensigtsmæssigt, at der er ca. 9 mdr. imellem de to forhandlingskurser. Muligheder for TR, der har taget hele den gamle basisuddannelse Tillidsrepræsentanter, som har taget hele den gamle basisuddannelse fra 2010 og tidligere (TR-start kursus, Basis 1-kursus og Basis 2-kursus) kan tilmelde sig Lederskab med coaching og netværk, "TR forhandler videre" samt det nye kursus TR og AMIR i samspillet om den gode arbejdsplads. Hvis du er i tvivl om hvad dine muligheder er, så kontakt din konsulent i regionen. Overblik over TR-uddannelsen "TR i DS" på to dage. Erstatter det gamle kursus "TR-start". "TR og medlem" på tre dage. Erstatter det gamle kursus "Basis1". "TR forhandler" på tre dage. Svarer til det gamle kursus "Basis2". "TR og AMIR i samspillet om den gode arbejdsplads på 2 dage. "TR-lederskab med coaching og netværk" på 2 x 2 dage + en netværksdag. "TR forhandler videre" på to dage. Andre uddannelsesmuligheder Der er også mulighed for at deltage i kurser, som andre faglige organisationer udbyder f.eks. FTF, HK. Tillidsrepræsentanten skal i disse tilfælde kontakte regionen og høre, om regionen har mulighed for at betale for et eksternt kursus. Temadage Regionerne inviterer til TR-møder og temadage. 3

4 TR i DS februar, april, september, oktober. For nyvalgte TR. Afklaring af den nye rolle. Overblik over opgaverne samt støtten fra DS. Problemløsning, klubarbejde og samarbejdsmuligheder. Kendskab til forhandlingssystemet. Formål: Formålet med kurset er at introducere den nyvalgte tillidsrepræsentant til rollen som TR og give dig en tryg start. Målgruppe: For nyvalgte TR ansat i kommuner, regioner og private virksomheder. Indhold: På kurset arbejder vi med en afklaring og en prioritering af TR-opgaverne samt nogle af de dilemmaer, der ligger i rollen. Du får mulighed for at arbejde med hvordan man løser problemer, hvordan klubarbejdet fungerer og hvilke samarbejdsmuligheder du har på arbejdspladsen. Desuden får du kendskab til forhandlingssystemets opbygning, og hvordan du som TR sammen med DS indgår. Inden kurset får du tilsendt en lille hjemmeopgave, hvor du skal overveje de forventninger som du selv - og andre - har til dit nye hverv. Form: Hjemmeopgave, gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. OBS! Det anbefales, at du så vidt muligt tilmelder dig kurserne TR i DS og TR og medlem samtidig, dvs. vælger de kurser, der ligger lige i forlængelse af hinanden. Så kommer du til at følges med de samme kursister. Stats-TR i DS april For nyvalgte TR i staten. Afklaring af den nye rolle. Overblik over opgaverne og støtten fra DS. Problemløsning, klubarbejde og samarbejdsmuligheder. Kendskab til forhandlingssystemet. Formål: Formålet med kurset er at introducere den nyvalgte stats-tillidsrepræsentant til rollen som TR og give dig en tryg start. Indhold: Inden kurset sendes en hjemmeopgave, hvor du skal overveje de forventninger som du selv, og andre har til dit nye hverv. På kurset arbejder vi med en afklaring og en prioritering af TR-opgaverne samt nogle af de dilemmaer, der ligger i rollen. Du får mulighed for at arbejde med hvordan man løser problemer, hvordan klubarbejdet fungerer og hvilke samarbejdsmuligheder du har på arbejdspladsen. Desuden får du kendskab til forhandlingssystemets opbygning på statens område, og hvordan du sammen med DS indgår. Form: Hjemmeopgave, gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. 4

5 TR og medlem marts, maj, oktober, december. Håndtering af nyansættelser og andre spørgsmål om ansættelsesvilkår. Forberedelse af lønforhandlinger. Støtte af medlemmer med problemer. For TR, som har taget kurset TR i DS. Formål: Formålet med kurset er give tillidsrepræsentanten metoder og værktøjer til at kunne håndtere medlemmernes spørgsmål og problemer inden for det løn- og ansættelsesretlige område. Indhold: Hvordan håndterer tillidsrepræsentanten nyansættelser, og hvordan finder man svar på typiske medlemsspørgsmål. Overblik over hvordan man bruger overenskomster og aftaler. Fokus på socialrådgivernes særlige lønaftale. Tilrettelæggelse og forberedelse af den årlige lønforhandling. TR s opgaver, når et medlem kommer i klemme på arbejdspladsen. Besøg af Dansk Socialrådgiverforenings formand eller næstformand. Du får endvidere lejlighed til at overveje, hvordan du kan tilrettelægge din resterende TRuddannelse. Form: Gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. Stats-TR og medlem september. Håndtering af nyansættelser og andre spørgsmål om ansættelsesvilkår i staten. Forberedelse af lønforhandlinger. Støtte af medlemmer med problemer. For TR, som har taget kurset Stats- TR i DS. Formål: Formålet med kurset er give tillidsrepræsentanten metoder og værktøjer til at kunne håndtere medlemmernes spørgsmål og problemer inden for det løn- og ansættelsesretlige område på de statslige arbejdspladser. Indhold: Hvordan håndterer tillidsrepræsentanten nyansættelser, og hvordan finder man svar på typiske medlemsspørgsmål. Overblik over hvordan man bruger overenskomster og aftaler. Fokus på socialrådgivernes særlige lønaftale. Tilrettelæggelse og forberedelse af den årlige lønforhandling. TR s opgaver, når et medlem kommer i klemme på arbejdspladsen. Besøg af Dansk Socialrådgiverforenings formand eller næstformand. Du får endvidere lejlighed til at overveje, hvordan du kan tilrettelægge din resterende TRuddannelse. Form: Gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. 5

6 TR forhandler marts, september, december Forhandlingstræning. Fokus på processer, mandat, argumentation, virkemidler, uenighed og præsentation af resultatet for klubben. For TR, som har gennemgået kurset TR og medlem. Formål: Formålet med kurset er at give tillidsrepræsentanten indblik og træning i forhandlingsprocessen. Indhold: TR forhandler mere og mere og om mange emner. På kurset bliver der arbejdet både med selve forhandlingen med arbejdsgiveren samt med forberedelsen og opfølgningen i klubben. Kurset har fokus på forhandlingsprocesser og forhandlingsforløbet som helhed, bl.a. indsamling af data og fakta, at skaffe sig et mandat, argumentation, uenighed, mæglerrollen mv. Form: Forhandlingstræning ud fra cases. Dialog og input i grupper og plenum. Der er afsat tid til refleksion - både individuelt og i grupper. Du får tilsendt en lille bog om forhandling inden kurset. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening TR forhandler videre maj, november. Bliv en endnu bedre forhandler og få endnu mere indflydelse. Fokus på forhandlingstræning. Hvordan tænker din leder? For erfarne TR, som har taget kurset TR forhandler Formål: At arbejde alvorligt og sjovt med det at opnå indflydelse og med at forhandle. Det er målet med kurset, at du bliver styrket både som person og i din rolle som tillidsrepræsentant. Den inspiration, du får, vil også være brugbar i andre sammenhænge og senere i dit arbejdsliv. Målgruppe: Erfarne TR som har deltaget i TR forhandler. Indhold: Kurset bygger videre på dine forhandlingserfaringer og læringen på kurset TR forhandler og har fokus på at styrke din indflydelse i de sammenhænge, du arbejder og forhandler i. Der trænes svære eller strategiske forhandlinger, og vi arbejder med dine personlige forudsætninger. Vi arbejder med egen foretrukken læringsstil, vi finder ud af, hvordan en leder tænker, vi afprøver forskellige åbninger på en forhandling og deres virkning og ikke mindst: vi træner forhandling. Form: Forhandlingstræning ud fra case. Dialog og input i grupper og plenum. Du får tilsendt en lille opgave, du skal reflektere over inden kurset. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. 6

7 TR og AMiR i samspillet om den gode arbejdsplads marts, oktober Sæt dagsordenen. Bliv medskaber af trivsel og få medindflydelse på arbejdspladsen. Fokus på arbejdsmiljø og MED-systemet. For TR, som har deltaget i kurset TR og medlem samt for AMiR. Formål: Formålet med kurset er at ruste tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten til i fællesskab at arbejde for trivsel og et godt arbejdsmiljø samt at styrke TR og AMiR til arbejdet i MED for at kunne være med til at sætte dagsordenen. Målgruppe: For TR der har deltaget i kurset TR og medlem. Samt for arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af Dansk Socialrådgiverforening. TR og AMiR skal helst have erfaring med et par udvalgsmøder i MED. Hvis du tidligere kun har deltaget i det ene af endags-kurserne TR og arbejdsmiljø eller TR i MED-udvalg har du efter aftale mulighed for at deltage i blot den ene dag af dette kursus, kontakt Aase Madsen, herom. Indhold: På kursets første dag er psykisk arbejdsmiljø i fokus. Arbejdsmiljø er i stigende grad blevet en fællesopgave for både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Vi præsenterer rammerne for TR og AMiR s arbejdsmiljøarbejde og jeres opgaver med psykisk arbejdsmiljø. Der arbejdes med en praktisk metode til at analysere og finde handlemuligheder på arbejdsmiljøproblemer, også på deltagernes aktuelle problemstillinger. I vil få inspiration til: - at skabe et godt samarbejde mellem TR og AMIR - at arbejde strategisk og praktisk med arbejdsmiljøarbejdet - at igangsætte en dialog i klubben eller på arbejdspladsen om udvikling af trivsel og social kapital. På kursets anden dag er arbejdet i MED-udvalget i centrum. Stort set alle tillidsrepræsentanter og også mange arbejdsmiljørepræsentanter sidder også i MED-udvalg og bruger meget tid på denne opgave. Fokus vil være på hvordan I kan agere proaktivt og sætte dagsorden frem for kun at skulle forholde jer til noget som stort set allerede er besluttet. I vil få inspiration til: - at arbejde både strategisk og konkret i MED - at bruge MED som fælles tænketank for arbejdspladsudvikling - at skabe alliancer og samarbejder både med andre organisationer og ledelsesrepræsentanter. På kurset har vi primært fokus på indflydelsesprocessen, og vi vil derfor ikke gennemgå paragraffer i MED-aftalen, men i det omfang der refereres hertil, vil det være de kommunale MEDbestemmelser. Kurset supplerer og understøtter den uddannelse, som arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde repræsentanter i MED. Form: Korte oplæg, øvelser, casearbejde, dialog og fælles idéudvikling. Undervisere: Gitte Hesselmann, underaviser fra Parternes Uddannelsesfællesskab, Elisabeth Huus Pedersen samt Lis Pedersen, konsulenter i Dansk Socialrådgiverforening. 7

8 TR-lederskab med coaching og netværk klubarbejde fra gruppe til team OBS! Kurset består af 2 sammenhængende moduler, som afholdes november og januar Det er en betingelse for optagelse, at man kan deltage på begge moduler samt på en nærmere aftalt dato for netværksmøde imellem de to moduler. Formål: Kursets formål er at styrke tillidsrepræsentantens lederskab. Målgruppe: For TR der har deltaget i kurset TR og medlem. Hvis der er mange tilmeldinger, vil TR, der også har deltaget i TR Forhandler blive prioriteret. Indhold: Kurset giver dig: - Redskaber til at styrke din personlige gennemslagskraft som leder af klubben - Klubarbejde fra gruppe til team - Atmosfære på møder ideer til mere energi, samspil og fornyelse - Coaching teori og træning bl.a. i forhold til dit eget udviklingsfokus - Forståelse for hvordan sprog, krop og komik spiller sammen i den effektive kommunikation - Fornyet energi til at igangsætte og lede udviklingsprocesser - Styrket netværksetablering med øget opmærksomhed på dine relationer Og så lover vi dig, at det bliver udfordrende og nærværende vi giver dig fundament og redskaber, som du selv kan bygge videre på, når du kommer hjem. Indholdsmæssigt vil du stifte bekendtskab med bl.a.: - Systemisk metode og tænkning i et ledelsesperspektiv - Coaching og ledelse med hjertet - Appreciative Inquiry/værdsættende samtale - FISH- Fang energien og frigiv potentialet - Social intelligens på arbejdspladsen - Krop og komik - Lederskab i U-teori - Netværkets styrke er relationernes kvalitet Form: Veksling mellem teorioplæg og øvelser, og der vil blive lagt meget vægt på at involvere deltagerne aktivt. Undervisere: Steen Lund Hansen og Peder Venge. Steens speciale er at oplive og siden oplyse gennem krop, komik og humor og gerne med Dario Fos ord: Slip latteren løs det giver forstanden en chance. Peder har stor interesse for social intelligens og han har arrangeret flere af Daniel Golemans seminarer i Danmark. Begge er erfarne proceskonsulenter med mange års ledelseserfaringer fra såvel offentlige som private arbejdspladser. Kursusleder: Bjarne Trier Andersen, konsulent fra Dansk Socialrådgiverforening Andet: Efter optagelsen på kurset vil du få fremsendt en mere detaljeret kursusbeskrivelse samt et par spørgsmål. 8

9 Diplomuddannelse i ledelse Dansk Socialrådgiverforening medfinansierer årligt to pladser på diplomuddannelsen, der dels udvikler de kompetencer, du bruger i dit TR-hverv og dels giver dig en formel kompetencegivende uddannelse i ledelse. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med FTF og foregår på UCC/KLEO og der optages TR og organisationsrepræsentanter fra FTF-organisationerne. Diplomuddannelsen i Ledelse er både generelt kvalificerende og samtidig tonet til målgruppens behov. Den bygger på en treenighed af forskningsviden, professionsviden og praksisviden, hvilket giver relevante teoretiske svar på praktiske og professionsrettede problemstillinger. Praktiske oplysninger Uddannelsen gennemføres på tre år og svarer til 60 ECTS point (European Credit Transfer System), hvor 60 point svarer til et fuldtidsstudieårsværk. Uddannelsen består af en række moduler, som afholdes i København og forventes at starte september Der udgives før sommerferien en særlig folder om diplomuddannelsen indeholdende datoer for modulerne. Der udsendes særskilt TR-nyhed om diplomuddannelsen, når informationsfolderen foreligger. Dansk Socialrådgiverforening foretager prioritering og indstilling til UCC/KLEO, der står for den endelige optagelse. Det er en forudsætning for Dansk Socialrådgiverforenings medfinansiering, at du får en aftale med din arbejdsgiver om, at du får fri med løn til dine fraværsdage. Erfaringen viser, at det er krævende men også givende at gennemføre uddannelsen samtidig med job og TR-hverv. Dansk Socialrådgiverforening betaler uddannelsesgebyr samt udgifter til billigste offentlige transportmiddel og litteratur i det omfang du ikke kan få din arbejdsgiver til at dække disse. DS yder ikke frikøb eller dækning af udgifter til hotelophold eller lignende. Da kurset er generelt kvalificerende, har du gode argumenter for, at arbejdsgiveren finansierer uddannelsen. Medfinansiering bevilges for et modul ad gangen og under forudsætning af, at du fortsat er TR. Vil du vide mere, så kontakt uddannelseskonsulent Bjarne Trier Andersen, tlf , eller send ham en mail 9

10 Praktisk om deltagelse i TR-kurser Tilmelding Du tilmelder dig via DS hjemmeside Fra forsiden klikker du på TR og AMiR og herefter på TR-uddannelse og Kursuskalender Transport, refusion af rejseudgifter Tillidsrepræsentanter får udbetalt refusion for rejseudgifter efter DS regler. Du får refunderet udgifter til offentlig transport (standard-billet) eller udgifter for kørsel i egen bil til statens lave takst (pt. 2,13 kr. pr. km). Hvis du vil have refunderet udgifterne skal du anvende blanketten til afregning af transport. Blanketten til afregning af transport Skemaet skal udfyldes og afleveres til underviserne eller indsendes til DS efter kurset. Husk at vedlægge alle kvitteringer (også fra evt. taxakørsel mellem station og kursuscenter). Du kan få hjælp til at udfylde skemaet på kurset. Refusion for transportudgifter bliver indsat på din bankkonto senest 10 dage efter økonomiafdelingen har modtaget det korrekt udfyldte skema. Løn TR får udbetalt normal løn under TR-kurser. For nogle overenskomstområder får arbejdsgiveren efterfølgende refunderet lønudgiften af en fond til uddannelse af TR: AKUT-fonden. Kommuner og regioner Tillidsrepræsentanter ansat i kommuner og regioner, får udbetalt normal løn af arbejdsgiveren, som får refunderet lønudgiften hos DS. Dette frikøb betales af AKUT-fonden. Spørg arbejdspladsens løn- og personalekontor, om der er et refusionsskema eller lignende, som du skal udfylde. Staten og privat ansatte TR ansat i staten får udbetalt normal løn. TR ansat i det private område skal selv undersøge bestemmelserne i egen overenskomst. Tjenestefri Kommuner og regioner TR ansat i kommuner og regioner skal anmode arbejdsgiveren om tjenestefrihed til at deltage i TR-kurset. Staten TR ansat i staten har ret til tjenestefri med løn. Privat ansatte TR ansat i det private område bør selv undersøge bestemmelserne om tjenestefri til deltagelse i TR-uddannelse i den overenskomst der er indgået på din arbejdsplads. Spørg i din region, hvis du er i tvivl. Arbejdsmiljørepræsentanter AMiR skal aftale med sin arbejdsgiver, at få fri med løn og betalt transportudgifterne. Hvis der er problemer med det, så kontakt DS. AMiR har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse på 1½ dag i første funktionsår og 2 dage i hvert af de efterfølgende funktionsår. DS kurser kan bruges som supplerende arbejdsmiljøuddannelse. 10

11 Afbud (husk sene afbud koster DS dyrt) Hvis du bliver nødt til at melde afbud til et kursus, bedes du gøre det i så god til som muligt. Derved har vi mulighed for at kontakte en anden deltager på ventelisten. Sene afbud betyder spild af TR-uddannelsens penge, da vi er forpligtet til at betale kursusstedet selvom pladsen står tom. Alle TR har ret til at deltage i TR-uddannelsen, men det kræver naturligvis at arbejdet planlægges, så det rent faktisk kan lade sig gøre, og her har arbejdsgiveren et ansvar. Afbud begrundet i arbejdspres og arbejdsmæssige forhold er tegn på manglende planlægning og prioritering. Hvis din arbejdsgiver lægger hindringer i vejen for din deltagelse i TR-uddannelsen, så kontakt din region. 11

12 12

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Organisationsuddannelse 2015

Organisationsuddannelse 2015 Forord "Organisationsuddannelse 2015" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 ål Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København Kurser 2017 Forløb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKT- LØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel First Grand, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart Lok. 50, 17.-19. januar 14. 16. marts 25. april 16. maj

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 219. Forbundssektorbestyrelsesmøde Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 Baggrund: Et væsentligt omdrejningspunkt i bestræbelserne på at udvikle en ny TR-uddannnelse har været s tillidsrepræsentanter og

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

MED-ledelse på attraktive arbejdspladser

MED-ledelse på attraktive arbejdspladser MED-ledelse på attraktive arbejdspladser AM:2010, 9. november 2010 Formålet med workshoppen At præsentere en ny vision for MED, der aktiverer samtlige medlemmer og samler dem om fælles opgaver At præsentere

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2016 Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2 Uddannelse for TR og AMIR 2016 Oversigt over opbygningen af TR og AMiR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Kurser for

Læs mere

Konflikthåndtering og samarbejde 2015

Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Ergoterapeutforeningen Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. TR og møder dilemmaer og konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen. Tag på kursus

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND

SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND Beskrivelser til skema vedrørende TR s rolle og funktion på arbejdspladsen Skemaets anvendelse Med dit valg som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du får lavet aftale

Læs mere

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter 10 Din introduktion til arbejdet som tillidsrepræsentant, når du er nyvalgt TR i SL. At du får indsigt i din rolle, dit ansvar og dine rettigheder som tillidsrepræsentant

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Bente Sorgenfrey Formand, FTF

Bente Sorgenfrey Formand, FTF FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter 2009-2012 FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisations- og tillidsrepræsentanter Udfordringerne til tillids- og organisationsrepræsentanterne

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med din leder etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt dig som TR. Det er i

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse Til Hvem det måtte vedkomme PUF Vestergade 55, 1. Postboks 619 8000 Århus C. ub@puf.dk 2916 2090 www.puf.dk Den 28. marts 2008 Rekruttering af arbejdsmiljøundervisere til PUF Parternes Uddannelsesfællesskab

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Organisationsuddannelse 2017

Organisationsuddannelse 2017 Forord "Organisationsuddannelse 2017" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere