Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013"

Transkript

1 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening udgave, januar

2 Overblik over TR-uddannelsen Dansk Socialrådgiverforenings TR-uddannelse består af en række kurser. Den nyvalgte tillidsrepræsentant skal først gennemgå todages kurset "TR i DS", som både giver en afklaring af den nye rolle, overblik over TR-opgaverne og den støtte man kan få fra DS. Her får man desuden et godt overblik over det forhandlingssystem, som tillidsrepræsentanten er en vigtig del af. Dernæst tages kurset "TR og medlem" som varer tre dage. Her lærer tillidsrepræsentanten metoder til at håndtere medlemmernes konkrete spørgsmål for eksempel i forbindelse med nyansættelser, støtte af medlemmer med problemer samt forberedelsen af den årlige lønforhandling. På dette kursus møder man Dansk Socialrådgiverforenings formand eller næstformand. Det anbefales, at du så vidt muligt tilmelder dig kurserne TR i DS og TR og medlem samtidig, dvs. vælger de kurser, der ligger i forlængelse af hinanden. Så kommer du til at følges med de samme kursister. Begge kurser findes også i en særlig version målrettet tillidsrepræsentanter fra statslige arbejdspladser. Efter at tillidsrepræsentanten har gennemgået disse to kurser er der mere fleksibilitet i den rækkefølge man tager de sidste kurser. Man kan vælge at tage kurset "TR forhandler" på tre dage eller "TR og AMIR i samspillet om den gode arbejdsplads (2 dage). Inden du deltager i TR forhandler bør du for at få det fulde udbytte - have gennemført/medvirket ved mindst et par forhandlinger på din arbejdsplads. Så ofte er det en god idé, at der går 3 4. mdr. fra du har været på de første kurser, før du deltager i forhandlingskurset. 2

3 Hensigten er at tillidsrepræsentanten skal deltage i alle kurserne, men at rækkefølge og tidspunkt afgøres af tillidsrepræsentantens aktuelle behov. Det er en god idé at drøfte rækkefølgen og tidspunktet for at tage de enkelte kurser med sin faglige konsulent. På kurset "TR forhandler" trænes forhandlingssituationer. Der er fokus på processer, mandat, argumentation, virkemidler, og meget mere fra forhandlingens verden. Kurset TR og AMIR i samspil om den gode arbejdsplads er et nyt kursus, hvor både AMIR og TR kan deltage. Det er en fordel, hvis I deltager som makkerpar fra samme arbejdsplads. Der er fokus på indflydelsesprocessen samt samarbejdet mellem TR og AMIR. Kurser for erfarne tillidsrepræsentanter Erfarne tillidsrepræsentanter kan tilmelde sig kurserne a. "TR-lederskab med coaching og netværk", som i alt er på fem kursusdage. b. "TR forhandler videre", der er et overbygningskursus, hvor målgruppen er erfarne tillidsrepræsentanter og Fælles tillidsrepræsentanter, der har gennemgået kurset "TR forhandler". Det vil være hensigtsmæssigt, at der er ca. 9 mdr. imellem de to forhandlingskurser. Muligheder for TR, der har taget hele den gamle basisuddannelse Tillidsrepræsentanter, som har taget hele den gamle basisuddannelse fra 2010 og tidligere (TR-start kursus, Basis 1-kursus og Basis 2-kursus) kan tilmelde sig Lederskab med coaching og netværk, "TR forhandler videre" samt det nye kursus TR og AMIR i samspillet om den gode arbejdsplads. Hvis du er i tvivl om hvad dine muligheder er, så kontakt din konsulent i regionen. Overblik over TR-uddannelsen "TR i DS" på to dage. Erstatter det gamle kursus "TR-start". "TR og medlem" på tre dage. Erstatter det gamle kursus "Basis1". "TR forhandler" på tre dage. Svarer til det gamle kursus "Basis2". "TR og AMIR i samspillet om den gode arbejdsplads på 2 dage. "TR-lederskab med coaching og netværk" på 2 x 2 dage + en netværksdag. "TR forhandler videre" på to dage. Andre uddannelsesmuligheder Der er også mulighed for at deltage i kurser, som andre faglige organisationer udbyder f.eks. FTF, HK. Tillidsrepræsentanten skal i disse tilfælde kontakte regionen og høre, om regionen har mulighed for at betale for et eksternt kursus. Temadage Regionerne inviterer til TR-møder og temadage. 3

4 TR i DS februar, april, september, oktober. For nyvalgte TR. Afklaring af den nye rolle. Overblik over opgaverne samt støtten fra DS. Problemløsning, klubarbejde og samarbejdsmuligheder. Kendskab til forhandlingssystemet. Formål: Formålet med kurset er at introducere den nyvalgte tillidsrepræsentant til rollen som TR og give dig en tryg start. Målgruppe: For nyvalgte TR ansat i kommuner, regioner og private virksomheder. Indhold: På kurset arbejder vi med en afklaring og en prioritering af TR-opgaverne samt nogle af de dilemmaer, der ligger i rollen. Du får mulighed for at arbejde med hvordan man løser problemer, hvordan klubarbejdet fungerer og hvilke samarbejdsmuligheder du har på arbejdspladsen. Desuden får du kendskab til forhandlingssystemets opbygning, og hvordan du som TR sammen med DS indgår. Inden kurset får du tilsendt en lille hjemmeopgave, hvor du skal overveje de forventninger som du selv - og andre - har til dit nye hverv. Form: Hjemmeopgave, gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. OBS! Det anbefales, at du så vidt muligt tilmelder dig kurserne TR i DS og TR og medlem samtidig, dvs. vælger de kurser, der ligger lige i forlængelse af hinanden. Så kommer du til at følges med de samme kursister. Stats-TR i DS april For nyvalgte TR i staten. Afklaring af den nye rolle. Overblik over opgaverne og støtten fra DS. Problemløsning, klubarbejde og samarbejdsmuligheder. Kendskab til forhandlingssystemet. Formål: Formålet med kurset er at introducere den nyvalgte stats-tillidsrepræsentant til rollen som TR og give dig en tryg start. Indhold: Inden kurset sendes en hjemmeopgave, hvor du skal overveje de forventninger som du selv, og andre har til dit nye hverv. På kurset arbejder vi med en afklaring og en prioritering af TR-opgaverne samt nogle af de dilemmaer, der ligger i rollen. Du får mulighed for at arbejde med hvordan man løser problemer, hvordan klubarbejdet fungerer og hvilke samarbejdsmuligheder du har på arbejdspladsen. Desuden får du kendskab til forhandlingssystemets opbygning på statens område, og hvordan du sammen med DS indgår. Form: Hjemmeopgave, gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. 4

5 TR og medlem marts, maj, oktober, december. Håndtering af nyansættelser og andre spørgsmål om ansættelsesvilkår. Forberedelse af lønforhandlinger. Støtte af medlemmer med problemer. For TR, som har taget kurset TR i DS. Formål: Formålet med kurset er give tillidsrepræsentanten metoder og værktøjer til at kunne håndtere medlemmernes spørgsmål og problemer inden for det løn- og ansættelsesretlige område. Indhold: Hvordan håndterer tillidsrepræsentanten nyansættelser, og hvordan finder man svar på typiske medlemsspørgsmål. Overblik over hvordan man bruger overenskomster og aftaler. Fokus på socialrådgivernes særlige lønaftale. Tilrettelæggelse og forberedelse af den årlige lønforhandling. TR s opgaver, når et medlem kommer i klemme på arbejdspladsen. Besøg af Dansk Socialrådgiverforenings formand eller næstformand. Du får endvidere lejlighed til at overveje, hvordan du kan tilrettelægge din resterende TRuddannelse. Form: Gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. Stats-TR og medlem september. Håndtering af nyansættelser og andre spørgsmål om ansættelsesvilkår i staten. Forberedelse af lønforhandlinger. Støtte af medlemmer med problemer. For TR, som har taget kurset Stats- TR i DS. Formål: Formålet med kurset er give tillidsrepræsentanten metoder og værktøjer til at kunne håndtere medlemmernes spørgsmål og problemer inden for det løn- og ansættelsesretlige område på de statslige arbejdspladser. Indhold: Hvordan håndterer tillidsrepræsentanten nyansættelser, og hvordan finder man svar på typiske medlemsspørgsmål. Overblik over hvordan man bruger overenskomster og aftaler. Fokus på socialrådgivernes særlige lønaftale. Tilrettelæggelse og forberedelse af den årlige lønforhandling. TR s opgaver, når et medlem kommer i klemme på arbejdspladsen. Besøg af Dansk Socialrådgiverforenings formand eller næstformand. Du får endvidere lejlighed til at overveje, hvordan du kan tilrettelægge din resterende TRuddannelse. Form: Gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. 5

6 TR forhandler marts, september, december Forhandlingstræning. Fokus på processer, mandat, argumentation, virkemidler, uenighed og præsentation af resultatet for klubben. For TR, som har gennemgået kurset TR og medlem. Formål: Formålet med kurset er at give tillidsrepræsentanten indblik og træning i forhandlingsprocessen. Indhold: TR forhandler mere og mere og om mange emner. På kurset bliver der arbejdet både med selve forhandlingen med arbejdsgiveren samt med forberedelsen og opfølgningen i klubben. Kurset har fokus på forhandlingsprocesser og forhandlingsforløbet som helhed, bl.a. indsamling af data og fakta, at skaffe sig et mandat, argumentation, uenighed, mæglerrollen mv. Form: Forhandlingstræning ud fra cases. Dialog og input i grupper og plenum. Der er afsat tid til refleksion - både individuelt og i grupper. Du får tilsendt en lille bog om forhandling inden kurset. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening TR forhandler videre maj, november. Bliv en endnu bedre forhandler og få endnu mere indflydelse. Fokus på forhandlingstræning. Hvordan tænker din leder? For erfarne TR, som har taget kurset TR forhandler Formål: At arbejde alvorligt og sjovt med det at opnå indflydelse og med at forhandle. Det er målet med kurset, at du bliver styrket både som person og i din rolle som tillidsrepræsentant. Den inspiration, du får, vil også være brugbar i andre sammenhænge og senere i dit arbejdsliv. Målgruppe: Erfarne TR som har deltaget i TR forhandler. Indhold: Kurset bygger videre på dine forhandlingserfaringer og læringen på kurset TR forhandler og har fokus på at styrke din indflydelse i de sammenhænge, du arbejder og forhandler i. Der trænes svære eller strategiske forhandlinger, og vi arbejder med dine personlige forudsætninger. Vi arbejder med egen foretrukken læringsstil, vi finder ud af, hvordan en leder tænker, vi afprøver forskellige åbninger på en forhandling og deres virkning og ikke mindst: vi træner forhandling. Form: Forhandlingstræning ud fra case. Dialog og input i grupper og plenum. Du får tilsendt en lille opgave, du skal reflektere over inden kurset. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. 6

7 TR og AMiR i samspillet om den gode arbejdsplads marts, oktober Sæt dagsordenen. Bliv medskaber af trivsel og få medindflydelse på arbejdspladsen. Fokus på arbejdsmiljø og MED-systemet. For TR, som har deltaget i kurset TR og medlem samt for AMiR. Formål: Formålet med kurset er at ruste tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten til i fællesskab at arbejde for trivsel og et godt arbejdsmiljø samt at styrke TR og AMiR til arbejdet i MED for at kunne være med til at sætte dagsordenen. Målgruppe: For TR der har deltaget i kurset TR og medlem. Samt for arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af Dansk Socialrådgiverforening. TR og AMiR skal helst have erfaring med et par udvalgsmøder i MED. Hvis du tidligere kun har deltaget i det ene af endags-kurserne TR og arbejdsmiljø eller TR i MED-udvalg har du efter aftale mulighed for at deltage i blot den ene dag af dette kursus, kontakt Aase Madsen, herom. Indhold: På kursets første dag er psykisk arbejdsmiljø i fokus. Arbejdsmiljø er i stigende grad blevet en fællesopgave for både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Vi præsenterer rammerne for TR og AMiR s arbejdsmiljøarbejde og jeres opgaver med psykisk arbejdsmiljø. Der arbejdes med en praktisk metode til at analysere og finde handlemuligheder på arbejdsmiljøproblemer, også på deltagernes aktuelle problemstillinger. I vil få inspiration til: - at skabe et godt samarbejde mellem TR og AMIR - at arbejde strategisk og praktisk med arbejdsmiljøarbejdet - at igangsætte en dialog i klubben eller på arbejdspladsen om udvikling af trivsel og social kapital. På kursets anden dag er arbejdet i MED-udvalget i centrum. Stort set alle tillidsrepræsentanter og også mange arbejdsmiljørepræsentanter sidder også i MED-udvalg og bruger meget tid på denne opgave. Fokus vil være på hvordan I kan agere proaktivt og sætte dagsorden frem for kun at skulle forholde jer til noget som stort set allerede er besluttet. I vil få inspiration til: - at arbejde både strategisk og konkret i MED - at bruge MED som fælles tænketank for arbejdspladsudvikling - at skabe alliancer og samarbejder både med andre organisationer og ledelsesrepræsentanter. På kurset har vi primært fokus på indflydelsesprocessen, og vi vil derfor ikke gennemgå paragraffer i MED-aftalen, men i det omfang der refereres hertil, vil det være de kommunale MEDbestemmelser. Kurset supplerer og understøtter den uddannelse, som arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde repræsentanter i MED. Form: Korte oplæg, øvelser, casearbejde, dialog og fælles idéudvikling. Undervisere: Gitte Hesselmann, underaviser fra Parternes Uddannelsesfællesskab, Elisabeth Huus Pedersen samt Lis Pedersen, konsulenter i Dansk Socialrådgiverforening. 7

8 TR-lederskab med coaching og netværk klubarbejde fra gruppe til team OBS! Kurset består af 2 sammenhængende moduler, som afholdes november og januar Det er en betingelse for optagelse, at man kan deltage på begge moduler samt på en nærmere aftalt dato for netværksmøde imellem de to moduler. Formål: Kursets formål er at styrke tillidsrepræsentantens lederskab. Målgruppe: For TR der har deltaget i kurset TR og medlem. Hvis der er mange tilmeldinger, vil TR, der også har deltaget i TR Forhandler blive prioriteret. Indhold: Kurset giver dig: - Redskaber til at styrke din personlige gennemslagskraft som leder af klubben - Klubarbejde fra gruppe til team - Atmosfære på møder ideer til mere energi, samspil og fornyelse - Coaching teori og træning bl.a. i forhold til dit eget udviklingsfokus - Forståelse for hvordan sprog, krop og komik spiller sammen i den effektive kommunikation - Fornyet energi til at igangsætte og lede udviklingsprocesser - Styrket netværksetablering med øget opmærksomhed på dine relationer Og så lover vi dig, at det bliver udfordrende og nærværende vi giver dig fundament og redskaber, som du selv kan bygge videre på, når du kommer hjem. Indholdsmæssigt vil du stifte bekendtskab med bl.a.: - Systemisk metode og tænkning i et ledelsesperspektiv - Coaching og ledelse med hjertet - Appreciative Inquiry/værdsættende samtale - FISH- Fang energien og frigiv potentialet - Social intelligens på arbejdspladsen - Krop og komik - Lederskab i U-teori - Netværkets styrke er relationernes kvalitet Form: Veksling mellem teorioplæg og øvelser, og der vil blive lagt meget vægt på at involvere deltagerne aktivt. Undervisere: Steen Lund Hansen og Peder Venge. Steens speciale er at oplive og siden oplyse gennem krop, komik og humor og gerne med Dario Fos ord: Slip latteren løs det giver forstanden en chance. Peder har stor interesse for social intelligens og han har arrangeret flere af Daniel Golemans seminarer i Danmark. Begge er erfarne proceskonsulenter med mange års ledelseserfaringer fra såvel offentlige som private arbejdspladser. Kursusleder: Bjarne Trier Andersen, konsulent fra Dansk Socialrådgiverforening Andet: Efter optagelsen på kurset vil du få fremsendt en mere detaljeret kursusbeskrivelse samt et par spørgsmål. 8

9 Diplomuddannelse i ledelse Dansk Socialrådgiverforening medfinansierer årligt to pladser på diplomuddannelsen, der dels udvikler de kompetencer, du bruger i dit TR-hverv og dels giver dig en formel kompetencegivende uddannelse i ledelse. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med FTF og foregår på UCC/KLEO og der optages TR og organisationsrepræsentanter fra FTF-organisationerne. Diplomuddannelsen i Ledelse er både generelt kvalificerende og samtidig tonet til målgruppens behov. Den bygger på en treenighed af forskningsviden, professionsviden og praksisviden, hvilket giver relevante teoretiske svar på praktiske og professionsrettede problemstillinger. Praktiske oplysninger Uddannelsen gennemføres på tre år og svarer til 60 ECTS point (European Credit Transfer System), hvor 60 point svarer til et fuldtidsstudieårsværk. Uddannelsen består af en række moduler, som afholdes i København og forventes at starte september Der udgives før sommerferien en særlig folder om diplomuddannelsen indeholdende datoer for modulerne. Der udsendes særskilt TR-nyhed om diplomuddannelsen, når informationsfolderen foreligger. Dansk Socialrådgiverforening foretager prioritering og indstilling til UCC/KLEO, der står for den endelige optagelse. Det er en forudsætning for Dansk Socialrådgiverforenings medfinansiering, at du får en aftale med din arbejdsgiver om, at du får fri med løn til dine fraværsdage. Erfaringen viser, at det er krævende men også givende at gennemføre uddannelsen samtidig med job og TR-hverv. Dansk Socialrådgiverforening betaler uddannelsesgebyr samt udgifter til billigste offentlige transportmiddel og litteratur i det omfang du ikke kan få din arbejdsgiver til at dække disse. DS yder ikke frikøb eller dækning af udgifter til hotelophold eller lignende. Da kurset er generelt kvalificerende, har du gode argumenter for, at arbejdsgiveren finansierer uddannelsen. Medfinansiering bevilges for et modul ad gangen og under forudsætning af, at du fortsat er TR. Vil du vide mere, så kontakt uddannelseskonsulent Bjarne Trier Andersen, tlf , eller send ham en mail 9

10 Praktisk om deltagelse i TR-kurser Tilmelding Du tilmelder dig via DS hjemmeside Fra forsiden klikker du på TR og AMiR og herefter på TR-uddannelse og Kursuskalender Transport, refusion af rejseudgifter Tillidsrepræsentanter får udbetalt refusion for rejseudgifter efter DS regler. Du får refunderet udgifter til offentlig transport (standard-billet) eller udgifter for kørsel i egen bil til statens lave takst (pt. 2,13 kr. pr. km). Hvis du vil have refunderet udgifterne skal du anvende blanketten til afregning af transport. Blanketten til afregning af transport Skemaet skal udfyldes og afleveres til underviserne eller indsendes til DS efter kurset. Husk at vedlægge alle kvitteringer (også fra evt. taxakørsel mellem station og kursuscenter). Du kan få hjælp til at udfylde skemaet på kurset. Refusion for transportudgifter bliver indsat på din bankkonto senest 10 dage efter økonomiafdelingen har modtaget det korrekt udfyldte skema. Løn TR får udbetalt normal løn under TR-kurser. For nogle overenskomstområder får arbejdsgiveren efterfølgende refunderet lønudgiften af en fond til uddannelse af TR: AKUT-fonden. Kommuner og regioner Tillidsrepræsentanter ansat i kommuner og regioner, får udbetalt normal løn af arbejdsgiveren, som får refunderet lønudgiften hos DS. Dette frikøb betales af AKUT-fonden. Spørg arbejdspladsens løn- og personalekontor, om der er et refusionsskema eller lignende, som du skal udfylde. Staten og privat ansatte TR ansat i staten får udbetalt normal løn. TR ansat i det private område skal selv undersøge bestemmelserne i egen overenskomst. Tjenestefri Kommuner og regioner TR ansat i kommuner og regioner skal anmode arbejdsgiveren om tjenestefrihed til at deltage i TR-kurset. Staten TR ansat i staten har ret til tjenestefri med løn. Privat ansatte TR ansat i det private område bør selv undersøge bestemmelserne om tjenestefri til deltagelse i TR-uddannelse i den overenskomst der er indgået på din arbejdsplads. Spørg i din region, hvis du er i tvivl. Arbejdsmiljørepræsentanter AMiR skal aftale med sin arbejdsgiver, at få fri med løn og betalt transportudgifterne. Hvis der er problemer med det, så kontakt DS. AMiR har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse på 1½ dag i første funktionsår og 2 dage i hvert af de efterfølgende funktionsår. DS kurser kan bruges som supplerende arbejdsmiljøuddannelse. 10

11 Afbud (husk sene afbud koster DS dyrt) Hvis du bliver nødt til at melde afbud til et kursus, bedes du gøre det i så god til som muligt. Derved har vi mulighed for at kontakte en anden deltager på ventelisten. Sene afbud betyder spild af TR-uddannelsens penge, da vi er forpligtet til at betale kursusstedet selvom pladsen står tom. Alle TR har ret til at deltage i TR-uddannelsen, men det kræver naturligvis at arbejdet planlægges, så det rent faktisk kan lade sig gøre, og her har arbejdsgiveren et ansvar. Afbud begrundet i arbejdspres og arbejdsmæssige forhold er tegn på manglende planlægning og prioritering. Hvis din arbejdsgiver lægger hindringer i vejen for din deltagelse i TR-uddannelsen, så kontakt din region. 11

12 12

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 TILMELDINGSFRIST 12. MAJ 2015 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant AMiR og arbejdsmiljøet December 2013 Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant Indhold Velkommen AMiRs rettigheder 3 AMiRs opgaver, ansvar og pligter 4 DS støtter AMiR 5 Samarbejde med TR 7 Arbejdsmiljøarbejdets

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere