Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013"

Transkript

1 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening udgave, januar

2 Overblik over TR-uddannelsen Dansk Socialrådgiverforenings TR-uddannelse består af en række kurser. Den nyvalgte tillidsrepræsentant skal først gennemgå todages kurset "TR i DS", som både giver en afklaring af den nye rolle, overblik over TR-opgaverne og den støtte man kan få fra DS. Her får man desuden et godt overblik over det forhandlingssystem, som tillidsrepræsentanten er en vigtig del af. Dernæst tages kurset "TR og medlem" som varer tre dage. Her lærer tillidsrepræsentanten metoder til at håndtere medlemmernes konkrete spørgsmål for eksempel i forbindelse med nyansættelser, støtte af medlemmer med problemer samt forberedelsen af den årlige lønforhandling. På dette kursus møder man Dansk Socialrådgiverforenings formand eller næstformand. Det anbefales, at du så vidt muligt tilmelder dig kurserne TR i DS og TR og medlem samtidig, dvs. vælger de kurser, der ligger i forlængelse af hinanden. Så kommer du til at følges med de samme kursister. Begge kurser findes også i en særlig version målrettet tillidsrepræsentanter fra statslige arbejdspladser. Efter at tillidsrepræsentanten har gennemgået disse to kurser er der mere fleksibilitet i den rækkefølge man tager de sidste kurser. Man kan vælge at tage kurset "TR forhandler" på tre dage eller "TR og AMIR i samspillet om den gode arbejdsplads (2 dage). Inden du deltager i TR forhandler bør du for at få det fulde udbytte - have gennemført/medvirket ved mindst et par forhandlinger på din arbejdsplads. Så ofte er det en god idé, at der går 3 4. mdr. fra du har været på de første kurser, før du deltager i forhandlingskurset. 2

3 Hensigten er at tillidsrepræsentanten skal deltage i alle kurserne, men at rækkefølge og tidspunkt afgøres af tillidsrepræsentantens aktuelle behov. Det er en god idé at drøfte rækkefølgen og tidspunktet for at tage de enkelte kurser med sin faglige konsulent. På kurset "TR forhandler" trænes forhandlingssituationer. Der er fokus på processer, mandat, argumentation, virkemidler, og meget mere fra forhandlingens verden. Kurset TR og AMIR i samspil om den gode arbejdsplads er et nyt kursus, hvor både AMIR og TR kan deltage. Det er en fordel, hvis I deltager som makkerpar fra samme arbejdsplads. Der er fokus på indflydelsesprocessen samt samarbejdet mellem TR og AMIR. Kurser for erfarne tillidsrepræsentanter Erfarne tillidsrepræsentanter kan tilmelde sig kurserne a. "TR-lederskab med coaching og netværk", som i alt er på fem kursusdage. b. "TR forhandler videre", der er et overbygningskursus, hvor målgruppen er erfarne tillidsrepræsentanter og Fælles tillidsrepræsentanter, der har gennemgået kurset "TR forhandler". Det vil være hensigtsmæssigt, at der er ca. 9 mdr. imellem de to forhandlingskurser. Muligheder for TR, der har taget hele den gamle basisuddannelse Tillidsrepræsentanter, som har taget hele den gamle basisuddannelse fra 2010 og tidligere (TR-start kursus, Basis 1-kursus og Basis 2-kursus) kan tilmelde sig Lederskab med coaching og netværk, "TR forhandler videre" samt det nye kursus TR og AMIR i samspillet om den gode arbejdsplads. Hvis du er i tvivl om hvad dine muligheder er, så kontakt din konsulent i regionen. Overblik over TR-uddannelsen "TR i DS" på to dage. Erstatter det gamle kursus "TR-start". "TR og medlem" på tre dage. Erstatter det gamle kursus "Basis1". "TR forhandler" på tre dage. Svarer til det gamle kursus "Basis2". "TR og AMIR i samspillet om den gode arbejdsplads på 2 dage. "TR-lederskab med coaching og netværk" på 2 x 2 dage + en netværksdag. "TR forhandler videre" på to dage. Andre uddannelsesmuligheder Der er også mulighed for at deltage i kurser, som andre faglige organisationer udbyder f.eks. FTF, HK. Tillidsrepræsentanten skal i disse tilfælde kontakte regionen og høre, om regionen har mulighed for at betale for et eksternt kursus. Temadage Regionerne inviterer til TR-møder og temadage. 3

4 TR i DS februar, april, september, oktober. For nyvalgte TR. Afklaring af den nye rolle. Overblik over opgaverne samt støtten fra DS. Problemløsning, klubarbejde og samarbejdsmuligheder. Kendskab til forhandlingssystemet. Formål: Formålet med kurset er at introducere den nyvalgte tillidsrepræsentant til rollen som TR og give dig en tryg start. Målgruppe: For nyvalgte TR ansat i kommuner, regioner og private virksomheder. Indhold: På kurset arbejder vi med en afklaring og en prioritering af TR-opgaverne samt nogle af de dilemmaer, der ligger i rollen. Du får mulighed for at arbejde med hvordan man løser problemer, hvordan klubarbejdet fungerer og hvilke samarbejdsmuligheder du har på arbejdspladsen. Desuden får du kendskab til forhandlingssystemets opbygning, og hvordan du som TR sammen med DS indgår. Inden kurset får du tilsendt en lille hjemmeopgave, hvor du skal overveje de forventninger som du selv - og andre - har til dit nye hverv. Form: Hjemmeopgave, gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. OBS! Det anbefales, at du så vidt muligt tilmelder dig kurserne TR i DS og TR og medlem samtidig, dvs. vælger de kurser, der ligger lige i forlængelse af hinanden. Så kommer du til at følges med de samme kursister. Stats-TR i DS april For nyvalgte TR i staten. Afklaring af den nye rolle. Overblik over opgaverne og støtten fra DS. Problemløsning, klubarbejde og samarbejdsmuligheder. Kendskab til forhandlingssystemet. Formål: Formålet med kurset er at introducere den nyvalgte stats-tillidsrepræsentant til rollen som TR og give dig en tryg start. Indhold: Inden kurset sendes en hjemmeopgave, hvor du skal overveje de forventninger som du selv, og andre har til dit nye hverv. På kurset arbejder vi med en afklaring og en prioritering af TR-opgaverne samt nogle af de dilemmaer, der ligger i rollen. Du får mulighed for at arbejde med hvordan man løser problemer, hvordan klubarbejdet fungerer og hvilke samarbejdsmuligheder du har på arbejdspladsen. Desuden får du kendskab til forhandlingssystemets opbygning på statens område, og hvordan du sammen med DS indgår. Form: Hjemmeopgave, gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. 4

5 TR og medlem marts, maj, oktober, december. Håndtering af nyansættelser og andre spørgsmål om ansættelsesvilkår. Forberedelse af lønforhandlinger. Støtte af medlemmer med problemer. For TR, som har taget kurset TR i DS. Formål: Formålet med kurset er give tillidsrepræsentanten metoder og værktøjer til at kunne håndtere medlemmernes spørgsmål og problemer inden for det løn- og ansættelsesretlige område. Indhold: Hvordan håndterer tillidsrepræsentanten nyansættelser, og hvordan finder man svar på typiske medlemsspørgsmål. Overblik over hvordan man bruger overenskomster og aftaler. Fokus på socialrådgivernes særlige lønaftale. Tilrettelæggelse og forberedelse af den årlige lønforhandling. TR s opgaver, når et medlem kommer i klemme på arbejdspladsen. Besøg af Dansk Socialrådgiverforenings formand eller næstformand. Du får endvidere lejlighed til at overveje, hvordan du kan tilrettelægge din resterende TRuddannelse. Form: Gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. Stats-TR og medlem september. Håndtering af nyansættelser og andre spørgsmål om ansættelsesvilkår i staten. Forberedelse af lønforhandlinger. Støtte af medlemmer med problemer. For TR, som har taget kurset Stats- TR i DS. Formål: Formålet med kurset er give tillidsrepræsentanten metoder og værktøjer til at kunne håndtere medlemmernes spørgsmål og problemer inden for det løn- og ansættelsesretlige område på de statslige arbejdspladser. Indhold: Hvordan håndterer tillidsrepræsentanten nyansættelser, og hvordan finder man svar på typiske medlemsspørgsmål. Overblik over hvordan man bruger overenskomster og aftaler. Fokus på socialrådgivernes særlige lønaftale. Tilrettelæggelse og forberedelse af den årlige lønforhandling. TR s opgaver, når et medlem kommer i klemme på arbejdspladsen. Besøg af Dansk Socialrådgiverforenings formand eller næstformand. Du får endvidere lejlighed til at overveje, hvordan du kan tilrettelægge din resterende TRuddannelse. Form: Gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. 5

6 TR forhandler marts, september, december Forhandlingstræning. Fokus på processer, mandat, argumentation, virkemidler, uenighed og præsentation af resultatet for klubben. For TR, som har gennemgået kurset TR og medlem. Formål: Formålet med kurset er at give tillidsrepræsentanten indblik og træning i forhandlingsprocessen. Indhold: TR forhandler mere og mere og om mange emner. På kurset bliver der arbejdet både med selve forhandlingen med arbejdsgiveren samt med forberedelsen og opfølgningen i klubben. Kurset har fokus på forhandlingsprocesser og forhandlingsforløbet som helhed, bl.a. indsamling af data og fakta, at skaffe sig et mandat, argumentation, uenighed, mæglerrollen mv. Form: Forhandlingstræning ud fra cases. Dialog og input i grupper og plenum. Der er afsat tid til refleksion - både individuelt og i grupper. Du får tilsendt en lille bog om forhandling inden kurset. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening TR forhandler videre maj, november. Bliv en endnu bedre forhandler og få endnu mere indflydelse. Fokus på forhandlingstræning. Hvordan tænker din leder? For erfarne TR, som har taget kurset TR forhandler Formål: At arbejde alvorligt og sjovt med det at opnå indflydelse og med at forhandle. Det er målet med kurset, at du bliver styrket både som person og i din rolle som tillidsrepræsentant. Den inspiration, du får, vil også være brugbar i andre sammenhænge og senere i dit arbejdsliv. Målgruppe: Erfarne TR som har deltaget i TR forhandler. Indhold: Kurset bygger videre på dine forhandlingserfaringer og læringen på kurset TR forhandler og har fokus på at styrke din indflydelse i de sammenhænge, du arbejder og forhandler i. Der trænes svære eller strategiske forhandlinger, og vi arbejder med dine personlige forudsætninger. Vi arbejder med egen foretrukken læringsstil, vi finder ud af, hvordan en leder tænker, vi afprøver forskellige åbninger på en forhandling og deres virkning og ikke mindst: vi træner forhandling. Form: Forhandlingstræning ud fra case. Dialog og input i grupper og plenum. Du får tilsendt en lille opgave, du skal reflektere over inden kurset. Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening. 6

7 TR og AMiR i samspillet om den gode arbejdsplads marts, oktober Sæt dagsordenen. Bliv medskaber af trivsel og få medindflydelse på arbejdspladsen. Fokus på arbejdsmiljø og MED-systemet. For TR, som har deltaget i kurset TR og medlem samt for AMiR. Formål: Formålet med kurset er at ruste tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten til i fællesskab at arbejde for trivsel og et godt arbejdsmiljø samt at styrke TR og AMiR til arbejdet i MED for at kunne være med til at sætte dagsordenen. Målgruppe: For TR der har deltaget i kurset TR og medlem. Samt for arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af Dansk Socialrådgiverforening. TR og AMiR skal helst have erfaring med et par udvalgsmøder i MED. Hvis du tidligere kun har deltaget i det ene af endags-kurserne TR og arbejdsmiljø eller TR i MED-udvalg har du efter aftale mulighed for at deltage i blot den ene dag af dette kursus, kontakt Aase Madsen, herom. Indhold: På kursets første dag er psykisk arbejdsmiljø i fokus. Arbejdsmiljø er i stigende grad blevet en fællesopgave for både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Vi præsenterer rammerne for TR og AMiR s arbejdsmiljøarbejde og jeres opgaver med psykisk arbejdsmiljø. Der arbejdes med en praktisk metode til at analysere og finde handlemuligheder på arbejdsmiljøproblemer, også på deltagernes aktuelle problemstillinger. I vil få inspiration til: - at skabe et godt samarbejde mellem TR og AMIR - at arbejde strategisk og praktisk med arbejdsmiljøarbejdet - at igangsætte en dialog i klubben eller på arbejdspladsen om udvikling af trivsel og social kapital. På kursets anden dag er arbejdet i MED-udvalget i centrum. Stort set alle tillidsrepræsentanter og også mange arbejdsmiljørepræsentanter sidder også i MED-udvalg og bruger meget tid på denne opgave. Fokus vil være på hvordan I kan agere proaktivt og sætte dagsorden frem for kun at skulle forholde jer til noget som stort set allerede er besluttet. I vil få inspiration til: - at arbejde både strategisk og konkret i MED - at bruge MED som fælles tænketank for arbejdspladsudvikling - at skabe alliancer og samarbejder både med andre organisationer og ledelsesrepræsentanter. På kurset har vi primært fokus på indflydelsesprocessen, og vi vil derfor ikke gennemgå paragraffer i MED-aftalen, men i det omfang der refereres hertil, vil det være de kommunale MEDbestemmelser. Kurset supplerer og understøtter den uddannelse, som arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde repræsentanter i MED. Form: Korte oplæg, øvelser, casearbejde, dialog og fælles idéudvikling. Undervisere: Gitte Hesselmann, underaviser fra Parternes Uddannelsesfællesskab, Elisabeth Huus Pedersen samt Lis Pedersen, konsulenter i Dansk Socialrådgiverforening. 7

8 TR-lederskab med coaching og netværk klubarbejde fra gruppe til team OBS! Kurset består af 2 sammenhængende moduler, som afholdes november og januar Det er en betingelse for optagelse, at man kan deltage på begge moduler samt på en nærmere aftalt dato for netværksmøde imellem de to moduler. Formål: Kursets formål er at styrke tillidsrepræsentantens lederskab. Målgruppe: For TR der har deltaget i kurset TR og medlem. Hvis der er mange tilmeldinger, vil TR, der også har deltaget i TR Forhandler blive prioriteret. Indhold: Kurset giver dig: - Redskaber til at styrke din personlige gennemslagskraft som leder af klubben - Klubarbejde fra gruppe til team - Atmosfære på møder ideer til mere energi, samspil og fornyelse - Coaching teori og træning bl.a. i forhold til dit eget udviklingsfokus - Forståelse for hvordan sprog, krop og komik spiller sammen i den effektive kommunikation - Fornyet energi til at igangsætte og lede udviklingsprocesser - Styrket netværksetablering med øget opmærksomhed på dine relationer Og så lover vi dig, at det bliver udfordrende og nærværende vi giver dig fundament og redskaber, som du selv kan bygge videre på, når du kommer hjem. Indholdsmæssigt vil du stifte bekendtskab med bl.a.: - Systemisk metode og tænkning i et ledelsesperspektiv - Coaching og ledelse med hjertet - Appreciative Inquiry/værdsættende samtale - FISH- Fang energien og frigiv potentialet - Social intelligens på arbejdspladsen - Krop og komik - Lederskab i U-teori - Netværkets styrke er relationernes kvalitet Form: Veksling mellem teorioplæg og øvelser, og der vil blive lagt meget vægt på at involvere deltagerne aktivt. Undervisere: Steen Lund Hansen og Peder Venge. Steens speciale er at oplive og siden oplyse gennem krop, komik og humor og gerne med Dario Fos ord: Slip latteren løs det giver forstanden en chance. Peder har stor interesse for social intelligens og han har arrangeret flere af Daniel Golemans seminarer i Danmark. Begge er erfarne proceskonsulenter med mange års ledelseserfaringer fra såvel offentlige som private arbejdspladser. Kursusleder: Bjarne Trier Andersen, konsulent fra Dansk Socialrådgiverforening Andet: Efter optagelsen på kurset vil du få fremsendt en mere detaljeret kursusbeskrivelse samt et par spørgsmål. 8

9 Diplomuddannelse i ledelse Dansk Socialrådgiverforening medfinansierer årligt to pladser på diplomuddannelsen, der dels udvikler de kompetencer, du bruger i dit TR-hverv og dels giver dig en formel kompetencegivende uddannelse i ledelse. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med FTF og foregår på UCC/KLEO og der optages TR og organisationsrepræsentanter fra FTF-organisationerne. Diplomuddannelsen i Ledelse er både generelt kvalificerende og samtidig tonet til målgruppens behov. Den bygger på en treenighed af forskningsviden, professionsviden og praksisviden, hvilket giver relevante teoretiske svar på praktiske og professionsrettede problemstillinger. Praktiske oplysninger Uddannelsen gennemføres på tre år og svarer til 60 ECTS point (European Credit Transfer System), hvor 60 point svarer til et fuldtidsstudieårsværk. Uddannelsen består af en række moduler, som afholdes i København og forventes at starte september Der udgives før sommerferien en særlig folder om diplomuddannelsen indeholdende datoer for modulerne. Der udsendes særskilt TR-nyhed om diplomuddannelsen, når informationsfolderen foreligger. Dansk Socialrådgiverforening foretager prioritering og indstilling til UCC/KLEO, der står for den endelige optagelse. Det er en forudsætning for Dansk Socialrådgiverforenings medfinansiering, at du får en aftale med din arbejdsgiver om, at du får fri med løn til dine fraværsdage. Erfaringen viser, at det er krævende men også givende at gennemføre uddannelsen samtidig med job og TR-hverv. Dansk Socialrådgiverforening betaler uddannelsesgebyr samt udgifter til billigste offentlige transportmiddel og litteratur i det omfang du ikke kan få din arbejdsgiver til at dække disse. DS yder ikke frikøb eller dækning af udgifter til hotelophold eller lignende. Da kurset er generelt kvalificerende, har du gode argumenter for, at arbejdsgiveren finansierer uddannelsen. Medfinansiering bevilges for et modul ad gangen og under forudsætning af, at du fortsat er TR. Vil du vide mere, så kontakt uddannelseskonsulent Bjarne Trier Andersen, tlf , eller send ham en mail 9

10 Praktisk om deltagelse i TR-kurser Tilmelding Du tilmelder dig via DS hjemmeside Fra forsiden klikker du på TR og AMiR og herefter på TR-uddannelse og Kursuskalender Transport, refusion af rejseudgifter Tillidsrepræsentanter får udbetalt refusion for rejseudgifter efter DS regler. Du får refunderet udgifter til offentlig transport (standard-billet) eller udgifter for kørsel i egen bil til statens lave takst (pt. 2,13 kr. pr. km). Hvis du vil have refunderet udgifterne skal du anvende blanketten til afregning af transport. Blanketten til afregning af transport Skemaet skal udfyldes og afleveres til underviserne eller indsendes til DS efter kurset. Husk at vedlægge alle kvitteringer (også fra evt. taxakørsel mellem station og kursuscenter). Du kan få hjælp til at udfylde skemaet på kurset. Refusion for transportudgifter bliver indsat på din bankkonto senest 10 dage efter økonomiafdelingen har modtaget det korrekt udfyldte skema. Løn TR får udbetalt normal løn under TR-kurser. For nogle overenskomstområder får arbejdsgiveren efterfølgende refunderet lønudgiften af en fond til uddannelse af TR: AKUT-fonden. Kommuner og regioner Tillidsrepræsentanter ansat i kommuner og regioner, får udbetalt normal løn af arbejdsgiveren, som får refunderet lønudgiften hos DS. Dette frikøb betales af AKUT-fonden. Spørg arbejdspladsens løn- og personalekontor, om der er et refusionsskema eller lignende, som du skal udfylde. Staten og privat ansatte TR ansat i staten får udbetalt normal løn. TR ansat i det private område skal selv undersøge bestemmelserne i egen overenskomst. Tjenestefri Kommuner og regioner TR ansat i kommuner og regioner skal anmode arbejdsgiveren om tjenestefrihed til at deltage i TR-kurset. Staten TR ansat i staten har ret til tjenestefri med løn. Privat ansatte TR ansat i det private område bør selv undersøge bestemmelserne om tjenestefri til deltagelse i TR-uddannelse i den overenskomst der er indgået på din arbejdsplads. Spørg i din region, hvis du er i tvivl. Arbejdsmiljørepræsentanter AMiR skal aftale med sin arbejdsgiver, at få fri med løn og betalt transportudgifterne. Hvis der er problemer med det, så kontakt DS. AMiR har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse på 1½ dag i første funktionsår og 2 dage i hvert af de efterfølgende funktionsår. DS kurser kan bruges som supplerende arbejdsmiljøuddannelse. 10

11 Afbud (husk sene afbud koster DS dyrt) Hvis du bliver nødt til at melde afbud til et kursus, bedes du gøre det i så god til som muligt. Derved har vi mulighed for at kontakte en anden deltager på ventelisten. Sene afbud betyder spild af TR-uddannelsens penge, da vi er forpligtet til at betale kursusstedet selvom pladsen står tom. Alle TR har ret til at deltage i TR-uddannelsen, men det kræver naturligvis at arbejdet planlægges, så det rent faktisk kan lade sig gøre, og her har arbejdsgiveren et ansvar. Afbud begrundet i arbejdspres og arbejdsmæssige forhold er tegn på manglende planlægning og prioritering. Hvis din arbejdsgiver lægger hindringer i vejen for din deltagelse i TR-uddannelsen, så kontakt din region. 11

12 12

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere