I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600"

Transkript

1 Budgetopfølgning anlæg pr JAN/ Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige børnehaveprojekter herunder legestuehus og overførte beløb drift -> anlæg) 1,8 1,5 I alt Dagtilbud 6,5 2,3 Ikke disponeret ramme 5,3 0,0-5,306 Fjerritslev Skole 3,1 3,8 Brovst Skole 7,9 6,4 Biersted Skole 9,9 9,9 Pandrup Skole 1,9 1,7 Øvrige skoleprojekter (heunder overførte beløb drift ->anlæg) 2,1 2,1 I alt Undervisning og fritidstilbud 30,2 23,9 I alt 36,7 26,2-9,191 Socialudvalget Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000 Teknik- og Miljøudvalget 84,4 14,9-67,500 Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Helhedsplan Blokhus 2,1 1,5? Bygningsvedligeholdelse 3,5 3,5 Redningsberedskab - SINE 0,5 0,5 Vejvedligeholdelse (incl. fortove og Tranum Engevej) 8,9 8,9 Trafiksikring 3,0 1,5 Cykelstier 9,0 2,8-6,228 Havne 2,8 1,2-1,600 I alt 29,8 18,3-9,428 Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget Ridecentre, boldbaner mv. 1,8 1,2 Haller 2,3 1,2 Ørebro + Moseby 3,5 0,0-3,500 'Åbne Biblioteker' 0,4 0,4 Skrotningsordning 5,3 1,6 I alt 13,3 4,4-3,500 Anlægsudgifter i alt - excl. jordforsyning og køb og salg af bygninger 164,2 63,8-89,6 Økonomiudvalget - jordforsyning og køb og salg af bygninger Salg af jord og bygninger Pandrup Plejecenter -14,5 0,0 14,500 Øvrig Køb og salg af jord og bygninger - netto -8,8-6,8-23,3-6,8 14,500 Anlægsudgifter i alt incl. jordforsyning 140,9 57,0-75,1

2 Samleskema Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2011 Korr.Budget 2011 Forbrug pr Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. budgetkontrol Afvigelse 3. budgetkontrol Ansøgning om tillægsbevilling 20 Børne- og familieudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsområdet Social- og Sundhedsudvalget Socialområdet Ældre- og handicapområdet Sundshedsområdet Teknik- og Miljøudvalget Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Økonomiudvalet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Kultur- og fritidsområdet Landdistriktsområdet Total

3 Politikområde 01 Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2011 Korr. Budget 2011 Forbrug pr Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. Afvigelse 3. budgetkontrol budgetkontrol ( ) ( ) Ansøgning om tillægs bevilling 20 Børne- og Familieudvalget Børnepasning Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger og privatinstitut Total Note

4 Noter Note Dagpleje fælles formål 3. budgetkontrol Område Dagpleje fælles formål har et samlet budget på 12,7 mio kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på kr. 10,9 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,8 % Lederløn Lederlønbudgettet på politikområde 1 har et samlet udgiftsbudget til lederløn på 8,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 4,0 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 49,19 %. Det forventede forbrug for 2011 forventes at udgøre 8,1 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbug på 0,1 mio. kr. Søskende tilskud - konto Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 3,1 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 3,7 mio. kr. Budgettet er på 4,2 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Tilskud til forældre der vælger privat pasning - konto Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 5,1 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 5,5 mio kr. Budgettet er på 5,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn - konto Tilskud til pasning af egne børn udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,1 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,1 mio. kr. Budgettet er på 0,1 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Administrativ konsulent - konto Udgiften til administrativ konsulent dækker over lønudgiften til én person. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Fællestillidsrepræsentant - konto Fællestillidsrepræsentanten dækker hele området på børnepasning, dvs. dagpleje, børnehaver og SFO/LBO. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet PAU-elever - konto Kontoen dækker den centrale udgift til PAU-elever. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,4 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 1,8 mio kr. Budgettet er på 1,7 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

5 Udgiften til PAU elever er finansieret kollektivt af de berørte institutioner, hvorfor underskudet bør indhentes fra disse institutioner og ikke via en tillægsbevilling. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Ved en fejl er overskuddet på kr. fra 2010 ikke overført til 2011, hvorfor det søges gjort nu via en tillægsbevilling. Socialpædagogisk friplads - konto Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Friplads anbragte børn - konto Friplads anbragte børn er i følge pladsanvisningen dels en mellemregningskonto, som anvendes til opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. fripladser. Endvidere anvendes kontoen også til bogføring af "egne" anbragte børn med friplads. Det forventede forbrug for 2011 vil udgøre 0,4 mio. kr. Budgettet er på 0,0 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,4 mio kr. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling/genbevilling til 0,5 mio. kr. pga. den manglende overførsel fra sidste år vedr. PAU-elever Note Dagpleje 3. budgetkontrol Område Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på kr. 64,8 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Der er i forbindelse med budgttjek 2011 lavet en rammebesparelse på 0,3 mio kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på kr. 53,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 83,0 % efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på kr. 15,6 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på kr. 12,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 77,6 %. Forældrebetaling - konto Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 14,9 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 11,7 mio kr. Forældrebetalingen betales månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2011 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 14,4 mio kr. Det forventede børnetal er faldet fra 579 til 558 (570 børn - 12 "dobbeltbørn"). Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr.. Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til fripladser udviser et forbrug på kr. 2,2 mio. kr. Budgettet er på kr. 1,8 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Lønninger dagplejere - konto Lønbudgettet til dagplejere er på 55,9 mio. kr. ud fra et børnetal på 579 børn. Pt. ligger det gennemsnitlige børnetal på 570 børn. Forbruget pr. 31/10-11 er på 46,2 mio kr. (inkl. gæsteplejevederlag og stordagplejen på Gjøl). Ud fra normeringen på dagplejen og det forventede antal gæsteplejevederlag er der beregnet et forventet forbrug på 55,2 mio kr. Der forventes dermed en mindreudgift på 0,7 mio. kr.

6 Lønninger tilsynsførende - konto Lønbudgettet til tilsynsførende er på 3,4 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 2,7 mio kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 3,3 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Lønninger pladsanvisningen - konto Lønbudgettet til pladsanvisningen er på 1,3 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 1,1 mio kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 1,3 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje i andre kommuner er på kr. 0,3 mio kr. Udgiften pr. 31/10-11er på kr. 0,3 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje fra andre kommuner er på 0,6 mio kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,3 mio. kr. Den forventede indtægt for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor en mindreindtægt på ca. 0,1 mio. kr. Øvrige konti - herunder overførsel af over-/underskud Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. Note Børnehaver 3. budgetkontrol Område Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på 62,4 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 54,9 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 88,0 % efter overførsel fra tidligere år Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 22,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 20,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 91,0 %. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på -0,8 mio. kr. Forbruget pr. 31/ er på 2,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0 %. Indtægtsbudgettet, som hovedsageligt består af forældrebetaling, er samlet på 22,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 19,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 86,0 %. Fripladser - konto Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til fripladser udviser et forbrug på 3,8 mio. kr. Budgettet er på 3,5 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

7 Forældrebetaling konto til Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 21,6 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 18,6 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2011 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 22,7 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på ca.1,1 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver i andre kommuner er på kr. 0,6 mio kr. Udgiften pr. 31/10-11 er på kr. 0,3 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver fra andre kommuner er på 0,7 mio kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,3 mio. kr. Den forventede indtægt for 2011 udgør ca. 0,7 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Øvrige konti - fællesomkostninger På øvrige konti under fællesomkostninger forventes der ikke væsentlige afvigelser fra budgettet. Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på 63,2 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 52,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,4 % efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,9 mio. kr. Indtægterne stammer hovedsagligt fra 2 børnehavers aftale med Asylcentret om pasning af asylbørn i de kommunale børnehaver, samt bevilgede kompetencemidler i forbindelse med uddannelse af personale. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. De enkelte børnehaver Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. På baggrund heraf er der lavet et skøn over regnskabsresultat for det samlede område og hver enkelt børnehave. Der er i dette skøn indregnet den forventede børnetalsændring for 2011, og der er indregnet tilgodehavende refusioner fra de centrale puljer (barsel og sygdom). Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget. Endelig er det forventede forbrug for resten af året beregnet ud fra forbruget i oktober ganget med 2.Dette skøn er behæftet med en del usikkerhed og der må forventes afvigelse herfra i det endelige regnskabsresultat, Oversigten viser store forskelle mellem de enkelte børnehavers resultater, men samlet forventes der et overskud på ca. 0,7 mio. kr. mod et overskud fra sidste år på 0,2 mio. kr. Dette resultat medtages som en mindreudgift i forventet regnskalb, men da området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud, medtages det ikke under tillægsbevillinger. Børnetalsregulering - Børnehaver Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31/10-11, samt det forventede børnetal frem til og med 31/12-11, beregnet en forventet børnetalsændring fra 1264 børn til 1309 børn svarende til 45 børn flere. Da børnetalsændringerne rammer på nogle af de institutioner der har minimumsnormering svarer stigningen i børnetallet til en stigning på 47,55 børn. Der forventes derfor et merforbrug på børnehaverne på 47,55* kr. svarende til ca. 2,3 mio. kr. Der er i forbindelse med budgettjek 2011 allerede indregnet en stigning i børnetallet svarende til 1,0 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på 1,3 mio. kr. For 2012 henledes opmærksomheden på, at den forventede besparelse på 1,3 mio. kr. ved at flytte børnehavebørnene til SFO 2 måneder tidligere, umiddelbart ikke kan hentes i fuld omfang, idet flere af børnehaverne med denne ordning kommer under minimumsnormering på børnetallet.

8 Børnetalsregulering - Småbørnsgrupper Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31/10-11, samt det forventede børnetal frem til og med 31/12-11, beregnet en forventet børnetalsændring for småbørnsgrupperne fra 20 børn til 31,3 børn, svarende til en stigning på 11,3 børn. I småbørnsgrupperne i rene børnehaver stiger børnetallet fra 10 børn til 19,0 børn, svarende til en stigning på 9,0 børn, heraf er 1,5 børn omfattet af reglen om, at det finansieres af minimumsnormeringen. Der er hermed en regulering på 7,5 børn. I småbørnsgrupperne i SDI (denne bogføres under 3.05) stiger børnetallet fra 10 børn til 12,3 børn, svarende til en stigning på 2,3 børn, heraf er 2,05 børn omfattet af reglen om at det finansieres af minimumsnormeringen. Der er hermed en regulering på 0,25 børn. Der forventes dermed et merforbrug på 0,25* svarende til 0,0 mio.kr. på SDI under 3.05, mens der forventes et merforbrug på de rene børnehaver svarende til (7,5* ) svarende til 0,8 mio. kr.der er i forbindelse med budget 2011 givet en bevilling på 0,2 mio. kr. til etablering af nye småbørnsgrupper, hvorfor der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på pol 1. Overførsel melem politikområde 1 og 2 pga. skolestruktur I forbindelse med skolestrukturen sker der ændringer af SFO/LBO/SDI/BH. Øland-Langeslund SFO lukkes, Ingstrup SDI lukkes og flyttes til Saltum SDI, mens Hjortdal SDI og Moseby SDI omdannes til rene børnehaver, hvorfor disse overføres fra politikområde 2 til politikområde 1. Det vil sige at budgettet på politikområde 1 forøges mod at budgettet på politikområde 2 tilsvarende reduceres. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,1 mio. kr. efter en reduktion af budgettet på 0,9 mio. kr. i forbindelse med budgettjek 2011, samt en tilførsel af 0,7 mio. kr. vedr. overførsel af over-/underskud vedr. tidligere år (Anlægsvejens SpecialBørnehave). Der er på nuværende tidspunkt disponeret 4,4 mio. kr. incl. alle kendte visiteringer pr Konsekvenser af visiteringer på Visitationsudvalgsmødet den 3. november 2011 er ikke indregnet i det beløb. Det er således vurderingen, at rammen overskrides med 0,3 mio. kr. Der forventes en merudgift på 2,8 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling til børnehavernes forventede overskud og til Visitationsrammens forventede underskud, idet begge underskud overføres til næste år. Note Særlige dagtilbud og særlige klubber 3. budgetkontrol Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 8,3 mio. kr. incl. alle kendte visiteringer pr Konsekvenser af visiteringer på Visitationsudvalgsmødet d. 3. november 2011 er ikke indregnet i det beløb. Det er således vurderingen, at rammen overskrides med 0,2 mio. kr. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr.

9 Note Tilskud til private pasningsordninger: 3. budgetkontrol Område Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på 14,3 mio. kr. Der er i forbindelse med budgttjek 2011 lavet en regulering på 1,0 mio kr. på baggrund af nye børnetal. Forbruget pr. 31/10-11 er på 12,2 mio.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,3 %. Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget 2,9 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 2,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,6 %. Tilskud til puljeordninger afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til tilskud til puljeordninger udviser et forbrug på 2,9 mio. kr. Der forventes derfor ingen afvigelse til budgettet. Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på 11,4 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 9,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 86,0 %. Tilskud til privatinstitutioner afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 10 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til tilskud til privatinstitutioner udviser et forbrug på 11,7 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr.

10 Politikområde 02 Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2011 Korr. Budget 2011 Forbrug pr Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. Afvigelse 3. budgetkontrol budgetkontrol ( ) ( ) Ansøgning om tillægs bevilling 20 Børne- og Familieudvalget Undervisning og fritidstilbud Faste ejendomme Folkeskoler Fællesudgifter for kom. sml. skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolevirksomhed Total Note

11 Note Folkeskoler: Noter 3. budgetkontrol Område Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på 241,3 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på -12,2 mio. kr. I forbindelse med budgettjek 2011 blev der samlet givet en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 212,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 88,2 %, efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 4,3 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 6,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 141,7 %. Lederløn Budgettet til lederløn på politikomnråde 2 har et samlet udgiftsbudget på 19,6 mio kr. Forbruget pr. 31/ er på 17,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 87,5%. Det forventede forbrug for 2011 forventes at udgøre 19,7 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på 0,1 mio. kr. Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på 25,9 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,0 mio. kr. I forbindelse med budgettjek 2011 blev der samlet givet en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 14,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 55,6 %. Indtægtsbudgettet er på 4,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 3,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,6 %. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgettet på nær på de nedenfornævnte konti: Tjenestemandspensioner - konto Udgiftsbudgettet til tjenestemandspensioner for lærerne i den lukkede gruppe er på 4,4 mio. kr. Udgiften pr. 31/10-11 er på 3,5 mio. kr. Den samlede udgift i 2010 endte på 4,0 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 4,3 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Pulje til langtidssygdom - konto Udgiftsbudgettet til Puljen til langtidssygdom er på 3,8 mio. kr. efter en regulering på -2,0 mio. kr. i forbindelse med budgettjek Udgiften pr. 31/10-11 er på 1,9 mio. kr. Den samlede udgift i 2010 endte på 3,7 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 3,6 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Dette indregnes som en del af overførselssagen og der søges dermed ikke tillægsbevilling hertil. Pulje til transaktionsomkostninger skolestruktur - konto / Der er afsat 2,9 mio. kr. svarende til 5/12 af 7,0 mio. kr. samt 0,6 mio. kr., der er "til overs" i forbindelse med nedlæggelse af skoler (bygningsudgifter) til transaktions-udgifter i forbindelse med ændringer i skolestrukturen. Samlet er der dermed afsat 3,5 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 3,9 mio. kr. Udgiften er sammensat af ca. 3,6 mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelse m.v., ca. 0,2 mio. kr. til konsulentudgifter samt ca. 0,1 mio kr. til efteruddannelse. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0.4 mio. kr.

12 Pulje til etablering af elektronisk låseordning - konto Der er afsat en pulje til etablering af elektronisk låseordning på skolerne på 0,4 mio. kr. pr. år i årene Puljen er finansieret fra skolerne. Et evt. over-/underskud skal overføres til næste år frem til 2013, hvorefter budgettet tilbageføres til skolerne. Forbruget pr. 31/10-11 er på 0,7 mio. kr. Der forventes hermed et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Underskuddet skal overføres til 2012, hvorfor der ikke skal søges tillægsbevilling hertil. Nulstilling af budgetramme vedr. ressourcemodel for 2010/11 for Skolerne. Der er i forbindelse med budget 2011 lavet en korrektion på budgetrammen på -0,6 mio. kr. ved gennemløb af ressourcemodellen for Skolerne for 2010/2011. Beløbet er opstået som en fejl i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2011 og kan tilføres kassen. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i skole i andre kommuner er på 2,5 mio kr. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,8 mio. kr. Den samlede udgift for 2010 udgjorde ca. 3,1 mio. kr. Der forventes en udgift i 2011 på ca. 3,2 mio. kr. Der forventes dermed en merudgift på 0,7 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i skole i andre kommuner er på 1,9 mio. kr. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,8 mio. kr. Den samlede indtægt for 2010 udgjorde ca. 2,8 mio. kr. Der forventes en indtægt i 2011 på ca. 3,0 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på 1,1 mio. kr. Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på 215,4 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på -12,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 198,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 92,1 % efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0,1 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 2,4 mio. kr. De enkelte skoler Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. På baggrund heraf er der lavet et skøn over regnskabsresultatet for det samlede område og hver enkelt skole. Der er i dette skøn indregnet tilgodehavende refusioner fra de centrale puljer (barsel og sygdom), der er indregnet ej betalte it-regninger på nogle institutioner. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget, der er reguleret for ej udsendte regninger til asylcentret samt husleje. Endelig er det forventede forbrug for resten af året beregnet ud fra forbruget i oktober ganget med 2. Dette skøn er behæftet med en del usikkerhed og der må forventes afvigelse herfra i det endelige regnskabsresultat. Oversigten viser store forskelle mellem de enkelte institutioners resultater, men samlet forventes der et underskud på ca. 14,8 mio. kr. mod et underskud sidste år på 12,2 mio. kr. Der er i forbindelse med budgettjek 2011 givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til dækning af det forventede underskud på skolerne for perioden 1/1-11 til 31/7-11. tages denne tillægsbevilling i betragtning forventes det at det samlede resultat holdes indenfor budgettet, dette er dog som nævnt stadig behæftet med en del usikkerhed og der er ikke taget stilling til hvorledes denne tillægsbevilling tænkes fordelt i forhold til regnskabsresultaterne på de enkelte skoler og det forhold at området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Afledt driftsudgifter - anlæg på Biersted Skole Der er i forbindelse med afslutning af anlægsprojekt på Biersted Skole konstateret at der ikke er afsat midler til afledt drift på bygningen. Dette beløber sig til kr. om året. Da bygningen blev taget i brug i oktober måned mangler der kr. i indeværende år og i overslagsårene. Der søges også tillægsbevilling til overslagsårene.

13 Elevtalsregulering Elevtalsreguleringen er i 2011 medtaget i forbindelse med ændringerne i skolestrukturen. Det nye forventede elevtal for skoleåret 2011/12 er medregnet i den nye ressourcemodel og er dermed indregnet i ændringerne i forbindelse hermed. I samme forbindelse er det aftalt at der ikke vil ske elevtalsregulering på baggrund af elevtallet pr. 15/ i skoleåret 2011/12. Der forventes dermed ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,6 mio. kr. efter en omplacering inden for rammen af budgettet på -0,6 mio. kr. for at tilpasse budgettet til faktisk forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 11,4 mio. kr. Der er dermed et ikke disponeret beløb på 2,2 mio. kr. Det er således vurderingen, at der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 2,7 mio. kr. Note Serviceforanstaltninger: 3. budgetkontrol Område Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Naturcenter Fosdalen, Naturskolen Store Vildmose, Lejrskolen Lille Norge samt Nolshallen har et samlet nettobudget på 1,7 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,4 mio. kr. Forbruget pr er på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,0% efter overførsel fra sidste år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning 3. budgetkontrol Område Syge og hjemmeundervisning består af betaling for hospitalsundervisning til andre kommuner - hovedsageligt Aalborg Kommune samt syge- og hjemmeundervisning i egne skoler. Området har, efter en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med budgettjek 2011, et samlet budget på 0,7 mio. kr. Forbuget pr er på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 71,6%. I 2010 blev der på området anvendt ca. 0,7 mio. kr. Der forventes at skulle anvendes et tilsvarende beløb i 2011 som i Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

( "!"$!" + "" ( : # $"$" "" #( +!" # #) +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 $ " "$ #) #! "$ "# "! # $ 5 $" " #+ "

( !$! +  ( : # $$  #( +! # #) +==LLL=1 $7 =1 $=U%..=1 $7 4 $  $ #) #! $ # ! # $ 5 $  #+ ,! - $"# 6)#"$ -'" *$+ 6*$ K"*$"5 :)$$"#!)$ "$" "$5"$ 6+!#"!"$ $!""$ """!) $#"$ ( "!"$!" + "" ( $)"*!""$$"$" ""$:#+!$#"$ : # $"$" "" #( +!" # #) "$" ""$""" "!( # # +! +5 """ GW# "! $" # +"$"#) $"#"$" ""$$$"!G"

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Samleskema Budgetopfølgning pr

Samleskema Budgetopfølgning pr Samleskema Budgetopfølgning 3-2014 - pr. 31.10.2014 regnskab 1. budgetopfølg. regnskab 2. budgetopfølg. regnskab 3. budgetopfølg. Afvigelse 3. budgetopfølg. ift. opr. budget Kontotekst (Beløb i 1.000 kr.)

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Børne & Familieudvalget

Børne & Familieudvalget opfølgning 2016-2 pr. 31.05.2016 Version 12.08.2016 Børne & Familieudvalget DRIFT - Børne & Familieudvalg Oprindelig Anmo tillægsb Børne & Familieudvalg 644.776 3.684 648.460 263.215 646.201-2.259 0 POL1:

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Tillægsbevillinger og omplaceringer Note 1 Skatter Skatter (1.000 kr.) Budget Regnskab Indkomstskat -1.361.907 0-1.361.907-1.361.907 0 Medfinansiering af det skrå skatteloft 3.970-1.102 2.868 2.868 0 Selskabsskat -7.045 0-7.045-7.045 0 Forskerskat

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere