Bryd fastlåste kønsrollemønstre, giv talent en chance Værktøjskasse for SMV-rådgivere og personalechefer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bryd fastlåste kønsrollemønstre, giv talent en chance Værktøjskasse for SMV-rådgivere og personalechefer"

Transkript

1

2 Bryd fastlåste kønsrollemønstre, giv talent en chance Værktøjskasse for SMV-rådgivere og personalechefer Udarbejdet af ILO's Internationale Uddannelsescenter i samarbejde med Sammenslutningen af europæiske industri- og handelskamre (EUROCHAMBRES) inden for rammerne af kontrakten Bevidstgørelse af virksomhederne om at bekæmpe fastlåste kønsrollemønstre bestilt af Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Ligestilling.

3 Denne publikation støttes under fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social solidaritet ( ) (PROGRESS). Dette program administreres af Europa-Kommissionens GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling. Programmet blev iværksat for at yde økonomisk støtte til gennemførelsen af EU's mål på områderne beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold, således som disse mål er opstillet i den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, og derved bidrage til virkeliggørelse af målene under Lissabon-strategien inden for disse områder. Syvårsprogrammet er henvendt til alle aktører i de 27 EU-lande, EFTA/EØS-landene og kandidat- og prækandidatlandene, der kan bidrage til at udforme hensigtsmæssige og effektive politikker og lovgivningsinitiativer på beskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedsområdet. Formålet med PROGRESS-programmet er at styrke EU's bidrag til støtte for medlemsstaternes indsats for at skabe flere og bedre arbejdspladser og opbygge et samfund med større samhørighed. PROGRESS-programmet vil få stor betydning for: (1) frembringelse af analyser og politikrådgivning inden for PROGRESS-programmets politikområder (2) overvågning og rapportering om gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker inden for PROGRESS-programmets politikområder (3) fremme af overførsel af politikker, læring og støtte mellem medlemsstaterne vedrørende EU's mål og prioriteter (4) videreformidling af aktørernes og samfundets synspunkter. Yderligere oplysninger: Denne publikation er iværksat af Europa-Kommissionen inden for rammerne af kontrakten "Bevidstgørelse af virksomhederne ift. at bekæmpe fastlåste kønsrollemønstre" og initiativet forvaltes af International Training Centre for Den Internationale Arbejdsorganisation (ITC-ILO) i samarbejde med Sammenslutningen af europæiske handelskamre og Industri (EUROCHAMBRES). Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning eller mening. Hverken Kommissionen eller nogen anden person, der handler på dennes vegne, er ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation. ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2008 Gengivelse er tilladt med kildeangivelse.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE FOR DENNE VÆRKTØJSKASSE...1 AFSNIT ET: AT REJSE PROBLEMSTILLINGERNE...2 Kapitel 1. Giv talent en chance: Business case for kønsligestilling Oversigt Business case for kønsligestilling Køn er en erhvervsmæssig problemstilling, ikke et kvindespørgsmål Seks gode grunde til at have mere ligestilling i erhvervslivet Erhverv: kønnet har betydning Kvinder i ledelsen korrelerer med en høj profit (Adler, 1998) The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, (Catalyst, 2004) ( Bundlinjen: Forening af virksomhedspræstation og kønsforskellighed ) Women Matter (McKinsey, 2007)...12 Kapitel 2: Har job et køn? Oversigt Den aktuelle situation Horisontal og vertikal opdeling af arbejdsmarkedet og meta-stereotyper Dekonstruktionen af stereotyper Fysiske forskelle Kvinder og mænd har forskellige kompetencer og færdigheder Mænd er naturlige ledere Kvinder har tidsbegrænsning og reduceret mobilitet...25 Kapitel 3: Spillets regler Oversigt EU-værdierne i en globaliseret verden Kønsligestilling som et element i Europas konkurrencefordel SMV'er i centrum af Lissabon-strategien EU og princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder EU's køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd EU-arbejdsmarkedsparternes Ramme for aktioner vedrørende ligestilling ( ) EU's lovgivning om ligestilling mellem kvinder og mænd Den internationale dimension Konventionen om afskaffelse af forskelsbehandling mod kvinder (CEDAW)...37 iii

5 Beijing-handlingsplanen Millenniumudviklingsmålene ILO's dagsorden for anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd...38 Kapitel 4: Indbygge kønsligestilling i forretningsmodellen Oversigt Handlingsplaner for kønsligestilling Udforme en god handlingsplan for kønsligestilling Uddannelse og bevidstgørelse for at hjælpe alle med at spille deres rolle En klar ligestillingspolitik Foranstaltninger for handlingsplan - konkrete skridt Rekruttering og udvælgelse af den rette person til jobbet Intern rekruttering - Forfremmelse Uddannelse og udvikling Jobevaluering og -klassifikation - Lige løn Positiv handling Balance mellem arbejds- og privatliv - en fordel for livet og arbejdet! Konklusioner Referencer for initiativer, der tilbyder værktøjer til ligestillingsplaner i virksomheden...51 BIBLIOGRAFI...53 iv

6 FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE FOR DENNE VÆRKTØJSKASSE Værktøjskassen er designet til undervisere og rådgivere, personalechefer og generelt til alle, der arbejder for at forbedre kvaliteten og konkurrenceevnen inden for små og mellemstore virksomheder. Den tilbyder information og praktisk vejledning om, hvordan SMV'er kan høste fordelene af nedbrydelsen af fastlåste kønsrollemønstre, om at optimere HR-ledelsespraksisser og om at udnytte det fulde potentiale hos alle deres ansatte, både kvinder og mænd. Dens indhold kan bruges på forskellige måder: til at oprette en bevidstgørelsesworkshop, til at berige og supplere uddannelsesprogrammer om HR-ledelse og virksomhedsorganisation og til at give praktiske ideer til, hvordan små og mellemstore virksomheder kan iværksætte ligestillingsforanstaltninger og rationalisere deres arbejdstilrettelæggelsessystemer. Afsnit 1, At rejse problemstillingerne er opdelt i 4 kapitler og samler argumenter, dokumentation, tip og eksempler på god praksis. Afsnit 2 er en Håndbog, som giver vejledning i at bruge oplysningerne til at oprette uddannelse og rådgivende sessioner eller til at indføre HR-ledelsespraksisser til at overvinde fastlåste kønsrollemønstre. Denne værktøjskasse er udarbejdet inden for rammerne af kontrakten Bevidstgørelse af virksomhederne om at bekæmpe fastlåste kønsrollemønstre bestilt af Europa-Kommissionen til Det Internationale Uddannelsescenter under Den Internationale Arbejdsorganisation (ITC-ILO) i samarbejde med Sammenslutningen af europæiske industri- og handelskamre (EUROCHAMBRES). 1 Yderligere oplysninger og ressourcer på 14 officielle EU-sprog er tilgængelige på 1 Følgende lande deltager i denne kampagne: Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien. 1

7 AFSNIT ET: AT REJSE PROBLEMSTILLINGERNE Kapitel 1. Giv talent en chance: Business case for kønsligestilling 1.1. Oversigt Kvinder er blevet den formentlig største oversete ressource i erhvervslivet, både hvad angår deres markedspotentiale som forbrugere og deres produktive potentiale som ansatte. (...) Det er en fundamental svaghed i de forretningsmodeller, der blev konstrueret til en mandsdomineret verden. ( ) Vi har brug for en tankemæssig revolution. Financial Times 26. februar 2008 I dag understreger alle de centrale aktører i den økonomiske og politiske verden vigtigheden af kvinder som væsentlige økonomiske aktører. Deres rolle og status som borgere, forbrugere, ledere og medarbejdere er en indikator på velfærd, modenhed og økonomisk levedygtighed. I Europa giver kvinders øgede deltagelse på arbejdsmarkedet en vigtig løsning på udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke, faldende fødselstal og manglende kvalificeret arbejdskraft. 2 Lande og virksomheder har et presserende behov for konkrete politikker for at gøre det muligt for kvinder at udnytte deres potentiale. Førende investeringsbanker som f.eks. Goldman Sachs er begyndt at bruge udtrykket womenomics til at referere til kvinder som en af de vigtigste drivkræfter for vækst. Mange økonomer siger, at kvinder er en af de tre nye styrker, der skal forme det 21. århundrede, de tre W'er : Weather (vejr), Women (kvinder) og Web (internettet). 3 Men virksomhederne forbliver stort set en verden skabt af mænd for mænd. 4 Kvinder udgør kun 10 % af bestyrelsesmedlemmerne i de største børsnoterede selskaber. Et tal som falder til 3 % for kvinder på det højeste beslutningstagende niveau i disse selskaber. 5 Dette kapitel samler dokumentation, der godtgør business casen for kønsligestilling. Det redegør for de argumenter og den støttende forskning, der viser, at en bedre spredning af mænd og kvinder i erhverv og en bedre balance mellem kønnene i beslutningsprocessen i SMV'er kan give konkurrencefordele, forbedre personalets produktivitet og kreativitet og tiltrække flere kunder Carone, C., Costello, D., Can Europe Afford to Grow Old?., Finance and Development, september 206, Nr. 43. Citeret i: Wittenberg Cox, A., Maitland, A., Why women mean business: Understanding the emergence of the new economic revolution, Wiley & Sons, Chichester, Som anført af Jeremy Isaacs, administrerende direktør, Lehman Brothers i Europa og Asien, ved åbningstalen for Lehman Brother Forskningscenter for kvinder i erhvervslivet, London Business School, januar Mere information på: Datakilde: European Commission, Women and Men in decision-making Situation and trends. Kan findes på: 2

8 1.2. Business case for kønsligestilling Køn er en erhvervsmæssig problemstilling, ikke et kvindespørgsmål. Optimeringen af kvinders talent vil styrke erhvervslivets præstationer. At tage skridtet for at opnå dette vil kræve vedvarende mod og engagement fra dagens virksomhedsledere. Det er en mulighed, man ikke må gå glip af. Det er tid til, at administrerende direktører bliver alvorlige vedrørende køn. Why women mean business. Wittenberg Cox & Maitland, Hvis vi et øjeblik ser bort fra overvejelser om lige muligheder, hvorfor skulle man så radikalt øge kvinders integration i erhvervslivet, i både lederstillinger og utraditionelle job? Årsagen er, at erhvervslivets konkurrenceevne er på spil. SMV'er i Europa er den vigtigste motor for vækst og beskæftigelse, og de rummer et enormt potentiale for jobskabelse. Der er 23 millioner SMV'er i Europa, og de tegner sig for mere end 75 millioner arbejdspladser og over 80 % af beskæftigelsen i visse sektorer, såsom tekstil, byggeri og møbler. 7 Globalisering, reorganisering af værdikæden, øget konkurrence, liberalisering af markederne, demografiske forandringer og den stadigt stigende efterspørgsel efter bedre færdigheder og kvalifikationer er nogle af de drivende kræfter, som SMV'erne skal være i stand til at reagere på. DeterstoreudfordringerforSMV'eridag,isærfordemindste,somharbegrænsede økonomiske og menneskelige ressourcer. SMV'er skal mere end nogen andre organisationer være i stand til at rekruttere personale, hvis kvalifikationer bedre passer til deres behov, og som vil blive mere produktive og i stand til at tilpasse sig, hvilket resulterer i øget innovation og konkurrenceevne. Fastlåste kønsrollemønstre er forudindtagede generaliseringer om kvinders og mænds formodede mindre eller bedre faglige evner eller ambitioner. Nogle arbejdsgivere kan tro, at det er sikkert at stole på stereotype holdninger om kvinder og mænd ved ansættelsen af nye medarbejdere, ved omstrukturering eller ved beslutninger om forfremmelser. Men virkeligheden er anderledes: mange af de gamle myter om kvinders formodede manglende evner i visse job, manglende lederskab, lave tekniske kompetence eller utilstrækkelige loyalitet over for arbejdet har i vid udstrækning vist sig at være forkerte eller forældede. Tværtimod er mange kvinder i dag: en stor del af talentet kvinder udgør op til 60 % af de universitetsuddannede i Europa en stor del af markedet kvinder tager op til 80 % af beslutningerne om køb af forbrugsgoder, herunder traditionelle mandlige varer såsom biler en ingrediens til fortjeneste virksomheder med større kønsbalance i ledelsen klarer sig bedre end dem med færre kvinder i toppen en afgørende faktor for demografiske udfordringer - lande med politikker, der støtter kvinders arbejde, er tilbøjelige til at have højere fødselstal og en større vækst. 6 7 Kilde: Wittenberg Cox, A.; Maitland, A. (2008). Kilde: EUROSTAT, European Business: Facts and Figures, 2007 udgave, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Tilgængelig på: 3

9 Det følgende afsnit vil fremlægge dokumentation for, at det er en god forretning at opnå en bedre balance mellem kønnene, både i ledende stillinger og inden for beskæftigelse Seks gode grunde til at have mere ligestilling i erhvervslivet 8 Grund 1. Adgang til den fulde talentpulje Den første grund for SMV'er til at se nøje på kønsaspektet er egennytte: hvordan man kan vinde den hårde konkurrence om talentfulde mennesker. SMV'ernes innovationsevne og succes afhænger af en sammensat palet af kompetencer, netværk og processer. Til at innovere har SMV'er mere end nogensinde brug for at samle deres ressourcer, skabe netværk og samarbejde på lokalt plan eller filialplan for at indføre effektive politikker til at udvikle deres menneskelige kapital - sagde EU-kommissær Vladimir Spidla under et nyligt forum for europæiske SMV'er. 9 Manglen på europæiske arbejdstagere forventes at stige i de kommende årtier, især for de højest kvalificerede jobs. Europa kan forvente en mangel på 24 millioner mennesker i den aktive arbejdsstyrke i På den anden side kan den forventede mangel falde til 3 millioner, hvis den kvindelige arbejdskrafts deltagelse kan hæves til samme niveau som for mænd. 10 I de seneste år har pigers opnåelse af uddannelse haft en tendens til at være bedre end drenges, og flere og flere unge kvinder uddanner sig inden for tekniske og videnskabelige fag. Undersøgelser om lederskabsadfærd har konstateret, at kønsforskelle, trods visse forskelle i lederskabsformer og praksis mellem mandlige og kvindelige ledere, ikke har en indvirkning på de overordnede evner inden for ledelseseffektivitet. 11 Det at udbytte den underudnyttede pulje af kvalificerede kvinder (og ældre personer) kan således spille en vigtig rolle i krigen om talent. Det at ansætte kvinder som ledere eller i ikke-traditionelle stillinger giver virksomheder mulighed for at bruge hele befolkningens viden, erfaring og kreativitet i stedet for kun halvdelen. Grund 2. Investering i kønsforskellighed Den årelange tro på, at den bedste måde at integrere kvinder på er at behandle alle på samme måde, bliver nu udfordret: Virksomheder erkender, at en manglende forståelse for forskellighed er for dyr en risiko at tage. De fordele, som forskelle mellem kvindelige og mandlige ansatte kan give, er alt for ofte blevet ignoreret. Det er velkendt, at man i erhvervslivet omhyggeligt skal planlægge og realisere investeringer og derefter overvåge og evaluere resultatet. Arbejdsgivere, der 8 9 Opdelingen i seks grunde er taget fra resultaterne af projektet Women to the Top (W2T), der er finansieret af Europa-Kommissionen inden for rammerne af EU-programmet vedrørende Fællesskabets rammestrategi for ligestilling mellem mænd og kvinder ( ). Flere oplysninger: Adaptation of SMEs to change. - Tale holdt af Vladimír Spidla, medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender og lige muligheder, under forummet omstrukturering : Bruxelles, 26. november 2007 (SPEECH/07/746). Mere information på: McKinsey & Co., Women matter: Gender diversity, a corporate performance driver, Kan hentes på: Peters, H., Kabakoff, R., A new look at the glass ceiling: the perspective from the top, MRG Research report, Kan findes på: 4

10 ønsker at profitere af deres investeringer i menneskelig kapital, vil søge at skabe kulturer, som sætter pris på og værdsætter kønsforskelle. Værdsættelse af forskelle betyder erkendelse af, at mænd og kvinder har forskellige sociale roller og arbejder i forskellige sociale områder og stillinger, og derfor har forskellige erfaringer, værdier og perspektiver, der gavner erhvervslivet. Det betyder samtidig at være i stand til at se og værdsætte deres individuelle evner og færdigheder ud over de fastlåste kønsrollemønstre. SMV'er laver forretninger i en multikulturel, heterogen og uforudsigelig verden og har brug for et højt niveau af kreativitet og færdigheder. Korrekt forvaltet ligestilling kan fremme den kreative spænding og en åben kultur, der er mere reaktiv over for nye udfordringer. Forskning har vist, at det er langt lettere at opnå, hvis ekspertisen hos folk på arbejdspladsen er forskelligartet. 12 Grund 3. Kundernes perspektiv For at tilpasse sig skiftende sociale og forbrugsmæssige tendenser har virksomhederne i stigende grad behov for at integrere kvinderne i deres beslutningsprocesser. Kvinder har i dag en stor indflydelse på købsbeslutninger: I Europa er de den drivende kraft i mere end 70 % af husholdningsindkøb, selv om de kun tegner sig for 51 % af befolkningen. 13 Selv i brancher, hvor køberne traditionelt er mænd, udgør kvinder en stigende andel af forbrugerbasen: For eksempel påvirker kvinder 60 % af nye bilkøb i Japan, og de udgør omkring 47 % af pc-brugerne i Europa. Alligevel føler de fleste kvinder sig underrepræsenteret og negativt portrætteret i markedsføring og reklame. 14 På samme måde betyder kvinders massive tilgang til de videregående uddannelser og i arbejdsstyrken en tilsvarende stigning i deres disponible indkomster. En undersøgelse fra det britiske reklamebureau Saatchi & Saatchi beregnede, at forbrugerelektronikfabrikanter og detailhandlere mistede 600m i 2007 på grund af manglende forbindelse til kvindelige kunder. Den konstaterede, at næsten en ud af tre kvinder ikke anser teknologireklamer for relevante for dem. Kun 9 % mente, at det var vigtigt, at gadgets så feminine ud (på en stereotyp måde). Dette underbygges af 12 The Lehman s Brothers Centre of Women in Business, Innovative Potential: Men and Women in Teams, London Business School, London, Denne undersøgelse ser på betydningen af køn i innovative teams og giver nyttige anbefalinger til, hvordan virksomheder kan opbygge og styrke deres innovationskapacitet gennem kønssammensatte team. 13 McKinsey & Co. (2007). 14 Yderligere oplysninger om markedsføring til kvinder: Cunningham J., Roberts, P., Inside Her Pretty Little Head: A new theory of female motivation and what it means for marketing, Marshall Cavendish,

11 kvalitative feedback fra opinionsledere og forbrugere, der føler sig nedgjort" og fornærmet af den overflod af pink produkter, der er tilgængelige, på bekostning af de strømlinede og smukt designede og emballerede produkter, de ønsker at se". 15 Virksomheder må erkende, at kvinder i dag udgør et utal af markedssegmenter. Kvinders status har ændret sig så meget og så dramatisk i løbet af de seneste 30 år, at der ikke er et enkelt kvindesegment af det samlede forbrugermarked. Mange kampagner og produkter, der er rettet mod kvinder, viser stadig kvinder i en langt mere begrænset rolle end i virkeligheden i stedet for at anerkende og repræsentere de mange roller, som kvinder har i dag. Virksomheder, der søger at være innovative i henvendelsen til og serviceringen af kvinder (og dermed får større profit), er nødt til at forstå kvinder, som de er nu, i alle aldre og stadier, hinsides stereotyper. Grund 4. Minimering af risici og omkostninger Mangel på ligestilling kan ses som en del af virksomhedens risikoprofil. Som påpeget af Kingsmill Review 16 udsætter manglende korrekt brug af eller forvaltning af menneskelig kapital en virksomhed for samme risikoform og risikoskala som manglende forvaltning af finansielle ressourcer eller andre ressourcer. Centrale risiko- og omkostningsområder for erhvervslivet er: risikoen og omkostningerne ved skade af omdømmet, hvilket resulterer i: tab af investorers eller aktionærers tillid tab af kundebase risikoen og omkostningerne ved potentielle retstvister mod ulige løn eller unfair beskæftigelsespraksis risikoen og omkostningerne ved manglende evne til at ansætte højt kvalificerede medarbejdere som følge af dårligt ry som arbejdsgiver. Pointen er, at SMV'ernes evne til at opnå støtte fra finansielle institutioner og tiltrække investeringer er nøglen til overlevelse og vækst. Ligestilling kan også blive et aktiv især for mellemstore virksomheder, idet kapitalmarkederne og investorerne er mere og mere opmærksomme på virksomhedernes resultater med hensyn til kønsforskellighed. For eksempel medtager investeringsfonde såsom Calpers i USA eller Amazone i Europa denne indikator blandt deres investeringskriterier, mens kreditvurderingsselskaberne (Rating, Innovest, Vigeo) nu er ved at udvikle redskaber til at måle kønsforskellighed. Grund 5. At være foretrukken arbejdsgiver At blive kendt som en arbejdsgiver med lige muligheder kan tiltrække den primære kilde til konkurrencefordele: mennesker. For at være konkurrencedygtig er det afgørende at ansætte de rigtige folk fra starten og være i stand til at holde på dem Retailers told, ignore 'Lady geeks' at your peril!, september Resultater af en meningsmåling på internettet foretaget i UK af reklamebureauet Saatchi and Saatchi i Artiklen er tilgængelig på: (http://www.cmwpg.com/worldwide/newsdetail.asp?nid=77). Kingsmill, D., Report on Women s Employment and Pay, London,

12 Undersøgelser 17 af unge ledere viser, at både kvinder og mænd er kritiske over for billedet af og betingelserne i moderne ledelse. De forventer begge fleksible arbejdsmuligheder og familievenlige politikker. De er Generation Y, og ifølge forskernes forudsigelser: 18 vil de ikke kun skifte arbejdsplads, men også karriere i løbet af deres arbejdsliv for at genopfinde sig selv mange gange er teknologi for dem ikke et redskab, men en del af, hvad de er (som det fremgår af deres brug af sociale netværk og web 2.0-teknologier) ønsker de udfordringer og udviklingsmuligheder gennem arbejdet, men også valgmuligheder og fleksibilitet til at hjælpe med at tilgodese deres privatliv værdsætter de arbejdsgivere, der udviser en ansvarlig tilgang til samfundet og miljøet. SMV'er, der tilpasser sig til kvinder og virkelig får dem til at føle sig velkomne, vil kunne tiltrække det bredeste udvalg af talent fra alle kilder. For at kunne gøre dette, skal de: forstå, at alles arbejdsprioriteringer ændres i forskellige livsfaser erkende, at den lineære, ubrudte karrieremodel ikke længere er anvendelig udvide snævre definitioner af karriereforløb til toppen afskaffe aldersgrænser for spotting og udvikling af folk med stort potentiale behandle fleksibilitet og arbejdsbalance som problemstillinger for alle måle arbejdsindsats efter resultater, ikke timer. Grund 6. Ligestilling korrelerer med rentabilitet Det svenske bureau for virksomhedsudvikling NUTEK har fundet en sammenhæng mellem ligestilling og rentabilitet. 19 Forfremmelsen af kvinder er også et vigtigt skridt til at opnå den rette ledergruppe, idet et stigende antal undersøgelser peger på en sammenhæng mellem større ligestilling i topledelsen og profit Forskellige sager er citeret i Kingsmill, op. cit Generation Y. The Millennials: ready or not, here they come, NAS insights, Tilgængelig på: Healy, R., 10 Ways Generation Y Will Change the Workplace, Work/Life, Generation Y, 23. maj, Tilgængelig på: Balderrama, A., Generation Y: Too demanding at work?, Careerbuilder.com. Tilgængelig på:http://www.cnn.com/2007/living/worklife/12/26/cb.generation/index.html. Forrester Consulting, Is Europe Ready For The Millennials? Innovate To Meet The Needs Of The Emerging Generation, Cambridge, Tilgængelig på: Det svenske bureau for virksomhedsudvikling (NUTEK) udførte i 1996 en undersøgelse for at undersøge, om der er en klar sammenhæng mellem kønsligestilling og rentabilitet i virksomheden. Teksten er tilgængelig på svensk - Jämställdhet och Lönsamhet på Et uddrag på engelsk: Gender and profit er tilgængelig på: Adler, Roy D., Women in the Executive Suite Correlate to High Profits, Glass Ceiling Research Center, Pepperdine University, Tilgængelig på: Disse oplysninger er gjort mulige af Roy D. Adler, administrerende direktør i Glass Ceiling Research Center. Prof. Adler er Fulbright forsker og professor i Marketing ved Pepperdine Universityog en af de meget få personer, der er tildelt hædersbevisningen Designated Fellow af Academy of Marketing Science. 7

13 En finsk undersøgelse 21 viste, at en virksomhed med en kvindelig administrerende direktør i gennemsnit er lidt mere rentabel end en tilsvarende virksomhed med en mandlig administrerende direktør. En separat undersøgelse 22 af de 100 største virksomheder på børsen i London viste, at 18 ud af de 20 virksomheder med den højeste kursværdi (2003) havde mindst én kvindelig direktør. Disse resultater betyder ikke, at der er en årsagssammenhæng mellem kvindeligt lederskab og rentabilitet, men de bidrager til at tydeliggøre, at lederskab ikke nødvendigvis er et mandligt privilegium. Andre undersøgelser 23 viser sammenhængen mellem kønsfordeling i ledelsesteams og innovationskapacitet. Og ydeevnen stiger, hvor der er en kritisk masse af kvinder ombord. At tage kvindelige ansatte i betragtning vil hjælpe organisationer til at forstå og reagere på de kommende forandringer i den måde, vi arbejder på: fra de skiftende forventninger til og roller for mænd til den fleksibilitet og tilpasning, der er nødvendig ved en aldrende arbejdsstyrke og kræves af en generation, der nu går ind i arbejdsstyrken Erhverv: kønnet har betydning Følgende er eksempler på relevant forskning inden for dette område, som understøtter det, der er blevet anført i første del af dette kapitel. En bredere liste med nyttige henvisninger er beskrevet under Yderligere reference i slutningen af denne værktøjskasse Kvinder i ledelsen korrelerer med en høj profit (Adler, 1998) 24 Roy Adler, professor i Marketing ved Pepperdine University, udførte en 20-årig lang forskningsundersøgelse ( ) af Fortune 500-virksomheder. Han fandt en stærk sammenhæng mellem kvinder i ledelsen og høj rentabilitet. Faktisk var profitten for de 25 Fortune 500-virksomheder med den bedste præstation for at forfremme kvinder til høje stillinger mellem 18 % og forbløffende 69 % højere i forhold til median Fortune 500-virksomheder i samme branche! Da forskellige brancher anvender forskellige mål for rentabilitet, omfattede undersøgelsen tre mål for rentabilitet for at vurdere hver virksomheds profit som en procentdel af: Indtægter Formue Egenkapital Kotiranta, A., Kovalaine, A.,Rouvinen, P., Female leadership and firm profitability, EVA analysis, No.3, september Tilgængelig på: Vinnicombe, S., Singh V., The 2003 Female FTSE Index, Centre for Developing Women Business Leaders, Cranfield School of Management, Tilgængelig på: 23 McKinsey (2007), op. cit.. Se også kapitel Adler, Roy D. (1998), op. cit.; resuméet af undersøgelsen fra dette kapitel er hentet fra: Simosko, N., Want Higher Profits? Smash the Glass Ceiling. - Kan findes på: 8

14 Omsætning Hvis man betragter profit som en procentdel af omsætningen, udkonkurrerede de 25 virksomheder de tilsvarende branchemedianer med 34 %. De kvindevenlige virksomheder fik i gennemsnit 6,4 %, mens gennemsnittet for deres branchemedianer var 4,8 %. Næsten to tredjedele af disse virksomheder udkonkurrerede deres median modpart. Formue Hvis man betragter profit som en procentdel af formuen, udkonkurrerede de 25 virksomheder branchemedianerne med 18 %. De kvindevenlige virksomheder fik i gennemsnit 6,5 %, mens gennemsnittet for deres branchemedianer var 5,5 %. Individuelt set udkonkurrerede 62 % af virksomhederne deres median modpart. Egenkapital Hvis man betragter profit som en procentdel af egenkapitalen, udkonkurrerede de 25 virksomheder branchemedianerne med 69 %. De kvindevenlige virksomheder fik i gennemsnit 26,5 %, mens gennemsnittet for deres branchemedianer var 15,7 %. Individuelt set udkonkurrerede 68 % af virksomhederne deres median modpart. Opdeling af data Resultaterne er endnu mere interessante, når opdeling af data ændres fra de 25 største virksomheder til top 10, 15 osv. som vist i tabellen nedenfor: Procentdel, hvormed kvindevenlige virksomheder overstiger branchemedianen, i form af... Profit som en procentdel af > Omsætning Formue Egenkapital Top 10 virksomheder Top 15 virksomheder Top 20 virksomheder Top 25 virksomheder Med andre ord er resultaterne for de top 25-virksomheder, der optrådte i denne undersøgelse, ganske konservative. Resultaterne er endnu mere dramatiske, når en mindre opdeling, som kun omfatter de mest kvindevenlige virksomheder, fremhæves. 9

15 Procentdel, hvormed kvindevenlige virksomheder oversteg deres branchemedian med hensyn til profit som en procentdel af egenkapital, omsætning og formue. Kilde: Adler, Roy D., Women in the Executive Suite Correlated to High Profits, Harvard Business Review, november 2001, p. 30. Selvfølgelig viser eller beviser korrelation ikke årsagssammenhæng. Der kan være en række grunde til, at undersøgelsens resultater er som angivet. Men på trods af den subjektive fortolkning af dataene er der ingen tvivl om, at der findes en positiv korrelation mellem eksistensen af et større antal af kvinder i ledelsen og en rentabilitet, der er højere end normalt, inden for et erhverv The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, (Catalyst, 2004) ( Bundlinjen: Forening af virksomhedspræstation og kønsforskellighed ) 25 Catalyst arbejder globalt med virksomheder og erhverv for at skabe rummelige miljøer og udvide muligheder for kvinder og erhvervslivet. I 2004 præsenterede Catalyst undersøgelsen, The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, sponsoreret af BMO Financial Group. Undersøgelsen analyserer fem års data for 353 Fortune 500 virksomheder. 25 Catalyst, The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, Catalyst, New York, Kan findes på: 10

16 26 Metode: En liste over alle virksomheder, der optrådte i Fortune fra 1996 til 2000, blev udarbejdet (med justeringer af navneændringer og fusioner og overtagelser). Denne liste blev indskrænket til kun at omfatte de virksomheder, for hvilke der fandtes mindst fire års data om økonomiske resultater (forrentning af egenkapital og samlede afkast til aktionærerne) samt kønsforskellighed i topledelsen. Den endelige stikprøve omfattede 353 virksomheder. De 353 virksomheder blev opdelt i kvartiler - med omtrent samme antal virksomheder i hver kvartil - baseret på kvinders repræsentation i topledelsen. De økonomiske resultater for virksomhederne i øverste og nederste kvartil blev sammenlignet. De 353 virksomheder blev opdelt i 11 branchesektorer, hvilket gjorde det muligt for forskerne at sammenligne de økonomiske resultater for virksomheder i øvre og nedre kvartiler efter branche. Af de 11 industrier i denne undersøgelse var der nok data (nok virksomheder i en bestemt branche) til at udføre analyser inden for fem brancher - forbrugsgoder, konsumvarer, finans, industri og informationsteknologi-/telekommunikationsservice. Undersøgelsesresultater: Virksomhederne med den højeste repræsentation af kvinder i deres topledelse oplevede bedre økonomiske resultater end virksomhederne med den laveste kvindelige repræsentation. Disse undersøgelsesresultater gælder for begge de økonomiske mål, der blev analyseret: Egenkapitalforrentning (ROE), som er 35 % højere, og samlede afkast til aktionærerne (TRS), som er 34 % højere. I hver af de fem analyserede brancher oplevede virksomhederne med den højeste kvindelige repræsentation i deres topledelse en højere ROE end de virksomheder, der har den laveste kvindelige repræsentation. I fire ud af fem brancher oplevede virksomhederne med den højeste kvindelige repræsentation i deres topledelse et højere TRS end dem, der har den laveste kvindelige repræsentation. Kilde: Catalyst, 2004 (http://www.catalyst.org) The Bottom Line: Corporate performance and Women s Representation on Boards, (Catalyst, 2007) 26 Fortune 500 er en årlig liste, der udarbejdes og offentliggøres af Fortune magazine, som rangerer de top 500 amerikanske offentlige selskaber målt efter deres bruttoomsætning. Den kan findes på 11

17 Women Matter (McKinsey, 2007) 27 Women Matter præsenterer resultaterne af en to-trins undersøgelse udført af McKinsey med henblik på at vurdere virkningen af kønsforskellighed på virksomhedens resultater. Women Matter viser, at de virksomheder, hvor kvinder er stærkest repræsenteret i bestyrelsen eller på topledelsesniveau, er de virksomheder, der klarer sig bedst med hensyn til både organisatoriske og økonomiske mål. Forskningen fandt sted i to på hinanden følgende trin: Først blev et proprietært McKinsey-diagnosticeringsværktøj (Organisational Performance Profile (organisatorisk præstationsprofil)) brugt til at måle en virksomheds organisatoriske dygtighed i forhold til ni kriterier: lederskab, retning, ansvarlighed, koordinering og kontrol, innovation, ekstern orientering, formåen, motivation, arbejdsmiljø og værdier. Med dette værktøj undersøgte McKinsey-eksperter evalueringer af medarbejdere i 231 offentlige og private virksomheder såvel som non-profitorganisationer og påviste en korrelation mellem en virksomheds dygtighedsgrad inden for disse ni organisatoriske dimensioner og dens økonomiske resultater. De virksomheder, der rangerer højest ifølge organisatoriske kriterier, havde en tendens til at have dobbelt så høje driftsmarginer og markedskapitalisering som de lavest rangerede virksomheder. Derefter valgte de 101 virksomheder, der offentliggør sammensætningen af deres styrende organer - primært store selskaber i Europa, Amerika og Asien - fra en bred vifte af brancher fra energi til distribution og finansielle institutioner. De analyserede svarene fra undersøgelsesrespondenter, og derefter sammenlignede de resultaterne for disse virksomheder i forhold til andelen af kvinder i deres styrende organer. 27 McKinsey (2007), p

18 Det viste sig, at virksomheder med tre eller flere kvinder i topledelsesfunktioner scorede mere i gennemsnit for hvert organisatorisk kriterium end virksomheder uden kvinder i toppen. Faktisk steg ydeevnen markant, når andelen af kvinder i en bestyrelse på omkring ti personer nåede mindst tre. Korrelation er ikke nødvendigvis årsag, men korrelationen mellem organisatorisk dygtighed og kvinders deltagelse i ledelsesorganer er alligevel imponerende. Det andet trin var at fastslå, hvorvidt virksomheder med kvindelige topledere også klarede sig bedre økonomisk. Til dette formål foretog McKinsey-eksperter en undersøgelse sammen med Amazone Euro Fond. De udvalgte de 89 europæiske børsnoterede virksomheder med den højeste grad af kønsforskellighed i topledelsesstillinger. Selskaberne blev udvalgt fra alle europæiske børsnoterede virksomheder med en børsværdi på over 150 millioner på grundlag af følgende kriterier: antal og andel af kvinder i direktionen, deres funktion (en administrerende direktør eller økonomidirektør har større vægt i virksomhedernes beslutninger end en kommunikationschef) og, i mindre omfang, tilstedeværelsen af mere end to kvinder i bestyrelsen eller statistikker om kønsforskellighed i årsberetningen. McKinsey analyserede derefter det økonomiske resultat for disse virksomheder i forhold til gennemsnittet for deres sektor. Der er ingen tvivl om, at disse virksomheder i gennemsnit klarer sig bedre end gennemsnittet i deres sektor i form af egenkapitalforrentning (11,4 % mod et gennemsnit på 10,3 %), driftsresultat (EBIT 11,1 % mod 5,8 %), og aktiekursstigning (64 % mod 47 % i perioden ). Disse statistisk set betydningsfulde undersøgelser viser, at virksomheder med en højere andel af kvinder i deres ledelsesudvalg også er dem, der klarer sig bedst. Selvom undersøgelserne ikke påviser en årsagssammenhæng, giver de os dog et faktuelt øjebliksbillede, som kun kan tale til fordel for en større ligestilling. Endelig foreslår Women Matter efter at have identificeret arbejdsmiljø og ændringer i personlige ambitioner som de største hindringer for kvinders repræsentation i ledelsesorganer metoder, der er baseret på god praksis, til at genopfinde modellen og øge kvinders deltagelse i erhvervslivet samt i topchefstillinger. 13

19 Kapitel 2: Har job et køn? 2.1. Oversigt Dette kapitel indeholder oplysninger om kønsopdeling og om, hvorledes det påvirker virksomhedernes resultater. Det viser først den aktuelle situation med hensyn til, hvordan kvinder og mænd er forskelligt fordelt på EU's arbejdsmarked og afslører, hvordan denne situation kan tilskrives den fortsatte eksistens af fastlåste kønsrollemønstre. Derefter går det videre til at vise, hvordan disse stereotyper er langt fra nutidens faktiske individuelle talenter, evner og ambitioner for både kvinder og mænd. Det giver nogle eksempler på, hvordan disse fordomme kan overvindes gennem praktisk handling i virksomhederne, hvilket kan medføre fordele, ikke kun for kvinder, men også for mænd og for virksomhedens produktivitet Den aktuelle situation Køn og beskæftigelsesfrekvensen i EU Gennemsnitlig beskæftigelsesfrekvens i 2007: 71,6 % for mænd og 57,2 % for kvinder. Gennemsnitlig ledighedsfrekvens i 2007: 9 % for kvinder, og 7,6 % for mænd, med en gennemsnitlig forskel på 1,4 %. Den gennemsnitlige frekvens for deltidsarbejde i 2007: 31,4 % for kvinder og 7,8 % for mænd. Den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse satte sig som mål at opnå en beskæftigelsesfrekvens for kvinder på 60 % i I de seneste år har kvinders beskæftigelse oplevet konstant vækst, med en frekvens, der er væsentligt højere for kvinder end for mænd, og den nåede et gennemsnit på 57,2 % for EU27 i På trods af denne positive tendens er beskæftigelsesfrekvensen for kvinder stadig lavere end for mænd i alle EU-lande, dog med store variationer. I 2007 er kløften for beskæftigelsesfrekvensen mellem kvinder og mænd varierende fra mindre end 5 procentpoint i Finland og Sverige til mere end 25 procentpoint i Grækenland og Malta. Den gennemsnitlige ledighedsfrekvens er tilbøjelig til at være højere blandt kvinder. I 2007 blev de største forskelle til skade for kvinder fundet i Grækenland (8), Spanien (5,3) og Italien (3,4). I syv lande var frekvensen for mænds ledighed højere end for kvinder (Tyskland, Estland, Irland, Letland, Litauen, Rumænien og UK). 28 European Commission, Report on equality between women and men 2008, COM(2008)10 final. Tilgængelig på: 14

20 KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL Har job et køn? Flertallet af deltidsansatte er kvinder. I 2007 var andelen af kvindelige ansatte, der arbejdede på deltid i EU-27, 31,4 %, mens det tilsvarende tal for mænd var 7,8 %. Andelen af kvindelige deltidsansatte oversteg 30 % i Frankrig, Danmark og Luxembourg, 40 % i Sverige, Østrig, Belgien, Storbritannien og Tyskland, og nåede endog 74,9 % i Holland. Omvendt var andelen af deltidsansatte blandt kvindelige arbejdere meget lav i Bulgarien, Slovakiet, Ungarn, Tjekkiet og Letland. Kilde: Europa-Kommissionen, Report on equality between women and men 2008, COM(2008)10 final. (Data Eurostat 2007) Køn og kandidater 29 Mænd udgør kun % af kandidaterne i erhverv i forbindelse med socialforvaltning og sundheds- og uddannelsessektoren. Kvinder udgør mellem 60 % og 70 % af kandidater i erhverv i forbindelse med uddannelse af lærere og de adfærdsmæssige og sociale videnskaber. Mænd er mellem 70 % og 80 % af de kandidater i erhverv, der beskæftiger sig med handel og administration, fremstilling og behandling af materialer, matematik, statistik og transport. Køn og beskæftigelsessektorer % af de beskæftigede inden for uddannelse og socialforvaltning er kvinder. 62 % af de beskæftigede inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri er mænd. 34 % af de beskæftigede inden for fremstillingsindustrien er kvinder. Køn og socio-professionelle kategorier 31 Kvinder udgør 75 % af dem, der er regelmæssigt beskæftiget inden for administration og 65 % af personalet i servicesektoren og af salgsassistenter i butikker og markeder. Mænd udgør det store flertal (79 %) af dem, der er regelmæssigt beskæftiget i drift eller installation af maskiner, og af montører, og 85 % af håndværkere og personer, der er beskæftiget inden for håndværkserhverv. Omkring 2,6 % af mænd i beskæftigelse i EU arbejder som computerfagfolk eller som computerassocierede fagfolk (ISCO-kategorierne 213 og 312), næsten fire gange så mange som kvinder (0,7 %). Denne forskel er mere end 3 til 1 i næsten alle lande og over 5 til 1 i Holland, Østrig og Portugal Eurostat, The Life of Women and Men in Europe. A statistical portrait 2008, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Kan findes på: pp (Kilde: Kilde: Eurostat, UOE, 2004) Eurostat, The Life of Women and Men in Europe. A statistical portrait 2008, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Kan findes på: pp (Kilde, Eurostat, LFS). Eurostat. The Life of Women and Men in Europe, a statistical portrait, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Kan findes på: pp Datakilde: Eurostat, Labour Force Survey, 2005 og

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere