KURT BERTELSEN CHRISTENSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURT BERTELSEN CHRISTENSEN"

Transkript

1 KURT BERTELSEN CHRISTENSEN Miljøaktivist og forhenværende kystfisker. Jeg har været på havet det meste af mit liv, først som skibskok og fra 1975 og frem til 1990 som fisker. Derfra blev jeg miljøaktivist inden for fiskeri og havmiljø, afbrudt af filosofi og andre studier. Jeg var med til at starte og opbygge Landsforeningen Levende Hav i 1995, som jeg også har været formand for de fleste år frem til En meget spændende periode af mit liv, hvor jeg i et tæt samarbejde med mange gode mennesker fik udviklet og gennemført flere større og mange mindre fiskeri-, havmiljø- og udviklingsprojekter. Denne artikel er en sammenfatning af mine erfaringer og overvejelser i forbindelse med dette arbejde.

2 LAV SØM AF DEM! EN FORTÆL- LING OM DANSK FISKERI AF KURT BERTELSEN CHRISTENSEN Dansk fiskeri er på røven bestandene er truede og fiskerne dybt forgældede. Det er resultatet af en uansvarlig fiskeriforvaltning, som i udviklingens hellige navn har givet milliarder af kroner i støtte til et brutalt fiskeri, som har undermineret erhvervets grundlag. I et sidste desperat forsøg på at redde, hvad reddes kunne, besluttede regeringen i 2005 at privatisere fiskeressourcerne, men det har ikke hjulpet, tværtimod. Hvis fiskeriet skal have en fremtid, må vi starte helt forfra og skabe et fiskeri baseret på fælles forvaltning af ressourcerne til gavn og nytte for såvel havmiljøet som en naturlig erhvervsudvikling i de danske udkantsområder. Dette er historien om erhvervsfiskeriet i Danmark, som jeg lærte det at kende med overfiskeri, faldende fiskebestande og EUs milliarder af støttekroner. Det er historien om et erhverv, som mistede sig selv, men det er også historien om, hvordan vi måske kan få det vigtigste, og dermed også noget af fiskeriets oprindelige sjæl, tilbage igen og i denne sammenhæng til gavn og nytte for den naturlige erhvervsudvikling i udkantsområderne. Artiklens titel er taget fra dokumentarfilmen Jagten på den sidste torsk (2002), hvor en norsk kystfisker fortæller, hvorfor det er gået så grueligt galt i fiskeriet, og hvorfor vi hurtigst muligt må afvikle trawlfiskeriet. Journalisten lytter undrende og længe og stiller så til sidst det indlysende spørgsmål: Jamen, hvis det, du siger, er rigtigt, hvad stiller vi så op med de mange hundrede store, nye og kostbare trawlere, der nu findes i fiskeriet? Uden tøven lyder det fra kystfiskeren: Lav søm af dem. Det er måske ikke en opsigtsvækkende dom i det samfund, som omgiver fiskeriet, men det er det indenfor fiskeriet, hvor hvert fartøj, uanset størrelse, ses som et resultat af den enkelte fiskers indsats og drømme. I fiskerens selvforståelse er han altid på vej fra den lille jolle mod det største fartøj. Selvfølgelig sætter de mange ophugningsrunder, nye selskabsformer og handel med kvoter store spørgsmålstegn ved denne 17

3 selvforståelse, men det er fortsat de drømme, der driver de fleste fiskere på havet. Det er ikke fiskernes drømme, som er fiskeriets største problem. For fik fiskeriet lov til at udvikle sig uden økonomisk indblanding udefra, så kunne man et meget langt stykke af vejen godt tale om en naturlig økonomisk vækst i fiskeriet. Et sådant fiskeri ville regulere sig selv og ikke mindst i tide, dvs. før bestandene blev fisket i bund. Men de sidste 30 år er det ikke fiskeriet selv, men derimod fiskeripolitikken i EU, som har formet fiskernes drømme om større og større fangster og mere og mere avancerede fartøjer. Det er sket gennem en helt igennem uansvarlig fiskeri- og støttepolitik, der har fjernet ansvaret fra fiskerne. I dag omsætter fiskeriet i Danmark for ca. 2-2,5 mia. kr. om året og modtager (alt efter om der også er ophugningsrunder) mio. kr. i støtte. Alligevel viser langt hovedparten af fiskeriet røde tal på bundlinen. Samtidig er fiskeriet det mest olieforbrugende erhverv i Danmark, og det betyder, at når olien er dyr, udgør den op mod % af driftsudgifterne, og det til trods for at fiskeriet som det eneste erhverv i Danmark, er fritaget, for at skulle betale kuldioxid-afgift. Når en borger i Danmark betaler 8-9 kr. for en liter dieselolie, betaler de store trawlere 3-4 kr. pr liter. De moderne trawlere med deres kæmpetrawl og avancerede tekniske systemer er altså i dag meget langt fra et resultat af fiskernes egen indsats. De ville ikke være bygget uden de mange former for offentlig støtte. Det er selvfølgelig umuligt at forestille sig, hvordan dansk, og for den sags skyld europæisk, fiskeri ville have set ud i dag uden de mange mia. euro, der er givet til fiskeriet, siden EU fik sin fiskeripolitik i Figur 1. Der er givet mange støttekroner til investeringer i større, mere avancerede og mere forurenende fiskefartøjer. 18

4 Et faktum er det imidlertid, at langt størsteparten af de store, nye fartøjer, som koster alt mellem millioner kroner, ikke ville være søsat uden EU-støtten. Den offentlige støtte er blevet en forudsætning for overhovedet at få finansieret projekterne. Så den norske kystfisker siger noget nær alt om, hvad der er gået galt i fiskeriet det har simpelthen mistet sig selv. Spørgsmålet er: Hvordan kan i det mindste noget af dette fiskeri finde sig selv igen? Før jeg prøver at svare på det, må vi først se lidt på historien. Vækst-katastrofen Grafen i figur 2 er lavet med udgangspunkt i data for landinger af tons fisk, som prof. Poul Holm og hans gruppe fra Syddansk Universitet har registreret helt tilbage fra Det ser dramatisk ud, og det er det også. Frem til 2. Verdenskrig er der en jævn stigning i mængderne. I denne periode skete der store ændringer i fiskeriet, men tilsyneladende ikke ret meget mere, end ressourcerne kunne klare. Fiskeriet blev motoriseret, og samtidig blev fiskeriet bygget op på den jyske vestkyst i Nordsøen. Det skete i takt med anlæg af nye havne samt forbedringer af infrastrukturen på vestkysten. Hvor fiskeriet i de indre farvande helt frem til omkring 1920 var langt det vigtigste, kommer ca. 80% af landingerne i dag fra Nordsøen. Det mest markante i kurven er imidlertid den store pukkel, der starter omkring 1965 og løber ud i Denne pukkel afspejler hovedsageligt industrifiskeriet efter sild og tobis til fiskemel og olie, men også torsk gemmer sig i den. I 1965 landede danske fiskere omkring tons og stort set det samme gjorde de i Heraf er ca tons konsumfisk som torsk, rødspætte, sild osv. i dag. I perioden fra 1965 til 1980 stiger fang- Figur 2. Udviklingen i fiskemængden. Kilde: Poul Holm, SDU. 19

5 sterne til ca. 2 mio. tons, men så kollapser Nordsøens bestand af sild, hvorefter dette fiskeri må indstilles, og tobisfiskeriet tager over. Nu landes der altså igen noget nær det samme som i Inden uddybningen af disse forhold, nogle nøgletal: I 1965 var der registrerede fiskere og mere end 6000 kommercielle fartøjer. Fiskeriet beskæftigede mere end m/k. I dag er der under 700 kommercielt aktive fartøjer, og der er færre end 1500 registrerede fiskere i den aktive flåde. Der er ca ansatte i det, man kalder fiskeindustrien, og så er der smede, revisorer, vodbindere etc. I puklen ser vi altså først og fremmest sild og tobis til fiskemel og olie. Dertil skal føjes det store torskefiskeri i Østersøen, som voksede frem i 1970 erne og 1980 erne med landinger på omkring tons, hvorefter også det kollapsede. I dag ligger det som før puklen. Fratrækker vi disse markante bidrag til puklen, ser det ud til, at konsumfiskeriet over årene er faldet med ca. 50 % i mængder. Det hænger dog også sammen med, at der i dag ikke spises så meget sild fra de danske farvande som før, hvorfor denne fisk overvejende bruges til fiskemel og olie. Så ser man på alle fiskemuligheder under et, er der fortsat betydelige fiskeressourcer i havet. Men det ændrer ikke ved det faktum, at den samlede kommercielle fiskebestand er blevet signifikant nedfisket. Og det problem vil blot vokse, hvis vi fortsætter med at fiske, som vi gør i dag. Hvorfor det? Fordi den vigtigste faktor i hele denne sag ikke er biologisk, men teknologisk. Siden 1965 har der været tale om 20 intet mindre end en teknologisk revolution indenfor fiskeriet og den foldede sig ud i en natur, som intet forsvar havde mod denne såkaldte udvikling. Sådan er det jo over alt, siger man. Og det er jo rigtigt, men denne såkaldte udvikling efterlader altså beviseligt en forarmet natur i sit kølvand. I den første tid kunne man kompensere for elendighederne ved mere teknologi og større investeringer. Man fik større og større skibe, der kunne komme længere og længere ud, fiske på dybere og dybere vand og blive ude i storm og kuling. Man anskaffede sig fiskeredskaber, der i dag sluger en jumbojet i bredden og rundetårn i højden. Og de nye store trawl og vod fik man ved sindrige systemer udviklet til, at man kunne kravle rundt i sten og på de store stenrev. GPS, lod og sonar er i dag udviklet til militær præcision og samtidig er fartøjernes motorer vokset fra de 5 HK DAN diesel, som motoriserede fiskeriet for 100 år siden, til i dag at være på 5000 HK på skruen og 1000 HK ekstra til el og hydraulik. Det er offentlige investeringer og støtteordninger, der har presset en udvikling frem, som ikke alene har forarmet havnaturen, men også har taget fiskeriet og lokalsamfundene som gidsel.

6 Og hele denne såkaldte udvikling er resultatet af en bevidst politik ført fra oven, for det er ikke først og fremmest fiskerne og ej heller de lokale fiskersamfund, der har ønsket det sådan. Det er de massive offentlige investeringer i havne og anlæg sammenholdt med lukrative støtteordninger til de super-effektive fartøjer, der har presset en udvikling frem, som ikke alene har forarmet hav-naturen, men også i dag har taget fiskeriet og lokalsamfundene som gidsler. Tilbage i 1965, hvor denne udvikling for alvor tog fart, kunne man fragte de største trawl på en trækvogn og voddet på en cykel. I dag kommer et enkelt trawl i flere lastvogne med store kraner. Trawl og vod blev bjærget i hånden i I dag skal der kæmpe spil og kraner om bord til formålet. I 1965 var der selvfølgelig også problemer i fiskeriet, men det var på markedet. Fisk var der mange af, så mange at industrifiskerne kunne levere hele skibslaster af store torsk, kuller og sej til fiskemelsfabrikkerne (og det er ikke noget, jeg har hørt eller læst, det har jeg selv har stået og set på i 70 erne). Der var mange fisk i havet dengang, det er der ikke i dag. Da jeg selv startede i midten af 70 erne som garnfisker, var garn rigeligt til at fange torsk for et fartøj og en mand. I dag ville de ikke engang række til at fange de fisk, jeg selv kan spise. Derfor må man i dag bruge 100 avancerede garn, som i dag må sættes længere og længere fra land. Dengang havde kun de færreste et ekkolod, der i godt vejr meget utydeligt viste skipperen, hvor dybt der var, og om der var sten eller sandbund. I dag kan skipperen også i stormvejr, ned til halve meter, finde en bøje midt ude i Nordsøen. Og med sine farveekkolod og sonar i 3D får han direkte viden om hvilke fisk - om nogen - der befinder sig i nærheden af fartøjet eller er på vej ind i trawlet, ligesom han kan se alle forhindringer på bunden. I dag forsøger han heller ikke som før at undgå store sten, vrag eller stenrev, fordi de kunne ødelægge hans redskaber. Tværtimod opsøger han dem, for der gemmer de sidste fisk sig. Denne teknologiske revolution i fiskeriet er altså ikke resultatet af en situation, hvor det var fiskeriets økonomiske overskud som bestemte udviklingen. Udviklingen blev snarere bestemt af de offentlige tilskud. Hvordan kunne det gå så galt? Svaret finder man i fiskeriforvaltningen, dvs. i fiskeripolitikken. Milliarder er gennem årene brugt på ophugning af fiskefartøjer, herunder også store jerntrawlere. Men der blev ikke lavet søm af al den megen metal. For der blev givet ligeså mange milliarder i støtte til bygningen af nye, større og mere effektive trawlere, hvorved man blot accelererede den udvikling, som med tiden har undermineret selve grundlaget for fiskeriet. De ansvarlige har til stadighed bortforklaret kritikken med henvisning til de fiskeripolitiske realiteter i og uden for Danmark: Vi er nødt til at følge med udviklingen, ellers vil dansk fiskeri blive løbet over 21

7 ende i det fælles europæiske hav, har man sagt. Og det er jo svært at stille de ansvarlige til ansvar, når de blot følger udviklingen, men samtidig er det her, fisken ligger begravet, for det er jo netop udviklingen, der har ødelagt fiskeriet. Og udviklingen er jo ikke kommet af sig selv, tværtimod er den et resultat af en bevidst politik. 22 I egen selvforståelse har fiskeriforvaltningen i hvert fald siden 1983, hvor EU fik sin første fiskeripolitik, gjort, hvad den kunne for at bevare fiskeressourcerne. Stillet overfor de faldende fiskebestande har man derfor disket op med et hav af bortforklaringer: Første bortforklaring: Det er de europæiske fiskeriministre, der har forhandlet sig frem til for store fiskekvoter og set bort fra den biologiske rådgivning. Anden bortforklaring: Det er det ulovlige fiskeri, der er årsag til overfiskeriet. Tredje bortforklaring: Det er klimaforandringer eller flere fugle og havpattedyr i bestemte områder, der er årsag til de faldende bestande. Vi har fået skabt en fiskeflåde bestående af nogle få, men meget kostbare fartøjer, som kun kan drives rentabelt under meget optimistiske betingelser Den eneste forklaring, man konsekvent undviger, er den, der lægger ansvaret på forvaltningen selv. At det er forvaltningen, der har dræbt fiskeriet, er jeg ikke et sekund i tvivl om. Det står mere og mere klart, at denne forvaltning har gjort noget uopretteligt ved dansk og europæisk fiskeri. Vi har fået skabt en fiskeflåde bestående af nogle få, men meget kostbare fartøjer, som kun kan drives rentabelt under meget optimistiske betingelser: Lave energipriser, høje priser på fisk, en meget lav rente, billig arbejdskraft og meget store offentlige tilskud. Hvor fiskeriet tidligere blev reguleret i et samspil mellem naturen, fiskerne og de overvejende lokale markeder, er det i dag først og fremmest reguleret af de nævnte politiske betingelser. Og disse betingelser har altså ikke blot ført til en forarmelse af naturen, men også til en affolkning af de lokale kystfiskersamfund samt en gældsætning af fiskeriet. Lad os se på et par billeder fra fiskeriet. Det er ikke videnskabelige sandheder, hvorfor de også tit bliver angrebet af de magthavere, der hævder at basere sig på videnskaben. Men der findes ikke videnskabelige sandheder vedrørende fiskeriet, dertil er emnet alt for kompliceret. Det man derfor kalder videnskabelige sandheder er blot nogle meget forsimplede modeller, der forenkler de komplekse sammenhænge, og derfor ofte giver et forfejlet billede af situationen. Et eksempel herpå er den fødekæde-model, som fiskeriforvaltningen bruger til at beregne fiskekvoter for forskellige arter. Problemet med denne type

8 model er, at den ikke svarer til virkeligheden, hvilket bl.a. er blevet påvist i en artikel i tidsskriftet Science fra 1998 med titlen Fishing Down Marine Food Webs. Her dokumenteres det, at fiskebestande indgår i komplekse netværk frem for i simple fødekæder. Men når det er tilfældet, så er vi også henvist til at tegne billeder frem for at beregne os frem til den videnskabelige sandhed. Første billede: Det meget omtalte og meget velundersøgte kollaps af torskefiskeriet på The Grand Banks ved New Foundland og Labrador. Frem til starten af 1950 havde det fiskeri foregået nogenlunde jævnt med et fisketryk på ca tons/år af torsk, sej og kuller. Fra 1950 tog fiskeriet til på de kanter som andre steder, f.eks. i Nordsøen, og da det var på sit højeste høstede man mere end tons/år. Fra 1990 var det slut, helt slut. Fiskeriet af torsk døde ud. Fiskerne stiller om og begynder at trawle efter rejer og hummere, og 10 år senere er dette fiskeri, målt på økonomien, lige så stort som det tidligere fiskeri af torsk, sej og kuller. Hvordan nu det? Det er her den ovennævnte netværksforståelse kommer til sin ret. For når man meget hurtigt fjerner de øverste led i et netværk, får det stor betydning for de bestande, som de levede af, hvilket var tilfældet i dette system. Og når fiskeriet fortsætter med et intensivt trawlfiskeri med meget mindre masker end det direkte fiskeri efter torsk, og deraf følgende store bifangster af yngel, er det den bedste forklaring på, hvorfor torsk og sej ikke vendte tilbage til de områder, selv om det direkte fiskeri af disse arter ophørte. Andet billede: De indre danske farvande. I dag er der ikke meget tilbage af de bestande af torsk og fladfisk, som tidligere, sammen med ål, udgjorde de vigtigste fiskerier i Danmark. Hvorfor? Forureningen og de deraf affødte tilbagevendende iltsvind er en meget vigtig faktor. Men det er ikke hele forklaringen. En ligeså vigtig forklaring er trawlfiskeriet på sten og stenrev, som har decimeret torskebestanden og derved fået bestanden af jomfruhummer til at vokse. Som reaktion herpå omstillede man fartøjerne til trawlfiskeri af hummer, hvilket bevirkede, at hummerbestandene ikke fik mulighed for at vokse. Alligevel kæmper hummertrawlerne for at holde skruen i vandet. Ikke i kampen for større kvoter, for de fanger sjældent mere end 50% af deres kvoter, men i kampen for mere offentlig støtte som kompensation for de høje oliepriser og de faldende priser på hummere. Tredje billede: Limfjorden. Fra 1900 og frem til 1980 var der et betydeligt fiskeri i Limfjorden, også af fladfisk og torsk. Her har forureningen også spillet en hovedrolle. Men ligeså vigtig er det, at sammen med forureningen voksede bestandene af blåmuslinger, hvorfor Limfjordsfiskeriet omstillede til skrabning af muslinger, som netop burde blive i Limfjorden, fordi blåmuslinger filtrerer vandet for de næringsstoffer, der nu er alt for mange af. Men også dette fiskeri lever på lånt tid, for i dag kan den danske industri købe langt billigere muslinger, enten i Sydamerika eller 23

9 Figur 3. Torskebestanden er for stærkt nedadgående. Kilde: Fiskeridirektoratet. fra den hastigt voksende opdrætsindustri. Selv om muslingeskrabet af mange gode, miljømæssige grunde burde lukkes i dag og ikke i morgen, er det helt åbenbart en beslutning, som er vanskeliggjort af fiskeriforvaltningen, som har så meget i klemme. For skiftende ministre, men samme embedsmænd, har igen og igen fremstillet muslingeskrabet i Limfjorden som et mønstereksempel på det forvaltede fiskeri. Derfor har man også postet millioner af kroner i støtte til moderne fartøjer og den tilhørende industri, hvorfor man i dag kæmper desperat for at holde et døende erhverv oven vande. Fjerde billede: Når du handler et kg frisk hvidfisk hos din fiskehandler, betaler du mere end 100 kr/kg for den hele fisk. Når du handler et kg frossen fileteret hvidfisk (ca. 50 % af den hele fisk) i dit supermarked, er prisen et pænt stykke under prisen hos fiskehandlerne. Sådan er det her i landet, og sådan er det også i de fiskespisende sydeuropæiske lande, dog med den undtagelse, at i de lande koster den friske fisk noget nær dobbelt så meget som her i landet. En dansk fiskers fangst har altså to retninger: Enten går den direkte ud på det ferske europæiske konsummarked for at blive konsumeret hurtigt og til en høj pris. Eller den sendes til en fabrik i Østasien, hvor den skæres til filet og pakkes i farvestrålende miljømærket emballage for endelig at blive solgt som billig, frossen fisk på verdensmarkedet. Og dér i supermarkedets frysediske kan den så ligge i mindst et år, inden sidste salgsdato er overskredet. Denne billige, frosne og ofte næsten tilberedte fisk får folk til at fravælge de ferske fisk. Og hvis folk overhovedet køber ferske fisk, så kommer de i mindre og mindre omfang fra havet, men i stedet fra den eksplosive 24

10 opdrætsindustri, hvor fiskene fedes op som grise. Femte billede: I 2003 ramte dansk fiskeri det seneste store kollaps i en vigtig fiskebestand, da det ellers så højt besungne tobisfiskeri ramte muren. Tilbage lå hundrede af store jerntrawlere og deres industrier i en tilstand af chok og vantro, som i dybde, men ikke i omfang, bedst tåler sammenligning med det, der skete på New Foundlands og Labradors kyster i Intet kunne redde det store fiskeri og et par år efter, i 2005, stod det VK-regeringen krystalklart, at enten afskaffede de det sidste af den fælles forvaltning gennem en privatisering af alle kvoter og rettigheder, eller også måtte de finde op mod en mia. kroner, som kunne redde Fiskeribanken og de private banker fra de meget store tab, der fulgte med tobisbestandens kollaps. Med en snæver fiskeripolitisk aftale med Dansk Folkeparti overdrog de kvoterne og rettighederne som privat ejendom til de personer, som ejede fiskefartøjerne, i den såkaldte danske FKA (Fartøjs Kvote Andele) model. Uanset de rød-hvide farver er FKA en benhård, privatøkonomisk model, som kun de ansvarlige og hard-core markedsfundamentalister tror, vil gavne og styrke fiskeriet. Privatiseringen af fiskeressourcerne Med FKA-modellen overdrager samfundet kvoter og rettigheder til fiskernes private ejendom. Men det er vel at mærke de historiske kvoter og rettigheder, dvs. de samme kvoter og rettigheder, som er årsagen til fiskeriets problemer. Den gav store gevinster til dem, der kom ud af fiskeriet med FKA-modellen, mens den efterlader dem, der købte kvoter og rettigheder med en gæld, der kun kan betales, når alt i fiskeriet fremadrettet går op i en større helhed, dvs.: Lave olie- og mandskabs-udgifter, høje priser på fisken, lave renter og store offentlige tilskud. Sådanne gunstige betingelser eksisterer sjældent i virkeligheden, og derfor er det gået rigtig skidt, og hvad værre er, det bliver ikke bedre i fremtiden. Der er nu under 700 aktive fartøjer tilbage i dansk fiskeri, hvilket omfatter alle skibe, der omsætter for mindst kr. om året, hvilket er så lav en omsætning, at selv en jolle med én mand ombord har svært ved at leve af det. Ud af de disse 700 fartøjer er der ca. 250, som vi med nogle modifikationer kan kalde kystfiskere. Det er mindre fartøjer med en eller to mand om bord, som fisker på en måde, der minder om det meste af fiskeriet tilbage i Resten er et par hundrede mellemstore fartøjer, som er nogenlunde moderne og effektive samt 250 store fartøjer, som er meget moderne og effektive. Hvorfor lovpriser de ansvarlige FKAmodellen, når den beviseligt udrydder fiskeriet og fortsat giver røde tal på bundlinen? Ja, det gør de selvfølgelig, fordi de selv har skabt den og tvunget den ned over hovedet på fiskerne, som for mere end 70% vedkommende var imod. Forvaltningen kunne ikke få privatiseringen gennemført under ministrene Henrik Dam Kristensen, Ritt Bjerregaard og Marianne Fischer-Boel, som udtalte sig direkte imod systemet. Men 25

11 det lykkedes under Hans Christian Schmidt med støtte fra Dansk Folkeparti og de store i dansk fiskeri. Og da den politiske beslutning var en realitet i oktober 2005, accepterede erhvervet også systemet. Ikke fordi flertallet så lyset, men fordi fiskerne ikke havde noget andet valg end enten at sælge eller købe kvoter og rettigheder. De kloge solgte de mindre kloge købte! Under forhandlingerne omkring FKA lå ministeren vandret på pendulfart rundt til alle fiskehavne med hirden af sine embedsmænd for at gøre fiskerne klart, at den politiske beslutning var taget, og at de alle gjorde klogest i at rette sig ind efter denne nye politiske realitet. Fiskerne blev ganske enkelt banket på plads. Hvad skulle de ellers gøre? Alt afhængig af prisudviklingen på markedet for kvoter og rettigheder havde alle jo tilsyneladende fået værdier, som kunne sælges og belånes. Fiskerne blev lokket af hurtigt tjente penge, og i de første år så man nogenlunde lyst på fremtiden. Priserne på kvoter steg oven i købet i de første år, ikke fordi fiskeriet var godt og lovende, men alene fordi bankerne i de år havde rigeligt med penge og var meget villige til at låne dem ud. Da kvotepriserne var højest, kostede en torskekvote omkring 300 kr/kg i dag er den faldet til det halve. Og sådan er det gået for alle kvoterne, ja, i dag kan mange kvoter ikke engang sælges, hvilket hænger sammen med, at stigende driftsudgifter, faldende Figur 4. Udviklingen i erhvervsfiskeriet. Kilde: Fiskeridirektoratet. 26

12 fiskepriser og svigtende fiskerier siden 2006 har givet røde tal på bundlinen. Fiskeriet i dag er dybt forgældet og frygter mest af alt de forventede rentestigninger. Priserne på fisk falder og falder, og prisen på olie stiger. Men alle holder kæft og forsøger at holde skruen i vandet vha. billig arbejdskraft fra Polen og de Baltiske Lande. Danmarks Fiskeriforening holder kæft, for de støttede jo i sin tid systemet. Kvoteejerne holder kæft for ikke at forringe deres muligheder for at komme af med deres kvoter. Bankerne holder kæft for ikke at skabe panik i en i forvejen kriseramt branche. Og regeringen og embedsapparatet holder kæft, for hele dette system var jo oprindeligt deres opfindelse. Til gengæld kunne man have forventet, at oppositionen i Folketinget ville have gjort noget mere i denne sag. Men fiskeriet er ikke en sag, som politikerne tager fat i med deres gode vilje, for det er ikke nogen vindersag, tværtimod har der altid kun været tabere på den fiskeripolitiske arena. Vi må vaske tavlen ren Dansk fiskeri er kort sagt på røven, og det nytter ikke længere at forsøge at redde det med kortsigtede lappeløsninger. Hvis man vil en fremtid for dette erhverv, må tavlen viskes ren, og vi må starte forfra, helt fra grunden af. Vi må i Danmark, som man allerede er startet på Island, i gang med at få tilbageført kvoter og rettigheder til det, vi meget forenklet kalder kystfiskeriet. Kystfiskeriet er ikke et dækkende begreb for fremtidens fiskeri, men der starter vi. Vi bliver simpelthen nødt til fremadrettet at give positiv særbehandling til det fiskeri, som er naturskånsomt, og som kan drives på en bæredygtig måde. Og det skal forstås i den brede forstand, der medtager alle miljøpåvirkninger i hele kæden fra hav til bord. På Island har den nye regering besluttet, at man hvert år vil tilbageføre mindst 5% af kvoter og rettigheder fra privat til fælles ejendom. Det giver de mindre fartøjer og de mere skånsomme metoder en fremtid indenfor fiskeriet. Et andet sted, vi kan lære af, er fiskeriforvaltningen på Nova Scotia. Her har man haft succes med et system, hvor fiskerne selv vælger, om de vil tilhøre et segment, som kan handle med kvoter og rettigheder, eller et segment, som ikke kan gøre det. Den frivillighed sikrer, at alle kan være med og giver dermed også plads til, at de mindre fartøjer kan tilslutte sig det omsættelige segment. Vi kan drage ved lære af mange forskellige, konkrete erfaringer, men perspektivet må være at genetablere et fiskeri, der er bæredygtigt i såvel miljømæssig, social og økonomisk forstand, hvilket det nuværende fiskeri absolut ikke er. Grundstammen i et sådant fiskeri må være kystfiskeriet, sådan som det også var tilfældet for blot en generation siden. Dette fiskeri var ikke blot skånsomt mod havmiljøet og de forskellige bestande af fisk. Det brugte også langt mindre energi end det moderne, brutale fiskeri. Det leverede friske fisk til den danske befolkning, som dermed fik et både sundt og ernæringsrigt bidrag til kosten. 27

13 Endelig, og meget vigtigt i dag, skabte det arbejdspladser og bidrog til fællesskabet i de mange lokale kystfiskersamfund, som i dag går under navnet udkantsdanmark. Den sørgelige historie om udkantsdanmarks forfald er et langt stykke af vejen også historien om kystfiskersamfundenes forfald. Den sørgelige historie om udkantsdanmarks forfald er et langt stykke af vejen også historien om kystfiskersamfundenes forfald. Derfor er det glædeligt, at mange mennesker i denne glemte del af landet nu åbenbart har fået nok. Men en politik for at vende udviklingen i udkantsdanmark må ikke alene handle om at sikre offentlige institutioner i lokalsamfundene, men må i lige så høj grad rette sig mod at genskabe et lokalt forankret erhvervsliv. Her kan en genrejsning af kystfiskeriet være et vigtigt bidrag. 28

14 Anbefalet videre læsning Hjemmesider Levende Havs hjemmeside (her findes artikler, rapporter og anden form for information og dokumentation om denne artikels emne) 29

John Holten-Andersen Toke Haunstrup Christensen Kristine Cecilie Holten-Andersen Steffen Foss Hansen Kurt Berthelsen Christensen Safania Eriksen

John Holten-Andersen Toke Haunstrup Christensen Kristine Cecilie Holten-Andersen Steffen Foss Hansen Kurt Berthelsen Christensen Safania Eriksen John Holten-Andersen Toke Haunstrup Christensen Kristine Cecilie Holten-Andersen Steffen Foss Hansen Kurt Berthelsen Christensen Safania Eriksen Maria Gjerding Helle Heckmann Jørgen Stig Nørgård Ole Busck

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

John Holten-Andersen Toke Haunstrup Christensen Kristine Cecilie Holten-Andersen Steffen Foss Hansen Kurt Berthelsen Christensen Safania Eriksen

John Holten-Andersen Toke Haunstrup Christensen Kristine Cecilie Holten-Andersen Steffen Foss Hansen Kurt Berthelsen Christensen Safania Eriksen John Holten-Andersen Toke Haunstrup Christensen Kristine Cecilie Holten-Andersen Steffen Foss Hansen Kurt Berthelsen Christensen Safania Eriksen Maria Gjerding Helle Heckmann Jørgen Stig Nørgård Ole Busck

Læs mere

The Danish Society for A Living Sea. EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247}

The Danish Society for A Living Sea. EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247} EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247} Indsendt af Landsforeningen Levende Hav Hemmedvej 59. Hemmed. DK-8585 Glesborg Danmark Indledning

Læs mere

Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv

Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv - miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens tale til konferencen Fremtidens Øresund 3. februar 2016 (Det talte ord gælder) Indledning 1.

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

Figur 1: Verdens største fiskerinationer 2010. Kilde: fisheries.is

Figur 1: Verdens største fiskerinationer 2010. Kilde: fisheries.is Abstrakt Denne rapport har til formål at give et overblik over Islands fiskerisektor, herunder størrelse og betydning for landets økonomiske balance. Den viser samtidig den nuværende status og hvilke udviklinger,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 376 Offentligt ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Det danske kystfiskeri er i dag

Læs mere

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Peder Andersen (med bidrag fra Max Nielsen) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet pean@ifro.ku.dk? Præsentationen 1. Hvad har vi lært?

Læs mere

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik FAZER FOOD SERVICES Fiskepolitik Stærk holdning til brug af fisk og skaldyr I Fazer Food Services har vi en holdning til de madvarer, vi serverer for vore gæster. Vi erkender, at vi som markedsledende

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Systematisk piratfiskeri i Kattegat

Systematisk piratfiskeri i Kattegat Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 333 Offentligt Systematisk piratfiskeri i Kattegat Greenpeace afslører omfattende piratfiskeri i beskyttet område. Siden marts har

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

På vej mod naturskånsomt fiskeri

På vej mod naturskånsomt fiskeri På vej mod naturskånsomt fiskeri På vej mod naturskånsomt fiskeri Hvorfor naturskånsomt fiskeri? Amindelige fiskeredskaber i Europa Den marine biodiversitet er hastigt faldende, og fiskeriet er en vigtig

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

En ny kystfiskeriordning skal skabe stærke betingelser for et naturskånsomt og rentabelt dansk kystfiskeri

En ny kystfiskeriordning skal skabe stærke betingelser for et naturskånsomt og rentabelt dansk kystfiskeri WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk 8. november 2013 En ny kystfiskeriordning skal skabe stærke betingelser for et naturskånsomt og rentabelt dansk

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

Reguleringens rationale

Reguleringens rationale Reguleringens rationale Med en fangstkapacitet, som overstiger fiskemængderne, er der behov for at regulere fiskeriindsatsen. En fine-tuning af fiskedageordningen er næppe tilstrækkelig; der er brug for

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Kort FI-009. Skanled Fiskeri 2005 Fangstfordeling i kg efter redskab OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000

Kort FI-009. Skanled Fiskeri 2005 Fangstfordeling i kg efter redskab OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000 Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000 5,000,000 Trawl Garn Andet redskab 1,000,000 i Danmark og garn og andet fangstredskab (for arter med fangst > 1000 kg). Ved sum/ Fiskeri 2005 Fangstfordeling

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand Lemvig. telf mobil

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand Lemvig.  telf mobil Juelsgårdvej 27, Ferring Strand. 7620 Lemvig. www.levendehav.dk telf. 9789 5455. mobil 2048 7421 Til de fiskeripolitiske interesser Her følger en analyse af det fiskeripolitiske forlig som regeringen indgik

Læs mere

Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger

Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger Af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri maj 2016 Resume: Dansk kystfiskeri er under afvikling. Systemet med omsættelige kvoter er tilpasset

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Juni 2010 Kære Rene Christensen, Formand for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Niels Madsen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havfiskeri Kurt Hansen SINTEF Fiskeri og havbruk Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Rejer er små. Derfor er man nødt til

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2010

Fiskeriets Økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets Økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets Økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets Økonomi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Vedr. Bestanden af torsk i den vestlige Østersø og de berørte kystfiskerier.

Vedr. Bestanden af torsk i den vestlige Østersø og de berørte kystfiskerier. FORENINGEN FOR SKÅNS OMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 3051 0503 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 5. sep 16 Til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen cc.

Læs mere

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri.

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri. Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 28 Offentligt NOTAT Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedr. Udvikling i fiskeritryk og bestandsstørrelse for bestande af stor betydning

Læs mere

Kort FI-001. Skanled Fiskeri 2007 Fangst i kg OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskefangst i 2007 (kg) 10,000,000. Sweden. Målestok: 1: 1.750.000.

Kort FI-001. Skanled Fiskeri 2007 Fangst i kg OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskefangst i 2007 (kg) 10,000,000. Sweden. Målestok: 1: 1.750.000. Fiskefangst i 2007 (kg) Sild (HER) Tobis (SAN) Brisling (SPR) Reje (PRA) Sej (POK) Jomfruhummer (NEP) Andet i Danmark og Fiskeri 2007 Fangst i kg Kort FI-001 Fil : FI_001til015_fiskeri_2005-2007.WOR Fiskefangst

Læs mere

Møde mellem Danmarks Fiskeriforening PO & Folketingets Miljø og Fødevareudvalg

Møde mellem Danmarks Fiskeriforening PO & Folketingets Miljø og Fødevareudvalg Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 166 Offentligt Møde mellem Danmarks Fiskeriforening PO & Folketingets Miljø og Fødevareudvalg 9. december 2015 Dagsorden 1. Præsentation af Danmarks

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk Hanstholm d 21 august Poul Tørring Verden og Kinas produk0on af Seafood 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 World Produc4on of

Læs mere

Kort FI-001. Skanled Fiskeri 2007 Fangst i kg OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskefangst i 2007 (kg) 10,000,000. Sweden. Målestok: 1: 1.750.000.

Kort FI-001. Skanled Fiskeri 2007 Fangst i kg OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskefangst i 2007 (kg) 10,000,000. Sweden. Målestok: 1: 1.750.000. Fiskefangst i 2007 (kg) Sild (HER) Tobis (SAN) Brisling (SPR) Reje (PRA) Sej (POK) Jomfruhummer (NEP) Andet i Danmark og Fiskeri 2007 Fangst i kg Kort FI-001 FI_001til015_fiskeri_2005-2007.WOR Fiskefangst

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 09, 2015 Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Nielsen, Max; Larsen, Erling; Egekvist, Josefine; Abate, Tenaw Gedefaw; Nielsen, Rasmus ; Frost, Hans ; Kjærsgaard,

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

Prisen på sild og makrel kvoter

Prisen på sild og makrel kvoter Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Fødevareøkonomisk Institut, FOI Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning 27. juni 2005 Notat angående: Prisen

Læs mere

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet I medfør af 10 a, 23, stk. 1, 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og 34 i landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 307 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 2005 Sag: 369/139221 19. august Med henvisning

Læs mere

På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring. Tværfagligt samarbejde

På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring. Tværfagligt samarbejde FF nyt No 2 JULI 2009 Styrket kompetence Ny miljøchef På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring Lars Uldal er udpeget som miljøchef, der skal rådgive, foreslå nye initiativer

Læs mere

FISKESTOP OG KVOTENEDSÆTTELSER

FISKESTOP OG KVOTENEDSÆTTELSER BUSINESS CONSULT INTERNATIONAL Business Consult International Langballevænget 112 DK-832 Maarslet Denmark www.bcinternational.dk m ail: info@bcinternational.dk pho ne: +45 23 882 881 CVR: 12 75 33 6 December

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 Prisen på energi har været relativt stabil

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri?

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri? Jesper Levring Andersen (jla@foi.dk) Fødevareøkonomisk Institut, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere!

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december 2015 Thisted Kommune Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Det er en stor glæde at kunne ønske jer alle tillykke med Kellpo s 20 års jubilæum.

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

HVORI BESTÅR KONFLIKTEN?

HVORI BESTÅR KONFLIKTEN? TEMADAG OM KONFLIKTARTER 27. JANUAR 2016 ÆLER I DANMARK ET GENOPTÅET PROBLEM VED KÆRKOMMENT GENYN? Jonas Teilmann (AU), Anders Galatius (AU) og Morten Tange Olsen (KU) HVORI BETÅR KONFLIKTEN? Flere garn-,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere