Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning"

Transkript

1 Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

2 Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm Netselskabets hjemmesideområde navn... 5 Netselskabet hjemmesideområde påkrævede informationer... 7 Netselskabets hjemmesideområde reklamer mm Netselskabets hjemmesideområde energispareydelser... 9 Netselskabets hjemmesideområde koncerninformationer Øvrig koncernhjemmeside Ordforklaring Tjekliste til delt hjemmeside Koncernens indgangsportal navn Koncernens indgangsportal reklamer mm Netselskabets hjemmesideområde navn Netselskabet hjemmesideområde påkrævede informationer Netselskabets hjemmesideområde reklamer mm Netselskabets hjemmesideområde energispareydelser Netselskabets hjemmesideområde koncerninformationer Øvrig koncernhjemmeside... 13

3 Indledning Denne vejledning er til de netselskaber, der har valgt at have fælles hjemmeside med den koncern, som netselskabet er en del af. Dette er også tilfældet for de netselskabet, der er ejet af en kommune, og har indgang fra kommunens hjemmeside. Vejledningen bygger på de generelle retningslinjer, som Energitilsynet den 26. maj 2008 har fastlagt for bedømmelse af sagen iht. bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven (BEK nr. 635). Yderligere bygger vejledningen på de erfaringer som Energitilsynets sekretariat har gjort sig ved gennemgangen af netselskabernes hjemmesider. Det skal her bemærkes, at vejledning ikke skal be-tragtes som en udtømmende liste, og at tvivlsspørgsmål i sidste ende vil bero på en konkret vurdering fra sekretariats side. Der er i vejledningen lagt vægt på, at netselskabet bevarer sin selvstændige identitet, så det er klart for forbrugeren at netselskabets informationer og ydelser er adskilt fra den øvrige koncern. Endvidere skal vejledningen være medvirkende til, at det bliver nemmere for netselskabet at overskue hvilke tiltag der skal overholdes i forhold til hjemmesideområdet. Netselskaber, der ikke er omfattet af denne vejledning, henvises til "Vejledning til særskilt hjemmeside vedrørende intern overvågning". I nedenstående vejledning er tjeklisten, der fremgår bagerst i dette notat, opdelt i grå bokse med efterfølgende forklaring til hver enkelt boks. I hver boks optræder endvidere følgende specifikationer: Anbefalet Tilladt Disse punkter er efter ETS vurdering i strid med reglerne i IO-bekendtgørelsen og skal derfor overholdes ETS anmoder om, at disse punkter overholdes, da det vil være relevant information til forbrugeren, som vil øge gennemsigtigheden på elmarkedet Disse forhold kan fremgå af hjemmesiden, men er ikke anbefalet af ETS. For forklaring af centrale begreber henvises til ordforklaring.

4

5 Koncernens indgangsportal navn I dette afsnit gennemgås punkter mht. nethjemmesideområdets navn, der er relevante at medtage på koncernens indgangsportal, hvor indgangsportal forstås som hjemmesidens forside. Navnet for netselskabet skal fremstå klart og tydeligt, når man går ind på indgangsportalen, således at forbrugeren ikke er i tvivl om hvor indgangen til netselskabets område er. For at tydeliggøre for forbrugeren, hvor indgangen til netselskabet er, skal netselskabets navn anvendes. Bruges en anden term, som f.eks. "Elforsyningen" kan det være misvisende, da det derved ikke vil være klart for forbrugeren, hvorvidt der henvises til elhandels-, forsyningspligt- eller netselskab. Der refereres her til punkt 71 i retningslinjerne fra 26. maj 2008[1]. Navnet for netselskabet skal visuelt placeres så det ikke fremtræder mindre synlig end andre tilsvarende produkter på indgangsportalen. Såfremt koncernen benytter sig af menubjælker, vil det være hensigtsmæssigt at lade netselskabet fremgå i denne, dog således at netselskabet ikke bliver mindre synligt end f.eks. et koncernforbundet handelsselskab. I tilfældet hvor flere koncernforbundne selskaber med konkurrenceudsatte ydelser står øverst i en menubjælke og netselskabet står nederst, vil det være mere logisk at gå ind på de kommercielle sider uagtet, at der er anvendt neutrale termer for disse. Der refereres her til punkt 73 i retningslinjerne fra 26. maj Koncernens indgangsportal reklamer mm. I dette afsnit gennemgås punkter på koncernens indgangsportal, der har relation til reklame mm. Koncernrelaterede ydelser skal frem-stå neutrale og ikke-diskriminerende på indgangsportalen. Koncernrelaterede ydelser kan f.eks. være elsalg, gas, fjernvarme, fibernet og bredbånd. Da netselskabet har valgt at have delt hjemmeside med koncernen, er det væsentligt, at koncernens øvrige ydelser fremstår neutrale og ligeværdige, således at forbrugeren ikke bliver fristet til at klikke på disse, når formålet med hjemmesidebesøget er at søge informationer om netselskabet. Der refereres her til punkt 72 i retningslinjerne fra 26. maj Der må ikke reklameres for konkurrenceudsatte ydelser på indgangsportalen.

6 Da koncernrelaterede ydelser skal fremstå neutrale, må der ikke reklameres/an-nonceres for disse, da det vil give de koncernforbundne selskaber væsentlige konkurrencefordele og derved vil blive betragtet som diskriminerende adfærd. Et eksempel på reklame/annoncering kan være "Dagens elpriser". Da netselskabets priser ikke er dagspriser, må "Dagens elpriser" nødvendigvis referere til markedselpris, og anses derfor ikke som neutralt. Der refereres her til punkt 68 og 72 i retningslinjerne fra 26. maj Der må ikke være link til netselskabsoplysninger på indgangsportalen. Da netselskabet skal stille sine ydelser til rådighed på gennemsigtige vilkår må der ikke - udover den officielle netindgang - være link til netselskabets oplysninger på indgangsportalen. Er der f.eks. link til "Måleaflæsning" vil det ikke være gennemsigtigt for forbrugeren, at det er netselskabet, der har ansvaret for at informere herom. Yderligere vil et større antal links til netselskabets informationer på koncernens indgangsportal medføre, at forbrugeren mister både incitament til at "besøge" netselskabets hjemmesideområde, og også overblik over, at netselskabets informationer er adskilt fra koncernens øvrige informationer. Der refereres her til punkt 66 i retningslinjerne fra 26. maj Konkurrencer, der relaterer sig til koncernforbundne selskaber er ikke tilladt på koncernens indgangsportal. Konkurrencer der f.eks. indbefatter skift af elleverandør eller udlovning af præmier, der relaterer sig til koncernforbundne selskabers produkter er ikke tilladt på koncernens indgangsportal. Der refereres her til punkt 18 og 70 i retningslinjerne fra 26. maj Netselskabets hjemmesideområde navn I dette afsnit gennemgås punkter, der har relation til netselskabets navn på hjemmesideområdet. Netselskabets navn og evt. logo skal fremstå klart og tydeligt på hele netselskabets Der må ikke være tvivl for forbrugeren om, at det er netselskabets hjemmesideområde brugeren befinder sig på. Derfor skal netselskabets navn skille sig ud fra anden information på hjemmesiden, hvilket også er gældende for alle de underliggende nethjemmesider. Det er ikke tilstrækkeligt, at der f.eks. øverst på nethjemmesideområdet er en linje, hvor der står "Her er du: Privat>>Elnet-tet>> Forsyningsområde". Har netselskabet eget logo, skal det fremgå på netselskabets Der refereres her til punkt 66 i retningslinjerne fra 26. maj 2008.

7 Kontaktdatalinie eller kontakt-felt skal referere til netselskabet på netselskabets Såfremt der er en kontaktdatalinie på nethjemmesideområdet, skal den referere til netselskabet og ikke koncernen. Med kontaktdatalinie forstås den linje, som der ofte optræder nederst på en hjemmeside og inkluderer navn, adresse, telefonnummer, mm. Nogle netselskaber vælger i stedet at have en menuknap med "Kontakt". For en sådan er det samme gældende som for kontaktdatalinien. Der refereres her til punkt 66 i retningslinjerne fra 26. maj 2008 og BEK nr. 635, 2, stk. 1, punkt 4. Menubjælken/menulinjen skal ændre udseende når der "klikkes" ind på netselskabets Det skal være tydeligt, hvor på hjemmesiden forbrugeren er. Derfor skal der ved "klik" på menubjælken være forskel på før og efter. F.eks. kan netselskabets navn blive fremhævet, mens den øvrige menubjælke er uændret. Endvidere illustrerer nedenstående eksempel, hvorledes det også kan blive mere klart for forbrugeren, at han/hun befinder sig på netselskabets hjemmesideområde (eksemplet skal ikke betragtes som udtømmende). Der refereres her til punkt 66 og 76 i retningslinjerne fra 26. maj 2008.

8 Netselskabet hjemmesideområde påkrævede informationer I dette afsnit gennemgås informationer, det er påkrævet at netselskabet offentliggør. Den seneste årsberetning for det interne overvågningsprogram skal findes på netselskabets Årsberetningen skal offentliggøres, hvorfor den skal kunne findes på netselskabets Tidligere årsberetninger må også gerne være tilgængelige på hjemmesideområdet. Det er også muligt for netselskabet at offentliggøre årsberetningen på anden vis, hvilket dog vil være væsentlig mere omkostningsfuldt, hvorfor ETS antager, at offentliggørelse via hjemmeside anvendes. Der refereres her til BEK nr. 635, 5, stk. 2. Følgende oplysninger/informationer skal fremgå på netselskabets hjemmesideområde: Tilslutningsbidrag Gebyrer Tariffer Netbenyttelsesaftale Leveringsbetingelser Tilslutningsbestemmelser Netselskabet skal offentliggøre gældende priser og vilkår på eget hjemmesideområde på en tydelig, sammenlignelig og tilgængelig måde. Endvidere anmodes om, at de oplysninger, der fremgår af hjemmesideområdet stemmer overens med de anmeldelser, som selskaberne har anmeldt til ETS. Der refereres her til BEK nr , stk. 1 samt EFL 22, stk. 1, punkt 5. "Meld flytning" eller tilsvarende skal være på netselskabets Såfremt der kan meldes flytning via internettet, skal meddelelse om "Meld flytning" fremgå på netselskabets Det er imidlertid også tilladt at have "Meld flytning"-meddelelse på evt. elleverandørs hjemmeside, da forbrugeren ofte frit kan vælge, hvorvidt han/hun vil melde sin flytning til net- eller handelsselskab. Der refereres her til BEK nr. 635, 2, stk. 1, punkt 4. "Tast selv måleaflæsning" skal fremgå af netselskabets

9 Såfremt måleaflæsning kan anmeldes via internettet, skal det fremgå på netselskabets hjemmesideområde, da netselskabet er måleansvarlig. Der refereres her til BEK nr. 635, 2, stk. 1, punkt 4. Der kan neutralt informeres om forbrugerens rettigheder i relation til forsyningspligt på netselskabets Anbefales Det er relevant, at der på netselskabets hjemmesideområde informeres neutralt om forbrugerens rettigheder i relation til forsyningspligten. Der refereres her til punkt 19 og 75 i retningslinjerne fra 26. maj 2008 og EFL 22, stk. 1, punkt 10. Netselskabets hjemmesideområde reklamer mm. I dette afsnit gennemgås punkter, der har relation til reklamer på netselskabets Der må ikke findes annoncer eller neutral information om konkurrenceudsatte ydelser fra selskabsmæssigt forbundne selskaber på netselskabets Da der ikke må findes annoncer eller neutral information om konkurrenceudsatte ydelser, betyder det bl.a., at der ikke må være information om priser på markedsel og forsyningspligt. Der refereres her til punkt 19, 69 og 74 i retningslinjerne fra 26. maj Konkurrencer, der relaterer sig til koncernforbundne selskaber er ikke tilladt på netselskabets Konkurrencer der f.eks. indbefatter skift af elleverandør eller udlovning af præmier, der relaterer sig til koncernforbundne selskabers produkter er ikke tilladt på netselskabets Der refereres her til punkt 18 og 70 i retningslinjerne fra 26. maj Der må gerne på neutral vis henvises til for elleverandører på netselskabets Anbefalet ETS anbefaler, at der på netselskabets hjemmeside henvises til for at oplyse forbrugeren i valg af elleverandør. Der må godt være et neutralt link til forsyningspligtselskabet på netselskabets hjemmesideområde, så længe linket er til faktuel information. Tilladt

10 Der må godt være link til forsyningspligtselskabet så længe det sker via pop-up i nyt vindue eller meddelelse om, at forbrugeren føres over til en anden hjemmeside, og at der ikke optræder kommercielle reklamer. En faktuel oplysning i forhold til forsyningspligtselskabet vil være, f.eks. at informere forbrugeren om, at såfremt der ikke frit vælges elleverandør, vil forbrugeren automatisk få leveret el fra det pågældende forsyningspligtselskab. Netselskabets hjemmesideområde energispareydelser I dette afsnit gennemgås punkter, der har relation til energispareydelser på netselskabets Der kan på neutral vis henvises til, hvor forbrugeren kan få information om enenergisparesydelser på netselskabets hjemmesideområde Anbefalet Netselskabet kan på neutral vis informere forbrugeren om energispareydelser, hvilket f.eks. kan gøres ved at henvise til der senere forventes at blive til Det er også muligt for netselskabet selv at informere om ikkekommercielle energispareydelser. F.eks. via tabel der overordnet viser husholdningsmaskiners elforbrug pr. time. Der refereres her til EFL 22, stk. 1, punkt 6. Der må godt, til videre information om energi-spareydelser, på neutral vis henvises til anden aktør, som netselskabet har udliciteret opgaven til - på netselska-bets Tilladt Såfremt netselskabet har aftalt med en anden aktør, at denne skal udføre opgaven om information om energibesparelser til forbrugerne, kan der på neutral vis henvises til denne aktør. Sker henvisning via et link, skal det føre direkte til det sted på en evt. kommerciel hjemmeside, hvor der informeres om energispareydelser. Yderligere må der ikke det pågældende sted optræde kommercielle reklamer, og linket forudsættes at være via pop-up i nyt vindue eller meddelelse om, at forbrugeren føres over til en anden hjemmeside. Der refereres her til punkt 66 i retningslinjerne fra 26. maj 2008 og BEK nr. 635, 2, stk. 1, punkt 4.

11 Netselskabets hjemmesideområde koncerninformationer I dette afsnit gennemgås hvilke punkter, der ikke må forekomme på netselskabets hjemmesideområde, og samtidig hvad der er relevant at medtage om koncernen. Koncernens vedtægter, årsregnskab mv. må ikke fremgå af netselskabets Det skal være klart for forbrugeren, at det er netselskabet, som er afsenderen, hvorfor koncernens vedtægter og årsregnskab mv. ikke skal optræde på netselskabets Der refereres her til punkt 19, 66 og 75 i retningslinjernes fra 26. maj Der må gerne være et organisationsdiagram for hele koncernen på netselskabets Tilladt Såfremt netselskabet er en del af en større koncern, er det tilladt at have et organisationsdiagram liggende på nethjemmesideområdet. Det skal dog ikke være muligt, via organisationsdiagrammet at "klikke" sig videre til koncernforbundne selskaber. Øvrig koncernhjemmeside I dette afsnit gennemgås, hvad der er gældende for den øvrige koncernhjemmeside, hvor der forstås den del af koncernens hjemmeside, der ikke er koncernens indgangsportal og netselskabets Der må ikke forekomme informationer om netselskabet på koncernhjemmesidedelen, der hører til på netselskabets Forbrugeren må ikke foranlediges til at tro, at de informationer, som de kommercielle selskaber bringer, er de officielle informationer fra netselskabet, som netselskabet er lovmæssigt forpligtet til at afgive. Endvidere skal netselskabet stille sine ydelser til rådighed for forbrugeren på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. På baggrund heraf, må netselskabets officielle informationer ikke forekomme på koncernhjemmesidedelen. Såfremt der forekommer officielle informationer om netselskabet på koncernhjemmesidedelen, vil det blive betragtet som en del af netselskabets område, hvorfor retningslinjer i henhold til dette skal overholdes. Det vil derfor igen betyde, at der ikke må være annoncer eller information om konkurrenceudsatte ydelser mv. i sammenhæng med netselskabets informationer. Der refereres her til punkt 61, 66 og 84 i retningslinjerne fra 26. maj 2008 og BEK nr. 635, 2, stk. 1, punkt 4.

12 Ordforklaring Definition af reklame: En reklame/annoncering indebærer en værdiladet omtale af et produkt eller en ydelse (en anprisning), eksempelvis "Bedste pris på el", hvor anvendelsen af superlativer er kendetegnende. Reklame kan også "blot" være en direkte opfordring til handling, som eksempelvis "Køb el", hvor der er tale om et budskab i form af en tilskyndelse til at købe. Definition af neutrale termer: Neutrale termer kan karakteriseres ved alene at indeholde faktuel information - en ren informativ beskrivelse af et produkt eller en ydelse uden anprisninger eller opfordringer, eksempelvis "netvirksomhed", transportydelse" eller rene angivelser for andre typer af virksomhed eller produkter, eksempelvis "naturgas", "elforsyning" eller "bredbånd". Definition af koncernens indgangsportal: Den første side som forbrugeren kommer ind på, ved indtastning af koncernens web-adresse. Definition af hjemmesideområde: Det område forbrugeren kommer ind på når koncernhjemmesidens indgangsportal forlades, og som beskriver netselskabet. Definition af øvrig koncerndel: Det område forbrugeren kommer ind på når koncernhjemmesidens indgangsportal forlades, og som ikke beskriver netselskabet.

13 Tjekliste til delt hjemmeside Koncernens indgangsportal navn Navnet for netselskabet skal fremstå klart og tydeligt, når man går ind på indgangsportalen, således at forbrugeren ikke er i tvivl om hvor indgangen til netselskabets område er. Navnet for netselskabet skal visuelt placeres så det ikke fremtræder mindre synlig end andre tilsvarende produkter på indgangsportalen. Koncernens indgangsportal reklamer mm. Koncernrelaterede ydelser skal frem-stå neutrale og ikke-diskriminerende på indgangsportalen. Der må ikke reklameres for konkurrenceudsatte ydelser på indgangsportalen. Der må ikke være link til netselskabsoplysninger på indgangsportalen. Konkurrencer, der relaterer sig til koncernforbundne selskaber, er ikke tilladt på koncernens indgangsportal. Netselskabets hjemmesideområde navn Netselskabets navn og evt. logo skal fremstå klart og tydeligt på hele netselskabets Kontaktdatalinie eller kontaktfelt skal referere til netselskabet på netselskabets Menubjælken/menulinjen skal ændre udseende når der "klikkes" ind på netselskabets Netselskabet hjemmesideområde påkrævede informationer Den seneste årsberetning for det interne overvågningsprogram skal findes på netselskabets Følgende oplysninger/informationer skal fremgå på netselskabets hjemmesideområde: Tilslutningsbidrag Gebyrer Tariffer Netbenyttelsesaftale Leveringsbetingelser Tilslutningsbestemmelser "Meld flytning" eller tilsvarende skal være på netselskabets

14 "Tast selv måleaflæsning" skal fremgå af netselskabets Der kan neutralt informeres om forbrugerens rettigheder i relation til forsyningspligt på netselskabets Anbefales Netselskabets hjemmesideområde reklamer mm. Der må ikke findes annoncer eller neutral information om konkurrenceudsatte ydelser fra selskabsmæssigt forbundne selskaber på netselskabets Konkurrencer, der relaterer sig til koncernforbundne selskaber, er ikke tilladt på netselskabets Der må gerne på neutral vis henvises til for elleverandører på netselskabets Der må godt være et neutralt link til forsyningspligtselskabet på netselskabets hjemmesideområde, så længe linket er til faktuel information. Anbefales Tilladt Netselskabets hjemmesideområde energispareydelser Der kan på neutral vis henvises til, hvor forbrugeren kan få information om energispareydelser på netselskabets Der må godt, til videre information om energispareydelser, på neutral vis henvises til anden aktør, som netselskabet har udliciteret opgaven til - på netselskabets Anbefalet Tilladt Netselskabets hjemmesideområde koncerninformationer Koncernens vedtægter, årsregnskab mv. må ikke fremgå af netselskabets Der må gerne være et organisationsdiagram for hele koncernen på netselskabets hjemmesideområde Tilladt Øvrig koncernhjemmeside Der må ikke forekomme informationer om netselskabet på koncernhjemmesidedelen, der hører til på netselskabets [1] El- og naturgas selskabsmæssigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse.

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere