Referat af bestyrelsesseminar,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesseminar, Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl Afbud: Panda, Bettina, Martin, René Holmgren Dagene er sat af til dybere diskussioner. Vi tager beslutninger hen ad vejen. Punkt 1 og 2 blev udsat til dag to, så Steen kunne være med. I hans fravær tog man i stedet punkterne 3, 7 og 8 (Temadage, FEANTSA og møde med SBH). Punkt 6 og 9 (Opstramning af principprogram og SANDs holdning til flygtninge) blev udsat til næste bestyrelsesmøde. I referatet er punkterne listet op efter rækkefølge i den oprindelige dagsorden. 1. Styrker, svagheder og mærkesager for hvert bestyrelsesmedlem (punkt fra sidste møde vi udskød) Pia: vil gerne bisidde. Hun synes det er vigtigt at hjælpe folk, f.eks. med at blive i egen lejlighed. Hun synes det er interessant at snakke med politikere. Hun vil gerne ud blandt hjemløse og hjælpe med personlige ting og med at få beboerråd op at stå. Hun kan lide at samarbejde lokalt. Vil ikke tale i store forsamlinger. Det til trods skal hun holde en grundlovstale i Odense. Det udfordrer hende. Eluf: hjemløse skal behandles ordentligt. Af det offentlige og af andre medborgere. Eluf lukker af i ferierne og tager i sommerhus. Eluf synes han er god til at tale med folk. Han er ikke glad for at blive chikaneret. Han kan ikke lide bagtaleri. Han vil gerne bakkes op, når sådan noget sker. Harald: HOPE er hans hjertebarn. SAND Nordjylland, hvor det går lidt op og ned, står også hans hjerte nært. Han brænder for at hjælpe andre hjemløse. Han er bisidder og opfordrer alle til at henvende sig, hvis de har brug for hjælp. Han er god til selv at løse problemer. Han er ganske godt inde i lovstof. Han har været lidt nede det sidste års tid efter han fik sin blodprop. Han synes det gik for langsom med rehabiliteringen. Men så tog han en beslutning om, at nu skulle han have førligheden i venstre hånd. Efter 3 måneder er den der næsten. Han vil gerne have opbygget en bisidderorganisation i SAND. Rie: Kvindegruppen har haft hendes hjerte. Men nu er det Hellebro, som er et projekt for unge, der har taget en del af hendes hjerte. Hun synes hun er god til tal og til at samle nogen tråde, til at være tovholder. Hun er god til at søge penge. Hun har en ryg, der driller. Hun skal nok sørge for at sige fra, hvis der bliver for meget/for mange arbejdsopgaver. Christina: Unge hjemløse under 18 er hendes mærkesag. Hun har også stor sympati for grønlændere. Hun vil gerne have et integrationsprogram for grønlændere. Efterværn og gadehjemløse vil hun også gerne have mere frem. Christina elsker mennesker og mangfoldighed. Hun kan godt lide debat og giver ikke så let op. Det kan måske give bagslag, blive til stædighed. Hun har svært ved at sige nej. Steen: Vil gerne have forandringer i hjemløsesystemet. Han vil have anderledes boliger til anderledes mennesker. Han vil gerne have påvirket systemet. Han vil gerne have en mere ansvarlig forvaltning af pengene gøre op med kassetænkning. Han kan ikke forstå, at man hellere vil sende folk på boform til om måneden frem for at betale huslejerestance. Han er ikke god til at sige nej. Han vil så meget, men har ikke kræfter til det hele. Han bliver nødt til at økonomisere med sine kræfter. Nogen gange skal han have folk til at sige nej for sig. Astrid: Hun vil gerne have gjort noget ved Palmehaven, som er det lokale drukskur lige overfor Skansegården. Her brænder folk deres hjerner af med alkohol. Det er også det lokale pushersted. SAND Nordsjælland har en stor mærkesag for at få lukket stedet eller flyttet det, så folk ikke skal kæmpe så meget mod fristelserne. Hun vil have Hillerød kommune i tale om det hensigtsmæssige i, at der er så fristende mulighed for at dyrke sit misbrug. Det er både beboere (måske 30 procent) og andre pushere, misbrugere og alkoholikere der bruger stedet. Hun er interesseret i hjemløse kvinder, og efter hun har set så mange unge blive hjemløse, er det også de unge. Hun er bange for at vi er ved at tabe en hel generation. 1

2 Endelig er der noget med udflytningen. Hvordan sikrer vi at den bliver konstruktiv. Det er svært at komme ud og være Palle alene i verden, og det er endnu sværere at skabe et hjem uden penge. Hun gaber måske også over for meget engang imellem. Hun kan blive begrænset af at skulle i aktivering eller i job. Har siddet i Lænken, hvor hun også var kasserer. Hun har også været ansat i Lænken. Kurt: Synes det har været hårdt at få SAND Storstrøm i gang igen. Der har været meget. Han vil gerne rundt på de lokale væresteder og boformer. Har lige været med til at starte et beboerråd på Saxenhøj. Han er god til at snakke med folk. Han har en stor tålmodighed og kan lytte i timevis på folk, der vil hælde vand ud af ørene. Kurt har rygerlunger. Når vejret er fugtigt melder hans lunger pas. Så trækker han stikket. Unge hjemløse synes Kurt der skal gøres noget ved. Han ser f.eks. på Marksgården, at der er mange unge. Han vurderer, at det er ca. en tredjedel. Kenneth: Han kan alt med hænderne undtagen papirarbejde. Han er glad for at lave håndværksmæssige ting. Er god til at brokke sig. Specielt over kommuner. Skal have lovene i hovedet for at kunne dem. Er god til at skabe overblik. Når han sætter sig noget for, plejer det at lykkedes. Har ikke noget imod at stille sig op foran folk. Han er bedre til det overfor folk han kender, men bliver bedre og bedre til det overfor fremmede. Han er en naturmand og ved meget om, at hvordan man overlever i naturen. Kan ikke køre med bus, og transporterer sig i stedet rundt på rulleskøjter. Derfor skal møder og andet helst ikke ligge mere end 25 km fra nærmeste togstation. Han vil gerne have SAND Sydvestjylland i gang igen. Han vil have gjort det kendt lokale. Han har kontakt til unge hjemløse. Det kniber mere med de ældre hjemløse. Helle: Vild med SFI tal for tiden. Især for Holbæk Kommune. Hun er god til at bide sig fast i politikere. Hun vil rigtig gerne være aktiv overalt, men har erfaret at det ikke går. Hun kørte ned med stress for 1½ siden. Det har hun lært af. Hun har været bisidder og være med i Bindex. Hun spørger gerne ind til politikerne i Holbæk, og hvad de mener om den stigning der har været i hjemløsetallene i Holbæk. Hun er god til at være mor over for folk, men vil samtidig have andre til at tage ansvar. Leif: Rystet over så mange unge hjemløse. Den sidste uge er der f.eks. kommet to kvinder på Skovvang, der ser ud som om de knap nok er konfirmeret. Synes der et kommet flere kvinder på Skovvang. Leif har lært at sige nej. Det har han tidligere haft svært ved. Han vil gerne koncentrere sig om det lokale. Der skal laves nogen samarbejde mellem flere af forsorgshjemmene i Vestjylland. Veteran Klubben er Leifs næste mærkesag. 2. Arbejds- og ansvarsfordeling i SAND opfølgning på punkt fra sidste møde Ud fra gårsdagens snak kan man hive følgende temaer ud: Bisidning (plan lavet) Hjælp til hjemløse, f.eks. Hellebro eksternt projekt (bl.a. bisidning) 3. Unge hjemløse Hjemløse under 18 Grønlændere integrationsprojekt (Århus projekt) HOPE (int. Arb.gr.) Kvindenetværket (kører som det skal) 4. Efterværn (lægges i bænk til bolig) Gadehjemløse Systemet skal ændres (overordnet SAND opg.) Anderledes bomuligheder (bænk til bolig). 2. Kontakt til væresteder og boformer samarbejde mellem dem lokalt 2

3 1.SAND udvalgene kræver opmærksomhed og pleje Bisidning (plan lavet) Hjælp til hjemløse, f.eks. Hellebro eksternt projekt (bl.a. bisidning) Vi har prioriteret 4 opgaver, som ovenstående. Dem skal vi alle arbejde med. Der er også nogle opgaver, der kan lægges ud til arbejdsgrupperne, især Bænk til bolig gruppen skal hjælpe med opgaveløsningen. De kan komme med bud på holdninger og løsninger, som vi i fællesskab kan løfte politisk. Vi diskuterer flere af punkterne lidt mere. Hjælp til udvalgene: Nye udvalgsmedlemmer synes det er vigtigt at få noget merchandise. Tilstrækkelig pladser på kurser, kan også holde dem til ilden. Pleje af frivillige er også en mulighed. Ryste sammen aktiviteter for nye udvalgsmedlemmer i udvalgene. Startpakke til nye udvalgsmedlemmer (T -shirt, mm og en pjece om hvad man forventer af vedkommende og hvad man kan forvente af SAND). Vi snakker om at udvalgene er afhængige af, at der er penge til aktiviteter. Hvis de ikke har nogen penge, kan de søge penge i NSJ puljen, som administreres af sekretariatet. Det kræver at I skriver en mail med et budget over hvad pengene bruges til og at der er en bankkonto at sætte pengene ind på. Kurser: Kurt vil gerne have genopfrisket sin lovgivningskursus. Der er andre, der gerne vil have en opfølgning engang imellem. Loven ændrer sig og hjernen glemmer. Vi vil gerne have flere på kurser som lovgivning og bisidning, men vi vil heller ikke presse folk på kursus. Bisiddere: Center for frivilligt socialt arbejde laver bisidderkurser og der kan laves specialkurser til os. Sofie efterlyser en diskussion, der skal afklare hvem vi vil bisidde for. Det kan let blive en meget stor eller uoverskuelig opgave. Det er ikke alle og enhver, der kan være bisiddere. Det kræver en professionel indstilling. Det kræver også meget af sekretariatet, eller hvem der nu skal stå for at besvare henvendelser fra alle dem der gerne vil have en bisidder. Vi mener vi kan stille krav til kommende bisiddere for at vurdere om de overhovedet er egnede eller ved hvad det vil sige at være bisidder. Der skal være bisiddere i hvert udvalg bisiddere vi kan regne med. Vi laver et bisidderkursus i efteråret. Samtidig vil vi forsøge at lave samarbejdsrelationer med både kommuner, andre frivillige organisationer og socialrådgiverstuderende. Vi skal samtidig gøre kommunerne opmærksom på, at hver gang der er en bisidder med, er det fordi de ikke gør deres arbejde godt nok. Lave samarbejdsaftaler med socialrådgiverstudernede om at de hjælper os eller måske bliver bisiddere. Kenneth vil gerne have en liste over kurser SAND tilbyder. Ikke nødvendigvis med datoer. Vi skal huske på at SANDs opgave er at gøre systemet lokalpolitikere og politikere opmærksom på hvad det er for tilbud hjemløse mangler og skal have i morgen. De unge hjemløse ligger godt hos René og omfanget er også OK. Vi snakker om hvor vidt Ungegruppen skal organiseres på en anden måde. F. eks. gøre det til et ungenetværk. Kenneth synes vi mangler en person, der har et overblik over, hvad der er af projekter i ungegruppen. Det er René, der har det. Det er som om det ikke bliver spredt ud. Der laves mange ting flere steder specielt i Århus er man aktiv. Det er nødvendigt at dele sin viden, hvis vi gerne vil have noget støtte. René vil gerne have en mere formel forretningsgang blandt de unge. De unge er ikke med i udvalgene. De unge siger, de ikke føler sig velkomne eller de føler at de bliver bremset, når de går til møde i udvalget. Kenneth forklarer, at det handler om at finde en gylden middelvej: de unge skal sætte tempoet lidt ned og de gamle skal sætte tempoet lidt op. Vi skal samarbejde, og vi skal ikke tage 1000 opgaver ind om ugen og ikke nå at få dem spredt ordentlig ud. Steen savner, at der kommer nogle unge kræfter ind i udvalgene. Det havde han håbet på at de gjorde. Han ser helst at de unge ikke laver en selvstændig organisering, men bliver integreret. Kenneth foreslår, at de gamle 3

4 definerer de opgaver, de gerne vil have de unge til at løse. De unge har brug for, at der er nogle konkrete opgaver, så de føler sig velkomne. I Århus har man besluttet, at Christina deltager i de unges møder, og de unge har Pino som er deres repræsentant i SAND Århus bestyrelse. Det fungerer godt, synes hun. Det giver en gensidig information. De har fået nogle unge mennesker, der dagligt kommer og spørger om de må være mere med i SAND arbejdet. Konkret gjorde man det i Århus, at man bad de unge hjemløse om at udpege en tovholder i ungegruppen, fordi de synes der var for mange, der lige pludselig talte på SANDs vegne, men som ikke nødvendigvis havde særlig meget indsigt i SAND. Den de udnævnte kunne de give lidt mere viden om SAND. Vi kan også tænke ind, at der skal være en ungetalsmand eller repræsentant på hjemmesiden. Den presseansvarlige i udvalget, kan også henvise til den unge. Vi laver ikke nogen selvstændig organisering af de unge, men arbejder videre med en Århusmodel, og forsøger at lave andre (nye) tiltag, der kan få de unge mere integreret i SAND: Sofie har en arrangementsdrejebog, som hun vil bede udvalgene bruge. Så vil det åbenbare sig hvad man skal have hjælp til og hvem der f.eks. skal informere pressen. Så kan vi forhåbentligt undgå at man oplever, at der ikke er noget der kommer ud og deles med andre. Det vil også give et bedre overblik over hvilke opgaver, der skal løses af hvem. Sofie vil indkalde de presseansvarlige til et møde, hvor man diskuterer hvordan man kontakter pressen osv. René spørger om man kan lave en midlertidig mediegruppe på Facebook? Christina synes, der mangler noget opbakning til initiativer, der bliver sat i søen. F.eks. har hun været involveret i et musikprojekt, hvor en musiker har spillet penge ind til SAND ved sine koncerter. Hans velvillige indsats kunne vi have brugt mere aktivt. Hun foreslår at der oprettes en mediegruppe, der sikrer at det kommer i pressen. Sofie arbejder videre med at lave en mediegruppe og tænker ind hvordan relationen skal være til kommunikationsgruppen. Vi skal formulere løsninger på efterværn. Det kan vi gøre med cases. F.eks. Maria fra Odense, Christina fra Århus, Jesper fra Kbh. (ACT.) ACT er en tidsubegrænset metode, hvor der er flere fagpersoner inde over den hjemløse. De kommer til den hjemløse. ICT er tidsbegrænset og mere traditionel i deres bostøtte. Bostøtten kan tage borgeren med ud til relevante fagpersoner. Vi snakker om grønlændere og om hvad vi kan og skal gøre. Der er masser af projekter, der gerne vil samarbejde med SAND om grønlændere; det grønlandske hus og Kofoed Skole. Christina har samlet en gruppe i Århus, der også gerne vil samarbejde med SAND om projektet. SUS havde også et grønlænderprojekter engang. Der er måske noget vigtig viden der kan bruges. Man kan ikke antage at grønlændere kan begå sig i DK. Vi lægger det som et lokalt projekt i SAND Århus. Hvis der er andre folk i SAND, f.eks. Gerdt og Hans fra Odense, der gerne vil give en hånd eller har en mening, kan de være med. Men vi skal ikke ud og opfinde nye grønlænderprojekter. Kofoed skole er meget aktive i forhold til grønlændere. Arbejdsdeling, SAND tøj, hash og alkohol: Vi diskuterer dem og os problematikken. Der er nogen der synes at sekretariatet bestemmer for meget, f.eks. hvem der skal have mapper eller hvilket slags tøj vi skal have. Der er nogen, der argumenterer for at vi skal skelne mellem de folk, der er i udvalgene og de der ikke er. Man kan også kalde dem aktive og ikke-aktive. Det er de aktive, der skal belønnes med tøj eller have en uniform f.eks. i form af en jakke. Argumentet for at skelne er bl.a. at det skulle mindske risikoen for at folk skabte sig åndsvage i SAND tøj og derved gav os et dårligt ry, og at uniformen kan bruges som en slags belønning for at yde en indsat være aktiv. Som det er nu er det tilfældige hjemløse, der ikke nødvendigvis kommer tilbage til SAND, der får SAND tøj eller mapper. 4

5 Helle synes det er beskæmmende at Steen sidder i SAND tøj og ryger tjald på en video på Facebook. Steen siger, at den slet ikke skulle have været på Facebook. Derfor blev den fjernet kort efter. Han ryger hash, det står han ved og det vil han nok altid gøre. Helle er bare rigtig ked af det. Hun har mistet noget af sin respekt for Steen. René synes også, at der er lidt dem og os på Facebook. Han skal ikke tro han er noget tanken, hersker også. Han får nogen gange en sviner på Facebook over ting han laver. Det synes han er utaknemmeligt. Kenneth foreslår at man kun skælder ud på hinanden privat, f.eks. via en mail. Eller face to face. Astrid tilføjer at telefonen er opfundet. Den kan også bruges og er nogen gange bedre. Det er for nemt at skrive ting på Facebook. Christina foreslår at man laver en lukket Facebook for bestyrelsesmedlemmer og sekretariat. Sofie synes ikke Facebookgruppen skal være en lukket gruppe. Det skrevne ord er har meget magt og når vidt ud. Den gruppe gav os kæmpestor respekt i hjemløsemiljøet. Der kan plukkes en masse gode ting derinde. Hun synes, den skal være et åbent forum for folk med hjemløsebaggrund. Det er her vores dybere diskussioner og debatter kan foregå. Andre mennesker kan læse med, men behøver ikke blande sig. Sofie synes det handler om legitimitet. Sofie synes egentlig det var ganske befriende at se Steen ryge tjald. Han er jo ikke et overmenneske, og fred være med at han ryger den fede. Det er jo ikke underligt at han gør det. Han er med i en hjemløseorganisation. Sofie synes ikke vi skal slå hinanden i hovedet. Det behøver ikke være så rigidt. Vi må lige tage os sammen og fokusere på de væsentlige ting. Ask tilføjer, at vi skal huske på hvem vi er. Vi er hjemløse, hovedparten har misbrugsproblemer. Det skal der være plads til. Selvfølgelig skal vi ikke lade misbruget være centrum for vores samvær. Det er heller ikke det han oplever sker i SAND. Vi må tro på at folk er ansvarlige mennesker. Hvis man falder igennem, skal man selvfølgelig have det at vide, men det er vigtigt at vi som organisation tilgiver og er rummelige. Vi snakker om hvor grænsen for misbrug er. Vi er fornuftige mennesker, der ved hvor grænsen går. Der skal være plads til funktionspromillen, men tommelfingerreglen at man ikke drikker, ryger eller junker i offentligt rum eller deltager i SAND arrangementer eller repræsenterer SAND, i fuld eller påvirket tilstand. Man repræsenterer stort set altid SAND, så det går heller ikke at opføre sig ubehøvlet, fuld eller ej, når man går i SAND tøj. Sofie vil gerne forsøge at inddrage et SAND forum, f.eks. kommunikationsudvalget eller et medieudvalg ved tøjindkøb. Hun har et par idéer til hvordan det kan gøres. Nogen fra bestyrelsen vil bare gerne lidt mere med på råd, når der skal købes tøj eller gaver til SAND folk. Astrid siger, at der ikke er nogen der er mere end andre i SAND. Der er nogen der har flere ressourcer end andre. Derfor skal man ikke skelne mellem folk. Astrid synes det er en fed idé at man får noget, f.eks. en mappe, hvis man kommer til et arrangement. Steen vil gerne tages med på råd mht modeller og farvevalg. Kenneth synes det er oplagt at lave en opdeling, hvor nogle ting er merchandise, f.eks. lightere, t-shirts osv, mens større ting er for de aktive arbejdende folk. René synes vi er ved at snige os ind i en kommunal fælde. Vi er ved at skelne mellem værdige og uværdige folk. Det kan han ikke lide. Ask siger at vi forsøger at have t-shirts, kasketter, nøglesnore, lightere og postkort på lager. Det kan også kaldes de små ting Mapper er blevet købt til temadagene sidste år og efterfølgende givet til Tillidsmandskursister. Når der ikke er nok til at give til alle kursister, smides de i grams blandt interesserede SAND folk. Det samme gælder med hættetrøjer. De er blevet købt til temadagene nogle år. Vi køber rigeligt. De SAND folk der ikke har været med på temadagene kan så få en trøje efterfølgende. Jakker har vi købt til dem der er i SAND udvalget. Ikke for at gøre forskel, men simpelthen fordi de har været så dyre, at vi bliver nødt til at bede udvalgene om at definere hvor 5

6 mange folk de har og hvilken størrelse de har for at købe det præcise antal. Vi har ikke råd til at have dyre ting liggende på lager. Ask spørger om der skal laves om på den nuværende procedure. Hvem der skal have tøj og hvornår har været udsat for en længere debat. Det ender med at vi ikke laver om på den måde tøj og merchandise bliver indkøbt og uddelt på. Vi kan ikke begynde at skelne mellem SAND folk. Vi kan kun opfordre til ansvarlig opførsel i SAND tøj. Kenneth siger, at man kan vende tøjet på vrangen når man skal ryge en pibe. Så flasher man det ikke og man fryser ikke. Sekretariatet gør opmærksom på at de altid inddrager nogen hjemløse i valget af merchandise, men at de gerne vil forsøge at inddrage bestyrelsen lidt mere på en eller anden måde. Omvendt har bestyrelsen respekt for at sekretariatet forvalter deres opgave professionelt og lader dem foretage de nødvendige dispositioner. 3. Temadagene hvordan kommer vi videre med alle de gode idéer? Underholdningen var god. Vi var mange, der arbejde ud fra det samme emne og vi endte op med forskellige produkter. Kenneth synes der er mange planer i forhold til at vi skal kunne nå at føre dem ud i livet. Måske skulle vi nøjes med nogle færre og sætte det som mål fra start. Rie tvivler også på, at alle grupperne kan gennemføre deres aktion, men hendes grupper er nået lidt videre med deres planer. Christina synes det var godt og givtigt. Grupperne har brug for hjælp for at kunne løfte det efterfølgende. Hun synes det er vigtigt at der er noget mere fritid. Man skal have mere tid til det sociale samvær. Omvendt har vi oplevet, at folk går i seng, hvis der er ikke er noget programsat. Den form for aftenarrangement, der var forrige år var lidt bedre. Der var der pølser og hygge, men også underholdning. Eluf nævner Bornholm som et sted man kan lave events. Desuden er der Kulturmødet på Mors eller Feriecampen. Her er folk samlet alligevel. Spørgsmålet er om man skal slå eventsene sammen for at alle idéerne ligesom bliver til noget. Astrids gruppe har lagt en event over til SAND Nordsjælland. De vil sætte en ung hjemløs ind i en skoleklasse på VUC. Astrid synes der manglede et sted at være på Temadagene et hyggerum. Pia nævner, at der rigtig mange på Facebook, der kan lide deres events. De kører også videre. Vi skal huske på, at vi skal være bedre til at tage godt imod nye folk. Der har været et par stykker, der ikke følte sig velkommen. Vi skal passe på med at det bliver for klikeagtigt. Som bestyrelsesmedlem og ansat har man et ansvar for at inkludere nye folk. Vi må gerne minde hinanden om at de nye skal inddrages. Astrid følte sig meget velkommen, da hun første gang trådte ind af døren i december. Mo fra Esbjerg, synes hun blev godt modtaget, siger Kenneth. Helle nævner, at hun og hendes udvalg tog sig mest af de nye fra hendes udvalg. Arbejdsformen med grupper er god. Sekretariatet er lidt fraværende i gr. arbejdet når vi gør det på den her måde. Til gengæld får vi nogle kvalificerede studerende i grupperne. Medarbejderne kan bliver hevet ind i nogle af grupperne for at svare på spørgsmål eller sidder med som observatører. Vi prøver at samle trådene og måske nogle af eventsene (Sofie). Vi snakker om, at der er rigtig mange der gerne vil med på tillidsmandskursus, men der er ikke pladser nok. Der er flere der synes det er udvalgsfolkene der skal prioriteres, mens andre mener det er brugerne af boformen, der skal på kursus. I sidste ende er det en blanding af folk der skal med. Vi skal huske på, at mange af dem fra boformerne, der deltager i kurserne, gør noget godt for andre beboere eller bliver meget aktive i SAND på et senere tidspunkt. Vi snakker om at lave et efterårshold. Det gør vi hvis interessen bliver ved med at være der. Formentligt oktoberdecember. 6

7 Vi kunne evt. fylde op med gamle folk, hvis der er overskudspladser. På den måde kan nye og gamle rystes sammen. Ønsker til SAND merchandise: Mapper. USB stick med SAND mand og thermokrus. SAND manden må også gerne komme mere med, synes Christina. Powerbanker min 2800 mw. Årstal på tøj foreslås der. 4. Facebook: Vi har fået en ny side og vi har vores gamle side. Hvordan bruger vi dem bedst? Vi har en side og en gruppe på Facebook. Siden er vores ansigt udadtil. Det har alle store medier, organisationer og kendte mennesker. Her kan alle gå ind og se. Det er administrator, der lægger de store ting på siden, dvs. i spalten på midten (væggen). I den ene side kører opslag fra andre. Siden kan ses af alle - gruppen kan kun ses af folk der er godkendt af en administrator. Alle der er godkendt kan slå alt op i gruppen. Det er kun administrator, der kan slette. Det der skete inde på gruppen var, at der var mange andre organisationer, der gerne ville ind og lukrere på vores medlemmer. Der var mange der var interesserede i at få PR på vores bekostning. Sofie blev mere og mere kritisk i forhold til at slette ting. Til sidst slettede hun med hård hånd. Fremover skal det være sådan at alle, der skal være med i gruppen skal have en hjemløsebaggrund. Alle andre henvises til siden. De gode diskussioner i gruppen, kan ophøjes til et indlæg på siden. Sofie er administrator på siden og vil gerne have et par bestyrelsesmedlemmer, der er medadministratorer. I gruppen er det Christian Geisler og Per Kragh der er administratorer. De er gledet mere i baggrunden i SAND. Det gode er at de har historien med sig. De er velbevandrede i SANDs værdier og måske også mere objektive i deres bedømmelser. På den anden side kan det diskuteres om de har fingeren tilstrækkelig meget på pulsen, nu de er mindre involveret i SAND. Harald vil gerne være administrator på både side og gruppe. Hvis det bliver for meget, tager vi nogle nye ind. Sofie vil opfordre jer til at sætte debatter i gang på gruppen. Vi skal hive de gamle gruppemedlemmer med hjemløsebaggrund ind igen. Vi skal også have folk til at være med på siden. Det er samarbejdspartnere, hattedamer osv. Sofie opfordrer til at vi ser på Henning følg en hjemløs. Han kommer ud til virkelig mange og er rigtig dygtig. Bliv inspireret. Sofie skriver en ugentlig indlæg på hans side. Christina fortæller at der var en mand, der forærede hjemløse og andre folk i Mølleparken 500 kr. der brugte dem til at lave grillmad og havde en fest med det. Intet blev brugt til bajere. Christina tog en masse billeder. Oplagt historie til hjemmeside og Facebookside. 5. Vi skal have Steen (og evt. andre) i medierne. Hvilke historier skal vi bringe til torvs? (opfølgning fra sidste møde) Ask, Steen og Sofie sætter sig sammen og laver en plan. Der er masser af SAND mærkesager, som det er oplagt at Steen kan føre frem i pressen. Andre sager, hvor vi har en oplagt case, får vi casen til at løfte og måske en anden SAND talsmand. Det kan f.eks. være på ungeområdet, hvor det er en ung og René/Christina/Kenneth. 6. Principprogrammet trænger til at blive strammet op og nye principper skal måske tilføjes? Steen har læst principprogrammet igennem. Han synes ikke der er noget, der skal slettes. Ask og Steen er enige om at der mangler en holdningsformulering omkring Housing First. Den kan Bænk til bolig gruppen lave. 7

8 7. FEANTSA hvad kan og vil vi bruge vores europæiske engagement til? Ask fortæller om F. Hvad er det og hvad laver de. Kort sagt er det en europæisk organisation for nationale organisationer på hjemløseområdet. Typisk er det organisationer, der har væresteder og boformer. Det kan være Frelsens hær (Salvation Army) eller andre kirkelige organisationer. I DK er Kirkens Korshær (Kompasset), Projekt Udenfor, Kofoeds Skole, Overførstergården og Blå Kors Pensionat Taastrup medlemmer. SBH har været med indtil nu, hvor de har meldt sig ud fordi de ikke synes det giver mening at være med mere. De er utilfredse med den måde F s beslutningsprocesser foregår, det manglende demokrati og fordi de ikke synes de gider bruge tid på et foretagende, som de ikke kan forsvare. Alle danske medlemmer, der deltog i den sidste generalforsamling i F. er enige om, at den måde beslutningerne foregik eller blev trukket ned over hovedet på generalforsamlingen på, ikke stemte overens med den måde vi plejer at gøre tingene på i DK. Nu SBH er gået ud, er SAND det eneste medlem i DK, der kan sidde i bestyrelsen. Vi har kæmpet flere år for at få lov til at sidde i bestyrelsen. Ask synes dog det er noget spild af tid at sidde der, og han frustreret over den lemfældige tilgang man har til sine vedtægter. Men han gør det selvfølgelig, hvis bestyrelsen ønsker det 3 scenarier: vi kan opgive vores bestyrelsesplads, vi kan fortsætte kampen i bestyrelsen, vi kan sende en brugerrepræsentant i bestyrelsen. Konklusion: Vi fortsætter i F. s bestyrelse. På sigt vil vi gerne skifte Ask ud med en brugerrepræsentant. Vi skal bare finde den rette. Ask ser sig rundt. HOPE: Harald synes, at vi skal indsætte Derek (Skotland) som generalsekretær i HOPE i stedet for Harald. Harald synes der skal yngre kræfter til. Michael er syg. Vi ved ikke hvor alvorligt det er. Vi har et ansvar for at øve indflydelse. 8. Møde med SBH (Sammenslutningen af boformer for hjemløse i DK). Vi har jævnlige møder med dem. Hvad skal vi have på dagsordenen til næste møde? SBH står for Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse i Danmark. Indtil i år har man været medlem af SBH ved at deltage i deres konferencer. For nyligt har man lavet det om til en egentlig forening med medlemmer. Ask mener, det er for at få de fordele det giver, bl.a. større mulighed for politisk indflydelse. Det er vigtigt for dem at kunne vise hvor mange og hvem de repræsenterer. Vi har altid samarbejdet med dem. Vi har fx typisk været enige om bibeholdelse af selvmøderprincippet, og at der skal være en vis kvalitet i tilbuddene. Og så er der en række punkter, hvor vi ikke er så enige. F.eks. i forhold til udsmidninger og kvaliteten af beslutningerne bag. De sidste fire år har vi holdt en konference sammen med dem, hvor vi har været fælles afsender. SAND har de sidste år holdt regelmæssige møder med SBH. Ambitionen er to gange om året realiteten er én gang årligt. Og nu er det ved at være på tide. Ask og René deltager fra sekretariatet og så 4 fra SANDs bestyrelse. Hvad skal mødet handle om? Idéer: - Aktivering på forsorgshjem, fx dusør for at hjælpe folk godt ud fra boformer. - Hjemløsestrategien: hvordan løfter vi, at mange har svært ved at få plads på Udsmidninger, bortvisninger og karantæner på forsorgshjem. Man får ingen grund man bliver bare vippet ud. Der er ingen klagemuligheder. - Hvad skal boformerne tilbyde? Tilbuddene svinder på forsorgshjemmene - fx er der steder hvor der ikke længere er aktivering, kosten bliver dårligere eller forsvinder. Generelt: hvordan kan man forhøje levestandarden for beboerne? Herunder kan man også diskutere familierum, hundepladser. - Indskrivningsgrunden til boformen er også det man ryger ud på: Du kommer ind pga dit hashmisbrug men du kan også blive smidt ud hvis du ryger en joint. - Alkohol-/misbrugspolitik på forsorgshjemmene. Differentierede tilbud fordele og ulemper. Regler mm. Akutmodtagelse inden for begge typer. Ellers er der nogle, der kommer i klemme. 8

9 - 110 som akutmodtagelse hvordan skal denne lov forstås? Skal alle 110-tilbud have akutfunktion? I SAND ligger det os på sinde, at alle hjemløse der har brug for en plads kan få det. Man skal altid kunne anvise et tilbud et andet sted. Det står i loven at kommunen skal sikre at der er et tilstrækkeligt antal pladser. Det bliver en sovepude for kommunen de henholder sig til, at der på landsplan er pladser nok. Det er landsdækkende tilbud dvs. at man godt kan blive henvist til et tilbud i en anden kommune. Der er flere dilemmaer forbundet. Hvad skal en henvisning indbefatte? Er det et udprint fra en hjemmeside med en oversigt over tilbud, eller er det at sikre at borgeren har fået en plads? Fx overbelægning: SAND har været til møde med KK flere gange for at snakke overbelægning. Forstanderne melder ikke ind til kommunen, at de har overbelægning men når SAND ringer rundt og tjekker fortæller de, at de afviser folk hver eneste dag. Christina, Astrid, Harald og Kurt tager med til møde med SBH sammen med Ask og René. Kenneth går med i gruppen som suppleant hvis der er afbud. Efter august er Kenneth dog i skole så tager Steen over som suppleant for suppleanten : ) SBH har lige holdt bestyrelsesmøde, 5. maj. Det kan godt være der går et stykke tid før de har igen. Ask kontakter SBH for en dato SANDs holdning til flygtninge. Der kommer meget snart en debat, hvor vi bør have et standpunkt. Det formulerer vi. Udskydes til næste møde. 10. Mødedatoer Årets bestyrelsesmøder: kl i Odense, d , d og d Evt. Vi diskuterer om vi har nogen betænkeligheder ved at tage på Folkemødet, når PET vurderer at det er et højrisikoarrangement. Der er stemning for at vi kvæler al hadet i kærlighed. Vi lader os ikke skræmme. Vi laver en beredskabsplan når vi mødes d. 28. maj. Det er under alle omstændigheder godt at have sådan en. Helle gentager sit ønske om at hun gerne vil med. Vi snakker om, hvor vidt det er et uheldigt signal, at Pia tager med SAND Hovedstaden til Folkemødet, når hun ikke gav udtryk for at hun ville med i SAND delegationen på sidste bestyrelsesmøde. Det står SAND Hovedstaden frit for at tage de folk med de har brug for, for at løfte opgaverne. Desuden er der SANDs aktivitetsgruppe, der også tager folk med. Det giver lidt forvirring. Vi diskuterer også om folk selv skal betale for deres billet til Bornholm. Der er nogen der taler for, at hvis man har lyst til at deltage, skal man gøre det. Andre siger, at det er et princip at SAND holder en udgiftsfri. Endelig skal det tages i betragtning, at de folk der skal med, skal opføre sig ordentligt for at alle kan få sin nattesøvn. Christina om hund: Hun sagde før bestyrelsesseminaret, at hun gerne ville have sin hund med, hvis det kunne lade sig gøre. Det lovede vi at undersøge muligheden for. Hun fik først at vide det ikke kunne lade sig gøre kort før mødet. Hun synes hun er blevet holdt lidt for nar. Hvis vi ikke ville undersøge det, hvorfor så ikke bare sig nej fra starten? Susanne beklager. Det var meningen at vi ville undersøge det. Ask siger, at han pegede på vandrehjemmet her, fordi det var det eneste af de steder han kendte, han kunne forestille sig en hund også var velkommen. Christina har fundet flere steder på Fyn, hvor man må tage hund med. Vi tager hende med på råd næste gang, der skal laves noget med overnatning. Næsbylund kan man bl.a. have hund med. Det sted har vi brugt før. 9

10 Folketingsvalg. Det er vigtigt at vi sætter noget fokus på det. Vi skal ud og sætte hjemløse på dagsordenen. Vi kan lave omvendte paneldebatter, hvor vi er panelet og politikkerne stiller spørgsmålet. I udsatterådene i Taastrup og Randers vil man lave debatmøder. Stemmer på kanten laver ikke noget. Det er vigtigt at vi er til stede, når det sker. Vi er i tvivl om hvor meget vi selv skal arrangere. Det er måske bedre at komme med noget indhold. Ask laver nogle spørgsmål til politikere. Vi kan også bruge noget af det materiale vi har fra folkemødet. Eluf er en atypisk hjemløs, der ifølge nogen, måske kun har været husvild. Han har boet på Vibohøj en overgang men er ikke belastet af misbrug, som flertallet af hjemløse. Eluf røg ud fra det kollegium han boede på. Derefter på Vibohøj. Senere flyttede Eluf i lejlighed, som han senere købte fordi han arvede nogle penge. Steen kunne godt tænke sig, at bestyrelsesmedlemmerne hver især skriver ned hvad de er gode til og sender det til ham. Noget står i referatet, men måske ikke det hele. Han vil gerne have overblik. IDE: Vi skal lave en kategori på hjemmesiden, der hedder vidste du eller noget lignende. Her skal vi have historier om de små ting, som man ikke tænker på. F.eks. at hjemløse knap nok kan få en bankkonto og slet ikke kan få en budgetkonto som hjælp til at styre sin økonomi. De har allermest brug for det. Det kan også være et telefonabonnement eller andet man ikke kan, når man står i Ribers. IDÉ: Vi skal lave en lap, hvor der står hvad du skal huske på, når du udtaler dig offentligt. F.eks. Husk at du er hjemløs, der udtaler dig. Du skal bruge din egen historie og/eller tale om den viden du har fra andre hjemløse. Vær kritisk men gerne løsningsorienteret. Husk også at rose de gode tiltag, der laves for hjemløse 10

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Deltagere: Harald Gjersøe, Leif Jensen, Leif Elektriker, Ewald Pohle, Martin Christensen, Per Søhus, Helle Madsen, René Holmgren, Jesper Lauritzen, Ask Svejstrup. Afbud: Ole

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie

Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Bestyrelsesseminar på Skanderborg Vandrehjem d. 18. 20. august 2009 Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Referent: Sofie/Susanne Hvem er SANDs

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

Fælles SAND møde d. 23.9.14

Fælles SAND møde d. 23.9.14 Fælles SAND møde d. 23.9.14 Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde;

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Fælles SAND møde, 20.11.12

Fælles SAND møde, 20.11.12 Fælles SAND møde, 20.11.12 Deltagere: Per Bonderup (Fyn), Martin Berthelsen (SAND Fyn), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Eluf Harring (SAND Midtvest), Christian Raben (Blå Kors Herning), Morten Due (Karlsvognen),

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT.

2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT. Referat fra FÆLLES SAND MØDE D. 13. SEPTEMBER 2011 Eva Skov fra sekretariatet byder velkommen til mødet, der er et i rækken af fællesdage. Næste fælles SAND møde vil være en gang i december måned. DAGSORDEN:

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

SAND møde d. 8.12.2010

SAND møde d. 8.12.2010 SAND møde d. 8.12.2010 Ask byder på SANDs vegne velkommen. Han hilser fra de tre andre på sekretariatet og beklager at de ikke havde tid til at komme i dag. 1. Præsentation Der er 36 deltagere: Ega, Allan

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere