Validering af hæmolysegrænsen for B12 vitamin, folat og LD på Architect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Validering af hæmolysegrænsen for B12 vitamin, folat og LD på Architect"

Transkript

1 Validering af hæmolysegrænsen for B12 vitamin, folat og LD på Architect Connie Dam Lund Vilhelmsen Studienummer: Periode: 07/10-18/ K-vejleder: Bioanalytikerunderviser Anne Jaritz-Nielsen I-Vejleder: Lektor Turi Neubauer Antal tegn inkl. Mellemrum:

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Introduktion... 6 Baggrund... 6 Problemformulering... 8 Målformulering... 8 Teori... 9 Analyseparameter og klinisk relevans... 9 Analyseprincipper Materialer og metode Design Litteratursøgning Materialer Etik Dataindsamling Pilotforsøg Udførsel af forsøget Databearbejdning Resultater Analyse af hæmolysen Resultater for B12 vitamin, folat og LD Antal prøver med svar Hæmolyse Diskussion Design Hæmolyseanalysen B12 vitamin Folat LD Antal prøver med svar Hæmolyse Konklusion Perspektivering Referenceliste Bilag Bilag Bilag Side 1 af 40

3 Bilag Bilag Side 2 af 40

4 Forord Forsøgene til denne opgave er udarbejdet ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest i Holstebro. Jeg vil gerne sige tak, fordi jeg har fået denne mulighed, for at udarbejde forsøget hos jer og benytte mig af jeres faciliteter, apparatur og materialer. Jeg vil også gerne takke mine tre samarbejdspartnere Sarah Kjeldsen Feldbak, Sine Møller Pedersen og Maria Dam Jensen, for et godt samarbejde i udarbejdelsen af pilotforsøget og udførslen af selve forsøget. Derudover vil jeg gerne takke personalet på Klinisk Biokemisk Afdeling i Holstebro for deres imødekommenhed og hjælpsomhed. Især personalet der har deres arbejdsgang ved Architect, har været med til at give os plads i en ellers travl hverdag. Jeg vil også gerne takke afdelings bioanalytikere Anders Poulsen og Lone Broe Nees, overlæge Kaj Ove Pedersen, kemikere Linda Østervig Henriksen og Mette Fogh Møller, for at hjælpe med at finde materialer samt diskussion af projekt. Såfremt en kopi af ikke vedlagte bilag ønskes, kan der rettes henvendelse til forfatteren Underskrift: Side 3 af 40

5 Resumé Baggrund Analyseparametrene B12 vitamin, folat og lactatdehydrogenase (LD) er problematiske i forhold til hæmolyse, da hæmolyse kan medføre falske forhøjede værdier, grundet erytrocytternes indhold af B12 vitamin, folat og LD. Erytrocytterne indeholder cirka 150 gange mere LD end plasma, og hæmolyse har derfor påvirkning på LD analysen. Der er oplyst en nultolerance for hæmolyse for overstående tre parametre fra firmaet Abbott, hvilket har resulteret i, at der månedligt er blevet afvist prøver på KBA i Holstebro. Der blev herefter fastlagt en ny visuel hæmolysegrænse på 0,2 g/l, frem for den gamle nultolerance på 0,04 g/l. Det vides endnu ikke om den visuelt fastlagte hæmolysegrænse har haft en negativ klinisk betydning for analyseresultaterne. En vurdering af hæmolysens betydning for B12 vitamin, folat og LD er vigtig, for at kunne vurdere om hæmolysegrænsen på 0,2 g/l, som afdelingen har analyseret med, kan sættes højere, samt om den har haft en negativ klinisk relevans. En afprøvning er nødvendig, for at kunne stå inde for kvaliteten af analysesvarene. Metode For at kunne vurdere om hæmolysegrænsen har haft en negativ klinisk betydning for B12 vitamin, folat og LD, laves en hæmolyserække på ti punkter med stigende hæmolysekoncentration, ved tilsætning af hæmolysat til plasma i forskellige niveauer. Herefter måles koncentrationen på Architect fra Abbott på henholdsvis i- og c-modulet. Der laves derudover en tidobbelt bestemmelse på hæmolyseanalysen. Der laves en t-test for analyseparametrene og hæmolyseanalysen for at vurdere om middelværdien afviger signifikant fra prøvens sande værdi. Ydermere udregnes den relative ændring i form af differencen i procent, i forhold til målingen der anses som hæmolyse fri, som ikke er tilsat hæmolysat for alle analyseparametre. Derudover inddrages analyseusikkerheden i form af et 90%-konfidensinterval. Den tilladte totalfejl indføres i differenceplottet og findes på Westgard QC. Den tilladte totalfejl skal afgøre, om hæmolysen har en negativ klinisk betydning for analyseparametrene. Resultater Resultaterne viser, at der ikke forekommer nogen signifikant forskel for hæmolyseanalysen. Derimod ses en signifikant forskel for B12 vitamin ved normalt niveau, folat ved lavt niveau og LD ved normalt niveau. For B12 vitamin viser der sig ved begge niveauer et fald i koncentrationen som funktion af hæmolysen, hvor der for folat ved Side 4 af 40

6 lavt niveau viser sig en stor variation i resultaterne, mens LD ved normalt niveau viser sig en lineær stigning i koncentrationen som funktion af hæmolysen. Den bedste rette linje der er indtegnet for LD, viser en skæring med den tilladte totalfejl ved 0,23 g/l, hvor der indtræder negativ klinisk relevans. Der ses et fald i marts ved afviste prøver med svaret hæmolyse, hvor hæmolysegrænsen blev ændret første gang. Anden gang hæmolysegrænsen blev ændret var i juni, hvor der ses et yderligere fald hos de afviste prøver. Konklusion Resultaterne viser at for lavt og normalt niveau hos B12 vitamin vil en hæmolysegrænse uden en negativ klinisk betydning være 0,58 g/l og måske endda højere. For folat ved lavt niveau, ligger hæmolysegrænsen mellem 0,13 g/l og 0,24 g/l, hos folat ved normalt niveau kan den sættes højere, da der ikke ses nogen form for negativ klinisk påvirkning af analyseresultatet, grundet folat ved lavt niveaus store variation trækker det hæmolysegrænsen ned. For LD ved normalt niveau vil en hæmolysegrænse kunne fastsættes på 0,23 g/l, uden der er negativ klinisk relevans. Hæmolysegrænsen på 0,2 g/l kan have haft betydning for folat, da resultaterne ikke viser et entydigt svar, men ikke for B12 vitamin og LD. Side 5 af 40

7 Introduktion Baggrund På Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) under Hospitalsenheden Vest (HeV) analyseres B12 vitamin (cobalamin), folat og lactatdehydrogenase (LD) på analyseudstyret Architect fra Abbott. De tre analyseparametre er problematiske i forhold til hæmolyse, fordi hæmolyse kan medføre falske forhøjede værdier, grundet erytrocytternes indhold af B12 vitamin, folat og LD (2). Erytrocytterne indeholder cirka 150 gange mere LD end plasma, og hæmolyse har derfor påvirkning på LD analysen (3). B12 vitamin er blandt andet vigtig i forbindelse med cellernes DNA-syntese. Mangel på B12 vitamin ses ved perniciøs anæmi og absorptionsforstyrrelser i mavetarmregionen. Forhøjede værdier ses ved leverlidelse, visse myoloide sygdomme, blandt andre kronisk myoloid leukæmi og polycytæmi (2). Folat er også vigtig i forbindelse med cellernes DNA-syntese. Folat indtages via kosten, og lave værdier kan skyldes fejlernæring, absorptionsforstyrrelser samt øget forbrug af folat ved leukæmi og hæmolytisk anæmi. Der kan ses forhøjede værdier af folat ved mangel af B12 vitamin (2). LD er et enzym der findes i cellerne i meget af kroppens væv. Forhøjede værdier ses for eksempel ved celleskader i hjerte, nyre, lunge med videre samt ved blodpropper, leverbetændelse, anæmier og maligne sygdomme (4). B12 vitamin, folat og LD analyseres alle på Architect fra Abbott. B12 vitamin og folat analyseres ved en kemiluminiscensmikropartikelimmunanalyse (CMIA) på i-modulet, og LD analyseres ved fotometrisk måling på c-modulet (5). Analyse af disse analyseparametre løber årligt op i ca prøver (1). Firmaet Abbott har i deres brugsanvisninger for B12 vitamin, folat og LD oplyst, at disse parametre ikke må analyseres, når der er hæmolyse tilstede (4,6,7). Denne hæmolysegrænse har medvirket til, at der i gennemsnit for de tre parametre månedligt er blevet afvist prøver på KBA i Holstebro (1). Afviste prøver kan medføre ny prøvetagning og give en forsinkelse i behandlingen. Prøver der bliver afvist, er især modtaget fra de praktiserende læger eller taget på sygehuse. Her kan prøvetagningerne have været problematiske eller der kan have forekommet præanalytiske fejl. Afdelingen har behandlet problemet med de afviste prøver, ved at fastsætte en ny hæmolysegrænse. Denne hæmolysegrænse blev fastsat ved, at en række patientprøver fik Side 6 af 40

8 målt hæmolysegrænsen, hvorefter de blev sat op i rækkefølge efter hæmolysegraden. Herefter blev der udvalgt personale til at vurdere hvornår hæmolysegraden var synlig. Her blev den vurderet til 0,1 g/l. Denne hæmolysegrænse gav dog stadig mange afviste prøver der ikke kunne analyseres pga. hæmolyse, samt det gav stadig mange klager fra rekvirenterne. Derefter gentog de vurderingen og accepterede en grænse på 0,2 g/l. På dette grundlag blev hæmolysegrænsen hævet fra 0,04 g/l som anses som hæmolysefri til 0,2 g/l (8). Det faktum, at den nuværende hæmolysegrænse er blevet fastlagt uden efterfølgende afprøvning af eventuel betydning for analysesvarene, er kvalitetsmæssigt problematisk, da den kan have en negativ klinisk relevans for analysesvarene, og kan derved have konsekvenser for patienten. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om den visuelt fastlagte hæmolysegrænse har haft en klinisk betydning for analyseresultaterne, samt om firmaets krav om hæmolysefri prøver er nødvendig. Endvidere vides der ikke om det er muligt at hæve den nuværende hæmolysegrænse på 0,2 g/l, uden at det får klinisk relevans for analyseresultaterne. Der vides ligeledes ikke om hæmolysens indvirkning er niveaubestemt og derved afhængig af koncentrationen af de respektive analyseparametre. En vurdering af hæmolysens betydning for B12 vitamin, folat og LD er vigtig, for at kunne vurdere om hæmolysegrænsen på 0,2 g/l, som afdelingen har analyseret med, kan sættes højere, og om den har haft en negativ klinisk relevans. En afprøvning er nødvendig, for at kunne stå inde for kvaliteten af analysesvarene. I artiklen Effect of in vitro hemolysis on 25 common biochemical test, har de undersøgt om hæmolyse har påvirket analyseresultaterne, også grundet mange afviste hæmolyseret prøver. Deres undersøgelse viser, at hæmolyse havde størst påvirkning på LD, sur phosphatase og kalium. Derudover viste deres undersøgelse, at prøver der blot er lidt hæmolyseret må forkastes i forbindelse med analysen af LD (9). På Odense Universitetshospital har de ligeledes haft problemer med afviste prøver på grund af hæmolyse og der blev i perioden maj afvist 1088 prøvesvar for kalium. De så at LD og kalium blev påvirket til falsk forhøjet, mens basisk fosfatase blev påvirket til falsk for lavt. Deres problem bestod også i, hvordan de hæmolyserede prøver skulle håndteres. Skulle de afvise dem, give svarafgivelsen, at analysen ikke kunne udføres pga. hæmolyse, eller skulle de afgive et korrigeret svar. Ingen svarafgivelse vil resultere i forsinkelse af behandling eller risikere, at man ikke opdager hvis hæmolysen sker i Side 7 af 40

9 kroppen (in vivo). Et korrigeret svar kan misforstås, hvis informationsudvekslingen mellem KBA og klinikere ikke er god nok (10). Formål Formålet med dette projekt er, at undersøge hvornår hæmolysegrænsen kan have en negativ klinisk relevans for B12 vitamin, folat og LD. Herudover er formålet, at se om den nuværende hæmolysegrænse på 0,2 g/l har haft en negativ klinisk relevans for analysesvarene og om hæmolysegrænsen kan sættes højere for analyseparametrene. Problemformulering Under hvilke forudsætninger kan hæmolysegrænsen sættes op for B12 vitamin, folat og LD, før det har en negativ klinisk relevans for analysesvarene, og hvilke konsekvenser har hæmolysegrænsen på 0,2 g/l haft? Målformulering Vi vil undersøge og sammenligne, hvor stor en andel af prøverne for B12 vitamin, folat og LD der blev kasseret ved hhv. nultolerance og 0,2 g/l ved at kigge på afdelingens statistik for året 2012, for at kunne vurdere hvilken indvirkning ændringen af hæmolysegrænsen har haft. Vi vil finde ud af, hvilke koncentrationsniveauer for analyserne B12 vitamin, folat og LD der er værd at undersøge. Vi vil undersøge, om hæmolyse har indvirkning på B12 vitamin, folat og LD, ved at analysere en stigende grad af hæmolyse fordelt på ti punkter i forskellige niveauer, som analyseres på Architect henholdsvis på i- eller c-modulet. Vi vil undersøge, om der er en signifikant forskel på analysesvarene for hæmolyseanalysen, ved at måle på tre forskellige hæmolysegrader gentagne gange og derefter foretage en t-test. Vi vil finde ud af, om der er en signifikant forskel på målingerne ved at foretage en t-test for analyserne B12 vitamin, folat og LD og finde ud af om der forekommer en negativ klinisk betydning, ved at opstille et differensplot med den relative ændring samt indtegne Westgards grænseværdier for tilladte totalfejl samt 90%- konfidensinterval. Side 8 af 40

10 Vi vil vurdere, om grænsen på 0,2 g/l har haft en negativ klinisk betydning, ved at vurdere differensplottet med den relative ændring for B12 vitamin, folat og LD, samt sammenholde mod indtegnet Westgards grænseværdier for tilladte totalfejl og 90%-konfidensinterval. Teori Analyseparameter og klinisk relevans Hæmolyse Hæmolyse er en faktorer som kan spille ind som en fejlkilde, ved mange biokemiske analyser. Hæmolyse forekommer når erytrocytterne ødelægges så der frigives hæmoglobin til plasma som afgiver den røde farve til plasmaet. Dette kan skyldes sygdomme, så beskadigelsen sker inde i patienten (in vivo), eller ved prøvetagningen som en præanalytisk fejlkilde (in vitro). Sygdomme der kan give anledning til hæmolyse in vivo er f.eks. hæmolytisk uræmisk syndrom eller fysisk beskadigelse ved f.eks. mekaniske hjerteklapper. Præanalytiske fejlkilder kan være forkert kanylestørrelse, langvarig stase, hård centrifugering og for lidt prøvemateriale i prøveglasset (10). Det kan også skyldes en svær prøvetagning, som f.eks. vanskeligheder ved lokalisering af vener eller skrøbelige vener med mere (11). Påvirkning af analyseresultaterne grundet hæmolyse kan skyldes frigivelse af celleindhold til plasma, direkte interferens med målingen eller ved, at der sker en kemisk reaktion i måleproceduren (10). Ved hæmolyse har komponenter som der kun er en lille mængde af inde i erytrocytterne en lille effekt på analysesvaret, mens der observeres en større effekt på analysesvaret ved komponenter der er en større mængde af i erytrocytterne (9). F.eks. ved LD som er 150 gange større i erytrocytten end i plasma (3). Folat bør heller ikke analyseres ved hæmolyse da erytrocytterne indeholder ca. 30 gange mere folat end plasma. Ud af alle fejlmeldinger skyldes 70% præanalytiske problemer og 98% af dem skyldes in vitro hæmolyse (11). Side 9 af 40

11 Figur 1 viser laboratorieværdier der rammes af hæmolyse eller cellelysering i prøven (11). B12 vitamin (cobalamin) Cobalamin syntetiseres af tarmbakterier hos dyr, derfor kan cobalamin tilføres gennem kosten via animalske produkter som kød, fisk, mælk og æg. Derfor ses cobalaminmangel ofte hos veganere og vegetarer, da de ikke får tilført vitaminet gennem kosten, da det ikke findes i grøntsager og frugt. Cobalamin er bundet til proteiner i kosten og frigives ved nedbrydning af proteinet i ventriklen og derefter kan cobalamin bindes til haptocorrin. Herefter spaltes cobalamin fra haptocorrin i duodenum og bindes til intrinsic factor, som er et glykoprotein som dannes i ventriklen som danner et specifikt kompleks sammen med cobalamin. Komplekset binder sig til en receptor på tarmcellernes overflade i ileum og optages i cellerne. Intrinsic faktoren nedbrydes så cobalamin frigøres. Cobalamin bindes herefter til transcobalamin, denne form omsættes hurtigt (2). Cobalamin er vigtig i forbindelse med syntesen af DNA, mere specifikt er cobalamin vigtigt i forhold til produktionen af kernemateriale til dattercellerne ved celledeling. Hvis man har cobalaminmangel vil det derfor gå ud over celledelingen. Det kan resultere i perniciøs anæmi, som ses ved færre men store erytrocytter. Den hyppigste årsag til cobalaminmangel er ikke mangelfuld tilførsel af vitaminet, men mangelfuld absorption i ileum og perniciøs anæmi. Det er i forbindelse med betændelse i Side 10 af 40

12 ventrikelslimhinden, at dannelsen af intrinsic factor nedsættes. Dette kan nemt behandles med injektion med cobalamin (12). Forhøjede cobalaminværdier ses ved kronisk myeloid leukæmi, hvor der ses en forhøjet koncentration af haptocorrin. Forhøjede værdier ses også ved leversygdomme som akut hepatitis, levercirrose, hepatom og levermetasraser. Årsagen kan være frigørelse af cobalamin fra det beskadiget leverceller (2). B12 vitamin kan holde sig syv dage i køleskab og to dage ved stuetemperatur. Referenceinterval: år: pmol/l (13) Folat Folater er en gruppe af stoffer der består af pteridin og paraaminobenzosyre koblet til en eller flere glutaminsyreenheder. Folat dannes af planter, og findes derfor i grøntsager, frugt, brød, lever, nyre og mælkeprodukter. Folat findes ca. 90% som polymere, der før absorptionen spaltes til monomere. Under spaltningen methyleres og reduceres folat til 5- methyl-tetrahydrofolat (5-methyl-THF) som cirkuler rundt i plasma. Når 5-methyl-THF skal absorberes, sker det i vævscellerne ved hjælp af folattransporter, som er afhængig af cobalamin. Således hænger cobalaminmangel sammen med en høj folat i plasma, da 5- methyl-thf ikke kan afgive sin methylgruppe, hvis der ikke er cobalamin tilstede. I cellerne afgiver 5-methyl-THF sin methylgruppe ved hjælp af cobalamin, som her fungerer som et coenzym. Herefter vil THF fungerer ved syntese af DNA og RNA. Folatmangel ses hos personer der spiser lidt grøntsager og frugt, eller andre årsager som alkoholisme og malabsorptionstilstande som gastrektomi, cøliaki, tyndtarmsresktion og Mb. Crohn. Det har ydermere vist sig, at folatmangel er blevet associeret med svangerskabskomplikationer, idet der er et øget forbrug af folat under graviditet, hvilket der også ses ved leukæmi, hæmolytisk anæmi, kroniske inflammationer, maligne tumorer og leversygdomme. Forhøjede værdier ses ved cobalaminmangel, da optagelsen af folat er nedsat (2). Folat kan holde sig syv dage i køleskab og to dage ved stuetemperatur. Referenceinterval: 0-1 år: nmol/l 1-18 år: 6-35 nmol/l år: > 9 nmol/l (14) Lactatdehydrogenase (LD) LD er en gruppe enzymer, som findes inde i cellerne i kropsvæv som hjertet, leveren, nyrer, skelet muskulatur, hjernen, erytrocytter og lungerne. LD er et vigtigt enzym i forbindelse med produktionen af celleenergi, idet LD sørger for omdannelsen af Side 11 af 40

13 muskellaktat til pyrovat. Erytrocytter indeholder 150 gange højere LD-aktivitet end plasma, hvorved hæmolyserede prøver ikke kan anvendes. LD kan se forskelligt ud idet det forekommer i fem forskellige isoenzymer, som er opbygget af fire peptidkæder bestående af to underenheder. Man kan ikke skelne mellem isoenzymerne, hvorved man ikke kan se hvilken vævstype det kommer fra. LD-analysen bruges til diagnosticering af hæmolytisk anæmi og tumormarkør. LD er en uspecifik markør og anvendes i samarbejde med andre markører (4). Forhøjet LD ses ved celleskader i hjerte, lever, blod og lunger samt ved perniciøs anæmi, hæmolytisk anæmi og myeloid leukæmi. Det ses også i forbindelse med akut myokardieinfarkt, pericaditis, lungeemboli, nyreinfarkt, hepatitis, leverstase, maligne lidelser og inflammation (15). For lavt LD har ikke klinisk betydning (16,19). LD kan holde sig syv dage ved stuetemperatur og fire dage i køleskab. Referenceinterval: 0-1 md: U/L 1 md-4 år: U/L 4-16 år: U/L år: U/L år: U/L >70 år: U/L (15) Analyseprincipper Hæmolyse Hæmolyse måles på Architect c-modulet i samme måling med ikterus og lipæmi kaldet HIL-indeks (hæmolyse, ikterus og lipæmi). Det er en måling af prøveinterferensindeks for de forskellige parametre. Det er en fotometrisk måling, som er en måling af en mængde lys som en prøve absorberer, når der bliver sendt en lysstråle igennem prøven. Man kan blande prøvematerialet med et reagens eller saltvand, alt efter hvad man ønsker at bruge som reference til bestemmelse af indekser. Hvis man vælger et reagens, skal man tage i betragtning, at det skal være farveløst og måles ved en anden bølgelængde end de andre parametre. Derefter måles der absorbans for alle tre parametre ved forskellig bølgelængde. Hæmolyse måles ved ca. 400 nano-meter. Efter aflæsning af de fotometriske målinger bruges der beregninger til at bestemme interferenskoncentrationen (17). Side 12 af 40

14 Figur 2 viser absorbtiosspekter for hæmolyse, ikteriske og lipæmiske prøver (17). Kemiluminiscensmikropartikelimmunanalyse (CMIA) Både B12 vitamin og folat er en CMIA-metode som analyseres på i-modulet på Architect. Det er en metode til at måle og kvantificere analysekomponentkoncentrationen. Til det bruges paramagnetiske mikropartikler coatet med et bindingsmolekyle, der er specifik for analysekomponenten, acridinmærket konjugat samt prætrigger- og trigger-opløsning som reaktanter. Først dispenseres de paramagnetiske mikropartikler i reaktionsbeholderen med prøvemateriale. Reaktionsblandingen skal inkubere, så de paramagnetiske mikropartikler binder sig til analysekomponenten og danner et immunkompleks. Efter inkubation tiltrækker en magnet de paramagnetiske mikropartikler til indersiden af reaktionsbeholderen, så der kan foretages en vask af reaktionsblandingen for at vaske ubundet materiale fra. Når man har en totrinsanalyse som B12 vitamin og folat, tilsættes der reagenser inden reaktionsblandingen tilsættes paramagnetiske mikropartikler. Herefter dispenseres kemiluminescent acridinmærket konjugat som enten bindes direkte til analytten eller til immunkomplekset. Bagefter vaskes der igen for ubundet materiale. Dernæst tilsættes prætriggeropløsningen, som består af hydrogenperoxid, hvorefter der foretages en baggrundsmåling med CMIA-systemets optik. Prætriggeropløsningens funktion er, at forhindre tidlig frigivelse af lysemission, og sørger for at mikropartiklerne ikke klumper sammen og adskiller acridin fra konjugatet. Til sidst dispenseres triggeroløsningen, som består af natriumhydroxid, hvilket gør at acridin oxideres når stoffet udsættes for peroxid og en alkalisk opløsning, som medfører kemiluminescensreaktionen. Der dannes N-methylacridon som frigiver energi når stoffet Side 13 af 40

15 vender tilbage til sin grundtilstand. CMIA-system-optikken måler kemiluminescenemissionen over et bestemt tidsrum ved en optisk måling, der måler de relative lysenheder (RLU). Det kan både være omvendt proportionelt eller direkte proportionelt (17). B12 vitamin Analysen af B12 vitamin udføres via CMIA-metoden som beskrevet ovenfor. Ved denne analyse er der et forbehandlingstrin inden de paramagnetiske mikropartikler tilføjes. Her bruges tre reagenser som indeholder henholdsvis, natriumhydroxid, alfa-monothioglycerin + EDTA og cobinamiddicyanid i boratbuffer med proteinstabilisatorer. Efter prøvematerialet er forbehandlet, tilsættes de paramagnetiske mikropartikler som er coatede med intrinsic factor. Der vaskes og tilsættes derefter acridinmærket B12-konjugat. Ved sidste trin tilsættes prætrigger- og triggeropløsning og den kemiluminescerende reaktion måles. Mængden af B12 vitamin og lysenheder er omvendt proportional, det vil sige, at jo mere lys der fremkommer desto mindre er koncentrationen af B12 vitamin (6). Figur 3 viser analyseprincippet for B12 vitamin (18). Side 14 af 40

16 Folat Folat analysen udføres via CMIA-metoden som beskrevet ovenfor. Der er et forbehandlingstrin for at frigøre folat fra folatbindingsproteinet. Det gøres med et reagens indeholdende dithiothereitol, hvorefter reagens to som indeholder kaliumhydroxid tilsættes. Efter prøvematerialet er forbehandlet tilsættes paramagnetiske mikropartikler som er coatet med folatbindingsprotein (FBP) og analysefortyndingsopløsning tilsættes. Efter vask tilsættes acridinmærket konjugat med pteroisk syre, som binder på de FBPcoatede mikropartikler. Til sidst tilsættes prætrigger- og triggeropløsning, så reaktionen kan måles. Mængden af folat og mængden af lysenheder er omvendt proportional (7). Figur 4 viser analyseprincippet for folat (18). Side 15 af 40

17 LD LD måles på Architect c-modulet via en fotometrisk måling. Fotometri er en måling af den mængde lys som en prøve absorberer (17). LD vil katalysere oxidering af laktat til pyrovat, med NAD + som hydrogenacceptor (se figur 5) og er en kinetisk analyse (4). Figur 5 viser oxidering af LD (3). Under fotometrisk måling er det en kinetisk analyse, hvor aflæsningen af absorbansændringen er konstant. Der foretages mange aflæsninger i det tidsrum reaktionen foregår og absorbansændringen bliver beregnet pr. minut, hvilket skal bruges til udregning af resultatet. Der bliver målt med 16 forskellige bølgelængder. Til at beregne resultatet brugers den lineære mindste kvadraters metode. Der skal være mindst tre fotometriske punkter og maksimum 33 punkter (17). Materialer og metode Design Litteratursøgning Jeg startede min søgning af litteratur med at finde basal viden omkring analyserne B12 vitamin, folat og LD. I brugsanvisningerne for Architect fra Abbott fandt jeg brugsanvisninger der indeholdt oplysninger om analysering af B12 vitamin, folat og LD, hvilket jeg vil anvende. Derudover fandt jeg betjeningsprincipper i brugermanualen til Architect-systemet. Derefter søgte jeg i laboratoriehåndbogen Klinisk Biokemisk Afdeling under analyseblade samt på e-dok for at finde procedurer og dokumenter som afdelingen selv benytter til analysering af B12 vitamin, folat og LD. Derudover har jeg også benyttet bøger fra uddannelsesforløbet, som jeg fandt relevante i forbindelse med analyseparametrene og teoretisk. Derefter søgte jeg på hæmolyse under fritekst på hvilket gav ti Side 16 af 40

18 resultater. Heraf vurderede jeg materialet, ved at se på udgivelsesår samt udgiver for at vurderer om materialet var relevant i forbindelse med problemstillingen. Herefter foretog jeg en kaskade søgning, hvor jeg slog artikler op på pubmed i form af reviews eller hentet gennem VIA bibliotekerne, hvis artiklen ikke var frit tilgængelig. Artiklerne blev udvalgt efter vurdering af abstract indholdet, kvalitet af referencer og faglighed i form af kildekritik. Materialer Prøvemateriale: Patientplasma som allerede er analyseret på Architect for: - B12 vitamin koncentration: < 200 pmol/l og pmol/l - Folat koncentration: < 9 nmol/l og > 9 nmol/l - LD koncentration: U/L Erytrocytter fra medstuderende Apparatur: Architect fra Abbott bestående af to moduler: - c16000 (75c01, SN: C og 75c02, SN: C ) - i2000sr (75i03, SN: ISR08266) Centrifuger: Eppendorf 5804R centrifuge (SN: ) Eppendorf 5810R centrifuge (SN: ) Reagenser: i2000sr-modulet: - B12 vitamin reagenskit, ref: 7K61, lot-nr.: 28921UI00 - Folat, reagenskit, ref: 1P74, lot-nr.: 27902UI00 - Trigger solution, lot nr: 31281LF00 - Pre-trigger solution, lot nr: 31392LF00 - Wash buffer, lot nr: 32109LF00 c16000-modulet: - LD reagenssæt, ref: 2P56-21, lot-nr.: 50263UN13 - Vand fra Elix vandanlæg, Milipore Side 17 af 40

19 Utensiler: Pipetter: - Biohit m100, µl - Biohit proline, µl - Biohit m10, 0,5-10 µl Pipettespidser: - Spidser fra Sartorius: Biohit optifit tip lot-nr.: PR Spidser fra Sartorius: Biohit optifit tip lot-nr.: PR Spidser fra Sratorius: Biohit safetyspade filter tip lot-nr.: PR Øvrige utensiler: - 5 ml Prøveglas uden tilsætning - Låg til prøveglas - Engangspipetter - Stativer til prøveglas - Magnetomrører + magnet - Fryser - Køleskab - Målebæger Etik Da der til forsøget er brugt prøvemateriale som i forvejen er analyseret for B12 vitamin, folat og LD, er der blevet vurderet, at det ikke er nødvendigt at overveje etiske problemstillinger, i forhold til brugen af prøvematerialet. Til pilotforsøget valgte en medstuderende sig frivilligt til, at der måtte benyttes hendes erytrocytter og plasma. Dataindsamling Pilotforsøg Der blev først udarbejdet et pilotforsøg, for at sikre at forsøget kunne lade sig gøre og at der kunne laves en kvalificeret hæmolyserække, samt for ikke at gøre unødigt brug af patientplasma til selve forsøget. Først skulle der fremstilles et hæmolysat, som ville være passende at spike plasma med til opnåelse af hæmolyse. Der blev taget blodprøver på en medstuderende, som blev foretaget efter KBA HeV forskrift (20) i lithium heparin glas, Side 18 af 40

20 hvoraf der blev brugt erytrocytter til hæmolysatet og plasma til fremstilling af hæmolysat. Erytrocytterne vaskes i saltvand og hæmolyseres ved at lægge dem i en min s fryser i et kvarter. Erytrocytterne tilsættes i forskellig mængde til 1,5 ml plasma for at lave et passene hæmolysat til at spike plasmaet med, hvorefter hæmolysegraden på fremstillet hæmolysat måles på Architect. Ved benyttelse af fortyndingsformlen: (21), udregnes det bedste hæmolysat til at spike med (se bilag 2, tabel 4). Ud fra dette vurderes der at fortyndingen med tilsat 100 µl erytrocytter er mest anvendelig. Dette udregnes ud fra fortyndingsformlen, hvor mange µl hæmolysat der teoretisk skal tilsættes 1,5 ml plasma, for at opnå den ønskede fortyndingsrække (se bilag 2, tabel 5). Det blev herefter afprøvet og efter vurdering af dette, er det lykkes af få en tilfredsstillende hæmolyserække (se bilag 2, tabel 6). Udførsel af forsøget Først indsamles patientplasma ved at søge på B12, Folat og LD på computeren, for analyser der allerede er blevet analyseret på Architect. Vi søgte på prøver fra dagen før, for at få alle prøver fra én dag af gangen. Herefter sorteres prøver med ønskede koncentration fra, som gemmes til forsøget. Ønskede koncentrationsniveauer blev bestemt i samarbejde med overlæge Kaj O. Pedersen (19). Her blev der bestemt, at der skulle måles på B12 vitamin og folat ved lavt og normalt niveau samt LD ved normalt niveau. Derefter blev alle prøverne, som blev sorteret fra, tjekket for hæmolyse i Architects computersystem. Hæmolysen skal være under eller lig med 0,04 g/l for at være hæmolysefri og kunne bruges til forsøget. Der blev samlet prøver ind i løbet af en uge for at have nok prøvemateriale. Prøvematerialet blev opbevaret efter forskriften og kunne ikke holde sige længere end en uge (13-15). Plasmaet fra patientprøverne blev afpippeteret med en engangspipette over i et prøveglas, og 1 ml plasma blev gemt til personalet i en prøvekop til efterbestillinger. Der blev sat stregkode på prøveglasset med prøvenummer og der blev skrevet dato for hvornår plasmaet blev afpippeteret fra prøven, for at sikre at plasmaet ikke var blevet for gammelt. Der laves fem pools med plasma, for henholdsvis: - En pool med lav B12 vitamin koncentration < 200 pmol/l. - En pool med normal B12 vitamin koncentration pmol/l. Side 19 af 40

21 - En pool med lav folat koncentration < 9 nmol/l. - En pool med normal folat koncentration > 9 nmol/l. - En pool med normal LD koncentration U/L. Alle pools blandes i hver deres målebæger på en magnetomrører. Efter omrøring fordeles hver pool ud på 11 glas med 1,5 ml plasma i. Der skal bruges 1,5 ml plasma til hver hæmolysegrad ved hvert niveau, for at sikre der er nok prøvemateriale til at analysere prøverne to gange samt hæmolyseanalysen. Architects krav er minimum 1 ml prøvemateriale (13-15), og Architect bruger 150 µl prøvemateriale til B12 vitamin og folat og 35 µl prøvemateriale til LD ved hver analyse (25-27). Hvert glas fik en stregkode der indeholdt oplysninger omkring analyseparameter, koncentrationsniveau og dato. Hæmolysatet blev fremstillet af erytrocytter fra en medstuderende som blev vasket i saltvand og blev hæmolyseret i en minus 80 C fryser i 15 minutter. Der blev anvendt de samme hæmolyserede erytrocytter som i pilotforsøget. Der blev tilsat 100 µl hæmolyserede erytrocytter i et glas med 1,5 ml plasma for hver pool, for at fremstille hæmolysatet, som blev brugt til at spike de resterende ni glas med for hver pool. Tabel 1 viser, hvor meget hæmolysat der blev tilsat, for opnåelse af den ønskede hæmolysegrad i 1,5 ml plasma. Ønsket 0,01 0,04 0,05 0,07 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 hæmolyse g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l Tilsat hæmolysat µl Tabel 1 viser den tilsatte hæmolysat for opnåelse af ønsket hæmolyse. Efter tilsætning af hæmolysat blev prøven vendt, så det blev en homogen blanding, hvorefter prøverne blev centrifugeret i ti minutter ved 2200 G. Først blev der målt HIL-indeks på alle prøveren på c-modulet, hvor hæmolyse-svaret var relevant. Der blev ydermere foretaget en tidobbelt bestemmelse på HIL-analysen på tre forskellige hæmolysegrader, for sikring af hæmolyseanalysens pålidelighed. Dette blev gjort for at se om resultaterne kunne bruges, samt for at se om der forekom en variation for analysen som havde en signifikant betydning. Det var vigtigt at vide om analysen for hæmolysen var pålidelig, da koncentrationen man får på hæmolysen var afgørende for Side 20 af 40

22 videre behandling af resultaterne. Derefter blev koncentrationen for henholdsvis B12 vitamin, folat og LD målt i førnævnte koncentrationer. Der blev foretaget dobbeltbestemmelse for alle tre analyseparametre. Værdierne blev indsamlet på computere og skrevet ind i skemaer som findes i bilag 3 og 4. Databearbejdning For at finde ud af hæmolyseanalysens korrekthed (Bias) blev en t-test med en stikprøve lavet, for at vurdere om middelværdien afveg signifikant fra prøvens sande værdi. Til dette analyseres tre forskellige prøver ti gange. Prøvens sande værdi blev fastlagt på henholdsvis 0,02 g/l, 0,2 g/l og 0,6 g/l (bilag 2), som var de værdier for hæmolysen der blev brugt i forsøget for LD, fordi for LD er hæmolyseværdierne som ønsket i hæmolyserækken. Derfor blev der antaget at hæmolyseværdierne for LD var korrekte. Signifikant betyder at der er mindre end 5% sandsynlighed for, at forskellen skyldes tilfældigheder. Hvis forskellen mellem middelværdien og den sande værdi er lille, skyldes forskellen sandsynligvis tilfældig variation, hvorimod er forskellen stor, er det usandsynligt at variationen udelukkende skyldes tilfældig variation, men også skyldes systematisk variation. En systematisk variation er en variation som påvirker alle målinger på samme måde, som f.eks. stigende grad af hæmolyse (22). Hypoteserne hedder: - H 0 : middelværdi = sandeværdi - H 1 : middelværdi sandeværdi. - Hvis t udregnet t- tabel = H 0 : accepteres og korrektheden er tilfredsstillende, der er ikke signifikant forskel, skyldes alene tilfældige fejl. - Hvis t udregnet >t- tabel = H 0 forkastes og korrektheden er ikke tilfredsstillende, der er signifikant forskel, skyldes også systematiske fejl (22). For at vurdere om der var signifikant forskel mellem analyseparametrenes målte hæmolyses middelværdi og sande værdi, blev der lavet en t-test. Hvis der forekom signifikant forskel, skulle der findes ud af, om det havde negativ klinisk betydning for analysesvaret for B12 vitamin, folat og LD. For at finde ud af om det havde negativ klinisk betydning, blev den relative ændring i form af differencen i procent udregnet i forhold til målingen der anses som hæmolyse fri, som var uden tilsætning af hæmolysat for alle analyseparametre for alle niveauerne. Derudover blev analyseusikkerheden inddraget i form af et 90%-konfidensinterval. Dette var for at udelukke, at det skyldtes tilfældigheder hvis analyseusikkerheden lå inden for tilladte totalfejl (TE). Den tilladte totalfejl blev indført i differenceplottet og blev fundet på Westgard QC (23), og skulle afgøre om Side 21 af 40

23 hæmolysen havde negativ klinisk betydning for analyseresultatet. For de analyser der ville vise sig at have en negativ klinisk relevans, kunne man lave den bedste rette tendenslinje, hvis der forekom nogenlunde linearitet, for at kunne komme nærmere hvornår den negative relevans indtrådte (22,24). Resultater Rådata som ligger til baggrund for tabel 2 og 3 samt graf 1-5 i dette afsnit findes i bilag 3 og 4. Analyse af hæmolysen Ved udførsel af t-test for hæmolyseanalysen, viser det sig t udregnet er mindre end t tabel for alle prøvenumre. Resultatet af dette findes i tabel 2. Prøve nr. H 0 - hypotesen Signifikant forskel Accepteres Nej Accepters Nej Accepters Nej Tabel 2 viser resultater for-test for hæmolyseanalysen. Resultater for B12 vitamin, folat og LD Ved udførsel af t-test for analyseparametrene B12 vitamin, folat og LD, viser det sig t udregnet er mindre end t tabel for B12 vitamin ved lavt niveau og folat ved normalt niveau, hvor der for B12 vitamin ved normalt niveau, folat ved lavt niveau og LD ved normalt niveau viser sig at t udregnet er større end t tabel. Resultatet af dette findes i tabel 3. analyse parameter H 0 -hypotesen Signifikant forskel B12 vitamin lav Accepteres Nej B12 vitamin Forkastes Ja normal Folat lav Forkastes Ja Folat normal Accepteres Nej LD normal Forkastes Ja Tabel 3 viser resultater for udregnet t-test B12 vitamin, folat og LD. Graf 1-5 viser den relative ændring i form af et differenceplot for niveauerne lav og normal ved B12 vitamin og folat, samt ved et normalt niveau af LD med indtegnet 90%- Side 22 af 40

24 Difference i % Difference i % konfidensinterval. Den røde streg viser grænsen for den tilladte totalfejl (TE), fundet på Westgard QC (23). Derudover er der tilføjet den bedst rette tendenslinje for LD, da der forekommer linearitet Differenceplot for lav B12 vitamin ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0, Graf 1 Hæmolyse g/l Graf 1 viser at der ingen variation i koncentrationen er, da resultaterne ligger tæt på den sandeværdi Differenceplot for normal B12 vitamin ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0, Graf 2 Hæmolyse g/l Graf 2 viser forekomsten af et fald i koncentrationen som funktion af hæmolysen. Side 23 af 40

25 Difference i % Difference i % Differenceplot lav folat ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0, Graf 3 Hæmolyse g/l Graf 3 viser forekomsten af stor variation i en stigning som funktion af hæmolysen. Differenceplot for normal folat Graf 4 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 hæmolyse g/l Graf 4 viser at der ingen betydelig variation er i koncentrationen som funktion af hæmolysen. Side 24 af 40

26 Antal prøver med hæmolyse Difference i % Graf 5 Differenceplot for normal LD Rette linjes skæring med TE 11,4 =0,23 g/l y = 70,874x - 5, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Hæmolyse g/l Graf 5 viser en systematisk stigning i form af linearitet vist i form at bedste rette linje. Den rette linjes skæring med TE 11, viser der indtræder klinisk betydning ved 0,23 g/l. Antal prøver med svar Hæmolyse Der analyseres med en hæmolysegrænse på 0,04 g/l, som betragtes som hæmolysefri i januar og februar på Architect. Hæmolysegrænsen blev ændret første gang i marts til 0,1 g/l, ved en visuel vurdering af udvalgt personale. Ændringen viser kun et lille fald i antallet af afviste prøver. Derfor bliver hæmolysegrænsen ændret anden gang i juni til 0,2 g/l, også ved gentagelse af visuel vurdering. Månederne juni til december er de måneder der analyseres med en hæmolysegrænse på 0,2 g/l, som er dét problemstillingen omhandler (8). 350 Antal prøver med svar "Hæmolyse" B12 vitamin Folat LD Total 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Graf 6 Graf 6 viser en graf med indtegnet kurve for hvor mange prøver der blev afvist på grund af hæmolyse i 2012 for B12 vitamin, folat, LD og total for de 3 analyser. Der skete også en ændring af hæmolysegrænsen fra nultolerance 0,4 g/l til 0,2 g/l (1). Side 25 af 40

27 Diskussion Design Efter vurdering med overlæge Kaj O. Pedersen (19), besluttede vi at måling i de høje niveauer ikke var nødvendig. Vi gik ud fra at koncentrationen blot ville blive højere, hvilket ikke ville give nogen ændring på analysesvaret. Inden hæmolysen blev tilsat, var koncentrationen høj nok til, at man kunne betegnes værende syg, hvilket man stadig ville betegnes som, hvis koncentrationen blev højere. Det lave niveau for LD er ikke relevant, fordi et for lavt LD-niveau ikke har klinisk betydning (16). Grunden til at vi tager de lave niveauer for B12 vitamin og folat er, at vi vil undersøge om hæmolysen gør koncentrationen så meget højere, at der vil forekomme et falskt negativt svar, så patienten fejlagtigt får at vide at patienten er rask, idet koncentrationen går fra et lavt niveau til et normalt niveau, og man vil derfor ikke opdage at man er syg. De normale niveauer for B12 vitamin, folat og LD undersøges for at se om der vil forekomme et falskt positivt svar, da koncentrationen går fra normal til for høj, og dermed får man analysesvaret at man er syg. I begge tilfælde, vil man enten ikke få den behandling man burde, eller også vil man indgå i et behandlingsforløb som ikke er nødvendigt. Begge dele har konsekvenser for patienten. En anden vurdering vi diskuterede med Linda Ø. Henriksen (28), var hvorvidt det havde en indvirkning for plasmaet for LD analysen, at det blev afpippeteret efter de fem timer som stod oplyst i analysevejledningen (15). Grunden til at dette ikke var muligt, var på grund af at transportordningen ikke passede med hvornår vi kunne indsamle prøvemateriale. Efter en samtale og vurdering i samarbejde med Linda Ø. Henriksen, fandt vi frem til, at det ingen betydning havde at tiden blev overskredet, idet vi skulle bruge koncentrationen af LD inden for et bestemt koncentrationsniveau. Selvom om afpippeteringen blev foretaget efter de fem timer, havde det ingen betydning når plasmaet blev samlet i en pool, og da vi lavede en måling uden hæmolysat til at bekræfte at koncentrationen lå inden for ønsket koncentrationsniveau. Hæmolyseanalysen En vurdering af hæmolyseanalysen skulle til, for at udelukke at der forekom en signifikant forskel mellem middelværdien og den sande værdi. Det var for at udelukke, at der forekom præanalytiske fejlkilder ved udførsel af forsøget. Udførslen blev gennemført ved den samme procedure ved hver plasma-pool, i håb om at kunne undgå en signifikant forskel der skyldtes præanalytiske fejl ved præparering. En signifikant forskel kunne også Side 26 af 40

28 forekomme i form af systematisk variation for analysen. Udregninger af en t-test for tre forskellige koncentrationer (se tabel 2) viser, at der ikke forekommer signifikant forskel på middelværdien og den sande værdi. Dette betyder at H 0 -hypotesen accepteres, hvilket betyder at korrektheden på analysen er tilfredsstillende, og de variationer der forekommer, er tilfældige. Derfor kan det udelukkes, at der forekommer variation for hæmolyseanalysen på grund af det præanalytiske arbejde. På dette grundlag er resultaterne i orden, idet det er hæmolysen der ligger til grund for videre vurdering af resultaterne for B12 vitamin, folat og LD. B12 vitamin Lav T-testen for B12 vitamin i et lavt niveau viser, at der ikke er signifikant forskel mellem middelværdien og den sande værdi, som betyder at H 0 -hypotesen accepteres og korrektheden er tilfredsstillende samt at variationen skyldes alene tilfældigheder. Dette afspejler sig også i differenceplotte (graf 1), da der kun forekommer en lille variation i koncentrationen som funktion af hæmolysen. Det betyder også at ingen af resultaterne falder uden for den øvre og nedre tilladte totalfejl som er fundet til 30% (23), som betyder der ikke er nogen negativ klinisk relevans for analyseresultatet. Resultaterne falder heller ikke udenfor tilladte totalfejl ved 90%-konfidensintervallet, som blev udregnet til 12%. Dette betyder at selvom der vil forekomme analyseusikkerhed, vil analyseresultatet stadig ligge inden for tilladte totalfejl, og det ikke er en tilfældighed, at de ligger indenfor grænserne. Hæmolyse i det undersøgte område ser ikke ud til at have den store indvirkning på B12 vitamin ved et lavet niveau. Normal T-testen for B12 vitamin ved normalt niveau viser, at der er signifikant forskel mellem middelværdien og den sande værdi, hvilket betyder at H 0 -hypotesen forkastes og korrektheden ikke er tilfredsstillende, hvilket sandsynligvis skyldes systematiske fejl, måske i form af stigende hæmolyse. Dette giver sig også til udtryk i differensplottet (graf 2), hvor der forekommer en større variation i koncentrationen, som viser sig som et fald som funktion af hæmolysen. Ingen af analyseresultaterne falder uden for den øvre og nedre tilladte totalfejl på 30% (23), på trods af der forekommer en signifikant forskel. Dette betyder, at selvom der er en signifikant forskel, har den ikke en negativ klinisk betydning for analyseresultaterne. Resultaterne falder heller ikke udenfor den tilladte totalfejl ved 90- %-konfidensintervallet som er udregnet til 12%, selvom der er en større variation i Side 27 af 40

29 koncentrationen. Dette betyder, at selvom der vil forekomme analyseusikkerhed, vil analyseresultatet stadig ligge inden for tilladte totalfejl og det ikke er en tilfældighed, at de ligger inden for grænserne. Hæmolyse for B12 vitamin ved normalt niveau går ind og påvirker analyseresultatet, således at H 0 -hypotesen forkastes, men det har ikke en negativ klinisk betydning i det målte område. Det kan diskuteres om hvorvidt hæmolysegrænsen bør sættes op for B12 vitamin. Det kan tyde på, at niveauet af koncentrationen har betydning for hæmolysen, hvilket viser sig ved, at der ikke er en signifikant forskel ved et lavt niveau af B12 vitamin, hvor der er en signifikant forskel ved normalt niveau af B12 vitamin. På trods af at målingerne var svingende (se bilag 3), viste det sig ikke så tydeligt i differenceplottet. De svingende målinger kan også have haft betydning for forekomsten af en signifikant forskel for B12 vitamin ved et normalt niveau. Målingerne i de lave koncentrationer af hæmolysekoncentrationen svinger også meget, hvilket kan skyldes det tætte interval af hæmolysekoncentrationen. Hvis man kigger udelukkende på differensplottet, kan man vurdere, at hæmolyse ikke har en negativ klinisk relevans i det målte område op til en hæmolysegrad op til 0,58 g/l, og derfor har hæmolysegrænsen på 0,2 g/l ikke haft en negativ klinisk relevans. Folat Lav T-testen for folat ved et lavt niveau viser, at der er signifikant forskel mellem middelværdierne og den sande værdi, som betyder at H 0 -hypotesen forkastes og korrektheden ikke er tilfredsstillende, hvilket sandsynligvis skyldes systematiske fejl, måske i form af stigende hæmolyse. Dette kommer til udtryk i differenceplottet (graf 3), hvor der forekommer stor variation i koncentrationen som funktion af hæmolysen. Variationen er ikke systematisk, da resultaterne både falder og stiger, hvilket også kan skyldes, at det ikke alene består af systematiske fejl, men også af tilfældig variation. To af resultaterne rammer den øvre grænse for tilladte totalfejl som er 39% (23) for nedre og øvre grænse. Første gang resultaterne rammer, er ved koncentration 0,24 g/l og anden gang er ved en koncentration på 0,55 g/l. Disse to målinger viser, at der er en negativt klinisk relevans for analysesvaret. Målingerne derimellem viser dog ikke tegn på en negativ klinisk relevans, da de ikke er større end den tilladte totalfejl. For den ene af målingerne ligger 90%-konfidensintervallet udregnet til 19,8% udover den tilladte totalfejl, Side 28 af 40

30 hvor resultatet på af grund af analyseusikkerhed kan ligge uden for den tilladte totalgrænse, hvor det er en tilfældighed at resultatet ligger inden for grænsen. Dette gælder også for to målinger inden 0,24 g/l. På grund af dette er det svært præcist at sige, hvornår hæmolyse har en negativ klinisk relevans for analyseresultatet, men man kan antage et sted mellem 0,13 g/l og 0,24 g/l, hvor sker der en jævn stigning, hvor jeg vil antage, at der derimellem indtræder en negativ klinisk relevans. Målingerne inden og efter 0,13 g/l og 0,24 g/l virker ustabile og varierer i fald og stigning, hvilket kan tyde på at koncentrationen af hæmolyse ikke spiller ind. Inden 0,13 g/l, er intervallerne meget små for hæmolysegraden, og kan næsten minde om hinanden, hvilket også kan skyldes forekomsten af variation. Efter 0,24 g/l er intervallerne større, men det kan tyde på, at selvom koncentrationen bliver større, giver det ikke en yderligere variation. Normal T-testen for folat ved et normalt niveau viser, at der ikke er signifikant forskel mellem middelværdien og den sande værdi, som betyder at H 0 -hypotesen accepteres og korrektheden er tilfredsstillende, samt at forskellene kunne skyldes tilfældig variation. Dette afspejler sig også i differenceplotte (graf 4), da der kun forekommer en lille variation i koncentrationen som funktion af hæmolysen. Det betyder også, at ingen af resultaterne falder uden for den øvre og nedre tilladte totalfejl som er fundet til 39% (23), som betyder at der ikke er nogen negativ klinisk relevans for analyseresultatet. Resultaterne falder heller ikke udenfor tilladte totalfejl ved 90%-konfidensintervallet som blev udregnet til 19,8%, hvilket betyder, at selvom der vil forekomme analyseusikkerhed, vil analyseresultatet stadig ligge inden for tilladte totalfejl og at det ikke er en tilfældighed, at de ligger indenfor grænserne. Hæmolyse ser umiddelbart ikke ud til at have den store indvirkning på normal folat i det målte område op til 0,5 g/l. Det kan diskuteres om hæmolysegrænsen bør sættes op for folat. Det kan tyde på, at niveauet af koncentrationen har betydning for hæmolysen, hvilket viser sig ved, at der ikke er signifikant forskel ved normalt niveau af folat, hvilket der er ved et lavt niveau af folat. Dette kan måske skyldtes analysen, der ikke er god til at måle folat i det lave niveau, eller at hæmolyse kun spiller ind i det lave niveau, idet der ikke skal meget folat til før koncentrationen ændrer sig, så det har en negativ klinisk betydning. Hvilke af delene der har betydning for forekomsten af en signifikant forskel er svær at sige, men der sker en linearitet for lav folat mellem 0,13 g/l og 0,24 g/l. Mens det for folat ved normalt niveau Side 29 af 40

31 ikke synes, at hæmolysen har nogen betydning. Det kan være meget svært at vurdere om hæmolysegrænsen bør sættes højere op, og om den nuværende grænse på 0,2 g/l har haft betydning, og om der burde laves yderligere undersøgelser for et lavt niveau af folat, for at kunne sige præcis, hvornår der indtræder en negativ klinisk betydning. Resultaterne for et lavt og normalt niveau af folat viser ikke de samme resultat, idet hæmolysegrænsen ved et lavt niveau af folat vil være mellem 0,13 g/l og 0,24 g/l. Derimod vil en hæmolysegrænse for et normalt niveau af folat kunne sættes op til 0,5 g/l, hvilket resultere i at folat i et lavt niveau trækker hæmolysegrænsen ned for folat ved normalt niveau. LD T-testen for normal LD viser, at der er signifikant forskel mellem middelværdierne og den sande værdi, som betyder at H 0 -hypotesen forkastes og korrektheden ikke er tilfredsstillende, hvilket sandsynligvis skyldes systematisk variation. I differensplottet (graf 5) viser der sig linearitet i form af en stigning som funktion af hæmolysen. Den første måling der er større end til tilladte totalfejl på 11,4% (23) er ved 0,26 g/l. Her indtræder en negativ klinisk relevans for analyseresultatet. For at komme det nærmere er der indtegnet den bedste rette linje med skæring af den tilladte total fejl. Linjerne skærer hinanden på 0,23 g/l, hvilket betyder at den negative kliniske relevans indtræder her. Under 0,23 g/l er der to målinger hvor 90%-konfindensintervallet udregnet til 7%, som rammer uden for den tilladte totalfejl. Det betyder, at der er en analyseusikkerhed og det kan være tilfældigt at analyse resultatet ligger inden for grænsen for tilladte total fejl. Der forekommer alligevel en lille variation i de små hæmolyse koncentrationer, hvilket kan betyde, at der ikke er en stor indvirkning her. Intervallerne ligger ret tætte og det har derfor ikke den store betydning at målingen på 0,12 g/l ligger uden for grænsen med 90%-konfidensintervallet. Da der forekommer linearitet, er det nemt at kunne fastsætte en grænse for, hvornår hæmolysen har en negativ klinisk betydning for analyseresultatet, da der er linearitet. Den udregnede skæring på 0,23 g/l ligger ikke langt fra den nuværende hæmolysegrænse på 0,2 g/l. I validering og QC i AMS fra Odense Universitetshospital omhandler deres fastlagte grænser for HIL-værdierne, hvilket inkluderer hæmolysegrænserne for B12 vitamin, folat og LD. I skemaet over HIL-indeks-værdierne, er følgende værdier opgivet for B12 vitamin 4 g/l, folat 1,2 g/l og LD 0,2 g/l som H-indeks (29). Deres grænse for B12 vitamin virker høj, i forhold til mine resultater, hvor jeg har fået en Side 30 af 40

En undersøgelse af hæmolytisk interferens på analyserne Folat, vitamin B12 og Lactat dehydrogenase på Architect fra Abbott.

En undersøgelse af hæmolytisk interferens på analyserne Folat, vitamin B12 og Lactat dehydrogenase på Architect fra Abbott. En undersøgelse af hæmolytisk interferens på analyserne Folat, vitamin B12 og Lactat dehydrogenase på Architect fra Abbott. Professionsbachelorprojekt Udarbejdet af: Maria Dam Jensen, 142598 Antal tegn:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015 Hvad influerer på analyseresultaterne? En træt patient hos den praktiserende læge En 6 årig mandlig patient klager over træthed. Der måles B- hæmoglobin hos den praktiserende læges og resultatet siger:

Læs mere

Præanalytisk håndtering af blodprøver En undersøgelse af lys- og tidsforhold for folat og cobalamin

Præanalytisk håndtering af blodprøver En undersøgelse af lys- og tidsforhold for folat og cobalamin Præanalytisk håndtering af blodprøver En undersøgelse af lys- og tidsforhold for folat og cobalamin Udarbejdet af: Rikke Vissing Olesen Studienummer: 99813 K-vejleder: Gitte Hamann, Bioanalytikerunderviser,

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

S4-S5 statistik Facitliste til opgaver

S4-S5 statistik Facitliste til opgaver S4-S5 statistik Facitliste til opgaver Opgave 1 Middelværdien angiver det bedste bud på serummets sande værdi, mens spredningen angiver analyseusikkerheden. 95%-Konfidensinterval = Ja Standardafvigelsen

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

SERUM FOLATPRØVERS HOLDBARHED OG

SERUM FOLATPRØVERS HOLDBARHED OG Bioanalytikeruddannelsen Aarhus SERUM FOLATPRØVERS HOLDBARHED OG HÆMOLYSEINTERFERENS AF SERUM FOLATKONCENTR ATION PROFESSIONSBACHELORPROJEKT 2012/2013 Christine Schubert Waldstrøm Christiansen Studienummer:

Læs mere

Laboratorieanalyser hvad går galt?

Laboratorieanalyser hvad går galt? Laboratorieanalyser hvad går galt? Kvalitetsvurdering ved blodprøvetagning håndtering af materialer utilsigtede hændelser ved parakliniske prøver Hvordan sikrer vi prøvematerialets kvalitet? Hvem skal

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet Projekt om medicindosering Fra http://www.ruc.dk/imfufa/matematik/deltidsudd_mat/sidefagssupplering_mat/rap_medicinering.pdf/ Lav mindst side 1-4 t.o.m. Med 7 Ar b ejd ssed d el 0 Salt 1 Forestil Jer at

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

U n d e r s ø g e l s e a f F o l a t - a n a l y s e m å l t p å A u t o D e l f i a o g A r c h i t e c t i 2 0 0 0 SR

U n d e r s ø g e l s e a f F o l a t - a n a l y s e m å l t p å A u t o D e l f i a o g A r c h i t e c t i 2 0 0 0 SR U n d e r s ø g e l s e a f F o l a t - a n a l y s e m å l t p å A u t o D e l f i a o g A r c h i t e c t i 2 0 0 0 SR a. ) E r c s - F o l a t e r o g P - F o l a t m å l t p å A u t o D e l f i a b.

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

En 62-årig mekaniker indlægges for første gang på hospital på grund af afkræftning, svimmelhed og konfusion.

En 62-årig mekaniker indlægges for første gang på hospital på grund af afkræftning, svimmelhed og konfusion. CASE 1 Side 1 af 8 En 62-årig mekaniker indlægges for første gang på hospital på grund af afkræftning, svimmelhed og konfusion. SYGEHISTORIE Patienten har været symptomfri indtil for et år siden. Her måtte

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser

Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser Analyseret i Lithium Heparin rør med og uden gel på Cobas 8000 Natacha Fischer 60081005 og Maria Mejnborg Hansen 60081009 Modul 14 Bachelorprojekt

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Mettler analysevægt 2,34 3,05 5,20 6,20 8,15 10,32 11,01 11,72 12,27 12,88 14,83 15,23 17,64

Mettler analysevægt 2,34 3,05 5,20 6,20 8,15 10,32 11,01 11,72 12,27 12,88 14,83 15,23 17,64 Opgave 1 (s1 opgave 38) To forskellige laboratorievægte ønskes sammenlignet. Man afvejer derfor en række prøver på begge vægte med følgende resultater (alle i gram): Sartorius analysevægt 2,36 3,05 5,19

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500 Professionsbachelorprojekt 2010 Ved: Bioanalytikeruddannelsen København Metropol Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på Immulite 2500 Immulite 2500. [1] Udarbejdet af: Watfaa Saad Majeed, 28.04.1985

Læs mere

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME........................................................... 2 PLANLÆGNING.....................................................

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum

Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum Når planter skal lave fotosyntese absorberer de lys fra solen. Sollys består af lys med forskellige bølgelængder. Når en plante bruger sollys til fotosyntese absorberer

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 1

Studieplan Bioanalyse Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin Bachelorprojekt Implementering af P-renin Udarbejdet af Rie Pedersen 07.09.87 Bachelorprojekt: 11.04.11 10.06.11 Vejledere: Heidi Hvid Nielsen Klinisk Biokemisk Afd. Køge Sygehus Henrik Sander Pyndt Professionshøjskolen

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 Proteiner: en introduktion Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 4 facts om proteiner Proteiner udgør én af de vigtigste stofgrupper i vores organisme; de varetager en lang række forskellige funktioner.

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringstiltag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05, hvilke

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

c) For, er, hvorefter. Forklar.

c) For, er, hvorefter. Forklar. 1 af 13 MATEMATIK B hhx Udskriv siden FACITLISTE TIL KAPITEL 7 ØVELSER ØVELSE 1 c) ØVELSE 2 og. Forklar. c) For, er, hvorefter. Forklar. ØVELSE 3 c) ØVELSE 4 90 % konfidensinterval: 99 % konfidensinterval:

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Dosering af anæstesistoffer

Dosering af anæstesistoffer Dosering af anæstesistoffer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 1 Formål Formålet med opgaven er at undersøge hvordan man kan opnå kendskab til koncentrationen af anæstesistoffer i vævet på en person

Læs mere

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = )

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = ) PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 6, onsdag den 11. oktober 2006 Eksempel 9.1: Hæmoglobin-niveau og seglcellesygdom Data: Hæmoglobin-niveau (g/dl) for 41 patienter med en af tre typer seglcellesygdom.

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Estimation

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Estimation Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Estimation Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev herefter

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05,

Læs mere

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 SSA staben Enhed: Modernisering og Kvalitet Sagsbeh.: Merete Larsen Dato:oktober 2015 Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 Projektet I Sikre Hænder er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening,

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Opgave 1 a) Det første trin i opstillingen af en hypotesetest er at formulere to hypoteser, hvoraf den ene støtter den teori vi vil teste, mens den anden

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Tabellen herunder viser udviklingen af USA's befolkning fra 1850-1910 hvor befolkningstallet er angivet i millioner: Vi har tidligere redegjort for at antallet

Læs mere

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Forfatter:, 09-12-89, studienr.: 60080393 Bioanalytikeruddannelsen, PH Metropol, modul 14, 7. oktober 2013 2. januar 2014 Vejledere: Kathrine

Læs mere