I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner"

Transkript

1 Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data, der kan hentes i regneark-format. I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Holdet kan lave sine egne målinger og udfylde et skema som ovenstående. Eller holdet kan vælge at arbejde med ovenstående talmateriale. Du kan hente et Excel-ark med ovenstående talmateriale her. Du kan hente et ark til TI Nspire CAS med ovenstående talmateriale her. 1

2 Del 1: Deskriptiv analyse af legemshøjde Denne del laves i hånden uden anvendelse af TI-NSpire :o( Bestem middeltal Lav hyppigheds og frekvenstabel Lav et prikdiagram Bestem minimum og maksimum Bestem kvartil-sættet (Q1, Q2, Q3) Lav et boksplot Bestem kvartilspredningen (Q3 Q1) Lav et stolpediagram Kommenter/diskuter hver enkelt deskriptor Del 2: Deskriptiv analyse af spændvidde Denne del må gerne laves i TI-NSpire :o) Lav et prikdiagram og et stolpediagram (vælg Histogram og lav søjlerne smallere ved at trække i en søjlernes kanter) Bestem middeltal, minimum, maksimum og kvartil-sæt Bestem kvartilspredningen (Q3 Q1) Kommenter/diskuter hver enkelt deskriptor Del 3: Usikkerheder Overvej/diskuter usikkerheder ved jeres målinger kom med eksempler på faktorer der influerer målingernes validitet/pålidelighed. Del 4: To variabel undersøgelse Hypotese: Legemshøjde er lig spændvidde! 2

3 Hvem har blandt andet opstillet ovenstående hypotese? Bestem den lineære sammenhæng mellem Legemshøjde og spændvidde ved regression i TI- NSpire (vælg Mindste kvadraters linie) Opstil andre hypoteser med udgangspunkt i jeres målinger. Deskriptiv statistik dobbelt variabel analyse Her beskrives og analyseres den sammenhængende fordeling for to variable: Spændvidden og legemshøjden. Det er nærliggende at kigge på forholdet mellem de to variable i lyset af hypotesen om ligefrem proportionalitet. En forventning om at spændvidden er lig legemshøjden svarer til en forventning om at forholdet (Spændvidde/Legemshøjde) er lig 1. Dette forhold er et dimensionsløst tal, da begge variable har samme enhed. Medianen for forholdet er og middeltallet er Første kvartil er lig og 3. kvartil er lig , hvormed kvartilspredningen er Det mindste observerede forhold er 0,95 og det største er 1,0337. Dermed ligger det forventede forhold på 1 inden for kvartilboksen. Undersøgelse af hypotese For at undersøge sammenhænge mellem de to variable, er målingerne afbilledet som punkter i et koordinatsystem med legemshøjde på x-aksen og spændvidde på y-aksen. På grund af en forventning om ligefrem proportionalitet mellem de to variable låses skæringen til 0 ved hjælp af en flytbar linje. Ved at vise residuelle kvadrater og residualplot hørende til den flytbare linje kan linjen justeres til summen af kvadraterne er mindst mulig. Den rette linje, der fremkommer, er den linie som bedst beskriver punkternes beliggenhed når linien samtidig skal gå gennem (0,0). 3

4 Ligningen for linien bestemmes som Spænd Hoved hvor Spænd er udtryk for spændvidden og Hoved er udtryk for legemshøjden (begge mål i centimeter). Vælges som vist menupunktet vis residualplot kan man se, at der ikke er nogen tydelig systematik i restdataene for proportionalmodellen. Tilføjes vis residualkvadrater ses ydermere at summen af kvadrater er lig 727 for proportionalmodellen. Bootstrap test af hypotese Igen kan man dog fundere over, hvorvidt den sande værdi for middelforholdet ligger en anelse over 1, eller om vi kan forklare det som en tilfældig fluktuation i de pågældende målinger. Vi opstiller dermed følgende 0-hypotese: H 0 : Spændvidden divideret med legemshøjde er lig 1 Hypotesen svarer til påstanden om ligefrem proportionalitet, hvor Spændvidde er lig med Legemshøjde. Vi vil undersøge om denne hypotese kan forkastes altså om hypotesen er falsk. Metoden vi anvender til denne hypotesetest kaldes bootstrapping3. Vi antager, at målingerne er repræsentative for en langt større population af elever spredt ud over landet. Dermed kan vi konstruere en tilnærmelse til denne population ved at gentage vores egne målinger rigtig mange gange: Hvis vi f.eks. gentager hver af målingerne gange, har vi 4

5 en population på elever, hvoraf de første ligner den første elev på holdet, de næste ligner den anden elev osv. Trækker vi så en tilfældig stikprøve fra denne superpopulation, vil alle elever i praksis have lige store chancer for at blive udtrukket. Det svarer til at bootstrappe holdet, dvs. til at trække en stikprøve på 21 elever med gentagelse og tilbagelægning. Hver gang vi har trukket en elev, lægger vi altså vedkommende tilbage igen, så der stadigvæk er samme chance for at trække denne elev næste gang. Ved at lave gentagne målinger på bootstrappet kan vi nu finde fordelingen for middelforholdet for tilfældige hold. Vi ser da, at den forventede værdi 1 ligger forholdsvis langt inde i fordelingen. Usikkerhedsintervallet for middelforholdet ligger mellem 2,5%-fraktilen og 97,5%-fraktilen og dermed givet ved: [0,9886; 1,01695]. Det rummer den forventede værdi på 1 og vores hypotese er derfor ikke i modstrid med data. Vi kan altså ikke forkaste hypotesen og sige at den er falsk! 5

6 II. Da Vincis hypoteser om menneskets proportioner I det følgende kan eleverne på holdet selv måle de størrelser der er tale om, eller man kan bruge nedenstående ark. Køn Hoved Stræk Spænd Navle Knæl Hånd Pige Pige , ,5 Pige ,7 Pige Dreng ,5 107,5 133,5 18 Dreng Dreng Dreng Pige Pige Dreng 187, Dreng ,5 Pige 171, ,5 Pige Pige ,5 Dreng , Dreng Dreng ,

7 Dreng ,5 Pige Pige , ,5 Du kan hente et Excel-ark med ovenstående talmateriale her. Du kan hente et ark til TI Nspire CAS med ovenstående talmateriale her. (Uddrag af elevrapport) Da Vinci har mange teorier om menneskets opbygning. Han mener, der er en sammenhæng mellem bestemte ting. Han har fem teorier og den 6. har vi selv fundet, for hvis hans teorier er rigtige må den 6. vi har fundet også være rigtige. De 6 teorier er: spændhøjde H 1 = 1 (dette er konstanten, dette burde gælde for hver person, undtagelsen kan hovedhøjde være små børn og gamle mennesker der er ved at krybe sig sammen). strækhøjde H 2 = 2 (det vil sige at for hvert menneske med nogle få undtagelser burde det give 2 navlehøjde hvis man dividerede deres strækhøjde med navlehøjde.) navl ehøjd e H 3 = hov edhøjd e ( ) Dette er det lille gyldne snit. Det gyldne snit som betegnes som det guddommelige forhold er et irrationalt tal, som nogle gange dukker op i naturen. Indenfor matematikken betegnes det med det græske bogstav Φ (phi). En af de personer der forskede i det gyldne snit var Da Vinci, han forsøgte at vise, at det gyldne snit ligger i mennesket proportioner. Han prøvede sig frem og en af hans versioner er den vitruvianske mand, der viser de menneskelige proportioner. Der er ingen der helt præcis kan svare på, hvorfor at navlehøjde divideret med hovedhøjden giver det gyldnesnit, så det er derfor stadig en gåde, som ikke er blevet løst, og som ingen har præcise svar på. Det lille gyldne snit kan udregnes som side/diagonal i en regulær femkant, se figuren. strækhøjde H 4 = 2 det gyldnesnit(1,3 ) denne formel er en vi har fundet i klassen. Hvis Da spændhøjde Vincis teorier er rigtig må denne teori også være rigtig. Hvis vi sætter en formel op vil vi nå frem til at denne formel i stor sigt må give to gange det gyldne snit. H 5 = knæhæjde hovedhøjde 3 4 her siges at forholdet mellem de to er konstant og er derfor ¾. 7

8 H 6 = håndhøjde hovedhøjde 1 9 her er forholdet mellem håndhøjden og hovedhøjden 1/9. Opgave Undersøg selv de hypoteser, der er opstillet i elevrapporten. Formuler evt selv andre hypoteser. 8

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere