EVALUERINGSRAPPORT FOR IT-SIKKERHEDSKAMPAGNEN NETSIKKER NU! 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT FOR IT-SIKKERHEDSKAMPAGNEN NETSIKKER NU! 2006"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT FOR IT-SIKKERHEDSKAMPAGNEN NETSIKKER NU! 2006 UDARBEJDET AF IT-OG TELESTYRELSEN JULI 2006

2 1. RESUMÉ FREMGANGSMÅDE BESKRIVELSE AF NETSIKKER NU! BAGGRUNDEN FOR EN KAMPAGNE OM IT-SIKKERHED KAMPAGNENS BUDSKAB OG MÅLGRUPPER LOGO OG DESIGN KAMPAGNENS ORGANISERING EVALUERINGSELEMENTER OG OPSTILLING AF SUCCESKRITERIER ARRANGEMENTER I REGI AF NETSIKKER NU! KAMPAGNESITE KAMPAGNEPRODUKTIONER MEDIEDÆKNING PROCESSEN OMKRING TILRETTELÆGGELSE OG ORGANISERING AF KAMPAGNEN SUCCESKRITERIER EVALUERING AF KAMPAGNENS ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER Antal afholdte arrangementer Geografisk dækning Arrangørernes opfattelse af arrangementerne Deltagernes oplevelse af arrangementerne Events fordelt på målgrupper Antal deltagende parter KAMPAGNEN PÅ NETTET EVALUERING AF KAMPAGNESITET SITETS SIKKERHED TEST-DIG-SELV PÅ KAMPAGNESITET REAKTIONER PÅ SITET OG DETS INDHOLD KAMPAGNEPRODUKTIONER EVALUERING AF FÆLLESMATERIALER Avis Er Klaus hjemme? MARKEDSFØRING BANNERKAMPAGNEN MEDIEDÆKNING ANTAL HISTORIER BRAGT I MEDIERNE ORGANISERING AF PROJEKTET PROJEKTDELTAGERNES OPLEVELSE AF ORGANISERINGEN FÆLLES ONLINE FORUM KOMMUNIKATION BILAG 1 AKTIVITETSKALENDER BILAG 2 EVALUERINGSRAPPORT FRA MEGAFON... 24

3 1. Resumé Kampagnen netsikker nu! 2006 blev afholdt tirsdag den 2. maj Alt i alt må kampagnen siges at være en succes. I forhold til succeskriterierne var der flere events end beskrevet, ligesom antallet af deltagende virksomheder og organisationer oversteg de opstillede succeskriterier. Derudover var samarbejdspartnerne langt overvejende positive i deres tilkendegivelser i forhold til såvel selve kampagnen som samarbejdet. Kampagnen blev første gang lanceret i marts Videnskabsministeren besluttede efterfølgende, at kampagnen skulle være en årlig tilbagevendende begivenhed. Budskabet i dette års kampagne har været Tænk før du klikker det farligste på nettet er dig selv. Dette budskab gik igen ved alle arrangementer, på kampagne-produktioner og i den overordnede markedsføring. Kampagnens målgrupper var børn/unge, kvinder, ældre og ansatte. Ved hjælp af aktiviteter rettet mod disse målgrupper har målet været at skabe kendskab til, hvordan man som itbruger ved hjælp af sin sunde fornuft kan sikre sig i sin færden på internettet. Der blev afholdt 333 aktiviteter, der geografisk dækkede hele landet. Disse aktiviteter satte hver på deres måde fokus på sikker it-adfærd i forbindelse med de udvalgte målgrupper. Af afholdte aktiviteter kan til eksempel nævnes, at en række af landets folkeskoler fik besøg af eksperter, der fortalte skolebørnene om sikker adfærd på nettet. De ældre blev inviteret ind i Ældremobiliseringens datastuer i hele landet til undervisning i netsikker nu! s budskaber, de ansatte på Københavns Rådhus testede deres viden om it-sikkerhed, og kvinderne blev inviteret til mini-seminarer om kvinder og it-sikkerhed. Kampagnen er et resultat af et privat/offentligt samarbejde. I årets kampagne deltog 33 virksomheder og organisationer aktivt i planlægningen og afviklingen af kampagnen. Herudover deltog andre aktører ved eksempelvis at stille websites gratis til rådighed. Ud over aktiviteterne blev kampagnens budskab eksponeret ved hjælp af en omfattende bannerkampagne, hvor det var muligt at deltage i en test har taget denne test, hvilket har oversteget det forventede antal. I forbindelse med kampagnen blev der produceret en række materialer, som ligeledes blev brugt til at skabe opmærksomhed om budskaberne. Blandt disse var et tv-spot, der blev vist ved mange af arrangementerne, ligesom det indgik som en del af den overordnede markedsføring, hvor det blev vist online gange. Der blev desuden produceret en avis med artikler rettet mod alle målgrupperne og et gummiarmbånd med påskriften

4 2. Fremgangsmåde Nærværende rapport samler elementerne i evalueringen af netsikker nu! Evalueringen tager udgangspunkt i event-deltagernes oplevelser, mediedækningen samt samarbejdet med og tilrettelæggelsen af kampagnens arbejdsgruppe, mediegruppe og styregruppe. Evalueringen indeholder ikke en egentlig effektmåling af kampagnen. IT- og Telestyrelsen vil i stedet udarbejde statistik på it-sikkerhedsområdet i løbet af efteråret Denne statistik skal kunne sammenholdes med den undersøgelse, der blev udarbejdet i 2005, og derved kunne fremvise et billede af, hvorvidt der er sket en ændring i befolkningens kendskab, forståelse og efterlevelse af it-sikkerheden. Der er planlagt en årlig undersøgelse af dette område, som fremtidige netsikker nu!-kampagner kan tage afsæt i. De opstillede succeskriterier, som evalueringen forholder sig til, tager udgangspunkt i resultaterne fra netsikker nu! Succeskriterierne har derfor omhandlet et større antal events og flere deltagere end sidste år. Hvorvidt målgrupperne har ændret holdning eller adfærd vil ikke være muligt at måle endnu, da holdnings- og adfærdsændringer normalt foregår over en længerevarende periode - almindeligvis over flere år. Dele af evalueringen er projektintern. Det er projektets arrangører, der evaluerer sig selv, med den risiko det nu engang indebærer for manglende objektivitet. De forskellige projektdeltagere er blevet bedt om at bidrage med oplysninger om og vurderinger af de enkelte dele af kampagnen. Desuden er der gjort brug af en ekstern undersøgelse til vurdering af målgruppens evaluering af netsikker nu! Se bilag 2.

5 3. Beskrivelse af netsikker nu! I dette afsnit beskrives kort baggrunden for kampagnen samt kampagnens indhold Baggrunden for en kampagne om it-sikkerhed Flere og flere danskere har taget internettet til sig som en del af deres dagligdag, og der er i de seneste år sket en stigning i antallet af personer med adgang til internettet i hjemmet. Fra 2001 til 2005 er andelen steget fra 59 til 79 procent. 57 procent bruger internettet hver dag, og hovedformålene er at kommunikere, søge informationer og benytte online services. Danmark er et af de førende lande med hensyn til befolkningens brug af internettet. Desværre følger der ofte forskellige typer af sikkerhedsproblemer med, når internettet benyttes. De sikkerhedsproblemer, som flest danske brugere af internettet har haft det seneste år, er spam og tab af information eller tid som følge af computervirus. Virusangreb er et af de hyppigst forekommende it-sikkerhedsproblemer. 35 procent af den danske befolkning og 24 procent af de danske virksomheder har i det seneste år oplevet tab af data i forbindelse med virusangreb. Desuden har 55 procent af danskerne oplevet tab af data i forbindelse med spam, og 38 procent af danske virksomheder var i løbet af 2004 udsat for et nedbrud af internet-forbindelsen 2. Netsikker nu! arbejder for, at danskerne skal blive mere opmærksomme på it-sikkerhed og øge sikkerheden, når internettet benyttes. Kampagnen sætter fokus på aktuelle itsikkerhedsproblemer, som man kan møde på internettet, og på hvordan man kan undgå eller afhjælpe dem. Kampagnen består af en lang række aktiviteter, der finder sted i hele Danmark den 2. maj og i efterfølgende periode. Formålet med netsikker nu!-kampagnen er således at skabe større opmærksomhed omkring it-sikkerhed blandt udvalgte målgrupper i befolkningen og derigennem ansvarliggøre dem i deres it-adfærd Kampagnens budskab og målgrupper Det blev besluttet, at kampagnen skulle sætte fokus på brugernes adfærd i forhold til itsikkerhed. Dette skulle ske ved hjælp af budskabet Det farligste på nettet er dig selv. Dette budskab blev siden hen i samarbejde med mediebureauet Emerge Wunderman omformuleret til Tænk før du klikker det farligste på nettet er dig selv. Dette overordnede kampagnebudskab er anvendt i den overordnede mediekampagne, ligesom det går igen i forbindelse med kampagneproduktioner, events og pr. Budskabet blev indsat i forskellige kontekster i forhold til, hvilken af målgrupperne der skulle kommunikeres med. Målgrupperne for netsikker nu! 2006 var: Ældre (+60) 2 Danmarks Statistik 2005.

6 Kvinder Børn (10-16 år) Ansatte. Valget af målgrupper blev foretaget på baggrund af en analyse, som IT- og Telestyrelsen fik udarbejdet af Parkegaard & Kristensen som opfølgning på netsikker nu! I denne analyse beskrives, hvordan befolkningen kan opdeles i to grupper: En mindre gruppe bestående af it-sikkerhedsstærke personer og en større gruppe bestående af personer med en lille it-sikkerhedsviden. Denne knapt så stærke gruppe deles yderligere op i fem undergrupper: Kvinder, der generelt har et lavere kendskab til it-sikkerhedsområdet og hyppigere søger hjælp til at løse it-sikkerhedsproblemer end mænd De ældre (+60), der har en betydelig lavere bevidsthed om it-sikkerhed end de yngre aldersgrupper De yngre (-30), der har et noget lavere kendskabs-, forståelses- og efterlevelsesniveau end personer over 30. Denne gruppe er imidlertid meget nuanceret, blandt andet fremtræder de yngste (under 20) mere opmærksomme på itsikkerhed end de ældre i gruppen De lavere uddannede, der udviser mindre interesse for it-sikkerhed end personer med en studentereksamen De, der ikke arbejder med it i det daglige. Denne gruppe har et markant lavere kendskab, forståelse, og efterlevelsesniveau end øvrige grupper. I denne gruppe indgår en del ældre samt en del, der har afsluttet uddannelse efter 8./9. klasse. Følgende kriterier har været lagt til grund for udvælgelse af målgrupperne: Målgruppen anvender it Målgruppen har et vist kendskab, men ikke en grundlæggende forståelse af itsikkerhed Det er muligt at motivere målgruppen. Da it-adfærden i de fire udvalgte målgrupper for netsikker nu! 2006 adskiller sig fra hinanden, er der under det overordnede budskab blevet sat fokus på nogle specifikke adfærdsrettede emner for hver enkelt målgruppe. Disse emner er valgt ud fra de respektive målgruppers viden og behov Logo og design Kampagnen gjorde brug af et fælles logo i to forskellige versioner med henblik på at skabe et fælles ansigt udadtil. Den ene version af logoet var en ren version, som kun kunne bruges, såfremt projektdeltagernes eget navn og logo ikke fremgik i samme forbindelse. Den anden version havde en tilføjende tekst, hvor der stod Vi støtter. Dette logo kunne bruges i de tilfælde, hvor det blev anvendt i sammenhæng med virksomhedens/organisationens navn. Logoet kunne anvendes af alle projektdeltagere efter underskrivelse af et Code of Conduct. Logoet blev anvendt på kampagnens hjemmeside, på projektdeltagernes hjemmesider og på forskellige kampagneproduktioner Kampagnens organisering Netsikker nu! er et projekt, der er blevet til i et privat/offentligt samarbejde mellem Videnskabsministeriet og en række eksterne projektdeltagere. Alle, der ville bidrage til at udbrede kendskabet til sikker adfærd på nettet til de udvalgte målgrupper, og som ville

7 overholde projektets code of conduct, kunne deltage efter koordinering med projektsekretariatet. Projektdeltagerne Projektdeltagerne i netsikker nu! fik mulighed for at bidrage konstruktivt til planlægningen af kampagnen, forudsat at de var villige til aktivt at bidrage til projektets gennemførelse. Bidrag kunne ske i form af økonomiske midler, arbejdsmæssige ressourcer, organisatorisk viden, materialer eller tilsvarende. Projektdeltagerne fordelte sig på en arbejdsgruppe, en mediegruppe og en styregruppe. Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen bestod af interesserede aktører, der ville være med til at arrangere konkrete aktiviteter, materialer eller events på dagen. Deltagelsen i arbejdsgruppen forudsatte, at man stod for en eller flere kampagneaktiviteter, kaldet delprojekter i regi af netsikker nu! Delprojektejere De projektdeltagere i arbejdsgruppen, der var ansvarlige for delprojekter, kaldtes delprojektejere. Delprojektejerne kunne også være øvrige eksterne, som bidrog til kampagnen med aktiviteter, men som derudover ikke var projektdeltager. Mediegruppen Mediegruppen bestod af repræsentanter fra de virksomheder/organisationer, der deltog i arbejdsgruppen, og som også gerne ville yde en indsats i mediegruppen. Styregruppen Styregruppen bestod af en række virksomheder og organisationer, der tilsammen kunne sikre en bred dækning af relevante aktører med baggrund i kanaler og målgrupper. Projektsekretariat Videnskabsministeriet, i regi af IT- og Telestyrelsen, stillede et projektsekretariat til rådighed, der stod for den overordnede koordinering og daglige drift af projektet. Modellen nedenfor illustrerer organiseringen af projektet.

8 Styregruppe Projektsekretariat Arbejdsgruppe Mediegruppe Delprojektgruppe 1 1 Delprojektleder Projektdeltagere Delprojektgruppe 2 Delprojektgruppe 3 Delprojektgruppe 4 Delprojektgruppe 5 Delprojektgruppe 6 Delprojektgruppe n Øvrige deltagere

9 4. Evalueringselementer og opstilling af succeskriterier I dette afsnit præsenteres de evalueringselementer, der indgår i evalueringen samt de succeskriterier, der er opstillet på baggrund af sidste års kampagne. Kriterierne er blevet præsenteret for projektets arbejdsgruppe Arrangementer i regi af netsikker nu! Netsikker nu! arrangementerne/eventene evalueres ud fra antallet af arrangementer, arrangørernes opfattelse af arrangementet, samt deltagernes oplevelse af arrangementet. Endvidere evalueres på arrangementernes geografiske dækningsgrad. Konkret er opstillet følgende målepunkter: antal aktiviteter i alt geografisk dækningsgrad arrangørernes opfattelse af arrangementerne deltagernes oplevelse af arrangementerne antal deltagende parter 4.2. Kampagnesite Kampagnesitet evalueres hovedsageligt ud fra antal besøg. Følgende mere konkrete målepunkter er opstillet: Antal unikke besøg i kampagneperioden (uge 17-22), herunder peak-perioden omkring den centrale kampagnedag den 2. maj 2006 Undgåelse af at kampagnesite går ned på grund af belastning Reaktioner på sitet 4.3. Kampagneproduktioner Endvidere evalueres der på kampagneproduktionerne ud fra antal uddelte eksemplarer samt antal downloads. Konkret er opstillet følgende mål: Antal visninger af spottet Er Klaus hjemme Antal uddelte aviser Antal udleverede armbånd Antal udleverede kampagnekalendere Antal visninger af 1-minutsspot 4.4. Mediedækning Mediedækning af netsikker nu! evalueres ud fra antallet af medier, der har bragt historier om kampagnen, antallet af historier samt bredden i de medier (avis, tv, radio, internet), der bringer historierne. Konkret er opstillet følgende målepunkter: Antal historier, der bringes om kampagnen Antal medier, der dækker kampagnen Positiv/negativ omtale

10 4.5. Processen omkring tilrettelæggelse og organisering af kampagnen Det organisatoriske setup for kampagnen evalueres ud fra projektdeltagernes tilfredshed med samarbejdet. Konkret opstilles følgende målepunkter: Projektdeltagernes tilfredshed med kampagnen som helhed Projektdeltagernes tilfredshed med samarbejdet 4.5. Succeskriterier Med udgangspunkt i ovenstående målekriterier er følgende succeskriterier blevet opstillet i forbindelse med kampagnen. Evalueringen vil tage højde for disse og sammenholde kampagnens eventuelle succes/fiasko med disse. 1) Netsikker nu!-kampagnen 2006 skal bestå af minimum 300 events. Formål med kriteriet: Sidste års kampagne bestod af ca. 230 events. Kampagnen skal ekspandere fra år til år. Flere events forventes at skabe mere opmærksomhed. 2) Den samlede tilfredshed for samtlige af kampagnens events blandt deltagerne i målgrupperne skal være på minimum 75%. Formål med kriteriet: At skabe klarhed over, hvilke typer events der virker, og hvad der overordnet set kan gøre bedre. 3) Netsikker nu!-kampagnen 2006 skal have deltagelse af mindst 30 eksterne projektdeltagere, der vil bidrage med ressourcer, såvel økonomisk som arbejdsmæssigt. Formål med kriteriet: Succesen for sidste års kampagne var minimum 10 eksterne deltagende parter. Kampagnen skal ekspandere fra år til år. Flere deltagende parter skaber mulighed for større eksponering.

11 5. Evaluering af kampagnens arrangementer I perioden fra den 2. maj til den 17. maj 2006 kunne målgrupperne deltage i netsikker nu!- arrangementer i hele Danmark og få viden om, hvordan man øger it-sikkerheden på sin pc. Den 2. maj 2006 var officiel kampagnedag. Her kunne målgrupperne opleve forskellige aktiviteter i hele landet, hvor it-sikkerhedseksperter gav gode råd om it-sikkerhed og uddelte gratis materialer om sikker it-adfærd Arrangementer Evalueringen af arrangementerne fokuserer på antallet af afholdte arrangementer, den geografiske spredning af arrangementerne, antal deltagere i aktiviteterne samt den feedback, der har været fra deltagerne. Evalueringen er baseret på kampagnekalenderen, en spørgeskemaundersøgelse blandt projektdeltagerne, en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne ved arrangementerne samt tre fokusgruppeinterviews med deltagere fra henholdsvis to skolearrangementer og et arrangement i en af Ældremobiliseringens datastuer Antal afholdte arrangementer Kampagnen bestod af 333 arrangementer, herunder 142 skolebesøg og 126 undervisningsforløb på datastuer. Hertil kommer, at Nordea har stillet itsikkerhedsarrangementer til rådighed for interesserede sommeren over, ligesom enkelte aflyste arrangementer af Vi Kvinder vil blive relanceret. Det skal bemærkes til antallet af afholdte arrangementer, at der er blevet aflyst i alt 34 arrangementer, herunder 25 skolebesøg på grund af logistiske problemer samt 6 kvindearrangementer og 3 gå-hjem-møder på grund af for lav tilmelding. Herudover blev 100 skolebesøg afvist ved tilmelding, da interessen fra skolernes side var for overvældende i forhold til de afsatte undervisningspersoner. Der blev gennemført i alt 333 arrangementer samt en række interne aktiviteter i de større virksomheder/organisationer. Succeskriteriet for antallet af afholdte arrangementer var minimum 300 events. Dette tal er sat på baggrund af kampagnen 2005, hvor der var 230 events. Hensigten er, at kampagnen ekspanderer fra år til år. Succeskriteriet for antallet af afholdte aktiviteter blev således opfyldt Geografisk dækning Det har været ambitionen at dække alle regioner i Danmark. Det er lykkedes i kraft af skolebesøg og undervisning på datastuer. Desuden var de planlagte arrangementer for kvinder ligeledes fordelt rundt i landet Arrangørernes opfattelse af arrangementerne Generelt var arrangørerne tilfredse med arrangementerne. Der var dog flere projektdeltagere, der har lagt vægt på, at der har manglet en stor samlende event.

12 Arrangørernes kommentarer til arrangementerne har bl.a. været, at det har været positivt, hvorledes deltagerne til arrangementerne fandt sammen om emnet og fortalte hinanden om dagligdags it-sikkerhedsproblemer. Grundlæggende mener arrangørerne, at der er skabt basis for fortsat fokus på adfærd og sikkerhed på nettet blandt deltagerne Deltagernes oplevelse af arrangementerne Analysevirksomheden MEGAFON har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i kampagnens aktiviteter. Undersøgelsen blev foretaget ved, at der ved arrangementerne blev uddelt en blanket med en adresse til et website, hvor man kunne udfylde et spørgeskema vedrørende den aktivitet, man havde medvirket i. Desværre har meget få deltagere udfyldt dette skema, og det kan derfor være meget vanskeligt at udlede noget generelt om aktiviteterne på denne baggrund. Ud af ca deltagere ved arrangementerne har alene 86 besvaret spørgeskemaet. For at finde ud af mere om deltagernes opfattelse af arrangementerne har sekretariatet i samarbejde med MEGAFON udvalgt tre konkrete events som udgangspunkt for en række fokusgruppeinterviews 4. Disse tre events dækker over to typer af kampagneaktiviteter: - Microsofts undervisning på to skoler - undervisning af ældre på en af Ældremobiliseringens datastuer Undersøgelserne er gennemført kvalitativt for at sikre en detaljeret forståelse af deltagernes tilfredshed og for deres udbytte af aktiviteten. Skoleundervisningen Interviewene viste, at eleverne generelt havde fået en god forståelse af budskaberne i kampagnen. De var således klar over, at formålet med undervisningen var at gøre dem mere opmærksomme på, at de skal tænke sig om, inden de klikker, og at internettet kan være farligt, hvis ikke man selv passer på. Som helhed var eleverne tilfredse med at have deltaget i arrangementerne om it-sikkerhed, og de er generelt positive over for, at der bliver arrangeret undervisning om emnet. En del elever lod dog også forstå, at undervisningen ikke måtte vare for længe, og at det muligvis ville være hensigtsmæssigt at undervise børn ned til 3. klasse. Ældremobiliseringen Generelt var de ældre på den udvalgte datastue positive over for arrangementet i datastuen. De mente, at have haft glæde af undervisningen, og at der er tale om et godt initiativ, specielt fordi arrangementet indgik som en del af et større forløb, hvor de i datastuen er blevet undervist i og har diskuteret it-sikkerhed både op til og efter arrangementet. De interviewede mente imidlertid, at selve undervisningen var for kort og efterlyste mere uddybende informationer om emnet. Succeskriterierne for de deltagende parter fra målgrupperne var at tilfredsheden skulle være på minimum 75 procent. Formål med dette kriterium var at skabe klarhed over, hvilke typer events der virker, og hvad der overordnet set kan gøre bedre. 3 Dette tal er fremkommet ud fra en vurdering af det gennemsnitlig antal deltagere ved de forskellige typer arrangementer. 4 Evalueringsrapporten medfølger som bilag.

13 På baggrund af den sparsomme tilbagemelding fra deltagerne er det desværre ikke muligt at vurdere, om dette succeskriterium er opfyldt. Ved at foretage de kvalitative interviews har det dog alligevel været muligt at skabe et overblik over tilfredsheden hos deltagerne i enkelte aktiviteter. I disse aktiviteter var der udbredt tilfredshed blandt deltagerne Events fordelt på målgrupper Som det fremgår af kampagnekalenderen 5, var der overvejende flest arrangementer målrettet børn/unge og de ældre. Der var arrangeret 7 events specielt målrettet kvinder, hvoraf 1 forløb planmæssigt. De øvrige arrangementer måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. To af de planlagte arrangementer vil dog sandsynligvis blive erstattet af nye aktiviteter i nær fremtid. Med hensyn til målgruppen ansatte blev der planlagt tre åbne arrangementer, der dog alle blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Til gengæld blev der afholdt forskellige interne arrangementer blandt projektdeltagerne, hvor der den 2. maj blev sat fokus på sikker adfærd blandt medarbejderne Antal deltagende parter Der deltog 31 virksomheder og organisationer i tilrettelæggelsen af netsikker nu!- kampagnen Succeskriteriet var, at mindst 30 eksterne projektdeltagere skulle bidrage med ressourcer, såvel økonomisk som arbejdsmæssigt. 6. Kampagnen på nettet Der blev ligesom sidste år etableret et kampagnesite på it-borgerportalen: Formålet med denne placering var at udnytte it-borgerportalens eksisterende indhold om it-sikkerhed, således at der fra netsikker nu!-siderne linkes til dette indhold. Målet med kampagnesitet har været at etablere et fælles referencepunkt i kampagnen, hvor hovedbudskaber og aktiviteter under kampagnen samles på overskuelig vis. Tanken bag strukturen var således at skabe en indgang for hver af målgrupperne. Under disse indgange kunne der findes artikler målrettet målgrupperne samt links til relevant materiale. Informationerne blev målrettet kampagnens målgrupper med ønsket om på en humoristisk og let forståelig måde at illustrere vigtigheden af at benytte sin sunde fornuft, når man færdes på nettet. I hele kampagneperioden kunne man desuden orientere sig på kampagnesitet om kampagnens mange aktiviteter samt læse udtalelser fra sidste års projektdeltagere i netsikker nu! Der linkes direkte til kampagnesitets forside fra forsiden af it-borger.dk ved klik på netsikker nu!-logoet. Kampagnesitet kunne desuden tilgås fra adressen: Evaluering af kampagnesitet Målepunkterne i evalueringen af kampagnesitet er som nævnt i afsnit 4 følgende: 5 Se bilag 1.

14 Antal unikke besøg i kampagneperioden (uge 17-22), herunder peak-perioden omkring den centrale kampagnedag den 2. maj 2006 Sikkerhed på sitet Reaktioner på sitet De centrale kampagnesider blev mærket op med henblik på at føre statistik over, hvor mange besøg der har været i kampagneperioden. Antal hits i perioden 1. maj til 1. juni: På sitet lå kampagnens test. Ved at klikke på bannerne, der var placeret på en lang række centrale sites 6, kom man direkte ind på testen. Størstedelen af disse besøgende bliver således ikke talt med på statistikken for sitet. Der var forud for kampagnen udtrykt ønske om at få flere besøgende på sitet end ved kampagnen Dette var begrundet i, at markedsføringen af kampagnen 2006 foregik via bannerreklamer på forskellige centrale sites, som derved kunne generere direkte trafik til kampagnesitet. Ved kampagnen sidste år blev kampagnen hovedsageligt markedsført via trykte medier. Forklaringen kan ligge i, at bannerreklamerne ikke henviste direkte til men derimod direkte til testen. Ved testens afslutning var der et link til netsikkernu.dk, men dette har tilsyneladende ikke været tilstrækkeligt Sitets sikkerhed Der blev før kampagnen ikke defineret nogen egentlige succeskriterier for dette område. Der blev taget kontakt til IT- og Telestyrelsens it-afdeling, der blev gjort ekstra opmærksom på vigtigheden af sikkerheden på sitet. Da kampagnen netop omhandler it-sikkerhed, kan der være en øget risiko for, at der kan forekomme forsøg på at hacke eller på anden måde bryde sikkerheden på sitet. Der har imidlertid ikke været registreret nogen forsøg på hacking eller andre former for sikkerhedsbrud på sitet Test-dig-selv på kampagnesitet Konkurrencen Test dig selv fungerede som bindeled mellem bannerreklamerne og kampagnesitet. I alt personer tog testen, hvor man kunne vinde en ipod. Der har været i alt 19 negative henvendelser via hjemmesiden fra brugere, som har kommentarer til testen. Henvendelserne går primært på spørgsmål nr. 6, som ifølge nogle af brugerne har uhensigtsmæssige svarmuligheder. Derudover mener andre, at testen er for nem. Slutteligt har enkelte henvendelser omhandlet, at det virker utroværdigt, at man efter at have taget testen bliver bedt om at oplyse sin -adresse, når et af kampagnens budskaber er, at man ikke skal udlevere denne til hvem som helst. 6 Eksempelvis kunne der findes bannere på boersen.dk, computerworld.dk, berlingske.dk, politiken.dk, msn.dk og hotmail.dk. 7 Netsikker nu! 2005 bestod af 211 borgerrettede events og 19 virksomhedsrettede events.

15 Med hensyn til testens sværhedsgrad har det netop været hensigten at vise, at it-sikkerhed ikke behøver at være så svært for den almindelige bruger. Det kræver, at man bruger sin sunde fornuft. Med hensyn til udlevering af adressen er dette blevet overvejet nøje. Ved at skrive en udførlig forklaring på, hvad adressen skulle bruges til, hvem der ser den, samt tydeligt markere, hvem der står bag indsamlingen af adressen, blev det forsøgt at skabe mindst mulig usikkerhed hos brugeren. I forbindelse med udlevering af adressen fremgik desuden en privacy-statement Reaktioner på sitet og dets indhold I forhold til valget af målgrupper og henvendelsesformen til disse på kampagnesitet har der været lidt kritik. Det drejer sig primært om målgruppen kvinder. Kritikken går på, at der med den ironiske og humoristiske tone bliver talt ned til kvinderne. Desuden går kritikken på valget af kvinder som målgruppe overordnet set, frem for mænd. Kampagnesekretariatet har i sine besvarelser på kritikken henvist til Parkegaard og Kristensen rapporten fra 2005, som viser, at kvinder generelt har mindre viden om it-sikkerhed end mænd. Øvrige reaktioner har været bestået i forvirring om, hvorvidt det var muligt at bestille sidste års cd-rom og pjece via kampagnesitet igen i år. Reaktionerne blev imødekommet ved en tydeligere information på kampagnesitet. Slutteligt har der været nogle få henvendelser i starten af kampagnen om døde links på forskellige sider. Disse blev følgelig rettet. Blandt projektdeltagerne er der bred enighed om, at kampagnesitet ikke appellerer til målgrupperne, og at det skal gøres mere spændende fremover. I IT- og Teletyrelsen arbejdes der i øjeblikket på en ny platform til it-borgerportalen (og derved der gør det muligt at lave et mere interaktivt og målgruppespecifikt site til kampagnen 2007.

16 7. Kampagneproduktioner I forbindelse med kampagnen blev der produceret en avis ( netsikker ) samt et spot ( Er Klaus hjemme? ) med henblik på at formidle budskaberne på en let tilgængelig og hensigtsmæssig måde. Avisen blev distribueret via projektdeltagerne samt via landets biblioteker, TDC-butikker samt Nordea-filialer. Spottet blev ligeledes distribueret via projektdeltagerne, ligesom den indgik i den overordnede markedsføring (se afsnit 8). Det er endvidere muligt at downloade såvel avisen som spottet fra Foruden disse fælles materialer blev der produceret en række produktioner i forbindelse med kampagnen: Tv-spot (miniprogram) om mobning med Andrea Vagn Jensen. Spottet blev vist 3 gange dagligt på Tv Danmark og Kanal 5 i perioden den 10. til den 23. april. Dette spot blev produceret af Microsoft. Gummiarmbånd med henvisning til Armbåndet blev produceret af Microsoft. Film lavet af børneambassadørerne. Disse film blev til som resultat af Medierådets projekt Safer internet day, der blev afsluttet i forbindelse med netsikker nu! kampagnen Evaluering af fællesmaterialer Der evalueres alene på avisen og spottet Er Klaus hjemme?, da disse produktioner indgik som fælles kampagneproduktioner. De øvrige produktioner er mere specifikke for enten afsenderen eller for enkelte arrangementer Avis Avisen kom i et oplag på ca eksemplarer. Heraf er der uddelt aviser i 58 TDCbutikker, i 350 Nordea-filialer, eksemplarer af avisen er uddelt til biblioteker, samt eksemplarer til medarbejdere i ministerierne. Herudover er der uddelt en række aviser ved netsikker nu!-arrangementer. Indholdet i avisen blev leveret af forskellige projektdeltagere og eksterne eksperter, og artiklerne blev tilpasset, således at der var henvendelser til alle fire målgrupper. Der er via MEGAFONS evaluering 8 primært modtaget positive kommentarer til indholdet i avisen fra både borgere og projektdeltagere Er Klaus hjemme? Spottet Er Klaus hjemme? er en oversat version af et tysk spot Wo ist Klaus, lavet af den tyske pendant til Medierådet for Børn og Unge. Medierådet for Børn og unge købte rettighederne til den danske udgave af spottet, hvilket gjorde det muligt at distribuere spotttet som en netsikker nu!-produktion. PBS sponsorerede oversættelsen af filmen fra tysk til dansk tale. 8 Se bilag 2.

17 Spottet blev brugt ved adskillige netsikker nu!-arrangementer samt lagt på mange af projektdeltagernes hjemmesider, således at interesserede brugere kunne downloade det. Derudover blev spottet vist på forskellige sites. Visningerne blev genereret af besøgende på disse sites samt af de besøgende, der videresendte et link med spottet. Det er ikke muligt at måle, hvor mange der har downloadet selve film-filen og sendt den videre. Spottet blev vist gange*. *Dette er status den 13. juni Spottet ses dog stadig dagligt af ca. 500 nye personer. Der har været stor positiv opbakning om filmen både fra projektdeltagerne og fra målgrupperne.

18 8. Markedsføring 8.1. Bannerkampagnen Bannerkampagnen blev tilrettelagt i samarbejde med mediebureau Emerge Wunderman. Bannerne blev fordelt på følgende sites: Ekstrabladet Politiken Jyllandsposten Berlingske BT CSE Stiften Jyske vestkysten Hotmail Messenger. Det estimerede antal visninger var forud for kampagnen på Det faktiske antal visninger endte på , altså en overlevering på visninger. Der blev i alt generet klik fra bannerne med en gennemsnitligt klikrate på 0,16 procent, hvilket er et stykke under markedsgennemsnittet som er på 0,30 procent. Noget tyder derfor på, at de rene tekstbannere ikke har fungeret i forhold til målgrupperne. Enkelte underplaceringer på kampagneplanen har dog fungeret fornuftigt, idet både Messenger Banner K18+ og Messenger K50+ har en klikrate lige over markedsgennemsnittet. Herudover blev bannerne vist på mange af projektdeltagernes hjemmesider, ligesom blandt andet og blev stillet til rådighed. På var der visninger, og i alt brugere klikkede på bannerne. Projektdeltagerne er generelt tilfredse med markedsføringen og bannerne. Der er enighed om, at provokation fanger opmærksomheden.

19 9. Mediedækning Der evalueres på følgende: Antal historier der bringes om kampagnen Antal medier der dækker kampagnen Positiv/negativ omtale Arbejdet med den samlede mediedækning var organiseret i mediegruppen, hvorimod mediedækning af de enkelte aktiviteter var organiseret hos delprojektejerne. Ved tilrettelæggelsen af kampagnen blev der afholdt et pr-seminar med henblik på at nå så bredt ud med kampagnen som muligt, og skabe gode historier, som kunne profilere kampagnen. Arbejdet resulterede i udarbejdelsen af et pressekit indeholdende et presseberedskab, liste over projektdeltagere/kontaktpersoner samt en fælles tekst, der kunne bruges i forbindelse med udsendelse af pressemeddelelser decentralt. Der blev derudover oprettet et fælles intranet ( der skulle medvirke til at skabe overblik over pr-tiltag Antal historier bragt i medierne Der blev foretaget medieovervågning fra den 23. april 2006 til 31. maj Landsdækkende og regionale blade blev overvåget, ligesom tv og radio ligeledes blev overvåget. Der var alt i alt ca. 90 artikler eller omtaler i de trykte medier. Derudover var der 4 radioindslag: DR P1 Harddisken DR P1 Morgen DR P4 Køge radio Der var et tv-indslag i Go morgen Danmark, hvor Videnskabsminister Helge Sander og kontorchef i IT- og Telestyrelsen Flemming Faber var inviteret til at fortælle om kampagnen. Indslaget handlede om it-sikkerhed generelt, og hvad brugerne skal passe på, og kampagnens aktiviteter og hovedbudskab blev omtalt. Herudover var der indslag i en række regionale programmer om de aktiviteter, der foregik i netop disse regioner. Mht. mediedækning og pr har det været meget tydeligt, at skolebesøgene og Microsofts prarbejde har båret langt de fleste indlæg i pressen. Mediegruppen var enige om, at kampagnen skal have mere presseomtale til næste år. Kampagnen kunne have været mere på forkant ved at have haft gode historier klar endnu tidligere. 9.2 Antal medier Ligesom sidste år var der mest omtale af kampagnen i de regionale og lokale medier. I alt har 79 forskellige skrevne medier omtalt kampagnen, mens kampagnen er indgået i 5 tvindslag samt 4 radioprogrammer.

20 10. Organisering af projektet Projektdeltagerne har ved hjælp af et spørgeskema evalueret organiseringen af kampagneprojektet Projektdeltagernes oplevelse af organiseringen Generelt er projektdeltagerne enige om, at deres deltagelse i projektet har krævet for meget tid i den sidste fase. Der er enighed om, at projektdeltagerne dels må melde tidligere ud, hvilke aktiviteter de vil stå for, og dels at sekretariatet må opstille en liste af aktiviteter, som projektdeltagerne kan melde ind på. Der var forskellige forslag til opdelingen i de tre grupper: Nogle mente, at man kunne overveje at gøre mediegruppen til et underudvalg af arbejdsgruppen, sådan at ideerne fra arbejdsgruppemøderne kommer med i mediestrategien. Andre mente, at styregruppen og mediegruppen med fordel kunne lægges sammen. Kampagnesekretariatet bør desuden melde klart ud, hvilke profiler der skal indgå i de forskellige grupper, og hvad det kræver af de enkelte projektdeltagere Fælles online forum Der var i forbindelse med projektet tilknyttet et online fælles forum på Groupcare. På grund af tekniske problemer kom dette forum først op at køre langt inde i processen. Forummets formål var primært at sikre, at projektdeltagerne hele tiden kunne have et overblik over, hvilke tiltag der var sket, både med hensyn til pressekontakt, tilvejebringelse af events og produktioner, samtidig med at der fandtes praktiske oplysninger som kontaktlister, mødeoversigter, referater, dagsordener med mere. Der var i alle tre grupper enighed om, at initiativet til det fælles forum var godt, men at projektdeltagerne ikke har tid til selv at opsøge informationerne på den måde. Formålet med intranettet var også, at projektdeltagerne skulle undgå at kontakte de samme medier. Det har dog ikke været et problem i år. Fremover bør det fælles forum præsenteres som noget af det første, så projektdeltagerne fra starten vænner sig til at benytte sig af det Kommunikation Projektdeltagerne har generelt været tilfredse med omfanget af kommunikation til/fra kampagnesekretariatet, som i år har været koncentreret om få, uformelle mails med de mest nødvendige informationer. Øvrig kommunikation er foregået dels i forbindelse med møderne og dels telefonisk.

21 Bilag 1 Aktivitetskalender 2. og 4. maj maj 2006 I perioden 3. maj september 2006 (efter henvendelse) 2. maj maj 2006 Til top Skoler i hele landet Undervisning i it-sikkerhed til grundskole-elever i klasse D. 2. og 4. maj vil alle Microsofts ansatte i forbindelse med netsikker nu! tilbyde målrettet undervisning i it-sikkerhed til grundskole-elever på mellemtrinnet, dvs klasse. Lektionen er udviklet i samarbejde med Uni-C, Red Barnet, Medierådet. Læs mere på Ønsker I at høre nærmere, og ønsker I at få besøg på jeres skole, kan I rette henvendelse direkte til pædagogisk uddannelseschef Kirsten Panton hos Microsoft på telefon eller på Vi gør venligst opmærksom på, at først til mølle princippet vil være gældende ved henvendelser. Alle ældremobiliseringens datastuer Undervisning i sikker it-adfærd for ældre Det farligste på nettet er dig selv. Med andre ord: du er også selv den nærmeste til at forebygge, så du med nogle enkle tiltag undgår at lave selvmål, når du er på nettet. Mød op på Ældremobiliseringens datastuer og lær mere om, hvordan du sikrer din adfærd på nettet. Yderligere information om adresser m.v. kan fås på Nordeas filialer Mini-seminar om tryghed ved e-handel Nordea stiller medarbejdere og lokaler til rådighed ved mini-seminarer for interessegrupper, erhvervsgrupper m.v om it-sikkerhed med fokus på tryghed ved e-handel. Kontakt Nordea, Susanne Hounsgaard, , e-post: for yderligere oplysninger TDC-butikker Avis om it-sikkerhed og gratis sikkerhedspakke Kom og få en avis om sikker it-adfærd og en gratis TDC Sikkerhedspakke Nordea-filialer Opmærksomhed om it-sikkerhed Kom og få en avis om sikker it-adfærd On-line maj 2006 Syddansk Universitet 9:00-14:30 Tjek din egen it-sikkerhed Syddansk Universitet lancerer på en e-læringsvideo, som i praksis viser brugerne, hvordan de foretager opdateringer, håndterer vedhæftede filer i s, laver en sikker adgangskode, tager sikkerhedskopier, installerer virusprogram osv. 2. maj :00-14:30 Åbent Cyberhus Cyberhus, et socialpædagogisk online værested holder åben hus i Cyberspace for børn og voksne. Her kan du komme forbi og chatte om (børn og unges) sikker it-adfærd. Arrangementet foregår i samarbejde med it-firmaet WWI 2. maj 2006 Habbo hotel 15:00 18:00 Hør om it-sikkerhed i den virtuelle bus for børn Kom på besøg i Habbo hotels virtuelle bus og stil spørgsmål om sikker it-adfærd. Arrangementet sker i samarbejde med IT-og Telestyrelsen samt firmaet Northtech. 2. maj Materiale om webetik Læs om webetik på D. 2. maj lanceres materiale om lærerens arbejde med webetik konkretiseret i anvendelsen af weblogs. I løbet af sommeren vil der være fokus er på børns og unges medieproduktion i forhold til webetik, sikker chat/netidentitet, lov og ret (herunder ophavsret), mobilen og andre håndholdte enheder, it-sikkerhed samt sprog og etik. 3. maj 2006 Habbo hotel 15:00 18:00 Hør om it-sikkerhed i den virtuelle bus for børn Kom på besøg i Habbo hotels virtuelle bus og stil spørgsmål om sikker it-adfærd. Arrangementet sker i samarbejde med IT-og Telestyrelsen samt firmaet Northtech. 4. maj 2006 Habbo hotel 15:00 17:00 Hør om it-sikkerhed i den virtuelle bus for børn Kom på besøg i Habbo hotels virtuelle bus og stil spørgsmål om sikker it-adfærd. Arrangementet sker i samarbejde med IT-og Telestyrelsen. Til top 2. maj maj :00-11:30 Københavns rådhus Sjælland Test-dig-selv Dansk IT stiller en test til rådighed for de ansatte på Københavns Rådhus. Filmhuset Gothersgade København K

22 2. maj Konference for børn om webetik Sikker Internet børneambassadørerne og andre skolebørn er inviteret med til konference for børn om webetik hos Medierådet for Børn og Unge i Filmhuset. På konferencen lancerer Medierådet en DVD med inspirationsmateriale til lærere og forældre, som vil lære mere om webetik og hvordan man bliver god til at blogge. Debatoplæg i form af film og 10 bedste råd om webetik er udviklet af børneambassadørerne i et samarbejde mellem Medierådet og Gentofte Kommunes projekt IT og Læring (PIL). Tilmelding kan ske hos Medierådet for Børn og Unge ved Brit Bech, Vi gør venligst opmærksom på, at først-til-mølle princippet vil være gældende ved henvendelser. Nyhavn ved Pakhus 71 København Havnerundfart med Henrik Byager Du inviteres på en utraditionel havnerundfart i Københavns kanaler med den tv-kendte Henrik Byager som itsikkerheds og -byguide. Båden er overdækket og sejler 10 gange i løbet af dagen. 2. maj 2006 København Mini-seminar om it-sikkerhed for kvinder. Tag hele familien med til et miniseminar og lær mere om sikker it adfærd generelt samt om sikkerhed ved e-handel og netbank.yderligere oplysning samt tilmelding kan ske på e-post: eller pr. tlf.: maj 2006 Roskilde Mini-seminar om it-sikkerhed for kvinder. Tag hele familien med til et miniseminar og lær mere om sikker it adfærd generelt samt om sikkerhed ved e-handel og netbank.yderligere oplysning samt tilmelding kan ske på e-post: eller pr. tlf.: Seminaret arrangeres i samarbejde med Nordea. 2. maj 2006 København 19:00-21:00 Foredrag om it-sikkerhed for kvinder. Kvindenetværket "Morgendagens Heltinder" afholder foredrag om it-sikkerhed med fokus på handling i stedet for bare ord. Yderligere informationer om arrangementet på Tilmelding kan ske på mail: senest d. 25. april Alle kvinder er velkomne! 15. maj : Til top PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Foredrag: Medarbejderen indbrudsvejen til virksomheden Dansk Metal Forbundet for IT-ansatte og PricewaterhouseCoopers vil med dette foredrag sætte fokus på diskussionen af, hvorvidt medarbejderne er den største trussel for it-sikkerheden i virksomhederne og hvad medarbejderne selv og virksomheden kan gøre for at bedre sikkerheden. Interesserede virksomheder og medarbejdere kan tilmelde sig på: Vi gør venligst opmærksom på, at først-til-mølle princippet vil være gældende ved tilmeldinger. Arrangementet er aflyst på grund af for få tilmeldinger. 2. maj 2006 Svendborg Mini-seminar om it-sikkerhed for kvinder. Tag hele familien med til et miniseminar og lær mere om sikker it adfærd generelt samt om sikkerhed ved e-handel og netbank. Yderligere oplysning samt tilmelding kan ske på e-post: eller pr. tlf.: Seminaret arrangeres i samarbejde med Nordea. 3. maj 2006 Odense 19:00-21:00 Foredrag om it-sikkerhed for kvinder. Kvindenetværket "Morgendagens Heltinder" afholder foredrag om it-sikkerhed med fokus på "handling i stedet for bare ord". Yderligere informationer om arrangementet på Tilmelding kan ske på mail: senest d. 25. april Alle kvinder er velkomne! 17. maj : Til top 2. maj :00-14:30 Odense Tekniske Skole Kantinen Munkebjergvej Odense M Fyn Foredrag: Medarbejderen indbrudsvejen til virksomheden Dansk Metal Forbundet for IT-ansatte og PricewaterhouseCoopers vil med dette foredrag sætte fokus på diskussionen af, hvorvidt medarbejderne er den største trussel for it-sikkerheden i virksomhederne og hvad medarbejderne selv og virksomheden kan gøre for at bedre sikkerheden. Interesserede virksomheder og medarbejdere kan tilmelde sig på: Vi gør venligst opmærksom på, at først-til-mølle princippet vil være gældende ved tilmeldinger. Arrangementet er aflyst på grund af for få tilmeldinger. Cyberhus Sønder Allé Århus C Jylland

23 Åbent Cyberhus Cyberhus holder åbent hus. Alle er velkomne til at komme ind og få en snak om sikker adfærd på nettet. 2. maj 2006 Århus Mini-seminar om it-sikkerhed for kvinder. Tag hele familien med til et miniseminar og lær mere om sikker it adfærd generelt samt om sikkerhed ved e-handel og netbank. Yderligere oplysning samt tilmelding kan ske på e-post: eller pr. tlf.: Seminaret arrangeres i samarbejde med Nordea. 2. maj 2006 Ålborg Mini-seminar om it-sikkerhed for kvinder. Tag hele familien med til et miniseminar og lær mere om sikker it adfærd generelt samt om sikkerhed ved e-handel og netbank. Yderligere oplysning samt tilmelding kan ske på e-post: eller pr. tlf.: Seminaret arrangeres i samarbejde med Nordea. 4. maj 2006 Århus 19:00-21:00 Foredrag om it-sikkerhed for kvinder. Kvindenetværket "Morgendagens Heltinder" afholder foredrag om it-sikkerhed med fokus på "handling i stedet for bare ord". Yderligere informationer om arrangementet på Tilmelding kan ske på mail: senest d. 25. april Alle kvinder er velkomne! 10. maj 2006 Vejle Bibliotek 9:00-12:00 PC-sikkerhed i Privaten Kurset er henvendt til de, der gerne vil sikre deres hjemmecomputer, men som er usikre på, hvordan det gribes an. Deltagerne vil få kendskab til, hvordan man ved hjælp af gratis programmer og opdateringer holder sin computer og sit Windows-system fri for virus og spyware og beskytter den mod hacker-angreb. 11. maj 2006 Vejle Bibliotek 16:00-19:00 PC-sikkerhed i Privaten Kurset er henvendt til de, der gerne vil sikre deres hjemmecomputer, men som er usikre på, hvordan det gribes an. Deltagerne vil få kendskab til, hvordan man ved hjælp af gratis programmer og opdateringer holder sin computer og sit Windows-system fri for virus og spyware og beskytter den mod hacker-angreb. 16. maj : Atletion Mødelokale Glory Stadion Allé Århus C Foredrag: Medarbejderen indbrudsvejen til virksomheden Dansk Metal Forbundet for IT-ansatte og PricewaterhouseCoopers vil med dette foredrag sætte fokus på diskussionen af, hvorvidt medarbejderne er den største trussel for it-sikkerheden i virksomhederne og hvad medarbejderne selv og virksomheden kan gøre for at bedre sikkerheden. Interesserede virksomheder og medarbejdere kan tilmelde sig på: Vi gør venligst opmærksom på, at først-til-mølle princippet vil være gældende ved tilmeldinger. Arrangementet er aflyst på grund af for få tilmeldinger.

24 Bilag 2 Evalueringsrapport fra MEGAFON Evaluering af kampagnen: netsikker nu! 2006 for Juni 2006 Kvalitativ tekstrapport Projektledere: Birgit Schaldemose Claus Bornemann Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af IT- og Telestyrelsen og deres rådgivere. Materialet må ikke videregives herunder kopieres til tredje part uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analysefirmaet MEGAFON som kilde.

25 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN FORMÅL MED UNDERSØGELSEN UNDERSØGELSESMETODE OG TEKNIK SAMPLE DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSEN 4 2. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER SKOLEELEVERNES NETKULTUR SKOLEELEVERNES EVALUERING AF KAMPAGNEN NETSIKKER NU! ÆLDRES NETKULTUR DE ÆLDRES EVALUERING AF KAMPAGNEN NETSIKKER NU! ANBEFALINGER ELEVERNES BRUG AF INTERNET, FØLELSE AF SIKKERHED OG EVALUERING AF KAMPAGNEN SKOLEELEVERNES NETKULTUR MICROSOFTS BESØG PÅ SKOLEN ARRANGEMENTETS EFFEKT PÅ SKOLEELEVERNE GODE RÅD FRA SKOLEELEVERNE ÆLDRES BRUG AF INTERNET, FØLELSE AF SIKKERHED OG EVALUERING AF KAMPAGNEN ÆLDRES NETKULTUR EVALUERING AF ARRANGEMENTET I DATASTUEN FORBEDRINGSFORSLAG TIL ARRANGEMENTET 44 MOTIVATION 2 2. HVAD VAR GODT VED ARRANGEMENTET I DATASTUEN? NÆVN MINDST TRE TING HVAD VAR DÅRLIGT VED ARRANGEMENTET I DATASTUEN? NÆVN MINDST TRE TING. 7 Beskriv kort dine gode råd og ideer til forbedringer af arrangementet i datastuen7 Bilag 1: Samtalemanualer til gruppeinterview Indholdsfortegnelse

26 1. Om undersøgelsen 1.1. Baggrund for undersøgelsen Denne undersøgelse er gennemført som en kvalitativ evaluering af kampagnen netsikker nu! 2006 for IT- og Telestyrelsen. Baggrunden for undersøgelsen er et ønske om at få en indgående indsigt i særligt udvalgte aktiviteters effekt hos udvalgte målgrupper. Forud for den kvalitative undersøgelse er der foretaget en kvantitativ undersøgelse af de afholdte aktiviteters effekt hos de involverede målgrupper via en web-survey, som bestod af et generelt spørgeskema om kampagnen og en specifik del om den konkrete aktivitet. Udvælgelsen af de specifikke aktiviteter, som den kvalitative undersøgelse sætter fokus på, skulle være sket på baggrund af en analyse af den kvantitative undersøgelse, der udover at give en indikation af kampagnens effekt på de respektive målgrupper også giver et overblik over aktiviteternes succes blandt målgrupperne. Det var planen, at der skulle have været udvalgt fire aktiviteter til at indgå i den kvalitative undersøgelse. Der er imidlertid kun udvalgt to aktiviteter pga. vanskeligheder med at rekruttere personer inden for de ønskede målgrupper. Dette skyldes dels, at Internetundersøgelsen bærer præg af en meget lav svarprocent, samt at det ikke efterfølgende er lykkedes at opnå kontakt til de ønskede målgrupper bl.a. via netværket Vi kvinder og Ældremobiliseringen. Baggrunden for undersøgelsen er, at Videnskabsministeriet/IT- og Telestyrelsen i foråret 2006 har gentaget kampagnen netsikker nu!. IT- og Telestyrelsen har koordineret og rådgivet de virksomheder og personer, der har medvirket i kampagnen. Initiativet har henvendt sig til hele Danmarks befolkning, og kampagnen er løbet af stablen i dagene omkring den 2. maj 2006 under overskriften: Den farligste på nettet er dig selv. Kampagnen har sat fokus på internetadfærd og de problemer, som man kan møde på Internettet, og på hvordan man kan undgå eller afhjælpe dem. Formålet med kampagnen netsikker nu! 2006 har været at øge danskernes opmærksomhed på og kendskab til IT-sikkerhed og motivere til at øge sikkerheden på egne medier, dvs. inddrage ITsikkerhed i hverdagen og således styrke IT-sikkerheden i Danmark, herunder f.eks. i forbindelse med e-handel, chat, installering af en firewall og blogging. Kampagnen har bestået af en række forskellige elementer, herunder undervisning, foredrag, konferencer, forskellige materialer og andre events. Kampagnen har haft fire primære målgrupper: Ældre Børn og unge Kvinder 1. Om undersøgelsen Side 1

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007

KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007 KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007 Indhold Baggrund & formål Målgruppe & målsætning Kampagne- og kommunikationsstrategi Mediestrategi Kreativt koncept Kreativ udformning Økonomi Effekt Evaluering

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Page 1 of 5 From: Medierådet for Børn og Unges Nyhedsbrev (camillaw@dfi.dk) To: Date: Mon, February 8, 2010 10:27:17 AM Cc: Subject: Nyhedsbrevet fra Medierådet for Børn og Unge Læs nyhedsbrevet online

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Informationskampagne. Midttrafik

Informationskampagne. Midttrafik Informationskampagne Nyt busnet Midttrafik 1 Baggrund I august 2010 vedtog Aarhus Byråd den Kollektive Trafikplan. I praksis betyder den nye plan en ændring af samtlige busruter og busnumre i Aarhus. Busruterne

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end)

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) Bilag 4 Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) 1. Kvalitetsmålene Kunden ønsker, at websitet skal opfylde følgende kvaliteter, som vi kort uddyber vores tilgang til. Sjovt og originalt

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook.

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Stine Bay Michelsen 13 Bemyndigelse vedrørende Movias brug af sociale media Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 FADDD Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 Baggrund Spirituskørsel er et kontinuerligt indsatsområde for Vejdirektoratet og dets regionale Vejcentre, herunder Østjyllands

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010 Selekampagne 2010 Rådet for Sikker Trafik Uge 9-10 2010 Baggrund I 2008 besluttede Rådet for Sikker Trafik (dengang Rådet for Større Færdselssikkerhed) at der skulle køres en 3-årig indsats for at øge

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008 Hudallergi - en partner for livet 23. oktober - 23. november 2008 Baggrund for opgaven Mange af de produkter, vi som forbrugere omgiver os med, giver anledning til hudallergi. Faktisk anslås det, at ca.

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen Evaluering 2011 Indhold Annonceringsoversigt Facebook Presse Online trafik Effekter af markedsføring Kendskab til julekalenderen Annonceringsoversigt Trykt annoncering Jyllandsposten julemagasin (3. december)

Læs mere

Mål kommunikationen. Dansk Personalebladsforening 18. November 2004. Rådgivning og undervisning

Mål kommunikationen. Dansk Personalebladsforening 18. November 2004. Rådgivning og undervisning Mål kommunikationen Dansk Personalebladsforening 18. November 2004 Karin Sloth, Kommunikationsrådgiver Kommunikation i relation til organisationsændringer i Kriminalforsorgen og som chefkonsulent i Dafolo

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup

Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup JuniorPeople Frank/JP JuniorPeople har været reklamebureau på flere fagfolk kampagnen. Jeg har været den primære kontakt og projektleder. JuniorPeople er et reklamebureau

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Organdonationsdag opsamling og evaluering

Organdonationsdag opsamling og evaluering Organdonationsdag 2017 - opsamling og evaluering Dagens formål At skabe dialog og debat om organdonation. At anerkende dem, der har organdonation tæt på i deres personlige liv eller professionelle virke.

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Undersøgelser Månedsrapport #1

Undersøgelser Månedsrapport #1 Undersøgelser Månedsrapport #1 2 [SHARE WITH CARE MÅNEDSRAPPORT 1] Månedsrapport #1 Dette er den første i en stribe månedlige rapporter om fund og indsigter skabt af Share With Care-indsatsen (SWC). Rapporten

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Referat af: Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012.

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012. 2012 Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere