Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten"

Transkript

1 Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: /1 Dato:

2 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL FORBRUGERE 5 PRESSEMEDDELELSE 6 STJÆR VANDVÆRK PRINCIPSKITSE 7 NEDLUKNING AF VANDVÆRK OPSTART AF VANDVÆRK 8 LOGBOG OVER HÆNDELSER 9 EVALUERING KORTMATERIALE - LEDNINGSPLANER - TEGNINGER 12 BEREDSKABSPLAN SKANDERBORG

3 Århus, den 4. juli 2008 Forord Stjær Vandværk i Skanderborg kommune har rekvireret nærværende beredskabsplan, idet det er konstateret, at de i en akut forureningssituation ikke ved, hvorledes der skal reageres og informeres, således kan unødvendige misforståelser og situationer opstå. Skanderborg kommune har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for vandforsyningen. Denne plan er vedlagt som et supplement til vandværkets beredskabsplan. Det kan anbefales, at vandværket lægger en kopi af sin beredskabsplan på vandværkets hjemmeside sammen med et link til Skanderborg kommunes beredskabsplan. Dette som en god information til forbrugerne, men også som en ekstra sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude, således at alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til planen via nettet. Den færdige beredskabsplan med telefonlister og øvrig information er vedlagt på CD-rom sammen med den udskrevne beredskabsplan. På denne måde lettes bestyrelsens arbejde, når beredskabsplanen skal opdateres. Det anbefales, at bestyrelsen tager beredskabsplanen op til revision mindst hvert 2. år og gerne oftere. På denne måde sikres det, at beredskabsplanen altid er opdateret, og man mindsker derved også risikoen for fejl og misforståelser i en eventuel nødsituation. DGE-Group 2008

4 Alarmeringsplan for Stjær Vandværk Ved unormal vandforsyning Kontakt vandværkets driftsleder Almindelig driftsforstyrrelse Større driftsforstyrrelse Truet forsyningssituation Krisesituation Formand Bestyrelsen Formand Bestyrelsen Formand Bestyrelsen Beredskabschef tilkaldes Formand Bestyrelsen Beredskabschef tilkaldes Driftslederen tilkalder fornødent mandskab og afhjælper skaden Eks.: Alm. Driftsalarm rørbrud, misfarvning af vand, måler- og andre installationsproblemer Driftslederen tilkalder fornødent mandskab og afhjælper skaden Eks.: Strømudfald, rørbrud ved vitale ledninger, misfarvning af vand, stoppet behandlingsanlæg, fare for underminering af veje og bygninger Driftslederen tilkalder beredskabschefen for vurdering af videre indsats. Der nedsættes arbejdsgruppe. Beredskabschefen leder indsatsen. Eks.: Forurening af ledningsnet med dårlig lugt/smag. Alarm for ydre påvirkning f.eks. Uheld med kemikalier Driftslederen kontakter beredskabschefen, der leder beredskabet i henhold til kommunens beredskabsplan. Der nedsættes arbejdsgruppe.

5 Beredskabsplan Stjær Vandværk Intern telefonliste Senest opdateret Vandværk: Intern telefonliste Opdateret: Stjær Vandværk Stjær Vandværks bestyrelse Kontaktperson Adresse Dag Aften Mobil Andre oplysninger Formand Vestbakken 2, Bent Skovsende 8464 Galten Bestyrelsesmedlem Flintevænget 10, Renè Bruhn 8464 Galten Bestyrelsesmedlem Nygårdsparken 12, Bo Vægter 8464 Galten Bestyrelsesmedlem Bjarne S. Sørensen Bestyrelsesmedlem Lars Balzer Overgaard Kasserer Børge F. Thomsen Kollens Møllevej 26, 8464 Galten Nygårdsparken 14, 8464 Galten Lyngbakken 15, 8520 Lystrup Ikke medlem af bestyrelsen Drift Peter Gabriel Hårbyvej 34, Skanderborg El Galten Elværk Smedeskovvej 55, 8464 Galten Viggo Ravn Torvet 8, El-forretning 8464 Galten VVS Harald Røgen og sønner Jeksenvej 98, 8464 Galten Nabovandværker Pt. ingen nødforbindelse til andre vandværker Laboratorium Analytech Bøgildsmindevej 21, 7940 Nørresundby Følsomme forbrugere Børnehaver Stjær Børnehave Østerbro 12, 8464 Galten Skoler Stjærskolen Stjærvej 100, 8464 Galten Andre vandforbrugende virksomheder Forsamlingshus m.v. Stjær forsamlingshus Tåstrupvej 4, 8464 Galten Vandforbrugende dyrehold Andre Erhverv Jørgen Rasmussen Kollens Møllevej 33, 8464 Galten Ole Kahr Bakkeskoven 81, 8464 Galten

6 Beredskabsplan Stjær Vandværk Intern telefonliste Senest opdateret

7 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Vandværk: Ekstern telefonliste Opdateret: Stjær Vandværk Kontaktperson Adresse Dag Aften / Mobil Vagthavende indsatsleder Embedslæge Lyseng Alle 1, Postboks 5169, Højbjerg Alarmcentral Politi Adelgade 28, Skanderborg 114 Skanderborg Kommune Adelgade 44, Skanderborg Miljøcenter Østjylland Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Falck Skanderborg Finlandsvej 3, Skanderborg Falck Galten Marktoften 1, Beredskabsstyrelsen Midtjylland 8464 Galten H.P.Hansens Vej 100, 7400 Herning

8 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Presse TV2 Østjylland DR Østjylland Radio Silkeborg Lægevagten Andre: Fødevareregion Nord Kontrolafdeling Århus Statens Seruminstitut Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik (giftinformation) Kemikalieberedskabsvagt Elforsyning: Galten Elværk Materielforsyning: LS Intertank (ståltanke / tankvogne) Skejbyparken 1, 8200 Århus n Oluf Palmes Allé 10-20, 8200 Århus N Fredensgade 1, 8600 Silkeborg Heibergas Allé 4, 8800 Viborg Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup Artillerivej 5, 2300 København S Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Universitetsparken 2, 2100 København Ø Smedeskovvej 55, 8464 Galten Trueholmvej 2, 8381 Tilst

9 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Holst Kloakservice (ståltanke / tankvogne) Schoeller Arce Systems (plasttanke) UPONOR (PEL-rør) Nordisk Wavin (PEL-rør) Jysk Vandrensning (natriumhypoklorit) Brenntag Nordic (natriumhypoklorit) Poul Christiansen A/S (brøndborer) A. Højfeldt A/S (brøndborer) SP-Brøndboring A/S (brøndborer) Horsensvej 6A, 8660 Skanderborg Neelsvej 26, 2791 Dragør Fabriksvej 6, 9560 Hadsund Wavinvej 1, 8450 Hammel Vejlevej 89, 7330 Brande Strandgade 35, 7100 Vejle Brøndborervej 1, 7840 Højslev Mads Eg Damgårdsvej 52, 7400 Herning Haurum Byvej 7, Bøstrup, 8450 Hammel

10 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Analyser: Analytech Bøgildsmindevej 21, 7940 Nørresundby Eurofins Smedeskovvej 38, 8664 Galten Milana A/S Fiolgade 13 A, 3000 Helsingør

11 Beredskabsplan Stjær Vandværk Nøgleliste Senest opdateret Stjær Vandværk Nøgleliste Nøglenr. Navn: Udleveret dato Kvittering Afleveret dato Kvittering

12 Til beboere og virksomheder i Stjær Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet Der er d.d. klokken xx.xx konstateret problemer med vandkvaliteten/forurening af det drikkevand, der leveres fra Stjær Vandværk. Problemerne kan have betydning for alle forbrugere i byen. Stjær vandværk arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. Indtil videre må det frarådes at anvende vandet til drikkeformål Eller Indtil videre må det frarådes at anvende vandet til både drikkeformål og til udvortes brug. Der er opstillet midlertidig aftapningsmulighed ved vandværket, hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen Stjær Vandværk

13 Til beboere og virksomheder i Stjær Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet Der er d.d. klokken xx.xx konstateret problemer med vandkvaliteten/forurening af det drikkevand, der leveres fra Stjær Vandværk. Problemerne har betydning for alle forbrugere i byen. Stjær Vandværk arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. Indtil videre må det anbefales at koge vandet forud for anvendelse som drikkevand eller til madlavning. Vandet kan fortsat anvendes til vask, bad og brusebad. I samarbejde med embedslægen foretages der løbende kontrol med drikkevandet, og kogepåbuddet fastholdes, indtil vandkvaliteten igen er tilfredsstillende. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen Stjær Vandværk

14 Stjær, den xx.xx.200x Alle steder i Stjær er kogeanbefalingen nu ophævet. Vandprøver viser, at drikkevandet i byens ledningsnet nu er i orden. Forbrugerne kan igen anvende vandet uden at koge det. Stjær Vandværk

15 Stjær, den xx.xx.200x Alle steder i Stjær kan drikkevandet nu igen anvendes som normalt. Stjær Vandværk

16 Pressemeddelelse Stjær Vandværk v. Bent Skovsende Vestbakken 2 Stjær 8464 Galten Indledning: Overskrift (F.eks. Forurening af drikkevandet på Stjær vandværk) Her skal der stå en kort opsummering af problemet. (ca. 2 3 linier) Anden tekst: Nærmere forklaring af problem og eventuelle konsekvenser heraf f.eks. påkrævede forholdsregler (eks. kogepåbud). Beskriv, hvor problemet er Beskriv, hvordan, hvorfor, hvornår problemet er opstået Beskriv, hvad der gøres for at tilvejebringe normale forhold Beskriv, hvordan der fortsat oplyses i sagen Til frigivelse: dato og klokkeslæt For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Stjær Vandværk v. Formand Bent skovsende Vestbakken 2 Stjær 8464 Galten Tlf:

17

18 Nedlukning af Stjær vandværk 1: - Afbryd pumper m.v. på eltavlen i vandværksbygningen. - Afbryd eventuelt HFI-relæ 2: - Luk manuelt alle ventiler (boringer, hydrofor, afgang vandværk) - Kontroller at alle pumper er standset - Kontroller evt. flowmåler

19 Opstart af Stjær vandværk Ved stop på grund af fejl: 1 - Følg punk1 for nedlukning af vandværk. - Tryk HFI-relæ ind 2 - Indkobl pumper en efter en på eltavlen. Hvis der er fejl på en af pumperne vil HFI-relæet slå fra når den defekte pumpe kobles ind. Sæt den defekte pumpe ud af drift og fortsæt indkobling af de øvrige pumper. Tilkald elektriker.

20 Ved planlagt stop 1. - Tryk HFI-relæ ind 2 - Indkobl pumper en efter en på eltavlen. 3: - Åbn manuelt alle ventiler (boringer, hydrofor, afgang vandværk) - Kontroller at pumper kører - Kontroller evt. flowmåler

21 Beredskabsplan Stjær Vandværk Logbog Senest opdateret Stjær Vandværk Logbog over hændelsesforløb Tidspunkt: Hændelse/handlinger: Beslutning: Ansvarlig: Noter:

22 Erfaringsopsamling Stjær Vandværk Senest opdateret Evaluering Handlingsforløb: Information: Medier: Forbrugere: Omkostninger: Antal syge: Antal borgere berørt: Det har vi lært: Dato: Udfyldt af:

23 Tegninger rettelsesblad Rettet Udskiftet År Måned Underskrift

24 Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Natur og Miljø Marts 2007

25

26 1. RETTELSESBLAD FORDELINGSLISTE INDLEDNING ALARMERING ORGANISERING HÅNDTERING AF AKUT FORURENING INFORMATION...7 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Alarmeringsplan Telefonliste krisegruppen Telefonliste almene vandværker Telefonliste generelt Etablering af nødvandforsyning Etablering af nødstrømforsyning Vandværkets interne beredskab Forslag til informations-skrivelser Rensning og desinfektion af vandforsyningsanlæg

27 1. Rettelsesblad Beredskabsplanen skal gennemgås mindst 1 gang om året eller når der er væsentlige ændrede forhold. Hovedansvarlig: Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Praktisk ansvarlig: Vand og Råstoffer Nr. Dato Ansvarlig Beskrivelse Version marts

28 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 2. Fordelingsliste Dato Vand og Råstoffer, mappe med originale bilag Funktionsleder Natur og Miljø Beredskabschefen Indsatsleder Brand og Redning Embedslægen Almene vandværker, jf. bilag 3 Version marts

29 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 3. Indledning Beredskabsplanen indeholder retningslinier for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold. Planen omhandler indsats ved forurening af ledningsnet, rentvandsbeholdere og på selve vandværke t samt indsats ved større rørbrud eller nedbrud af vandværk. Planen er u darbejdet iht. Beredskabsloven (L.bk.nr. 137 af 1. marts 2004) samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 om planlægning af beredskab for vandforsyninger, og er et supplement til Skanderborg Kommunes overordnede Beredskabsplan. Planen er gældende for kommunens almene (> 10 forbrugere) private og kommunale vandværker. Version marts

30 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 4. Alarmering Skanderborg Kommune alarmeres via følgende telefonnumre: Indenfor normal arbejdstid: (Vand & Råstoffer) Udenfor normal arbejdstid: / (vagthavende indsatsleder) Akut situation (kontakt til vagthavende indsatsleder) Alm. tilkald (nærmest bemandede politistation) Den første anmeldelse vil normalt indgå til den pågældende vandforsyning, alarmcentralen eller Skanderborg Kommune. Den instans der modtager anmeldelsen, kontakter straks de øvrige ansvarlige instanser jf. alarmeringsplanen bilag 1, såfremt det står klart at der er tale om en egentlig beredskabssituation. Alarmeringslister fremgår af bilag 2-4. Version marts

31 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 5. Organisering Normal forsyningssituation: Skanderborg Kommune er ansvarlig for tilsynet med drikkevandskvaliteten. Det enkelte vandværk er ansvarlig for driften af vandværket. Unormal forsyningssituation: Ved en truet forsyningssituation og ved krisesituationer aktiveres krisegruppen, der ledes af Beredskabschefen eller dennes stedfortræder. Krisegruppen afgør selv, hvorvidt beredskabsplanen skal iværksættes. Unormal forsyningssituation kan være ved større ledningsbrud, forurening af forsyningsledninger, boringer eller vandværk samt længere varende strømsvigt eller nedbrud af vandværk. Krisegruppen Krisegruppen består af: 1. Beredskabschefen eller dennes stedfortræder 2. Funktionsleder for Natur og Miljø 3. Medarbejder fra Vand og Råstofgruppen 4. Embedslægen 5. Repræsentant for vandværket Krisegruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats så som kildeopsporing, analysebehov, afværgeforanstaltninger og nødvandforsyning samt informere borgerne og pressen om den aktuelle situation. Alle udgifter i forbindelse med krisegruppens arbejde samt udgifter til udstyr, entreprenørassistance, rådgiverassistance m.v. ved eventuelle afværgeforanstaltninger afholdes af vandværket. Beredskabschefen samordner indsatsen med Politi og andre myndigheder. Embedslægen har ansvaret for den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering. Krisegruppen fører løbende en kronologisk logbog, der beskriver alle aktiviteter i relation til den aktuelle krise. Anden assistance/rådgivning Anden rådgivning kan indhentes ved for eksempel Miljølaboratorium (Eurofins eller Analycen) Arbejdstilsynet Fødevareregionen Arbejds- og Miljømedicinsk klinik Politiet i Skanderborg Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskabsvagt Version marts

32 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 6. Håndtering af akut forurening Fase 1. Ved konstateret forurening Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Identifikation af stof, årsag og evt. skadevolder Geografisk afgrænsning af forureningens udstrækning Information af berørte forbrugere mv. Fase 2. Undersøgelses- og afværgeforanstaltninger Fastsættelse af analyseprogram Afklaring af behov for nødvandsforsyning og evt. iværksættelse heraf Fase 3. Forureningen standset Gennemskylning af vandledninger Kontrol af vandkvalitet Fase 4. Evaluering Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet Version marts

33 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 7. Information Der skal så hurtigt som muligt informeres om den opståede situation. Intern information på vandværk Information af vandværkets personale og vandværksbestyrelse varetages af vandværksformanden eller dennes stedfortræder. Informationen omfatter krisegruppens beslutninger, arbejdsmiljø og sikkerhed for vandværkets personale samt i hvilket omfang vandværkets personale må udtale sig til pressen eller værkets forbrugere. Ekstern information Information til pressen, borgere og myndigheder herunder Teknisk Chef varetages af krisegruppen, som udpeger en bestemt person fra gruppen til at varetage dette. Informationen udarbejdes løbende og ændres i takt med sagens udvikling, og bør være skriftlig og direkte til alle berørte forbrugere i form af husstandsomdelte løbesedler. Øvrige informationskanaler kan være lokalradio/tv, kommunens/vandværkets hjemmeside eller opsla g lokalt. Orientering bør iværksættes hurtigst muligt af Skanderborg Kommunes telefonomstilling, politiet i Skanderborg samt Falcks vagtcentral. Særligt følsomme forbrugere Information af f.eks. plejehjem, storkøkkener, skoler, daginstitutioner, læger, virksomhedskantiner, hoteller, restauranter mv. berørt af krisesituationen varetages direkte af vandværket og bør iværksættes snarest muligt. Forslag til forbrugerinformation og pressemeddelelse er vedlagt som bilag 8. Version marts

34 Alarmeringsplan bilag 1 Unormal vandforsyning Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Privat eller offentlig vandværk Natur og Miljø Vandværk Skanderborg Vandforsyning (vagt) Alarmcentral eller Brand & Redning Almindelige driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Truet forsyningssituation Krisesituation Vandværksformand eller driftsleder tilkaldes Vandværksformand eller driftsleder tilkaldes. Natur og Miljø orienteres snarest muligt Vandværksformand eller driftsleder tilkaldes. Krisegruppen indkaldes. Vandværkspasser eller driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler : Driftsalarm Rørbrud/Lækage Misfarvning af vand i mindre grad Måler- og installationsproblemer Vandværksformand eller driftsleder tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler : Strømudfald Rørbrud på vitale ledninger/lækage Misfarvning af vand i større områder Stoppet filter Vandværket koordinerer selve indsatsen på værket. Natur og Miljø inddrager Embedslægen ved forureningssituationer Eksempler : Forurening af ledningsnet, der giver generel dårlig lugt og smag. Længerevarende strømudfald eller rørbrud Krisegruppen nedsættes under ledelse af Beredskabschefen. Vandværket koordinerer selve indsatsen på værket. Eksempler : Konstateret væsentlig forurening Alarm for truende ydre påvirkning ved f.eks. uheld

35 Bilag 2: Telefonliste krisegruppen KONTAKT ADRESSE TELEFON MOBILTELEFON VAGTTELEFON Beredskabschef Bjarne Vinther Indsatsleder Brand og Redning Embedslæge Jens P. Brangstrup Natur og Miljø Funktionsleder Hans Brok-Brandi Natur og Miljø Medarbejder Peter Frieboe Natur og Miljø Medarbejder Ingelise Therkildsen Vestergade Skanderborg Vestergade Skanderborg Lyseng Alle Højbjerg Vesterbro 2, Stjær Slangebakken 15, Laven Egehaven 55, Lystrup (privat) (privat) (privat)

36

37

38

39

40 Bilag 4: Generel telefonliste KONTAKT ADRESSE TELEFON VAGTTELEFON ADRESSE Lokal assistance Skanderborg lokalpolitistation Sydøstjyllands Politi Falck, Skanderborg Falck, Galten Falck, Brædstrup Beredskabsstyrelsen Midtjylland (inkl. Materieldepot) Rådgivning Eurofins Lantmännen AnalyCen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 4 Adelgade Skanderborg Rådhustorvet Horsens Finlandsvej Skanderborg Marktoften Galten Nørregade Brædstrup H.P. Hansens Vej Herning Smedeskovvej Galten Vesterballevej Fredericia Over Hadstenvej Hadsten

41 KONTAKT ADRESSE TELEFON VAGTTELEFON ADRESSE Fødevareregion Nord Kontrolafdeling Århus Statens Institut for Strålehygiejne Kemikalieberedskabsvagten Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik (giftinformation) Statens Serum Institut Sønderskovvej Lystrup Knapholm Herlev Universitetsparken København Ø Bispebjerg Bakke 23, opg København NV Artillerivej København S Elforsyning EnergiMidt Brædstrup Søndergade Brædstrup Galten Elværk Smedeskovvej Galten Østjysk Energi Knudsminde Odder Materielforsyning LS Intertank (ståltanke/tankvogne) Holst Kloakservice (ståltanke/tankvogne) Trueholmvej Tilst Horsensvej 6A 8660 Skanderborg Schoeller Arce Systems Neelsvej

42 KONTAKT ADRESSE TELEFON VAGTTELEFON ADRESSE (plasttanke) Nordisk Wavin (PEL-rør) Uponor (PEL-rør) AVK International (Ventiler) Danfoss Water Controls (Ventiler) Jysk Vandrensning (Natriumhypoklorit) Brenntag Nordic (Natriumhypoklorit) 2791 Dragør Wavinvej Hammel Fabriksvej Hadsund Bizonvej Galten Jeg strupvej Hasselager Vejlevej Brande Strandgade Vejle Radio Østjyllands Radio Olof Palmes Allé Århus N TV2 Østjylland Skejbyparken Århus N Radio Silkeborg Fredensgade Silkeborg (til kl. 22)

43 Etablering af nødvandforsyning Drikkevandsforsyning med drikkevandsbeholdere Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Assistance muligheder Opstilling af vandbeholdere på centrale steder Hvem: Brand og Redning i Skanderborg Alternativt vandværket 2 personer, køretøj og trailer Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder 4 beholdere a 800 liter 1 2 timer Beredskabsstyrelsen, Midtjylland Drikkevandsforsyning med tankvogne Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Levering af rent drikkevand i store mængder Holst Kloakservice, Skanderborg Intertank, Leo Sørensen Aftales med vognmand Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder Aftales med vognmand 1-4 timer

44 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND Drikkevandsforsyning med tankvogn Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Levering af rent drikkevand i store mængder Tankvogn skal først desinficeres med klor Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Brand og Redning i Skanderborg 2 mand Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder 8 m 3 pr. tankvogn 2-4 timer Drikkevandsforsyning med midlertidig vandledning Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes længere varende situation Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Levering af rent drikkevand i store mængder i længere periode Vandværket i samarbejde med lokal VVS firma og entreprenørfirma Aftales vandværk, smed og entreprenør Vandværket Afhænger af vandværkets behov, samt kapaciteten på det vandværk der leverer Alternativ vandforsyning fra markvandingsboring Hvor hurtigt? 2-4 dage Version marts

45 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND Vandforsyning til dyrehold Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Assistance muligheder Opstilling af vandbeholdere ved landbrugsejendom med dyrehold Hvem: Landmanden Brand og Redning i Skanderborg Alternativt vandværket 1-2 person, køretøj og trailer eller traktor og vogn Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder 4 beholdere a 1000 liter 1-2 timer Tankvogn fra Brand og Redning Materielliste - nødvandforsyning Beskrivelse Placering 4 stk. drikkevandsbeholder á 800 liter Brand og Redning i Skanderborg 30 sterile vandsække til drikkevandsbeholder 4 stk. vandbeholdere a liter (forsyning af dyr) 2 tankvogne af ca. 8 m 3 Klorin til desinfektion af tankvogn Version marts

46 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND Aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning. Mellem vandværk (herefter A) og vandværk (herefter B) er der indgået aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning på følgende vilkår : 1. Vandværk A og B etablerer for egen regning forsyningsledning frem til og med stikledningens tilslutning til sidste forbruger i eget forsyningsområde. Etableringsudgifter til resterende ledning, brønde, målere, ventiler m.v., der er nødvendig for sammenkobling og afregning af vandforbrug, deles ligeligt mellem vandværk A og B. Samme fordeling anvendes for udgifter til reparation og vedligeholdelse. 2. Ved afspærringsventilen mellem forsyningsområderne etableres et omløb, som tillader gennemstrømning af en mindre vandmængde, der sikrer frisk vand i nødforsyningsledningen, så den i nødsituationer kan benyttes uden forudgående udskylning. Vandet strømmer under normale driftsforhold fra vandværk til vandværk. Vandmængden registreres af vandmåler. 3. Ud over det i pkt. 2 nævnte formål, må ledningen kun anvendes i egentlige nødsituationer, hvor et af vandværkerne ikke kan opretholde normal vandforsyning. Begge vandværker er efter nedbrud forpligtet til at genoprette egen vandforsyning så hurtigt som muligt. 4. Forbrugt vandmængde i forbindelse med nødsituationer A. Registreres af 2 parallelt monterede vandmålere med kontraventil, så de registrerer gennemstrømning i hver sin retning, eller B. Beregnes ud fra ændring af udpumpning i forhold til normaludpumpning fra hhv. vandværk A og B. 5. M 3 prisen for vand leveret gennem omløb såvel som vand til nødforsyningsformål fastsættes til kr/ m 3. Vand leveret gennem omløb afregnes (kvartalsvis, halv- eller helårligt), mens nødforsyningsvand afregnes umiddelbart efter, at normal vandforsyning er genoprettet. 6. Brug af nødforsyningsvand meddeles omgående til leverandør. Version marts

47 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 7. Nødforsyningsledning med tilhørende ventiler, målere, brønde m.v., er vist på vedlagte tegning. Dato Sted Vandværk A Formand Bestyrelsesmedlem Vandværk B Formand Bestyrelsesmedlem Version marts

48 Bilag 6: Etablering af nødstrømforsyning Beskrivelse Mobil nødgenerator: 400 V-160 A Placering Brand og Redning i Skanderborg

49 Bilag 7 Vandværkets interne beredskab Vandværket bør udarbejde en intern instruks for eget beredskab med beskrivelse af følgende forhold: ansvars- og kompetenceforhold i vandværksbestyrelsen ajourførte telefonlister for vandværksbestyrelsen og evt. vandværkspasser procedure for løbende indberetning til kommunen om ændrede kontakt oplysninger indvindingsboringer beliggenhed, kapacitet, sikring vandbehandlingsanlæg beliggenhed, kapacitet, frakoblingsmulighed af beluftningsanlæg rentvandsanlæg beholderplacering, kapacitet, reservebeholdning detaljeret kort over ledningsnettets udformning sektionering, placering af trykforøger, ventiler, stophaner, brandhaner mv. etablerede eller forberedte ringforbindelser til andre vandværker oversigt over særligt følsomme forbrugere inden for vandværkets forsyningsområde OBS! Ved behov for mobil nødgenerator (de bilag 6) skal vandværket kontakte lokal elektriker, idet tilslutning af generatoren kræver adgang til vandværkets eltavle. Telefonnummer til elektriker med døgnvagt bør fremgå af den ajourførte telefonliste. For at imødegå hærværk og egentlige terrorhandlinger bør vandværket som minimum udføre følgende foranstaltninger: indbrudssikring af vandværksbygning døre, vinduer, nedgangslemme adgangssikring/aflåsning af boringer, pumpestationer og højdebeholdere lukning af alle overflødige huller Som en yderligere sikring kan ledningsnettet opdeles i sektioner til afgrænsning af forureningskilde.

50 Bilag 8 Forslag til informations-skrivelser DATO VANDVÆRK Information til beboere og virksomheder Til beboerne og virksomheder på følgende gader: x x x x Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet. Der er den (dato) klokken (tid) konstateret problemer med kvaliteten af det drikkevand, der leveres fra x Vandværk/Skanderborg Vandforsyning. Problemerne kan have betydning for forbrugerne i ovennævnte gader. Vandværket/Vandforsyningen arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. INDTIL VIDERE MÅ DET FRARÅDES AT BRUGE VANDET TIL BÅDE DRIKKEFORMÅL OG UD- VORTES BRUG. Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på (vejnavn) udfor nr. (husnummer), hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen X Vandværk/Vandforsyning

51 Vandforurening - kog vandet før du drikker det! Der er konstateret forurening af drikkevandet med colibakterier i dette forsyningsområde. Embedslægen anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning. Et par minutters kogning i gryde dræber bakterierne i vandet. Kogning i elkedel skal foretages af to omgange med 1-2 minutters mellemrum. Anbefaling fra embedslægen Drikke: Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog det et par minutter først. Vær opmærksom på at kaffemaskiner kun varmer vandet op til ca. 80 grader. Husdyr må godt drikke vandet uden kogning. Madlavning: Brug kogt afkølet vand til skylning af salater eller andre rå grønsager (man må godt bruge forurenet vand til at vande urtehaven). Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, pasta eller lignende, hvis vandet ikke lugter eller smager dårligt. Opvask: Opvaskemaskine kan godt bruges, men opvask i hånden skal foretages med kogt vand. Institutionsopvaskemaskiner med slutskyl over 80 grader kan ligeledes anvendes Tøjvask: Vandet kan bruges til maskinvask ved temperatur over 60 grader. Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikker vand under badning. Brug afkølet kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser. Vask hænder som du plejer, men skyl efter med kogt afkølet vand før madlavning. Hvis du har drukket af vandet Der er kun en lille risiko for at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det. Yderligere information Følg med i udviklingen af forureningssituationen på kommunens hjemmeside i de lokale nyhedsmedier eller hos dit lokale vandværk. Har du spørgsmål kan du kontakte xx på tlf.nr. xx eller på xx VANDET SKAL KOGES INDTIL ANBEFALINGEN OPHÆVES IGEN!!!! Med venlig hilsen/vandværk

Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND

Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Natur og Miljø Marts 2007 1. RETTELSESBLAD...1 2. FORDELINGSLISTE...2 3. INDLEDNING...3 4. ALARMERING...4 5. ORGANISERING...5 6. HÅNDTERING AF AKUT FORURENING...6

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan 2012 for Padborg Vandværk A.m.b.a. juni 2012 Indhold side Indledning... 3 Almindelige driftsforstyrrelser... 3 Større driftsforstyrrelser... 4 Truet forsyning... 4 Krisesituation... 4 Det

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK Beredskabsplan for MEJLSKOV VANDVÆRK Indholdsfortegnelse Rettelsesskema side 2 Placering af beredskabsplan side 3 Alarmeringsliste side 4 Telefonliste bestyrelsen side 5 ekstern (diverse) side 6 håndværkere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Bilag 12 Telefonliste Myndigheder og ekstern assistance

Bilag 12 Telefonliste Myndigheder og ekstern assistance Bilag 12 Telefonliste Myndigheder og ekstern assistance ( H: hovednummer, D: direkte, P: privat, M: mobil) Myndigheder Kontaktperson/bemærkninger Telefon dagtid Vagt-telefon Mail Silkeborg Kommune Borgerservice:

Læs mere

Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk

Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk 2016 Indhold: side Indledning... 1 Det kommunale beredskab... 1 Vandværkets beredskab... 1 De vigtigste elementer i beredskabsplanen... 3 Beredskabets organisering

Læs mere

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune for Roe Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Alarmeringsliste 2. Ekstern Telefonliste 3. Intern Telefonliste 4. Telefonliste følsomme forbrugere 5. Handlingsplan ved lækage/ledningsbrud 6. Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af Kildeplads

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Haarby Vandværk

Beredskabsplan. Haarby Vandværk Beredskabsplan for Haarby Vandværk Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Haarby vandværk Jonsgaardsvej 21 5683 Haarby Informationerne er udarbejdet d. 26/03-2009 og sidst revideret juni

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk Beredskabsplan For VANDVÆRKSNAVN vandværk Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion af Beredskabsplanen... 3 1.1 Ansvar og opbygning af planen... 3 1.2 Godkendelse af planen... 4 2 Formål, opgaver

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet Gram Vandværk Sønderbyvej Gram

Beredskabsplan. Andelsselskabet Gram Vandværk Sønderbyvej Gram Beredskabsplan Denne plan indeholder retningslinjer, for hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold. Beredskabsplanen er revideret 1. februar 2016 Andelsselskabet

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a BEREDSKABSPLAN FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a 1 Indholdsfortegnelse: Formål med en beredskabsplan: side 3 Lindholm Vandværk a.m.b.a organisationsplan: side 4 Forurening eller sabotage: side 5 Stort ledningsbrud

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-4. Alarmeringsliste 5-9. Info i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan 10. Telefon-Alarm-Liste

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt.

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt. 1. Indledning en angiver en køreplan for, hvordan vandforsyningen griber tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt,

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere