Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten"

Transkript

1 Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: /1 Dato:

2 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL FORBRUGERE 5 PRESSEMEDDELELSE 6 STJÆR VANDVÆRK PRINCIPSKITSE 7 NEDLUKNING AF VANDVÆRK OPSTART AF VANDVÆRK 8 LOGBOG OVER HÆNDELSER 9 EVALUERING KORTMATERIALE - LEDNINGSPLANER - TEGNINGER 12 BEREDSKABSPLAN SKANDERBORG

3 Århus, den 4. juli 2008 Forord Stjær Vandværk i Skanderborg kommune har rekvireret nærværende beredskabsplan, idet det er konstateret, at de i en akut forureningssituation ikke ved, hvorledes der skal reageres og informeres, således kan unødvendige misforståelser og situationer opstå. Skanderborg kommune har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for vandforsyningen. Denne plan er vedlagt som et supplement til vandværkets beredskabsplan. Det kan anbefales, at vandværket lægger en kopi af sin beredskabsplan på vandværkets hjemmeside sammen med et link til Skanderborg kommunes beredskabsplan. Dette som en god information til forbrugerne, men også som en ekstra sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude, således at alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til planen via nettet. Den færdige beredskabsplan med telefonlister og øvrig information er vedlagt på CD-rom sammen med den udskrevne beredskabsplan. På denne måde lettes bestyrelsens arbejde, når beredskabsplanen skal opdateres. Det anbefales, at bestyrelsen tager beredskabsplanen op til revision mindst hvert 2. år og gerne oftere. På denne måde sikres det, at beredskabsplanen altid er opdateret, og man mindsker derved også risikoen for fejl og misforståelser i en eventuel nødsituation. DGE-Group 2008

4 Alarmeringsplan for Stjær Vandværk Ved unormal vandforsyning Kontakt vandværkets driftsleder Almindelig driftsforstyrrelse Større driftsforstyrrelse Truet forsyningssituation Krisesituation Formand Bestyrelsen Formand Bestyrelsen Formand Bestyrelsen Beredskabschef tilkaldes Formand Bestyrelsen Beredskabschef tilkaldes Driftslederen tilkalder fornødent mandskab og afhjælper skaden Eks.: Alm. Driftsalarm rørbrud, misfarvning af vand, måler- og andre installationsproblemer Driftslederen tilkalder fornødent mandskab og afhjælper skaden Eks.: Strømudfald, rørbrud ved vitale ledninger, misfarvning af vand, stoppet behandlingsanlæg, fare for underminering af veje og bygninger Driftslederen tilkalder beredskabschefen for vurdering af videre indsats. Der nedsættes arbejdsgruppe. Beredskabschefen leder indsatsen. Eks.: Forurening af ledningsnet med dårlig lugt/smag. Alarm for ydre påvirkning f.eks. Uheld med kemikalier Driftslederen kontakter beredskabschefen, der leder beredskabet i henhold til kommunens beredskabsplan. Der nedsættes arbejdsgruppe.

5 Beredskabsplan Stjær Vandværk Intern telefonliste Senest opdateret Vandværk: Intern telefonliste Opdateret: Stjær Vandværk Stjær Vandværks bestyrelse Kontaktperson Adresse Dag Aften Mobil Andre oplysninger Formand Vestbakken 2, Bent Skovsende 8464 Galten Bestyrelsesmedlem Flintevænget 10, Renè Bruhn 8464 Galten Bestyrelsesmedlem Nygårdsparken 12, Bo Vægter 8464 Galten Bestyrelsesmedlem Bjarne S. Sørensen Bestyrelsesmedlem Lars Balzer Overgaard Kasserer Børge F. Thomsen Kollens Møllevej 26, 8464 Galten Nygårdsparken 14, 8464 Galten Lyngbakken 15, 8520 Lystrup Ikke medlem af bestyrelsen Drift Peter Gabriel Hårbyvej 34, Skanderborg El Galten Elværk Smedeskovvej 55, 8464 Galten Viggo Ravn Torvet 8, El-forretning 8464 Galten VVS Harald Røgen og sønner Jeksenvej 98, 8464 Galten Nabovandværker Pt. ingen nødforbindelse til andre vandværker Laboratorium Analytech Bøgildsmindevej 21, 7940 Nørresundby Følsomme forbrugere Børnehaver Stjær Børnehave Østerbro 12, 8464 Galten Skoler Stjærskolen Stjærvej 100, 8464 Galten Andre vandforbrugende virksomheder Forsamlingshus m.v. Stjær forsamlingshus Tåstrupvej 4, 8464 Galten Vandforbrugende dyrehold Andre Erhverv Jørgen Rasmussen Kollens Møllevej 33, 8464 Galten Ole Kahr Bakkeskoven 81, 8464 Galten

6 Beredskabsplan Stjær Vandværk Intern telefonliste Senest opdateret

7 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Vandværk: Ekstern telefonliste Opdateret: Stjær Vandværk Kontaktperson Adresse Dag Aften / Mobil Vagthavende indsatsleder Embedslæge Lyseng Alle 1, Postboks 5169, Højbjerg Alarmcentral Politi Adelgade 28, Skanderborg 114 Skanderborg Kommune Adelgade 44, Skanderborg Miljøcenter Østjylland Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Falck Skanderborg Finlandsvej 3, Skanderborg Falck Galten Marktoften 1, Beredskabsstyrelsen Midtjylland 8464 Galten H.P.Hansens Vej 100, 7400 Herning

8 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Presse TV2 Østjylland DR Østjylland Radio Silkeborg Lægevagten Andre: Fødevareregion Nord Kontrolafdeling Århus Statens Seruminstitut Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik (giftinformation) Kemikalieberedskabsvagt Elforsyning: Galten Elværk Materielforsyning: LS Intertank (ståltanke / tankvogne) Skejbyparken 1, 8200 Århus n Oluf Palmes Allé 10-20, 8200 Århus N Fredensgade 1, 8600 Silkeborg Heibergas Allé 4, 8800 Viborg Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup Artillerivej 5, 2300 København S Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Universitetsparken 2, 2100 København Ø Smedeskovvej 55, 8464 Galten Trueholmvej 2, 8381 Tilst

9 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Holst Kloakservice (ståltanke / tankvogne) Schoeller Arce Systems (plasttanke) UPONOR (PEL-rør) Nordisk Wavin (PEL-rør) Jysk Vandrensning (natriumhypoklorit) Brenntag Nordic (natriumhypoklorit) Poul Christiansen A/S (brøndborer) A. Højfeldt A/S (brøndborer) SP-Brøndboring A/S (brøndborer) Horsensvej 6A, 8660 Skanderborg Neelsvej 26, 2791 Dragør Fabriksvej 6, 9560 Hadsund Wavinvej 1, 8450 Hammel Vejlevej 89, 7330 Brande Strandgade 35, 7100 Vejle Brøndborervej 1, 7840 Højslev Mads Eg Damgårdsvej 52, 7400 Herning Haurum Byvej 7, Bøstrup, 8450 Hammel

10 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Analyser: Analytech Bøgildsmindevej 21, 7940 Nørresundby Eurofins Smedeskovvej 38, 8664 Galten Milana A/S Fiolgade 13 A, 3000 Helsingør

11 Beredskabsplan Stjær Vandværk Nøgleliste Senest opdateret Stjær Vandværk Nøgleliste Nøglenr. Navn: Udleveret dato Kvittering Afleveret dato Kvittering

12 Til beboere og virksomheder i Stjær Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet Der er d.d. klokken xx.xx konstateret problemer med vandkvaliteten/forurening af det drikkevand, der leveres fra Stjær Vandværk. Problemerne kan have betydning for alle forbrugere i byen. Stjær vandværk arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. Indtil videre må det frarådes at anvende vandet til drikkeformål Eller Indtil videre må det frarådes at anvende vandet til både drikkeformål og til udvortes brug. Der er opstillet midlertidig aftapningsmulighed ved vandværket, hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen Stjær Vandværk

13 Til beboere og virksomheder i Stjær Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet Der er d.d. klokken xx.xx konstateret problemer med vandkvaliteten/forurening af det drikkevand, der leveres fra Stjær Vandværk. Problemerne har betydning for alle forbrugere i byen. Stjær Vandværk arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. Indtil videre må det anbefales at koge vandet forud for anvendelse som drikkevand eller til madlavning. Vandet kan fortsat anvendes til vask, bad og brusebad. I samarbejde med embedslægen foretages der løbende kontrol med drikkevandet, og kogepåbuddet fastholdes, indtil vandkvaliteten igen er tilfredsstillende. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen Stjær Vandværk

14 Stjær, den xx.xx.200x Alle steder i Stjær er kogeanbefalingen nu ophævet. Vandprøver viser, at drikkevandet i byens ledningsnet nu er i orden. Forbrugerne kan igen anvende vandet uden at koge det. Stjær Vandværk

15 Stjær, den xx.xx.200x Alle steder i Stjær kan drikkevandet nu igen anvendes som normalt. Stjær Vandværk

16 Pressemeddelelse Stjær Vandværk v. Bent Skovsende Vestbakken 2 Stjær 8464 Galten Indledning: Overskrift (F.eks. Forurening af drikkevandet på Stjær vandværk) Her skal der stå en kort opsummering af problemet. (ca. 2 3 linier) Anden tekst: Nærmere forklaring af problem og eventuelle konsekvenser heraf f.eks. påkrævede forholdsregler (eks. kogepåbud). Beskriv, hvor problemet er Beskriv, hvordan, hvorfor, hvornår problemet er opstået Beskriv, hvad der gøres for at tilvejebringe normale forhold Beskriv, hvordan der fortsat oplyses i sagen Til frigivelse: dato og klokkeslæt For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Stjær Vandværk v. Formand Bent skovsende Vestbakken 2 Stjær 8464 Galten Tlf:

17

18 Nedlukning af Stjær vandværk 1: - Afbryd pumper m.v. på eltavlen i vandværksbygningen. - Afbryd eventuelt HFI-relæ 2: - Luk manuelt alle ventiler (boringer, hydrofor, afgang vandværk) - Kontroller at alle pumper er standset - Kontroller evt. flowmåler

19 Opstart af Stjær vandværk Ved stop på grund af fejl: 1 - Følg punk1 for nedlukning af vandværk. - Tryk HFI-relæ ind 2 - Indkobl pumper en efter en på eltavlen. Hvis der er fejl på en af pumperne vil HFI-relæet slå fra når den defekte pumpe kobles ind. Sæt den defekte pumpe ud af drift og fortsæt indkobling af de øvrige pumper. Tilkald elektriker.

20 Ved planlagt stop 1. - Tryk HFI-relæ ind 2 - Indkobl pumper en efter en på eltavlen. 3: - Åbn manuelt alle ventiler (boringer, hydrofor, afgang vandværk) - Kontroller at pumper kører - Kontroller evt. flowmåler

21 Beredskabsplan Stjær Vandværk Logbog Senest opdateret Stjær Vandværk Logbog over hændelsesforløb Tidspunkt: Hændelse/handlinger: Beslutning: Ansvarlig: Noter:

22 Erfaringsopsamling Stjær Vandværk Senest opdateret Evaluering Handlingsforløb: Information: Medier: Forbrugere: Omkostninger: Antal syge: Antal borgere berørt: Det har vi lært: Dato: Udfyldt af:

23 Tegninger rettelsesblad Rettet Udskiftet År Måned Underskrift

24 Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Natur og Miljø Marts 2007

25

26 1. RETTELSESBLAD FORDELINGSLISTE INDLEDNING ALARMERING ORGANISERING HÅNDTERING AF AKUT FORURENING INFORMATION...7 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Alarmeringsplan Telefonliste krisegruppen Telefonliste almene vandværker Telefonliste generelt Etablering af nødvandforsyning Etablering af nødstrømforsyning Vandværkets interne beredskab Forslag til informations-skrivelser Rensning og desinfektion af vandforsyningsanlæg

27 1. Rettelsesblad Beredskabsplanen skal gennemgås mindst 1 gang om året eller når der er væsentlige ændrede forhold. Hovedansvarlig: Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Praktisk ansvarlig: Vand og Råstoffer Nr. Dato Ansvarlig Beskrivelse Version marts

28 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 2. Fordelingsliste Dato Vand og Råstoffer, mappe med originale bilag Funktionsleder Natur og Miljø Beredskabschefen Indsatsleder Brand og Redning Embedslægen Almene vandværker, jf. bilag 3 Version marts

29 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 3. Indledning Beredskabsplanen indeholder retningslinier for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold. Planen omhandler indsats ved forurening af ledningsnet, rentvandsbeholdere og på selve vandværke t samt indsats ved større rørbrud eller nedbrud af vandværk. Planen er u darbejdet iht. Beredskabsloven (L.bk.nr. 137 af 1. marts 2004) samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 om planlægning af beredskab for vandforsyninger, og er et supplement til Skanderborg Kommunes overordnede Beredskabsplan. Planen er gældende for kommunens almene (> 10 forbrugere) private og kommunale vandværker. Version marts

30 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 4. Alarmering Skanderborg Kommune alarmeres via følgende telefonnumre: Indenfor normal arbejdstid: (Vand & Råstoffer) Udenfor normal arbejdstid: / (vagthavende indsatsleder) Akut situation (kontakt til vagthavende indsatsleder) Alm. tilkald (nærmest bemandede politistation) Den første anmeldelse vil normalt indgå til den pågældende vandforsyning, alarmcentralen eller Skanderborg Kommune. Den instans der modtager anmeldelsen, kontakter straks de øvrige ansvarlige instanser jf. alarmeringsplanen bilag 1, såfremt det står klart at der er tale om en egentlig beredskabssituation. Alarmeringslister fremgår af bilag 2-4. Version marts

31 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 5. Organisering Normal forsyningssituation: Skanderborg Kommune er ansvarlig for tilsynet med drikkevandskvaliteten. Det enkelte vandværk er ansvarlig for driften af vandværket. Unormal forsyningssituation: Ved en truet forsyningssituation og ved krisesituationer aktiveres krisegruppen, der ledes af Beredskabschefen eller dennes stedfortræder. Krisegruppen afgør selv, hvorvidt beredskabsplanen skal iværksættes. Unormal forsyningssituation kan være ved større ledningsbrud, forurening af forsyningsledninger, boringer eller vandværk samt længere varende strømsvigt eller nedbrud af vandværk. Krisegruppen Krisegruppen består af: 1. Beredskabschefen eller dennes stedfortræder 2. Funktionsleder for Natur og Miljø 3. Medarbejder fra Vand og Råstofgruppen 4. Embedslægen 5. Repræsentant for vandværket Krisegruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats så som kildeopsporing, analysebehov, afværgeforanstaltninger og nødvandforsyning samt informere borgerne og pressen om den aktuelle situation. Alle udgifter i forbindelse med krisegruppens arbejde samt udgifter til udstyr, entreprenørassistance, rådgiverassistance m.v. ved eventuelle afværgeforanstaltninger afholdes af vandværket. Beredskabschefen samordner indsatsen med Politi og andre myndigheder. Embedslægen har ansvaret for den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering. Krisegruppen fører løbende en kronologisk logbog, der beskriver alle aktiviteter i relation til den aktuelle krise. Anden assistance/rådgivning Anden rådgivning kan indhentes ved for eksempel Miljølaboratorium (Eurofins eller Analycen) Arbejdstilsynet Fødevareregionen Arbejds- og Miljømedicinsk klinik Politiet i Skanderborg Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskabsvagt Version marts

32 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 6. Håndtering af akut forurening Fase 1. Ved konstateret forurening Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Identifikation af stof, årsag og evt. skadevolder Geografisk afgrænsning af forureningens udstrækning Information af berørte forbrugere mv. Fase 2. Undersøgelses- og afværgeforanstaltninger Fastsættelse af analyseprogram Afklaring af behov for nødvandsforsyning og evt. iværksættelse heraf Fase 3. Forureningen standset Gennemskylning af vandledninger Kontrol af vandkvalitet Fase 4. Evaluering Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet Version marts

33 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 7. Information Der skal så hurtigt som muligt informeres om den opståede situation. Intern information på vandværk Information af vandværkets personale og vandværksbestyrelse varetages af vandværksformanden eller dennes stedfortræder. Informationen omfatter krisegruppens beslutninger, arbejdsmiljø og sikkerhed for vandværkets personale samt i hvilket omfang vandværkets personale må udtale sig til pressen eller værkets forbrugere. Ekstern information Information til pressen, borgere og myndigheder herunder Teknisk Chef varetages af krisegruppen, som udpeger en bestemt person fra gruppen til at varetage dette. Informationen udarbejdes løbende og ændres i takt med sagens udvikling, og bør være skriftlig og direkte til alle berørte forbrugere i form af husstandsomdelte løbesedler. Øvrige informationskanaler kan være lokalradio/tv, kommunens/vandværkets hjemmeside eller opsla g lokalt. Orientering bør iværksættes hurtigst muligt af Skanderborg Kommunes telefonomstilling, politiet i Skanderborg samt Falcks vagtcentral. Særligt følsomme forbrugere Information af f.eks. plejehjem, storkøkkener, skoler, daginstitutioner, læger, virksomhedskantiner, hoteller, restauranter mv. berørt af krisesituationen varetages direkte af vandværket og bør iværksættes snarest muligt. Forslag til forbrugerinformation og pressemeddelelse er vedlagt som bilag 8. Version marts

34 Alarmeringsplan bilag 1 Unormal vandforsyning Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Privat eller offentlig vandværk Natur og Miljø Vandværk Skanderborg Vandforsyning (vagt) Alarmcentral eller Brand & Redning Almindelige driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Truet forsyningssituation Krisesituation Vandværksformand eller driftsleder tilkaldes Vandværksformand eller driftsleder tilkaldes. Natur og Miljø orienteres snarest muligt Vandværksformand eller driftsleder tilkaldes. Krisegruppen indkaldes. Vandværkspasser eller driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler : Driftsalarm Rørbrud/Lækage Misfarvning af vand i mindre grad Måler- og installationsproblemer Vandværksformand eller driftsleder tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler : Strømudfald Rørbrud på vitale ledninger/lækage Misfarvning af vand i større områder Stoppet filter Vandværket koordinerer selve indsatsen på værket. Natur og Miljø inddrager Embedslægen ved forureningssituationer Eksempler : Forurening af ledningsnet, der giver generel dårlig lugt og smag. Længerevarende strømudfald eller rørbrud Krisegruppen nedsættes under ledelse af Beredskabschefen. Vandværket koordinerer selve indsatsen på værket. Eksempler : Konstateret væsentlig forurening Alarm for truende ydre påvirkning ved f.eks. uheld

35 Bilag 2: Telefonliste krisegruppen KONTAKT ADRESSE TELEFON MOBILTELEFON VAGTTELEFON Beredskabschef Bjarne Vinther Indsatsleder Brand og Redning Embedslæge Jens P. Brangstrup Natur og Miljø Funktionsleder Hans Brok-Brandi Natur og Miljø Medarbejder Peter Frieboe Natur og Miljø Medarbejder Ingelise Therkildsen Vestergade Skanderborg Vestergade Skanderborg Lyseng Alle Højbjerg Vesterbro 2, Stjær Slangebakken 15, Laven Egehaven 55, Lystrup (privat) (privat) (privat)

36

37

38

39

40 Bilag 4: Generel telefonliste KONTAKT ADRESSE TELEFON VAGTTELEFON ADRESSE Lokal assistance Skanderborg lokalpolitistation Sydøstjyllands Politi Falck, Skanderborg Falck, Galten Falck, Brædstrup Beredskabsstyrelsen Midtjylland (inkl. Materieldepot) Rådgivning Eurofins Lantmännen AnalyCen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 4 Adelgade Skanderborg Rådhustorvet Horsens Finlandsvej Skanderborg Marktoften Galten Nørregade Brædstrup H.P. Hansens Vej Herning Smedeskovvej Galten Vesterballevej Fredericia Over Hadstenvej Hadsten

41 KONTAKT ADRESSE TELEFON VAGTTELEFON ADRESSE Fødevareregion Nord Kontrolafdeling Århus Statens Institut for Strålehygiejne Kemikalieberedskabsvagten Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik (giftinformation) Statens Serum Institut Sønderskovvej Lystrup Knapholm Herlev Universitetsparken København Ø Bispebjerg Bakke 23, opg København NV Artillerivej København S Elforsyning EnergiMidt Brædstrup Søndergade Brædstrup Galten Elværk Smedeskovvej Galten Østjysk Energi Knudsminde Odder Materielforsyning LS Intertank (ståltanke/tankvogne) Holst Kloakservice (ståltanke/tankvogne) Trueholmvej Tilst Horsensvej 6A 8660 Skanderborg Schoeller Arce Systems Neelsvej

42 KONTAKT ADRESSE TELEFON VAGTTELEFON ADRESSE (plasttanke) Nordisk Wavin (PEL-rør) Uponor (PEL-rør) AVK International (Ventiler) Danfoss Water Controls (Ventiler) Jysk Vandrensning (Natriumhypoklorit) Brenntag Nordic (Natriumhypoklorit) 2791 Dragør Wavinvej Hammel Fabriksvej Hadsund Bizonvej Galten Jeg strupvej Hasselager Vejlevej Brande Strandgade Vejle Radio Østjyllands Radio Olof Palmes Allé Århus N TV2 Østjylland Skejbyparken Århus N Radio Silkeborg Fredensgade Silkeborg (til kl. 22)

43 Etablering af nødvandforsyning Drikkevandsforsyning med drikkevandsbeholdere Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Assistance muligheder Opstilling af vandbeholdere på centrale steder Hvem: Brand og Redning i Skanderborg Alternativt vandværket 2 personer, køretøj og trailer Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder 4 beholdere a 800 liter 1 2 timer Beredskabsstyrelsen, Midtjylland Drikkevandsforsyning med tankvogne Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Levering af rent drikkevand i store mængder Holst Kloakservice, Skanderborg Intertank, Leo Sørensen Aftales med vognmand Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder Aftales med vognmand 1-4 timer

44 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND Drikkevandsforsyning med tankvogn Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Levering af rent drikkevand i store mængder Tankvogn skal først desinficeres med klor Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Brand og Redning i Skanderborg 2 mand Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder 8 m 3 pr. tankvogn 2-4 timer Drikkevandsforsyning med midlertidig vandledning Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes længere varende situation Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Levering af rent drikkevand i store mængder i længere periode Vandværket i samarbejde med lokal VVS firma og entreprenørfirma Aftales vandværk, smed og entreprenør Vandværket Afhænger af vandværkets behov, samt kapaciteten på det vandværk der leverer Alternativ vandforsyning fra markvandingsboring Hvor hurtigt? 2-4 dage Version marts

45 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND Vandforsyning til dyrehold Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Assistance muligheder Opstilling af vandbeholdere ved landbrugsejendom med dyrehold Hvem: Landmanden Brand og Redning i Skanderborg Alternativt vandværket 1-2 person, køretøj og trailer eller traktor og vogn Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder 4 beholdere a 1000 liter 1-2 timer Tankvogn fra Brand og Redning Materielliste - nødvandforsyning Beskrivelse Placering 4 stk. drikkevandsbeholder á 800 liter Brand og Redning i Skanderborg 30 sterile vandsække til drikkevandsbeholder 4 stk. vandbeholdere a liter (forsyning af dyr) 2 tankvogne af ca. 8 m 3 Klorin til desinfektion af tankvogn Version marts

46 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND Aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning. Mellem vandværk (herefter A) og vandværk (herefter B) er der indgået aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning på følgende vilkår : 1. Vandværk A og B etablerer for egen regning forsyningsledning frem til og med stikledningens tilslutning til sidste forbruger i eget forsyningsområde. Etableringsudgifter til resterende ledning, brønde, målere, ventiler m.v., der er nødvendig for sammenkobling og afregning af vandforbrug, deles ligeligt mellem vandværk A og B. Samme fordeling anvendes for udgifter til reparation og vedligeholdelse. 2. Ved afspærringsventilen mellem forsyningsområderne etableres et omløb, som tillader gennemstrømning af en mindre vandmængde, der sikrer frisk vand i nødforsyningsledningen, så den i nødsituationer kan benyttes uden forudgående udskylning. Vandet strømmer under normale driftsforhold fra vandværk til vandværk. Vandmængden registreres af vandmåler. 3. Ud over det i pkt. 2 nævnte formål, må ledningen kun anvendes i egentlige nødsituationer, hvor et af vandværkerne ikke kan opretholde normal vandforsyning. Begge vandværker er efter nedbrud forpligtet til at genoprette egen vandforsyning så hurtigt som muligt. 4. Forbrugt vandmængde i forbindelse med nødsituationer A. Registreres af 2 parallelt monterede vandmålere med kontraventil, så de registrerer gennemstrømning i hver sin retning, eller B. Beregnes ud fra ændring af udpumpning i forhold til normaludpumpning fra hhv. vandværk A og B. 5. M 3 prisen for vand leveret gennem omløb såvel som vand til nødforsyningsformål fastsættes til kr/ m 3. Vand leveret gennem omløb afregnes (kvartalsvis, halv- eller helårligt), mens nødforsyningsvand afregnes umiddelbart efter, at normal vandforsyning er genoprettet. 6. Brug af nødforsyningsvand meddeles omgående til leverandør. Version marts

47 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 7. Nødforsyningsledning med tilhørende ventiler, målere, brønde m.v., er vist på vedlagte tegning. Dato Sted Vandværk A Formand Bestyrelsesmedlem Vandværk B Formand Bestyrelsesmedlem Version marts

48 Bilag 6: Etablering af nødstrømforsyning Beskrivelse Mobil nødgenerator: 400 V-160 A Placering Brand og Redning i Skanderborg

49 Bilag 7 Vandværkets interne beredskab Vandværket bør udarbejde en intern instruks for eget beredskab med beskrivelse af følgende forhold: ansvars- og kompetenceforhold i vandværksbestyrelsen ajourførte telefonlister for vandværksbestyrelsen og evt. vandværkspasser procedure for løbende indberetning til kommunen om ændrede kontakt oplysninger indvindingsboringer beliggenhed, kapacitet, sikring vandbehandlingsanlæg beliggenhed, kapacitet, frakoblingsmulighed af beluftningsanlæg rentvandsanlæg beholderplacering, kapacitet, reservebeholdning detaljeret kort over ledningsnettets udformning sektionering, placering af trykforøger, ventiler, stophaner, brandhaner mv. etablerede eller forberedte ringforbindelser til andre vandværker oversigt over særligt følsomme forbrugere inden for vandværkets forsyningsområde OBS! Ved behov for mobil nødgenerator (de bilag 6) skal vandværket kontakte lokal elektriker, idet tilslutning af generatoren kræver adgang til vandværkets eltavle. Telefonnummer til elektriker med døgnvagt bør fremgå af den ajourførte telefonliste. For at imødegå hærværk og egentlige terrorhandlinger bør vandværket som minimum udføre følgende foranstaltninger: indbrudssikring af vandværksbygning døre, vinduer, nedgangslemme adgangssikring/aflåsning af boringer, pumpestationer og højdebeholdere lukning af alle overflødige huller Som en yderligere sikring kan ledningsnettet opdeles i sektioner til afgrænsning af forureningskilde.

50 Bilag 8 Forslag til informations-skrivelser DATO VANDVÆRK Information til beboere og virksomheder Til beboerne og virksomheder på følgende gader: x x x x Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet. Der er den (dato) klokken (tid) konstateret problemer med kvaliteten af det drikkevand, der leveres fra x Vandværk/Skanderborg Vandforsyning. Problemerne kan have betydning for forbrugerne i ovennævnte gader. Vandværket/Vandforsyningen arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. INDTIL VIDERE MÅ DET FRARÅDES AT BRUGE VANDET TIL BÅDE DRIKKEFORMÅL OG UD- VORTES BRUG. Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på (vejnavn) udfor nr. (husnummer), hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen X Vandværk/Vandforsyning

51 Vandforurening - kog vandet før du drikker det! Der er konstateret forurening af drikkevandet med colibakterier i dette forsyningsområde. Embedslægen anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning. Et par minutters kogning i gryde dræber bakterierne i vandet. Kogning i elkedel skal foretages af to omgange med 1-2 minutters mellemrum. Anbefaling fra embedslægen Drikke: Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog det et par minutter først. Vær opmærksom på at kaffemaskiner kun varmer vandet op til ca. 80 grader. Husdyr må godt drikke vandet uden kogning. Madlavning: Brug kogt afkølet vand til skylning af salater eller andre rå grønsager (man må godt bruge forurenet vand til at vande urtehaven). Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, pasta eller lignende, hvis vandet ikke lugter eller smager dårligt. Opvask: Opvaskemaskine kan godt bruges, men opvask i hånden skal foretages med kogt vand. Institutionsopvaskemaskiner med slutskyl over 80 grader kan ligeledes anvendes Tøjvask: Vandet kan bruges til maskinvask ved temperatur over 60 grader. Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikker vand under badning. Brug afkølet kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser. Vask hænder som du plejer, men skyl efter med kogt afkølet vand før madlavning. Hvis du har drukket af vandet Der er kun en lille risiko for at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det. Yderligere information Følg med i udviklingen af forureningssituationen på kommunens hjemmeside i de lokale nyhedsmedier eller hos dit lokale vandværk. Har du spørgsmål kan du kontakte xx på tlf.nr. xx eller på xx VANDET SKAL KOGES INDTIL ANBEFALINGEN OPHÆVES IGEN!!!! Med venlig hilsen/vandværk

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Bilag 12 Telefonliste Myndigheder og ekstern assistance

Bilag 12 Telefonliste Myndigheder og ekstern assistance Bilag 12 Telefonliste Myndigheder og ekstern assistance ( H: hovednummer, D: direkte, P: privat, M: mobil) Myndigheder Kontaktperson/bemærkninger Telefon dagtid Vagt-telefon Mail Silkeborg Kommune Borgerservice:

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Torrild Vandværk. Beredskabsplan

Torrild Vandværk. Beredskabsplan Torrild Vandværk 2014 Rettelsesblad Alarmeringsliste Telefonlister E F Handlingsplan for klordesinfi cering Handlingsplan ved lækager Handlingsplan ved kemikalielækager Handlingsplan ved brand og eksplosion

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 Marts Nyhedsbrev 2012 Indhold Velkommen til St. Sjørup by... 2 Udskiftning af borerørspumper m.v.... 2 Udskiftning af vandmålere... 3 Måleraflæsning...

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere