Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten"

Transkript

1 Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: /1 Dato:

2 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL FORBRUGERE 5 PRESSEMEDDELELSE 6 STJÆR VANDVÆRK PRINCIPSKITSE 7 NEDLUKNING AF VANDVÆRK OPSTART AF VANDVÆRK 8 LOGBOG OVER HÆNDELSER 9 EVALUERING KORTMATERIALE - LEDNINGSPLANER - TEGNINGER 12 BEREDSKABSPLAN SKANDERBORG

3 Århus, den 4. juli 2008 Forord Stjær Vandværk i Skanderborg kommune har rekvireret nærværende beredskabsplan, idet det er konstateret, at de i en akut forureningssituation ikke ved, hvorledes der skal reageres og informeres, således kan unødvendige misforståelser og situationer opstå. Skanderborg kommune har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for vandforsyningen. Denne plan er vedlagt som et supplement til vandværkets beredskabsplan. Det kan anbefales, at vandværket lægger en kopi af sin beredskabsplan på vandværkets hjemmeside sammen med et link til Skanderborg kommunes beredskabsplan. Dette som en god information til forbrugerne, men også som en ekstra sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude, således at alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til planen via nettet. Den færdige beredskabsplan med telefonlister og øvrig information er vedlagt på CD-rom sammen med den udskrevne beredskabsplan. På denne måde lettes bestyrelsens arbejde, når beredskabsplanen skal opdateres. Det anbefales, at bestyrelsen tager beredskabsplanen op til revision mindst hvert 2. år og gerne oftere. På denne måde sikres det, at beredskabsplanen altid er opdateret, og man mindsker derved også risikoen for fejl og misforståelser i en eventuel nødsituation. DGE-Group 2008

4 Alarmeringsplan for Stjær Vandværk Ved unormal vandforsyning Kontakt vandværkets driftsleder Almindelig driftsforstyrrelse Større driftsforstyrrelse Truet forsyningssituation Krisesituation Formand Bestyrelsen Formand Bestyrelsen Formand Bestyrelsen Beredskabschef tilkaldes Formand Bestyrelsen Beredskabschef tilkaldes Driftslederen tilkalder fornødent mandskab og afhjælper skaden Eks.: Alm. Driftsalarm rørbrud, misfarvning af vand, måler- og andre installationsproblemer Driftslederen tilkalder fornødent mandskab og afhjælper skaden Eks.: Strømudfald, rørbrud ved vitale ledninger, misfarvning af vand, stoppet behandlingsanlæg, fare for underminering af veje og bygninger Driftslederen tilkalder beredskabschefen for vurdering af videre indsats. Der nedsættes arbejdsgruppe. Beredskabschefen leder indsatsen. Eks.: Forurening af ledningsnet med dårlig lugt/smag. Alarm for ydre påvirkning f.eks. Uheld med kemikalier Driftslederen kontakter beredskabschefen, der leder beredskabet i henhold til kommunens beredskabsplan. Der nedsættes arbejdsgruppe.

5 Beredskabsplan Stjær Vandværk Intern telefonliste Senest opdateret Vandværk: Intern telefonliste Opdateret: Stjær Vandværk Stjær Vandværks bestyrelse Kontaktperson Adresse Dag Aften Mobil Andre oplysninger Formand Vestbakken 2, Bent Skovsende 8464 Galten Bestyrelsesmedlem Flintevænget 10, Renè Bruhn 8464 Galten Bestyrelsesmedlem Nygårdsparken 12, Bo Vægter 8464 Galten Bestyrelsesmedlem Bjarne S. Sørensen Bestyrelsesmedlem Lars Balzer Overgaard Kasserer Børge F. Thomsen Kollens Møllevej 26, 8464 Galten Nygårdsparken 14, 8464 Galten Lyngbakken 15, 8520 Lystrup Ikke medlem af bestyrelsen Drift Peter Gabriel Hårbyvej 34, Skanderborg El Galten Elværk Smedeskovvej 55, 8464 Galten Viggo Ravn Torvet 8, El-forretning 8464 Galten VVS Harald Røgen og sønner Jeksenvej 98, 8464 Galten Nabovandværker Pt. ingen nødforbindelse til andre vandværker Laboratorium Analytech Bøgildsmindevej 21, 7940 Nørresundby Følsomme forbrugere Børnehaver Stjær Børnehave Østerbro 12, 8464 Galten Skoler Stjærskolen Stjærvej 100, 8464 Galten Andre vandforbrugende virksomheder Forsamlingshus m.v. Stjær forsamlingshus Tåstrupvej 4, 8464 Galten Vandforbrugende dyrehold Andre Erhverv Jørgen Rasmussen Kollens Møllevej 33, 8464 Galten Ole Kahr Bakkeskoven 81, 8464 Galten

6 Beredskabsplan Stjær Vandværk Intern telefonliste Senest opdateret

7 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Vandværk: Ekstern telefonliste Opdateret: Stjær Vandværk Kontaktperson Adresse Dag Aften / Mobil Vagthavende indsatsleder Embedslæge Lyseng Alle 1, Postboks 5169, Højbjerg Alarmcentral Politi Adelgade 28, Skanderborg 114 Skanderborg Kommune Adelgade 44, Skanderborg Miljøcenter Østjylland Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Falck Skanderborg Finlandsvej 3, Skanderborg Falck Galten Marktoften 1, Beredskabsstyrelsen Midtjylland 8464 Galten H.P.Hansens Vej 100, 7400 Herning

8 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Presse TV2 Østjylland DR Østjylland Radio Silkeborg Lægevagten Andre: Fødevareregion Nord Kontrolafdeling Århus Statens Seruminstitut Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik (giftinformation) Kemikalieberedskabsvagt Elforsyning: Galten Elværk Materielforsyning: LS Intertank (ståltanke / tankvogne) Skejbyparken 1, 8200 Århus n Oluf Palmes Allé 10-20, 8200 Århus N Fredensgade 1, 8600 Silkeborg Heibergas Allé 4, 8800 Viborg Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup Artillerivej 5, 2300 København S Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Universitetsparken 2, 2100 København Ø Smedeskovvej 55, 8464 Galten Trueholmvej 2, 8381 Tilst

9 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Holst Kloakservice (ståltanke / tankvogne) Schoeller Arce Systems (plasttanke) UPONOR (PEL-rør) Nordisk Wavin (PEL-rør) Jysk Vandrensning (natriumhypoklorit) Brenntag Nordic (natriumhypoklorit) Poul Christiansen A/S (brøndborer) A. Højfeldt A/S (brøndborer) SP-Brøndboring A/S (brøndborer) Horsensvej 6A, 8660 Skanderborg Neelsvej 26, 2791 Dragør Fabriksvej 6, 9560 Hadsund Wavinvej 1, 8450 Hammel Vejlevej 89, 7330 Brande Strandgade 35, 7100 Vejle Brøndborervej 1, 7840 Højslev Mads Eg Damgårdsvej 52, 7400 Herning Haurum Byvej 7, Bøstrup, 8450 Hammel

10 Beredskabsplan Stjær Vandværk Ekstern telefonliste Senest opdateret Analyser: Analytech Bøgildsmindevej 21, 7940 Nørresundby Eurofins Smedeskovvej 38, 8664 Galten Milana A/S Fiolgade 13 A, 3000 Helsingør

11 Beredskabsplan Stjær Vandværk Nøgleliste Senest opdateret Stjær Vandværk Nøgleliste Nøglenr. Navn: Udleveret dato Kvittering Afleveret dato Kvittering

12 Til beboere og virksomheder i Stjær Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet Der er d.d. klokken xx.xx konstateret problemer med vandkvaliteten/forurening af det drikkevand, der leveres fra Stjær Vandværk. Problemerne kan have betydning for alle forbrugere i byen. Stjær vandværk arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. Indtil videre må det frarådes at anvende vandet til drikkeformål Eller Indtil videre må det frarådes at anvende vandet til både drikkeformål og til udvortes brug. Der er opstillet midlertidig aftapningsmulighed ved vandværket, hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen Stjær Vandværk

13 Til beboere og virksomheder i Stjær Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet Der er d.d. klokken xx.xx konstateret problemer med vandkvaliteten/forurening af det drikkevand, der leveres fra Stjær Vandværk. Problemerne har betydning for alle forbrugere i byen. Stjær Vandværk arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. Indtil videre må det anbefales at koge vandet forud for anvendelse som drikkevand eller til madlavning. Vandet kan fortsat anvendes til vask, bad og brusebad. I samarbejde med embedslægen foretages der løbende kontrol med drikkevandet, og kogepåbuddet fastholdes, indtil vandkvaliteten igen er tilfredsstillende. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen Stjær Vandværk

14 Stjær, den xx.xx.200x Alle steder i Stjær er kogeanbefalingen nu ophævet. Vandprøver viser, at drikkevandet i byens ledningsnet nu er i orden. Forbrugerne kan igen anvende vandet uden at koge det. Stjær Vandværk

15 Stjær, den xx.xx.200x Alle steder i Stjær kan drikkevandet nu igen anvendes som normalt. Stjær Vandværk

16 Pressemeddelelse Stjær Vandværk v. Bent Skovsende Vestbakken 2 Stjær 8464 Galten Indledning: Overskrift (F.eks. Forurening af drikkevandet på Stjær vandværk) Her skal der stå en kort opsummering af problemet. (ca. 2 3 linier) Anden tekst: Nærmere forklaring af problem og eventuelle konsekvenser heraf f.eks. påkrævede forholdsregler (eks. kogepåbud). Beskriv, hvor problemet er Beskriv, hvordan, hvorfor, hvornår problemet er opstået Beskriv, hvad der gøres for at tilvejebringe normale forhold Beskriv, hvordan der fortsat oplyses i sagen Til frigivelse: dato og klokkeslæt For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Stjær Vandværk v. Formand Bent skovsende Vestbakken 2 Stjær 8464 Galten Tlf:

17

18 Nedlukning af Stjær vandværk 1: - Afbryd pumper m.v. på eltavlen i vandværksbygningen. - Afbryd eventuelt HFI-relæ 2: - Luk manuelt alle ventiler (boringer, hydrofor, afgang vandværk) - Kontroller at alle pumper er standset - Kontroller evt. flowmåler

19 Opstart af Stjær vandværk Ved stop på grund af fejl: 1 - Følg punk1 for nedlukning af vandværk. - Tryk HFI-relæ ind 2 - Indkobl pumper en efter en på eltavlen. Hvis der er fejl på en af pumperne vil HFI-relæet slå fra når den defekte pumpe kobles ind. Sæt den defekte pumpe ud af drift og fortsæt indkobling af de øvrige pumper. Tilkald elektriker.

20 Ved planlagt stop 1. - Tryk HFI-relæ ind 2 - Indkobl pumper en efter en på eltavlen. 3: - Åbn manuelt alle ventiler (boringer, hydrofor, afgang vandværk) - Kontroller at pumper kører - Kontroller evt. flowmåler

21 Beredskabsplan Stjær Vandværk Logbog Senest opdateret Stjær Vandværk Logbog over hændelsesforløb Tidspunkt: Hændelse/handlinger: Beslutning: Ansvarlig: Noter:

22 Erfaringsopsamling Stjær Vandværk Senest opdateret Evaluering Handlingsforløb: Information: Medier: Forbrugere: Omkostninger: Antal syge: Antal borgere berørt: Det har vi lært: Dato: Udfyldt af:

23 Tegninger rettelsesblad Rettet Udskiftet År Måned Underskrift

24 Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Natur og Miljø Marts 2007

25

26 1. RETTELSESBLAD FORDELINGSLISTE INDLEDNING ALARMERING ORGANISERING HÅNDTERING AF AKUT FORURENING INFORMATION...7 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Alarmeringsplan Telefonliste krisegruppen Telefonliste almene vandværker Telefonliste generelt Etablering af nødvandforsyning Etablering af nødstrømforsyning Vandværkets interne beredskab Forslag til informations-skrivelser Rensning og desinfektion af vandforsyningsanlæg

27 1. Rettelsesblad Beredskabsplanen skal gennemgås mindst 1 gang om året eller når der er væsentlige ændrede forhold. Hovedansvarlig: Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Praktisk ansvarlig: Vand og Råstoffer Nr. Dato Ansvarlig Beskrivelse Version marts

28 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 2. Fordelingsliste Dato Vand og Råstoffer, mappe med originale bilag Funktionsleder Natur og Miljø Beredskabschefen Indsatsleder Brand og Redning Embedslægen Almene vandværker, jf. bilag 3 Version marts

29 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 3. Indledning Beredskabsplanen indeholder retningslinier for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold. Planen omhandler indsats ved forurening af ledningsnet, rentvandsbeholdere og på selve vandværke t samt indsats ved større rørbrud eller nedbrud af vandværk. Planen er u darbejdet iht. Beredskabsloven (L.bk.nr. 137 af 1. marts 2004) samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 om planlægning af beredskab for vandforsyninger, og er et supplement til Skanderborg Kommunes overordnede Beredskabsplan. Planen er gældende for kommunens almene (> 10 forbrugere) private og kommunale vandværker. Version marts

30 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 4. Alarmering Skanderborg Kommune alarmeres via følgende telefonnumre: Indenfor normal arbejdstid: (Vand & Råstoffer) Udenfor normal arbejdstid: / (vagthavende indsatsleder) Akut situation (kontakt til vagthavende indsatsleder) Alm. tilkald (nærmest bemandede politistation) Den første anmeldelse vil normalt indgå til den pågældende vandforsyning, alarmcentralen eller Skanderborg Kommune. Den instans der modtager anmeldelsen, kontakter straks de øvrige ansvarlige instanser jf. alarmeringsplanen bilag 1, såfremt det står klart at der er tale om en egentlig beredskabssituation. Alarmeringslister fremgår af bilag 2-4. Version marts

31 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 5. Organisering Normal forsyningssituation: Skanderborg Kommune er ansvarlig for tilsynet med drikkevandskvaliteten. Det enkelte vandværk er ansvarlig for driften af vandværket. Unormal forsyningssituation: Ved en truet forsyningssituation og ved krisesituationer aktiveres krisegruppen, der ledes af Beredskabschefen eller dennes stedfortræder. Krisegruppen afgør selv, hvorvidt beredskabsplanen skal iværksættes. Unormal forsyningssituation kan være ved større ledningsbrud, forurening af forsyningsledninger, boringer eller vandværk samt længere varende strømsvigt eller nedbrud af vandværk. Krisegruppen Krisegruppen består af: 1. Beredskabschefen eller dennes stedfortræder 2. Funktionsleder for Natur og Miljø 3. Medarbejder fra Vand og Råstofgruppen 4. Embedslægen 5. Repræsentant for vandværket Krisegruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats så som kildeopsporing, analysebehov, afværgeforanstaltninger og nødvandforsyning samt informere borgerne og pressen om den aktuelle situation. Alle udgifter i forbindelse med krisegruppens arbejde samt udgifter til udstyr, entreprenørassistance, rådgiverassistance m.v. ved eventuelle afværgeforanstaltninger afholdes af vandværket. Beredskabschefen samordner indsatsen med Politi og andre myndigheder. Embedslægen har ansvaret for den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering. Krisegruppen fører løbende en kronologisk logbog, der beskriver alle aktiviteter i relation til den aktuelle krise. Anden assistance/rådgivning Anden rådgivning kan indhentes ved for eksempel Miljølaboratorium (Eurofins eller Analycen) Arbejdstilsynet Fødevareregionen Arbejds- og Miljømedicinsk klinik Politiet i Skanderborg Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskabsvagt Version marts

32 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 6. Håndtering af akut forurening Fase 1. Ved konstateret forurening Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Identifikation af stof, årsag og evt. skadevolder Geografisk afgrænsning af forureningens udstrækning Information af berørte forbrugere mv. Fase 2. Undersøgelses- og afværgeforanstaltninger Fastsættelse af analyseprogram Afklaring af behov for nødvandsforsyning og evt. iværksættelse heraf Fase 3. Forureningen standset Gennemskylning af vandledninger Kontrol af vandkvalitet Fase 4. Evaluering Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet Version marts

33 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 7. Information Der skal så hurtigt som muligt informeres om den opståede situation. Intern information på vandværk Information af vandværkets personale og vandværksbestyrelse varetages af vandværksformanden eller dennes stedfortræder. Informationen omfatter krisegruppens beslutninger, arbejdsmiljø og sikkerhed for vandværkets personale samt i hvilket omfang vandværkets personale må udtale sig til pressen eller værkets forbrugere. Ekstern information Information til pressen, borgere og myndigheder herunder Teknisk Chef varetages af krisegruppen, som udpeger en bestemt person fra gruppen til at varetage dette. Informationen udarbejdes løbende og ændres i takt med sagens udvikling, og bør være skriftlig og direkte til alle berørte forbrugere i form af husstandsomdelte løbesedler. Øvrige informationskanaler kan være lokalradio/tv, kommunens/vandværkets hjemmeside eller opsla g lokalt. Orientering bør iværksættes hurtigst muligt af Skanderborg Kommunes telefonomstilling, politiet i Skanderborg samt Falcks vagtcentral. Særligt følsomme forbrugere Information af f.eks. plejehjem, storkøkkener, skoler, daginstitutioner, læger, virksomhedskantiner, hoteller, restauranter mv. berørt af krisesituationen varetages direkte af vandværket og bør iværksættes snarest muligt. Forslag til forbrugerinformation og pressemeddelelse er vedlagt som bilag 8. Version marts

34 Alarmeringsplan bilag 1 Unormal vandforsyning Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Privat eller offentlig vandværk Natur og Miljø Vandværk Skanderborg Vandforsyning (vagt) Alarmcentral eller Brand & Redning Almindelige driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Truet forsyningssituation Krisesituation Vandværksformand eller driftsleder tilkaldes Vandværksformand eller driftsleder tilkaldes. Natur og Miljø orienteres snarest muligt Vandværksformand eller driftsleder tilkaldes. Krisegruppen indkaldes. Vandværkspasser eller driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler : Driftsalarm Rørbrud/Lækage Misfarvning af vand i mindre grad Måler- og installationsproblemer Vandværksformand eller driftsleder tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler : Strømudfald Rørbrud på vitale ledninger/lækage Misfarvning af vand i større områder Stoppet filter Vandværket koordinerer selve indsatsen på værket. Natur og Miljø inddrager Embedslægen ved forureningssituationer Eksempler : Forurening af ledningsnet, der giver generel dårlig lugt og smag. Længerevarende strømudfald eller rørbrud Krisegruppen nedsættes under ledelse af Beredskabschefen. Vandværket koordinerer selve indsatsen på værket. Eksempler : Konstateret væsentlig forurening Alarm for truende ydre påvirkning ved f.eks. uheld

35 Bilag 2: Telefonliste krisegruppen KONTAKT ADRESSE TELEFON MOBILTELEFON VAGTTELEFON Beredskabschef Bjarne Vinther Indsatsleder Brand og Redning Embedslæge Jens P. Brangstrup Natur og Miljø Funktionsleder Hans Brok-Brandi Natur og Miljø Medarbejder Peter Frieboe Natur og Miljø Medarbejder Ingelise Therkildsen Vestergade Skanderborg Vestergade Skanderborg Lyseng Alle Højbjerg Vesterbro 2, Stjær Slangebakken 15, Laven Egehaven 55, Lystrup (privat) (privat) (privat)

36

37

38

39

40 Bilag 4: Generel telefonliste KONTAKT ADRESSE TELEFON VAGTTELEFON ADRESSE Lokal assistance Skanderborg lokalpolitistation Sydøstjyllands Politi Falck, Skanderborg Falck, Galten Falck, Brædstrup Beredskabsstyrelsen Midtjylland (inkl. Materieldepot) Rådgivning Eurofins Lantmännen AnalyCen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 4 Adelgade Skanderborg Rådhustorvet Horsens Finlandsvej Skanderborg Marktoften Galten Nørregade Brædstrup H.P. Hansens Vej Herning Smedeskovvej Galten Vesterballevej Fredericia Over Hadstenvej Hadsten

41 KONTAKT ADRESSE TELEFON VAGTTELEFON ADRESSE Fødevareregion Nord Kontrolafdeling Århus Statens Institut for Strålehygiejne Kemikalieberedskabsvagten Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik (giftinformation) Statens Serum Institut Sønderskovvej Lystrup Knapholm Herlev Universitetsparken København Ø Bispebjerg Bakke 23, opg København NV Artillerivej København S Elforsyning EnergiMidt Brædstrup Søndergade Brædstrup Galten Elværk Smedeskovvej Galten Østjysk Energi Knudsminde Odder Materielforsyning LS Intertank (ståltanke/tankvogne) Holst Kloakservice (ståltanke/tankvogne) Trueholmvej Tilst Horsensvej 6A 8660 Skanderborg Schoeller Arce Systems Neelsvej

42 KONTAKT ADRESSE TELEFON VAGTTELEFON ADRESSE (plasttanke) Nordisk Wavin (PEL-rør) Uponor (PEL-rør) AVK International (Ventiler) Danfoss Water Controls (Ventiler) Jysk Vandrensning (Natriumhypoklorit) Brenntag Nordic (Natriumhypoklorit) 2791 Dragør Wavinvej Hammel Fabriksvej Hadsund Bizonvej Galten Jeg strupvej Hasselager Vejlevej Brande Strandgade Vejle Radio Østjyllands Radio Olof Palmes Allé Århus N TV2 Østjylland Skejbyparken Århus N Radio Silkeborg Fredensgade Silkeborg (til kl. 22)

43 Etablering af nødvandforsyning Drikkevandsforsyning med drikkevandsbeholdere Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Assistance muligheder Opstilling af vandbeholdere på centrale steder Hvem: Brand og Redning i Skanderborg Alternativt vandværket 2 personer, køretøj og trailer Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder 4 beholdere a 800 liter 1 2 timer Beredskabsstyrelsen, Midtjylland Drikkevandsforsyning med tankvogne Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Levering af rent drikkevand i store mængder Holst Kloakservice, Skanderborg Intertank, Leo Sørensen Aftales med vognmand Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder Aftales med vognmand 1-4 timer

44 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND Drikkevandsforsyning med tankvogn Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Levering af rent drikkevand i store mængder Tankvogn skal først desinficeres med klor Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Brand og Redning i Skanderborg 2 mand Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder 8 m 3 pr. tankvogn 2-4 timer Drikkevandsforsyning med midlertidig vandledning Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes længere varende situation Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Levering af rent drikkevand i store mængder i længere periode Vandværket i samarbejde med lokal VVS firma og entreprenørfirma Aftales vandværk, smed og entreprenør Vandværket Afhænger af vandværkets behov, samt kapaciteten på det vandværk der leverer Alternativ vandforsyning fra markvandingsboring Hvor hurtigt? 2-4 dage Version marts

45 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND Vandforsyning til dyrehold Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Assistance muligheder Opstilling af vandbeholdere ved landbrugsejendom med dyrehold Hvem: Landmanden Brand og Redning i Skanderborg Alternativt vandværket 1-2 person, køretøj og trailer eller traktor og vogn Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder 4 beholdere a 1000 liter 1-2 timer Tankvogn fra Brand og Redning Materielliste - nødvandforsyning Beskrivelse Placering 4 stk. drikkevandsbeholder á 800 liter Brand og Redning i Skanderborg 30 sterile vandsække til drikkevandsbeholder 4 stk. vandbeholdere a liter (forsyning af dyr) 2 tankvogne af ca. 8 m 3 Klorin til desinfektion af tankvogn Version marts

46 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND Aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning. Mellem vandværk (herefter A) og vandværk (herefter B) er der indgået aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning på følgende vilkår : 1. Vandværk A og B etablerer for egen regning forsyningsledning frem til og med stikledningens tilslutning til sidste forbruger i eget forsyningsområde. Etableringsudgifter til resterende ledning, brønde, målere, ventiler m.v., der er nødvendig for sammenkobling og afregning af vandforbrug, deles ligeligt mellem vandværk A og B. Samme fordeling anvendes for udgifter til reparation og vedligeholdelse. 2. Ved afspærringsventilen mellem forsyningsområderne etableres et omløb, som tillader gennemstrømning af en mindre vandmængde, der sikrer frisk vand i nødforsyningsledningen, så den i nødsituationer kan benyttes uden forudgående udskylning. Vandet strømmer under normale driftsforhold fra vandværk til vandværk. Vandmængden registreres af vandmåler. 3. Ud over det i pkt. 2 nævnte formål, må ledningen kun anvendes i egentlige nødsituationer, hvor et af vandværkerne ikke kan opretholde normal vandforsyning. Begge vandværker er efter nedbrud forpligtet til at genoprette egen vandforsyning så hurtigt som muligt. 4. Forbrugt vandmængde i forbindelse med nødsituationer A. Registreres af 2 parallelt monterede vandmålere med kontraventil, så de registrerer gennemstrømning i hver sin retning, eller B. Beregnes ud fra ændring af udpumpning i forhold til normaludpumpning fra hhv. vandværk A og B. 5. M 3 prisen for vand leveret gennem omløb såvel som vand til nødforsyningsformål fastsættes til kr/ m 3. Vand leveret gennem omløb afregnes (kvartalsvis, halv- eller helårligt), mens nødforsyningsvand afregnes umiddelbart efter, at normal vandforsyning er genoprettet. 6. Brug af nødforsyningsvand meddeles omgående til leverandør. Version marts

47 Skanderborg Kommune Beredskabsplan DRIKKEVAND 7. Nødforsyningsledning med tilhørende ventiler, målere, brønde m.v., er vist på vedlagte tegning. Dato Sted Vandværk A Formand Bestyrelsesmedlem Vandværk B Formand Bestyrelsesmedlem Version marts

48 Bilag 6: Etablering af nødstrømforsyning Beskrivelse Mobil nødgenerator: 400 V-160 A Placering Brand og Redning i Skanderborg

49 Bilag 7 Vandværkets interne beredskab Vandværket bør udarbejde en intern instruks for eget beredskab med beskrivelse af følgende forhold: ansvars- og kompetenceforhold i vandværksbestyrelsen ajourførte telefonlister for vandværksbestyrelsen og evt. vandværkspasser procedure for løbende indberetning til kommunen om ændrede kontakt oplysninger indvindingsboringer beliggenhed, kapacitet, sikring vandbehandlingsanlæg beliggenhed, kapacitet, frakoblingsmulighed af beluftningsanlæg rentvandsanlæg beholderplacering, kapacitet, reservebeholdning detaljeret kort over ledningsnettets udformning sektionering, placering af trykforøger, ventiler, stophaner, brandhaner mv. etablerede eller forberedte ringforbindelser til andre vandværker oversigt over særligt følsomme forbrugere inden for vandværkets forsyningsområde OBS! Ved behov for mobil nødgenerator (de bilag 6) skal vandværket kontakte lokal elektriker, idet tilslutning af generatoren kræver adgang til vandværkets eltavle. Telefonnummer til elektriker med døgnvagt bør fremgå af den ajourførte telefonliste. For at imødegå hærværk og egentlige terrorhandlinger bør vandværket som minimum udføre følgende foranstaltninger: indbrudssikring af vandværksbygning døre, vinduer, nedgangslemme adgangssikring/aflåsning af boringer, pumpestationer og højdebeholdere lukning af alle overflødige huller Som en yderligere sikring kan ledningsnettet opdeles i sektioner til afgrænsning af forureningskilde.

50 Bilag 8 Forslag til informations-skrivelser DATO VANDVÆRK Information til beboere og virksomheder Til beboerne og virksomheder på følgende gader: x x x x Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet. Der er den (dato) klokken (tid) konstateret problemer med kvaliteten af det drikkevand, der leveres fra x Vandværk/Skanderborg Vandforsyning. Problemerne kan have betydning for forbrugerne i ovennævnte gader. Vandværket/Vandforsyningen arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. INDTIL VIDERE MÅ DET FRARÅDES AT BRUGE VANDET TIL BÅDE DRIKKEFORMÅL OG UD- VORTES BRUG. Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på (vejnavn) udfor nr. (husnummer), hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen X Vandværk/Vandforsyning

51 Vandforurening - kog vandet før du drikker det! Der er konstateret forurening af drikkevandet med colibakterier i dette forsyningsområde. Embedslægen anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning. Et par minutters kogning i gryde dræber bakterierne i vandet. Kogning i elkedel skal foretages af to omgange med 1-2 minutters mellemrum. Anbefaling fra embedslægen Drikke: Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog det et par minutter først. Vær opmærksom på at kaffemaskiner kun varmer vandet op til ca. 80 grader. Husdyr må godt drikke vandet uden kogning. Madlavning: Brug kogt afkølet vand til skylning af salater eller andre rå grønsager (man må godt bruge forurenet vand til at vande urtehaven). Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, pasta eller lignende, hvis vandet ikke lugter eller smager dårligt. Opvask: Opvaskemaskine kan godt bruges, men opvask i hånden skal foretages med kogt vand. Institutionsopvaskemaskiner med slutskyl over 80 grader kan ligeledes anvendes Tøjvask: Vandet kan bruges til maskinvask ved temperatur over 60 grader. Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikker vand under badning. Brug afkølet kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser. Vask hænder som du plejer, men skyl efter med kogt afkølet vand før madlavning. Hvis du har drukket af vandet Der er kun en lille risiko for at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det. Yderligere information Følg med i udviklingen af forureningssituationen på kommunens hjemmeside i de lokale nyhedsmedier eller hos dit lokale vandværk. Har du spørgsmål kan du kontakte xx på tlf.nr. xx eller på xx VANDET SKAL KOGES INDTIL ANBEFALINGEN OPHÆVES IGEN!!!! Med venlig hilsen/vandværk

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere