Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner"

Transkript

1 Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner EU-udbud 2005/S Side 1 af 63

2 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser Udbudsform, tilbudsgivere, omfang og mulige delaftaler Inddeling i delaftaler Tilbudsfrist Afleveringsadresse Henvendelse i tilbudsperioden Orienteringsmøde og besigtigelse Vedståelsesfrist for tilbud Generelt om tilbudsmaterialet Forbehold Tilbudsgivers forbehold Udbyders forbehold Tildelingskriterier Alternative tilbud Oplysninger om relevante statslige tjenester Udbudsmaterialets indhold Meddelelse om resultatet Krav til rengøringsydelsen Arbejdets indhold og omfang Rengøringsydelsen Besigtigelse og lokaleoplysninger Rengøringsomfang, -dage, -tidspunkt m.v Rengøringsmidler og -metoder Organisation, kvalitetssikring m.v Oprydning og klargøring Generelt Administrationsbygninger m.v Folkeskoler, SFO er, haller m.v.(inklusive tandklinikker, etc.) Daginstitutioner Sundhedscentre Rengøringsinstruktioner mv Renhedsgradssystemet Frekvensbestemte aktiviteter Udfaldskrav Definitioner til Renhedsgradssystemet Hoved-/ekstrarengøring Vilkår i øvrigt Kvalitetssikring, kvalitetskontrol og kvalitetsrapportering Krav til vinduespoleringsydelsen Vinduespoleringsydelsen Oprydning og klargøring Vinduespoleringsinstruktioner m.v Handelsmæssige betingelser Aftaleperiode, prøveperiode og isættelsesdato Vederlag Side 2 af 63

3 4.3 Personaleforhold Sociale klausuler Bilag 1: Tilbudslister Bilag 2: Oversigt over lokaliteter inkluderet i udbudet og inddeling i distrikter Bilag 3: Kontraktudkast Bilag 4: Lokalitetsdata Bilag 5: Indbudte tilbudsgivere ved prækvalifikation Bilag 6: Detaljeret besigtigelsesplan Bilag 7: Definition af gruppen af personer på særlige vilkår Side 3 af 63

4 1. Tilbudsbetingelser. 1.1 Udbudsform, tilbudsgivere, omfang og mulige delaftaler Under henvisning til udbudsbekendtgørelsen afsendt til EU-Tidende d. 24 juni 2005 vedrørende udbud af rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner samt efterfølgende prækvalifikation fremsendes herved udbudsbetingelser vedrørende ovennævnte udbudsforretning. Udbuddet omhandler indkøb af rengøring og vinduespolering for Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner, og gennemføres som et begrænset udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Indbudte tilbudsgivere ved prækvalifikation ses af bilag 5. Udbuddet omfatter 57 lokaliteter, som beskrevet i bilag 2. Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner har endvidere eget rengøringspersonale ansat på en række lokaliteter, der ikke indgår i dette udbud. Navn og adresse på lokaliteter omfattet af udbuddet findes endvidere i bilag 2. Rengøring af de udbudte lokaliteter bliver på nuværende tidspunkt udført af forskellige entreprenører. Udbuddet er opdelt i 4 geografiske distrikter: Kokkedal Nivå Humlebæk Fredensborg og hver distrikt opdeles i to områder: Store og små lokaliteter. Dvs. lokaliteterne i udbuddet er kategoriseret i 8 distrikter, ligesom aftalerne opdeles i hhv. rengørings- og vinduespoleringskontrakter. For en nærmere beskrivelse af de 8 distrikter henvises til bilag Inddeling i delaftaler Kontrakten inddeles i følgende 16 delaftaler: Delaftale 1: Rengøring i distrikt Kokkedal-Stor Delaftale 2: Rengøring i distrikt Kokkedal-Lille Delaftale 3: Rengøring i distrikt Nivå-Stor Delaftale 4: Rengøring i distrikt Nivå-Lille Delaftale 5: Rengøring i distrikt Humlebæk-Stor Delaftale 6: Rengøring i distrikt Humlebæk-Lille Delaftale 7: Rengøring i distrikt Fredensborg-Stor Delaftale 8: Rengøring i distrikt Fredensborg-Lille Side 4 af 63

5 Delaftale 9: Vinduespolering i distrikt Kokkedal-Stor Delaftale 10: Vinduespolering i distrikt Kokkedal-Lille Delaftale 11: Vinduespolering i distrikt Nivå-Stor Delaftale 12: Vinduespolering i distrikt Nivå-Lille Delaftale 13: Vinduespolering i distrikt Humlebæk-Stor Delaftale 14: Vinduespolering i distrikt Humlebæk-Lille Delaftale 15: Vinduespolering i distrikt Fredensborg-Stor Delaftale 16: Vinduespolering i distrikt Fredensborg-Lille Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftaler, hvor man har anmodet om, og er blevet prækvalificeret til delaftalerne. 1.2 Tilbudsfrist Udbudsmaterialet er udsendt den 16. august 2005 og tilbud samt alle tilhørende bilag skal være udbyder i hænde senest den 26. september 2005 kl Tilbud og alle tilhørende bilag skal fremsendes skriftligt i 4 eksemplarer, samt et eksemplar på CDrom. Såfremt evt. brochuremateriale etc. ikke forefindes elektronisk kan dette undtagelsesvis udelades fra CD-rom, MEN der skal være gjort tydeligt opmærksom på dette i tilbudsmaterialet. Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af indkomne tilbud. 1.3 Afleveringsadresse Tilbud samt alle tilhørende bilag sendes til: Att: Jesper Drescher og Mona Høst C/O Karlebo Kommune Egevangen 3b 2980 Kokkedal Kuverten skal tydeligt mærkes med: Må ikke poståbnes EU Udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner 1.4 Henvendelse i tilbudsperioden Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud kan rettes skriftligt ved brev eller til: Att: Jesper Drescher og Mona Høst C/O Karlebo Kommune Egevangen 3b Side 5 af 63

6 2980 Kokkedal senest den 22. september 2005, kl Alle spørgsmål og besvarelser, vil blive anonymiseret og tilsendt alle firmaer, som har fået udleveret udbudsmaterialet. 1.5 Orienteringsmøde og besigtigelse Der afholdes orienteringsmøde for tilbudsgivere mandag d. 29. august 2005 kl ca på Karlebo Rådhus. Besigtigelse af de af udbuddet omfattede lokaliteter gennemføres d. 31. august og 1. september 2005 på lokaliteter i Karlebo Kommune samt d. 6. og 7. september 2005 på lokaliteter i Fredensborg-Humlebæk Kommune. En detaljeret besigtigelsesplan er vedlagt som bilag 6. Det forudsættes, at repræsentationen fra tilbudsgiverne begrænses til to personer for både orienteringsmødet og besigtigelserne. 1.6 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud minimum 3 måneder efter tilbudsfristen. 1.7 Generelt om tilbudsmaterialet Tilbudet samt alle tilhørende bilag skal være skriftlige og udarbejdet på dansk. Tilbudet udarbejdes på tilbudsgivers regning. Tilbud skal belyse alle forhold vedrørende samtlige krav, ønsker og bestemmelser opstillet i udbudsmaterialet. Tilbudet skal være udformet emnemæssigt i samme rækkefølge som nærværende udbudsmateriale. Bilag 1 skal fremsendes sammen med tilbudet i udfyldt stand. Det afleverede tilbudsmateriale med samtlige tilhørende bilag, betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. 1.8 Forbehold Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold vedrørende udbudsmaterialet. Side 6 af 63

7 1.8.2 Udbyders forbehold Udbyder tager forbehold for administrative og politiske beslutninger, som kan ændre grundlaget for dette udbudsmateriale væsentligt. Det kan oplyses, at Karlebo og Fredensborg-Humlebæk Kommuner sammenlægges til Fredensborg Kommune pr. 1. januar Udbyder gør opmærksom på, at de i bilag 4 angivne M 2 og forhold vedrørende lokaler, kan være behæftet med usikkerhed. Se endvidere afsnit Udbyder forbeholder sig ret til at indgå kontrakter for hver delaftale. 1.9 Tildelingskriterier Ordren vil blive givet til den eller de tilbudsgivere, som ud fra en helhedsbetragtning afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet tildelingskriterierne for delaftale 1-8 er: 1. Pris (60%) Herunder pris for daglig rengøring, timepris for ekstra-/hovedrengøring, refusionsbeløb samt priser på optioner og tillægsydelser. 2. Kvalitet (30%) Omhandlende timeforbruget til både den manuelle udførelse og den til opgaven hørende direkte ledelse. Herunder indgår også hvordan tilbudsgiver vil sikre, at den fastsatte normering anvendes til løsning af opgaven. Endvidere indgår driftsog leveringssikkerhed, samt miljøpolitik/rengøringsmetoder og personalepolitik. 3. Fleksibilitet i rengøringstidspunktet (10%) Herunder tilbudsgivers beskrivelse af muligheden for delvis at synliggøre rengøringsarbejdet, hvis udbyder ønsker dette. Tildelingskriterierne for delaftale 9-16 er: 1. Pris (60%) 2. Kvalitet (40%) Herunder drifts- og leveringssikkerhed, miljøpolitik, metoder/midler og personalepolitik. Kriterierne er opstillet i prioriteret rækkefølge og vægtet Alternative tilbud Der er ikke mulighed for at afgive alternative bud Oplysninger om relevante statslige tjenester Nedenstående findes oplysninger om relevante statslige tjenester, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår. Side 7 af 63

8 Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter: Officielt navn: Told- og Skattestyrelsen Adresse: Østbanegade 123 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: N/A Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse: Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Kontaktperson(er): Att.: N/A Internetadresse (URL): Postnummer: 1401 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: N/A Postnummer: 2100 Telefon: Land: Danmark Side 8 af 63

9 Internetadresse (URL): Fax: Tilbudsgiver skal angive om der i tilbuddet er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Såfremt dette ikke er opfyldt erklæres tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt Udbudsmaterialets indhold Det samlede udbudsmateriale består af: Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner (dette dokument), med tilhørende bilag: a. Bilag 1: Tilbudslister b. Bilag 2: Oversigt over lokaliteter inkluderet i udbuddet og inddeling i distrikter c. Bilag 3: Kontraktudkast d. Bilag 4: Lokalitetsdata (to A4-mapper) e. Bilag 5: Oversigt over prækvalificerede leverandører f. Bilag 6: Detaljeret besigtigelsesplan g. Bilag 7: Definition af gruppen af personer på særlige vilkår h. Udbudsmaterialet på CD-rom (Bemærk bilag 1 er vedlagt i Word-format) Såfremt tilbudsgiver ikke har modtaget et komplet udbudsmateriale, bedes henvendelse ske til kontaktperson jf. afsnit 1.4 hurtigst muligt Meddelelse om resultatet Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidigt og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelsen til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af udbyder og den eller de valgte tilbudsgivere. Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler i Udbudsdirektivet. 2 Krav til rengøringsydelsen 2.1 Arbejdets indhold og omfang Rengøringsydelsen Arbejdets specifikke indhold og omfang er beskrevet i rengøringsinstruktionen med tilhørende beskrivelse af rengøringssystem, udfaldskrav/kvalitet og frekvensbestemte aktiviteter m.v., jf. afsnit 2.3. Side 9 af 63

10 2.1.2 Besigtigelse og lokaleoplysninger Som anført i afsnit 1.5 vil tilbudsgiver få mulighed for at besigtige de lokaliteter, som er omfattet af udbudet. Jævnfør bilag 4 er der foretaget en opmåling af rengøringsarealet, samt opgørelse over lokaler m.v. Det skal hertil bemærkes, at ikke alle opgørelser er af nyere dato og at det derfor kan forventes, at der forekommer unøjagtigheder. Alle eventuelt påviste arealmæssige unøjagtigheder ud over +/- 3 % og ændringer i lokaleanvendelser eller møbleringsgrader m.v., vil efter leverandørens dokumentation heraf kunne reguleres i vederlaget. Reguleringen foretages i det enkelte tilfælde efter nærmere aftale, men udspunktet vil være de jf. tilbudslisten i bilag 1 oplyste refusionsbeløb. Tilbudene skal derfor beregnes på baggrund af de jf. bilag 4 oplyste forhold. Leverandøren skal inden tre måneder efter opstart af aftalen udarbejde et præcist materiale indeholdende tegninger og lokalefortegnelser. Der skal af materialet fremgå entydige lokalenumre, - typer, -arealer og renhedsgrader. Arealerne skal være specificeret på de enkelte lokaler, etager, bygninger, lokaliteter og i alt. Materialet vedligeholdes af leverandøren i hele kontraktperioden således, at alle konstaterede og væsentlige lokaleændringer (anvendelse, udvidelse eller indskrænkning) indarbejdes mindst hver tredje måned. Materialet skal være udarbejdet elektronisk i et dertil egnet program (eksempelvis Jonathan Clean, Data Know How, TOP eller tilsvarende). Materialet udleveres i papir og i en for det anvendte program læsbar datafil og/eller i en PDF-fil til Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner på opfordring, dog mindst efter væsentlige ændringer og senest seks måneder før udløb af aftalen. I tilfælde af en opsigelse af aftalen i utide skal materialet udleveres umiddelbart Rengøringsomfang, -dage, -tidspunkt m.v. Generelt for alle områder: Rengøringsarbejdet udføres efter de i afsnit 2.2 og 2.3 anførte rengøringsinstruktioner m.v. og i de i bilag 2 anførte antal arbejdsdage Aftalen indeholder mulighed for, at der på den enkelte lokalitet skal tages højde for variationer i den aktuelle belastning Lokalerne rengøres som hovedregel på alle hverdage (mandag-fredag). Der gøres som hovedregel ikke rent i weekender og på helligdage. Afvigelse herfra er dog bl.a. bibliotekerne, idrætshaller etc. Side 10 af 63

11 Der er jf. bilag 2 fastlagt et entydigt antal rengøringsdage, afstemt efter den enkelte lokalitets åbningsdage Det er leverandørens ansvar at registrere og kontrollere det for det enkelte kalenderårs aktuelle antal rengøringsdage pr. lokalitet I tilfælde af reduktion eller udvidelse i antallet af rengøringsdage pr. kalenderår reduceres/udvides vederlaget for hver dag med en faktor svarende til det årlige vederlag divideret med antallet af det i bilag 2 anførte antal rengøringsdage Alle primærlokaler skal som hovedregel være rengjort ved lokalitetens åbning, men det aktuelle og mulige arbejdstidsrum aftales af leverandøren direkte med den enkelte lokalitet efter aftaleindgåelse Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for delvis at synliggøre rengøringsarbejdet, hvis udbyder ønsker dette Indsamlet affald henstilles på de af den enkelte lokalitet udpegede steder/containere (inden for lokalitetens område) Forbrug af plastposer til affaldsbeholdere, affaldssække til indsamling af affald, hygiejneposer etc. skal være indeholdt i tilbudet Uddeling af håndsæbe, toiletpapir, papir- og/eller stofhåndklæder og andre almindelige forbrugsartikler til toiletter og lignende steder indgår som udspunkt i opgaveomfanget. Enkelte afvigelser forekommer dog, hvilket vil fremgå af lokalebeskrivelserne i bilag 4 Arbejdet indeholder ikke oprydning og klargøring jf. afsnit 2.2. Leverandøren skal imidlertid i alle tilfælde anvende den planlagte arbejdstid, også selvom oprydning ikke har fundet sted. I tilfælde af mangler ved den oprydning og klargøring som lokalebrugerne har ansvaret for, og som medfører hel eller delvis undladelse af rengøringen, skal tilbudsgiver uopfordret melde dette til lokaliteten. I tilfælde af gentagne eller generelle mangler ved en eller flere lokaliteter skal dette skriftligt rapporteres til kommunen og/eller dennes eksterne konsulent. Tilbudsgivers personale skal bære synligt ID-kort eller navneskilt med navn, funktion og virksomhedslogo Lukninger af lokaliteter eller lokaler meddeles fra kommunens/lokalitetens side i overensstemmelse med aftalevilkårene, og fordrer refusionskrav, jf. tilbudslistens priser eller refusionsbeløb Side 11 af 63

12 Der skal være mulighed for, at kommunen/lokaliteten kan rekvirere hoved- eller ekstrarengøring til en på forhånd aftalt pris pr. time. Aftale herom indgås fra til og kommunen/lokaliteten fastsætter omfang, objekter, steder og karakteren af rengøringen. Dette kan eventuelt ske ud fra et af lokaliteten eller kommunen fremsat ønske om tilbud på opgaverne. Alle aftalte og udførte ekstraopgaver skal godkendes af lokaliteten forinden fremsendelse af faktura Der skal være mulighed for at kommunen/lokaliteten når som helst kan vælge, at den tilstedeværende arbejdskraft overføres til anden beskæftigelse på den enkelte lokalitet inden for det planlagte arbejdstidsrum En sådan ændring af kortere eller længere varighed medfører, at kvalitetskravet for den ellers aftalte leverance suspenderes i det tidsrum overførslen varer Rengøringsmidler og -metoder Tilbudsgiver skal garantere, at de anvendte rengøringsmidler og -metoder til enhver tid er så lidt miljøskadelige som muligt, både hvad angår det ydre og indre miljø, samt arbejdsmiljøet. Rengøringsmidler med EDTA og NTA accepteres ikke anvendt og de skal være godkendt i henhold til SPT-norm. Som følge heraf skal tilbudsgiver garantere, at rengøringsmidlerne udvælges ud fra: At antallet af rengøringsmiddeltyper reduceres til et minimum At rengøringsmidlerne er uden farvestoffer, parfume og unødvendige konserveringsmidler At rengøringsmidlerne skal være så ph-neutrale som muligt At rengøringsmidlerne er uden organiske klorforbindelser De i tilbudet angivne rengøringsmidler må ikke erstattes uden Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuners skriftlige tilladelse. Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner forbeholder sig ret til at vælge alternative rengøringsmidler. Medfører dette meromkostninger for tilbudsgiver vil disse blive betalt af kommunen under forudsætning af, at leverandøren kan dokumentere meromkostningerne. De rengøringsmidler der påtænkes anvendt skal i tilbudet dokumenteres via normdatablade og det skal oplyses om de er godkendt ifølge en fælles miljømærkning (EU s Blomsten, Svanemærket eller andre). Herudover skal det beskrives hvordan leverandøren vil sikre: At rengøringsmidler som skal anvendes til mere grundige rengøringsopgaver ikke risikerer at blive anvendt i forbindelse med den daglige rengøring Side 12 af 63

13 At der anvendes korrekt dosering At der altid anvendes de rigtige rengøringsmidler til de forskellige opgaver De generelle rengøringsmetoder for de forskellige rengøringsopgaver der påtænkes anvendt, skal beskrives i tilbudet. Ligeledes skal leverandørens miljøpolitik beskrives Organisation, kvalitetssikring m.v. For arbejdspladserne gælder det generelt, at der skal inddrages stationær og/eller mobil arbejdsledelse for tilsyn med rengøringsarbejdets udførelse, samt for løbende kontakt med kommunens kontaktpersoner og eventuelle eksterne konsulent og med kontaktpersonerne på de enkelte lokaliteter. Det forudsættes, at der til hver enkelt lokalitet er tilknyttet en fast arbejdsleder, og at denne kan kontaktes via telefon i et aftalt tidsrum og via mail. Når tilbudet fremsendes skal tilbudsgiver i øvrigt præcisere følgende forhold: Organisering af rengøringen og herunder blandt andet beskrivelse af arbejdsledelsesforhold, de organisatoriske forhold og den personalemæssige bemanding i øvrigt i forhold til arbejdets udførelse på de enkelte arbejdspladser. Det estimerede antal rengøringstimer, opdelt på manuelle timer og direkte tilsynstimer på de enkelte lokaliteter skal oplyses jf. bilag 1 tilbudsliste. Øvrig overordnet ledelse inklusive normeret tid som er dedikeret til opgaveløsningen i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner Beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at den fastsatte normering anvendes til løsning af opgaven Beskrivelse af, hvordan en høj drifts- og leveringssikkerhed specifikt sikres i opgaver som løses for udbyder Leverandøren skal udøve kvalitetssikring efter den i aftalen indlagte beskrivelse. Beskrivelsen vil blive udarbejdet ud fra den af leverandøren beskrevne kvalitetssikringsprocedure jf. afsnit 2.4. Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner og dennes eventuelle eksterne konsulent har bemyndigelse til at føre tilsyn og udøve kontrol med alle led i arbejdets udførelse, såvel i leverandørens virksomhed som under den daglige drift. Leverandøren er forpligtet til at stille de for kontrollen nødvendige oplysninger til rådighed for Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner og/eller kommunens eksterne konsulent. Kommunens tilsyn/kontrol med det udførte arbejde fritager ikke leverandøren for dennes forpligtelser. Side 13 af 63

14 2.2 Oprydning og klargøring For at opnå den størst mulige forståelse for alle involverede parters roller og ansvar i samarbejdet, er der fastlagt grænseflader mellem hvilke opgaver der indgår i rengøringsaftalen, og hvilke der ikke gør Generelt Oprydning og klargøring forud for rengøringsarbejdets udførelse er ikke en del af rengøringsaftalen. Det er derfor heller ikke leverandørens ansvar, at der foretages oprydnings- og klargøringsopgaver. Dette medfører, at der ikke forventes eller kræves rengjort på overflader, eller dele af overflader, som ikke er tilgængelige eller synlige som følge af manglende oprydning eller klargøring. Almindeligt flytbart og mindre inventar, arbejdsredskaber (telefoner, holdere til skriveredskaber Pctastatur og lignende) og mindre/let flytbart inventar på hjul (kontorstole, flytbare tavler, mindre skuffearrangementer og lignende) flyttes jævnligt (mindst med de frekvenser der fremgår af de frekvensbestemte rengøringsaktiviteter) af rengøringsleverandøren med henblik på kontrol og tilvejebringelse af rengøringskvaliteten. Mindre udsmykningsgenstande i begrænset omfang flyttes ligeledes af rengøringsleverandøren i forbindelse med rengøringsarbejdets udførelse (eks. 1-2 potteplanter i en almindelig vindueskarm, eller 1-2 billeder eller tilsvarende på et skrivebord). Rengøring af overflader som kræver oplukning af skabe, skuffer og lignende indgår ikke i rengøringsopgaven. Hærværkslignende besmudsninger i form af eksempelvis graffiti, skridmærker op af vægge og spildt væske i større mængder henregnes ikke som værende omfattet af kravet til opnåelse af den fastlagte rengøringskvalitet. I tilfælde af at leverandøren som følge af mangelfuld oprydning eller klargøring eller hærværkslignende besmudsninger oplever vanskeligheder med at udføre rengøringsarbejdet eller at opnå den fastlagte kvalitet, skal dette meldes jf. afsnit Som nævnt i afsnit kan kommunen/lokaliteten når som helst vælge, at den tilstedeværende arbejdskraft overføres til anden beskæftigelse inden for det planlagte arbejdstidsrum. Dette gælder også hvis det som følge af en ændring i den almindelige brug af lokalerne umuliggøres at følge den ellers fastsatte rengøringsplan (eksempelvis featureuger på skoler eller lignende) På de følgende sider er der oplistet, hvilke opgaver der ikke skal udføres af leverandøren, men som forudsættes at være udført af andre forinden rengøringsarbejdets start. I nedenstående omtales undervisningslokaler eller borgerrettede rum, hvor teknisk udstyr rengøres og aftørres af tilbudsgiver. Ved borgerrettede rum forstås ikke-kontorarbejdspladser. Side 14 af 63

15 2.2.2 Administrationsbygninger m.v. Inklusive Rådhus, Materielgården og Biblioteket. Med mindre andet er specifikt angivet omfatter den oprydning og klargøring som skal udføres af andre end leverandøren: Placering af alt almindeligt affald i affaldsbeholdere Fjernelse/bortskaffelse af tungt og/eller stort affald Oprydning/afrydning af diverse borde, vindueskarme, hylder, reoler samt flader ovenpå skabe og lignende Afrydning/fjernelse af service/flasker og manuel/maskinel opvask Tømning af køleskabe Fjernelse/bortskaffelse af spild (optørring med papir eller lignende) Rydde gulvarealer for personlige ejendele og andre midlertidigt hensatte objekter og materialer Blomsterpasning og lignende Renholdelse af personlig lokaleudsmykning Afkalkning af kaffemaskiner, elkedler og lignende Teknisk renhold og aftørring af alle former for teknisk udstyr og apparatur eller dele heraf i kontorarbejdspladser, inklusive Telefoner, mus, skærme, keyboards, kopimaskiner, faxe, og lignende. I borgerrettede rum, skal teknisk udstyr renholdes og aftørres af tilbudsgiver Folkeskoler, SFO er, haller m.v.(inklusive tandklinikker, etc.) Med mindre andet er specifikt angivet omfatter den oprydning og klargøring som skal udføres af andre end leverandøren: Placering af alt almindeligt affald i affaldsbeholdere Fjernelse/bortskaffelse af tungt og/eller stort affald Oprydning/afrydning af diverse borde, vindueskarme, hylder, reoler samt flader ovenpå skabe og lignende Påpladssætning af inventar, inklusive mulig opsætning/ophængning af lettere stole og taburetter (f.eks. i lokaler der anvendes til undervisning og tilsvarende) Side 15 af 63

16 Afrydning/fjernelse af service/flasker og manuel/maskinel opvask Fjernelse/bortskaffelse af spild (optørring med papir eller lignende) Rydde gulvarealer for personlige ejendele og andre midlertidigt hensatte objekter og materialer Blomsterpasning og lignende Renholdelse af personlig lokaleudsmykning Afkalkning af kaffemaskiner, elkedler og lignende Teknisk renhold og aftørring af alle former for teknisk udstyr og apparatur eller dele heraf i kontorarbejdspladser, inklusive Telefoner, mus, skærme, keyboards, kopimaskiner, faxe, tandlægestole, konsoller og lignende. I undervisningslokaler eller borgerrettede rum, skal teknisk udstyr rengøres og aftørres af tilbudsgiver Aftørring af tavler (tør klud/svamp) Grovskylning/grovrengøring af laboratorievaske, udslagsvaske og kummer for kemikalierester, farve og andet spild/affald. Renholdelse af hårde hvidevarer og køkkeninventar i hjemkundskabslokaler Renholde høvlbænke og lignende arbejdsborde Renholde/flytte/nedtage diverse elevlokaleudsmykning og efterladenskaber herfra Grovfejning af hjemklasser, distriktrum og faglokaler Side 16 af 63

17 2.2.4 Daginstitutioner Med mindre andet er specifikt angivet omfatter den oprydning og klargøring som skal udføres af andre end leverandøren: Placering af alt almindeligt affald i affaldsbeholdere Fjernelse/bortskaffelse af tungt og/eller stort affald Oprydning/afrydning af diverse borde, vindueskarme, frie hyldeflader, reoler, flader ovenpå skabe og lignende, legetøj, glas, krus bestik, tallerkener, tekstiler, sutter, sutteflasker samt rulleborde Påpladssætning af inventar, inklusive mulig opsætning/ophængning af lettere stole og taburetter (f.eks. i grupperum og tilsvarende) Afrydning/fjernelse af service/flasker og manuel/maskinel opvask Fjernelse/bortskaffelse af spild (optørring med papir eller lignende) Rydde gulvarealer for personlige ejendele og andre midlertidigt hensatte objekter og materialer Blomsterpasning og lignende Renholdelse af personlig lokaleudsmykning Afkalkning af kaffemaskiner, elkedler og lignende Teknisk renhold og aftørring af alle former for teknisk udstyr og apparatur eller dele heraf i kontorarbejdspladser, inklusive Telefoner, mus, skærme, keyboards, kopimaskiner, faxe, og lignende. Oprydning og rengøring af værktøj, legetøj og effekter til personlig hygiejne Almindelig optørring/rengøring efter anvendelse af køkkenborde og -vaske, hårde hvidevarer, køkkeninventar og køkkenskabe. Skifte/vaske diverse betræk på puder, madrasser, sengetøj og lignende Vaske tøj, klude, håndklæder, viskestykker, karklude, tæpper, dyner, puder, madrasser m.v. Grovfejning i gruppe- og fællesrum Tømning af børnegarderober minimum en ugentlig Side 17 af 63

18 Sammenrulning og flytning af lege- og støvmåtter Almindelig daglig renholdelse af børneborde og stole Sundhedscentre Med mindre andet er specifikt angivet omfatter den oprydning og klargøring som skal udføres af andre end leverandøren: Placering af alt almindeligt affald i affaldsbeholdere Fjernelse/bortskaffelse af tungt og/eller stort affald Oprydning/afrydning af diverse borde, vindueskarme, hylder, reoler samt flader ovenpå skabe og lignende Påpladssætning af inventar, inklusive mulig opsætning/ophængning af lettere stole og taburetter (f.eks. i distriktrum og tilsvarende). Om nødvendigt for at udføre rengøring, skal stole i cafe opsættes af tilbudsgiver Aftørring af hylder i aktivitetsrum Afrydning/fjernelse af service/flasker og manuel/maskinel opvask Fjernelse/bortskaffelse af spild (optørring med papir eller lignende) Rydde gulvarealer for personlige ejendele og andre midlertidigt hensatte objekter og materialer Blomsterpasning og lignende Renholdelse af personlig lokaleudsmykning Afkalkning af kaffemaskiner, elkedler og lignende Teknisk renhold og aftørring af alle former for teknisk udstyr og apparatur eller dele heraf i kontorarbejdspladser, inklusive Telefoner, mus, skærme, keyboards, kopimaskiner, faxe, og lignende. I undervisningslokaler eller borgerrettede rum, skal aftørring af teknisk udstyr rengøres af tilbudsgiver Oprydning og rengøring af værktøj, beskæftigelsesmaterialer og effekter til personlig hygiejne Al rengøring i køkkenrum bortset fra rengøring af gulve Side 18 af 63

19 Skifte/vaske diverse betræk på puder, madrasser, sengetøj og lignende Vaske tøj, klude, håndklæder, viskestykker, karklude, tæpper, dyner, puder, madrasser m.v. Renholdelse af maskiner m.v. i fysioterapi-lokaler 2.3 Rengøringsinstruktioner mv. De enkelte lokaliteters navne, adresser og antal rengøringsdage fremgår af lokalitetsoversigten i bilag 2. Af bilag 4 fremgår endvidere, i hvilket tidsrum rengøringen som udspunkt ønskes udført. Udbyder forbeholder sig dog ret til at ændre på rengøringstidspunktet i forhold til de i bilag 4 angivne tidspunkter, ligesom udbyder, jf. bilag 1, ønsker tilbud kalkuleret både på grundlag af rengøringen inden for normal arbejdstid, som for rengøring udført i tidsrummet angivet i bilag 4. Rengøringsarbejdet i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner udbydes efter renhedsgradssystemet. Alle arbejdsoperationer skal udføres under størst mulig hensyntagen til alm. leverandør/producentanvisninger samt til opnåelse af den bedst mulige kvalitet samtidig med mindst mulig miljøbelastning inklusive arbejdsmiljøet for servicemedarbejderne og lokalebrugerne. Tilbudet skal endvidere indeholde eventuelle omkostninger i forbindelse med nødvendig opretning af rengøringskvaliteten i forhold til de indlagte forudsætninger om kvalitet. Denne eventuelle kvalitetsopretning skal være tilendebragt senest 30 dage efter aftalestart. Hvis lokaliteten er lukket under arbejdets udførelse, skal yderdøre og vinduer af sikkerhedsmæssige årsager holdes låste/lukkede med mindre der arbejdes i lokalet. Mulig udluftning indgår i forbindelse med udførelse af rengøringsarbejdet. I forbindelse med ferielukning i mere end to dage foretages grovrengøring inklusive fjernelse af affald efter den sidste dag inden ferien. Alle rengøringsobjekter, der direkte indgår i den daglige indsats jf. de frekvensbestemte aktiviteter i afsnit 2.3.2, skal løbende holdes i en stand således, at der ikke opstår behov for ekstra rengøringsarbejder. For overflader som forskriftmæssigt skal vedligeholdes med - eller på besigtigelsestidspunktet er påført - en plejende eller beskyttende overflade skal denne vedligeholdes i hele kontraktperioden. Det forudsættes at alle overflader, der kræver vedligehold med plejefilm eller som ved aftalens start er påført olie, løbende udsættes for nødvendige beskyttende behandlinger gennem vekselvask, eller forskriftsmæssig rengøring med olieklude eller tilsvarende. Side 19 af 63

20 Det skal bemærkes at polishforsegling som hovedregel ikke accepteres. Der skal derfor i stedet anvendes vaske-plejesystemer med vekselvask. Efter eventuelt gennemførte opskuringer eller 0- stillinger kan der dog anvendes porrefylder inden der opbygges den nødvendige plejefilm for at opnå og fastholde den fastlagte kvalitet. Det kan derfor påregnes, at der for de gulve hvor der pr. 1. januar 2006 er påført polish vil blive rekvireret en 0-stillinger og påføring af plejefilm. Såvel den fastlagte kvalitet som de fastlagte frekvensbestemte aktiviteter skal udføres til højde svarende til at opgaven kan udføres stående på gulvet eller en 2 trins trappestige, og med anvendelse af mulige skaftredskaber (normalt indtil 3 meter). Ekstraopgaver som eksempelvis rengøring over 3 meter, total nedvaskning af lofter/vægge, afvaskning af træværk, tekstilrensning, opskuring med efterfølgende overfladebehandling, oliering med eller uden forudgående mattering eller slibning og lignende rekvireres særskilt med hensyn til omfang og pris Renhedsgradssystemet Alle lokaler kontrolleres som udspunkt på rengøringsdage for eventuel genbesmudsning, og den beskrevne kvalitet for den aftalte renhedsgrad tilvejebringes. Undtaget herfra er arkiver, depoter og andre lignende sekundærlokaler der ikke anvendes dagligt. Disse lokaler kontrolleres én hver anden uge, og den beskrevne kvalitet for aftalt renhedsgrad tilvejebringes. De frekvensbestemte opgaver udføres med de fastlagte hyppigheder. Lokaler som på tegningerne eller lokalefortegnelserne ikke er påført en rengøringskode indgår ikke i opgaveomfanget. Ved konstaterbar besmudsning, skal leverandøren ud fra nedenstående definitioner udføre den nødvendige indsats for at tilvejebringe den efter udfaldskravet fastsatte tilstand/kvalitet. Den opnåede tilstand/kvalitet efter udfaldskravsbeskrivelsen bygger primært på en visuel/subjektiv bedømmelse af alle overflader ved: Almindelig anvendelse af og/eller færdsel i lokalet. Anvendelse af forhøjninger og/eller kropsbuk for bedømmelse af eksempelvis oversiden på høje skabe, under skabe/reoler på lave ben, bag radiatorer og lignende. Hvis der kan være tvivl om, hvorvidt en manglende overholdelse af udfaldskravet skyldes en urenhed eller en permanent beskadigelse eller misfarvning af overflader, anvendes fingermetoden. Bortset fra affaldsbeholdere, pyntegenstande uden ophæng/fastgørelse, flytbart inventar på hjul samt almindelige arbejdsredskaber og lignende (eksempelvis papirkurve, askebægre, potteplanter, bordlamper, telefoner, PC-borde, holder til skriveredskaber), indgår overflader, som kræver flytning af objekter, ikke i bedømmelsesgrundlaget. Side 20 af 63

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere