NETVÆRK NORDVEST 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRK NORDVEST 2015"

Transkript

1 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af

2 FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi for bl.a., hvordan virksomhedsnetværk fremmer vidensamarbejde, kompetenceudvikling og dermed innovation, udvikling og forskning i alle typer virksomheder. Fire gange så mange små og mellemstore virksomheder bliver innovative, når de deltager i netværksaktiviteter. Netværk bidrager også til, at fire gange så mange virksomheder starter samarbejdsprojekter om innovation og forskning med eksterne vidensparter. Det betyder i gennemsnit 9 % højere produktivitet. Med udgangspunkt i den beskrevne strategi er Thy Erhvervsforum i gang med at kortlægge hvilke virksomhedsnetværk der allerede er til stede i Thisted Kommune, samt undersøge hvilket potentiale, der er i forbindelse med oprettelse af nye lokale virksomhedsnetværk. I den forbindelse har Karrierecentret, Aalborg Universitet foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der sigter mod at identificere eksisterende virksomhedsnetværk i Thisted Kommune, redegøre for hvilke erfaringer og udbytte de eksisterende netværk har, hvilke behov der er i forbindelse med opstart af nye virksomhedsnetværk med hjælp fra Thy Erhvervsforum og ikke mindst, hvad der skal til for, at virksomhederne vil indgå i nye og eksisterende virksomhedsnetværk. DATAGRUNDLAG Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til Thy Erhvervsforums medlemmer samt de virksomheder, som modtager nyhedsmail fra Thy Erhvervsforum. 228 ud af 653 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 35. Respondentgrundlaget udgøres primært af mænd (77 %), som er ansat i virksomheder i Thisted (52 %) inden for brancherne Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (23 %), Produktion og fremstilling (industri) (15 %) og Servicevirksomhed (15 %). Karrierecentret præsenterer i denne rapport de mest centrale resultater. KONTAKT OS Hvis I har spørgsmål til rapporten, er I velkomne til at kontakte en af nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Projektleder for Surveyenheden Vivi Fog Wogensen AC-fuldmægtig i Surveyenheden Telefon: (+45) Telefon: (+45) Side 1

3 INDHOLD 1 HOVEDKONKLUSIONER ET SUNDT NETVÆRKSMILJØ ERFARING OG UDBYTTE BEHOV FOR NYE VIRKSOMHEDSNETVÆRK I THISTED KOMMUNE HVAD SKAL DER TIL? PRÆSENTATION AF RESPONDENTERNE OG DE VIRKSOMHEDER, DE ER ANSAT I RESPONDENTEN VIRKSOMHEDEN IDENTIFIKATION AF EKSISTERENDE VIRKSOMHEDSNETVÆRK EKSISTERENDE NETVÆRK ERFARING MED OG UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK ÅRSAGER TIL AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK STRATEGI FOR INDGÅELSE I VIRKSOMHEDSNETVÆRK UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK HVAD FÅR ET NETVÆRK TIL AT FUNGERE? INCITAMENTER FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK ÅRSAGER TIL IKKE AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK HVAD SKAL DER TIL FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK? OVERVEJELSER OM FREMTIDIGE VIRKSOMHEDSNETVÆRK GEOGRAFISK PLACERING AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK BEHOV FOR NYE VIRKSOMHEDSNETVÆRK BETALING FOR INDGÅELSE I VIRKSOMHEDSNETVÆRK AFSLUTTENDE KOMMENTARER DATAGRUNDLAG RESPONDENTFORDELING VIRKSOMHEDERNES GEOGRAFISKE PLACERING BILAG 1 ØVRIGE NETVÆRK BILAG 2 FAKTORER DER GØR, AT NETVÆRK FUNGERER...45 Side 2

4 1 HOVEDKONKLUSIONER 1.1 ET SUNDT NETVÆRKSMILJØ Resultaterne af undersøgelsen blandt medlemmer af Thy Erhvervsforum samt modtagere af Thy Erhvervsforums nyhedsmail, viser et tydeligt billede af, at der i Thisted Kommune er en sund netværkskultur. Kun 18 af de 228 respondenter arbejder i virksomheder, som ikke indgår i et eller flere virksomhedsnetværk. Udfaldet er ikke overraskende, da det primært er ansatte fra virksomheder, der er medlem af Thy Erhvervsforum, som har besvaret spørgeskemaet. Men samtidig indgår 49 % af de, som er medlem i Thy Erhvervsforum, også i andre virksomhedsnetværk. 1.2 ERFARING OG UDBYTTE Jf. ovenstående har størstedelen af respondenterne erfaring med at indgå i virksomhedsnetværk. Meget få virksomheder (28 %) har en strategi for at indgå i virksomhedsnetværk, men til trods for dette beskriver mange respondenter, at den virksomhed, de er ansat i, har haft stort udbytte af at indgå i virksomhedsnetværk. Af former for udbytte kan nævnes: Øget antal opgaver i virksomheden, bedre omsætning, udvidet kundekreds, større synlighed og øget netværk. Respondenternes mening om årsagerne til at indgå i virksomhedsnetværk er ikke entydige, men muligheden for at styrke forretningsudviklingen i egen virksomhed er den årsag, som flest respondenter har fremhævet. Herefter følger blandt andet muligheden for at skabe øget omsætning i virksomheden samt faglig sparring. Flere respondenter giver udtryk for, at den virksomhed, de er ansat i, har foretaget konkrete ændringer på baggrund af udbytte af indgåelsen i virksomhedsnetværk. Der er blandt andet tale om ændringer som nye strategier i virksomheden, mersalg og nye ansatte i virksomheden. 1.3 BEHOV FOR NYE VIRKSOMHEDSNETVÆRK I THISTED KOMMUNE Kun 20 % af respondenterne mener, at der er et behov for opstart af nye virksomhedsnetværk i lokalområdet. Dog svarer tæt på halvdelen af respondenterne, at de ikke ved, om der er behov for nye virksomhedsnetværk, hvilket kan tyde på, at mange er i tvivl om, hvilken betydning nye virksomhedsnetværk kan have for deres virksomhed. Potentielt kunne andelen, der svare ved ikke, være åbne for opstart af nye virksomhedsnetværk. 1.4 HVAD SKAL DER TIL? Som nævnt er det relativt få af de adspurgte respondenter, som arbejder i virksomheder, der ikke indgår i et eller flere virksomhedsnetværk. De, som ikke indgår i virksomhedsnetværk, mener primært, at det, der skal til, for at virksomheden vil overveje at indgå i virksomhedsnetværk, er, at der i netværket skal være mulighed for at opbygge nye faglige relationer, og samtidig skal netværket være et forum, der kan give faglig sparring. Side 3

5 2 PRÆSENTATION AF RESPONDENTERNE OG DE VIRKSOM- HEDER, DE ER ANSAT I For at danne et billede af, hvilke respondenter der har indgivet deres besvarelser, vil der i det følgende blive gennemgået, hvilken type ansatte der har besvaret, hvilken type af branche respondenterne er beskæftiget inden for, samt hvor store virksomheder respondenterne arbejder i. 2.1 RESPONDENTEN Hvad er dit ansættelsesforhold (N=224) Hvad er dit ansættelsesforhold? - Andet, skriv gerne: Regionsrådsmedlem Pensionist Efterløn Ledig med selvstændigt bierhverv inden for juridisk rådgivning Arbejdsløs, under uddannelse med selvstændigt bierhverv Pensionist Ledig m/bierhverv Arbejde formand Direktør Jobsøgende i erhvervspraktik Ledig Arbejdsløs Pensionist Side 4

6 2.2 VIRKSOMHEDEN Hvilke overordnede branchekategorier beskæftiger den virksomhed, du er ansat i, sig primært med? (N=213) Nedenfor ses fordelingen af, hvilke branchekategorier der er repræsenteret i undersøgelsens besvarelser. De tre hyppigst repræsenterede brancher er: Konsulent- og rådgivningsvirksomhed, Produktion og fremstilling (industri) og Servicevirksomhed. Samtidig er der en stor andel, der svarer Anden type. Disse andre typer af branchekategorier er præsenteret på den følgende side. Side 5

7 Hvilke overordnede branchekategorier beskæftiger den virksomhed, du er ansat i, sig primært med? (Sæt gerne flere krydser) - Anden type, angiv venligst hvilken: Advokatvirksomhed A-kasse Auto og industrilakering Behandling Cafeteria En Gros/Fødevarer Energiforsyning og fibernet Engroshandel Fiskeindustri Forsikring Forsyningsvirksomhed Fysioterapi - behandling Fødevareeksport Grossist Handelsvirksomhed - sportsudstyr Jeg kører rundt og bogfører for diverse Kran/hydraulik salg og service til offshore marine og lastbiler Kro Kultur og friluftscenter, som både er stationært og mobilt Nationalpark (med en række forskellige formål) Nationalparker Natur Offentlig service Opfindelser mm. Oversættelse og freelance undervisning Plejesektoren Produkt udvikling Psykologpraksis Revision Revision, regnskab Revision, regnskab og rådgivning Revisionsvirksomhed Rådgivning Salg/butik Shipping og spedition Sikkerhed Skibsfart Skiltefirma Skovbrug Sundhed Sygehus Thisted Kommune, Asylgade 30 Uddannelse Uddannelsesinstitution Udlejning af erhvervsbygninger Undervisning/uddannelse Side 6

8 2.2.2 Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, du er ansat i? (N=212) Langt over halvdelen af respondenterne er ansat i virksomheder med under 50 ansatte. Side 7

9 3 IDENTIFIKATION AF EKSISTERENDE VIRKSOMHEDSNET- VÆRK For at opnå viden om, hvor udbredt anvendelsen af virksomhedsnetværk er, samt hvilke virksomhedsnetværk respondenterne indgår i, vil dette blive gennemgået nedenfor. Afslutningsvis vil der være beskrivelser af de virksomhedsnetværk, der ikke fremgår af listen over allerede kendte virksomhedsnetværk. 3.1 EKSISTERENDE NETVÆRK Indgår den virksomhed, du er ansat i, på nuværende tidspunkt aktivt i et eller flere af følgende virksomhedsnetværk? (N= 211) Da spørgeskemaet er udsendt gennem Thy Erhvervsforum, er det ikke overraskende at hele 73 % svarer, at de indgår i dette netværk. Udover Thy Erhvervsforum er det primært, Dansk Industri, Loger og sociale netværk samt Erfa-netværk, respondenterne indgår i. Side 8

10 3.1.2 Indgår den virksomhed, du er ansat i, på nuværende tidspunkt aktivt i et eller flere af følgende virksomhedsnetværk? - Fordelt på branche Af nedenstående fremgår de allerede kendte virksomhedsnetværk fordelt på brancher. Her ses det, at de brancher, der er hyppigst repræsenteret (Konsulent- og rådgivningsvirksomhed, Produktion og fremstilling (industri) og Servicevirksomhed.), som forventet primært er medlem af Thy Erhvervsforum. Samtidig er over halvdelen af de respondenter, der beskæftiger sig inden for produktion og fremstilling (industri) medlem af Dansk Industri. Respondenterne, som arbejder inden for branchen Konsulent- og rådgivningsvirksomhed, er bredt repræsenteret i de listede virksomhedsnetværk, hvilket også gør sig gældende for respondenterne, der hører under branchekategorien Servicevirksomhed. Side 9

11 3.1.3 Indgår den virksomhed, du er ansat i, på nuværende tidspunkt aktivt i et eller flere af følgende virksomhedsnetværk? - Fordelt på antal ansatte i virksomheden Når aktiviteten i de oplistede virksomhedsnetværk fordeles på virksomhedens størrelse, fremgår det, at der ikke er nogen tydelig forskel på, hvilke virksomhedsnetværk virksomhederne indgår i. Dog er det primært enkeltmandsvirksomhederne, som ikke indgår i nogle af de nævnte virksomhedsnetværk. En forklaring på dette kan være, at man som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed ikke har den fornødne tid til at indgå i virksomhedsnetværk. Dette vil der blive set nærmere på i afsnit 5 Incitamenter for at indgå i virksomhedsnetværk Indgår den virksomhed, du er ansat i, i øvrige netværk med relevans for virksomheden? (N=210) Side 10

12 3.1.5 Indgår den virksomhed, du er ansat i, i øvrige netværk med relevans for virksomheden? - Fordelt på branche Når der igen fokuseres på de hyppigst repræsenterede branchekategorier, fremgår det, at der både inden for kategorien Konsulent- og rådgivningsvirksomhed og Servicevirksomhed er over 50 % af respondenterne, som har svaret, at de indgår i øvrige relevante netværk. Dette gør sig ikke gældende for den sidste branchekategori Produktion og fremstilling (industri), hvor kun 36 % angiver, at de indgår i øvrige netværk. Dette kan skyldes, at de oplistede netværk henvender sig mere til virksomheder inden for branchen Produktion og industri end til de to andre branchekategorier. Side 11

13 3.1.6 Indgår den virksomhed, du er ansat i, i øvrige netværk med relevans for virksomheden? - Fordelt på antal ansatte i virksomheden Af en tabel tidligere i rapporten fremgår det, at primært enkeltmandsvirksomhederne ikke indgår i de nævnte virksomhedsnetværk, men når der spørges ind til, hvorvidt respondenterne indgår i andre virksomhedsnetværk, har det ikke stor betydning, hvilken størrelse virksomheden har. Alle størrelser af virksomheder viser her, en udbredt interesse i at indgå i virksomhedsnetværk, da hele % svarer, at virksomheden indgår i øvrige netværk med relevans for virksomheden. Ud fra dette må det kunne konkluderes, at virksomhederne i Thisted Kommune generelt har stor interesse i at indgå i netværk med relevans for virksomheden, og samtidig tegner der sig et billede af, at de oplistede virksomhedsnetværk primært henvender sig til virksomheder med mere end en ansat Navn og beskrivelse af øvrige netværk I bilag 1, er der mulighed for at læse beskrivelser af de øvrige netværk, som respondenternes indgår i. Det er udelukkende de respondenter, som har tilkendegivet, at den virksomhed de arbejder i, indgår i andre virksomhedsrelevante netværk end de opstillede, der er blevet bedt om at navngive og beskrive de øvrige netværk. Side 12

14 4 ERFARING MED OG UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK Dette afsnit omhandler de virksomheder, som har tilkendegivet, at de indgår i en eller anden form for virksomhedsrelevant netværk. 4.1 ÅRSAGER TIL AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Hvad, mener du, er de primære årsager til, at virksomheden indgår i et virksomhedsnetværk? (N=160) Der tegner sig ikke et klart billede af respondenternes mening om årsagerne til at indgå i virksomhedsnetværk. Muligheden for at styrke forretningsudviklingen i egen virksomhed er det som flest respondenter har fremhævet. Modsat mener få, at muligheden for at fremme nye internationale markeder er en af årsagerne til, at virksomheden indgår i virksomhedsnetværk. Det kan igen skyldes, at der primært er tale om mindre virksomheder, der muligvis ikke har ambitioner om et internationalt marked. Det havde med stor sandsynlighed set anderledes ud, hvis besvarelserne primært var fra ansatte i store virksomheder med over 250 ansatte. Side 13

15 Hvad, mener du, er de primære årsager til, at virksomheden indgår i virksomhedsnetværk? (Sæt gerne flere krydser) - Andre årsager, skriv hvilke: Styrkelse af lokalområdet DI --> for at få adgang til opdateret viden og rådgivning på området, Thy Erhvervsforum --> det er et lokalt erhvervsområde, som vi bør bidrage til, og hvor vi kan hente support, hvis der bliver brug for det Mulighed for at skabe den bedste nationalpark i Danmark i et tæt samarbejde med lokalsamfundet samt de bedste kræfter i øvrigt Inspiration og glæde ved udveksling Sikre markedsføring og fremgang i lokalområdet Styrkelse af lokal tilknytning Personlige relationer og netværk Hjælp til igangsætning af ny virksomhed Interessante nyheder/muligheder for virksomheden Synlighed. Mulighed for hjælp til opstart Projektsamarbejde inden for uddannelsessektoren Side 14

16 4.2 STRATEGI FOR INDGÅELSE I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Har den virksomhed, du er ansat i, efter din mening, en klar strategi for at indgå i et virksomhedsnetværk? (N=166) Kun ca. hver tredje virksomhed, som indgår i et eller flere virksomhedsnetværk, har en klar strategi for dette. Det tyder på, at mange af virksomhederne har valgt at indgå i et eller flere virksomhedsnetværk uden at have en klar strategi for deltagelsen. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at virksomhederne ikke har gjort sig tanker omkring udbyttet af deltagelsen. Respondenterne har netop i spørgsmål angivet, hvilke primære årsager der er til, at virksomheden indgår i virksomhedsnetværk, hvilket vidner om, at virksomhederne har overvejelser omkring det at indgå i virksomhedsnetværk, selvom det ikke er klart defineret i en strategi. Side 15

17 4.2.2 Har den virksomhed, du er ansat i, efter din mening, en klar strategi for at indgå i et virksomhedsnetværk? fordelt på branche Inden for de tre største branchekategorier er der stor forskel på, hvorvidt virksomhederne har en strategi for at indgå i virksomhedsnetværk. Inden for kategorien Konsulent- og rådgivningsvirksomhed har tæt på halvdelen af virksomhederne en strategi, hvorimod kun 19 % inden for Produktion og fremstilling (industri) har en strategi. Ca. en tredjedel af de virksomheder, der hører til branchen Servicevirksomhed, har en strategi for indgåelse i virksomhedsnetværk. Side 16

18 4.2.3 Beskrivelse af strategier i forhold til at indgå i et virksomhedsnetværk Det er udelukkende de virksomheder, der har tilkendegivet, at de har en strategi for at indgå i virksomhedsnetværk, der er blevet bedt om at beskrive den pågældende strategi. Forklar gerne hvilken strategi den virksomhed, du er ansat i, har for at indgå i et virksomhedsnetværk: At finde virksomheder man kan måle sig med og udvikle sig med. At være tæt på danske hhv. europæiske forsknings- og udviklingsaktiviteterne på VE-området. Beskrevet tidligere ift. nationalparken selv som en netværksorganisation. Vi arbejder ud fra devisen om, at få et resultat, der er større end summen af de enkelte dele (2+2=5). Sammen kan vi rigtigt meget mere end hver for sig. Nationalpark Thy breder sig ud over en række interesseområder og brancher og det er vigtigt for os, at give de der har lyst mulighed for at bidrage. Deltagelse i netværk indgår som aktiv del af strategi for synliggørelse af virksomhed i relation til f.eks. rekruttering samt med henblik på etablering af samarbejdsrelationer og vidensdeling der kan understøtte virksomhedens forretningsudvikling Deltagelse i så mange relevante netværk som tiden tillader - da det giver stor værdi for virksomheden - synlighed - afsætning - viden deling - produktudvikling Det er for at skabe mere omsætning. Øge og udbrede kendskabsgraden til virksomheden. Kende flere mennesker Det er vigtigt at vi indgår i tæt samarbejde med øvrige erhvervsfremme i region Nordjylland Det er virksomhedens strategi at deltage i netværk. På nuværende tidspunkt er det besluttet, at deltagelsen er at vise flaget ved enkelte lejligheder, men det langsigtede mål er at være en aktiv deltager. Det forventes at ansatte der melder sig til et netværk, deltager aktivt En del af stillingsbeskrivelserne Et reference netværk for at opbygge en større kendskabsgrad samt udvikle forretningen. Behandler netværk - for at blive den bedste behandler Fastholde og igangsætte nye virksomheder For at få/give viden Fremtiden bliver hårdere på både konkurrencen og servicen. Man må stå tæt sammen. Har altid været med i Netværk også her lokalt har givet en god mening, men siden Havneforum er nedlagt til Thy Erhvervsforum sker der ikke noget lokalt for os mere så vi overvejer at melde os ud. Indgår i relevante fora, bidrager og modtager information specielt ifm. ERFA. Jeg tror på samarbejde - formelt som uformelt Merværdi for virksomheden. Organisationen indgår i netværk, hvorigennem det er muligt at styrke de overordnede rammevilkår for erhvervslivet. Salgsnetværk eller netværk hvorved virksomhed fremstår som synlig i lokalområde Skabe viden i samarbejde med andre og styrke og udvikle samarbejdet med vores netværk. Netværket er bygget op af medlemmer, kunder, mulige kunder og samarbejdspartnere. Som den førende anodisør i Danmark er det vigtigt for os at være fuldt opdateret med nye processer og muligheder og herunder også miljø. Uden faglige netværk kan vi ikke udvikle os Udnytte relevante virksomhedsnetværk til at udbrede kendskabet og tilliden til virksomheden. Udvikling af medarbejdernes kompetencer. Sparring med kolleger Udvikling og kundepleje Ved at indgå i netværk med andre virksomheder og institutioner får vi større kendskab til uddannelsesbehovet i virksomhederne. Vi har valgt at vores plads på markedet skal komme via andre kontakter, da vi har vurderet markedet og fundet det meget svært at sælge rådgivning til private og erhvervs uden salg af produkter men det er for os en kæmpe fordel med denne for form vidensdeling, da vi kan tilbyde en masse værdi for bindeleddet til kunden. Vi skal have et klart output af den investerede tid i netværket. Da vi bor i et yderområde, skal vi altid køre langt, og vi bruger derfor meget tid på møder. Ulempen er at vi på den baggrund nogle gange vælger møder fra. Vi skal være kendt i alle lokale erhvervsrelaterede netværk Vi skal yde for kunne nyde DVS vi medvirke aktivt Vil gerne i dialog med fiskerne Virksomheden har beskrevet i strategien, at målsætningen bl.a. er deltagelse i netværk. Vort mål for vores deltagelse i netværk at have en klar opfattelse af, at vi i forbindelse med deltagelsen både vil modtage men også kunne afgive og dele erfaringer og viden. Side 17

19 Værdi for virksomheden Etisk og moralsk uangribelig Være synlig i det område vi beskæftiger os i, og holde os ajour på de ting som sker i området. 4.3 UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK Beskrivelse af udbyttet ved at deltage i virksomhedsnetværk Det er udelukkende de virksomheder, som har tilkendegivet, at de indgår i en eller anden form for virksomhedsrelevant netværk, der er blevet bedt om at beskrive, hvilket udbytte de får af netværksdeltagelsen. Hvad mener du, at den virksomhed, du er ansat i, får ud af at deltage i virksomhedsnetværk: Bedre kendskab til andre firmaer i området. Bedre kvalitet i ydelserne Den giver større mulighed for at finde samarbejdspartnere og udvikle firmaet. Det kan hjælpe os på vej til at opnå de mål vi, i vores strategiplan, har sat os. Det mest udbytterige er DI-medlemskabet, men jeg vil egentlig ikke betegne det som et netværk i traditionel forstand. Udbyttet af dette medlemskab er åbenbart. En del. Man får efter den indsats, man gør. ERFA. Salg. Synlighed. Erfaring og dermed bedre beslutninger Erfaring og sparring. Erfaringsudveksling Kendskab til andre virksomheder Erfaringsudveksling, øget omsætning Faglig og personlig udvikling og sparring Faglig sparring i det private netværk Faglig sparring og forretningsudvikling Faglig sparring og øget omsætning Faglig sparring, informationer, erfaringer, sammen står vi stærkere f.eks. ved høringer af lovforslag Faglige og personlige relationer Fagligt netværk udenfor kendt forretningsområde, og kan derved drage erfaringer fra andre forretningsområde som måske/måske ikke kan benyttes i kendte arbejdsgange Flere og styrkede relationer såvel som mere værdifuld viden. Forbedrede relationer til omkringliggende erhvervsliv Forretning og personlig udvikling Følge med i udviklingen i området Høre andres erfaringer inden for forskellige områder Fællesskab på tværs at fagområder Først og fremmest gode kontakter. Med disse kan vi opbygge virksomheden mht. kunder, leverandører, sparring osv. Gode kontakter med virksomheder/virksomhedsledere i lokalområdet med muligheder for erfaringsudveksling. Gode kontakter til det lokale erhvervsliv og dermed mulighed for at skabe mere forretning Gode relationer til de lokale virksomheder. Gode relationer og sparringspartnere samt vækst. Hører om hvordan de andre håndterer konkrete udfordringer Indtil videre har vi meldt os ind i Thy Erhvervsforum, så håber vi får en masse ud af det. Inspiration Erfaringsudveksling Hjælp til forskellige typer af opgaver Menneskelighed Kontakter Glæde Professionel sparring Platform Synlighed Humor Side 18

20 Jeg er sikker på at netværk altid giver noget, men pt har jeg rigeligt med andre ting, så tiden tillader det ikke nu. Jeg udvider mine mulige kundekredse, deler erfaring og får råd og vejledning Kendskab og nye kunder Kontakt til andre virksomheder og deres medarbejdere/kompetencer Udvikling af egen organisation gennem samarbejde med andre Nye ideer og erfaringer Forum for personlig og faglig sparring Kontakter til lokale firmaer og dermed opgaver i virksomheden. Personlige relationer og udvikling Kunder Lærer noget af andre og undgår måske at lave same fejl som andre har gjort I forskellige sammenhænge. Mulighed for sparring. Markedsføring - nye kunder Markedsføring, Erfaringsudveksling Masser af informationer, som jeg kan omsætte til operationel sikkerhed. Meromsætning Mulighed for at få sparring om virksomhed i nærområdet. Mulighed for at tilbyde og promovere mine ydelser indenfor netværket. Mulighed for at skabe større kendskab til min virksomhed og dens ydelser. Mulighed for hjælp til opstart Muligheder for at skabe mere salg, primært Måske nye kunder Netværk Netværk, sparring og synlighed Ny viden, nye kunder og større synlighed. Ny viden. Øget netværk på relevant fagligt område. Nye faglige relationer og sparring. Nye opgaver. Nye muligheder for samarbejde og udvikling af nye koncepter/projekter. Primært basis for samarbejdsmuligheder. Primært et lokalt netværk som v i ikke har i forvejen. Føling med de hændelser der sker i lokalområdet Primært input/tanker fra en større kreds af mennesker end der til daglig er knyttet til virksomheden Relationer, synlighed, øget omsætning. Ledelseserfaring Relationer, øget kendskabsgrad, øget mængde af forespørgsler og ordrer. Sammenhold og fælles front omkring afholdelse af messe Skabe bevidsthed i lokalområdet omkring hvilken type virksomhed vi er. Øge muligheden for at tiltrække nye medarbejdere. Som sagt rigtigt meget - vi når meget mere ved at arbejde sammen Sparring Sparring ifm vores vækst strategi, vidensdeling, rådgivning Sparring og erfaringsudveksling Sparring og fyldte ordrebøger Sparring og nye idéer primært Sparring og udvidelse af forretningen Sparring, viden og mulighed for samarbejde om projekter. Netværk med og relationer til vores lokale virksomheder er desuden vigtigt i forhold til at skaffe praktikpladser til vores elever og have fingeren på pulsen i forhold til virksomhedernes behov, og hvor vi som uddannelsesinstitution kan understøtte virksomhedernes udvikling. Stort kontaktnet Giver god mulighed for at følge den lokale udvikling og debat Styrke Større netværk Større og bedre kendskab til brancher, erhverv og innovationsmuligheder. Synlighed Forretningsforbindelser Viden Tilpasningsevnen til markedet forbedres Kendskab til virksomheden øges Forretningsmuligheder udvikles Personlig udvikling af deltagere Netværksdannelse Inspiration Tættere relation til erhvervsliv/virksomheder, og derved bedre forståelse for vilkår. Det styrker mulighederne for at målrette erhvervsudviklingsindsatser. Side 19

21 Tættere tilknytning til virksomheder i området, samt brug af netværkene til at styrke egen virksomhed Udbrede kendskabet og "top og mind" for virksomheden hos lokale virksomheder. Øge medarbejdernes kompetencer via indblik i andre brancher Øge lokale virksomheders aktiviteter til gavn for andre lokale virksomheder (herunder min egen) Udveksling af viden Udvikling af egen virksomhed og udvikling af den by man ligger i VI bliver mere kendt. Giver mere omsætning Sparringspartnere Nye muligheder Vi deltager i 1 salgsnetværk - vores salgschef opnår personlige relationer til ligesindede og får nye input. Der er dog ingen i netværket i samme "branche" som os - desværre. Vi er ikke en virksomhed som de fleste. Vi er en fiskeriforening og har netværk i andre fiskeriforeninger. Vi kan ganske simpelt ikke undvære vore netværk Udbyttet fylder rigtig meget, men er nødvendig i dagens Danmark Vi påvirker beslutninger, indkøbs- og markedsføringsfordele. Tager ansvar for udviklingen det område, vi driver virksomhed i. Viden Viden og indsigt - sikrer den bedste rådgivning Viden og muligheder Vidensdeling omkring lokale eller andre specifikke forhold, sparring med andre ligesindede f.eks. ledere eller specialister, Vidensdeling, samarbejdsrelationer og ensartet forståelse af lovgivning. Virksomhedsnetværk giver både mulighed for faglig sparring med andre selvstændige, personlig udvikling, adgang til nye samarbejdspartnere og ikke mindst mere arbejde. Øget antal opgaver, øget netværk, markedsføring Øget kendskab til vores virksomhed og dermed øget kundetilgang/omsætning, ERFA-udveksling Øget kendskabet til vores virksomhed. Respondenterne angiver ovenfor, hvad de mener, virksomheden, de er ansat i, får ud af at deltage i virksomhedsnetværk. Opsummerende er det fem kvaliteter, der bliver fremhævet flere gange: 1) Faglig sparring 2) Erfaringsudveksling 3) Større netværk på baggrund af nye kontakter til lokale virksomheder 4) Ny viden 5) Øget kendskab til virksomheder nye kunder. Side 20

22 4.3.2 Har virksomhedens deltagelse i virksomhedsnetværk, efter din mening, haft indflydelse på, at virksomheden har foretaget konkrete ændringer? (N=157) En tredjedel af de respondenter, der er ansat i en virksomhed, som indgår i virksomhedsnetværk, mener at deltagelsen har haft indflydelse på konkrete ændringer i virksomheden. Jf er der blandt andet tale om ændringer som: 1) Nye strategier i virksomheden 2) Generel udvikling i virksomheden 3) Mersalg 4) Nye ansatte. Side 21

23 4.3.3 Beskrivelse af hvilke ændringer virksomhederne har foretaget som følge af indgåelse i virksomhedsnetværk Det er udelukkende de virksomheder, som har tilkendegivet, at virksomhedens deltagelse i virksomhedsrelevante netværk har medført konkrete ændringer i virksomheden, der er blevet bedt om at beskrive de konkrete ændringer. Beskriv gerne hvilke ændringer, du mener, at virksomheden har foretaget som følge af indgåelse i virksomhedsnetværk: Ansættelse af personale. Udgivelser af publikationer m.v. Blevet bedre til at tænke på vækststrategien Dette vil jeg gerne vende, da det er en lidt længere dialog. Men værdien i andre virksomheder er for mig meget vigtig. Men en stor ændring er strategien om offentligt at være en del af et netværk, det skader nogle steder, men styrker andre Edb-opgaver Synlighed Effektive arbejdsgange og nærhed til kunden Erhvervsindsatsen justeres og tilpasses løbende de udfordringer og efterspørgsler, erhvervslivet udtrykker. Gode ideer bragt tilbage og brugt Handler mere lokalt Fælles indkøb - bedre bundlinje Fælles markedsføring Har fået strømlinet hele organisationen. Implementering af ny lovgivning på området er sket med større indsigt i lovgrundlaget, fordi det er drøftet og vendt og drejet i netværket før, under og efter implementering Jeg har flyttet det meste af mit kontor virksomhed ud i Cowork. Jeg har fået en platform, hvorfra jeg i højere grad kan realisere mit arbejdsliv. Jeg har mulighed for hver dag at se Vesterhavet. Jeg mener, at fx udviklingen af skolens teknologi/robotcenter udspringer af netværk og dialog med lokale virksomheder om deres behov for kompetenceudvikling, der skal matche virksomhedens udvikling. Markedsføringstiltag Eksponering Bedre indkøbsaftaler Mere konkret styring Mersalg, samt udvikling Nye mærkningsregler på fødevarer Nye strategier Nye holdninger Nye markeder Organisationsændring Ændring af salgsstrategi Kundesegmentering og strukturændring Professionalisering Salgsorientering Strategiske beslutninger Skærpet indsats på visse områder. Strategisk tænkende med klare mål Større fokus på lokal synlighed. Større åbenhed for samarbejde med andre og deraf øget brug og udbytte af eksterne samarbejdspartnere Taget nye faglige udfordringer op. Kvalificeret sig til opgaver. Tegnet overenskomst Lavet strategi Vi er blevet bedre til at sælge os selv. Vi er ekspanderet kraftigt gennem de seneste år Vi er stadig i høj grad en virksomhed under opbygning/udvikling - så der er i den grad mulighed for aktørerne i vores netværk i at være med til at sætte sit præg på udviklingen. Vi har ansat en mand mere i afdelingen, for at dække behovet i erhvervet. Vi har lært flere ting af, bl.a. fabrikslayout, måder at køre lean på m.v. Vi har tilrettet procedure og kommunikation Side 22

24 Ændrede indkøbsvaner, optimeret produktion Ændringerne er operationelle ift. kunder 4.4 HVAD FÅR ET NETVÆRK TIL AT FUNGERE? De tre vigtigste årsager til, at et virksomhedsnetværk fungerer Respondenternes udtalelser om, hvad der skal til, for at et netværk fungerer, har en grad af ensartethed. Der er fem parametre, som fremhæves flere gange: 1) Klar målsætning 2) Engagement fra alle deltagere 3) Ærlighed 4) Høj faglighed 5) Samarbejde. Læs mere om dette i bilag 2. Side 23

25 5 INCITAMENTER FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Dette afsnit omhandler de virksomheder, som (endnu) ikke indgår i nogle former for virksomhedsnetværk. De følgende tabeller er baseret på få besvarelser, hvilket kan begrundes med, at spørgeskemaet primært er udsendt til medlemmer af Thy Erhvervsforum. 5.1 ÅRSAGER TIL IKKE AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Hvad, mener du, er årsagen til at virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk? (N=18) Ovenstående besvarelser vidner om, at der, blandt de virksomheder som ikke indgår i virksomhedsnetværk, eksisterer en generel manglende viden om muligheden for at indgå i virksomhedsnetværk samt kendskab til eksisterende virksomhedsnetværk. Kun en respondent svarer, at virksomheden ikke umiddelbart har behov for at indgå i virksomhedsnetværk. Hvad, mener du, er årsagen til at virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk? (Sæt gerne flere krydser) - Andre årsager, skriv hvilke: Jeg ved ikke, om de deltager i netværk o. lign. Jeg er ansat af Thisted kommune, så jeg formoder, de er med mange steder, ved ikke hvilke Virksomhedsnetværk foregår på ledelsesplan fra vores hovedsæde Side 24

26 5.1.2 Hvad, mener du, er årsagen til at virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk? fordelt på antal ansatte i virksomheden Tidligere i rapporten er det antaget, at enkeltmandsvirksomhederne er de virksomheder, der oftest ikke indgår i virksomhedsnetværk, da det kan være svært at finde den fornødne tid til dette. Ovenstående diagram modbeviser dog denne antagelse, da kun få af respondenterne fra enkeltmandsvirksomhederne svarer, at tiden er en afgørende faktor for, hvorfor virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk. Derimod tyder det på, at det primært er det manglende kendskab til relevante virksomhedsnetværk, der er hindring for at indgå i virksomhedsnetværk. Side 25

27 5.2 HVAD SKAL DER TIL FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK? Hvad, mener du, der skal til for, at virksomheden vil overveje at indgå i et virksomhedsnetværk? (N=18) Igen er der kun en respondent, som svarer at virksomheden ikke har interesse i at indgå i virksomhedsnetværk. De, som har interesse, er primært interesserede i, at der i et eventuelt netværk skal være mulighed for at opbygge nye faglige relationer (56 %), og samtidig skal netværket give faglig sparring til virksomheden (44 %). Ud fra ovenstående besvarelser kan det antages, at 17 ud af de 18 virksomheder, som ikke allerede indgår i virksomhedsnetværk, potentielt ville vælge at indgå i netværk, hvis de blev informeret bedre om muligheden og gevinsten ved deltagelse. Side 26

28 6 OVERVEJELSER OM FREMTIDIGE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Dette afsnit omhandler alle deltagende virksomheder med undtagelse af de, som ikke har interesse i at indgå i virksomhedsnetværk. 6.1 GEOGRAFISK PLACERING AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK Er det efter din mening vigtigst for virksomheden, at et eventuelt virksomhedsnetværk er - 1. prioriteterne: (N=182) Er det efter din mening vigtigst for virksomheden, at et eventuelt virksomhedsnetværk er - 2. prioriteterne: (N=182) Side 27

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere!

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december 2015 Thisted Kommune Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Det er en stor glæde at kunne ønske jer alle tillykke med Kellpo s 20 års jubilæum.

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015.

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015. Notat Danske Fysioterapeuter Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev Dato: 28. oktober 2014 Dette nyhedsbrev er til dig, der driver fysioterapeutisk virksomhed. Her kan du blive klogere på, hvordan dansk økonomi

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere