NETVÆRK NORDVEST 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRK NORDVEST 2015"

Transkript

1 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af

2 FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi for bl.a., hvordan virksomhedsnetværk fremmer vidensamarbejde, kompetenceudvikling og dermed innovation, udvikling og forskning i alle typer virksomheder. Fire gange så mange små og mellemstore virksomheder bliver innovative, når de deltager i netværksaktiviteter. Netværk bidrager også til, at fire gange så mange virksomheder starter samarbejdsprojekter om innovation og forskning med eksterne vidensparter. Det betyder i gennemsnit 9 % højere produktivitet. Med udgangspunkt i den beskrevne strategi er Thy Erhvervsforum i gang med at kortlægge hvilke virksomhedsnetværk der allerede er til stede i Thisted Kommune, samt undersøge hvilket potentiale, der er i forbindelse med oprettelse af nye lokale virksomhedsnetværk. I den forbindelse har Karrierecentret, Aalborg Universitet foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der sigter mod at identificere eksisterende virksomhedsnetværk i Thisted Kommune, redegøre for hvilke erfaringer og udbytte de eksisterende netværk har, hvilke behov der er i forbindelse med opstart af nye virksomhedsnetværk med hjælp fra Thy Erhvervsforum og ikke mindst, hvad der skal til for, at virksomhederne vil indgå i nye og eksisterende virksomhedsnetværk. DATAGRUNDLAG Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til Thy Erhvervsforums medlemmer samt de virksomheder, som modtager nyhedsmail fra Thy Erhvervsforum. 228 ud af 653 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 35. Respondentgrundlaget udgøres primært af mænd (77 %), som er ansat i virksomheder i Thisted (52 %) inden for brancherne Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (23 %), Produktion og fremstilling (industri) (15 %) og Servicevirksomhed (15 %). Karrierecentret præsenterer i denne rapport de mest centrale resultater. KONTAKT OS Hvis I har spørgsmål til rapporten, er I velkomne til at kontakte en af nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Projektleder for Surveyenheden Vivi Fog Wogensen AC-fuldmægtig i Surveyenheden Telefon: (+45) Telefon: (+45) Side 1

3 INDHOLD 1 HOVEDKONKLUSIONER ET SUNDT NETVÆRKSMILJØ ERFARING OG UDBYTTE BEHOV FOR NYE VIRKSOMHEDSNETVÆRK I THISTED KOMMUNE HVAD SKAL DER TIL? PRÆSENTATION AF RESPONDENTERNE OG DE VIRKSOMHEDER, DE ER ANSAT I RESPONDENTEN VIRKSOMHEDEN IDENTIFIKATION AF EKSISTERENDE VIRKSOMHEDSNETVÆRK EKSISTERENDE NETVÆRK ERFARING MED OG UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK ÅRSAGER TIL AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK STRATEGI FOR INDGÅELSE I VIRKSOMHEDSNETVÆRK UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK HVAD FÅR ET NETVÆRK TIL AT FUNGERE? INCITAMENTER FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK ÅRSAGER TIL IKKE AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK HVAD SKAL DER TIL FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK? OVERVEJELSER OM FREMTIDIGE VIRKSOMHEDSNETVÆRK GEOGRAFISK PLACERING AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK BEHOV FOR NYE VIRKSOMHEDSNETVÆRK BETALING FOR INDGÅELSE I VIRKSOMHEDSNETVÆRK AFSLUTTENDE KOMMENTARER DATAGRUNDLAG RESPONDENTFORDELING VIRKSOMHEDERNES GEOGRAFISKE PLACERING BILAG 1 ØVRIGE NETVÆRK BILAG 2 FAKTORER DER GØR, AT NETVÆRK FUNGERER...45 Side 2

4 1 HOVEDKONKLUSIONER 1.1 ET SUNDT NETVÆRKSMILJØ Resultaterne af undersøgelsen blandt medlemmer af Thy Erhvervsforum samt modtagere af Thy Erhvervsforums nyhedsmail, viser et tydeligt billede af, at der i Thisted Kommune er en sund netværkskultur. Kun 18 af de 228 respondenter arbejder i virksomheder, som ikke indgår i et eller flere virksomhedsnetværk. Udfaldet er ikke overraskende, da det primært er ansatte fra virksomheder, der er medlem af Thy Erhvervsforum, som har besvaret spørgeskemaet. Men samtidig indgår 49 % af de, som er medlem i Thy Erhvervsforum, også i andre virksomhedsnetværk. 1.2 ERFARING OG UDBYTTE Jf. ovenstående har størstedelen af respondenterne erfaring med at indgå i virksomhedsnetværk. Meget få virksomheder (28 %) har en strategi for at indgå i virksomhedsnetværk, men til trods for dette beskriver mange respondenter, at den virksomhed, de er ansat i, har haft stort udbytte af at indgå i virksomhedsnetværk. Af former for udbytte kan nævnes: Øget antal opgaver i virksomheden, bedre omsætning, udvidet kundekreds, større synlighed og øget netværk. Respondenternes mening om årsagerne til at indgå i virksomhedsnetværk er ikke entydige, men muligheden for at styrke forretningsudviklingen i egen virksomhed er den årsag, som flest respondenter har fremhævet. Herefter følger blandt andet muligheden for at skabe øget omsætning i virksomheden samt faglig sparring. Flere respondenter giver udtryk for, at den virksomhed, de er ansat i, har foretaget konkrete ændringer på baggrund af udbytte af indgåelsen i virksomhedsnetværk. Der er blandt andet tale om ændringer som nye strategier i virksomheden, mersalg og nye ansatte i virksomheden. 1.3 BEHOV FOR NYE VIRKSOMHEDSNETVÆRK I THISTED KOMMUNE Kun 20 % af respondenterne mener, at der er et behov for opstart af nye virksomhedsnetværk i lokalområdet. Dog svarer tæt på halvdelen af respondenterne, at de ikke ved, om der er behov for nye virksomhedsnetværk, hvilket kan tyde på, at mange er i tvivl om, hvilken betydning nye virksomhedsnetværk kan have for deres virksomhed. Potentielt kunne andelen, der svare ved ikke, være åbne for opstart af nye virksomhedsnetværk. 1.4 HVAD SKAL DER TIL? Som nævnt er det relativt få af de adspurgte respondenter, som arbejder i virksomheder, der ikke indgår i et eller flere virksomhedsnetværk. De, som ikke indgår i virksomhedsnetværk, mener primært, at det, der skal til, for at virksomheden vil overveje at indgå i virksomhedsnetværk, er, at der i netværket skal være mulighed for at opbygge nye faglige relationer, og samtidig skal netværket være et forum, der kan give faglig sparring. Side 3

5 2 PRÆSENTATION AF RESPONDENTERNE OG DE VIRKSOM- HEDER, DE ER ANSAT I For at danne et billede af, hvilke respondenter der har indgivet deres besvarelser, vil der i det følgende blive gennemgået, hvilken type ansatte der har besvaret, hvilken type af branche respondenterne er beskæftiget inden for, samt hvor store virksomheder respondenterne arbejder i. 2.1 RESPONDENTEN Hvad er dit ansættelsesforhold (N=224) Hvad er dit ansættelsesforhold? - Andet, skriv gerne: Regionsrådsmedlem Pensionist Efterløn Ledig med selvstændigt bierhverv inden for juridisk rådgivning Arbejdsløs, under uddannelse med selvstændigt bierhverv Pensionist Ledig m/bierhverv Arbejde formand Direktør Jobsøgende i erhvervspraktik Ledig Arbejdsløs Pensionist Side 4

6 2.2 VIRKSOMHEDEN Hvilke overordnede branchekategorier beskæftiger den virksomhed, du er ansat i, sig primært med? (N=213) Nedenfor ses fordelingen af, hvilke branchekategorier der er repræsenteret i undersøgelsens besvarelser. De tre hyppigst repræsenterede brancher er: Konsulent- og rådgivningsvirksomhed, Produktion og fremstilling (industri) og Servicevirksomhed. Samtidig er der en stor andel, der svarer Anden type. Disse andre typer af branchekategorier er præsenteret på den følgende side. Side 5

7 Hvilke overordnede branchekategorier beskæftiger den virksomhed, du er ansat i, sig primært med? (Sæt gerne flere krydser) - Anden type, angiv venligst hvilken: Advokatvirksomhed A-kasse Auto og industrilakering Behandling Cafeteria En Gros/Fødevarer Energiforsyning og fibernet Engroshandel Fiskeindustri Forsikring Forsyningsvirksomhed Fysioterapi - behandling Fødevareeksport Grossist Handelsvirksomhed - sportsudstyr Jeg kører rundt og bogfører for diverse Kran/hydraulik salg og service til offshore marine og lastbiler Kro Kultur og friluftscenter, som både er stationært og mobilt Nationalpark (med en række forskellige formål) Nationalparker Natur Offentlig service Opfindelser mm. Oversættelse og freelance undervisning Plejesektoren Produkt udvikling Psykologpraksis Revision Revision, regnskab Revision, regnskab og rådgivning Revisionsvirksomhed Rådgivning Salg/butik Shipping og spedition Sikkerhed Skibsfart Skiltefirma Skovbrug Sundhed Sygehus Thisted Kommune, Asylgade 30 Uddannelse Uddannelsesinstitution Udlejning af erhvervsbygninger Undervisning/uddannelse Side 6

8 2.2.2 Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, du er ansat i? (N=212) Langt over halvdelen af respondenterne er ansat i virksomheder med under 50 ansatte. Side 7

9 3 IDENTIFIKATION AF EKSISTERENDE VIRKSOMHEDSNET- VÆRK For at opnå viden om, hvor udbredt anvendelsen af virksomhedsnetværk er, samt hvilke virksomhedsnetværk respondenterne indgår i, vil dette blive gennemgået nedenfor. Afslutningsvis vil der være beskrivelser af de virksomhedsnetværk, der ikke fremgår af listen over allerede kendte virksomhedsnetværk. 3.1 EKSISTERENDE NETVÆRK Indgår den virksomhed, du er ansat i, på nuværende tidspunkt aktivt i et eller flere af følgende virksomhedsnetværk? (N= 211) Da spørgeskemaet er udsendt gennem Thy Erhvervsforum, er det ikke overraskende at hele 73 % svarer, at de indgår i dette netværk. Udover Thy Erhvervsforum er det primært, Dansk Industri, Loger og sociale netværk samt Erfa-netværk, respondenterne indgår i. Side 8

10 3.1.2 Indgår den virksomhed, du er ansat i, på nuværende tidspunkt aktivt i et eller flere af følgende virksomhedsnetværk? - Fordelt på branche Af nedenstående fremgår de allerede kendte virksomhedsnetværk fordelt på brancher. Her ses det, at de brancher, der er hyppigst repræsenteret (Konsulent- og rådgivningsvirksomhed, Produktion og fremstilling (industri) og Servicevirksomhed.), som forventet primært er medlem af Thy Erhvervsforum. Samtidig er over halvdelen af de respondenter, der beskæftiger sig inden for produktion og fremstilling (industri) medlem af Dansk Industri. Respondenterne, som arbejder inden for branchen Konsulent- og rådgivningsvirksomhed, er bredt repræsenteret i de listede virksomhedsnetværk, hvilket også gør sig gældende for respondenterne, der hører under branchekategorien Servicevirksomhed. Side 9

11 3.1.3 Indgår den virksomhed, du er ansat i, på nuværende tidspunkt aktivt i et eller flere af følgende virksomhedsnetværk? - Fordelt på antal ansatte i virksomheden Når aktiviteten i de oplistede virksomhedsnetværk fordeles på virksomhedens størrelse, fremgår det, at der ikke er nogen tydelig forskel på, hvilke virksomhedsnetværk virksomhederne indgår i. Dog er det primært enkeltmandsvirksomhederne, som ikke indgår i nogle af de nævnte virksomhedsnetværk. En forklaring på dette kan være, at man som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed ikke har den fornødne tid til at indgå i virksomhedsnetværk. Dette vil der blive set nærmere på i afsnit 5 Incitamenter for at indgå i virksomhedsnetværk Indgår den virksomhed, du er ansat i, i øvrige netværk med relevans for virksomheden? (N=210) Side 10

12 3.1.5 Indgår den virksomhed, du er ansat i, i øvrige netværk med relevans for virksomheden? - Fordelt på branche Når der igen fokuseres på de hyppigst repræsenterede branchekategorier, fremgår det, at der både inden for kategorien Konsulent- og rådgivningsvirksomhed og Servicevirksomhed er over 50 % af respondenterne, som har svaret, at de indgår i øvrige relevante netværk. Dette gør sig ikke gældende for den sidste branchekategori Produktion og fremstilling (industri), hvor kun 36 % angiver, at de indgår i øvrige netværk. Dette kan skyldes, at de oplistede netværk henvender sig mere til virksomheder inden for branchen Produktion og industri end til de to andre branchekategorier. Side 11

13 3.1.6 Indgår den virksomhed, du er ansat i, i øvrige netværk med relevans for virksomheden? - Fordelt på antal ansatte i virksomheden Af en tabel tidligere i rapporten fremgår det, at primært enkeltmandsvirksomhederne ikke indgår i de nævnte virksomhedsnetværk, men når der spørges ind til, hvorvidt respondenterne indgår i andre virksomhedsnetværk, har det ikke stor betydning, hvilken størrelse virksomheden har. Alle størrelser af virksomheder viser her, en udbredt interesse i at indgå i virksomhedsnetværk, da hele % svarer, at virksomheden indgår i øvrige netværk med relevans for virksomheden. Ud fra dette må det kunne konkluderes, at virksomhederne i Thisted Kommune generelt har stor interesse i at indgå i netværk med relevans for virksomheden, og samtidig tegner der sig et billede af, at de oplistede virksomhedsnetværk primært henvender sig til virksomheder med mere end en ansat Navn og beskrivelse af øvrige netværk I bilag 1, er der mulighed for at læse beskrivelser af de øvrige netværk, som respondenternes indgår i. Det er udelukkende de respondenter, som har tilkendegivet, at den virksomhed de arbejder i, indgår i andre virksomhedsrelevante netværk end de opstillede, der er blevet bedt om at navngive og beskrive de øvrige netværk. Side 12

14 4 ERFARING MED OG UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK Dette afsnit omhandler de virksomheder, som har tilkendegivet, at de indgår i en eller anden form for virksomhedsrelevant netværk. 4.1 ÅRSAGER TIL AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Hvad, mener du, er de primære årsager til, at virksomheden indgår i et virksomhedsnetværk? (N=160) Der tegner sig ikke et klart billede af respondenternes mening om årsagerne til at indgå i virksomhedsnetværk. Muligheden for at styrke forretningsudviklingen i egen virksomhed er det som flest respondenter har fremhævet. Modsat mener få, at muligheden for at fremme nye internationale markeder er en af årsagerne til, at virksomheden indgår i virksomhedsnetværk. Det kan igen skyldes, at der primært er tale om mindre virksomheder, der muligvis ikke har ambitioner om et internationalt marked. Det havde med stor sandsynlighed set anderledes ud, hvis besvarelserne primært var fra ansatte i store virksomheder med over 250 ansatte. Side 13

15 Hvad, mener du, er de primære årsager til, at virksomheden indgår i virksomhedsnetværk? (Sæt gerne flere krydser) - Andre årsager, skriv hvilke: Styrkelse af lokalområdet DI --> for at få adgang til opdateret viden og rådgivning på området, Thy Erhvervsforum --> det er et lokalt erhvervsområde, som vi bør bidrage til, og hvor vi kan hente support, hvis der bliver brug for det Mulighed for at skabe den bedste nationalpark i Danmark i et tæt samarbejde med lokalsamfundet samt de bedste kræfter i øvrigt Inspiration og glæde ved udveksling Sikre markedsføring og fremgang i lokalområdet Styrkelse af lokal tilknytning Personlige relationer og netværk Hjælp til igangsætning af ny virksomhed Interessante nyheder/muligheder for virksomheden Synlighed. Mulighed for hjælp til opstart Projektsamarbejde inden for uddannelsessektoren Side 14

16 4.2 STRATEGI FOR INDGÅELSE I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Har den virksomhed, du er ansat i, efter din mening, en klar strategi for at indgå i et virksomhedsnetværk? (N=166) Kun ca. hver tredje virksomhed, som indgår i et eller flere virksomhedsnetværk, har en klar strategi for dette. Det tyder på, at mange af virksomhederne har valgt at indgå i et eller flere virksomhedsnetværk uden at have en klar strategi for deltagelsen. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at virksomhederne ikke har gjort sig tanker omkring udbyttet af deltagelsen. Respondenterne har netop i spørgsmål angivet, hvilke primære årsager der er til, at virksomheden indgår i virksomhedsnetværk, hvilket vidner om, at virksomhederne har overvejelser omkring det at indgå i virksomhedsnetværk, selvom det ikke er klart defineret i en strategi. Side 15

17 4.2.2 Har den virksomhed, du er ansat i, efter din mening, en klar strategi for at indgå i et virksomhedsnetværk? fordelt på branche Inden for de tre største branchekategorier er der stor forskel på, hvorvidt virksomhederne har en strategi for at indgå i virksomhedsnetværk. Inden for kategorien Konsulent- og rådgivningsvirksomhed har tæt på halvdelen af virksomhederne en strategi, hvorimod kun 19 % inden for Produktion og fremstilling (industri) har en strategi. Ca. en tredjedel af de virksomheder, der hører til branchen Servicevirksomhed, har en strategi for indgåelse i virksomhedsnetværk. Side 16

18 4.2.3 Beskrivelse af strategier i forhold til at indgå i et virksomhedsnetværk Det er udelukkende de virksomheder, der har tilkendegivet, at de har en strategi for at indgå i virksomhedsnetværk, der er blevet bedt om at beskrive den pågældende strategi. Forklar gerne hvilken strategi den virksomhed, du er ansat i, har for at indgå i et virksomhedsnetværk: At finde virksomheder man kan måle sig med og udvikle sig med. At være tæt på danske hhv. europæiske forsknings- og udviklingsaktiviteterne på VE-området. Beskrevet tidligere ift. nationalparken selv som en netværksorganisation. Vi arbejder ud fra devisen om, at få et resultat, der er større end summen af de enkelte dele (2+2=5). Sammen kan vi rigtigt meget mere end hver for sig. Nationalpark Thy breder sig ud over en række interesseområder og brancher og det er vigtigt for os, at give de der har lyst mulighed for at bidrage. Deltagelse i netværk indgår som aktiv del af strategi for synliggørelse af virksomhed i relation til f.eks. rekruttering samt med henblik på etablering af samarbejdsrelationer og vidensdeling der kan understøtte virksomhedens forretningsudvikling Deltagelse i så mange relevante netværk som tiden tillader - da det giver stor værdi for virksomheden - synlighed - afsætning - viden deling - produktudvikling Det er for at skabe mere omsætning. Øge og udbrede kendskabsgraden til virksomheden. Kende flere mennesker Det er vigtigt at vi indgår i tæt samarbejde med øvrige erhvervsfremme i region Nordjylland Det er virksomhedens strategi at deltage i netværk. På nuværende tidspunkt er det besluttet, at deltagelsen er at vise flaget ved enkelte lejligheder, men det langsigtede mål er at være en aktiv deltager. Det forventes at ansatte der melder sig til et netværk, deltager aktivt En del af stillingsbeskrivelserne Et reference netværk for at opbygge en større kendskabsgrad samt udvikle forretningen. Behandler netværk - for at blive den bedste behandler Fastholde og igangsætte nye virksomheder For at få/give viden Fremtiden bliver hårdere på både konkurrencen og servicen. Man må stå tæt sammen. Har altid været med i Netværk også her lokalt har givet en god mening, men siden Havneforum er nedlagt til Thy Erhvervsforum sker der ikke noget lokalt for os mere så vi overvejer at melde os ud. Indgår i relevante fora, bidrager og modtager information specielt ifm. ERFA. Jeg tror på samarbejde - formelt som uformelt Merværdi for virksomheden. Organisationen indgår i netværk, hvorigennem det er muligt at styrke de overordnede rammevilkår for erhvervslivet. Salgsnetværk eller netværk hvorved virksomhed fremstår som synlig i lokalområde Skabe viden i samarbejde med andre og styrke og udvikle samarbejdet med vores netværk. Netværket er bygget op af medlemmer, kunder, mulige kunder og samarbejdspartnere. Som den førende anodisør i Danmark er det vigtigt for os at være fuldt opdateret med nye processer og muligheder og herunder også miljø. Uden faglige netværk kan vi ikke udvikle os Udnytte relevante virksomhedsnetværk til at udbrede kendskabet og tilliden til virksomheden. Udvikling af medarbejdernes kompetencer. Sparring med kolleger Udvikling og kundepleje Ved at indgå i netværk med andre virksomheder og institutioner får vi større kendskab til uddannelsesbehovet i virksomhederne. Vi har valgt at vores plads på markedet skal komme via andre kontakter, da vi har vurderet markedet og fundet det meget svært at sælge rådgivning til private og erhvervs uden salg af produkter men det er for os en kæmpe fordel med denne for form vidensdeling, da vi kan tilbyde en masse værdi for bindeleddet til kunden. Vi skal have et klart output af den investerede tid i netværket. Da vi bor i et yderområde, skal vi altid køre langt, og vi bruger derfor meget tid på møder. Ulempen er at vi på den baggrund nogle gange vælger møder fra. Vi skal være kendt i alle lokale erhvervsrelaterede netværk Vi skal yde for kunne nyde DVS vi medvirke aktivt Vil gerne i dialog med fiskerne Virksomheden har beskrevet i strategien, at målsætningen bl.a. er deltagelse i netværk. Vort mål for vores deltagelse i netværk at have en klar opfattelse af, at vi i forbindelse med deltagelsen både vil modtage men også kunne afgive og dele erfaringer og viden. Side 17

19 Værdi for virksomheden Etisk og moralsk uangribelig Være synlig i det område vi beskæftiger os i, og holde os ajour på de ting som sker i området. 4.3 UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK Beskrivelse af udbyttet ved at deltage i virksomhedsnetværk Det er udelukkende de virksomheder, som har tilkendegivet, at de indgår i en eller anden form for virksomhedsrelevant netværk, der er blevet bedt om at beskrive, hvilket udbytte de får af netværksdeltagelsen. Hvad mener du, at den virksomhed, du er ansat i, får ud af at deltage i virksomhedsnetværk: Bedre kendskab til andre firmaer i området. Bedre kvalitet i ydelserne Den giver større mulighed for at finde samarbejdspartnere og udvikle firmaet. Det kan hjælpe os på vej til at opnå de mål vi, i vores strategiplan, har sat os. Det mest udbytterige er DI-medlemskabet, men jeg vil egentlig ikke betegne det som et netværk i traditionel forstand. Udbyttet af dette medlemskab er åbenbart. En del. Man får efter den indsats, man gør. ERFA. Salg. Synlighed. Erfaring og dermed bedre beslutninger Erfaring og sparring. Erfaringsudveksling Kendskab til andre virksomheder Erfaringsudveksling, øget omsætning Faglig og personlig udvikling og sparring Faglig sparring i det private netværk Faglig sparring og forretningsudvikling Faglig sparring og øget omsætning Faglig sparring, informationer, erfaringer, sammen står vi stærkere f.eks. ved høringer af lovforslag Faglige og personlige relationer Fagligt netværk udenfor kendt forretningsområde, og kan derved drage erfaringer fra andre forretningsområde som måske/måske ikke kan benyttes i kendte arbejdsgange Flere og styrkede relationer såvel som mere værdifuld viden. Forbedrede relationer til omkringliggende erhvervsliv Forretning og personlig udvikling Følge med i udviklingen i området Høre andres erfaringer inden for forskellige områder Fællesskab på tværs at fagområder Først og fremmest gode kontakter. Med disse kan vi opbygge virksomheden mht. kunder, leverandører, sparring osv. Gode kontakter med virksomheder/virksomhedsledere i lokalområdet med muligheder for erfaringsudveksling. Gode kontakter til det lokale erhvervsliv og dermed mulighed for at skabe mere forretning Gode relationer til de lokale virksomheder. Gode relationer og sparringspartnere samt vækst. Hører om hvordan de andre håndterer konkrete udfordringer Indtil videre har vi meldt os ind i Thy Erhvervsforum, så håber vi får en masse ud af det. Inspiration Erfaringsudveksling Hjælp til forskellige typer af opgaver Menneskelighed Kontakter Glæde Professionel sparring Platform Synlighed Humor Side 18

20 Jeg er sikker på at netværk altid giver noget, men pt har jeg rigeligt med andre ting, så tiden tillader det ikke nu. Jeg udvider mine mulige kundekredse, deler erfaring og får råd og vejledning Kendskab og nye kunder Kontakt til andre virksomheder og deres medarbejdere/kompetencer Udvikling af egen organisation gennem samarbejde med andre Nye ideer og erfaringer Forum for personlig og faglig sparring Kontakter til lokale firmaer og dermed opgaver i virksomheden. Personlige relationer og udvikling Kunder Lærer noget af andre og undgår måske at lave same fejl som andre har gjort I forskellige sammenhænge. Mulighed for sparring. Markedsføring - nye kunder Markedsføring, Erfaringsudveksling Masser af informationer, som jeg kan omsætte til operationel sikkerhed. Meromsætning Mulighed for at få sparring om virksomhed i nærområdet. Mulighed for at tilbyde og promovere mine ydelser indenfor netværket. Mulighed for at skabe større kendskab til min virksomhed og dens ydelser. Mulighed for hjælp til opstart Muligheder for at skabe mere salg, primært Måske nye kunder Netværk Netværk, sparring og synlighed Ny viden, nye kunder og større synlighed. Ny viden. Øget netværk på relevant fagligt område. Nye faglige relationer og sparring. Nye opgaver. Nye muligheder for samarbejde og udvikling af nye koncepter/projekter. Primært basis for samarbejdsmuligheder. Primært et lokalt netværk som v i ikke har i forvejen. Føling med de hændelser der sker i lokalområdet Primært input/tanker fra en større kreds af mennesker end der til daglig er knyttet til virksomheden Relationer, synlighed, øget omsætning. Ledelseserfaring Relationer, øget kendskabsgrad, øget mængde af forespørgsler og ordrer. Sammenhold og fælles front omkring afholdelse af messe Skabe bevidsthed i lokalområdet omkring hvilken type virksomhed vi er. Øge muligheden for at tiltrække nye medarbejdere. Som sagt rigtigt meget - vi når meget mere ved at arbejde sammen Sparring Sparring ifm vores vækst strategi, vidensdeling, rådgivning Sparring og erfaringsudveksling Sparring og fyldte ordrebøger Sparring og nye idéer primært Sparring og udvidelse af forretningen Sparring, viden og mulighed for samarbejde om projekter. Netværk med og relationer til vores lokale virksomheder er desuden vigtigt i forhold til at skaffe praktikpladser til vores elever og have fingeren på pulsen i forhold til virksomhedernes behov, og hvor vi som uddannelsesinstitution kan understøtte virksomhedernes udvikling. Stort kontaktnet Giver god mulighed for at følge den lokale udvikling og debat Styrke Større netværk Større og bedre kendskab til brancher, erhverv og innovationsmuligheder. Synlighed Forretningsforbindelser Viden Tilpasningsevnen til markedet forbedres Kendskab til virksomheden øges Forretningsmuligheder udvikles Personlig udvikling af deltagere Netværksdannelse Inspiration Tættere relation til erhvervsliv/virksomheder, og derved bedre forståelse for vilkår. Det styrker mulighederne for at målrette erhvervsudviklingsindsatser. Side 19

21 Tættere tilknytning til virksomheder i området, samt brug af netværkene til at styrke egen virksomhed Udbrede kendskabet og "top og mind" for virksomheden hos lokale virksomheder. Øge medarbejdernes kompetencer via indblik i andre brancher Øge lokale virksomheders aktiviteter til gavn for andre lokale virksomheder (herunder min egen) Udveksling af viden Udvikling af egen virksomhed og udvikling af den by man ligger i VI bliver mere kendt. Giver mere omsætning Sparringspartnere Nye muligheder Vi deltager i 1 salgsnetværk - vores salgschef opnår personlige relationer til ligesindede og får nye input. Der er dog ingen i netværket i samme "branche" som os - desværre. Vi er ikke en virksomhed som de fleste. Vi er en fiskeriforening og har netværk i andre fiskeriforeninger. Vi kan ganske simpelt ikke undvære vore netværk Udbyttet fylder rigtig meget, men er nødvendig i dagens Danmark Vi påvirker beslutninger, indkøbs- og markedsføringsfordele. Tager ansvar for udviklingen det område, vi driver virksomhed i. Viden Viden og indsigt - sikrer den bedste rådgivning Viden og muligheder Vidensdeling omkring lokale eller andre specifikke forhold, sparring med andre ligesindede f.eks. ledere eller specialister, Vidensdeling, samarbejdsrelationer og ensartet forståelse af lovgivning. Virksomhedsnetværk giver både mulighed for faglig sparring med andre selvstændige, personlig udvikling, adgang til nye samarbejdspartnere og ikke mindst mere arbejde. Øget antal opgaver, øget netværk, markedsføring Øget kendskab til vores virksomhed og dermed øget kundetilgang/omsætning, ERFA-udveksling Øget kendskabet til vores virksomhed. Respondenterne angiver ovenfor, hvad de mener, virksomheden, de er ansat i, får ud af at deltage i virksomhedsnetværk. Opsummerende er det fem kvaliteter, der bliver fremhævet flere gange: 1) Faglig sparring 2) Erfaringsudveksling 3) Større netværk på baggrund af nye kontakter til lokale virksomheder 4) Ny viden 5) Øget kendskab til virksomheder nye kunder. Side 20

22 4.3.2 Har virksomhedens deltagelse i virksomhedsnetværk, efter din mening, haft indflydelse på, at virksomheden har foretaget konkrete ændringer? (N=157) En tredjedel af de respondenter, der er ansat i en virksomhed, som indgår i virksomhedsnetværk, mener at deltagelsen har haft indflydelse på konkrete ændringer i virksomheden. Jf er der blandt andet tale om ændringer som: 1) Nye strategier i virksomheden 2) Generel udvikling i virksomheden 3) Mersalg 4) Nye ansatte. Side 21

23 4.3.3 Beskrivelse af hvilke ændringer virksomhederne har foretaget som følge af indgåelse i virksomhedsnetværk Det er udelukkende de virksomheder, som har tilkendegivet, at virksomhedens deltagelse i virksomhedsrelevante netværk har medført konkrete ændringer i virksomheden, der er blevet bedt om at beskrive de konkrete ændringer. Beskriv gerne hvilke ændringer, du mener, at virksomheden har foretaget som følge af indgåelse i virksomhedsnetværk: Ansættelse af personale. Udgivelser af publikationer m.v. Blevet bedre til at tænke på vækststrategien Dette vil jeg gerne vende, da det er en lidt længere dialog. Men værdien i andre virksomheder er for mig meget vigtig. Men en stor ændring er strategien om offentligt at være en del af et netværk, det skader nogle steder, men styrker andre Edb-opgaver Synlighed Effektive arbejdsgange og nærhed til kunden Erhvervsindsatsen justeres og tilpasses løbende de udfordringer og efterspørgsler, erhvervslivet udtrykker. Gode ideer bragt tilbage og brugt Handler mere lokalt Fælles indkøb - bedre bundlinje Fælles markedsføring Har fået strømlinet hele organisationen. Implementering af ny lovgivning på området er sket med større indsigt i lovgrundlaget, fordi det er drøftet og vendt og drejet i netværket før, under og efter implementering Jeg har flyttet det meste af mit kontor virksomhed ud i Cowork. Jeg har fået en platform, hvorfra jeg i højere grad kan realisere mit arbejdsliv. Jeg har mulighed for hver dag at se Vesterhavet. Jeg mener, at fx udviklingen af skolens teknologi/robotcenter udspringer af netværk og dialog med lokale virksomheder om deres behov for kompetenceudvikling, der skal matche virksomhedens udvikling. Markedsføringstiltag Eksponering Bedre indkøbsaftaler Mere konkret styring Mersalg, samt udvikling Nye mærkningsregler på fødevarer Nye strategier Nye holdninger Nye markeder Organisationsændring Ændring af salgsstrategi Kundesegmentering og strukturændring Professionalisering Salgsorientering Strategiske beslutninger Skærpet indsats på visse områder. Strategisk tænkende med klare mål Større fokus på lokal synlighed. Større åbenhed for samarbejde med andre og deraf øget brug og udbytte af eksterne samarbejdspartnere Taget nye faglige udfordringer op. Kvalificeret sig til opgaver. Tegnet overenskomst Lavet strategi Vi er blevet bedre til at sælge os selv. Vi er ekspanderet kraftigt gennem de seneste år Vi er stadig i høj grad en virksomhed under opbygning/udvikling - så der er i den grad mulighed for aktørerne i vores netværk i at være med til at sætte sit præg på udviklingen. Vi har ansat en mand mere i afdelingen, for at dække behovet i erhvervet. Vi har lært flere ting af, bl.a. fabrikslayout, måder at køre lean på m.v. Vi har tilrettet procedure og kommunikation Side 22

24 Ændrede indkøbsvaner, optimeret produktion Ændringerne er operationelle ift. kunder 4.4 HVAD FÅR ET NETVÆRK TIL AT FUNGERE? De tre vigtigste årsager til, at et virksomhedsnetværk fungerer Respondenternes udtalelser om, hvad der skal til, for at et netværk fungerer, har en grad af ensartethed. Der er fem parametre, som fremhæves flere gange: 1) Klar målsætning 2) Engagement fra alle deltagere 3) Ærlighed 4) Høj faglighed 5) Samarbejde. Læs mere om dette i bilag 2. Side 23

25 5 INCITAMENTER FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Dette afsnit omhandler de virksomheder, som (endnu) ikke indgår i nogle former for virksomhedsnetværk. De følgende tabeller er baseret på få besvarelser, hvilket kan begrundes med, at spørgeskemaet primært er udsendt til medlemmer af Thy Erhvervsforum. 5.1 ÅRSAGER TIL IKKE AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Hvad, mener du, er årsagen til at virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk? (N=18) Ovenstående besvarelser vidner om, at der, blandt de virksomheder som ikke indgår i virksomhedsnetværk, eksisterer en generel manglende viden om muligheden for at indgå i virksomhedsnetværk samt kendskab til eksisterende virksomhedsnetværk. Kun en respondent svarer, at virksomheden ikke umiddelbart har behov for at indgå i virksomhedsnetværk. Hvad, mener du, er årsagen til at virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk? (Sæt gerne flere krydser) - Andre årsager, skriv hvilke: Jeg ved ikke, om de deltager i netværk o. lign. Jeg er ansat af Thisted kommune, så jeg formoder, de er med mange steder, ved ikke hvilke Virksomhedsnetværk foregår på ledelsesplan fra vores hovedsæde Side 24

26 5.1.2 Hvad, mener du, er årsagen til at virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk? fordelt på antal ansatte i virksomheden Tidligere i rapporten er det antaget, at enkeltmandsvirksomhederne er de virksomheder, der oftest ikke indgår i virksomhedsnetværk, da det kan være svært at finde den fornødne tid til dette. Ovenstående diagram modbeviser dog denne antagelse, da kun få af respondenterne fra enkeltmandsvirksomhederne svarer, at tiden er en afgørende faktor for, hvorfor virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk. Derimod tyder det på, at det primært er det manglende kendskab til relevante virksomhedsnetværk, der er hindring for at indgå i virksomhedsnetværk. Side 25

27 5.2 HVAD SKAL DER TIL FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK? Hvad, mener du, der skal til for, at virksomheden vil overveje at indgå i et virksomhedsnetværk? (N=18) Igen er der kun en respondent, som svarer at virksomheden ikke har interesse i at indgå i virksomhedsnetværk. De, som har interesse, er primært interesserede i, at der i et eventuelt netværk skal være mulighed for at opbygge nye faglige relationer (56 %), og samtidig skal netværket give faglig sparring til virksomheden (44 %). Ud fra ovenstående besvarelser kan det antages, at 17 ud af de 18 virksomheder, som ikke allerede indgår i virksomhedsnetværk, potentielt ville vælge at indgå i netværk, hvis de blev informeret bedre om muligheden og gevinsten ved deltagelse. Side 26

28 6 OVERVEJELSER OM FREMTIDIGE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Dette afsnit omhandler alle deltagende virksomheder med undtagelse af de, som ikke har interesse i at indgå i virksomhedsnetværk. 6.1 GEOGRAFISK PLACERING AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK Er det efter din mening vigtigst for virksomheden, at et eventuelt virksomhedsnetværk er - 1. prioriteterne: (N=182) Er det efter din mening vigtigst for virksomheden, at et eventuelt virksomhedsnetværk er - 2. prioriteterne: (N=182) Side 27

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015.

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015. Notat Danske Fysioterapeuter Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev Dato: 28. oktober 2014 Dette nyhedsbrev er til dig, der driver fysioterapeutisk virksomhed. Her kan du blive klogere på, hvordan dansk økonomi

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere