NETVÆRK NORDVEST 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRK NORDVEST 2015"

Transkript

1 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af

2 FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi for bl.a., hvordan virksomhedsnetværk fremmer vidensamarbejde, kompetenceudvikling og dermed innovation, udvikling og forskning i alle typer virksomheder. Fire gange så mange små og mellemstore virksomheder bliver innovative, når de deltager i netværksaktiviteter. Netværk bidrager også til, at fire gange så mange virksomheder starter samarbejdsprojekter om innovation og forskning med eksterne vidensparter. Det betyder i gennemsnit 9 % højere produktivitet. Med udgangspunkt i den beskrevne strategi er Thy Erhvervsforum i gang med at kortlægge hvilke virksomhedsnetværk der allerede er til stede i Thisted Kommune, samt undersøge hvilket potentiale, der er i forbindelse med oprettelse af nye lokale virksomhedsnetværk. I den forbindelse har Karrierecentret, Aalborg Universitet foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der sigter mod at identificere eksisterende virksomhedsnetværk i Thisted Kommune, redegøre for hvilke erfaringer og udbytte de eksisterende netværk har, hvilke behov der er i forbindelse med opstart af nye virksomhedsnetværk med hjælp fra Thy Erhvervsforum og ikke mindst, hvad der skal til for, at virksomhederne vil indgå i nye og eksisterende virksomhedsnetværk. DATAGRUNDLAG Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til Thy Erhvervsforums medlemmer samt de virksomheder, som modtager nyhedsmail fra Thy Erhvervsforum. 228 ud af 653 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 35. Respondentgrundlaget udgøres primært af mænd (77 %), som er ansat i virksomheder i Thisted (52 %) inden for brancherne Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (23 %), Produktion og fremstilling (industri) (15 %) og Servicevirksomhed (15 %). Karrierecentret præsenterer i denne rapport de mest centrale resultater. KONTAKT OS Hvis I har spørgsmål til rapporten, er I velkomne til at kontakte en af nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Projektleder for Surveyenheden Vivi Fog Wogensen AC-fuldmægtig i Surveyenheden Telefon: (+45) Telefon: (+45) Side 1

3 INDHOLD 1 HOVEDKONKLUSIONER ET SUNDT NETVÆRKSMILJØ ERFARING OG UDBYTTE BEHOV FOR NYE VIRKSOMHEDSNETVÆRK I THISTED KOMMUNE HVAD SKAL DER TIL? PRÆSENTATION AF RESPONDENTERNE OG DE VIRKSOMHEDER, DE ER ANSAT I RESPONDENTEN VIRKSOMHEDEN IDENTIFIKATION AF EKSISTERENDE VIRKSOMHEDSNETVÆRK EKSISTERENDE NETVÆRK ERFARING MED OG UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK ÅRSAGER TIL AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK STRATEGI FOR INDGÅELSE I VIRKSOMHEDSNETVÆRK UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK HVAD FÅR ET NETVÆRK TIL AT FUNGERE? INCITAMENTER FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK ÅRSAGER TIL IKKE AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK HVAD SKAL DER TIL FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK? OVERVEJELSER OM FREMTIDIGE VIRKSOMHEDSNETVÆRK GEOGRAFISK PLACERING AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK BEHOV FOR NYE VIRKSOMHEDSNETVÆRK BETALING FOR INDGÅELSE I VIRKSOMHEDSNETVÆRK AFSLUTTENDE KOMMENTARER DATAGRUNDLAG RESPONDENTFORDELING VIRKSOMHEDERNES GEOGRAFISKE PLACERING BILAG 1 ØVRIGE NETVÆRK BILAG 2 FAKTORER DER GØR, AT NETVÆRK FUNGERER...45 Side 2

4 1 HOVEDKONKLUSIONER 1.1 ET SUNDT NETVÆRKSMILJØ Resultaterne af undersøgelsen blandt medlemmer af Thy Erhvervsforum samt modtagere af Thy Erhvervsforums nyhedsmail, viser et tydeligt billede af, at der i Thisted Kommune er en sund netværkskultur. Kun 18 af de 228 respondenter arbejder i virksomheder, som ikke indgår i et eller flere virksomhedsnetværk. Udfaldet er ikke overraskende, da det primært er ansatte fra virksomheder, der er medlem af Thy Erhvervsforum, som har besvaret spørgeskemaet. Men samtidig indgår 49 % af de, som er medlem i Thy Erhvervsforum, også i andre virksomhedsnetværk. 1.2 ERFARING OG UDBYTTE Jf. ovenstående har størstedelen af respondenterne erfaring med at indgå i virksomhedsnetværk. Meget få virksomheder (28 %) har en strategi for at indgå i virksomhedsnetværk, men til trods for dette beskriver mange respondenter, at den virksomhed, de er ansat i, har haft stort udbytte af at indgå i virksomhedsnetværk. Af former for udbytte kan nævnes: Øget antal opgaver i virksomheden, bedre omsætning, udvidet kundekreds, større synlighed og øget netværk. Respondenternes mening om årsagerne til at indgå i virksomhedsnetværk er ikke entydige, men muligheden for at styrke forretningsudviklingen i egen virksomhed er den årsag, som flest respondenter har fremhævet. Herefter følger blandt andet muligheden for at skabe øget omsætning i virksomheden samt faglig sparring. Flere respondenter giver udtryk for, at den virksomhed, de er ansat i, har foretaget konkrete ændringer på baggrund af udbytte af indgåelsen i virksomhedsnetværk. Der er blandt andet tale om ændringer som nye strategier i virksomheden, mersalg og nye ansatte i virksomheden. 1.3 BEHOV FOR NYE VIRKSOMHEDSNETVÆRK I THISTED KOMMUNE Kun 20 % af respondenterne mener, at der er et behov for opstart af nye virksomhedsnetværk i lokalområdet. Dog svarer tæt på halvdelen af respondenterne, at de ikke ved, om der er behov for nye virksomhedsnetværk, hvilket kan tyde på, at mange er i tvivl om, hvilken betydning nye virksomhedsnetværk kan have for deres virksomhed. Potentielt kunne andelen, der svare ved ikke, være åbne for opstart af nye virksomhedsnetværk. 1.4 HVAD SKAL DER TIL? Som nævnt er det relativt få af de adspurgte respondenter, som arbejder i virksomheder, der ikke indgår i et eller flere virksomhedsnetværk. De, som ikke indgår i virksomhedsnetværk, mener primært, at det, der skal til, for at virksomheden vil overveje at indgå i virksomhedsnetværk, er, at der i netværket skal være mulighed for at opbygge nye faglige relationer, og samtidig skal netværket være et forum, der kan give faglig sparring. Side 3

5 2 PRÆSENTATION AF RESPONDENTERNE OG DE VIRKSOM- HEDER, DE ER ANSAT I For at danne et billede af, hvilke respondenter der har indgivet deres besvarelser, vil der i det følgende blive gennemgået, hvilken type ansatte der har besvaret, hvilken type af branche respondenterne er beskæftiget inden for, samt hvor store virksomheder respondenterne arbejder i. 2.1 RESPONDENTEN Hvad er dit ansættelsesforhold (N=224) Hvad er dit ansættelsesforhold? - Andet, skriv gerne: Regionsrådsmedlem Pensionist Efterløn Ledig med selvstændigt bierhverv inden for juridisk rådgivning Arbejdsløs, under uddannelse med selvstændigt bierhverv Pensionist Ledig m/bierhverv Arbejde formand Direktør Jobsøgende i erhvervspraktik Ledig Arbejdsløs Pensionist Side 4

6 2.2 VIRKSOMHEDEN Hvilke overordnede branchekategorier beskæftiger den virksomhed, du er ansat i, sig primært med? (N=213) Nedenfor ses fordelingen af, hvilke branchekategorier der er repræsenteret i undersøgelsens besvarelser. De tre hyppigst repræsenterede brancher er: Konsulent- og rådgivningsvirksomhed, Produktion og fremstilling (industri) og Servicevirksomhed. Samtidig er der en stor andel, der svarer Anden type. Disse andre typer af branchekategorier er præsenteret på den følgende side. Side 5

7 Hvilke overordnede branchekategorier beskæftiger den virksomhed, du er ansat i, sig primært med? (Sæt gerne flere krydser) - Anden type, angiv venligst hvilken: Advokatvirksomhed A-kasse Auto og industrilakering Behandling Cafeteria En Gros/Fødevarer Energiforsyning og fibernet Engroshandel Fiskeindustri Forsikring Forsyningsvirksomhed Fysioterapi - behandling Fødevareeksport Grossist Handelsvirksomhed - sportsudstyr Jeg kører rundt og bogfører for diverse Kran/hydraulik salg og service til offshore marine og lastbiler Kro Kultur og friluftscenter, som både er stationært og mobilt Nationalpark (med en række forskellige formål) Nationalparker Natur Offentlig service Opfindelser mm. Oversættelse og freelance undervisning Plejesektoren Produkt udvikling Psykologpraksis Revision Revision, regnskab Revision, regnskab og rådgivning Revisionsvirksomhed Rådgivning Salg/butik Shipping og spedition Sikkerhed Skibsfart Skiltefirma Skovbrug Sundhed Sygehus Thisted Kommune, Asylgade 30 Uddannelse Uddannelsesinstitution Udlejning af erhvervsbygninger Undervisning/uddannelse Side 6

8 2.2.2 Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, du er ansat i? (N=212) Langt over halvdelen af respondenterne er ansat i virksomheder med under 50 ansatte. Side 7

9 3 IDENTIFIKATION AF EKSISTERENDE VIRKSOMHEDSNET- VÆRK For at opnå viden om, hvor udbredt anvendelsen af virksomhedsnetværk er, samt hvilke virksomhedsnetværk respondenterne indgår i, vil dette blive gennemgået nedenfor. Afslutningsvis vil der være beskrivelser af de virksomhedsnetværk, der ikke fremgår af listen over allerede kendte virksomhedsnetværk. 3.1 EKSISTERENDE NETVÆRK Indgår den virksomhed, du er ansat i, på nuværende tidspunkt aktivt i et eller flere af følgende virksomhedsnetværk? (N= 211) Da spørgeskemaet er udsendt gennem Thy Erhvervsforum, er det ikke overraskende at hele 73 % svarer, at de indgår i dette netværk. Udover Thy Erhvervsforum er det primært, Dansk Industri, Loger og sociale netværk samt Erfa-netværk, respondenterne indgår i. Side 8

10 3.1.2 Indgår den virksomhed, du er ansat i, på nuværende tidspunkt aktivt i et eller flere af følgende virksomhedsnetværk? - Fordelt på branche Af nedenstående fremgår de allerede kendte virksomhedsnetværk fordelt på brancher. Her ses det, at de brancher, der er hyppigst repræsenteret (Konsulent- og rådgivningsvirksomhed, Produktion og fremstilling (industri) og Servicevirksomhed.), som forventet primært er medlem af Thy Erhvervsforum. Samtidig er over halvdelen af de respondenter, der beskæftiger sig inden for produktion og fremstilling (industri) medlem af Dansk Industri. Respondenterne, som arbejder inden for branchen Konsulent- og rådgivningsvirksomhed, er bredt repræsenteret i de listede virksomhedsnetværk, hvilket også gør sig gældende for respondenterne, der hører under branchekategorien Servicevirksomhed. Side 9

11 3.1.3 Indgår den virksomhed, du er ansat i, på nuværende tidspunkt aktivt i et eller flere af følgende virksomhedsnetværk? - Fordelt på antal ansatte i virksomheden Når aktiviteten i de oplistede virksomhedsnetværk fordeles på virksomhedens størrelse, fremgår det, at der ikke er nogen tydelig forskel på, hvilke virksomhedsnetværk virksomhederne indgår i. Dog er det primært enkeltmandsvirksomhederne, som ikke indgår i nogle af de nævnte virksomhedsnetværk. En forklaring på dette kan være, at man som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed ikke har den fornødne tid til at indgå i virksomhedsnetværk. Dette vil der blive set nærmere på i afsnit 5 Incitamenter for at indgå i virksomhedsnetværk Indgår den virksomhed, du er ansat i, i øvrige netværk med relevans for virksomheden? (N=210) Side 10

12 3.1.5 Indgår den virksomhed, du er ansat i, i øvrige netværk med relevans for virksomheden? - Fordelt på branche Når der igen fokuseres på de hyppigst repræsenterede branchekategorier, fremgår det, at der både inden for kategorien Konsulent- og rådgivningsvirksomhed og Servicevirksomhed er over 50 % af respondenterne, som har svaret, at de indgår i øvrige relevante netværk. Dette gør sig ikke gældende for den sidste branchekategori Produktion og fremstilling (industri), hvor kun 36 % angiver, at de indgår i øvrige netværk. Dette kan skyldes, at de oplistede netværk henvender sig mere til virksomheder inden for branchen Produktion og industri end til de to andre branchekategorier. Side 11

13 3.1.6 Indgår den virksomhed, du er ansat i, i øvrige netværk med relevans for virksomheden? - Fordelt på antal ansatte i virksomheden Af en tabel tidligere i rapporten fremgår det, at primært enkeltmandsvirksomhederne ikke indgår i de nævnte virksomhedsnetværk, men når der spørges ind til, hvorvidt respondenterne indgår i andre virksomhedsnetværk, har det ikke stor betydning, hvilken størrelse virksomheden har. Alle størrelser af virksomheder viser her, en udbredt interesse i at indgå i virksomhedsnetværk, da hele % svarer, at virksomheden indgår i øvrige netværk med relevans for virksomheden. Ud fra dette må det kunne konkluderes, at virksomhederne i Thisted Kommune generelt har stor interesse i at indgå i netværk med relevans for virksomheden, og samtidig tegner der sig et billede af, at de oplistede virksomhedsnetværk primært henvender sig til virksomheder med mere end en ansat Navn og beskrivelse af øvrige netværk I bilag 1, er der mulighed for at læse beskrivelser af de øvrige netværk, som respondenternes indgår i. Det er udelukkende de respondenter, som har tilkendegivet, at den virksomhed de arbejder i, indgår i andre virksomhedsrelevante netværk end de opstillede, der er blevet bedt om at navngive og beskrive de øvrige netværk. Side 12

14 4 ERFARING MED OG UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK Dette afsnit omhandler de virksomheder, som har tilkendegivet, at de indgår i en eller anden form for virksomhedsrelevant netværk. 4.1 ÅRSAGER TIL AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Hvad, mener du, er de primære årsager til, at virksomheden indgår i et virksomhedsnetværk? (N=160) Der tegner sig ikke et klart billede af respondenternes mening om årsagerne til at indgå i virksomhedsnetværk. Muligheden for at styrke forretningsudviklingen i egen virksomhed er det som flest respondenter har fremhævet. Modsat mener få, at muligheden for at fremme nye internationale markeder er en af årsagerne til, at virksomheden indgår i virksomhedsnetværk. Det kan igen skyldes, at der primært er tale om mindre virksomheder, der muligvis ikke har ambitioner om et internationalt marked. Det havde med stor sandsynlighed set anderledes ud, hvis besvarelserne primært var fra ansatte i store virksomheder med over 250 ansatte. Side 13

15 Hvad, mener du, er de primære årsager til, at virksomheden indgår i virksomhedsnetværk? (Sæt gerne flere krydser) - Andre årsager, skriv hvilke: Styrkelse af lokalområdet DI --> for at få adgang til opdateret viden og rådgivning på området, Thy Erhvervsforum --> det er et lokalt erhvervsområde, som vi bør bidrage til, og hvor vi kan hente support, hvis der bliver brug for det Mulighed for at skabe den bedste nationalpark i Danmark i et tæt samarbejde med lokalsamfundet samt de bedste kræfter i øvrigt Inspiration og glæde ved udveksling Sikre markedsføring og fremgang i lokalområdet Styrkelse af lokal tilknytning Personlige relationer og netværk Hjælp til igangsætning af ny virksomhed Interessante nyheder/muligheder for virksomheden Synlighed. Mulighed for hjælp til opstart Projektsamarbejde inden for uddannelsessektoren Side 14

16 4.2 STRATEGI FOR INDGÅELSE I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Har den virksomhed, du er ansat i, efter din mening, en klar strategi for at indgå i et virksomhedsnetværk? (N=166) Kun ca. hver tredje virksomhed, som indgår i et eller flere virksomhedsnetværk, har en klar strategi for dette. Det tyder på, at mange af virksomhederne har valgt at indgå i et eller flere virksomhedsnetværk uden at have en klar strategi for deltagelsen. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at virksomhederne ikke har gjort sig tanker omkring udbyttet af deltagelsen. Respondenterne har netop i spørgsmål angivet, hvilke primære årsager der er til, at virksomheden indgår i virksomhedsnetværk, hvilket vidner om, at virksomhederne har overvejelser omkring det at indgå i virksomhedsnetværk, selvom det ikke er klart defineret i en strategi. Side 15

17 4.2.2 Har den virksomhed, du er ansat i, efter din mening, en klar strategi for at indgå i et virksomhedsnetværk? fordelt på branche Inden for de tre største branchekategorier er der stor forskel på, hvorvidt virksomhederne har en strategi for at indgå i virksomhedsnetværk. Inden for kategorien Konsulent- og rådgivningsvirksomhed har tæt på halvdelen af virksomhederne en strategi, hvorimod kun 19 % inden for Produktion og fremstilling (industri) har en strategi. Ca. en tredjedel af de virksomheder, der hører til branchen Servicevirksomhed, har en strategi for indgåelse i virksomhedsnetværk. Side 16

18 4.2.3 Beskrivelse af strategier i forhold til at indgå i et virksomhedsnetværk Det er udelukkende de virksomheder, der har tilkendegivet, at de har en strategi for at indgå i virksomhedsnetværk, der er blevet bedt om at beskrive den pågældende strategi. Forklar gerne hvilken strategi den virksomhed, du er ansat i, har for at indgå i et virksomhedsnetværk: At finde virksomheder man kan måle sig med og udvikle sig med. At være tæt på danske hhv. europæiske forsknings- og udviklingsaktiviteterne på VE-området. Beskrevet tidligere ift. nationalparken selv som en netværksorganisation. Vi arbejder ud fra devisen om, at få et resultat, der er større end summen af de enkelte dele (2+2=5). Sammen kan vi rigtigt meget mere end hver for sig. Nationalpark Thy breder sig ud over en række interesseområder og brancher og det er vigtigt for os, at give de der har lyst mulighed for at bidrage. Deltagelse i netværk indgår som aktiv del af strategi for synliggørelse af virksomhed i relation til f.eks. rekruttering samt med henblik på etablering af samarbejdsrelationer og vidensdeling der kan understøtte virksomhedens forretningsudvikling Deltagelse i så mange relevante netværk som tiden tillader - da det giver stor værdi for virksomheden - synlighed - afsætning - viden deling - produktudvikling Det er for at skabe mere omsætning. Øge og udbrede kendskabsgraden til virksomheden. Kende flere mennesker Det er vigtigt at vi indgår i tæt samarbejde med øvrige erhvervsfremme i region Nordjylland Det er virksomhedens strategi at deltage i netværk. På nuværende tidspunkt er det besluttet, at deltagelsen er at vise flaget ved enkelte lejligheder, men det langsigtede mål er at være en aktiv deltager. Det forventes at ansatte der melder sig til et netværk, deltager aktivt En del af stillingsbeskrivelserne Et reference netværk for at opbygge en større kendskabsgrad samt udvikle forretningen. Behandler netværk - for at blive den bedste behandler Fastholde og igangsætte nye virksomheder For at få/give viden Fremtiden bliver hårdere på både konkurrencen og servicen. Man må stå tæt sammen. Har altid været med i Netværk også her lokalt har givet en god mening, men siden Havneforum er nedlagt til Thy Erhvervsforum sker der ikke noget lokalt for os mere så vi overvejer at melde os ud. Indgår i relevante fora, bidrager og modtager information specielt ifm. ERFA. Jeg tror på samarbejde - formelt som uformelt Merværdi for virksomheden. Organisationen indgår i netværk, hvorigennem det er muligt at styrke de overordnede rammevilkår for erhvervslivet. Salgsnetværk eller netværk hvorved virksomhed fremstår som synlig i lokalområde Skabe viden i samarbejde med andre og styrke og udvikle samarbejdet med vores netværk. Netværket er bygget op af medlemmer, kunder, mulige kunder og samarbejdspartnere. Som den førende anodisør i Danmark er det vigtigt for os at være fuldt opdateret med nye processer og muligheder og herunder også miljø. Uden faglige netværk kan vi ikke udvikle os Udnytte relevante virksomhedsnetværk til at udbrede kendskabet og tilliden til virksomheden. Udvikling af medarbejdernes kompetencer. Sparring med kolleger Udvikling og kundepleje Ved at indgå i netværk med andre virksomheder og institutioner får vi større kendskab til uddannelsesbehovet i virksomhederne. Vi har valgt at vores plads på markedet skal komme via andre kontakter, da vi har vurderet markedet og fundet det meget svært at sælge rådgivning til private og erhvervs uden salg af produkter men det er for os en kæmpe fordel med denne for form vidensdeling, da vi kan tilbyde en masse værdi for bindeleddet til kunden. Vi skal have et klart output af den investerede tid i netværket. Da vi bor i et yderområde, skal vi altid køre langt, og vi bruger derfor meget tid på møder. Ulempen er at vi på den baggrund nogle gange vælger møder fra. Vi skal være kendt i alle lokale erhvervsrelaterede netværk Vi skal yde for kunne nyde DVS vi medvirke aktivt Vil gerne i dialog med fiskerne Virksomheden har beskrevet i strategien, at målsætningen bl.a. er deltagelse i netværk. Vort mål for vores deltagelse i netværk at have en klar opfattelse af, at vi i forbindelse med deltagelsen både vil modtage men også kunne afgive og dele erfaringer og viden. Side 17

19 Værdi for virksomheden Etisk og moralsk uangribelig Være synlig i det område vi beskæftiger os i, og holde os ajour på de ting som sker i området. 4.3 UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK Beskrivelse af udbyttet ved at deltage i virksomhedsnetværk Det er udelukkende de virksomheder, som har tilkendegivet, at de indgår i en eller anden form for virksomhedsrelevant netværk, der er blevet bedt om at beskrive, hvilket udbytte de får af netværksdeltagelsen. Hvad mener du, at den virksomhed, du er ansat i, får ud af at deltage i virksomhedsnetværk: Bedre kendskab til andre firmaer i området. Bedre kvalitet i ydelserne Den giver større mulighed for at finde samarbejdspartnere og udvikle firmaet. Det kan hjælpe os på vej til at opnå de mål vi, i vores strategiplan, har sat os. Det mest udbytterige er DI-medlemskabet, men jeg vil egentlig ikke betegne det som et netværk i traditionel forstand. Udbyttet af dette medlemskab er åbenbart. En del. Man får efter den indsats, man gør. ERFA. Salg. Synlighed. Erfaring og dermed bedre beslutninger Erfaring og sparring. Erfaringsudveksling Kendskab til andre virksomheder Erfaringsudveksling, øget omsætning Faglig og personlig udvikling og sparring Faglig sparring i det private netværk Faglig sparring og forretningsudvikling Faglig sparring og øget omsætning Faglig sparring, informationer, erfaringer, sammen står vi stærkere f.eks. ved høringer af lovforslag Faglige og personlige relationer Fagligt netværk udenfor kendt forretningsområde, og kan derved drage erfaringer fra andre forretningsområde som måske/måske ikke kan benyttes i kendte arbejdsgange Flere og styrkede relationer såvel som mere værdifuld viden. Forbedrede relationer til omkringliggende erhvervsliv Forretning og personlig udvikling Følge med i udviklingen i området Høre andres erfaringer inden for forskellige områder Fællesskab på tværs at fagområder Først og fremmest gode kontakter. Med disse kan vi opbygge virksomheden mht. kunder, leverandører, sparring osv. Gode kontakter med virksomheder/virksomhedsledere i lokalområdet med muligheder for erfaringsudveksling. Gode kontakter til det lokale erhvervsliv og dermed mulighed for at skabe mere forretning Gode relationer til de lokale virksomheder. Gode relationer og sparringspartnere samt vækst. Hører om hvordan de andre håndterer konkrete udfordringer Indtil videre har vi meldt os ind i Thy Erhvervsforum, så håber vi får en masse ud af det. Inspiration Erfaringsudveksling Hjælp til forskellige typer af opgaver Menneskelighed Kontakter Glæde Professionel sparring Platform Synlighed Humor Side 18

20 Jeg er sikker på at netværk altid giver noget, men pt har jeg rigeligt med andre ting, så tiden tillader det ikke nu. Jeg udvider mine mulige kundekredse, deler erfaring og får råd og vejledning Kendskab og nye kunder Kontakt til andre virksomheder og deres medarbejdere/kompetencer Udvikling af egen organisation gennem samarbejde med andre Nye ideer og erfaringer Forum for personlig og faglig sparring Kontakter til lokale firmaer og dermed opgaver i virksomheden. Personlige relationer og udvikling Kunder Lærer noget af andre og undgår måske at lave same fejl som andre har gjort I forskellige sammenhænge. Mulighed for sparring. Markedsføring - nye kunder Markedsføring, Erfaringsudveksling Masser af informationer, som jeg kan omsætte til operationel sikkerhed. Meromsætning Mulighed for at få sparring om virksomhed i nærområdet. Mulighed for at tilbyde og promovere mine ydelser indenfor netværket. Mulighed for at skabe større kendskab til min virksomhed og dens ydelser. Mulighed for hjælp til opstart Muligheder for at skabe mere salg, primært Måske nye kunder Netværk Netværk, sparring og synlighed Ny viden, nye kunder og større synlighed. Ny viden. Øget netværk på relevant fagligt område. Nye faglige relationer og sparring. Nye opgaver. Nye muligheder for samarbejde og udvikling af nye koncepter/projekter. Primært basis for samarbejdsmuligheder. Primært et lokalt netværk som v i ikke har i forvejen. Føling med de hændelser der sker i lokalområdet Primært input/tanker fra en større kreds af mennesker end der til daglig er knyttet til virksomheden Relationer, synlighed, øget omsætning. Ledelseserfaring Relationer, øget kendskabsgrad, øget mængde af forespørgsler og ordrer. Sammenhold og fælles front omkring afholdelse af messe Skabe bevidsthed i lokalområdet omkring hvilken type virksomhed vi er. Øge muligheden for at tiltrække nye medarbejdere. Som sagt rigtigt meget - vi når meget mere ved at arbejde sammen Sparring Sparring ifm vores vækst strategi, vidensdeling, rådgivning Sparring og erfaringsudveksling Sparring og fyldte ordrebøger Sparring og nye idéer primært Sparring og udvidelse af forretningen Sparring, viden og mulighed for samarbejde om projekter. Netværk med og relationer til vores lokale virksomheder er desuden vigtigt i forhold til at skaffe praktikpladser til vores elever og have fingeren på pulsen i forhold til virksomhedernes behov, og hvor vi som uddannelsesinstitution kan understøtte virksomhedernes udvikling. Stort kontaktnet Giver god mulighed for at følge den lokale udvikling og debat Styrke Større netværk Større og bedre kendskab til brancher, erhverv og innovationsmuligheder. Synlighed Forretningsforbindelser Viden Tilpasningsevnen til markedet forbedres Kendskab til virksomheden øges Forretningsmuligheder udvikles Personlig udvikling af deltagere Netværksdannelse Inspiration Tættere relation til erhvervsliv/virksomheder, og derved bedre forståelse for vilkår. Det styrker mulighederne for at målrette erhvervsudviklingsindsatser. Side 19

21 Tættere tilknytning til virksomheder i området, samt brug af netværkene til at styrke egen virksomhed Udbrede kendskabet og "top og mind" for virksomheden hos lokale virksomheder. Øge medarbejdernes kompetencer via indblik i andre brancher Øge lokale virksomheders aktiviteter til gavn for andre lokale virksomheder (herunder min egen) Udveksling af viden Udvikling af egen virksomhed og udvikling af den by man ligger i VI bliver mere kendt. Giver mere omsætning Sparringspartnere Nye muligheder Vi deltager i 1 salgsnetværk - vores salgschef opnår personlige relationer til ligesindede og får nye input. Der er dog ingen i netværket i samme "branche" som os - desværre. Vi er ikke en virksomhed som de fleste. Vi er en fiskeriforening og har netværk i andre fiskeriforeninger. Vi kan ganske simpelt ikke undvære vore netværk Udbyttet fylder rigtig meget, men er nødvendig i dagens Danmark Vi påvirker beslutninger, indkøbs- og markedsføringsfordele. Tager ansvar for udviklingen det område, vi driver virksomhed i. Viden Viden og indsigt - sikrer den bedste rådgivning Viden og muligheder Vidensdeling omkring lokale eller andre specifikke forhold, sparring med andre ligesindede f.eks. ledere eller specialister, Vidensdeling, samarbejdsrelationer og ensartet forståelse af lovgivning. Virksomhedsnetværk giver både mulighed for faglig sparring med andre selvstændige, personlig udvikling, adgang til nye samarbejdspartnere og ikke mindst mere arbejde. Øget antal opgaver, øget netværk, markedsføring Øget kendskab til vores virksomhed og dermed øget kundetilgang/omsætning, ERFA-udveksling Øget kendskabet til vores virksomhed. Respondenterne angiver ovenfor, hvad de mener, virksomheden, de er ansat i, får ud af at deltage i virksomhedsnetværk. Opsummerende er det fem kvaliteter, der bliver fremhævet flere gange: 1) Faglig sparring 2) Erfaringsudveksling 3) Større netværk på baggrund af nye kontakter til lokale virksomheder 4) Ny viden 5) Øget kendskab til virksomheder nye kunder. Side 20

22 4.3.2 Har virksomhedens deltagelse i virksomhedsnetværk, efter din mening, haft indflydelse på, at virksomheden har foretaget konkrete ændringer? (N=157) En tredjedel af de respondenter, der er ansat i en virksomhed, som indgår i virksomhedsnetværk, mener at deltagelsen har haft indflydelse på konkrete ændringer i virksomheden. Jf er der blandt andet tale om ændringer som: 1) Nye strategier i virksomheden 2) Generel udvikling i virksomheden 3) Mersalg 4) Nye ansatte. Side 21

23 4.3.3 Beskrivelse af hvilke ændringer virksomhederne har foretaget som følge af indgåelse i virksomhedsnetværk Det er udelukkende de virksomheder, som har tilkendegivet, at virksomhedens deltagelse i virksomhedsrelevante netværk har medført konkrete ændringer i virksomheden, der er blevet bedt om at beskrive de konkrete ændringer. Beskriv gerne hvilke ændringer, du mener, at virksomheden har foretaget som følge af indgåelse i virksomhedsnetværk: Ansættelse af personale. Udgivelser af publikationer m.v. Blevet bedre til at tænke på vækststrategien Dette vil jeg gerne vende, da det er en lidt længere dialog. Men værdien i andre virksomheder er for mig meget vigtig. Men en stor ændring er strategien om offentligt at være en del af et netværk, det skader nogle steder, men styrker andre Edb-opgaver Synlighed Effektive arbejdsgange og nærhed til kunden Erhvervsindsatsen justeres og tilpasses løbende de udfordringer og efterspørgsler, erhvervslivet udtrykker. Gode ideer bragt tilbage og brugt Handler mere lokalt Fælles indkøb - bedre bundlinje Fælles markedsføring Har fået strømlinet hele organisationen. Implementering af ny lovgivning på området er sket med større indsigt i lovgrundlaget, fordi det er drøftet og vendt og drejet i netværket før, under og efter implementering Jeg har flyttet det meste af mit kontor virksomhed ud i Cowork. Jeg har fået en platform, hvorfra jeg i højere grad kan realisere mit arbejdsliv. Jeg har mulighed for hver dag at se Vesterhavet. Jeg mener, at fx udviklingen af skolens teknologi/robotcenter udspringer af netværk og dialog med lokale virksomheder om deres behov for kompetenceudvikling, der skal matche virksomhedens udvikling. Markedsføringstiltag Eksponering Bedre indkøbsaftaler Mere konkret styring Mersalg, samt udvikling Nye mærkningsregler på fødevarer Nye strategier Nye holdninger Nye markeder Organisationsændring Ændring af salgsstrategi Kundesegmentering og strukturændring Professionalisering Salgsorientering Strategiske beslutninger Skærpet indsats på visse områder. Strategisk tænkende med klare mål Større fokus på lokal synlighed. Større åbenhed for samarbejde med andre og deraf øget brug og udbytte af eksterne samarbejdspartnere Taget nye faglige udfordringer op. Kvalificeret sig til opgaver. Tegnet overenskomst Lavet strategi Vi er blevet bedre til at sælge os selv. Vi er ekspanderet kraftigt gennem de seneste år Vi er stadig i høj grad en virksomhed under opbygning/udvikling - så der er i den grad mulighed for aktørerne i vores netværk i at være med til at sætte sit præg på udviklingen. Vi har ansat en mand mere i afdelingen, for at dække behovet i erhvervet. Vi har lært flere ting af, bl.a. fabrikslayout, måder at køre lean på m.v. Vi har tilrettet procedure og kommunikation Side 22

24 Ændrede indkøbsvaner, optimeret produktion Ændringerne er operationelle ift. kunder 4.4 HVAD FÅR ET NETVÆRK TIL AT FUNGERE? De tre vigtigste årsager til, at et virksomhedsnetværk fungerer Respondenternes udtalelser om, hvad der skal til, for at et netværk fungerer, har en grad af ensartethed. Der er fem parametre, som fremhæves flere gange: 1) Klar målsætning 2) Engagement fra alle deltagere 3) Ærlighed 4) Høj faglighed 5) Samarbejde. Læs mere om dette i bilag 2. Side 23

25 5 INCITAMENTER FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Dette afsnit omhandler de virksomheder, som (endnu) ikke indgår i nogle former for virksomhedsnetværk. De følgende tabeller er baseret på få besvarelser, hvilket kan begrundes med, at spørgeskemaet primært er udsendt til medlemmer af Thy Erhvervsforum. 5.1 ÅRSAGER TIL IKKE AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK Hvad, mener du, er årsagen til at virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk? (N=18) Ovenstående besvarelser vidner om, at der, blandt de virksomheder som ikke indgår i virksomhedsnetværk, eksisterer en generel manglende viden om muligheden for at indgå i virksomhedsnetværk samt kendskab til eksisterende virksomhedsnetværk. Kun en respondent svarer, at virksomheden ikke umiddelbart har behov for at indgå i virksomhedsnetværk. Hvad, mener du, er årsagen til at virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk? (Sæt gerne flere krydser) - Andre årsager, skriv hvilke: Jeg ved ikke, om de deltager i netværk o. lign. Jeg er ansat af Thisted kommune, så jeg formoder, de er med mange steder, ved ikke hvilke Virksomhedsnetværk foregår på ledelsesplan fra vores hovedsæde Side 24

26 5.1.2 Hvad, mener du, er årsagen til at virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk? fordelt på antal ansatte i virksomheden Tidligere i rapporten er det antaget, at enkeltmandsvirksomhederne er de virksomheder, der oftest ikke indgår i virksomhedsnetværk, da det kan være svært at finde den fornødne tid til dette. Ovenstående diagram modbeviser dog denne antagelse, da kun få af respondenterne fra enkeltmandsvirksomhederne svarer, at tiden er en afgørende faktor for, hvorfor virksomheden ikke indgår i virksomhedsnetværk. Derimod tyder det på, at det primært er det manglende kendskab til relevante virksomhedsnetværk, der er hindring for at indgå i virksomhedsnetværk. Side 25

27 5.2 HVAD SKAL DER TIL FOR AT INDGÅ I VIRKSOMHEDSNETVÆRK? Hvad, mener du, der skal til for, at virksomheden vil overveje at indgå i et virksomhedsnetværk? (N=18) Igen er der kun en respondent, som svarer at virksomheden ikke har interesse i at indgå i virksomhedsnetværk. De, som har interesse, er primært interesserede i, at der i et eventuelt netværk skal være mulighed for at opbygge nye faglige relationer (56 %), og samtidig skal netværket give faglig sparring til virksomheden (44 %). Ud fra ovenstående besvarelser kan det antages, at 17 ud af de 18 virksomheder, som ikke allerede indgår i virksomhedsnetværk, potentielt ville vælge at indgå i netværk, hvis de blev informeret bedre om muligheden og gevinsten ved deltagelse. Side 26

28 6 OVERVEJELSER OM FREMTIDIGE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Dette afsnit omhandler alle deltagende virksomheder med undtagelse af de, som ikke har interesse i at indgå i virksomhedsnetværk. 6.1 GEOGRAFISK PLACERING AF VIRKSOMHEDSNETVÆRK Er det efter din mening vigtigst for virksomheden, at et eventuelt virksomhedsnetværk er - 1. prioriteterne: (N=182) Er det efter din mening vigtigst for virksomheden, at et eventuelt virksomhedsnetværk er - 2. prioriteterne: (N=182) Side 27

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere