Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen"

Transkript

1 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013

2 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Indhold BAGGRUND FOR KOORDINERING... 2 Koordinering af kommunikation skaber synergi omkring Gudenåen... 2 Præsentation af de tre samarbejdende Gudenå-initiativer... 2 Rollefordeling mellem parterne... 3 Kortlægning af primære interessenter... 4 SAMARBEJDE OM KOMMUNIKATION... 5 Intern kommunikation... 5 Ekstern kommunikation - koordinering af kommunikation... 6 Ekstern kommunikation - fælles kommunikation... 6 BEGREBSAFKLARING, KANALER OG REDSKABER... 7 Nye projekttitler og brug af aa og å... 7 Logoer... 7 Oversættelse... 8 Hjemmesider... 8 Deling af dokumenter Deling af billeder Måling af presseindsats KOLOFON

3 BAGGRUND FOR KOORDINERING Koordinering af kommunikation skaber synergi omkring Gudenåen Denne fælles plan samler aftalerne om koordinering af kommunikationen mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomiteen. Planen er også en værktøjskasse for de tre parters projektledere, idet den samler korte præsentationer af de tre parter til både til intern og ekstern brug, identifikation af de tre parters primære interessenter, begrebsafklaringer og anbefalinger af kommunikationskanaler og redskaber. Denne fælles plan med praktiske aftaler om koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen kan videreudvikles til en kommunikationsstrategi i regi af GudenåSamarbejdet i forbindelse med arbejdet med Gudenå Helhedsplanen. Gudenåkomitéen er initiativtager til GudenåSamarbejdet, som blev etableret i januar I GudenåSamarbejdet samarbejder Gudenåkomitéen med VisitGudenaa, OplevGudenaa og LAG om at udvikle GudenåLandets potentialer inden for natur, kultur og oplevelser og gøre området endnu mere attraktivt for lokale beboere og danske og internationale turister. Dette skal blandt andet ske ved, at GudenåSamarbejdet løbende udarbejder og formidler en fælles Gudenå Helhedsplan. Præsentation af de tre samarbejdende Gudenå-initiativer Herunder præsenteres de tre organisationer i korte og præcise A-tekster, som parternes projektledere og andre kan bruge til præsentation af hinanden og deres samarbejde til nye partnere, leverandører m.fl. Parterne gør hver især en mere dybtgående præsentation tilgængelig for hinanden. Præsentationerne opdateres efter behov, og parterne orienterer løbende hinanden om, hvordan deres organisationer og kommunikation udvikler sig, i de mødefora, som omtales senere. VisitGudenaa er foreningen af turismeorganisationer langs Gudenåen, der driver projektet Gudenåen en strøm af oplevelser, der skal øge mersalg og omsætning i Gudenåkommunerne. Foreningens formål er at udvikle Gudenå-området til en sammenhængende turistdestination med henblik på øget omsætning, beskæftigelse og kapacitetsudnyttelse i de syv Gudenå-kommuner. 2

4 OplevGudenaa er et partnerskabsprojekt mellem Naturstyrelsen, AQUA Akvarium og Dyrepark, VisitGudenaa og Nordea-fonden. Projektets mål er at skabe sammenhængende natur- og kulturformidling langs Gudenåen. At skabe en bæredygtig og sammenhængende rekreativ infrastruktur fra kilde til Fjord. Og at skabe en formidlingsmodel, der kan genbruges i andre danske ådale. Gudenåkomitéen er et samarbejdsforum mellem syv Gudenåkommuner: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers. Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om vandmiljø, sejlads og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. Rollefordeling mellem parterne Gudenåkomitéen Gudenåkomitéens formål er at rådgive kommunerne om vandmiljøindsatser og regulering af den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen. Kommunerne, der er medlemmer af Gudenåkomitéen, repræsenterer dermed de politiske beslutninger og den administrative praksis, der skaber rammerne for udvikling af oplevelser med natur og kultur i GudenåLandet. OplevGudenaa OplevGudenaa har til formål at etablere stier og faciliteter til friluftsliv samt udvikle natur- og kulturformidling og sammenhængende vejvisning langs Gudenåen. OplevGudenaa bygger dermed den rekreative infrastruktur og udvikler den formidling, som muliggør oplevelser med natur og kultur i GudenåLandet. VisitGudenaa Foreningen VisitGudenaa har til formål at udvikle GudenåLandet som et sammenhængende turistområde med en fælles turistmæssig identitet og medvirke til at skabe øget omsætning i turismen omkring Gudenåen. VisitGudenaa er dermed spydspidsen i markedsføringen og udviklingen af oplevelser med natur og kultur i GudenåLandet til turister. 3

5 VisitGudenaa udvikler og markedsfører oplevelser for turister OplevGudenaa bygger rekreativ infrastruktur med lokale partnere Kommunerne i Gudenåkomitéen skaber de politiske og administrative rammer Trekantsdiagrammet skal illustrere rollefordelingen mellem de tre parter i forhold til udvikling af oplevelser i GudenåLandet, der efter januar 2013 hovedsageligt koordineres via GudenåSamarbejdet. Kortlægning af primære interessenter OplevGudenaas interessenter: Lokale borgere, frivillige, græsrødder og foreninger Gudenåkommunernes politikere og embedsmænd LAG er Fondene/sponsorerne Myndigheder Søsterprojekter, der udvikler formidling og rekreativ infrastruktur Andre Gudenå-initiativer VisitGudenaas interessenter: Turisterhverv og følgeerhverv, attraktioner og kulturinstitutioner Gudenåkommunernes politikere og embedsmænd samt Region Midt Andre turistorganisationer som Midtjysk Turisme LAG er Andre Gudenå-initiativer Søsterprojekterne omkring Hærvejen og Limfjorden (mersalgsprojekter) Gudenåkomitéens interessenter: Gudenåkommunernes politikere og embedsmænd Myndigheder Foreninger og LAG er Sejlende, kanoudlejere samt borgere og virksomheder med særlig interesse for Gudenåen Andre Gudenå-initiativer 4

6 SAMARBEJDE OM KOMMUNIKATION I det følgende sammenfattes de tre parters aftaler om, hvordan man koordinerer den interne, eksterne og fælles kommunikation. Intern kommunikation: Aftaler om, hvordan de tre parter orienterer hinanden internt mellem styregrupper og projektledere Ekstern kommunikation koordinering af kommunikation: Aftaler om, hvordan de tre parter deler hinandens information og budskaber via egne kanaler Ekstern kommunikation fælles kommunikation: Aftaler om, hvordan de tre parter kommunikerer som ligeværdige afsendere ved fælles projekter Samarbejdet mellem de tre parter, som siden januar 2013 er foregået i regi af GudenåSamarbejdet, indebærer også en koordinering og deling af koncepter, viden, redskaber med mere. Så vidt muligt og når det skønnes relevant, inddrager parterne hinanden i udviklingen af nye produkter og viden samt stiller resultaterne til rådighed for fællesskabet. Følgende er eksempler på produkter, som er stillet til rådighed for fællesskabet eller skabt i fællesskab og dermed bidrager til den vision om synergi og samarbejde om bæredygtig udvikling, som GudenåSamarbejdet bygger på: VisitGudenaas brandkoncept for Gudenåen som samlet turistdestination OplevGudenaas Registrant for åen fra kilde til fjord, koncept for formidling og faciliteter langs Gudenåen og den mobile platform, oplevgudenaa.dk Det fælles GudenåKort. Et digitalt kort (web-gis), der bygger på OplevGudenaas Registrant, og som skal kunne bruges som både projektudviklings- og formidlingsredskab Intern kommunikation Den interne kommunikation mellem parterne foregår primært som gensidig orientering på styre- og følgegruppeniveau samt i det fortløbende arbejde med fælles projekter i projektledergruppen i GudenåSamarbejdet. GudenåSamarbejdet har et fast punkt på dagsordenen til sine styregruppemøder, hvor de fire parter (inkl. LAG) hver især orienterer om sine initiativer. OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen kan derudover vælge, når det skønnes relevant, at sætte et punkt på komité-, bestyrelses-, styregruppe- og følgegruppemødernes dagsordener. På den måde orienteres der om de andre parters arbejde, evt. ved at de inviteres til at deltage og selv orienterer. 5

7 Ekstern kommunikation - koordinering af kommunikation Den viden, som parterne har om hinandens arbejde via den interne kommunikation, kan udnyttes af projektledergruppen til at koordinere den eksterne kommunikation, via nyhedsbreve, pressemeddelelser, foredrag og andre kanaler, så den målrettes bedst muligt og får den bedst mulige timing og effekt. De tre parter vil uundgåeligt have overlappende kommunikation til den samme fællesmængde af interessenter. F.eks. vil en del personer i løbet af sommeren 2013 have modtaget næsten eller helt enslydende nyheder om StoreGudenaaDag 17. august 2013 i forskellige nyhedsbreve. Ekstern kommunikation - fælles kommunikation Ved fælles projekter, hvor de tre parter er ligeværdige afsendere, som eksempel under GudenåKonferencen 2013, arbejdes der i udgangspunktet ud fra følgende aftale: Som ligeværdige afsendere af et fælles projekt laves indledningsvist aftaler om enslydende præsentation af afsenderne, inklusive logo, som herefter gælder for alle udsendelser om det fælles projekt. Alle udsendelser af tekst, som nyhedsbreve og pressemeddelelser, aftales i projektgruppen (som sammensættes fra konkret projekt til projekt). I udgangspunktet skrives teksterne af den udnævnte projektleder af det konkrete projekt. Teksterne tilrettes og godkendes af projektgruppens deltagere og eventuelt baglandene. Efter fælles aftale udsender parterne enten den samme tekst eller en tekst, hvor nogle afsnit er tilpasset de enkelte parters målgrupper. Under GudenåKonferencen 2013 havde projektgruppen god erfaring med at styre processen ved at lade projektlederen sammenfatte alle beslutninger, opgaver og idéer i ét fælles arbejdsdokument. Arbejdsdokumentet opdateredes løbende af projektlederen, som også havde ansvar for at dele dokumentet løbende i forbindelse med de mange fysiske planlægningsmøder. Arbejdsdokumentets indhold udviklede sig fra en omfattende skitse over idéer til en kort liste over beslutninger og aftaler, altid indledt af en liste over opgaver og deadlines til de enkelte deltagere i projektgruppen. Til slut i processen blev arbejdsdokumentet afløst af mails m opgavelisten og konkrete produkter som trykklart program mm. 6

8 BEGREBSAFKLARING, KANALER OG REDSKABER Nye projekttitler og brug af aa og å De tre parter respekterer hinandens stavemåder af navne på organisationer (f.eks. VisitGudenaa, OplevGudenaa, Gudenåkomitéen) og projekter mm. (f.eks. Grønne GudenaaPartnerskaber), som alene besluttes af parterne/projektejerne selv. I GudenåSamarbejdets projekter, som er fælles projekter, samt andre fælles projekter, er principperne for stavemåder følgende: o I udgangspunktet følges dansk retskrivning og Gudenå staves med å. Å et vil oftest blive erstattet/ oversat til aa i www-adresser og i engelske, tyske og andre oversættelser. o Sammensatte navne på større projekter kan skrives som ét ord, hvor alle de sammentrukne ord staves med stort. Det følger ikke retskrivningen, men får karakter af navnetræk med en genkendelig visuel profil. Eks.: GudenåSamarbejdet, GudenåKonferencen 2013, GudenåKortet og samlebetegnelsen for området/alle kommunerne/ den samlede turistdestination omkring Gudenåen: GudenåLandet. Stavemåde for de væsentligste eksisterende navne Gudenåkomitéen VisitGudenaa OplevGudenaa GudenåSamarbejdet GudenåKonferencen GudenåKortet Gudenå Helhedsplanen Logoer De tre parter respekterer hinandens logoer, hvis udformning alene besluttes af parterne/projektejerne selv. Ved fælles projekter mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa, Gudenåkomitéen bør det mest fremtrædende og gennemgående for modtagerne af kommunikation være projektets navn (f.eks. GudenåKonferencen 2013). Alle parternes logoer fremgår ligeværdigt som afsendere. Hver enkelt part er selv ansvarlig for, at projektlederen/ den kommunikationsansvarlige på fælles projekter i god tid orienteres om logokrav og får tilsendt de rette logoer og tilknyttede logoer på sponsorer mm. i de rette formater. 7

9 De tre parters logoer Oversættelse De tre parter respekterer hinandens valg af oversættelse til fremmedsprog, som alene besluttes af parterne/projektejeren selv. Ved fælles projekter er målgrupperne for projektet/ kommunikationen det afgørende for, om projektlederen vælger, om der skal oversættes og til hvilke sprog. Det anbefales, at generel information til danske og udenlandske interessenter og turister oversættes til engelsk og tysk. Hjemmesider Herunder kortlægges de tre parters eksisterende og planlagte hjemmesider samt hjemmesidernes målgrupper og formål. 8

10 Gudenåkomitéens hjemmesider Gudenåkomitéens hjemmesider er pt. placeret i henholdsvis Silkeborg og Skanderborg kommuners systemer og flyttes ultimo 2013/ primo 2014 til et nyt selvstændigt system. I denne forbindelse opdateres hjemmesidernes tekster, billeder og informationsarkitektur til at blive mere modtagerorienterede. Hjemmesiden præsenterer arbejdet i Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppen blandt andet ved at offentliggøre referater fra møder, myndighedsafgørelser, pressemeddelelser samt videnskabelige rapporter. Hjemmesiden formidler regler for sejlads og for udlejning af kanoer og kajakker samt informerer om Gudenåens vandmiljø, aktuelle vandstand samt initiativer omkring Gudenåen. Målgrupper er lokale og besøgende sejlere samt fartøjsudlejere, lodsejere, borgere, virksomheder, foreninger, presse, kommunale medarbejdere og politikere med interesse i Gudenåen. Det undersøges i forbindelse med flytningen og reetableringen af hjemmesiden om sekretariatet kan få en fast -adresse uafhængig af de skiftende formandskommuner Hjemmesiden informerer om regler og muligheder for sejlads med motorbåd på Gudenåen. På hjemmesiden registrerer motorbådsejere deres båd og betaler registreringsafgift. Målgruppen er motorbådsejere og kommunernes embedsmænd med ansvar for motorbådsregistrering. Hjemmesiden informerer om regler og muligheder for udlejning af kanoer og kajakker på Gudenåen. På hjemmesiden indberetter kanoudlejerne, hvor mange kanoer, de har udlejet. Målgruppen er kanoudlejere og kommunernes embedsmænd med ansvar for sejladsregler og kanokoncessioner. GudenåSamarbejdets hjemmeside er pt. en underside under Gudenåkomitéens hjemmeside. I forbindelse med flytningen og reetableringen af Gudenåkomitéens hjemmeside, etableres der også en ny selvstændig hjemmeside, der skal præsentere GudenåSamarbejdet og formidle Gudenå Helhedsplanen for målgruppen af projektdeltagere, samarbejdspartnere, beslutningstagere, presse og særligt interesserede borgere. Det undersøges, om den nye hjemmeside kan tjene som et miniintranet med login til deling og arkivering af dokumenter internt mellem GudenåSamarbejdets medlemmer (primært sekretariatet/ projektledergruppen). OplevGudenaas hjemmesider underside om OplevGudenaa Her præsenteres projektet, udgivelser, resultater, nyheder og aktiviteter. Dette er en mobil hjemmeside der kan tilgås på både skærm og mobiltelefon. Siden viser på baggrund af kort fra Geodatastyrelsen relevante oplysninger om rekreative faciliteter, oplevelsesmuligheder og natur- og kulturhistorier langs Gudenåen. Siden henter oplysninger fra de nationale datasiloer: UdiNaturen (Naturstyrelsen), VisitDanmark og Historisk Atlas. Siden åbnes i begyndelsen af september

11 VisitGudenaas hjemmesider har tre målgrupper: turisterne, turisterhvervet og pressen, hvilket fremgår af topbjælkens faner. Vigtigste målgruppe er turisterne det er den side, man lander på og den del, der er mest omfattende. Her præsenteres GudenåLandets muligheder og tilbud på dansk, engelsk og tysk. Siden skal i de kommende måneder (efterår 2013) udvikles med udgangspunkt i de valgte målgrupper og præsentation af de nye produkter, der udvikles i Gudenå-projektet. På siden for turisterhvervet samles egne og andres tilbud til erhvervet, som VisitGudenaa mener kan være med til at støtte og fremme GudenåLandets turismeerhverv. VisitGudenaa har endvidere en facebookside, Gudenåen en strøm af oplevelser, der har 990 likes og retter sig mod det danske marked. denne hjemmeside anvendes til information om StoreGudenaaDag den 17. august Her kan man finde oversigter og beskrivelser af de mere end 70 aktiviteter, der blev gennemført på dagen. Deling af dokumenter Til deling af dokumenter kan de tre parter benytte Dropbox.com, indtil en hjemmeside for GudenåSamarbejdet eventuelt giver mulighed for at etablere et mini-intranet. På Dropbox kan man via nettet dele filer og oprette et fælles mappesystem. Man skal dog være opmærksom på, at dokumenterne på Dropbox.com juridisk set er at betragte som Dropbox ejendom. Dropbox.com kan derfor ikke benyttes til arkivering af fortrolige eller personfølsomme oplysninger, og man bør etablere en back up-mappe i sit eget system, så man kan genskabe eventuelle tabte data. Ved brug af Dropbox.com anbefales de tre parter indledningsvist at aftale en ønsket mappestruktur og kun dele dokumenter i programmer, som alle kan bruge f.eks. Excel-, Word- og pdf-filer. Deling af billeder Tilsammen har de tre parter adgang til en meget stor mængde billeder af Gudenåen og aktiviteter, der relaterer sig til Gudenåen. For nuværende er det dog ikke muligt at lave en fælles billeddatabase, da det tidskrævende arbejde med oprettelse og administration af billeddatabasen kræver en centralt placeret billedredaktør. Billedredaktøren er nødvendig på grund af de mange ophavsretlige krav, der gælder billedbrug, og fordi brug af billeder bør koordineres, så ét billede for eksempel ikke bruges på forsiden af to foldere med hver deres budskab eller afsender. Derfor anbefales det, at de tre parter fortsat deler billeder med hinanden, men for hvert udlån sikrer, at der ikke er utilsigtede overlap eller brud på rettigheder. Ligeledes anbefales det at prioritere nyoptagelser af fotos til nye hjemmesider. Dermed kan man sikre sig en pulje af fotos, der ophavsretligt tilhører hjemmesideejeren samt overholder alle krav omkring personer på fotos og samtidig ligger i forlængelse af hjemmesidens visuelle profil og dækker hele den geografi eller det budskab, som hjemmesiden handler om. 10

12 Måling af presseindsats Det anbefales, at parterne undersøger muligheden for at abonnere på en medieovervågningstjeneste med det formål at kunne: måle effekten af parternes presseindsats. Derved kan den fremtidige indsats optimeres og der kan afrapporteres på projekters gennemslagskraft i pressen til projektejere, fonde, sponsorer og andre interessenter agere proaktivt i forhold til pressen og reagere hurtigt i forhold til relevant presseomtale vise Gudenå-relaterede nyheder på egne hjemmesider 11

13 KOLOFON Den fælles kommunikationsplan til koordinering af kommunikation mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomitéen er udarbejdet i september 2013 af parterne og med konsulentbistand af VisitSkanderborg, der har bidraget med facilitering af processen, udarbejdelse af udkast til det endelige aftalepapir samt kommunikationsfaglige analyser og anbefalinger. 12

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Interessentanalyse. VisitGudenaaen. April 2015. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111

Interessentanalyse. VisitGudenaaen. April 2015. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111 Interessentanalyse VisitGudenaaen April 2015 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indholdsfortegnelse 1 Gudenåen som vækstkatalysator...

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær.

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. 9. august 2013 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 7. juni 2013 Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. Dagsorden: 1.

Læs mere

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1 GudenåSamarbejdet 25. november 2014 Styregruppemøde 21. november 2014 Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, kl. 9-14 inkl. frokost og rundvisning i udstillingen OplevGudenaa på AQUA

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Gudenåens udvikling 2012-2014 - resultater af fællesskaber. Version 2.0 december 2014

Gudenåens udvikling 2012-2014 - resultater af fællesskaber. Version 2.0 december 2014 Gudenåens udvikling 2012-2014 - resultater af fællesskaber Version 2.0 december 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 OplevGudenaa baggrund og idé med projektet 4 VisitGudenaa 5 Brandstory 5 Gudenåkomitéen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden:

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013 Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Udkast. Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Udkast. Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Udkast Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Limfjordsrådet...

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Formålet med denne kommunikationsstrategi og plan er at skitsere rammerne for Rudersdal Kommunes kommunikation

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

1. HVEM 2. HVAD 3. HVOR 4. EFFEKT 5. HVORNÅR Hvem er målgruppen? Medie, kommunikationskanal

1. HVEM 2. HVAD 3. HVOR 4. EFFEKT 5. HVORNÅR Hvem er målgruppen? Medie, kommunikationskanal Vejledning om krav til kommunikationsarbejde Informer om jeres projekt! 1. Indledning EU-Kommissionen tillægger kommunikationsarbejdet i Interreg-projekter høj prioritet. Ved hjælp af kommunikationsarbejde

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

INTRODUKTION. Mit navn er Carsten Rømming Sørensen. Projektleder i Limfjordsrådets sekretariat

INTRODUKTION. Mit navn er Carsten Rømming Sørensen. Projektleder i Limfjordsrådets sekretariat INTRODUKTION Mit navn er Carsten Rømming Sørensen Projektleder i Limfjordsrådets sekretariat Arbejder med projektet Havørred Limfjorden - Og så er jeg tosset med at fiske LIMFJORDSSEKRETARIATETS OPGAVER

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat

Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat Tirsdag 13. maj 2014 kl. 15.00-17.30 på Viborg Rådhus Formål GudenåSamarbejdet er i færd med at udarbejde en Gudenå Helhedsplan, som blandt

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere