Bb Plus. MicroVue Bb Plus EIA Opsummering OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bb Plus. MicroVue Bb Plus EIA Opsummering OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN"

Transkript

1 Bb Plus Et immunoassay til kvantitering af Bb fragmentet af Factor B, en indikator for aktivering af den Alternative komplementvej, i humant plasma og serum MicroVue Bb Plus EIA Opsummering Reagenser, standarder, kontroller og prøve forberedelse Fortynd Wash buffer Concentrate 1:20 med destilleret vand Rekonstituer hver standard og kontrol med 1,0 ml af Hydrating Reagent (lad stå 15 minutter og miks forsigtig inden brug) Fortynd plasma prøver 1:10 med Complement Speciment (f.eks. 50 µl µl) (Sættes til brøndene indenfor 30 minutter) Fortynd serum prøver 1:20 med Complement Speciment (f.eks. 25 µl µl) (Sættes til brøndene indenfor 30 minutter) Analyseprocedure Tilsæt 300 µl vaskeopløsning i hver brønd Inkubér 1 minut ved C Vask x2 med vaskebuffer (tør pladen) Afsæt 100 µl af Complement Speciment (blank), Standarder, kontroller og prøver til brøndene Inkubér 30 ± 1 minut ved C Tilsæt 50 µl Konjugat Inkubér 30 ± 1 minut ved C Tilsæt 100 µl Substrat Opløsning Inkubér 15 ± 1 minut ved C Tilsæt 100 µl Stop Opløsning Vask x5 med vaskebuffer (Inkubér første vask 1 minut) Vask x5 med vaskebuffer (Inkubér første vask 1 minut) Aflæs Optical Density (OD) ved 450 nm. Analyser resultaterne ved hjælp af en lineær kurve. (y = mx +b) iu ANVENDELSES OMRÅDE The MicroVue Bb Plus Enzym Immunoassay Kit bestemmer mængden af komplement fragmentet Bb, et aktiverings fragment af Factor B fra den alternative komplementvej, i human plasma eller serum. Aflæsning af Bb i human plasma eller serum giver dokumentation for at den alternative vej er involveret. Aflæsning af den aktiverede alternative vej hjælper til diagnosticering af flere nyre sygdomme f.eks kronisk glomerulonephritis, lupus nephritis så vel som flere hud sygdomme f.eks dermititis herpetiformis og pemphigus vulgaris. Andre sygdomme hvor aktivering af den alternative komplementvej er observeret inkludere rheumatoid arthritis, sickle cell anemia og gram-negative bacterielle infektioner. OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN Den alternative komplement vej giver naturlig beskyttelse mod mikrobielle agens ved fravær af specifikke antistoffer. 1-5 Aktivering af denne komplement vej kan udløses af mange substanser inklusiv mikrobielle polysaccharider eller lipider, gramnegative bakteriel lipopolysaccharider og overflade determinanter præsenteret på visse vira, parasitter, viral inficerede mammalian celler og cancer celler. I autoimmune sygdomme kan aktivering af den alternative komplement kaskade bidrage direkte til vævs ødelæggelse. En central vigtig reaktion der sker under aktivering af den alternative vej er konvertering af 93 Kd Factor B zymogen til et aktivt proteolytisk enzym. Dette sker i to step. Under første reaktion former Factor B et magnesium-afhængig kompleks med C3(H20) eller C3b. 4 C3(H20),B komplekset formes kun i væske-fase mens C3b,B komplekset kan dannes enten i væske-fase eller på en overflade. 1-4 Factor B, som er tilstede i C3(H20),B eller C3b,B komplekset, bliver kløvet til Ba (33 Kd) og Bb (60 Kd) fragmenter i det andet step ved hjælp af enzymet Faktor D i den alternative vej. 1-4 Det deraf følgende C3b,Bb bimolekylære kompleks er C3 konvertase enzym i den alternative aktiverings vej. Bb subunit er den katalytiske aktive del af komplekset som er i stand til at kløve C3 til C3a og C3b fragmenter. 1-4,6 De øvrige C3b fragmenter der er produceret på denne måde kan danne C3b,Bb,C3b trimolekylær kompleks som er C5 konvertase enzym fra den alternative vej. Denne C5 konvertase er i stand til at kløve C5 til C5a og C5b fragmenter. 1-4,6 C3 og C5 konvertaser fra den alternative aktiveringsvej kan stabiliseres af Factor P (også kaldet Properdin) en komponent fra den alternative vej der normalt er til stedet i humant plasma eller serum, 1-4 eller af C3 nephritic factor, et autoantistof der produceres i nogle patienter der oplever omfattende aktivering af den alternative vej. 5 C3 og C5 konvertaser fra den alternative vej kan adskilles og derved inaktiveres ved spontan henfald 7 eller ved binding af Factor H eller Complement Receptor 1 (CR1). 4,8 Bb fragmentet, der er adskilt fra hver convertase beholder nogen biologisk aktivitet, f.eks. tilbageholdelse af funktionel hæmolytisk aktivitet, 4,9 evnen til at inducere macrophag-udspredelse 10 og plasminogen aktivering. 11 Selvom den alternative aktiveringsvej menes at foregå primært ved fravær af specifikt antistof, opstår mange situationer, i hvilken den alternative aktiveringsvej vil ske som et resultat af aktivering af den klassiske aktiveringsvej. For eksempel kan immunkomplekser der er til stede i patienter med autoimmune sygdomme udløse den klassiske aktiveringsvej med det resultat at der 1307DA03 (2011/09)

2 produceres C3b fragmenters. Som beskrevet herover er disse C3b molekyler i stand til at binde Factor B og initierer kløvning til Ba og Bb fragmenter. Således kan den alternative aktiveringsvej optræde i antistof medieret autoimmune tilstande og kan bidrage signifikant til forstærket komplement aktivering og deraf følgende vævs destruktion. Ved aflæsning af Factor B kløvnings produkter i prøver udtaget på sygdomstidspunktet, kan man estimere omfanget af den alternative aktiveringsvej. MicroVue Bb Plus EIA giver en simple, hurtig, ikke-radioaktiv, høj specifik og kvantitativ procedure til aflæsning af Factor B aktivering. Det er ideelt til undersøgelse af rolle eller status af den alternative komplement aktiveringsvej i adskillig forskning, klinisk baggrund og for monitorering af generering af Bb i vitro. PROCEDURE PRINCIP MicroVue Bb Plus Enzym Immunoassay til kvantitering af Bb i human serum, plasma eller andre prøver er en tretrins procedure der anvender (1) en microassay plade coatet med et musse monoclonalt antistof der binder specifik til human Bb, (2) et HRP-konjugeret murint anti-human Bb, og (3) et kromogent substrat. I første step tilsættes Standarder, Kontroller og prøvemateriale til brøndene præcoatede med et specifikt anti-bb monoclonalt antistof. Bb, men ikke Factor B eller andre komplement aktiverings produkter der er til stede i Standarder, Kontroller eller prøver, vil binde sig til det immobiliserede anti-bb monoclonalt antistof. Efter inkubation fjerner et vaskestep ubundet materiale. I andet step tilsættes horseradish peroxidase (HRP)- konjugeret murint anti-bb antistof til hver brønd. Det enzym konjugerede anti-bb binder til Bb bundet i brøndene. Efter inkubation fjernes overskydende ubundet konjugat ved en vaskeprocedure. I tredje step tilsættes et farvet enzym substrat til hver brønd. Det bundne HRP-konjugat reagerer med substratet og danner en blå farve. Efter inkubation stoppes enzym reaktionen kemisk, farven skifter til gul og farve intensiteten aflæses spektrofotometrisk ved 450 nm. Farve intensiteten er proportional med koncentrationen af Bb tilstede i prøverne, Standarder og Kontroller. MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER 96 Assay for Bb fragment af Factor B MicroVue Bb Plus Enzym Immunoassay kit indeholder følgende: A B C D E Bb Plus Standarder Del A9948 A ml hver (frysetørret) hver indeholder en kendt koncentration af Bb i human serum fortyndet i PBS, protein stabilisatorer, 0,035 % ProClin 300 L Bb Plus Lav Kontroller Del A ml (frysetørret) Indeholder en kendt koncentration af Bb i human serum fortyndet i PBS, protein stabilisatorer, 0,035 % ProClin 300 H Bb Plus Høje Kontroller Del A ml (frysetørret) Indeholder en kendt koncentration af Bb i human serum fortyndet i PBS, protein stabilisatorer, 0,035 % ProClin 300 Microassay Plade Del A x 8 brønde 12 otte-brønde strips coatet med et oprenset monoclonalt muse- antistof specifik for human Bb i en folie pose der kan genlukkes Stopopløsning Del A ml Indeholder 1N Syre-Hydrochloric 20X Wash Solution Koncentrat Del A ml Hver indeholder phosphat bufferet saltvand (PBS), 1,0 % Tween- 20, og 0,035 % ProClin 300 Complement Speciment Diluent Del A ml Indeholder PBS, 0.05% Tween-20, 2,5 % protein stabilisatorer, 0,035 % ProClin 300 TMB Substrat Del ml Indeholder 3,3, 5,5 tetramethylbenzidine (TMB) og Hydrogen Peroxide (H 2O 2) Bb Plus Konjugat Del A ml Indeholder horseradish peroxidase-konjugeret murin antihuman Bb opslemmet i HRP stabiliseret buffer med konserveringsmiddel Hydreringsreagens Del A ml Indeholder 0,035 % ProClin 300 Tween 20 er et registreret varemærke af ICI Americas Ic. ProClni er et registreret varemærke af Rohm og Haas Company. NØDVENDIGE MATERIALER DER IKKE MEDFØLGER Timer (60 minutter interval) Lommeregner eller anden databehandlings metode til validering af assay Ren ubrugt microassay plade og/eller test rør og racks Beholder til vaskebuffer fortynding Vaske bowle eller anden immunoassay vaske system Justerbar multikanel pipette (8 eller 12 kanaler) eller repetér mikropipette (valgfri) Rene pipetter, 1 ml, 5 ml, og 10 ml Mikropipette og pipette tips Reader der er I stand til at aflæse optisk densitet (OD) mellem 0,0 og 2,0 Ionbyttet eller destilleret vand ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDS REGLER 1. Til I Vitro Diagnostik. 2. Brug af Heparin plasma i dette assay kan give forkerte resultater. 3. Blodprøver skal behandles som potentielt infektiøse. Følg generelle sikkerhedsregler når dette kit eller patientprøver håndteres. 4. Bær passende beskyttelse i form af kittel, handsker og øjne/ansigts beskyttelse når indholdet i kittet anvendes. 5. Bortskaf beholdere og ubrugtindhold i overensstemmelse med nationale og lokale regulativer. 6. Anvend de medfølgende materialer som en samlet enhed og anvend dem inden udløbsdatoen, der er indikeret på pakkemærkaten. 1307DA03 (2011/09) 2

3 7. Opbevar kit reagenserne som anvist. 8. Anvend ikke coatede strips hvis posen er itu. 9. Bunden af brøndene må ikke skrabes eller røres når der tilsættes eller opsuges væsker fra microassay brøndene. 10. Brug af inkubationstid eller temperatur forskellig fra de angivne kan give forkerte resultater. 11. Mikroassay brøndene må ikke tørre ud når proceduren er startet. 12. Brug ikke en brønd til mere end én test 13. Multikanal pipette eller repeter pipette anbefales for at sikre rettidig inkubationstider. 14. For fejlfri aflæsning skal prøver og standarder placeres korrekt Afpipeter omhyggeligt og anvend kun kalibreret udstyr. 15. Korrekt venepunktur og opbevaring af blodprøver er essentiel for korrekte resultater (se PRØVE INDSAMLING OG PRÆPARATION, side 4). 16. Undgå mikrobiel eller kryds-kontamiation af prøver, reagenser eller materiale. Ukorrekte resultater kan ses ved kontaminering. 17. Hver donor enhed der er anvendt til fremstilling af standarder og kontrol sera blev testet med en FDA godkendt metode for tilstedeværelse af antistof mod human immundefekt virus, (HIV 1 og 2) og hepatitis C virus, såvel som for hepatitis B surface antigen og fundet negativ (ikke gentagen reaktiv). Eftersom ingen testmetode kan give fuldstændig garanti for fravær af smittefarlige stoffer, skal disse reagenser behandles efter biosikkerhedsniveau 2 som anbefalet for alle potentielt smittefarlige humane serum-eller blodprøver i Centers for Disease Control/National Institutes of Health s vejledning Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, ProClin 300 anvendes som konserveringsmiddel. Utilsigtet kontakt med eller indtagelse af buffer eller reagenser indeholdende ProClin kan forårsage irritation af hud, øjne eller mund. Anvend GLP til at reducere eksponering. Søg læge hvis du oplever symptomer. 19. Substrat koncentrat er lysfølsomt. Undgå forlænget udsættelse for stærkt eller direkte lys. Opbevar reagenser mørkt når de ikke anvendes. 20. For at undgå aerosol dannelse under vask anvendes et apparat til opsugning i en beholder med husholdnings klor. 21. Varme-inaktiveret, hyperlipemic eller kontamineret prøve kan give ukorrekte resultater. REAGENS FORBEREDELSE Bring alle reagenser og materialer op til C før brug. Efter at have udtaget de nødvendige reagenser og materialer returneres de ubrugte varer til korrekt opbevaringstemperatur (se OPBEVARING). Coatede Strips Beregn antallet af strips, der er nødvendig. Udtag det valgte antal strips. Sæt de strips, der skal bruges i plade rammen. Læg de ubrugte strips tilbage i opbevaringsposen, forsegl posen og opbevar den ved 2-8 C. Vaskeopløsning Fremstil vaskeopløsning til vask af brøndene ved at fortynde 50 ml af 20X Wash Solution koncentrat op til en brugsfortynding på i alt 1 liter med destilleret eller ionbyttet vand. Miks grundigt før brug. Vaskeopløsningen er stabil i 30 dage når den opbevares i en ren beholder ved 2-8 C. Hvis der opstår urenheder smides reagenset ud. Bb Plus Standard og kontrol rekonstitution Tilsæt 1,0 ml. af Hydrating Reagens til hver standard glas (A-E) samt til den lave kontrol og den høje kontrol. Lad de opløste glas stå i mindst 15 minutter ved stuetemperatur. Miks grundigt. Undgå at danne skum eller bobler, når du mikser. Rekonstituerede standarder og kontroller er stabile i 30 dage når de opbevares ved 2-8 C. Prøve fortynding Forsigtig: Alle prøver bør behandles som potentiel infektiøs. Anvend ikke varme-inaktiverede eller kontaminerede prøver. Det anbefales at fortynde plasma prøver 1:10 i Specimen Diluent inden brug af MicroVue Bb Plus Enzym Immunoassay. Det anbefales at fortynde serum prøver 1:20 i Specimen Diluent. Når prøverne er fortyndet, skal de tilsættes brøndene indenfor 30 minutter. Gem eller genbrug ikke fortyndede prøver. Eventuel overskydende fortyndet materiale skal kastes bort. Prøver med høje værdier af komplement aktivering kan kræve højere fortynding end de angivne. Tilsætning af fortyndet prøve til microtiterbrøndene En af to metoder kan anvendes ved tilsætning af fortyndede prøver, standarder, kontroller og buffer til brøndene (se Step 3 af ANALYSEPROCEDURE). Ved et lille antal prøver der skal testes kan fortyndede prøver og andre reagenser tilsættes direkte til deres respektive brønde med en mikropipette (100 μl/brønd). For et lille eller stort antal prøver, specielt et stort antal, anbefaler vi at bruge en multikanel pipette ved tilsætning af prøver. (En multi-kanel pipette kan også bekvemt anvendes til tilsætning af konjugat, substrat og stop reagens). For at tilsætte standarder, kontroller og fortyndet prøvemateriale til brøndene så hurtigt som muligt, kan kopi plade procedure anvendes. I stedet for at tilsætte 100 μl af hver standard, kontrol eller fortyndet prøve til de antistofcoatede brønde individuelt, kan μl af hver opløsning opdryppes i individuelle brønde i en blank plade (medfølger ikke) der korrespondere den endelige EIA plade. Når alle blandingerne, der ønskes testet, er dryppet op i de respektive brønde i den blanke plade, kan man hurtigt overføre 100 μl fra hver blank brønd til de antistof-coatede brønde med en multikanel pipette. For at undgå muligheden for kryds- kontaminering skal pipette spidser skiftes hver gang man har overført en række. OPBEVARING Det uåbne kit opbevares ved 2-8 C. Efter åbning skal 20X Wash Solution koncentrat og Hydrating Reagent opbevares ved 2-25 C. Alle reagenser skal opnå stuetemperatur (15-25 C) før brug. Placer alle ubrugte microassay strips i opbevaringsposen; luk posen og opbevar ved 2-8 C. 1307DA03 (2011/09) 3

4 INDIKTIONER PÅ USTABILITET ELLER FORRINGELSE AF REAGENSER Uklarhed i Wash Solution indikerer en ødelæggelse af dette reagens. Hvis dette se bør væsken kasseres. PRØVE INDSAMLING OG PRÆPARATION Håndtering og bortskaffelse af alle prøver i henhold til universale sikkerhedsprocedure. Korrekt prøvetagning og opbevaring af materiale er essentiel idet Factor Bb er følsom for proteolyse i forkert udtaget og opbevaret materiale. På grund af komplement aktivering der sker under koagulation vil Bb koncentrationen i normale humane serum prøver være højere end dem fra EDTA plasma prøver. Bb niveauet i EDTA plasma kan derfor repræsenterer et mere akkurat mål for in vivo koncentrationerne. Serum eller EDTA plasma prøver bør tages aseptisk ved standard teknik. Prøverne bør testes straks eller opbevares ved 4 C eller på is indtil de analyseres. Dog bør denne kort tids opbevaring på is ikke overstige 4 timer. For længere opbevaring skal serum eller plasma fryses ved -70 C eller derunder indenfor 2 timer efter prøven er taget. Tø frosne ( -70 C) prøver hurtigt i et 37 C vandbad indtil prøven netop er tøet. Overfør straks optøede prøver til is (for maksimalt 4 timer) for at forhindre komplement aktivering før fortynding. Efterlad ikke prøver ved 37 C. Tø ikke prøver ved stuetemperatur eller 4 C da det kan føre til komplement aktivering. Frosne prøver skal testes så hurtigt som muligt efter optøning. Gentagne frysninger og optøninger anbefales ikke. Hvis prøverne skal gen-fryses for yderligere analyse, anbefaler Quidel at fryse flere aliquot af prøven for at forhindre gentagne fryse/tø forløb ANALYSEPROCEDURE Læs hele brugsanvisningen inden opstart af assayet. Se ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER og REAGENS FORBEREDELSE. 1. Registrer brøndenes positioner sammenholdt med de blanke brønde, alle prøver, standarder og kontroller så vel som lot numre fra glassenes mærkater. Marker et hjørne af pladen ad hensyn til retningen. 2. Forbered microassay stripsne som følger: a. Tilsæt ca. 300 μl wash solution til hver brønd ved hjælp af enten en sprøjteflaske eller en automatiseret plade vasker. b. Inkubér brøndene I 1 minut ved C. c. c. Opsug indholdet fra hver brønd. d. Tilsæt ca. 300 μl Wash Solution til hver brønd. e. Opsug indholdet fra hver brønd. f. Gentag step d-e yderligere én gang for at opnå 3x vask. g. Vend pladen på hovedet og bank hårdt på absorberende papir for at fjerne tiloversblevet væske. 3. Tilsæt 100 μl Specimen Diluent, Rekonstituerede standarder, kontroller eller fortyndet prøve til de respektive brønde. 4. Inkubér ved C i 30 ± 1 minut. 5. Vask brøndene 5 gange efter følgende procedure: a. Opsug indholdet fra hver brønd. b. Tilsæt ca. 300 μl Vaskeopløsning til hver brønd ved hjælp af en sprøjteflaske eller automatisk vasker. c. Inkubér brøndene i 1 minut ved C. d. Opsug indholdet fra hver brønd. e. Tilsæt ca. 300 μl vaskeopløsning til hver brønd. f. Opsug indholdet fra hver brønd. g. Gentag step e-f yderligere 3 gange. h. Efter 5 vask vendes pladen på hovedet. Bank solidt på absorberende papir for at fjerne tiloversblevet væske. 6. Dispenser 50 μl af Bb konjugat til hver vasket brønd inklusiv de(n) blank(e) brønd(e) ved hjælp af en multikanal pipette eller en repetér pipette. 7. Inkubér stripsne ved C i 30 ± 1 minut. 8. Vask brøndene efter 30-minutters inkubation (step 7), som beskrevet under ASSAY PROCEDURE, step Straks efter vaskeproceduren dispenseres 100 μl TMB Substrate Solution til hver brønd inklusiv de(n) blanke. 10. Inkubér stripsne ved C i 15 ± 1 minut. 11. Tilsæt 100 μl Stop Solution til hver brønd for at stoppe enzym reaktionen. Stop Solution skal tilsættes brøndene i samme rækkefølge som Substrate Solution blev tilsat. 12. Bank forsigtigt pladen på bordpladen for at fordele farveudviklingen helt og jævnt. 13. Aflæs absorbans ved 450 nm for hver brønd indenfor en time efter tilsætning af Stop Solution (step 11), og anvend de(n) blanke som korrektion i overensstemmelse med det anvendte spectrofotometriske system. 14. Bortskaf overskydende fortyndede prøver, kontroller, substrat og de brugte strips (se ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDS REGLER). KVALITETS KONTROL Analyse certifikatet, der er inkluderet i dette kit, er lot specifik og skal anvendes til at verificere at resultater opnået i laboratoriet er tilsvarende dem Quidel Corporation har opnået. De opgivne Optisk Densitet (OD) værdier er kun tiltænkt som guidelines. De opnåede resultater i laboratoriet kan adskille sig herfra. Kvalitetskontrol intervaller er opgivet. Kontrolværdierne er tiltænkt til verificering af prøve resultater og validering af kurven. Hvert laboratorium bør etablere egne parametre for acceptable grænseværdier. Hvis kontrol værdierne IKKE er indenfor laboratoriets acceptable grænser, bør test resultaterne betragtes som tvivlsomme og prøverne bør gentages. TOLKNING AF RESULTATER Brug af standardkurve Standardkurven for Bb EIA er skabt ved at anvende den blanke A 450 værdi subtraheret fra hver standard værdi (på y aksen) og den fastsatte koncentration for hver standard (på x aksen). Efter lineær regression må den generede standardkurve opfylde valideringskravene (se herunder). De fleste computere og lommeregnere er i stand til at udføre disse kalkulationer. 1307DA03 (2011/09) 4

5 Alternativt kan dataene afbilledes manuelt og værdierne (μg/ml) af testprøverne aflæses direkte fra den bedstegnet linje af standardkurven. Et eksempel på en typisk standardkurve er vist i figur 1. Figur 1: Repræsentativ Standardkurve Beregning af aktuel Bb koncentration i test prøver Den aktuelle Bb koncentration der er til stede i hver ufortyndet prøve bestemmes ved at multiplicere koncentrationen af Bb/ml aflæst på kit standardkurven med den reciprokke værdi af den anvendte fortyndingsfaktor. Hvis A 450 værdien for en given prøve er større end den højeste Bb kit standard (E), skal resultatet afgives som større end Bb koncentrationen af den højeste kit standard (E) ganget med fortyndings faktoren. Hvis en mere præcis Bb koncentration kræves skal prøven reanalyseres med en højere fortyndings faktor. I alle gentagne assay skal Bb kit standarder og kontroller også inkluderes. VALIDERING Fastlæg hældningen, skæringen og korrelations koefficienten af den afledte bedst-egnet linje. For at assayet kan anses som godkendt, skal værdierne være indenfor den specificerede grænse: korrelations koefficient (r): > 0,96 hældning (m): mellem 1,094 og 2,558 y-skæring (b): mellem (-)0,145 og 0,113 Se glas etiketterne for gennemsnits værdi af Bb koncentration for den høje og lave kontrol. BEGRÆNSNINGER MicroVue Bb Plus Enzym Immunoassay har været anvendt til prøver taget som serum eller plasma i EDTA. Heparin plasma er IKKE anvendeligt til dette assay. Andre antikoagulanser har ikke været testet. EFFEKTIVITET Begrænsninger LOD: Detektionsgrænsen (LOD) for Bb Plus assay er 0,018 μg/ml, fastlagt ved øverste 3SD grænse i et nul-standard studie. LLOQ: Den laveste grænse for kvantitering (LLOQ) for Bb Plus assay er 0,033 μg/ml, den laveste koncentration på standardkurven der opfylder NCCLS kriterier for nøjagtighed og præcision. ULOQ: Den øverste grænse for kvantitering (ULOQ) for Bb Plus assay er 0,836 μg/ml, den højeste koncentration der opfylder NCCLS kriterier for nøjagtighed og præcision. Interferende Substancer Na+ Heparin ved 14 U/ml (koncentration overensstemmende med Heparin plasma prøveglas) interferere med Bb Plus assay og anbefales derfor ikke til brug som plasma antikoagulans i prøveglas. Følgende substanser blev testet i Bb Plus assay og fundet ikke interfererende med assayet: Substans Bilirubin Hæmoglobin Triglycerider Albumin Glucose Kolesterol Koncentration 40 mg/dl 500 mg/dl 3000 mg/dl 6000 mg/dl 1200 mg/dl 500 mg/dl Præcision Under kørsel og mellem kørsler præcision blev aflæst ved kørsel af 20 replikater af 2 plasma prøver og 2 serum prøver i 10 forskellige kørsler. Prove EDTA Plasma Serum Bb (μg/ml) Under kørsel 1 C.V. (%) Mellem kørsler 2 C.V. (%) 1,550 2,4 7,7 0,517 2,5 6,7 2,129 3,1 6,2 2,375 4,0 9,1 1 n=20 replikater 2 n=10 kørsler Linearitet Linearitet blev foretaget ved seriel fortynding af prøver og observerede værdier sammenlignet med forventede værdier. Typiske resultater er vist herunder. Prøve EDTA Plasma Serum 1 Serum 2 Fortyndings faktor Observeret (μg/ml) Forventet (μg/ml) Recovery (%) 1:10 0,160 * * 1:16 0,107 0, ,9% 1:20 0,079 0,080 98,7% 1:32 0,052 0, ,9% 1:20 0,161 * * 1:32 0,103 0, ,0% 1:40 0,069 0,081 85,4% 1:64 0,044 0,050 87,2% 1:20 0,597 * * 1:25 0,467 0,478 97,7% 1:30 0,420 0, ,4% 1:40 0,310 0, ,8% 1:50 0,230 0,239 96,2% 1:60 0,196 0,199 98,4% 1:80 0,133 0,149 89,0% 1307DA03 (2011/09) 5

6 PRØVE VÆRDIER EDTA plasma fra seksogtredive (36) og serum fra niogfyrre (49) normale donorer blev testet i MicroVue Bb Plus Enzym Immunoassay kit. Resultaterne er præsenteret herunder. OMRÅDE n Gennemsnitlig ± 2 SD ± 3 SD EDTA 36 0,96 μg/ml 0,49 1,42 μg/ml 0,26 1,65 μg/ml Plasma Serum 49 3,53 μg/ml 0,80 6,26 μg/ml 0,0 7,62 μg/ml OBS: Mean og Standard Deviation (SD) for Bb fragment koncentrationer fastlagt for plasma eller serum prøver kan variere mellem laboratorier. Det anbefales derfor at hvert laboratorium fastsætter mean Bb fragment koncentration og standard deviation værdier for prøver. ASSISTANCE For services udenfor U.S.A eller for teknisk assistence, kontakt venligst din lokale distributør. Yderligere information om Quidel, vores produkter og vore distributører kan findes på REFERENCER 1. Schreiber, R.D. and Müller-Eberhard, H.J New developments in the activation of the alternative pathway of complement. In: Immunoassays: Clinical Laboratory Techniques for the 1980 s. Alan R. Liss, Inc., New York. p Gotze, 0. and Müller-Eberhard, H.J The alternative pathway of complement activation. Adv. Immunol. 24:1. 3. Fearon, D.T. and Austen, K.F Current concepts in immunology: the alternative pathway of complement a system for host resistance to microbial infection. New Engl. J. Med. 303: Pangburn, M.K. and Müller-Eberhard, H.J The alternative pathway of complement. Springer Semin Immunopathol 7: Ratnoff, W.E., Fearon, D.T., and Austen, K.F The role of antibody in the activation of the alternative complement pathway. Springer Semin Immunopathol 6: Hugli, T.E Biochemistry and biology of anaphylatoxins. Complement 3: Fearon, D.T. and Austen, K.F Activation of the alternative complement pathway due to resistance of zymosan-bound amplification convertase to endogenous regulatory mechanisms. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA). 74: Fearon, D.T Regulation of the amplification C3 convertase of human complement by an inhibitory protein isolated from human erythrocyte membrane. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA). 76: Fishelson, Z. and Müller-Eberhard, H.J Residual hemolytic and proteolytic activity expressed by Bb after decay-dissociation of C3b,Bb. J. Immunol. 132: Gotze, O., Bianco, C. and Cohn, Z.A The induction of macrophage spreading by Factor B of the properdin system. J. Exe. Med. 149: Sundsmo, J.S. and Wood, L.M Activated factor B(Bb) of the alternative pathway of complement activation cleaves and activates plasminogen. J. Immunol. 127: Kolb,W.P., Morrow, P.R. and Tamerius, J.D Ba and Bb Fragments of Factor B activation: Fragment production, biological activities, neoepitope expression and quantitation in clinical samples. Complement and Inflammation 6: Centers for Disease Control. Recommendations for prevention of HIV transmission in health-care settings. MMWR 1987;36 (suppl no. 2S): Sefton, M.V., et al Using ELISA to evaluate complement activation by reference biomaterials J. Mat. Sci 5: Mold, C. Tamerius, J.D., et al Complement activation during painful crisis in sickle cell anemia Clinical Immunology and Immunopathology 70:3, Manzi, S. Rairie, J. et al Sensitivity and Specificity of plasma and urine complement split products as indicators of lupus disease activity Arthritis and Rheumatism 39(7) DA03 (2011/09) 6

7 17. J.Jarvis, Taylor, H Complement activation and immune complexes in children with polyarticular juvenile rheumatoid arthritis: a longitudinal study J Rheumatology 21(6) Aggarwaal, et al Evidence for activation of the alternative complement pathway in patients with juvenile rheumatoid arthritis Rheumatology 39: J. Buyon, Tamerius J. et al Assessment of Disease activity and impending flare in patients with systemic lupus erythematosis Arthritis and Rheumatism 35(9) D. Shaw, Rustagi, P. et al Effects of Synthetic Oligonucleotides on human complement and coagulation Biochemical Pharmacol 53(8) Mollnes. T.E., et al Complement activation in patients with systemic lupus erythematosis without nephritis Rheumatology 38: Sturfelt, G, Truedsson, L Complement and its breakdown products in SLE Rheumatology 44: Alexander, J.J. et al Complement-dependent apoptosis and inflammatory gene changes in murine lupus cebritis J. Immunology 175: Thurman, J., Holers, V.M The central role of the alternative pathway in human disease J. Immunology 176: Pawluczkowycz, A.W et al Hematin promotes complement alternative pathway-mediated deposition of C3 activation fragments on human erythrocytes: potential implications for the pathogenesis of anemia in malaria J. Immunology 179: Atkinson, C. et al Low-dose targeted complement inhibition protects against renal disease and other manifestations of autoimmune disease in MRL/lpr mice J. Immunology 180: GLASSET Se brugsanvisninger CDROM Tilsigtet Anvendelse A027 Bb Plus EIA Kit MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Germany 1307DA03 (2011/09) 7

PROCEDURE PRINCIP ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDS REGLER MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER A І E. H Ba Høje Kontroller Del 5165 1,5 ml

PROCEDURE PRINCIP ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDS REGLER MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER A І E. H Ba Høje Kontroller Del 5165 1,5 ml Ba Et immunoassay til kvantitering af Ba fragmentet af Factor B, en indikator for aktivering af den Alternative komplementvej, i human urin, plasma og serum Reagenser, standarder, kontroller og prøve forberedelse

Læs mere

MicroVue Ba Fragment EIA

MicroVue Ba Fragment EIA Et immunoassay til kvantitering af Ba fragmentet af Factor B, en indikator for aktivering af den Alternative komplementvej, i human urin, plasma og serum Til in vitro-diagnostisk brug. Kun til eksport.

Læs mere

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum 0B Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum Til In Vitro Diagnostisk Anvendelse OPSUMMERING Et MicroVue CH50 Eq EIA Side 1 af 10 TILSIGTET

Læs mere

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE SC5b-9 Plus En enzymimmunanalyse til kvantificering af det SC5b-9 kompleks, der findes I humant plasma eller serum MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd vaskeopløsningskoncentrat

Læs mere

C5a. MicroVue C5a EIA Resume RESUMÉ OG FORKLARING PROCEDURE PRINCIP ANVENDELSESFORMÅL

C5a. MicroVue C5a EIA Resume RESUMÉ OG FORKLARING PROCEDURE PRINCIP ANVENDELSESFORMÅL C5a Et enzym immunoassay til kvantificering af C5a i humant serum og plasma MicroVue C5a EIA Resume Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd vaskeopløsningskoncentrat 1:20 med deioniseret vand.

Læs mere

C4d Fragment OPSUMMERING OG FORKLARING

C4d Fragment OPSUMMERING OG FORKLARING C4d Fragment En enzymimmunanalyse til kvantitativ bestemmelse af C4d-holdige fragmenter af C4 fra den klassiske komplement pathway MicroVue C4d Fragment EIA Opsummering Klargøring af Reagens, Kontrols

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Et MicroVue-enzym immunoassay til kvantificering af C5a i humant serum eller plasma. SUMÁRIO. MicroVue C5a EIA Página 1 de 12

Et MicroVue-enzym immunoassay til kvantificering af C5a i humant serum eller plasma. SUMÁRIO. MicroVue C5a EIA Página 1 de 12 Et MicroVue-enzym immunoassay til kvantificering af C5a i humant serum eller plasma. SUMÁRIO MicroVue C5a EIA Página 1 de 12 ANVENDELSESFORMÅL Et MicroVue-enzym immunoassay til kvantificering af C5a i

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

CIC-C1q OPSUMMERING OG FORKLARING TILSIGTET ANVENDELSE

CIC-C1q OPSUMMERING OG FORKLARING TILSIGTET ANVENDELSE CIC-C1q Et enzymimmunoassay til kvanticering af cirkulerende immunkomplekser (CIC) i humant serum eller plasma. MicroVue CIC-C1q EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd Vaskeopløsningskoncentrat

Læs mere

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN C4a Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant plasma, sera og andre forskningsprøver iu ANVENDELSOMRÅDE Kittet med MicroVue C4a enzym-immunoassay måler

Læs mere

C3a Plus ANVENDELSESFORMÅL RESUMÉ OG FORKLARING PROCEDURE PRINCIP

C3a Plus ANVENDELSESFORMÅL RESUMÉ OG FORKLARING PROCEDURE PRINCIP C3a Plus En enzymimmunanalyse til kvantitativ bestemmelse af C3a-fragmentet af komplementproteinet C3 i humant plasma, serum og andre forskningsprøver ANVENDELSESFORMÅL MicroVue C3a Plus enzymimmunanalyse

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

OPSUMMERING. En enzymimmunanalyse til kvantificering af det SC5b-9 kompleks, der findes I humant plasma eller serum

OPSUMMERING. En enzymimmunanalyse til kvantificering af det SC5b-9 kompleks, der findes I humant plasma eller serum En enzymimmunanalyse til kvantificering af det SC5b-9 kompleks, der findes I humant plasma eller serum OPSUMMERING Til in vitro-diagnostisk brug. Kun til eksport. Ikke til salg eller brug i USA eller Canada.

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

CH50 Eq TILSIGTET ANVENDELSE OPSUMMERING OG FORKLARING PROCEDURENS PRINCIP

CH50 Eq TILSIGTET ANVENDELSE OPSUMMERING OG FORKLARING PROCEDURENS PRINCIP CH50 Eq Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum MicroVue CH50 Eq EIA Opsummering Klargøring af Reagens, Kontrols og Prøveeksemplar

Læs mere

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk.

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk. Osteocalcin En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum MicroVue Osteocalcin EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Forbered 1X Vaskebuffer (Fortynd 10X Vaskebuffer

Læs mere

C1-Inhibitor Plus TILSIGTET ANVENDELSE OPSUMMERING OG FORKLARING

C1-Inhibitor Plus TILSIGTET ANVENDELSE OPSUMMERING OG FORKLARING C1-Inhibitor Plus Enzym-immunoassay til måling af mængden af funktionelt C1-inhibitorprotein i humant plasma eller serum TILSIGTET ANVENDELSE MicroVue C1-lnhibitor enzym-immunoassayet måler mængden af

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

OPSUMMERING. Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant sera eller plasma

OPSUMMERING. Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant sera eller plasma Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant sera eller plasma Til in vitro-diagnostisk brug. Kun til eksport. Ikke til salg eller brug i USA eller Canada.

Læs mere

OPSUMMERING. En enzymimmunanalyse til kvantitativ bestemmelse af C3a-fragmentet af komplementproteinet C3 i humant serum eller plasma.

OPSUMMERING. En enzymimmunanalyse til kvantitativ bestemmelse af C3a-fragmentet af komplementproteinet C3 i humant serum eller plasma. En enzymimmunanalyse til kvantitativ bestemmelse af C3a-fragmentet af komplementproteinet C3 i humant serum eller plasma. OPSUMMERING MicroVue C3a Plus EIA Side 1 af 14 ANVENDELSESFORMÅL MicroVue C3a Plus

Læs mere

TRAP5b SAMMENFATNING OG FORKLARING PROCEDURENS PRINCIP ANBEFALET ANVENDELSE

TRAP5b SAMMENFATNING OG FORKLARING PROCEDURENS PRINCIP ANBEFALET ANVENDELSE TRAP5b Et immunoassay til bestemmelse af tartrate-resistant acid phosphotase isoform 5b (TRAP5b) i human serum og plasma ANBEFALET ANVENDELSE MicroVue TRAP5b test er et immunassay til bestemmelse af tartrate-resistant

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

OPSUMMERING. Enzym-immunoassay til måling af mængden af funktionelt C1-inhibitorprotein i humant plasma eller serum

OPSUMMERING. Enzym-immunoassay til måling af mængden af funktionelt C1-inhibitorprotein i humant plasma eller serum Enzym-immunoassay til måling af mængden af funktionelt C1-inhibitorprotein i humant plasma eller serum OPSUMMERING MicroVue C1-Inhibitor Plus EIA Side 1 af 12 TILSIGTET ANVENDELSE MicroVue C1-lnhibitor

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af IgG antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1) p72 i humant serum eller plasma 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Til påvisning af immunkomplekser i humant serum eller plasma OPSUMMERING. MicroVue CIC-C1q Eq EIA Side 1 af 13

Til påvisning af immunkomplekser i humant serum eller plasma OPSUMMERING. MicroVue CIC-C1q Eq EIA Side 1 af 13 Til påvisning af immunkomplekser i humant serum eller plasma OPSUMMERING MicroVue CIC-C1q Eq EIA Side 1 af 13 TILSIGTET ANVENDELSE MicroVue CIC-C1q enzymimmunoassay er designet til detektion af immunkomplekser

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

OPSUMMERING. Et immunoassay til bestemmelse af tartrate-resistant acid phosphotase isoform 5b (TRAP5b) i human serum og plasma

OPSUMMERING. Et immunoassay til bestemmelse af tartrate-resistant acid phosphotase isoform 5b (TRAP5b) i human serum og plasma Et immunoassay til bestemmelse af tartrate-resistant acid phosphotase isoform 5b (TRAP5b) i human serum og plasma Til in vitro-diagnostisk brug. Kun til eksport. Ikke til salg eller brug i USA eller Canada.

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001

RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001 PRODUKTVEJLEDNING Revideret August 2012 RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001 Til in vitro-diagnostisk brug ANVENDELSE Denne test anvendes til kvantitativ bestemmelse

Læs mere

NF-light (Neurofilament light) ELISA

NF-light (Neurofilament light) ELISA Brugsanvisning NF-light (Neurofilament light) ELISA Kvantitativt immunassay til bestemmelse af humant neurofilament light (NF-L) protein i cerebrospinalvæske. Antistofferne krydsreagerer med neurofilament

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990 Sanquin Reagents Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +31.20.512.3599 Fax: +31.20.512.3570 E-mail: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M1990 / January 2011 ELISA Human

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA HSV IgM 96 TESTS 72683 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

1. prøve på 5. semester S5 - hold 33, 34 og 35. Mandag til tirsdag d. 23.-24. november 2009 kl. 10.00-10.00

1. prøve på 5. semester S5 - hold 33, 34 og 35. Mandag til tirsdag d. 23.-24. november 2009 kl. 10.00-10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen 1. prøve på 5. semester S5 - hold 33, 34 og 35 Mandag til tirsdag d. 23.-24. november 2009 kl. 10.00-10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin,

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

PLATELIATM ASPERGILLUS

PLATELIATM ASPERGILLUS PLATELIATM ASPERGILLUS Ag 96 TEST 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

EULISA Cardiolipin IgG

EULISA Cardiolipin IgG Brugsanvisning EULISA Cardiolipin IgG Anvendelse Enzym-immunoassay til bestemmelse af IgG- autoantistoffer rettet mod Cardiolipin Micro titration 96 wells Store kit at +2-8 C For in vitro diagnostic use

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD E.COLI ST EIA, TD0700

SIKKERHEDSDATABLAD E.COLI ST EIA, TD0700 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. Pr nr: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 26.03.2006 E. COLI ST EIA, TD0700 Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM er en immunanalyse,

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Quidel CIC-Raji Cell Replacement EIA Kit IVD DANSK

Quidel CIC-Raji Cell Replacement EIA Kit IVD DANSK Quidel CIC-Raji Cell Replacement EIA Kit Et enzymimmunoassay til kvanticering af cirkulerende immunkomplekser (CIC) indeholdende C3-aktiveringsfragmenter i humant serum og plasma Kun til In-Vitro-Diagnostisk

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 SÆT TIL KVALITATIV DETEKTERING AF ANTISTOFF MOD TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN ENZYMIMMUNANALYSETEKNIK 883679-2014/11

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Interferon-gamma (IFN-γ)-test i fuldblod til måling af responser på humane cytomegalovirus-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 0350-0201 Cellestis,

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere