BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5"

Transkript

1 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part.

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Adgang til historiske data i BuildingDwellingV Ændring af regelsættet for nedarving af sikkerhedsklassifikation Håndtering af sikkerhedsklassifikation ved oprettelse af entiteter Håndtering af sikkerhedsklassifikation ved opdatering af entiteter Ændrede felter i BuildingDwellingV Ændret kodeliste til felt Byggeskadeforsikringsselskab for bygning Ændret kodeliste til felt Sløjfning for teknisk anlæg Ændret kodeliste til felt Klassifikation for teknisk anlæg Nye felter i BuildingDwelling Nye felter til vindmøller for teknisk anlæg Nyt areal felt Udvendig efterisolering for bygning Ny understruktur DispensationHeatSupply for bygning og grund... 8 Snitfladebeskrivelse Side 2 af 9

3 1. Introduktion Dette tillæg henvender sig til brugere af OIO XML snitfladen BuildingDwelling. OIO BuildingDwelling snitfladen har eksisteret/eksisterer i 4 versioner. BuildingDwellingV1 er blevet udfaset den i forbindelse med at Nyt release 1.3 er blevet sat i drift. BuildingDwellingV2 er blevet udfaset den i forbindelse med at Nyt release 1.4 er blevet sat i drift. BuildingDwellingV3 udfases den i forbindelse med at Nyt release 1.5 sættes i drift. BuildingDwellingV4 har været i drift siden , og denne version fortsætter med at eksistere, indtil der kommer en version 6 af snitfladen. BuildingDwellingV5 er pr den nyeste version af snitfladen. Denne vejledning henvender sig til alle brugere af snitfladen: Brugere af version 1, version 2 og version 3 af snitfladen skal overgå til en nyere version, hvis dette ikke allerede er sket. Denne vejledning giver dem et godt overblik over ændringer i version 5. Tilsvarende findes der dokumenter, som beskriver ændringer i version 2, 3 og 4. Disse tillæg/dokumenter findes på Brugere af version 4 af snitfladen kan fortsætte med at benytte version 4, dog skal brugerne være opmærksomme på de i denne vejledning beskrevne uhensigtsmæssigheder, som er forbundet med dette. Brugerne af version 4 skal være opmærksomme på, at snitfladen udgår, når version 6 af snitfladen sættes i drift, og de opfordres derfor til at gå over til version 5 ved førstkommende mulighed. Denne vejledning giver dem et godt overblik over ændringer i version 5. Brugere af version 5 af snitfladen kan benytte denne vejledning for at få et hurtigt overblik over ændringer i version 5 i forhold til version 4. Snitfladebeskrivelse Side 3 af 9

4 I produktionsmiljø findes snitfladernes endpoint her: https://bbr-kommune.dk/services/servicegateway/buildingdwellingservicev4.svc https://bbr-kommune.dk/services/servicegateway/buildingdwellingservicev5.svc Snitfladernes dokumentation, snitfladernes wsdl-dokumenter for både produktions- og demoversionen vil man kunne finde på 's demoserver: 2. Adgang til historiske data i BuildingDwellingV5 Som noget nyt giver version 5 af snitfladen adgang til historiske data, dvs. entiteter, der er udgået og har fået et ophørstimestamp. Det betyder, at entiteter med objekttype 2, dvs. slettede stamentiteter, kan fremsøges eller hentes via snitfladen. I den forbindelse er der blevet tilføjet en ny inputparameter IncludeHistoricIndicator til følgende metoder: Søge-metoder SiteSearch BuildingSearch EntranceSearch FloorSearch TechnicalInstallationSearch BuildingUnitSearch RoomSearch UseUnitSearch Hent-metoder SiteGetById SiteGetByIds BuildingGetById BuildingGetByIds BuildingGetBySiteId EntranceGetById EntranceGetByIds EntranceGetByBuildingId FloorGetById FloorGetByIds FloorGetByBuildingId TechnicalInstallationGetById TechnicalInstallationGetByIds TechnicalInstallationGetBySiteId TechnicalInstallationGetByBuildingId BuildingUnitGetById BuildingUnitGetByIds BuildingUnitGetByFloorId BuildingUnitGetByEntranceId RoomGetById RoomGetByIds RoomByFloorId RoomByBuildingUnitId UseUnitGetById Snitfladebeskrivelse Side 4 af 9

5 UseUnitGetByIds UseUnitByBuildingId Læs mere om denne nye funktionalitet i vejledningen for BuildingDwelling5. Ændringen behøver ikke at blive håndteret. Man skal bare være opmærksom på, at funktionen ikke er til rådighed i version Ændring af regelsættet for nedarving af sikkerhedsklassifikation 3.1. Håndtering af sikkerhedsklassifikation ved oprettelse af entiteter Når man opretter en entitet og ikke angiver sikkerhedsklassifikation (dvs. hverken angiver true eller false), vil den oprettede entitet får den samme sikkerhedsklassifikation som den overliggende entitet Håndtering af sikkerhedsklassifikation ved opdatering af entiteter Når man opdaterer en entitet er feltet sikkerhedsklassifikation et krævet felt. Ændringen behøves ikke at blive håndteret. Man skal bare være opmærksom på ændringen når man skifter til version 5 af snitfladen. 4. Ændrede felter i BuildingDwellingV Ændret kodeliste til felt Byggeskadeforsikringsselskab for bygning Feltet Byggeskadeforsikringsselskab (BuildingDamageInsuranceCompanyCode), som findes i strukturen BuildingInsurance på bygning har ændret kodeliste fra version 4 til version 5. Der er blevet tilføjet kode 99. Kodeliste i BuildingDwellingV4: 00 - Ingen byggeskadeforsikring 01 - Tryg 02 - Topdanmark 04 - Codan 05 - If forsikring 06 - Alm. Brand 07 - Danske Forsikring 08 - Caplloyd A/S 09 Midtjysk Forsikring 10 Købstædernes Forsikring 11 ALKA 12 Frida Forsikring Agentur 13 NemForsikring Kodeliste i BuildingDwellingV5: Snitfladebeskrivelse Side 5 af 9

6 00 - Ingen byggeskadeforsikring 01 - Tryg 02 - Topdanmark 04 - Codan 05 - If forsikring 06 - Alm. Brand 07 - Danske Forsikring 08 Caplloyd A/S 09 Midtjysk Forsikring 10 Købstædernes Forsikring 11 ALKA 12 Frida Forsikring Agentur 13 NemForsikring 99 Ingen forsikring på grund af dispensation Da betydningen af koderne ikke har ændret sig, returneres feltet gennem BuildingDwellingV4 snitfladen og feltet kan indberettes så længe man ikke prøver at overskrive en eksisterende kode 99. Dette betyder i detaljer: Get metoderne og søgemetoderne leverer kun de gamle koder. Hvis en bygning har kode 99, returneres feltet ikke, men der returneres null i stedet for. Hvis man opretter eller opdaterer en bygning og sender BuildingInsurance strukturen med hvor indholdet for feltet BuildingDamageInsuranceCompanyCode er forskelligt fra det eksisterende feltindhold, gives der en sandsynlighedsbesked (ResponseReasonIdentifier=5000). Det gælder både, hvis man opdaterer feltet med en værdi og når man ikke angiver feltet, dvs. prøver at nullstille feltet. Sandsynlighedsbeskeden advarer om, at feltet har fået en ny kodeliste i version 5 af snitfladen. Hvis man gennemtvinger oprettelsen/opdateringen, bliver feltet oprettet/opdateret med den angivne værdi hhv. nulstillet dog med undtagelse af en situation: Når man ikke angiver feltet (nulstiller feltet) og den eksisterende værdi er kode 99, vil feltet ikke blive nulstillet. Hvis man opretter eller opdaterer en bygning og ikke sender BuildingInsurance strukturen med, betyder det, at man ikke ønsker at ajourføre alle felter i strukturen. I givet fald gives der heller ikke nogen advarsel Ændret kodeliste til felt Sløjfning for teknisk anlæg Feltet Sløjfning (TechnicalInstallationAbolishedCode), som findes i strukturen TechnicalInstallationInformation på teknisk anlæg har ændret kodeliste fra version 4 til version 5. Kodelisten som i dag kun benyttes for tanke, udvides, så den også dækker sløjfning af jordvarmeanlæg. Der er blevet tilføjet kodeværdi 10 (Jordvarmeslangerne er sløjfet/taget ud af drift ). Snitfladebeskrivelse Side 6 af 9

7 Da betydningen af koderne ikke har ændret sig, returneres feltet gennem BuildingDwellingV4 snitfladen og feltet kan indberettes så længe man ikke prøver at overskrive en eksisterende kode 10. Dette betyder i detaljer: Get metoderne og søgemetoderne leverer kun de gamle koder. Hvis et teknsik anlæg har kode 1265, returneres feltet ikke, men der returneres null i stedet for. Hvis man opretter eller opdaterer et teknisk anlæg og sender TechnicalInstallationInformation strukturen med hvor indholdet for TechnicalInstallationAbolishedCode er forskelligt fra det eksisterende feltindhold, gives der en en sandsynlighedsbesked (ResponseReasonIdentifier=5000). Det gælder både, hvis man opdaterer feltet med en værdi og når man ikke angiver feltet, dvs. prøver at nulstille feltet. Sandsynlighedsbeskeden advarer om, at feltet har fået en ny kodeliste i version 5 af snitfladen. Hvis man gennemtvinger oprettelsen/opdateringen, bliver feltet oprettet/opdateret med den angivne værdi hhv. nulstillet dog med undtagelse af en situation: Når man ikke angiver feltet (nulstiller feltet) og den eksisterende værdi er kode 1265, vil feltet ikke blive nulstillet. Hvis man opretter eller opdaterer et teknisk anlæg og ikke sender TechnicalInstallationInformation strukturen med, betyder det, at man ikke ønsker at ajourføre alle felter i strukturen. I givet fald gives der heller ikke nogen advarsel Ændret kodeliste til felt Klassifikation for teknisk anlæg Feltet Klassifikation (TechnicalInstallationClassificationCode), som findes i strukturen TechnicalInstallationKeys på teknisk anlæg har ændret kodeliste fra version 4 til version 5. Der er blevet tilføjet kode 1265 (Naturgasfyr). Da betydningen af koderne ikke har ændret sig, returneres feltet gennem BuildingDwellingV4 snitfladen og feltet kan indberettes så længe man ikke prøver at overskrive en eksisterende kode Dette betyder i detaljer: Get metoderne og søgemetoderne leverer kun de gamle koder. Hvis et teknsik anlæg har kode 1265, returneres feltet ikke, men der returneres null i stedet for. Hvis man opretter eller opdaterer et teknisk anlæg og sender TechnicalInstallationKeys strukturen med hvor indholdet for TechnicalInstallationClassificationCode er forskelligt fra det eksisterende feltindhold, gives der en sandsynlighedsbesked (ResponseReasonIdentifier=5000). Det gælder både, hvis man opdaterer feltet med en værdi og når man ikke angiver feltet, dvs. prøver at nulstille feltet. Sandsynlighedsbeskeden advarer om, at feltet har Snitfladebeskrivelse Side 7 af 9

8 fået en ny kodeliste i version 5 af snitfladen. Hvis man gennemtvinger oprettelsen/opdateringen, bliver feltet oprettet/opdateret med den angivne værdi hhv. nulstillet dog med undtagelse af en situation: Når man ikke angiver feltet (nulstiller feltet) og den eksisterende værdi er kode 1265, vil feltet ikke blive nulstillet. Hvis man opretter eller opdaterer et teknisk anlæg og ikke sender TechnicalInstallationKeys strukturen med, betyder det, at man ikke ønsker at ajourføre alle felter i strukturen. I givet fald gives der heller ikke nogen advarsel. 5. Nye felter i BuildingDwelling Nye felter til vindmøller for teknisk anlæg Der er blevet tilføjet 3 nye felter til vindmøller i strukturen TechnicalInstallationInformation på teknisk anlæg niveau. Nye felter i TechnicalInstallationInformation Feltnavn i OIOXML navn Kommentar Narvhøjde Vindmøllenummer Rotordiameter TechnicalInstallationHub- HeightMeasure TechnicalInstallationWind- TurbineNumberIndicator Vindmøllens nummer i Energistyrelsens vindmølleregister. TechnicalInstallationRotor- DiameterMeasure Vindmøllens højde målt til narvet. Ændringen behøves ikke at blive håndteret. Man skal bare være opmærksom på, at felterne ikke leveres som en del af TechnicalInstallationInformation strukturen i version Nyt areal felt Udvendig efterisolering for bygning I Kommune er der i forbindelse med Nyt release blevet implementeret et nyt areal felt til udvendig efterisolering i Kommune. Feltet ligger på bygningsniveau og er blevet en del af BuildingArea strukturen. Ændringen behøves ikke at blive håndteret. Man skal bare være opmærksom på, at feltet ikke leveres som en del af BuildingArea strukturen i version Ny understruktur DispensationHeatSupply for bygning og grund Strukturen for bygning BuildingStructure og grund SiteStructure har fået en yderligere understruktur DispensationHeatSupply. Felterne benyttes til at registrere, om Snitfladebeskrivelse Side 8 af 9

9 en grund hhv. bygning er omfattet af dispensation/fritagelse ift. kollektivvarmeforsyning. DispensationHeatSupply Feltnavn i OIOXML navn Kommentar Dispensation/fritagelse ift kollektiv varmeforsyning DispensationHeatSupplyCode For bygniger/ubebyggede grunde, hvor der ifølge feltet Dato for dispensation/fritagelse er oplyst en dato, angives det om den er tidsbegrænset. Koder: 1 - Dispensation er tidsbegrænset 2 - Dispensationen er ikke tidsbegrænset Dato for dispensation/ fritagelse ift kollektiv varmeforsyning DispensationHeatSupplyDate For bygniger/ubebyggede grunde, hvor der ifølge feltet Dispensation/fritagelse er udstedt dispensation eller fritagelse, angives dato for dispensation eller fritagelsen. Ændringen behøves ikke at blive håndteret. Man skal bare være opmærksom på ændringen når man skifter til version 5 af snitfladen. Snitfladebeskrivelse Side 9 af 9

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv.

Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. Indhold Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere