Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole"

Transkript

1 Formand Peter Als Børne-og Skoleudvalget Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Vi fremsender hermed ansøgning til Børne-og Skoleudvalget om midler til at realisere musikprojektet Musikløft, som er et projekt Måløv Afdeling har udarbejdet i samarbejde med Ballerup Musikskole. I forhold til skolereformen understøtter musikprojektet samarbejde med musikskolen Åben skole og anden faglighed ind i skolen. Projektet indgår i Ballerup Kommunes Vision for fremtidens folkeskole 2020 i Ballerup Kommune, hvor det blev prioriteret til fremlæggelse på Skoleforum. Vi starter på Måløv Afdeling i 2016 og gør erfaring, som vi kan bruge i den fremadrettede skoleudvikling. Vi har gennem de seneste år arbejdet målrettet for at styrke kvaliteten af musikundervisningen både på elev-og lærerside og har igangsat tiltag som opstart af Musikløftprojektet: Tiltag på Måløv Afdeling: 0.klasse arbejder med nodelære gennem leg og spil i kompagnionundervisningen Musiklærerne har deltaget i introkursus om, hvordan noder og rytmer kan leges og læres på nye måder, og efterfølgende afprøvet dem på deres elever. Alle 1. klasser har i år modtaget fløjteundervisning af 2 musikskolelærere i 12 uger på små hold i samarbejde med deres musiklærer. Undervisningen fortsætter herefter i klasserne, som en del af musikundervisningen. Vi oplever at børnene dermed får større viden og dermed større ejerskab til musikken 4. klasse har i grupper komponeret egen musik til deres egne tekster og indspillet det. Måløv Afdeling har i dette skoleår prioriteret musikundervisningen ved at ansætte 2 nye lærere med musik som liniefag. Skolekor er også en fast del af musiklivet på Måløv Afdeling. Vi ansøger om midler til : En ressource til betaling af Ballerup Musikskoles instrumentalundervisning: Et beløb til opstart, som knytter sig til skoleåret 2016/17 i alt kr (2011-tal) Herefter et årligt beløb begyndende fra august 2017 og fortløbende i alt kr (2011-tal) Dækning af Måløv Afdelings årlige udgifter til tovholder, koncerter og dirigent: kr (2011-tal) Et engangsbeløb til indkøb af varige orkesterinstrumenter fordelt over 2 år: 2016/17: kr (2014-tal) 2017/18: kr (2014-tal) Orkesterinstrumenterne udlånes til eleverne i 2 år, hvorefter de tilbageleveres. Der er altså tale om et engangsbeløb til anskaffelse af instrumenter. Projektbeskrivelse er vedhæftet. Det bemærkes, at der i ressourcen, der ansøges om er taget højde for at indskolingen på Måløv Afdeling i det kommende år vil være firsporet. Den nuværende prognose viser imidlertid, at Måløv Skole igen kan blive en tresporet skole, hvilket naturligvis vil reducere de løbende udgifter. Se bilaget. % Vedlagt Ansøgning om midler Beskrivelse af projektet Musikløft - et samarbejde mellem Måløv Skole og Ballerup Musikskole. Bilag 1; MUSIKLØFT en detaljeret gennemgang og motivation Bilag 2; Priser på instrumenter til musikprojektet Ansøgning om midler

2 Der søges hermed om 2 forskellige beløb. Der søges om et årligt beløb begyndende fra august Dette beløb dækker lønudgifter til musikskolelæreres mødeaktivitet samt deres undervisning tilknyttet projektet Musikløft på Måløv Afdeling. Der søges om et engangsbeløb til at dække møde og undervisningsaktiviteter i skoleåret 2016/2017. Timeprisen for en musikskolelærer er 430kr. Det faste beløb begyndende fra 2017 Antallet af klasser er svingende, men i 2017 regner vi med et billede, der ser således ud: 3 klasser på 1., 4 klasser på 2. og 4 klasser på : 3 lektioner svarende til 2,25 timer pr uge (30 uger) 2. : 16 lektioner svarende til 12 timer pr uge (30 uger) 3. : lektioner svarende til mellem 9 timer - 12 timer pr uge (30 uger) Koncerttimer: 3 koncerter á 2 timer svarende til 6 timer Dirigent: 2 lektioner pr uge svarende til 1,5 timer (30 uger) 3 møder á 2 timers varighed ved 8 musikskolelærere = 48 timer pr år. Klasse Lektioner pr. uge Uger pr. år Lektioner pr. år Timer pr. Beløb i år kr. 1. klasse , klasse klasse Koncerter Dirigent Mødeaktivitet Samlet , Bemærk! Timetallet kan variere på 3., da det forventes at nogle elever ikke ønsker at fortsætte med undervisningen på et klassisk instrument. Vores bud er, at der på 3., er behov for 12 lektioner varetaget af musikskolelærerne. Dette må indtænkes som en variabel fra år til år, dog med et maksimalt beløb på kr Der skal ligeledes tages højde for en variation i det faktiske elevtal fra 2018, 2019 osv. hvilket kan resultere i, at der kan være kun 3 klasser på hver. Udgiften vil i det tilfælde kunne nedbringes til kr og maksimalt kr Opstartsbeløbet til skoleåret 2016/ : 3 lektioner svarende til 2,25 timer pr uge (30 uger) 2. : 16 lektioner svarende til 12 timer pr uge (30 uger) 3 møder á 2 timers varighed ved 6 musikskolelærere = 36 timer pr år. Opstartbeløb Klasse Lektioner pr. uge Uger pr. år Lektioner pr. år Timer pr. år 2015/ klasse , klasse Mødeaktivitet Samlet , Beskrivelse af projektet Musikløft Ballerup Kommune Side 1

3 - et samarbejde mellem Måløv Afdeling og Ballerup Musikskole. Visionen for fremtidens folkeskole 2020 i Ballerup Kommune er Skole med vilje. En højtpræsterende og skabende skole. Et kig omkring til uddannelsessteder, der ligger i top på præstationsområdet viser, at de foruden at være højtpræsterende uddannelsessteder også kendetegnes ved en høj grad af skabende aktivitet. Det gælder således gymnasierne: Sankt Annæ, Rysensteen og Aurehøj Gymnasier, der alle har et stort og kreativt musikliv. Samarbejde mellem Måløv Afdeling og Ballerup Musikskole Måløv Afdeling, som en skole med fokus på sang, musik og bevægelse, ser i et samarbejde med Ballerup Musikskole muligheder i at skabe en lignende platform, der optimerer og stimulerer til udvikling, fornyelse og kreativitet med udgangspunkt i musikken som kunstart i et ambitiøst projekt: Musikløft, hvor til vi søger Ballerup Kommune om støtte. Musikløft forankres i flg. formål for hhv. Måløv Afdeling og Ballerup Musikskole: Formål: Måløv Afdeling: at udvikle børnenes musikkompetencer indenfor instrumentalspillet, således at de lærer at spille et orkesterinstrument og kan deltage i Måløv Afdelings orkester. Ballerup Musikskole: at øge tilgangen af elever til Ballerup Musikskole og til Ballerup Musikskoles orkester. Mål: At eleverne i 1. klasse indlærer puls, rytme, nodelære og fløjtespil, så de er i stand til at modtage undervisning i et orkesterinstrument i 2. Klasse. At eleverne i 2. og 3. klasse lærer at spille et instrument indenfor henholdsvis: træblæsere, messingblæsere og strygere, således at de kan indgå i et skoleorkester. Ramme: Musikskolelæreren underviser eleverne i 1.klasse i blokfløjtespil. I 2. og 3. klasse undervises eleverne i orkesterinstrumenter på små hold, mens den øvrige del af klassen sideløbende modtager den almindelige musikundervisning. I 3. kl. indgår eleverne i skolens orkester. Når eleven går ud af 3. Klasse, afleveres instrumentet til de nye 2. klasser. De elever, der ønsker at fortsætte instrumentalundervisningen efter 3. klasse fortsætter i Ballerup Musikskoles regie og i Måløv Afdelings orkester eller Ballerup Musikskoles orkester. En detaljeret gennemgang af projektet følger på de næste sider. Her ses også en skemaoversigt over de midler, der medgår for både undervisning og instrumentkøb. Ressourcen der søges om Ballerup Kommune ansøges om dækning af undervisningsressourcerne ved den øgede instrumentalundervisning, der udgør som følger: 2016: 19 ugentlige musikskolelektioner, 3 møder á 2 timer til 6 musikskolelærere og frem: ugentlige musikskolelærerlektioner(nb! Maks-tallet kan mindskes til eksempelvis lektioner (afhængig af antallet af klasser på en). 2 musikskolelærerlektioner samt 2 musiklærertimer pr. uge til dirigenterne. Mødeaktiviteten mellem lærerne forløber sig til 3 møder á 2 timer til 8 musikskolelærerne. Koncerttimerne til dirigenten er sat til 3 koncerter, opsætning m.m. giver 2 timer pr. gang = 6 timer pr. år. Desuden om dækning af udgiften til indkøb af instrumenter jvf. bilag 2, som indkøbes over 2 år. 2016: kr : kr Ballerup Kommune Side 2

4 Bilag 1 MUSIKLØFT en detaljeret gennemgang og motivation Projektet foregår i 1., 2. og 3. klasse for alle skolens klasser med start medio okt i et nært samarbejde mellem Måløv Afdeling og Ballerup Musikskoles musikskolelærere. Instrumentalundervisningen varetages af musikskolelærere på 1, 2. og 3. klassetrin. Musikskolelæreren underviser børnene i små hold, mens den øvrige klasse har sin almindelige musikundervisning. Projektet tænkes at være fuldt kørende, hvad angår rammer og instrumenter fra Progressionen i projektet er beskrevet her: Årgang Året 2016/17 Året 2017/18 og fremover Indhold: Eleverne får undervisning af musikskolelæreren i én ugentlig lektion. Der undervises i nodelærer og blokfløjtespil. Undervisningen foregår i klassens almindelige musikundervisning, hvor klassens musiklærer også Første medvirker. Merforbrug: 1 musikskolelærertime pr. klasse. Indkøb af instrumenter: Blokfløjter. Anden Tredje Fra tredje (Orkester) Indhold: Instrumentalspil. Eleverne får undervisning af musikskolelæreren i mindre grupper på deres tildelte instrument indenfor en af grupperne: strygere, messingblæsere eller træblæsere. Musiklæreren varetager imens den almindelige musikundervisning af den resterende klasse. Merforbrug: 4 musikskolelærertimer pr. klasse. Indkøb af instrumenter: Se skema. Indhold: Instrumentalspillet fortsætter her på mindre hold for de elever, der viser interesse for at dygtiggøre sig på deres instrument, og som ønsker at deltage i Måløv Afdelings orkester på deres instrument. Klassens øvrige elever øver sang, percussion, bas og xylofon til en fælles produktion en koncert med orkestret. Merforbrug: 2-4 musikskolelærertimer pr. klasse Indkøb af instrumenter: Der foretages kun nødvendige opjusteringer af instrumenter (f.eks. violin fra ¼ til ½) Orkesteret ledes af én musiklærer fra Måløv Afdeling i samarbejde med én musikskolelærer Merforbrug: 2 lærerlektioner pr uge 2 musikskolelærerlektioner Ballerup Kommune Side 3

5 Instrumentalspils organisering på 2. og 3.. Eksempel: I 2.a og 2.b undervises begge klasser i træblæserinstrumenterne: tværfløjte, klarinet og saxofon. I 2.c undervises hele klassen i messingblæserne: Trompet, trombone og valdhorn. I 2.d undervises hele klassen i strygergruppens instrumenter: violin og cello. I 2. klasse foregår undervisningen på små hold, hvor eleverne på skift tages ud af den almindelige musikundervisning. Progressionen er, at der begyndes med soloundervisning indtil den rette blæse/spille-teknik er indlært. Med tiden vil holdstørrelsen øges, og eleverne vil dermed få mere tid til instrumentundervisningen. I 3. klasse fortsætter klassens instrumentalspil for de elever, der viser interesse for at dygtiggøre sig på deres instrument. Det er disse elever der kan fortsætte i Måløv Afdelings orkester. Klassens øvrige elever øver sang, percussion, bas og xylofon med klassens musiklærer til en fælles produktion/koncert med orkestret. Instrumenterne udlånes til eleverne i 2. og 3. klasse. Efter 3. klasse leveres instrumenterne tilbage til skolen, der herefter udleverer dem til de nye 2. klasser i det nye skoleår. Elever, der ønsker at fortsætte instrumentalundervisningen, fortsætter efter 3. klasse i Ballerup Musikskoles instrumentalundervisning. Det er muligt, at de gennem musikskolen, kan leje et instrument hvis de ikke selv ønsker at investere i et. Skoleorkester. I 2. og 3. klasse planlægges instrumentalundervisningen med henblik på deltagelse i Måløv Afdelings orkester med start i 3. klasse. Orkestret spiller på en fast ugedag efter skoletid og både skolens og musikskolens dirigenter er til stede ved prøverne. Der øves 2 sammenhængende lektioner om ugen. Det er målet at: skoleorkesteret skal kunne akkompagnere ved fællessang, spille med skolens kor orkesteret skal give egne koncerter alle 3.klassebørn tilsammen danner deres eget orkester i en periode af skoleåret og præsenterer resultatet ved en koncert/forestilling for hele skolen. Efter 3. klasse er deltagelse i skoleorkestret på elevens eget initiativ. Motivation Musikken er helt afgørende i skolen som kunstart og som kulturbærer og foruden sin egen værdi kan den set i et læringsperspektiv bibringe eleven: Glæde: At lytte til musik og spille musik er en stor glæde. Oplevelser: Som ikke kan bibringes ad nogen anden vej hvoraf nogle endda karakteriseres som bevidsthedsudvidende. Følelsesmæssig udvikling og identitet Arbejdsdisciplin: Øvelse gør mester målet er tydeligt, og der øves i fælles takt til det mestres. Kreativitet: Have mulighed for at udtrykke sig i et musisk sprog. Selvtillid og selvværd: Styrkes gennem instrumentalspil det bygger på en generel erfaring blandt musiklærere. Ballerup Kommune Side 4

6 En styrket hukommelse:børn, der spiller et instrument træner deres arbejdshukommelse. Netop den er vigtig for indlæring hvilket dokumenteres i en undersøgelse, som hukommelsesforsker professor Terkel Klingberg fra Karolinska Institutet i Stockholm 1 har lavet. Han bakkes op af hjerneforsker Keld Fredens: Musik er den faglige undervisnings fundament 2 En større social tilpasning og tolerance: Børn, der spiller et instrument føler sig i højere grad som en del af gruppefællesskabet og føler sig i mindre grad udenfor end andre, der ikke spiller udtaler professor Frede V. Nielsen med baggrund i en videnskabelig undersøgelse 3 Det gælder ikke om at komme først, men om at lytte og tilpasse sig og finde sin plads i gruppen. Fællesskaber: Musikken skaber bånd mellem de udøvende og musikken skaber traditioner ved højtider og sammenkomster lokalt og globalt. I denne sammenhæng vil vi gerne rette vores fokus mod musikken som kunstart, der bærer sin værdi i sig selv, som et vigtigt element i det enkelte menneskes dannelse. At lytte til musik og sang eller opleve folk danse er noget af det mest livsbekræftende. Men at gøre den passive nydelse af kunsten til en aktiv deltagelse giver endnu større oplevelse. Oplevelser, som vanskeligt kan sammenlignes med andet. Mads Øvlisen, formand for Kunstrådet udtaler til Dansk Sang i februar at: Børn skal besidde færdigheder indenfor de musiske fag. Det er i mødet med kunsten at man for et øjeblik glemmer sig selv, slipper vanetænkningen og får inspiration til at opleve verden med nye øjne. Han konkluderer endvidere at politikerne må stille sig selv spørgsmålet om, hvordan vi kan blive ved med at være et førende innovationssamfund og udvikle vores velstand og internationale konkurrenceevne, hvis vi ikke giver vores børn noget af den ballast, der gør dem til fornyende mennesker? Evaluering: Der evalueres internt på form og indhold og på tilgangen til musikskolens undervisning i klassiske instrumenter. 1 Hukommelsesforsker professor Terkel Klingenberg: Skak og musik forbedrer børns hukommelse Kristeligt Dagblad, 28. november Hjerneforsker Keld Fredens: Musik er den faglige udviklings fundament Folkeskolen 3. juni Professor Frede V. Nielsens refererede på konferencen: Musik er det bedste i verden 6.maj 2011 på Rytmisk Musikkonservatorium til Hans Günther Bastians Berlinerundersøgelse omtalt i Optimal børneopdragelse med musik, Forlag: Dansk Sang 2006 og omfattende beskrevet i Hans Günther Bastan: Musikerziehung und ihre Wirkung fra 2000, der ikke er oversat fra tysk. Ballerup Kommune Side 5

7 Bilag 2 Priser på instrumenter til musikprojekt Navn Pris pr. stk. antal I alt m moms I alt u moms Strygere: Violin Cello Bratsch I alt Messing: Trompet Basun Valdhorn I alt Træblæsere: Tværfløjte Klarinet Saxofon I alt I alt m moms I alt u moms I alt for 1. med 4 klasser pr I alt for 2. med 4 klasser pr Blokfløjter indkøbes af Måløv Skole til en pris á 50 kr incl. Moms. Det er ca. kr. 4000,- Ballerup Kommune Side 6

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Slagelse Musikskole og folkeskolerne har igennem mange år haft et godt samarbejde, som nu udvides gennem folkeskolereformen. Dette katalog kan bruges

Læs mere

Symfoniorkester i skolen. Hvordan omdanner man en folkeskole til et symfoniorkester?

Symfoniorkester i skolen. Hvordan omdanner man en folkeskole til et symfoniorkester? Hvordan omdanner man en folkeskole til et symfoniorkester? Idéen opstår: Ved en Spil Dansk-debataften med temaet Musikken ind i skolen Skal et samarbejdsprojekt ml. en musikskole og folkeskole fungere,

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2014 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2014. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen deltager i Middelalderfestivalen. Musikskolen afvikler 2 lærerkoncerter. Musikskolen

Læs mere

!! !! PRESSEMEDDELELSE JANUAR 2015. Blæsere puster liv ind i den understøttende undervisning Hvordan favner man nye begreber som Åben Skole og Understøttende Undervisning, som den nye Folkeskolereform

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

MUSIKUNDERVISNING. Katalog til skoler og institutioner

MUSIKUNDERVISNING. Katalog til skoler og institutioner 2018-2019 MUSIKUNDERVISNING Katalog til skoler og institutioner 1 2 Fotos: Rasmus Bukholt, Torben Mougaard, Birgitte Foged Kristensen og Troels Aarøe Nissen Layout: Troels Aarøe Nissen For os er musikken

Læs mere

Velkommen til Den Kreative Skole

Velkommen til Den Kreative Skole Velkommen til Den Kreative Skole Jeg vil gerne byde velkommen til Den Kreative Skoles nye sæson 2018/2019. Vi vil hermed præsentere en bred palet af tilbud til den enkelte elev med mulighed for individuel

Læs mere

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Symfoniorkestrets verden

Symfoniorkestrets verden Symfoniorkestrets verden Til koncert med DR SymfoniOrkestret Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Orkestret, du skal høre spille, er et symfoniorkester. Ved du, hvad et symfoniorkester er?

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2018-2019 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2018-2019. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Yngste aldersgruppe, der tilbydes undervisning førskole elever medregnet:

Yngste aldersgruppe, der tilbydes undervisning førskole elever medregnet: KLADDE TIL INDBERETNING AF STATISTIK FOR MUSIKSKOLER Skal ikke indsendes! Indberetning skal ske digitalt Almindelige oplysninger 1. Almindelige oplysninger Musikskolens navn - adresse - postnr/by - tlf.numre

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Bilag til udviklingsplan Fakta om Faxe Musikskole

Bilag til udviklingsplan Fakta om Faxe Musikskole Bilag til udviklingsplan 2018-21 Fakta om Faxe Musikskole Faxe Musikskoles formål ifølge vedtægterne 2. Formål Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

AABENRAA MUSIKSKOLE STRATEGI

AABENRAA MUSIKSKOLE STRATEGI AABENRAA MUSIKSKOLE STRATEGI 2018-2021 MISSION: Musikskolen vil være kendt som Aabenraa Kommunes musikalske fyrtårn. VISION: Vi vil være musikskole for alle kommunens borgere med særligt fokus på børn

Læs mere

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD Musik kræver ikke bare musikinstrumenter men også nogen, der har lært at spille på dem. Fra 1. januar 2007 er det er lovkrav, at alle kommuner har en musikskole.

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 29. september 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som et af sine overordnede

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM

VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM På Vadgård Skole bliver der truttet, trompetteret og taget godt imod skolens nye tilbud om at give elever gratis undervisning i messinginstrumenter i samarbejde med Gladsaxe

Læs mere

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Strategi og Idekatalog Januar 2014 Esbjerg Kulturskole Islandsgade 50 6700 Esbjerg Tlf. 7616 6500 Fax 7616 6514 www. kulturskolen.dk email: kulturskolen@esbjergkommune.dk

Læs mere

Skolekatalog

Skolekatalog Skolekatalog 2018-2019 Formål Fortsat godt samarbejde med skolerne omkring at styrke kreativiteten, den faglige og personlige udvikling, dannelsen og livsdueligheden hos børn og unge i Fredericia Kommune.

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet En verden fuld af musik Musikskolen handler ikke

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Sokkelundlille Børnekulturhus Utterslev Skole Korsager

Læs mere

4. - 6. klasse på Randers Realskole. Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring

4. - 6. klasse på Randers Realskole. Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring 4. - 6. klasse på Randers Realskole Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring 1 Udvikling med tradition Randers Realskole er Danmarks største privatskole - med de mange muligheder, dét giver.

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

1. Rammeforsøg Herning Kommune ønsker at deltage i rammeforsøget vedr. talentklasser i musik for 7.-9. (10.) årgang.

1. Rammeforsøg Herning Kommune ønsker at deltage i rammeforsøget vedr. talentklasser i musik for 7.-9. (10.) årgang. 1 Ansøgningsskema 1. Rammeforsøg Herning Kommune ønsker at deltage i rammeforsøget vedr. talentklasser i musik for 7.-9. (10.) årgang. 2.Kommunens navn Herning Kommune 3. Skoler omfattet af ansøgningen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2013/14

KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2013/14 i kalvehallen KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2013/14 Erhvervslivet skriger på kreative mennesker. Dem laver vi på Musikskolen. Har du ikke din egen tværfløjte, kan du leje en på musikskolen. Undervisningsskoler

Læs mere

For at fastholde fokus på visionen, har alle kulturforløb tre gennemgående læringsmål, som alle kulturforløb skal opfylde.

For at fastholde fokus på visionen, har alle kulturforløb tre gennemgående læringsmål, som alle kulturforløb skal opfylde. Skoleåret 19/ 20 Kreativitet Dette materiale introducerer til musikforløbet Trut og Trommer, som er et af de kunst- og kulturforløb, der gennemføres i Lejre Kommunes børnekulturelle indsats- Dronten. Den

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2009

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2009 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2009 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015, RØDOVRE MUSIKSKOLE RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/8-2013 TIL 31/7-2015 1 Om musik side 2 Formål side 3 Baggrund side 4 El Sistema side 4 Musik

Læs mere

Tonedøve folk sætter dagsordenen

Tonedøve folk sætter dagsordenen Tonedøve folk sætter dagsordenen Musik er godt for indlæringen. Faktisk kan man kalde musik for fitness for hjernecellerne. Der er ingen discipliner, der aktiverer større dele af hjernen end musik. Kjeld

Læs mere

Hvor kommer de danske sangere fra?

Hvor kommer de danske sangere fra? Hvor kommer de danske sangere fra? Pilotundersøgelse af danske sangstuderendes musikalske CV Udarbejdet af Christina Kjærulff www.ungestemmer.dk Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen s. 3 Undersøgelsens

Læs mere

2019/2020 MUSIK E-MUSIK BILLEDKUNST VOKSENUNDERVISNING. Vil du sikre dig en plads, så tilmeld dig inden 24/5-19

2019/2020 MUSIK E-MUSIK BILLEDKUNST VOKSENUNDERVISNING. Vil du sikre dig en plads, så tilmeld dig inden 24/5-19 2019/2020 MUSIK E-MUSIK BILLEDKUNST VOKSENUNDERVISNING Vil du sikre dig en plads, så tilmeld dig inden 24/5-19 Kulturskolelederen har ordet Velkommen til vores undervisningstilbud til skoleåret 2019/2020

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. og 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2019 optager

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016.

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Kære alle elever og forældre. Så nærmer foråret sig lige så stille, og det er igen tid til at tage stilling til, om I vil fortsætte med at gå til musik. Der er tilmelding

Læs mere

KOLDING MUSIKSKOLE VISIONS- OG HANDLEPLAN

KOLDING MUSIKSKOLE VISIONS- OG HANDLEPLAN 2018-28 VISIONS- OG HANDLEPLAN V E R D E N S B E D S T E M U S I K S K O L E F O R D I G 2 3 Kolding Musikskoles Visions- og Handleplan...... er en ambitiøs vision der understøtter Kolding Kommunes samlede

Læs mere

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi 1 Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi Katalog over musikskolens tilbud om samarbejde i forbindelse med folkeskolereformen Den kommende folkeskolereform indebærer, at folkeskolerne og

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 MUSIKSKOLEN Indhold Mission...3 Vision...3 Værdier...3 Resultatberetning for 2014...4 Den levende by...5 kunst, kultur og bevægelse i byrummet..5 Kant og kvalitet eksperimenterende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 22. april 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som sit overordnede formål,

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag

- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag - et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole 2017-18 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Musik- & Kulturskolen

Læs mere

De små solstrålehistorier bærer MusikUnik

De små solstrålehistorier bærer MusikUnik De små solstrålehistorier bærer MusikUnik Intensiv musikundervisning giver børn med særlige udfordringer selvtillid på Hendriksholm Skole i Rødovre. Tekst & foto: Jakob Kehlet - Leon, får du penge, når

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Kreativitet Dette materiale introducerer til Billedkunstforløbet Musik i fællesskab, som er et af de kunst- og kulturforløb, der gennemføres i Børnekulturpakkerne i Lejre Kommune. Den bagvedliggende vision

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

MUSIKKEN I FOLKESKOLEN, AUGUST 2014

MUSIKKEN I FOLKESKOLEN, AUGUST 2014 MUSIKKEN I FOLKESKOLEN, AUGUST 2014 Horsens Musikskole, december 2013 Indholdsfortegnelse Forord: Musik til alle flid, fællesskab og læring.... 2 Oversigt over idékataloget... 3-4 Uddybende beskrivelse

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED, GOD TRIVSEL, FÆLLESSKAB OG BEVÆGELSE Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en

Læs mere

DET MUSISKE HUS DET MUSISKE HUS. Vælg et hold der passer dig... 2 Det Musiske Hus

DET MUSISKE HUS DET MUSISKE HUS. Vælg et hold der passer dig... 2 Det Musiske Hus Et Et liv frirum med musik... med musik Det Musiske hus Vi vil her på FPR, gerne give vores elever muligheden for at musikken kan komme til at spille endnu mere for dem, og samtidig udnytte at vi har et

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 2 Aftalekontrakt 2013 og 2014 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere