KDH Not afraid to do different

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KDH Not afraid to do different"

Transkript

1 KDH Not afraid to do different Jeg, Kirsten Svane, er lærer på Engum Skole, som er en lille skole ved Vejle med ca. 140 elever fra 0.-6.kl. Jeg er uddannet i billedkunst, håndarbejde og sløjd og min kollega Anders Gulddahl er uddannet i sløjd. Vi har i de sidste tre år undervist i det innovative fag: KDH. Desuden har vi haft kollega Helle Thure med til støttekrævende børn. KDH står for: Kunst, design og håndværk. Vi fået dispensation fra undervisningsministeriet til at køre dette nye fag på i de timer, hvor eleverne normalt har håndarbejde, billedkunst og sløjd. Undervisning sker i 4. lektioner hver torsdag fra For fire år siden stod i den situation, at vi fik at vide, at der ikke kunne blive delehold, det næstkommende skoleår i fagene håndarbejde og sløjd. Der ville blive 25 elever i 5. klasse og 23 elever i 4. klasse. Vi havde kun 18 høvlebænke i sløjdlokalet, og der var 10 symaskiner i et lille håndarbejdslokale. Vi havde få år tidlige fået nyt kombineret billedkunst/ sløjd lokale og håndarbejde i forlængelse af disse, en glasdør ind til håndarbejdslokalet. Der skulle tænkes nye tanker på Engum Skole. Det blev der. Ideen om at slå sløjd, håndarbejde og billedkunst sammen til et fag: KDH: kunst, design og håndværk. Vi kiggede på trinmålene for alle tre fag, og der var mange sammenfald. Især i fagene håndarbejde og sløjd. Da vi startede med at lave den første årsplan, var vi meget opmærksomme på, at eleverne skulle omkring trinmålene for fagene. I håndarbejde har 4. klasse har vi dog stadigvæk et symaskinekørekort, og hvert år er der fokus på billedkunstforløb. Desuden efter at eleverne har været i grupper igennem en længere periode, laver vi ofte et individuelt forløb. Fx op til jul sidder mange og syr julegaver. Vi startede i skoleåret og KDH kom med i et det større kommunedækkende projekt: Mange måder at lære på. Vi havde forsker Tatiana Chemi med på sidelinjen fra Universe Reseach Lab. Hun har tidligere skrevet om hendes forskningsresultater her i dette blad. Desuden fik vi sparring fra Charlotte Agerby Schulz, ACU Lillebælt, der hjalp os med at tænke i innovation, iværksætteri og entreprenørskab. Ofte når vi har startet et nyt projekt op har vi fundet inspiration fra bogen KIE-modellen af Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann- Andersen fra forlaget: Erhvervsskolerne Forlag. Modellen rummer en didaktisk og pædagogisk tænkning for tilrettelæggelse af innovative læringsforløb. Fra bogen: Kie modellen (har ikke fået tilladelse til at vise denne illustration)

2 I det kreative rum tænkes vilde ideer (Legesyg, intuitiv, impulsiv, fabulerende, hittepåsom) I det innovative rum systematiseres ideerne (analytisk, grundighed, detaljerende, lønsom) Det entreprenante rum fremstilles ideerne (produktiv, initiativrig, netværkende, foretagsom) Vi ser at KIE- modellen passer også med KDH Kunst: Det kreative Design: Det innovative Håndværk: Det entreprenante Det startede med at vi valgte et emne, som eleverne havde en viden om, og som de kunne udvikle videre på. Børnehaven ville gerne bestille et kongespil. Eleverne blev delt på tværs af klasserne delt op i grupper, og de første undervisningsgange gik med, at eleverne var i det kreative rum med forskellige procesværktøjer, såsom energizere, tombolaer og brug af gule post-it. Energizerere er små lege, der er med til at skabe en god stemning og give energi. Fx ærteposelegen, hvor de kaster med en ærtepose rundt i en rundkreds, i mens de associerer på fx spil. Tombolaen er hvor vi lader grupperne trække nogle kort (flotte billeder hentet fra nettet), som eleverne skal få nye ideer ud fra. Til sidst i opstartsfasten bruger vi post-it/ gule sedler til at fastholde ideerne. Andre gange har vi gjort brug af den omvendte brainstorm. Fx hvad er det værst tænkelige spil? Disse procesværktøjer er med til at skabe og facilitere elevernes kreativitet, og i dette tilfælde var det at finde ideer til et anderledes kongespil, som aldrig var set før! Hver gang vi har startet et nyt forløb op, har vi været meget styrende i tid. Fx I har 5 min. til, lav skitser i to min.. I det innovative rum, skal de valgte ideer systematiseres, analyseres og prioteres. Ofte når der er kommet rigtige mange ideer i det kreative rum, systematiseres ideerne ved at opdele ordene på post-it i overbegreber eller temaer. Til sidst kommer så ideudvælgelsen. Fx udvælg fx 5 ord, som skal kendetegne jeres projekt.

3 Vi laver ofte grupper af 4-6 personer, blandede drenge og piger, det er et godt antal for ideskabelsen og flowet. Grupperne blev i kongespillet lavet om til firmaer, og der var travlhed inden de forskellige deadlines. Men det er også det, der gør KDH spændende, at der skal nås en deadline, og mange elever er i sådan et flow, at de glemmer at komme ud til frikvarter. Andre gange kan vi mærke, at der skal ny energi(energizer) til at komme videre i den kreative proces. Mange så hinandens kongespil undervejs, og vi gjorde meget ud af, at hvis en gruppe havde en god ide, var det ikke at snyde, hvis en anden gruppe fik inspiration fra ideen. De skulle netop tænke: det er sejt, at netop min ide kan videreføres. Ved sidste deadline skulle der øves i fremlæggelsen, og hvordan grupperne bedst muligt fik solgt sig selv og deres produkt for dem, der skulle bedømme dem. Hver gruppe fortalte om deres spil, og hvordan de var kommet frem til dette. Der blev lyttet meget til processen, og de problemstillinger samt refleksioner, som de enkelte grupper har gjort sig. Både processen og produktet blev vurderet inden, at bedømmelseskomiteen, i dette tilfælde børnehavelederen valgte et kongespil og købte det. Her er fra fremlæggelse af Kongespillet samt forberedelse af udstilling så de andre elever på skolen kunne se dem. Senere på året fik vi kontakt med en arkitekt fra Vejle kommune, der var med til at sætte et husprojekt i gang, og hun var også med til fremlæggelsen. Arkitekt ved Vejle Kommune Camilla Jørgensen: Det var fantastisk at være på besøg på Engum Skole. Børnene vidste en masse om at bygge og bo, de var velformuleret, motiveret og havde gjort sig mange tanker om projektet. Flere af dem bar præg af, at de havde været involveret i om-, til- eller nybyggeri derhjemme. Camilla Jørgensen siger, at det er spændende at være med til at eleverne får øjnene op for rummeligheden i et hus, formgivningen, indsigt i materialer, og hvilken indvirkning arkitekturen har på vores hverdag. Hun ser gerne at arkitektur kunne få en plads i skoleskemaet. Camilla lyttede også meget til elevernes refleksioner, de havde haft undervejs i gruppen. Faktisk var hun ved at vælge to husprojekter, da en gruppe havde fortalt hende, at de var ved at give op p.g.a. tidspres, men de til sidst gav en ekstra skalle og nåede lige med nød og næppe at blive færdige.

4 Der er ingen tvivl, om at de elever, der har oplevet denne undervisningsform, er blevet mere kreative og innovative problemløsere. Vi må jo se i øjnene, at eleverne skal kunne noget andet her i fremtidens Danmark. Vi kan vi ikke bygge kun på håndens arbejde i disse tre fag, da i erhvervslivet kan vi ikke konkurrere med lande, såsom Kina og Indien, hvor arbejdslønnen er lav. Vores fremtid skal bygge på en innovationskultur, der giver eleverne mulighed for at være nyskabende og får lysten til at sætte nye ideer i værk. De skal turde arbejde i kaos og handle i ukendte situationer. Her ses håndarbejde på en ny måde. Der blev et behov for at lave puder og sy stikkesting, væve og brodere gulvtæpper. Et andet projekt jeg vil fremhæve er: Sko med mening. Her var det et enmandsprojekt, hvor alle skulle tage en sko med. De to første undervisningsgange gik med, at de skulle tænke på forskellige opgaver såsom: Hvor har din sko gået, i hvilket land har din sko gået, hvilken begivenhed har din sko været med til o.s.v. Mange tanker kom frem og eleverne gik til computerne, hvor de skrev om deres sko. Skoene blev lavet og fremvist, og fortællingerne blev læst højt ved fremlæggelsen. I skoleåret startede med at børnehaveklassselederen kom og sagde, at børnehaveklassen manglede læringsspil til indlæring af bogstaver og tal. Igen startede undervisningen med procesværktøjerne ud fra KIE-modellen, inden grupperne gik i gang. Ved første deadline afprøvede eleverne spillene på nogen af eleverne i 0. klasse, de fik ændret justeret til noget bedre og til sidst stod der til fremvisningen 11 spændende og læringsrige spil. Børnehaveklasselederen kom også midt i projektet og vejledte dem, og hun var med til den

5 endelige bedømmelse ved fremvisningen, hvor grupperne viste deres spil frem for børnehaveklassen. Hver gang til fremvisning gør vi meget ud af det. Vi holder ofte vi en lille reception med evt. et lille glas juice, dug på bordene og eleverne øver sig i, hvad der skal siges. Vi har af flere omgange afprøvet undervisningsforløb, der er lavet af Young Enterprice, der kan udlånes på ACU Lillebælt i Vejle. Her tænker jeg: Meiers mobile madbus, der snart kan udlånes på ACU og et stoleprojekt. Vi har prøvet mange forskellige temaer og samarbejdet med mange forskellige. Senest har vi samarbejdet med urfirmaet: Noon Copenhagen. Her lød opgaven: Unge mennesker går ikke med ur, hvad skal der til for at tweens vil gå med et armbåndsur? Eleverne blev sat i grupper, der skulle lave: Urdesign, kasser, poser, reklamer, salgsmateriale, alt skulle passe sammen til en helhed. Fremvisning skete d i firmaet i Løsning, og her var både var TV2 Nyheder og politiker Carina Christensen med til at høre på elevernes fremvisning for firmaets ejer og designer. Her gør eleverne klar til fremlæggelse for alle elever på Engum skole.

6 Ved fremlæggelse lyttede Carina Christensen meget på elevernes fremlæggelse. Her er de valgte de otte urer, som eleverne valgt ud fra de mange designs Fremlæggelse ved Noon Copenhagen. Elever svarer på spørgsmål fra designer Britt og virksomhederens ejer Michael Slipsager

7 Senest er skoleafdelingen og projektleder: Tina Holm Sørensen (TH), Kids N Tweens Lifestyle koblet på KDH for at fremme fremtidens skole og erhvervsliv. Her ses ind i genreskabet om kærlighedsromaner Her ses ind i genreskabet om eventyr. Dette er fra frøprinsessen Her ses ind i skabet om Sciencefictio genren

8 Lige nu laver eleverne genreskabe/ forfatterskabe, der er bestilt af skolens bibliotekar. I næste uge skal grupperne fremlægge for hende, og til de andre elever på Engum Skole i skolens kulturtime. Næste opgave bliver en individuel opgave: Design din egen pude. Snart skal vi lave et møde med designeren fra tøjfirmaet: Costbart, der netop laver tøj til vores elevers aldersgruppe. Firmaet er et dansk firma, der holder til i Spinderihallerne her i Vejle. Her er hvad skoleafdelingen i Vejle kommune skriver på deres hjemmeside: Elever og virksomhed samarbejder om design af ure til tweens Interessen var stor, da Engum Skoles 6. klasse d. 25. februar præsenterede deres design af armbåndsure på designvirksomheden Noon Copenhagen i Løsning. Se også Direktør Michael Slipsager og designer Britt Bruun Petersen tog imod eleverne, og folketingsmedlem Carina Christensen var i dagens anledning mødt frem for at se og høre om, hvordan der undervises i entreprenørskab, kreativitet og innovation på skoler i Vejle Kommune. Se TV2 Nyhedernes indslag om det usædvanlige samarbejde mellem skoleeleverne og virksomheden: På Engum Skole arbejdes der med entreprenørskab og innovation i det nye fag Kunst, Design og Håndværk (KDH), som skolen med en dispensation fra undervisningsministeriet sætter i stedet for de traditionelle fag billedkunst, håndarbejde og sløjd. De mange forskellige designforslag, som er resultatet af elevernes samarbejde med Noon Copenhagen, er nu udstillet på Center For Undervisning, Damhaven 13 A, Vejle, frem til 31. marts. - Det er noget helt nyt, og der er fuld skrald på. Elevernes graffiti tema er en god idé, siger designer Britt Bruun Petersen fra Noon Copenhagen. Samarbejdet med skoleeleverne er interessant for Noon Copenhagen, som kan bruge elevernes bud på design for tweens (yngre end 13 år). Direktør Michael Slipsager udtrykker det på denne måde: - Det er klart, at hvis vi vil have fat i denne målgruppe, så kan vi ikke komme med kedelige gulddoublé ure i stål. Det demonstrerer dette her med al tydelighed. Samarbejder med erhvervslivet Engum Skoles elever i 4-6 klasse har i de sidste tre år med stor succes og opmærksomhed arbejdet med det nye fag: Kunst, Design og Håndværk. Eleverne skal lære noget om formgivning og håndværk. Men de skal også lære, hvordan man skaber nye produkter til bestemte målgrupper, som kan omfatte alle samfundsgrupper. Eleverne skal lære at se deres kreativitet, innovation og produktion som en del af en værdikæde. Skolen arbejder derfor gerne sammen med virksomheder og institutioner, som enten kan aftage eller give sparring på elevernes arbejde. Omvendt har virksomhederne også glæde af at få nye øjne på deres produktion og inspiration til nye produkter. Senest har Engum Skole så etableret et spændende samarbejde med Noon Copenhagen, hvis armbåndsure lige nu er kult i bl.a. Japan. I tråd med de store projekter Projektet hænger fint sammen med et andet projekt i Skoleafdelingen i Vejle Kommune, som foregår i samarbejde med Kids 'n Tweens LOL, et stort EU-projekt med base i Spinderihallerne i Vejle. Det hedder netop "Samarbejde mellem skole og erhverv". Og designprojektet er helt i tråd med forskningsprojektet Mange Måder At Lære På og skoleudviklingsprojektet Skolen i Bevægelse det ambitiøse og stort anlagte innovationsforløb, som skal nytænke og reformere organisation, pædagogik, læringsprocesser, læringsrum m.v. på alle folkeskolerne i Vejle.

9 Her er hvad vi forstår ved de enkelte ord: K (kunst) D(design) H(håndværk) Kunst (billedkunst) er karakteriseret ved det unikke i modsætning til håndværket, som er karakteriseret ved en gentagen ensartet kvalitet. Her oplever elever det uforudsigelig såvel i proces som i resultat. Design (håndarbejde og sløjd) - er vidensområdet om formgivning, f.eks. udformning af et produkt som tøj, en illustration eller en plan. En designer er et bredt udtryk for personen, som står for denne udformning. Håndværk (håndarbejde og sløjd) ensartet gensidig ensartet kvalitet. Håndværk har i modsætning til kunst et større krav om håndværksmæssig kunnen, som kun kan opnås gennem uddannelse og træning. KDH er også kreativitet, innovation iværksætteri og entrenørskab. Kreativitet: om evnen til at kombinere kendte ting, ord, begreber eller ny viden på en ny måde og bragt i anvendelse i en ny sammenhæng. Dvs. evnen til at skifte tankemønstre Innovation - handler om, at forny eller ændre. At skabe noget nyt, nyttigt og implementérbart, skabe noget der har værdi for andre. Innovation er en styret kreativ proces Iværksætteri - handler om at sætte i værk at starte en proces fra bunden. Fx at starte en ny virksomhed. Entreprenørskab er bredere end ordet iværksætteri. Det handler om iværksætte noget nyt, noget anderledes, innovativt og aldrig set før. Entreprenørskab handler også om at være foretagsom og føre gennemarbejdede ideer ud i livet. Dette er taget fra Engum skoles hjemmeside: Mange Måder at Lære på. På denne hjemmeside under Vejle kommune kan ses en oversigt over alle de projekter, der er blevet arbejdet med, og hvilke skoler, der har arbejdet med hvilke projekter. På Engum Skole har vi arbejdet med: Kunst, design og håndværk (KDH) Ud fra Innovation og Entreprenørskab som pædagogisk metode / læreproces i undervisningen arbejder eleverne tværfagligt i en vekselvirkning mellem teori og praksis omfattende f.eks. billedkunst, sløjd og håndarbejde. Målet er bl.a. at øge elevernes interesse for at arbejde kreativt og innovativt, og at de får mulighed for at fordybe sig i en sammenhængende proces. Det er vigtigt, at skabe forståelse og respekt for andre udtryksformer og læringsstile, og herigennem give eleverne en fordomsfri tilgang til problemløsninger. Eksempelvis omfatter projektet fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd i 4. og 5. kl., hvor de to klasser en hel dag om ugen arbejder praktisk og teoretisk, dels ud fra fagenes trinmål og dels ud fra pædagogisk faglige vinkler omfattet af kreative, innovative og entreprenante læreprocesser og metoder på Engum skole. Til sidst vil jeg vise, hvordan et nyt undervisningsforløb kan starte, samt en mulig årsplan og til sidst mål for undervisningen.

10 Projekt familie/huse Vi sammensætter grupperne at 4-5 personer Hvis I hører ordet Sims - hvad tænker I så på? Skriv ned I er 4 personer i huset. Hvem er I? Skriv ned på bilag 1 Sættes i mappe I skal nu på et stykke A4ark lave en side med udklip fra blade, som siger noget om jeres person. Dvs. tøj, møbler, farvevalg o.s.v. Det færdige ark sættes i mappe Når gruppen har beskrevet deres egen person og gruppens indbyrdes rollefordeling, skal de tænke videre i husprojektet og give deres nye projekt et navn. Lærer i gangsætter Vælg en ordstyrer der skriver ned. 2. Efter min. får det at vide, at de skal sætte de gule sedler i grupperinger: fx: køkken, badeværelse, soveværelse, børneværelse, o.s.v. (vi kan hjælpe dem med fagudtryk og overbegreber) 5. Vi fortæller dem, at der er mulighed for, at vi kan købe nogle færdige trækasser eller et gammel dukkehus, som de kan arbejde videre med eller måske noget helt tredje Opgaver i grupperne 1.Valg af ordstyrer. Brainstorming. Ordstyrer skriver alle de stikord ned, hvad de kan komme i tanke om, når de tænker på ordet hus på gule sedler. Ordstyrer sikrer alle får taletid. 3. Grupperne sætterne nu de gule lapper op i et tankekort på et stort stykke pap. Ud fra ordene sættes nu tankerne i gang om, hvordan deres hus skal være Ordstyreren skriver ideerne ned. 4. De første skitser af huset tegnes, og valget tages nu, hvor mange rum, der skal indrettes, og hvad hvert rum skal indeholde. 6. Når de er færdige og har fordelt opgaverne + lavet en arbejdsplan (KS laver et skema) går de til os og vi kan give dem grønt lys for, at de kan gå i gang i sløjd og håndarbejde

11 Først trækker I et kort med et beløb I har at købe hus for kr kr kr. I må nu kigge på plantegninger og se hvad et hus koster og hvor mange kvd. meter I har råd til. Gå også gerne ind på hjemmesider og se hvad nye huse koster. Gruppen får bilag 2 og kommer med et overslag på deres udgifter (vi er deres bankrådgiver) Nu hvor I har valgt hus og fået godkendt jeres budget, skal I lave en plantegning over jeres hus ud fra budget og jeres behov. Plantegningen godkendes Vi inviterer en arkitekt til at komme og spørge ind til alle gruppernes projekt + vidensdeling Hvordan vil I så lave jeres hus i sløjd? Kom med en plan/ arbejdstegning på, hvordan I kan tænke jer huset skal laves og det skal godkendes. Bilag 3 udfyldes inden I går i gang

12 Bilag 1 Jeres navne i gruppen Dit navn: Navn på din figur i projektet: Alder: Hvilken tilknytning har din figur de andre i jeres projekt? Væremåde: Fritidsinteresser: Skole /arbejde: Udseende: Tøj

13 Bilag 2 Jeres navne i gruppen Budget Grund incl. tilslutningsafgift Pris på huset Anlægning af have incl. fliser (der skal sættes mellem kr.) Køkken (vælg ca. pris ud fra et køkkenfirma fx Kvik, HTH, TVIS, Svane, Invita o.s.v.) Hårde hvidevarer? (køleskab, fryser, vaskemaskine, ovn, keramisk kogeplade, mikrobølgeovn) Badeværelser? (toilet, bruser, håndvask m.v.) udgifter kr. Det totale beløb i kr. restbeløb Gulvtæpper/ trægulve? Gardiner? Møbler Spisebord, stole, skabe, sofabord, sofa, senge

14 Bilag 3 Navne på gruppen: Arbejdsplan + arbejdsfordeling for de følgende gange Hvem gør hvad? (inden I går i gang) Navn: Navn: Navn: Navn: Evaluering: Hvad fungerede? Var der noget der ikke fungerede, som I skal tænke på til næste gang?

15 Forslag til en årsplan uge emne mål Læringsspil til børnehaveklassen Uge 40 Reception og fremvisning af læringsspillene til børnehaveklassen. 41 Portrættegning besøg på Vejle kunstmuseum Her tænkes hovedvægten på at tegne. Fra mange skitse- tegninger til et færdigt, detaljeret minutiøst resultat klasse: Symaskinekørekort 5. klasse: Skuespil 48-4 Mejers mobile madbus Et færdigt undervisningsprojekt fra Charlotte Agerby Schultz. Skulptur, hvori at materialet ler gerne må indgå i At eleverne er fælles om et læringsspil til børnehaveklassen. Spillet skal laves først i et udkast. Det skal afprøves, rettes til og virke efter hensigten til børn i BH. At eleverne opøver en færdighed i at tegne detaljeret, og komme med flere udkast til kvaliteten bliver i top. At eleverne opnår færdigheder i at sy på maskine. At de lærer at tråde overtråd samt undertråd. At de lærer at sy lige samt zig-zag og hæfte + spole undertråden. at eleverne prøver at arbejde hele vejen igennem innovative processer.

16 Design din egen pude Der startes med at en ekspert kommer og fortæller om, hvordan starter man en ide, frem til udfærdigelses-processen, og til hvordan ideen bliver solgt ude i verdenen Her skal tænkes stort og anderledes. Alt er muligt og alle materialer kan bruges. Lige fra cykelslanger, bronzetråd, garn, stof o.s.v. Skulpturel design af et klædningsstykke Her tænkes igen bredt. Skulpturen kan evt. blive en brugsgenstand eller en prydsgenstand. Den skal fortælle en historie og modtageren kan enten forarges/ forandres for evigt. Bæredygtig design Her medtænkes Økolariet med ind som evt. sparringspartner og senere udstilling Forfatterskabe genreskabe Her tænkes et tværfagligt emne med biblioteket, hvor elever udformer forfatterskabe de kan enten symbolisere en bestemt genre fx fantasy eller gys og gru, eller en kendt forfatter. Professionel sparring i samarbejde med læringscentret og Vejle Bibliotek Hver elev går igennem ideudviklingsfaserne for at komme frem til et brugbart funktionelt design af en pude. At eleverne ud fra en tidligere beklædningsgenstand kan ændre og tænke i nye baner. Besøg af en tidligere forældre, der vil fortælle eleverne om ideen bag en elbil og de tanker han har gjort sig. At eleverne tænker bæredygtighed ind i alle faserne. At eleverne i grupper kommer fra skabe ideen vurdere ideen forbedre ideen - beskrive ideen færdiggørelse af ideen - Fremlæggelse af ideen på biblioteket for Malene.

17 Mål: Lærere: At vi opfylder trinmålene for håndarbejde, sløjd og billedkunst. At vi opøver elevernes viden om kunst, design og håndværk At vi fokuserer kreativitet, innovation og iværksætteri. At vi fokuserer på elevernes færdigheder og personlig udvikling. At vi er opmærksomme på elevernes læring. At vi vil forhøje elevernes kvalitetsbevidsthed og valg af deres produkter af høj kvalitet. At vi vil skabe nysgerrighed, undring og gøre opmærksom på detaljer At vi vil opøve dem i smagen for detaljerne i udførelsen af produkterne/ projekterne. At vi opfordrer til at fejle, komme med et nyt udkast, og prøve igen. At vi anerkender elevernes arbejdsprocesser og resultater. At vi vil stimulere en særlig disposition for dyb tænkning (flow). At vi vil faciliterer gode arbejdsvaner i grupperne, i et lærende fællesskab. At vi vil klæde eleverne bedre på, til at de får troen på, at de kan klare en ungdomsuddannelse. At vi vil hente specialister ind i undervisningen, som giver eleverne teknisk og konstruktiv feedback Eleverne: At træne i nye færdigheder og personlig udvikling. At turde miste kontrollen, fejle og prøve igen. At turde undre sig, nyde detaljer og gå i dybden med tingene At prøve en ide af (skitse) rette til, prøve igen og reflektere. At arbejde i et team/gruppe social udvikling. At tage i mod feedback og give og modtage konstruktiv kritik/ feedback. At komme med nye løsninger og lytte til andres løsninger. At øve sig i at komme med et oplæg og fremføre den.

18 I gruppen: At komme med et fælles oplæg. At give hinanden feedback i gruppen og nå til enighed. At eleverne bliver enige om en arbejdsdeling, holder et demokratisk møde, så alle når det fælles mål.

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Designskolen Kolding Lena Krogsgaard, Bachelor studerende

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship og ID-modellen Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen KIE-modellen Et pædagogisk-didaktisk værktøj

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller

Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller KIE-modellen Det kreative læringsrum Idéer skabes Værktøjer: fx Ordtombola Billedtombola Idéstafet Elevatortale Værktøjer: fx Tænkepapirer Rolletombola Idé videreudvikles

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen. Information til forældre September 2008

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen. Information til forældre September 2008 Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre September 2008 Projekt Tjørnelyskolen for elever med særlige forudsætninger /dygtige elever Formål og baggrund: Tjørnelyskolen gennemfører

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere