Ansøgning om medlemskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om medlemskab"

Transkript

1 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by Telefonnr. Mobiltlf. 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvstændig Selvejende institution Andet Branche Ansættelsesstedets navn CVR nr. og by Telefonnr. 3 Oplysninger om stilling Titel Ansættelsesdato Antal arbejdstimer Eventuel kort funktionsbeskrivelse Månedsløn inkl. pension, tillæg m.v.. Kr. Jeg er ansat efter funktionærloven Jeg er i dag ansat som leder/særligt betroet medarbejder Jeg er på vej mod et job som leder 4 Ledernes Hovedorganisations lokalafdelinger Du bliver automatisk tilknyttet den lokalafdeling, som din bopæl geografisk hører under. Hvis du i stedet ønsker tilknytning til den lokalafdeling, som din arbejdsplads hører under, skal du sætte kryds her 5 Ledernes A-kasse Ønsker du medlemskab af Ledernes A-kasse Ledernes Hovedorganisation Hvis ja, så sender vi automatisk et skema til optagelse i A-kassen. Vermlandsgade 65 6 Tilmelding til betalingsservice (PBS) 2300 København S Anfør registrerings- og kontonummer for automatisk at tilmelde betalingen af kontingent til betalingsservice. Telefon Telefax Reg. nr. Kontonr Dato og underskrift Dato Vend

2 AR 50 Ansøgning om optagelse i eller skift af a-kasse AR Husk at læse vejledningen på side 3, før du udfylder blanketten. Jeg ønsker (sæt X): Optagelse som nyt medlem som forsikret på fuld tid som forsikret på deltid Skift af a-kasse til som forsikret på fuld tid som forsikret på deltid A: Navn mv. Navn CPR-nummer Tlf. - fastnet Tlf. - mobil B: Oplysninger til brug for optagelse Jeg er i arbejde som lønmodtager. Jeg er nyuddannet. Udfyld D.2 Jeg er værnepligtig, borgmester, rådmand eller lign. Udfyld D.3 Jeg har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. (Udfyldes kun, hvis du ikke er statsborger i Danmark.) Jeg har tidligere været medlem af en a-kasse. Jeg arbejder i min egen eller min ægtefælles selvstændige virksomhed. Jeg eller min ægtefælle ejer anparter eller aktier i det selskab, hvor jeg er ansat. Jeg eller min ægtefælle er momsregistreret. Jeg får førtidspension efter lov om social pension. Hvis, hvilken a-kasse? Jeg er i fleksjob. C: Oplysninger til brug for skift af a-kasse Jeg er i arbejde som lønmodtager. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende. Jeg er nyuddannet. Udfyld D.2 Jeg er værnepligtig, borgmester, rådmand eller lign. Udfyld D.3 Jeg er uden arbejde. Jeg søger om ydelser i min nye a-kasse. Min nuværende a-kasse: Side 1 af 4

3 CPR-nummer D.1. Mit arbejdsforhold Virksomhedens/min virksomheds navn Telefonnummer Arbejdet begyndte/ventes at begynde Stilling Antal arbejdstimer om måneden: Timer Antal arbejdstimer om ugen: Timer Jeg eller min arbejdsgiver får tilskud til min løn. D.2. Min uddannelse Uddannelsesstedets navn Telefonnummer Hvilken uddannelse? Jeg havde bopæl og ophold i Danmark, lige før uddannelsen begyndte. Uddannelsen er begyndt den Uddannelsen er afsluttet den Jeg ønsker at: Blive optaget som nyuddannet eller bevare mine nuværende rettigheder D.3. Værnepligtig, borgmester, rådmand m.fl. Jeg har haft arbejde før værnepligten/hvervet. Hvis Arbejdets art: E: Eventuelle bemærkninger Skriv dine eventuelle bemærkninger: F: Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. 86, stk. 1, og 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen på side 3 og 4. Dato Husk Bemærk: - at hvis du skal optages eller skifte a-kasse, fordi du er nyuddannet, skal a-kassen have modtaget din ansøgning om optagelse senest 2 uger efter, at arbejdet, værnepligten eller uddannelsen er afsluttet. - at du tidligst kan optages fra den dato, hvor a-kassen har modtaget din skriftlige ansøgning om optagelse. Side 2 af 4

4 Vejledning Oversigt over a-kassernes priser, servicetilbud mv. Du kan se en oversigt over alle a-kassers priser (administrationsbidrag), servicetilbud mv. på s hjemmeside under temaet Sammenligning af a-kasser (benchmarking). B: Oplysninger til brug for optagelse Lønmodtager Du er lønmodtager, når du arbejder hos en arbejdsgiver. Når du arbejder som lønmodtager, indbetaler arbejdsgiveren A-skat og bidrag til ATP, og ferieloven gælder for dig. Med offentlige tilskud menes fx tilskud eller støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller den sociale lovgivning. Du skal også svare, hvis du er i fleksjob. Nyuddannet Du er nyuddannet, hvis du har taget en erhvervsmæssig uddannelse inden for en a-kasses faglige område. Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder eller 3 semestre. Du skal have bopæl i Danmark umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen, og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Uddannelsens afslutning Med afsluttet uddannelse menes, at alle karakterer er givet, og al studieaktivitet er ophørt. Datoen på eksamensbeviset kan altid være uddannelsens afslutning, hvis beviset er udstedt i tilknytning til studieaktivitetens ophør. Værnepligtige, borgmestre, rådmænd, udvalgsformænd, medlemmer af regeringen, Folketinget eller Europaparlamentet Du kan optages under aftjening af almindelig eller civil værnepligt, som borgmester, rådmand mv. Statsborgerskab Hvis du ikke er dansk statsborger, kan opholds- og arbejdstilladelse have betydning for, om du kan få dagpenge. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derfor oplyse, om du har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Selvstændig erhvervsdrivende Se vejledningen til C. C: Oplysninger til brug for skift af a-kasser Husk - at du skal blive ved med at betale medlemsbidrag til din nuværende a-kasse, indtil du får besked fra den nye a-kasse om, at du er blevet overflyttet og - at du skal sende blanketten til den a-kasse, du ønsker at blive medlem af. Selvstændige erhvervsdrivende Denne ansøgning kan kun bruges, hvis du skal skifte a-kasse på grund af selvstændig virksomhed. Hvis du skal optages, skal du udfylde blanket AR 51. Når du skal overflyttes som selvstændig, skal du oplyse navn og adresse på din egen virksomhed. Der er tale om selvstændig virksomhed, når den drives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drives som et selskab. Du er selvstændig, hvis du ved arbejde for dig selv eller din ægtefælle driver eller er med i en selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle ejer hele eller en del af selskabskapitalen. Du skal altid svare på spørgsmålene om selvstændig virksomhed, hvis - du eller din ægtefælle har ansatte, - du er registreret hos Skat som medarbejdende ægtefælle, - du har bortforpagtet virksomheden, - du har en maskinstation til at udføre arbejdet, eller - du i sæsonen eller ind imellem arbejder som selvstændig. Skift af a-kasse, når du er nyuddannet Hvis du allerede er medlem af en a-kasse, og du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders/3 semestres varighed, kan du vælge mellem at få status/skifte a-kasse som dimittend eller med nuværende rettigheder. (fortsættes på side 4) Side 3 af 4

5 Vejledning Nyuddannet med dimittendrettigheder Hvis du vælger denne mulighed, vil det bl.a. sige, at dagpengene udgør 82 % af højeste dagpengesats, og at du begynder forfra i en ny dagpengeperiode. Du vil også være omfattet af særlige regler mht. feriedagpenge. Det er en forudsætning for at opnå dimittendrettigheder, at a-kassen har modtaget ansøgningen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. 2-ugers fristen gælder både, hvis du skal overflyttes som dimittend, eller hvis du allerede er medlem af en a-kasse, men ønsker at gøre brug af dimittendrettighederne, fx fordi din dagpengeperiode (næsten) er opbrugt. Nyuddannet med nuværende rettigheder Hvis du vælger denne mulighed, bevarer du de rettigheder og pligter, som du allerede har erhvervet i en a-kasse i form af satsberegning og dagpengeret. Du bør høre din nuværende a-kasse om, om du stadig har rettigheder tilbage. Hvis du skal skifte til en anden a-kasse med dine nuværende rettigheder, er det en betingelse, at a-kassen modtager ansøgningen senest 4 uger efter uddannelsens afslutning. Du kan kun ændre dit valg til dimittendrettigheder, hvis a-kassen modtager besked herom senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Se også vejledningen til B. Værnepligtige, borgmestre, rådmænd m.fl. Hvis du allerede er medlem af en a-kasse, og du vil skifte a-kasse, mens du er værnepligtig, følger du reglerne for medlemmer uden arbejde. Hvis du ønsker at skifte a-kasse under dit hverv som borgmester, rådmand mv., sker det efter reglerne for lønmodtagere. Skift af a-kasse uden at du har arbejde Er du uden arbejde, kan du altid blive overflyttet til en tværfaglig a-kasse. Du kan også skifte til en fagligt afgrænset a-kasse, hvis du inden for de sidste 5 år har - været medlem af a-kassen, - arbejdet inden for a-kassens faglige område i mindst 26 uger eller - gennemført en uddannelse, der giver ret til optagelse som nyuddannet i a-kassen. Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står i 86, stk. 1, og 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Du kan også blive meldt til politiet. Kontrol og anden information De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring. I henhold til persondataloven skal det oplyses, at - a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter, - a-kassen registrerer modtagne oplysninger, - a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring, - du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og - du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Er du i tvivl? - Spørg a-kassen. Side 4 af 4

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere