A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge"

Transkript

1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge

2 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: kl 9-15, mandag dog kl Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs A-kasse. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Nr. 2. Supplerende dagpenge Nr. 3. Selvstændig virksomhed og dagpenge Nr. 4. Dagpenge i udlandet Nr. 5. Efterløn Redaktion: Vivian Andersen Teknisk produktion: PROSA Foto: istockphoto.com Tryk: Paritas Digital Service ApS Nr. 6. Feriedagpenge til dimittender Nr. 7. På vej til ledighed Du kan hente pjecerne på under publikationer - pjecer fra a-kassen. Eller rekvirere dem ved at henvende dig til PROSAs A-kasse. Maj 2009

3 Indhold Selvstændig virksomhed og dagpenge...4 Rådighed...4 Fradrag i dagpenge og oplysninger på dagpengekort...5 Begrænset dagpengeret...5 Udløb af den begrænsede dagpengeret...5 Ophør med drift af selvstændig virksomhed...6 Selvstændig virksomhed, der er undtaget fra den begrænsede dagpengeret. 6 Giv besked om ændringer...6 Hvor kan jeg læse mere om reglerne?...6 Denne pjece giver dig nogle af de informationer, som du har brug for, når du er ledig, og søger dagpenge og driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

4 Selvstændig virksomhed og dagpenge Hvis du er ledig, har du mulighed for at få dagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Du vil typisk drive selvstændig virksomhed, når du for egen regning og risiko arbejder i en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte. Virksomheden kan drives som enkeltmandsvirksomhed, i selskabsform eller som interessentskab. Det kan også være, at du betragter din virksomhed som hobby. Fx kan kunstnerisk virksomhed være selvstændig virksomhed, også selvom du ikke er momsregistreret. Du skal derfor også fortælle a-kassen, hvis du fx skriver en bog, maler et maleri eller er musiker. Du vil typisk også være selvstændig, hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed i den forbindelse kan der være tvivl om, hvorvidt du har ret til dagpenge. Virksomheden er din bibeskæftigelse, når virksomheden ikke er din hovedbeskæftigelse. Hvis du før har drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du kun ændre din virksomhed til bibeskæftigelse, hvis du har lønarbejde af et bestemt antal timer. Det er a-kassen, der udfra dine oplysninger vurderer, om du driver selvstændig virksomhed, og om virksomheden drives som din hoved- eller bibeskæftigelse. Rådighed Hvis vi vurderer, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du være opmærksom på, at det kan være med eller uden ret til dagpenge. Det kan derfor være en god idé at kontakte a-kassen, før du begynder. Du kan få dagpenge, hvis du kan sandsynliggøre, at du til hver en tid kan udføre alt arbejdet med din bibeskæftigelse uden for normal arbejdstid. Det er nemlig en betingelse, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Læs pjecen om Rådighed fra adir.dk og Værd at vide om ledighed fra prosa.dk > A-kasse. For at vi kan vurdere, om du har ret til dagpenge, skal du oplyse: Arten og omfanget af virksomheden, Om du har ansat arbejdskraft, Hvilke arbejdsopgaver du eller andre udfører i virksomheden, herunder hvordan opgaverne er fordelt, hvor meget tid der bliver brugt på opgaverne, og Virksomhedens omsætning og indtjening. Oplysningerne gives på en blanket ar259 og en tro og love erklæring, som du kan hente på prosa.dk > A-kasse > Dagpenge > Selvstændig virksomhed. Din bibeskæftigelse må ikke være afhængig af, at en del af arbejdet ligger inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid er den tid, som du skal være til rådighed for inden for dit faglige område. Eksempel Du udfører opgaver for en kunde, hvor du selv bestemmer på hvilket tidspunkt af 4 A-kasseinformation

5 døgnet du vil arbejde. Du har en aftale med kunden om, at I mødes én gang om måneden for at afvikle opgaver og aftale nye opgaver. Mødet skal holdes inden for kundens åbningstid, som er kl I denne situation har du ikke ret til dagpenge selv om du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, da en del af arbejdet ligger inden for normal arbejdstid. Fradrag i dagpenge og oplysninger på dagpengekort Alt arbejde i din selvstændige virksomhed medfører fradrag i dagpenge. Det gælder også ufakturerede timer. Fx administrative opgaver, såsom indberetning af SKAT og moms eller transport. Hvis du har animalsk produktion, skal du skrive mindst 0,5 time pr. dag i alle ugens 7 dage. Alle faktiske arbejdstimer som du har udført i din selvstændige virksomhed, skal du oplyse på dit dagpengekort. Timerne skal oplyses uanset hvilket tidspunkt, du har udført dem det vil sige, at hele døgnet tæller, også weekender og søn- og helligdage. Eksempel Du har brugt 0,50 time på administration, 1 time på transport og 3 timer på en konsulentopgave i uge 17. Det vil sige, at du på dit dagpengekort skal skrive 4,5 time i uge 17 i kolonnen selvstændige timer. Du vil herefter få dagpenge for 32,50 timer (37 timer 4,5 arbejdstime = 32,50 timer). Begrænset dagpengeret Du kan få dagpenge i 78 uger, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Alle uger med ydelser fra a-kassen tæller, også selvom du kun har fået ydelser for 7,4 timer. Retten til de 78 uger kan ikke række ud over det tidspunkt, hvor du er berettiget til dagpenge. Udløb af den begrænsede dagpengeret Du kan optjene ret til en ny periode med 78 uger, hvis du har haft 962 timers arbejde inden for de seneste 18 måneder. Er du deltidsforsikret kan du nøjes med 629 timers arbejde. Arbejdet skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og uden offentlig støtte. Hvis du ikke har optjent ret til en ny periode, skal du vælge, om du vil ophøre med virksomheden eller fortsætte med at drive selvstændig virksomhed uden dagpenge. Ophør med drift af selvstændig virksomhed Hvis du vælger at ophøre med at drive virksomheden, skal du skriftlig erklære på tro og love, hvornår virksomheden er lukket, afhændet eller borrforpagtet til andre en A-kasseinformation 5

6 ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Er du momsregistreret, skal vi have din momsafmelding. Hvis du allerede er momsafmeldt, kan vi se din momsafmelding på CVR-registreret, hvis du giver os dit CVR-nr. Hvis det bliver nødvendigt, kan vi bede om mere dokumentation for ophøret. Hvis du fx udtræder af en virksomhed der videreføres af andre og/eller din ægtefælle, eller du bortforpagter virksomheden, skal vi ofte have yderligere dokumentation. Selvstændig virksomhed, der er undtaget fra den begrænsede dagpengeret Enkelte former for selvstændig virksomhed, der drives som bibeskæftigelse, er undtaget fra den begrænsede dagpengeret. Det gælder: Fx nogle former for deltidslandbrug. Fritidsfiskeri, hvis det personlige arbejde, der er forbundet med fiskeriet er af ringe omfang. Biavl med højst 15 bistader. Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Du må kun i mindre omfang personligt udføre administration, små reparationer og viceværtfunktioner. Underordnet deltagelse af ringe omfang i ægtefællens virksomhed. Deltagelsen må ikke have indflydelse på virksomhedens drift. Som eksempler kan nævnes: Overtagelse af arbejde i tilfælde af akut og kortvarig sygdom. Dog ikke, hvis du fungerer som fast vikar. Tilfældig ekspedition af kunder, eller tilfældig telefonpasning i ægtefællens virksomhed. Arbejde i forbindelse med mindre kassekladde. Fredskov på højst 5 hektar. Fredskoven skal ligge på din faste bopæl eller fritidsbopæl. Egen vindmølle, når dit arbejde herved er helt ubetydeligt. Giv besked om ændringer Du har pligt til at give a-kassen besked, hvis der sker ændringer i virksomhedens drift eller omfang. En ændring kan fx være, hvis du har oplyst til a-kassen, at du fremover vil være beskæftiget i virksomheden i 3 timer ugentligt, og det viser sig, at du i stedet er beskæftiget i 15 timer ugentligt eller omvendt. Hvor kan jeg læse mere om reglerne? Du kan læse mere om selvstændig virksomhed på adir.dk Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte a-kassen. 6 A-kasseinformation

7 Kontakt din A-kasse Åbent dagligt mellem kl mandag dog kl Mail til a-kassen A-kassen får mange henvendelser hver dag. Du kan derfor nemt komme til at opleve kø på telefonen, når du ringer til os. Men du kan altid komme igennem på vores mail. Derfor anbefaler vi, at du sender en mail til os, hvor du kort beskriver dit spørgsmål. Husk også at skrive dit tlf.nr. så vi kan få fat i dig, hvis vi vurderer, at spørgsmålet kræver telefonisk kontakt. Du skal skrive til: Hvis du er it-studerende skal du skrive til: A-kassens hjemmeside På a-kassens hjemmeside kan du få svar på generelle spørgsmål vedr. f.eks. kontingent, dagpengesatser og dagpengeperioder. Her skriver vi også relevante oplysninger for bl.a. dimittender og medlemmer i aktivering. Kig på vores hjemmeside, før du ringer måske kan du her få svar på dine spørgsmål, hurtigt og nemt! Se også og Klager A-kassens afgørelser og sagsbehandling kan altid bringes op i PROSAs a-kasseudvalg. Hvis du herefter fortsat er utilfreds, kan du anke a-kassens afgørelser til Arbejdsdirektoratet. Kritik og gode idéer Vi vil gerne opfordre til, at du kommer med kritik af a-kassens arbejde. Hold dig ikke tilbage, hvis der er forhold, du mener bør ændres. Du er også meget velkommen til at komme med idéer og forslag til ændringer og nye aktiviteter. Vær aktiv PROSA opfordrer vores medlemmer, ledige som i arbejde til at deltage i de arrangementer som vi udbyder. Læs mere om vores aktiviteter og kig i kalenderen på A-kasseinformation 7

8 Ahlefeldtsgade København K

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere