NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio"

Transkript

1 NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION, HVIS DU ER BOSIDDENDE I AMERIKA; ELLER SYMANTEC ASIA PACIFIC PTE LTD, HVIS DU ER BOSIDDENDE I ØSTASIEN ELLER JAPAN; ELLER SYMANTEC LIMITED, HVIS DU ER BOSIDDENDE I EUROPA, MELLEMØSTEN ELLER AFRIKA ("SYMANTEC") VIL GIVE SOFTWAREN I LICENS TIL DIG SOM DEN ENKELTPERSON, DEN VIRKSOMHED ELLER DEN JURIDISKE ENHED, DER VIL BRUGE SOFTWAREN (NEDENFOR BETEGNET SOM "DU", "DIG" ELLER "DIN(E)"), UNDER FORUDSÆTNING AF AT DU ACCEPTERER ALLE BETINGELSERNE I LICENSAFTALEN. DETTE ER EN JURIDISK OG RETSGYLDIG KONTRAKT MELLEM DIG OG SYMANTEC. VED AT ÅBNE DENNE PAKKE, BRYDE SEGLET, KLIKKE PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER" ELLER "JA" ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANGIVE ELEKTRONISK, AT DU SAMTYKKER, ELLER VED AT INDLÆSE ELLER BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU DENNE LICENSAFTALES VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU VÆLGER IKKE AT ACCEPTERE DIS SE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU KLIKKE PÅ "ANNULLER", "NEJ", "LUK VINDUE" ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANGIVE, AT DU AFSLÅR, SAMT UNDLADE AT DOWNLOADE ELLER ANVENDE SOFTWAREN YDERLIGERE OG KONTAKTE FORHANDLEREN ELLER SYMANTECS KUNDESERVICE VED HJÆLP AF KONTAKTOPLYSNINGERNE I AFSNIT 8 I DENNE LICENSAFTALE MED HENBLIK PÅ OPLYSNINGER OM, HVORDAN DU KAN FÅ REFUNDERET DE PENGE, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN, PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT I LØBET AF DEN TRES (60) DAGES PERIODE, DER FØLGER EFTER KØBSDATOEN. 1. Licens: Den software (inklusive enhver medfølgende funktion og tjeneste) og dokumentationen (inkl. enhver emballage) ("dokumentationen"), der følger med denne licensaftale (samlet omtalt som "softwaren"), tilhører Symantec eller dets licenshavere og er beskyttet af lov om ophavsret. Selvom Symantec fortsat ejer softwaren, får du visse rettigheder til at bruge softwaren på en computer, mobiltelefon eller mobil enhed (en "enhed"), når du har accepteret denne licensaftale. Denne licensaftale er gældende for alle versioner, nye versioner eller opgraderinger af softwaren, som Symantec måtte forsyne dig med. Med forbehold for Symantecs ret til at opsige licensen i henhold til afsnit 2, eller hvis du misligholder dine forpligtelser i henhold til afsnit 6, gælder dine rettigheder og forpligtelser for evigt med hensyn til brug af denne software og er som følger. Du må: A. bruge én kopi af softwaren på én enhed. Hvis et større antal kopier og/eller antal enheder er specificeret i dokumentationen eller det gældende transaktionsdokument fra den autoriserede distributør eller forhandler, som du har købt softwaren hos, har du lov til at bruge softwaren i overensstemmelse med sådanne specifikationer; B. tage én kopi af softwaren som backup eller arkiveringsformål eller kopiere softwaren til harddisken på din enhed og beholde originalen med henblik på backup eller arkiveringsformål; C. bruge softwaren på et netværk, forudsat at du har en softwarelicens til alle de enheder, der har adgang til softwaren på netværket. D. permanent overføre alle dine rettigheder til softwaren, som du alene har købt på et fysisk medie, underlagt denne licensaftale til en anden person eller juridisk enhed, forudsat at du overdrager det fysiske medie, som du købte softwaren på, ikke beholder nogen kopier af softwaren, og at modtageren accepterer vilkårene i denne licensaftale. Delvis overdragelse af dine rettigheder i forbindelse med denne licensaftale er ikke tilladt. Hvis for eksempel den relevante dokumentation giver dig retten til at bruge flere kopier af softwaren, vil kun en overdragelse af retten til at bruge alle sådanne kopier være gyldig. Uanset ovenstående må du ikke, hvis softwaren indeholder produktnøgler, overdrage disse produktnøgler til den software, som du købte på et fysisk medie, til nogen tredjepart, der ikke er knyttet til det fysiske medie. Du må ikke overdrage software og/eller produktnøgler til nogen tredjepart, hvis du ikke har købt softwaren på et fysisk medie; og E. anvende softwaren i overensstemmelse med eventuelle yderligere tilladte anvendelsesmuligheder, som kan fremgå nedenfor. 1

2 Du må ikke, og du må heller ikke lade andre: A. viderelicensere, udleje eller lease dele af softwaren; B. undtagen i den udstrækning og under de omstændigheder loven tillader det foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere, modificere, oversætte, gøre forsøg på at finde frem til softwarens kildekode eller skabe afledte produkter, der er baseret på softwaren; C. bruge softwaren som del af en facility management-, timesharing-, serviceudbyder- eller servicebureausammenhæng eller D. bruge softwaren på nogen som helst måde, der ikke er tilladt i overensstemmelse med denne licensaftale. 2. Opdatering af softwarens funktioner og indhold. Afbrydelse af opdatering af softwarens funktioner og indhold: Softwaren anvender indhold, der opdateres fra tid til anden, herunder men ikke begrænset til opdatering af virus- og spyware-definitioner ("Indholdsopdateringer") Symantec kan efter eget skøn med eller uden forudgående varsel til dig ophøre med at levere indholdsopdateringer og/eller trække softwaren tilbage. Symantec kan til enhver tid med eller uden forudgående varsel til dig tilføje, ændre eller fjerne funktioner fra softwaren. 3. Installation af produkt. Aktivering: A. Under installationsprocessen vil softwaren muligvis afinstallere eller deaktivere andre sikkerhedsprodukter eller dele heraf, hvis disse produkter eller dele af dem ikke er kompatible med softwaren, eller for at forbedre softwarens overordnede funktionalitet. B. Der kan være teknologiske forholdsregler i denne software, som er beregnet til at forhindre uautoriseret eller ulovlig brug af softwaren. Du accepterer, at Symantec må tage disse forholdsregler i brug for at beskytte Symantec mod softwarepirateri. Denne software indeholder muligvis teknologi, som begrænser muligheden for at installere og fjerne softwaren på en enhed mere end et begrænset antal gange på et begrænset antal enheder. Denne licensaftale og den software, der indeholder håndhævelsesteknologi, kan kræve aktivering som yderligere præciseret i dokumentationen. I så fald virker softwaren kun i en begrænset periode, indtil den bliver aktiveret af dig. Under aktiveringen vil du måske for at bekræfte softwarens ægthed blive bedt om over internettet at oplyse din unikke aktiveringsnøgle, som følger med softwaren og enhedskonfigurationen i form af en alfanumerisk kode. Hvis du ikke gennemfører aktiveringen inden for den periode, som er angivet i dokumentationen, eller som softwaren beder om, vil softwaren holde op med at virke, indtil aktiveringen er fuldført; softwarens funktionalitet vil derefter blive gendannet. Hvis du ikke er i stand til at aktivere softwaren via internettet eller på anden angivet måde i løbet af aktiveringsprocessen, kan du kontakte Symantecs kundesupport ved hjælp af de oplysninger, Symantec giver i forbindelse med aktiveringen, eller som er angivet nedenfor. 4. Garantiforpligtelse over for erhvervskunder: Hvis du er forbruger, gælder følgende regler i afsnit 4 ikke for dig, undtagen i det omfang dit lands lovgivning indeholder regler for forbrugere, som gælder for din brug af softwaren, uanset om det er til erhvervs-, handelsmæssige eller professionelle formål. Der henvises i stedet for til afsnit 5. Hvis du er erhvervskunde (dvs. at du bruger softwaren i forbindelse med erhvervs-, handelsmæssige eller professionelle formål ("erhvervskunde")), gælder følgende bestemmelser i dette afsnit 4 for dig (uanset om du accepterer softwaren eller ej). A. Symantec garanterer, at ethvert medie fremstillet af Symantec, som softwaren bliver distribueret på, er uden defekter i en periode på tres (60) dage, fra den dato softwaren blev leveret til dig. Dit eneste retsmidddel i tilfælde af brud på denne garanti vil være, at Symantec efter eget valg vil erstatte ethvert defekt medium, der er blevet returneret til Symantec inden for garantiperioden, eller give dig de penge tilbage, du har betalt for softwaren. Symantec garanterer ikke, at softwaren lever op til dine krav, at softwarens drift vil være uden afbrydelser, eller at softwaren vil være fejlfri. 2

3 KUN FOR AUSTRALSKE FORBRUGERE. Hvis du er australsk forbruger, gælder bestemmelserne i dette afsnit 4 ikke for dig, undtagen i det omfang visse bestemmelser i den australske forbrugerlovgivning gælder for din brug af softwaren til erhvervs-, handelsmæssige eller professionelle formål, i tilfælde af hvilket dette afsnit gælder for dig. B. I DEN STØRST MULIGE UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOV, UDELUKKER OVENNÆVNTE GARANTI OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, HVAD ENTEN DISSE ER UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL. SYMANTEC GIVER INGEN GARANTI MED HENSYN TIL IKKE-KRÆNKELSE AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER. C. I DEN STØRST MULIGE UDSTRÆKNING DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOV, VIL SYMANTEC ELLER DETS LICENSHAVERE IKKE I NOGET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG (VED UAGTSOMHED, KONTRAKTLIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE) FOR TABT FORTJENESTE, INDTÆGT, VIRKSOMHEDSKONTRAKTER, FORVENTEDE BESPARELSER ELLER MISTEDE ELLER ØDELAGTE DATA, SOM OPSTÅR VED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, ELLER FOR NOGEN SPECIELLE, FØLGEMÆSSIGE, INDIREKTE ELLER LIGNENDE SKADER, SELV OM SYMANTEC ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. KUN FOR AUSTRALSKE ERHVERVSKUNDER. I MEDFØR AF OVENNÆVNTE BESTEMMELSER I AFSNIT 4(C) IFALDER SYMANTEC UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR TAB, SOM IKKE ER EN RIMELIG PÅREGNELIG KONSEKVENS AF MISLIGHOLDELSE AF DENNE LICENSAFTALE FRA SYMANTECS SIDE. D. I DEN STØRST MULIGE UDSTRÆKNING, SOM GÆLDENDE LOV TILLADER, KAN SYMANTECS ELLER DETS LICENSGIVERES ANSVAR IKKE OVERSTIGE FEMOGTYVE PUND STERLING (GBP 25,00). VISSE LOVE KAN INDEBÆRE GARANTIER ELLER PÅLÆGGE SYMANTEC FORPLIGTELSER, (i) DER IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES ELLER (ii) KUN I BEGRÆNSET OMFANG KAN UDELUKKES, BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES. DENNE AFTALE SKAL FORSTÅS I OVERENSSTEMMELSE MED DISSE REGLER. HVIS DISSE BESTEMMELSER GÆLDER, UANSET ANDRE BESTEMMELSER I DENNE AFTALE, OG I DET OMFANG SYMANTEC HAR RET TIL AT GØRE DET, BEGRÆNSER SYMANTEC SIT ANSVAR I FORHOLD TIL ETHVERT KRAV I HENHOLD TIL DISSE BESTEMMELSER, HVAD ANGÅR SOFTWAREN, EFTER SYMANTECS FRIE VALG, TIL: UDSKIFTNING AF SOFTWAREN ELLER LEVERING AF EN TILSVARENDE SOFTWARE; REPARATION AF SOFTWAREN; BETALING AF OMKOSTNINGER VED UDSKIFTNING AF SOFTWAREN ELLER FREMSKAFFELSE AF TILSVARENDE SOFTWARE; ELLER BETALING AF OMKOSTNINGER TIL AT FÅ SOFTWAREN REPARERET ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTER EFTER SYMANTECS VALG: NYLEVERING AF TJENESTERNE ELLER BETALING AF OMKOSTNINGERNE VED AT FÅ TJENESTEN UDFØRT. SKRIV TIL (i) SYMANTEC CONSUMER SUPPORT, PO BOX 5689, DUBLIN 15, IRELAND ELLER (ii) SYMANTEC CUSTOMER SERVICE, 1 JULIUS AVE, NORTH RYDE, NSW 2113, AUSTRALIA, ELLER GÅ IND PÅ SUPPORTSIDEN FOR DIT LAND, SOM FINDES PÅ FOR AT FÅ OPLYSNINGER OM UDSKIFTNING AF DEFEKTE MEDIER ELLER FOR AT FÅ REFUNDERET DET BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN, INDEN FOR TRES (60) DAGE EFTER KØBSDATOEN. E. Symantec er ubegrænset erstatningspligtig over for dig, hvis (a) du dør eller kommer til skade som resultat af forsømmelighed fra Symantecs side, eller (b) hvis du lider tab eller skade, fordi Symantec har handlet i ond tro. F. Denne licensaftale udgør hele aftalen mellem dig og Symantec vedr. softwaren og: (i) erstatter al tidligere eller nuværende mundtlig og skriftlig kommunikation, forslag og beskrivelser vedrørende emnet (undtagen bedrageriske fejlgengivelser); og (ii) er den gældende tekst i tilfælde af modstridende eller yderligere betingelser i alle tilbud, ordrer, bekræftelser eller lignende kommunikation mellem parterne. 5. Garantiforpligtelse over for forbrugere: 3

4 Hvis du er forbruger, gælder dette afsnit 5 for dig. Læs det omhyggeligt igennem. Afsnit 5 gælder ikke for dig, hvis du er erhvervskunde. A. Symantec er ubegrænset erstatningspligtig over for dig, hvis (a) du dør eller kommer til skade som resultat af forsømmelighed fra Symantecs side, eller (b) hvis du lider tab eller skade, fordi Symantec har handlet i ond tro. Ud over dine rettigheder som forbruger giver Symantec dig ikke yderligere garantier i forhold til softwaren. B. I henhold til de tidligere bestemmelser i afnit 5 er Symantec ikke erstatningspligtig over for dig for tab, der ikke er en rimeligt forudsigelig konsekvens af Symantecs brud på denne licensaftale. Som forbruger skal din brug af softwaren være ikke-kommerciel. Symantec vil derfor ikke være erstatningspligtig over for dig for tab af fortjeneste, indtægter, forventede opsparinger, kontrakter eller tid, som opstår ved brug eller manglende evne til at bruge softwaren. C. Kun for australske forbrugere. I henhold til paragraf 102(1) af Australian Consumer and Competition Act "leveres vores produkter med garanti, som ikke kan undtages i henhold til australsk forbrugerlovgivning. Du er berettiget til erstatning eller refusion i tilfælde af væsentlige fejl samt erstatning for andre med rimelighed forudsigelige tab eller skader. Du er også berettiget til at få produkterne repareret eller erstattet, hvis de ikke er af tilstrækkelig god kvalitet, og fejlen ikke anses for at være en væsentlig fejl". D. Vi anbefaler på det kraftigste, at du hyppigt foretager en backup af dine data. E. Du er til enhver tid forpligtet til at tage rimelige skridt til at minimere dit tab. F. Skriv til (i) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Irland eller (ii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia, eller gå ind på supportsiden for dit land, som findes på for at få oplysninger om udskiftning af defekte medier eller få refunderet det beløb, du betalte for softwaren, inden for tres (60) dage efter købsdatoen. 6. Eksportbestemmelser: Du accepterer, at softwaren og de tilhørende tekniske data og tjenester (samlet omtalt som "styringsteknologi") kan være underlagt USA's import- og eksportlove, specielt U.S. Export Administration Regulations (EAR), og lovgivningen i ethvert land, hvor styringsteknologi importeres eller reeksporteres. Du accepterer at overholde alle relevante love og ikke eksportere styringsteknologi i strid med USA's love og heller ikke til et land, en juridisk enhed eller en person, hvor der foreligger forbud, og hvortil der kræves en eksportlicens eller anden officiel godkendelse. Det er forbudt at eksportere eller reeksportere alle Symantecs produkter til Cuba, Nordkorea, Iran, Syrien og Sudan og til alle lande, der er underlagt gældende handelssanktioner. ANVENDELSE AF SYMANTECS PRODUKTER I FORBINDELSE MED, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DESIGN, UDVIKLING, FABRIKATION AF, UDDANNELSE I ELLER AFPRØVNING AF KEMISKE, BIOLOGISKE ELLER NUKLEARE MATERIALER, MISSILER, DRONER, RUMFARTØJER, DER KAN FREMFØRE MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN, ER FORBUDT IFØLGE AMERIKANSK LOV. 7. Generelt: Denne licensaftale reguleres af lovgivningen i England og Wales. Intet i denne licensaftale vil mindske nogen rettighed, du måtte have under den eksisterende forbrugerbeskyttelseslovgivning eller andre gældende love i din jurisdiktion, som ikke frafaldes af kontrakten. Symantec kan ophæve denne licensaftale, hvis du ikke overholder vilkår i licensaftalen (der ikke er ubetydelige eller ligegyldige), og hvis en sådan ophævelse sker, skal du straks ophøre med at bruge softwaren og destruere alle kopier af softwaren og dokumentationen. Fraskrivelser af garanti og begrænsninger af ansvar, inklusive dem der er omtalt i afsnit 4 og 5, gælder fortsat efter ophøret. Denne licensaftale kan kun ændres af dokumentationen eller af et skriftligt dokument, der er underskrevet af både dig og Symantec. 8. Symantecs kundeservice: 4

5 Hvis du har spørgsmål vedrørende licensaftalen, eller hvis du af andre grunde ønsker at kontakte Symantec, bedes du skrive til: (i) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Ireland eller (ii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia, eller gå ind på dit lands supportside, som du kan finde på 9. IncoTerms (internationale handelsbetingelser): Hvis du tiltræder denne licensaftale på grund af erhvervs-, handelsmæssige eller professionelle formål, og du derfor opfylder betingelserne for at være erhvervskunde, bliver softwaren leveret ExWorks (EXW) på Symantecs forsendelsessted (ICC INCOTERMS 2010). YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER. Din brug af softwaren er ud over ovenstående også underlagt nedenstående vilkår og betingelser. 10. Fortrolighed og databeskyttelse. Fra tid til anden kan softwaren indsamle visse oplysninger fra den enhed, den er installeret på, herunder: Oplysninger om potentielle sikkerhedsrisici samt URL'er og IP-adresser (Internet Protocol) til besøgte websteder, som softwaren anser for potentielt bedrageriske. URL'erne kan indeholde personidentificerbare oplysninger, som et potentielt bedragerisk websted forsøger at indhente uden din tilladelse. Symantec indsamler disse oplysninger for at levere softwarens funktioner samt til evaluering og forbedring af Symantec-produkters evne til at opdage ondsindet adfærd, potentielt bedrageriske websteder og andre sikkerhedsrisici på internettet. URL'er til besøgte websteder samt søgeord og søgeresultater optræder kun, hvis Norton Safe Web-funktionen er slået til. Disse oplysninger indsamles af Symantec for at levere beskyttelse og vurdere og vejlede dig vedrørende potentielle trusler og risici, der kan være knyttet til et bestemt websted, før du går ind på det. Eksekverbare filer og filer med eksekverbart indhold, der bliver identificeret som mulig malware, inklusive oplysninger om de handlinger, sådanne filer har foretaget på installationstidspunktet. Disse filer sendes til Symantec ved hjælp af softwarens automatiske indsendelsesfunktion. De indsamlede filer kan indeholde personidentificerbare oplysninger, der er blevet indhentet af malwaren uden din tilladelse. Filer af denne type indsamler Symantec udelukkende med det formål at forbedre Symantecs produkters evne til at opdage skadelig aktivitet. Sådanne automatiske indsendelsesfunktioner kan deaktiveres efter installationen ved at følge instrukserne i dokumentationen for de pågældende produkter. Det navn, enheden har fået tildelt under den oprindelige opsætning af den pågældende enhed. Hvis navnet indsamles, vil det blive brugt af Symantec som et kontonavn for den enhed, du kan vælge at modtage yderligere tjenester til, og/eller som du kan bruge visse af softwarens funktioner på. Du kan ændre kontonavnet når som helst efter installation af softwaren (anbefales). Statusoplysninger vedr. installation og brug af softwaren.disse oplysninger fortæller Symantec, om installationen af softwaren lykkedes, og om softwaren er stødt på fejl. Statusoplysningerne kan indeholde visse personidentificerbare oplysninger, hvis de indgår i navnet på en fil eller en mappe, som softwaren er stødt på i forbindelse med installationen eller fejl. Statusoplysningerne indsamles af Symantec med henblik på at vurdere og forbedre ydeevne i og installation af Symantecs produkter. Symantec kan også bruge disse oplysninger til at optimere sine websider. Oplysninger i mails, som du har sendt via softwaren til Symantec for at rapportere spam eller indhold, der fejlagtigt er identificeret som spam. Disse mails kan indeholde personidentificerbare oplysninger og vil kun blive sendt til Symantec med din godkendelse og vil ikke blive sendt automatisk. Hvis du sender sådanne meddelelser til Symantec, vil Symantec kun bruge dem med henblik på at forbedre sporingsfunktionerne i Symantecs antispam-teknologi. Symantec vil ikke samkøre disse filer med nogen form for personidentificerbare oplysninger. Oplysninger i en rapport, som du vælger at sende via softwaren til Symantec, når softwaren støder på et problem. Rapporten inkluderer oplysninger om status for såvel softwaren som din enhed, på det tidspunkt softwaren stødte på problemet. Statusoplysningerne om din enhed kan inkludere systemets sprog, landestandard, version af operativsystem på din enhed, igangværende processer, deres status og oplysninger om ydeevne, data om de filer eller mapper, der var åbne på det tidspunkt, softwaren stødte på problemet. Oplysningerne kan indeholde data, der kan identificere 5

6 dig, hvis sådanne oplysninger findes i eller udgør en del af navnet på de filer og mapper, der var åbne på det tidspunkt, softwaren stødte på problemet. Disse oplysninger vil kun blive sendt til Symantec med din tilladelse og vil ikke blive sendt automatisk. Oplysningerne indsamles af Symantec for at kunne løse det opstående problem og for at forbedre ydeevnen af Symantecs produkt. Disse oplysninger vil ikke blive samkørt med nogen form for personidentificerbare oplysninger. IP-adresse (Internet Protocol) og/eller MAC-adresse (Media Access Control) og maskin-id for den enhed, softwaren er installeret på, for at sætte softwaren i stand til at fungere og med henblik på administration af licens. Andre generelle, statistiske oplysninger, der anvendes til analyse og til forbedring af produktets funktioner. Medmindre det udtrykkeligt er angivet som valgfrit, er de ovenfor beskrevne oplysninger nødvendige af hensyn til funktionaliteten af Symantecs produkter. Oplysninger kan blive overført til Symantec Group i USA eller andre lande, der kan have mindre restriktive love om fortrolighed end det land, du bor i (inkl. EU), og de kan være tilgængelige for Symantecs ansatte eller partnere med henblik på brug i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne formål. Af samme årsag kan oplysninger blive delt med partnere og leverandører, der behandler data på vegne af Symantec. Symantec har sørget for, at de indsamlede oplysninger, hvis de overføres, behandles med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. I overensstemmelse med gældende love forbeholder Symantec sig ret til at samarbejde med enhver juridisk proces, politimyndighed og offentlig undersøgelse i forbindelse med din brug af denne software. Det betyder, at Symantec kan levere dokumenter og data, der kan være relevante i forbindelse med sagsanlæg eller myndigheders undersøgelser. Med henblik på at fremme opmærksomheden om, og opdagelsen samt forebyggelsen af sikkerhedsrisici på internettet kan Symantec dele visse oplysninger med forskningsorganisationer og andre leverandører af sikkerhedssoftware. Symantec kan også anvende statistikker udledt af oplysningerne med henblik på at spore og offentliggøre rapporter om tendenser inden for sikkerhedsrisici. Ved at bruge softwaren anerkender og accepterer du, at Symantec må indsamle, overføre, gemme, offentliggøre og analysere sådanne oplysninger med henblik på disse formål. CPS / OE 1.0 / IE 6

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan VIGTIGT: LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I BRUG. SYMANTEC

Læs mere

NORTON LICENSAFTALE. Norton Internet Security

NORTON LICENSAFTALE. Norton Internet Security NORTON LICENSAFTALE Norton Internet Security VIGTIGT: LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I BRUG.

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2010

NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2010 NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2010 VIGTIGT: LÆS VENLIGST HANDELSBETINGELSERNE FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2011

NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2011 NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2011 VIGTIGT: LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON-LICENSAFTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON-LICENSAFTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIGTIGT: LÆS ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALEN") OMHYGGELIGT, FØR SOFTWAREN OG TJENESTERNE

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security / Norton Security med Backup

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security / Norton Security med Backup NORTON-LICENSAFTALE Norton Security / Norton Security med Backup VIGTIGT: LÆS ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALEN") OMHYGGELIGT, FØR SOFTWAREN OG TJENESTERNE TAGES I BRUG

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

SOFTWARE- OG TJENESTEAFTALE TIL NORTON FAMILY OG NORTON FAMILY PREMIER

SOFTWARE- OG TJENESTEAFTALE TIL NORTON FAMILY OG NORTON FAMILY PREMIER SOFTWARE- OG TJENESTEAFTALE TIL NORTON FAMILY OG NORTON FAMILY PREMIER DENNE SOFTWARE- OG TJENESTEAFTALE ("AFTALEN") ER EN AFTALE MELLEM DIG OG SYMANTEC CORPORATION, HVIS DU HAR BOPÆL I NORD- ELLER SYDAMERIKA;

Læs mere

Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise

Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE") UDGØR DEN JURIDISKE GÆLDENDE KONTRAKT MELLEM SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER ("SYMANTEC")

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Servicevilkår for Norton ConnectSafe

Servicevilkår for Norton ConnectSafe Servicevilkår for Norton ConnectSafe Tjenesten Norton ConnectSafe ("tjenesten") stilles til rådighed af Symantec Corporation, hvis du bor i Amerika, af Symantec Limited, hvis du bor i Europa, Mellemøsten

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE") UDGØR EN JURIDISK OG RETSGYLDIG KONTRAKT MELLEM SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER

Læs mere

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA")

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA") Læs følgende Salgsbetingelser ("Betingelser") grundigt. De indeholder meget vigtige oplysninger om dine rettigheder

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE") UDGØR EN JURIDISK OG RETSGYLDIG KONTRAKT MELLEM SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbruger produkter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2012 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE.

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. Trend Micro TippingPoint Slutbrugerlicensaftale Enterprise Version 1. Anvendelse. Denne slutbrugerlicensaftale (kaldet "aftalen")

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING TILLADELSE TIL AT DOWNLOADE, INSTALLERE OG BRUGE SOFTWAREN ER BETINGET AF, AT DU SOM SOFTWARENS BRUGER ("BRUGEREN") ACCEPTERER DENNE BRUGERLICENSAFTALE ("AFTALEN") MELLEM

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro (også kendt som henholdsvis PC-cillin eller PC-cillin

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet: Readme-fil til Novell Filr Desktopprogrammet April 2015 1 Produktoversigt I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere