NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio"

Transkript

1 NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION, HVIS DU ER BOSIDDENDE I AMERIKA; ELLER SYMANTEC ASIA PACIFIC PTE LTD, HVIS DU ER BOSIDDENDE I ØSTASIEN ELLER JAPAN; ELLER SYMANTEC LIMITED, HVIS DU ER BOSIDDENDE I EUROPA, MELLEMØSTEN ELLER AFRIKA ("SYMANTEC") VIL GIVE SOFTWAREN I LICENS TIL DIG SOM DEN ENKELTPERSON, DEN VIRKSOMHED ELLER DEN JURIDISKE ENHED, DER VIL BRUGE SOFTWAREN (NEDENFOR BETEGNET SOM "DU", "DIG" ELLER "DIN(E)"), UNDER FORUDSÆTNING AF AT DU ACCEPTERER ALLE BETINGELSERNE I LICENSAFTALEN. DETTE ER EN JURIDISK OG RETSGYLDIG KONTRAKT MELLEM DIG OG SYMANTEC. VED AT ÅBNE DENNE PAKKE, BRYDE SEGLET, KLIKKE PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER" ELLER "JA" ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANGIVE ELEKTRONISK, AT DU SAMTYKKER, ELLER VED AT INDLÆSE ELLER BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU DENNE LICENSAFTALES VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU VÆLGER IKKE AT ACCEPTERE DIS SE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU KLIKKE PÅ "ANNULLER", "NEJ", "LUK VINDUE" ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANGIVE, AT DU AFSLÅR, SAMT UNDLADE AT DOWNLOADE ELLER ANVENDE SOFTWAREN YDERLIGERE OG KONTAKTE FORHANDLEREN ELLER SYMANTECS KUNDESERVICE VED HJÆLP AF KONTAKTOPLYSNINGERNE I AFSNIT 8 I DENNE LICENSAFTALE MED HENBLIK PÅ OPLYSNINGER OM, HVORDAN DU KAN FÅ REFUNDERET DE PENGE, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN, PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT I LØBET AF DEN TRES (60) DAGES PERIODE, DER FØLGER EFTER KØBSDATOEN. 1. Licens: Den software (inklusive enhver medfølgende funktion og tjeneste) og dokumentationen (inkl. enhver emballage) ("dokumentationen"), der følger med denne licensaftale (samlet omtalt som "softwaren"), tilhører Symantec eller dets licenshavere og er beskyttet af lov om ophavsret. Selvom Symantec fortsat ejer softwaren, får du visse rettigheder til at bruge softwaren på en computer, mobiltelefon eller mobil enhed (en "enhed"), når du har accepteret denne licensaftale. Denne licensaftale er gældende for alle versioner, nye versioner eller opgraderinger af softwaren, som Symantec måtte forsyne dig med. Med forbehold for Symantecs ret til at opsige licensen i henhold til afsnit 2, eller hvis du misligholder dine forpligtelser i henhold til afsnit 6, gælder dine rettigheder og forpligtelser for evigt med hensyn til brug af denne software og er som følger. Du må: A. bruge én kopi af softwaren på én enhed. Hvis et større antal kopier og/eller antal enheder er specificeret i dokumentationen eller det gældende transaktionsdokument fra den autoriserede distributør eller forhandler, som du har købt softwaren hos, har du lov til at bruge softwaren i overensstemmelse med sådanne specifikationer; B. tage én kopi af softwaren som backup eller arkiveringsformål eller kopiere softwaren til harddisken på din enhed og beholde originalen med henblik på backup eller arkiveringsformål; C. bruge softwaren på et netværk, forudsat at du har en softwarelicens til alle de enheder, der har adgang til softwaren på netværket. D. permanent overføre alle dine rettigheder til softwaren, som du alene har købt på et fysisk medie, underlagt denne licensaftale til en anden person eller juridisk enhed, forudsat at du overdrager det fysiske medie, som du købte softwaren på, ikke beholder nogen kopier af softwaren, og at modtageren accepterer vilkårene i denne licensaftale. Delvis overdragelse af dine rettigheder i forbindelse med denne licensaftale er ikke tilladt. Hvis for eksempel den relevante dokumentation giver dig retten til at bruge flere kopier af softwaren, vil kun en overdragelse af retten til at bruge alle sådanne kopier være gyldig. Uanset ovenstående må du ikke, hvis softwaren indeholder produktnøgler, overdrage disse produktnøgler til den software, som du købte på et fysisk medie, til nogen tredjepart, der ikke er knyttet til det fysiske medie. Du må ikke overdrage software og/eller produktnøgler til nogen tredjepart, hvis du ikke har købt softwaren på et fysisk medie; og E. anvende softwaren i overensstemmelse med eventuelle yderligere tilladte anvendelsesmuligheder, som kan fremgå nedenfor. 1

2 Du må ikke, og du må heller ikke lade andre: A. viderelicensere, udleje eller lease dele af softwaren; B. undtagen i den udstrækning og under de omstændigheder loven tillader det foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere, modificere, oversætte, gøre forsøg på at finde frem til softwarens kildekode eller skabe afledte produkter, der er baseret på softwaren; C. bruge softwaren som del af en facility management-, timesharing-, serviceudbyder- eller servicebureausammenhæng eller D. bruge softwaren på nogen som helst måde, der ikke er tilladt i overensstemmelse med denne licensaftale. 2. Opdatering af softwarens funktioner og indhold. Afbrydelse af opdatering af softwarens funktioner og indhold: Softwaren anvender indhold, der opdateres fra tid til anden, herunder men ikke begrænset til opdatering af virus- og spyware-definitioner ("Indholdsopdateringer") Symantec kan efter eget skøn med eller uden forudgående varsel til dig ophøre med at levere indholdsopdateringer og/eller trække softwaren tilbage. Symantec kan til enhver tid med eller uden forudgående varsel til dig tilføje, ændre eller fjerne funktioner fra softwaren. 3. Installation af produkt. Aktivering: A. Under installationsprocessen vil softwaren muligvis afinstallere eller deaktivere andre sikkerhedsprodukter eller dele heraf, hvis disse produkter eller dele af dem ikke er kompatible med softwaren, eller for at forbedre softwarens overordnede funktionalitet. B. Der kan være teknologiske forholdsregler i denne software, som er beregnet til at forhindre uautoriseret eller ulovlig brug af softwaren. Du accepterer, at Symantec må tage disse forholdsregler i brug for at beskytte Symantec mod softwarepirateri. Denne software indeholder muligvis teknologi, som begrænser muligheden for at installere og fjerne softwaren på en enhed mere end et begrænset antal gange på et begrænset antal enheder. Denne licensaftale og den software, der indeholder håndhævelsesteknologi, kan kræve aktivering som yderligere præciseret i dokumentationen. I så fald virker softwaren kun i en begrænset periode, indtil den bliver aktiveret af dig. Under aktiveringen vil du måske for at bekræfte softwarens ægthed blive bedt om over internettet at oplyse din unikke aktiveringsnøgle, som følger med softwaren og enhedskonfigurationen i form af en alfanumerisk kode. Hvis du ikke gennemfører aktiveringen inden for den periode, som er angivet i dokumentationen, eller som softwaren beder om, vil softwaren holde op med at virke, indtil aktiveringen er fuldført; softwarens funktionalitet vil derefter blive gendannet. Hvis du ikke er i stand til at aktivere softwaren via internettet eller på anden angivet måde i løbet af aktiveringsprocessen, kan du kontakte Symantecs kundesupport ved hjælp af de oplysninger, Symantec giver i forbindelse med aktiveringen, eller som er angivet nedenfor. 4. Garantiforpligtelse over for erhvervskunder: Hvis du er forbruger, gælder følgende regler i afsnit 4 ikke for dig, undtagen i det omfang dit lands lovgivning indeholder regler for forbrugere, som gælder for din brug af softwaren, uanset om det er til erhvervs-, handelsmæssige eller professionelle formål. Der henvises i stedet for til afsnit 5. Hvis du er erhvervskunde (dvs. at du bruger softwaren i forbindelse med erhvervs-, handelsmæssige eller professionelle formål ("erhvervskunde")), gælder følgende bestemmelser i dette afsnit 4 for dig (uanset om du accepterer softwaren eller ej). A. Symantec garanterer, at ethvert medie fremstillet af Symantec, som softwaren bliver distribueret på, er uden defekter i en periode på tres (60) dage, fra den dato softwaren blev leveret til dig. Dit eneste retsmidddel i tilfælde af brud på denne garanti vil være, at Symantec efter eget valg vil erstatte ethvert defekt medium, der er blevet returneret til Symantec inden for garantiperioden, eller give dig de penge tilbage, du har betalt for softwaren. Symantec garanterer ikke, at softwaren lever op til dine krav, at softwarens drift vil være uden afbrydelser, eller at softwaren vil være fejlfri. 2

3 KUN FOR AUSTRALSKE FORBRUGERE. Hvis du er australsk forbruger, gælder bestemmelserne i dette afsnit 4 ikke for dig, undtagen i det omfang visse bestemmelser i den australske forbrugerlovgivning gælder for din brug af softwaren til erhvervs-, handelsmæssige eller professionelle formål, i tilfælde af hvilket dette afsnit gælder for dig. B. I DEN STØRST MULIGE UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOV, UDELUKKER OVENNÆVNTE GARANTI OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, HVAD ENTEN DISSE ER UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL. SYMANTEC GIVER INGEN GARANTI MED HENSYN TIL IKKE-KRÆNKELSE AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER. C. I DEN STØRST MULIGE UDSTRÆKNING DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOV, VIL SYMANTEC ELLER DETS LICENSHAVERE IKKE I NOGET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG (VED UAGTSOMHED, KONTRAKTLIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE) FOR TABT FORTJENESTE, INDTÆGT, VIRKSOMHEDSKONTRAKTER, FORVENTEDE BESPARELSER ELLER MISTEDE ELLER ØDELAGTE DATA, SOM OPSTÅR VED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, ELLER FOR NOGEN SPECIELLE, FØLGEMÆSSIGE, INDIREKTE ELLER LIGNENDE SKADER, SELV OM SYMANTEC ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. KUN FOR AUSTRALSKE ERHVERVSKUNDER. I MEDFØR AF OVENNÆVNTE BESTEMMELSER I AFSNIT 4(C) IFALDER SYMANTEC UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR TAB, SOM IKKE ER EN RIMELIG PÅREGNELIG KONSEKVENS AF MISLIGHOLDELSE AF DENNE LICENSAFTALE FRA SYMANTECS SIDE. D. I DEN STØRST MULIGE UDSTRÆKNING, SOM GÆLDENDE LOV TILLADER, KAN SYMANTECS ELLER DETS LICENSGIVERES ANSVAR IKKE OVERSTIGE FEMOGTYVE PUND STERLING (GBP 25,00). VISSE LOVE KAN INDEBÆRE GARANTIER ELLER PÅLÆGGE SYMANTEC FORPLIGTELSER, (i) DER IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES ELLER (ii) KUN I BEGRÆNSET OMFANG KAN UDELUKKES, BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES. DENNE AFTALE SKAL FORSTÅS I OVERENSSTEMMELSE MED DISSE REGLER. HVIS DISSE BESTEMMELSER GÆLDER, UANSET ANDRE BESTEMMELSER I DENNE AFTALE, OG I DET OMFANG SYMANTEC HAR RET TIL AT GØRE DET, BEGRÆNSER SYMANTEC SIT ANSVAR I FORHOLD TIL ETHVERT KRAV I HENHOLD TIL DISSE BESTEMMELSER, HVAD ANGÅR SOFTWAREN, EFTER SYMANTECS FRIE VALG, TIL: UDSKIFTNING AF SOFTWAREN ELLER LEVERING AF EN TILSVARENDE SOFTWARE; REPARATION AF SOFTWAREN; BETALING AF OMKOSTNINGER VED UDSKIFTNING AF SOFTWAREN ELLER FREMSKAFFELSE AF TILSVARENDE SOFTWARE; ELLER BETALING AF OMKOSTNINGER TIL AT FÅ SOFTWAREN REPARERET ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTER EFTER SYMANTECS VALG: NYLEVERING AF TJENESTERNE ELLER BETALING AF OMKOSTNINGERNE VED AT FÅ TJENESTEN UDFØRT. SKRIV TIL (i) SYMANTEC CONSUMER SUPPORT, PO BOX 5689, DUBLIN 15, IRELAND ELLER (ii) SYMANTEC CUSTOMER SERVICE, 1 JULIUS AVE, NORTH RYDE, NSW 2113, AUSTRALIA, ELLER GÅ IND PÅ SUPPORTSIDEN FOR DIT LAND, SOM FINDES PÅ FOR AT FÅ OPLYSNINGER OM UDSKIFTNING AF DEFEKTE MEDIER ELLER FOR AT FÅ REFUNDERET DET BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN, INDEN FOR TRES (60) DAGE EFTER KØBSDATOEN. E. Symantec er ubegrænset erstatningspligtig over for dig, hvis (a) du dør eller kommer til skade som resultat af forsømmelighed fra Symantecs side, eller (b) hvis du lider tab eller skade, fordi Symantec har handlet i ond tro. F. Denne licensaftale udgør hele aftalen mellem dig og Symantec vedr. softwaren og: (i) erstatter al tidligere eller nuværende mundtlig og skriftlig kommunikation, forslag og beskrivelser vedrørende emnet (undtagen bedrageriske fejlgengivelser); og (ii) er den gældende tekst i tilfælde af modstridende eller yderligere betingelser i alle tilbud, ordrer, bekræftelser eller lignende kommunikation mellem parterne. 5. Garantiforpligtelse over for forbrugere: 3

4 Hvis du er forbruger, gælder dette afsnit 5 for dig. Læs det omhyggeligt igennem. Afsnit 5 gælder ikke for dig, hvis du er erhvervskunde. A. Symantec er ubegrænset erstatningspligtig over for dig, hvis (a) du dør eller kommer til skade som resultat af forsømmelighed fra Symantecs side, eller (b) hvis du lider tab eller skade, fordi Symantec har handlet i ond tro. Ud over dine rettigheder som forbruger giver Symantec dig ikke yderligere garantier i forhold til softwaren. B. I henhold til de tidligere bestemmelser i afnit 5 er Symantec ikke erstatningspligtig over for dig for tab, der ikke er en rimeligt forudsigelig konsekvens af Symantecs brud på denne licensaftale. Som forbruger skal din brug af softwaren være ikke-kommerciel. Symantec vil derfor ikke være erstatningspligtig over for dig for tab af fortjeneste, indtægter, forventede opsparinger, kontrakter eller tid, som opstår ved brug eller manglende evne til at bruge softwaren. C. Kun for australske forbrugere. I henhold til paragraf 102(1) af Australian Consumer and Competition Act "leveres vores produkter med garanti, som ikke kan undtages i henhold til australsk forbrugerlovgivning. Du er berettiget til erstatning eller refusion i tilfælde af væsentlige fejl samt erstatning for andre med rimelighed forudsigelige tab eller skader. Du er også berettiget til at få produkterne repareret eller erstattet, hvis de ikke er af tilstrækkelig god kvalitet, og fejlen ikke anses for at være en væsentlig fejl". D. Vi anbefaler på det kraftigste, at du hyppigt foretager en backup af dine data. E. Du er til enhver tid forpligtet til at tage rimelige skridt til at minimere dit tab. F. Skriv til (i) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Irland eller (ii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia, eller gå ind på supportsiden for dit land, som findes på for at få oplysninger om udskiftning af defekte medier eller få refunderet det beløb, du betalte for softwaren, inden for tres (60) dage efter købsdatoen. 6. Eksportbestemmelser: Du accepterer, at softwaren og de tilhørende tekniske data og tjenester (samlet omtalt som "styringsteknologi") kan være underlagt USA's import- og eksportlove, specielt U.S. Export Administration Regulations (EAR), og lovgivningen i ethvert land, hvor styringsteknologi importeres eller reeksporteres. Du accepterer at overholde alle relevante love og ikke eksportere styringsteknologi i strid med USA's love og heller ikke til et land, en juridisk enhed eller en person, hvor der foreligger forbud, og hvortil der kræves en eksportlicens eller anden officiel godkendelse. Det er forbudt at eksportere eller reeksportere alle Symantecs produkter til Cuba, Nordkorea, Iran, Syrien og Sudan og til alle lande, der er underlagt gældende handelssanktioner. ANVENDELSE AF SYMANTECS PRODUKTER I FORBINDELSE MED, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DESIGN, UDVIKLING, FABRIKATION AF, UDDANNELSE I ELLER AFPRØVNING AF KEMISKE, BIOLOGISKE ELLER NUKLEARE MATERIALER, MISSILER, DRONER, RUMFARTØJER, DER KAN FREMFØRE MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN, ER FORBUDT IFØLGE AMERIKANSK LOV. 7. Generelt: Denne licensaftale reguleres af lovgivningen i England og Wales. Intet i denne licensaftale vil mindske nogen rettighed, du måtte have under den eksisterende forbrugerbeskyttelseslovgivning eller andre gældende love i din jurisdiktion, som ikke frafaldes af kontrakten. Symantec kan ophæve denne licensaftale, hvis du ikke overholder vilkår i licensaftalen (der ikke er ubetydelige eller ligegyldige), og hvis en sådan ophævelse sker, skal du straks ophøre med at bruge softwaren og destruere alle kopier af softwaren og dokumentationen. Fraskrivelser af garanti og begrænsninger af ansvar, inklusive dem der er omtalt i afsnit 4 og 5, gælder fortsat efter ophøret. Denne licensaftale kan kun ændres af dokumentationen eller af et skriftligt dokument, der er underskrevet af både dig og Symantec. 8. Symantecs kundeservice: 4

5 Hvis du har spørgsmål vedrørende licensaftalen, eller hvis du af andre grunde ønsker at kontakte Symantec, bedes du skrive til: (i) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Ireland eller (ii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia, eller gå ind på dit lands supportside, som du kan finde på 9. IncoTerms (internationale handelsbetingelser): Hvis du tiltræder denne licensaftale på grund af erhvervs-, handelsmæssige eller professionelle formål, og du derfor opfylder betingelserne for at være erhvervskunde, bliver softwaren leveret ExWorks (EXW) på Symantecs forsendelsessted (ICC INCOTERMS 2010). YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER. Din brug af softwaren er ud over ovenstående også underlagt nedenstående vilkår og betingelser. 10. Fortrolighed og databeskyttelse. Fra tid til anden kan softwaren indsamle visse oplysninger fra den enhed, den er installeret på, herunder: Oplysninger om potentielle sikkerhedsrisici samt URL'er og IP-adresser (Internet Protocol) til besøgte websteder, som softwaren anser for potentielt bedrageriske. URL'erne kan indeholde personidentificerbare oplysninger, som et potentielt bedragerisk websted forsøger at indhente uden din tilladelse. Symantec indsamler disse oplysninger for at levere softwarens funktioner samt til evaluering og forbedring af Symantec-produkters evne til at opdage ondsindet adfærd, potentielt bedrageriske websteder og andre sikkerhedsrisici på internettet. URL'er til besøgte websteder samt søgeord og søgeresultater optræder kun, hvis Norton Safe Web-funktionen er slået til. Disse oplysninger indsamles af Symantec for at levere beskyttelse og vurdere og vejlede dig vedrørende potentielle trusler og risici, der kan være knyttet til et bestemt websted, før du går ind på det. Eksekverbare filer og filer med eksekverbart indhold, der bliver identificeret som mulig malware, inklusive oplysninger om de handlinger, sådanne filer har foretaget på installationstidspunktet. Disse filer sendes til Symantec ved hjælp af softwarens automatiske indsendelsesfunktion. De indsamlede filer kan indeholde personidentificerbare oplysninger, der er blevet indhentet af malwaren uden din tilladelse. Filer af denne type indsamler Symantec udelukkende med det formål at forbedre Symantecs produkters evne til at opdage skadelig aktivitet. Sådanne automatiske indsendelsesfunktioner kan deaktiveres efter installationen ved at følge instrukserne i dokumentationen for de pågældende produkter. Det navn, enheden har fået tildelt under den oprindelige opsætning af den pågældende enhed. Hvis navnet indsamles, vil det blive brugt af Symantec som et kontonavn for den enhed, du kan vælge at modtage yderligere tjenester til, og/eller som du kan bruge visse af softwarens funktioner på. Du kan ændre kontonavnet når som helst efter installation af softwaren (anbefales). Statusoplysninger vedr. installation og brug af softwaren.disse oplysninger fortæller Symantec, om installationen af softwaren lykkedes, og om softwaren er stødt på fejl. Statusoplysningerne kan indeholde visse personidentificerbare oplysninger, hvis de indgår i navnet på en fil eller en mappe, som softwaren er stødt på i forbindelse med installationen eller fejl. Statusoplysningerne indsamles af Symantec med henblik på at vurdere og forbedre ydeevne i og installation af Symantecs produkter. Symantec kan også bruge disse oplysninger til at optimere sine websider. Oplysninger i mails, som du har sendt via softwaren til Symantec for at rapportere spam eller indhold, der fejlagtigt er identificeret som spam. Disse mails kan indeholde personidentificerbare oplysninger og vil kun blive sendt til Symantec med din godkendelse og vil ikke blive sendt automatisk. Hvis du sender sådanne meddelelser til Symantec, vil Symantec kun bruge dem med henblik på at forbedre sporingsfunktionerne i Symantecs antispam-teknologi. Symantec vil ikke samkøre disse filer med nogen form for personidentificerbare oplysninger. Oplysninger i en rapport, som du vælger at sende via softwaren til Symantec, når softwaren støder på et problem. Rapporten inkluderer oplysninger om status for såvel softwaren som din enhed, på det tidspunkt softwaren stødte på problemet. Statusoplysningerne om din enhed kan inkludere systemets sprog, landestandard, version af operativsystem på din enhed, igangværende processer, deres status og oplysninger om ydeevne, data om de filer eller mapper, der var åbne på det tidspunkt, softwaren stødte på problemet. Oplysningerne kan indeholde data, der kan identificere 5

6 dig, hvis sådanne oplysninger findes i eller udgør en del af navnet på de filer og mapper, der var åbne på det tidspunkt, softwaren stødte på problemet. Disse oplysninger vil kun blive sendt til Symantec med din tilladelse og vil ikke blive sendt automatisk. Oplysningerne indsamles af Symantec for at kunne løse det opstående problem og for at forbedre ydeevnen af Symantecs produkt. Disse oplysninger vil ikke blive samkørt med nogen form for personidentificerbare oplysninger. IP-adresse (Internet Protocol) og/eller MAC-adresse (Media Access Control) og maskin-id for den enhed, softwaren er installeret på, for at sætte softwaren i stand til at fungere og med henblik på administration af licens. Andre generelle, statistiske oplysninger, der anvendes til analyse og til forbedring af produktets funktioner. Medmindre det udtrykkeligt er angivet som valgfrit, er de ovenfor beskrevne oplysninger nødvendige af hensyn til funktionaliteten af Symantecs produkter. Oplysninger kan blive overført til Symantec Group i USA eller andre lande, der kan have mindre restriktive love om fortrolighed end det land, du bor i (inkl. EU), og de kan være tilgængelige for Symantecs ansatte eller partnere med henblik på brug i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne formål. Af samme årsag kan oplysninger blive delt med partnere og leverandører, der behandler data på vegne af Symantec. Symantec har sørget for, at de indsamlede oplysninger, hvis de overføres, behandles med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. I overensstemmelse med gældende love forbeholder Symantec sig ret til at samarbejde med enhver juridisk proces, politimyndighed og offentlig undersøgelse i forbindelse med din brug af denne software. Det betyder, at Symantec kan levere dokumenter og data, der kan være relevante i forbindelse med sagsanlæg eller myndigheders undersøgelser. Med henblik på at fremme opmærksomheden om, og opdagelsen samt forebyggelsen af sikkerhedsrisici på internettet kan Symantec dele visse oplysninger med forskningsorganisationer og andre leverandører af sikkerhedssoftware. Symantec kan også anvende statistikker udledt af oplysningerne med henblik på at spore og offentliggøre rapporter om tendenser inden for sikkerhedsrisici. Ved at bruge softwaren anerkender og accepterer du, at Symantec må indsamle, overføre, gemme, offentliggøre og analysere sådanne oplysninger med henblik på disse formål. CPS / OE 1.0 / IE 6

Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise

Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE") UDGØR DEN JURIDISKE GÆLDENDE KONTRAKT MELLEM SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER ("SYMANTEC")

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Brugervejledning. Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden.

Brugervejledning. Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Brugervejledning Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Brugervejledning. Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden.

Brugervejledning. Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Brugervejledning Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.BZMD1.12X.1 Version 1.0 10/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering Sådan beskytter du dig mod piratkopiering Indhold Hvad er softwarepiratkopiering? 4 Få kendskab til de forskellige former for piratkopiering og find ud af, hvorfor ægte software er en fordel for dig Hvordan

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Generelle aftalevilkår

Generelle aftalevilkår Generelle aftalevilkår 1. Definitioner EDImatic I det følgende er EDImatic A/S, og leverandører af produkter, som EDImatic distribuerer, kaldet EDImatic. EDImatic bekræfter, at sådanne leverandører vedstår

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere