Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Torsdag den 18. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00-15:30 Mødested: Deltagere: Næsbjerghus Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde - afbud Nikolaj Dybdal Winther, AC, Staben Social og Sundhed Arne Høivang Jensen, OAO/FOA, Aktivitetscentret Else Mathiesen, LO/FOA, Hjemmepleje Midt Mona Köhlert, LO/SL, Lunden Ulla Rosendahl, OAO/HK, Borgerservice Charlotte Kristensen, FTF, Lunden - afbud Louise Christensen, AMR, Hjemmeplejen NordØst Fra ledersiden: Erling S. Pedersen, Direktionen Kirsten Myrup, Social og Sundhed - afbud Thorkild Sloth Pedersen, Social og Sundhed Kurt Berthelsen, Krogen Vibeke Biltoft, Centerområde Vest Erik Schultz, Jobcentret - afbud Rigmor Kathrine Jensen, Sygeplejen - afbud Gitte Eskesen, Voksenservice afbud Referent: Lena Andersen

2 Varde Kommune Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Side 340. Godkendelse af dagsorden Budget Bilagsliste Underskriftsblad Side 625

3 Varde Kommune Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6186 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den Fraværende: Gitte Eskesen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen, Kirsten Myrup, Rigmor Kathrine Jensen Godkendt. Side 626

4 Varde Kommune Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Budget Dok.nr.: 6185 Sagsid.: 09/12997 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Budgetforlig/udkast til budget vil blive gennemgået. Bilag: 1 Åben Forslag til besparelser/effektiviseringer 97236/14 2 Åben Anlægsoversigter - anlæg - - version /14 3 Åben Driftsbudget - drift version /14 4 Åben Hovedoversigt for budget - -pr. 17/ /14 Anbefaling Formanden anbefaler, at punktet drøftes, og at der evt. fremsendes bemærkninger til forlig/udkast. Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den Fraværende: Gitte Eskesen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen, Kirsten Myrup, Rigmor Kathrine Jensen Fælles-MED ønsker at tilkendegive, at det er beklageligt, at det er nødvendigt at gennemføre besparelser i den centrale administration, men på den anden side er Fælles- MED godt tilfreds med, at forslagene til mere effektiv drift foreslås indfaset over hele planperioden. Fælles-MED ønsker at udtrykke respekt for den balance mellem de forskellige ønsker til udvidelser i driftsbudgettet, som kommer til udtryk i forslaget. På baggrund af oplevelserne med stigende ressourcebehov på ældreområdet i 2014 er det positivt, at der i forslaget afsættes øgede ressourcer til ældreområdet og det nære sundhedsvæsen i. I det fremadrettede perspektiv er det Fælles-MED s opfattelse, at det er meget vigtigt, at der opretholdes en høj opmærksomhed omkring kompetenceudviklingen af alle medarbejdergrupper. Tilsvarende er det vigtigt at prioritere indsatser med sigte på et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær. Det forventes, at der tilrettelægges en proces med høj grad af medarbejderinddragelse og tilstrækkelig tid, når der skal udarbejdes et sparekatalog med henblik på realiseringen af de opstillede driftsbesparelser i -. Det er vigtigt, at MED-systemet inddrages så tidligt som muligt i processen, så der sikres en høj grad af involvering af medarbejderne også i de enkelte virksomheder/institutioner. Samlet er det Fælles-MED s opfattelse, at forslag til driftsbudget, som det er beskrevet for Økonomiudvalget, Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration afspejler en god samlet balance. Side 627

5 Varde Kommune Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Forslagene til anlægsbudget - vurderes at understøtte de aktuelle behov og ambitioner om en mere effektiv drift. Side 628

6 Varde Kommune Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Bilagsliste 341. Budget 1. Forslag til besparelser/effektiviseringer (97236/14) 2. Anlægsoversigter - anlæg - - version2. (118633/14) 3. Driftsbudget - drift version (118630/14) 4. Hovedoversigt for budget - -pr. 17/9-14 (121780/14) Side 629

7 Varde Kommune Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Underskriftsblad Erling S. Pedersen Kurt Berthelsen Gitte Eskesen Thorkild Sloth Pedersen Erik Schultz Michael Frandsen Nikolaj Dybdal Winther Charlotte Kristensen Mona Köhlert Ulla Rosendahl Vibeke Biltoft Arne Høivang Jensen Else Mathiesen Louise Christensen Kirsten Myrup Rigmor Kathrine Jensen Side 630

8 Bilag: Forslag til besparelser/effektiviseringer Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: 18. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97236/14

9 Forslag til emner som besparelser-/effektiviseringspotentialer. Et-årige besparelser Nr. Emne Beløb (mio. kr.) 1. Kompetence-/Uddannelsespuljen 1,0 I alt Sum som engangsbesparelser 1,0 Flerårige besparelser. Nr. Emne Beløb (mio. kr.) 2. Tilpasning til børnetal i Den Kommunale Tandpleje. 0,7 3. Tilpasning af børnetal i Sundhedsplejen. 0,3 4. Tilpasning af børnetal i PPR 0,3 5. Tilpasning af rammebeløb i Sundhedscenter 0,3 6. Reduktion i udgifterne til sygedagpengeområdet 1,4 I alt Flerårige besparelser 3,0 Nr. Emne Beløb (mio. kr.) I alt Besparelse i 4,0 Dok. nr sag nr

10 Bilag: Anlægsoversigter - anlæg - - version2. Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: 18. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

11 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg Økonomiudvalg Udvalg for Plan og teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Sum P/L-fremskrivning (1,3%) til -priser I alt Alle projekter med udbetalinger i - medtages. Både nye og tidligere godkendte Tidligere godkendte skrevet med rødt 17. september 2014/dok. nr sag nr

12 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Økonomiudvalg Dok. nr. Ø1 Ø2 Ø2a Ø3 Ø4 Pulje til kommunale bygninger/ ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen" : Investering vedr. energibesparende foranstaltninger : Energibesparende foranstaltning vedr. Bytoften 2, Varde : Vedligeholdelse og ombygning af Bytoften 2, Varde Nedlæggelse af brandhaner / Ø5 101: Digitale byportaler, etablering Ø6 Grundkapitalindskud (boliger) Grundkapitalindskud (boliger) - Ø6a forhøjelse Vedligehold finansieres via private midler lidt anden model end aftalt i fredags. I alt Alle projekter med udbetalinger i - medtages. Både nye og tidligere godkendte 17. september 2014/dok. nr sag nr

13 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Økonomiudvalg Dok. nr. Tidligere godkendte skrevet med rødt 17. september 2014/dok. nr sag nr

14 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr. Separering af kloak ved kommunale ejedomme. Årre, P1 Agerbæk og Starup-Tofterup i Næsbjeg i 2014 og Nordenskov i Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med P2 kloakseparering. Årre, Starup- Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i P3 og Værksted Nordenskov til minimurerne i. Jf. udvalgssag i maj P4 Varde Midtby P5 Landsbyfornyelse Forhøjelse af puljen til P5a Landsbyfornyelse P6 Prioritering af cykelstiprojekter september 2014/dok. nr sag nr

15 Forslag til anlægsprojekter i budget - Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr. Beløb i hele kroner (+ = udgifter) P7 Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj Beslutning i Byrådet d at Tarphagebroen renoveres i 2014 og finansieres delvis med 1,75 mio. kr. fra brovedligeholdelse for BY dok P8 Trafiksikkerhed 2013, handleplan Nye Ønsker: P9 Sti og toilet ved Blåvand Fyr 55995/14 P10 Afledte byforskønnelser i forindelse med kloakseparering i diverse byer 56004/ P11 Nybygning af toilet i Ho 56075/ P12 Nybygning af toiletbygning i Varde 56080/ P13 Holme Å - genopretning 53433/ P14 Klimatilpasningsprojekt i sommerhusområde (LIFE projekt) 57450/ september 2014/dok. nr sag nr

16 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr. P15 Overkørsel over banen ved Thyrasvej, Tistrup 56264/ september 2014/dok. nr sag nr

17 Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr. P16 Asfaltering af P-pladser ved haller, institutioner m.v /14 P17 Nedklassificering af grusveje til private fællesveje 42308/14 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) P18 Skanning af Team Tekniks arkiver (vejsager, tegninger m.m.) 48909/14 Større arkæologiske P19 forundersøgelser i eksisterende udstykningsområder 49545/14 Cykelstier - større pulje (ekstra i P20 forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år 56343/ P21 Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardsvej 56935/ P22 Renovering af vejkant i Blåvand 76529/14 P23 Attraktiv bosætning 56299/14 P24 Kyst til Kyst Stien, broer 53023/ P25 Nysø - afslutning af fritidslandskabet 53024/14 P26 Arnbjerg Parken - foryngelse og fremtidssikring af parkens træer 54281/ september 2014/dok. nr sag nr

18 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr. P27 Renovering af beplantning langs indfaldsvejene til Varde 54282/ september 2014/dok. nr sag nr

19 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr. P28 Naturpleje 67673/14 P29 KP modul (digitalisering) 54810/14 Pulje til Byfornyelser/ P30 byudviklings-planer i diverse byer 54814/ Områdefornyelse i Varde Midtby. Forskønnelse af gader, veje, torve P31 og pladser; Oplevelsesloop; Toilet-ter ved Minimurernes 68453/ værksted; Lånefinansiering juleboder vedr. Varde midtby I alt Alle projekter med udbetalinger i - medtages. Både nye og tidligere godkendte Tidligere godkendte skrevet med rødt 17. september 2014/dok. nr sag nr

20 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg for Børn og Undervisning Dok. nr. B1 Ungdomshus (Stål- og Trådspinderigrunden) B2 Renoverings- og anlægspulje vedr. skoler og dagtilbud incl. Ramper B3 Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen B4 Ombygning og renovering af overbygningen på Lykkesgårdskolen B5 Tistrup Børnehave B6 B7 Ideoplæg/forprojektering af faciliteter til skolens behov for lokaler til idræt/aktiviteter Ny børnehave i Årre (2 beregninger 10,9 mio kr. ved barmarksprojekt og 10,7 mio. kr. på eks. grund. B8 Ungdomsskolen - Cykel- og knallertværksted B9 Ungerådet - ombygning af Ungehusets kælder (etablering af øvelokaler, lysgård og ventilation). Model 1 = kr., Model 2 = kr., Model 3 = kr se pkt. 123 B&U september 2014/dok. nr sag nr

21 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg for Børn og Undervisning Dok. nr. B10 Agerbæk Skole - Kombineret skole- og erhvervskøkken B11 Tilbygning Bhv. Naturligvis i Ansager til vuggestuepladser B12 Etablering af 12 vuggestuepladser i Ansager B13 Renovering af bygning Ølgod Skole se pkt. 124 B&U I alt Alle projekter med udbetalinger i - medtages. Både nye og tidligere godkendte Tidligere godkendte skrevet med rødt 17. september 2014/dok. nr sag nr

22 Udvalg for Kultur og Fritid Forslag til anlægsprojekter i budget - Dok. nr. Beløb i hele kroner (+ = udgifter) K1 Stålværks- og trådspinderigrunden K2 Reserveret til eventuelt udbygning af Tirpitz Museum K3 Ny bogbus K4 Biblioteket - Indretning af fremtidens bibliotek K5 Janusbygningen - udvidelse af bygningen K6 Renovering af bygning i Varde Sommerland K7 Udvikling af Varde Fritidscenter K8 Mødelokaler i Varde gamle rådhus K9 Områdefornyelse i Varde Midtby - KulturSpinderiet K10 Lånefinansiering vedr. Varde midtby K11 Museet. Ombygning af nuværende administration K12 Trådspinderi, arkitektkonkurrence K12 Implementering af halplan K13 Renovering af udendørs bassin i Ølgod K14 Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen I alt september 2014/dok. nr sag nr

23 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg for Social og Sundhed Dok. nr. S1 Krogen: Tilbygning af rum til fysiotrapeutisk behandling y Krogen: Forbedring af S2 udendørsfsciliteterne på Jægumsvej y S4 S5a S5B S6 S7 S8 S9 Centeråde midt: Ombygning af Helle Plejecenter Hjemmepleje Midt/Vest: Ombygning Hybenbo Hjemmepleje Midt/Vest: udvidelse af budget til Ombygning Hybenbo Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter: Telefonanlæg Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter: Kontorfacciliteter Lunden: Indgansparti til Living Lab, Varde x Hjælpemiddeldepot: Nyt ITsystem til hjælpemiddelhåndtering skal tænkes sammen med S4 og S5a 17. september 2014/dok. nr sag nr

24 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg for Social og Sundhed Handicap Bo- og beskæftigelse: S10 Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod Dok. nr / september 2014/dok. nr sag nr

25 Forslag til anlægsprojekter i budget - Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg for Social og Sundhed Dok. nr. S11 Hjælpemiddeldepot: Nyt Låsesystem S12 Forslag til anlægsprojekter i budget Centerområdet NordVest: S13 Renovering og ombygning af kælder til personalefaciliteter på Vinkelvejcenteret Ølgod I alt Alle projekter med udbetalinger i - medtages. Både nye og tidligere godkendte Tidligere godkendte skrevet med rødt 17. september 2014/dok. nr sag nr

26 Forslag til anlægsprojekter i budget - Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok. nr. Beløb i hele kroner (+ = udgifter) I alt Alle projekter med udbetalinger i - medtages. Både nye og tidligere godkendte Tidligere godkendte skrevet med rødt 17. september 2014/dok. nr sag nr

27 Bilag: Driftsbudget - drift version Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: 18. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

28 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Driftsudgifter (hele kroner og i 2014 priser) + = udgifter Udvalg Økonomiudvalg Udvalg for Plan og teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration I alt september 2014/Dok. nr sag nr

29 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Økonomiudvalg Ø1 Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter 105: Forældrerollemodelkorps- Integration Ø2 502: Erhvervsbyggesagsbehandling Ø3 504: Central pulje til udvendig vedligeholdelse af bygninger Ø4 601: Kontrolopgave ved helhedsorienteret sagsbehandling samt konsulentbistand do / / Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 601: Merprovenue ved øget helhedsorienteret sagbehandling 602: Ressourceforløb og rehabiliteringsteam 602: Integration 101: Digitale byportaler, afledte driftsudgifter Ø9 Sundhedsfarlige boliger / / Indgår i skemaet med lov- og cirkulæreprogram / Ø10 Ø11 Stilling til opfølgning på gennemgang af beskyttet natur / Rehabiliterende team og resourceforløb september 2014/Dok. nr sag nr

30 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Økonomiudvalg Dok. nr. Ø12 Ø13 Udskiftning af Brand & Rednings trailer til undervisningsbrug Udvidelse af åbningstiden i Borgerservice / Ø14 Cykelturisme (Udviklingspuljen) Borgerrådgiver I alt september 2014/Dok. nr sag nr

31 se anlægsskema am finansiere s via private midler 17. september 2014/Dok. nr sag nr

32 løses via nyt samarbejd e 17. september 2014/Dok. nr sag nr

33 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Udvalg for Plan og Teknik P1 Nyt toilet og indvendig vedligeholdelse Dok. nr /14 - Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter P2 Forbedring af vandløb 53435/ P3 Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år) 56343/ P4 Matrikeludskillelse af offentlige veje i Varde Kommune 42186/14 P5 Puljeprojekt sommerbus i turistområder 45165/14 P6 KP modul (digitalisering) 54810/ merudgift dækkes sammen med P3 I alt september 2014/Dok. nr sag nr

34 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Udvalg for Børn og Undervisning Fra institutioner og bestyrelser: Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter B1 Ungdomsskolen - Big*Time Dagtilbuddet Nord-Øst - 12 vuggestuepladser i Ansager (Udgift er forskellen mellem vuggestueplads og B2 dagplejeplads)?? B2A Integreret inst.??? Øvrige forslag: B3 Tilskud til pasning af egne børn B4 Udvidelse af åbningstid i dagtilbud B5 Fleksibel åbningstid i dagplejen (forsøg i 2 områder) Indenfor egen område B6 Takster 0-2 års pladser B7 Reducerede takster børnepasning Øget AKT-indsats i dagtilbuddet Varde Vest og på Sct. Jacobi B8 Skole finansier es inden for eget område 17. september 2014/Dok. nr sag nr

35 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Udvalg for Børn og Undervisning B9 Naturfaglige rygsæk ** Særlige tiltag/toning - f.eks. B10 Science B11 Fritids- og klubområdet * B12 Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Se pkt. 126 fra B&U Implementering af erhvervsskolereform I alt Kursiv er projekter som fortsættter. Bemærkninger: *Efter høringsprocesssen vedr. fritids- og klubområdet overvejes evt. budgetønske. ** Kan delvis finansieres af midler til projekt NaturKulturSundhedsindsats, hvor der er afsat kr. i hvert af årene Forslag til budgetønsker som følge af erhvervsskolereformen vil blive behandlet på fælles møde mellem Udvalget for Børn og Undervisning og Arbejdsmarked og Integration den 24. juni september 2014/Dok. nr sag nr

36 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Udvalg for Kultur og Fritid Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter K1 Aktiviteter på Torvet, Varde 56523/14 - Koordinator til 10 nye K2 kulturaktiviteter 52792/14 Branding af kommunen ved K3 støtte til store kultur- og idrætsarrangementer 52811/ K4 Vedligeholdelse af kunstværker 52815/14 K5 Forhøjet tilskud til 7-kanten 74030/14 K6 Driftsbudget til KulturSpinderiet 52832/14 K7 Hostingudgifter, licenser - digitalisering 52865/14 K8 Smedeværkstedet, øget brug 52869/14 K9 Eliteidræt - en stærkere satsning 52899/14 K10 Etablering af idrætsklasser i 52900/14 K11 Varde Frivilligbørs 52902/14 K12 Driftstilskud Janusbygningen 52904/14 K13 K14 Samarbejde mellem folkeskolen og Musik og Billedskolen??? Museet. Styrkelse af skoletjeneste - ekstraopgave ifm skolereform 71424/ / september 2014/Dok. nr sag nr

37 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Kultur og Fritid K15 Museet. Danmarks Flygtningemuseum K16 Museet. Styrkelse af Museets markedsføring K17 Afholdelse af K18 idrætslederakademi Forhøjelse af bidrag vedr. Regional Kulturaftale Dok. nr / / / I alt september 2014/Dok. nr sag nr

38 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Udvalg for Social og Sundhed S1 Dok. nr. Sundhedscenter og Handicap, Bo, og Beskæftigelse: Idrætskonsulent Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter S2 Sundhedscenter: Delt Diætist Ældre og Handicap: Ferie og S3 koloniophold for brugere på Krogen, Lunden og Handicap, Bo og S4 Beskæftigelse Social og handicap: Videreførelse af hjerneskaderehabiliteringsprojekt S5 Centerområde SydØst: Pædagogiske måltider på Søgården S6 (egen Hjælpemiddeldepot: budget) Udvidelse af APV-teamet S7 Social og handicap: Rehabiliterende team og ressourceforløb flyttet til konto S8 Social og Handicap: Ældrepakke S9 S10 Social og Sundhed: Sosu: Stigning i antallet af voksenelever med Social og Handicap: Afregning Centerområdet tilpasset efter forbrug 2. kvt hvilket giver en merudgift september 2014/Dok. nr sag nr

39 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed Dok. nr. S11 Social og Handicap: Afregning Frit Valg tilpasset efter forbrug 2013 hvilket giver en merudgift S12 Ældreområdet I alt september 2014/Dok. nr sag nr

40 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok. nr. Integration, Virksomhedsvendt A1 indsats A2 A3 A4 A5 A6 Jobrotation, opkvalificering af jobrotationsvikarer. Midlertidtidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelse til ny målgruppe. Realkompetencevurdering, ufaglærte forsikrede ledige & & & Koppen, ekstra driftstilskud til løn til projektleder til bl.a. etablering af minifleksjob samt husleje Indsatser for årige unge i Jobcenter Varde. Efter indstilling fra Ungestyregruppen - fællesmøde d & september 2014/Dok. nr sag nr

41 Forslag til nye ønsker til driftsbudget - Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok. nr. A7 Udvikling af aktive tilbud til ressourceforløb i alt kr. Ansøgningen er delt op i et budget jfr. lov om aktiv beskæftigelsesindsats med 0,5 mio. kr., hvortil der kan ydes refusion med 50 %. Derudover er der et ønske om et budget på 0,460 mio. kr. jfr. Serviceloven og Sundhedsloven, hvor der ikke er refusion. Det samlede ønske er 0,690 mio kr A8 Sygedagpengereformen pr Budgetønske til en aktiv indsats for at imødekomme reformens intentioner om en tidligere og bedre indsats A6A Indtjening A I alt september 2014/Dok. nr sag nr

42 Bilag: Hovedoversigt for budget - -pr. 17/9-14 Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: 18. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

43 Beløb i mio. kr. Hovedoversigt for budget - pr. 17/9-14 Budgetforslag Budgetoverslag - = indtægter og + = udgifter Budgetoverslag Budgetoverslag Driftsresultat (- = overskud) ,9-73,9-74,2-70,8 Ændringer: 1. Fremskaffelse af råderum: 1.1 Indkøb - øget udbud -1,0-3,0-5,0-7,0 1.2 Effektiviseringer i administrationen -2,0-4,0-6,0-6,0 1.3 Velfærdsteknologi -1,0-2,0-2,0 1.4 Øget markedsafprøvning -1,0-2,0-2,0 Driftsresultat (- = overskud) -109,9-82,9-89,2-87,8 2. Pulje til uforudsete udgifter afskaffes -5,4-5,4-5,4-5,4 3. Beredskab -0,5-0,5-0,5 4. Højere indtægter i overslagsår med -8,0-8,0 baggrund 5. Gennemgang i befolkningsudvikling af bygningsmassen contra -1,0-2,0-3,0 statsgaranti Driftsresultat på (- tilskud/udligning = overskud) ,3-89,8-105,1-104,7 borgere Ældrepulje - indtægter -10,1-10,3-10,5-10,7 Ældrepulje - udgifter 10,1 10,3 10,5 10,7 Sundhedspuljen (anvendes til finansiering 3,1 3,1 3,1 3,1 af Driftsresultat S10 og S11) (- = overskud) -112,2-86,7-102,0-101,6 Udviklingspulje 4,0 4,0 4,0 4,0 Driftsresultat (- = overskud) -108,2-82,7-98,0-97,6 Anlægsudgifter excl. energibesp. foranstalt. 108,8 45,6 36,5 0,0 Lån, afdrag, energibesp. foranstaltn m.m. 34,7 37,5 40,5 47,5 Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) 35,3 0,4-21,0-50,1 Effektiviseringer/Besparelser -4,0-11,0-15,0-15,0 Nye driftsudgifter 6,0 5,7 5,9 4,0 Nye anlægsudgifter 11,5 29,3 26,0 23,6 Råderum til senere prioritering - anlægsudgifter 5,1 17,5 56,4 Optagelse af lån - afdrag og renter -7,2 0,3 0,3 0,3 Renter og afdrag på lån vedr. byfornyelser 0,3 0,7 0,9 Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) 41,6 30,1 14,4 20,0 Likviditet efter kassekreditreglen (primo = 229 mio. kr.) 187,4 157,3 142,9 122,9 17. septembe 2014/dok. nr sag nr

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 14. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF afbud i st. deltog Conny Knigge

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 10. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal

Læs mere

Hovedoversigt for budget 2016-2019

Hovedoversigt for budget 2016-2019 Hovedoversigt for budget 2016-2019 Beløb i mio. kr. BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 - = indtægter og + = udgifter Driftsresultat (- = overskud) -107,6-97,6-99,5-100,8 Ændringer: Besparelseskrav indregnet

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Varde Kommune Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Torsdag den 12. november 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 Dok. nr. 129216-1302-10-2013 sag nr. 13-7653 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 Udvalg for Plan og Teknik 754.000 1.204.000 1.204.000 1.054.000 Udvalg for Børn og Undervisning

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Mandag den 3. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Varde Kommune Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Torsdag den 8. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Hoved MED-udvalg Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1, BCV Ulla Rosendahl, Johannes Madsen, Else Matthiesen,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Korr. Budget Regnskab Uforbrugt. 2015 30.04.2015 beløb

Korr. Budget Regnskab Uforbrugt. 2015 30.04.2015 beløb Korr. Budget Regnskab Uforbrugt 2015 30.04.2015 beløb Økonomiudvalget 25.967.850 11.316.350 14.651.500 Plan og Teknik 66.579.806 15.887.830 50.691.976 Børn og Undervisning 74.579.935 23.058.505 51.521.430

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Åbent Referat. til. Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Hoved MED-udvalg Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 9:30-11:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Ulla Rosendahl, Else Matthiesen,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter. Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter

Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter. Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra 2014 2014 til 2015 005836 Køb af Torvegade 10, Varde - Shell

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Byrådets beslutning For/imod/undlod

Byrådets beslutning For/imod/undlod SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. For 2016 og overslagsår

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Budget- og Analysegruppen,

Budget- og Analysegruppen, - Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. Side 2 For 2016 og

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Referat. til. Handicaprådet

Referat. til. Handicaprådet Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Poul Rosendahl, Erik Buhl Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Varde 24.2..2013 dok 17375-13 sag 09/11072 kias Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Medarbejderrepræsentanter: Vakant (HK, TR Ulla Rosendahl deltager), Michael Frandsen (DS), Heidi F. Jochumsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere