Børne- og Ungdomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomsudvalget"

Transkript

1 Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018

2 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud dagtilbud pga forældrebetaling Skoler Vestre Skole 2

3 Ældre- og Aktivitetsudvalget Oplæg om budgetforslag Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018

4 (udfordringer) Et langt, værdigt og aktivt liv - flere ældre - vi lever længere - bedre behandlingsmuligheder Det nære sundhedsvæsen - stigende forbrug af ydelser og sygeplejeartikler - stigende kompleksitet og dermed krav om øgede kompetencer 4

5 (udfordringer) Kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet - udbygning af kapaciteten både i offentlig og privat regi Banebo 5

6 (finansiering) Effektiviseringer - Virtuel hjemmepleje (arbejdsgange og metode) - Medicinhåndtering dosispakker (arbejdsgange i hjemmeplejen) - Nedbringelse af sygefravær og vikardelen (Hjemmeplejen og plejecentre) - Omlægning og effektivisering af arbejdsgange (Plejecentre) - Digital understøttende træning (Visitationen) Serviceændringer - Afvikling af initiativet Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer - Reduktion af klippekort til hjemmeboende - Reduktion af rengøring til hver 3. uge - Udbud af tøjvask for hjemmeboende og plejecenter beboere 6

7 Beskæftigelsesudvalget Oplæg om budgetforslag Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018

8 Etablering af Forberedende Grunduddannelse og en ny kommunal ungeindsat for årige pr. 1. august 2019 Indførelse af brugerbetaling på danskuddannelse og en reduceret tilgang af flygtninge udfordrer Sprogcenter Viborg 8

9 Fald i tilgangen til beskyttet beskæftigelse Afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter på arbejdsmarkedsområdet Fald i tilgangen til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) 9

10 Fokusområder Unge ledige Sygedagpenge Rummeligt arbejdsmarked og virksomhedsindsats 10

11 Social- og Sundhedsudvalget Oplæg om budgetforslag Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018

12 (ønske) Flow indenfor Socialområdet - Tilpasning af bostøtterammen indenfor handicap og psykiatri Den nære psykiatri 12

13 (udfordring) Det nære sundhedsvæsen - Flere borgere med komplekse helbredsudfordringer på Rehabiliteringscenter Viborg - Behov for øgede kompetencer - Flere forebyggende hjemmebesøg som følge af den demografiske udvikling 13

14 (finansiering) Serviceændringer/omprioriteringer Sundhedsområdet - Træningsindsatsen på Rehabiliteringscenter Viborg nedjusteres - Omprioritering af den borgerrettede forebyggelsesindsats Socialområdet - Omprioritering indenfor Socialområdets samlede budget 14

15 Kultur- og Fritidsudvalget Oplæg om budgetforslag Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018

16 1

17 Driftsbudgetforslag: Kulturstrategi: Tiltag, som kan understøtte vækstlaget indenfor rytmisk musik Idræts- og bevægelsespolitik og krone til krone princip 17

18 Anlægsbudgetforslag: Realiseringen af Kultur- og Fritidsudvalgets elementer i helhedsplanen for området ved Viborg Domkirke Viborg Idrætsråds analyse: Screening af halfaciliteter med forslag til investeringer på halområdet Selvejende institutioner og foreninger, der har indsendt forslag til anlægsinvesteringer i budgetfasen 18

19 Teknisk udvalg Oplæg om budgetforslag Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018

20 Drift: Afledt drift af anlægsprojekter/ byudvikling Kollektiv trafik herunder betjening af Baneby og Arnbjerg Anlæg: Betalt parkering og renovering af p-pladser i Viborg Midtby Pulje til forbedring af vejnettet Pulje til udmøntning af trafikplanen VVM og anlæg af Østlig omfartsvej omkring Viborg Renovering af Domkirkekvarteret 20

21 Klima- og Miljøudvalget Oplæg om budgetforslag Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018

22 Driftsbudget: Afledt drift af anlægsprojekter Nye regulativer/ekstra vandløbsvedligeholdelse i 2020 Forsyning: Forsyningsbudget herunder takster og ny ordning 22

23 Landdistriktsudvalget Oplæg om budgetforslag Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018

24 For Landdistriktsudvalget er 2018 et overgangsår Områdefornyelse Borgerdrevne Lokale Udviklingsplaner og organisering 24

25 Økonomi- og Erhvervsudvalget Oplæg om budgetforslag Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018

26 Driften Udvalget klarer egne udfordringer, Og området bidrager også godt til de Tværgående effektiviseringer i effektiviseringskataloget Anlægsudfordringer Renovering af det gamle rådhus på Stænderpladsen, helhedsplan Bjerringbro, nedrivninger i Bjerringbro 26

SIDSTE NYT D. 18/6 2018

SIDSTE NYT D. 18/6 2018 Hej gæve Venstre-medlemmer i Østfjends. Hermed næste udgave af Sidste Nyt. Det er lidt langt, men der er jo også fuld gang i budgetlægningen. Mvh. Karin, tlf: 61744465 Indhold: SIDSTE NYT D. 18/6 2018

Læs mere

Uddrag af budgethæfterne til budget (Fra bilaget til de enkelte fagudvalgs behandling af budgettet på møder i juni 2018)

Uddrag af budgethæfterne til budget (Fra bilaget til de enkelte fagudvalgs behandling af budgettet på møder i juni 2018) Uddrag af budgethæfterne til budget 2019-2022 (Fra bilaget til de enkelte fagudvalgs behandling af budgettet på møder i juni 2018) Indholdsfortegnelse Økonomi- og Erhvervsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig

Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig 10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000

Læs mere

Budgetforlig vedr. budget for Viborg Kommune

Budgetforlig vedr. budget for Viborg Kommune Budgetforlig vedr. budget 2019-22 for Viborg Kommune Viborg den 3. september 2018 1 Indholdsfortegnelse Generelle forhold... 4 En sund og robust økonomi... 4 Løft af den borgernære velfærd med 15 mio.

Læs mere

Anlæg BASISBUDGET

Anlæg BASISBUDGET (kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget Oplæg om udvalgenes driftsbudgetter Ældre- og Sundhedsudvalget Budgetorienteringsmøde den 18. august 2015 Økonomiske oversigter 2016 2017 2018 2019 Rammereduktioner (1,5%) Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme

Læs mere

20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U

20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U 10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Job og Velfærd. Direktør Mette Andreassen

Job og Velfærd. Direktør Mette Andreassen Direktør Mette Andreassen Overordnet organisering Social Arbejdsmarked Sundhed Omsorg Sekretariat Bostøtte Jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning Rehabiliteringscenter Viborg 14 Plejecentre Team

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Forslag til effektiviseringer til budgetforslag

Forslag til effektiviseringer til budgetforslag Forslag til effektiviseringer til budgetforslag 2019-2022 Side INDHOLDSFORTEGNELSE (klik på teksten for at springe til siden) Samlet oversigt 2 Økonomi- og erhvervsudvalget: 1. Diverse tilskud under Økonomi-

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med budgethæftet... 3 1.2 Temaer i årets budgetlægning... 3 1.3 Hvad indeholder budgethæftet?... 3 2. Spilleregler for budgetlægningen... 4 2.1 Drift... 4 2.2

Læs mere

Budgetforlig

Budgetforlig Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Investeringsoversigt (efter budgetforlig)

Investeringsoversigt (efter budgetforlig) SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer 1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

BASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021)

BASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021) BASIS ANLÆGSBUDGET FOR 2017 2020 (2021) NB! LINIER MARKERET Udvalg/område: MED ORANGE FARVE MARKERER PROJEKTER, SOM ER ÆNDRET I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BASISBUDGET Alle områder SKATTEFINANSIERET (1.000

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg

SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL 2013 Udvalg 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 2 - Teknik- og Miljøudvalget 0 0 3 - Byplanudvalget 0 0 4 - Børne- og familieudvalget

Læs mere

Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen

Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen Teknik & Miljø Direktør Hans Jørn Laursen Overordnet organisering Direktør Hans Jørn Laursen Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt Rådhuskantine og -rengøring Ellen Rosenvinge Ejendomme og

Læs mere

Anlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner)

Anlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner) ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen en international destination for vandre, cykel og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje) 207 207 Vækstprojekt VisitGudenå (Byr. 31.08.11) (udviklingspulje) 99 99

Læs mere

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Budgetchef Jette Sylow Rasmussen, Center for Økonomi Forretningsudvalget, 19. juni 2018 Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 314 mio. kr. (1.000

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I situationsbilledet er der kun fokus på de allermest væsentlige udfordringer!!

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer 1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs Kommune 24. juni 2015 Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget

Læs mere

Kulturudvalget

Kulturudvalget - 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-

Læs mere

NR. Emne Status Fagudvalg

NR. Emne Status Fagudvalg Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET Sundheds- og Omsorgsudvalget har følgende ansvarsområder: Hjemmepleje, hjemmesygepleje, omsorgsydelser, plejeboliger og madordninger Rehabilitering og akutindsatser Hjælpemidler

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret

Læs mere

Omprioritering af driftsbudgettet

Omprioritering af driftsbudgettet Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne

Læs mere

Borgermøde om budget

Borgermøde om budget Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med

Læs mere

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103 Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Dialogmøde om budget. / Næstformand SUF MED Susan McAlden. Sundheds og Omsorgsforvaltningen

Dialogmøde om budget. / Næstformand SUF MED Susan McAlden. Sundheds og Omsorgsforvaltningen Dialogmøde om budget / Næstformand SUF MED Susan McAlden Sundheds og Omsorgsforvaltningen 28.02.2018 Dialogmøde om budget MISSION Københavnerne skal have lige muligheder for sunde, selvstændige og værdige

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Tema om effektivisering

Tema om effektivisering Tema om effektivisering Temadag for Byrådet den 19. juni 2017 Eksempler på effektivisering 2 Virtuel faglig sparring mellem SOSUhjælper og sygeplejerske 3 Intelligente senge i hjemmeplejen 4 Timer Traktormonteret

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag

Læs mere

1 Driften - oversigter

1 Driften - oversigter 1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oplæg om Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag v/udvalgsformanden. Byrådets temamøde den 22. juni 2016

Oplæg om Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag v/udvalgsformanden. Byrådets temamøde den 22. juni 2016 Oplæg om Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017-20 v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016 Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2 Effektiviseringer: 18,4 mio.

Læs mere

Budget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb

Budget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb BEREDSKAB: Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn - T11 990 1.220 2.210 Redningskran - P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn - T12 990 1.220 2.210 Sum beredskab 5.145 2.440 0 0 0 0 0 7.585

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik og Miljø: Ejendomscenteret, effektiviseringskrav 2013 overføres til Teknik- og Miljøudvalget, modpost på Teknik - og Miljøudvalget 318 Forum

Læs mere

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716-186.034 Sektor Tilbud for

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere