Oversigt over nye udgifter til driftsbudget Økonomiudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000"

Transkript

1 Dok. nr sag nr side 1 Udvalg Økonomiudvalg Udvalg for Plan og Teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration I alt

2 Dok. nr sag nr side 2 Økonomiudvalg Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5) Sundhedskoordinator og klinisk funktion IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger I alt

3 Dok. nr sag nr side 3 Udvalg for Plan og Teknik Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten Drift af området ved Nysø Naturpark Vesterhavet Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse Ændring af busrute i Ansager I alt

4 Dok. nr sag nr side 4 Udvalg for Børn og Undervisning Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske Ny folkeskolereform - reduceret besparesle på afbureaukratisering Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform) Besparelser ved Alslev og Næsbjerg Børnehaver (ekstraordinære dirftudgifter bortfalder i forbindelse med nybyggeriet) Bufferpulje til skolereform (evt. fastholdelse af uændret forældrebetalingprocent i SFO, øgede udgifter til transport og øvrige uforudsete udgifter). Parterapeut (undersøges om det kan finansieres indenfor eget budget) I alt

5 Dok. nr sag nr side 5 Udvalg for Kultur og Fritid Biblioteket - Betjening af private børnehaver Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek Kultur og Fritid - Eliteidræt Museet - Administrationsbidrag. Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune Museet - Vederlag for arkæologi Janusforeningen - øget driftstilskud Medlems- og lokaletilskud incl. evt. ændring af 25 års reglen på fritidsområdet I alt

6 Dok. nr sag nr side 6 Udvalg for Social og Sundhed Hjælpemiddeldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrullet i 2015 hvorfor driften påbegyndes der kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse Social og Handicapservice: Visitatorstilling, udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på ældreområdet Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider til udvalgte målgrupper fastlagt af fagudvalget Udgifter til nye ønsker i alt Finansiering af ønsker: Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker: Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering Hjemmesygeplejen + restpuljen fra demografipuljen kr Finansering fra restpuljen i demografipuljen I alt

7 Dok. nr sag nr side 7 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Udgiften kr. x 50 % refuion Projekt Koppen/Igenbrug kr. x 50 % refusion Forventet besparelse vedr. A-1 og A Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT kompensationen på kr., som er afsat i Budget Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT kompensationen på kr., som er afsat i budget I alt