Microsoft Dynamics C5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den nye lønopsætning... 5 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/ Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 7 Overførsel af restferie... 7 Overførsel af rest feriefridage... 9 Overførsel af ferieoplysningerne... 9 Udbetaling af ferietillæg Bilag 1: Systemparametre til feriekort og eindkomst Microsoft Dynamics C : Ferie

3 INDHOLD Årets ferieopdatering indeholder forbedringer til eferiekort indberetning til ACF. En vejledning til overførsel af feriepenge, feriedage og ferietillæg. Bestil rest eferiekort ved udbetaling af ferie før 1. maj. Send nulstilling af indberettede værdier til ACF. Der er rettet i lønstatistik så der kan udskrives korrekte værdier når typen lønart antal og lønart beløb benyttes. Denne rettelse er kun til Microsoft Dynamics C Den komplette kommafil er opdateret med nyeste satser. Tekstfilen til Portal Bank (Kasel) har nu det korrekte format. Felt 26 i eindkomstfil til sundhedsforsikring. SKAT har informeret os om at der er enkelte virksomheder, der afregner feriepenge til anden ordning end FerieKonto, som indberetter nettoferiepenge som om det skal afregnes til FerieKonto. Det skal man ikke. Hvis virksomheden ikke afregner til FerieKonto, skal man kontrollere at systemparameter under Løn/Tilpasning/Systemparameter FerieKto.Net FP står med blank værdi i feltet Nummer. Microsoft Dynamics C : Ferie

4 TILPASNING AF LØNOPSÆTNINGEN RETTELSER TIL KOMMAFIL For at få implementeret diverse ændringer og nyheder i lønopsætningen skal der foretages en tilpasning af lønopsætningen. De forskellige steps i forbindelse med tilpasningen af lønopsætning vil herefter blive gennemgået: Det forventes at hotfix 014 til C SP1 / hotfix 009 til C SP1 / hotfix 002 til C er installeret. NB! Afslut Consol-versionen af C5, og tilpas lønopsætningen i Windows-versionen. BACKUP AF LØNOPSÆTNINGEN For at sikre at det altid er muligt at komme tilbage til lønopsætningen, som den så ud inden opdateringen, anbefales det at tage en backup af lønopsætningen. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Eksport I feltet Filnavn indtastes stiangivelse og filnavn (f.eks. c:\lon.kom) I feltet Kontering angives det med Ja (flueben) eller Nej (boksen forbliver blank), om konteringen på lønarter og tælleværker ligeledes ønskes eksporteret Efter godkendelse af de indtastede værdier, eksporteres den aktuelle lønopsætning. NB! Såfremt der skal ske en opdatering af lønopsætningen i flere regnskaber, anbefales det at anvende forskellige filnavne, så en allerede eksporteret lønopsætning ikke overskrives af lønopsætningen fra et andet regnskab. TILPASNING AF TÆLLEVÆRKER Tilpasningen af tælleværker foregår på følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning/Tælleværker Find tælleværk 9924,Opsparede feriedage Placer markøren på anden beregnings linje og fjern linjen med tælleværk 5149, dette gøres med Alt F9, så tælleværket ser ud som følgende: Microsoft Dynamics C : Ferie

5 Find tælleværk 9925, Opsparede feriepenge Placer markøren på fjerde beregnings linje og fjern linjen med tælleværk 5154, dette gøres med Alt F9, så tælleværket ser ud som følgende: Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning/Lønarter Find lønart 1856, Fri telefon beskatning. I feltet Tæl.beløb ændres værdien til 1115, så lønarten ser ud som følgende: Vil man undgå fejlen ved check af lønmodulet på Multimediebeskatning, en fejl der er kommet efter vi deaktiverede de tælleværker der vedrøre Multimediebeskatning. Dette kan undgås ved at ændre sekvensnummeret tilbage til sek 199 på tælleværk 1110, Multimediebeskatning og tælleværk 1111, Multimediebeskatning. Samtidig skal man på tælleværk 9820 fjerne linjen med tælleværk 1111, Multimediebeskatning. Har man beskattet arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring siden 1. januar 2012, skal mini kommafilen indlæse. Kommafilen indeholder kun et tælleværk 98261, Abg. Betalt sundhedsforsikring. Og skal ikke indlæses hvis man ikke har beskattet arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring som skal indberettes til eindkomst. IMPORT AF DEN NYE LØNOPSÆTNING Den aktuelle lønopsætning er nu klar til at blive udvidet med nyt tælleværk. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Import Microsoft Dynamics C : Ferie

6 Efter aktivering af menupunktet fremkommer stifinderen, og der skiftes til folderen, hvori minifilen er gemt. Dobbeltklik på filen: - c5mini.kom Tilføj I feltet svares Ja til at tilføje ikke eksisterende tælleværk. Efter godkendelse af de indtastede værdier, importeres det nye tælleværk. Når importen er afsluttet, kan der udskrives en kvittering over det importerede tælleværk til enten printer, skærm, spoolfil eller tekstfil Kontroller at tælleværket, der ikke eksisterede på forhånd, er blevet indlæst. Systemparametre skal opdateres. Gå til Løn/Tilpasning/Systemparameter og tryk på Opret, så får man tre nye systemparametre. En til sundhedsforsikring til eindkomst, og to nye til eferiekort. Se bilag 1. NB! Har man beskattet sundhedsforsikring siden 1. januar, skal man huske at benytte det nye tælleværk 98261, Abg. Betalt sundhedsforsikring. Husk dette tælleværk skal kun benyttes den første gang der dannes en fil til eindkomst, der efter skal den rettes til tælleværk 9826, Abg. Betalt sundhedsforsikring. Ønsker man at nulstille værdierne sendt ind til ACF, dette kunne være ved pension, dødsfald eller immigration til udlandet. Så er kommet en mulighed for at danne en fil til ACF der nulstiller en medarbejderes indsendte værdier hos ACF. Dette gøres ved at vælge indberetning Dan nulstillingsferiekort. Microsoft Dynamics C : Ferie

7 OVERFØRSEL AF FERIEOPLYSNINGER PR. 01/ Denne vejledning er selve overførslen af oplysningerne om feriepenge, ferietillæg og feriedage fra sidste kalenderår til det nye ferieår. NB! Overførslen foretages først efter sidste lønkørsel med en opgørelsesdato i april måned 2012 er opdateret. OVERFØRSEL AF FERIEPENGE PÅ FRATRÅDTE FUNKTIONÆRER Såfremt feriepengene til de fratrådte funktionærer forbliver i virksomheden og udbetales, når funktionæren holder ferie, skal der foretages en enkelt tilpasning før overførslen af feriepenge, feriedage og ferietillæg foregår. NB! Der gøres opmærksom på at, denne tilpasning selvfølgelig ikke skal foretages, såfremt denne ændring blev foretaget allerede sidste år, eller de beskattede feriepenge er sendt til FerieKonto. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper Find en løngruppe f.eks. løngruppen Funktionær, som alle funktionærer (også de fratrådte funktionærer) er knyttet til Aktiver menupunktet Lønlinjer Tilføj en ny lønlinje med følgende oplysninger: Lønart Nummeret på lønarten er 5141, Overførsel af ferieoplysninger Lønkørsel Indholdet i feltet sættes til Ovf. ferie (MEGET vigtigt!!!!) Efter angivelse af denne lønlinje vil der ske en overførsel af netto feriepengene på funktionærerne, der er fratrådt. OVERFØRSEL AF RESTFERIE Standard lønopsætningen er p.t. sat op til at overføre restferiedage på baggrund af 20- dages reglen. Det betyder, at medarbejderen indenfor ferieåret 2011/2012 skal have afholdt 20 feriedage, og at evt. ikke-afholdte feriedage udover de 20 dage vil blive overført fra det gamle ferieår til det nye ferieår. Dette skyldes, at satskode 5148, Min. afholdte feriedage under Løn/Tilpasning/Systemsatser er sat til 20,00. Microsoft Dynamics C : Ferie

8 Såfremt der ikke foreligger en overenskomst eller en lokalaftale omkring overførsel af feriedage fra et ferieår til et andet, skal denne værdi ændres før lønkørslen Ovf. ferie køres. Dette gøres på følgende måde Gå til Løn/Tilpasning/Systemsatser Placer markøren på satskode 5148, Min. afholdte feriedage Skift til nederste blok Værdien i feltet Værdi ændres fra 20,00 til f.eks. 100,00 Ved at sætte værdien til f.eks. 100 vil der aldrig blive overført evt. rest feriedage. Er situationen imidlertid den, at der i samme virksomhed er forskellige overenskomster eller aftaler, der foreskriver forskellige regler afhængig af om medarbejderen f.eks. er funktionær eller timelønnet, er situationen en helt anden. Det betyder så, at satskode 5148, Min. afholdte feriedage ikke længere skal være en systemsats, der er gældende for alle medarbejdere, men en medarbejder satskode, der er gældende for den enkelte medarbejder. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Systemsatser Placer markøren på satskode 5148, Min. afholdte feriedage Skift til nederste blok Værdien i feltet Værdi ændres fra 20,00 til 0,00 Gå herefter til Løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning Skift til Satskoder Find satskode 5148, Min afholdte feriedage Typen i feltet Type ændres fra Sys til Medarbejder Satskode 5148, Min. afholdte feriedage er nu ændret til at være en medarbejder satskode, som er synlig på den enkelte medarbejder under Løn/Kartotek på fanen Skat og konti. Satskoden er nu klar til angivelse af den enkelte medarbejders minimum værdi, når det gælder antal afholdte feriedage. Eftersom det imidlertid er en langsommelig proces at angive en værdi på hver enkelt medarbejder på fanen Skat og Konti under Løn/Kartotek, anbefales det at gøre det på følgende måde: Gå til Løn/Periodisk/Medarbejderparametre/Satskoder Placer markøren på satskode 5148, Min. afholdte feriedage Angiv en værdi svarende til det minimum antal feriedage som medarbejderen skal holde hvert ferieår i feltet Værdi udfor den enkelte medarbejder NB! - såfremt den aktuelle medarbejder ikke må overføre evt. restferiedage sættes værdien til 100,00 Microsoft Dynamics C : Ferie

9 - såfremt den aktuelle medarbejder skal afholde min. 20 dage hvert ferieår og må overføre evt. restferiedage sættes værdien til 20,00 - såfremt den aktuelle medarbejder må overføre alle evt. restferiedage uden hensyntagen til om medarbejderen har holdt et minimum antal dage det foregående ferieår - sættes værdien til 0,00 OVERFØRSEL AF REST FERIEFRIDAGE På løngruppen Overførsel af feriefridage er der angivet en lønlinje med lønart 5021, Ovf. feriefridage/timer, der har til formål at overføre evt. restferiefridage efter 1/5, så det vil være muligt at afvikle/få udbetalt gamle feriefridage efter 1/5. Husk at tilknytte de medarbejdere der må få overført feriefridage til denne gruppe under Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper. OVERFØRSEL AF FERIEOPLYSNINGERNE Overførslen af ferieoplysningerne fra opsparings-/kalenderåret 2010 til ferieåret 2011/2012 foregår på følgende måde: Gå til Løn/Periodisk/Lønberegning Udfyldes følgende felter: Opgørelse I feltet angives datoen 01/ Disponibel I feltet angives datoen 01/ Bogføring I feltet angives f.eks. datoen 01/ Lønkørsel I feltet angives Ovf. ferie Tælleværk I feltet angives f.eks. 5141, Optjente feriedage eller 5151, Optjente feriepenge Lønseddel Feltet skal være blankt, eftersom der ikke udskrives en lønseddel i forbindelse med denne lønkørsel. Der foretages herefter en udvælgelse af de medarbejdere, for hvem der ønskes foretaget en overførsel af ferieoplysningerne ved at aktivere menupunktet Udvælgelse Selve overførslen foretages ved at vælge menupunktet Beregning Microsoft Dynamics C : Ferie

10 Når overførslen er foretaget, køres der en opdatering af lønberegningen ved at aktivere menupunktet Opdatering, hvorefter saldiene for feriepenge, -dage og - timer, samt ferietillæg er overført til følgende tælleværker: 5141 Optjente feriedage 5149 Forbrugte feriedage før 1/ Optjente feriepenge 5159 Forbrugte feriepenge før 1/ Optjent ferietillæg 5231 Optjente ferietillægs dage 5611 Optjente ferietimer 5629 Forbrugte ferietimer før 1/5 Oplysninger om evt. restferiedage og penge fra ferieåret 2011/2012 vil være tilgængelige på følgende tælleværker: 5148 Overførte feriedage efter 1/ Overførte feriepenge efter 1/ Overførte restferietillægsdage 5278 Overført restferietillæg 5638 Overførte ferietimer efter 1/5 Oplysninger om evt. feriedage og timer optjent hos en tidligere arbejdsgiver vil være tilgængelige på følgende tælleværker: 5711 Optjente feriedage tidl. arb.g Optjente ferietimer tidl. arb. Microsoft Dynamics C : Ferie

11 Oplysninger om evt. rest feriefridage og feriefritimer overført til det nye ferieår vil være tilgængelige på følgende tælleværker: 5901 Ovf. feriefridage efter 1/ Ovf. feriefritimer efter 1/5 UDBETALING AF FERIETILLÆG Eftersom standard lønopsætningen kan håndtere udbetaling af evt. restferietillæg efter 1. maj, viser nedenstående tabel en oversigt over, hvornår de forskellige lønarter skal anvendes. Før 1/5 Indenfor ferieåret Efter 1/5 (1/5-30/4) Udbetaling af det samlede ferietillæg Deludbetaling af ferietillægget Såfremt ferietillægget udbetales som et samlet beløb til alle medarbejdere, anbefales det under Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper/Lønlinjer at angive den aktuelle lønart som en lønlinje på en løngruppe, hvortil de relevante medarbejdere er knyttet. Lønlinjen kan med fordel datostyres (dvs. angiv en startdato i feltet Dato og et interval på 12 måneder i feltet Pr.), eftersom ferietillægget som oftest vil blive udbetalt i samme måned hvert år. Såfremt ferietillægget deludbetales i takt med at den enkelte medarbejder holder ferie, registreres antal dage, der skal udbetales ferietillæg for på en lønlinje på den enkelte medarbejder enten via lønkladden under Løn/Dagligt eller direkte på medarbejderen under Løn/Kartotek/Lønlinjer. NB!! Hvis ferietillægget deludbetales, må lønarten til udbetaling ikke ligge på Løngruppen. Microsoft Dynamics C : Ferie

12 BILAG 1: SYSTEMPARAMETRE TIL FERIEKORT OG EINDKOMST Systemnavn Type Nummer Navn ACF/feriekort FerieKonto Ferie afholdt Tælleværk Forbrugte feriedage Ferie beregnet Tælleværk Beregnede feriepenge Ferie berettiget Tælleværk Ferieberettigede løn Ferie br. grundl. Tælleværk Afregnede feriepenge Ferie Bruttoskat Tælleværk AM-bidrag, feriepenge Ferie dg.e.2/5 Tælleværk Afviklet feriedage efter 1/5 Ferie dg. F. 2/5 Tælleværk Forbrugte feriedage før 1/5 Ferie efter 2/5 Tælleværk Udb. Af restferiep. Efter 1/5 Ferie feriedage Tælleværk 5104/ Feriedage til ACF Ferie forbrugt Tælleværk Forbrugt feriepenge Ferie fradrag Tælleværk Fradrag feriepengeafr. Total Ferie før 2/5 Tælleværk Forbrug feriepenge før 1/5 Ferie optjent Tælleværk Optjente feriepenge Ferie penge Tælleværk Beregnede feriepenge i alt Ferie penge nett Tælleværk 5177/ Afregnede FP, Netto (til ACF eller FK) Ferie SH br. Gr. Tælleværk Afregnede S/H Ferie SH br.skat Tælleværk AM-bidrag, S/H-penge Ferie SH forskud Tælleværk Udbetaling S/H Ferie SH Fradrag Ferie SH netto Tælleværk Afregnede S/H, netto Ferie SH opspar. Tælleværk Beregnede S/H Ferie SH skat Tælleværk A-Skat, S/H-penge Ferie SH trækgr Tælleværk Trækgrundlag, S/H afregnede Ferie skat Tælleværk A-skat feriepenge Ferie sygepenge Tælleværk Beregnede sygeferiepenge Ferie Tælleværk Trækgrundlag FP, afregning trækgrundl Ferie udb.tillæg Tælleværk Udbetalt ferietillæg Ferie udbetal Tælleværk Udbetaling af feriepenge Fratr.A-skat 1 Tælleværk Beregnet A-Skat Fratr.A-skat 2 Tælleværk Beregnet A-Skat Fratr.A-skat 3 Tælleværk Beregnet A-Skat Fratr.B.skat 1 Tælleværk Beregnet AM-bidrag Fratr.B.skat 2 Tælleværk Beregnet AM-bidrag Fratr.B.skat 3 Tælleværk Beregnet AM-bidrag Fratr. Bruttopct. Satskode AM-bidrag procent, medarb. Fratr. Bruttopl. Tælleværk AM-bidragspligtig indkomst Microsoft Dynamics C : Ferie

13 Systemnavn Type Nummer Navn Fratr. Dage 1 Tælleværk Rest feriedage Fratr. Dage 2 Tælleværk Opsparede feriedage Fratr. Dage 3 Tælleværk Opsparede feriedage Fratr. Feriep. Tælleværk Total feriepenge til afregning Fratr. Feriep. 1 Tælleværk Rest feriepenge Fratr. Feriep. 2 Tælleværk Opsparede feriepenge Fratr. Feriep. 3 Tælleværk Opsparede feriepenge Fratr. Frikort Tælleværk Total anvendt frikort Fratr. Netto 1 Tælleværk Beregnede netto feriepenge Fratr. Netto 2 Tælleværk Beregnede netto feriepenge Fratr. Netto 3 Tælleværk Beregnede netto feriepenge Fratr.Skattepl Tælleværk A-skattepligtig indkomst Fratr. Trækpct. Satskode Trækprocent Trækbrutto Sats AM-bidrag, S/H afregning Trækprocent Sats A-skat, S/H afregning Fritvalg Tælleværk Afregnede Fritvalgs kontonetto NB! De to markerede systemparametre til feriekort, tælleværk 5104 og 5177, skal kun rettes så frem minikommafilen er indarbejdet inden sidste lønkørsel i Ellers skal der stå tælleværk 5101 og 5174 på disse to systemparametre frem til starten af Det samme gælder hvis man ikke bruger ACF men har feriekort og beholder feriepengene i huset. Microsoft Dynamics C : Ferie

14 Systemparametre til eindkomst, ACF mfl. Systemnavn Tekst Type Nummer Navn S74 (13) Løn mv. Tælleværk 9813 AM-bidragspligtig indkomst S74 (14) Overførselsindkomster Tælleværk 9814 AM-fri indkomst S74 (15) Indeholdt A-skat Tælleværk 9815 A-skat i alt S74 (16) Indeholdt AM-bidrag Tælleværk 9816 AM-bidrag i alt S74 (19) Værdi af fri bil Tælleværk 9819 Værdi fri bil S74 (20) Multimediebeskatning Tælleværk 9820 Værdi af fri telefon mm. S74 (21) Værdi af kost og logi Tælleværk Findes ikke i std. S74 (36) B-indkomst Tælleværk 9836 B-indkomst incl. AM-bidrag S74 (38) B-indkomst Tælleværk 9838 B-indkomst excl. AM-bidrag S74 (39) Hædersgaver mv. Tælleværk 9839 Hædersgaver mv. S74 (40) Naturalie ydelser fond Satskode Uddeling fra fonde/forening S74 (46) ATP-bidrag Tælleværk 9846 ATP-bidrag S74 (48) Skattefri rejse og befordr. Tælleværk 9848 Skattefri rejse- og befordring S74 (50) Værdi af fri helårsbolig Satskode 3091 Fri bolig S74 (51) Værdi af fir sommerbolig Satskode 3094 Fri sommerbolig S74 (52) Værdi af fri lystbåd Satskode 3095 Fri lystbåd S74 (53) Værdi af fri TV-licens Satskode 3096 Fri TV/radio S74 (60) Ydet personalelån Satskode Personalelån S74 (61) Fri helårsbolig for direktør Satskode Kode er udgået S74 (62) Fri sommerbolig Satskode Fri sommerbolig i udlandet S74 (63) Frikort off. Befordring Satskode 3090 Frikort off. Befordring S74 (64) Diverse beløb forskerstud. Tælleværk 9864 Diverse beløb (forskerstud.) S74 (67) Yderligere oplysninger Satskode 3098 Yderligere oplysninger, S74 S74 (68) Kode Satskode Kode S74 S74 (69) Jubilæums- og fratræd.g. Tælleværk 9869 Jubilæums- og fratræd.godt. S74 (70) Fratrædelsesgodtgørelse Tælleværk 2596 Pens.indb. fratrædelsesgodtg. S74 (71) Tingsgaver Tælleværk 2592 Tingsgaver fratrædelsesgodtg. Ferie SH Særfra. S/H betaling særlig fradrag S74 (71A) Tingsgaver- jubilæumsg Tælleværk 2591 Tingsgaver jubilæumsgratiale S74 (70A) Jubilæumsgodtgørelse pe Tælleværk 2595 Pens.indb. jubilæumsgratiale S74 (69A) Jubilæumsgodtgørelse Lønart 1898 Jubilæumsgratiale S74 (65) Afgiftsberigtiget aktieløn Tælleværk 9865 Afgiftsberigtiget aktieløn S74(19kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-19 Kode til rubrik 19 S74(36kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-36 Kode til rubrik 36 S74(40kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-40 Kode til rubrik 40 S74(48kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-48 Kode til rubrik 48 S74(50kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-50 Kode til rubrik 50 Microsoft Dynamics C : Ferie

15 Systemnavn Tekst Type Nummer Navn S74(51kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-51 Kode til rubrik 51 S74(52kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-52 Kode til rubrik 52 S74(64kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-64 Kode til rubrik 64 S74(69kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-69 Kode til rubrik 69 S74(14kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-14 Kode til rubrik 14 S74(13kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-13 Kode til rubrik 13 Ferie Feriepenge, som er Tælleværk 5691 Udbet. feriepenge indev. År udbet.indv udbetalt i indeværende år S74 (66) PC-ordning Tælleværk 9866 PC-ordning, medarbejder andel S74 (54) Værdi af fri telefon Tælleværk 9854 Fri telefon, B-indkomst S74(38kode) Evt. kode til rubrik 68 Satskode S74-38 Kode til rubrik 38 S74 (23) AM-bidrag af arb.g.adm Tælleværk 9823 AM-bidrag af svensk pension S74 (83) Antal sødage for meda Tælleværk 9883 Sødage S74 (22) Arb.g.adm pension SV Tælleværk 9822 Svensk pensionsordning Forbr.rest dg Forburgt rest feriedage Tælleværk 5444 Forbrugte rest feriedage Forb.rest kr. Forbrugt rest feriepenge Tælleværk 5452 Forbrugte rest feriepenge Brutto Indk. Bruttoindkomst Tælleværk 9804 Bruttoindkomst inc. pens ATP Opsp. Opsparede feriefridage F.fridage Løntimer Løntimer til eindkomst Tælleværk 6010 Periodens løntimer Barsel udl Barselsudligningsfond Satskode 8070 Barselsudligningsordning Ferie afvi.indv. Feriedage som er udbetalt Tælleværk 5692 Afvikl. feriedage indev. År Fritvalg Fritvalgskonto Tælleværk 5873 Afregnede Fritvalgskonto Netto Brutto feriep Brutto feriepenge Tælleværk 9805 Bruttoferiepengebeløb S74 (55) Værdi af anden personalegoder, der overstiger bundgrænse Fratr. År 1 Årstal ved fratrædelse 1 Tælleværk 9900 Opsparingsår Fratr. År 2 Årstal ved fratrædelse 2 Tælleværk 9910 Opsparingsår Fratr. År 3 Årstal ved fratrædelse 3 Tælleværk 9920 Opsparingsår Rest feriedage Rest feriedage til Tælleværk 5499 Rest feriedage eferiekort Fritv.opsp.brutt Opsparet fritvalg brutto Tælleværk 5890 Rest Fritvalgskonto Rest feriepenge Rest feriepenge netto eferiekort Tælleværk 5498 Rest feriepenge Feriekto.Net FP FerieKonto netto feriepenge Tælleværk 5175 Ad1 FerieKontoafregnede FP, Netto Microsoft Dynamics C : Ferie

16 Systemnavn Tekst Type Nummer Navn Feriekto.ovf.dg Feriedage overført til Lønart 9004 Indbetalt til FerieKonto FerieKonto v/fratrædelse Ferie afh f. 1/5 Forbrugt feriepenge før Tælleværk 5154 Forbrugt feriepenge før 1/5 1/5 (ACF) Arbg.b.sundh. S74: Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring Tælleværk 9826 Ad2 Abg. Betalt sundhedsforsikring Fer.dg af f 1/5 Forbrugt feriedage før 1/5 Tælleværk 5139 Feriedage før 1/5 (ACF) S74(56) Værdi af anden personalegoder, uden bundgrænse Ad 1. Hvis feriepenge afregnes til anden feriekort ordning end FerieKonto, skal feltet være blankt. Ad 2. Hvis der er beskattet værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring fra 1. januar 2012 og frem til nu, skal tælleværket være ved første lønkørsel efter opdatering, også rettes til tælleværk 9826 efter filen til eindkomst er dannet. Microsoft Dynamics C : Ferie

17 Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation.

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer Microsoft Dynamics C5 2012 Nye funktioner, ændringer og forbedringer Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle nyheder og forbedringer... 6 Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04 for lønsystemet Opdateret 2012-01-02 Udskrevet 2012-01-02 Side 1 af 81 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere