Microsoft Dynamics C Service pack 2. Nyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C Service pack 2 Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn ved print til MS Word 4 Brugerprinter ved udskrift til MS Word og MS Word Pdf 5 Aktionsliste Masseopdatering/Fakturering 5 SQL vedligeholdelse 5 Finans 5 Kasserapport 5 Intrastat 5 Debitor/Kreditor 5 Debitorposteringer fra Rentekladde 5 Opret projekt 5 Kursregulering 5 Kredit maks. Kontrol Højeste saldo 5 Saldolister 6 OIOXML 6 Lagerstatus 6 Kreditor Betalingsmåder 6 Lager 6 Varesporing og notater 6 Varetekster 6 Beregn stykliste priser 6 Ydelser og varegrupper med tilgangskonto af typen status 7 Ordre/Indkøb/Projekt 7 Negativ beløb på ordre-, indkøb og projektlinjer samt journaler 7 Ændring af debitor/kreditor på en ordre/indkøb eller projekt 7 Kostpris og negativt antal for varer af typen Ydelse 7 Forbedring af Opret Indkøb/ Opret Ordre 7 Ny fakturaparameter XML faktura=udskrevet 7 Projekt 7 Projekttotaler 7 Knappen Posteringer 8 Opret Indkøb fra Projekt 8 Kopier Projekt 8 Projektkort rapporter 8 Rapporten Igangværende arbejde 8 Fakturering/Driftsføring 8 Øvrige Projekt ændringer i version 2012 SP2 8 2

3 Bogføring af omkostninger 8 Indkøb 8 Finanskladde 9 Projektkladde 9 Projektlinjer 10 Kopiering af poster 10 Prisredigering 10 Fakturering 11 Projektposteringer 11 Reguleringer af kostprisen 11 Historik 11 Valuta 11 OIOUBL 12 Rykker 12 Vedhæft/Indlejr dokumenter i XML 12 3

4 Generelt Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken Danmarks Nationalbank valgte i maj måned at ændre deres hjemmeside, hvilket medførte at den automatiske opdatering ikke længere virkede. For lettere at kunne vedligeholde funktionen i Microsoft Dynamics C anvendes den generelle XML funktionalitet, som bygger på et skema udarbejdet ud fra Nationalbankens XML fil med valutakurser, hvilket betyder at hvis der senere ændres i filstrukturen er det alene et nyt skema, der skal indlæses i C5 og der således ikke vil være behov for et traditionelt hot fix. Der er i v anvendt XAC løsningen til udviklingen, hvorfor denne ikke kan anvendes til v Under opgraderingen til version bliver skemaet automatisk indlæst og opsat under Generelt/Kartotek/XML/XML skema og den nye sti til Nationalbankens valutakurser opsat under Generelt/Kartotek/Valuta under knappen Hent kurser. OBS: Skulle noget gå galt under opgraderingen kan mapningen indlæses manuelt ved at bruge knappen Import mapning, mapningen er placeret i mappen Country/DK og hedder WebCurrency.c5m. Når man har importeret mapningen skal skemafilen angives i feltet URL/Sti og fil. Skemafilen er placeret i mappen XSDCache og hedder CurrencyRatesXML.xsd. Under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter er der tilføjet en ny knap med undermenupunkterne: Adresse og emne, tekst og Kopier tekst. Funktionaliteten giver mulighed for at angive en adresse (modtager) som rapporten skal sendes til vha. henvisning til et bogmærke i rapporten (dette felt er flyttet fra knappen Dokumentstyring) derudover er det muligt at angive et emne til en. Såfremt feltet Udelad firma navn ikke er markeret vil firmanavnet fra Firma kartoteket blive anført som det første element i emnet. Pos 2 og Pos 3 er valgfrie felter, som kan hentes ved hjælp af bogmærker i rapporten f.eks. FormText og FormNumber, hvilket vil angive et emne som Demo firma ApS Faktura tekst giver mulighed for at tilføje en tekst til en på de forskellige sprog, som er anvendt i C5. Sproget vil følge sproget som er opsat på debitoren/kreditoren. Kopier tekst giver mulighed for at kopiere teksterne fra en rapport til en anden. Den tidligere funktionalitet omkring afsendelse af ved at printe til , som findes under udskriftsparametre, hvor det ligeledes er muligt at angive en Modtager, Emne og Tekst eksisterer stadig og såfremt, der er angivet noget her vil dette blive angivet før det, som er opsat under den nye funktionalitet. Det anbefales dog, at man kun vælger enten at benytte den nye eller den gamle metode for afsendelse af . Rapportmærker Som noget nyt tilbyder kernen nu mulighed for at anvende bogmærker på tekstfelter i rapporter, hvilket har gjort det muligt at anvende templates der kan dække flere sprog. Der er derfor udviklet templates uden landeangivelse, idet alle tekster bliver hentet direkte fra rapporterne. Der er bestræbt at anvende syntaksen <TXT_feltets navn> som rapportmærker for tekstfelterne, men bogmærker kan tjekkes under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter knappen Rapportmærker. Det er ikke nødvendigt at anvende den nye funktionalitet, idet vi har bestræbt os på at de gamle skabeloner med landeangivelse fortsat kan anvendes. For at anvende de nye skabeloner skal der ændres i opsætningen under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper under knappen Skabeloner. Her skal de nye skabeloner angives uden landeangivelse, men fortsat for hvert enkelt sprog. Skabeloner med landeangivelse er blevet opdateret ud fra et ønske om at Ordre/ReferenceNumber (Reference til kundens rekvisitionsnummer) skulle tilføjes på rapporterne ligesom der har været ønske om at varenummer skulle fremgå af dokumenterne Tilbud og Bekræftelse. Udeladelse af elementnavn i filnavn ved print til MS Word Under Generelt/Kartotek/Aktioner/Filnavn er det nu muligt at angive, om man ikke ønsker elementnavnet som del af filnavnet. Dette gøres ved at markere feltet Udelad dok. navn. 4

5 Brugerprinter ved udskrift til MS Word og MS Word Pdf Tidligere blev alle MS Word dokumenter udskrevet til en printer, som var defineret som standard i operativsystemet, men nu er det muligt på aktionslisterne under henholdsvis Debitor og Kreditor/Kartotek/Tilpasning/Aktionslister/Standard og på Debitor og Kreditor/Kartotek under knappen Opsætning/ Aktionsliste at angive en printer, der er forskellig fra standardprinteren. Brugerprinteren opsættes ved at aktivere Printer ikonet på aktionslisten, når der vælges udskrift til henholdsvis MS Word eller MS Word Pdf, fremkommer der et yderligere felt Printer og det er her muligt at vælge mellem de på computeren installerede printere. Printer kan også vælges under Masseopdatering/Masseudskrift efter markering af feltet brugerprinter under udskrift. Aktionsliste Masseopdatering/Fakturering Det er nu muligt at udelade rapporter/aktioner fra at blive udskrevet under Masseopdatering/Massefakturering. Dette angives ved at markere feltet Udelad på aktionslisterne, som findes under henholdsvis Debitor og Kreditor/Kartotek/Tilpasning/Aktionslister/Standard og på Debitor og Kreditor/Kartotek under knappen Opsætning/ Aktionsliste. SQL vedligeholdelse Nyt menupunkt tilføjet under Generelt/Tilpasning/Vedligeholdelse/Database. Menupunktet er det samme som fortsat kan findes under Generelt/Tilpasning/Udviklingsmenu Kolonnen MNX Kør MSS Microsoft SQL Server Finans Kasserapport Generelt/Daglig/Kassekladde- Rapporten Kasserapport er nu ændret, så der ikke udskrives kolonner med valuta, såfremt der ikke er anvendt anden valuta end firmavalutaen i kassekladden. Intrastat For at have mulighed for at udelukke trekantshandel fra Intrastat er der tilføjet et nyt felt på Ordre kartoteket, fanen Opsætning. Såfremt feltet Udelad Intrastat er markeret vil ordren ikke blive registreret i Intrastat. Debitor/Kreditor Debitorposteringer fra Rentekladde På rentekladden under Debitor/Kartotek/Dagligt/Rentekladde er der tilføjet en knap Posteringer, der gør det muligt at gå direkte til den aktuelle debitors posteringer. Opret projekt Fra Debitor/Kartotek/Debitor under knappen Opret ordre er der oprettet et nyt undermenu punkt Opret projekt. Kursregulering Under Debitor/Periodisk/Kursregulering og Kreditor/Periodisk/ Kursregulering er der tilføjet en rapport, som viser resultatet af kursreguleringen. Kredit maks. Kontrol Højeste saldo Ny parameter er tilføjet under Debitor/Tilpasning/Debitor samt Kreditor/Tilpasning/Kreditor feltet Kredit maks. kontrol med mulighederne Advarsel og Afbryd. Ved anvendelse af Advarsel vil funktionen være som hidtil, hvor det er muligt at vælge at fortsætte trods advarslen, hvorimod, at hvis der vælges Afbryd tillades der ikke at fortsætte. Derudover vil der ved følgeseddelleveringer blive taget højde for, at der ikke leveres varer for en større værdi end der er tilladt indenfor kredit maks. dette gælder dog kun indenfor den enkelte ordre. 5

6 Saldolister I forbindelse med ændring af saldolister i Service Pack 1 har der været en del forskellige opfattelser af, hvorvidt rapportens dato skulle indgå i den første kolonne med saldo. Vi har i den forbindelse forsøgt at imødekomme de forskellige opfattelser ved at definere den første kolonne med saldo som 0-n dage og i øvrigt specificere intervallerne med dato angivelse ved anvendelse af forfaldsfordeling med fremadrettet og bagudrettet visning. Ved anvendelse af metoden Dato og f.eks. 7 dage vil den første kolonne være angivet med 0-7 dage, hvilket således omfatter 8 dage, mens de efterfølgende kolonner indeholder 7 dage. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at dette også vedrører Eksternt kontoudtog, Rentenota og Indbetalingsoversigt/Betalingsoversigt. Derudover er teksten på Debitor/kreditor kartotekernes saldi ændret så den fremover viser 0-30 dage, idet det er dette som den udviser. OIOXML Da OIOXML ikke længere et officielt supporteret filformat, men afløst af OIOUBL, har vi valgt at fjerne funktionaliteten, hvorfor opsætningen under Debitor/Tilpasning/Parametre/OIOXML er fjernet samt feltet OIOXML på Debitor kartoteket er skjult. Endvidere er knappen Dan OIOXML fil fjernet fra Debitor/Kartotek/Debitor knappen Journal. Lagerstatus Begreberne Økonomisk og Fysisk er erstattet af Faktura og Følgeseddel, hvilket kan ses i henholdsvis Debitor/Kreditor journaler, Ordre/Indkøb/Projekt arkiver og lagerposteringer. Kreditor Betalingsmåder Under Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder var feltet Tekst nr. udfyldt med tekstnumre som henviste til Kreditor/Tilpasning/Tekster, teksterne var dog ikke oprettet. Teksterne bliver nu oprettet, men vi har i den forbindelse valgt at fjerne tekst numrene, som var opsat under betalingsmåder. Vi har valgt at fjerne tekstnumrene, fordi teksten bliver tilføjet til Tekst feltet i kassekladden og derfor også vil blive udskrevet i betalingsfilen. Dette er måske ikke altid hensigtsmæssigt, men såfremt man ønsker at anvende teksterne kan man blot manuelt indtaste det ønskede nummer samt evt. ændre teksten. Lager Varesporing og notater Under Lager/Kartotek/Lager under knappen Varesporing Notat. Såfremt der på en lager lokation var tilføjet et notat for en serienummervare og man derefter flyttede varen til en anden lokation, så det umiddelbart ud som om at notat var forsvundet. Dette er dog ikke tilfældet, idet notatet stadig ligger på lokationen, hvor den var tilføjet, hvilket kan ses ved anvendelse af knappen Åben/Alle. For at gøre det lettere at se alle notater, tilføjet for varen, er der i varesporingsformen tilføjet en knap Vis historiske notater. Varetekster Standard sprog er fjernet fra varetekster som findes under Lager/Kartotek/Lager knappen Varetekster. Der var fejlagtigt ikke sammenhæng mellem sproget standard og firmasproget. Under opgradering til version 2012 SP2 bliver standard varetekster eksporteret til en kommafil (Sprogkode 0) og kan findes i mappen, hvor C5 er installeret under navnet Varetekster_Standardsprog.csv (UK: ItemTexts_StandardLanguage.csv). Efter eksporten bliver alle standard tekster erstattet af vareteksten på firmasproget. Beregn stykliste priser Under Lager/Periodisk/Styklister/Beregn styklistepriser er det nu blevet muligt at beregne Kost og Salgspriser samtidig. Samme funktionalitet findes under Lager/Kartotek/Lager under knappen Styklister knappen Beregn pris. 6

7 Ydelser og varegrupper med tilgangskonto af typen status Ved oprettelse af en vare af typen ydelse under Lager/Kartotek/Lager vil der fremkomme en advarsel, såfremt man tilknytter varen til en gruppe der har en status konto som tilgangskonto: Den valgte Varegruppe har en status konto angivet som varelager tilgangskonto. Det anbefales at anvende en driftskonto, som Varelagertilgangskonto på Ydelser. Man bør oprette en særskilt varegruppe til Ydelser." Lagerstatus rapport Den tidligere rapport under Lager/Rapporter/Periodisk er nu opdelt i 2 rapporter Lagerstatus (varer) og Ydelser. Lagerstatus rapporten er udvidet med en kolonne Afvigelse, dette af hensyn til varer med Lagermodel=Kostpris. Afvigelseskolonnen viser, hvor meget kostpriserne har afveget fra standardkostprisen, og kan bruges i forbindelse med afstemning med varegruppens Tab/Vind konti. Ordre/Indkøb/Projekt Negativ beløb på ordre-, indkøb og projektlinjer samt journaler Det er ikke længere tilladt at angive et negativt beløb på ovenstående linjer, idet dette vil føre til korrupte data og forkerte lagerværdier, såfremt man angiver et positivt antal og negativt beløb. Ændring af debitor/kreditor på en ordre/indkøb eller projekt Ved anvendelse af Log ændringer forsvandt loggen fra projektet, men var alene registreret på debitoren som projektet f.eks. var faktureret til. Dette er nu ændret så loggen fortsat kan ses på ordren/indkøbet/projektet som ændringsloggen tilhører samt på debitoren som ændringsloggen tilhører. Plukliste Nyt internt dokument i Ordre/Kartotek/Ordre kan udskrives vha. knappen Plukliste; samme funktionalitet er introduceret under Projekt. Pluklisten er tænkt som et internt dokument til brug for plukning fra lageret og ikke som et eksternt dokument, hvorfor der ikke vil være mulighed for at gemme dokumentet i arkivet og ej heller at angive det som en aktion. Pluklisten kan udskrives med mulighederne Alt, Lever nu og Bekræft og det er muligt at angive et notat til lageret. Kostpris og negativt antal for varer af typen Ydelse Ved kreditering af varer blev der i 2012 indført en advarsel "Kontroller kostpris på linjen, da denne bliver brugt ved kreditering". Denne meddelelse er ikke relevant for ydelser, hvorfor den ikke længere vil fremkomme ved kreditering af ydelser. Forbedring af Opret Indkøb/ Opret Ordre Under henholdsvis Ordre/Kartotek/Ordre knappen Opret indkøb og Indkøb/Kartotek/Indkøb knappen Opret ordre - er det nu muligt at gå til den oprettede Indkøbs/salgsordre. Samtidig er det blevet muligt at overføre linje notater. Funktionaliteten er ligeledes blevet introduceret på projekt. Ny fakturaparameter XML faktura=udskrevet Under Debitor/Tilpasning/Faktura er der tilføjet et nyt felt XML faktura=udskrevet. Ved markering af dette felt vil feltet Udskrevet på debitor journalen blive sat til Ja (markeret) ved dannelse af OIOUBL filen. Der gøres opmærksom på at dette vil gælde for alle dokumenter/filer dannet ved benyttelse af OIOUBL funktionaliteten. Projekt Projekttotaler Fra Projekt/Kartotek/Projekt under knappen Linjer er der tilføjet en ny knap Projekttotaler, der åbner formen som også findes på Fane bladet Projekt statistik. 7

8 Knappen Posteringer I version 2012 blev knappen Posteringer lagt ind som undermenu under knappen Information. Der er ytret stort ønske om at denne igen blev lagt ud som en knap på Projekt kartoteket og dermed spare et tastetryk, hvilket vi således har valgt at gøre. Opret Indkøb fra Projekt I lighed med Ordre er det nu muligt at oprette indkøb fra Projekt/Kartotek/Projekt knappen Opret indkøb. Ved oprettelsen af indkøbet kan man vælge om projekt nummer skal angives på Indkøbslinjen og det er muligt at vælge en art; som standard vil arten fra projektlinjen blive foreslået. Kopier Projekt Såfremt de oprindelige projektlinjer var indtastet i en projektkladde og senere kopieret ind til projektlinjer fik disse sat en markering i Kopieret feltet. Hvis disse så blev kopieret fra Arkivet og til et Projekt var feltets værdi også kopieret, hvilket gjorde, at der ikke blev foretaget varelagertilgang/negativt vareforbrug ved en kreditering. Under Projekt/Kartotek/Projektarkiv Kopier projekt gives der nu mulighed for at fjerne markeringen Kopieret, således at det er muligt at regulere lager/vareforbrug korrekt. Der er ligeledes givet mulighed for at angive om notater fra Projekt hovedet og/eller linjerne skal kopieres. Projektkort rapporter Alle projekt kort rapporter giver nu mulighed for, at der kan udskrives med ét projekt per side. Rapporten Igangværende arbejde Rapporten under Projekt/Rapporter/Periodisk/Igangværende arbejde har fået tilføjet feltet Dækningsbidrag. Fakturering/Driftsføring Driftsførings dialogen fremkom tidligere altid, når der blev anvendt nedenstående metoder under fakturering: 1. Aconto + Driftsfør 2. Aconto + Driftsfør + Normal 3. Slutfakturering Driftsførings dialogen vil fremover alene fremkomme såfremt der er rest til driftsføring dvs. projekt poster gennemløbes og såfremt der er driftsført under 100% fremkommer dialogen. Indtastede linjer driftsføres fortsat med 100% - uden dialogen fremkommer. Øvrige Projekt ændringer i version 2012 SP2 Bogføring af omkostninger Indkøb Indkøbsfølgesedler med et projektnummer på linjen bliver nu bogført i projekt og kan faktureres i projekt. Når man senere opdaterer en indkøbsfaktura, bliver der kun oprettet poster i projekt på et antal, som endnu ikke er modtaget. F.eks. hvis indkøbslinjen er på 10 stk. og der modtages 2 stk. på følgeseddel og der senere faktureres alle 10 stk. - så vil der blive oprettet 2 projekt poster: 2 stk. og 8 stk.) Kost- og salgspriser beregnes som vist nedenstående: Kostpris Salgspris Pro Faktor Tillæg fra Art 8

9 Sættes lig indkøbslinjeprisen. Hvis der er angivet varenummer tillægges evt. omkostning fra lagerkortet og/eller omkostning som er fordelt på linjen, som Fragt ol. Hentes fra projektets prisgruppe. Hvis der ikke er angivet prisgruppe eller hvis intet varenummer er angivet sættes salgsprisen lig med kostprisen Anvendes ikke Tillægs % tillægges beregnet salgspris Finanskladde Det er ikke længere muligt at angive projekt på kladdelinjer med kontotype Debitor. Antal på projekt posten sættes altid med samme fortegn som kladdelinjebeløbet og sættes til 1/-1 hvis der ikke er angivet antal. Kost- og salgspriser beregnes som vist nedenstående: Kostpris Salgspris Pro Faktor Tillæg fra Art Sættes lig kladdelinjens beløb i national valuta Sættes lig med kostprisen Anvendes ikke Tillægs % tillægges beregnet salgspris Projektkladde Til forskel fra Indkøb og Finanskladden, hvor beløbene beregnes under bogføring og ikke kan overstyres af brugere, så beregnes alle beløb, på nær den faktiske kostpris, i projektkladden. Beregningen af beløb i kladden benytter forskellig logik for rene projekt poster og poster, der skal overføres til Løn modulet. Rene projektomkostninger Dvs. linjer med almindelige varenumre eller linjer uden varenumre samt ydelser, hvor der ikke er angivet en medarbejder samt lønart og profaktor. Kostpris Salgspris Pro Faktor Lønsats Tillæg fra Art For linjer med varenumre hentes kostprisen fra lagerkartoteket. Linjer uden varenumre sættes = salgsprisen, men kan rettes af brugeren. Hentes fra projektets/linjens prisgruppe. Hvis der ikke er angivet prisgruppe eller hvis det er en linje uden varenummer sættes salgspris = kostprisen Anvendes ikke Anvendes ikke For linjer med varenummer tillægges Tillægs % til beregnet salgspris Projektomkostninger som overføres til Løn Dvs. linjer med ydelser eller uden varenumre, hvor der er angivet en medarbejder samt lønart og profaktor. Bemærk, det er ikke længere muligt at angive lønfaktor og profaktor for linjer med almindelige varer. Kostpris Salgspris Pro Faktor Lønsats Tillæg fra Art 9

10 Sættes til lønsatsen og evt. reguleres iht. profaktor (ProOmk) Hentes fra projektets/linjens prisgruppe. Hvis der ikke er angivet prisgruppe eller hvis det er en linje uden varenummer sættes salgspris = kostprisen Påvirker kostprisen Bestemmer kostprisen Tillægs % tillægges beregnet salgspris Projektlinjer Kopiering af poster Ny funktionalitet: - Mulighed for at beregne kombinerede priser/rabatter ved kopiering. Muligheden findes i prompten som Rabat metode, der enten kan være Pr. post (dvs. priser/rabatter tjekkes kun for den enkelt posts antal) eller Pr. varenummer (dvs. poster med samme varenummer opsummeres før der foretages tjek af pris/rabat) - Rabat dato før har systemet altid beregnet ud fra systemdatoen, nu kan dette overstyres - De kopierede posters kostpris opsummeres og sættes som linjens kostpris. Når man kopierer projektposter, bliver der oprettet link mellem linjen og de poster, som indgår i linjen, så at det altid er muligt at se, hvad linjen består af. (Nyt menupunkt Referencer) - Mulighed for at se lagerposter, som hører til kopierede linjer Prisredigering - Det er ikke længere muligt at rette Pris/Rabat/Rabat beløb/beløb på linjer uden varenummer (dvs. kopieret efter metode Art/Sumart/En linje), som består af mere end 1 projektpostering. - Lever nu på sådanne linjer kan heller ikke sættes til et vilkårligt antal længere (dvs. de skal faktureres/krediteres som helhed, da disse kan bestå af vidt forskellige poster og det er ikke til at afgøre hvilke af disse poster, der skal faktureres, hvis man kun vil fakturere en del af dem) For at kunne rette pris på linjer uden varenummer (dvs. kopieret efter metode Art/Sumart/En linje) er der introduceret et nyt menupunkt: Rediger pris, som kalder en form. Formen fungerer som følger: Når man åbner formen viser den hvad den aktuelle linjepris består af. Der er 2 blokke i formen: den øverste blok viser beløbsfelterne (Under beløbsfelter forstås Pris, Rabat, Rabat beløb og Beløb) på den aktuelle projektlinje og beløbene her opdateres, såfremt der foretages ændringer i (hele) formens beløbsfelter. Den nederste blok viser projektposteringer, som er opsummeret på linjen i den øverste blok. Hvis der rettes manuelt i beløbsfelterne i den nederste blok opdateres den øverste blok automatisk med ændringerne. Bemærk at rabatfelter nulstilles i den øverste blok, hver gang man manuelt retter på de enkelte posters beløbsfelter. Der er tre menupunkter i formen: Fordeling, Check pris/rabat og Genindlæs pris Check pris/rabat og Genindlæs pris er afhængige af hvilken blok de bliver kaldt fra. Kaldes de fra den øverste blok gælder det Alle linjer i den nederste blok. Kaldes de fra den nederste blok gælder det kun den aktive linje (varenummer) i den nederste blok. - Check pris/rabat tjekker pris og/eller pris/rabat aftaler ifølge valgte kombinationer i promptboksen. 10

11 - Genindlæs pris genindlæser den originale pris fra projekt posteringerne (Bemærk, hvis der under Check pris/rabat vælges at der IKKE skal hentes salgspris, vil den originale posteringspris blive brugt som prisen ved beregninger) - Fordeling dette menupunkt kan kun kaldes fra den øverste blok og kun hvis et af beløbsfelterne i den øverste blok er ændret manuelt. Der kan fordeles efter 3 metoder: Lige, Antal, Beløb. Bemærk, at i den øverste blok kan man redigere alle beløbsfelter, mens kun Beløb bliver brugt til fordeling. Bemærk også, at hvis man har rettet i beløbsfelter uden at fordele beholdes den sidst foretagne rettelse. Fakturering Ved fakturering af kopierede linjer opdateres den oprindelige lagerposts salgsbeløb med det fakturerede beløb (ex. moms). Dette gælder kun projektposter med varenummer. Lagertype på disse lagerposter skifter også fra Projekt (omkostning) til Varesalg, således at de fremover indgår i varesalgsstatistik rapporter. Bemærk, at hvis samme omkostningspost faktureres flere gange (dvs. kopieres flere gange) vil salgsbeløbet på lagerposten reguleres for hver gentagen fakturering. Lagerpostens salgsbeløb vil således være summen af alle fakturerede beløb. Linjerabat beløb summeres ligeledes for hver gang der faktureres og rabatprocenten genberegnes. Kostprisen forbliver uændret. Kostprisen på fakturaprojektposten sættes nu også ved fakturering af kopierede linjer. Bemærk, at hvis samme omkostningspost faktureres flere gange (dvs. kopieres flere gange) vil kostbeløbet på alle efterfølgende fakturaposter være nul jvf. Ovenstående kostprisen forbliver uændret ved efterfølgende faktureringer. Projektposteringer Der er nu en komplet sammenhæng mellem faktura projektposter og omkostnings projektposter samt tilhørende lagerposter. I formen Projektposter er der introduceret 2 nye menupunkter. - Referencer, som viser faktureringshistorikken for posten. Hvis man står på en faktura post - vises hvilke linjer der indgår i fakturaen. Hvis man står på en omkostningspost - vises hvilke faktura(er) posten er faktureret på. - Posteringer, som viser hvilke lagerposter, der er faktureret på en fakturapost eller hvilken lagerpost, der svarer til den omkostningspost, som man står på. Reguleringer af kostprisen Der er introduceret en ny logik ved regulering af kostprisen: I tilfælde af at en projekt lagerposts kostpris bliver reguleret, så bliver der ikke længere oprettet en separat projektpost, som svarer til reguleringen. Fremover er det den oprindelige projektomkostningspost, som har genereret lagerposten, som bliver reguleret dvs. postens Kostbeløb bliver opskrevet/nedskrevet med reguleringsværdien. Se i øvrigt under Historik. Hvis en projektomkostningspost er faktureret opdateres den relaterede fakturaposts kostbeløb. Bemærk, at såfremt en projektomkostningspost har været faktureret flere gange er det kun fakturaposten, som stammer fra den allerførste fakturering, der bliver opdateret med det nye kostbeløb. Historik Ved reguleringer af kostpriser, hvor der samtidig sker en driftsføring, bliver der fortsat indsat en separat post ved enhver regulering under Projekt poster knappen Historik. For at kunne følge kostprisreguleringer er der oprettet et nyt kartotek som tilgås via Projekt/Posteringer/Historik/Kostpris historik. For hver regulering bliver der tilføjet en linje med reguleringsbeløbet. Valuta 11

12 Beløbet i valuta vil fremover altid følge projektets valuta. OIOUBL Rykker Ved betalingsmåden FIK blev der ikke dannet betalings ID i rykkerskrivelsen. Betalings ID vil nu blive dannet ud fra kreditorens kontonummer og sædvanlig modulus 13 kontrolciffer. Vedhæft/Indlejr dokumenter i XML Fra og med version 2012 SP2 er det nu muligt at indlejre dokumenter i OIOUBL filen. Dokumenterne indlejres i elementet AdditionalDocumentReference med et ID og Dokument type. OBS - Husk at indlæse ny mapning som beskrevet i installationsvejledningen. Typ-filen XMLAttach.typ opsættes automatisk under opgraderingen. Hvis man ønsker at anvende funktionaliteten kan dette gøres på 2 måder: 1) I aktionslisten kan en rapport markeres som XML bilag og denne vil dermed blive indlejret i et tilsvarende XML dokument. Forudsætning: a. Rapporten skal afvikles før tilsvarende XML aktion, dvs. der skal være en almindelig tilsvarende aktion i aktionslisten og den skal være placeret højere oppe end XML-aktionen. Bemærk, at det er rapportens dokumenttype som bliver anvendt som beskrivelse af det indlejrede dokument i XML filen. b. Rapporten skal udskrives til PDF, hvilket gøres ved at vælge brugerprinter i aktionslisten og sætte printer valget til MS Word PDF 2) Andre bilag kan angives manuelt i dokumentstyring (Ctrl+N) på ordren/indkøbet/projektet INDEN opdateringen. Der er oprettet en ny dokumenttype XML bilag, bilagene som ønskes vedhæftet skal oprettes med XML bilag som type. Bemærk, at det er teksten fra dokumentstyringens oversigt som bliver anvendt som beskrivelse af det indlejrede dokument i XML filen. Alle XML indlejrede bilag skal have et ID - der er derfor oprettet en ny nummerserie XML bilag, som oprettes under opgradering til version 2012 SP2. Hvis XML Bilag serien ikke er oprettet eller den er overskredet - afbrydes alle opdateringer, hvori der indgår XML bilag. Når man danner en XML fil, indlejres alle angivne bilag i dokumentet, forudsat filtypen er supporteret. Flg. dokument typer er understøttet af OIOUBL: tiff, tif, png, jpg, jpeg, gif, pdf og XML. Brugte bilag 'flyttes' fra dokumentoversigten ind under XML filen (nyt menupunkt XML Bilag). Skulle man opdatere ordren igen og anvende bilag ved ny opdatering - skal de enten oprettes igen eller kopieres fra tidligere opdateringer. Ved genudskrivning genanvendes manuelt vedhæftede bilag samt deres ID. Bilag oprettet fra aktionslisten genanvendes IKKE, men gendannes hver gang. Import af OIOUBL filer med indlejret dokument Modtages der en OIOUBL fil med et indlejret dokument vil dette fremgå i Indbakken, idet der er oprettet et nyt felt XML Bilag, dette felt vil få en markering, såfremt der er indlejret et dokument i den indscannede OIOUBL fil. Det indlejrede dokument kan ses vha. Dokumentstyring - Ctrl+N under knappen XML Bilag. For at kunne se dokumentet er det nødvendigt at gemme det først. C5 har tilføjet _Ikke gemt til filnavnet. Dette gøres for at sikre at det ikke er et andet dokument med samme navn, som allerede findes på computeren, der åbnes. Brugeren bør ændre navnet eller fjerne _Ikke gemt fra filnavnet, når filen gemmes. 12

13 Under import af OIOUBL filen vil evt. vedhæftede dokumenter blive kopieret med over på indkøbet/ordren, således at man her kan tilgå dokumenterne under indkøbets/ordrens dokumentstyring. 13

14 Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship, and supply chain processes in a way that helps you drive business success. United States and Canada toll free: (888) Worldwide: (1) (701) The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This white paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in, or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft. All rights reserved. Microsoft, Microsoft Dynamics and the Microsoft Dynamics logo are trademarks of the Microsoft group of companies. 14

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 11 Juni 2016 Indhold HotFix 11 til C5 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2...3 Varslet ændringer i validering af eindkomstfilern er udskudt...3 While-løkke

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 November 2013 Table of Content e introduction 3 Løn / Payroll 3 Order/Purchase/Project 4 Changed/corrected elements 4 2 e introduction en indeholder løn

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Integration til Microsoft Office Indhold Indledning... 3 Dokumentstyring... 3 Brugen af dokumentstyring... 4 Brevflet... 5 Brugen af Brevflet... 5 Print2Office...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamic cs C5 2010 Løn i flere regnskaber Versionn 2.0 Indhold Forord... 3 Konsekvenser af sammenlægningenn... 4 Den indledende opsætning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9 Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Marts 2015 Contents Vejledning til de tre forskellige typer feriekort s ordninger. 3 Hvad er hvad?

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5 Ferie 2015 Marts 2015 Contents Nyheder 3 Udbetaling og overgangsordning 3 Rettelse til Ferie 2015 4 Fri bil 4 PensionDanmark 5 FerieKonto lovlig forsinket

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

CENTRI C5 Administration. Nyheder og rettelser. Version 4.1

CENTRI C5 Administration. Nyheder og rettelser. Version 4.1 CENTRI C5 Administration Nyheder og rettelser Version 4.1 Juni 2015 version 3 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Finans... 6 2.1 Finans/Dagligt...6 2.1.1 Udligning af flere linier gav fejlmeddelse...6

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011 Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011 Løn 2011 Microsoft Dynamics C5 20100 FeriePatch 2011 Contents Forord... 3 Rettelse til tælleværk 5154, Forbrugt feriepenge før 1/5... 4 Rettelse vedr.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet 2010 Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Labels Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingsværktøj - Ctrl-F1... 4 Labelsystemet...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Opsætning og. Microsoft Dynamics C5 2012 og 2010

Opsætning og. Microsoft Dynamics C5 2012 og 2010 Opsætning og brugervejledning OIOUBL Microsoft Dynamics C5 2012 og 2010 Juni 2014 Indledning Indledning 3 Opsætning af OIOUBL 4 ML skema 4 Opsætning af ML konvertering 7 Opsætning af Aktioner 8 Opsætning

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017 Ferie 2017 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 15 Marts 2017 Indhold Nyheder i Hotfix 15... 3 Fratrådt funktionær gruppen er tilføjet Lønart 5141... 3 Forbedringer til kvitteringsudskriften

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 3

Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Development Center Copenhagen, March 2009 Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 3 Contents Introduction and contents... 3 General... 3 Payroll... 5 SE

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 8

Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hot fix 8 Contents Introduction and contents... 3 Inventory... 3 Payroll...

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere