Handler du med udlandet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handler du med udlandet?"

Transkript

1 Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I handler på tværs af landegrænser. Den væsentligste administrative ændring er, at listesystemet bliver udvidet fra kun at omfatte varer til også at omfatte ydelser. Udvidelsen af listesystemet sker som et led i den øgede overvågning af den internationale samhandel. Dertil kommer en grundlæggende ændring af reglerne for, i hvilket land momsen af en given ydelse skal betales, hvilket har betydning for et afgrænset antal virksomheder. Formålet er, at momsen fremover skal betales i det land, hvor forbruget rent faktisk finder sted i stedet for i det land, hvor sælger er etableret. Sådan forbereder du dig Gennemgang af stamdata Gennemgå og tjek eksisterende momsnumre på alle EU-kunder Indhent momsnumre på EU-kunder, hvis der er fejl eller momsnumre mangler Opdater proceduren for oprettelse af EU-kunder og koncerninterne EU-kunder Opdater vare- eller produktkartotek, så der kan skelnes mellem varer og ydelser Køb Sørg for at ændre regnskabs- og momsmæssige købskonti Opsplit køb af varer og ydelser fra EU-leverandører eller koncerninterne køb i EU Salg Opsplit salg af varer og ydelser til EU-kunder eller koncerninterne salg i EU Sørg for, at salg kan opgøres på bruttoniveau Tilpas fakturalayoutet, så momsnumre på kunde og tekst for fritagelse fremgår af fakturaen Listesystem Etabler eller opdater proceduren for rapportering til listeangivelsen, så salg af ydelser bliver omfattet Sørg for at sikre, at data til listeangivelsen kan opgøres som bruttobeløb, og at de kan udsøges og afstemmes efter fakturadatoen Etabler eller opdater listesystemsrapporten i ERP-systemet eller et andet system Side 1

2 Momsangivelse Opdater proceduren for rapportering til momsangivelsen, så køb af varer og ydelser fra EU kan angives i hver deres rubrik (Rubrik A opdeles) Etabler eller opdater proceduren for rapportering til momsangivelsen, så salg af varer og ydelser til EU kan angives i hver deres rubrik (Rubrik B opdeles) Sørg for at sikre, at data til momsangivelsen opgøres efter fakturadatoen Side 2

3 Hvad betyder momsændringerne i forhold til ectrl? Momskoder Vi anbefaler, at der tilføjes nye momskoder i ectrl til at understøtte den daglige bogføring i forhold til opdeling af Køb inden for EU på varer og henholdsvis ydelser. Ligeledes på Salg inden for EU på varer respektive ydelser. Værdien af køb indenfor EU angives i rubrik A, mens værdien af salg angives i rubrik B på momsangivelsen. Vi vil også anbefale oprettelse af nye momskonti til registrering af købsmoms inden for EU. Vi anbefaler også, at der tilføjes nye momskoder i ectrl til at understøtte den daglige bogføring i forhold til opdeling af Importmoms køb af varer og Importmoms køb af ydelser. Vejledning Tilføjelse af nye momskoder samt oprettelse af nye momskonti ifølge vores anbefaling vil her blive skitseret. Momskoder - sti: Økonomi/ Opsætning/ Moms/ Momskoder Her går vores anbefaling på at oprette eller ændre eksisterende momskoder, således at der til henholdsvis EU KØB og EU SALG er oprettet 2 momskoder; én til VARER og én til YDELSER. (Se nedenstående billede til inspiration.) På knappen værdier i højre side angives moms %, som skal beregnes ved brug af den aktuelle kode. Værdien, som skal angives på EU KØB er 25 % Værdien, som skal angives på EU SALG er 0 % Værdien, som skal angives på IMPORT er 25 % Når der oprettes nye momskoder, kan værdierne angives med knappen værdier. Side 3

4 Finanskonteringsgruppe - sti: Økonomi/ Opsætning/ Moms/ Finanskonteringsgruppe For at kunne vælge finanskonteringsgruppe under Momskoder, er man først nødt til at oprette Finanskonteringsgruppe og Beskrivelser under Finanskonteringsgruppe. Momskonti og momskontering Før man kan begynde at lave opsætningen til momskontering, skal momskontiene i balancen være oprettet. I forhold til vores anbefaling har vi her oprettet følgende konti: EU KØB er splittet i forhold til Varer og Ydelse (konto 8936 til 8945). Der kan vælges kun at bruge en modkonto eller at bruge købsmomskontoen til modkonto. Side 4

5 Herefter laves opsætningen til momskonteringen på nedenstående måde. Når opsætningen til momskonteringen er lavet (se beskrivelse oven), hæftes disse på momskoderne i kolonnen Finanskontering. Da der ikke skal beregnes EU-moms på salg til EU, skal det ikke tilføjes konti på EU SALG momskoderne. Momsgrupper og varemomsgrupper Generelt Moms i ectrl beregnes på grundlaget af momskoderne tilknyttet en momsgruppe og momskoderne tilknyttet en varemomsgruppe. For at der skal være mulighed for, at en moms eller anden afgift beregnes, skal såvel en momsgruppe og en varemomsgruppe være repræsenteret. En momsgruppe tilknyttes konti i kontoplanen, på debitorer og kreditorer. En varemomsgruppe tilknyttes varer i varekartoteket og konti i kontoplanen. I forhold til vores anbefaling om registrering og splitning af EU KØB og EU SALG og herunder på VARER og YDELSER ser opsætningen af momsgrupper således ud som nedenstående billede: EU KØB, som bruges til kreditorer EU SALG, som bruges til debitorer Side 5

6 Momsgrupper På fanebladet Opsætning på de forskellige momsgrupperne tilføjes/udvælges de momskoder, som er aktuelle for momsgruppen. Vi har oprettet momsgrupperne: EU KØB - hvorfor vi vil tilføje momskoderne EU_V = EU MOMS køb af varer EU_Y = EU MOMS køb af ydelser EU SALG - hvorfor vi vil tilføje momskoderne EU_VA = EU Varer salg EU_YA = EU Ydelser salg IMPORT KØB - hvorfor vi vil tilføje momskoderne IM_V = Import moms køb varer IM_Y = Import moms køb ydelser Side 6

7 Side 7

8 Varemomsgrupper På varemomsgrupper har man samme situation som på momsgrupper. Først skal der oprettes nye varemomsgrupper, og herefter skal momskoderne tilføjes på fanebladet opsætning. Vores anbefaling på varemomsgrupper er at oprette følgende grupper: Varer Ydelser Ovenstående varemomsgrupper skal bruges i relation til varelageret eller på finanskonti. Varemomsgruppen VARER eller YDELSER sættes på hver enkelte vare i tabellen Varelager. Desuden angives under koden varetype, om der er tale om VARER eller YDELSER. Ved brug af fritekstfaktura i ectrl sættes varemomsgruppen på fritekstfakturalinjerne. Afhængig af om linjen er salg af varer eller ydelser. Varemomsgrupper På fanebladet Opsætning på varemomsgruppen VARER tilføjes/udvælges de momskoder, som er aktuelle for varemomsgruppen. I dette tilfælde har vi oprettet varemomsgruppen VARER, hvorfor vi vil tilføje momskoderne: EU-VA = EU Varer salg EU_V = EU moms Køb af varer IM_V = Import moms Køb varer Moms = Køb og salg med DK moms Side 8

9 Det samme gør sig gældende for varemomsgruppen YDELSER. På fanebladet Opsætning tilføjes momskoderne, som skal bruges i relation til YDELSER. Ændringer i det daglige arbejde I det daglige arbejde med ectrl vil der naturligvis også ske lidt ændringer i forhold til momsændringen 1. januar Det vil vi kigge på i det følgende afsnit. Hvilke ændringer er der, som man skal være opmærksom på? I hvilke daglige processer og hvilken funktionalitet benyttes i ectrl til registrering af køb og salg til og fra andre EU-lande? Salg: Salgsordre Fritekstfaktura Side 9

10 Projektfaktura TimePlus-faktura Registrering via kladde Køb: Indkøbsordre Registrering via kladde Salgsordre Benyttes salgsordre i ectrl, er der ingen ændring i forhold til den nuværende proces. I varekartoteket angives i kolonnen Varetype, om det er VARER eller YDELSER. Så det er alene varetypen, som afgør, hvordan salget registreres i forhold til EU-listeangivelse med opdeling af VARER og YDELSER. Fritekstfaktura Benyttes fritekstfaktura i ectrl, er her en ændring i forhold til nuværende proces. I den nuværende proces vil alle salgslinjer blive registreret som et varesalg i forhold til EUlisteangivelsen. Det nye er, at salgslinjerne skal registreres i forhold til, om det er VARER eller YDELSER. Ændringer i det daglige arbejde Den nye måde til håndtering af salgslinjerne med angivelse af, om det er VARER eller YDELSER, foretages i kolonnen Varekode (se gulmarkering på nedenstående billede). Det er alene varekoden, som afgør, hvordan salget registreres i forhold til EU-listeangivelse med opdeling af VARER og YDELSER. Der skal angives en varekode på linjer med VARER. Der skal ikke angives en varekode på linjer med YDELSER. Side 10

11 Projektfaktura Håndteres på samme måde som salgsordre, dvs. at det er opsætningen på lagertabellen, hvad enten det er VARER eller YDELSER, der er afgørende for registreringen. TimePlus Faktureringslinjer fra TimePlus vil alle blive registreret som YDELSER. Registrering via kladder Ved registrering af køb eller salg via en kladde med valg af en debitor eller kreditor, bliver alle transaktioner registreret som YDELSER i forhold til EU-listeangivelse. Indkøbsordre Håndteres på samme måde som ved Salgsordre. Kørsel af listesystem i ectrl Kørsel af listesystem gøres under følgende sti: Side 11

12 Basis/ Periodisk/ Udenrigshandel/ Listesystem Klik på knappen Overførsel Vælg menuen Overførsel Klik på knappen Udvælg Indtast dato interval for den aktuelle listeperiode Klik på knappen OK Side 12

13 Se gulmarkering med opdeling af VARER og YDELSER Listesystem output fil eller rapport Klik på knappen Output for at udskriv listesystemlinjer til fil eller til rapport Udskriv til fil, vælg menuen: Diskette DK Udskriv til rapport, vælg menuen: Udskriv - DK Diskette - DK Feltet Medtag ydelser bruges i overgangen fra den gamle metode til den nye metode. Side 13

14 Det betyder i praksis, at hvis man i 2010 skal rapportere for 4. kvartal 2009 (det vil sige efter den gamle metode), så skal der i EU-listeangivelsen ikke medtages YDELSER. Der skal ikke være sat et flueben i feltet Medtag ydelser for rapportering vedr Udskriv DK Fungerer efter samme princip som Diskette DK. Rapportering af EU-listeangivelse til SKAT Listeangivelsen er en særskilt liste, som skal indsendes til SKAT i forbindelse med momsafregningen. Den bruges, hvis man har solgt varer eller ydelser momsfrit til B2B-kunder i andre EU-lande. Listeangivelsen indeholder beløbet, der er solgt for, og de enkelte køberes momsnummer. EU-listeangivelse skal indgives senest den 20. i måneden efter listeperiodens udløb Indgivelse af lister skal ske ved elektronisk indberetning til SKAT enten som fil eller rapportering Side 14

15 Elektronisk indberetning Kan indberettes via SKAT Tast selv erhverv Intrastat (Danmarks Statistik) har en fælles indberetningsløsning til bl.a. listeangivelser. Løsningen ligger på Virk.dk og kræver digital signatur. Der er en udførlig vejledning i, hvordan man angiver på siden. Tast selv fra SKAT kan også tilgås via Virk.dk. Side 15

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere