FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE"

Transkript

1 FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

2 - plads til rummelighed Udgivet af CABI og Projekt Fra Udsat Til Ansat, december 2010 ISBN til trykt version: ISBN til elektronisk: Første oplag: stk. Tekst og redaktion: CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Telefon Hjemmeside Redaktion: Projektleder Carsten Kjærgaard Marketingkoordinator Majken Bagger Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE FOR SOCIALT UDSATTE Når socialt udsatte ledige skal i arbejde, er der forskellige håndtag at trække i. Et af dem er at give virksomhederne viden om, hvordan de tager imod socialt udsatte. Det er dét, projektet Fra Udsat Til Ansat har haft fokus på. Gennem projektet har vi fået vished om, at virksomhederne gerne tager et socialt ansvar, og de er oprigtigt interesserede i, hvordan de kan åbne dørene for de mennesker, der i mange tilfælde er havnet bagerst i køen. Layout: Cameleon Reklamebureau Tryk: Chronografisk Foto: CABI, Polfoto, Lene Esthave, Ole Bo Jensen, Jens Hasse/Chili, Chresten Bergh, Morten Marboe Kopiering er tilladt med kildeangivelse 2

3 Fra udsat til ansat virksomheder vil gerne tage et ansvar! Pia Kilian var stofmisbruger i 10 år, og et af hendes børn var tvangsfjernet. Et praktikforløb som social- og sundhedshjælper var det første og vigtigste skridt på vej mod en anden tilværelse. Hun oplevede efter eget udsagn, at hun blev uundværlig for andre mennesker og kom videre med sit liv. Pias historie er blot ét eksempel blandt mange, som viser, at det er umuligt at dømme en hel gruppe ude af arbejdsmarkedet på forhånd. De fleste mennesker har gemte ressourcer, som andre kan få gavn af. Hvis bare de får chancen og den nødvendige hjælp undervejs. Fra Udsat Til Ansat er et projekt, som har klædt virksomhederne på til at tage imod de svageste grupper af ledige. Det er dog ikke noget tryllenummer. Socialt udsatte bliver ikke faste medarbejdere i virksomheden fra den ene dag til den anden. Sindslidende, misbrugere, hjemløse og traumatiserede flygtninge skal igennem en rejse, før de er parate til et job. For nogle af dem lykkes det ikke. For dem handler det måske om at få ro og tryghed i en svær tilværelse. Men det lykkedes fx for Pia. Noget af hjælpen skal komme fra virksomhederne. Når man har været på kontanthjælp i mange år, og oveni købet er psykisk skrøbelig, eller har haft et misbrugsproblem, træder man ikke ind over tærsklen til en virksomhed og bliver en tip-top medarbejder fra dag et. Der er brug for tålmodighed og for en vilje i virksomheden til at rumme en ny medarbejder, som har brug for særlige hensyn. INVITER VIRKSOMHEDER TIL SAMARBEJDE Projekt Fra Udsat Til Ansat har de seneste tre år bevist, at virksomhederne godt vil være med. Ca ledere og medarbejdere fra offentlige og private virksomheder har været på et af Fra Udsat Til Ansats kurser og seminarer. Her har vi fortalt virksomhederne, hvordan de kan åbne døren for socialt udsatte ledige og på længere sigt få rigtig god arbejdskraft ud af det ledere og medarbejdere fra offentlige og private virksomheder har været på et af Fra Udsat Til Ansats kurser. Vi har ikke opfundet de vises sten i projektet. Der er ikke én vej fra reservebænken i jobcentret til ansættelse, som er den rigtige. Men når den her gruppe af ledige skal bide sig fast på arbejdsmarkedet, kræver det noget af alle parter. Jobcenter, virksomhed og den enkelte borger skal ville det. Og de skal etablere et samarbejde, som mange gange kan være langt og sejt, men som ofte giver pote. Virksomhederne har vist, at de gerne vil, og det skal jobcentrene udnytte. Derfor er der god mening i at invitere virksomhederne til et samarbejde og klæde dem på til det. Med venlig hilsen Carsten Kjærgaard Projektleder, Fra Udsat Til Ansat Socialt udsat I virksomhedssprog er betegnelsen socialt udsat ikke særlig velvalgt. Virksomhederne har fokus på menneskelige ressourcer. Alligevel har vi i projektet holdt fast ved betegnelsen, fordi vi vil signalere, at der er tale om mennesker, der har brug for ekstra støtte og særlige hensyn for at bide sig fast på arbejdsmarkedet. 3

4 Krise kan ikke blæse det sociale engagement omkuld KAN MAN FÅ VIRKSOMHEDERNE PÅ KURSER, DER HANDLER OM AT ANSÆTTE SOCIALT UDSATTE, I EN FI- NANSKRISETID, HVOR DE FYRER ORDINÆRE MEDARBEJ- DERE? For to år siden ville jeg have svaret nej. Men det har vist sig, at det sociale engagement hos virksomhederne ikke bliver blæst omkuld af en finanskrise. Vi har haft ca ledere og medarbejdere på 550 kurser. Det viser med al tydelighed, at virksomhederne interesserer sig for det her, krise eller ej. HVORFOR SKAL VIRKSOMHEDERNE LÆRE, HVORDAN DE TAGER IMOD SOCIALT UDSATTE LEDIGE? Socialt udsatte skal have ekstra støtte og hjælp, hvis de skal bide sig fast på arbejdsmarkedet. Samtidig bliver der snart mangel på arbejdskraft, og derfor skal virksomhederne blive bedre til at få det bedste ud af folk, også selv om starten kan være vanskelig. Derudover får mange et kick ud af at hjælpe andre og opleve en person blomstre. Det løfter hele virksomheden. Og det kan aflæses på bundlinjen i sidste ende. HVORFOR HAR 55 PROCENT AF DELTAGERNE VÆRET FRA OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER? Mange offentlige virksomheder, blandt andet inden for social- og sundhedsområdet, har et stort socialt engagement, og de har ofte held med at gøre socialt udsatte til gode og loyale medarbejdere. De har efterlyst inspiration til, hvordan de kan blive endnu bedre til at integrere udsatte medarbejdere. Samtidig synes jeg, at det er flot, at ledere og medarbejdere fra private virksomheder har deltaget midt i en krisetid. HVAD KOMMER DER UD AF, AT VIRKSOMHEDERNE ER PÅ SKOLEBÆNKEN? Jeg har ingen tal, der viser, at der er ansat så og så mange socialt udsatte ledige i de virksomheder, som har været på kursus. Men halvdelen af deltagerne giver udtryk for, at deres virksomheder efter kurset vil ansætte eller etablere praktikforløb for socialt udsatte ledige. Vi har også lavet en måling, der viser, at rigtig mange af de deltagende virksomheder rent faktisk går fra ord til handling. Projektet har i hvert fald været med til at sætte en dagsorden, og virksomhederne har været klar til at spille med. Navn: Carsten Kjærgaard Stilling: Projektleder for Fra Udsat Til Ansat og konsulent hos CABI. Gennem tre år har Fra Udsat Til Ansat været kørt som et landsdækkende projekt, som har tilbudt gratis kurser til virksomheder om at tage imod socialt udsatte ledige. 4 Arkivfoto

5 Vi tager dem, som de er HVORFOR BRUGER FORSVARETS DEPOT OG DISTRIBUTION TID OG RESSOURCER PÅ AT SENDE MEDARBEJDERE PÅ FRA UDSAT TIL ANSATS KURSER? Vi er en mangfoldig arbejdsplads, med flere ansatte under det sociale kapitel. De forhold disse mennesker er ansat under, kan nogle gange give sig udtryk i undren eller misforståelser fra de medarbejdere, der er ansat på almindelige vilkår, og denne støj ville vi gerne gøre op med. For os handlede kursus-deltagelsen om at ændre holdninger hos vores medarbejdere samt forvandle undren til viden. Man kan sige, at vi brugte kurserne som et led i medarbejdernes personlige udvikling. HVAD HAR MEDARBEJDERNE SÅ FÅET UD AF KURSERNE? I bund og grund har de fået en dybere, grundlæggende viden om forskellige grupper af socialt udsatte samt viden om, hvordan de kan håndtere og tage sig af disse typer medarbejdere. Via kurset har mange fået øjnene op for, at ikke alle er ens, og at de som helt almindelig medarbejder, faktisk kan gøre en forskel for et socialt udsat menneske. Samtidig sætter kurset også tingene i relief for dem, i forhold til deres egne vilkår, så de kommer hurtigt til at sætte pris på værdien og goderne ved deres eget ansættelsesforhold. HVAD ER I SOM ARBEJDSPLADS GODE TIL, NÅR I MOD- TAGER SOCIALT UDSATTE LEDIGE? Først og fremmest kan vi give dem læring fagligt, personligt og socialt. Mange af dem kommer med ingenting på disse områder, og dér har vi altså kapacitet til at hjælpe dem. Vi tilbyder dem arbejdsprøvning og praktikforløb med mulighed for fastansættelse, og de bliver fra dag ét betragtet på lige fod med de andre ansatte. Vi lader dem vide, at vi forventer noget af dem, så vel som vi forventer det af resten af medarbejderne. Det gør virkelig en forskel, at de ved, vi regner med dem og betragter dem som kompetente. HAR I NOGLE BETINGELSER, FØR I TAGER IMOD SOCIALT UDSATTE I JERES VIRKSOMHED? Eneste betingelse er, at de har en ren straffeattest, og den er vi nødt til at stille, fordi vi er den virksomhed, vi er. Ellers tager vi dem, som de er, og skeler ikke til, hvad de ellers måtte have med i bagagen. Virksomhedernes udbytte af Fra Udsat Til Ansats kurser 95 procent af deltagerne var meget tilfredse eller tilfredse med kurset 93 procent af deltagerne var meget tilfredse eller tilfredse med det faglige niveau 50 procent tror, at de fremover tager imod socialt udsatte ledige i praktik eller andre forløb. 31 procent siger måske. Kun fem procent siger nej 77 procent siger, at kurserne har givet dem konkrete redskaber til at tage imod socialt udsatte ledige 82 procent er efter kurset bedre i stand til at se socialt udsatte ledige på deres arbejdsplads. Navn: Dorte Bonde Stilling: Personalechef i Forsvarets Depot og Distribution Dorte Bondes medarbejdere har i flere omgange været på kursus hos Fra Udsat Til Ansat. I 2008 blev hun kåret til Årets Mentor i Haderslev Kommune. 5

6 Fra stejl start til stærk slutning Projekt Fra Udsat Til Ansat blev lanceret midt i højkonjunkturen i 2008, hvor virksomhederne havde brug for al den arbejdskraft, de kunne få, så vi var sikre på, at vi kunne sælge budskabet om beskæftigelse til socialt udsatte til både virksomheder og jobcentre. Men opstarten var vanskelig, for virksomhederne havde travlt og havde ikke tid til at tage på kursus. Og jobcentrene var med i mange andre projekter om udsatte ledige, så Fra Udsat Til Ansat blev væk i mængden. Med finanskrisens indtog i slutningen af 2008 frygtede vi, at det ville blive endnu vanskeligere at trække virksomhederne på kursus. For hvordan kan man fyre gode, erfarne medarbejdere med den ene hånd og ansætte socialt udsatte ledige med den anden? Frygten blev dog hurtigt vendt! Efterhånden opbyggede Fra Udsat Til Ansat nemlig et godt netværk, og vores kursustilbud og -redskaber blev kendt både blandt jobcentre og virksomheder. Især kom der mere og mere fokus på mentor-redskabet som et middel til at hjælpe udsatte medarbejdere med at blive integreret i virksomheden. Resultater fra projektet Fra Udsat Til Ansat 550 kurser over hele landet Over virksomheder har været repræsenteret på kurserne. I alt deltagere Samarbejde med over halvdelen af landets jobcentre Et meget stort antal socialt udsatte ledige er efterfølgende startet i praktik, andre beskæftigelsesforløb eller ordinære ansættelser i de virksomheder, der har været på kursus. Vigtigst af alt viste den nyvundne interesse for projektet, at social ansvarlighed i virksomhederne ikke er konjunkturafhængigt. I 2009 og 2010 er virksomhederne flest offentlige, men også mange private strømmet til Fra Udsat Til Ansats kurser. I en sådan grad, at vi fra sommeren 2010 desværre måtte sige nej til henvendelser om nye kurser. Ved projektets slutning mod udgangen af 2010 har godt ledere, HR-ansvarlige, medarbejdere, tillidsrepræsentanter og mentorer været på kursus. Heraf har været på fyraftens- og halvdagsmøder, der især har fokuseret på holdninger og engagement. Resten har deltaget i heldagskurser og todages seminarer og workshops, der er gået i dybden med redskaber og metoder til at hjælpe socialt udsatte i gang på arbejdspladsen. Især har der været stor efterspørgsel efter todages forløb, der har handlet om mentorrollen i forhold til udsatte medarbejdere. Næsten alle deltagere har været rigtig godt tilfredse med kurserne. Og ca. halvdelen tror, at deres virksomhed fremover vil ansætte socialt udsatte eller sætte praktikforløb i gang. Det kan ikke måles, hvor mange socialt udsatte ledige, der konkret er kommet i arbejde, fordi virksomhederne har deltaget i Fra Udsat Til Ansats kurser. Men deltagerevalueringerne viser, at langt hovedparten vurderer, at de nu har konkrete redskaber til at hjælpe socialt udsatte med at få fodfæste i virksomhederne. Det er rigtig positivt, at virksomhederne prioriterer dette område i en tid med økonomisk krise. Det viser, at virksomhederne gerne vil blive endnu bedre til at kunne give socialt udsatte den chance, de har brug for. Medarbejderne får mulighed for at udtrykke deres sociale bevidsthed og værdier gennem deres arbejdsplads, og lederne bliver bedre ledere, for det kræver en ekstra indsats at ansætte en socialt udsat. Rikke Kallesøe Raecke, Lederne, som er en del af konsortiet bag Fra Udsat Til Ansat 6

7 Fra Udsat Til Ansat er et led i regeringens handlingsplan Fælles Ansvar II. Planens ambition er at hjælpe de mest udsatte grupper i samfundet til at få en bedre og mere aktiv tilværelse, hvor den enkelte er en del af et fællesskab. I den forbindelse tilbød Projekt Fra Udsat Til Ansat i perioden kurser til private og offentlige virksomheder, som rustede dem til at tage imod socialt udsatte ledige Arkivfoto 7

8 Netværk får virksomhederne på kursus HVAD SKULLE DER TIL FOR AT TRÆKKE VIRKSOMHEDER TIL KURSERNE? Vi troede, at vi kunne markedsføre os ud af det, for hvem kan sige nej til et gratis kursus? Det viste sig dog, at den rigtige vej frem var gennem netværk. Da vi satte turbo på netværket med erhvervsskoler i andre lokalområder som fx Sønderborg og Esbjerg, skete der for alvor noget. De kender erhvervslivet i deres lokalområder, ligesom vi kender vores, så gennem samarbejde og netværk fik vi sammen løftet opgaven. Det hjalp også, da vi fik forklaret virksomhederne, at det handlede om mentor-kompetencer. Det var et begreb, de kendte. I HAR GJORT VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR TIL NYT FORRETNINGSOMRÅDE PÅ HANDELSSKOLEN. HVORFOR? Vi har allerede fokus på HR-området i vores kursusudbud, og vi kan se, at der er nogle ting i Fra Udsat Til Ansats kurser, som vi kan bruge til at bygge videre på det, vi har i forvejen. Det handler især om hele mentordelen, som har været et vigtigt element i Fra Udsat Til Ansats kurserne. HOS HADERSLEV HANDELSSKOLE SIGER I, AT SOCIALT ANSVAR ER EN VINDERSAG OG HJERTESAG FOR ALLE PARTER. HVAD BETYDER DET? Først og fremmest handler det om, at hjertet skal være med, også når det har med socialt udsatte at gøre. Har man det, så er der til gengæld stor chance for, at virksomhed, borger og uddannelsesinstitution kan få en gevinst ud af det. Det skal give mening for alle parter at være med. Arkivfoto HVAD HAR I LÆRT AF AT VÆRE MED I FRA UDSAT TIL ANSAT? Vi har lært, at virksomhederne ikke bare kommer af sig selv. Og så har det været meget spændende at være med i et projekt med flere uddannelsesinstitutioner fra hele landet. Den erfaringsudveksling, der har været med dem og med virksomhederne har givet os meget viden om, hvad det er, virksomhederne har brug for. Når vi er flere uddannelsesinstitutioner, som går sammen, kan vi samle et drømmehold af undervisere. Navn: Per Birkelund Stilling: Kursuschef, Haderslev Handelsskole 8 I begyndelsen var det svært for Haderslev Handelsskole at trække virksomheder til kurserne i Sønderjylland, men det blev markant bedre. Per Birkelunds team af undervisere har gennemført ca. 175 kurser i Sønderjylland med over deltagere. Dertil kommer en masse AMU-kurser om socialt ansvar med over deltagere.

9 Mentor er nøgleperson i virksomheden HVORFOR INDGIK DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I HADERSLEV SAMARBEJDE MED FRA UDSAT TIL ANSAT? Vi kunne se, at de kursusaktiviteter, der var i Fra Udsat Til Ansat kunne understøtte vores egne aktiviteter. Vi har et netværk med ca. 100 mentorer fra 60 virksomheder, og her kunne vi lave nogle fælles tiltag. Fra Udsat Til Ansats undervisere kunne bidrage med, hvordan man håndterer medarbejdere med psykiske problemer eller den anerkendende samtale. Vi fik bl.a. arrangeret et virksomhedsarrangement, hvor alle medarbejderne i virksomheden var på kursus. Det skaber en markant større forståelse og indlevelse i problemstillingerne med socialt udsatte, når hele virksomheden er med, og det ikke bare er mentoren, der står alene med det. HVORFOR ER MENTOR BLEVET ET BUZZWORD FOR SOCIALT ANSVARLIGE VIRKSOMHEDER? Det er et positivt ladet ord, som fortæller, at man gerne vil hjælpe hinanden. Jeg oplever nu også, at flere er begyndt at bruge andre betegnelser. Det vigtige er jo ikke, hvad man kalder det, men hvad der ligger bag. Og mentorhjælp er noget, alle slags ansatte kan have glæde af. ER VIRKSOMHEDER, DER HAR MENTORER, NEMMERE AT ARBEJDE SAMMEN MED FOR JOBCENTRET? Ja, helt afgjort. De virksomhedscentre, vi etablerer, er i stor stil der, hvor vi har mentorer i forvejen. De har en god basisviden om, hvad der skal til for at hjælpe andre mennesker i gang, og de har en forståelse for, hvad der skal til for at få et godt samarbejde med jobcentret. ER DER EN GRÆNSE FOR, HVILKE GRUPPER AF LEDIGE, EN MENTOR KAN INTEGRERE I EN ALMINDELIG VIRK- SOMHED? I princippet kan en mentor integrere alle slags mennesker. Så er spørgsmålet, om det kun er noget mentoren vil, eller om der også er opbakning fra virksomheden. For hvis der er opbakning fra ledelsen og de øvrige medarbejdere, er der størst chance for, at det lykkes. Der er selvfølgelig etiske spørgsmål, man skal overveje: Skal personen, som har været tyv hele sit liv, ansættes i en butik? Eller skal spritbilisten være langturschauffør? Arkivfoto Navn: Jesper Stockmarr Stilling: Konsulent, Det Lokale Beskæftigelsesråd i Haderslev Jesper Stockmarr er primus motor i et af Danmarks største netværk for virksomhedsmentorer og har i den forbindelse arbejdet tæt sammen med Fra Udsat Til Ansat. I mentornetværket er der ca. 100 mentorer fra 60 forskellige virksomheder. Heraf kommer 90 procent af dem fra private virksomheder. 9

10 Balancen Der er to centrale budskaber til virksomheder, der tager imod socialt udsatte i praktik eller tilbyder dem ansættelse. På den ene side: Behandl personen så almindeligt som muligt. Gør alt for, at personen kan deltage på lige fod med kollegerne. Drop særbehandling og lad være med at fremhæve det, der er anderledes. På den anden side: Mange socialt udsatte vil have behov for skånehensyn og særlige arbejdsvilkår. Derfor gør man dem en bjørnetjeneste, hvis det er usynligt i virksomheden, at de har brug for ekstra støtte. Den nye medarbejder, virksomheden og jobkonsulenten må veje tingene på vægtskålen og sammen finde den bedste balance. Der er ikke nogen færdig opskrift. Men én ting er klart: Lav klare aftaler om, hvad der fungerer bedst i det konkrete tilfælde. 10 Arkivfoto

11 Ledere vil gerne være socialt ansvarlige HVORFOR GIK I MED I PROJEKT FRA UDSAT TIL ANSAT? Det lå i god forlængelse af et stort CSR-projekt, som vi netop havde afsluttet, da Fra Udsat til Ansat skulle i gang. Fra det vidste vi, at der var stor interesse og efterspørgsel fra ledere om at ansætte udsatte grupper. Derfor var det naturligt at gå med i Fra Udsat Til Ansat. HVORFOR SKAL LEDERE ANSÆTTE LEDIGE, DER HAR SIDDET PÅ RESERVEBÆNKEN I ÅREVIS, HVIS DE I STEDET KAN FÅ EN, DER ER BEDRE TIL JOBBET? Heldigvis er verden ikke så firkantet, som spørgsmålet lægger op til. Lederne har altid arbejdet med udsatte grupper, det er der en lang tradition for i Danmark. Ledere ansætter udsatte personer, fordi de føler et ansvar og fordi, det giver loyale og glade medarbejdere. Samtidig viser det, at virksomheden er socialt ansvarlig. I PROJEKTET BLEV DER ARRANGERET FEM KONFERENCER I SAMARBEJDE MED LEDERNES LOKALKREDSE. HVOR- FOR TROR DU, AT JERES LOKALKREDSE SAGDE JA TIL AT VÆRE MED? Det gjorde de, fordi der var stor interesse for det. For mange ledere hænger god forretning og socialt ansvar sammen. Trivsel på arbejdspladsen smitter af på virksomhedernes bundlinje. HÅNDEN PÅ HJERTET: VILLE VIRKSOMHEDERNE VÆRE STRØMMET TIL, HVIS KURSERNE IKKE HAVDE VÆRET GRATIS? Det har helt sikkert haft betydning. Men jeg er alligevel imponeret over, at over personer, herunder næsten ledere har fundet tid og haft interesse i at følge kurserne. Og flere skoler vil nu drive kurserne videre på kommerciel basis, hvilket viser, at efterspørgslen er der, selvom kurserne ikke er gratis. Arkivfoto Navn: Niels Aagaard Stilling: Arbejdsmarkedschef hos Lederne Virksomhedsledere spiller en nøglerolle, når socialt udsatte ledige skal indsluses i virksomheden. Derfor var det oplagt, at Lederne kom med i konsortiet bag Fra Udsat Til Ansat. Lederne er en interesseorganisation med medlemmer, og har bl.a. været med til at arrangere konferencer i projektet. 11

12 Underviserne skal selv tro på det HVAD EFTERSPØRGER VIRKSOMHEDERNE, NÅR DE ER PÅ KURSUS? De spørger efter alt, hvad der har med dialogredskaber at gøre. De vil gerne vide, hvordan man motiverer, og hvordan man får sagt de svære ting. Skal man fx fortælle en medarbejder, at han lugter af sved, så er det rigtig vigtigt, at man anerkender det, medarbejderen gør godt, og når man så kommer til det svære, må man ikke pakke det ind, men være tydelig, fremadrettet og mulighedsorienteret. Generelt oplever jeg, at virksomhederne er meget nysgerrige og villige til at lære. HVAD DRIVER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET ANSVAR OVER FOR SOCIALT UDSATTE? Der er heldigvis nogle virksomhedsnetværk, som sætter det på dagsordenen, men jeg oplever også, at der hos mange er en oprigtig vilje til at hjælpe andre og gøre en forskel. Hvis man én gang har set et menneske vokse, så prenter det sig ind i hukommelsen. Det påvirker også kulturen på arbejdspladsen, fordi man er sammen om at gøre en menneskelig forskel. HVILKE BETÆNKELIGHEDER HAR VIRKSOMHEDERNE? Nogle har tidligere forsøgt at tage imod socialt udsatte, hvor det er gået skævt, og de er naturligvis betænkelige ved, om det kan lade sig gøre. Andre ved ikke helt, hvordan de skal få det til at hænge sammen med resten af virksomheden, fordi der kan være en skepsis blandt andre ansatte. Og endelig er der dem, som lige har fyret en stribe medarbejdere, og derfor ikke kan forsvare at tage udsatte ind. HAR DU ET GODT RÅD TIL ANDRE, SOM SKAL UNDERVISE VIRKSOMHEDER? Du skal selv brænde for det. Du skal have en interesse for, hvem de udsatte er, og du skal selv tro på, at det kan lade sig gøre, at få dem i gang med et meningsfyldt arbejde. Og så skal du sørge for at lytte til virksomhederne. De har rigtig meget viden og erfaring, og ved, hvad der virker hos dem. Navn: Lotte Juul Lauesen Stilling: Konsulent og underviser på Silkeborg Handelsskole Silkeborg Handelsskole er en af de fem erhvervsskoler, som har været med i Fra Udsat Til Ansat. Her har Lotte Juul Lauesen planlagt og gennemført 80 kurser i Fra Udsat Til Ansat-regi med knap deltagere. 12

13 Ledelsen skal bakke 100 procent op HVAD ER DET, I ER GODE TIL HOS MIGATRONIC? Vi sørger for at give den nødvendige støtte til de mennesker, vi tager ind. De får noget meningsfyldt at lave på en rigtig arbejdsplads, og de løser en reel opgave for os. Nogle er heldigvis blevet hængende hos os efter arbejdsprøvning, og vi har ansat både ordinært og i fleksjob, mens andre har fået job andre steder. HVAD SKAL UERFARNE VIRKSOMHEDER VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ, INDEN DE ÅBNER DØRENE FOR SOCIALT UDSATTE LEDIGE? Ledelsen skal bakke 100 procent op, og hele tiden informere medarbejderne om, hvorfor det er en god idé, at gøre det her. I begyndelsen oplevede vi, at vores ansatte var skeptiske, men efterhånden begyndte de at bakke op. De kunne se, at de folk vi tog ind, havde brug for hjælp. Det var måske oven i købet en gammel bekendt. HVORDAN SAMARBEJDER MAN BEDST MED JOBCEN- TRET? Det er vigtigt, at jobcenter og virksomhed arbejder frem mod samme mål. Få lagt faste rammer for, hvordan samarbejdet skal køre og brug hinandens viden og kompetencer. Og så er det rigtig vigtigt med tæt opfølgning. Både på den person, der er i arbejdsprøvning, men også på, om der er noget i samarbejdet, der skal justeres. HVAD KUNNE DU LÆRE AF ET FRA UDSAT TIL ANSAT- KURSUS, NÅR DU HAR ARBEJDET MED OMRÅDET HER I OTTE ÅR? Jeg blev bekræftet i, at mange af de ting, vi gør, er rigtige. Og så var det godt at møde andre virksomheder, der tager imod socialt udsatte ledige, og høre deres erfaringer. Det gav noget brugbar inspiration. Arkivfoto Navn: Jens Erik Kristensen Stilling: Afdelingsleder hos Migatronic i Fjerritslev Svejsemaskinfabrikken Migatronic i Fjerritslev har i otte år haft et praktikværksted, hvor over 300 socialt udsatte ledige gennem årene er blevet prøvet af, og for mange har det været springbrættet til et job. Jens Erik Kristensen er afdelingsleder for praktikværkstedet. 13

14 Jobkonsulenten skal kunne træffe beslutninger HVAD HAR SAMARBEJDET MED FRA UDSAT TIL ANSAT GIVET JER SOM JOBCENTER? Det har været et godt samarbejde, hvor vi har fået nogle gode ting ind på mentorområdet. Her har vi kunnet bruge Fra Udsat Til Ansats kurser til mentorer. Vi har et netværk af mentorer, som er på mange af Brøndby Kommunes virksomheder, og på møderne i mentornetværket kunne vi også bruge Fra Udsat Til Ansats kurserne. EFTERSPØRGER VIRKSOMHEDERNE DEN SLAGS KURSER? Ja, og det er især mentorkurser. Men der er stor forskel på, hvor meget tid virksomhederne er villige til at bruge på kurserne. Mange er ikke interesserede i at sende medarbejderne på kursus i flere dage, fordi de ikke kan undvære dem. Af samme grund har vi også holdt nogle af kurserne ude i virksomheden. Derudover vil virksomhederne meget gerne have viden om, hvem de udsatte er, så de ved, hvad de har med at gøre. VIL FLERE VIRKSOMHEDER ÅBNE DØRENE FOR SOCIALT UDSATTE, HVIS DE BLIVER KLÆDT PÅ TIL DET? Ja, det tror jeg. Jeg har selv været overrasket over, hvor mange der egentlig gerne vil det her. Der er dog ingen tvivl om, at virksomhederne skal være klædt godt på til opgaven og de skal have succesoplevelser. Så kan de også godt acceptere, at der er en smutter imellem, hvor det går skævt. HVAD ER OPSKRIFTEN PÅ ET GODT SAMARBEJDE MEL- LEM JOBCENTER OG VIRKSOMHED? Den personlige kontakt, hvor virksomheden kun har kontakt til én jobkonsulent er meget vigtig. Virksomhederne gider ikke, når de skal tale med en ny, hver gang de henvender sig. Det er også vigtigt for virksomheden, at jobkonsulenten har kompetence til at træffe beslutninger. Og endelig er det vigtigt, at de føler sig værdsat. Inviter dem med til kurser, og sørg for at de gode eksempler bliver nævnt til netværksmøder og hvor det ellers er muligt. Hvad har virksomhederne brug for? Mange virksomheder vil gerne samarbejde med jobcentrene om integration af socialt udsatte. De efterspørger nogle ting i samarbejdet: Hvad kan den nye medarbejder eller praktikant? Hvad kan hun ikke? Klar besked og korrekt matchning Hvad skal vi tage højde for? Hvilke hensyn skal vi tage? Mulighed for at se den nye medarbejder an Hjælp til, hvordan jobbet og arbejdsopgaverne skal skrues sammen Klar rollefordeling mellem virksomhed og jobcenter Forventningsafstemning Hvor kan vi få hjælp? Og hvor hurtigt? Hvad binder vi os til? Overblik over økonomien intet bureaukrati Opbakning fra jobcentret, når det er svært. Navn: Claus Wester Stilling: Leder af Udviklingshuset, Jobcenter Brøndby Udviklingshuset i Jobcenter Brøndby tager sig af aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere, som har andre problemer end ledighed. Fra Udsat Til Ansat har lavet kurser for mange af de virksomheder, som Jobcenter Brøndby samarbejder med. 14

15 Virksomheder lærer af andres erfaringer HVORDAN SÆLGER MAN BUDSKABET OM, AT DER OGSÅ SKAL VÆRE PLADS TIL UDSATTE GRUPPER PÅ ARBEJDS- MARKEDET? Ved at fokusere på, hvad virksomhederne får ud af at ansætte socialt udsatte, og det er i mange tilfælde en loyal arbejdskraft. Det er rigtig vigtigt, at finde nogle gode eksempler på virksomheder, der allerede har gjort sig erfaringer med at ansætte socialt udsatte. Virksomhederne vil godt have nogle at spejle sig i, så de kan se, at andre har prøvet det, og at det ikke er farligt. HAR I MARKEDSFØRT SOCIALT UDSATTE OVER FOR VIRKSOMHEDERNE? Det har vi på en måde. Opgaven var, at få virksomhederne på kursus, men virksomhedslederens tankerække stopper jo ikke her. Vi kan ikke markedsføre kurserne uden at fortælle, hvem de udsatte er, hvad de har brug for af virksomheden, og hvad de kan bidrage med til gengæld. ROMANTISERER I VIRKELIGHEDEN, NÅR I LAVER JERES PRESSEARBEJDE? Det synes jeg ikke. Vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i virkeligheden, og de konkrete eksempler der findes. Selvfølgelig vælger vi også at fremhæve, der hvor det går godt, men i vores pressemeddelelser lægger vi ikke skjul på, at der også er udfordringer ved at ansætte en tidligere stofmisbruger. Det kan godt være, at han skal hives ud af sengen hver morgen den første måned. FRA UDSAT TIL ANSAT HAR FÅET MEGET POSITIV OM- TALE I PRESSEN. HVORDAN HAR I FÅET DET TIL AT SKE? Når vi har den gode menneskelige historie, hvor vi kan sætte billede på både virksomheden og den udsatte, så har vi også adgang til de lokale medier. De vil gerne fortælle den gode historie fra autoværkstedet nede på hjørnet. Og så forsøger vi at levere et så færdigt produkt som muligt til journalisterne. Tal om socialt udsatte Antallet af socialt udsatte afhænger af definitionen. Alligevel giver nedenstående et fingerpeg om, hvor stor gruppen er: Hjemløshed: er hvert år berørt at hjemløshed. Stofmisbrug: er stofmisbrugere. Alkoholmisbrug: er afhængige af alkohol. En mindre del af dem karakteriseres som socialt udsatte. Sindslidelse: har en behandlingskrævende sindslidelse. Traumatiserede flygtninge: procent af flygtningene i Danmark er traumatiserede. Prostitution: er prostituerede i Danmark. Kontanthjælpsmodtagere: Der er kontanthjælpsmodtagere, der har andre problemer end ledighed. Ikke alle er socialt udsatte. Førtidspensionister: Der er førtidspensionister i Danmark. En mindre del af dem er socialt udsatte. Socialt udsatte i alt: Ofte regner man med, at der er ca socialt udsatte voksne i Danmark. Navn: Poul Kragelund Stilling: Direktør for Kragelund Kommunikation En af opgaverne i Fra Udsat Til Ansat var at få budskabet om socialt udsatte ledige som god arbejdskraft ud i medierne. Samtidig skulle kurserne markedsføres og tiltrække deltagere gennem presseindsatsen. Kragelund Kommunikation har tilrettelagt markedsføringen og presseindsatsen i Fra Udsat Til Ansat, ligesom de har bistået CABI og de øvrige konsortiemedlemmer med en lang række opgaver. 15

16 Fra Udsat Til Ansat Gennem tre år har over ledere, HR-folk og medarbejdere fra danske virksomheder været på Fra Udsat Til Ansats kursus, hvor de er blevet undervist i, hvordan de kan åbne dørene for socialt udsatte ledige. I pjecen her fortæller centrale aktører i og omkring projektet, hvordan de har fået virksomhederne til at tage et større socialt ansvar. OM PROJEKTET Fra Udsat til Ansat indgår i regeringens handlingsplan Det Fælles Ansvar II og er finansieret af Servicestyrelsen under Socialministeriet. Projektet blev afviklet i perioden august 2007 til udgangen af Formålet med projektet var at give private og offentlige virksomheder viden om og redskaber til at tage imod socialt udsatte ledige samt at sætte socialt engagement på dagsordenen. Det skete gennem ca. 550 kurser, fyraftensmøder og konferencer for ledere og medarbejdere i virksomheder over hele Danmark. Det videre mål med projektet er, at virksomhederne efter deltagelse i et kursus tager kontakt til det lokale jobcenter og rent faktisk går i gang med at tage imod socialt udsatte ledige. Cameleon Reklamebureau A/S Fra Udsat Til Ansats bagmænd var: CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats CPH West Svendborg Erhvervsskole Haderslev Handelsskole Handelsskolen Silkeborg Aalborg Handelsskole Lederne Kragelund Kommunikation. Erfaringerne fra projektet føres nu videre i nye kursus- og uddannelsesforløb på de fem skoler. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Tlf: plads til rummelighed

Gratis kurser i at åbne dørene for de svageste ledige. Fra udsat til ansat Det giver mening at rekruttere socialt udsatte til virksomheden

Gratis kurser i at åbne dørene for de svageste ledige. Fra udsat til ansat Det giver mening at rekruttere socialt udsatte til virksomheden Gratis kurser i at åbne dørene for de svageste ledige Fra udsat til ansat Det giver mening at rekruttere socialt udsatte til virksomheden Morten Nielsen begyndte i sit første arbejde nogensinde hos Post

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR INDHOLD 03 FORORD 04 HVORDAN KAN LBR BAKKE OP OM VIRKSOMHEDS MENTORER? 10 Når mentor er nøglen til succes 14 MENTORORDNINGEN KORT FORTALT Titel:

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar betaler sig 3 Hent inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR Rådgiver for beskæftigelsesministeren VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere