Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014"

Transkript

1 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014

2 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet med imaget for Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen. Målgruppe Danskere og hjertepatienter med minimum lidt kendskab til Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og/eller Diabetesforeningen. I 2013 var målgruppen alle danskere og hjertepatienter uanset, om de kendte foreningerne eller ej. Antal svar interview med danskere i alderen år (nat. rep.) 392 interview med hjertepatienter i alderen år (ingen vægtning) Metode Gennemført online via YouGovs danske online-panel. Tidsperiode Undersøgelsen blev gennemført i perioden 16. april 8. maj Top of Mind-spørgsmål på Omnibus september 2014 Sammenholdelse med 2013 Grundet den reviderede målgruppe er der udarbejdet nyt tabelsæt og nye grafer for I præsentationen sammenholdes 2014 og 2013-resultaterne med hinanden med udgangspunkt i 2014-målgruppen (personer med reelt kendskab til foreningerne). Dataindsamlingsperiode Tidsperiode 2013: 27. februar 3. marts.

3 Positionering af sygdomme og foreninger

4 Positionering af sygdomme Befolkningen Hjertepatienter

5 Positionering (befolkningen) 2014 Visning af svar fra andelen af personer, som er overvejende enige og helt enige i, at udsagnet passer på den enkelte forening (Top Box). De mest betydningsfulde fire parametre for valg af støtte er: 1. Troværdighed (topbox 87%) 2. Bidrager til fremskridt i forskning (topbox 84%) 3. Bidrager til forebyggelse af foreningens sygdomsområde 5 (topbox 83%) 4. Har en samfundsrelevant sag, der er værd at kæmpe for (topbox 83%) Synlig forening Troværdig forening Synliggøre resultater 2014 Socialt ansvar 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Forebyggelse af foreningens sygdomsområde Inddrage og involvere patienter og pårørende Samfundsrelevant sag at kæmpe for Fremskridt i forskningen der giver bedre behandling Hjerteforeningen er tættere på Kræftens Bekæmpelse i 2014 ift.: Troværdighed (stadig et stykke vej til betydningsniveauet) Forebyggelse (ligger lige på betydningsniveauet) Samfundsrelevant sag (ligger lidt over betydningsniveauet) Social ansvar (stadig et stykke vej til betydningsniveauet) Hjerteforeningen halter efter Kræftens Bekæmpelse ift.: Synlighed (dog lidt over betydningsniveauet) Synliggørelse af resultater (langt fra betydningsniveauet) Inddragelse af patienter/pårørende (langt fra betydningsniveauet) Fremskridt i forskning = bedre behandling (langt fra betydningsniveauet) Synlig forening Troværdig forening Synliggøre resultater 2013 Socialt ansvar 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Forebyggelse Fremskridt i forskningen Inddrage og involvere Samfundsrelevant Betydning Kræftens Bekæmpelse Hjerteforeningen Diabetesforeningen Betydning for støtte Kræftens Bekæmpelse Hjerteforeningen Diabetesforeningen

6 Positionering (hjertepatienter) 2014 Visning af svar fra andelen af personer, som er overvejende enige og helt enige i, at udsagnet passer på den enkelte forening (Top Box). De mest betydningsfulde fire parametre for valg af støtte er: 1. Troværdighed (topbox 87%) 2. Bidrager til fremskridt i forskning (topbox 86%) 3. Bidrager til forebyggelse af foreningens sygdomsområde (topbox 86%) 4. Har en samfundsrelevant sag, der er værd at kæmpe for (topbox 76%) 5. Evner at inddrage og involvere patienter og pårørende (topbox 76%) 2014 Samme som befolkningen Blandt hjertepatienter performer Kræftens Bekæmpelse overall kun en anelse bedre end Hjerteforeningen. Blandt hjertepatienter overgår Hjerteforeningen Kræftens Bekæmpelse på ét punkt - troværdighed. Blandt hjertepatienter halter Hjerteforeningen primært efter Kræftens Bekæmpelse ift. synlighed (men er dog mere synlige end betydningsniveauet) Synlig forening Socialt ansvar 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Forebyggelse af foreningens sygdomsområde Inddrage og involvere patienter og pårørende Synlig forening Socialt ansvar 100% 80% 60% 40% 20% 0% Forebyggelse Inddrage og involvere Troværdig forening Samfundsrelevant sag at kæmpe for Troværdig forening Samfundsrelevant Synliggøre resultater Fremskridt i forskningen der giver bedre behandling Synliggøre resultater Fremskridt i forskningen Betydning Kræftens Bekæmpelse Hjerteforeningen Diabetesforeningen Betydning for støtte Kræftens Bekæmpelse Hjerteforeningen Diabetesforeningen

7 Kendskab og holdning

8 Uhjulpet kendskab til sygdomsbekæmpende foreninger In Mind (alle foreninger, der uhjulpet bliver nævnt) Top of Mind (den første forening, der uhjulpet bliver nævnt) 19% nævner Hjerteforeningen 6% nævner først Hjerteforeningen

9 Hjulpet kendskab til udvalgte foreninger Befolkningen Top Box-tal (i høj/i meget høj grad) Hjertepatienter Top Box-tal (i høj/i meget høj grad) 2014: 88% 2013: 86% 2014: 93% 2013: 92% 2014: 70% 2013: 71% 2014: 88% 2013: 90% 2014: 58% 2013: 59% 2014: 66% 2013: 71% Skala: Har aldrig hørt om, har hørt om men kender næsten intet til, kender lidt til, kender rimeligt godt, kender rigtig godt

10 Kilder til kendskab til Hjerteforeningen Befolkningen Kendskabskilder - top 5 Hjertepatienter Kendskabskilder top 5 1. Gennem medierne (42%) 1. Har selv haft hjertesygdom (63%) 2. Familie/venner har haft hjertesygdom (29%) 2. Familie/venner har haft hjertesygdom (36%) 3. Gennem indsamlinger (23%) 3. Har støttet Hjerteforeningen økonomisk (32%) 4. Har støttet Hjerteforeningen økonomisk (17%) 4. Gennem medierne (30%) 5. Ved ikke (15%) 5. Er medlem (28%)

11 Opfattelse af foreningerne Befolkningen Top Box-tal (i høj/i meget høj grad) Hjertepatienter Top Box-tal (i høj/i meget høj grad) 65% 65% 55% 55% 46% 46% Skala: Slet ikke, i mindre grad, i nogen grad, i høj grad, i meget høj grad

12 Lykkes foreningerne med deres arbejde Befolkningen Top Box-tal (i høj/i meget høj grad) Hjertepatienter Top Box-tal (i høj/i meget høj grad) 53% 54% 45% 48% 38% 38% Skala: Slet ikke, i mindre grad, i nogen grad, i høj grad, i meget høj grad

13 Støtte til patientog sygdomsbekæmpende foreninger

14 Seneste års støttebeløb til patient- og sygdomsbekæmpende foreninger Kommende års støttebeløb til patientog sygdomsbekæmpende foreninger Befolkningen Hjertepatienter Befolkningen Hjertepatienter 100% 100% 90% 90% Beløbsniveauet lægger fast næste år 80% 80% 70% 60% Typisk årlige beløbsniveau i 2013/2014 er kr. 70% 60% 68% 64% 50% 50% 40% 37% 33% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 9% 9% 8% 6% 5% 15% 12% 8% 5% 18% 17% 0% 1% 0% 0% 30% 20% 10% 0% 5% 5% 4% 5% Vil stige Vil falde Vil forblive cirka det samme 25% 23% Ved ikke

15 Støtteformer det seneste år (til patient- og sygdomsbekæmpende foreninger) Befolkningen (n=845) Hjertepatienter (n=355) Dør-til-dør indsamling Via internettet/netbank Støtter med et fast beløb om måneden/året Velgørenhedsshows i TV 20% 26% 19% 22% 17% 17% 68% 63% Dør-til-dør-indsamling har klart størst effekt Via SMS (ej velgørenhedsshow) Telefonopringning, hvor et bestemt beløb bliver trukket over telefonregningen Girokort på posthuset Andet Har ikke støttet inden for de seneste 12 måneder 10% 12% 7% 10% 4% 6% 11% 9% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 Fordeling af 100 kr. på udvalgte foreninger Befolkningen Hjertepatienter 2014: 58,66 kr. 2013: 46,46 kr. 2014: 53,76 kr. 2013: 37,09 kr. 2014: 25,70 kr. 2013: 40,57 kr. 2014: 27,94 kr. 2013: 42,98 kr. 2014: 15,64 kr. 2013: 12,96 kr. 2014: 18,31 kr. 2013: 19,93 kr. Forskellige tidsperioder for dataindsamling kan måske forklare den store forskel. Tidsperiode 2013: 27/2-04/3 Tidsperiode 2014: 16/4-8/5

17 Årsager til at donere FLEST penge til Hjerteforeningen Befolkningen Årsager til højest donation top 5 Hjertepatienter Årsager til højest donation top 5 1. Mest alvorlige/dødelige sygdom/ har mest behov for penge (17%) 1. Har selv haft hjertesygdom (21%) 2. Tæt på livet/har mistet en, der stod nær pga. hjertesygdom (14%) 2. Mest alvorlige/dødelige sygdom/har mest behov for penge (18%) 3. Bedste forskning/giver mest for pengene (10%) 3. Tæt på livet/har mistet en, der stod nær pga. hjertesygdom (13%) 4. Bedste kendskab/mest synlige (8%) 4. Bedste kendskab/mest synlige (9%) 4. Mest troværdig/seriøs/synliggør resultater (6%) 5. Bedste forskning/giver mest for pengene (6%)

18 Årsager til IKKE at donere flest penge til Hjerteforeningen Befolkningen Årsager til lav donation top 5 Hjertepatienter Årsager til lav donation top 5 1. Ved ikke (45%) 1. Ved ikke (44%) OBS! Evt. pga. lav synlighed 3. Andre foreninger er vigtigere/kan ikke støtte alle (16%) 2. Synes de bør få lige meget/lige gode foreninger (14%) 3. Kender dem ikke godt nok (14%) OBS! Lav synlighed 3. Andre foreninger er vigtigere/kan ikke støtte alle (14%) 4. Ikke så vigtig/har ikke største behov/er langt i forskningen allerede (7%) 4. Bedste kendskab/mest synlige (9%) 5. Synes de bør få lige meget/lige gode foreninger (6%) 5. Ikke så vigtig/har ikke største behov/er langt i forskningen allerede (6%)

19 Tidligere/fremtidig donation til foreningerne Befolkningen Hjertepatienter Har støttet: 70% Vil støtte: 7% Har støttet: 74% Vil støtte: 8% Sammenlignet med befolkningen (40%) har en højere andel hjertepatienter (61%) støttet Hjerteforeningen. Har støttet: 40% Vil støtte: 14% Har støttet: 61% Vil støtte: 12% Har støttet: 22% Vil støtte: 14% Har støttet: 24% Vil støtte: 13% Skala: Ja, har på et tidspunkt støttet, Ja, vil støtte, Nej, Ved ikke

20 Anbefaling af donation til foreningerne Befolkningen Hjertepatienter Har støttet: 20% Vil støtte: 36% Har støttet: 8% Vil støtte: 40% Har støttet: 25% Vil støtte: 34% Hjertepatienterne støtter Kræftens Bekæmpelse lidt mere end Hjerteforeningen. Hjertepatienterne er bedre til at anbefale andre at støtte Hjerteforeningen end befolkningen. Har støttet: 21% Vil støtte: 37% Har støttet: 7% Vil støtte: 37% Har støttet: 8% Vil støtte: 32% Skala: Har anbefalet, kunne forestille mig at anbefale, Nej, Ved ikke

21 Opsummering

22 Opsummering positionering Hjerteforeningen er MEST positioneret som en forening, der: Har en samfundsrelevant sag, der er værd at kæmpe for Bidrager til forebyggelse af hjertekarsygdom Er troværdig Bidrager til fremskridt i forskningen, der giver bedre behandling Hjerteforeningen er MINDST positioneret som en forening, der: Har en evne til at synliggøre resultater/vise, hvad man får for sin støtte Har en evne til at inddrage og involvere patienter og pårørende Er en synlig forening, f.eks. gennem medierne, i lokalområdet Tager socialt ansvar, f.eks. ved at være med til at skabe et sundhedssystem, hvor der er mulighed for lige behandling til alle

23 Opsummering kendskab Kendskab 19% af danskerne kender uhjulpet Hjerteforeningen (in mind) 6% nævner Hjerteforeningen som den første sygdomsbekæmpende forening (top of mind) 70% af danskerne har hjulpet kendskab til Hjerteforeningen Befolkningens kendskab afledes primært af medierne (42%) Hjertepatienters kendskab afledes primært af, at de selv har haft hjertesygdom (63%) Kendskab 55% af danskerne kender uhjulpet Kræftens Bekæmpelse Hjerteforeningen (in mind) 47% nævner Kræftens Bekæmpelse som den første sygdomsbekæmpende forening (top of mind) 88% af danskerne har hjulpet kendskab til Kræftens Bekæmpelse Kendskab 9% af danskerne kender uhjulpet Diabetesforeningen (in mind) 2% nævner Diabetesforeningen som den første sygdomsbekæmpende forening (top of mind) 58% af danskerne har hjulpet kendskab til Diabetesforeningen

24 Opsummering konkurrencen med Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse er den største konkurrent i gruppen af patient- og sygdomsbekæmpende foreninger: Kræftens Bekæmpelse har på alle fronter den klart stærkeste profil som patient- og sygdomsbekæmpende forening højest kendskab, højest liking, største succes med sit arbejde, flest donationer, største donationer, største anbefalingsværdi. Som indehaver af andenpladsen har Hjerteforeningen også en stærk profil men der er et godt stykke vej op til Kræftens Bekæmpelse på førstepladsen. Samtidig er der er godt stykke vej ned til tredjepladsen, som Diabetesforeningen indtager. Det betyder, at Kræftens Bekæmpelse er Hjerteforeningens eneste egentlige konkurrent inden for patient- og sygdomsbekæmpende foreninger. Fremtidigt konkurrencebillede gå nye veje i forhold til positionering/image: Med afstanden til en ekstremt velprofileret Kræftens Bekæmpelse er det værd at overveje, om Kræftens Bekæmpelse fremadrettet skal positioneres som Hjerteforeningens primære konkurrent. Overvej mulighederne for at få donationer fra personer, som ikke traditionelt støtter patient- og sygdomsbekæmpende foreninger. Skal Hjerteforeningen måske hellere konkurrere om donationer med sager uden relation til patient- og sygdomsområdet, eksempelvis Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Amnesty International, World Animal Protection, Dyrenes Beskyttelse mv.

25 Opsummering donationer Dør til dør-indsamlinger er den klart mest anvendte støtteform: Hjerteforeningen bør derfor arbejde målrettet på at igangsætte dør til dør-indsamlinger. Denne støtteform vil generere stor donationsvillighed. Andre donationsformer som f.eks. internettet, fast månedlig støtte og velgørenhedsshows er kun brugt af cirka hver femte dansker/hjertepatient. SMS og telefonopringninger anvendes kun som støtteformer af hver tiende dansker/hjertepatient. I 2014 vil befolkningen/hjertepatienter støtte Hjerteforeningen med markant færre penge end i 2013: Ud af 100 kr. får Hjerteforeningen næsten halvt så mange kroner som i Disse kroner går i stedet til Kræftens Bekæmpelse. Det er vigtigt, at I får indkredst årsagerne til den markant reducerede donationsvillighed hvad skyldes dette? Nogle bud på årsager til den reducerede donationsvillighed er, at: 1) Hjerteforeningen ikke opleves som en lige så synlig forening som Kræftens Bekæmpelse. 2) Mange ikke kan sætte ord på, hvorfor det ikke er Hjerteforeningen, der får flest af de 100 kr. Det skyldes sandsynligvis et lavt kendskab til Hjerteforeningen og foreningens arbejde. 3) At hjertekarsygdomme ikke opleves som lige så dødelige som kræftsygdomme hverken af befolkningen eller af hjertekarpatienter.

26 Kontakt YouGov Marie Christiansen Krøyer Senior Research Consultant YouGov Denmark YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, København Ø Tel: YouGov Denmark A/S Agtrupvej 51A, Kolding T: YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B Stockholm Tel: YouGov Sweden AB Västergatan Malmö Tel: YouGov Norway AS Møllergata Oslo Tel: YouGov Finland Oy Myllypellontie 3 C Helsinki Tel:

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen

Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen Executive summary Mænd dør af hjerteanfald. Kvinder dør af kræft.

Læs mere

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere