Ansøgning til Københavns Kommune ved Borgmester Anna Mee Allerslev vedr.: Place de Bleu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Københavns Kommune ved Borgmester Anna Mee Allerslev vedr.: Place de Bleu"

Transkript

1 Ansøgning til Københavns Kommune ved Borgmester Anna Mee Allerslev vedr.: Place de Bleu - indslusning af marginaliserede indvandrerkvinder til arbejdsmarkedet December 2011

2 Resumé Qaravane en erhvervsdrivende forening med et almennyttigt formål - beliggende på Nørrebro i indre København arbejder for og ønsker at medvirke til at udvikle metoder til at integrere de svageste indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet. Vi ønsker dermed i praksis at medvirke til, at gruppen undgår de fattigdoms- og isolationsfælder, der i dag synes at forhindre vellykket integration på arbejdsmarkedet og i det danske samfund i det hele taget. Til opfyldelse af dét formål, har Qaravane bl.a. etableret Place de Bleu, som er en systue på Blågårds Plads. Place de Bleu opkvalificerer og beskæftiger udsatte og marginaliserede indvandrerkvinder. Der er tale om kvinder med meget begrænset eller ingen arbejdsmarkedserfaring, svag uddannelsesmæssig baggrund, manglende danskkundskaber kombineret med psykiske, sundhedsmæssige og/eller sociale problemer. Via Place de Bleu bliver kvinderne sluset ind på arbejdsmarkedet gennem en fleksibel tilrettelæggelse, der tillader kvinderne at yde efter evne, giver kvinderne mulighed for at anvende deres unikke kvalifikationer indenfor håndarbejde samtidig med, at de undervises i og introduceres til det danske sprog og samfund og bliver en del af et fællesskab. Vores hidtidige erfaringer og resultater viser, at tilknytningen til Place de Bleu bringer kvinderne videre i en positiv retning i deres liv og arbejdsliv. For mange er det et skridt nærmere inklusion i det danske samfund, for nogle er det et skridt ind på arbejdsmarkedet, for andre er det et skridt ud af en depression, og for stadigt flere betyder tilknytningen til Place de Bleu, at kvinderne får bedre mulighed for at forsørge sig selv og deres børn. Hos Place de Bleu går social og forretningsmæssig innovation således hånd i hånd. Vi designer, producerer og sælger eksklusive kvalitetsprodukter og services både til slutbrugere og forretningsmæssige samarbejdspartnere, mens vi samtidig påtager os en social og integrationsmæssig stor udfordring. Vi viser dermed, at selv de mest udsatte og såkaldt ikke-integrerbare indvandrerkvinder kan bidrage til skabelse af værdi, skønhed og et mangfoldigt og kreativt samfund. Vores forhandlere inkluderer kunstmuseet Louisiana i Humlebæk og Magasin du Nord. Men som Helle Skou, indkøber for Louisiana påpeger, så sælger Louisiana ikke vores varer på grund af den sociale historie; Det er da en sympatisk og dejlig dimension. Men det er ikke derfor, at vi sælger varerne, og vi vil ikke profilere os på det. Vi har valgt produkterne fra Place de Bleu, fordi de repræsenterer en kombination af stramt dansk design med et etnisk tilsnit. Dette er en vigtig pointe, idet vores mål er, at det skal være forretningsaktiviteterne, som i videst muligt omfang skal realisere vores ambition om at løfte den store sociale opgave, som det er at hjælpe disse marginaliserede kvinder ind på arbejdsmarkedet. Samtidig står det klart, at et initiativ som vores, hvor vi på den ene side kan sammenlignes med andre almindelige iværksættere og dermed slås med de samme udfordringer i form af sikring af kundegrundlag, momsregnskaber mv., og på den anden side beskæftiger en målgruppe, som produktivitetsmæssigt er langt fra normen, ikke kan forventes at kunne præsentere økonomisk 1

3 overskud på kort sigt. Place de Bleu vil derfor fortsat være afhængig af en kombination af offentlige og private midler som supplement til vores egen indtjening. Med støtte fra erhvervslivet, puljer og fonde søger vi således at sikre, at Place de Bleu s kvinder også i 2012/13 kan bidrage til det danske samfund. To afgørende skridt på vores vej til udvidelse og konsolidering af vores indtjeningsgrundlag er: fremadrettet at blive betalt for vores indsats i den beskæftigelsesrettede indsats. Dels som underleverandør til anden aktør, dels ved at indgå i samarbejde med Københavns Jobcenter vedr. kommunernes ret til køb af enkelt-pladser i form af særligt tilrettelagte forløb i private virksomheder. Vi har brug for at øge vores produktionskapacitet for at kunne følge med det stigende antal ordrer. Det betyder, at vi har brug for fremadrettet at holde produktion og opkvalificering adskilt, vi har brug for at kunne opkvalificere flere kvinder indenfor syning og håndarbejdskompetencer, og vi har brug for at kunne ansætte en håndarbejdslærer til at supplere vores designer og systueleder. Helt konkret søger vi derfor Københavns Kommune om økonomisk støtte til professionalisering af den indledende del af vores indslusning af kvinderne til arbejdsmarkedet med særlig fokus på opkvalificering og fremme af arbejdsmarkedsparathed. Perioden vi søger støtte til er april-juni Dette arbejde skal selvfølgelig ses i relation til de samlede aktiviteter i Place de Bleu. I det følgende beskrives derfor dels vores hidtidige aktiviteter, dels vores planer for fremtidige aktiviteter. Place de Bleu s arbejde med at indsluse marginaliserede indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet har allerede præsteret gode og lovende resultater og er derfor blevet beskrevet som unikt og metodeudviklende, jf. vedlagte udtalelser i bilag Målgrupper for initiativet Primær målgruppe: marginaliserede indvandrerkvinder Foreningen Qaravane, som står bag Place de Bleu, er stiftet af Indvandrer Kvindecentret, Kringlebakken og FAKTI som alle er rådgivnings- og væresteder for etniske minoritetskvinder på Nørrebro og NV i København. Mange af de kvinder, som benytter sig af de tre væresteder, klarer sig fint i det danske samfund; De uddanner sig, integrerer sig og finder beskæftigelse mv. Imidlertid findes der også en stort antal kvinder, som er kendetegnet ved, at deres uddannelsesniveau enten er lavt eller kun i begrænset omfang bliver anerkendt på det danske arbejdsmarked. Deres danske sprogkundskaber er mangelfulde, de har begrænset arbejdsmarkedserfaring i Danmark og mange har endvidere såvel psykiske som fysiske og sociale problemer. Mao. hører disse kvinder til blandt de mest marginaliserede på det danske arbejdsmarked 2

4 og mange kategoriseres derfor match 2 og 3 1 i det danske arbejdsmarkedssystem. Endvidere er en del af dem i risiko for at miste deres kontanthjælp, fordi de ikke er i stand til at efterleve de krav som arbejdsmarkedssystemet stiller til dem 2. Hertil kommer, at en del af kvinderne er meget isolerede og dermed ikke kun marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet, men også i forhold til inklusion i det danske samfund i det hele taget. Det er disse udsatte og sårbare kvinder, som er den primære målgruppe for Foreningen Qaravanes arbejde, dels på et strategisk/politisk niveau, dels konkret via Place de Bleu. Faktaboks 1. Målgruppen 3 i tal I følge tal fra Danmarks Statistik, var der i 2008 i Københavns Kommune ikke vestlige kvinder i den erhvervsdygtige alder (16-64 år). Hver femte af disse kvinder, svarende til kvinder, er socioøkonomisk kategoriseret som match 4 m.fl. eller som selvforsørget m.fl. Man kan være selvvalgt selvforsørget eller tvunget dertil, hvis man fx har mistet retten til kontanthjælp på grund af 450 timers reglen. De kvinder blandt de 5.128, som lever i et ægteskab, er dermed i risiko for at miste deres kontanthjælp som følge af 450 timers reglen. Tal fra SFI og AE-Rådet viser endvidere, at: Ni ud af ti ramte af 450 timers reglen er indvandrere fra ikke-vestlige lande. Syv ud af ti ramte, er kvinder. En tredjedel af dem taler slet ikke dansk eller kun dårligt dansk. Halvdelen af de ramte var i matchgruppe 4, da de blev ramt af reglen. Hver tiende havde været på offentlige overførselsindkomster i mere end ti år. Hver fjerde havde været på offentlige overførselsindkomster i mere end syv år. Indvandrerkvindernes familier Når Place de Bleu også har betydning for kvindernes familie, handler det for det første om, at familiens samlede indkomst får mulighed for at forbedres og at presset på familien fra systemets side lettes lidt. For det andet har det betydning for ikke mindst børnenes trivsel. Al forskning påpeger således igen og igen betydningen af at få integreret kvinderne/mødrene, da det har en afsmittende effekt på resten af familien og ikke mindst børnene. Børns trivsel afhænger af hvordan deres mor mestrer sit eget liv og sin rolle som mor. Børn af traumatiserede mødre er ofte i risiko for at blive sekundært traumatiseret af deres mors udsatte situation. 1 Arbejdssøgendeborgereindplaceresafarbejdsmarkedssystemet I et matchsystem (match 1-3) udfrahvorgodt den enkelteledigevurderes at matchearbejdsmarkedetsbehov. 2 Regeringenvilafskaffe de såkaldtefattigdomsydelser, herunder 225 timers reglen, som en del kvinder I målgruppenerberørtaf. Hvilkeinitiativer såsområdighedsregler regeringenvilsætte I stedet, vides endnuikke. 3 I 2009 blevmatchsystemetændret, således fem kategoriseringerblevreducerettiltre. Matchgrupper 1,2 og 3 idetgamle system blevtilmatchgruppe 1 idetnye, matchgruppe 4 blevtil 2 ogmatchgruppe 5 til 3. De kvinder, somviarbejder med, befinder sig overvejendei bunden afmatchgruppe 2, enkelteimatchgruppe 3. Hertilkommer en del kvinder, somfrivilligtellertvunget (harmistetrettentilkontanthjælppga. 450 timers reglen) erselvforsørgede. 3

5 Øvrige målgrupper Andre marginaliserede grupper Marginaliserede indvandrerkvinder er vores primære målgruppe, men det er vigtigt at understrege, at de erfaringer og resultater, vi opnår, også er relevante for andre marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet og dermed for dem, som ønsker at hjælpe disse grupper til et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er f.eks. hjemløse, misbrugere, handicappede og psykisk syge. Desuden er det ganske almindelige borgere, som i en periode af deres liv kommer lidt ud af kurs og dermed også ekskluderes af arbejdsmarkedet. Andre projektmagere og praktikere Det er ingen nyhed, at civilsamfundet i form af frivillige organisationer altid har forsøgt at hjælpe medborgere, der har det svært, ikke mindst hvor systemet kommer til kort. Det nye er at tænke dette NGO-arbejde ind i en mere markedsøkonomisk kontekst, altså at kommercialisere den viden og erfaring samt de evt. ydelser eller produkter, der er output af det sociale arbejde. En samtænkning, der har fået navnet socialøkonomi. Imidlertid gives der p.t. ingen konkrete retningslinjer eller manualer på hvordan socialøkonomi gribes an. Det er heller ingen nyhed at NGO er ofte har et langt større hjerte end de har flair for business. Den manglende viden om praksis - ikke mindst i forhold til den primære målgruppe betyder, at vores metodeudvikling med stor interesse bliver fulgt af andre projektmagere, bl.a. projekter, der har modtaget bevilling fra Integrationsministeriets Kvindeprogram, medlemmer af Center for Socialøkonomis netværk samt medlemmer af Social Ventures Politiske beslutningstagere Vores fokus på marginaliserede indvandrerkvinder, som af systemet opleves som meget svære at integrere på arbejdsmarkedet, betyder, at også kommunale og centrale embedsmænd og politiske beslutningstagere følger Place de Bleu og vores metodeudvikling if. til indslusning, aflønning og fastholdelse af kvinderne. Projektet har således haft og har et godt samarbejde med Københavns Kommune, som står til rådighed med sparring og juridisk bistand vedr. bl.a. Lov om aktiv arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Derudover er projektmagere og/eller relevante forvaltninger i bl.a. Frederiksberg, Odense, Århus, Næstved og Greve kommuner opmærksomme på projektet. Senest er leder af initiativet, Trine Alette Panton, af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen inviteret med i et reformværksted januar 2012 vedr. de kommende reformer af kontanthjælpssystem mv. Forskere Også blandt analytikere og forskere har Place de Bleu gjort sig bemærket. Således indgår vi som upcoming case i bogen Drivkraft Portrætter af socialøkonomiske iværksættere 4 og vi er udvalgt som én af ti cases i en national udredning af ligestillingsperspektivet blandt kønnene i etniske minoritetsfamilier. Derudover har vi et løbende samarbejde med Center for Socialt Entreprenørskab på Roskilde Universitetscenter, hvor vi bidrager med oplæg om projektet og anvendes som case blandt nogle af de studerende. 4 Anette Ketler og Christine Theisen, Erhvervsskolernes forlag,

6 2. Uddybende om nuværende aktiviteter Place de Bleu blev etableret 1. februar 2010 og 1. april startede første hold indvandrerkvinder på 12 ugers opkvalificering i syning. I juni måned holdt vi officiel åbningsreception, hvor vi viste de første produkter frem. I august startede andet hold indvandrerkvinder og i oktober begyndte vi at sælge til forhandlere. Fra januar 2011 har vi haft løbende optag af indvandrerkvinder i kursusforløbet. Kursusforløbet er integreret i produktionen, så det er learning by doing, naturligvis med hensyn til den enkelte kvindes evner og kapacitet. Både kursister og beskæftigede undervises i dansk dels koblet til det sprogbrug, der er i Place de Bleu (relevante fagudtryk mv.), dels koblet til samfundsrelevante emner (fx gennemgang af en lønseddel eller det danske sundhedsvæsen). Place de Bleu har siden starten haft omkring50 kvinder tilknyttet på kursus, i praktik, som strikkekoner eller som frivillige 25 har påbegyndt kurset og knap halvdelen har gennemført hele kurset. Parallelt har vi haft kvinder i praktikforløb. I dag har vi 6 indvandrerkvinder beskæftiget hos Place de Bleu på fleksible vilkår. o 1 kvinde er ansat fem timer om ugen, o 2 kvinder er ansat timer om ugen o 1 kvinde er ansat timer om ugen o To kvinder er ansat 31 timer om ugen med løntilskud. Derudover er 8-10 kvinder tilknyttet Place de Bleu som hækle/strikkedamer, dvs. de arbejder overvejende hjemmefra med håndarbejde, som Place de Bleu har bestilt. Endvidere har 2 kvinder qua deres beskæftigelse hos Place de Bleu opfyldt timekravet if. til 450 timers reglen. Den ene kvinde har en meget syg mand, som hun får penge af kommunen for at passe, nu suppleret med kontanthjælp. Den anden kvinde er af Jobcentret sendt i Jobprøvning dog hos os ifm. at hun igen har søgt kontanthjælp. Vi håber på at kunne beskæftige hende igen på et tidspunkt. De to kvinder på løntilskud er således de to kvinder, som er kommet længst i vores indslusningsmodel, som kan skitseres som følger: Figur 2. Place de Bleus indslusningsmodel Ordinær beskæftigelse t/uge Kursus/ Praktik 12 uger Fleksibel besk t/uge Løntilskud 31 t/uge 5

7 Således har en tredjedel af de kvinder som har været tilknyttet Place de Bleu opnået beskæftigelse på fleksible vilkår hos Place de Bleu. Hertil kommer 8 kvinder, som er kommet videre i beskæftigelse andre steder (4), er kommet videre i uddannelse (2) eller andre forløb (praktik og flexjob) (2). I bilag 4 præsenterer vi fire af de kvinder, for hvem Place de Bleu har betydet en positivt forskel for. Med andre ord er mere end halvdelen af de kvinder vi har haft kontakt med qua deres tilknytning til Place de Bleu - reelt kommet ind på arbejdsmarkedet eller i hvert fald kommet et skridt nærmere gennem uddannelse eller andre former for beskæftigelsesfremmende initiativer. Vores mål er i løbet af det kommende år at blive dobbelt så mange. 3. Uddybende om kommende aktiviteter Foreningen Qaravanes overordnede målsætning om at arbejde på at fremme beskæftigelsen af marginaliserede indvandrerkvinder dels ved at arbejde politisk/strategisk/metodisk, dels ved at praktisere det qua Place de Bleu, afspejler sig i det daglige arbejde i Place de Bleu, hvor det akademiske og det praktiske arbejde komplementerer hinanden, og er hinanden gensidigt afhængige. Således ville aflønning af kvinderne ikke være mulig, hvis der ikke forinden var udført en kortlægning af det juridiske grundlag for at aflønne kvinder på kontanthjælp. Omvendt har det praktiske arbejde givet os en stor viden om kommunal praksis, der hjælper os til at rådgive kvinderne. I det følgende gives en beskrivelse af de kommende aktiviteter i Place de Bleu i 2012/13. I et forsøg på at strukturere det, skelner vi mellem aktiviteter koblet til forretningen Place de Bleu og aktiviteter koblet til det sociale arbejde i Place de Bleu, dvs. vores indslusning af kvinderne til arbejdsmarkedet. Reelt hænger det jo sammen. Fx kan vi ikke øge vores salg uden at øge vores produktionskapacitet, hvilket betyder at vi skal opkvalificere og beskæftige flere kvinder. 3.1 Kommende aktiviteter koblet til forretningen Place de Bleu Forretnings- og salgsstrategi Helt grundlæggende mener vi, at vi har fundet den rigtige forretningsidé, hvor den etniske inspiration transformeres til skandinavisk design, hvilket vi omsætter til fire produktben: Prima Bleu: boliginteriør, såsom puder og marokkopuder Belle Bleu: accessories, såsom smykker, kraver og strik Petit Bleu: tøj, -strik og accessories til børn Grand Bleu: underleverandør til andre designere og brands 6

8 Med udgangspunkt i de fire produktben har vi fastlagt en salgsstrategi, hvor vi i første omgang har satset på Prima Bleu; boliginteriør. Strategien er at identificere 5 strategisk vigtige forhandlere af vores produkter, ud fra en forventning om, at så følger andre efter af sig selv. Vi har fået Louisiana, Magasin og Normann Copenhagen (qua samarbejde med Katvig) i hus. Vi bager på Illum Bolighus og Fritz Hansen. Parallelt hermed har vi opbygget et stærkt netværk af stylister og boligredaktører, der sikrer at vores produkter kommer i bladene og magasinerne. Vores produkter har hen over efteråret været at finde i Alt for Damerne, Boligmagsinet, Femina, Mad og Bolig og RUM m fl. Endvidere har vi fået skudt 4 boligreportager, hvor skønne hjem er fyldt med vores produkter, der bl.a. er solgt til Femina og RUM. Dernæst har vi lanceret en webshop i november. Planen er at gentage denne salgsstrategi med vores Belle Bleu; accessories i løbet af 2012, når erfaringerne er rige nok og produktionskapaciteten kan følge med. Øget produktionskapacitet For at kunne følge med det øgede salg, som vi forventer, skal vi endvidere øge antallet af ansatte i Place de Bleu. Dels skal vi have ansat en produktions- og arbejdsleder, dels skal antallet af beskæftigede kvinder øges til det dobbelte, således vi forhåbentlig beskæftiger kvinder i løbet af 2012/13 ud fra samme fordeling som fremgår af afsnit 2. Endvidere er vi i fuld gang med at undersøge forledes vi kan indgå formelle samarbejder med andre lignende projekter, der i højere grad har haft fokus på aktivering end kommercialisering. Konkret er vi i dialog med I tråd med verden beliggende i Ishøj og med underafdelinger i Rødovre og på Vesterbro, ligesom vi har fået en henvendelse fra Århus, der gerne vil starte en underafdeling af Place de Bleu op. Tanken er at etablere en paraplyorganisation, hvor de enkelte lokaliteter bliver medlem og hvor Place de Bleu bliver et (første) fælles brand og udstillingsvindue. Med disse samarbejder får vi adgang til minimum 20 kvinder mere, formentlig flere, hvis Århus kommer med. For det andet har vi overvejelser om på sigt at udlægge produktion til kvinder i det tidligere Østeuropa. Flere af vores kvinder kommer fra Kosovo og Bosnien, og de beretter samstemmende om et hav af kvinder i form af søstre, mødre, kusiner, mostre, tanter og veninder, der sidder tilbage på Balkan alene med børnene, fordi de mistede manden i krigen. De har ingen indtægtskilder, men de kan strikke, hækle og brodere. Folkeoplysende aktiviteter og øvrige undervisningsaktiviteter Place de Bleu har fået flere henvendelser fra danske kvinder, der spørger til kurser i fx hækleri, hvor indvandrerkvinderne kan undervise. Endvidere er designskolerne interesseret i samarbejde med os, hvor vores kvinder kan undervise de studerende. Det gælder bl.a. Københavns Erhvervs Akademi og Håndarbejdets Fremme. 7

9 Bestyrelsen har derfor på generalforsamlingen 2011 fået mandat til at arbejde på en adskillelse af Qaravane og Place de Bleu, som i dag er en juridisk enhed. Tanken er derefter at udvikle folkeoplysende aktiviteter i foreningsdelen. Endvidere er fordelene ved en adskillelse, at vores fundraising kan målrettes flere typer af midler, hvor vi udover almindelige offentlige og private puljer og fonde, også vil kunne søge Folkeoplysningsmidler og erhvervsfremmemidler. Formidlings- og rådgivningsaktiviteter Vi vil i det kommende år professionalisere oplæg/foredrags- og rådgivningsrollen, da vi bruger utrolig meget tid på at videregive information til andre interessenter. Vi vil meget gerne dele ud af vores viden, da det er en del af selve formålet i Qaravane, men omfanget skal balanceres i forhold til de øvrige opgaver forbundet med at drive Place de Bleu. Planen er derfor at operere med en differentieret prispolitik, hvor dem der har råd til at betale, betaler taksten, mens dem, der ikke har råd, betaler et mere symbolsk beløb, også for at skille fårene fra bukkene. Samarbejdsaftaler med betaling Vi har i dag et rigtig fint samarbejde med Københavns Kommune baseret på en samarbejdsaftale uden betaling, da vi er for små til at indgå i rammeaftalen for anden aktørvirksomhed i jobformidlingen. Det betyder, at vi løbende tager imod kvinder i virksomhedspraktik, men at vi ikke får penge for det. Fremover vil vi søge at få betaling for dette arbejde. Konkret vil det ske ved at blive underleverandør til anden aktør, hvor vi er i dialog med Incita og IntegroCortex. Desuden håber vi at kunne samarbejde direkte med Jobcenteret vedr. kommunernes ret til køb af enkelt-pladser i form af særligt tilrettelagte forløb i private virksomheder, der ikke er omfattet af pligt til udbud eller annoncering efter EU-retlige eller nationale regler jf. LAB 81 a. Endvidere er Place de Bleu i dialog med Dansk Røde Kors om at tilbyde kursusforløb til handlede kvinder. Kurset skal indgå i en 4-moduls pakke, hvor kvinderne tilegner sig kompetencer indenfor fire forskellige områder, som de kan tage med sig tilbage til deres hjemlande for at øge sandsynligheden for en succesfuld repatriering. Aktiviteter koblet til Corporate Social Responsability (CSR) Vi ser store muligheder indenfor CSR-samarbejder og har jf. nedenfor allerede rigtig gode erfaringer med det. Dette vil vi forfølge fremover. KVADRAT as sponsorerer os med tekstiler Børnetøjsvirksomheden KATVIG sponsorerer os med tekstiler og vi samarbejder ligeledes. Vores fælles pudekollektion sælges p.t. hos Normann Copenhagen. Joe & the juice har doneret en bevilling til os mod at få et designoplæg på en pudekollektion til juicebarer. Kaspar Bosse, som er manden bag Joe& the Juice vandt vækstfaktorprisen Fotograf Jakob Kirk professionel mode- og reklamefotograf fotograferer for os gratis, fordi han synes om konceptet og den sociale opgave, vi søger at løfte. Formula Tryk trykker gratis materialer for os såsom visitkort og reklamepostkort fordi de synes om den gode historie. 8

10 Lars Bonde Lindbjerg, Adservio as stiller gratis sin ekspertise indenfor forretningsudvikling til rådighed for os, fordi han gerne vil gøre en forskel! Fokus er p.t. på supplychain management. I et længere perspektiv Af udviklingsplaner med et længere perspektiv, er målet jfqaravanesoverordnede formål at iværksætte flere socialøkonomiske virksomheder. Ideerne ligger allerede klar, men vi skal have flere erfaringer med Place de Bleu, metodeudviklingen skal være længere og vi skal kunne rumme mere, før det sker. 3.2 Kommende aktiviteter koblet til indslusning og fastholdelse Opkvalificering Vi ønsker fremover at kvinderne kan få kompetencegivende kursusbevis (AMU) som afslutning på kursusforløbet, hvilket skal ske i samarbejde med CBH West. Endvidere ønsker vi at udvide danskundervisningen fra to til fire timer ugentligt. Dette sker i samarbejde med Daghøjskolen for Indvandrerkvinder. Danskundervisningen er for både kursister og beskæftigede. Vi ønsker at udvide bemandingen i systuen, da der fremover i højere grad vil foregå undervisning og produktion parallelt, men adskilt. Der er derfor behov for at supplere nuværende designer og systueleder med en håndarbejdslærer, der overvejende skal varetage undervisningsdelen. Omfattet af undervisningsdelen vil være nye kvinder, kvinder i praktik og handlede kvinder. At nogle af kvinderne er ofre for trafficing vil naturligvis ikke være kendt af de øvrige kvinder. Kvinder i praktik, jobprøvning mv., vil naturligvis også være del af det daglige arbejde, alt efter hvordan indsatsen skal skrues sammen. Fleksibel beskæftigelse (5-25 timer/uge) Kvinder, der har gennemført kursusdelen og som ønsker at fortsætte, søger vi at fastholde gennem fleksibel beskæftigelse 5 til 25 timer om ugen. Aflønningsform af disse kvinder afhænger af, hvor mange timer, de kan arbejde, om de er selvforsørgede eller på kontanthjælp og om de er gift. Derudover er aflønningen forbundet med en række barrierer, der dels omhandler lovgivning, dels handler om kvindernes utryghed ved systemet. Vi har brug for større og mere præcis indsigt i den eksisterende lovgivning på området if. til hvilke muligheder, der gives for aflønning af kvinder på kontanthjælp eller som er selvforsørgede. Formålet dermed er dels at finde den bedst mulige vej gennem juraen, dels at afprøve de juridiske grænser for hvad der er muligt. Sidstnævnte handler bl.a. om at identificere alternative incitamentsstrukturer omhandlende arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser, fælles indkøbsforening, fælles kulturelle oplevelser mv., som bl.a. de kvinder, der arbejder frivilligt, kan få adgang til uden at blive beskattet af det. 9

11 For at kunne løfte denne opgave, har vi brug for at kunne udføre den nødvendige desk research og vi får brug for at kunne inddrage nødvendig faglig ekspertise fra fx jurister og socialrådgivere. Udvidelse af indslusningsmodellen Den nuværende model er målrettet kvinder på kontanthjælp eller som er selvforsørgede efter at have mistet retten til kontanthjælp på grund af 450 timers reglen. Vi ønsker modellen udvidet til også at favne kvinder på dagpenge, førtidspension, revalidering og flexydelse; hver ordning har sin egen jura, som vi skal oparbejde viden om for at kunne finde den bedst mulige vej igennem. Vi har brug for at kunne udføre den nødvendige desk research og vi får brug for at kunne inddrage nødvendig faglig ekspertise. Formidling af vores metoder og resultater Vi har tre målgrupper for formidling af vores anvendte metoder til indslusning og fastholdelse. Det er: De potentielle kvinder i målgruppen Andre praktikere og projektmagere Politiske beslutningstagere I forhold til målgruppen er udfordringen, at de fleste af kvinderne taler et meget mangelfuldt dansk. Samtidig er en del af dem analfabeter. Vi ønsker derfor at udvikle billedmateriale til formidling i form af trykt materiale udformet som tegneserie med kun lidt tekst, der illustrerer vores indslusningsmodel. Udover at kunne informere kvinderne om Place de Bleu, er tanken, at kvinderne kan tage materialet med til fx Jobcentret og selv udtrykke deres ønske om kursus, praktik eller beskæftigelse hos os. I forhold til andre praktikere ønsker vi at formulere en bestpractise manual for beskæftigelse af denne marginaliserede gruppe. Manualen skal ligge på vores hjemmeside ( til inspiration og download. I forhold til politiske beslutningstagere ønsker vi udarbejdelse af notater og præsentationer, der mere teknisk påpeger udfordringer og muligheder i den eksisterende lovgivning for beskæftigelse af målgruppen. Dette arbejde vil ske i samarbejde med jurister og andre relevante samarbejdspartnere (fx andre praktikere og socialrådgivere). 10

12 4. Succeskriterier Som beskrevet indledningsvist søger vi Københavns Kommune om økonomisk støtte til professionaliseringen af den indledende del af vores indslusning af kvinderne til arbejdsmarkedet med særlig fokus på opkvalificering og fremme af arbejdsmarkedsparathed. Det omhandler: fremadrettet at blive betalt for vores indsats i den beskæftigelsesrettede indsats. Dels som underleverandør til anden aktør, dels ved at indgå i samarbejde med Københavns Jobcenter vedr. kommunernes ret til køb af enkelt-pladser i form af særligt tilrettelagte forløb i private virksomheder. Vi har brug for at øge vores produktionskapacitet for at kunne følge med det stigende antal ordrer. Det betyder, at vi har brug for fremadrettet at holde produktion og opkvalificering adskilt, vi har brug for at kunne opkvalificere flere kvinder indenfor syning og håndarbejdskompetencer, og vi har brug for at kunne ansætte en håndarbejdslærer til at supplere vores designer og systueleder. Konkret vil aktiviteterne være: Planlægning og indgåelse af samarbejdsaftaler med anden aktør, Københavns Kommune, Dansk Røde Kors Planlægning og indgåelse af samarbejdsaftale med CBH West vedr. udvikling og afholdelse af kompetencegivende kurser (AMU) Gennemførelse af de første dansk-eksamener indenfor rammerne af Forberedende Voksen Undervisning. Aftaler er allerede på plads Ansættelse af en håndarbejdslærer til varetagelse af opkvalificering Indkøb af fire semi-industrielle sy-maskiner til brug for opkvalificering Indkøb af undervisningsmaterialer (sy-tilbehør) De første opkvalificeringsforløb gennemføres inden sommer. Succeskriterier Som følge af ovenstående er succeskriterierne for professionalisering af den indledende del af vores indslusning af kvinderne til arbejdsmarkedet med særlig fokus på opkvalificering og fremme af arbejdsmarkedsparathed Målet er i det kommende år 2012/2013 at beskæftige dobbelt så mange kvinder som i dag: kvinder beskæftiget på ordinære vilkår fra 5 til 37 timer om ugen 2-3 kvinder er beskæftiget i løntilskud hækle/strikkekoner er tilknyttet Målet er i det kommende år 2012/13 - at kunne tilbyde 3-4 pladser om måneden til kvinder i praktik, jobprøvning mv. samt handlede kvinder i kursusforløb. Dvs pladser på årsbasis. Hertil er målet, at yderligere 5-10 kvinder kommer til os af egen vilje med ønske om opkvalificering og eventuel efterfølgende beskæftigelse. 11

13 Målet vedr. opkvalificering er: at vi i samarbejde med CBH West får udviklet 2-3 grundlæggende kompetencegivende AMU-kurser, som kvinderne kan eksamineres i. at tre af de nuværende kvinder på systuen og at yderligere tre blandt nye kvinder, i løbet af 2012/13 får kompetencegivende kursusbevis indenfor syning. at kvinderne opnår så gode danskkundskaber, at de kan tage kursusbeviser indenfor rammerne af Forberedende Voksen Undervisning. Succeskriteriet er, at 8-10 kvinder løbende deltager i undervisningen og at halvdelen af dem opnår kursusbevis. 12

14 5. Budget Vi søger således Københavns Kommune om kr til at dække vores omkostninger if. med professionalisering af den indledende del af vores indslusning af kvinderne til arbejdsmarkedet med særlig fokus på opkvalificering og fremme af arbejdsmarkedsparathed. Perioden omhandler april-juni Aktivitet Semiindustrielle symaskiner (4 stk a kr ) Kursusmaterialer Danskundervisning (materialer) Forplejning if. med opkvalificering Håndarbejdslærer (timeløn) Daglig leder Tolkebistand Bogholderi og revision Forsikringer Husleje inkl. forbrug Omkostninger i alt

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør, håndlavet i hjertet af Cph Opkvalificerer

Læs mere

Empowerment gennem håndarbejde v. Trine Alette Panton

Empowerment gennem håndarbejde v. Trine Alette Panton Empowerment gennem håndarbejde v. Trine Alette Panton Vores målgruppe Mit hjerte åbnet igen Der er knap 25.000 ikke vestlige kvinder i den erhvervsdygtige alder i Københavns Kommune! Heraf er ca. 5000

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Oplæg til konference om Responsible Entrepreneurs Kofoeds Skole 28. Januar 2016 Frederik Thuesen, Forskningsleder, Ph.D. Afdeling for

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Evaluering af Place de Bleu

Evaluering af Place de Bleu Evaluering af Place de Bleu Et socialøkonomisk forsøgsprojekt Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 5 2. Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Formål med projektet... 8 3. Målgruppen... 11 3.1

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Mulige elementer i en beskæftigelses- og integrationsaftale 2009

Mulige elementer i en beskæftigelses- og integrationsaftale 2009 Dato: 08-04-2008 Mulige elementer i en beskæftigelses- og integrationsaftale 2009. 2.1. Hjælp til udsatte indvandrermødre 2.2. Vejledning og løntilskud til familieforsørgede 2.3. Opsøgende job- og uddannelsesformidling

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske.

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske. Notat Emne: Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske virksomheder Til: Aarhus Byråd Den 25. februar 2014 1. Baggrund

Læs mere

Kasper Fuhr Christensen har anmodet om, at nedenstående om hjælpepakke optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde:

Kasper Fuhr Christensen har anmodet om, at nedenstående om hjælpepakke optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde: Notat Vedrørende: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om vedtagelse af hjælpepakke m.m. til kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om vedtagelse

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse < < støtte og hjælp på vejen til ordinær beskæftigelse 2 3 En attraktiv arbejdsplads Beskæftigelsesindsats drevet som socialøkonomisk virksomhed et lærings- og udviklingsmiljø

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende klasseassistenter

Forundersøgelse vedrørende klasseassistenter Forundersøgelse vedrørende klasseassistenter Resumé LBR bad på mødet den 19.04.2010 Beskæftigelse undersøge muligheden for at iværksætte et projekt om klasseassistenter i én eller flere skoler. 04-11-2010

Læs mere

Evaluering på projekt Nye vej til Job. Jobpakken

Evaluering på projekt Nye vej til Job. Jobpakken Evaluering på projekt Nye vej til Job Jobpakken Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Partnerskabsaftale med Furesø Jobcenter... 6 Status... 6 Milepæle i 2016... 6 Konklusion... 7 Indledning Furesø Kommune

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI De egnede - en konstant andel af danskerne? 100% 80% 60% 40% 20% Familieforsørgede Andel

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

vendepunkter uddannelse til peer

vendepunkter uddannelse til peer vendepunkter ❸ uddannelse til peer fokus på meningsfuld beskæftigelse VENDEPUNKTER 3: UDDANNELSE TIL PEER Vendepunkter 3 er et Peer to Peer kompetenceudviklingsforløb Kurset har til FORMÅL at opkvalificere

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Socialt HIGH CLASS design

Socialt HIGH CLASS design 20 Living Design SØNDAG DEN 23. OKTOBER 2011 Socialt HIGH CLASS design Der kan sagtens komme eksklusivt design ud af et socialt initiativ. I Place de Bleu på Nørrebro i København skaber minoritetskvinder

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers AAlborg ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne 6-byernes udspil til Carsten Koch-Ekspertudvalget 6-byerne bakker op om det øgede fokus på borgere, der ikke

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Hvordan får vi flere flygtningekvinder i job?

Hvordan får vi flere flygtningekvinder i job? Hvordan får vi flere flygtningekvinder i job? Oplæg til Integrationstræf -16 Frederik Thuesen Forskningsleder, SFI Anika Liversage Seniorforsker, SFI Procent Yes we (they) can. 90 Beskæftigelsesfrekvens

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Notat Maj 2011 Redegørelse om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Baggrund For at styrke integrationsindsatsen og hjælpe indvandrere med at få kontakt

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere