Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat"

Transkript

1 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012

2 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune

3 Indledning 3 Indhold 1 Indledning Sammenfatning Metode Population Spørgeskema Svarprocent og bortfald Metode Brug af Navision Stat Erfaring Primær funktion Funktioner i forhold til Navision Stat Anvendelse Understøttelse af arbejdsgange og arbejdsprocesser Brugervenlighed Vinduernes opbygning Studieadministrative systemer Understøtter integrationen arbejdsgange og -processer Hjælpemuligheder Hjælperesurser Brug af hjælperesurser Onlinehjælpen Supporten Hjemmesiden Inspirationsdage Dækning af behov Brugernes kommentarer... 22

4 Indledning 4 9 Brugernes profil Kønsfordeling Alder Institutionstype Bilag 1: Spørgeskemaet... 25

5 Indledning 5 1 Indledning UNI C Statistik & Analyse har i oktober/november 2010 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af Navision Stat for UNI C Administrative Systemer. Nærværende rapport er en kommenteret gennemgang af undersøgelsens resultater. I bilaget viser vi desuden det benyttede spørgeskema. Rapporten er opbygget på følgende måde. Kapitel 2 er en sammenfatning af rapportens resultater. Herefter følger i kapitel 3 en metodegennemgang. Dernæst følger kapitlerne 4 til 8, der gennemgår brugernes evaluering af Navision Stat med hensyn til brug, brugervenlighed, integration med studieadministrativt system, hjælpemuligheder og inspirationsdage. I kapitel 9 beskrives nogle karakteristika for brugerne, mens bilag 1 gengiver en kopi af spørgeskemaet. I 2008 blev der gennemført en tilsvarende undersøgelse af Navision Stat. Resultaterne fra denne undersøgelse er blevet sammenlignet med resultaterne fra undersøgelsen i 2008 i det omfang det har kunnet lade sig gøre.

6 Sammenfatning 6 2 Sammenfatning 97 pct. af brugerne er meget eller overvejende tilfredse med Navision Stat i forhold til, at programmet alt i alt understøtter deres arbejdsgange og arbejdsprocesser. Denne andel er den samme set i forhold til undersøgelsen i Dog er andelen af meget tilfredse steget med 6 procentpoint fra 2008 til I forhold til Navision Stats brugervenlighed mener 42 pct. af brugerne, at alle eller næsten alle vinduerne er hensigtsmæssigt opbygget. 51 pct. mener, at over halvdelen af vinduerne er det. Andelen af brugere, der mener, at alle eller næsten alle vinduer er hensigtsmæssigt opbygget, er i forhold til 2008-undersøgelsen faldet med 3 procentpoint. 96 pct. af brugerne er meget eller overvejende tilfredse med Navisions Stats reaktionstid. Det samme var 97 pct. af brugerne i pct. af brugerne har integration mellem Navision Stat og EASY-A på deres institution. 10 pct. har integration mellem Navision Stat og SIS, mens 6 pct. angiver, at de har integration med et andet studieadministrativt system. 94 pct. af de brugere som har integration mellem Navision Stat og EASY-A eller SIS angiver, at de er meget eller overvejende tilfredse med, at integrationen understøtter de arbejdsgange og arbejdsprocesser, de skal bruge den til. Brugerne henter oftest hjælp til Navision Stat via deres kolleger. Denne mulighed angiver 67 pct. Hernæst følger hjælp fra UNI Cs Navision Stat-support, Navision Stat-hjemmesiden og onlinehjælpetasten. Samlet har 93 pct. af brugerne benyttet kolleger til hjælp, 54 pct. har benyttet supporten, 46 pct. har benyttet Navision Stat-hjemmesiden, mens 39 pct. har benyttet onlinehjælpen. 96 pct. af brugerne er meget eller overvejende tilfredse med supporten. Denne andel var nærmest den samme i undersøgelsen i For Navision Stat-hjemmesiden er andelen af meget eller overvejende tilfredse brugere på 92 pct., hvilket er det samme som i Endelig er 74 pct. af brugerne meget eller overvejende tilfredse med onlinehjælpen. Det samme var 79 pct. i Endelig mener 91 pct. af brugerne, at de inspirationsdage UNI C udbyder er dækkende for deres behov. I 2008 mente 86 pct., at de inspirationsdage UNI C udbød, var dækkende.

7 Sammenfatning 7 Ovenstående resultater er relativt ensartede hen over de forskellige institutionstyper, som brugerne kommer fra. Dog er der en tendens til lidt lavere tilfredshed blandt brugere fra erhvervsakademierne. Hovedparten af brugerne i undersøgelsen har arbejdet med Navision Stat i 3-4 år. Deres primære funktion er som daglige brugere, der benytter programmet dagligt eller stort set dagligt eller flere gange om ugen.

8 Metode 8 3 Metode 3.1 Population Da der ikke eksisterer en fortegnelse over brugernes -adresser, blev der forud for undersøgelsen foretaget en indsamling af -adresser blandt skolerne. Enkelte skoler besvarede ikke henvendelsen om udlevering af -adresser, og andre skoler ønskede ikke at deltage. UNI-C modtog dog adresser fra 226 ud af i alt 270 institutioner, svarende til 84 pct. af institutionerne. Fra de 226 skoler blev der indsamlet adresser. I forbindelse med udsendelse af -invitationerne blev enkelte s afvist (ca. 10). Den samlede population var herefter på ca brugere. 3.2 Spørgeskema Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af et webbaseret spørgeskema. Spørgeskemaet, som fremgår af bilag 1, består af nogle baggrundsspørgsmål, en række spørgsmål om brug, brugervenlighed, integration med studieadministrative systemer, hjælpemuligheder og inspirationsdage, samt en mulighed for at afgive yderligere kommentarer. Respondenterne blev inviteret til at deltage via en med link til undersøgelsen. s til brugerne blev udsendt 26. oktober Efterfølgende blev der afsendt rykkere den 5. november 2010 til de brugere, der ikke havde besvaret skemaet. Den 15. november 2010 blev undersøgelsen lukket for yderligere besvarelser. Hver invitation indeholdt en personlig adgangskode, som sikrede at ingen deltager kunne svare mere end én gang. For at fremme deltagelsen blev der i forbindelse med undersøgelsen udloddet 8 gavekort fra gavekort.dk til en værdi af kr. 250, Svarprocent og bortfald Der er i alt 894 brugere, der har afgivet en gyldig besvarelse ud af populationen på brugere, hvilket giver en svarprocent på 51 pct., hvilket er 10 procentpoint lavere end undersøgelsen i 2008, men lidt højere end svarprocenten i Af disse 894 respondenter angiver 78 respondenter, at de ikke er Navision Stat brugere. Disse svar er herefter udeladt i resultatgennemgangen. Dermed ligger der 816 svar fra Navision Stats brugere til grund for evalueringen.

9 Metode 9 Der kan være et bortfaldsproblem i undersøgelsen, i det omfang respondenternes svar ikke er repræsentative for populationen. En evt. manglende repræsentativitet betyder, at man skal være varsom med at overfortolke undersøgelsens resultater, hvad angår de generelle tendenser. F.eks. ved vi ikke, om de tilfredse, de ligeglade eller de utilfredse brugere har været mest tilbøjelige til at svare på undersøgelsen. 3.4 Metode Manglende svar Afrapporteringen er baseret på svar fra 816 brugere, men dette er ikke ensbetydende med, at alle brugere har svaret på alle spørgsmål, idet der kan være spørgsmål som den enkelte respondent ikke skal, kan eller vil svare på Tilfredshedsscorer For at få et simplere udtryk for tilfredsheden, som er lettere at sammenligne på tværs af brugere og med tidligere tilfredshedsmålinger, er der i forbindelse med flere tabeller udregnet en tilfredshedsscore. En sådan gennemsnitsberegning er baseret på en værdisætning af de kategoriserede svarskalaer. I dette spørgeskema består hvert tilfredshedsspørgsmål af fire kategorier, som tildeles værdier mellem 1 og 4 (1= meget tilfreds; 2= overvejende tilfreds; 3=overvejende utilfreds; 4 = meget utilfreds). Derfor vil et lavere score vise større gennemsnitlig tilfredshed. Yderscoren på 1 svarer til at alle har afkrydset kategorien meget tilfreds, ligesom en score på 4 tilsvarende viser, at alle havde afkrydset meget utilfreds Procentgengivelse Procenttal er angivet uden decimaler. Summen af tallene bliver derfor ikke altid 100 pct., hvilket skyldes afrunding. Eksempelvis kan der være 6,4 pct., der svarer A, 49,3 pct., der svarer B, og 44,3 pct., der svarer C, men da alle tallene rundes ned, vil fordelingen kun summe til 99 pct. Notationen 0 pct. skal således fortolkes som en afrunding af procenttal mindre end 0,5 pct.. Såfremt der slet ikke er forekommet svar i en kategori, anvendes notationen -.

10 Brug af Navision Stat 10 4 Brug af Navision Stat 4.1 Erfaring Mere end halvdelen, eller 53 pct., af brugerne har arbejdet med Navision Stat i mere end 3 år, mens 23 pct. har arbejdet med programmet i 2-3 år. 14 pct. har arbejdet med programmet i 1-2 år, mens 10 pct. har arbejdet med programmet i mindre end 1 år. Hvor lang tid har du arbejdet med Navision Stat? Antal Pct. Mindre end 1 år 80 10% 1 til < 2 år % 2 til < 3 år % 3 til < 4 år % 5 år eller mere % 87 pct. af brugerne benytter Navision Stat version 5.0/ pct. anvender version 3.60, og 3 pct. angiver, at de anvender en anden version. Dem der anvender version 5.0/5.1 blev spurgt om, hvor længe de har arbejdet med denne version. 60 pct. har anvendt den i mindre end 6 måneder, se nedenfor. Hvor mange måneder har du arbejdet med Navision Stat 5.0/5.1? Antal Pct. Mindre end 3 mdr % 1 til 6 mdr % 6 mdr eller mere % 4.2 Primær funktion Næsten 3/4 af Navision Stats brugere angiver, at deres primære funktion er daglige brugere. 11 pct. angiver, at de er ledere, mens 2 pct. angiver, at de er systemadministratorer. 12 pct. angiver, at de har en anden primær funktion. De primære funktioner brugerne har angivet under andet er fx controller, kontorelev, lønmedarbejder, lejlighedsvis bruger. 1 1 Bilag med brugernes kommentarer findes hos UNI C.

11 Brug af Navision Stat 11 Hvad er din primære funktion i forhold til Navision Stat? Antal Pct. Daglig bruger % Leder 92 12% Systemadministrator 20 2% Andet, hvad: 96 11% Fordelingen af brugernes primære funktioner i forhold til Navision Stat er præcis den samme som i Funktioner i forhold til Navision Stat Brugerne er efterfølgende blevet spurgt om alle deres funktioner i forhold til Navision Stat, og her angiver 83 pct. af brugerne, at de bruger Navision Stat som daglige brugere, mens 21 pct. angiver, at de bruger programmet som ledere, 13 pct. angiver, at de bruger programmet som systemadministratorer, mens 9 pct. angiver, at de benytter programmet i en anden egenskab. Angiv alle dine funktioner i forhold til Navision (brugerne har kunnet sætte flere krydser) Antal Pct. Daglig bruger % Leder % Systemadministrator 67 13% Andet 45 9% 4.4 Anvendelse Ca. 2/3 af brugerne angiver, at de benytter Navision Stat dagligt eller stort set dagligt. 20 pct. angiver, at de benytter programmet 2-4 gange om ugen, mens 9 pct. anvender programmet højst en gang om ugen. 6 pct. angiver, at de benytter programmet 2-4 gange om måneden, mens 4 pct. angiver, at de benytter programmet højst en gang om måneden. Hvor ofte har du inden for de sidste tre måneder brugt Navision Stat? Antal Pct. Dagligt/stort set dagligt % 2-4 gange om ugen % Højst 1 gang om ugen 76 9% 2-4 gange om måneden 45 6% Højst 1 gang om måneden 29 4% Andelen af brugere, der benytter Navision Stat 2-4 gange om ugen eller oftere, er således på 82 pct., hvilket er på niveau med undersøgelsen i 2008, hvor 84 pct. angav, at de benyttede programmet 2-4 gange om ugen eller oftere.

12 Brug af Navision Stat 12 Det er brugerne fra gymnasierne, som er de hyppigste brugere her angiver 76 pct., at de bruger systemet dagligt mod fx 40 pct. på erhversakademierne, 52 pct. på professionshøjskolerne og 59 pct. på erhvervsskolerne. Institutionstype * Hvor ofte har du inden for de sidste tre måneder brugt Navision Stat? Institutionstype Enkeltstående MVUinstitutioner Hvor ofte har du inden for de sidste tre måneder brugt Navision Stat? Dagligt/stort set dagligt 2-4 gange om ugen Højst 1 gang om ugen 2-4 gange om måneden Højst 1 gang om måneden Total % 0% 0% 0% 0% 100% Erhvervsakademier % 28% 8% 13% 13% 100% Erhvervsskoler m.v % 21% 12% 6% 3% 100% Gymnasier og HF-kurser Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner 76% 14% 7% 3% 1% 100% % 33% 0% 33% 0% 100% Professionshøjskoler % 22% 10% 7% 9% 100% SOSU-skoler % 21% 0% 4% 0% 100% Voksenuddannelsescentre % 22% 3% 0% 0% 100% Total % 20% 9% 6% 4% 100% 4.5 Understøttelse af arbejdsgange og arbejdsprocesser 97 pct. af Navision Stats brugere mener, at Navision Stat på meget eller overvejende tilfredsstillende vis understøtter de arbejdsgange og arbejdsprocesser, som de skal bruge dem til. Kun 3 pct. angiver, at de mener deres arbejdsgange og arbejdsprocesser understøttes overvejende eller meget utilfredsstillende. Hvordan synes du, alt i alt, at Navision Stat understøtter de arbejdsgange og arbejdsprocesser, du skal bruge det til? Antal Pct. Meget tilfredsstillende % Overvejende tilfredsstillende % Overvejende utilfredsstillende 21 3% Meget utilfredsstillende 4 0%

13 Brug af Navision Stat 13 Andelen af meget tilfredse brugere (27 pct.) er steget med 6 procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2008, mens andelen af overvejende tilfredse brugere er faldet med 6 procentpoint. Samlet er andelen af tilfredse eller overvejende tilfredse brugere 97 pct. i begge undersøgelser. Tilfredshedsscoren på dette spørgsmål er 1,76. I 2008 var den 1,83. Andelene af meget eller overvejende tilfredse brugere er nogenlunde ensartet fordelt over brugerens institutionstype. Dog skiller erhvervsakademierne sig her lidt ud, idet andelen af ikke tilfredse er 13 pct. Der er også kun 18 pct. af disse brugere, som er meget tilfredse. Ser man på tilfredshedsscoren for brugere fra forskellige institutionstyper, er den højst, 1,95, for erhvervsakademierne, og lavest, 1,67, for gymnasierne. Så også gennemsnitligt set er erhvervsakademiernes brugere de mindst tilfredse 2. Institutionstype * Hvordan synes du, alt i alt, at Navision Stat understøtter de arbejdsgange og arbejdsprocesser, du skal bruge det til? Institutionstype Enkeltstående MVUinstitutioner Hvordan synes du, alt i alt, at Navision Stat understøtter de arbejdsgange og arbejdsprocesser, du skal bruge det til? På meget tilfredsstillende vis På overvejende tilfredsstillende vis På overvejende utilfredsstillende vis På meget utilfredsstillende vis Total ,0% 100,0%,0%,0% 100,0% Erhvervsakademier ,5% 70,0% 12,5%,0% 100,0% Erhvervsskoler m.v ,8% 71,7% 1,8%,7% 100,0% Gymnasier og HF-kurser Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner 33,9% 65,5%,6%,0% 100,0% ,7% 83,3%,0%,0% 100,0% Professionshøjskoler ,1% 71,4% 4,4% 1,1% 100,0% SOSU-skoler ,5% 58,6% 6,9%,0% 100,0% Voksenuddannelsescentre ,4% 62,5% 3,1%,0% 100,0% Total ,3% 69,6% 2,6%,5% 100,0% 2 Se afsnit for en forklaring af beregningsmetoden bag tilfredshedsscoren.

14 Brugervenlighed 14 5 Brugervenlighed 5.1 Vinduernes opbygning 42 pct. af Navision Stat brugerne mener, at alle eller næsten alle vinduer er opbygget hensigtsmæssigt. Endvidere mener 51 pct. af brugerne, at over halvdelen af vinduerne er hensigtsmæssigt opbygget. Kun 7 pct. angiver, at de ikke mener, at over halvdelen af vinduerne er hensigtsmæssigt opbygget. Næsten alle brugere eller 98 pct. - finder det meget vigtigt eller vigtigt, at de enkelte vinduer i Navision Stat er hensigtsmæssigt opbygget. Set over institutionstyperne er det igen erhvervsakademiets brugere, som har den mindste tilfredshed, her mener 18 pct., at over halvdelen af alle vinduer er uhensigtsmæssigt opbygget. Tabel 5.1 Synes du generelt at de enkelte vinduer i Navision Stat er opbygget hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt i forhold til det du skal bruge dem til, og hvor vigtigt er det? Vinduer opbygget hensigtsmæssigt? Procent Vigtighed af hensigtsmæssig opbygning Procent Ja, alle eller næsten alle er hensigtsmæssigt opbygget Ja, over halvdelen er hensigtsmæssigt opbygget Nej, over halvdelen er uhensigtsmæssigt opbygget Nej, alle eller næsten alle er uhensigtsmæssigt opbygget 42% Meget vigtigt 71% 51% Vigtigt 27% 6% Mindre vigtigt 2% 1% Slet ikke vigtigt - I alt 100% I alt 100% Anm.: 805 har angivet tilfredsheden og 807 har vurderet vigtigheden. I undersøgelsen foretaget i 2008 mente 45 pct. at alle eller næsten alle vinduer var hensigtsmæssigt opbygget, mens 51 pct. mente, at over halvdelen var det. Andelen af brugere, der mener, at alle eller næsten alle vinduerne er hensigtsmæssigt opbygget er således faldet en anelse. Vigtigheden af om vinduernes opbygning er hensigtsmæssig, er nogenlunde den samme. I 2008 mente 99 pct. af brugerne, at det var meget vigtigt eller vigtigt. I denne undersøgelse er den samme andel på 98 pct Systemets reaktionstid Brugerne er generelt tilfredse med, hvor hurtigt Navision Stat reagerer, således angiver 38 pct. at de er meget tilfredse med hvor hurtigt Navision Stat reagerer,

15 Brugervenlighed 15 mens 57 pct. er overvejende tilfredse. Kun 4 pct. angiver, at de er overvejende utilfredse med Navision Stats reaktionstid. Tilfredshedsscoren på dette spørgsmål er 1,68. Brugerne mener, at det er vigtigt, at Navision Stat reagerer hurtigt, således angiver 99 pct., at det er meget vigtigt eller vigtigt, at programmet reagerer hurtigt. For dette spørgsmål er det professionshøjskolerne som afviger en smule fra gennemsnittet, idet kun 26 pct. er meget tilfredse, og 14 pct. er overvejende utilfredse med reaktionstiderne. Disse brugeres tilfredshedsscore er også 1,89, hvilket er lidt højere end alle de øvrige brugergrupper. Tabel 5.2 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hvor hurtigt Navision Stat reagerer (ventetider, tid til at skifte vindue m.m.) og hvor vigtigt er det for dig at Navision Stat reagerer hurtigt? Tilfredshed med hurtighed Procent Vigtighed af hurtighed Procent Meget tilfreds 38% Meget vigtigt 73% Overvejende tilfreds 57% Vigtigt 26% Overvejende utilfreds 4% Mindre vigtigt 1% Meget utilfreds 0% Slet ikke vigtigt - I alt 100% I alt 100% Anm.: 647 har angivet tilfredsheden og 649 har vurderet vigtigheden Ved undersøgelsen i 2008 var 97 pct. af brugerne meget eller overvejende tilfredse med Navisions Stats reaktionstid. Denne andel er i pct. 41 pct. var meget tilfredse i 2008, mens 38 % er meget tilfredse i I 2008 var tilfredshedsscoren 1,63. Brugernes opfattelse af, hvor vigtig reaktionstiden er, er den samme som i Studieadministrative systemer 58 pct. af brugerne har integration med EASY-A på deres institution, 10 pct. har integration med SIS, mens 6 pct. har med et andet system. 31 pct. angiver, at de ikke har integration med et andet studieadministrativt system på deres institution. De studieadministrative systemer, som brugerne har skrevet i tilknytning til Andet kategorien, er en række forskellige systemer, fx SLS, PlanBook, IMS FakuraFlow, Ibistic og Lectio.

16 Brugervenlighed 16 Er der integration mellem Navision Stat og et studieadministrativt system på din institution? (Brugerne har kunnet sætte flere krydser) Antal Pct. Ingen integration % Integration med EASY-A % Integration med SIS 75 10% Andet 43 6% Integration med studieadministrative systemer er hyppigst på erhvervsskoler og erhvervsakademier, hvor henholdsvis 88 og 93 pct. angiver integration til EASY- A. På gymnasieområdet er der i sagens natur ikke angivet integration til hverken SIS eller EASY-A, medens 76 pct. af brugerne på professionshøjskolerne angiver, at de har integration til SIS. 5.3 Understøtter integrationen arbejdsgange og -processer Hovedparten af de brugere, der har angivet, at de har integration med EASY-A eller SIS på deres institution, synes, at integrationen understøtter deres arbejdsgange og arbejdsprocesser på en meget eller overvejende tilfredsstillende måde. Således er 94 pct. dette. 20 pct. mener det sker på en meget tilfredsstillende måde. Hvordan synes du alt i alt, at integrationen understøtter de arbejdsgange og arbejdsprocesser du skal bruge den til? Antal Pct. Meget tilfredsstillende 96 20% Overvejende tilfredsstillende % Overvejende utilfredsstillende 29 6% Meget utilfredsstillende 1 0% Tilfredshedsscoren på dette spørgsmål er på 1,86 for samtlige brugere. For erhvervsakademiernes brugere alene er den 2,03, mens erhvervsskolerne har en score på 1,84. Disse har henholdsvis den største og den mindste score. Tilfredshedsscoren for dette spørgsmål var den samme i 2008.

17 Hjælpemuligheder 17 6 Hjælpemuligheder Brugernes vurdering af Navision Stat hænger sammen med mulighederne for at få hjælp i situationer, hvor brugeren er kørt fast, eller hvis programmet af forskellige årsager ikke virker, som det skal. Brugerne er i deres vurdering blevet bedt om at afgrænse vurderingen til den eventuelle hjælp, de har fået i forbindelse med systemet indenfor det seneste år. 6.1 Hjælperesurser Brugerne benytter oftest kolleger, når de har brug for hjælp til Navision Stat. 67 pct. af brugerne angiver, at denne form for hjælp er den foretrukne. Efter kolleger er UNI Cs Navision Stat-support der, hvor næstflest brugere får hjælp. 21 pct. af brugerne angiver, at de benytter denne mulighed oftest. Herefter følger Navision Stat-hjemmesiden ( med 6 pct., onlinehjælpen med 4 pct. og andet med 2 pct. De hjælperesurser brugerne har angivet under andet fremgår af særskilt bilag. 3 Hvor får du oftest hjælp til din brug af Navision Stat? Antal Pct. Onlinehjælpen (F1-tasten) 33 4% Kolleger % UNI-Cs Navision Stat-support % Stat 45 6% Andet 17 2% Der er ret stor forskel på brugere fra forskellige institutionstyper her. På erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler benytter en stor del af brugerne, mellem 75 og 92 pct., kolleger som primær hjælperesurse, hvorimod det kun er tilfældet for hhv. 36 og 48 pct. af brugerne på gymnasier og VUC/SOSU. Omvendt benytter en større andel, mellem 32 og 49 pct., på sidstnævnte skoler UNI Cs Navision Stat-support mod kun mellem 2 og 14 pct. på erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Ovenstående fordeling var også gældende for resultaterne i Bilag med brugernes kommentarer findes hos UNI C.

18 Hjælpemuligheder Brug af hjælperesurser De forskellige hjælperesurser benyttes med forskellig hyppighed. Hyppigst benyttet er hjælp fra kolleger. Her angiver 93 pct. af brugerne, at de har fået hjælp. Kolleger benyttes for 25 pct. af brugerne dagligt eller ugentligt, 39 pct. månedligt og 30 pct. kvartalvis. UNI Cs Navision Stat-support benyttes af 54 pct. af brugerne. 1 pct. benytter supporten dagligt eller ugentligt, 16 pct. månedligt og 36 pct. kvartalsvis. Navision Stat-hjemmesiden benyttes af 44 pct. af brugerne. Her benytter 4 pct. hjemmesiden dagligt eller ugentligt, 12 pct. månedligt og 28 pct. kvartalsvis. Endelig benytter 39 pct. onlinehjælpen. 6 pct. benytter onlinehjælpen dagligt eller ugentligt, 12 pct. månedligt og 21 pct. kvartalsvis. Hvor ofte benytter du disse former for hjælp og vejledning til din brug af Navision Stat? Dagligt Ugentligt Månedligt Kvartalsvis Aldrig Total Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Antal Onlinehjælpen (F1-tasten) 1% 5% 12% 21% 61% 582 Kolleger 4% 21% 39% 30% 7% 743 UNI-Cs Navision Stat-support 0% 1% 16% 36% 46% Stat 0% 4% 12% 28% 56% 577 Andet 0% 1% 5% 11% 83% 413 Set over institutionstyperne, er det de forskelle som blev beskrevet under 6.1, som også slår igennem her, dvs. kolleger som en hyppig benyttet resurse på erhvervsskoler og professionshøjskoler i forhold til på gymnasier og VUC/SOSU. Omvendt for UNI Cs Navision Stat-support. Markant er det også, at 82 pct. af brugerne på professionshøjskolerne og 64 pct. af brugerne på erhvervsakademierne aldrig benytter UNI Cs support. 6.3 Onlinehjælpen Blandt de brugere der har angivet, at de bruger onlinehjælpen undersøgtes brugernes tilfredshed med onlinehjælpen og vigtigheden af denne. 5 pct. af brugerne angiver, at de er meget tilfredse med onlinehjælpen, mens 69 pct. angiver, at de er overvejende tilfredse, 22 pct. er overvejende utilfredse, mens 5 pct. er meget utilfredse. Med hensyn til vigtigheden af onlinehjælpen finder 9 pct. onlinehjælpen meget vigtig for dem, mens 36 pct. finder den vigtig. 44 pct. angiver, at den er mindre vigtig og 11 pct., at den slet ikke er vigtig. Tilfredshedsscoren er her på 2,26. I 2008 var den 2,17.

19 Hjælpemuligheder 19 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med onlinehjælpen i Navision Stat, og hvor vigtig er onlinehjælpen for dig Tilfredshed med onlinehjælpen Procent Vigtighed af onlinehjælpen Procent Meget tilfreds 5% Meget vigtig 9% Overvejende tilfreds 69% Vigtig 36% Overvejende utilfreds 22% Mindre vigtig 44% Meget utilfreds 5% Slet ikke vigtig 11% I alt 100% I alt 100% Anm.: 309 har angivet tilfredsheden og 421 har vurderet vigtigheden. Forskellen mellem brugere fra forskellige institutionstyper er her ret lille. 6.4 Supporten Blandt de brugere, der har angivet, at de bruger UNI Cs Navision Stat-support, undersøgtes brugernes tilfredshed med supporten og vigtigheden af denne. 96 pct. af brugerne er meget eller overvejende tilfredse med supporten. 61 pct. angiver, at de er meget tilfredse, 35 pct. er overvejende tilfredse, 4 pct. er overvejende utilfredse med supporten, mens ingen er meget utilfredse. 89 pct. af brugerne angiver, at supporten er vigtig for dem. 58 pct. angiver, at den er meget vigtig, 30 pct. at den er vigtig, 11 pct. angiver, at supporten er mindre vigtig. Den gennemsnitlige tilfredshed er også høj her, hvor tilfredshedsscoren ligger på 1,43. Hvis du inden for det sidste år har brugt UNI-Cs Navision Stat-support i forbindelse med Navision Stat, hvor tilfreds eller utilfreds har du så været med den hjælp, du har fået her?, og hvor vigtig er supportordningen? Tilfredshed med Navision Statsupporten Procent Vigtighed af Navision Statsupporten Procent Meget tilfreds 61% Meget vigtig 58% Overvejende tilfreds 35% Vigtig 30% Overvejende utilfreds 4% Mindre vigtig 11% Meget utilfreds - Slet ikke vigtig - I alt 100% I alt 100% Anm.: 396 har angivet tilfredsheden, og 471 har vurderet vigtigheden. Der er nogle forskelle i tilfredshed hen over institutionstyperne, med gymnasier og VUC/SOSU som de mest tilfredse, og professionshøjskoler og erhvervsakademier som lidt mindre tilfredse. Forskellen giver dog alene udslag i en større andel blandt overvejende tilfredse i forhold til meget tilfredse brugere. Andelene af utilfredse brugere er meget lille for alle institutionstyper. Den gennemsnitlige tilfredshed er højest for SOSU skoler, hvor scoren er 1,15 mod 1,23 for gymnasier, 1,26 for VUC, 1,59 for erhvervsskoler, 1,63 for professionshøjskoler og 1,83 for erhvervsakademier.

20 Hjælpemuligheder 20 Andelen af meget tilfredse brugere med UNI Cs Navision Stat-support er steget en anelse i forhold til 2008-undersøgelsen, hvor 53 pct. angav, at de var meget tilfredse og 42 var overvejende tilfredse, således er den samlede andel af tilfredse kun steget med 1 procentpoint, men til gengæld er der 8 pct. flere der er meget tilfredse. Tilfredshedsscoren i 2008 var 1,5. Andelen af brugere der mente, at supporten er meget vigtig eller vigtig for dem var i 2008-undersøgelsen på 95 pct. og denne andel er til gengæld faldet med 6 procentpoint til 89 pct. i Hjemmesiden På Navision Stat-hjemmesiden ( findes nyheder, dokumentation m.m. om Navision Stat. Blandt de brugere der har angivet, at de har brugt hjemmesiden inden for de sidste 3 måneder, undersøgtes brugernes tilfredshed med hjemmesiden og vigtigheden af denne. 92 pct. af brugerne er meget eller overvejende tilfredse med hjemmesiden, mens 6 pct. er overvejende utilfredse og 2 pct. er meget utilfredse. Tilfredshedsscoren er 1,98 på dette spørgsmål. Scoren var den samme i pct. af brugerne mener, at hjemmesiden er meget vigtigt for dem, mens 46 pct. mener, at den er vigtig. 32 pct. mener, at den er mindre vigtig. Vigtigheden er faldet i forhold til Hvis du inden for de sidste tre måneder har brugt websiden, hvor tilfreds eller utilfreds har du så været med de oplysninger, du har kunnet finde om Navision Stat her? og hvor vigtig er websiden for dig? Tilfredshed med websiden Procent Vigtighed af websiden Procent Meget tilfreds 12% Meget vigtig 20% Overvejende tilfreds 79% Vigtig 46% Overvejende utilfreds 6% Mindre vigtig 32% Meget utilfreds 2% Slet ikke vigtig 2% I alt 100% I alt 100% Anm.: 281 har angivet og 398 har vurderet vigtigheden. Der er kun små forskelle mellem brugere fra forskellige institutionstyper her. Den gennemsnitlige tilfredshed er en anelse højere på gymnasierne, 1,90 i forhold til professionshøjskolerne, hvor den er 2,13. erhvervsskoler, erhvervsakademier og VUC/SOSU ligger i mellem her med en tilfredshedsscore på lige omkring 2,0.

21 Inspirationsdage 21 7 Inspirationsdage 7.1 Dækning af behov UNI C udbyder inspirationsdage om anvendelsen af Navision Stat. Brugerne er blevet spurgt om de mener, at disse dage dækker deres behov. 91 pct. af brugerne mener, at dette er tilfældet, mens 14 pct. mener at der også burde udbydes inspirationsdage inden for andre områder. De præcise områder fremgår af særskilt bilag. 4 I 2008 mente 86 pct. at udbuddet var dækkende. Finder du at UNI-C s udbud er dækkende for dit behov? Antal Pct. Ja, det dækker fint % Nej, der burde også udbydes inspirationsdage inden for andre områder 67 9% 4 Bilag med brugernes kommentarer findes hos UNI C

22 Brugernes kommentarer 22 8 Brugernes kommentarer Som afslutning på skemaet havde brugerne mulighed for at komme med supplerende eller uddybende kommentarer i fri tekst, ligesom der til flere spørgsmål var knyttet et uddybende tekstfelt. Muligheden for en afsluttende kommentar benyttede 121 brugere sig af. Kommentarerne er meget forskelligartede og giver et godt input for de ansvarlige for Navision Stat hos UNI C til, hvad der skal arbejdes videre med. 5 5 Bilag med brugernes kommentarer findes hos UNI C

23 Brugernes profil 23 9 Brugernes profil 9.1 Kønsfordeling 85 pct. af brugerne er kvinder, mens 15 pct. er mænd. Hvad er dit køn? Antal Pct. Mand % Kvinde % 9.2 Alder Den største aldersgruppe i undersøgelsen er brugere mellem år. De udgør 37 pct., mens brugere i alderen år udgør 29 pct. Brugerne i alderen år udgør 19 pct., mens de øvrige grupper tilsammen udgør 15 pct. Hvor gammel er du? Antal Pct. 19 år eller yngre 3 0% år 57 7% år % år % år % 60 år eller ældre 62 8% 9.3 Institutionstype De 816 brugere fordeler sig på institutionstyper som vist i nedenstående tabel.

24 Brugernes profil 24 Brugere fordelt efter institutionstype Antal Pct Erhvervsskoler % Erhvervsakademier 40 5% Gymnasier og HF % Professionshøjskoler 92 11% VUC 32 4% SOSU 29 4% Kunsthåndværkerskoler 6 1% Enkeltstående MVU institutioner 2 0% Total %

25 Bilag 1: Spørgeskemaet Bilag 1: Spørgeskemaet Skærmside 1: Skærmside 2: (Hvis brugeren svarer Nej vil brugeren blive dirigeret til sidste side i skemaet.

26 Bilag 1: Spørgeskemaet 26 Skærmside 3: Skærmside 4:

27 Bilag 1: Spørgeskemaet 27 Skærmside 5: Skærmside 6:

28 Bilag 1: Spørgeskemaet 28 Skærmside 7: Skærmside 8 :

29 Bilag 1: Spørgeskemaet 29 Skærmside 9: (Andet delspørgsmål vises kun for de brugere, der afkrydser integration i enten EASY-A eller SIS) Skærmside 10:

30 Bilag 1: Spørgeskemaet 30 Skærmside 11: Skærmside 12:

31 Bilag 1: Spørgeskemaet 31 Skærmside 13: Skærmbillede 14:

32 Bilag 1: Spørgeskemaet 32 Skærmbillede 15:

Brugerundersøgelse af EASY 2002

Brugerundersøgelse af EASY 2002 Brugerundersøgelse af EASY 2002 Brugerundersøgelse af EASY 2002 UNI C februar 2003 Af Anders Hjortshøj L:\ean\ah\EASY\Brugerundersøgelse\Data\Brugerundersøgelse af EASY 2002d.doc Indhold 1 Indledning...1

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat 31.05.07 MGL / mgl

Indholdsfortegnelse. Notat 31.05.07 MGL / mgl Notat 31.05.07 MGL / mgl Vedrørende: Guidet rundtur på Admsys Fordeling: På Admsys Skrevet af: MGL Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Admsys.uni-c.dk/ns...2 Nyheder...2 Dokumenter...3 Kurser...5 Support...5

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen Gennemgang af resultater UNI C 24 juni 2009 Undersøgelse af linjefagsdækningen Gennemgang af resultater UNI C 24. juni 2009 Af Lone Juul Hune Direkte tlf.:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere