LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE"

Transkript

1 LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

2

3 Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge i Danmark. I Lektiecaféstyregruppen arbejder vi på at gøre lektiecaféarbejdet så nemt som muligt ved at yde støtte og rådgivning til de lektiecaféansvarlige. Vi arbejder på at udvikle retningslinjer og konkrete redskaber til både opstart og daglig drift. Desuden arbejder vi på at udvikle lektiecafékonceptet, således at vi rammer flest mulige brugere med forskelligartede behov. Det er vores erfaring, at det som aktivitetsansvarlig i en lektiecafé kan være svært at finde rundt i hjemmesider, kontaktpersoner, konsulenter, LUR, styregruppe og andre informationskilder. Vi har derfor udviklet denne Ledermappe, som indeholder de vigtigste papirer og oplysninger, samt en oversigt over, hvem der kan kontaktes, når der opstår udfordringer i lektiecaféarbejdet. God arbejdslyst! Bedste hilsner, Styregruppen for lektiecaféer i Ungdommens Røde Kors

4

5 Indhold i mappen Hvad er mine opgaver som aktivitetsansvarlig?...1 Hvem kontakter jeg, når?... 2 Overblik over hjemmesiden Børneattester - Udfyldt eksempel Hvor kommer pengene fra?... 3 Refusionsseddel - Udfyldt eksempel Skafferbrev Sikre vindere, inspiration til sociale arrangementer Kurser og sparring... 4 Hvordan skaffer jeg brugere?... 5 Skabelon til samarbejdsaftale - skoler Skabelon til samarbejdsaftale - udenfor skoler.5.2 Hvordan skaffer jeg frivillige?... 6 Modtagelse af nye Frivillige... 7 Frivilligaftale Udtalelser... 8 Skabelon til anbefaling Folkeskolereformen og Lektiecaféerne 9 Bilag 1 - Børneattest Bilag 2 Samværspolitik Bilag 3 - Refusionsseddel Bilag 4 Folder til samarbejdsfoldere Bilag 5 - Folder til frivillige Bilag 6 - Mangfoldig hvervning Bilag 7 Eksempel på brev til nye frivillige Bilag 8 - Indmeldingsseddel Bilag 9 Strategi Bilag 10 Skabeloner til Forældretilladelser

6

7 Hvad er mine opgaver som aktivitetsansvarlig? En oversigt over dine udfordrende og spændende opgaver. at have løbende kontakt med styregruppen om lektiecaféens generelle trivsel og drift o din kontaktperson skal underrettes mindst hver 2. måned pr. mail eller telefon at lave retningslinjer for aktiviteten sammen med de andre frivillige (f.eks. antal vagter om måneden, regler for afbud til en vagt eller lignende). Dette kan evt. skrives i en frivilligkontrakt (ex se side 7.1) o at sikre, at der bliver lavet en vagtplan for de frivillige i lektiecaféen o at holde jævnlige møder i frivilliggruppen (minimum hver anden måned), som sikrer koordination og samvær mellem de frivillige at der bliver rekrutteret nye frivillige, når det er nødvendigt (her kan LURen eller sekretariatet evt. hjælpe) o at sikre, at nye frivillige bliver klædt godt på til arbejdet i lektiecaféen, inden de starter (se side 7) o at sikre, at de frivillige kender Ungdommens Røde Kors samværspolitik, o at sørge for, at alle frivillige i lektiecaféen deltager på styregruppens introkursus, og at lektiecafeen er repræsenteret på årsmødet og kursusdagen o at indhente børneattester på alle frivillige sende dem til sekretariatet (Se bilag 1) at holde jævnlige møder med lektiecaféens samarbejdspartner(e) for at sikre det bedste mulige samarbejde at der løbende arbejdes på at rekruttere brugere til caféen i samarbejde med de lokale samarbejdspartnere (Se side 5) at videregive al relevant information fra lektiecaféens samarbejdspartner, sekretariatet, LURen eller styregruppen til de frivillige på lektiecaféen at sørge for økonomien, bl.a. ved at refusionssedler bliver indsendt til sekretariatet regelmæssigt (Se bilag 3) at sikre, at en ny frivillig tager over, hvis du stopper herunder overdrage al relevant viden til vedkommende (herunder ledermappen) og sikre at kontakten gives videre til lektiecaféens samarbejdspartner og sekretariatet 1

8

9 Hvem kontakter jeg, når? Det vigtigste udpluk af Ungdommens Røde Kors organisationsstruktur Det kan være en udfordring at finde rundt i de forskellige organisatoriske instanser i Ungdommens Røde Kors. Herunder er korte beskrivelser af lektiecaféens relation til resten af organisationen. Der er flere funktioner i Ungdommens Røde Kors struktur, men det er højst sandsynligt kun de tre nedenstående du kommer i kontakt med. Teksten nedenunder er så at sige en lektiecaféoversættelse af Ungdommens Røde Kors s officielle organisationsbeskrivelse. Generelt skal man som aktivitetsansvarlig aldrig tøve med at tage kontakt til andre dele af organisationen det værste, der kan ske er, at man sendes videre. Relation til lektiecaféstyregruppen Styregruppen kan hjælpe med det fagspecifikke og specifikt lektiecaférelaterede. Din kontaktperson i styregruppen kan du altid ringe til er du i tvivl om noget så kom til os! Vi er klar til at hjælpe med både små hverdagsspørgsmål, omkring det at drive en lektiecafé og store beslutninger. Det kan f.eks. være faglige spørgsmål, viden om aktivitetens målgruppe, viden om rekruttering og modtagelse af frivillige og brugere, kompetenceudvikling af frivillige, intern organisering samt vidensdeling. Har du fået nye frivillige, så tag kontakt din kontaktperson, som vil holde introkursus for dem. Din kontaktperson vil holde dig opdateret omkring Ungdommens Røde Kors arrangementer, såsom årsmøder. I udgangspunktet vil vi gerne holdes opdateret på alt der sker i caféen. Så selvom du f.eks. kontakter LUR omkring rekruttering, må du meget gerne skrive til os / sætte os cc på mail en, så vi er opdateret. Relation til det lokale udviklingsråd (LUR) LUR kan hjælpe med det praktiske og lokalkendskabet Vejledning og praktisk hjælp til at skaffe frivillige, brugere, lokaler og lokale kontakter kan du få fra LUR, da de ofte har særligt kendskab til området som din kontaktperson måske ikke besidder. LURen kan muligvis efter aftale hjælpe jer med at holde sociale arrangementer internt i gruppen eller med andre frivilliggrupper i området (Husk dog at kontakte dem, inden I kommer for langt i planlægningen) 2

10 Relation til sekretariatet Sekretariatet kan hjælpe med det overordnede eller hjælpe dig videre til LUR eller Styregruppe Konkrete driftsspørgsmål, herunder økonomistyring, retningslinjer og rådgivning kan du modtage fra sekretariatet. Børneattester for samtlige frivillige indsender du som aktivitetsansvarlig til sekretariatet, der underskriver og videresender attesterne til Rigspolitiet. Hvis du holder op og overdrager ansvaret til en ny aktivitetsansvarlig skal du altid orientere sekretariatet eller styregruppen. 2

11 !!!!! Organisationsdiagram - Ungdommens Røde Kors!

12 !

13 !

14

15

16

17 Hvor kommer pengene fra? - Om budgetter, udlæg og refusioner Du har som aktivitetsansvarlig ansvar for lektiecaféens økonomi. Da der er stor forskel på antal af brugere og åbningsdage fra café til café, foreligger der ikke en fast budgetramme. I stedet er der rammer for, hvad pengene må bruges til. Refusion af udlagte beløb sker ved indsendelse af en refusionsseddel (se næste side) til sekretariatet sammen med kvitteringen fra jeres køb. Brug altid din sunde fornuft og spørg inden du bruger penge, hvis du er i tvivl din kontaktperson fra styregruppen vil kunne guide dig. Køb på over 200 kr. skal vendes med konsulenten fra lektiecaféområdet først! Materialer til lektiecaféen Materialer til caféen indkøbes efter behov. Der kan være tale om alt fra ordbøger og lommeregnere til vinkelmålere og ternet papir. Det er naturligvis vigtigt, at forudsætningerne for, at brugerne kan lave deres lektier, er i orden. Forplejning i lektiecaféen I er velkomne til at købe eftermiddags-snacks til både frivillige og brugere i lektiecaféerne i form af frugt, boller, kiks, saft, te (- og kaffe til hjælperne) el.lign. Hygge og sociale arrangementer betales af LUR. Så vil i ud og bowle eller noget andet for at ryste holdet af frivillige sammen er det her pengene kommer fra. Husk at snakke med dem først; de smider ikke penge efter hvad som helst. Specielt ikke alkohol. Sommerafslutning og juleafslutning Ungdommens Røde Kors kan generelt ikke betale for sociale arrangementer og ture ud af huset i lektiecaféerne. Dog er der plads til, at lektiecaféerne arrangerer jule- og sommerafslutninger (- eller fejrer andre højtider som Eid og påske et par gange om året). Dette kan være i form af eftermiddage med julebingo, juleklip, æbleskiver og varm kakao; eller det kan være sommerudgaven med snobrød, pølser og sodavand eller skattejagt. Se side 3.3 Sikre Vindere for inspiration til gratis (- eller næsten gratis) aktiviteter. Skaf tingene i stedet Det er altid en god idé at overveje, om man kan skaffe ting til sin lektiecafé. Dette gælder alt fra spil over museumsbilletter til linealer. Især lokale butikker, organisationer m.fl. er ofte interesserede i at støtte projektet. På side 3.2 finder du et skafferbrev til potentielle donorer, som kan bruges i denne forbindelse. Skafferbrevet fungerer egentlig som en sikring for donorerne, så de ikke tror, I beholder tingene selv. 3

18 Penge til frivilligpleje Der er vedtaget en række retningslinjer for forbrug til frivilligpleje i Ungdommens Røde Kors. Retningslinjerne er gældende for alle aktiviteter i hele organisationen og findes på bagsiden af refusionssedlen på næste side. Generelt refunderer Ungdommen Røde Kors transportudgifter til kurser og møder, men det er en god idé at være økonomisk ansvarlig tag de billige togbilletter, kør flere i en bil, etc. Og hvis I afholder sociale arrangementer for de frivillige, kan I prøve at høre LURen, om de har mulighed for at dække jeres omkostninger, da lektiecaféen ikke kan finansiere dette. Andre udgifter I er altid velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis I er i tvivl om, hvorvidt en udgift vil kunne dækkes, eller hvis I synes, der er behov for noget særligt i jeres lektiecafé. 3

19

20

21 Kære potentielle doner Personen, der står over for dig er frivillig i Ungdommens Røde Kors og arbejder i én af vores mange lektiecaféer. I Ungdommens Røde Kors ved vi, at nederlag i skoletiden er en alvorlig udfordring; derfor arbejder vi for at styrke børnene i lektiecaféerne fagligt og socialt. Eleverne kommer først og fremmest for at få hjælp og støtte til deres skolegang, men caféerne er ikke bare en fortsættelse af skoledagen: De er et frirum, hvor motivation og positivt samvær er det vigtigste! Dette er det vigtigste i Ungdommens Røde Kors lektiecaféarbejde, og det er dét arbejde, den frivillige foran dig beder om din hjælp til! Lektiecaféarbejdet er et vigtigt og velfungerende projekt. Lektiecaféerne er 100% drevet af engagerede frivillige, som forsøger at gøre en forskel for udsatte børn og unge. Vi er meget taknemmelige for alle de bidrag, vi kan få. I lektiecaféerne bruges der alt fra ordbøger til fodbolde, saftevand og perleplader afhængigt af brugergruppen. Hvis du vil vide mere om Ungdommens Røde Kors lektiecaféarbejde kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte vores sekretariat på tlf På forhånd TAK for din hjælp! De bedste hilsner Formanden for Lektiecaféstyregruppen i Ungdommens Røde Kors Mail: UNGDOMMENS RØDE KORS Hejrevej 30, 2. sal 2400 København NV

22

23 Sikre vindere - Inspiration til gratis (- eller næsten gratis) sociale aktiviteter De sociale relationer er meget vigtige for at skabe en god dynamik og kultur i lektiecaféen. Her er nogle idéer til arrangementer, men brug gerne jeres fantasi og tilpas dem jeres egen café, brugere og omgivelser. Sekretariatet har materialer til underholdning. Der er en Grejbank med sports- og legeudstyr, du kan få sendt med posten. Der er en Oplevelsesbank, du kan blive tilmeldt, så du er opdateret omkring gratis begivenheder. I København er der en Projektor, som kan lave din lektiecafé om til en biograf for en aften. Juleafslutning - Julebingo (køb lidt gaver fra Tiger eller slik fra netto som præmier) - Kagebagning/pyntning - Køb nogle æbleskiver og varm kakao - Lav (eller find på google) en julequiz - Gæt og grimasser med juleting - Den klassiske sang-quiz, hvor én har høretelefoner på og skal nynne (julesange) - resten gætter. - Syng julesange - Klippe/klistre - Julefilm-aften - Find en bakke og kælk (- hvis vejret byder det) Sommerafslutning - Lav bål og snobrød, skumfiduser el.lign. - Tag en tur i parken, skoven eller lign og få frivillige og brugere til at medbringe havespil - Arranger en skattejagt - Lav et stjerne/lagkageløb (brug fantasien og opgaver fra diverse rusarrangementer og idrætsdage) - Lav quiz-aften (lad brugerne være aktive og konkurrere imod hinanden) - Gæt og grimasser - Medbring guitaren og syng nogle sange - Drageflyvning (- og evt. bygning) - Lav billige slikposer, giv en sodavand el.lign. - Arranger en fodboldkamp, rundboldkamp, høvdingeboldkamp (evt. brugere mod hjælpere) NB! Alle aktiviteter, hvor brugerne skal ud af huset, kræver underskrevet forældretilladelse. Skabelon ved bilag 10 I er selvfølgelig mere end velkomne til at arrangere gratis sociale arrangementer i løbet af året i jeres lektiecaféer. 3.3

24

25 Kurser og sparring - Om URK Academy og styregruppens arbejde De frivillige i Ungdommens Røde Kors kan meget vi vil have dem til at kunne endnu mere! Derfor arrangerer Ungdommens Røde Kors jævnligt kurser for både aktivitetsansvarlige, andre ansvarspersoner og almindelige frivillige. Introduktionskurser for nye frivillige Styregruppen har udarbejdet et introduktionskursus for nye frivillige i lektiecaféerne. Vi forventer, at lektiehjælperne deltager i et sådant kursus i løbet af deres første tid i lektiecaféen. Det behøver ikke ske lige med det samme den frivillige er begyndt, da vi ikke kan køre kurserne individuelt, men koordinér med din konktaktperson i styregruppen det kan være, at der kan samles frivillige fra flere caféer i området. Når du så har en håndfuld nye frivillige, skriver du til styregruppen, som hurtigst muligt arrangerer et introduktionskursus i jeres nærområde. Skriv følgende oplysninger til - Navn på lektiecafé - Antal deltagere - Evt. særlige udfordringer i lektiecaféen Det er vigtigt for os, at kurserne forbliver relevante og kompetenceudviklende; derfor har vi i høj grad brug for jeres inputs! Skriv endelig (!) til styregruppen, hvis du/i har ønsker til specifikke kurser eller arrangementer! Styregruppen, kurser og sparring I lektiecaféstyregruppen arrangerer vi kurser og workshops, som specifikt er rettet mod frivillige i lektiecaféerne. Nogle kurser er rettet mod aktivitetsansvarlige, mens andre rettes mod lektiehjælperne. Til disse arrangementer vil der altid blive sat tid af til erfaringsudveksling og anden form for sparring. De to årlige arrangementer er Årsmødet, som ligger i efteråret og Kursusdagen, som ligger i foråret. Det er vigtigt at deltage i disse, da der er stort potentiale for læring gennem eksterne foredragsholdere og sparring med de andre frivillige. Derudover er det også hyggelige begivenheder, hvor du møder mange dejlige mennesker, som deler dine interesser og tanker. Desuden har I som aktivitetsansvarlige mulighed for at deltage i de gratis kurser, som bliver udbudt af Center for Frivilligt Socialt arbejde. 4

26 URK Academy Som aktivitetsansvarlig er det din opgave at sørge for, at de frivillige tilbydes de relevante kurser, der udbydes i Ungdommens Røde Kors. Kursusudbuddet finder du på hjemmesiden under URK Academy (se side 2.1). Udgifter i forbindelse med kurser Nogle kurser afholdes af URK, mens andre afholdes af eksterne parter. Som frivillig i Ungdommens Røde Kors kan man få refunderet udgifterne til transport til Ungdommens Røde Kors egne kurser. 4

27 Hvordan skaffer jeg brugere? - Gode råd, inspiration og redskaber Hvervning er en kontinuerlig proces, der hele tiden skal passes o Der kan være udsving i brugere fortvivl ikke! o For at fastholde brugerne er den gode relation vigtig o Folkeskolereformen i 2014 kan også have bidraget til fald i antallet af brugere. Du kan læse mere om, hvordan du kan håndtere dette på side 9. Overvej samspillet mellem placering, åbningstid og målgruppe: hvem kan og vil komme til din lektiecafé? Brug lokalområdet! Boligsocialt arbejde og fritidsaktiviteter er fantastiske samarbejdspartnere. o Find nøglepersonen der har fingeren på pulsen i dit område. Målret din indsats efter hvem du skal nå, hvad de skal vide, og hvordan du får det ud til dem. Sælg lektiecaféen gerne gennem de brugere i har i forvejen. Vær kreativ og opsøgende. Du kan altid søge hjælp fra Ungdommens Røde Kors! Hvor er børnene, og hvor ligger jeres lektiecafé? Udgangspunktet for en vellykket brugerhvervning er at kende lokalområdet. Hvis børnene skal komme hen til jer, er det vigtigt, at I er synlige og integrerede i lokalområdet. Ungdommens Røde Kors lektiecaféer ligger forskellige steder overvej, hvad der er styrken ved jeres placering i forhold til hvervning af brugere. Hvor har børnene deres daglige gang? Hvad er afstanden til lektiecaféen? Er lektiecaféen synlig og let tilgængelig? Hvordan skal børnene vide, at I har en lektiecafé? Har børn og forældre deres daglige gang, hvor jeres café ligger? Udeluk ikke, at det måske er smartere at rykke et andet sted hen tættere på børnenes hverdag, eller hvor I er mere synlige. Derudover er det vigtigt at overveje om målgruppen er rigtig? Hvis man fokuserer på en smal målgruppe, og der ikke kommer nogen, kan det være, man skal åbne op, så man eksempelvis ikke kun har fra 10. klasse og op. Lokalt samarbejde: Andre tilbud og aktører I forbindelse med at lære lektiecaféns lokalområde at kende, så tænk også på, hvad der ellers ligger i nærheden. Vær ikke bange for at kigge uden for Ungdommens Røde Kors, når I søger 5

28 hjælp til hvervningen. I stedet for at se andre aktiviteter som konkurrenter, så tænk på, hvordan I kan udnytte, at børnene kommer her, når I vil hverve. Andre frivillige kræfter i lokalområdet kan være en stor hjælp ved hvervning, fordi de kan være med til at gøre opmærksom på jeres aktivitet. Gå i dialog med dem om samarbejde og find ud af, hvordan I kan supplere hinanden, når det gælder tidspunkt og målgruppe. Hvis de har åbent mandag og onsdag, kunne I have tirsdag og torsdag. Andre aktiviteter kunne være: Fritidsklubber Sportsaktiviteter Ungdomsskole Andre lektiecaféer også skolernes egne Andre fritidstilbud En god smutvej til gode lokale kontakter er desuden at finde lokalområdets nøglepersoner personer med et godt lokalkendskab og overblik over, hvem, der styrer hvad. Biblioteker har ofte en kulturmedarbejder, skoler har en trivselsperson og ofte engagerede lærere, kommunen har projektmedarbejdere, og boligsociale områder har udover beboerforeningens bestyrelse en boligsocial medarbejder tilknyttet området. Tænk på, hvilke kanaler nøglepersonerne har til at sprede budskabet videre jeres præsentation af lektiecaféen skal gerne kunne formidles direkte. Når I tager fat i nøglepersonerne, så overvej, hvordan I vil præsentere jer selv, og målret jeres budskaber om lektiecaféen til målgruppen. Disse nøglepersoner kan, hvis I allerede har et samarbejde, ligeledes give inputs til at finde andre relevante aktører. Det vigtigste, for en vellykket kontakt med eksterne aktører, er at virke ydmyg og professionel. Drop fordommene og respektér, at der er nogen, der har mere erfaring i lokalområdet, end I har. Husk at præsentere jer, så de får et klart indtryk af Ungdommens Røde Kors værdigrundlag, og hvor seje I er! Identificer Nøglepersoner! Hvervning af brugere kræver, at man sætter handling bag ordene. Igen bliver jeres hvervningsmetoder mere effektive, når I målretter dem. Ikke kun i forhold til målgruppen, men også hvis I tager udgangspunkt i, hvor jeres lektiecafé ligger. Nøglepersoner har ofte allerede en kontakt med børnene og kan derfor være med til at sikre at hvervning, bliver mere succesfuld. Først får du 5 gode råd til samarbejdet med nøglepersoner: 1. Afdæk relevante lokale samarbejdspartnere, evt. som en brainstorm til et frivilligmøde 2. Tag kontakt: Mød fx op til møder, del foldere ud og deltag i deres arrangementer 3. Afstem forventninger og ansvarsområder og indgå kontrakt hvis muligt (se bagerst). Husk at få Sekretariatet til at hjælpe med at udfylde kontrakten. Den underskrevne kontrakt skal sendes i kopi til Sekretariatet, så den kan arkiveres. 4. Hold samarbejdet ved lige - hold halvårlige møder eller send nyhedsbreve 5

29 5. Spørg jeres samarbejdspartnere, hvem der ellers kunne være relevante at tage kontakt til Ud over det, så har vi udarbejdet en folder til samarbejdspartnere, som er vedlagt i bilag 4. I denne kan du finde inspiration til, hvad du kan sælge din lektiecafé på til en potentiel samarbejdspartner. Målrettede kampagner: Tænk i målgrupper Når I vil i kontakt med børnene, er der flere veje til Rom børn bliver påvirket af, hvad de selv oplever, hvad deres forældre fortæller dem, og hvad de får af vide, når de er i andre sociale sammenhænge. Hvis jeres kampagne skal være effektiv, er det vigtigt at målrette den, så den bliver vedkommende for dem, I henvender jer til. I denne guide til brugerhvervningskampagner har vi tænkt i tre forskellige målgrupper: børnene selv, forældre og eksterne aktører. Børn Tænk som barnet gør det nemt for barnet at komme. Skab en identitet for jeres lektiecafé giv børnene lyst til at bruge deres eftermiddage på at lave lektier sammen med jer! Eksterne aktører Husk du taler med fagprofessionelle, respekter deres viden og vær ydmyg over for dem. Forældre Børn er forskellige, og det er forældre også hvad karakteriserer forældrene til de børn, I gerne vil i kontakt med taler de fx et andet sprog end dansk? 5

30 Sælg jer selv! Den bedste metode til at få flere børn i caféen er mund-til-mund anbefalingen, uanset om det er via børn, forældre eller fagpersoner. Derfor er det godt at tænke i nøglepersoner, som kan sprede information om lektiecaféen: børn med en vis gennemslagskraft i venskabsgruppen, forældrerepræsentanter, lærere, centrale personer i lokalområdet eller frivillige i lokale foreningstilbud for børn, idrætsklubber etc. Derfor er det en god idé, når man skal tage kontakt til disse nøglepersoner at tænke over, hvordan I vil sælge jer selv, i forhold til hvem I står overfor. Nedenfor er samlet en række argumenter til inspiration målrettet de tre målgrupper. Børn Forældre Eksterne aktører De fire s er: I er søde, I er sociale, I vil gerne snakke og I har saftevand! Det er hyggeligt I er der for deres skyld Fremhæv lektiecaféen som et sted, man skal komme for at blive bedre ikke fordi man er dårlig Læringsmiljø uden for skolekonteksten Åbent og fordomsfrit rum Afslappede omgivelser Frivillige engagerede unge mennesker Der er ingen offentligt ansatte til stede. Uforpligtende aktivitet Uformel stemning Det er mere end bare lektielæsning, I er også gode rollemodeller og styrker børnenes selvværd og selvtillid Tid til det enkelte barns behov Der er mere end bare lektielæsning, I er også gode rollemodeller og styrker børnenes selvværd og selvtillid I sørger for at finde frivillige I er pålidelige og engagerede I er en del af Ungdommens Røde Kors og har et nedskrevet værdigrundlag (Se Strategi bilag 8) En lektiecafé kan være med til at brande lokalområdet I er ikke en konkurrent, men et supplerende tilbud også når det gælder skolens lektiecaféer Tænk kreativt! Lektiecaféen har den fordel at den er et frirum og en uformel måde at komme i kontakt og dialog med børn såvel som forældre. Husk at forældre i mange tilfælde kan være vigtige for, at børnene kommer. Her er nogle metoder andre aktivitetsansvarlige har brugt: 5

31 Børn Generelt Inviter til arrangementer og ture ud af huset Skab hygge med frugt og saft Lav en Facebook-side hvor de ældre børn kan holde sig orienteret om, hvad der sker i lektiecaféen. Lav følgeordninger. Lav rundvisninger et kvarter før lektiecaféen åbner. Skole Vær synlige i skolegården efter skole og tal med børnene. At sjippe bue eller spille en fodboldkamp kan gøre, at børnene får sat ansigt på jer. Komme ud i klasserne og fortæl børnene om jer selv. Bibliotek Kobl jer på bibliotekets allerede planlagte arrangementer for børn. Lav foldere med åbningstider, børnene kan bruge som bogmærker. Boligområde Vær synlige der hvor børnene leger: at sjippebue eller spille en fodboldkamp kan gøre, at børnene får sat ansigt på jer. Forældre Generelt Byd forældrene indenfor. Arranger evt. et særligt informationsmøde for forældre. Få en annonce eller artikel i lokalavisen Mød forældrene, hvor de henter deres børn f.eks. i fritidsklubber. Skole Præsenter jer selv på forældremøder, eller få en lærer til at nævne jer til skole-hjemsamtaler. Få jeres billede i skolebladet. Indlæg til skolens hjemmeside eller fysisk opslagstavle Bibliotek Kobl jer på bibliotekets allerede planlagte arrangementer henvendt til voksne. Bliv en fast del af nyhedsbrevet eller bibliotekets arrangementskatalog. Boligområde Tænk over, hvor forældrene færdes lokalt og mød op! Det kan være til møder i beboerforeninger, til lokale arrangementer, ved lokale indkøbsmuligheder. 5

32 Når det driller: Hjælp at hente i URK Rekruttering af brugere kan være en stor udfordring, og sommetider kan det føles umuligt. Inden du giver op, skal du altid kontakte URK: LUR faciliterer, støtter og etablerer konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge i udviklingsrådets geografiske område. Kontakt derfor LUR, hvis i mangler børn, så kan i sammen stable hvervning på benene. Styregruppe: Først og fremmest kan du bestille hvervemateriale hos lektiecaféstyregruppen (plakater og foldere på både arabisk og dansk), der også vil give dig gode bruger-hvervningsråd. Desuden kan Styregruppen sætte dig i kontakt med andre caféer i nærområdet, der kan hjælpe med gode råd til hvervningen. Sekretariatet kan hjælpe med at give et overblik over, om der i området er projekter, som lektiecaféen kan tilknyttes fx kommunale projekter med fokus på integration. Den aktivitetsansvarlige, styregruppen, formanden i det lokale udviklingsråd og sekretariatet kan sammen drøfte lektiecaféens fremtid: Måske er det slet ikke en lektiecafé, der er brug for i det pågældende område. I dette tilfælde kan der være mulighed for samarbejde med andre lokale lektiecaféer, eller opstart af en helt anden aktivitet. Nyttige links Best practice for lektiecaféer 2%20Leg%20laering%20og%20lektier.ashx Evaluering af en række boligsociale lektiecafeer Information om det boligsociale område, herunder lokale medarbejdere, aktuelle projekter mm. Evalueringer af og gode råd til lektiecaféer på biblioteker og skoler 5

33 m 5

34 Eksterne(samarbejdspartnere( Se på mulighederne i dit lokalområde! SSP Sportsklubber og idrætsforeninger Helhedsplaner, boligsociale medarbejdere og projekter Foreningsguiderne.dk Ungdomsskoler og fritidsklubber Kulturcentre Ungerådgivning Skoler Kommuner Folkebiblioteker Netværksgrupper Lokalaviser Frivillige organisationer og frivilligcentre Nydanske foreninger Kvindekrisecentre 5

35 Hvordan skaffer jeg frivillige? - Gode råd, inspiration og redskaber Hvervning af frivillige er en stor del af arbejdet i aktivitetsgruppen. Der er som regel relativ stor udskiftning i frivilliggruppen. Oftest skyldes dette, at de frivillige flytter, starter studier, tager sabbatår el.lign. For at lektiecaféen kan køre stabilt, er det derfor vigtigt at være på forkant med frivillig-hvervningen. Frivilligkoordinator I udgangspunktet er det den aktivitetsansvarliges ansvar, at der er frivillige nok i lektiecaféen. Men frivilligkoordination kan være en stor opgave, og især i de større lektiecaféer kan det være en god idé at vælge en frivilligkoordinator. En frivilligkoordinator kan have ansvar for hvervning, modtagelse (se mere på siden om modtagelse), vagtplanlægning eller hvad der giver mening. Hvem kan være frivillig? I udgangspunktet er frivillighed for alle, men der er alligevel overvejelser, du bør gøre dig: Hvor tit skal den frivillige være til rådighed? En gang om ugen? To gange i måneden? Hvilken aldersgruppe søger jeg? Gymnasie-elever? Universitetsstuderende? o Deres skema skal også passe til lektiecaféens. Hvad er tidsperspektivet? Hvor længe skal / kan den frivillige være tilknyttet caféen? En kvalificeret kandidat Når du har fundet frem til ansøgere, er det vigtigt du tager dig tid til at snakke med dem og eventuelt vise dem rundt i caféen. Selv til et frivilligt job er der en jobsamtale du vil jo gerne sikre dig at få gode frivillige fra start (Se side 7). Det kan selvfølgelig være svært at vurdere folk, men se det som en øvelse i dømmekraft du kan komme til at stå i lignende situation senere i din karriere. Hvorfor vil personen være frivillig? Det er okay at gøre det for CV ets skyld, så længe der stadig bliver leveret en indsats. Er det en pålidelig person, der vil dedikere sig til projektet? Det er frustrerende at have frivillige, som kun er halvt engagerede. Find dem, der virkelig vil fra start. Husk det er frivilligt arbejde, med tryk på begge ord. Det er noget man gør af lyst, men det er noget, man gør ordenligt og ikke kun, når det er belejligt. Det er okay, hvis du mener, at en ansøger ikke vil passe som frivillig i din café. Det kan virke underligt at sige til folk, de ikke må komme og gøre noget gratis for dig, men det hænder, at nogle ikke er egnede ansøgere. Ungdommens Røde Kors er inkluderende, men ikke alle kan rumme at være frivillig. HJÆLP! I perioder kan det være svært og meget ressourcekrævende at skaffe frivillige. Her er det en stor fordel at trække på resten af organisationen! Jeres lokale udviklingsråd (LUR) har blandt andet til opgave at lave lokale hvervekampagner, så dem kan I kontakte, hvis I har brug for praktisk hjælp til hvervningen. Og måske har de allerede kommende PR-arrangementer, I kan deltage i, eller de kan nævne behovet til lokale informationsaftener. I de store universitetsbyer findes der også HR-udvalg, som afholder jævnlige introkurser for potentielle frivillige, hvor I kan møde op, for at fortælle om jeres lektiecafé. I styregruppen vil vi også meget gerne hjælpe jer med idéer til hvervning samt hvervemateriale (plakater, foldere mv.). 6

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler...

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere