LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE"

Transkript

1 LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

2

3 Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge i Danmark. I Lektiecaféstyregruppen arbejder vi på at gøre lektiecaféarbejdet så nemt som muligt ved at yde støtte og rådgivning til de lektiecaféansvarlige. Vi arbejder på at udvikle retningslinjer og konkrete redskaber til både opstart og daglig drift. Desuden arbejder vi på at udvikle lektiecafékonceptet, således at vi rammer flest mulige brugere med forskelligartede behov. Det er vores erfaring, at det som aktivitetsansvarlig i en lektiecafé kan være svært at finde rundt i hjemmesider, kontaktpersoner, konsulenter, LUR, styregruppe og andre informationskilder. Vi har derfor udviklet denne Ledermappe, som indeholder de vigtigste papirer og oplysninger, samt en oversigt over, hvem der kan kontaktes, når der opstår udfordringer i lektiecaféarbejdet. God arbejdslyst! Bedste hilsner, Styregruppen for lektiecaféer i Ungdommens Røde Kors

4

5 Indhold i mappen Hvad er mine opgaver som aktivitetsansvarlig?...1 Hvem kontakter jeg, når?... 2 Overblik over hjemmesiden Børneattester - Udfyldt eksempel Hvor kommer pengene fra?... 3 Refusionsseddel - Udfyldt eksempel Skafferbrev Sikre vindere, inspiration til sociale arrangementer Kurser og sparring... 4 Hvordan skaffer jeg brugere?... 5 Skabelon til samarbejdsaftale - skoler Skabelon til samarbejdsaftale - udenfor skoler.5.2 Hvordan skaffer jeg frivillige?... 6 Modtagelse af nye Frivillige... 7 Frivilligaftale Udtalelser... 8 Skabelon til anbefaling Folkeskolereformen og Lektiecaféerne 9 Bilag 1 - Børneattest Bilag 2 Samværspolitik Bilag 3 - Refusionsseddel Bilag 4 Folder til samarbejdsfoldere Bilag 5 - Folder til frivillige Bilag 6 - Mangfoldig hvervning Bilag 7 Eksempel på brev til nye frivillige Bilag 8 - Indmeldingsseddel Bilag 9 Strategi Bilag 10 Skabeloner til Forældretilladelser

6

7 Hvad er mine opgaver som aktivitetsansvarlig? En oversigt over dine udfordrende og spændende opgaver. at have løbende kontakt med styregruppen om lektiecaféens generelle trivsel og drift o din kontaktperson skal underrettes mindst hver 2. måned pr. mail eller telefon at lave retningslinjer for aktiviteten sammen med de andre frivillige (f.eks. antal vagter om måneden, regler for afbud til en vagt eller lignende). Dette kan evt. skrives i en frivilligkontrakt (ex se side 7.1) o at sikre, at der bliver lavet en vagtplan for de frivillige i lektiecaféen o at holde jævnlige møder i frivilliggruppen (minimum hver anden måned), som sikrer koordination og samvær mellem de frivillige at der bliver rekrutteret nye frivillige, når det er nødvendigt (her kan LURen eller sekretariatet evt. hjælpe) o at sikre, at nye frivillige bliver klædt godt på til arbejdet i lektiecaféen, inden de starter (se side 7) o at sikre, at de frivillige kender Ungdommens Røde Kors samværspolitik, o at sørge for, at alle frivillige i lektiecaféen deltager på styregruppens introkursus, og at lektiecafeen er repræsenteret på årsmødet og kursusdagen o at indhente børneattester på alle frivillige sende dem til sekretariatet (Se bilag 1) at holde jævnlige møder med lektiecaféens samarbejdspartner(e) for at sikre det bedste mulige samarbejde at der løbende arbejdes på at rekruttere brugere til caféen i samarbejde med de lokale samarbejdspartnere (Se side 5) at videregive al relevant information fra lektiecaféens samarbejdspartner, sekretariatet, LURen eller styregruppen til de frivillige på lektiecaféen at sørge for økonomien, bl.a. ved at refusionssedler bliver indsendt til sekretariatet regelmæssigt (Se bilag 3) at sikre, at en ny frivillig tager over, hvis du stopper herunder overdrage al relevant viden til vedkommende (herunder ledermappen) og sikre at kontakten gives videre til lektiecaféens samarbejdspartner og sekretariatet 1

8

9 Hvem kontakter jeg, når? Det vigtigste udpluk af Ungdommens Røde Kors organisationsstruktur Det kan være en udfordring at finde rundt i de forskellige organisatoriske instanser i Ungdommens Røde Kors. Herunder er korte beskrivelser af lektiecaféens relation til resten af organisationen. Der er flere funktioner i Ungdommens Røde Kors struktur, men det er højst sandsynligt kun de tre nedenstående du kommer i kontakt med. Teksten nedenunder er så at sige en lektiecaféoversættelse af Ungdommens Røde Kors s officielle organisationsbeskrivelse. Generelt skal man som aktivitetsansvarlig aldrig tøve med at tage kontakt til andre dele af organisationen det værste, der kan ske er, at man sendes videre. Relation til lektiecaféstyregruppen Styregruppen kan hjælpe med det fagspecifikke og specifikt lektiecaférelaterede. Din kontaktperson i styregruppen kan du altid ringe til er du i tvivl om noget så kom til os! Vi er klar til at hjælpe med både små hverdagsspørgsmål, omkring det at drive en lektiecafé og store beslutninger. Det kan f.eks. være faglige spørgsmål, viden om aktivitetens målgruppe, viden om rekruttering og modtagelse af frivillige og brugere, kompetenceudvikling af frivillige, intern organisering samt vidensdeling. Har du fået nye frivillige, så tag kontakt din kontaktperson, som vil holde introkursus for dem. Din kontaktperson vil holde dig opdateret omkring Ungdommens Røde Kors arrangementer, såsom årsmøder. I udgangspunktet vil vi gerne holdes opdateret på alt der sker i caféen. Så selvom du f.eks. kontakter LUR omkring rekruttering, må du meget gerne skrive til os / sætte os cc på mail en, så vi er opdateret. Relation til det lokale udviklingsråd (LUR) LUR kan hjælpe med det praktiske og lokalkendskabet Vejledning og praktisk hjælp til at skaffe frivillige, brugere, lokaler og lokale kontakter kan du få fra LUR, da de ofte har særligt kendskab til området som din kontaktperson måske ikke besidder. LURen kan muligvis efter aftale hjælpe jer med at holde sociale arrangementer internt i gruppen eller med andre frivilliggrupper i området (Husk dog at kontakte dem, inden I kommer for langt i planlægningen) 2

10 Relation til sekretariatet Sekretariatet kan hjælpe med det overordnede eller hjælpe dig videre til LUR eller Styregruppe Konkrete driftsspørgsmål, herunder økonomistyring, retningslinjer og rådgivning kan du modtage fra sekretariatet. Børneattester for samtlige frivillige indsender du som aktivitetsansvarlig til sekretariatet, der underskriver og videresender attesterne til Rigspolitiet. Hvis du holder op og overdrager ansvaret til en ny aktivitetsansvarlig skal du altid orientere sekretariatet eller styregruppen. 2

11 !!!!! Organisationsdiagram - Ungdommens Røde Kors!

12 !

13 !

14

15

16

17 Hvor kommer pengene fra? - Om budgetter, udlæg og refusioner Du har som aktivitetsansvarlig ansvar for lektiecaféens økonomi. Da der er stor forskel på antal af brugere og åbningsdage fra café til café, foreligger der ikke en fast budgetramme. I stedet er der rammer for, hvad pengene må bruges til. Refusion af udlagte beløb sker ved indsendelse af en refusionsseddel (se næste side) til sekretariatet sammen med kvitteringen fra jeres køb. Brug altid din sunde fornuft og spørg inden du bruger penge, hvis du er i tvivl din kontaktperson fra styregruppen vil kunne guide dig. Køb på over 200 kr. skal vendes med konsulenten fra lektiecaféområdet først! Materialer til lektiecaféen Materialer til caféen indkøbes efter behov. Der kan være tale om alt fra ordbøger og lommeregnere til vinkelmålere og ternet papir. Det er naturligvis vigtigt, at forudsætningerne for, at brugerne kan lave deres lektier, er i orden. Forplejning i lektiecaféen I er velkomne til at købe eftermiddags-snacks til både frivillige og brugere i lektiecaféerne i form af frugt, boller, kiks, saft, te (- og kaffe til hjælperne) el.lign. Hygge og sociale arrangementer betales af LUR. Så vil i ud og bowle eller noget andet for at ryste holdet af frivillige sammen er det her pengene kommer fra. Husk at snakke med dem først; de smider ikke penge efter hvad som helst. Specielt ikke alkohol. Sommerafslutning og juleafslutning Ungdommens Røde Kors kan generelt ikke betale for sociale arrangementer og ture ud af huset i lektiecaféerne. Dog er der plads til, at lektiecaféerne arrangerer jule- og sommerafslutninger (- eller fejrer andre højtider som Eid og påske et par gange om året). Dette kan være i form af eftermiddage med julebingo, juleklip, æbleskiver og varm kakao; eller det kan være sommerudgaven med snobrød, pølser og sodavand eller skattejagt. Se side 3.3 Sikre Vindere for inspiration til gratis (- eller næsten gratis) aktiviteter. Skaf tingene i stedet Det er altid en god idé at overveje, om man kan skaffe ting til sin lektiecafé. Dette gælder alt fra spil over museumsbilletter til linealer. Især lokale butikker, organisationer m.fl. er ofte interesserede i at støtte projektet. På side 3.2 finder du et skafferbrev til potentielle donorer, som kan bruges i denne forbindelse. Skafferbrevet fungerer egentlig som en sikring for donorerne, så de ikke tror, I beholder tingene selv. 3

18 Penge til frivilligpleje Der er vedtaget en række retningslinjer for forbrug til frivilligpleje i Ungdommens Røde Kors. Retningslinjerne er gældende for alle aktiviteter i hele organisationen og findes på bagsiden af refusionssedlen på næste side. Generelt refunderer Ungdommen Røde Kors transportudgifter til kurser og møder, men det er en god idé at være økonomisk ansvarlig tag de billige togbilletter, kør flere i en bil, etc. Og hvis I afholder sociale arrangementer for de frivillige, kan I prøve at høre LURen, om de har mulighed for at dække jeres omkostninger, da lektiecaféen ikke kan finansiere dette. Andre udgifter I er altid velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis I er i tvivl om, hvorvidt en udgift vil kunne dækkes, eller hvis I synes, der er behov for noget særligt i jeres lektiecafé. 3

19

20

21 Kære potentielle doner Personen, der står over for dig er frivillig i Ungdommens Røde Kors og arbejder i én af vores mange lektiecaféer. I Ungdommens Røde Kors ved vi, at nederlag i skoletiden er en alvorlig udfordring; derfor arbejder vi for at styrke børnene i lektiecaféerne fagligt og socialt. Eleverne kommer først og fremmest for at få hjælp og støtte til deres skolegang, men caféerne er ikke bare en fortsættelse af skoledagen: De er et frirum, hvor motivation og positivt samvær er det vigtigste! Dette er det vigtigste i Ungdommens Røde Kors lektiecaféarbejde, og det er dét arbejde, den frivillige foran dig beder om din hjælp til! Lektiecaféarbejdet er et vigtigt og velfungerende projekt. Lektiecaféerne er 100% drevet af engagerede frivillige, som forsøger at gøre en forskel for udsatte børn og unge. Vi er meget taknemmelige for alle de bidrag, vi kan få. I lektiecaféerne bruges der alt fra ordbøger til fodbolde, saftevand og perleplader afhængigt af brugergruppen. Hvis du vil vide mere om Ungdommens Røde Kors lektiecaféarbejde kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte vores sekretariat på tlf På forhånd TAK for din hjælp! De bedste hilsner Formanden for Lektiecaféstyregruppen i Ungdommens Røde Kors Mail: UNGDOMMENS RØDE KORS Hejrevej 30, 2. sal 2400 København NV

22

23 Sikre vindere - Inspiration til gratis (- eller næsten gratis) sociale aktiviteter De sociale relationer er meget vigtige for at skabe en god dynamik og kultur i lektiecaféen. Her er nogle idéer til arrangementer, men brug gerne jeres fantasi og tilpas dem jeres egen café, brugere og omgivelser. Sekretariatet har materialer til underholdning. Der er en Grejbank med sports- og legeudstyr, du kan få sendt med posten. Der er en Oplevelsesbank, du kan blive tilmeldt, så du er opdateret omkring gratis begivenheder. I København er der en Projektor, som kan lave din lektiecafé om til en biograf for en aften. Juleafslutning - Julebingo (køb lidt gaver fra Tiger eller slik fra netto som præmier) - Kagebagning/pyntning - Køb nogle æbleskiver og varm kakao - Lav (eller find på google) en julequiz - Gæt og grimasser med juleting - Den klassiske sang-quiz, hvor én har høretelefoner på og skal nynne (julesange) - resten gætter. - Syng julesange - Klippe/klistre - Julefilm-aften - Find en bakke og kælk (- hvis vejret byder det) Sommerafslutning - Lav bål og snobrød, skumfiduser el.lign. - Tag en tur i parken, skoven eller lign og få frivillige og brugere til at medbringe havespil - Arranger en skattejagt - Lav et stjerne/lagkageløb (brug fantasien og opgaver fra diverse rusarrangementer og idrætsdage) - Lav quiz-aften (lad brugerne være aktive og konkurrere imod hinanden) - Gæt og grimasser - Medbring guitaren og syng nogle sange - Drageflyvning (- og evt. bygning) - Lav billige slikposer, giv en sodavand el.lign. - Arranger en fodboldkamp, rundboldkamp, høvdingeboldkamp (evt. brugere mod hjælpere) NB! Alle aktiviteter, hvor brugerne skal ud af huset, kræver underskrevet forældretilladelse. Skabelon ved bilag 10 I er selvfølgelig mere end velkomne til at arrangere gratis sociale arrangementer i løbet af året i jeres lektiecaféer. 3.3

24

25 Kurser og sparring - Om URK Academy og styregruppens arbejde De frivillige i Ungdommens Røde Kors kan meget vi vil have dem til at kunne endnu mere! Derfor arrangerer Ungdommens Røde Kors jævnligt kurser for både aktivitetsansvarlige, andre ansvarspersoner og almindelige frivillige. Introduktionskurser for nye frivillige Styregruppen har udarbejdet et introduktionskursus for nye frivillige i lektiecaféerne. Vi forventer, at lektiehjælperne deltager i et sådant kursus i løbet af deres første tid i lektiecaféen. Det behøver ikke ske lige med det samme den frivillige er begyndt, da vi ikke kan køre kurserne individuelt, men koordinér med din konktaktperson i styregruppen det kan være, at der kan samles frivillige fra flere caféer i området. Når du så har en håndfuld nye frivillige, skriver du til styregruppen, som hurtigst muligt arrangerer et introduktionskursus i jeres nærområde. Skriv følgende oplysninger til - Navn på lektiecafé - Antal deltagere - Evt. særlige udfordringer i lektiecaféen Det er vigtigt for os, at kurserne forbliver relevante og kompetenceudviklende; derfor har vi i høj grad brug for jeres inputs! Skriv endelig (!) til styregruppen, hvis du/i har ønsker til specifikke kurser eller arrangementer! Styregruppen, kurser og sparring I lektiecaféstyregruppen arrangerer vi kurser og workshops, som specifikt er rettet mod frivillige i lektiecaféerne. Nogle kurser er rettet mod aktivitetsansvarlige, mens andre rettes mod lektiehjælperne. Til disse arrangementer vil der altid blive sat tid af til erfaringsudveksling og anden form for sparring. De to årlige arrangementer er Årsmødet, som ligger i efteråret og Kursusdagen, som ligger i foråret. Det er vigtigt at deltage i disse, da der er stort potentiale for læring gennem eksterne foredragsholdere og sparring med de andre frivillige. Derudover er det også hyggelige begivenheder, hvor du møder mange dejlige mennesker, som deler dine interesser og tanker. Desuden har I som aktivitetsansvarlige mulighed for at deltage i de gratis kurser, som bliver udbudt af Center for Frivilligt Socialt arbejde. 4

26 URK Academy Som aktivitetsansvarlig er det din opgave at sørge for, at de frivillige tilbydes de relevante kurser, der udbydes i Ungdommens Røde Kors. Kursusudbuddet finder du på hjemmesiden under URK Academy (se side 2.1). Udgifter i forbindelse med kurser Nogle kurser afholdes af URK, mens andre afholdes af eksterne parter. Som frivillig i Ungdommens Røde Kors kan man få refunderet udgifterne til transport til Ungdommens Røde Kors egne kurser. 4

27 Hvordan skaffer jeg brugere? - Gode råd, inspiration og redskaber Hvervning er en kontinuerlig proces, der hele tiden skal passes o Der kan være udsving i brugere fortvivl ikke! o For at fastholde brugerne er den gode relation vigtig o Folkeskolereformen i 2014 kan også have bidraget til fald i antallet af brugere. Du kan læse mere om, hvordan du kan håndtere dette på side 9. Overvej samspillet mellem placering, åbningstid og målgruppe: hvem kan og vil komme til din lektiecafé? Brug lokalområdet! Boligsocialt arbejde og fritidsaktiviteter er fantastiske samarbejdspartnere. o Find nøglepersonen der har fingeren på pulsen i dit område. Målret din indsats efter hvem du skal nå, hvad de skal vide, og hvordan du får det ud til dem. Sælg lektiecaféen gerne gennem de brugere i har i forvejen. Vær kreativ og opsøgende. Du kan altid søge hjælp fra Ungdommens Røde Kors! Hvor er børnene, og hvor ligger jeres lektiecafé? Udgangspunktet for en vellykket brugerhvervning er at kende lokalområdet. Hvis børnene skal komme hen til jer, er det vigtigt, at I er synlige og integrerede i lokalområdet. Ungdommens Røde Kors lektiecaféer ligger forskellige steder overvej, hvad der er styrken ved jeres placering i forhold til hvervning af brugere. Hvor har børnene deres daglige gang? Hvad er afstanden til lektiecaféen? Er lektiecaféen synlig og let tilgængelig? Hvordan skal børnene vide, at I har en lektiecafé? Har børn og forældre deres daglige gang, hvor jeres café ligger? Udeluk ikke, at det måske er smartere at rykke et andet sted hen tættere på børnenes hverdag, eller hvor I er mere synlige. Derudover er det vigtigt at overveje om målgruppen er rigtig? Hvis man fokuserer på en smal målgruppe, og der ikke kommer nogen, kan det være, man skal åbne op, så man eksempelvis ikke kun har fra 10. klasse og op. Lokalt samarbejde: Andre tilbud og aktører I forbindelse med at lære lektiecaféns lokalområde at kende, så tænk også på, hvad der ellers ligger i nærheden. Vær ikke bange for at kigge uden for Ungdommens Røde Kors, når I søger 5

28 hjælp til hvervningen. I stedet for at se andre aktiviteter som konkurrenter, så tænk på, hvordan I kan udnytte, at børnene kommer her, når I vil hverve. Andre frivillige kræfter i lokalområdet kan være en stor hjælp ved hvervning, fordi de kan være med til at gøre opmærksom på jeres aktivitet. Gå i dialog med dem om samarbejde og find ud af, hvordan I kan supplere hinanden, når det gælder tidspunkt og målgruppe. Hvis de har åbent mandag og onsdag, kunne I have tirsdag og torsdag. Andre aktiviteter kunne være: Fritidsklubber Sportsaktiviteter Ungdomsskole Andre lektiecaféer også skolernes egne Andre fritidstilbud En god smutvej til gode lokale kontakter er desuden at finde lokalområdets nøglepersoner personer med et godt lokalkendskab og overblik over, hvem, der styrer hvad. Biblioteker har ofte en kulturmedarbejder, skoler har en trivselsperson og ofte engagerede lærere, kommunen har projektmedarbejdere, og boligsociale områder har udover beboerforeningens bestyrelse en boligsocial medarbejder tilknyttet området. Tænk på, hvilke kanaler nøglepersonerne har til at sprede budskabet videre jeres præsentation af lektiecaféen skal gerne kunne formidles direkte. Når I tager fat i nøglepersonerne, så overvej, hvordan I vil præsentere jer selv, og målret jeres budskaber om lektiecaféen til målgruppen. Disse nøglepersoner kan, hvis I allerede har et samarbejde, ligeledes give inputs til at finde andre relevante aktører. Det vigtigste, for en vellykket kontakt med eksterne aktører, er at virke ydmyg og professionel. Drop fordommene og respektér, at der er nogen, der har mere erfaring i lokalområdet, end I har. Husk at præsentere jer, så de får et klart indtryk af Ungdommens Røde Kors værdigrundlag, og hvor seje I er! Identificer Nøglepersoner! Hvervning af brugere kræver, at man sætter handling bag ordene. Igen bliver jeres hvervningsmetoder mere effektive, når I målretter dem. Ikke kun i forhold til målgruppen, men også hvis I tager udgangspunkt i, hvor jeres lektiecafé ligger. Nøglepersoner har ofte allerede en kontakt med børnene og kan derfor være med til at sikre at hvervning, bliver mere succesfuld. Først får du 5 gode råd til samarbejdet med nøglepersoner: 1. Afdæk relevante lokale samarbejdspartnere, evt. som en brainstorm til et frivilligmøde 2. Tag kontakt: Mød fx op til møder, del foldere ud og deltag i deres arrangementer 3. Afstem forventninger og ansvarsområder og indgå kontrakt hvis muligt (se bagerst). Husk at få Sekretariatet til at hjælpe med at udfylde kontrakten. Den underskrevne kontrakt skal sendes i kopi til Sekretariatet, så den kan arkiveres. 4. Hold samarbejdet ved lige - hold halvårlige møder eller send nyhedsbreve 5

29 5. Spørg jeres samarbejdspartnere, hvem der ellers kunne være relevante at tage kontakt til Ud over det, så har vi udarbejdet en folder til samarbejdspartnere, som er vedlagt i bilag 4. I denne kan du finde inspiration til, hvad du kan sælge din lektiecafé på til en potentiel samarbejdspartner. Målrettede kampagner: Tænk i målgrupper Når I vil i kontakt med børnene, er der flere veje til Rom børn bliver påvirket af, hvad de selv oplever, hvad deres forældre fortæller dem, og hvad de får af vide, når de er i andre sociale sammenhænge. Hvis jeres kampagne skal være effektiv, er det vigtigt at målrette den, så den bliver vedkommende for dem, I henvender jer til. I denne guide til brugerhvervningskampagner har vi tænkt i tre forskellige målgrupper: børnene selv, forældre og eksterne aktører. Børn Tænk som barnet gør det nemt for barnet at komme. Skab en identitet for jeres lektiecafé giv børnene lyst til at bruge deres eftermiddage på at lave lektier sammen med jer! Eksterne aktører Husk du taler med fagprofessionelle, respekter deres viden og vær ydmyg over for dem. Forældre Børn er forskellige, og det er forældre også hvad karakteriserer forældrene til de børn, I gerne vil i kontakt med taler de fx et andet sprog end dansk? 5

30 Sælg jer selv! Den bedste metode til at få flere børn i caféen er mund-til-mund anbefalingen, uanset om det er via børn, forældre eller fagpersoner. Derfor er det godt at tænke i nøglepersoner, som kan sprede information om lektiecaféen: børn med en vis gennemslagskraft i venskabsgruppen, forældrerepræsentanter, lærere, centrale personer i lokalområdet eller frivillige i lokale foreningstilbud for børn, idrætsklubber etc. Derfor er det en god idé, når man skal tage kontakt til disse nøglepersoner at tænke over, hvordan I vil sælge jer selv, i forhold til hvem I står overfor. Nedenfor er samlet en række argumenter til inspiration målrettet de tre målgrupper. Børn Forældre Eksterne aktører De fire s er: I er søde, I er sociale, I vil gerne snakke og I har saftevand! Det er hyggeligt I er der for deres skyld Fremhæv lektiecaféen som et sted, man skal komme for at blive bedre ikke fordi man er dårlig Læringsmiljø uden for skolekonteksten Åbent og fordomsfrit rum Afslappede omgivelser Frivillige engagerede unge mennesker Der er ingen offentligt ansatte til stede. Uforpligtende aktivitet Uformel stemning Det er mere end bare lektielæsning, I er også gode rollemodeller og styrker børnenes selvværd og selvtillid Tid til det enkelte barns behov Der er mere end bare lektielæsning, I er også gode rollemodeller og styrker børnenes selvværd og selvtillid I sørger for at finde frivillige I er pålidelige og engagerede I er en del af Ungdommens Røde Kors og har et nedskrevet værdigrundlag (Se Strategi bilag 8) En lektiecafé kan være med til at brande lokalområdet I er ikke en konkurrent, men et supplerende tilbud også når det gælder skolens lektiecaféer Tænk kreativt! Lektiecaféen har den fordel at den er et frirum og en uformel måde at komme i kontakt og dialog med børn såvel som forældre. Husk at forældre i mange tilfælde kan være vigtige for, at børnene kommer. Her er nogle metoder andre aktivitetsansvarlige har brugt: 5

31 Børn Generelt Inviter til arrangementer og ture ud af huset Skab hygge med frugt og saft Lav en Facebook-side hvor de ældre børn kan holde sig orienteret om, hvad der sker i lektiecaféen. Lav følgeordninger. Lav rundvisninger et kvarter før lektiecaféen åbner. Skole Vær synlige i skolegården efter skole og tal med børnene. At sjippe bue eller spille en fodboldkamp kan gøre, at børnene får sat ansigt på jer. Komme ud i klasserne og fortæl børnene om jer selv. Bibliotek Kobl jer på bibliotekets allerede planlagte arrangementer for børn. Lav foldere med åbningstider, børnene kan bruge som bogmærker. Boligområde Vær synlige der hvor børnene leger: at sjippebue eller spille en fodboldkamp kan gøre, at børnene får sat ansigt på jer. Forældre Generelt Byd forældrene indenfor. Arranger evt. et særligt informationsmøde for forældre. Få en annonce eller artikel i lokalavisen Mød forældrene, hvor de henter deres børn f.eks. i fritidsklubber. Skole Præsenter jer selv på forældremøder, eller få en lærer til at nævne jer til skole-hjemsamtaler. Få jeres billede i skolebladet. Indlæg til skolens hjemmeside eller fysisk opslagstavle Bibliotek Kobl jer på bibliotekets allerede planlagte arrangementer henvendt til voksne. Bliv en fast del af nyhedsbrevet eller bibliotekets arrangementskatalog. Boligområde Tænk over, hvor forældrene færdes lokalt og mød op! Det kan være til møder i beboerforeninger, til lokale arrangementer, ved lokale indkøbsmuligheder. 5

32 Når det driller: Hjælp at hente i URK Rekruttering af brugere kan være en stor udfordring, og sommetider kan det føles umuligt. Inden du giver op, skal du altid kontakte URK: LUR faciliterer, støtter og etablerer konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge i udviklingsrådets geografiske område. Kontakt derfor LUR, hvis i mangler børn, så kan i sammen stable hvervning på benene. Styregruppe: Først og fremmest kan du bestille hvervemateriale hos lektiecaféstyregruppen (plakater og foldere på både arabisk og dansk), der også vil give dig gode bruger-hvervningsråd. Desuden kan Styregruppen sætte dig i kontakt med andre caféer i nærområdet, der kan hjælpe med gode råd til hvervningen. Sekretariatet kan hjælpe med at give et overblik over, om der i området er projekter, som lektiecaféen kan tilknyttes fx kommunale projekter med fokus på integration. Den aktivitetsansvarlige, styregruppen, formanden i det lokale udviklingsråd og sekretariatet kan sammen drøfte lektiecaféens fremtid: Måske er det slet ikke en lektiecafé, der er brug for i det pågældende område. I dette tilfælde kan der være mulighed for samarbejde med andre lokale lektiecaféer, eller opstart af en helt anden aktivitet. Nyttige links Best practice for lektiecaféer 2%20Leg%20laering%20og%20lektier.ashx Evaluering af en række boligsociale lektiecafeer Information om det boligsociale område, herunder lokale medarbejdere, aktuelle projekter mm. Evalueringer af og gode råd til lektiecaféer på biblioteker og skoler 5

33 m 5

34 Eksterne(samarbejdspartnere( Se på mulighederne i dit lokalområde! SSP Sportsklubber og idrætsforeninger Helhedsplaner, boligsociale medarbejdere og projekter Foreningsguiderne.dk Ungdomsskoler og fritidsklubber Kulturcentre Ungerådgivning Skoler Kommuner Folkebiblioteker Netværksgrupper Lokalaviser Frivillige organisationer og frivilligcentre Nydanske foreninger Kvindekrisecentre 5

35 Hvordan skaffer jeg frivillige? - Gode råd, inspiration og redskaber Hvervning af frivillige er en stor del af arbejdet i aktivitetsgruppen. Der er som regel relativ stor udskiftning i frivilliggruppen. Oftest skyldes dette, at de frivillige flytter, starter studier, tager sabbatår el.lign. For at lektiecaféen kan køre stabilt, er det derfor vigtigt at være på forkant med frivillig-hvervningen. Frivilligkoordinator I udgangspunktet er det den aktivitetsansvarliges ansvar, at der er frivillige nok i lektiecaféen. Men frivilligkoordination kan være en stor opgave, og især i de større lektiecaféer kan det være en god idé at vælge en frivilligkoordinator. En frivilligkoordinator kan have ansvar for hvervning, modtagelse (se mere på siden om modtagelse), vagtplanlægning eller hvad der giver mening. Hvem kan være frivillig? I udgangspunktet er frivillighed for alle, men der er alligevel overvejelser, du bør gøre dig: Hvor tit skal den frivillige være til rådighed? En gang om ugen? To gange i måneden? Hvilken aldersgruppe søger jeg? Gymnasie-elever? Universitetsstuderende? o Deres skema skal også passe til lektiecaféens. Hvad er tidsperspektivet? Hvor længe skal / kan den frivillige være tilknyttet caféen? En kvalificeret kandidat Når du har fundet frem til ansøgere, er det vigtigt du tager dig tid til at snakke med dem og eventuelt vise dem rundt i caféen. Selv til et frivilligt job er der en jobsamtale du vil jo gerne sikre dig at få gode frivillige fra start (Se side 7). Det kan selvfølgelig være svært at vurdere folk, men se det som en øvelse i dømmekraft du kan komme til at stå i lignende situation senere i din karriere. Hvorfor vil personen være frivillig? Det er okay at gøre det for CV ets skyld, så længe der stadig bliver leveret en indsats. Er det en pålidelig person, der vil dedikere sig til projektet? Det er frustrerende at have frivillige, som kun er halvt engagerede. Find dem, der virkelig vil fra start. Husk det er frivilligt arbejde, med tryk på begge ord. Det er noget man gør af lyst, men det er noget, man gør ordenligt og ikke kun, når det er belejligt. Det er okay, hvis du mener, at en ansøger ikke vil passe som frivillig i din café. Det kan virke underligt at sige til folk, de ikke må komme og gøre noget gratis for dig, men det hænder, at nogle ikke er egnede ansøgere. Ungdommens Røde Kors er inkluderende, men ikke alle kan rumme at være frivillig. HJÆLP! I perioder kan det være svært og meget ressourcekrævende at skaffe frivillige. Her er det en stor fordel at trække på resten af organisationen! Jeres lokale udviklingsråd (LUR) har blandt andet til opgave at lave lokale hvervekampagner, så dem kan I kontakte, hvis I har brug for praktisk hjælp til hvervningen. Og måske har de allerede kommende PR-arrangementer, I kan deltage i, eller de kan nævne behovet til lokale informationsaftener. I de store universitetsbyer findes der også HR-udvalg, som afholder jævnlige introkurser for potentielle frivillige, hvor I kan møde op, for at fortælle om jeres lektiecafé. I styregruppen vil vi også meget gerne hjælpe jer med idéer til hvervning samt hvervemateriale (plakater, foldere mv.). 6

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Bliv frivillig Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Lektiecafé Ungdommens Røde Kors har fire lektiehjælpscaféer i Aalborg. Som frivillig kan du hjælpe med alt fra en 4. klasses matematikopgave

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Del 1: a) Motiver til frivilligt arbejde b) Hvad får folk til at blive? Del 2: a) Hvad skal frivillige lave? b) Tips og tricks

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede Erfaringer fra Forenede Service A/S Altansagen Et ægtepar boede på en altan i 3 år. De arbejdede 12-20 timer dagligt til 3000 kr. pr. måneden, kontant. De 2 slaver Bagmænd havde stjålet ægteparrets identitet.

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds)

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds) Rejsekontoret Südergraben 36 24937 Flensburg Postboks 389 6330 Padborg Tlf. +49 (0) 461 5047 400/401 info@feriebarn.dk NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING I 2016 er det muligt at vælge et ophold på

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem. Faaborg-Midtfyn Kommune. Røde Kors Midtfyn

Samarbejdsaftale. Mellem. Faaborg-Midtfyn Kommune. Røde Kors Midtfyn 1 Samarbejdsaftale Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Røde Kors Midtfyn 2 Indholdsfortegnelse : 1. Data vedrørende Faaborg-Midtfyn kommune 2. Data vedrørende Røde Kors Midtfyn 3. Røde Kors Midtfyns aktiviteter

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Kompetenceplan Erhvervshuset

Kompetenceplan Erhvervshuset Stamdata Kompetenceplan Erhvervshuset Navn Cpr.nr. Udfyldt af medarbejder: Navn: Adresse: E-mail: Telefonnr.: Navn: E-mail: Telefonnr.: Forløb Periode / Er forlænget til Sagsbehandler: Navn: Dato: Navn:

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere