Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER"

Transkript

1 g INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Herning Kommune Evaluering af mad til hjemmeboende Herning Kommune Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER December INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 3 Hvilke faktorer påvirker borgernes valg af leverandør... 4 Kvalitet af maden... 6 Kvantitet af maden... 7 Udbud af mad... 8 Leveringssikkerhed... 8 Kommunikation mellem borger, leverandør og bestiller... 9 Anbefalinger Metode og indhold Resultat af evalueringen Hvilke faktorer påvirker borgernes valg af leverandør Kvalitet af maden Kvantitet af maden Udbud af mad Leveringssikkerhed Kommunikation mellem borger, leverandør og bestiller Afslutning Bilag 1 - Spørgeskema Bilag 2 Kommentar fordelt på leverandørerne Bilag 3 Rådata INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 Indledning Herning Kommune har ønsket bistand fra BDO til at gennemføre en evaluering af maden til hjemmeboende, der enten får leveret mad fra kommunens eget køkken eller fra en af de andre godkendte leverandører i kommunen. Det overordnet formål med evalueringen er at afdække, hvilke faktorer der påvirker borgernes valg af leverandør, samt om Herning Kommune tilbyder det rigtige koncept i forhold til borgernes krav og ønsker til madservice. I Herning Kommune er der tre godkendte leverandører af mad: Den kommunale madleverandør Madservice Herning tilbyder kølemad med levering en gang ugentligt Det Danske Madhus tilbyder kølemad med levering en gang ugentligt TKC-Mad tilbyder varm mad med daglig levering Evalueringsarbejdet har været organiseret omkring en arbejdsgruppe med deltagelse af udvalgte medarbejdere fra Herning Kommune, samt konsulenter fra BDO. Evalueringen er gennemført i perioden juni - december Dette notat præsenterer resultatet af BDO s assistance. Resume og anbefalinger Evalueringen er dannet på baggrund af 314 spørgeskemaer suppleret med 8 interviews. Indledningsvis tegnes der en profil af de respondenter, der modtager mad fra de tre leverandører: Køn: Andelen af mænd er højere hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning end hos de to private leverandører af mad. Mens andelen af kvinder er højst hos TKC-Mad. Alder: Andelen af yngre modtagere af mad er lidt højere hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning end hos de to private leverandører af mad. De to private leverandører har til gengæld en højere andel af modtagere der er 80 år eller der over. Specielt tilpasset kost: Hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning og Det Danske Madhus får 20% af respondenterne specielt tilpasset kost, mens andelen hos TKC-Mad kun er 12%. Hvor lang tid har du modtaget mad: Andelen af respondenter der har modtaget mad i mindre end 2 år er højere hos TKC-Mad end hos de to øvrige leverandører. Således ser det ud til, at en stor andel af ny-visiterede borgere til madservice vælger TKC-Mad frem for de to andre leverandører. At andelen af respondenter der har modtaget mad i længere tid er størst hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning skyldes formentligt, at da disse borgere blev visiterede til madservice, var der ikke andre leverandører end den kommunale madleverandør. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 Har du skiftet madleverandør: Andelen af respondenter der har skiftet leverandør er højere hos de to private leverandører (henholdsvis 23% og 22%) end hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning (10%). Ser vi på de respondenter der har haft skiftet madleverandør, har over halvdelen af dem (54%) kun modtaget mad i op til 2 år, mens der er færre der har haft skiftet, jo længere tid de har været med i madservice. Overvejer du skift af madleverandør: Her er billedet meget ens hos de tre leverandører med henholdsvis 11%, 10% og 12% af respondenterne der overvejer et skifte. Her er det også især de respondenter der kun har modtaget mad i op til 2 år, der overvejer et skifte (63%), og færre der overvejer at skiftet, jo længere tid de har været med i madservice. Deler du portionerne fx på flere måltider eller med en anden person: Hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning er andelen af respondenter der ikke deler portionerne højere end hos de to private leverandører. Hvilke faktorer påvirker borgernes valg af leverandør Når vi ser på hvilke faktorer der var vigtige, da borgerne skulle vælge leverandør af mad, er der forskel på de respondenter der modtager kølemad (fra Den kommunale madleverandør Madservice Herning og Det Danske Madhus) og dem der modtager varm mad (fra TKC-Mad). BDO s erfaring er, at der altid vil være borgere der vælger levering af varm mad, alene fordi de har en for-udtaget holdninger til kvaliteten af kølemad. Omvendt vil der altid være borgere der vælger kølemad, fordi de finder daglig levering af varm mad ufleksibelt. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen ser vi faktorer der vægtes forskelligt hos modtagere af henholdsvis kølemad og varm mad. Hos modtagerne af kølemad, er det muligheden for at vælge mellem flere retter samt muligheden for levering af mad én gang om ugen, der har vægtet højt ved valg af madleverandør. Hos modtagerne af varm mad er billedet lidt anderledes, idet her er det muligheden for daglig levering af varm mad respondenterne har vægtet højest. Også muligheden for at vælge mellem flere retter, samt muligheden for levering af varm mad har haft stor betydning ved valg af madleverandør. Interviewene understøtter, at modtagerne af madservice uanset hvem de modtager mad fra vægter muligheden for at vælge mellem flere retter højt. For modtagerne af kølemad, blev det fremhævet, at det for dem er vigtigt med den fleksibilitet som kølemaden giver dem, både i forhold til spisetidspunktet, men især at de ikke behøver at være hjemme hver dag på et bestemt tidspunkt, for at modtage maden. I forhold til den varme mad, der jo leveres dagligt, blev der ved interviewene spurgt ind til, hvorvidt daglig kontakt med chaufføren havde nogen betydning for valg af leverandør. Her var der faktisk ingen der fandt dette vigtigt, heller ikke dem der modtager mad fra TKC-Mad. For dem er det vigtigste, det at maden bliver leveret varm. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 Vi ser en tendens til, at hos respondenterne der modtager mad fra TKC-Mad, har omtale af madleverandøren haft betydning i enten Meget høj grad eller I høj grad hos næsten halvdelen. Hos Det Danske Madhus er andelen 39%, og kun 19% hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning. Dette understøttes af, at der er en høj andel, der har valgt en privat madleverandør frem for den kommunale madleverandør ud fra brochure eller reklame. Ser vi på de bemærkninger respondenterne har skrevet, er der flere der har fået hjælp fra sygehuset i forbindelse med udskrivning. Her er der en tendens til, at de bliver anbefalet de private leverandører (der er 1 hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning der har fået hjælp fra sygehuset til at vælge, 3 hos Det Danske Madhus og 4 hos TKC-Mad). Dette understøttes af interviewene, hvor vi så samme billede. Tendensen at ny-visiterede borgere vælger TKC-Mad udfordres af udsagn fra interviewene, hvor borgerne udtaler, at det var situationen (hospitalsophold) der havde betydning for valget. Dog var 3 af interviewpersonerne enige i, at hvis de havde fortsat med madservice (de var stoppet i madservice ved interviewtidspunktet), ville de vælge en madleverandør, der gav dem mere frihed samt mulighed for at spise varmt mad om aftenen. Med denne vinkel og det faktum, at evalueringen viser, at brugerne er meget stabile i forhold til deres førstevalg af madleverandører, kan det være et opmærksomhedspunkt, om der er bestilt den mest optimale leveringsform for den enkelte i forhold til den enkelte brugers livsstil. Evalueringen viser desuden, at fristerne for bestilling og afbestilling har en større betydning for de respondenter, der får leveret varm mad fra TKC-Mad - hele 59% af disse har svaret, at det har haft betydning i enten Meget høj grad eller I høj grad). Hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning er andelen 31%, mens den hos Det Danske Madhus er 28%. Det er ikke overraskende, at brugere der får leveret varm mad vægter dette højere, men måske skal det overvejes, om det er muligt at ændre på til- og frameldingsfristerne i aftalerne med madleverandørerne. Når først de har valgt madleverandør, er de som regel trofaste og bliver hos den samme madleverandør. Kun 17% af respondenterne har skiftet leverandør. Af dem har over halvdelen (54%) modtaget mad i op til 2 år, mens der er færre der har haft skiftet, jo længere tid de har været med i madservice. Andelen af respondenter der har skiftet madleverandør er højere hos de to private leverandører (henholdsvis 23% og 22%) end hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning (10%). Dette kan være et udtryk for, at de er gået fra Den kommunale madleverandør Madservice Herning til en af de to andre leverandører, og at ikke så mange skifter fra de to private leverandører til Den kommunale madleverandør Madservice Herning. Den hyppigste årsag til skiftet er utilfredshed med madens kvalitet, dernæst at de ønsker mulighed for at vælge mellem forskellige retter samt mulighed for, at få leveret varm mad. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 Heller ikke mange overvejer at skifte madleverandør, kun 9%. Her er det også især de respondenter, der kun har modtaget mad i op til 2 år, der overvejer et skifte (63%), og jo længere tid de har været med i madservice, jo færre overvejer at skiftet. Også her angiver flertallet utilfredshed med madens kvalitet som årsag, dernæst utilfredshed med variationen af retter samt mulighed for at vælge mellem forskellige retter. Kvalitet af maden I forhold til respondenternes overordnet tilfredshed samlet set med maden, er andelen størst bland dem der modtager mad fra TKC-Mad med 100% der er enten Tilfreds eller Delvis tilfreds, mens det er 93% hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning og 99% hos Det Danske Madhus. Ser vi på kvalitet af maden i forhold til konsistens, duft, smag og udseende, er der størst tilfredshed hos TKC-Mad på konsistens, duft og udseende, mens Det Danske Madhus har den største andel af tilfredse respondenter i forhold til smag. Andelen af tilfredse respondenterne hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning er lavest på tre ud af de fire parametre. Ved interviewene blev de bedt om, at rangere kvalitetsparametrene i forhold til, hvad der er vigtigst for dem. 2 interviewpersoner kunne ikke rangere dem, og ud af de resterende 6 interviewpersoner, er duft og smag vigtigst hos 5. 2 interviewpersoner havde også udseende som et vigtigt parameter, mens kun 1 fremhæver konsistensen. I forhold til kvaliteten kan man se af kommentarerne til: Har du andre ønsker til din madleverandør (se bilag 2), at flere er utilfredse med kvaliteten på kartoflerne, og at det primært er hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning og Det Danske Madhus, der begge leverer kølemad. Kritikken går dels på, at man ønsker friske kartofler, dels på at kartoflerne ikke er kogte nok. Ved interviewene var der også flere, der konsekvent vælger kartoffelmos, når der er kartofler til hovedretten, fordi de er utilfredse med kvaliteten af kartoflerne. At kvaliteten er vigtigt for respondenter understreges af, at hos de respondenter enten har skiftet eller overvejer at skifte madleverandør, svarer hovedparten, at dette skyldes utilfredshed med madens kvalitet. Dette er faktisk den hyppigste årsag ved begge grupper af respondenter. BDO skal dog gøre opmærksom på, at der er mange modrettede holdninger til kvaliteten, selv ved respondenter der får leveret mad fra samme leverandør, eksempelvis at nogle respondenter oplever, at maden er for krydret, mens andre syntes, at maden mangler krydderier. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 Kvantitet af maden Generelt er der høj tilfredshed med portionsstørrelsen på hovedretten hos alle tre leverandører, mens den generelle tilfredshed er mindre for forretten og desserten. At der er mindre tilfredshed med forretten og desserten skyldes primært, at mange af respondenterne har svaret Ved ikke til dette spørgsmål, idet de ikke modtager forret og dessert. I forhold til tilfredshed med portionsstørrelsen på hovedretten, er der en tendens til, at respondenterne der får mad fra TKC-Mad er lidt mere tilfredse med portionsstørrelsen end hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning og Det Danske Madhus. At der generelt er stor tilfredshed med portionsstørrelsen på hovedretten, blev bekræftet af de 8 interviews. 7 er tilfredse og 1 er delvis tilfreds med portionsstørrelse. Ser vi på, om der er sammenhæng mellem alder henholdsvis køn (mand / kvinde) og tilfredshed med portionsstørrelsen på hovedretten, er der ikke den store forskel og umiddelbart dermed ikke sammenhæng. Umiddelbart kunne man godt forvente, at tilfredsheden med portionsstørrelsen ville være størst hos kvinderne, der ofte spiser mindre end mændene. Men har ser vi, at flere kvinder end mænd deler portionerne enten over flere måltider eller med en anden person, og vi ved derfor ikke, om nogle af de kvinder der kun er delvis tilfredse med portionsstørrelsen, vurderer det ud fra, at de deler portionerne. Ved de 8 interviews tilkendegav flere, at portionerne er store nok, til at de kan dele portionerne alle sammen kvinder. Og ud af de 3 mandlige interviewpersoner er der kun en, der er delvis tilfreds med portionsstørrelsen og som vælger en stor portion for at blive mæt, mens de 2 andre er tilfredse. Andelen af respondenter der deler portionerne er lavest hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning end hos de to private leverandører - 36% af respondenterne hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning har svaret Ja eller Nogen gange til, at de deler portionerne, mens det er 49% hos Det Danske Madhus og 41% hos TKC-Mad. Og flere kvinder end mænd deler portionerne. 41% af de kvindelige respondenter hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning deler portionerne, mens det er 50% af de kvindelige respondenter hos de to private leverandører. Og ser vi på de mandlige respondenter er der endnu større forskel 30% af de mandlige respondenter hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning deler portionerne, hele 46% hos Det Danske Madhus og 11% af de mandlige respondenter hos TKC-Mad. Ser vi på om der er sammenhæng mellem alder og hvorvidt de deler portionerne (har svaret Ja eller Nogen gange ), er der også forskel imellem respondenterne og de tre leverandører. Men der er ikke noget entydigt billede og dermed ikke noget der indikerer et direkte sammenhæng. Samlet set er det ud fra ovenstående svært at konkludere noget konkret om portionsstørrelserne og dermed kvantiteten af maden hos de tre madleverandører. Vi kan blot konstatere, at størstedelen er tilfredse eller delvis tilfredse med portionsstørrelsen, og dette til trods for, at der er en stor andel der deler portionerne. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 Udbud af mad Generelt er der høj tilfredshed med variationen af retterne hos alle tre leverandører. Og ved interviewene har halvdelen vægtet parameteret Variation af retterne som vigtigt for dem. Ved interviewene tilkendegav flertallet da også, at variation af retterne er vigtigt for dem: Man skal ikke have det samme hele tiden. Muligheden for at vælge mellem flere retter, har været vigtigt for hovedparten af respondenterne, da de skulle vælge madleverandør 67% har svaret I meget høj grad eller I høj grad. Det samme billede ser vi hos de respondenter der enten har skiftet eller overvejer at skifte madleverandør. Tilsvarende ser vi en høj andel (71%) af respondenter der svarer, at det har betydning i meget høj grad eller i høj grad, at de har valgmuligheder i mellem flere retter. Andelen er dog væsentlig højere ved Det Danske Madhus end hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning. Også TKC-Mad har en højere andel end Den kommunale madleverandør Madservice Herning. Ser vi på, om der er sammenhæng mellem køn (mand / kvinde) og hvor stor betydning de tillægger, at der er valgmuligheder imellem flere retter, er der hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning og Det Danske Madhus en tendens til, at der hos de kvindelige respondenter er en højere andel der svarer, at det har betydning I meget høj grad eller I høj grad end hos de mandlige, mens tendens er omvendt hos TKC-Mad. Ser vi på om der er sammenhæng mellem alder og betydningen af, at der er valgmuligheder i mellem flere retter, er der ikke noget entydigt billede og dermed ikke noget der indikerer et direkte sammenhæng. I forhold til muligheden for selv at kunne vælge tilbehøret til hovedretten, er der 49% af respondenterne der har svaret I meget høj grad eller I høj grad. Andelen er størst ved Det Danske Madhus og mindst hos TKC-Mad. Ser vi på om der er sammenhæng mellem køn (mand / kvinde) og hvor stor betydning de tillægger, at de selv kan vælge tilbehøret til hovedretten, er der ikke noget entydigt billede og dermed ikke noget der indikerer sammenhæng. Det samme gør sig gældende ved alder. Der er stor forskel imellem de tre leverandører. Men vi kan ikke påpege noget sammenhæng i mellem alder og betydningen. Det har ikke været vigtigt ved valg af madleverandør, at der er tilbud om tilkøb (fx smørrebrød, kage, festmenuer/gæstemenuer osv.) 19% har svaret I meget høj grad eller I høj grad. Leveringssikkerhed Leveringssikkerheden opleves som værende høj hos alle tre madleverandører, både i forhold til leveringstidspunkt og levering af de rigtige retter i forhold til bestillingen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 Kommunikation mellem borger, leverandør og bestiller I forhold til kommunikation mellem borger og leverandør, foregår der en løbende kommunikation via bestillingssedlerne, når borgerne skal bestille deres maden, og når de eventuel skal afbestille maden. Når vi spørger om borgerne selv udvælger de retter og det tilbehør de ønsker, er andelen af respondenter der selv gør dette væsentlig højere hos de to private leverandører 82% hos Det Danske Madhus og 90% hos TKC-Mad, mens andelen kun er 56% hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning. At de ikke selv vælger retterne kan være et udtryk for, at de ikke selv er i stand til det, men kan også være, fordi de ikke benytter sig af muligheden for at foretage et aktivt valg på bestillingssedlen og dermed udnytter muligheden for valg i mellem retterne. Ud af de respondenter der har svaret ja, til at de selv udvælger de retter og tilbehør de ønsker, er der omkring 40% af disse, der får hjælp til at udfylde selve bestillingssedlen. Billedet er det samme for alle tre leverandører. Det er en forholdsvis høj andel der får hjælp, men årsagerne kan være mange så som svagtseende borgere, manglende funktionsevne osv. I spørgeskemaundersøgelsen har respondenterne svaret på spørgsmål om, hvor tilfredse de er med diverse vejledninger fra leverandøren og bestiller (Herning Kommune). Andelen der har svaret Utilfreds eller Ved ikke er forholdsmæssig stor. Dette gælder for alle tre leverandører. Ved interviewene var der flere der tilkendegav, at de var tilfredse med vejledningerne, men at de ikke har modtaget nogen egentlig vejledning. De har enten selv havde fundet ud af det, eller de har ikke haft brug for det. Spørgsmålene om tilfredshed med vejledning, er blevet suppleret med spørgsmål om respondenterne ved, hvad de kan bestille af mad ud over forret/dessert og hovedret. Her kan vi se, at det ikke er alle der har kendskab til dette i alt har 73% svaret Ja til at de har kendskab. Kendskabet er lavest blandt dem, der får mad fra Den kommunale madleverandør Madservice Herning. Dette skal ses i sammenhæng med, at muligheden for tilkøb (fx smørrebrød, kage, festmenuer/ gæstemenuer osv.) ikke noget som respondenterne har tillagt stor betydning. Det gælder ved alle tre leverandører. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 Anbefalinger BDO har følgende anbefalinger: At Den kommunale madleverandør Madservice Herning analyser kvaliteten af det producerede mad, og overveje om der er mulighed for at skabe et kvalitets løft med henblik på, at kunne få en bedre score i forhold til madkvaliteten. Denne anbefaling tager afsæt i, at Den kommunale madleverandør Madservice Herning scorer lavest på tre ud af de fire kvalitetsparametre konsistens, duft, smag og udseende. Denne anbefaling kan også sammen tænkes med en eventuel PR- og kommunikations-plan. At Den kommunale madleverandør Madservice Herning får udarbejdet en PR og kommunikations strategi, da det er tydeligt, at respondenter der får leveret mad fra de private leverandører vægter omtalen væsentlig højere, end de respondenter der får mad fra Den kommunale madleverandør Madservice Herning. Det kan tyde på, at denne faktor har en betydning for valget af madleverandør. At der udarbejdes en pjece/folder indeholdende vejledning om, hvordan man som borger skifter madleverandør, hvordan maden opbevares (både for den kolde og den varme leverede mad), hvordan maden opvarmes, hvordan madleverandøren kontaktes, lån af mikrobølgeovne m.m. At der sættes fokus på at vejlede/anbefale borgerne om, hvad og hvor meget mad og drikke, den enkelte borger skal indtage for at opretholde en god livskvalitet så længe som muligt. Denne anbefaling skal ses i lyset af, at en stor del af borgerne deler det leverede måltid, enten over flere måltider eller med en ægtefælle (medspiser). Dette sammenholdt med det faktum, at der er også mange borgere som fravælger desserten/forretten. Disse faktorer giver et større krav til energiindtaget på resten af dagen, hvilket kan være en meget svær opgave for ældre borgere. At som en sundhedsfremmende/forebyggende indsat, at bruge plejepersonalet som talerør for mad og drikke, evt. med hjælp af informationsmateriale for området. Afsættet for denne anbefaling er, at der er kun 15% af respondenterne der oplever, at de bliver vejledt om maden af deres hjemmehjælper. At der sker en yderligere analyse af, hvilke tilkøbsprodukter der efterspørges og at Den kommunale madleverandør Madservice Herning på grundlag af dette danner det fremtidige sortiment/tilbud af tilkøbsprodukter. Overveje og undersøge om delkomponent leveringen i højere grad skal udbredes hos de borgere, hvor det giver mening, og hvor borgeren selv kan tilberede evt. kartofler og grønt, men blot få leveret færdig produceret kød og sovs fra madleverandøren. Dette kan både ses som en rehabiliterende indsats, men for nogle borgere som et kvalitetsløft. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 Metode og indhold Ved evalueringen har BDO kombineret to analysemetoder - kvalitativ dataindsamling kombineret med kvantitative data. Den kvalitative dataindsamling er bestået af 8 dybdegående interviews, der er blevet kombineret med spørgeskemaer til de hjemmeboende. Kombinationen af de to medfører en større gevinst end summen af den enkelte metode, da de kvalitative fund (interviews) er blevet anvendt til at kvalificere og uddybe nogle af de kvantitative fund (spørgeskemaer). Spørgeskemaer såvel som interviews er opbygget omkring følgende temaer: Hvilke faktorer påvirker borgernes valg af leverandør Kvalitet af maden Kvantitet af maden Udbud af mad Leveringssikkerhed Kommunikation mellem borger, leverandør og bestiller De endelige spørgsmål er blevet udarbejdet gennem to arbejdsgruppemøder mellem BDO og udvalgte medarbejdere fra Herning Kommune. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 1. Valg af distributionsform er ligeledes sket i samarbejde mellem BDO og Herning Kommune. Hjemmeplejen I Herning Kommune har distribueret spørgeskemaet til de borgere der både modtager hjemmehjælp og madservice, og har ligeledes indsamlet disse, når respondenterne havde udfyldt spørgeskemaet. De private leverandører af hjemmehjælp har ligeledes været behjælpelig med distribution og indsamling af spørgeskemaerne. De borgere, der ikke modtager hjemmehjælp men kun madservice, har fået fremsendt spørgeskemaet og en frankeret svarkuvert med posten. Spørgeskemaerne er blevet udsendt primo uge 37 med svarfrist ultimo uge 40. Efter indsamling af spørgeskemaerne, er der blevet afholdt midtvejsmøde i arbejdsgruppen, hvor det blev besluttet hvilke spørgsmål der skulle uddybes på de dybdegående interviews. BDO har efterfølgende gennemført 8 dybdegående interviews. Interviewpersonerne er udpeget af Herning Kommune. BDO har fremsendt i alt 790 spørgeskemaer, heraf er 363 spørgeskemaer sendt med posten vedlagt frankeret svarkuvert. Antal respondenter: 343 heraf 79 returneret i svarkuvert (svarprocent på 43 %) Heraf antal gyldige spørgeskemaer: 314 stk. (svarprocent på 40 %) Heraf antal ugyldige spørgeskemaer: 29 stk. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 Resultat af evalueringen Evalueringen er bygget op omkring følgende temaer: Hvilke faktorer påvirker borgernes valg af leverandør Kvalitet af maden Kvantitet af maden Udbud af mad Leveringssikkerhed Kommunikation mellem borger, leverandør og bestiller Antallet af respondenterne fordeler sig således på de tre madleverandører (2 respondenter har ikke svaret): INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 Hvilke faktorer påvirker borgernes valg af leverandør I spørgeskemaet er der indarbejdet diverse spørgsmål der skal afdække, hvilke faktorer der påvirker borgernes valg af leverandør. Desuden er der spørgsmål, som samlet set danner et billede / en karakteristika af respondenterne. Respondentkarakteristika I nedenstående tabel har vi sammensat en karakteristika af de respondenter der modtager madservice fra de tre leverandører: Tabel 1: Respondentkarakteristika Variabel Køn Alder Specielt tilpasset kost? Hvor lang tid har du modtaget mad? Den kommunale madleverandør Det Danske Madhus TKC-Mad Madservice Herning N (%) N (%) N (%) Kvinde 82 (60) 60 (73) 66 (80) Mand 54 (40) 22 (27) 17 (20) Total 136 (100) 82 (100) 83 (100) N = 301 > (10) 4 (5) 3 (3) (60-64] 7 (5) 6 (7) 5 (6) (65-69] 8 (6) 5 (6) 3 (3) (70-74] 11 (8) 4 (5) 7 (8) (75-79] 17 (12) 5 (6) 7 (8) 80 < 83 (59) 60 (71) 61 (71) Total 140 (100) 84 (100) 86 (100) N = 310 Ja 27 (20) 17 (20) 10 (12) Nej 106 (78) 65 (77) 74 (88) Ved ikke 3 (2) 2 (3) 0 (0) Total 136 (100) 84 (100) 84 (100) N =304 < 0,5 år 15 (11) 9 (11) 26 (31) 0,5-2 år 28 (21) 23 (27) 47 (56) 2-4 år 44 (33) 36 (43) 8 (10) 4-9 år 30 (22) 14 (17) 2 (2) > 9 år 17 (13) 2 (2) 1 (2) Total 134 (100) 84 (100) 84 (100) N = 302 Ja 14 (10) 19 (23) 18 (22) Har du skiftet madleverandør? Nej 121 (90) 64 (77) 64 (78) Total 135 (100) 83 (100) 82 (100) N = 300 Overvejer du skift af madleverandør? Deler du portionerne fx på flere måltider eller med en anden person? Ja 14 (11) 8 (10) 6 (12) Nej 119 (89) 75 (90) 74 (88) Total 133 (100) 83 (100) 80 (100) N = 296 Ja 43 (31) 30 (35) 24 (29) Nej 88 (64) 43 (51) 49 (59) Nogen gange 7 (5) 12 (14) 10 (12) Total 138 (100) 85 (100) 83 (100) N = INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 Den kommunale madleverandør Madservice Herning: Den kommunale madleverandør Madservice Herning har en højere andel af mænd end de to private leverandører af mad. Har ligeledes en højere andel af yngre modtagere af mad. 20% af respondenterne får specielt tilpasset kost, hvilket er samme andel som hos Det Danske Madhus, mens andelen hos TKC-Mad kun er 12%. Den kommunale madleverandør Madservice Herning skiller sig ud ved, at de har en højere andel af de respondenter der har modtaget mad i længere tid. Til gengæld har de en lavere andelen af respondenter der har modtaget mad i mindre end 2 år. Andelen er væsentlig højere hos TKC-Mad. Andelen af respondenter der har skiftet leverandør er lavere hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning (10%) end hos de to private leverandører (henholdsvis 23% og 22%). I forhold til andelen af respondenter der overvejer at skifte leverandør, er billedet meget ens hos de tre leverandører med henholdsvis 11%, 10% og 12% af respondenterne der overvejer et skifte. Så her skiller Den kommunale madleverandør Madservice Herning sig ikke ud i forhold til de private leverandører. Andelen af respondenter, der ikke deler portionerne er højere end hos de to private leverandører. Således har de en mindre tendens til, at deres modtagere deler portioner enten på flere måltider eller med en anden person. Det Danske Madhus: Det Danske Madhus har 73% kvindelige og 27% mandlige respondenter. Har i lighed med TKC-Mad en høj andel af ældre modtagere (80 år eller der over) af mad. 20% af respondenterne får specielt tilpasset kost, hvilket er samme andel som hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning, mens andelen hos TKC-Mad kun er 12%. Har en større andel af respondenter, der har modtaget mad i 2-4 år, end de to andre leverandør. I lighed med Den kommunale madleverandør Madservice Herning, har de en lav andel af respondenter, der har modtaget mad i mindre end 2 år. Og ligeledes en lav andel, der har modtaget mad i mere end 4 år. Andelen af respondenter (23%) der har skiftet leverandør er på niveau med andelen hos TKC-Mad (22%), hvilket er højere end hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning (10%). I forhold til andelen af respondenter der overvejer at skifte leverandør, er billedet meget ens hos de tre leverandører med forholdsvis få der overvejer at skifte. Andelen af respondenter, der ikke deler portionerne er lavere end hos de to andre leverandører. Så her en større tendens til, at modtagerne af mad deler deres portioner enten på flere måltider eller med en anden person. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

15 TKC-Mad: TKC-Mad har en højere andel af kvinder end hos de to øvrige leverandører, og har ligeledes en høj andel af ældre modtagere (80 år eller der over) af mad. 12% af respondenterne får specielt tilpasset kost, mens andelen hos både Den kommunale madleverandør Madservice Herning og Det Danske Madhus er 20%. Andelen af respondenter der har modtaget mad i mindre end 2 år er højere hos TKC- Mad end hos de to øvrige leverandører. Andelen af respondenter (22%) der har skiftet leverandør er på niveau med andelen hos Det Danske Madhus (23%), og er dermed højere end hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning (10%). I forhold til andelen af respondenter der overvejer at skifte leverandør, er billedet meget ens hos de tre leverandører med forholdsvis få der overvejer at skifte. Andelen af respondenter, der ikke deler portionerne er 59%, mens den er 64% hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning og 51% hos Det Danske Madhus. Sammenhæng mellem hvem respondenterne får mad fra og hvilke faktorer der havde betydning for deres valg af madleverandør: I hvor høj grad havde følgende betydning for dit valg af madleverandør? - Den kommunale madleverandør Omtale af madleverandøren At det er en kommunal leverandør af mad (n=110) At det er en privat leverandør af mad (n=104) Fristerne for bestilling og afbestilling af mad (n=109) Muligheden for tilkøb, fx. smørrebrød, kage, festmenuer osv. (n=108) Muligheden for at vælge mellem flere retter (n=111) Muligheden for levering af varm mad (n=104) Muligheden for levering af mad én gang om ugen (n=117) Muligheden for daglig levering af varm mad (n=106) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 15

16 I hvor høj grad havde følgende betydning for dit valg af madleverandør? - Det Danske Madhus Omtale af madleverandøren (n=67) At det er en kommunal leverandør af mad (n=65) At det er en privat leverandør af mad (n=71) Fristerne for bestilling og afbestilling af mad (n=68) Muligheden for tilkøb, fx. smørrebrød, kage, festmenuer osv. (n=67) Muligheden for at vælge mellem flere retter (n=72) Muligheden for levering af varm mad (n=65) Muligheden for levering af mad én gang om ugen (n=73) Muligheden for daglig levering af varm mad (n=64) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I hvor høj grad havde følgende betydning for dit valg af madleverandør? - TKC Omtale af madleverandøren (n=65) At det er en kommunal leverandør af mad (n=66) At det er en privat leverandør af mad (n=67) Fristerne for bestilling og afbestilling af mad (n=70) Muligheden for tilkøbm, fx. smørrebrød, kage, festmenuer osv. (n=67) Muligheden for at vælge mellem flere retter (n=72) Muligheden for levering af varm mad (n=69) Muligheden for levering af mad én gang om ugen (n=61) Muligheden for daglig levering af varm mad (n=74) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Når vi ser på hvilke faktorer der havde betydning for valg af madleverandør, er billedet det samme for de to leverandører med kølemad (Den kommunale madleverandør Madservice Herning og Det Danske Madhus), nemlig at muligheden for at vælge mellem flere retter og muligheden for levering af mad én gang om ugen, har vægtet højt ved valg af madleverandør. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 16

17 Ved interviewene var der flere af modtagerne af kølemad der tilkendegav, at de ikke vil være afhængige af, at skulle være hjemme til at modtage maden dagligt. Desuden var der flere der havde valgt kølemad, fordi de er vant til at spise den varme mad om aftenen og ønsker at fortsætte med dette. Hos respondenterne der modtager mad fra TKC-Mad er billedet lidt anderledes, idet her er det muligheden for daglig levering af varm mad de har vægtet højt. Også muligheden for at vælge mellem flere retter og muligheden for levering af varm mad har haft stor betydning ved valg af madleverandør. Ved interviewene blev der spurgt ind til, hvorvidt daglig kontakt med chaufføren havde nogen betydning for valg af leverandør. Her var der faktisk ingen, der fandt dette vigtigt, heller ikke dem der modtager mad fra TKC-Mad. For dem var det vigtigste, at maden bliver leveret varm, til forskel for kølemaden, der virker mere uappetitligt på dem. Til gengæld er muligheden for tilkøb (fx smørrebrød, kage, festmenuer/gæstemenuer osv.) ikke noget som respondenterne har tillagt stor betydning, det gælder ved alle tre leverandører. Kun 19% af samtlige respondenter har tillagt muligheden for tilkøb betydning i I meget høj grad eller I høj grad (se bilag 3). Vi ser en tendens til, at hos respondenterne der modtager mad fra TKC-Mad, har omtale af madleverandøren haft betydning i enten Meget høj grad eller I høj grad hos næsten halvdelen. Hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning havde omtalen betydning i enten Meget høj grad eller I høj grad hos 19% og hos Det Danske Madhus hos 39%. Om det er en kommunal eller privat leverandør har også en vis betydning hos nogle af respondenterne. Ved interviewene var der en respondent der tilkendegav, at det er vigtigt, at det er en kommunal leverandør, da dette er en garanti for, at maden er lavet i henhold til diverse anbefalinger, og at man er sikker på, at de ikke til forskel fra en privat leverandør går konkurs. Evalueringen viser desuden, at fristerne for bestilling og afbestilling har en større betydning for de respondenter, der får leveret varm mad fra TKC-Mad - hele 59% af disse har svaret, at det har haft betydning i enten Meget høj grad eller I høj grad). Hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning er andelen 31% mens den hos Det Danske Madhus er 28%. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 17

18 Sammenhæng mellem hvem respondenterne får mad fra og hvem der eventuel har hjulet med at vælge: Der er en høj andel der har valgt en privat madleverandør frem for den kommunale madleverandør ud fra brochure eller reklame. Dette understøtter den tidligere nævnte tendens til, at hos respondenterne der modtager mad fra TKC-Mad, har omtale af madleverandøren haft betydning i enten Meget høj grad eller I høj grad hos næsten halvdelen. Hos Det Danske Madhus er andelen 39% og kun 19% hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning. Ser vi på de bemærkninger respondenterne har skrevet (se bilag 2), er der flere der har fået hjælp fra sygehus i forbindelse med udskrivning. Her er der en tendens til, at de bliver anbefalet de private leverandører (der er 1 hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning der har fået hjælp fra sygehus til at vælge, 3 hos Det Danske Madhus og 4 hos TKC- Mad). Dette understøttes af interviewene, hvor vi så samme billede. Sammenhæng mellem hvor lang tid de har modtaget mad og om de har haft skiftet madleverandør: Ser vi på de respondenter der har haft skiftet madleverandør, har over halvdelen af dem (54%) modtaget mad i op til 2 år, mens der er færre der har haft skiftet, jo længere tid de har været med i madservice. Når vi ser på hvorfor de har skiftet madleverandør, angiver flertallet utilfredshed med madens kvalitet som årsag, dernæst mulighed for at vælge mellem forskellige retter samt mulighed for at få leveret varm mad INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 18

19 Sammenhæng mellem hvor lang tid de har modtaget mad og om de overvejer at skifte madleverandør: Her er det også især de respondenter der kun har modtaget mad i op til 2 år, der overvejer et skifte (63%), og jo længere tid de har været med i madservice, jo færre overvejer at skiftet. Når vi ser på hvorfor de overvejer at skifte madleverandør, angiver flertallet utilfredshed med madens kvalitet som årsag, dernæst utilfredshed med variationen af retter samt mulighed for at vælge mellem forskellige retter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 19

20 Kvalitet af maden Sammenhæng mellem valg af madleverandør og tilfredshed med kvaliteten: Nedenstående tre grafer viser respondenternes overordnet tilfredshed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 20

21 Ser vi på respondenterne der er tilfredse eller delvise tilfredse fordelt på leverandørerne, ser billedet således ud: Tabel 2: Procentdel der har valgt variablen tilfreds + "delvist tilfreds" på spørgsmål vedr. overordnet tilfredshed fordelt på leverandører Variabel Den kommunale madleverandør Det Danske Madhus TKC-Mad N (%) N (%) N (%) Fristen for at afbestille maden (124/71/74) 93 (75) 52 (71) 65 (88) Leveringen af maden (128/78/75) 122 (95) 77 (99) 74 (99) Emballagen (125/76/73) 107 (86) 70 (92) 70 (96) Variationen af retterne (124/76/75) 113 (91) 70 (92) 71 (95) Portionsstørrelsen på forretten og desserten (110/66/63) 58 (53) 29 (44) 24 (38) Portionsstørrelsen på hovedretten (N = 125/79/76) 115 (92) 73 (92) 74 (97) Konsistens (N = 122/75/71) 105 (86) 69 (92) 67 (94) Duft (N = 124/77/73) 107 (86) 64 (83) 65 (89) Smag (N = 126/78/76) 114 (90) 75 (96) 71 (93) Udseende (N = 134/78/72) 125 (93) 73 (94) 69 (96) Samlet set med maden (N = 134/79/77) 125 (93) 78 (99) 77 (100) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 21

22 På spørgsmålet om tilfredshed samlet set med maden, er tilfredsheden størst bland dem der modtager mad fra TKC-Mad med 100% der er enten Tilfreds eller Delvis tilfreds, mens det er 93% hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning og 99% hos Det Danske Madhus. Kvalitet i forhold til konsistens, duft, smag og udseende, her er den største tilfredshed hos TKC-Mad på konsistens, duft og udseende, mens Det Danske Madhus har den største andel af tilfredse respondenter i forhold til smag. Andelen af tilfredse respondenterne hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning er lavest på tre ud af de fire parametre. Dette til trods, at der dog er 93% der svarer Tilfreds eller Delvis tilfreds samlet set med maden. Ved interviewene blev de bedt om, at rangere parametrene i forhold til, hvad der er vigtigst for dem. 2 interviewpersoner kunne ikke rangere dem, og ud af de resterende 6 interviewpersoner, er duft og smag vigtigst hos 5 interviewpersoner. 2 havde også udseende som et vigtigt parameter, mens kun 1 fremhæver konsistensen. Når vi på interviewene har spurgt dybere ind til, hvor væsentligt udseende rent faktisk er for dem, er der stor forskel lige fra det betyder ikke noget, bare maden smager godt til det betyder meget for lysten til at spise. I forhold til kvaliteten kan man se af kommentarerne til: Har du andre ønsker til din madleverandør (se bilag 2), at flere er utilfredse med kvaliteten på kartoflerne, og at det primært er hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning og Det Danske Madhus, der begge leverer kølemad. Kritikken går dels på, at man ønsker friske kartofler, dels på at kartoflerne ikke er kogte nok. Ved interviewene var der også flere der konsekvent vælger kartoffelmos, når der er kartofler til hovedretten, fordi de er utilfredse med kvaliteten af kartoflerne. Er der respondenter der har skiftet eller overvejer at skifte madleverandør på grund af madens kvalitet: Af de respondenter der har svaret ja til, at de enten har skiftet eller overvejer at skifte madleverandør, svarer hovedparten, at dette skyldes utilfredshed med madens kvalitet. Dette er faktisk den hyppigste årsag ved begge grupper af respondenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 22

23 Kvantitet af maden Sammenhæng mellem valg af madleverandør og tilfredshed med portionsstørrelsen: Generelt er der høj tilfredshed med portionsstørrelsen på hovedretten hos alle tre leverandører, mens den er mindre for forretten og desserten. At der er mindre tilfredshed med forretten og desserten skyldes primært, at mange af respondenterne har svaret Ved ikke til dette spørgsmål, idet de ikke modtager forret og dessert. (Se tabel 2 på side 21.) I forhold til tilfredshed med portionsstørrelsen på hovedretten, er der en tendens til, at respondenterne der får mad fra TKC-Mad er lidt mere tilfredse (97% af deres respondenter har svaret enten Tilfreds eller Delvis tilfreds ) med portionsstørrelsen end hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning og Det Danske Madhus (hos begge er det 92%). At der generelt er stor tilfredshed med portionsstørrelsen på hovedretten, blev bekræftet af de 8 interviews. 7 er tilfredse og 1 er delvis tilfreds med portionsstørrelse. Sammenhæng mellem køn / alder og tilfredshed med portionsstørrelsen på hovedretten: Ser vi på om der er sammenhæng mellem køn (mand / kvinde) og tilfredshed med portionsstørrelsen på hovedretten, er der ikke den store forskel og umiddelbart dermed ikke sammenhæng: Ved de 8 interviews tilkendegav flere, at portionerne er store nok, til at de kan dele portionerne alle sammen kvinder. Og ud af de 3 mandlige interviewpersoner er der kun en, der er delvis tilfreds med portionsstørrelsen og som vælger en stor portion for at blive mæt, mens de 2 andre er tilfredse. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 23

24 Ser vi på om der er sammenhæng mellem alder og tilfredshed med portionsstørrelsen på hovedretten, er der heller ikke her den store forskel og umiddelbart dermed ikke sammenhæng: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 24

25 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 25

26 Sammenhæng mellem køn / alder og hvorvidt de deler portionerne: Andelen af respondenter der deler portionerne er lavest hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning end hos de to private leverandører (tabel 1 på side 13). 36% af respondenterne hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning har svaret Ja eller Nogen gange til, at de deler portionerne, mens det er 49% hos Det Danske Madhus og 41% hos TKC-Mad. Ser vi på om der er sammenhæng mellem køn (mand / kvinde) og hvorvidt de deler portionerne (har svaret Ja eller Nogen gange ), er der en tendens til, at flere kvinder end mænd deler portionerne. Samtidigt ser vi at der er forskel, alt efter hvem de får mad fra, således er det 41% af de kvindelige respondenter hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning der svarer Ja eller Nogen gange, mens det er 50% af de kvindelige respondenter hos de to private leverandører. Og ser vi på de mandlige respondenter, er der endnu større forskel 30% af de mandlige respondenter hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning deler portionerne, hele 46% hos Det Danske Madhus og 11% af de mandlige respondenter hos TKC-Mad: Ved de 8 interviews svarede halvdelen ja til, at de delte portionerne, alle fire delte dem over flere måltider, og alle var kvinder. Tre ud af de fire der ikke delte portionerne, var mænd. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 26

27 Ser vi på om der er sammenhæng mellem alder og hvorvidt de deler portionerne (har svaret Ja eller Nogen gange ), er der også forskel imellem respondenterne og de tre leverandører. Eksempelvis ser vi ikke nogen i aldersgruppen Yngre end 60 år, der deler deres portioner hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning, mens der er respondenter hos både Det Danske Madhus og TKC-Mad der har svaret, at de nogen gange deler portionerne. I aldersgruppen år, år og år, er der fortsat en mindre andel af respondenterne der deler deres portioner færre hos TKC-Mad end hos de to andre leverandører. Ved de årige skiller Det Danske Madhus sig lidt ud fra de to andre leverandører ved, at andelen der deler portionerne er højere. Det er det samme billede for aldersgruppen år, mens der ikke er så stor forskel hos de tre leverandører i aldersgruppen 80 +, hvor kun cirka halvdelen af respondenterne deler portionerne, og hvor det er det sammen billede hos de tre leverandører. Men der er ikke noget entydigt billede og dermed ikke noget der indikerer et direkte sammenhæng: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 27

28 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 28

29 Udbud af mad Sammenhæng mellem valg af madleverandør og variation / valgmulighed: Generelt er der høj tilfredshed med variationen af retterne hos alle tre leverandører. Og ved interviewene har halvdelen vægtet parameteret Variation af retterne som vigtigt for dem. Ved interviewene tilkendegav flertallet da også, at variation af retterne er vigtigt for dem: Man skal ikke have det samme hele tiden. Muligheden for at vælge mellem flere retter, har været vigtigt for hovedparten af respondenterne, da de skulle vælge madleverandør 67% har svaret I meget høj grad eller I høj grad (se bilag 3). Ved interviewene tilkendegav flere da også, at de benytter muligheden for at vælge mellem flere retter. Til gengæld har det ikke været vigtigt ved valg af madleverandør, at der er tilbud om tilkøb (fx smørrebrød, kage, festmenuer/gæstemenuer osv.) - 19% har svaret I meget høj grad eller I høj grad (se bilag 3). Nedenstående graf viser i hvor høj grad muligheden for at vælge mellem flere retter har været for valg af madleverandør fordelt på de tre leverandører: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 29

30 Til spørgsmålet I hvor høj grad har det betydning for dig, at der er valgmuligheder i mellem flere retter, har 71% svaret I meget høj grad eller I høj grad (se bilag 3). Andelen af respondenter der har svaret I meget høj grad eller I høj grad er størst ved Det Danske Madhus og mindst hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning se nedenstående graf: Ved interviewene blev der spurgt, om de benytter muligheden for at vælge i mellem flere retter. Der var stor forskel i udnyttelsesgraden. Der er 3 interviewpersoner der ikke benytter muligheden, men blot får leveret de retter som leverandøren automatisk leverer, hvis man ikke foretager et valg (heraf er der 1 der ikke er i stand til at udfylde bestillingssedlen). 1 der kun benytter sig af muligheden, når der er fisk menuplanen, og 4 der benytter sig af muligheden til at vælge, hvad de kan lide og har lyst til. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 30

31 Sammenhæng mellem køn / alder og at der er valgmuligheder i mellem flere retter: Ser vi på, om der er sammenhæng mellem køn (mand / kvinde) og hvor stor betydning de tillægger, at der er valgmuligheder imellem flere retter, er der hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning og Det Danske Madhus en tendens til, at der hos de kvindelige respondenter er en højere andel der svarer, at det har betydning I meget høj grad eller I høj grad end hos de mandlige, mens tendens er omvendt hos TKC-Mad. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 31

32 Ser vi på om der er sammenhæng mellem alder og betydningen af, at der er valgmuligheder i mellem flere retter, er der ikke noget entydigt billede og dermed ikke noget der indikerer sammenhæng. Der er aldersgrupper, hvor der er ganske få respondenter, eksempelvis i aldersgruppen Yngre end 60 år, her er der 10 respondenter hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning, 5 hos Det Danske Madhus og kun 3 hos TKC-Mad. Aldersgruppen +80 år er den største aldersgruppe, 65% af respondenterne er i denne aldersgruppe (se bilag 3). Og ser vi udelukkende på denne aldersgruppe og sammenhæng med betydningen af, at der er valgmuligheder, er der en lavere andel af respondenter hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning der tillægger det betydning i meget høj grad eller i høj grad, mens andelen er højere hos de to private leverandører. Dette kan skyldes, at dem der vælger de private leverandører, i højere grad er i stand til selv at tage stilling at de er mere friske /raske end hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning. De dårligere borgere tager blot standarden, og her har det måske ikke betydning, at der er valgmuligheder. Det er det samme billede vi ser i forhold til, om de selv udvælger de retter og det tilbehør de ønsker, her er andelen af respondenter der selv gør dette også væsentlig højere hos de to private leverandører 82% hos Det Danske Madhus og 90% hos TKC-Mad, mens andelen kun er 56% hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 32

33 Er der respondenter der har skiftet eller overvejer at skifte madleverandør på grund af variationen af retter eller muligheden for at vælge mellem forskellige retter: Af de respondenter der har svaret ja til, at de enten har skiftet eller overvejer at skifte madleverandør, er den hyppigste årsag til dette som tidligere nævnt utilfredshed med kvaliteten, men også utilfredshed med variationen af retter og muligheden for at vælge mellem forskellige retter er blevet tillagt stor betydning hos respondenterne. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 33

34 Sammenhæng mellem valg af madleverandør og variation / valgmulighed: Til spørgsmålet I hvor høj grad har det betydning for dig, at du selv kan vælge tilbehøret til hovedretten, har 49% svaret I meget høj grad eller I høj grad (se bilag 3). Andelen af respondenter der har svaret I meget høj grad eller I høj grad er størst ved Det Danske Madhus og mindst hos TKC-Mad se nedenstående graf: Ved interviewene blev der spurgt, om de benytter muligheden for selv at vælge tilbehøret til hovedretten. Der er 2 interviewpersoner der modtager mad fra TKC-Mad, de har ikke mulighed for selv at vælge, og den ene svarede, at hun formentlig ikke ville benytte sig af det, hvis det var muligt. De øvrige 6 interviewpersoner benytter til dels muligheden. Flere vælger konsekvent kartoffelmos, når der er kartofler til hovedretten, fordi de er utilfredse med kvaliteten af kartoflerne. En fravælger altid grøntsagerne, også her på grund af kvaliteten. Ved et af de dybdegående interview blev det fremhævet hos en af interviewpersonerne, at der er mange der ikke er klar over, at de kan bestille komponentmad, eller som ikke kan finde ud af at bruge det. Om dette er et reelt billede, har vi dog ingen mulighed for at konkludere i denne evaluering. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 34

35 Sammenhæng mellem køn / alder og hvor stor betydning de tillægger, at de selv kan vælge tilbehøret til hovedretten: Ser vi på om der er sammenhæng mellem køn (mand / kvinde) og hvor stor betydning de tillægger, at de selv kan vælge tilbehøret til hovedretten, er der ikke noget entydigt billede og dermed ikke noget der indikerer sammenhæng. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 35

36 Ser vi på om der er sammenhæng mellem alder og hvor stor betydning de tillægger, at de selv kan vælge tilbehøret til hovedretten, er der stor forskel imellem de tre leverandører. Men vi kan ikke påpege noget sammenhæng i mellem alder og betydningen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 36

37 Leveringssikkerhed Generelt er der stor tilfredshed med leveringssikkerheden hos alle respondenter, både i forhold til, at maden leveres til den aftalte tid, og at de får leveret de retter, de har bestilt (se bilag 3). INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 37

38 Kommunikation mellem borger, leverandør og bestiller I forhold til kommunikation mellem borger og leverandør, foregår der en løbende kommunikation via bestillingssedlerne, når borgerne skal bestille deres maden, og når de eventuel skal afbestille maden. Når vi spørger om borgerne selv udvælger de retter og det tilbehør de ønsker, er andelen af respondenter der selv gør dette væsentlig højere hos de to private leverandører 82% hos Det Danske Madhus og 90% hos TKC-Mad, mens andelen kun er 56% hos Den kommunale madleverandør Madservice Herning. At de ikke selv vælger retterne kan være et udtryk for, at de ikke selv er i stand til det, men kan også være, fordi de ikke benytter sig af muligheden for at foretage et aktivt valg på bestillingssedlen. Hvis de ikke foretager et aktivt valg på bestillingssedlen, leverer leverandøren automatisk nogle retter der er bestemt på forhånd. Der kan være et vis sammenhæng med, at kun cirka halvdelen af respondenterne der får mad fra Den kommunale madleverandør Madservice Herning har svaret, at det i meget høj grad eller i høj grad har betydning for dem, at der er valgmulighed i mellem flere retter. Mens andelen er væsentligt højere hos de to private leverandører (ca. 90% hos Det Danske Madhus og 80% hos TKC-Mad). INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 38

39 Ud af de respondenter der har svaret ja, til at de selv udvælger de retter og tilbehør de ønsker, er der omkring 40% af disse, der får hjælp til at udfylde selve bestillingssedlen. Billedet er det samme for alle tre leverandører. Det er en forholdsvis høj andel der får hjælp, men årsagerne kan være mange så som svagtseende borgere, manglende funktionsevne osv. Ved de 8 interviews blev der spurgt ind til om bestillingssedlen er nem og overskuelig. Kun 2 svarede, at de selv udfylder bestillingssedlen, og at den er nem at udfylde. 3 var svagtseende og får hjælp til bestillingssedlen, og 3 benytter sig slet ikke af valgmulighederne og får blot leveret de standardretter der kommer, når man ikke foretager sig et aktiv valg på bestillingssedlen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 39

40 I spørgeskemaundersøgelsen har respondenterne svaret på spørgsmål om, hvor tilfredse de er med diverse vejledninger fra leverandøren og bestiller (Herning Kommune). Andelen der har svaret Utilfreds eller Ved ikke er forholdsmæssig stor. Dette gælder for alle tre leverandører: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 40

41 Ved interviewene var der flere der tilkendegav, at de var tilfredse med vejledningerne, men at de reelt ikke har modtaget nogen egentlig vejledning. De har enten selv havde fundet ud af det eller de har ikke haft brug for det. Spørgsmålene om tilfredshed med vejledning, er blevet suppleret med spørgsmål om respondenterne ved, hvad de kan bestille af mad ud over forret/dessert og hovedret. Her kan vi se, at det ikke er alle der har kendskab til dette i alt 73% har svaret Ja (se bilag 3). Kendskabet er lavest blandt dem, der får mad fra Den kommunale madleverandør Madservice Herning. Men dette skal ses i sammenhæng med, at muligheden for tilkøb (fx smørrebrød, kage, festmenuer/ gæstemenuer osv.) ikke noget som respondenterne har tillagt stor betydning. Det gælder ved alle tre leverandører. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 41

42 Afslutning Med aflæggelsen af dette notat anser vi vores arbejde med evalueringen for afsluttet. Dataark med det ubehandlede data vil blive overdraget i elektronisk form til Herning Kommune. BDO Havneholmen, den 14. december 2016 Mette Aaltonen Senior manager Pia Banemann Manager INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 42

43 Stamdata Køn (1) Kvinde (2) Mand Bilag 1 - Spørgeskema Alder (1) Yngre end 60 år (2) år (3) år (4) år (5) år (6) 80 år eller ældre Får du specielt tilpasset kost? (Fx på grund af diabetes, problemer med appetitten, tygge/synke vanskeligheder, vegetar eller andet) (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke Hvem får du mad fra? (1) Den kommunale madleverandør Madservice Herning - Dit lokale køkken (2) Det Danske Madhus (3) TKC-Mad (4) Ved ikke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 43

44 Ved du, hvad du kan bestille af mad ud over forret/dessert og hovedret hos din madleverandør? (Fx om du kan bestille diæter, smørrebrød, kage, festmenuer osv.) (1) Ja (2) Nej Hvor lang tid har du modtaget mad? (1) I mindre end ½ år (2) Imellem ½ og 2 år (3) Imellem 2 og 4 år (4) Imellem 4 og 9 år (5) Længere end 9 år Hvor mange portioner får du leveret om ugen? Hovedretter (skriv antal portioner om ugen) Forretter og desserter (skriv antal portioner om ugen) Deler du portionerne fx på flere måltider eller med en anden person? (1) Ja (2) Nej (3) Nogen gange INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 44

45 Udvælger du selv de retter og det tilbehør du ønsker på madplanen? (1) Ja (2) Nej Hvis ja, får du så hjælp til at udfylde bestillingssedlen? (1) Nej, får ikke hjælp (2) Ja, får hjælp fra pårørende (3) Ja, får hjælp fra hjemmehjælperen (4) Ja, får hjælp fra andre Får du vejledning om maden fra din hjemmehjælper? (1) Ja (2) Nej (3) Får ikke hjemmehjælp Valg af madleverandør Da du skulle vælge, hvem du ville have maden leveret fra, fik du da hjælp til dette? (1) Nej, træf selv valget uden hjælp (2) Ja, fik hjælp af visitationen (3) Ja, fik hjælp af hjemmehjælperen (4) Ja, fik hjælp af mine pårørende (5) Ja, valgte ud fra brochure fra madleverandøren eller havde set reklame for madleverandøren (6) Andet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 45

46 I hvor høj grad havde følgende betydning for dit valg af madleverandør I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Muligheden for daglig levering af varm mad Muligheden for levering af mad én gang om ugen Muligheden for levering af varm mad Muligheden for at vælge mellem flere retter Muligheden for tilkøb (fx. smørrebrød, kage, festmenuer osv.) Fristerne for bestilling og afbestilling af mad At det er en privat leverandør af mad (1) (2) (4) (3) (5) (6) (1) (2) (4) (3) (5) (6) (1) (2) (4) (3) (5) (6) (1) (2) (4) (3) (5) (6) (1) (2) (4) (3) (5) (6) (1) (2) (4) (3) (5) (6) (1) (2) (4) (3) (5) (6) At det er en kommunal (1) (2) (4) (3) (5) (6) leverandør af mad Omtale af madleverandøren (1) (2) (4) (3) (5) (6) Andre ting der havde betydning for dit valg Har du haft skiftet madleverandør? (1) Ja (2) Nej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 46

47 Hvis ja, hvorfor? (sæt gerne flere krydser) (2) Var utilfreds med madens kvalitet (3) Var utilfreds med variationen af retter (4) Ville gerne have mulighed for at vælge mellem forskellige retter (5) Ville gerne have mulighed for at få leveret mad dagligt (6) Ville gerne have mulighed for at få leveret mad én gang om ugen (1) Ville gerne have mulighed for at få leveret varm mad (7) Var tilfreds med den tidligere leverandør af mad, men ville gerne prøve en anden (8) Andet Overvejer du at skifte madleverandør? (1) Ja (2) Nej Hvis ja, hvorfor? (sæt gerne flere krydser) (2) Er utilfreds med madens kvalitet (3) Er utilfreds med variationen af retter (4) Vil gerne have mulighed for at vælge mellem forskellige retter (5) Vil gerne have mulighed for at få leveret mad dagligt (6) Vil gerne have mulighed for at få leveret mad én gang om ugen (1) Vil gerne have mulighed for at få leveret varm mad (7) Er tilfreds med den nuværende madleverandør, men vil gerne prøve en anden (9) Overvejer at skifte, men ved ikke hvordan jeg gør det (8) Andet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 47

48 Overordnet tilfredshed Hvor tilfreds er du: Tilfreds Delvis tilfreds Utilfreds Ved ikke Samlet set med maden (1) (2) (3) (4) Med madens udseende (1) (2) (3) (4) Med madens smag (1) (2) (3) (4) Med madens duft (1) (2) (3) (4) Med madens konsistens (1) (2) (3) (4) Med portionsstørrelsen på hovedretten Med portionsstørrelsen på forretten og desserten (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) Med variationen af retterne (1) (2) (3) (4) Med emballagen (1) (2) (3) (4) Med selve leveringen af maden Med fristen for at afbestille maden (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 48

49 I hvor høj grad har det betydning for dig, at du selv kan vælge tilbehøret til hovedretten (fx. ris, kartofler, kartoffelmos, intet tilbehør osv.)? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (4) I nogen grad (3) I mindre grad (5) Slet ikke (6) Ved ikke I hvor høj grad har det betydning for dig, at der er valgmuligheder i mellem flere retter? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (4) I nogen grad (3) I mindre grad (5) Slet ikke (6) Ved ikke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 49

50 Hvor tilfreds er du med vejledningen i forbindelse med at modtage mad? Tilfreds Delvis tilfreds Utilfreds Ved ikke Vejledning om hvordan bestillingssedlen udfyldes Vejledning om hvordan maden afbestilles Vejledning om hvordan maden varmes Vejledning om hvordan maden anrettes Vejledning om hvordan du kontakter madleverandøren Vejledning om hvordan du skifter madleverandør (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 50

51 Hvor ofte oplever du, at maden ikke leveres til den aftalte tid? (1) En eller flere gange om ugen (2) En gang hver anden uge (3) En gang hver tredje uge (4) En gang om måneden (5) Sjældnere / aldrig Hvor ofte oplever du, at du ikke får leveret de retter du har bestilt, eller at du får leveret de forkerte retter? (1) En eller flere gange om ugen (2) En gang hver anden uge (3) En gang hver tredje uge (4) En gang om måneden (5) Sjældnere / aldrig Har du andre ønsker til din madleverandør? Tak for din besvarelse! INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 51

52 Bilag 2 Kommentar fordelt på leverandørerne Kommentarer til: Da du skulle vælge, hvem du ville have maden leveret fra, fik du da hjælp til dette? under svarkategorien andet Den kommunale madleverandør Madservice Herning Det Danske Madhus TKC-Mad Kan ikke huske Nabo Hjælp fra sygehuset Der var kun madservice at vælge imellem Hjælp fra sygehuset At der var hånd skrællede kartofler og opbagte sauce Kan ikke huske Kan ikke huske. Valget faldt på at andre i bofællesskabet fra TKC Det ved vedkommende ikke Ingen kommentar Fik det anbefalet af en veninde Blev valt for mig jeg var indlagt Fra sygehuset Prøvet lidt forskelligt? Kommunen Mener ikke at vi fik nogen af vælge imellem, men er meget tilfreds med valget Fik det anbefalet af sygepl. fra Holstebro sygehus da jeg var indlagt der Bekendte havde Ved ikke anbefalet Kan ikke huske Holstebro Sygehus Hørt om dem fra andre Der var kun én leverandør i 2007 Har før fået mad fra leverandøren pga. en knæoperation. Sygehuset sørgede for det gennem Kommunen. Rehab. Kommunen Kom hjem fra sygehuset. Det er altid godt mad, så jeg vælger ikke selv, det lader jeg køkkenet om, det er altid godt mad Hjemmevejleder Anbefaling fra bekendt Sygehuset bestilte bare. Kan ikke huske det. Madservice Herning Ingen valgmuligheder for 18 år siden. Konen var syg, og jeg hentede selv maden på plejehjemmet. Sygehuset Kødet er stegt for hårdt TKC Mad Fik hjælp af hjemmevejleder Skulle bare have varm mad! Ved ikke hvem der bestilte det. Altså hvem der skulle levere maden. Sygehuset valgte leverandøren INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 52

53 Kommentarer til: Andre ting der havde betydning for dit valg af madleverandør Den kommunale madleverandør Madservice Herning Det Danske Madhus TKC-Mad Er træt af mikrobølgemad, ville ønske at få tilberedt maden på komfur Mulighed for 14 dages gratis prøvepakker. At er tilberedt som jeg selv ville have gjort Flink personale! Chaufføren Det ville være rart med lidt mere vejledning omkring opvarmning, ca.tid og varmetrin. W. i mikroovn. At kartoflerne er gode og ikke glaskartofter På forhånd havde jeg valgt den kommunale Leveringssikkerhed leverandør fra Kartoflerne var bedre Det er den eneste vi kendte hvis vi vidste at der var en anden leverandør havde vi valgt en Det var bare vigtigt at det anden ikke var kommunalt Daglig levering og varm mad. Man får tårer i øjnene, når man læser om, hvor gode de er til at lave mad. Tilfældigt! At de tre første gange var gratis. Det var bare vigtigt, at det Har ingen og ingen ønsker om en Afleveringstidspunktet. ikke var kommunalt. mikrobølgeovn Lokal madleverandør At jeg ikke er i stand til selv at lave mad Gerne mere fisk. Chaufføren er flink at snakke med At jeg ikke kan selv At jeg regnede med at få det leveret til aftalt tid Jeg er 93 år og har altid, indtil et fald i oktober 2015, selv købt ind og selv Hun valgte ikke selv, derfor er At man ikke selv skal lave middagsmad lavet min mad dette ikke udfyldt At jeg selv skal vælge min mad 1 gratis uge + gratis survarer Meget god mad, friske kartofler hver dag At jeg ikke magter at lave varm mad. Vil gerne have leveret varm mad hver dag - lader sig ikke gøre via madservice Har ikke selv valgt. Valgte bare det, vi fik materiale på i sin tid. På daværende tidspunkt var der ikke andre valgmuligheder end kommunal leverandør At jeg selv kan vælge min mad. Ville gerne have leveret varm mad hver dag fra Madservice - lader sig desværre ikke gøre. Vi har fået derfra før INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 53

54 Kommentarer til: Har du skiftet madleverandør, hvis ja: hvorfor? (sæt gerne flere krydser) under svarkategorien andet Den kommunale madleverandør Madservice Herning Det Danske Madhus TKC-Mad For meget salt i maden Kom med varm mad hver dag kl Kvalitet og levering hver dag. Havde behov Det smagte ens Var ikke tilfreds Kartoflerne var ikke Kommunale bestemmer særlig gode. Har skiftet tilbage igen til Kommunale Madservice Herning Ville prøve om den anden var bedre Leverandøren gik fallit. Havde behov Vi kan selv lave mad nu, men det var en god hjælp i en periode. Kommentarer til: Overvejer du at skifte madleverandør, hvis ja: hvorfor (sæt gerne flere krydser)? under svarkategorien andet Den kommunale madleverandør Madservice Herning Det Danske Madhus TKC-Mad For at prøve noget andet Bare maden ikke smager ens + sovsen/krydderier m.m. Er begyndt selv at lave mad nogle dage Får ikke altid det, der er Portionerne er blevet mindre bestilt og stor variation samtidig med, at priserne er mellem steget. For lidt kød. leveringstidspunktet. Ved ikke Jeg synes, at der er for lidt kød med maden, da jeg deler maden til to dage. Der er kun kød til én dag. Overvejer at skifte, fordi kartoflerne er af dårlig kvalitet. Er så rask nu, at jeg selv kan lave mad nu Jeg får ikke mad mere, jeg laver selv al mit mad Der er ingen valgmuligheder når det skal være varm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 54

55 Kommentarer til: Har du andre ønsker til din madleverandør Den kommunale madleverandør Det Danske Madhus TKC-Mad Andre kartofler (nyskrællet og friske) Råstegte kartofler med løg Kan ikke lide kartoflerne Bøffer og karbonader er ofte meget tørre noget kød er svært at tygge Gule ærter Kartofler mere faste og ikke så vandede Dejligt med grøntsager, men de bliver ofte for gennem kogte, når retten varmes. Nogle grøntsager smager bedre rå, eller forholdsvis rå Ønsker kartofler i stedet for ris. Mørbradbøf, flæskesteg og kalvesteg noget oftere Mere lækkert brunstegt "kyllingelår" fx Bedre kartofler Kartofler må godt være lidt mere kogt. Får ofte den forkerte hovedret + mangler ofte en dessert Jeg har været godt tilfreds men vil holde en pause og selv lave mad, men bestiller måske senere mad igen At jeg ved hvad tid maden kommer Kød sortiment sejt % rødkål Tykkere sovs Mere salt i maden Mere grøntsager Mulighed for at vælge salat til Bedre kød kvalitet Maden er for salt Lidt mere moderne mad Nej Nej De lidt store kartofler er ikke altid kogt nok! Alt er godt! Ellen er godt tilfreds. At der er rødbeder i, når der står på emballagen, at det er der. At der var flere grøntsager og lidt mere kogte Fuld tilfreds Får alt for tit høns i asparges Kødet er ofte tørt og banket Jeg er særdeles godt tilfreds derfor svært at tygge Lidt bedre råvarer. Anden Er godt tilfreds, og at det emballage, da den er svær at fortsætter med at køre, som det åbne gør nu. Maden er ofte for saltet / krydret. Ofte smider jeg maden ud, da det ikke er til at spise Nej, jeg er godt tilfreds. % Mannagrød Fast leveringstid da man så kan Kød er sejt Nej komme ud af døren Ingen Nej, jeg er godt tilfreds Jeg er meget tilfreds Nej At maden ikke smager ens! Nej At maden er varieret og fars mad er uden er uden brusk, det er galt hver gang, gerne noget moderne mad. For lidt mos til retterne. Torsk og rødspætter gennemgående for tørre Flere forskellige hovedretter at vælge imellem. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 55

56 Det er et problem når maden ikke er appetitlig, men så forklarer det jo de små portioner Desuden at man ikke skal bruge en hjælper for at åbne emballagen Hjemmehjælperen har tidligere fået besked på, at de ikke skulle blande sig. I øvrigt har de heller ikke afsat tid. Størsteparten har ikke set eller sat sig ind i bestillingsproceduren. Største problem er kartoflerne. I samme pakke pakke: blød-smattet-slimet, normal, halvrå. Forslag: Lad unge retarderede skrælle og koge kartoflerne. De bliver glade for at udføre et meningsfuldt job til punkt og prikke, og vi kunder, der betaler for maden, bliver glade. Rart med de få ting, de er begyndt at lave selv, men der er lang vej tilbage. Drop råvareleverandøren, som kommunens indkøbsafdeling. Få % hos, på hvilken pris og ikke mindst på hvilken råvare. Det skal overlades til jer. Billigere og bedre for kunden. Når I opgør resultatet af denne undersøgelse, husk så at oplyse, hvor mange der har deltaget i undersøgelsen. Jeg ser frem til at få tilsendt resultatet. Ps. biretter/desserter steg fra 11 kr. til 16,52 kr. uden varsel. Permanent minus ved fisk og fjerkræ, hvis jeg glemmer at Mindre hård kød - nemmere til at få bestilt mad, og de sender skære i, da det er for svært for nogle portioner. den ældre borger Ikke alle kartofler er møre. Heller ikke alt kød. Det vil være dejligt hvis kartoflerne var en god kvalitet Gerne mere fisk. Godt tilfreds med TKC Mad. Jeg er meget tilfreds med udbringningen. Det er flinke chauffører, der har tid til at tale med mig. Er humoristiske! Billigere mad Nej Nej, er godt tilfreds Nej Jeg har ønsket at få maden leveret til ca senest At de vil ringe hvis den bliver forsinket Nytænkning i varme pastaretter Jeg har ikke andre ønsker Maden var jeg godt tilfreds med, der var alt for mange kartofler og sovs, og alt for lidt grøntsager kun et par gange om den. Jeg stoppede med maden fra TKC den 1. august 2016 Nej Tilbehør, fx rødkål, er nogle gange glemt. Jeg ser ikke så godt længere derfor får jeg mad udefra INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 56

57 Ja lidt flere grøntsager i portionen og kødet skal være mørt, ikke sej som fanden, så man knækker en "tand". Skysovsen smager ens, syntes jeg er dårligt. Det skal smage af oksesteg, flæskesteg, det er kedeligt ens hver gang Jeg har en spiseforstyrrelse, som gør, at jeg ikke kan klare alle smage og konsistens (især kød). Kød er stegt og for lidt Kartoflerne er stive og slimet Emballage er svær at åbne med kun én arm og slidgigt i fingre. Pårørende: Når min farfar ikke tåler sveskegrød, og jeg ringer til jer og siger det, så siger I, at I ikke kan administrere det. Han får diarré og laver i bukserne. Så jeres chauffører prøver at huske det for os. Det kan ikke være rimeligt, men I har en fantastisk chauffør. Ønsker flere farsretter. Svært at se om der hører kartofler med til hovedretten, det fremgår ikke på madbestillingssedlen Svensk pølseret. Tilfreds Et ønske: At den krydrede mad var lidt mindre krydret. Man kan jo altid komme mere på, hvis man ønsker det - men det er jo ikke nemt at tage af retten. Mindre salt i maden Flere grøntsager, mindre kartofler Maden er ensformigt. Ikke at stege kødet så hårdt, er svært af og til umuligt at tykke. Vil meget gerne have nogle bedre (nye) kartofler når der er sæson for det. At maden ikke var svær at synke. Ønsker stuvet ærter + gulerødder med frikadeller. Kødrand Kødet måtte gerne være mere mørt. Den varme mad kommer allerede kl. 1030, så den skal varmes før den kan spises Jeg får en meget velsmagende mad, med friske kartofler og 1 lille bakke grøntsager hver dag. Lige til UG Får alt for tit høns i asparges, og i det hele taget meget kylling. Kødet er ofte branket og tørt er derfor svært at tygge Gerne kartofler i stedet for ris Chaufføren der kommer med maden er usædvanlig flink, høflig og præcis. Meget tiltagende. Jeg er godt tilfreds, er der en ting jeg kunne ønske mig var det lidt mere kød i de retter hvor der er kød Indtil videre tilfreds. De er så søde og behagelige som nogen kan være Kan ikke lide stærke krydderier At kartoflerne er kogt lidt mere Jeg spiser ikke fjerkræ, får og geder. Nej, jeg er meget tilfreds, tak Med min årgang 1935 er jeg ganske tilfreds og glad for hjælp til at få god varm mad hver dag INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 57

58 Kunne godt ønske at der var friske kartofler og at maden blev leveret frisk hver dag i stedet for en gang om ugen Ja, jeg vil ikke have bearnaise, torsk og sild. Kartofler burde koges lidt mere. Får maden mandag eftermiddag. Er tilfreds med kogte kartofler og grøntsager Kød er stegt/kogt for lidt. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 58

59 Køn Bilag 3 Rådata Alder Får du specielt tilpasset kost? (Fx på grund af diabetes, problemer med appetitten, tygge/synke vanskeligheder, vegetar eller andet) Hvem får du mad fra? INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 59

60 Ved du, hvad du kan bestille af mad ud over forret/dessert og hovedret hos din madleverandør? (Fx om du kan bestille diæter, smørrebrød, kage, festmenuer osv.) Hvor lang tid har du modtaget mad? Deler du portionerne fx på flere måltider eller med en anden person? INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 60

61 Udvælger du selv de retter og det tilbehør du ønsker på madplanen? Hvis ja, får du så hjælp til at udfylde bestillingssedlen? Får du vejledning om maden fra din hjemmehjælper? Da du skulle vælge, hvem du ville have maden leveret fra, fik du da hjælp til dette? INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 61

62 At er tilberedt som jeg selv ville have gjort At kartoflerne er gode og ikke glaskartofter Kartoflerne var bedre Er træt af microbølgemad, ville ønske at få tilberedt maden på komfur Flink personale! Chaufføren Daglig levering og varm mad. Leveringssikkerhed Det er den eneste vi kendte hvis vi vidste at der var en anden leverandør havde vi valgt en anden Mulighed for 14 dages gratis prøvepakker. Man får tårer i øjnene, når man læser om, hvor gode de er til at lave mad. Det ville være rart med lidt mere vejledning omkring opvarmning, ca.-tid og varmetrin. W. i mikroovn. At de tre første gange var gratis. Afleveringstidspunktet. Har ingen og ingen ønsker om en microbølgeovn Lokal madleverandør På forhånd havde jeg valgt den kommunale leverandør fra Chaufføren er flink at snakke med At man ikke selv skal lave middagsmad At jeg selv skal vælge min mad Det var bare vigtigt at det ikke var kommunalt At jeg ikke magter at lave varm mad. Vil gerne have leveret varm mad hver dag - lader sig ikke gøre via madservice Har ikke selv valgt. Valgte bare det, vi fik materiale på i sin tid. Gerne mere fisk. Tilfældigt! INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 62

63 På daværende tidspunkt var der ikke andre valgmuligheder end kommunal leverandør Det var bare vigtigt, at det ikke var kommunalt. At jeg ikke er i stand til selv at lave mad At jeg ikke kan selv At jeg selv kan vælge min mad. At jeg regnede med at få det leveret til aftalt tid Hun valgte ikke selv, derfor er dette ikke udfyldt Meget god mad, friske kartofler hver dag Jeg er 93 år og har altid, indtil et fald i oktober 2015, selv købt ind og selv lavet min mad 1 gratis uge + gratis survarer Vi har fået derfra før Ville gerne have leveret varm mad hver dag fra Madservice - lader sig desværre ikke gøre. Har du haft skiftet madleverandør? Hvis ja, hvorfor? (sæt gerne flere krydser) Overvejer du at skifte madleverandør? INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 63

64 Hvis ja, hvorfor? (sæt gerne flere krydser) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 64

65 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 65

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Indhold Indledning... 2 Om undersøgelsen... 2 Demografiske oplysninger... 3 Undersøgelsens samlede resultater... 5 Generel tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Indhold Indledning...2 Om undersøgelsen...2 Demografiske oplysninger...3 Undersøgelsens samlede resultater...6 Generel tilfredshed

Læs mere

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Indledning I foråret 2019 foretog Svendborg Kommune en kundeundersøgelse med fokus på borgernes opfattelse af maden fra Det Gode Madhus ud fra følgende punkter: 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 215 Tilfredsheden med madservice fra MAD til hver DAG blandt plejecenterbeboere samt hjemmeboende pensionister i Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Maj 215 Undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 217 Tilfredsheden med maden leveret af MAD til hver DAG, blandt hjemmeboende pensionister samt beboere på plejecentre i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Madservice Kronjylland Indhold Telefonkontakt... 2 Madservice Kronjyllands hjemmeside... 3 Afbestille og bestille maden... 3 Chaufføren... 4 Ta selv

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Centralkøkken Skovparken og Café Støberigården. December 2018

Centralkøkken Skovparken og Café Støberigården. December 2018 Centralkøkken Skovparken og Café Støberigården December 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Centralkøkken Skovparken

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice God og veltilberedt mad lige til døren September 2015 Vordingborg Madservice mad med høj kvalitet - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af friske råvarer, fra de bedste

Læs mere

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune Madservice til borgere i eget hjem Rudersdal Kommune Lovgrundlag Madservice er omfattet af 83 i Lov om Social Service (Serviceloven), med tilhørende Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2019

Tilfredshedsundersøgelse 2019 Tilfredshedsundersøgelse 19 Tilfredsheden med maden leveret af MAD til hver DAG, blandt hjemmeboende pensionister samt beboere på plejecentre i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4

Læs mere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere Bilag Velfærdssekretariatet Sagsnr. 267028 Brevid. 2157184 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Velkommen til Assens Kommunes. Madservice

Velkommen til Assens Kommunes. Madservice Velkommen til Assens Kommunes Madservice 1 Kære borger Velkommen til Assens Kommunes Madservice. Tak fordi du har valgt os som din madleverandør. Vi glæder os til et godt samarbejde. I denne folder kan

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilfredsheden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende

Brugerundersøgelse af tilfredsheden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende Brugerundersøgelse af heden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende Februar 2011 Baggrund Viden om borgernes oplevelse af den madservice der leveres fra Faxe Kommune, er en væsentlig forudsætning

Læs mere

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER -EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE AF ÆLDRES MÅLTIDER, SOCIALE RAMMER, FUNKTIONSEVNE OG LIVSKVALITET DEBATTEN ER HED! Mad til ældre behøver ikke smage godt. Uartigt. Uanstændigt.

Læs mere

Analyse af maden på Fremtidens Plejehjem. Beboertilfredshed 2017

Analyse af maden på Fremtidens Plejehjem. Beboertilfredshed 2017 Analyse af maden på Fremtidens Plejehjem Beboertilfredshed 2017 Indholdsfortegnelse BAGGRUND 3 METODE..4 RESULTATER FRA INTERVIEWS.5 OPSUMMERING 11 BILAG.13 Kolofon: Bent Sørensen og Mikkel Lerche, Kvalitets-

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2013 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre, at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen ANALYSE AF KOMMUNERNES KVALITETSSTANDARDER FOR MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE ÆLDRE VISER, AT DER ER STORE REGIONALE FORSKELLE. I 37 af landets kommuner

Læs mere

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske Mere end Mad Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker Det Danske Gør hverdagen lettere Med Det Danske Madhus som jeres madleverandør får I: Altid velsmagende, frisk og hjemmelavet mad. Mad som er

Læs mere

Madservice Vedtaget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, xxxx. Serviceloven 83 stk. 1. nr. 3. Levering af færdigtilberedt mad

Madservice Vedtaget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, xxxx. Serviceloven 83 stk. 1. nr. 3. Levering af færdigtilberedt mad KVALITETSSTANDARD Madservice Vedtaget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 83 stk. 1. nr. 3 Hvilket behov dækker Levering af færdigtilberedt mad Hvad

Læs mere

Breelteparkens madservice

Breelteparkens madservice Velkommen til Breelteparkens madservice Hørsholm Kommune Breelteparkens madservice Breelteparken 1 2970 Hørsholm Telefon 45 16 09 75 Tak Kære Borger Fordi du har valgt Breelteparkens madservice som madleverandør.

Læs mere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere 41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er s grundlag Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Lov om social service 83 og 91 Udbringning af hovedretter

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Ballerup Kommune. Notat i forbindelse med Ekstern evaluering af Køkken Ballerup. 23. januar 2015 WWW.BDO.

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Ballerup Kommune. Notat i forbindelse med Ekstern evaluering af Køkken Ballerup. 23. januar 2015 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Notat i forbindelse med Ekstern evaluering af Køkken Ballerup 23. januar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL OG BAGGRUND...2 2 DESIGN OG METODE...2

Læs mere

Kvalitetsstandard for MADSERVICE

Kvalitetsstandard for MADSERVICE Gældende fra maj 2017 Kvalitetsstandard for MADSERVICE Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med madservice er, at give dig mulighed for at fastholde din ernæringstilstand gennem en sund og varieret kost. Endvidere

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard

Madservice. Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for Madservice i Sønderborg Kommune Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Madservice i Sønderborg Kommune. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Godkendelse af evaluering af kølemad

Godkendelse af evaluering af kølemad Punkt 3. Godkendelse af evaluering af kølemad Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At evaluering af pilotprojekt på kølemad tages til orientering og At tilbuddet om

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Madservice - mad og måltider

Madservice - mad og måltider x Madservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 2020 1 U T S A K D Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med mad og måltider?... 4 Hvad kan du

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus)

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) FREDERICIA KOMMUNE 2012 2 Kvalitetsopfølgning på leverancerne af mad til borgere i eget hjem Fredericia

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice

Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Madservice Januar 2010 MADORDNING. LOV OM SOCIAL SERVICE 83 1 HVILKE BORGERE KAN MODTAGE MAD 1 YDELSEN 1 LEVERING 3 KVALITETSKRAV 3 KLAGEMULIGHED 4 Madordning. Lov om social service 83

Læs mere

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 Dansk Psykolog Forening Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 AFRAPPORTERING AF UDVALGTE DELE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT SELVSTÆNDIGE PSYKOLOGER I ÅRENE 2015, 2016 OG 2017

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice med levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Velkommen. Det Danske. Hverdagsmad hjem til dig

Velkommen. Det Danske. Hverdagsmad hjem til dig Velkommen Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Velkommen til Det Danske Madhus Velkommen som kunde hos Det Danske Madhus. Vi vil gøre vort bedste til, at du bliver tilfreds med vores samarbejde. I denne

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune. Analyse af køkkenområdet. - Temaer til debat om den gode madservice

Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune. Analyse af køkkenområdet. - Temaer til debat om den gode madservice Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune Analyse af køkkenområdet - Temaer til debat om den gode madservice November 2007 Furesø Kommune Analyse af køkkenområdet - Temaer til god madservice November

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2014 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til ydelsen Hvilke

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN. Madservice til. hjemmeboende. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune

SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN. Madservice til. hjemmeboende. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN Madservice til hjemmeboende - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune 2018 Du kan få tildelt madservice, hvis: Du har fysiske, psykiske og/eller sociale vanskeligheder i

Læs mere

Status på køkkenområdet

Status på køkkenområdet Status på køkkenområdet Program Status på plejeboligplanen køkkener i fremtiden Overskrifter Plejebolig plan i store træk på køkkenområdet ændringer, specialiseringer, Sølund, delkomponenter i fremtiden

Læs mere

Hvor meget frugt og grønt spiser danskerne. Cand. brom Ellen Trolle og cand. brom Sisse Fagt Afd. f. Ernæring, Fødevarederektoratet

Hvor meget frugt og grønt spiser danskerne. Cand. brom Ellen Trolle og cand. brom Sisse Fagt Afd. f. Ernæring, Fødevarederektoratet Hvor meget frugt og grønt spiser danskerne. Cand. brom Ellen Trolle og cand. brom Sisse Fagt Afd. f. Ernæring, Fødevarederektoratet 2. maj 21 Danskere spiser i gennemsnit 3 g om dagen Den landsdækkende

Læs mere

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Favrskov Mad Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Hvem er vi Favrskov Mad har et moderne køkken, der har mange års erfaringer med at lave mad til pensionister, efterlønsmodtagere og andre visiterede borgere.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015. Kommunalt tilsyn 2014. Det Danske Madhus Din private Kok. Telefoninterviews 18. og 19.

SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015. Kommunalt tilsyn 2014. Det Danske Madhus Din private Kok. Telefoninterviews 18. og 19. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Kommunalt tilsyn 2014 Det Danske Madhus Din private Kok Telefoninterviews 18. og 19. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Sagsbehandler Doknr. Sagsnr.

Læs mere

Brugerundersøgelse af MAD til hver DAG

Brugerundersøgelse af MAD til hver DAG Brugerundersøgelse af MAD til hver DAG - Plejecentrenes tilfredshed med det varme måltid Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt plejecentre i kommunerne: Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Madservice Den gode mad til hver dag...

Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Madservice Den gode mad til hver dag... Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner Madservice Den gode mad til hver dag... Madservice... den gode mad til hver dag... Færdige retter til din daglige brug Vores færdigretter kalder

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BESTILLING LEVERING

PRAKTISK INFORMATION BESTILLING LEVERING VELKOMMEN PRAKTISK INFORMATION BESTILLING Du bestiller mad til 14 dage ad gangen på det bestillingsark, chaufføren har med hver 14. dag. Sammen med bestillingsarket får du et menukort, hvor du kan se,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS- sundhed & omsorg INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2018 UNDERSØGELSE MADSERVICE 2018

BRUGERTILFREDSHEDS- sundhed & omsorg INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2018 UNDERSØGELSE MADSERVICE 2018 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDS- 2018 UNDERSØGELSE MADSERVICE 2018 MADSERVICE Stevns Kommunes Madservice har foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse for alle brugere af Madservice.

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2013 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service 91. Hvilke behov dækker ydelsen Døgnkost,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 8 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Velkommen til Madservice

Velkommen til Madservice Velkommen til Madservice Velkommen til Madservice I denne pjece kan du finde praktiske oplysninger vedrørende: Kontaktinformationer Maden Bestilling Levering Tilberedning Afbestilling Betaling I Madservice

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R HJEMMEPLEJEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I 2 0 1 7 764 R E S P O N D E N T E R P R O J E K T K O N S U L E N T E R C O N N I E F : L A R S E N, K A R I N A N Y H O

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken

MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken Vælg Madjyden og smag Madjydens lækre menuer. Oplev Madjydens chauffører, de er i særklasse de leverer med et smil, og er altid hjælp somme, når de

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Køkkenområdet. Madservice

Køkkenområdet. Madservice Køkkenområdet Madservice Velkommen Når du vælger mad fra Køkkenområdet i Hjørring Kommune, får du en sund, varieret, hjemmelavet og velsmagende kost, som indeholder alle anbefalede næringsstoffer, vitaminer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.] 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF MADSERVICE DET DANSKE MADHUS [Tilsynet er udført i perioden d. 28. august til d. 5. september 2018 af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Fritvalgsbevis information til borger

Fritvalgsbevis information til borger Fritvalgsbevis information til borger Fra den 1. maj 2017 kan du vælge et såkaldt fritvalgsbevis, hvis du er visiteret til madservice. Her kan du læse nærmere om, hvordan du som borger hånd terer ordningen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015 Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som

Læs mere

RESUME... 1 1. BAGGRUND OG METODE...

RESUME... 1 1. BAGGRUND OG METODE... Undersøgelse af patienternes tilfredshed med maden på Regionshospitalets Horsens Udarbejdet af: Mia Rasholt, Kostkonsulent /kl. diætist Centralkøkkenet Kirsten Knudsen, ledende økonoma Centralkøkkenet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E%

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E% Kommunens nuværende Cook chill produktion. hvor Hjemmelavet mad der køles ned. produktionsform maden tilberedes, nedkøles og derefter portioneres i enkelt portioner. Hvilke kostformer leveres? Valgmulighed

Læs mere

Udfyld skemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert.

Udfyld skemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Introduktion Ballerup Kommune undersøger i øjeblt hjemmeplejemodtageres tilfredshed med kvaliteten af den service, som de modtager. Formålet er at blive klogere på, om der er noget, kommunen kan gøre bedre.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 2. version Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere