viaart tools Øvelser til viaart-processen Udviklet af Charlotte Prang, playscapes denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "viaart tools Øvelser til viaart-processen Udviklet af Charlotte Prang, playscapes denmark"

Transkript

1 viaart tools Øvelser til viaart-processen Udviklet af harlotte Prang, playscapes denmark

2 viaart som værktøj larification Idea - Development Structure Elaborate Follow-Up Plan of Action Kort om viaart tools viaart tools: er øvelser og værktøjer til viaartprocessen - en kunstnerisk proces i 7 triner et effektivt og handlingsorienteret værktøj. kan anvendes uden brug af ekstern konsulenter baseret på dialog. er baseret på dialog. bruges ved strategiske og operationelle udfordringer. sætter nye muligheder i spil Direction

3 Kom godt i gang viaart tools uden brug af konsulent For at få succes med viaart tools uden brug af ekstern konsulent er her nogle anvisninger på, hvordan I kommer sikkert igennem processen og opnår det fulde udbytte. Etabler en viaart proceskultur viaart tools er et stærkt og brugbart værktøj, men en forudsætning for at få det fulde udbytte er, at I etablerer en proceskultur, som understøtter øvelserne. En vigtig hjørnesten i arbejdet med viaart-processen er at lytte og stille spørgsmål uden at afbryde hinanden. Derved kommer alle til at bidrage aktivt med tanker og idéer til løsningen af jeres udfordring. Ved at indføre viaart Opmærksom hedsmodellen (se side 6) som arbejdsmetode, er I godt på vej til at komme sikkert gennem processen. Procesleder Det er en god idé at udvælge én fra gruppen til at lede processen. Proceslederen har ansvaret for, at I holder fokus, får løst opgaverne og udfordrer jer selv undervejs. Vi anbefaler også, at proceslederen læser materialet grundigt igennem, inden I går i gang. Under arbejdet læser proceslederen øvelserne højt og sikrer sig, at alle har forstået opgaven, før I går i gang med at løse den. Et samlet eller opdelt forløb I kan arbejde med øvelserne i et samlet forløb eller dele processen op, som det passer jer tidsmæssigt. lot skal I altid færdiggøre et trin, før I slutter. eslut derfor inden I går i gang, hvor meget tid I vil sætte af, og om I vil arbejde alle øvelserne igennem på samme dag eller fordele arbejdet over en længere periode. Tiden I kan arbejde processen igennem på 4-6 timer, hvis I arbejder målrettet, eta blerer viaart proceskulturen og vælger en procesleder. Dog skal I regne med at bruge mere end 4 timer på processen, indtil I har lært den at kende. Tiden, der er angivet, passer til et samlet forløb på 4 timer og procenterne kan I bruge, hvis I vil bruge mere end 4 timer på den samlede proces. I skal selv lægge pauser ind. Materialer Under processen får I brug for papir i forskellige størrelser. I kan klare jer med A4 og A3, en tavle eller et white board, farver eller tusch og masser af post-its. God fornøjelse med viaart tools. God fornøjelse med viaart-værktøjet. Genvejen Inden I starter 1. Vælg en procesleder, der læser materialet igennem, inden I starter processen. 2. Find de materialer frem, som I skal bruge. 3. estem jer for, hvor lang tid I vil bruge. Under processen 1. Proceslederen læser øvelserne højt. 2. Hav altid jeres valgte udfordring foran jer enten på papir eller på en tavle. 3. Husk: viaart Opmærksomhedsmodellen. Materialer 1. A4 og A3 papir. 2. Tusch eller farvekridt. 3. Post-its.

4 viaart Opmærksomhedsmodellen 1. Individuel refleksion Alle har guldkorn i ærmerne viaart Opmærksomhedsmodellen skal sikre, at I får alle idéer og nuancer med fra alle deltagere. Hver gang den er nævnt i teksten eller illustreret, er det vigtigt, at I husker at bruge den. Igennem viaart Opmærksomhedsmodellen ændrer jeres opmærksomhed retning. Først er den rettet mod jer selv, dernæst mod de andre og til sidst er den rettet mod jeres fællesskab. 1. Individuel refleksion Først vender I blikket mod jer selv i individuel refleksion over emnet I netop har oppe. Derefter noterer I jeres tanker og idéer ned på jeres blok eller papir. 2. Overbring til hinanden Derefter fortæller I hinanden på skift, hvad I har noteret på jeres blok eller papir. Under fremlæggelserne er det ikke tilladt at afbryde eller kommentere, før alle er færdige med at fremlægge. Selvom der er idéer eller tanker, der optræder flere gange, er det vigtigt, at I ikke springer dem over. Alt skal med, også selvom der er gentagelser. Efter første præsentationsrunde kan I tage en anden runde, hvor I kan kommentere og komme med tilføjelser til hinandens indlæg. 2. Overbring til hinanden 3. Samling til fælles gods 3. Samling til fælles gods Til sidst slutter I af med en fælles refleksion og opsamling på det, som I har været igennem. I skal sørge for, at alt det, I har fortalt hinanden, og de idéer, I har frembragt, samles til et fælles materiale, som I kan bruge i processen og måske også senere hen. Noter alt ned, så det er fælles tilgængeligt på en tavle eller store ark papir.

5 Trin 1 Hvor er I, og hvor skal I hen? Læs trin 1 igennem. Afklaring I trin 1 afklarer I jeres udfordring og finder ud af, hvilke elementer der indgår i den eller har indflydelse på den. Derefter finder I frem til, hvordan I ønsker situationen skal se ud, altså en retning på fremtiden. Når I er færdige med trin 1, står I med et nutids-billede af jeres udfordring og et fremtidsbillede af, hvor I ønsker at komme hen. Trin 1 består af 3 dele: Afklaring Opfølgning 1. Iagttagelse af udfordringen. 2. Fremstilling af nutidsbilledet. 3. Udvikling af et fremtidsbillede. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge ca. 1 time og 25 minutter. a. 35 % af den samlede tid. Idéudvikling Handlingsplan Struktur Konkretisering Retning

6 Øvelse 1.1 Indkreds jeres udfordring rug i alt 10 minutter A Først skal I vælge den udfordring, som I ønsker at arbej de med. Det er vigtigt, at det er en reel udfordring. Det vil sige en pro blemstilling, som I ikke kender svaret på, men som I gerne vil have løst. Hvis I har flere udfordringer, skal I blive enige om, hvilken én I vælger at køre igennem processen. I kan kun arbejde med én udfordring ad gangen. Senere kan I tage fat på de øvrige udfordringer på samme måde. Udfordringen kan være strategisk eller operationel, men den skal være konkret. I skal formulere udfordringen som en sætning. F.eks.: Vi vil gerne have flere kunder. Vi vil gerne ændre vores interne samarbejdsstruktur. Skriv udfordringen på en tavle eller et ark papir og hæng den op, så alle kan se den.

7 A Husk at anvende viaart Opmærksomhedsmodellen. Øvelse 1.2 Iagttagelse af en genstand rug i alt 5 minutter Placer en genstand foran jer, f.eks. en kop, og iagttag den nøje hver især. rug ca. 1 minut på iagttagelsen. Skriv hver især alle jeres iagttagelser ned på et stykke papir. Præsenter skiftevis alle jeres iagttagelser for hin anden. Det er vigtigt, at I nævner alle iagttagelser, også selvom de er nævnt tidligere. D Alle jeres individuelle iagttagelser har nu bidraget til at skabe et fælles billede af genstanden.

8 Øvelse 1.3 Iagttagelse af jeres udfordring rug i alt 15 minutter A I skal nu overføre iagttagelsesmetoden fra øvelse 1.2 til jeres udfordring. I skal iagttage og beskrive jeres udfordring på samme måde, som da I iagttog genstanden, det vil sige nøgternt uden vurderinger. Derefter skal I finde de elementer, der har indflydelse på og indgår i udfordringen. Læs udfordring en højt, så jeres opmærksomhed er rettet mod den. Iagttag udfordringen. Hvordan ser den ud? Hvad består den af? Hvilke dele og elementer indgår i eller har indflydelse på udfordringen? Elementerne kan for eksempel være: Kunder, kommunikation, produkt, salg, markedsføring, medarbejdere, konkurrenter, netværk, teknologi m.m. Husk: viaart Opmærksomhedsmodellen. D I skal hver især finde de elementer, som I kan se indgår i udfordringen eller har indflydelse på den. Skriv dem ned på post its. Skriv kun ét element pr. post-it. rug ca minutter på at finde elementerne. E Præsenter skiftevis jeres iagttagelser for hinanden. Saml alle jeres elementer. I skal have mellem 3-9 elementer. Har I flere udvælger I de vigtigste elementer. Hæng dem op eller skriv dem på en tavle, så I alle kan se dem.

9 Øvelse 1.4 Det faktiske billede rug i alt 35 minutter A I har nu alle de elementer foran jer, der har indflydelse på og indgår i jeres udfordring. I skal nu have sat elementerne ind i en sammenhæng. I skal hver især vurdere ele menternes størrelsesforhold, placering og sammenhæng. Hvilke elementer er de største? Hvilke ligger tæt på hinanden? Er der nogen, der lapper over hinanden? I skal hver især tage et ark papir og tegne en ramme. Giv hvert element en form og tegn elementerne ind i rammen ud fra deres størrelsesforhold, placering og sammenhæng. Lav skitser indtil billedet passer. Området uden om elementerne er potentialet. Det vil sige de uudnyttede muligheder, som I har til rådighed. Potentialet kan eksempelvis være mar kedet, nye forretningsmuligheder eller mennesker, som I endnu ikke har sat i spil. rug ca minutter på at tegne billedet. eskriv skiftevis jeres billeder for hinanden. Husk: viaart Opmærksomhedsmodellen. Det bliver nu tydeligt, om I har det samme billede af udfordringen. Her er det vigtigt, at I giver jer tid til at snakke forskellighederne igennem. I skal jo gerne komme frem til ét fælles billede af udfor dringen, som I alle kan nikke bekræftende til. Tegn nu sammen det fælles billede, som I er nået frem til. Det kan være en hjælp at lave skitser og rette på formerne, eksempelvis ved at strække dem, indtil de er placeret præcist sådan, som I sammen ser udfordringen. Når elementerne er på plads, skal I give dem en farve hver. Giv også potentialet en farve. Lav en farvesignatur i siden af papiret, så I kan huske hvilke farver, der svarer til hvilke elementer. D Når billedet er færdigt, skal I hænge det op, så alle kan se det. Iagttag billedet og noter hver især, hvad I observerer, tænker og oplever, når I ser på billedet. Husk: viaart Opmærksomhedsmodellen. E eskriv på skift for hinanden, hvad I har noteret. Selvom der er gentagelser, er det vigtigt, at I får det hele med. Hvis I opdager nye ting under præsentationerne, skal det også med. Viser billedet jeres udfordring? Er der noget, som I har glemt? Er der noget, som har fået en forkert vægtning? illedet skal ikke være et udtryk for, hvordan I gerne vil have det, men for hvordan de faktiske forhold er lige nu. Hvis billedet ikke passer, skal I rette det.

10 Øvelse 1.5 Det ønskede billede rug i alt 20 minutter A I har lavet et billede af jeres faktiske situation ud fra jeres valgte udfordring. Nu skal I udvikle jeres ønskede billede. Sammen skal I finde ud af, hvilke elementer I gerne vil ændre på. Det kan eksempelvis være størrelsen, placeringen og sammenhængen. Det kan også være, at der er elementer, der skal helt ud af billedet eller elementer, der skal ind. I skal lave billedet på samme måde som i øvelse 1.4, men nu som I ønsker, at situationen skal se ud. Husk: viaart Opmærksomhedsmodellen. I er nu igennem øvelserne i trin 1 og har iagttaget jeres udfordring. I har lavet et billede af indholdet og sammenhængen i jeres udfordring og et billede af, hvordan I ønsker jeres situation skal se ud. Hæng billederne op på væggen ved siden af hinanden. I har nu et nutidsbillede og et fremtidsbillede.

11 Trin 2 Hvilke muligheder har I? Læs trin 2 igennem. Idéudvikling I trin 2 finder I frem til de muligheder, som I har for at løse jeres udfordring. Det er vigtigt, at I ikke bremser hverken jer selv eller hinanden, når I udvikler idéer. I skal have alle perspektiver, vinkler og nuancer med. Selvom to udsagn kan ligne hinanden, er det ikke på trin 2, at I skal slå dem sammen til ét. Når I medtager alle nuancer på dette trin, opnår I bedre løsninger i sidste ende. I skal udvikle så mange idéer som muligt. Ingen er for vilde, skøre eller urealistiske lige nu. Jo flere idéer, des flere muligheder. Derfor er det også vigtigt, at I siger ja og i stedet for ja, men. Afklaring Idéudvikling Opfølgning Handlingsplan Der er 3 dele i trin Finde forskelle. 2. Stille spørgsmål. 3. Udvikle idéer. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 1 time. a. 25 % af den samlede tid. Struktur Konkretisering Retning

12 A I har nu to billeder på væggen ved siden af hinanden. Et nutidsbillede og et fremtidsbillede. Øvelse 2.1 Find forskelle rug i alt 10 minutter Stil jer over for billederne og iagttag dem. I skal finde forskellene. Hvor adskiller de sig? Hvad har ændret sig? Forskellene kan f.eks. være: At kunderne har fået mere med produktet at gøre. At der er opstået en tættere rela-tion mellem salg og produkt. At økonomi, salg og udvikling har fået mere med hinanden at gøre. I skal finde så mange forskelle som muligt. Husk: viaart Opmærksomheds modellen. Noter hver især på post-its de forskelle, som I ser. Præsenter forskellene for hinanden og saml dem på et ark papir.

13 Øvelse 2.2 Stil spørgsmål rug i alt 20 minutter A I skal omformulere jeres forskelle til spørgsmål. For eksempel kan forskellen at kunderne har fået mere med produktet at gøre, omformuleres til: Hvordan kan kunderne få mere med produktet at gøre? Hvordan kan kunderne nemmere møde produktet? Hvordan får vi produktet ud til kunden på en bedre og nemmere måde? Hvordan inddrager vi kunden i produktudvikling og markedsføring? Hvad skal der til for at kunderne nemmere møder produktet? Ved at stille både hvordan og hvad til hver forskel, vil I få spørgsmål med forskellige perspektiver, vinkler og kvaliteter. I vil få flere spørgsmål end forskelle. Husk: viaart Opmærksomhedsmodellen. Inddel jeres spørgsmål i emnegrupper og sorter dubletter fra. Pas på, at I ikke frasorterer forskellige perspektiver, vinkler og nuancer. D Udvælg de centrale spørgsmål i forhold til jeres udfordring. I kan vælge de 1-3 vigtigste spørgsmål, eventuelt ét fra hver gruppe, som I har inddelt spørgsmålene i. Jo flere spørgsmål I vælger, des flere idéer får I til løsningen af jeres udfordring, og des mere arbejdstid får I brug for i den videre proces. Omformuler hver især alle jeres forskelle til spørgsmål. Skriv spørgsmålene ned på post-its kun ét spørgsmål på hver post-it. Når I har været alle forskellene igennem og omformet dem til spørgsmål, kan I kaste et blik på jeres billeder og se, om det giver anledning til nye spørgsmål, som I ikke har fået skrevet ned. Noter dem og skriv kun ét spørgsmål pr. post-it.

14 A I forhold til jeres udfordring har I nu valgt det eller de centrale spørgsmål ud, som er vigtige for jer. Øvelse 2.3 Idéudvikle rug i alt 30 minutter Tag et ark og skriv jeres spørgsmål øverst på arket. Skriv kun ét spørgsmål pr. ark. Tag nu fat på ét af de centrale spørgsmål ad gangen og udvikl idéer som svar på spørgsmålet. Husk: viaart Opmærksomhedsmodellen. I skal udvikle mange idéer og ikke lade jer begrænse af, hvad I tror, der kan lade sig gøre. Forskellige nuancer, vinkler og perspektiver er vigtige. I skal kun skrive én idé pr. post-it.

15 Trin 3 Hvordan prioriterer I mulighederne? Læs trin 3 igennem. Struktur I trin 3 skal I systematisere, strukturere og prioritere idéerne fra trin 2. Igennem trin 3 får I et overblik over jeres idéer, I får fravalgt de ikke egnede og prioriteret de idéer, som I vil gå videre med. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 20 minutter. a. 10 % af den samlede tid. Afklaring Opfølgning Idéudvikling Handlingsplan Struktur Konkretisering Retning

16 Øvelse 3.1 Struktur og prioritering rug i alt 20 minutter A For at få et overblik over jeres idéer skal I nu skabe struktur i dem. Det gør I ved i fællesskab at gruppere idéerne efter deres indhold. Tag alle post-its med idéer og gruppér dem i fællesskab efter deres indhold. I vil sikkert nå frem til 5-7 grupper. Giv hver gruppe en overskrift. Tag et A3 ark og skriv overskriften øverst på arket og flyt de idéer, der hører til gruppen over på arket. I skal nu prioritere jeres idéer. Gennemgå nu alle idéerne og se dem i forhold til jeres udfordring. Er der nogen idéer, der er uvæsentlige? Er der idéer, som kan udelades? Er der idéer, der er ens? Er der idéer, der mangler? Fjern de idéer, som I ikke vil gå videre med. Tilføj eventuelt nye idéer, som I oplever mangler. I står nu med en række A3 idéark med idéer til, hvordan I kan arbej de med jeres udfordring.

17 Trin 4 Hvad vælger I? Læs trin 4 igennem. Retning Trin 4 er omdrejningspunktet i viaart- processen. Det er her I skal foretage det endelige valg af retning for at løse udfordringen. Trin 4 kan opleves som det vanskeligste trin i viaartprocessen. Det er en beslutningsproces, der bygger på det foregående arbejde i trin 1, 2 og 3 og danner grundlaget for udviklingsmulighederne i trin 5, 6 og 7. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 15 minutter. a. 5 % af den samlede tid. Afklaring Opfølgning Idéudvikling Handlingsplan Struktur Konkretisering Retning

18 A I skal nu danne den store sammenhæng mellem jeres idéark for at løse jeres udfordring. Øvelse 4.1 Den store sammenhæng rug i alt 15 minutter Placer alle idéarkene på gulvet eller hæng dem op på en tavle med magneter og flyt rundt på dem, indtil I er enige om deres indbyrdes placering, rækkefølge og sammenhæng. I skal ikke fokusere på en tidslinje i arkene. Hvordan hænger idéarkene sammen? Er der en rækkefølge i idéarkene? Er der et idéark, der er fundament? Resultatet er et mere kvalificeret og visuelt billede af jeres udfordring og sammenhængen mellem de idéer, som I har udviklet og valgt at prioritere for at løse jeres udfordring. Det giver jer en retning for det videre arbejde.

19 Trin 5 Konkretisering Læs trin 5 igennem. Konkretisering af delmål Gennem en detaljeret vurdering skal I konkretisere jeres idéer. Under processen bliver idéerne til de delmål og opgaver, som I skal arbejde videre med for at løse jeres udfordring. Alle arbejdsopgaver skal alene og sammen give mening i forhold til jeres udfordring. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 25 minutter. a. 10 % af den samlede tid. Afklaring Opfølgning Idéudvikling Handlingsplan Struktur Konkretisering Retning

20 Øvelse 5.1 Undergrupper og konkretisering rug i alt 25 minutter A I skal nu gå i dybden med opgaverne på idéarkene ved at inddele dem i undergrupper og dernæst ved at vurdere opgaverne. I skal starte med at gruppere alle idéerne på de enkelte ark, så de emnemæssigt hører sammen. Derved får I undergrupper på jeres idéark. Har I f.eks. 7 idéark, kan I nemt få 23 undergrupper. Giv hver undergruppe en overskrift. Eksempelvis kunne overskriften på idéarket være design og en undergruppe kunne hedde layout. rug ca. 5 minutter på at inddele idéarkene i undergrupper. I skal nu fortsætte med at vurdere hver undergruppe for sig. Tegn til hver undergruppe et vurderingsskema som vist på billedet. Vurder sammen hver opgave i forhold til mål, tid, økonomi, mennesker og så videre. Det er ikke sikkert, at det giver mening at vurdere alle opgaver ud fra alle kriterierne. Vælg de kriterier, der giver mening i forhold til opgaven og jeres udfordring. Signaturforklaring til vurderingsskema = Mål. Hvad er målet? Hvad er succeskriteriet? =Tid. Hvor lang tid skal I bruge på at løse opgaven? = Hjælpere. Hvem skal gøre det? Hvilket hold skal sammensættes for at løse opgaven? = Økonomi. Hvad koster det? = Spørgsmål. Det, som I ikke ved, hvordan I skal løse eller det, som I skal have hjælp til at løse. = Understøttende og forhindrende elementer. Hvem eller hvad kan understøtte, at I kommer i mål? Hvem eller hvad kan stå i vejen for, at I kommer i mål? For at sikre at tiden ikke løber fra jer, skal I starte med de undergrupper, som er de vigtigste for løsningen af jeres udfordring. Udvælg én undergruppe ad gangen og udfyld vurderingsskemaet. rug ca. 20 minutter på at udfylde så mange skemaer som muligt. Når I ikke at komme igennem alle undergrupper, gemmer I dem til senere. I har nu rigtigt mange udfyldte vurderingsskemaer med opgaver, der skal arbejdes med for at løse jeres udfordring.

21 Trin 6 Hvordan sætter I det i værk? Læs trin 6 igennem Handlingsplan I trin 6 skal I arbejde med jeres opgaver i forhold til en givet tidslinje. Det betyder, at I skal sætte starttidspunkt på de enkelte opgaver og skabe et visuelt overblik over sammenhængen mellem opgaverne. Herved får I en handlingsplan for, hvad der skal gøres og hvornår det skal sættes i gang. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 15 minutter. a. 5 % af den samlede tid. Afklaring Opfølgning Idéudvikling Handlingsplan Struktur Konkretisering Retning

22 A I står med en masse vurderings skemaer, og I skal nu lave en handlingsplan, der giver et visuelt overblik over alle opgaverne. Øvelse 6.1 Handlingsplan rug i alt 15 minutter Tag jeres vurderingsskemaer og find et sted med masser af gulvplads. I skal forestille jer, at I har en tidslinje på gulvet. Læg jeres vurderingsskemaer ind i forhold til tidslinjen efter startdato. Med hvad vil I starte? I hvilken rækkefølge skal opgaverne udføres? Hvornår skal opgaverne starte? Når I er færdige med planen, er det er en god idé at tegne den i en miniudgave. I kan hænge den op, så den bliver synligt tilgængelig eller kopiere den, så alle har den, mens I udfører opgaverne. I har nu skabt et overblik over de opga-ver, som I har udviklet ud fra jeres idéer og svar på de spørgsmål, der opstod, da I kiggede på de to billeder; nutidsbilledet og fremtidsbilledet.

23 Trin 7 Hvordan følger I op? Læs trin 7 igennem. Opfølgning I har været igennem 6 af de 7 trin i viaart-processen. Mange vil mene, at de med en detaljeret handlingsplan er færdige med arbejdet, men uden udførelse er planen intet værd. Opfølgning sikrer, at tingene bliver gjort, og at planerne ændres eller justeres, hvis forholdene undervejs kræver det. I trin 7 laver I derfor aftaler med hin anden om, hvordan I vil følge op på jeres handlings plan, og hvordan I vil sikre, at I holder tidsplaner og aftaler. Afklaring Opfølgning Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 20 minutter. a. 10 % af den samlede tid. Idéudvikling Handlingsplan Struktur Konkretisering Retning

24 Øvelse 7.1 Opfølgning rug i alt 20 minutter A I har nu gennemgået viaart-processen, hvor I har defineret jeres udfordring og jeres ønskesituation. I har udviklet idéer til, hvordan I kan løse udfordringen, omformet idéerne til opgaver og sat dem ind i en visuel handlingsplan. Erfaringer viser dog, at det er rigtigt nemt at glemme planen. I skal derfor lave aftaler om, hvordan I vil sikre, at I rent faktisk gennemfører planen og justerer den undervejs. Diskutér med hinanden, hvad I vil gøre, og hvordan I vil gøre det. Hvordan kan I sikre, at I ikke glemmer jeres plan i den travle hverdag? Hvad vil I gøre, når I glemmer planen? Hvornår mødes I igen? Lav aftaler med hinanden om, hvordan I vil holde hin anden fast på, at I gennemfører planen. Tillykke! I har nu gennemført værktøjet Strategi viaart. Held og lykke med jeres løsning.

25 uggesgårdvej Viby Jylland

Strategi viaart - værktøj

Strategi viaart - værktøj FORRETNINGSVÆRKTØJER Strategi viart - værktøj Forløb i 7 trin med øvelser udviklet af harlotte Prang, playscapes denmark Strategi - værktøj, Side 1 af 25 De 7 trin fklaring Opfølgning Idéudvikling Handlingsplan

Læs mere

Strategi viaart - værktøj

Strategi viaart - værktøj FORRETNINGSVÆRKTØJER Strategi viart - værktøj Forløb i 7 trin med øvelser udviklet af harlotte Prang, playscapes denmark Trin 1 med øvelser Strategi - værktøj, Side 1 af 7 Trin 1 Hvor er I, og hvor skal

Læs mere

Strategi viaart - værktøj

Strategi viaart - værktøj FORRETNINGSVÆRKTØJER Strategi viart - værktøj Forløb i 7 trin med øvelser udviklet af harlotte Prang, playscapes denmark Trin 2 med øvelser Strategi - værktøj, Side 1 af 5 Trin 2 Hvilke muligheder har

Læs mere

Strategi viaart - værktøj

Strategi viaart - værktøj FORRETNINGSVÆRKTØJER Strategi viaart - værktøj Forløb i 7 trin med øvelser udviklet af Charlotte Prang, playscapes denmark Introduktion Strategi - værktøj, Side 1 af 5 De 7 trin Afklaring Opfølgning Idéudvikling

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Fase 3 Co-creation analyse

Fase 3 Co-creation analyse Fase 3 I n gennemgår I seks trin. Det varer minimum en hel dag at gennemgå analysen. Hvis I ikke bliver færdige med analysen i dag, så gå videre med den i morgen. Hvis nogle af trinene er mere udfordrende

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Det strategiske mål i centrum

Det strategiske mål i centrum Drejebog for Dynamisk Strategirådgivning Baseret på erfaringer fra 2009 & 2010 Det strategiske mål i centrum Fokus på omverdenen Strategisk kompetencekort Visuelle handlingsplaner INDHOLD 1. Rådgivningsforløb

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan Lang DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

LISE - Camp Fase2 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase2 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase2 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 2 fem lektioner Materialer: Post - It, LISE Øvelser

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen Arbejdsmiljøsektionen, November 2017 ER JERES RUNDERING DIALOGBASERET ELLER DIALOGSKABENDE? I arbejdsmiljøsektionens guide til runderinger beskrives to tilgange

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet.

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet. 1 Introduktion Opsamlingsskema til vurdering er et værktøj, som I kan bruge til at skabe overblik over jeres BMV-forløb og løbende dokumentere jeres BMV-arbejde. Efterhånden som arbejdet skrider frem,

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL JULIE SCHMØKEL AKADEMISK PROJEKT Seminar T Idégenerering Seminar U Akademisk skrivning Seminar V Akademisk feedback PRÆSENTATION Julie Schmøkel, 25 år Cand.scient. i nanoscience (2016) Projektkoordinator

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for Mind Map Mind Map Få det visuelle overblik, du har brug for Bevar overblikket i alle situationer Giv dig selv et værktøj, der hjælper dig med at være oven på i de fleste situationer. Mind Map er et visuelt

Læs mere

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS // VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL BRUG Velkommen til værktøjet Min faglige praksis. Værktøjet kan hjælpe

Læs mere

ANGST Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

ANGST Undervisningsmateriale til mellemtrinnet ANGST Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om angst. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som findes

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER FØR DU STARTER SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER Brug denne model, når I skal udvikle nye aktiviteter. Gå igennem faserne step for step, så er I tættere på en succesfuld aktivitet. Start fra bunden. 4. ORANGE

Læs mere

TIDSLINJEN. dagsordenpunktet: Hvad skal der gøres hvornår for at øge sandsynligheden for, at vores forslag vedtages?

TIDSLINJEN. dagsordenpunktet: Hvad skal der gøres hvornår for at øge sandsynligheden for, at vores forslag vedtages? TIDSLINJEN 1. Bliv enige om et emne, som I ønsker at bringe op i HovedMED. Se vedlagte emneforslag. 2. Lav en plan for den optimale forberedelse af dagsordenpunktet: Hvad skal der gøres hvornår for at

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Lydhørhed. Tålmodig. Spilleregler i en god gruppe. Taler vi om det samme? Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008

Lydhørhed. Tålmodig. Spilleregler i en god gruppe. Taler vi om det samme? Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008 Spilleregler i en god gruppe Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008 Taler vi om det samme? Lydhørhed Tålmodig Taler vi om det samme? Tålmodig Lydhørhed Taler vi om det samme? Tålmodig Lydhørhed Taler

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: GRUPPEDANNELSE Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAT undertema: Gruppedannelse, Rose Alba Broberg, CUDiM og Ekstern Lektor

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte gang i diskussionerne om, hvad der betyder noget for jer som par og forældre. Formålet er, at I finder ud af, hvad

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET.

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. 1 REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET: 1) OPSTART

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2016-17 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer 4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer Formål: Varighed: Deltagere: Materialer: Konsulent: Dialogværktøjet om 4R-modellen (Rammer, Retning, Råderum og Relationer) er rigtig nyttigt, når der er sket

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere