Strategi viaart - værktøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi viaart - værktøj"

Transkript

1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Strategi viart - værktøj Forløb i 7 trin med øvelser udviklet af harlotte Prang, playscapes denmark Strategi - værktøj, Side 1 af 25

2 De 7 trin fklaring Opfølgning Idéudvikling Handlingsplan Fortid Fremtid Struktur Konkretisering Retning En dynamisk proces På baggrund af en proces fra maleriets verden er viart udviklet til en proces, som kan anvendes til innovativ udvikling inden for forskellige områder. viart-processen består af 7 trin, der dynamisk udvikler sig af hinanden. Hvert trin har med sin placering sit særlige bidrag til forløbet. De 7 trin kan også ses som 3 dele, der har fokus på henholdsvis fortiden, nutiden og fremtiden. Nutid En kunstnerisk baggrund viart er udviklet af harlotte Prang, creative director i playscapes denmark, ud fra en malerisk proces. Den maleriske proces forløber i 7 trin, hvor maleriet gradvist tager form og får karakter. harlotte har, som kunstner og forretningskvinde, udforsket den kunstneriske proces og udviklet processen til også at kunne anvendes inden for andre områder. playscapes denmark viart danner grundlaget for alt arbejde i virksomheden playscapes denmark. I det offentlige og i erhvervslivet anvendes viart til produktudvikling og indretning af fysiske rum, forretningsudvikling og udvikling af processer mellem mennesker, organisationer og virksomheder. viart er en tænkemåde, en arbejdsmåde og en handlemåde. Strategi - værktøj, Intro, Side 2 af 25

3 viart som værktøj Strategi viart Strategi viart er en strategi proces i 7 trin, der er udviklet ud fra via rt, og som kan gennemføres i samarbejde med en konsulent fra playscapes denmark. Fra strategiforløb til værktøj I 2009 gennemførte playscapes denmark, sammen med Væksthus Midtjylland og Århus Kommune, Strategi viart for vækstvirksomheder. Forløbet viste, at viart, som procesværktøj med inddragelse af øvelser fra både maleri og skulptur, er et effektivt redskab. På den baggrund har Væksthus Midtjylland og playscapes denmark udviklet Strategi viart til et værktøj, der kan anvendes af virksomheder uden brug af ekstern konsulent. Kort om viart-værktøjet Strategi viart: er en målrettet proces i 7 trin. er et effektivt og handlingsorienteret værktøj. kan anvendes uden brug af ekstern konsulent. er baseret på dialog. bruges ved strategiske og operationelle udfordringer. sætter nye muligheder i spil. Fra viart til værktøj Værktøjet Strategi viart består af udvalg te øvel ser i 7 trin, der kan gennemføres af virksom heder uden brug af konsulent. Værktøjet leder jer igennem en proces, hvor I udforsker jeres konkrete udfordring og finder frem til mulige måder at arbejde med den på. Da værktøjet bygger på en kunstnerisk proces, er der flere steder i processen, som giver en anderledes måde at arbejde på. Hvad kan I bruge værktøjet til? Værktøjet Strategi viart kan anvendes til at løse udfordringer i både små og mellemstore virksomheder. Udfordringerne kan være på et overordnet strategisk niveau Hvorhen skal forretningen udvikle sig? eller på et opera tionelt og kon kret niveau Hvordan får vi vores produkt til at indeholde det kunderne efter spørger? Strategi - værktøj, Intro, Side 3 af 25

4 Kom godt i gang viart uden brug af konsulent For at få succes med viart-værktøjet uden brug af ekstern konsulent er her nogle anvisninger på, hvordan I kommer sikkert igennem processen og opnår det fulde udbytte. Etabler en viart proceskultur Værktøjet er et stærkt og brugbart værktøj, men en forudsætning for at få det fulde udbytte af værktøjet er, at I etablerer en proceskultur, som understøtter værktøjet. En vigtig hjørnesten i arbejdet med viart er at lytte og stille spørgsmål uden at afbryde hinanden. Derved kommer alle til at bidrage aktivt med tanker og idéer til løsningen af jeres udfordring. Ved at indføre viart Opmærksomhedsmodellen som arbejdsmetode, er I godt på vej til at komme sikkert gennem processen. Et samlet eller opdelt forløb I kan arbejde processen igennem på 4-6 timer, hvis I arbejder målrettet, etablerer viart proceskulturen og vælger en procesleder. Dog skal I regne med at bruge mere end 4 timer på processen, indtil I har lært den at kende. I kan arbejde med trinene i et samlet forløb eller dele processen op, som det passer jer tidsmæssigt. lot skal I altid færdiggøre trinet, før I slutter. eslut derfor inden I går i gang, hvor meget tid I vil sætte af, og om I vil arbejde alle trin igennem på samme dag eller fordele arbejdet over en længere periode. Genvejen Tiden Undervejs i øvelserne kan I se, hvordan viart fordeler sig tidsmæssigt på de enkelte trin. Tiden, der er angivet, passer til et samlet forløb på 4 timer og procenterne kan I bruge, hvis I vil bruge mere end 4 timer på den samlede proces. I skal selv lægge pauser ind. Materialer Under processen får I brug for papir i forskellige størrelser. I kan klare jer med 4 og 3, en tavle eller et whiteboard, farver eller tusch og masser af post-its. God fornøjelse med viart-værktøjet. Procesleder Det er en god idé at udvælge én fra gruppen til at lede processen. Proceslederen har ansvaret for, at I holder fokus, får løst opgaverne og udfordrer jer selv undervejs. Vi anbefaler også, at proceslederen læser materialet grundigt igennem, inden I går i gang. Under arbejdet læser proceslederen øvelserne højt og sikrer sig, at alle har forstået opgaven, før I går i gang med at løse den. Inden I starter 1. Vælg en procesleder, der læser materialet igennem, inden I starter processen. 2. Find de materialer frem, som I skal bruge. 3. estem jer for, hvor lang tid I vil bruge. Under processen 1. Proceslederen læser øvelserne højt. 2. Hav altid jeres valgte udfordring foran jer enten på papir eller på en tavle. 3. Husk: viart Opmærksomhedsmodellen. Materialer 1. 4 og 3 papir. 2. Tusch eller farvekridt. 3. Post-its. Strategi - værktøj, Intro, Side 4 af 25

5 viart Opmærksomhedsmodellen lle har guldkorn i ærmerne viart Opmærksomhedsmodellen skal sikre, at I får alle idéer og nuancer med fra alle deltagere. Hver gang den er nævnt i teksten eller illustreret, er det vigtigt, at I husker at bruge den. Igennem viart Opmærksomhedsmodellen ændrer jeres opmærksomhed retning. Først er den rettet mod jer selv, dernæst mod de andre og til sidst er den rettet mod jeres fællesskab. 1. Individuel refleksion Først vender I blikket mod jer selv i individuel refleksion over emnet I netop har oppe. Derefter noterer I jeres tanker og idéer ned på jeres blok eller papir. 2. Overbring til hinanden Derefter fortæller I hinanden på skift, hvad I har noteret på jeres blok eller papir. Under fremlæggelserne er det ikke tilladt at afbryde eller kommentere, før alle er færdige med at fremlægge. Selvom der er idéer eller tanker, der optræder flere gange, er det vigtigt, at I ikke springer dem over. lt skal med, også selvom der er gentagelser. Efter første præsentationsrunde kan I tage en anden runde, hvor I kan kommentere og komme med tilføjelser til hinandens indlæg. 2. Overbring til hinanden 3. Samling til fælles gods Til sidst slutter I af med en fælles refleksion og opsamling på det, som I har været igennem. I skal sørge for, at alt det, I har fortalt hinanden, og de idéer, I har frembragt, samles til et fælles materiale, som I kan bruge i processen og måske også senere hen. Noter alt ned, så det er fælles tilgængeligt på en tavle eller store ark papir. 1. Individuel refleksion 3. Samling til fælles gods Strategi - værktøj, Intro, Side 5 af 25

6 Trin 1 Hvor er I, og hvor skal I hen? Læs trin 1 igennem. fklaring Idéudvikling Struktur Opfølgning Handlingsplan Konkretisering fklaring I trin 1 afklarer I jeres udfordring og finder ud af, hvilke elementer der indgår i den eller har indflydelse på den. Derefter finder I frem til, hvordan I ønsker situationen skal se ud, altså en retning på fremtiden. Når I er færdige med trin 1, står I med et nutidsbillede af jeres udfordring og et fremtidsbillede af, hvor I ønsker at komme hen. Trin 1 består af 3 dele: 1. Iagttagelse af udfordringen. 2. Fremstilling af nutidsbilledet. 3. Udvikling af et fremtidsbillede. Retning Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge ca. 1 time og 25 minutter. a. 35 % af den samlede tid. Strategi - værktøj, Trin 1, Side 6 af 25

7 Øvelse 1.1 Indkreds jeres udfordring Læs øvelsen igennem. rug i alt 10 minutter på denne øvelse. Hvis I har flere udfordringer, skal I blive enige om, hvilken én I vælger at køre igennem processen. I kan kun arbejde med én udfordring ad gangen. Senere kan I tage fat på de øvrige udfordringer på samme måde. Udfordringen kan være strategisk eller operationel, men den skal være konkret. I skal formulere udfordringen som en sætning. F.eks.: Vi vil gerne have flere kunder. Vi vil gerne ændre vores interne samarbejdsstruktur. Skriv udfordringen på en tavle eller et ark papir og hæng den op, så alle kan se den. Først skal I vælge den udfordring, som I ønsker at arbejde med. Det er vigtigt, at det er en reel udfordring. Det vil sige en problemstilling, som I ikke kender svaret på, men som I gerne vil have løst. Strategi - værktøj, Trin 1, Øvelse 1.1, Side 7 af 25

8 Øvelse 1.2 Iagttagelse af en genstand Læs øvelsen igennem. rug i alt 5 minutter på denne øvelse. Husk at anvende viart Opmærksomhedsmodellen. Placer en genstand foran jer, f.eks. en kop, og iagttag den nøje hver især. rug ca. 1 minut på iagttagelsen. D lle jeres individuelle iagttagelser har nu bidraget til at skabe et fælles billede af genstanden. Præsenter skiftevis alle jeres iagttagelser for hinanden. Det er vigtigt, at I nævner alle iagttagelser, også selvom de er nævnt tidligere. Skriv hver især alle jeres iagttagelser ned på et stykke papir. Strategi - værktøj, Trin 1, Øvelse 1.2, Side 8 af 25

9 Øvelse 1.3 Iagttagelse af jeres udfordring Læs øvelsen igennem. rug i alt 15 minutter på denne øvelse. I skal nu overføre iagttagelsesmetoden fra øvelse 1.2 til jeres udfordring. I skal iagttage og beskrive jeres udfordring på samme måde, som da I iagttog genstanden, det vil sige nøgternt uden vurderinger. Derefter skal I finde de elementer, der har indflydelse på og indgår i udfordringen. Læs udfordringen højt, så jeres opmærksomhed er rettet mod den. Iagttag udfordringen. Hvordan ser den ud? Hvad består den af? Hvilke dele og elementer indgår i eller har indflydelse på udfordringen? Elementerne kan for eksempel være: Kunder, kommunikation, produkt, salg, markedsføring, medarbejdere, konkurrenter, netværk, teknologi m.m. Husk: viart Opmærksomhedsmodellen. E Præsenter skiftevis jeres iagttagelser for hinanden. Saml alle jeres elementer. I skal have mellem 3-9 elementer. Har I flere udvælger I de vigtigste elementer. Hæng dem op eller skriv dem på en tavle, så I alle kan se dem. D I skal hver især finde de elementer, som I kan se indgår i udfordringen eller har indflydelse på den. Skriv dem ned på post its. Skriv kun ét element pr. post-it. rug ca minutter på at finde elementerne. Strategi - værktøj, Trin 1, Øvelse 1.3, Side 9 af 25

10 Øvelse 1.4 Det faktiske billede Læs øvelsen igennem. rug i alt 35 minutter på denne øvelse. I har nu alle de elementer foran jer, der har indflydelse på og indgår i jeres udfordring. I skal nu have sat elementerne ind i en sammenhæng. I skal hver især vurdere elementernes størrelsesforhold, placering og sammenhæng. Hvilke elementer er de største? Hvilke ligger tæt på hinanden? Er der nogen, der lapper over hinanden? E eskriv på skift for hinanden, hvad I har noteret. Selvom der er gentagelser, er det vigtigt, at I får det hele med. Hvis I opdager nye ting under præsentationerne, skal det også med. Viser billedet jeres udfordring? Er der noget, som I har glemt? Er der noget, som har fået en forkert vægtning? illedet skal ikke være et udtryk for, hvordan I gerne vil have det, men for hvordan de faktiske forhold er lige nu. Hvis billedet ikke passer, skal I rette det. I skal hver især tage et ark papir og tegne en ramme. Giv hvert element en form og tegn elementerne ind i rammen ud fra deres størrelsesforhold, placering og sammenhæng. Lav skitser indtil billedet passer. Området uden om elementerne er potentialet. Det vil sige de uudnyttede muligheder, som I har til rådighed. Potentialet kan eksempelvis være markedet, nye forretningsmuligheder eller mennesker, som I endnu ikke har sat i spil. rug ca minutter på at tegne billedet. eskriv skiftevis jeres billeder for hinanden. Husk: viart Opmærksomhedsmodellen. Det bliver nu tydeligt, om I har det samme billede af udfordringen. Her er det vigtigt, at I giver jer tid til at snakke forskellighederne igennem. I skal jo gerne komme frem til ét fælles billede af udfordringen, som I alle kan nikke bekræftende til. Tegn nu sammen det fælles billede, som I er nået frem til. Det kan være en hjælp at lave skitser og rette på formerne, eksempelvis ved at strække dem, indtil de er placeret præcist sådan, som I sammen ser udfordringen. Når elementerne er på plads, skal I give dem en farve hver. Giv også potentialet en farve. Lav en farvesignatur i siden af papiret, så I kan huske hvilke farver, der svarer til hvilke elementer. D Når billedet er færdigt, skal I hænge det op, så alle kan se det. Iagttag billedet og noter hver især, hvad I observerer, tænker og oplever, når I ser på billedet. Husk: viart Opmærksomhedsmodellen. Strategi - værktøj, Trin 1, Øvelse 1.4, Side 10 af 25

11 Øvelse 1.5 Det ønskede billede Læs øvelsen igennem. rug i alt 20 minutter på denne øvelse. I har lavet et billede af jeres faktiske situation ud fra jeres valgte udfordring. Nu skal I udvikle jeres ønskede billede. Sammen skal I finde ud af, hvilke elementer I gerne vil ændre på. Det kan eksempelvis være størrelsen, placeringen og sammenhængen. Det kan også være, at der er elementer, der skal helt ud af billedet eller elementer, der skal ind. I skal lave billedet på samme måde som i øvelse 1.4, men nu som I ønsker, at situationen skal se ud. I er nu igennem øvelserne i trin 1 og har iagttaget jeres udfordring. I har lavet et billede af indholdet og sammenhængen i jeres udfordring og et billede af, hvordan I ønsker jeres situation skal se ud. Hæng billederne op på væggen ved siden af hinanden. I har nu et nutidsbillede og et fremtidsbillede. Husk: viart Opmærksomhedsmodellen. Strategi - værktøj, Trin 1, Øvelse 1.5, Side 11 af 25

12 Trin 2 Hvilke muligheder har I? Læs trin 2 igennem. fklaring Idéudvikling Struktur Opfølgning Handlingsplan Konkretisering Idéudvikling I trin 2 finder I frem til de muligheder, som I har for at løse jeres udfordring. Det er vigtigt, at I ikke bremser hverken jer selv eller hinanden, når I udvikler idéer. I skal have alle perspektiver, vinkler og nuancer med. Selvom to udsagn kan ligne hinanden, er det ikke på trin 2, at I skal slå dem sammen til ét. Når I medtager alle nuancer på dette trin, opnår I bedre løsninger i sidste ende. I skal udvikle så mange idéer som muligt. Ingen er for vilde, skøre eller urealistiske lige nu. Jo flere idéer, des flere muligheder. Derfor er det også vigtigt, at I siger ja og i stedet for ja, men. Retning Der er 3 dele i trin Finde forskelle. 2. Stille spørgsmål. 3. Udvikle idéer. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 1 time. a. 25 % af den samlede tid. Strategi - værktøj Trin 2, Side 12 af 25

13 Øvelse 2.1 Find forskelle Læs øvelsen igennem. rug i alt 10 minutter på denne øvelse. I har nu to billeder på væggen ved siden af hinanden. Et nutidsbillede og et fremtidsbillede. Stil jer over for billederne og iagttag dem. I skal finde forskellene. Hvor adskiller de sig? Hvad har ændret sig? Forskellene kan f.eks. være: t kunderne har fået mere med produktet at gøre. t der er opstået en tættere relation mellem salg og produkt. t økonomi, salg og udvikling har fået mere med hinanden at gøre. I skal finde så mange forskelle som muligt. Husk: viart Opmærksomhedsmodellen. Noter hver især på post-its de forskelle, som I ser. Præsenter forskellene for hinanden og saml dem på et ark papir. Strategi - værktøj Trin 2, Øvelse 2.1, side 13 af 25

14 Øvelse 2.2 Stil spørgsmål Læs øvelsen igennem. rug i alt 20 minutter på denne øvelse. I skal omformulere jeres forskelle til spørgsmål. For eksempel kan forskellen at kunderne har fået mere med produktet at gøre, omformuleres til: Hvordan kan kunderne få mere med produktet at gøre? Hvordan kan kunderne nemmere møde produktet? Hvordan får vi produktet ud til kunden på en bedre og nemmere måde? Hvordan inddrager vi kunden i produktudvikling og markedsføring? Hvad skal der til for at kunderne nemmere møder produktet? Ved at stille både hvordan og hvad til hver forskel, vil I få spørgsmål med forskellige perspektiver, vinkler og kvaliteter. I vil få flere spørgsmål end forskelle. Husk: viart Opmærksomhedsmodellen. Omformuler hver især alle jeres forskelle til spørgsmål. Skriv spørgsmålene ned på post-its kun ét spørgsmål på hver post-it. D Udvælg de centrale spørgsmål i forhold til jeres udfordring. I kan vælge de 1-3 vigtigste spørgsmål, eventuelt ét fra hver gruppe, som I har inddelt spørgsmålene i. Jo flere spørgsmål I vælger, des flere idéer får I til løsningen af jeres udfordring, og des mere arbejdstid får I brug for i den videre proces. Når I har været alle forskellene igennem og omformet dem til spørgsmål, kan I kaste et blik på jeres billeder og se, om det giver anledning til nye spørgsmål, som I ikke har fået skrevet ned. Noter dem og skriv kun ét spørgsmål pr. post-it. Inddel jeres spørgsmål i emnegrupper og sorter dubletter fra. Pas på, at I ikke frasorterer forskellige perspektiver, vinkler og nuancer. Strategi - værktøj Trin 2, Øvelse 2.2, Side 14 af 25

15 Øvelse 2.3 Idéudvikle Læs øvelsen igennem. rug i alt 30 minutter på denne øvelse. I forhold til jeres udfordring har I nu valgt det eller de centrale spørgsmål ud, som er vigtige for jer. Tag et ark og skriv jeres spørgsmål øverst på arket. Skriv kun ét spørgsmål pr. ark. Tag nu fat på ét af de centrale spørgsmål ad gangen og udvikl idéer som svar på spørgsmålet. Husk: viart Opmærksomhedsmodellen. I skal udvikle mange idéer og ikke lade jer begrænse af, hvad I tror, der kan lade sig gøre. Forskellige nuancer, vinkler og perspektiver er vigtige. I skal kun skrive én idé pr. post-it. Strategi - værktøj Trin 2, Øvelse 2.3, side 15 af 25

16 Trin 3 Hvordan prioriterer I mulighederne? Læs trin 3 igennem. fklaring Idéudvikling Opfølgning Handlingsplan Struktur I trin 3 skal I systematisere, strukturere og prioritere idéerne fra trin 2. Igennem trin 3 får I et overblik over jeres idéer, I får fravalgt de ikke egnede og prioriteret de idéer, som I vil gå videre med. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 20 minutter. a. 10 % af den samlede tid. Struktur Konkretisering Retning Strategi - værktøj Trin 3, Side 16 af 25

17 Øvelse 3.1 Struktur og prioritering Læs øvelsen igennem. rug i alt 20 minutter på denne øvelse. For at få et overblik over jeres idéer skal I nu skabe struktur i dem. Det gør I ved i fællesskab at gruppere idéerne efter deres indhold. Tag alle post-its med idéer og gruppér dem i fællesskab efter deres indhold. I vil sikkert nå frem til 5-7 grupper. Giv hver gruppe en overskrift. Tag et 3 ark og skriv overskriften øverst på arket og flyt de idéer, der hører til gruppen over på arket. I skal nu prioritere jeres idéer. Gennemgå nu alle idéerne og se dem i forhold til jeres udfordring. Er der nogen idéer, der er uvæsentlige? Er der idéer, som kan udelades? Er der idéer, der er ens? Er der idéer, der mangler? Fjern de idéer, som I ikke vil gå videre med. Tilføj eventuelt nye idéer, som I oplever mangler. I står nu med en række 3 idéark med idéer til, hvordan I kan arbej de med jeres udfordring. Strategi - værktøj Trin 3, Øvelse 3.1, side 17 af 25

18 Trin 4 Hvad vælger I? Læs trin 4 igennem. fklaring Idéudvikling Struktur Opfølgning Handlingsplan Konkretisering Retning Trin 4 er omdrejningspunktet i viartprocessen. Det er her I skal foretage det endelige valg af retning for at løse udfordringen. Trin 4 kan opleves som det vanskeligste trin i viart-processen. Det er en beslutningsproces, der bygger på det foregående arbejde i trin 1, 2 og 3 og danner grundlaget for udviklingsmulighederne i trin 5, 6 og 7. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 15 minutter. a. 5 % af den samlede tid. Retning Strategi - værktøj Trin 4, Side 18 af 25

19 Øvelse 4.1 Den store sammenhæng Læs øvelsen igennem. rug i alt 15 minutter på denne øvelse. I skal nu danne den store sammenhæng mellem jeres idéark for at løse jeres udfordring. Placer alle idéarkene på gulvet eller hæng dem op på en tavle med magneter og flyt rundt på dem, indtil I er enige om deres indbyrdes placering, rækkefølge og sammenhæng. I skal ikke fokusere på en tidslinje i arkene. Hvordan hænger idéarkene sammen? Er der en rækkefølge i idéarkene? Er der et idéark, der er fundament? Resultatet er et mere kvalificeret og visuelt billede af jeres udfordring og sammenhængen mellem de idéer, som I har udviklet og valgt at prioritere for at løse jeres udfordring. Det giver jer en retning for det videre arbejde. Strategi - værktøj Trin 4, Øvelse 4.1, Side 19 af 25

20 Trin 5 Konkretisering Læs trin 5 igennem. fklaring Idéudvikling Struktur Opfølgning Handlingsplan Konkretisering Konkretisering af delmål Gennem en detaljeret vurdering skal I konkretisere jeres idéer. Under processen bliver idéerne til de delmål og opgaver, som I skal arbejde videre med for at løse jeres udfordring. lle arbejdsopgaver skal alene og sammen give mening i forhold til jeres udfordring. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 25 minutter. a. 10 % af den samlede tid. Retning Strategi - værktøj, Trin 5, Side 20 af 25

21 Øvelse 5.1 Undergrupper og konkretisering Læs øvelsen igennem. rug i alt 25 minutter på denne øvelse. I skal nu gå i dybden med opgaverne på idéarkene ved at inddele dem i undergrupper og dernæst ved at vurdere opgaverne. I skal starte med at gruppere alle idéerne på de enkelte ark, så de emnemæssigt hører sammen. Derved får I undergrupper på jeres idéark. Har I f.eks. 7 idéark, kan I nemt få 23 undergrupper. Giv hver undergruppe en overskrift. Eksempelvis kunne overskriften på idéarket være design og en undergruppe kunne hedde layout. rug ca. 5 minutter på at inddele idéarkene i undergrupper. I skal nu fortsætte med at vurdere hver undergruppe for sig. Tegn til hver undergruppe et vurderingsskema som vist på billedet. Vurder sammen hver opgave i forhold til mål, tid, økonomi, mennesker og så videre. Det er ikke sikkert, at det giver mening at vurdere alle opgaver ud fra alle kriterierne. Vælg de kriterier, der giver mening i forhold til opgaven og jeres udfordring. For at sikre at tiden ikke løber fra jer, skal I starte med de undergrupper, som er de vigtigste for løsningen af jeres udfordring. Udvælg én undergruppe ad gangen og udfyld vurderingsskemaet. rug ca. 20 minutter på at udfylde så mange skemaer som muligt. Når I ikke at komme igennem alle undergrupper, gemmer I dem til senere. Signaturforklaring til vurderingsskema = Mål. Hvad er målet? Hvad er succeskriteriet? =Tid. Hvor lang tid skal I bruge på at løse opgaven? = Hjælpere. Hvem skal gøre det? Hvilket hold skal sammensættes for at løse opgaven? = Økonomi. Hvad koster det? = Spørgsmål. Det, som I ikke ved, hvordan I skal løse eller det, som I skal have hjælp til at løse. = Understøttende og forhindrende elementer. Hvem eller hvad kan understøtte, at I kommer i mål? Hvem eller hvad kan stå i vejen for, at I kommer i mål? I har nu rigtigt mange udfyldte vurderingsskemaer med opgaver, der skal arbejdes med for at løse jeres udfordring. Strategi - værktøj Trin 5, Øvelse 5.1, Side 21 af 25

22 Trin 6 Hvordan sætter I det i værk? Læs trin 6 igennem. fklaring Idéudvikling Struktur Opfølgning Handlingsplan Konkretisering Handlingsplan I trin 6 skal I arbejde med jeres opgaver i forhold til en givet tidslinje. Det betyder, at I skal sætte starttidspunkt på de enkelte opgaver og skabe et visuelt overblik over sammenhængen mellem opgaverne. Herved får I en handlingsplan for, hvad der skal gøres og hvornår det skal sættes i gang. Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 15 minutter. a. 5 % af den samlede tid. Retning Strategi - værktøj, Trin 6, Side 22 af 25

23 Øvelse 6.1 Handlingsplan Læs øvelsen igennem. rug i alt 15 minutter på denne øvelse. I står med en masse vurderings skemaer, og I skal nu lave en handlingsplan, der giver et visuelt overblik over alle opgaverne. Tag jeres vurderingsskemaer og find et sted med masser af gulvplads. I skal forestille jer, at I har en tidslinje på gulvet. Læg jeres vurderingsskemaer ind i forhold til tidslinjen efter startdato. Med hvad vil I starte? I hvilken rækkefølge skal opgaverne udføres? Hvornår skal opgaverne starte? Når I er færdige med planen, er det er en god idé at tegne den i en miniudgave. I kan hænge den op, så den bliver synligt tilgængelig eller kopiere den, så alle har den, mens I udfører opgaverne. I har nu skabt et overblik over de opgaver, som I har udviklet ud fra jeres idéer og svar på de spørgsmål, der opstod, da I kiggede på de to billeder; nutidsbilledet og fremtidsbilledet. Strategi - værktøj Trin 6, Øvelse 6.1, side 23 af 25

24 Trin 7 Hvordan følger I op? Læs trin 7 igennem. fklaring Idéudvikling Opfølgning Handlingsplan Opfølgning I har været igennem 6 af de 7 trin i viart-processen. Mange vil mene, at de med en detaljeret handlingsplan er færdige med arbejdet, men uden udførelse er planen intet værd. Opfølgning sikrer, at tingene bliver gjort, og at planerne ændres eller justeres, hvis forholdene undervejs kræver det. I trin 7 laver I derfor aftaler med hinanden om, hvordan I vil følge op på jeres handlingsplan, og hvordan I vil sikre, at I holder tidsplaner og aftaler. Struktur Retning Konkretisering Tid Har I afsat 4 timer til den samlede proces, skal I regne med at bruge 20 minutter. a. 10 % af den samlede tid. Strategi - værktøj Trin 7, Side 24 af 25

25 Øvelse 7.1 Opfølgning Læs øvelsen igennem. rug i alt 20 minutter på denne øvelse. I har nu gennemgået viart-processen, hvor I har defineret jeres udfordring og jeres ønskesituation. I har udviklet idéer til, hvordan I kan løse udfordringen, omformet idéerne til opgaver og sat dem ind i en visuel handlingsplan. Erfaringer viser dog, at det er rigtigt nemt at glemme planen. I skal derfor lave aftaler om, hvordan I vil sikre, at I rent faktisk gennemfører planen og justerer den undervejs. Diskutér med hinanden, hvad I vil gøre, og hvordan I vil gøre det. Tillykke! I har nu gennemført værktøjet Strategi viart. Held og lykke med jeres løsning. Hvordan kan I sikre, at I ikke glemmer jeres plan i den travle hverdag? Hvad vil I gøre, når I glemmer planen? Hvornår mødes I igen? Lav aftaler med hinanden om, hvordan I vil holde hinanden fast på, at I gennemfører planen. Strategi - værktøj Trin 7, Øvelse 7.1, side 25 af 25

viaart tools Øvelser til viaart-processen Udviklet af Charlotte Prang, playscapes denmark

viaart tools Øvelser til viaart-processen Udviklet af Charlotte Prang, playscapes denmark viaart tools Øvelser til viaart-processen Udviklet af harlotte Prang, playscapes denmark viaart som værktøj larification Idea - Development Structure Elaborate Follow-Up Plan of Action Kort om viaart tools

Læs mere

Strategi viaart - værktøj

Strategi viaart - værktøj FORRETNINGSVÆRKTØJER Strategi viart - værktøj Forløb i 7 trin med øvelser udviklet af harlotte Prang, playscapes denmark Trin 1 med øvelser Strategi - værktøj, Side 1 af 7 Trin 1 Hvor er I, og hvor skal

Læs mere

Strategi viaart - værktøj

Strategi viaart - værktøj FORRETNINGSVÆRKTØJER Strategi viaart - værktøj Forløb i 7 trin med øvelser udviklet af Charlotte Prang, playscapes denmark Introduktion Strategi - værktøj, Side 1 af 5 De 7 trin Afklaring Opfølgning Idéudvikling

Læs mere

Strategi viaart - værktøj

Strategi viaart - værktøj FORRETNINGSVÆRKTØJER Strategi viart - værktøj Forløb i 7 trin med øvelser udviklet af harlotte Prang, playscapes denmark Trin 2 med øvelser Strategi - værktøj, Side 1 af 5 Trin 2 Hvilke muligheder har

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Fase 3 Co-creation analyse

Fase 3 Co-creation analyse Fase 3 I n gennemgår I seks trin. Det varer minimum en hel dag at gennemgå analysen. Hvis I ikke bliver færdige med analysen i dag, så gå videre med den i morgen. Hvis nogle af trinene er mere udfordrende

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Det strategiske mål i centrum

Det strategiske mål i centrum Drejebog for Dynamisk Strategirådgivning Baseret på erfaringer fra 2009 & 2010 Det strategiske mål i centrum Fokus på omverdenen Strategisk kompetencekort Visuelle handlingsplaner INDHOLD 1. Rådgivningsforløb

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

LISE - Camp Fase2 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase2 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase2 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 2 fem lektioner Materialer: Post - It, LISE Øvelser

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen Arbejdsmiljøsektionen, November 2017 ER JERES RUNDERING DIALOGBASERET ELLER DIALOGSKABENDE? I arbejdsmiljøsektionens guide til runderinger beskrives to tilgange

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan Lang DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS // VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL BRUG Velkommen til værktøjet Min faglige praksis. Værktøjet kan hjælpe

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL JULIE SCHMØKEL AKADEMISK PROJEKT Seminar T Idégenerering Seminar U Akademisk skrivning Seminar V Akademisk feedback PRÆSENTATION Julie Schmøkel, 25 år Cand.scient. i nanoscience (2016) Projektkoordinator

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet.

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet. 1 Introduktion Opsamlingsskema til vurdering er et værktøj, som I kan bruge til at skabe overblik over jeres BMV-forløb og løbende dokumentere jeres BMV-arbejde. Efterhånden som arbejdet skrider frem,

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte gang i diskussionerne om, hvad der betyder noget for jer som par og forældre. Formålet er, at I finder ud af, hvad

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces Ungdomsfodbold 2.0 Vejledning til klubstrategiproces Fase 1 Praktisk Info vedr. ledelse af projektet Ungdomsfodbold 2.0 Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER FØR DU STARTER SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER Brug denne model, når I skal udvikle nye aktiviteter. Gå igennem faserne step for step, så er I tættere på en succesfuld aktivitet. Start fra bunden. 4. ORANGE

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Lydhørhed. Tålmodig. Spilleregler i en god gruppe. Taler vi om det samme? Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008

Lydhørhed. Tålmodig. Spilleregler i en god gruppe. Taler vi om det samme? Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008 Spilleregler i en god gruppe Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008 Taler vi om det samme? Lydhørhed Tålmodig Taler vi om det samme? Tålmodig Lydhørhed Taler vi om det samme? Tålmodig Lydhørhed Taler

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: GRUPPEDANNELSE Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAT undertema: Gruppedannelse, Rose Alba Broberg, CUDiM og Ekstern Lektor

Læs mere

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for Mind Map Mind Map Få det visuelle overblik, du har brug for Bevar overblikket i alle situationer Giv dig selv et værktøj, der hjælper dig med at være oven på i de fleste situationer. Mind Map er et visuelt

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2016-17 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆLUDSTILLINGERNE GENNEMBILLEDER Vælg et overordnet tema Fortældennehistoriegennem3-4 billeder Upload til

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Se min skygge Se min skygge Fra 6 år 2011 UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 3 Introduktion til læreren... 4 4 Workshops... 5 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere