Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner"

Transkript

1 Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket risiko 1. Formål Formålet med retningslinierne er at beskrive de generelle principper i forbindelse med placering af midler og optagelse af gæld og herunder den løbende pleje af kommunens likvide aktiver og den langfristede gæld. Kommunens finansiering af ældreboliger er dog holdt udenfor retningslinierne. Retningslinierne har desuden til formål at fastsætte principperne for anvendelse af leasing som finansieringsmulighed. Formålet er at fastlægge kompetenceforhold og de rapporteringsrutiner, som er hensigtsmæssige for Nordfyns Kommune.

2 Overordnet styres efter at maksimere afkastet på overskuds-likviditeten, samt at minimere kommunens finansieringsudgifter, dog under hensyntagen til de finansielle risici, kommunen ønsker at påtage sig. Disse retningslinier er et bilag til kommunens retningslinier for styringen. 2. Udførelse og kompetenceforhold Den daglige varetagelse af den finansielle styring inklusiv leasing varetages af direktionen, økonomichefen og viceøkonomichefen. Rådgivning fra pengeinstitut anvendes i fornødent omfang. Hvor intet andet er anført, ligger beslutningskompetencen hos direktionen og økonomichefen/viceøkonomichefen med 2 personer i forening. Den finansielle styring skal ske i overensstemmelse med retningslinierne nedenfor, ligesom bestemmelserne i lånebekendtgørelsen naturligvis skal følges. Alle finansielle instrumenter kan benyttes til styringen, blot de er overensstemmende med disse retningslinier. 2.1 Særlige godkendelsesregler Lån Beslutningen om optagelse af lån træffes af Kommunalbestyrelsen (jf. styrelseslovens 41). Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om lånebeløb og løbetid ved vedtagelse af budget eller med udgangspunkt i en konkret sag. Omlægning af lån, hvor løbetiden ændres, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Andre omprioriteringer af lån kan foretages med udgangspunkt i de vedtagne retningslinier og økonomiudvalget orienteres herom. Leasing Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af leasingaftaler, der erstatter anlægsudgifter, jf. reglerne i lånebekendtgørelsen. Indgåelse af nye leasingaftaler på driftsmidler på 1 mio. kr. og derover godkendes af økonomiudvalget.

3 3. Aktivsiden Kommunens overskudslikviditet skal generelt placeres på en sådan måde, at det forventede afkast bliver størst muligt indenfor retningsliniernes rammer. Overskudslikviditeten opgøres som den forventede gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen. Kommunerne har ifølge styrelsesloven mulighed for at placere overskudslikviditeten i: Aftaleindskud Realkreditobligationer Statsobligationer Investeringsforeninger der opfylder kommunernes placeringsregler Jf. gældende regler kræver investering i visse værdipapirtyper, f.eks. kreditobligationer og aktier, at investeringen skal foretages via en investeringsforening. Herudover kan investering i stats- og realkreditobligationer også foretages via investeringsforeninger. Investeringen i mere risikofyldte aktiver som kreditobligationer og aktier begrænses til at udgøre: Aktier: Max. 20 % af de samlede likvide aktiver Kreditobligationer: Max. 20 % af de samlede likvide aktiver Der kan indgås porteføljeaftaler med samarbejdspartnere, som efter nærmere aftale får stillet et beløb til rådighed. Alle udtrækninger skal genplaceres. Den samlede maksimale korrigerede varighed på kommunens placering må ikke overstige 5 år. Porteføljens afkast måles op mod forrentningen af kommunens indlån på løbende bankkonto. Det tilstræbes at en så stor del af likviditeten som muligt placeres i værdipapirer, fordi afkastet på langt sigt vurderes at være bedre end en kontoplacering.

4 4. Passivsiden Der sondres rentemæssigt mellem fast og variabel gæld. Variabelt forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse mellem 0 og 3 år. Fast forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse ud over 3 år. Af kommunens låneportefølje kan mellem 10% og 70% af gælden være variabelt forrentet. Af kommunens låneportefølje kan op til 90% være fast forrentet Valutalån Der sondres mellem kategori 1 og 2 valutaer efter nedenstående skema. Kategori 1 Kategori 2 DKK (danske kroner) CHF EUR (euro) (schweizerfranc) Max 100 % Max 40% Kommunens lån kan være finansieret i andre valutaer end DKK i forhold til ovennævnte skema, f.eks. således at maksimalt 40% af den samlede gæld må være optaget i CHF. Ved omlægning af lån fra DKK til CHF skal der være en rentebesparelse på minimum 1%, når lånet omlægges. På trods af, at der til tider kan forekomme omlægninger med kort tidshorisont, skal der i det store hele styres efter en langsigtet finansieringsstrategi. 4.2 Praktik Alle nye lån optages fysisk i DKK. Lånene optages hos Kommune Kredit. Den finansielle rådgiver kontaktes inden lånoptagelsen vedrørende rentefastsættelsen. Den finansielle styring sker via brugen af finansielle instrumenter i samarbejde med den finansielle rådgiver. Af finansielle instrumenter anvendes primært rente- og valutaswaps, hvor renten eller valutaen på lån omlægges valutaterminsforretninger, hvor terminsydelser afregnes i anden valuta afdelingen afholder møde med den finansielle rådgiver efter behov dog minimum 1 gang årligt.

5 Den finansielle rådgiver vedligeholder løbende kommunens låneoplysninger i en database. Dette sikrer mulighed for løbende at levere oversigter over lånedata, der kan danne grundlag for forslag til omlægninger mv. Kommunen leverer løbende låneoplysninger for at sikre kvaliteten i beregningsgrundlaget. 5. Leasing Kommunen kan finansiere anskaffelser ved hjælp af leasing. Der findes 2 forskellige leasingtyper finansiel leasing, hvor ejendomsretten overgår til kommunen ved kontraktens ophør og vedligeholdelsespligten påhviler kommunen operationel leasing betragtes som en lejeaftale. Vedligeholdelsespligten påhviler leasingselskabet, som ligeledes har ejendomsretten ved aftalens ophør Kommunen kan lease såvel driftsmidler som anlægsmidler. Anlægsmidler kræver låneramme og dermed kommunalbestyrelsens godkendelse. Leasingaftaler under 1 mio. kr. godkendes af direktion og økonomi, som foretager en vurdering af fordele og ulemper ved at lease i stedet for selv at købe og derved bruge af kassebeholdningen. 6. Rapportering Aktivsiden Er der indgået aftale om kapitalpleje, modtager Nordfyns Kommune kvartalsvis rapportering på likvide aktiver, der som minimum indeholder en beskrivelse af følgende: oversigt over kvartalets og årets akkumulerede afkast oversigt over den samlede renterisiko og varighed Passivsiden Lån Den finansielle rådgiver udarbejder en rapport hvert halve år, der indeholder: oversigt over aktuelle lån oversigt over brugen af finansielle instrumenter kommentarer til de indgåede dispositioner samt en orientering om de fremtidige forventninger og den deraf følgende strategi Ovennævnte rapporter forelægges økonomiudvalget. Leasing udvalget modtager hvert år en oversigt over indgåede leasingkontrakter.

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 8. Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 8. Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 8 Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle strategi Aarhus Kommunes Finansielle Strategi Borgmesterens Afdeling Økonomistyring

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere