BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

2 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne, som vi overordnet inddeler i tre grupper med forskellige behov: De jobklare ledige (jvf. side 7), de udsatte ledige (jvf. side 11) og sygedagpengemodtagerne (jvf. side 15). Hyppige samtaler, styrket kontakt til virksomhederne og løbende evaluering er nogle af de værktøjer, vi vil bringe i spil for at hjælpe borgerne tilbage i arbejde. Koldings ledige og sygemeldte skal have de bedste muligheder for at få en plads på arbejdsmarkedet. De skal være virksomhedernes naturlige og attraktive førstevalg. Kolding Kommunes vision er at have Danmarks mest kompetente ledige og sygemeldte. Derfor vil vi møde dem med tillid, professionalisme, respekt og værdighed. Beskæftigelsesplan 2013 er vedtaget af Kolding Byråd den 8. oktober Dette er den korte version - find den fulde ordlyd på info.jobnet.dk/ mit+jobcenter/syddanmark/kolding/downloads.. 2. KOLDING kommunes VISION OG VÆRDIER Vi tror på, at livskvaliteten øges, når borgerne tager ansvar og styrer eget liv. Kolding Kommunes vision for beskæftigelsespolitikken lyder: Visionen om de kompetente ledige og sygemeldte via en indsats der giver mening for den enkelte og fornuft for fællesskabet Det vil sige, at Koldings ledige og sygemeldte skal være Danmarks mest kompetente, så de er det naturlige og attraktive førstevalg, når virksomheder skal ansætte eller vil tage socialt medansvar.. 2 3

3 Koldings vision og værdier Arbejdet med at gøre ledige og sygemeldte i Kolding kompetente, starter ved at Jobcenter Kolding og borgerne møder hinanden med positive forventninger og tillid. De ledige og sygemeldte møder fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, som arbejder ud fra værdierne: Sagsbehandlere skal fremover maks. arbejde på 110 arbejdsløsheds dagpengesager. tillid respekt værdighed professionalisme Den gensidige tillid og de positive forventninger bliver skabt gennem ligeværdig dialog, saglighed, empati og tilgængelighed. Borgerne skal føle sig trygge, mærke at vi tager dem alvorligt og forstå indsatsens mening og mål. Ledige og sygemeldte vokser, når vi møder dem med tillid, værdighed, respekt og professionalisme. Allerede dermed er vi i gang med at udvikle Danmarks mest kompetente ledige og sygemeldte. Jobcenter Kolding vil starte arbejdet med de ledige og sygemeldte tidligt. Når vi går hurtigt i gang, bliver borgerne i stand til at træffe bevidste og gode valg, der hjælper dem i arbejde. Ledige og sygemeldte i Kolding skal hurtigere i varig beskæftigelse end i andre kommuner. 4 Jobcentret udvikler en resultat- og innovationskultur. Vi tør altid stille spørgsmålstegn ved, om det vi gør, virker og ændre vores indsats derefter. Vi vil udvikle nye tiltag i tæt samspil med borgere, virksomheder, medarbejdere, politikere, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, sundhedsvæsenet m.v. Nye løsninger skal få de ledige og sygemeldte i Kolding hurtigere i varig beskæftigelse end i andre kommuner. 5

4 3. De jobklare ledige Det er vigtigt, at vi hurtigt spotter de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. Al erfaring siger, at jo længere man er ledig, jo vanskeligere er det at vende tilbage til beskæftigelse. Forventet antal jobklare ledige i 2013: Dagpengemodtagere: Kontanthjælpsmodtagere: 450 Forventet fald: 6,1% De jobklare ledige er gruppen af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, Kolding Jobcenter vurderer, kan få nyt arbejde i løbet af tre måneder. For de jobklare ledige ser vi primært 3 udfordringer Ny-ledige skal hurtigere i job De unge har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi de enten mangler en uddannelse eller praktisk erfaring. Den høje langtidsledighed Resultatmål Ny-ledige skal hurtigere i arbejde Flere unge skal have en uddannelse, Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en kompetencegivende uddannelse Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Det vil vi gøre Andelen af jobklare ledige, der kom i beskæftigelse inden for tre måneder, har i været på et næsten identisk niveau, dog med en svagt stigende tendens. 1. Ny-ledige skal hurtigst muligt have en plan for at komme i arbejde eller uddannelse Vi skal møde de ny-ledige dagpengemodtagere tidligt. Vi skal hurtigt afdække deres behov, så vi kan målrette indsatsen for hver enkelt. Den ledige skal selv være med til at lave sin jobplan, da det øger både ansvar og motivation for at følge planen. Kort tid efter de er blevet ledige, skal de have første samtale med Jobcenteret. Vi skal efterfølgende holde samtaler med de ledige mindst hver anden uge, 6. uge da hyppige samtaler har vist sig at have stor jobeffekt. Ny-ledige kontanthjælpsmodtagere skal straks i aktivering. Ét af de konkrete felter, vi skal arbejde med, er de lediges vilje til at flytte sig både fagligt og geografisk. Hvilke beslægtede brancher kan de søge, og hvilke jobmuligheder åbner sig, hvis de vil pendle blot en halv eller en hel time. 6 7

5 De jobklare ledige De jobklare ledige 2. Ledige med risiko for langtidsledighed skal hurtigst muligt kvalificeres til kravene på arbejdsmarkedet Det er svært for nyuddannede at få job. De har den højeste langtidsledighedsprocent. 5. Langtidsledige skal have en individuelt tilpasset indsats Efter 9 måneder betragter Jobcenter Kolding den ledige som langtidsledig, så tilbud fra anden aktør må ikke vare over 9 måneder. Med hjælp fra A-kasserne finder vi de ny-ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. De kan f.eks. have kompetencer eller erfaringer, der ikke er stor efterspørgsel på. Når vi tidligt erkender risikoen, kan vi allerede fra starten af deres ledighedsperiode arbejde målrettet på at undgå langtidsledighed. Primært ved at opkvalificere dem til fag eller områder, hvor de har større chancer for at få job. Denne gruppe ledige vil også nyde godt af tidligere samtaler og hurtigere aktivering. Jobcentret sørger for, at langtidsledige får en individuelt tilpasset indsats. Når langtidsledigheden nærmer sig, skal den jobplan, der er lavet i starten af ledigheden, evalueres og revideres. Den ledige skal have samtaler med jobcentret hver anden uge. Jo længere, man er ledig, jo sværere er det at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Derfor vil vi oprette flere virksomhedsrettede tilbud til langtidsledige, dvs. jobrotation, voksenlærlingeforløb og private løntilskud. Især ufaglærte er i risiko for at blive langtidsledige. 3. Unge uden uddannelse skal gøres parate til at tage en uddannelse Over halvdelen af de ledige, jobklare kontanthjælpsmodtagere er unge mellem 16 og 29 år. De skal hurtigst muligt i gang med en uddannelse, som vil give dem fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor opretter Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning et fælles team, som fokuserer på at yde sammenhængende job- og uddannelsesvejledning og udvikler tilbud, der er rettet mod at få de unge i gang med en uddannelse. 4. Jobklare ledige skal hurtigst muligt have en klar jobsøgningsstrategi Dagpengemodtagere får i starten af deres ledighedsperiode tilbudt at lave en jobsøgningsstrategi med hjælp fra anden aktør. En jobsøgningsstrategi har fokus på: 6. Endnu tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Forventet antal fuldtidsledige i aktivering i 2013: Virksomhedsrettet aktivering: 539 Vejlednings- og opkvalifi ceringsforløb: 206 Ordinær uddannelse: 104 Kolding er én af de kommuner i regionen, der har den største andel af de ledige og sygemeldte i virksomhedsrettede tilbud. Og indsatsen skal øges. Vi ønsker at oprette flere jobrotationspladser, voksenlærlingepladser og private løntilskud. Vi skal opnå bedre effekter af løntilskud både private og offentlige. Virksomhedsrettet aktivering evalueres efter tre måneder, om det fører til job. Vi vil lytte til virksomhedernes behov, når vi udvikler tilbud om opkvalificering. Jobcentrets jobformidling skal forbedres, så virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, straks få henvist relevante ledige. Vi vil også sætte fokus på socialøkonomiske virksomheder, og hvordan vi kan udbygge samarbejdet med dem. Jobsøgning Hvilke job kan den ledige søge - faglige og geografiske muligheder Formulering af ansøgninger, cv, udnyttelse af netværk og jobsøgningsværktøjer. Udvikling af kompetencer Målrettede tilbud om virksomhedspraktik o.lign. der kan give eller udvide erfaringer. Kortere opkvalificerende uddannelser. 8 9

6 4. De udsatte ledige Udsatte ledige er mennesker, som kan udvikle sig, når vi møder dem med tillid, respekt, værdighed og professionalisme. Forventet antal udsatte ledige i 2013: Match 2: Match 3: 515 Forventet stigning: 2% De udsatte ledige er kontanthjælpsmodtagere, som ikke er parate til at tage et ordinært arbejde de næste tre måneder. Nogle men ikke alle af de udsatte ledige kan dog deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. For de udsatte ledige ser vi primært 3 udfordringer Unge og borgere med ikke-vestlig herkomst er overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere. Vi skal begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesydelser ved at sikre gode resultater i indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere. Vi skal hjælpe de udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet en opgave der involverer mange aktører. Resultatmål Flere unge skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet og færre borgere på førtidspension. Flere udsatte ledige skal bringes tættere på arbejdsmarkedet enten via arbejde eller uddannelse. Det vil vi gøre 1. Udsatte lediges ressourcer skal udvikles Det er vigtigt, at Jobcentrets indsats udvikler de udsatte ledige henholdsvis til at kunne deltage i aktiveringstilbud og til at blive en del af det ordinære arbejdsmarked. I løbet af 2013 vil vi forbedre samtalerne med de ledige og styrke aktiveringen ved at fokusere på, at udsatte ledige er mennesker, som kan udvikle sig. Vi indfører resultatbaseret styring, et måle- og samtaleværktøj, som gør det målbart om borgeren udvikler sig, så vi systematisk kan tale udvikling med borgeren

7 de Udsatte ledige 2. Udsatte unge skal i gang hurtigst muligt og indtil de kommer i job eller uddannelse Knap 42% af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er unge. Det er Koldings holdning, at de unge skal være i gang hele tiden. Derfor holdes første samtale med de udsatte kontanthjælpsmodtagere senest efter fire ugers ledighed. Hurtigst muligt herefter aktiveres de unge. 3. Udsatte unge skal have en uddannelsesrettet jobplan, så de bliver uddannelsesparate De unge starter i et 4-ugers forforløb, som afdækker, hvilke barrierer de har ift. at begynde på en uddannelse. Herefter tilrettelægger vi i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning en individuel plan og arbejder målrettet med den unges uddannelsesparathed. Forløbet forbereder de unge på krav og forventninger til adfærd, fremtoning mv. i forhold til at fungere i uddannelsessystemet. Det kan bl.a. involvere virksomhedsrettet aktivering, hvis det bidrager til at afprøve muligheder, skabe realisme, træne forskellige færdigheder e.lign. Som udgangspunkt fortsætter de unge i forløbet, indtil de begynder på en uddannelse eller virksomhedsrettet aktivitet. 4. Virksomhedsrettede forløb for flest mulige udsatte ledige Det er vigtigt at øge kontanthjælpsmodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet for at begrænse antallet af borgere på førtidspension og anden permanent forsørgelse. Borgere over 30 år starter også med et 4 ugers forforløb, så vi kan vurdere, hvorvidt de har vilje til forandring og kan blive virksomhedsklare inden for overskuelig fremtid. Kan de det, starter vi et længerevarende forløb med henblik på virksomhedsrettet aktivering. Blandt andet forbereder forløbet dem på krav og forventninger til adfærd, fremtoning mv. ude på virksomhederne. 12 de Udsatte ledige Forventet antal udsatte ledige i aktivering i 2013: Virksomhedsrettet aktivering: 176 Vejlednings- og opkvalifi ceringsforløb: 130 Ordinær uddannelse: 12 Virksomhedsrettet aktivering Den virksomhedsrettede aktivering skal være motiverende. Det vil sige, at borgeren skal løse reelle arbejdsopgaver, og det bør være en mulig vej til ordinær beskæftigelse eller job med løntilskud. Vi etablerer træningsbaner, hvor borgere udsluses til virksomhedsrettet aktivering ved gradvist at øge det antal timer, de er på virksomhederne, og tilsvarende reducere timeantallet i de kommunale projekter. Modulforløb i de kommunale projekter De ledige, som endnu ikke er stærke nok til virksomhedsrettede forløb, giver vi et individuelt tilpasset forløb i de kommunale projekter på maksimalt 13 uger. Målet er, at de ledige opnår kompetencer i forhold til de udfordringer og barrierer, forforløbet har vist. 5. De udsatte ledige skal have et så aktivt liv som muligt De udsatte ledige skal have et aktivt liv, og de skal være en del af fællesskabet. Det vil vi sikre ved en helhedsorienteret indsats, der går på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor. 6. Cirka 600 passive kontanthjælpsmodtagere skal have udarbejdet en helhedsorienteret indsatsplan på tværs af social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet Kolding Kommune indgår i projektet Brug for alle, hvor der skal udarbejdes en indsatsplan for over 600 passive kontanthjælpsmodtagere. Indsatsplanen udarbejdes i tværfaglige teams med repræsentanter fra både social- og sundhedsområdet, Jobcenteret og andre fagrelevante personer. Konkret betyder det, at de passive kontanthjælpsmodtagere får en helhedsorienteret plan med f.eks. behandlingsmål og andre tiltag, der kan sikre, at den enkelte igen kan deltage i mere jobrettede aktiviteter. Projektet vil også være med til at styrke tværfagligheden i indsatsen. 13

8 5. SYGEDAGPENGEMODTAGERNE Det er vigtigt, at virksomhedspraktik, virksomhedscentre og løntilskud motiverer. De ledige skal løse reelle arbejdsopgaver, så de føler, de gør nytte. Det må også meget gerne føre til ordinær beskæftigelse eller evt. løntilskud. Forventet antal sygedag pengemodtagere i 2013: 990 Forventet fald: 1,5% Sygedagpengemodtagerne er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom. Sygdommen kan være af både lettere og sværere karakter. For sygedagpengemodtagerne ser vi 4 udfordringer Vi skal så hurtigt som muligt afklare den sygemeldtes situation, så vi kan sætte vores indsats i gang Vi skal hjælpe langtidssygemeldte borgere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, så de igen bliver selvforsørgende frem for at ende på permanent forsørgelse. Vi skal styrke den sygemeldtes kontakt til arbejdsmarkedet de skal helst forblive i arbejde. Vi skal tilbyde aktive og relevante tilbud til alle sygemeldte borgere. Resultatmål Andelen af førtids pensionister: Mellem år: 5% under 40 år: 15,8% Borgere med ikke-vestlig oprindelse er også markant overrepræsenteret blandt førtidspensionister. 14 Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre nye borgere på førtidspension. De sygedagpengemodtagere, der kan, skal hurtigst muligt i arbejde, uddannelse eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 15

9 Sygedagpengemodtagerne Det vil vi gøre 1. Hjælpe sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet, så de igen bliver selvforsørgende Mange borgere på permanent forsørgelse er dårligt for både den kommunale økonomi og arbejdsmarkedet. Samtidig risikerer borgere på førtidspension o.lign. at blive marginaliseret i samfundet. Derfor er der gevinster for både kommunen, arbejdsmarkedet og borgerne, hvis færre borgere kommer på permanente ydelser. Ca. 40% af førtids pensionister kommer fra sygedagpenge. Erfaringer viser, at jo længere man er sygemeldt, jo vanskeligere er det at vende tilbage til arbejdsmarkedet. En lang sygemelding øger risikoen for, at borgeren mister kontakten til eller trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet og går på permanent, offentlig forsørgelse (invalide-, førtidspension m.m.). Jo længere sygedagpengemodtagere er sygemeldte, jo sværere er det for dem at vende tilbage til arbejdsmarkedet. En tidlig indsats øger mulighederne for at den sygemeldte kommer tilbage på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at den sygemeldte kan fastholdes på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet. Hvis det ikke er muligt, skal vi give den sygemeldte et aktivt tilbud, der er foreneligt med helbred, behandling og øvrige forhold. De aktive tilbud giver socialt samvær, vedligeholder arbejdsidentiteten og kompetencerne og forhindrer, at den sygemeldte fastlåses i en sygerolle. Det gør vejen tilbage til arbejdsmarkedet kortere. Derfor tilbyder Jobigen også en bred vifte af tilbud, og den sygemeldte får et individuelt tilpasset forløb. Forløbene varer som udgangspunkt maksimalt seks uger. 2. Sikre en tidlig og kvalificeret afklaring af borgeren, som får en individuel og målrettet indsats Omkring 4. sygeuge går Jobcentrets indsats i gang. Den sygemeldte kommer til et informationsmøde og en kort personlig samtale om, hvad man kan forvente som sygemeldt borger i Kolding Kommune, så borgeren har mulighed for igen at blive aktør i eget liv. Jobcentret udleverer også en folder, som giver overblik over, hvem der har kompetence til at træffe afgørelse om sociale ydelser, og hvilken rolle de forskellige aktører kan udfylde, så der ikke opstår misforståelser undervejs i forløbet

10 Sygedagpengemodtagerne Funktionsafklarende forløb Sygemeldte deltager i et funktionsafklarende forløb, der afdækker deres funktionsniveau og arbejdsevne. Når vi kender borgerens ressourcer, kender vi også borgerens udviklingspotentiale. Det er altafgørende for, hvordan den sygemeldte kan hjælpes tilbage til så høj grad af selvforsørgelse som muligt, og ved vurderingen af hvilken støtte og forsørgelse der er behov for efter den sociale lovgivning. 3. Fokus på at styrke arbejdsfastholdelsen og de sygemeldtes kontakt til arbejdsmarkedet Forventet antal syge dagpengemodtagere i aktivering i 2013: Virksomhedsrettet aktivering: 97 Vejlednings- og opkvalifi ceringsforløb: 60 Ordinær uddannelse: 4 Jo mere den sygemeldte kan forblive på sin arbejdsplads, jo bedre bevares arbejdsidentiteten og troen på egne kompetencer. Samtidig bevarer arbejdsgiveren de kompetencer, der er behov for på arbejdspladsen. Arbejdsidentiteten er en meget vigtig faktor i forhold til at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at borgeren fortsat oplever tillid til sin kunnen og sine kompetencer. Derfor tager vi så hurtigt som muligt kontakt til arbejdsgiveren og drøfter muligheder for fastholdelse, herunder udarbejdelse af mulighedserklæring, omplacering, delvis raskmelding og virksomhedspraktik. Det er vigtigt, at de mange aktører omkring en sygemeldt borger taler sammen. Foruden jobcenteret og Jobigen er det primært praktiserende læger, speciallæger, sygehuse, fagforeninger, a-kasser og Arbejdsskadestyrelsen. 4. Fokus på et godt samarbejde med den sygemeldte borger og andre aktører Det er vigtigt, at vi møder borgeren som et menneske. Den enkeltes behov er ikke alene styret af den aktuelle sygdom, men også af sociale og psykologiske faktorer. Ved at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer kan vi bedst finde den indsats, som vedkommende har brug for. Når Jobcentrets og den enkelte medarbejders tilgang til borgeren giver mening, har borgeren også lyst til være medspiller. Derfor skal vi kommunikere tydeligt, være målrettede og formå at spotte, hvad der er relevant for den enkelte borger. Hvis sygedagpengeforløbet bliver langvarigt, stiger risikoen for at gå på førtidspension eller anden permanent forsørgelse. 18 Det kræver velfungerende samarbejde mellem mange aktører, at give sygemeldte de mest optimale muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Samarbejdet med lægerne er vigtigt, for at sagsbehandlingen ikke trækkes i langdrag. Praksiskonsulenten vil fortsat arbejde på at bygge bro og optimere samarbejdet mellem de praktiserende læger og Jobcentret, Samarbejdet med fagforeningerne er også væsentligt. De kan være en god støtte for den sygemeldte borger, der opfordres til at medbringe en repræsentant fra sin fagforening til opfølgningsmøderne. 19

11 Beskæftigelsesplan 2013 er bygget på erfaringer, viden og visioner. Vi ønsker at yde en tidlig indsats over for alle grupper af ledige og sygemeldte i Kolding. Jo længere man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Vi vil tidligt finde de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, så vi kan hjælpe dem i job, inden det sker. Hyppige samtaler med de ledige er et effektivt værktøj, og det vil vi benytte. Vi vil styrke kontakten til virksomhederne, så vi bl.a. kan forbedre vores jobformidling. Ligesom vi løbende vil evaluere, hvorvidt vores indsats hjælper de ledige i beskæftigelse. Kolding Kommunes vision er at have Danmarks mest kompetente ledige og sygemeldte. Derfor vil vi møde dem med tillid, professionalisme, respekt og værdighed. Dieselvej Kolding Telefon

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 1. Sygemeldte borgere: 1.1. Rehabilitering Nyere undersøgelser viser, at forskellige former for tidlige samt tværfaglige rehabiliteringsindsatser øger sygemeldtes

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kolding 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kolding Kommunes vision for beskæftigelsespolitikken... 5 1.2 Fokus på kommunikation, værdier og kvalitet... 6 2. De jobklare

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere