HANDLINGSPLAN. Opfølgning på ArbejdsKlimaUndersøgelse(AKU) gennemført i marts På baggrund af den gennemførte AKU vil skolen iværksætte følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN. Opfølgning på ArbejdsKlimaUndersøgelse(AKU) gennemført i marts 2012. På baggrund af den gennemførte AKU vil skolen iværksætte følgende:"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Opfølgning på ArbejdsKlimaUndersøgelse(AKU) gennemført i marts På baggrund af den gennemførte AKU vil skolen iværksætte følgende: En revidering af skolens personalepolitik med særlig fokus på skolens antimobbepolitik. Ansvarlig: MIO-udvalget. Deadline 1. januar Overvejelse vedrørende etiske retningslinjer for behandling af fortrolige og personlige oplysninger. Ansvarlig: Ledelsen. Deadline 1. november Sikring af fora for pædagogiske diskussioner mellem ledelse og lærere. Ansvarlig: Uddannelsesudvalget. Deadline uge (inden den pædagogiske dag 1. november). Afholdelse af Gruppe-Udviklings-Samtaler. Ansvarlig: Ledelsen. Deadline 1. maj Indretningen af det nye lærerværelse skal have fokus på gode spisepladser og plads til hygge. Ansvarlig: Bygningsudvalget. Deadline uge Fortsat tydelig skelnen mellem orienteringspunkter og diskussionspunkter til uddannelsesudvalgsmøder og PR-møder. Ledelsen skal være mere eksplicit om, hvordan høringssvar fra lærerne inddrages i de endelige beslutninger. PR-formand og formand for uddannelsesudvalget skal udarbejde et årshjul for arbejdet i PR, som samtænkes med årshjulet for uddannelsesudvalget. Ansvarlig: KR og TS. Deadline 1. oktober Der tilbydes et coaching-forløb for interesserede lærere om det at være vidensarbejder og håndtere det grænseløse arbejde. Ansvarlig: Ledelsen. Deadline uge I time-fag-fordelingen og ved tildeling af vejledere sikres, at arbejdsopgaver, der ikke strækker sig over hele skoleåret fordeles blandt flest mulige lærere. Ansvarlig: Ledelsen. Lærere, der er særligt belastede i visse perioder af skoleåret kan efter aftale med DB få flyttes lektioner til andre mindre belastede perioder. Ledelsen har fortsat fokus på begrænsning af overarbejde. Denne opfølgning forelægges MIO-udvalget i august 2012, og senest i november 2012 vil MIO-udvalget igen diskutere tiltagene. På de følgende sider kan ses en uddybning af de enkelte punkter. 1

2 Metode Skolen har valgt at bruge Orbicon til at gennemføre undersøgelsen og lave den opsamlende rapport. Begrundelserne for dette valg var følgende Orbicon har et gennemarbejdet koncept med gode spørgsmål. Spørgsmålene i undersøgelsen er godkendt af skolens MIO-udvalg. Skolen brugte Orbicon for 3 år siden i foråret 2009, og derved åbnes mulighed for at sammenligne med sidste undersøgelse Orbicon laver selv en afsluttende rapport, Viby Gymnasium, Arbejdsklimaundersøgelse Opsummeringen foretages således af en uvildig og erfaren person. I Orbicons rapport kan ses nærmere om, hvordan undersøgelsen er gennemført, herunder værktøjer, tidsrammer, besvarelsesprocent etc. På side 6-7 i rapporten findes en opsamling over undersøgelsens vigtigste resultater. Der er i hovedtræk tale om en god vurdering af skolens arbejdsklima. Skolens MIO-udvalg har på et møde 3. maj 2012 behandlet både AKU og ArbejdspladsVurdering (APV). Udvalget diskuterede væsentlige problemfelter og nedsatte på mødet et udvalg, der skulle lave handleplaner for opfølgning på AKU og på et par af punkterne fra APV. Udvalget består forår 2012 af Åge Weigelt, rektor Dinna Balling, sikkerhedsleder Karin Overballe, sikkerhedsrepræsentant for lærerne Peder Filskov, tillidsrepræsentant for lærerne Udvalget har på møder 22. maj, 4. juni, 14. juni og 15. juni 2012 diskuteret de problemfelter i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, som skolen bør arbejde med i de kommende 3 år. Mobning/bagtalelse/samarbejdsproblemer I AT-vejledningen vedrørende mobning og seksuel chikane står følgende definition på mobning: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende 2

3 handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Med udgangspunkt i den definition, kender udvalget ikke til tilfælde af egentlig mobning på skolen. Skolen har en antimobbepolitik for eleverne, og for medarbejderne er mobning omtalt i adfærdspolitkken, som er en del af skolens personalepolitik. Det er udvalgets anbefaling, at denne politik revideres, så det bliver endnu tydeligere, at skolen har en klar holdning til, at mobning er uacceptabel. Anbefalingerne fra AT-vejledningen om fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som forventes og den adfærd, som ikke tolereres skal medtænkes i revideringen, ligesom der skal være klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, hvis der opstår mobning eller seksuel chikane. Udvalget har desuden diskuteret håndtering af konflikter/samarbejdsproblemer mellem medarbejdere og bagtalelse af medarbejdere. Der er enighed om, at ledelsens reaktion på sådanne skal være meget forskellig fra sag til sag, og at det næppe er hensigtsmæssigt at opstille faste regler for, hvad ledelsen skal gøre. Ledelsen bør i fællesskab diskutere dette og overveje, om ledelsen kan offentliggøre nogle etiske retningslinjer for, hvordan fortrolige og personlige oplysninger behandles. Udvalgets anbefaling er, at ledelsen f.eks. altid har fokus på at afdække hele problematikken, at være lyttende, at diskutere problematikken i fortrolighed i ledelsen og derefter reagere/kommunikere med henblik på at finde en løsning på problemet, der kan hjælpe alle med at bevare deres værdighed og komme videre på en god måde. Ledelsen melder tilbage til MIO-udvalget, om der meningsfyldt kan opstilles sådanne etiske retningslinjer og i givet fald hvordan de kan se ud. Miljøet på lærerværelset Det er vigtigt for det psykiske velbefindende, at lærerværelset er et sted, hvor man kan hygge sig. Det nye lærerværelse skal derfor indrettes, så det først og fremmest kan anvendes til spisning og afslapning, og med etablering af personlige lærerarbejdspladser bliver det mindre nødvendigt at sidde på lærerværelset og forberede sig og rette opgaver. Det skal arbejdes med at fastholde den gode Viby-tradition, hvor lærerne omgås hinanden med åbenhed og venlighed, og lærergrupperinger på lærerværelset skal have fokus på at være inkluderende. 3

4 Samarbejde og dialog mellem lærere og ledelse Gode råd til ledelsen i forhold til kommunikation med medarbejdere: Argumentér for trufne beslutninger, og meget gerne med pædagogiske i stedet for økonomiske argumenter. Vær mere lyttende og imødekommende ved henvendelser, også selvom man har travlt. Indrøm fejl i stedet for at bortforklare dem eller bagatellisere dem. Vær opmærksom på at vise ægte interesse og anerkendelse Der skal være plads til pædagogiske diskussioner f.eks. på de pædagogiske dage, og det er vigtigt, at ledelsen deltager i diskussionerne f.eks. ved at indgå i gruppearbejdet på de pædagogiske dage. Dette skal tages op i uddannelsesudvalget inden den pædagogiske dag i september. Det er en god ide med GRUS med henblik på at diskutere samarbejdet i faggruppen, pædagogiske og faglige problemstillinger og faggruppens kompetenceudvikling. Ledelsen skal næste skoleår afholde GRUS med mindst 4 faggrupper. Beslutninger og møder Udvalget er enigt om, at der her især er tale om problemer i forhold til uddannelsesudvalget og pædagogisk råd. Der har været problemer med bygningsudvalget i forhold til, at der i byggeperioden er truffet en række beslutninger, som ikke har været behandlet i bygningsudvalget, men der er taget skridt til at ændre dette. Angående uddannelsesudvalg og PR Det er fortsat meget vigtigt, at der skelnes mellem orienteringspunkter og diskussionspunkter. Hvis uddannelsesudvalget diskuterer en sag, som ledelsen reelt har besluttet på forhånd, kan lærerrepræsentanterne komme til at føle sig som gidsler i forhold til de andre lærere uden reel mulighed for at påvirke noget. Ledelsen skal være mere eksplicit, når den ændrer nogle beslutningsforslag på baggrund af lærernes høringssvar, så det bliver mere tydeligt, at lærerne reelt har haft indflydelse. Der skal udarbejdes et årshjul for arbejdet i PR, som skal samtænkes med årshjulet for uddannelsesudvalget, så lærerne i uddannelsesudvalget får bedre lejlighed til at orientere og inddrage hele lærerkollegiet i de vigtige 4

5 beslutninger. Uddannelsesudvalget vil formentlig have relevante punkter til næsten alle PR-møder. Arbejdsbelastning og planlægning af arbejdet Det er både et privilegium og en risiko, at lærerne selv tilrettelægger så stor en del af deres arbejdstid. Som vidensarbejdere kan arbejde og fritid nemt smelte sammen, og konsekvensen kan blive, at lærerne aldrig føler, at de har fri. Det er vigtigt, at lærerne selv sætter grænser for arbejdet og f.eks. husker at afsætte tid til at holde fri. For at støtte lærerne i dette, vil skolen tilbyde interesserede lærere et coaching-forløb med dette som tema. Opgaver, som afvikles over begrænset tid som f.eks. vejledningsopgaver eller nv-undervisningen skal i videst muligt omfang fordeles på mange lærere, så den enkelte lærer ikke får for mange opgaver i den samme periode. Aflysninger af undervisning f.eks. i forbindelse med AT skal lægges i skemaet så hurtigt som overhovedet muligt. Revideret og godkendt på MIO-mødet 6. september

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2009 Punkt. nr. 5 Dagsordenspunkt: Undersøgelse af ArbejdsPladsVurdering (APV), ArbejdsKlimaUndersøgelse (AKU) og UndervisningMiljøVurdering

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ KONTORER. Forebyg mobning!

BRANCHEVEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ KONTORER. Forebyg mobning! BRANCHEVEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ KONTORER Forebyg mobning! INDHOLD 7 MOBNINGENS MANGE ANSIGTER HVAD ER MOBNING? 8 VIRKSOMHEDER MED MOBNING 11 KONSEKVENSER 12 FOREBYGGELSE OVERVEJELSER INDEN

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

BPA-arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane

BPA-arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane BPA-arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane Det er BPA-arbejdsmiljø Aarhus holdning, at: Mobning og chikane ikke kan

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø. Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3 Sammenhæng mellem

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane

Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mobning... 3 3. Definition... 3 4. Forekomst... 4 5. Eksempler på mobning... 4 6. Symptomer...

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Sygemeldt hvad nu...?

Sygemeldt hvad nu...? Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et revideret arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening, juli 2009 Tak til de som har bidraget med værdifuld

Læs mere

Trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelsen Trivselsundersøgelsen DREJEBOG [2013] Indholdsfortegnelse FORBEREDELSE... 4 UDSENDELSE OG INDSAMLING... 5 ANALYSE OG PRIORITERING... 7 HANDLEPLAN OG OPFØLGNING... 12 BILAG... 13 Indledning Har du brug

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

Sygefraværsværktøj. Del 1. Et fokus på sygefravær på arbejdspladsen. Vejledning og dialogskema

Sygefraværsværktøj. Del 1. Et fokus på sygefravær på arbejdspladsen. Vejledning og dialogskema Sygefraværsværktøj Et fokus på sygefravær på arbejdspladsen Del 1 Vejledning og dialogskema 2 SYGEFRAVÆRSVÆRKTØJ Indholdsfortegnelse 3 4 4 5 6 6 7 8 9 12 12 15 17 19 21 23 24 Indledning til sygefraværsværktøjet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Personalepolitik for Nyborg Gymnasium

Personalepolitik for Nyborg Gymnasium . Personalepolitik for Nyborg Gymnasium Godkendt af SU den 26. marts 2008 Godkendt af bestyrelsen den 2. april Personalepolitikken indeholder retningslinier for forholdet mellem ledelse og medarbejder

Læs mere

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i

Læs mere

Fra Sur til glad smiley

Fra Sur til glad smiley denne bog tilhører Fra Sur til glad smiley Guide til Arbejdsmiljøgruppens behandling af Trivselstjekket Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg indledning Fra kortlægning til handling Trivselstjekket er en

Læs mere

Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe.

Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe. Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Grundtankerne for Elleslettegårds tilbud og de unges hverdagsliv og læring er bl.a., at det menneskelige fællesskab med plads til den

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere