Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd"

Transkript

1 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene fra Persontransportudvalget kom med til møde i regionerne Side 7 Indsamlingsrekord Tour de Taxa satte i år indsamlingsrekord med over indkørte kroner til Julemærkefonden. Side 10 Behov for kontrolmyndighed Det skaber stor frustration, at der er uklarhed om hvem, der skal føre kontrol med, at løn- og arbejdsvilkår overholdes. Side 12

2 Nu bliver Taxi Forsikring endnu mere fordelagtig for langt de fleste medlemmer Med Taxi Forsikring kan du spare op til 20% på dine forsikringer Billigere præmier i Taxi Forsikring Dansk Taxi Råd samarbejder med Aon om at skabe attraktive forsikringsløsninger til medlemmerne. Den fordelagtige medlemsforsikring er nu udvidet, således at afsavns- og friskadeforsikringen pr. 1. januar 2014 er en fast del af din forsikringspakke. Samtidig fortsætter vores lave arbejdsskadeforsikring som hidtil, idet den kun indeksreguleres. Det betyder billigere præmier for langt de fleste medlemmer. Fordelene ved Taxi Forsikring er derfor indlysende: Du sparer penge på dine forsikringer og samtidig arbejder vi konstant på at udvikle produktet, så vi kan tilbyde dig endnu flere fordele. Vi gør det let for dig at skifte... Det er let at skifte til Taxi Forsikring. Aon sørger nemlig for, at de eksisterende forsikringer opsiges rettidigt og at skiftet sker problemfrit for dig. Lettere kan det ikke gøres. Kontakt os på en af følgende måder Ring til Taxi Forsikring hos Aon på tlf Send en mail til Relevante forsikringer Taxi Forsikring er en enkel måde at samle de forsikringer, som er relevante for en vognmand, i en skræddersyet pakke med fordelagtige r vilkår til en god pris. Pakken indeholder: Bilforsikring - inkl. afsavn og friskade Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring En god relation betaler sig Som medlem af Dansk Taxi Råd kan du og dine ansatte nu også - via Aons MINFORSIKRING - opnå unikke fordele med op til 20% rabat på privatforsikringer. Læs mere og se alle fordelene på Aon Denmark Insurance Services A/S Strandgade 4 C 1401 København K Tlf.:

3 LEDER Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd Fælles forpligtelser R apporten fra Persontransportudvalget, der kom i sidste måned, er flere hundrede sider lang og skitserer flere fremtidige løsninger på taxibranchens udfordringer. Der er åbnet en ladeport af løsninger, men der er dog to helt afgørende ting for fremtidens taxierhverv nemlig tilslutningspligt og serviceforpligtelse. Disse to forpligtelser skal løftes i fællesskab af alle med en tilladelse til personbefordring eller en universaltilladelse, som vi skal vænne os til at kalde det. Rapporten lægger op til forskellige grader af tilslutningspligt faktisk fra den ene yderlighed til den anden. En model skitserer, at ønsker man eksempelvis kun at udføre kørsel for trafikselskaberne, så kan man fritages for tilslutning til et kørselskontor og så er vi lige vidt, da tilslutningspligten jo er en af de konkurrencemæssige skævheder, som udvalgets opgave var at komme til livs. Det er afgørende, at der bliver obligatorisk tilslutningspligt, men på en fleksibel facon, så den enkelte vognmand kan købe en ydelse i et kørselskontor, der passer netop hans forretning. Hvis han har fokus på kørsel for trafikselskaberne, så tilslutter han sig med det vilkår, men hans biler skal til alle tider kunne indgå i den samlede taxibetjening i kommunen. Det skal de, fordi rapporten lægger op til, at serviceforpligtelsen fremover skal ligge i kørselskontoret. Og så er vi fremme ved den anden afgørende ting. Nemlig at serviceforpligtelsen er en fælles opgave og typen af kørsel, som man vælger at basere sin forretning og dermed sin tilslutningspligt på, ikke kan fritage én for at deltage i at løfte serviceforpligtelsen. Når kørselskontoret har forpligtelsen, så skal de også have biler til rådighed, så de kan leve op til ansvaret. Trine Wollenberg Direktør Dansk Taxi Råd TAXI ISSN: Dansk Taxi Råd Ansvarshavende redaktør Trine Wollenberg, Tlf.: Redaktion Christina Hammer - journalist, DJ Tlf.: Mail: Annoncer Horisont Gruppen a/s Tlf.: Fax: Lay-out og produktion Horisont Gruppen a/s Center Boulevard København S Tlf.: Fax: Trykoplag Abonnement Pris kr. 200 årlig (11 udgivelser) Adresseændring o.lign. ring venligst tlf Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Medlem af: Valhøjs Allé Rødovre Tlf.: , Fax: Mail: Mandag-fredag kl.9-15 Formand John Lindbom Direktør Trine Wollenberg, mobil: Side 3

4 kort nyt Sønderjysk samarbejde om taxinævn Politikerne i Sønderborg og Aabenraa har sagt god for et samarbejde i det sønderjyske med et fælles kørselsområde og taxinævn i de to byer. Formelt set mangler kun Statsforvaltningens godkendelse af taxinævnets vedtægter, før nævnet kan blive endeligt sammensat og begynde arbejdet. Nævnet vil bestå af to repræsentanter fra byrådene i Sønderborg og Aabenraa samt repræsentanter fra taxierhvervet. Baggrunden for det fælles samarbejde er et ønske i Sønderborg om at få bedre styr på taxiområdet og en bedre kontakt med erhvervet. I Aabenraa er antallet af taxier faldet markant indenfor de seneste tre år og her vil samarbejdet kunne tilbyde kunderne en bedre service, da der nu bliver flere taxier, der kan køre i området. Keld Rysgaard, der er vejjura- og trafikmedarbejder i Aabenraa Kommune siger om samarbejdet: Selv om kommunalreformen har gjort kommunerne større og dermed har gjort det muligt for dem at få et større erfaringsgrundlag, så er taxiområdet stadig et lille område, hvor man ikke nødvendigvis høster erfaringer særligt hurtigt. Det kan vi speede op på, hvis vi står sammen. FORSIKRING MED TAXI LØSNINGER Vores kunder skal have en bedre service end de kan få andre steder, det er simpelthen det der betyder noget både for mig og for kunderne. TRYGHED & SIKKERHED FOR DIG OG DIN FAMILIE Tæbyvej Rødovre Tlf trafi kgs.dk S og LA i Syddjurs kæmper for de lokale taxier Per Zeidler, borgmesterkandidat for Liberal Alliance og Jesper Mathiesen, borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Syddjurs vil give de lokale vognmænd en mulighed for at byde på kommunalt udbudte kørselsordninger. Det skriver de i et indlæg i Syddjurs lokalavis. Kommunen har været præget af uro på kørselsområdet, siden kørslen til læge og speciallæge blev lagt over i Midttrafik med en massiv kritik fra borgerne til følge, fordi kvaliteten faldt, mens ventetiden på afhentning til og fra læge steg betragteligt. S og LA skriver, at de ikke ønsker at forfordele de lokale vognmænd, men vil gøre opmærksom på, at opretholdelsen af et lokalt vognmandserhverv også handler om lokale arbejdspladser og skatteindtægter til kommunen. Og endelig den sidegevinst, at borgerne kan få fat i en lokal taxi, når de har behov for det. S og LA foreslår en model, hvor kommunal kørsel til eksempelvis ambulant genoptræning bliver udbudt som selvstændigt kommunalt udbudsområde. Det vil give de lokale vognmænd mulighed for at byde direkte på opgaven. Endelig er det de to spidskandidaters mening, at kommende opgaver, der vedrører kørsel for kommunen, til enhver tid skal på dagsordenen i de udvalg, som kørslen vedrører, således at det er det politiske niveau, der siger god for udbudsformen og det serviceniveau, der skal være gældende. Nyt takstsystem i hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden har besluttet at skrinlægge beregningsmodellen for takstudregningen. Nævnet vil i fremtiden benytte en ny model baseret på en undersøgelse af branchens omsætning og kørselsmønstre. Der har længe været behov for at skabe klarhed på dette område. Vores gamle regnemetode lagde for stor vægt på tidsaspektet, i stedet for at lægge vægt på den reelle omsætning i de nævnte tidsperioder. Metoden stammer fra en tid, hvor vi ikke havde retvisende omsætningstal. Det har vi snart. Derfor har vi besluttet at skrinlægge den gamle metode og foretage en matematisk og skønsmæssig beregning på 1,7 procent. Denne takst kommer til at gælde, indtil vi har det nye grundlag at beregne på. Når vi har den nye metode, vil vi så efterregulere den ene eller den anden vej, hvis det er nødvendigt, siger Ib Terp, formand for Taxinævnet i Region Hovedstaden. Ib Terp understreger, at hverken branchen eller forbrugerne skal blive snydt af opgøret med den gamle beregningsmetode. Undersøgelsen, der skal føre til mere retfærdige takster, skal foretages i samarbejde med taxibranchen. Side 4 TAXI nr. 11 november 2013 Trafik A6 farve.indd :29:23

5 kort nyt Mobilbetaling i taxierne Fem taxier fra tre byer er med i et nylanceret pilotprojekt fra Danske Bank om mobilbetaling. I oktober udvidede Danske Bank deres mobil app MobilePay fra kun at kunne benyttes til overførsler blandt venner til også at kunne bruges som egentligt betalingsmiddel. Kunderne kan i fem udvalgte taxier i København, Aalborg og Esbjerg betale for taxituren ved at taste beløbet for turen ind på mobiltelefonen og sende pengene af sted til et MobilePay-nummer, som taxierne er udstyret med. Danske Bank forventer at have en fuld erhvervsløsning i slutningen af året. Foreløbig drejer pilotprojektet sig foruden de to taxier i TAXA 4x35, to taxier i Dantaxi Aalborg og en enkelt i Esbjerg, om Kalles Kaffe i København og omegn samt tre pølsevogne fra Steffs Place i Sorø, Randers og Rødovre. Høring om ændring af færdselsloven Justitsministeriet modtog i begyndelsen af denne måned de sidste høringssvar til ændringen af færdselsloven. Ændringen vedrører to forhold. For det første en skærpelse af bøderne ved hastighedsovertrædelser i forbindelse med vejarbejder og for det andet et pålæg af bødeansvar på ejeren af køretøjet, selv om ejeren ikke er fører af bilen ved hastighedsovertrædelsen. Specielt sidstnævnte ændring kan give taxibranchen store udfordringer, idet det fremadrettet vil betyde, at såfremt en chauffør får en bøde for hastighedsovertrædelse vil bøden blive fremsendt til vognmanden og kun i tilfælde af, at chaufføren erkender at have ført køretøjet, vil vognmanden ikke være ansvarlig. Hvis der findes politisk flertal for lovændringen vil denne træde i kraft 1. marts Nyt samarbejde med Københavns Kommune Dansk Taxi Råd har holdt et branchemøde med Københavns Kommune omkring udviklingen af et formaliseret samarbejde på tværs af erhvervet og de forvaltninger i Københavns Kommune, som har berøringsflade med taxibranchen. Udgangspunktet for det første møde i det nyoprettede forum var at drøfte, hvordan storbyen og erhvervet i fællesskab kan håndtere og løse fælles udfordringer, hvad enten det drejer sig om taxiholdepladser, servicering af krydstogtgæster eller orientering i forbindelse med byggeri og vejspærringer. Ved første møde viste Københavns Kommune stor lydhørhed, og i forhold til en række af taxibranchens ideer til forbedring af taxiholdepladserne blev det besluttet, at man vil arbejde videre med henblik på udmøntning af konkrete initiativer. Et samarbejde med København Kommune har været et stort ønske i mange år og Dansk Taxi Råd ser derfor frem til at fortsætte den konstruktive dialog. Færre taxier i Randers Et fælles taxierhverv i Randers har ansøgt om at få sat antallet af tilladelser ned i byen, hvor indtjeningen er faldet markant. Taxinævnet i Randers Kommune har accepteret forslaget således, at der som minimum skal være 65 tilladelser i Randers og nedsættelsen af antallet skal ske ved naturlig afgang. Taxinævnet skal endvidere vurdere og tage stilling til antallet på 65 biler en gang om året. Hvor gennemsnitsomsætningen i en taxi i Danmark i 2012 var på lidt over en million kroner, så har gennemsnitsomsætningen pr. vogn i Randers Taxa i 2012 været på kun kroner. GRRRØØØØØØØØØØØNNN GRRØØØNNNNN GRØØØNNN Er det muligt at køre grønt og samtidig køre større indtjening hjem? Ja! Frogne udvikler netop nu en løsning, der sætter din taxidrift på den grønne gren. Du sparer miljøet for CO 2 udslip og øger din effektivitet. Læs mere om projekt Grøn Taxi på Finn Frogne A/S, Tlf Side 5

6 Persontransportudvalget Minister vil modernisere taxiloven Pia Olsen Dyhr mener, at der er behov for regelforenkling og vil tage politiske drøftelser på baggrund af Persontransportudvalgets nye rapport T ransportministeren modtog betænkningen fra Udvalget om den erhvervsmæssige personbefordring i midten af oktober. Betænkningen giver en grundig analyse af den aktuelle regulering samt en række anbefalinger til, hvordan den erhvervsmæssige regulering af området kan forenkles og moderniseres. Med udvalgets rapport har vi fået et solidt grundlag for en politisk drøftelse af en modernisering af hele den omfattende regulering af taxiområdet. Der er ingen tvivl om, at der er behov for at forenkle og modernisere lovgivningen på dette område. Vi skal have et effektivt og dynamisk erhverv, som kan sikre rimelige transportmuligheder for folk i hele landet, siger Pia Olsen Dyhr. Ministeren noterer sig blandt andet, at udvalget peger på, at kommunerne fortsat skal have mulighed for at sætte et loft over de takster, kunderne betaler. Det er Pia Olsen Dyhr umiddelbart enig i. Det samme gælder rapportens centrale omdrejningspunkt nemlig universaltilladelsen. Udvalget peger på indførelse af én universaltilladelse til afløsning af de fire typer tilladelser, der arbejdes med i dag. Dette vil i sig selv bidrage til forenkling og bringe området på linje med bus- og godskørselslovgivningen, siger Pia Olsen Dyhr, der gerne vil takke udvalget for arbejdet. Jeg vil gerne takke udvalget for den meget store indsats, de har lagt i arbejdet over det seneste år. Det er et grundig og seriøst stykke arbejde, som jeg er overbevist om vil danne et godt grundlag for de videre drøftelser, siger ministeren. Transportminister Pia Olsen Dyhr vil indgå i politiske drøftelser om en ny taxilov på baggrund af anbefalingerne fra Persontransportudvalget. Politiske drøftelser forude Udvalget om erhvervsmæssig befordring i personbiler (persontransportudvalget) blev nedsat af regeringen i september 2012 med henblik på at gennemgå og analysere hele området for erhvervs- Side 6 TAXI nr. 11 november 2013

7 Persontransportudvalget Jeg vil gerne takke udvalget for den meget store indsats, de har lagt i arbejdet over det seneste år... Pia Olsen Dyhr mæssig personbefordring med biler med op til 9 personer inkl. chaufføren. Ønsket er at skabe grundlag for et mere dynamisk marked til gavn for forbrugeren og med gode muligheder for at udvikle branchen. Reguleringen er i dag ganske kompliceret og præget af en lang række begrænsninger ift. organisering, antal tilladelser, geografi, mv. Samtidig er der fire forskellige typer tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring med hver deres sæt af rettigheder og krav. Med betænkningen fremlægges en samlet analyse af den komplekse regulering af området og udvalget har skitseret forskellige modeller for, hvordan lovgivningen kan forenkles og moderniseres. Jeg ser frem til at studere analyserne og anbefalingerne fra udvalget nærmere og vil på den baggrund tage initiativ til en politisk drøftelse med Folketingets partier af udvalgets anbefalinger, siger Pia Olsen Dyhr. Tekst: Christina Hammer Rapport anbefaler varsomhed og omtanke Svaret på taxibranchens udfordringer er ikke en afregulering, fastslår rapport fra Persontransportudvalget Der er behov for en regelforenkling og en modernisering af taxiloven. Det fastslår rapporten fra Persontransportudvalget. Men rapporten fastslår også, at det skal gøres med varsomhed og omtanke. Elementerne i reguleringen hænger nemlig sammen og ændringer ét sted, kan få store konsekvenser andre steder i reguleringen. Svaret på taxibranchen udfordringer er ikke at afskaffe hele den eksisterende regulering, konkluderer rapporten i sin sammenfatning, der også peger på taxien som en central del af det samlede transportsystem og en hensigtsmæssig transportform både samfundsøkonomisk og miljømæssigt, når der ikke er grundlag for kollektiv trafik. Rapporten fastslår, at det er vigtigt, at branchen kan udvikle sig, og at den nuværende regulering begrænser fleksibiliteten og hæmmer udviklingen og der derfor er behov for større dynamik og regelforenkling. Rapporten beskriver den nuværende regulering som usædvanligt omfattende og kompleks med komplicerede tilladelsestyper. Det er svært at komme ind på markedet og det er svært at skabe vækst i sin forretning. Derfor er der grundlæggende behov for en modernisering af reguleringen, konkluderer udvalget i sin sammenfatning, der også rummer udvalgets anbefalinger til en fremtidig lovgivning på området. Se konklusionerne på næste side. Tekst: Christina Hammer Tal på taxierhvervet: Taxi udgør 2,5 procent af den samlede transport i Danmark Taxi udgør 20 procent af den samlede erhvervsmæssige transport i Danmark 60 procent af danskerne benytter en taxi i løbet af et år 10 procent af danskerne er højfrekvente taxikunder Danskerne kører i gennemsnit 70 km om året i taxi Taxierhvervet har 6000 fuldtidsbeskæftigede Taxibranchen i Danmark har en årlig omsætning på 5 milliarder kroner» Side 7

8 Persontransportudvalget Kompleks kortlægning af taxiloven Formanden for Persontransportudvalget er tilfreds med rapporten og kalder udvalgsarbejdet for fremragende om end helt ekstremt kompliceret Claus Baunkjær har ti års erfaring med sig fra Transportministeriet ind i arbejdet som formand for udvalget om erhvervsmæssig personbefordring - i daglig tale kaldet Persontransportudvalget, der netop har udgivet sin længe ventede rapport. Alligevel kalder han kortlægningen af taxiloven og hele området omkring personmæssig befordring for indviklet og komplekst. Det har været et helt ekstremt kompliceret arbejde, men vi er kommet godt rundt om emnet med at beskrive den gældende lovgivning, som er vigtigt for at kunne træffe kloge beslutninger på området fremover, siger Claus Baunkjær. Lige konkurrencevilkår for de forskellige typer af tilladelser, der kendetegner området, har været et mål. Ligesom det var fordret, at løsningen ikke kostede penge. Diskussionerne begyndte jo for alvor omkring de lige konkurrencevilkår. Og så må man sige, at det i disse tider i sig selv er positivt bare at finde en økonomisk neutral løsning, siger Claus Baunkjær, der mener, at taxi er en vigtig transportmulighed for mange mennesker. Det er vigtigt at have en effektiv sektor med et skræddersyet behov til den enkelte. Det er måske ikke det, man bruger allermest, men det er afgørende, at man kan få fat i en taxi, når man har et behov. Der kan være geografiske hensyn, bekvemmelighed, særlige lejligheder eller som første eller sidste del af en rejse med kollektiv trafik, siger Claus Baunkjær. Erhverv i forandring Han ser et taximarked under forandring, hvor traditionel taxikørsel betyder mindre i den enkelte vognmandsforretning. Halvdelen af omsætningen ligger i nogle forretninger på offentlig kørsel og dermed betyder den mere og mere for taxivognmanden, mens den private taxikørsel bliver mindre og mindre. Det ændrede markedsfokus er meget vigtigt, siger Claus Baunkjær. Han mener, at mange vognmænd har oplevet et hårdt forløb de seneste fem år. Der er sket en afmatning mange steder og det påvirker vognmændene. Jeg kan huske, da jeg voksede op i Hasle på Bornholm, der var der 2-3 lokale vognmænd bare i byen. Det er der ikke længere. Bornholm er i dag for lille til at have sit eget bestillingskontor. Der sker ting i samfundet og udviklingstræk, som påvirker taxiområdet, siger formanden. Behov for deregulering Udvalget har arbejdet ud fra nogle hovedtemaer. Vi har set på en regelforenkling og en modernisering. Det har ført os frem til Udvalgets overvejelser og konklusioner: Der er behov for en forenkling og modernisering af hele taxilovgivningen. Taxisektoren skal have bedre rammer for at kunne udvikle sig og løse de mange vigtige opgaver. Øget anvendelse af takstinstrumentet, således at takstfastsættelsen i kommuner med særlige udfordringer i højere grad tilgodeser betjeningen af tyndt befolkede områder. Nye stærkere kørselskontorer skal kunne bidrage til at sikre en rimelig service i det område, de betjener. Udvalget foreslår adgang til oprettelse af såkaldte kørselskontorer, der kan drives i selskabsform, selv kan være indehavere af tilladelser og selv kan byde på adgang til kørsel inden for bestemte geografiske rammer. Kontoret forpligter sig derigennem også til at betjene området indenfor på forhånd fastsatte rammer. I særlige tilfælde, hvor en kommune eller dele af kommunen ikke taxibetjenes, kan der undtagelsesvist - åbnes mulighed for en koncessionsmodel, hvor kommunen får mulighed for at tilbyde en lokal koncession til vognmænd eller bestillingskontorer, som vil betjene området, hvis markedet ikke selv kan løse opgaven. En væsentlig del af branchens forretningsområde består af kørsel for offentlige myndigheder. Det er vigtigt, af bl.a. udgiftspolitiske hensyn, at en ændring i lovgivningen ikke fører til en svækkelse af konkurrencen om de offentlige kørselsopgaver. Der er flere eksempler på gode samarbejdsmodeller mellem den enkelte kommune og de lokale vognmænd. Det er vigtigt, at der i de enkelte kommuner er opmærksomhed på taxiernes betydning for det lokale transportsystem, herunder en systematiseret dialog mellem kommunen og vognmændene. Det er vigtigt, at der i en fremtidig regulering sikres en god forbrugerbeskyttelse med klar klageadgang og effektive sanktionsmuligheder. Det er et vigtigt hensyn, at mennesker med et handicap med en ny regulering ikke får forringet deres muligheder for at få opfyldt deres særlige transportbehov. Det er vigtigt at sikre gode arbejdsvilkår for medarbejdere i branchen herunder i forhold til lønvilkår, hvor det skal stå helt klart, hvilke regler der gælder, herunder at typen af kørsel er afgørende for aflønningsformen og ikke tilladelsesformen. Det anbefales derfor bl.a. som følge af den seneste dom på området, at reglerne præciseres i lovgivningen. Side 8 TAXI nr. 11 november 2013

9 Persontransportudvalget Claus Baunkjær har som formand stået i spidsen for et uhyre kompliceret arbejde med at kortlægge taxiloven og anvise nye veje i rapporten fra Persontransportudvalget, som han nu har givet videre til politikerne. en universaltilladelse. Men djævlen ligger i detaljen for hvordan, skal sådan en tilladelse formuleres. Det er i sidste ende en politisk beslutning. Vi peger også på en stærkere rolle til bestillingskontorerne. De er også under forandring og opererer på større områder. Vi har kigget på virksomhedsformen, der i dag er enkeltmands ejet, det hænger sammen med antalsbegrænsningen. Men er det klogt? Skal man tillade en anden selskabsform og hvad betyder det så for branchen. Endelig peger vi på en mere systematiseret dialog mellem kommunerne og de lokale vognmænd, forklarer Claus Baunkjær. Formanden er ikke i tvivl om, at lovreguleringen har omkostninger, men samtidig hænger alle reguleringsinstrumenterne sammen i en større symfoni. Taxiområdet har en kompleks regulering, der endnu ikke har været gennem EU s kødhakkemaskine. Der er utvivlsomt behov for en deregulering, men det skal gøres med kløgt og snilde. Piller man ét sted, så har det konsekvenser et andet sted. Det er i øvrigt også en politisk beslutning, om man ønsker at deregulere, siger Claus Baunkjær, der mener, at udvalget nu har givet stafetten videre til politikerne. Rapporten giver politikerne et godt grundlag for at diskutere videre. Det er klart, når ændringerne ikke må have økonomiske konsekvenser, så sætter det en begrænsning. Men nu har de et grundlag at arbejde videre med, resten er op til den politiske beslutning, siger Claus Baunkjær. Tekst: Christina Hammer Foto: Mikael Hansen, Imagata Kommunikation» Det er vigtigt, at ny lovgivning ikke er en barriere for den teknologiske udvikling i branchen. Udvalget foreslår, at der nedsættes en teknisk arbejdsgruppe om branchens teknologi med deltagelse af branchen, myndighederne og forbrugerne. I forbindelse med en fremtidig ændring af reguleringen bør spørgsmålet om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af køretøjer indgå som et element. Det skal afklares, hvorledes der efter en lovændring kan følges op på, om det nye lovgrundlag opfylder de målsætninger, der var formålet med ændringen af reguleringen. Der er i forbindelse med indførelse af en ny regulering behov for en rimelig overgangsordning. Alle nye tilladelser vil blive udstedt som universaltilladelser. Ved udløb af allerede udstedte tilladelser udstedes universaltilladelser, hvis vognmanden opfylder kravene herfor. Det foreslås at indføre en tidssvarende universaltilladelse, som erstatter det nuværende komplicerede tilladelsessystem. En universaltilladelse vil kunne medføre en reel regelforenkling og være en naturlig ramme for at løsne den samlede regulering, herunder for en afskaffelse af antalsbegrænsningen og en lempelse af de geografiske begrænsninger. Bestillingskontorerne kan blive en central og stærk aktør i en fremtidig regulering, som blandt andet kan være med til at sikre implementeringen af nye teknologier, en rimelig betjening i hele landet, og at et mindre reguleret marked ikke fører til uholdbare tilstande på markedet. Samtidig skal adgangen til at oprette og drive et bestillingskontor ændres. Indførelsen af en egentlig universaltilladelse og tildelingen af en stærkere rolle til bestillingskontorerne vil tilsammen være en nøgle til at modernisere regulering af taxibranchen. Virksomhedsformen på taxiområdet skal gøres fleksibel, så den ikke som i dag begrænses til kun at bestå af personligt ejede virksomheder. Det kan ikke dokumenteres, at der er et generelt problem med betjening af tyndt befolkede områder i landet som helhed, men der synes at være udfordringer med tilgængeligheden af taxier i visse områder. Der er der derfor behov for øget opmærksomhed om de muligheder, der findes indenfor den eksisterende lovgivning, men der er også grundlag for implementering af nye målrettede instrumenter Side 9

10 Indsamlingsrekord Tour de Taxa sætter indsamlingsrekord Seks cykelhold har i år kørt kroner ind til Julemærkefonden, der hjælper børn til en ny start på et lettere liv Hvert år er første ciffer på cykelchecken til Julemærkefonden steget et hak. Først var der et hundredetusinde, så var der to, så var der tre og i år samlede de 180 små cyklister på seks Tour de Taxa hold i alt kroner ind, som blev overrakt til Julemærkefondens direktør i oktober på Julemærkehjemmet i Hobro. Det første ciffer på checken er steget for hvert år, I er kørt. Hvis det fortsætter sådan, vil vi meget gerne være med i Tusind tak for indsatsen. Det betyder utroligt meget for os, at I hjælper os på denne måde med at hjælpe endnu flere børn, sagde Søren Ravn Jensen, da han fik overrakt årets check af Flemming Faaborg fra Tour de Taxas styregruppe. Overrækkelsen havde stort publikum. Børnene fra Julemærkehjemmet i Hobro så begejstret med, da hjemmets forstander Lise Claesson bød velkommen med en særlig hyldest til både givere og modtagere. Vi har 48 helte gående her hver dag. Det er børn, der kæmper en hård kamp på 10 uger for at lægge livsstilen om og tabe sig. Derfor er det en stor ære for os i dag at have besøg af en masse andre helte, der kæmper for at vores helte kan komme videre i deres liv, sagde Lise Claesson. Det var en glad og rørt direktør for Julemærkefonden, der modtog checken på det hidtil største beløb i Tour de Taxas historie. Søren Ravn Jensen pointerede, at han gerne ville være med i 2014, når første ciffer på checken er steget for hvert år, holdet har kørt. Brug for flere frivillige Hjemmets børnekor holdt minikoncert for rytterne og sluttede af med en takkesang dedikeret til dem, der støtter julemærkebørnene. Og dem er der stort behov for i følge Julemærkefondens direktør. Der er over 500 børn på venteliste, så der er stort behov for hjælp. Vi hjælper 750 børn om året på vores fire julemærkehjem og helt konkret har jeres hjælp blandt andet være med til, at vi i år har kunnet hjælpe flere, fordi vi har haft åbent i sommerferien. Jeg ved, at cykelrytterne har givet den et ekstra nøk Side 10 TAXI nr. 11 november 2013

11 Indsamlingsrekord Trods generthed sang børnene sig ind i cykelrytternes hjerter og alle var enige om, at det er værd at trampe hårdt i pedalerne for at give så meget som muligt videre til de skønne unger, der kæmper for en livsstilsændring på Julemærkehjemmene. Der var smil og ægte glæde blandt børnene, der nød opmærksomheden fra de mange medier og fotografer, der forevigede dagen. i pedalerne og vi kan alle mærke jeres engagement. I gør et kæmpe arbejde og det skal I have tak for, sagde Søren Ravn Jensen. Selv om Flemming Faaborg i sin tale til julemærkehjemmene kom ind på, at krisen i samfundet også har gjort det lidt mere vanskeligt at finde sponsorer til Tour de Taxa, så er styregruppen allerede i gang med at udvikle nye ture. I år har der været cykelhold mod Paris fra sydhavsøerne, København, Århus og et særligt erhvervsteam fra Amager. Derudover har der været ryttere på et særligt Jylland Rundt hold og et hold, der har kørt forårsklassikerne. Sidstnævnte vil i 2014 køre Lombardiet Rundt. Vi tør godt gå i gang med at planlægge og udvikle nye ture. Vi skal hele tiden udvikle os, som vi hele tiden har gjort. Men vi må også sige, at vi har nået et omfang, hvor der er brug for flere frivillige hjælpere, der kan planlægge og afvikle vores fælles projekter, sagde Flemming Faaborg. Siden begyndelsen i 2010 har Tour de Taxa indsamlet over én million kroner til Julemærkefonden. Tekst: Christina Hammer Dansk Taxifinansiering Nu med markedets bedste total-løsninger Finansiering og forsikring Taxifinansiering fra 6,9% Vælg en pakkeløsning:* Taxifinansiering Taxifinansiering + Autoforsikring Taxifinansiering + Autoforsikring + Arbejdsskadesforsikring * Rentesats med forbehold for fremtidige ændringer i rentemarkedet Og med en forsikringspakke får du din erhvervsansvarsforsikring med uden beregning. Vi samarbejder med: FIRST BROKERS P /S International Forsikringsmægler Kontakt os på finans A5_annbred.indd 1 18/09/ Side 11

12 løn- og arbejdsvilkår Behov for klar kontrol Hvem har ansvaret for at kontrollere, at løn- og arbejdsvilkår er i orden, når der udføres kørsel for trafikselskaberne? Det spørgsmål gav anledning til en ophedet debat på TØF s konference om kollektiv trafik E r det trafikselskaberne, der har ansvaret for at kontrollere, de kontrakter om offentlig kørsel, som de selv indgår med operatørerne? Ja, siger forhandlingssekretær i 3F, Allan Andersen. I et udbud skal udbyder kigge byder over skulderen. Trafikstyrelsen kan tage tilladelsen, hvis ikke byder overholder reglerne. Men når reglerne står i udbuddet, så kan trafikselskaberne selv pille tilladelserne. Men det gør de ikke og det generelle vilkår er opfyldt. Det kan de gøre på to minutter. Det er deres ansvar. Det er dem, der tegner kontrakterne, så skal de også sikre, at de bliver udført konditionsmæssigt korrekt, siger Jens Vegge Bjørck. samme næste år, som vi har diskuteret sidste år og året før så ønsker jeg mig, at det bliver klarlagt, hvem der har tilsynsmyndigheden. Det andet er noget rod. Det er efter min mening dem, der har forstanden til det, der skal føre tilsynet. Jeg ville da frygte, hvis NT skulle gå ind i den slags vurderinger. Vi forudsætter, at den, der byder ind på en opgave, lever op til de skitserede vilkår og ellers må Trafikstyrelsen gå ind i sagen. Men det skal en gang for alle afklares, hvem Forhandlingssekretær i 3F, Allan Andersen, mener, at trafikselskaberne har et ansvar for at kontrollere, at de bud, som de siger ja til, ikke medfører løndumping. Jens Otto Størup, direktør i Nordjyllands Trafikselskab mener ikke, at trafikselskaberne kan magte kontrolmyndigheden og efterlyser en klar definition af hvem, der skal føre tilsynet. er et stort problem. Trafikselskaberne kunne da i det mindste se på buddene. Når der kommer et bud på 195 kroner i timen og en chauffør alene koster over 200 kroner i timen, så er der noget galt, og så skal de ikke sige ja til byderen. Allerede der er trafikselskaberne jo med til at underbyde en vognmand, der gerne vil overholde reglerne, siger Allan Andersen. Samme holdning har Jens Vegge Bjørck, direktør i arbejdsgiverforeningen for taxivognmænd, ATAX. Han mener, at trafikselskaberne skal og kan kontrollere, at byderne overholder reglerne på ingen tid. Trafikselskaberne skal kontrollere ansættelseskontrakterne og sikre, at de Vi køber bare ind Men den præmis er man lodret uenig i hos Fynbus. Her mener direktør Carsten Hyldborg, at det ene og alene er Trafikstyrelsen, der kan kontrollere, at tilladelsesindehaveren lever op til lovens krav og tage tilladelserne, hvis det ikke er tilfældet. Vi køber bare ind. Vi fik indføjet i forrige udbud, at man skulle følge lokale løn- og arbejdsvilkår. Det blev brugt hårdhændet til at pålægge os et myndighedsansvar. Denne gang har vi undladt at skrive det ind i udbuddet, så der ikke er tvivl om hvem, der har myndighedsansvaret. Det er ikke os. Det er Trafikstyrelsen, siger Carsten Hyldborg. Samme melding kommer fra Jens Otto Størup, der er direktør i Nordjyllands Trafikselskab. Han erkender, at der er behov for at finde en afklaring på, hvem der har ansvaret. Hvis vi skal undgå at diskutere det der har ansvaret. Jeg vil bare sige, at trafikselskaberne ikke egner sig til den slags, siger Jens Otto Størup. Det vilde vesten Den udmelding er meget bekymrende, mener Peter Kjærgaard, direktør i Taxa Fyn. Det er bekymrende at høre trafikselskaberne sige, at de ikke egner sig til at kontrollere de kontrakter, som de selv har indgået. Det er endnu mere beskæmmende, at Trafikstyrelsen ikke reagerer på de lovovertrædelser, som vi indklager og sender dokumentation for. Vi har indklaget et selskab to gange og vi har intet hørt fra Trafikstyrelsen andet Side 12 TAXI nr. 11 november 2013

13 løn- og arbejdsvilkår myndighed end, at de ikke har haft tid til at se på klagen. Det ødelægger retstilstanden på det her område. Det er det vilde vesten og det går simpelthen ikke, at der ikke er nogen, der kontrollerer det her, siger Peter Kjærgaard, der i foråret blev en del af en taxikonflikt på Fyn. I april indledte 3F blokade mod tre selskaber funderet på tilladelser til offentlig servicetrafik, der udfører kørsel for Fynbus. Konflikten var kortvarig, men førte dog til fysisk blokade ved Odense Universitetshospital. 3F har siden opretholdt blokaden mod to af de tre selskaber. Senere på måneden, den 18. april, faldt en dom på området i Vestre Landsret. Sagen omhandlede en vognmand, der henviste til en overenskomst indgået NORTRA-dommen siger, at vi ikke bare kan lave chaufføroverenskomster om, hvem der vil arbejde mest til færrest penge. Det kan vi heller ikke være bekendt overfor dem, der overholder reglerne. De har jo ikke en jordisk chance for at få kørslen, når de er oppe mod den slags. Vi har eksempler på arbejdsdage på 12, 15 og 17 timer. Det er social dumping og det er danske arbejdsgivere. Vi behøver ikke tage til Østeuropa for at finde den slags. Der skal konkurreres på service og ikke på løn- og arbejdsvilkår, siger Allan Andersen. For Fynbus-direktør, Carsten Hyldborg, er NORTRA-dommen lige præcis beviset på, hvor vanskeligt hele spørgsmålet om kontrol er. Den melding gør Allan Andersen harm. Der ligger domme i civilretten, i landsretten og i arbejdsretten på, at et udbud er et anliggende mellem udbyder og byder. Så forstår jeg ikke, man springer ud til siden og fralægger sig ansvaret for at føre kontrol. Dommene siger det klart kun udbyder kan gøre noget ved det, siger Allan Andersen. Find en fælles løsning Tilbage står et formuleret ønske fra alle parter om at få ordnede forhold på området for offentlig kørsel. Trafikselskaberne ønsker ordnede forhold. Operatørerne ønsker ordnede forhold og ikke mindst brancheorganisationerne Dansk Taxi Råd og Danske Busvognmænd ønsker ordnede forhold. Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd, opfordrede alle parter til at sætte sig ned sammen og finde en fælles løsning eftersom parterne vil det samme nemlig ordnede forhold på området. med en chaufførklub kaldet NORTRA samt en overenskomst fra Krifa. To ud af tre dommere mente, at vognmanden ikke kan henvise til de to overenskomster, da de er baseret på provisionsløn, da det generelle niveau for kørsel på tilladelser til offentlig servicetrafik er timeløn. Desuden kom to af de tre dommere frem til, at der er lovhjemmel til, at trafikselskabet kan kontrollere, at indehaveren af en tilladelse følger lovens krav. Dommen er nu anket til Højesteret. Dansk løndumping Trods anken og dommernes uenighed i landsretten, mener Allan Andersen fra 3F dog, at sagen er ganske klar. Når Vestre Landsret har svært ved at fortolke loven og dommerne er uenige, hvordan skal vi så i trafikselskaberne træffe en afgørelse. Vi ender jo i den nærmeste byret. Der kan ikke være andre myndigheder end Trafikstyrelsen eller kommunerne, der udsteder tilladelserne. Jeg forstår frustrationen, men kun til en hvis grad. Modtager vi en klage med dokumenterede beviser, så sidder vi ikke på hænderne. Hvis bare vi kunne få en nogenlunde hurtig sagsbehandling i Trafikstyrelsen og så komme de få brodne kar i branchen til livs, så ville vi være kommet langt, siger Carsten Hyldborg. Der er så mange frustrationer operatørerne imellem. Der mangler en dommer i den her kamp. Vi skal have fastlagt ansvaret, siger Steen Bundgaard, direktør i Danske Busvognmænd, der møder opbakning til sit synspunkt fra direktøren i Dansk Taxi Råd. Det her område optager både taxibranchen og trafikselskaberne. Vi ønsker alle ordnede forhold. Jeg synes, parterne skal sætte sig ned sammen og finde en løsning i fællesskab, når man nu vil det samme, siger Trine Wollenberg. Tekst: Christina Hammer Side 13

14 løn- og arbejdsvilkår Nordjysk bekymring for fremtiden Regionsformand Gert Mark opfordrede til at kæmpe for erhvervet og en ny lov, men flere vognmænd er skeptiske og frygter endnu hårdere konkurrence Udsigten til kun én type tilladelse og et fremtidigt samarbejde i bestillingskontoret med tilladelserne til offentlig servicetrafik er ikke noget rart syn for vognmændene i Nordjylland. På debatmødet i Hjallerup, som Dansk Taxi Råd inviterede til i oktober, luftede flere af regionens vognmænd deres bekymring over fremtiden. Jeg ser en stor fare i, at vi kan få OSTbiler ind i bestillingskontoret med en ny lov. Så kan de tage vores kørsel fredag og lørdag nat, som er det, der holder os kørende. Vi lever af vores weekender, fordi vi ikke kan tjene penge i hverdagen. Den kørsel har OST-bilerne jo allerede taget, så kommer de også i weekenden, så bliver det da helt umuligt. Jeg frygter for at få 30 OST-biler ind hvad skal taxierne lave, spurgte Børge Haugaard fra Hjørring Taxa, der også kæmper med et hav af landvognmænd. Der er lige så stor konkurrence fra dem, der står udenfor bestillingskontoret, som fra tilladelserne til offentlig servicetrafik. De skal ind i bestillingskontoret ellers er det da helt håbløst, sagde vognmand Peter Wolf, ligeledes fra Hjørring, hvor kun 23 ud af 76 tilladelser i kommunen er tilsluttet bestillingskontoret, som har serviceringsforpligtelse med lange tomme fremkørsler til følge for at køre korte lokalture. handler om at være dygtige nok til at drive bestillingskontor og komme ind og stille krav til OST-bilerne. Vi kan læne os tilbage og dø, eller vi kan stå op og kæmpe. Der er forsvundet 1000 taxier de sidste ti år og til gengæld er der kommet 1000 OST-biler til. Ser vi bare til, så går der måske kun 6-7 år og så er der forsvundet 1000 taxier mere, sagde Gert Mark, der blev bakket op af Dansk Taxi Råds formand. Vi skal gribe denne chance nu og påvirke til gavn for taxibranchen. Vi kan selv sætte vores aftryk på en ny lov, hvor vi kan få ryddet op og få kontrol over tilladelserne. Med flere muligheder i bestillingskontoret og et stramt regelsæt, så tror jeg, at OST-bilerne langsomt vil konvertere til taxier og så får vi langt bedre muligheder, sagde John Lindbom. Frygt for syltekrukke Det var vognmand Bo Johansen fra Aalborg imidlertid ikke enig i. Vi kan kæmpe eller dø Regionsformand Gert Mark tog bekymringerne til efterretning, men mener dog, at det er nu, erhvervet har chancen for at skabe en forandring, der kan føre til bedre overlevelsesmuligheder. Han peger på stærke bestillingskontorer som en reguleringsmekanisme. Jeg forstår jeres bekymring, men det Regionsformand Gert Mark kunne godt forstå bekymringen blandt sine nordjyske kolleger, men opfordrede til at kæmpe for erhvervet og gøre alt for at påvirke en ny lovgivning. Side 14 TAXI nr. 11 november 2013

15 løn- og arbejdsvilkår Malte Vestergaard og vognmandskollegerne i Hjørring kæmper med mange tilladelser, der ikke er tilsluttet i Hjørring Taxa og anførte, at de er en lige så stor konkurrence som tilladelserne til offentlig servicetrafik, og at en ny lov skal indeholde en obligatorisk tilslutningspligt. Dansk Taxi Råds direktør, Trine Wollenberg, svarede på alle vognmændenes mange spørgsmål og skitserede fremtiden ud fra udvalgsarbejdet og de konklusioner, Persontransportudvalget er kommet frem til. Det går kun én vej, jeg tror ikke vi kommer af med OST-bilerne. Vi har kæmpet 15 år mod trafikselskaberne og vi er ikke kommet videre, konkluderer Bo Johansen. Gert Mark mener ikke, at vi endnu har set toppen af OST-bilerne og flere vil komme til, hvis ikke der kæmpes for en lovændring, der kan skabe en mere lige konkurrence, end der er i dag. Der vil blive ved med at komme flere OST-biler, hvis ikke vi gør noget. Det er nu, vi har muligheden og så må vi ikke blive bange, sagde Gert Mark. Foruden bekymringen for de mulige forestående ændringer i taxiloven, så afslørede mødet i Region Nordjylland også en frygt for, at der ikke kommer ændringer, og at rapporten fra Persontransportudvalget bliver sendt i en syltekrukke på bageste hylde i et arkiv, hvor embedsmændene har smidt nøglen væk. Det er meget svært at gennemskue, hvad der vil ske. Jeg frygter faktisk, at transportministeren finder det alt for indviklet og der er kun 4000 stemmer i det og så glemmer de det hele, sagde Peter Wolf fra Hjørring Taxa. Tekst: Christina Hammer Fra slemt til værre Sjællandske vognmænd frygter faldgruber i de mange forslag til ny taxilov fra Persontransportudvalget V ognmændene i Region Sjælland ser flere problemer end løsninger i de forskellige modeller for en ny taxilov, som betænkningen fra Persontransportudvalget lægger op til. På debatmødet i regionen i oktober luftede flere vognmænd deres bekymring for de mange uafklarede spørgsmål, løsningsforslagene afføder. Sætter al det her ikke bare udviklingen i taxierhvervet i stå? Hvem vil investere i nye biler og hvilket bestillingskontor vil produktudvikle i de kommende år med alle de forandringer, vi muligvis står overfor, spurgte Henrik Pedersen, formand i Næstved Taxa. Dansk Taxi Råds direktør, Trine Wollenberg, erkendte, at meget i rapporten kan opfattes som skræmmende, men at Vognmand Søren H. Nicolaisen stillede spørgsmål til ret og pligt, mens chaufførernes talsmand, Jens Kristensen (til højre) mente, at der kunne blive problemer med aflønning, når der andre muligheder. erhvervet omvendt ikke har så mange skal skiftes mellem timeløn og provisionsløn alt efter typen af kørsel, der udføres. Taxierne er nu så presset af tilladel-» Side 15

16 løn- og arbejdsvilkår» Henrik Nielsen, formand for Næstved Taxa, luftede en frygt for, at udviklingen i taxibranchen vil gå i stå, fordi ingen tør investere, når fremtidens forandringer kan blive meget store og ingen endnu kender konsekvenserne. serne til offentlig servicetrafik, at vi er nødt til at gribe chancen og få ændret vores betingelser, sagde Trine Wollenberg. Hertil svarede en vognmand, at det hurtigt kunne gå fra slemt til værre. Henrik Pedersen mente, at den eneste rigtige løsning var tilbage til taxierne. Før OST hed det EP og før det, hed det en taxi. Vi skal tilbage til taxierne og de skal ind i bestillingskontoret, sagde Næstved-formanden. Afregningsproblemer Imidlertid er en løsning, hvor alle tilladelser til offentlig servicetrafik bliver til en taxitilladelse altså en harmonisering på taxiniveau, forbundet med udgifter for de enkelte kommuner, som så skal betale en højere pris for den kørsel, de køber. I den situation kan kommunerne rette et krav mod staten om at udligne udgiften. Og det er tiden ikke til. En bunden opgave i Persontransportudvalget var også at finde omkostningsneutrale løsninger, forklarede Trine Wollenberg. Chaufførtalsmand i Næstved Taxa, Jens Kristensen, pegede på rapportens svagheder i forhold til aflønning, hvor det er beskrevet, at det er typen af kørsel og ikke tilladelse, der afgør aflønningsform. Hvis jeg kører i taxien, så er jeg provisionslønnet, men så får jeg en tur for trafikselskabet ind i mellem og det er så på timeløn. Det vil da give vognmanden store problemer med min afregning, sagde Jens Kristensen. Eksplosion i taxiantallet Den helt store bekymring er risikoen for, at flere større byer vil opleve en markant stigning i antallet af biler, når der ikke længere er en egentlig antalsbegrænsning. Dertil påpegede Trine Wollenberg, at der vil være et behov for en decentral regulering. Vores bekymring er naturligvis, at der vil kunne ske en eksplosion i antallet af biler i nogle byer og det skal kunne reguleres decentralt, sagde Trine Wollenberg. Thomas Enoch fra Roskilde Taxa ville vide, om det betød, at selv om man har tilslutningspligt, som rapporten foreslår, samtidig kan risikere, at ens kørselskontor afviser, at man må køre på gaden, fordi der er en overkapacitet af biler. Søren H. Nicolaisen, vognmand i Næstved Taxa, stillede spørgsmålstegn ved at ophæve samtlige begrænsninger, men bevare det, han definerede som den kunstigste nemlig maksimaltaksten. Ligesom han stillede spørgsmål til de vognmænd, der har en pligt til tilslutning, men måske ikke bliver givet retten af kørselskontoret, der via styrkede kompetencer, kan afvise vognmænd. Efter to timer med utallige spørgsmål, svar og indbyrdes diskussioner stod det klart, at der ligger et stort arbejde forude både for politikerne og brancheorganisationerne beviseligt ved en vognmands afslutningskommentar. Der er flere problemer end løsninger. Tekst: Christina Hammer Vil du undgå Vil du undgå dieseltyveri? ieseltyveri? ntakt Kontakt Benshøj Industrivej 13A. Sdr. Onsild Hobro Telefon Fax Web Side 16 TAXI nr. 11 november 2013

17 debatmøde Hånd i hånd i Herning Samarbejdet mellem taxierhvervet og politikerne i Herning blev styrket på debatmøde, hvor også tanken om et nyt taxinævn blev født Der kommer en lille ny i Herning. Ikke en ny boks eller endnu en kulturarena på heden, men derimod et dialogforum et taxinævn hvor erhverv og politikere i fællesskab kan løse de mange udfordringer, der er med blandt andet de mange gæster, der besøger Hernings kulturinstitutioner. På et debatmøde arrangeret af Herning Taxa og Aulum Taxi stod det nemlig klart, at byens taxibranche og politikere ikke taler nok sammen og det skaber uheldige situationer og frustrationer. Jeg troede, der var dialogmøder. Det er helt oplagt at diskutere med branchen. I er den vigtigste aktør, når det gælder individuel persontransport, fastslog en forundret Johs. Poulsen fra de radikale, tidligere trafikordfører og nuværende medlem af byrådet i Herning. Samme melding kom fra de seks øvrige politikere i panelet, der alle bakkede op om ideen til et nyt dialogforum et taxinævn, der kan tage stilling til de daglige udfordringer og de mange store begivenheder, som Herning lægger by til. En vognmand ville vide, om man eksempelvis havde tænkt på taxierne op til EM i håndbold, hvor Herning er vært i januar. Det kunne panelet ikke svare på. Det spørgsmål bekræfter jo, at der er behov for dialog og et nyt forum at finde sammen i, sagde Peter Villadsen fra SF. Direkte dialog Mødearrangør Tommy Nielsen fra Aulum Taxi kunne orientere det politiske panel om, at taxibranchen mødes hver tredje måned med embedsværket, men at det langt fra er nok. Vi har brug for at mødes med politikerne og være i direkte dialog, fastslog Tommy Nielsen. Fra salen lød også ønsket om et bedre samarbejde i forbindelse med anlægningen af adgangsveje til byens forskellige institutioner. Det er hverken til at komme frem Det syv mand store panel rummede mange holdninger, men fælles for alle var ønsket om at bevare taxierne i hele Herning Kommune. og tilbage ved skolerne og vi oplever, at vi ikke engang har en taxirække ved de store arenaer eller at vi er placeret på den forkerte side, oplyste en vognmand. Dertil pegede panelet igen på behovet for et fælles dialogforum. Når mennesker mødes og snakker, så finder de løsningerne. Vi må få lavet de adgangsveje og det kan vi jo begynde med i det ny dialogforum. Det er i alles interesse, konkluderede Venstres John Thomsen. Flex uden rationale På dagsordnen var også spørgsmålet om hvorvidt, Herning Kommune skal benytte flextrafik. Her pegede John Thomsen på, at det er vigtigt, at taxierne har noget at leve af i hverdagen, hvis de skal kunne løfte transportbehovet hos byens mange gæster samt behovet hos Hernings egne borgere i weekenderne. Johs. Poulsen erkendte, at han var meget i tvivl om trafikselskabernes flextilbud. Jeg er meget skeptisk. Trafikselskabet mangler incitament til at gøre det så rationelt som muligt og det er et problem. Jeg slår mig lidt i tøjret i forhold til at benytte trafikselskabet. Jeg tror, det er bedre at få dem ind at styre kørslen, der skal udføre den. De har et incitament til at gøre det så rationelt som muligt, sagde Johs. Poulsen. John Thomsen sagde i den forbindelse, at han mener, at udbuddene skal strikkes sådan sammen, at selv de mindste vognmænd skal kunne byde og ruterne derfor skal udbydes enkeltvis. I får et travlt år De godt 50 fremmødte vognmænd diskuterede også løn- og ansættelsesvilkår, social dumping samt muligheden for at oprette et særligt taxikort til unge, så de altid har økonomisk mulighed for at komme med en taxi hjem fra byen en idé, som panelet var meget positive overfor. Det har været en god aften og jeg har aldrig været i et så enigt panel. Aftenen har understreget vigtigheden af at vi snakker sammen, sagde Peter Villadsen, der blev mødt af en kæk kommentar fra John Thomsen. Det har været en god aften SF var enige med Venstre, spøgte John Thomsen. Tommy Nielsen fra Aulum Taxi takkede, fordi politikerne ville lytte. Vi bliver ved med at kontakte jer og jeg kan godt love, at I får et travlt år, afrundede vognmanden fra Aulum. Tekst: Christina Hammer Side 17

18 Juridisk rådgivning Ny medlemsaftale om advokatbistand Du kan stadig få juridisk rådgivning, men fra årsskiftet ophører den direkte retshjælp i Dansk Taxi Råd og erstattes af en ny aftale om advokathjælp til en god pris Dansk Taxi Råd fører fra 1. januar 2014 ikke længere retssager på vegne af medlemmerne. I stedet har organisationen indgået aftale med advokatfirmaet Per Bruhn Partner, der yder advokatbistand til Dansk Taxi Råds medlemmer for en god og konkurrencedygtigt pris. Ændringerne sker som en konsekvens af afskedigelsen af advokat Kurt Søgaard Nielsen, der skyldes en omkosteffektivisering i Dansk Taxi Råd. Bestyrelsen har truffet et valg om at holde kontingentet til Dansk Taxi Råd i ro og i stedet skære i administrationen. Indtægter og udgifter skal matche og det har været nødvendigt at trimme organisationen. Lige som bestillingskontorerne har fokus på omkostningerne, så har vi det også i Dansk Taxi Råd, siger Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd. Stadig juridisk rådgivning Medlemmerne kan stadig kontakte Dansk Taxi Råd med henblik på juridisk rådgivning og sagsbehandling Vi vil løse alle de sager, som vi hele tiden har løst. Vi kan bare ikke tilbyde at føre retssager på vegne af medlemmerne. Det er klart, at opstår der retssager af principiel karakter, så vil vi vurdere, om vi skal varetage sagen uden beregning for vognmanden, fordi resultatet af retssagens udfald har betydning for det samlede erhverv, forklarer Trine Wollenberg. Dansk Taxi Råd har indgået en aftale med advokatfirmaet Per Bruhn Partner, der fremover vil tilbyde advokatbistand til medlemmerne for kroner i timen plus moms. Det er en rigtig god pris og vi ser frem til at sende sagerne videre, såfremt de ikke kan løses i administrationen, men kræver en tur i retten, siger Trine Wollenberg. Tekst: Christina Hammer Vinterdæk til din taxi Fra kr. 849,- kvalitetsdæk W /60r16H Pris pr. stk. kr. 849,- C C 72dB W /55r16H Pris pr. stk. kr. 999,- C C 72dB Alle priser er inkl. moms, miljø, montering og afbalancering. autoværksted & dækcenter SDS er lige så meget autoværksted som dækcenter. Vi servicerer din bil efter fabrikkens forskrifter, og du fastholder din garanti. Find os Find din nærmeste SDS på Side 18 TAXI nr. 11 november 2013

19 Pitstop Bestyrelsen i Dansk Taxi Råd Formand John Lindbom Tlf: Næstformand Benny Jensen Tlf: Region Hovedstaden Poul Erik Dahl Tlf: Region Sjælland Ole Palsberg Tlf: Region Syddanmark Peter Kjærgaard Tlf: Region Midtjylland Flemming Bak Tlf: Region Nordjylland Gert Mark Tlf: runde Fødselsdage i december 50 år: 9. december, Claus Arnold, Greve-Solrød Taxi. 15. december, Lars Pedersen, Aarhus Taxa. 19. december, Set Seroshi Giragosian, Aarhus Taxa. 7. december. 60 år: Kjeld Pedersen, Horsens Taxa, 15. december, Jim Jensen, Taxa Selandia Team Roskilde, 16. december, Kurt Jeppesen, Odense Taxa, 30. december, Arne Almvig Lassen, Aarhus Taxa. 65 år: 27. december, Sven Andersen, Tdl. Taxa Selandia Team Roskilde. 70 år: 2. december, Jens Jørgen M. Snabe, Tdl. Herning Taxa. 13. december, Gert Lanxe Pedersen, Greve- Solrød Taxi. 75 år: 6. december, Jakob Zimmermann Tråsdahl, Region Hovedstaden. 85 år: 3. december, Frede Petersen, Tdl. Kalundborg Taxa. Side 19

20 nye taxameter. A Daimler Brand 5399 God fornøjelse. Der venter de fleste af jer millioner af meter bag rattet i den ny Mercedes-Benz E-Klasse. Og endnu flere kunder kommer til at opleve en tur, der er mere komfortabel og sikker end nogensinde før. Vi har foretaget intet mindre end ændringer på den ny E-Klasse. Dem kommer du til at mærke hver eneste meter - også på økonomien. God tur. Mercedes-Benz Taxi-app. Alt det en chauffør har brug for at vide for at køre penge ind. Hent Mercedes-Benz Taxi-app til din smartphone her. Gratis. Bent Pedersen A/S: Esbjerg. Mercedes-Benz CPH A/S: Herlev, Hørsholm, Ishøj. P. Christensen A/S: Kolding, Odense, Rødekro. Ejner Hessel A/S: Herning, Næstved, Randers, Roskilde, Slagelse, Vejle, Viborg, Ålborg, Århus. Mercedes E-klasse stationcar fra kr. Mercedes E-Klasse sedan fra kr. Alle priser er inkl. 70 % registreringsafgift og moms, men ekskl. levering. Mercedes taxipakke og automatgear er indeholdt i prisen. Forbrug ved blandet kørsel: 23,8-17,5 km/l. CO2 emission: g/km. Alle priser er vejledende. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Mercedes-Benz Taxi-app koster alm. datatrafik-takst. Udbydes af Mercedes-Benz Danmark A/S, Digevej 114, 2300 København S.

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange gode beskrivelser og analyser af taxierhvervet.

1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange gode beskrivelser og analyser af taxierhvervet. Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Nærværende er sendt pr. mail samt alm. brev. København, den 15. april 2008 J.nr. 1184-TW 1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2014-11. årgang Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl side 6 Tip en 2013 er Har du styr på 2013 set fra førersædet af en taxi? Kan du huske

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10. september 2004 via Magistraten J.nr. VEJ/04/00256 Ref.: Tlf.nr. Erik Cederstöm

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 0-101-2-09 8. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Afbud: Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen

Afbud: Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom.

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0427 Klageren: XX på vegne YY 5500 Middelfart Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s julemand i Jylland. 4x35 Gaveregnen var stor. Side 1 En personlig beretning. Jeg har været i retten. Peter Kjærgaard havde i foråret 2012

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 K E N D E L S E aktindsigt Dansk Byggeri (advokat Johan Iversen Møller, København) mod Sønderborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben,

Læs mere

Formanden for TiD's tale i forbindelse med demonstration mod Uber 16/9-2015

Formanden for TiD's tale i forbindelse med demonstration mod Uber 16/9-2015 Formanden for TiD's tale i forbindelse med demonstration mod Uber 16/9-2015 Kære kolleger Tak til 3F for at komme med udstyret der har gjort denne demonstration mulig, og endelig tak til Københavns Kommune

Læs mere

Jagter halv million til Julemærkehjemmet. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Jagter halv million til Julemærkehjemmet. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 7/8 - August 2013-10. årgang Jagter halv million til Julemærkehjemmet side 10 Taxiløse turister Hele sommeren har gæsterne i Tivoli forgæves spejdet efter taxiernes

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8.

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8. Danmarks mest læste taxiblad. Ny sund fornuft i 4x35? 29. Årg. 2010. nr. 8. Uniformer skaber folk! John Rabat Lindbom John Lindbom og stavnsbåndet(s ophævelse)? Side 1 Læs også: www.katbladet.dk John Rabat

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere