Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd"

Transkript

1 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene fra Persontransportudvalget kom med til møde i regionerne Side 7 Indsamlingsrekord Tour de Taxa satte i år indsamlingsrekord med over indkørte kroner til Julemærkefonden. Side 10 Behov for kontrolmyndighed Det skaber stor frustration, at der er uklarhed om hvem, der skal føre kontrol med, at løn- og arbejdsvilkår overholdes. Side 12

2 Nu bliver Taxi Forsikring endnu mere fordelagtig for langt de fleste medlemmer Med Taxi Forsikring kan du spare op til 20% på dine forsikringer Billigere præmier i Taxi Forsikring Dansk Taxi Råd samarbejder med Aon om at skabe attraktive forsikringsløsninger til medlemmerne. Den fordelagtige medlemsforsikring er nu udvidet, således at afsavns- og friskadeforsikringen pr. 1. januar 2014 er en fast del af din forsikringspakke. Samtidig fortsætter vores lave arbejdsskadeforsikring som hidtil, idet den kun indeksreguleres. Det betyder billigere præmier for langt de fleste medlemmer. Fordelene ved Taxi Forsikring er derfor indlysende: Du sparer penge på dine forsikringer og samtidig arbejder vi konstant på at udvikle produktet, så vi kan tilbyde dig endnu flere fordele. Vi gør det let for dig at skifte... Det er let at skifte til Taxi Forsikring. Aon sørger nemlig for, at de eksisterende forsikringer opsiges rettidigt og at skiftet sker problemfrit for dig. Lettere kan det ikke gøres. Kontakt os på en af følgende måder Ring til Taxi Forsikring hos Aon på tlf Send en mail til Relevante forsikringer Taxi Forsikring er en enkel måde at samle de forsikringer, som er relevante for en vognmand, i en skræddersyet pakke med fordelagtige r vilkår til en god pris. Pakken indeholder: Bilforsikring - inkl. afsavn og friskade Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring En god relation betaler sig Som medlem af Dansk Taxi Råd kan du og dine ansatte nu også - via Aons MINFORSIKRING - opnå unikke fordele med op til 20% rabat på privatforsikringer. Læs mere og se alle fordelene på Aon Denmark Insurance Services A/S Strandgade 4 C 1401 København K Tlf.:

3 LEDER Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd Fælles forpligtelser R apporten fra Persontransportudvalget, der kom i sidste måned, er flere hundrede sider lang og skitserer flere fremtidige løsninger på taxibranchens udfordringer. Der er åbnet en ladeport af løsninger, men der er dog to helt afgørende ting for fremtidens taxierhverv nemlig tilslutningspligt og serviceforpligtelse. Disse to forpligtelser skal løftes i fællesskab af alle med en tilladelse til personbefordring eller en universaltilladelse, som vi skal vænne os til at kalde det. Rapporten lægger op til forskellige grader af tilslutningspligt faktisk fra den ene yderlighed til den anden. En model skitserer, at ønsker man eksempelvis kun at udføre kørsel for trafikselskaberne, så kan man fritages for tilslutning til et kørselskontor og så er vi lige vidt, da tilslutningspligten jo er en af de konkurrencemæssige skævheder, som udvalgets opgave var at komme til livs. Det er afgørende, at der bliver obligatorisk tilslutningspligt, men på en fleksibel facon, så den enkelte vognmand kan købe en ydelse i et kørselskontor, der passer netop hans forretning. Hvis han har fokus på kørsel for trafikselskaberne, så tilslutter han sig med det vilkår, men hans biler skal til alle tider kunne indgå i den samlede taxibetjening i kommunen. Det skal de, fordi rapporten lægger op til, at serviceforpligtelsen fremover skal ligge i kørselskontoret. Og så er vi fremme ved den anden afgørende ting. Nemlig at serviceforpligtelsen er en fælles opgave og typen af kørsel, som man vælger at basere sin forretning og dermed sin tilslutningspligt på, ikke kan fritage én for at deltage i at løfte serviceforpligtelsen. Når kørselskontoret har forpligtelsen, så skal de også have biler til rådighed, så de kan leve op til ansvaret. Trine Wollenberg Direktør Dansk Taxi Råd TAXI ISSN: Dansk Taxi Råd Ansvarshavende redaktør Trine Wollenberg, Tlf.: Redaktion Christina Hammer - journalist, DJ Tlf.: Mail: Annoncer Horisont Gruppen a/s Tlf.: Fax: Lay-out og produktion Horisont Gruppen a/s Center Boulevard København S Tlf.: Fax: Trykoplag Abonnement Pris kr. 200 årlig (11 udgivelser) Adresseændring o.lign. ring venligst tlf Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Medlem af: Valhøjs Allé Rødovre Tlf.: , Fax: Mail: Mandag-fredag kl.9-15 Formand John Lindbom Direktør Trine Wollenberg, mobil: Side 3

4 kort nyt Sønderjysk samarbejde om taxinævn Politikerne i Sønderborg og Aabenraa har sagt god for et samarbejde i det sønderjyske med et fælles kørselsområde og taxinævn i de to byer. Formelt set mangler kun Statsforvaltningens godkendelse af taxinævnets vedtægter, før nævnet kan blive endeligt sammensat og begynde arbejdet. Nævnet vil bestå af to repræsentanter fra byrådene i Sønderborg og Aabenraa samt repræsentanter fra taxierhvervet. Baggrunden for det fælles samarbejde er et ønske i Sønderborg om at få bedre styr på taxiområdet og en bedre kontakt med erhvervet. I Aabenraa er antallet af taxier faldet markant indenfor de seneste tre år og her vil samarbejdet kunne tilbyde kunderne en bedre service, da der nu bliver flere taxier, der kan køre i området. Keld Rysgaard, der er vejjura- og trafikmedarbejder i Aabenraa Kommune siger om samarbejdet: Selv om kommunalreformen har gjort kommunerne større og dermed har gjort det muligt for dem at få et større erfaringsgrundlag, så er taxiområdet stadig et lille område, hvor man ikke nødvendigvis høster erfaringer særligt hurtigt. Det kan vi speede op på, hvis vi står sammen. FORSIKRING MED TAXI LØSNINGER Vores kunder skal have en bedre service end de kan få andre steder, det er simpelthen det der betyder noget både for mig og for kunderne. TRYGHED & SIKKERHED FOR DIG OG DIN FAMILIE Tæbyvej Rødovre Tlf trafi kgs.dk S og LA i Syddjurs kæmper for de lokale taxier Per Zeidler, borgmesterkandidat for Liberal Alliance og Jesper Mathiesen, borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Syddjurs vil give de lokale vognmænd en mulighed for at byde på kommunalt udbudte kørselsordninger. Det skriver de i et indlæg i Syddjurs lokalavis. Kommunen har været præget af uro på kørselsområdet, siden kørslen til læge og speciallæge blev lagt over i Midttrafik med en massiv kritik fra borgerne til følge, fordi kvaliteten faldt, mens ventetiden på afhentning til og fra læge steg betragteligt. S og LA skriver, at de ikke ønsker at forfordele de lokale vognmænd, men vil gøre opmærksom på, at opretholdelsen af et lokalt vognmandserhverv også handler om lokale arbejdspladser og skatteindtægter til kommunen. Og endelig den sidegevinst, at borgerne kan få fat i en lokal taxi, når de har behov for det. S og LA foreslår en model, hvor kommunal kørsel til eksempelvis ambulant genoptræning bliver udbudt som selvstændigt kommunalt udbudsområde. Det vil give de lokale vognmænd mulighed for at byde direkte på opgaven. Endelig er det de to spidskandidaters mening, at kommende opgaver, der vedrører kørsel for kommunen, til enhver tid skal på dagsordenen i de udvalg, som kørslen vedrører, således at det er det politiske niveau, der siger god for udbudsformen og det serviceniveau, der skal være gældende. Nyt takstsystem i hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden har besluttet at skrinlægge beregningsmodellen for takstudregningen. Nævnet vil i fremtiden benytte en ny model baseret på en undersøgelse af branchens omsætning og kørselsmønstre. Der har længe været behov for at skabe klarhed på dette område. Vores gamle regnemetode lagde for stor vægt på tidsaspektet, i stedet for at lægge vægt på den reelle omsætning i de nævnte tidsperioder. Metoden stammer fra en tid, hvor vi ikke havde retvisende omsætningstal. Det har vi snart. Derfor har vi besluttet at skrinlægge den gamle metode og foretage en matematisk og skønsmæssig beregning på 1,7 procent. Denne takst kommer til at gælde, indtil vi har det nye grundlag at beregne på. Når vi har den nye metode, vil vi så efterregulere den ene eller den anden vej, hvis det er nødvendigt, siger Ib Terp, formand for Taxinævnet i Region Hovedstaden. Ib Terp understreger, at hverken branchen eller forbrugerne skal blive snydt af opgøret med den gamle beregningsmetode. Undersøgelsen, der skal føre til mere retfærdige takster, skal foretages i samarbejde med taxibranchen. Side 4 TAXI nr. 11 november 2013 Trafik A6 farve.indd :29:23

5 kort nyt Mobilbetaling i taxierne Fem taxier fra tre byer er med i et nylanceret pilotprojekt fra Danske Bank om mobilbetaling. I oktober udvidede Danske Bank deres mobil app MobilePay fra kun at kunne benyttes til overførsler blandt venner til også at kunne bruges som egentligt betalingsmiddel. Kunderne kan i fem udvalgte taxier i København, Aalborg og Esbjerg betale for taxituren ved at taste beløbet for turen ind på mobiltelefonen og sende pengene af sted til et MobilePay-nummer, som taxierne er udstyret med. Danske Bank forventer at have en fuld erhvervsløsning i slutningen af året. Foreløbig drejer pilotprojektet sig foruden de to taxier i TAXA 4x35, to taxier i Dantaxi Aalborg og en enkelt i Esbjerg, om Kalles Kaffe i København og omegn samt tre pølsevogne fra Steffs Place i Sorø, Randers og Rødovre. Høring om ændring af færdselsloven Justitsministeriet modtog i begyndelsen af denne måned de sidste høringssvar til ændringen af færdselsloven. Ændringen vedrører to forhold. For det første en skærpelse af bøderne ved hastighedsovertrædelser i forbindelse med vejarbejder og for det andet et pålæg af bødeansvar på ejeren af køretøjet, selv om ejeren ikke er fører af bilen ved hastighedsovertrædelsen. Specielt sidstnævnte ændring kan give taxibranchen store udfordringer, idet det fremadrettet vil betyde, at såfremt en chauffør får en bøde for hastighedsovertrædelse vil bøden blive fremsendt til vognmanden og kun i tilfælde af, at chaufføren erkender at have ført køretøjet, vil vognmanden ikke være ansvarlig. Hvis der findes politisk flertal for lovændringen vil denne træde i kraft 1. marts Nyt samarbejde med Københavns Kommune Dansk Taxi Råd har holdt et branchemøde med Københavns Kommune omkring udviklingen af et formaliseret samarbejde på tværs af erhvervet og de forvaltninger i Københavns Kommune, som har berøringsflade med taxibranchen. Udgangspunktet for det første møde i det nyoprettede forum var at drøfte, hvordan storbyen og erhvervet i fællesskab kan håndtere og løse fælles udfordringer, hvad enten det drejer sig om taxiholdepladser, servicering af krydstogtgæster eller orientering i forbindelse med byggeri og vejspærringer. Ved første møde viste Københavns Kommune stor lydhørhed, og i forhold til en række af taxibranchens ideer til forbedring af taxiholdepladserne blev det besluttet, at man vil arbejde videre med henblik på udmøntning af konkrete initiativer. Et samarbejde med København Kommune har været et stort ønske i mange år og Dansk Taxi Råd ser derfor frem til at fortsætte den konstruktive dialog. Færre taxier i Randers Et fælles taxierhverv i Randers har ansøgt om at få sat antallet af tilladelser ned i byen, hvor indtjeningen er faldet markant. Taxinævnet i Randers Kommune har accepteret forslaget således, at der som minimum skal være 65 tilladelser i Randers og nedsættelsen af antallet skal ske ved naturlig afgang. Taxinævnet skal endvidere vurdere og tage stilling til antallet på 65 biler en gang om året. Hvor gennemsnitsomsætningen i en taxi i Danmark i 2012 var på lidt over en million kroner, så har gennemsnitsomsætningen pr. vogn i Randers Taxa i 2012 været på kun kroner. GRRRØØØØØØØØØØØNNN GRRØØØNNNNN GRØØØNNN Er det muligt at køre grønt og samtidig køre større indtjening hjem? Ja! Frogne udvikler netop nu en løsning, der sætter din taxidrift på den grønne gren. Du sparer miljøet for CO 2 udslip og øger din effektivitet. Læs mere om projekt Grøn Taxi på Finn Frogne A/S, Tlf Side 5

6 Persontransportudvalget Minister vil modernisere taxiloven Pia Olsen Dyhr mener, at der er behov for regelforenkling og vil tage politiske drøftelser på baggrund af Persontransportudvalgets nye rapport T ransportministeren modtog betænkningen fra Udvalget om den erhvervsmæssige personbefordring i midten af oktober. Betænkningen giver en grundig analyse af den aktuelle regulering samt en række anbefalinger til, hvordan den erhvervsmæssige regulering af området kan forenkles og moderniseres. Med udvalgets rapport har vi fået et solidt grundlag for en politisk drøftelse af en modernisering af hele den omfattende regulering af taxiområdet. Der er ingen tvivl om, at der er behov for at forenkle og modernisere lovgivningen på dette område. Vi skal have et effektivt og dynamisk erhverv, som kan sikre rimelige transportmuligheder for folk i hele landet, siger Pia Olsen Dyhr. Ministeren noterer sig blandt andet, at udvalget peger på, at kommunerne fortsat skal have mulighed for at sætte et loft over de takster, kunderne betaler. Det er Pia Olsen Dyhr umiddelbart enig i. Det samme gælder rapportens centrale omdrejningspunkt nemlig universaltilladelsen. Udvalget peger på indførelse af én universaltilladelse til afløsning af de fire typer tilladelser, der arbejdes med i dag. Dette vil i sig selv bidrage til forenkling og bringe området på linje med bus- og godskørselslovgivningen, siger Pia Olsen Dyhr, der gerne vil takke udvalget for arbejdet. Jeg vil gerne takke udvalget for den meget store indsats, de har lagt i arbejdet over det seneste år. Det er et grundig og seriøst stykke arbejde, som jeg er overbevist om vil danne et godt grundlag for de videre drøftelser, siger ministeren. Transportminister Pia Olsen Dyhr vil indgå i politiske drøftelser om en ny taxilov på baggrund af anbefalingerne fra Persontransportudvalget. Politiske drøftelser forude Udvalget om erhvervsmæssig befordring i personbiler (persontransportudvalget) blev nedsat af regeringen i september 2012 med henblik på at gennemgå og analysere hele området for erhvervs- Side 6 TAXI nr. 11 november 2013

7 Persontransportudvalget Jeg vil gerne takke udvalget for den meget store indsats, de har lagt i arbejdet over det seneste år... Pia Olsen Dyhr mæssig personbefordring med biler med op til 9 personer inkl. chaufføren. Ønsket er at skabe grundlag for et mere dynamisk marked til gavn for forbrugeren og med gode muligheder for at udvikle branchen. Reguleringen er i dag ganske kompliceret og præget af en lang række begrænsninger ift. organisering, antal tilladelser, geografi, mv. Samtidig er der fire forskellige typer tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring med hver deres sæt af rettigheder og krav. Med betænkningen fremlægges en samlet analyse af den komplekse regulering af området og udvalget har skitseret forskellige modeller for, hvordan lovgivningen kan forenkles og moderniseres. Jeg ser frem til at studere analyserne og anbefalingerne fra udvalget nærmere og vil på den baggrund tage initiativ til en politisk drøftelse med Folketingets partier af udvalgets anbefalinger, siger Pia Olsen Dyhr. Tekst: Christina Hammer Rapport anbefaler varsomhed og omtanke Svaret på taxibranchens udfordringer er ikke en afregulering, fastslår rapport fra Persontransportudvalget Der er behov for en regelforenkling og en modernisering af taxiloven. Det fastslår rapporten fra Persontransportudvalget. Men rapporten fastslår også, at det skal gøres med varsomhed og omtanke. Elementerne i reguleringen hænger nemlig sammen og ændringer ét sted, kan få store konsekvenser andre steder i reguleringen. Svaret på taxibranchen udfordringer er ikke at afskaffe hele den eksisterende regulering, konkluderer rapporten i sin sammenfatning, der også peger på taxien som en central del af det samlede transportsystem og en hensigtsmæssig transportform både samfundsøkonomisk og miljømæssigt, når der ikke er grundlag for kollektiv trafik. Rapporten fastslår, at det er vigtigt, at branchen kan udvikle sig, og at den nuværende regulering begrænser fleksibiliteten og hæmmer udviklingen og der derfor er behov for større dynamik og regelforenkling. Rapporten beskriver den nuværende regulering som usædvanligt omfattende og kompleks med komplicerede tilladelsestyper. Det er svært at komme ind på markedet og det er svært at skabe vækst i sin forretning. Derfor er der grundlæggende behov for en modernisering af reguleringen, konkluderer udvalget i sin sammenfatning, der også rummer udvalgets anbefalinger til en fremtidig lovgivning på området. Se konklusionerne på næste side. Tekst: Christina Hammer Tal på taxierhvervet: Taxi udgør 2,5 procent af den samlede transport i Danmark Taxi udgør 20 procent af den samlede erhvervsmæssige transport i Danmark 60 procent af danskerne benytter en taxi i løbet af et år 10 procent af danskerne er højfrekvente taxikunder Danskerne kører i gennemsnit 70 km om året i taxi Taxierhvervet har 6000 fuldtidsbeskæftigede Taxibranchen i Danmark har en årlig omsætning på 5 milliarder kroner» Side 7

8 Persontransportudvalget Kompleks kortlægning af taxiloven Formanden for Persontransportudvalget er tilfreds med rapporten og kalder udvalgsarbejdet for fremragende om end helt ekstremt kompliceret Claus Baunkjær har ti års erfaring med sig fra Transportministeriet ind i arbejdet som formand for udvalget om erhvervsmæssig personbefordring - i daglig tale kaldet Persontransportudvalget, der netop har udgivet sin længe ventede rapport. Alligevel kalder han kortlægningen af taxiloven og hele området omkring personmæssig befordring for indviklet og komplekst. Det har været et helt ekstremt kompliceret arbejde, men vi er kommet godt rundt om emnet med at beskrive den gældende lovgivning, som er vigtigt for at kunne træffe kloge beslutninger på området fremover, siger Claus Baunkjær. Lige konkurrencevilkår for de forskellige typer af tilladelser, der kendetegner området, har været et mål. Ligesom det var fordret, at løsningen ikke kostede penge. Diskussionerne begyndte jo for alvor omkring de lige konkurrencevilkår. Og så må man sige, at det i disse tider i sig selv er positivt bare at finde en økonomisk neutral løsning, siger Claus Baunkjær, der mener, at taxi er en vigtig transportmulighed for mange mennesker. Det er vigtigt at have en effektiv sektor med et skræddersyet behov til den enkelte. Det er måske ikke det, man bruger allermest, men det er afgørende, at man kan få fat i en taxi, når man har et behov. Der kan være geografiske hensyn, bekvemmelighed, særlige lejligheder eller som første eller sidste del af en rejse med kollektiv trafik, siger Claus Baunkjær. Erhverv i forandring Han ser et taximarked under forandring, hvor traditionel taxikørsel betyder mindre i den enkelte vognmandsforretning. Halvdelen af omsætningen ligger i nogle forretninger på offentlig kørsel og dermed betyder den mere og mere for taxivognmanden, mens den private taxikørsel bliver mindre og mindre. Det ændrede markedsfokus er meget vigtigt, siger Claus Baunkjær. Han mener, at mange vognmænd har oplevet et hårdt forløb de seneste fem år. Der er sket en afmatning mange steder og det påvirker vognmændene. Jeg kan huske, da jeg voksede op i Hasle på Bornholm, der var der 2-3 lokale vognmænd bare i byen. Det er der ikke længere. Bornholm er i dag for lille til at have sit eget bestillingskontor. Der sker ting i samfundet og udviklingstræk, som påvirker taxiområdet, siger formanden. Behov for deregulering Udvalget har arbejdet ud fra nogle hovedtemaer. Vi har set på en regelforenkling og en modernisering. Det har ført os frem til Udvalgets overvejelser og konklusioner: Der er behov for en forenkling og modernisering af hele taxilovgivningen. Taxisektoren skal have bedre rammer for at kunne udvikle sig og løse de mange vigtige opgaver. Øget anvendelse af takstinstrumentet, således at takstfastsættelsen i kommuner med særlige udfordringer i højere grad tilgodeser betjeningen af tyndt befolkede områder. Nye stærkere kørselskontorer skal kunne bidrage til at sikre en rimelig service i det område, de betjener. Udvalget foreslår adgang til oprettelse af såkaldte kørselskontorer, der kan drives i selskabsform, selv kan være indehavere af tilladelser og selv kan byde på adgang til kørsel inden for bestemte geografiske rammer. Kontoret forpligter sig derigennem også til at betjene området indenfor på forhånd fastsatte rammer. I særlige tilfælde, hvor en kommune eller dele af kommunen ikke taxibetjenes, kan der undtagelsesvist - åbnes mulighed for en koncessionsmodel, hvor kommunen får mulighed for at tilbyde en lokal koncession til vognmænd eller bestillingskontorer, som vil betjene området, hvis markedet ikke selv kan løse opgaven. En væsentlig del af branchens forretningsområde består af kørsel for offentlige myndigheder. Det er vigtigt, af bl.a. udgiftspolitiske hensyn, at en ændring i lovgivningen ikke fører til en svækkelse af konkurrencen om de offentlige kørselsopgaver. Der er flere eksempler på gode samarbejdsmodeller mellem den enkelte kommune og de lokale vognmænd. Det er vigtigt, at der i de enkelte kommuner er opmærksomhed på taxiernes betydning for det lokale transportsystem, herunder en systematiseret dialog mellem kommunen og vognmændene. Det er vigtigt, at der i en fremtidig regulering sikres en god forbrugerbeskyttelse med klar klageadgang og effektive sanktionsmuligheder. Det er et vigtigt hensyn, at mennesker med et handicap med en ny regulering ikke får forringet deres muligheder for at få opfyldt deres særlige transportbehov. Det er vigtigt at sikre gode arbejdsvilkår for medarbejdere i branchen herunder i forhold til lønvilkår, hvor det skal stå helt klart, hvilke regler der gælder, herunder at typen af kørsel er afgørende for aflønningsformen og ikke tilladelsesformen. Det anbefales derfor bl.a. som følge af den seneste dom på området, at reglerne præciseres i lovgivningen. Side 8 TAXI nr. 11 november 2013

9 Persontransportudvalget Claus Baunkjær har som formand stået i spidsen for et uhyre kompliceret arbejde med at kortlægge taxiloven og anvise nye veje i rapporten fra Persontransportudvalget, som han nu har givet videre til politikerne. en universaltilladelse. Men djævlen ligger i detaljen for hvordan, skal sådan en tilladelse formuleres. Det er i sidste ende en politisk beslutning. Vi peger også på en stærkere rolle til bestillingskontorerne. De er også under forandring og opererer på større områder. Vi har kigget på virksomhedsformen, der i dag er enkeltmands ejet, det hænger sammen med antalsbegrænsningen. Men er det klogt? Skal man tillade en anden selskabsform og hvad betyder det så for branchen. Endelig peger vi på en mere systematiseret dialog mellem kommunerne og de lokale vognmænd, forklarer Claus Baunkjær. Formanden er ikke i tvivl om, at lovreguleringen har omkostninger, men samtidig hænger alle reguleringsinstrumenterne sammen i en større symfoni. Taxiområdet har en kompleks regulering, der endnu ikke har været gennem EU s kødhakkemaskine. Der er utvivlsomt behov for en deregulering, men det skal gøres med kløgt og snilde. Piller man ét sted, så har det konsekvenser et andet sted. Det er i øvrigt også en politisk beslutning, om man ønsker at deregulere, siger Claus Baunkjær, der mener, at udvalget nu har givet stafetten videre til politikerne. Rapporten giver politikerne et godt grundlag for at diskutere videre. Det er klart, når ændringerne ikke må have økonomiske konsekvenser, så sætter det en begrænsning. Men nu har de et grundlag at arbejde videre med, resten er op til den politiske beslutning, siger Claus Baunkjær. Tekst: Christina Hammer Foto: Mikael Hansen, Imagata Kommunikation» Det er vigtigt, at ny lovgivning ikke er en barriere for den teknologiske udvikling i branchen. Udvalget foreslår, at der nedsættes en teknisk arbejdsgruppe om branchens teknologi med deltagelse af branchen, myndighederne og forbrugerne. I forbindelse med en fremtidig ændring af reguleringen bør spørgsmålet om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af køretøjer indgå som et element. Det skal afklares, hvorledes der efter en lovændring kan følges op på, om det nye lovgrundlag opfylder de målsætninger, der var formålet med ændringen af reguleringen. Der er i forbindelse med indførelse af en ny regulering behov for en rimelig overgangsordning. Alle nye tilladelser vil blive udstedt som universaltilladelser. Ved udløb af allerede udstedte tilladelser udstedes universaltilladelser, hvis vognmanden opfylder kravene herfor. Det foreslås at indføre en tidssvarende universaltilladelse, som erstatter det nuværende komplicerede tilladelsessystem. En universaltilladelse vil kunne medføre en reel regelforenkling og være en naturlig ramme for at løsne den samlede regulering, herunder for en afskaffelse af antalsbegrænsningen og en lempelse af de geografiske begrænsninger. Bestillingskontorerne kan blive en central og stærk aktør i en fremtidig regulering, som blandt andet kan være med til at sikre implementeringen af nye teknologier, en rimelig betjening i hele landet, og at et mindre reguleret marked ikke fører til uholdbare tilstande på markedet. Samtidig skal adgangen til at oprette og drive et bestillingskontor ændres. Indførelsen af en egentlig universaltilladelse og tildelingen af en stærkere rolle til bestillingskontorerne vil tilsammen være en nøgle til at modernisere regulering af taxibranchen. Virksomhedsformen på taxiområdet skal gøres fleksibel, så den ikke som i dag begrænses til kun at bestå af personligt ejede virksomheder. Det kan ikke dokumenteres, at der er et generelt problem med betjening af tyndt befolkede områder i landet som helhed, men der synes at være udfordringer med tilgængeligheden af taxier i visse områder. Der er der derfor behov for øget opmærksomhed om de muligheder, der findes indenfor den eksisterende lovgivning, men der er også grundlag for implementering af nye målrettede instrumenter Side 9

10 Indsamlingsrekord Tour de Taxa sætter indsamlingsrekord Seks cykelhold har i år kørt kroner ind til Julemærkefonden, der hjælper børn til en ny start på et lettere liv Hvert år er første ciffer på cykelchecken til Julemærkefonden steget et hak. Først var der et hundredetusinde, så var der to, så var der tre og i år samlede de 180 små cyklister på seks Tour de Taxa hold i alt kroner ind, som blev overrakt til Julemærkefondens direktør i oktober på Julemærkehjemmet i Hobro. Det første ciffer på checken er steget for hvert år, I er kørt. Hvis det fortsætter sådan, vil vi meget gerne være med i Tusind tak for indsatsen. Det betyder utroligt meget for os, at I hjælper os på denne måde med at hjælpe endnu flere børn, sagde Søren Ravn Jensen, da han fik overrakt årets check af Flemming Faaborg fra Tour de Taxas styregruppe. Overrækkelsen havde stort publikum. Børnene fra Julemærkehjemmet i Hobro så begejstret med, da hjemmets forstander Lise Claesson bød velkommen med en særlig hyldest til både givere og modtagere. Vi har 48 helte gående her hver dag. Det er børn, der kæmper en hård kamp på 10 uger for at lægge livsstilen om og tabe sig. Derfor er det en stor ære for os i dag at have besøg af en masse andre helte, der kæmper for at vores helte kan komme videre i deres liv, sagde Lise Claesson. Det var en glad og rørt direktør for Julemærkefonden, der modtog checken på det hidtil største beløb i Tour de Taxas historie. Søren Ravn Jensen pointerede, at han gerne ville være med i 2014, når første ciffer på checken er steget for hvert år, holdet har kørt. Brug for flere frivillige Hjemmets børnekor holdt minikoncert for rytterne og sluttede af med en takkesang dedikeret til dem, der støtter julemærkebørnene. Og dem er der stort behov for i følge Julemærkefondens direktør. Der er over 500 børn på venteliste, så der er stort behov for hjælp. Vi hjælper 750 børn om året på vores fire julemærkehjem og helt konkret har jeres hjælp blandt andet være med til, at vi i år har kunnet hjælpe flere, fordi vi har haft åbent i sommerferien. Jeg ved, at cykelrytterne har givet den et ekstra nøk Side 10 TAXI nr. 11 november 2013

11 Indsamlingsrekord Trods generthed sang børnene sig ind i cykelrytternes hjerter og alle var enige om, at det er værd at trampe hårdt i pedalerne for at give så meget som muligt videre til de skønne unger, der kæmper for en livsstilsændring på Julemærkehjemmene. Der var smil og ægte glæde blandt børnene, der nød opmærksomheden fra de mange medier og fotografer, der forevigede dagen. i pedalerne og vi kan alle mærke jeres engagement. I gør et kæmpe arbejde og det skal I have tak for, sagde Søren Ravn Jensen. Selv om Flemming Faaborg i sin tale til julemærkehjemmene kom ind på, at krisen i samfundet også har gjort det lidt mere vanskeligt at finde sponsorer til Tour de Taxa, så er styregruppen allerede i gang med at udvikle nye ture. I år har der været cykelhold mod Paris fra sydhavsøerne, København, Århus og et særligt erhvervsteam fra Amager. Derudover har der været ryttere på et særligt Jylland Rundt hold og et hold, der har kørt forårsklassikerne. Sidstnævnte vil i 2014 køre Lombardiet Rundt. Vi tør godt gå i gang med at planlægge og udvikle nye ture. Vi skal hele tiden udvikle os, som vi hele tiden har gjort. Men vi må også sige, at vi har nået et omfang, hvor der er brug for flere frivillige hjælpere, der kan planlægge og afvikle vores fælles projekter, sagde Flemming Faaborg. Siden begyndelsen i 2010 har Tour de Taxa indsamlet over én million kroner til Julemærkefonden. Tekst: Christina Hammer Dansk Taxifinansiering Nu med markedets bedste total-løsninger Finansiering og forsikring Taxifinansiering fra 6,9% Vælg en pakkeløsning:* Taxifinansiering Taxifinansiering + Autoforsikring Taxifinansiering + Autoforsikring + Arbejdsskadesforsikring * Rentesats med forbehold for fremtidige ændringer i rentemarkedet Og med en forsikringspakke får du din erhvervsansvarsforsikring med uden beregning. Vi samarbejder med: FIRST BROKERS P /S International Forsikringsmægler Kontakt os på finans A5_annbred.indd 1 18/09/ Side 11

12 løn- og arbejdsvilkår Behov for klar kontrol Hvem har ansvaret for at kontrollere, at løn- og arbejdsvilkår er i orden, når der udføres kørsel for trafikselskaberne? Det spørgsmål gav anledning til en ophedet debat på TØF s konference om kollektiv trafik E r det trafikselskaberne, der har ansvaret for at kontrollere, de kontrakter om offentlig kørsel, som de selv indgår med operatørerne? Ja, siger forhandlingssekretær i 3F, Allan Andersen. I et udbud skal udbyder kigge byder over skulderen. Trafikstyrelsen kan tage tilladelsen, hvis ikke byder overholder reglerne. Men når reglerne står i udbuddet, så kan trafikselskaberne selv pille tilladelserne. Men det gør de ikke og det generelle vilkår er opfyldt. Det kan de gøre på to minutter. Det er deres ansvar. Det er dem, der tegner kontrakterne, så skal de også sikre, at de bliver udført konditionsmæssigt korrekt, siger Jens Vegge Bjørck. samme næste år, som vi har diskuteret sidste år og året før så ønsker jeg mig, at det bliver klarlagt, hvem der har tilsynsmyndigheden. Det andet er noget rod. Det er efter min mening dem, der har forstanden til det, der skal føre tilsynet. Jeg ville da frygte, hvis NT skulle gå ind i den slags vurderinger. Vi forudsætter, at den, der byder ind på en opgave, lever op til de skitserede vilkår og ellers må Trafikstyrelsen gå ind i sagen. Men det skal en gang for alle afklares, hvem Forhandlingssekretær i 3F, Allan Andersen, mener, at trafikselskaberne har et ansvar for at kontrollere, at de bud, som de siger ja til, ikke medfører løndumping. Jens Otto Størup, direktør i Nordjyllands Trafikselskab mener ikke, at trafikselskaberne kan magte kontrolmyndigheden og efterlyser en klar definition af hvem, der skal føre tilsynet. er et stort problem. Trafikselskaberne kunne da i det mindste se på buddene. Når der kommer et bud på 195 kroner i timen og en chauffør alene koster over 200 kroner i timen, så er der noget galt, og så skal de ikke sige ja til byderen. Allerede der er trafikselskaberne jo med til at underbyde en vognmand, der gerne vil overholde reglerne, siger Allan Andersen. Samme holdning har Jens Vegge Bjørck, direktør i arbejdsgiverforeningen for taxivognmænd, ATAX. Han mener, at trafikselskaberne skal og kan kontrollere, at byderne overholder reglerne på ingen tid. Trafikselskaberne skal kontrollere ansættelseskontrakterne og sikre, at de Vi køber bare ind Men den præmis er man lodret uenig i hos Fynbus. Her mener direktør Carsten Hyldborg, at det ene og alene er Trafikstyrelsen, der kan kontrollere, at tilladelsesindehaveren lever op til lovens krav og tage tilladelserne, hvis det ikke er tilfældet. Vi køber bare ind. Vi fik indføjet i forrige udbud, at man skulle følge lokale løn- og arbejdsvilkår. Det blev brugt hårdhændet til at pålægge os et myndighedsansvar. Denne gang har vi undladt at skrive det ind i udbuddet, så der ikke er tvivl om hvem, der har myndighedsansvaret. Det er ikke os. Det er Trafikstyrelsen, siger Carsten Hyldborg. Samme melding kommer fra Jens Otto Størup, der er direktør i Nordjyllands Trafikselskab. Han erkender, at der er behov for at finde en afklaring på, hvem der har ansvaret. Hvis vi skal undgå at diskutere det der har ansvaret. Jeg vil bare sige, at trafikselskaberne ikke egner sig til den slags, siger Jens Otto Størup. Det vilde vesten Den udmelding er meget bekymrende, mener Peter Kjærgaard, direktør i Taxa Fyn. Det er bekymrende at høre trafikselskaberne sige, at de ikke egner sig til at kontrollere de kontrakter, som de selv har indgået. Det er endnu mere beskæmmende, at Trafikstyrelsen ikke reagerer på de lovovertrædelser, som vi indklager og sender dokumentation for. Vi har indklaget et selskab to gange og vi har intet hørt fra Trafikstyrelsen andet Side 12 TAXI nr. 11 november 2013

13 løn- og arbejdsvilkår myndighed end, at de ikke har haft tid til at se på klagen. Det ødelægger retstilstanden på det her område. Det er det vilde vesten og det går simpelthen ikke, at der ikke er nogen, der kontrollerer det her, siger Peter Kjærgaard, der i foråret blev en del af en taxikonflikt på Fyn. I april indledte 3F blokade mod tre selskaber funderet på tilladelser til offentlig servicetrafik, der udfører kørsel for Fynbus. Konflikten var kortvarig, men førte dog til fysisk blokade ved Odense Universitetshospital. 3F har siden opretholdt blokaden mod to af de tre selskaber. Senere på måneden, den 18. april, faldt en dom på området i Vestre Landsret. Sagen omhandlede en vognmand, der henviste til en overenskomst indgået NORTRA-dommen siger, at vi ikke bare kan lave chaufføroverenskomster om, hvem der vil arbejde mest til færrest penge. Det kan vi heller ikke være bekendt overfor dem, der overholder reglerne. De har jo ikke en jordisk chance for at få kørslen, når de er oppe mod den slags. Vi har eksempler på arbejdsdage på 12, 15 og 17 timer. Det er social dumping og det er danske arbejdsgivere. Vi behøver ikke tage til Østeuropa for at finde den slags. Der skal konkurreres på service og ikke på løn- og arbejdsvilkår, siger Allan Andersen. For Fynbus-direktør, Carsten Hyldborg, er NORTRA-dommen lige præcis beviset på, hvor vanskeligt hele spørgsmålet om kontrol er. Den melding gør Allan Andersen harm. Der ligger domme i civilretten, i landsretten og i arbejdsretten på, at et udbud er et anliggende mellem udbyder og byder. Så forstår jeg ikke, man springer ud til siden og fralægger sig ansvaret for at føre kontrol. Dommene siger det klart kun udbyder kan gøre noget ved det, siger Allan Andersen. Find en fælles løsning Tilbage står et formuleret ønske fra alle parter om at få ordnede forhold på området for offentlig kørsel. Trafikselskaberne ønsker ordnede forhold. Operatørerne ønsker ordnede forhold og ikke mindst brancheorganisationerne Dansk Taxi Råd og Danske Busvognmænd ønsker ordnede forhold. Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd, opfordrede alle parter til at sætte sig ned sammen og finde en fælles løsning eftersom parterne vil det samme nemlig ordnede forhold på området. med en chaufførklub kaldet NORTRA samt en overenskomst fra Krifa. To ud af tre dommere mente, at vognmanden ikke kan henvise til de to overenskomster, da de er baseret på provisionsløn, da det generelle niveau for kørsel på tilladelser til offentlig servicetrafik er timeløn. Desuden kom to af de tre dommere frem til, at der er lovhjemmel til, at trafikselskabet kan kontrollere, at indehaveren af en tilladelse følger lovens krav. Dommen er nu anket til Højesteret. Dansk løndumping Trods anken og dommernes uenighed i landsretten, mener Allan Andersen fra 3F dog, at sagen er ganske klar. Når Vestre Landsret har svært ved at fortolke loven og dommerne er uenige, hvordan skal vi så i trafikselskaberne træffe en afgørelse. Vi ender jo i den nærmeste byret. Der kan ikke være andre myndigheder end Trafikstyrelsen eller kommunerne, der udsteder tilladelserne. Jeg forstår frustrationen, men kun til en hvis grad. Modtager vi en klage med dokumenterede beviser, så sidder vi ikke på hænderne. Hvis bare vi kunne få en nogenlunde hurtig sagsbehandling i Trafikstyrelsen og så komme de få brodne kar i branchen til livs, så ville vi være kommet langt, siger Carsten Hyldborg. Der er så mange frustrationer operatørerne imellem. Der mangler en dommer i den her kamp. Vi skal have fastlagt ansvaret, siger Steen Bundgaard, direktør i Danske Busvognmænd, der møder opbakning til sit synspunkt fra direktøren i Dansk Taxi Råd. Det her område optager både taxibranchen og trafikselskaberne. Vi ønsker alle ordnede forhold. Jeg synes, parterne skal sætte sig ned sammen og finde en løsning i fællesskab, når man nu vil det samme, siger Trine Wollenberg. Tekst: Christina Hammer Side 13

14 løn- og arbejdsvilkår Nordjysk bekymring for fremtiden Regionsformand Gert Mark opfordrede til at kæmpe for erhvervet og en ny lov, men flere vognmænd er skeptiske og frygter endnu hårdere konkurrence Udsigten til kun én type tilladelse og et fremtidigt samarbejde i bestillingskontoret med tilladelserne til offentlig servicetrafik er ikke noget rart syn for vognmændene i Nordjylland. På debatmødet i Hjallerup, som Dansk Taxi Råd inviterede til i oktober, luftede flere af regionens vognmænd deres bekymring over fremtiden. Jeg ser en stor fare i, at vi kan få OSTbiler ind i bestillingskontoret med en ny lov. Så kan de tage vores kørsel fredag og lørdag nat, som er det, der holder os kørende. Vi lever af vores weekender, fordi vi ikke kan tjene penge i hverdagen. Den kørsel har OST-bilerne jo allerede taget, så kommer de også i weekenden, så bliver det da helt umuligt. Jeg frygter for at få 30 OST-biler ind hvad skal taxierne lave, spurgte Børge Haugaard fra Hjørring Taxa, der også kæmper med et hav af landvognmænd. Der er lige så stor konkurrence fra dem, der står udenfor bestillingskontoret, som fra tilladelserne til offentlig servicetrafik. De skal ind i bestillingskontoret ellers er det da helt håbløst, sagde vognmand Peter Wolf, ligeledes fra Hjørring, hvor kun 23 ud af 76 tilladelser i kommunen er tilsluttet bestillingskontoret, som har serviceringsforpligtelse med lange tomme fremkørsler til følge for at køre korte lokalture. handler om at være dygtige nok til at drive bestillingskontor og komme ind og stille krav til OST-bilerne. Vi kan læne os tilbage og dø, eller vi kan stå op og kæmpe. Der er forsvundet 1000 taxier de sidste ti år og til gengæld er der kommet 1000 OST-biler til. Ser vi bare til, så går der måske kun 6-7 år og så er der forsvundet 1000 taxier mere, sagde Gert Mark, der blev bakket op af Dansk Taxi Råds formand. Vi skal gribe denne chance nu og påvirke til gavn for taxibranchen. Vi kan selv sætte vores aftryk på en ny lov, hvor vi kan få ryddet op og få kontrol over tilladelserne. Med flere muligheder i bestillingskontoret og et stramt regelsæt, så tror jeg, at OST-bilerne langsomt vil konvertere til taxier og så får vi langt bedre muligheder, sagde John Lindbom. Frygt for syltekrukke Det var vognmand Bo Johansen fra Aalborg imidlertid ikke enig i. Vi kan kæmpe eller dø Regionsformand Gert Mark tog bekymringerne til efterretning, men mener dog, at det er nu, erhvervet har chancen for at skabe en forandring, der kan føre til bedre overlevelsesmuligheder. Han peger på stærke bestillingskontorer som en reguleringsmekanisme. Jeg forstår jeres bekymring, men det Regionsformand Gert Mark kunne godt forstå bekymringen blandt sine nordjyske kolleger, men opfordrede til at kæmpe for erhvervet og gøre alt for at påvirke en ny lovgivning. Side 14 TAXI nr. 11 november 2013

15 løn- og arbejdsvilkår Malte Vestergaard og vognmandskollegerne i Hjørring kæmper med mange tilladelser, der ikke er tilsluttet i Hjørring Taxa og anførte, at de er en lige så stor konkurrence som tilladelserne til offentlig servicetrafik, og at en ny lov skal indeholde en obligatorisk tilslutningspligt. Dansk Taxi Råds direktør, Trine Wollenberg, svarede på alle vognmændenes mange spørgsmål og skitserede fremtiden ud fra udvalgsarbejdet og de konklusioner, Persontransportudvalget er kommet frem til. Det går kun én vej, jeg tror ikke vi kommer af med OST-bilerne. Vi har kæmpet 15 år mod trafikselskaberne og vi er ikke kommet videre, konkluderer Bo Johansen. Gert Mark mener ikke, at vi endnu har set toppen af OST-bilerne og flere vil komme til, hvis ikke der kæmpes for en lovændring, der kan skabe en mere lige konkurrence, end der er i dag. Der vil blive ved med at komme flere OST-biler, hvis ikke vi gør noget. Det er nu, vi har muligheden og så må vi ikke blive bange, sagde Gert Mark. Foruden bekymringen for de mulige forestående ændringer i taxiloven, så afslørede mødet i Region Nordjylland også en frygt for, at der ikke kommer ændringer, og at rapporten fra Persontransportudvalget bliver sendt i en syltekrukke på bageste hylde i et arkiv, hvor embedsmændene har smidt nøglen væk. Det er meget svært at gennemskue, hvad der vil ske. Jeg frygter faktisk, at transportministeren finder det alt for indviklet og der er kun 4000 stemmer i det og så glemmer de det hele, sagde Peter Wolf fra Hjørring Taxa. Tekst: Christina Hammer Fra slemt til værre Sjællandske vognmænd frygter faldgruber i de mange forslag til ny taxilov fra Persontransportudvalget V ognmændene i Region Sjælland ser flere problemer end løsninger i de forskellige modeller for en ny taxilov, som betænkningen fra Persontransportudvalget lægger op til. På debatmødet i regionen i oktober luftede flere vognmænd deres bekymring for de mange uafklarede spørgsmål, løsningsforslagene afføder. Sætter al det her ikke bare udviklingen i taxierhvervet i stå? Hvem vil investere i nye biler og hvilket bestillingskontor vil produktudvikle i de kommende år med alle de forandringer, vi muligvis står overfor, spurgte Henrik Pedersen, formand i Næstved Taxa. Dansk Taxi Råds direktør, Trine Wollenberg, erkendte, at meget i rapporten kan opfattes som skræmmende, men at Vognmand Søren H. Nicolaisen stillede spørgsmål til ret og pligt, mens chaufførernes talsmand, Jens Kristensen (til højre) mente, at der kunne blive problemer med aflønning, når der andre muligheder. erhvervet omvendt ikke har så mange skal skiftes mellem timeløn og provisionsløn alt efter typen af kørsel, der udføres. Taxierne er nu så presset af tilladel-» Side 15

16 løn- og arbejdsvilkår» Henrik Nielsen, formand for Næstved Taxa, luftede en frygt for, at udviklingen i taxibranchen vil gå i stå, fordi ingen tør investere, når fremtidens forandringer kan blive meget store og ingen endnu kender konsekvenserne. serne til offentlig servicetrafik, at vi er nødt til at gribe chancen og få ændret vores betingelser, sagde Trine Wollenberg. Hertil svarede en vognmand, at det hurtigt kunne gå fra slemt til værre. Henrik Pedersen mente, at den eneste rigtige løsning var tilbage til taxierne. Før OST hed det EP og før det, hed det en taxi. Vi skal tilbage til taxierne og de skal ind i bestillingskontoret, sagde Næstved-formanden. Afregningsproblemer Imidlertid er en løsning, hvor alle tilladelser til offentlig servicetrafik bliver til en taxitilladelse altså en harmonisering på taxiniveau, forbundet med udgifter for de enkelte kommuner, som så skal betale en højere pris for den kørsel, de køber. I den situation kan kommunerne rette et krav mod staten om at udligne udgiften. Og det er tiden ikke til. En bunden opgave i Persontransportudvalget var også at finde omkostningsneutrale løsninger, forklarede Trine Wollenberg. Chaufførtalsmand i Næstved Taxa, Jens Kristensen, pegede på rapportens svagheder i forhold til aflønning, hvor det er beskrevet, at det er typen af kørsel og ikke tilladelse, der afgør aflønningsform. Hvis jeg kører i taxien, så er jeg provisionslønnet, men så får jeg en tur for trafikselskabet ind i mellem og det er så på timeløn. Det vil da give vognmanden store problemer med min afregning, sagde Jens Kristensen. Eksplosion i taxiantallet Den helt store bekymring er risikoen for, at flere større byer vil opleve en markant stigning i antallet af biler, når der ikke længere er en egentlig antalsbegrænsning. Dertil påpegede Trine Wollenberg, at der vil være et behov for en decentral regulering. Vores bekymring er naturligvis, at der vil kunne ske en eksplosion i antallet af biler i nogle byer og det skal kunne reguleres decentralt, sagde Trine Wollenberg. Thomas Enoch fra Roskilde Taxa ville vide, om det betød, at selv om man har tilslutningspligt, som rapporten foreslår, samtidig kan risikere, at ens kørselskontor afviser, at man må køre på gaden, fordi der er en overkapacitet af biler. Søren H. Nicolaisen, vognmand i Næstved Taxa, stillede spørgsmålstegn ved at ophæve samtlige begrænsninger, men bevare det, han definerede som den kunstigste nemlig maksimaltaksten. Ligesom han stillede spørgsmål til de vognmænd, der har en pligt til tilslutning, men måske ikke bliver givet retten af kørselskontoret, der via styrkede kompetencer, kan afvise vognmænd. Efter to timer med utallige spørgsmål, svar og indbyrdes diskussioner stod det klart, at der ligger et stort arbejde forude både for politikerne og brancheorganisationerne beviseligt ved en vognmands afslutningskommentar. Der er flere problemer end løsninger. Tekst: Christina Hammer Vil du undgå Vil du undgå dieseltyveri? ieseltyveri? ntakt Kontakt Benshøj Industrivej 13A. Sdr. Onsild Hobro Telefon Fax Web Side 16 TAXI nr. 11 november 2013

17 debatmøde Hånd i hånd i Herning Samarbejdet mellem taxierhvervet og politikerne i Herning blev styrket på debatmøde, hvor også tanken om et nyt taxinævn blev født Der kommer en lille ny i Herning. Ikke en ny boks eller endnu en kulturarena på heden, men derimod et dialogforum et taxinævn hvor erhverv og politikere i fællesskab kan løse de mange udfordringer, der er med blandt andet de mange gæster, der besøger Hernings kulturinstitutioner. På et debatmøde arrangeret af Herning Taxa og Aulum Taxi stod det nemlig klart, at byens taxibranche og politikere ikke taler nok sammen og det skaber uheldige situationer og frustrationer. Jeg troede, der var dialogmøder. Det er helt oplagt at diskutere med branchen. I er den vigtigste aktør, når det gælder individuel persontransport, fastslog en forundret Johs. Poulsen fra de radikale, tidligere trafikordfører og nuværende medlem af byrådet i Herning. Samme melding kom fra de seks øvrige politikere i panelet, der alle bakkede op om ideen til et nyt dialogforum et taxinævn, der kan tage stilling til de daglige udfordringer og de mange store begivenheder, som Herning lægger by til. En vognmand ville vide, om man eksempelvis havde tænkt på taxierne op til EM i håndbold, hvor Herning er vært i januar. Det kunne panelet ikke svare på. Det spørgsmål bekræfter jo, at der er behov for dialog og et nyt forum at finde sammen i, sagde Peter Villadsen fra SF. Direkte dialog Mødearrangør Tommy Nielsen fra Aulum Taxi kunne orientere det politiske panel om, at taxibranchen mødes hver tredje måned med embedsværket, men at det langt fra er nok. Vi har brug for at mødes med politikerne og være i direkte dialog, fastslog Tommy Nielsen. Fra salen lød også ønsket om et bedre samarbejde i forbindelse med anlægningen af adgangsveje til byens forskellige institutioner. Det er hverken til at komme frem Det syv mand store panel rummede mange holdninger, men fælles for alle var ønsket om at bevare taxierne i hele Herning Kommune. og tilbage ved skolerne og vi oplever, at vi ikke engang har en taxirække ved de store arenaer eller at vi er placeret på den forkerte side, oplyste en vognmand. Dertil pegede panelet igen på behovet for et fælles dialogforum. Når mennesker mødes og snakker, så finder de løsningerne. Vi må få lavet de adgangsveje og det kan vi jo begynde med i det ny dialogforum. Det er i alles interesse, konkluderede Venstres John Thomsen. Flex uden rationale På dagsordnen var også spørgsmålet om hvorvidt, Herning Kommune skal benytte flextrafik. Her pegede John Thomsen på, at det er vigtigt, at taxierne har noget at leve af i hverdagen, hvis de skal kunne løfte transportbehovet hos byens mange gæster samt behovet hos Hernings egne borgere i weekenderne. Johs. Poulsen erkendte, at han var meget i tvivl om trafikselskabernes flextilbud. Jeg er meget skeptisk. Trafikselskabet mangler incitament til at gøre det så rationelt som muligt og det er et problem. Jeg slår mig lidt i tøjret i forhold til at benytte trafikselskabet. Jeg tror, det er bedre at få dem ind at styre kørslen, der skal udføre den. De har et incitament til at gøre det så rationelt som muligt, sagde Johs. Poulsen. John Thomsen sagde i den forbindelse, at han mener, at udbuddene skal strikkes sådan sammen, at selv de mindste vognmænd skal kunne byde og ruterne derfor skal udbydes enkeltvis. I får et travlt år De godt 50 fremmødte vognmænd diskuterede også løn- og ansættelsesvilkår, social dumping samt muligheden for at oprette et særligt taxikort til unge, så de altid har økonomisk mulighed for at komme med en taxi hjem fra byen en idé, som panelet var meget positive overfor. Det har været en god aften og jeg har aldrig været i et så enigt panel. Aftenen har understreget vigtigheden af at vi snakker sammen, sagde Peter Villadsen, der blev mødt af en kæk kommentar fra John Thomsen. Det har været en god aften SF var enige med Venstre, spøgte John Thomsen. Tommy Nielsen fra Aulum Taxi takkede, fordi politikerne ville lytte. Vi bliver ved med at kontakte jer og jeg kan godt love, at I får et travlt år, afrundede vognmanden fra Aulum. Tekst: Christina Hammer Side 17

18 Juridisk rådgivning Ny medlemsaftale om advokatbistand Du kan stadig få juridisk rådgivning, men fra årsskiftet ophører den direkte retshjælp i Dansk Taxi Råd og erstattes af en ny aftale om advokathjælp til en god pris Dansk Taxi Råd fører fra 1. januar 2014 ikke længere retssager på vegne af medlemmerne. I stedet har organisationen indgået aftale med advokatfirmaet Per Bruhn Partner, der yder advokatbistand til Dansk Taxi Råds medlemmer for en god og konkurrencedygtigt pris. Ændringerne sker som en konsekvens af afskedigelsen af advokat Kurt Søgaard Nielsen, der skyldes en omkosteffektivisering i Dansk Taxi Råd. Bestyrelsen har truffet et valg om at holde kontingentet til Dansk Taxi Råd i ro og i stedet skære i administrationen. Indtægter og udgifter skal matche og det har været nødvendigt at trimme organisationen. Lige som bestillingskontorerne har fokus på omkostningerne, så har vi det også i Dansk Taxi Råd, siger Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd. Stadig juridisk rådgivning Medlemmerne kan stadig kontakte Dansk Taxi Råd med henblik på juridisk rådgivning og sagsbehandling Vi vil løse alle de sager, som vi hele tiden har løst. Vi kan bare ikke tilbyde at føre retssager på vegne af medlemmerne. Det er klart, at opstår der retssager af principiel karakter, så vil vi vurdere, om vi skal varetage sagen uden beregning for vognmanden, fordi resultatet af retssagens udfald har betydning for det samlede erhverv, forklarer Trine Wollenberg. Dansk Taxi Råd har indgået en aftale med advokatfirmaet Per Bruhn Partner, der fremover vil tilbyde advokatbistand til medlemmerne for kroner i timen plus moms. Det er en rigtig god pris og vi ser frem til at sende sagerne videre, såfremt de ikke kan løses i administrationen, men kræver en tur i retten, siger Trine Wollenberg. Tekst: Christina Hammer Vinterdæk til din taxi Fra kr. 849,- kvalitetsdæk W /60r16H Pris pr. stk. kr. 849,- C C 72dB W /55r16H Pris pr. stk. kr. 999,- C C 72dB Alle priser er inkl. moms, miljø, montering og afbalancering. autoværksted & dækcenter SDS er lige så meget autoværksted som dækcenter. Vi servicerer din bil efter fabrikkens forskrifter, og du fastholder din garanti. Find os Find din nærmeste SDS på Side 18 TAXI nr. 11 november 2013

19 Pitstop Bestyrelsen i Dansk Taxi Råd Formand John Lindbom Tlf: Næstformand Benny Jensen Tlf: Region Hovedstaden Poul Erik Dahl Tlf: Region Sjælland Ole Palsberg Tlf: Region Syddanmark Peter Kjærgaard Tlf: Region Midtjylland Flemming Bak Tlf: Region Nordjylland Gert Mark Tlf: runde Fødselsdage i december 50 år: 9. december, Claus Arnold, Greve-Solrød Taxi. 15. december, Lars Pedersen, Aarhus Taxa. 19. december, Set Seroshi Giragosian, Aarhus Taxa. 7. december. 60 år: Kjeld Pedersen, Horsens Taxa, 15. december, Jim Jensen, Taxa Selandia Team Roskilde, 16. december, Kurt Jeppesen, Odense Taxa, 30. december, Arne Almvig Lassen, Aarhus Taxa. 65 år: 27. december, Sven Andersen, Tdl. Taxa Selandia Team Roskilde. 70 år: 2. december, Jens Jørgen M. Snabe, Tdl. Herning Taxa. 13. december, Gert Lanxe Pedersen, Greve- Solrød Taxi. 75 år: 6. december, Jakob Zimmermann Tråsdahl, Region Hovedstaden. 85 år: 3. december, Frede Petersen, Tdl. Kalundborg Taxa. Side 19

20 nye taxameter. A Daimler Brand 5399 God fornøjelse. Der venter de fleste af jer millioner af meter bag rattet i den ny Mercedes-Benz E-Klasse. Og endnu flere kunder kommer til at opleve en tur, der er mere komfortabel og sikker end nogensinde før. Vi har foretaget intet mindre end ændringer på den ny E-Klasse. Dem kommer du til at mærke hver eneste meter - også på økonomien. God tur. Mercedes-Benz Taxi-app. Alt det en chauffør har brug for at vide for at køre penge ind. Hent Mercedes-Benz Taxi-app til din smartphone her. Gratis. Bent Pedersen A/S: Esbjerg. Mercedes-Benz CPH A/S: Herlev, Hørsholm, Ishøj. P. Christensen A/S: Kolding, Odense, Rødekro. Ejner Hessel A/S: Herning, Næstved, Randers, Roskilde, Slagelse, Vejle, Viborg, Ålborg, Århus. Mercedes E-klasse stationcar fra kr. Mercedes E-Klasse sedan fra kr. Alle priser er inkl. 70 % registreringsafgift og moms, men ekskl. levering. Mercedes taxipakke og automatgear er indeholdt i prisen. Forbrug ved blandet kørsel: 23,8-17,5 km/l. CO2 emission: g/km. Alle priser er vejledende. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Mercedes-Benz Taxi-app koster alm. datatrafik-takst. Udbydes af Mercedes-Benz Danmark A/S, Digevej 114, 2300 København S.

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Taxinævnet har på møde den 24. februar 2015 vedtaget følgende forslag til rammeaftale for taxinævnets fremtidige opgaver.

Taxinævnet har på møde den 24. februar 2015 vedtaget følgende forslag til rammeaftale for taxinævnets fremtidige opgaver. Møde: Byrådet Mødetid: 20. april 2015kl. 16:00 Mødested: Det gamle Rådhus Sekretariat: Sekretariatet 101. Forslag til rammeaftale for taxinævnets fremtidige opgaver Sagsnr: 22.11.38-P19-1-15 Resumé Taxinævnet

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi KONKURRENCERAADGIVNING.DK Konkurrencerådgiver Niels Rytter Regulering af grænselandet mellem bus og taxi Flextrafikkens fremtid TØF-konference om flextrafik DSB-kursus Center, Folke Bernadottes Allé 7

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forandringer og konsekvenser

Forandringer og konsekvenser Forandringer og konsekvenser Det skal fortsat kræve tilladelse at udføre erhvervsmæssig persontransport. De nuværende fire tilladelser (taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport) erstattes

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016

Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016 Taxi til fremtiden Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016 2 Antallet af taxier er faldende De seneste års udvikling på taxiområdet er ikke holdbar Antal taxier Der har været

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Kollektiv trafik konferencen 2013 NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Vognmandsforeningen NORTRA for vognmand mod Trafikstyrelsen Temaer: Tilladelser til EP-/OST kørsel NORTRA og KRIFA

Læs mere

Reform af taxilovgivningen kan give bedre personbefordring

Reform af taxilovgivningen kan give bedre personbefordring Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 211 Offentligt Reform af taxilovgivningen kan give bedre personbefordring Personbefordring i personbiler er en vigtig del af transportinfrastrukturen

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL Konkurrencestyrelsen ønsker at belyse taxierhvervet og den regulering, som er fastsat af de enkelte kommuner. I den forbindelse bedes De besvare nedenstående spørgsmål.

Læs mere

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Side 1 Ny direktør i DanTaxi! Kun en måned efter at DanTaxi og TaxiNord er blevet sammenlagt, bliver direktør John Lindbom smidt fra bestillingen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Offentlig referat. 21. februar 2012/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 7. februar Dagsorden:

Offentlig referat. 21. februar 2012/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 7. februar Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Nyropsgade 1-1602 København V. Telefon 3366 6677 - Telefax 3366 7175 Eksp.tid: mandag - fredag 9.00-15.00 tlf. 10.00-14.00 E-post: taxi@okf.kk.dk www.taxinaevn.dk Offentlig

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt Taxinævnet i Region Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg 25. februar 2016 Sagsbeh.:FRGI01 J.nr.: 00.01.00-A00-14-16 Notat

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Den 19. september Taxinævnet

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Den 19. september Taxinævnet Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2007 Taxinævnet Teknik og Miljø Århus Kommune Godkendelse af takster for taxikørsel (nyt takstsystem) samt godkendelse af råderum

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 44 2300 København S 22. maj 2015 Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Dansk Erhverv

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard - Formand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard - Formand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag 9.00-13.00 Mail:

Læs mere

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Jeg har med interesse læst kommissionens rapport om konkurrence, internationalisering og regulering, især afsnittet om taxikørsel, side 137.

Jeg har med interesse læst kommissionens rapport om konkurrence, internationalisering og regulering, især afsnittet om taxikørsel, side 137. Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Notat. Orientering om sag nr.660. 12/33654 Forlængelse af dispensationer til taxitilladelser

Notat. Orientering om sag nr.660. 12/33654 Forlængelse af dispensationer til taxitilladelser Notat Til: Miljø- og Teknikudvalget, Thomas Barfoed Kopi til: Poul-Henning Nielsen Fra: Charlotte Elisabeth Woer Orientering om sag nr.660. 12/33654 Forlængelse af dispensationer til taxitilladelser På

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

TØF konferencen Hotel Faaborg Fjord D. 11.10.2011. Projektleder Frank Jørgensen

TØF konferencen Hotel Faaborg Fjord D. 11.10.2011. Projektleder Frank Jørgensen TØF konferencen Hotel Faaborg Fjord D. 11.10.2011 Projektleder Frank Jørgensen Sønderborg Kommune i tal: Sammensat af 7 kommuner Augustenborg,Broager,Gråsten,Nordborg, Sundeved,Sydals samt Sønderborg Indbyggere

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Sekretariatschef Frida Gísladóttir Fuldmægtig Helle Odgaard

Sekretariatschef Frida Gísladóttir Fuldmægtig Helle Odgaard Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Peter Kjærgaard formand for DTR region Syddanmark! Hvis det havde været den 1. april, så ville vi

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår.

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr.9.2013. I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Grete Gren Jensen er død. Grete Gren Jensen, af alle os på redaktionen, og mange andre, næsten

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår Side 1 Taxibranchen til grin! Sagen imod Uber har nu varet i 2 år, fra Færdselsstyrelsen meldte Uber til politiet

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6 NR. 71 - JUNI 2015 LÆS ALT OM Folkemødet 2015 Billig taxi ordning Køb et ungkort og kør fri Flextur FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN KNOW Side 6 GOOD TO KNOW ownload vores APP Scan koden

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentligt referat 26. april 2017 Sagsbeh.: HO J.nr.: 00.00.00-A00-1756-16 Referat fra nævnets møde den 5. april 2017 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen (næstformand)

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Referat. Dato: Tid: Sted: 5. september :00-16:00 Rådhuset, værelse 398

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Referat. Dato: Tid: Sted: 5. september :00-16:00 Rådhuset, værelse 398 Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse Referat Taxinævnet 05-09-2016 14:00 05-09-2016 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 5. september 2016 14:00-16:00 Rådhuset, værelse 398 Joshua Krogager Kristian

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften?

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften? Offentligt/privat F O A F A G O G A R B E J D E Hvem styrer busdriften? FOTO: JØRGEN HANSEN Kollektiv trafik er ikke en privatsag Vi er bekymrede for den kollektive trafik. Vi synes, at der bør bestå et

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Dagsorden. Dato: Tid: Sted:

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Dagsorden. Dato: Tid: Sted: Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse Dagsorden Taxinævnet 24-08-2015 13:00 24-08-2015 14:50 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Bemærk: 24. august 2015 13:00-14:50 Rådhuset, værelse 381 Rådmand Kristian

Læs mere

Referat fra nævnsmøde den 14. januar 2014 (erstatningsmøde for den 6. december 2013).

Referat fra nævnsmøde den 14. januar 2014 (erstatningsmøde for den 6. december 2013). Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Indstilling. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. november 2008 Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % Taxinævnet Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Offentlig referat. 02. oktober 2013/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 24. september 2013

Offentlig referat. 02. oktober 2013/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 24. september 2013 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Det er ganske svært at se andre fordele ved oprettelse af bestillingskontor 2, jf. nedenstående.

Det er ganske svært at se andre fordele ved oprettelse af bestillingskontor 2, jf. nedenstående. Svendborg Kommune Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Att.: Anette Bergmann Svendborg, den 31. august 2011 Kommentarer til bestillingskontor 2 og flere tilladelser i Svendborg: Fordele ved 2 bestillingskontorer:

Læs mere

nedlæggelse af kunderne.

nedlæggelse af kunderne. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 1. 2014. Taxas fuldautomatiske anlæg til nedlæggelse af kunderne. Side 1 Året der gak-godt? Året 2013 er året, hvor man prøvede at rydde op i taxibranchen og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

BY, ERHVERV OG KULTUR

BY, ERHVERV OG KULTUR BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning VEJLEDNING Ved ansøgning om ledige taxitilladelser i Herning Kommune Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk År: Januar 2017 I loven

Læs mere

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 18. februar 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.76: Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Læs mere

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence)

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 25. marts 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 1 I

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere