2013 har været et af de travleste år i Vækstfondens historie. Flere end 500. virksomheder fik finansiering for godt 1,8 milliarder kroner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 har været et af de travleste år i Vækstfondens historie. Flere end 500. virksomheder fik finansiering for godt 1,8 milliarder kroner."

Transkript

1 Side 1

2 Side 2

3 FORMANDENS FORORD Nye løsninger har været et af de travleste år i Vækstfondens historie. Flere end 500 Carsten Koch, virksomheder fik finansiering for godt 1,8 milliarder kroner. Bestyrelsesformand for Vækstfonden Den største begivenhed i var lanceringen af vores nye Vækstlån, som træder i stedet for Vækstkautioner over 2 mio. kr. Med de nye lån kan Vækstfonden i samarbejde med bankerne komme ud til endnu flere små og mellemstore danske virksomheder end tidligere. Samtidig kommer Vækstfonden også tættere på virksomhederne, både ved etablering af lånene og i forbindelse med den efterfølgende administration. Lånformidlingen sker i en meget tæt dialog med bankerne. Og vi er derfor meget glade for, at bankerne har taget godt imod det nye produkt, og vi ser frem til et fortsat godt og tæt samarbejde. Trods mildere vinde i økonomien og på de finansielle markeder har mange små og mellemstore virksomheder med lønsomme vækstplaner stadig vanskeligt ved at finde finansiering. Vi er klar til at møde disse virksomheder og drøfte finansieringsløsninger med dem, og vi har kapacitet til at indgå endnu flere låneforretninger end i de foregående år. I den forbindelse kommer vores nye afdeling i Randers til at spille en central rolle i det midt og nordjyske. Jeg er overbevist om, at Randersafdelingen bliver et stærkt supplement til vores afdelinger i Vojens og København. Carsten Koch Bestyrelsesformand for Vækstfonden Side 3

4 Hovedtal 5årsoversigt HOVEDTAL AKTIVITET Udbetalinger, udlån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, antal virksomheder Udbetalinger, udlån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, mio. kr Indgåede små Vækstkautioner (inkl. Komiganglån), antal virksomheder Indgåede små Vækstkautioner (inkl. Komiganglån), mio. kr Indgåede Vækstkautioner, antal virksomheder Indgåede Vækstkautioner, mio. kr. Afgivne uudnyttede tilsagn om Vækstkautioner, antal virksomheder, ultimo Tilsagn, fonde, antal Tilsagn, fonde, mio. kr. heraf Dansk Vækstkapital Udbetalinger, fonde, mio. kr. Udbetalinger, Syndikeringslån, antal virksomheder Udbetalinger, Syndikeringslån, mio. kr. Udbetalinger, Vækstlån og Ansvarlige lån, antal virksomheder Udbetalinger, Vækstlån og Ansvarlige lån, mio. kr. Indgåede Vækstgarantier, antal virksomheder Indgåede Vækstgarantier, mio. kr. HOVEDTAL FINANSIELLE, MIO. KR. Resultatopgørelse, hovedposter Afkast af obligationer, aktiebeholdning m.v. Resultat, kapitalandele i fonde inkl. Syndikeringslån Resultat, Vækstlån og Ansvarlige lån Resultat, egenkapitalindskud samt lån Resultat, kautioner Nettoadministrationsomkostninger Årets resultat Balance Likvide beholdninger, netto Kapitalandele i fonde Egenkapitalindskud Udlån til porteføljevirksomheder Vækstlån og Ansvarlige lån Syndikeringslån Egenkapital Gæld til pensionskasser Bankgæld, lånefacilitet Balancesum Tilsagnsforpligtelser, netto heraf Dansk Vækstkapital Side 4

5 ÅRET I HOVEDTRÆK Højt aktivitetsniveau I medvirkede Vækstfonden til finansiering af flere end 500 små og mellemstore virksomheder for et samlet beløb på 1,8 mia. kr. 484 har fået lån eller kaution. 104 har fået tilført ny egenkapital enten fra vores afdeling VF Venture, der investerer direkte i opstartsvirksomheder, eller fra en af de fonde, vi har investeret i. Aktivitetsniveauet er tilfredsstillende, især set i lyset af de store ændringer, der skete i produktporteføljen af lån og kautioner ved årets start. NYE LÅN OG KAUTIONER Vækstlånproduktet var en del af kreditpakken, som blev vedtaget i slutningen af, og gav os mulighed for at yde lån til virksomheder inden for en ramme på op til 6 mia. kr. Introduktionen af Vækstlånene og omlægningen af Vækstkautionsordningen har taget tid og ressourcer hos os og vores samarbejdspartnere, så vores samlede aktivitetsniveau i var en kende lavere, end vi på forhånd havde regnet med. Det har således krævet en betydelig indsats at opbygge kendskab til de nye lån blandt banker, rådgivere og virksomheder samt at få etableret de nødvendige systemer og juridiske rammer for samarbejdet med virksomheder og banker. Kendskabet til de nye lån og antallet af låneansøgninger steg markant i årets løb, og den aktuelle efterspørgsel tyder på, at aktivitetsniveauet i 2014 vil blive væsentligt højere end i. SPÆNDENDE INVESTERINGER VF Venture og de fonde, Vækstfonden har investeret i herunder Dansk Vækstkapital har investeret i 36 nye virksomheder i flere forskellige brancher. Derudover fik 82 virksomheder fra den eksisterende portefølje tilført frisk kapital. I har vi investeret direkte i seks nye spændende virksomheder inden for it, industriel teknologi, medico og cleantech. ÅRETS RESULTAT Resultatet for viste et overskud på 8 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til. Heraf udgør Vækstfondens andel af resultatet i Dansk Vækstkapital 34 mio. kr. Det er helt sædvanligt, at investeringsfonde i en tidlig fase, som Dansk Vækstkapital, udviser et underskud i denne størrelsesorden. Eksklusive resultatpåvirkningen fra Dansk Vækstkapital er resultatet et overskud på 42 mio. kr. Vækstfonden er en revolverende fond og har derfor behov for et løbende tilbageløb fra eksisterende investeringer for at kunne foretage nye investeringer i fremtiden. Det er således positivt, at regnskabet udviser et overskud omend beskedent. Et højere og konkurrencedygtigt afkast er imidlertid afgørende for, at private investorer også fremadrettet vil komme med kapital til danske fonde, der investerer i risikobetonede aktiver. På den baggrund er årets Side 5

6 resultat alligevel ikke helt tilfredsstillende og skal forbedres i de kommende år. Behovet for bedre resultater fra fondene understreges af, at vores investeringer i fonde set over de seneste fem år har givet et samlet resultat på 85 mio. kr. STØRSTE NEDSKRIVNINGER I var det fondsporteføljen, der påvirkede årets resultat negativt. Her så vi bl.a. kursfald på noterede selskaber og nedskrivninger på flere unoterede virksomheder. Eksempelvis udløste Sanofis udskydelse af en ansøgning om FDAgodkendelse af lægemidlet Lixisenatid (Lyxumia) et kursfald i Zealand Pharma, og vi har samlet set haft et værdifald på 52 mio. kr. på vores aktiebeholdning i selskabet i. I 2014 er aktien dog igen steget betydeligt. Den største nedskrivning i fondsporteføljen var på 74 mio. kr. og blev foretaget i selskabet Atonomics. I VF Venture var det navnlig i gruppen af cleantechvirksomheder, der blev foretaget nedskrivninger. VÆSENTLIGSTE OPSKRIVNINGER Men der var dog også mange positive udviklingstræk i porteføljevirksomhederne, der gav anledning til opskrivninger. I VF Ventures portefølje har Muuto, ipvision, Universal Robots og SwipBox alle haft et godt år med solid vækst i omsætning og indtjening. I fondsporteføljen afsluttede Erhvervsinvest sin første fond med en flot afkast på 2,9 gange den investerede kapital. Ligeledes har selskaberne Asetek, Evolva og Forward Pharma vist en meget positiv værdiudvikling i årets løb. Asetek er i porteføljerne hos Sunstone Capital og Northzone. Evolva ligger i Sunstone Capitals portefølje af life sciencevirksomheder. Forward Pharma ligger i porteføljen hos Nordic Biotech. FORVENTNINGER TIL 2014 Hovedtemaerne i 2014 er at komme endnu længere ud med Vækstlån til små og mellemstore virksomheder med lønsomme vækstplaner samt at skabe mere værdi i porteføljen af virksomheder, der har fået en egenkapitalinvestering fra Vækstfonden. Samlet set forventer vi at finansiere omkring 700 virksomheder i 2014, hvilket er væsentligt flere end i. Stigningen skyldes, at efterspørgslen og kendskabet til vores lån og kautioner er højere end tidligere, og at vi har udvidet vores kapacitet og geografiske dækning med en ny afdeling i Randers. Vi forventer et positivt årsresultat i 2014 på et trecifret millionbeløb. Side 6

7 Nyheder fra Vækstfonden DET FØRSTE VÆKSTLÅN Siden har vi samlet fået mulighed for at optage lån for 7,4 mia. kr. til at udstede Vækstlån og Ansvarlige lån til små og mellemstore virksomheder. Det første Vækstlån gik til Plast Team, der producerer opbevaringsbokse, madkasser, vasketøjskurve, bestik, rengøringsspande og meget mere i plast. > Læs historien om Plast Team på vf.dk > Se videoen om Plast Team på YouTube VÆKSTLÅN TIL IVÆRKSÆTTERE I december fik vi mulighed for også at yde Vækstlån til iværksættere med et lånebehov på mere en 2 mio. kr. Målgruppen er unge virksomheder, der har fået det første fodfæste i markedet og skal vokse yderligere derfra. Lånerammen udgør op til 350 mio. kr. årligt frem til Lånene er en del af Vækstfondens samlede låneramme på 7,4 mia. kr. Det nystiftede itselskab Aporta Digital fik det første Vækstlån til iværksættere. > Læs mere om Vækstlån til nystartede virksomheder på vf.dk VÆKSTKAUTION FOR MIKROLÅN I midten af december fik vi forbedrede muligheder for at yde Vækstkaution for mikrolån. Det betyder, at små danske virksomheder med op til 10 ansatte har fået bedre adgang til banklån på op til kr. Virksomhederne låner pengene i banken, som med kautionen fra Vækstfonden får en garanti for tab. Midlerne til ordningen kommer fra den danske stat og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). En af de første virksomheder, der benyttede ordningen, var delikaseeforretningen Deli'en fra Aarhus, der ville udvide forretningen med endnu en butik. > Læs mere om mikrolån på vf.dk > Læs mere om Deli'en på deli7.dk Side 7

8 Exitter fra porteføljen ASETEK OG NAPATECH PÅ OSLO BØRS Det danske itselskab Asetek, der har udviklet en køleteknologi til computerprocessorer, blev introduceret på Oslo Børs i marts. I december blev den danske softwareproducent Napatech ligeledes noteret på Oslo Børs. Selskabet udvikler hurtige itløsninger primært til finanssektoren og telebranchen. Vækstfonden har investeret i begge virksomheder via venturefondene Sunstone Technology Ventures, Northzone og SEED Capital. > Læs mere på Napatech.com > Læs mere på Asetek.com ELLEGAARD SOLGT TIL KAPITALFOND Ellegaard blev i solgt fra porteføljen i Erhvervsinvest til den danske kapitalfond Capidea. Ellegaard sælger et bæredygtigt formeringssystem til at masseproducere planter og afgrøder til gartnerier, landbrug og skovbrug verden over. Capidea, der er en del af fondsporteføljen i Dansk Vækstkapital, vil medvirke til at understøtte den fortsatte udvikling af Ellegaards produkter og markeder. > Læs mere på Ellegaard.com IPTRONICS SOLGT TIL MELLANOX IPtronics, en dansk chipproducent fra porteføljen i Sunstone Technology Ventures, blev købt af israelske Mellanox for 47,5 mio. dollars. Virksomheden har bl.a. udviklet en teknologi, der kan optimere computersystemer ved at omdanne elektroniske data til lyssignaler. > Læs mere på IPtronics.com Side 8

9 ZYMENEX SOLGT TIL ITALIENSK KONCERN Zymenex, et dansk biotekselskab fra porteføljen i Sunstone Life Science Ventures, blev solgt til den italienske medicinalkoncern Chiesi Group. Zymenex udvikler lægemidler til patienter med sjældne genetiske sygdomme. > Læs historien om Zymenex > Læs mere på Zymenex.com FUGEPISTOLFIRMA SOLGT TIL SCHWEIZISK FIRMA Krøger, en dansk producent af fugepistoler, fra porteføljen i Erhvervsinvest blev solgt til den schweiziske koncern Sulzer. Krøger har udviklet et stort sortiment af forskellige typer fugepistoler i høj kvalitet. > Læs mere på mkguns.dk FLOT RESULTAT FRA ERHVERVSINVEST Erhvervsinvest afsluttede i sin første fond, som gav et årligt afkast (IRR) på 27,5 pct. og en tilbagebetaling på 2,9 gange den investerede kapital. Fonden blev etableret i 2004 og har bl.a. investeret i Ellegaard og Krøger, som blev solgt i og var de sidste virksomheder i porteføljen. På billedet ses managing partner i Erhvervsinvest Thomas Marstrand. > Læs mere på Erhvervsinvest.dk Side 9

10 Vækstfonden kort fortalt FORMÅL Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi er en uafhængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Ifølge loven skal Vækstfonden fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder for på den måde at opnå større samfundsøkonomisk afkast. ØKONOMISK FUNDAMENT Vækstfondens finansieringsmidler kommer fra flere kilder: EFFEKT Siden 1992 har vi medfinansieret flere end danske SMV'ere, der i tilsammen havde en omsætning på mere end 51 mia. Grundkapitalen ved etableringen i 1992 var på 2 mia. kr. Ultimo var vores egenkapital på 2,7 mia. kr., og likvide beholdninger inklusive værdipapirer udgjorde 653,2 mio. kr. Egenkapitalen påvirkes på almindelig vis af overført over og underskud samt af kapitaltilførsel fra Erhvervs og Vækstministeriet. kr. og flere end ansatte. En række statslige bevillinger, som helt eller delvis finansierer vores låne og kautionsaktiviteter. Lånoptagelse i forbindelse med Vækstlån. Lånoptagelse til finansiering af Vækstfondens kapitalindskud i Dansk Vækstkapital. samt regional fordeling på > Nøgletal for Vækstfondens investeringer, lån og kautioner i vf.dk VISION Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i danske virksomheder. MISSION Vi medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder. Det gør vi ved at: sætte ind, hvor det finansielle marked tøver fokusere på innovation, iværksætteri og forretningsudvikling investere i fonde og virksomheder, yde lån og stille kautioner samarbejde med private, hvor det er muligt. STRATEGI Som en del af det danske økosystem for vækst og iværksætteri samarbejder vi bl.a. med andre investeringsfonde, private investorer, pensions, penge og realkreditinstitutter, innovationsmiljøer, de regionale Væksthuse, Accelerace og CONNECT Denmark. Vores strategi udmøntes på tre hovedindsatsområder: 1. LÅN OG KAUTIONER TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Vi yder lån til små og mellemstore virksomheder med fornuftige vækstplaner, som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed eller har for lidt egenkapital til at få et lån i banken. Desuden kautionerer vi for små og mellemstore virksomheders lån, garantier og kreditter til forretningsudvikling i penge og andre finansieringsinstitutter. På den måde kan virksomheder og iværksættere få adgang til lånefinansiering, som de ikke ellers ville kunne opnå. Side 10

11 2. INVESTERINGER I FONDE Vi investerer i private fonde, som derefter investerer kapitalen i virksomheder. Investeringerne i fonde sker altid i tæt samarbejde med private investorer, så vores kapital kommer til at fungere som en løftestang for markedet. Det betyder, at når Vækstfonden via en fond investerer 1 kr., vil virksomhederne i sidste ende typisk få tilført mere end 10 kr. 3. INVESTERINGER I OPSTARTSVIRKSOMHEDER Vi investerer med egenkapital i opstartsvirksomheder, der har et stort vækstpotentiale, men som har vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig risikovillig kapital. Investeringerne sker sammen med private investorer eller andre offentlige aktører som fx innovationsmiljøerne. Vores første investering sker som regel i de tidlige faser, og vi medvirker til at finansiere virksomhederne helt frem til exit. AKTIVITETER OG EFFEKTER Siden 1992 har vi medfinansieret flere end danske små og mellemstore virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 13 mia. kr. Virksomhederne havde i tilsammen en omsætning på mere end 51 mia. kr. og flere end ansatte. LÅN OG KAUTIONER I alt havde vi ved udgangen af ydet lån og kautioner til ca virksomheder for et samlet lånebeløb på ca. 7 mia. kr. Heraf udgør Vækstlån 55 virksomheder for i alt ca. 184 mio. kr. Ansvarlige lån udgør 9 virksomheder for i alt ca. 79 mio. kr. Og kautioner udgør virksomheder for i alt 6,7 mia. kr. Vi fik mulighed for at yde Vækstlån og Ansvarlige lån i december. Den samlede opgørelse over kautioner tæller både den nuværende og tidligere ordninger. INVESTERINGER I FONDE Vækstfonden havde ved udgangen af givet kapitaltilsagn til 25 fonde for et samlet beløb på 4,6 mia. kr., hvoraf 3,8 mia. kr. er investeret pr. 31. december. Disse fondes portefølje bestod ultimo af i alt 162 virksomheder. Desuden har 25 venturefinansierede virksomheder siden 2011 fået Syndikeringslån for i alt 100,6 mio. kr. Herudover har Vækstfonden givet kapitaltilsagn på 3,6 mia. kr. til Dansk Vækstkapital. Dansk Vækstkapital er en fundoffunds, der blev etableret i 2011 med en selvstændig bestyrelse og Vækstfonden som sekretariat. Dansk Vækstkapital har frem til udgangen af givet kapitaltilsagn til 11 fonde for et samlet beløb på 2,6 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. er investeret pr. 31. december. 4 af fondene i Dansk Vækstkapitals portefølje indgår også i Vækstfondens egen fondsportefølje. Fondene i Dansk Vækstkapitals portefølje havde ved udgangen af investeret i 52 virksomheder. INVESTERINGER I VIRKSOMHEDER Siden 2001 har vi foretaget direkte investeringer i 151 virksomheder. I dag sker det gennem investeringsafdelingen VF Venture, som i investerede i 6 nye virksomheder. Samlet bestod porteføljen af 39 virksomheder ved udgangen af. Side 11

12 PERSPEKTIV Biotek kræver tålmodighed og dybe lommer I de seneste år er stemningen omkring biotek på børserne i USA vendt til det positive. Det har bidraget til, at flere selskaber i Vækstfondens portefølje nu ser ud til at kunne give et tilfredsstillende afkast til investorerne. Men succeserne har været mere end 12 år undervejs. Og der er stadig et godt stykke vej endnu, før biotekporteføljen samlet set giver et positivt afkast. I Danmark blev der i 00'erne etableret en lang række biotekvirksomheder med venturekapital i ryggen. Dengang var der en stor optimisme omkring dansk biotek og mange penge i markedet. Siden da falmede optimismen, risikovilligheden hos investorerne svandt, og selskaberne har kæmpet med at rejse kapital og indgå nødvendige partnerskabsaftaler. Ventureinvestorernes tålmodighed ser nu ud til at bære frugt. Flere af de danske biotekselskaber, der har potentiale til at give et fornuftigt afkast, har ligget i porteføljerne hos venturefonde i 1216 år. Selskaberne har brugt tiden til at udvikle deres pipeline af lægemiddelkandidater, forretningsmodeller og partnerskaber rundtomkring i verden. DANSKE SELSKABER PÅ VEJ På Vækstfondens balance udgør biotek ved udgangen af ca. halvdelen af vores samlede investeringer. Flere selskaber i porteføljerne hos de venturefonde, vi har investeret i, ser ud til at kunne få gavn af den positive stemning omkring biotek. Det gælder bl.a. for Evolva, Santaris Pharma, Zealand Pharma, Symphogen, Nuevolution, Forward Pharma og Egalet. I løbet af oplevede vi blandt andet en flot exit af det danske biotekselskab Zymenex fra Sunstone Capitals portefølje. I februar 2014 blev det danske selskab Egalet fra samme ventureselskab noteret på Nasdaq. En måned senere var selskabets værdi steget med ca. 50 pct. Begge selskaber har været længe undervejs. Allerede i 1998 fik Zymenex tilført kapital første gang, og Egalet har ligget i porteføljen siden At investeringer i biotek kræver tålmodighed, er dog ikke et særkende for Danmark. Ifølge analysehuset ThomsomOne er den gennemsnitlige liggetid i USA 8,5 år, men nogle selskaber har ligget i venturefondenes porteføljer i mere end 20 år. BØRSVÆRDIEN ER TREDOBLET I USA De positive vinde, der præger det amerikanske børsmarked, har stor betydning for værdisætningen af biotekselskaberne. Både for dem, som står foran en notering, og for dem, som bliver opkøbt af investorer eller af selskaber med behov for nye lægemiddelkandidater. Siden udgangen af 2011 er værdien af de børsnoterede biotekselskaber i USA tredoblet. I Europa har vi kun oplevet en mindre forbedring, men stemningen blandt investorerne i USA Side 12

13 kan muligvis smitte yderligere af på værdierne i Europa. VÆRDIUDVIKLINGEN I NOTEREDE BIOTEKVIRKSOMHEDER I USA OG EUROPA BØRSNOTERINGER AF VENTUREFINANSIEREDE BIOTEKVIRKSOMHEDER Samtidig har der været en markant fremgang i antallet af børsnoterede biotekvirksomheder i USA fra til. Ifølge Nasdaq Global Indexes har de biotekvirksomheder, der blev børsnoteret på Nasdaq i, i gennemsnit forøget deres værdi med 43 pct. DYBE LOMMER Biotek kræver tålmodige investorer, der har kapital nok til at understøtte selskabernes udvikling i ganske mange år. I USA, hvor historikken med biotek er længere end i Europa, har selskaberne rejst fra 250 mio. kr. og op til 2 mia. kr. i venturekapital, før de er blevet børsnoteret. Typisk har de rejst mio. kr. Ved selve børsnoteringen har selskaberne i gennemsnit rejst mio. kr. Den positive stemning blandt investorerne og de gode resultater i selskaberne vil kunne få betydelig indvirkning på Vækstfondens resultat i de kommende år. Der er dog lang vej endnu, før investorernes biotekinvesteringer samlet set giver et tilfredsstillende afkast til investorerne. Det vil formodentlig kræve, at den aktuelle udvikling fortsætter flere år ud i fremtiden. Side 13

14 Side 14

15 NYSTARTET VIRKSOMHED Underholdning på stabil platform til passagerer Aporta Digital har udviklet en boks, der uafhængigt af tilgængelige internetforbindelser giver passagerer i bus, fly, taxi og tog mulighed for at se film, OM APORTA DIGITAL læse bøger eller modtage vigtige informationer på deres smartphone eller tablet. Med et Vækstlån i ryggen kom der for alvor gang i salgsarbejdet. Produkt: Transportabel boks, der Ustabile wififorbindelser præger de fleste længere togture i dag. Det generer mange internetforbindelser giver passagerer, der ønsker at være informeret og underholdt på digitale medier undervejs. Det passagerer i bus, fly, taxi og tog problem løser Aporta Digital, der har udviklet en transportabel boks, som gør det muligt for mulighed for at se film, læse bl.a. togpassagerer at modtage underholdning på rejsen uden at blive afbrudt. bøger eller modtage vigtige uafhængigt af tilgængelige informationer på deres "Boksen er udformet som en kuffert og kan derfor let placeres i fx et tog, hvor den giver smartphone eller tablet. passagererne adgang til en stabil platform med et overflødighedshorn af vores Finansiering: Vækstlån til underholdningstilbud og appservicer. De logger på med deres egne smartphones eller tablets iværksættere på 3 mio. kr. og bliver underholdt via en intern platform i toget, hvor de får adgang til film, spil, musik, Ansatte: Ca. 20. nyheder, rejseinformation og meget andet," forklarer adm. direktør i Aporta Digital Jesper Stiftet:. BangOlsen, der har været med til at stifte selskabet. FLERE INTERESSEREDE KUNDER I juni så virksomheden dagens lys, og et halvt år senere er det lykkedes at patentere itløsningen og lave aftaler med potentielle kunder. "De store trafikselskaber er meget interesserede i vores produkt. En af fordelene er, at de kan LÆS MERE > aportadigital.com > virksomhedsportrætter på vf.dk underholde folk via den interne platform i toget, så de ikke i samme omfang har behov for at bruge en ekstern forbindelse. Og hvis vi kan flytte 40 pct. af passagererne over på vores platform, så de ikke forsøger forgæves at streame videoer i toget, vil de folk, der blot skal tjekke s, også få en bedre oplevelse," fortæller Jesper BangOlsen. RÅD TIL INTERNATIONAL MARKEDSFØRING På kort tid oplevede Aporta Digital stor efterspørgsel på deres løsninger. Via netværk fik de adgang til markeder i Indien, Brasilien og USA. Jesper BangOlsen fortæller, at det krævede kapital at forfølge efterspørgslen, udrulle salgsarbejdet og lave flere tests sammen med deres distributører. Et Vækstlån til iværksættere blev løsningen. "Det koster penge at få fisken i nettet, men det kræver en fisk i nettet at få penge. Virksomheden var helt ny, og uden kunder er det svært at rejse kapital eller at få et lån i banken. Derfor var et Vækstlån en god mulighed for os. Det betyder, at vi kan markedsføre os internationalt, udvikle demoudstyr, og at vi snart kan udskrive regninger," siger han. Side 15

16 UDVIDELSE AF FORRETNING Kassesystem online til bagere, frisører og wellnessklinikker Itvirksomheden CBIT udvikler onlinesystemer til bl.a. at styre kassen og tidsbestillinger. Systemet effektiviserer forretningen og hjælper bagere, frisører og wellnessklinikker med markedsføring. Næste skridt er at indtage OM CBIT det tyske marked. Til det fik virksomheden brug for et Vækstlån. Produkt: Onlinesystem til bl.a. at styre kassen og tidsbestillinger. Siden 2003 har CBIT serviceret flere hundrede kunder blandt wellness og hudplejeklinikker, Systemet effektiviserer frisører, fysioterapeuter, zoneterapeuter og bagere. CBIT's løsninger er skræddersyet til forretningen og hjælper bagere, kunderne, så de kan optimere deres forretning og markedsføringsaktiviteter. Produktet er en frisører og wellnessklinikker med webbaseret platform og software, som sikrer adgang til systemet fra mobile enheder som markedsføring. laptops, smartphones og tablets. Finansiering: Vækstlån på 3,3 "Det er et intelligent system, der foruden at kunne styre forretningstransaktioner, onlinebooking, gave og loyalitetskort kan levere en dyb forretningsintelligens og værdifulde mio. kr. Ansatte: Ca. 35. data, som kan bruges i forbindelse med markedsføring. Vores kunder får en lettere hverdag, bedre resultater på bundlinjen og flere kunder," fortæller adm. direktør i CBIT Christian Samsø. INDTAGER TYSKLAND Det hele startede oppe under taget i en gammel ejendom på Nørrebro i København. I dag har virksomheden over faste kunder i Danmark, Norge og Tyskland og 35 medarbejdere. LÆS MERE > CBIT.dk > virksomhedsportrætter på vf.dk Planen er at indtage det tyske marked og bl.a. sælge itplatformen til bagerforretninger. "Potentialet på det tyske bagermarked er kæmpestort. Vi kan se, at de er meget langt tilbage i forhold til at optimere deres forretningssystemer. Vi har lavet en aftale med en stor tysk samarbejdspartner, som er vores indgang til det tyske marked. Herigennem får vi adgang til tyske bagere med hver seks forretninger i gennemsnit. Herudover retter vi også vores indsats mod frisører og wellnesssegmentet," siger Christian Samsø. KAPITAL TIL AT UDNYTTE MOMENTUM Vækstplanen lå klar, og muligheden for at ekspandere forretningen i Tyskland lå ligefor. Men ambitiøse vækstplaner kræver finansiering. "Banken ville gerne være med, men vores soliditet var ikke stor nok, til at de kunne bære finansieringen alene. Men vi fik sammensat en finansieringsløsning, hvor vi kombinerede et banklån med et Vækstlån fra Vækstfonden og en egenkapitalinvestering fra en privat investor," fortæller Christian Samsø. "Med kapitalen har vi fået et større råderum, og vi har kunnet lægge et treårigt budget med ambitiøse og fornuftige mål." Side 16

17 INDTAGE NYE MARKEDER Apparater til laserbehandling af hudlidelser og skønhedsfejl Ellipse udvikler og sælger apparater til laserbehandling af hudlidelser. Apparaterne bliver bl.a. brugt på hospitaler, hos hudlæger og på skønhedsklinikker til at fjerne fx modermærker, rynker, akne og uønsket hår. OM ELLIPSE Med et Vækstlån blev døren åbnet til markedet i Brasilien. Produkt: Apparater til IPL og laserbehandling af medicinske og Siden 1997 har førende dermatologer og professionelle skønhedsklinikker benyttet Ellipses kosmetiske hudlidelser. laser og IPLsystemer. Ellipse sælger til lokale distributører i store dele af verden, der sælger Finansiering: Vækstlån på 7 produkterne videre. Adm. direktør Jacob Kildegaard Larsen fortæller, at apparaterne er kendt mio. kr. for deres gode kvalitet, høje sikkerhedsniveau og tydelige resultater ved fx permanent Ansatte: 32. fjernelse af rynker, leverpletter, akne og hår. "Vi gør meget ud af kvalitet, design og god ergonomi for de behandlere, der skal arbejde med vores apparater. Det skal ikke kun være på grund af vores gode resultater, de vælger vores LÆS MERE produkter. Men også, fordi vores apparater er de bedste at arbejde med," fortæller han. > ellipse.com SKARP KONKURRENCE > virksomhedsportrætter på vf.dk Ellipse opererer i en konjunkturfølsom industri og blev hårdt ramt af finanskrisen. I 2010 vendte virksomheden den negative udvikling og kom ud på den anden side med en mere fokuseret strategi. "Vi er en lille spiller i markedet. Vores konkurrenter er 1020 gange større end os. Der er hård konkurrence. Derfor har vi udviklet nogle nye forretningsmodeller, der gør det endnu mere attraktivt og fleksibelt for vores distributører at sælge vores produkter og for deres kunder at købe dem," siger Jacob Kildegaard Larsen. BEHOV FOR ØKONOMISK RÅDERUM Med Ellipses fremgang og den økonomiske vækst i BRIKlandene opstod der en mulighed for at indtage markedet i Brasilien. Men virksomhedens økonomiske råderum var for snævert, til at det kunne lade sig gøre. Med et Vækstlån fik Ellipse sammensat en langsigtet finansieringsløsning, der gav dem mulighed for at ekspandere. "Med den ekstra kapital i ryggen tør vi satse og gå ud og sælge vores produkter på nye markeder og skabe vækst. Brasilien ligger ligefor, og Mexico bliver nok det næste marked, vi tager hul på," siger Jacob Kildegaard Larsen og fortsætter: "Vi har samtidig fået mulighed for at skrue gevaldigt op for investeringerne. Den næste generation af vores produkter er under udvikling. De bliver endnu bedre og endnu billigere. Det er nødvendigt, fordi vi opererer i et marked, der er under stærkt prispres." Side 17

18 FORNYELSE AF PRODUKTION Vækst krævede ny kran og montagehal Leon Hansen Maskinfabrik i Gadstrup producerer samlingskomponenter og udstyr til internationale industrivirksomheder, der leverer store anlæg til olie og gasudvinding på havets bund. På tre år er omsætningen tidoblet. Med succesen fulgte et akut behov for nye produktionsfaciliteter. OM LEON HANSEN MASKINFABRIK Produkt: Samlingskomponenter Siden 1973 har Leon Hansen Maskinfabrik udviklet sig fra en traditionel underleverandør til en og udstyr til internationale teknisk specialiseret producent af højteknologiske komponenter, der forbinder slanger og industrivirksomheder, der leverer ledninger i store olie og gasanlæg på havets bund. På matriklen i Gadstrup syd for Roskilde store anlæg til olie og udvikler, monterer og tester virksomheden sine komponenter, som der stilles stadig strengere gasudvinding på havets bund. dokumentationskrav til efter olieudslipkatastrofen i Den Mexicanske Golf i Finansiering: Vækstlån på 3 EKSPLOSIV VÆKST mio. kr. Ansatte: Ca. 60. Fra 2011 til har Leon Hansen Maskinfabrik oplevet en massiv vækst. Antallet af medarbejdere er steget fra 18 til ca. 60, og omsætningen er tidoblet. "På få år er vi gået fra en omsætning på 10 til 100 mio. kr. Det kom i kølvandet på, at vi har fokuseret vores forretning omkring offshore olie og gasudvinding. Et område, der er i stor vækst," fortæller adm. direktør Rene Ole Keilby. LÆS MERE > lhmas.dk > virksomhedsportrætter på vf.dk AKUT BEHOV FOR LIKVIDITET Kunderne stod pludselig i kø, og Leon Hansen Maskinfabrik fik akut brug for at udvide virksomhedens produktionsfaciliteter med en ny montagehal, kontorfaciliteter, en kran og et vandbassin til at udføre tests. "Vi havde gennem flere år arbejdet hårdt på at få store internationale kunder ind i folden. Vi kunne ikke være i vores lokaler. Vi holdt møder i et skur, og vores komponenter var overalt. Hvis ikke vi havde fået kapital til at bygge en ny montagehal med produktionsfaciliteter, havde vi måttet afvise kunder," siger Rene Ole Keilby. VÆKSTLÅN SIKRER VÆKSTEVENTYR Banken havde netop forhøjet virksomhedens kreditramme, da behovet for at udvide produktionsfaciliteterne opstod. Et realkreditlån kombineret med et Vækstlån blev løsningen. "Banken kunne ikke stå for finansieringen, fordi det var gået så stærkt, at vores soliditet ikke kunne nå at følge med. Derfor måtte vi finde en alternativ finansieringsløsning. Det lykkedes, og i dag er vi godt rustet til at fortsætte væksteventyret," siger Rene Ole Keilby. Side 18

19 KØB AF VIRKSOMHED Plads til flere smågrise Svineproducent Jørn Ditlevsen ville udvide sin bedrift. Med et Vækstlån fik han mulighed for at købe endnu en landbrugsejendom og modernisere to svinestalde. Nu har han plads til yderligere 400 søer og kan øge sin produktion af smågrise med omkring 40 pct. OM BEDRIFTEN Produkt: 30kilos smågrise, der sælges videre til producenter af Jørn Ditlevsen ejer og driver en større moderne produktion af 30kilos smågrise ved landsbyen slagtesvin Janderup vest for Varde. Smågrisene kommer fra en sygdomsfri besætning, og de har derfor et Finansiering: Vækstlån på 3,5 særligt fint blåt kvalitetsstempel, der gør dem lettere at afsætte til en god pris. mio. kr. Ansatte: 9 "Når vores smågrise når en vægt på 30 kilo, bliver de solgt videre til andre landmænd, der feder dem op, inden de sendes videre til slagteriet. Vi eksporterer 100 pct.," fortæller Jørn Ditlevsen. RÅD TIL NY KLIMASTALD I takt med at virksomheden er vokset gennem de sidste knap 30 år, er produktionsfaciliteterne LÆS MERE > virksomhedsportrætter på vf.dk blevet spredt ud over flere landbrugsejendomme i området. Jørn Ditlevsen har løbende moderniseret staldene, og i fik han igen mulighed for at udvide med en ny klimastald. "I en klimastald skal der konstant være en særlig temperatur, så smågrisene får de bedste forudsætninger for at trives. Vores nye landejendom skulle derfor totalrenoveres. Kun soklen, væggene og spærene stod tilbage, da vi var færdig med nedrivningen," siger han. 400 FLERE SØER Med det nye anlæg fik Jørn Ditlevsen plads til ca årssøer i alt og ca. 400 flere søer end tidligere. Det har sat skub i produktionen. "Før vi fik mulighed for at udvide og modernisere vores stalde, kunne vi producere ca kilos smågrise om året. Nu kan vi komme helt op på Det har været en meget stor investering i moderne anlæg. Til gengæld har vi fået en bedre forretning ud af det," fortæller Jørn Ditlevsen. BANKEN VAR MED PÅ IDEEN Jørn Ditlevsens bank var med på planerne om at udvide bedriften. Men med så stort et finansieringsbehov blev det nødvendigt for banken, at der var nogle andre, der tog den yderste risiko. "Vækstlånet var afgørende i forhold til at få finansieringen til at falde på plads. I disse tider er det svært at foretage store investeringer inden for landbrug uden at have Vækstfonden med," siger Jørn Ditlevsen. Side 19

20 BLIV GRØNNERE OG MERE EFFEKTIV Filtreringsanlæg sparer energi i olie, proces og fiskeindustri Smedevirksomheden MT MembraTec i Nakskov samarbejder med sine kunder om at designe og bygge filtreringsanlæg, der fx kan rense spildevand og oprense fiskeolie. Anlæggene sikrer store energibesparelser bl.a. i OM MT MEMBRATEC fødevaresektoren og i olie, proces og fiskeindustrien. Virksomheden fik mulighed for at vokse. Det krævede kapital. Produkt: Komponenter til MT MembraTec er underleverandør af specialanlæg og komponenter i rustfrit stål til store energibesparelser for producenter, der har den fulde entreprise på større anlægsbyggerier. I tæt samarbejde med kunderne. deres kunder designer og bygger MT MembraTec membranfiltreringsanlæg, der kan benyttes i Finansiering: Vækstlån til mange forskellige brancher. grønne investeringer på 2,2 mio. FORSKELLIGE TYPER KUNDER Adm. direktør Lone Wullf Petersen har været i branchen i 30 år og oplever, at der hele tiden membranfiltreringsanlæg, der kan separere væsker og sikre kr. Ansatte: 67. kommer nye områder, hvor man med fordel kan anvende membranfiltrering. "Teknologien kan separere væsker, men den kan fx også koncentrere juice og oprense fiskeolie. Altid med væsentlige energibesparelser for kunderne. Vores anlæg er fleksible, de fylder ikke så meget og er derfor velegnede, hvor der er begrænset plads," siger hun. LÆS MERE > membratec.dk > virksomhedsportrætter på vf.dk SKRÆDDERSYEDE RENSNINGSANLÆG På værkstedet i Nakskov designer og konstruerer specialuddannede smede de skræddersyede komponenter, så de kan indgå i større anlæg i forskellige industrier. Virksomheden bygger og samler anlæg for større norske og danske aktører inden for membranfiltrering. "I samarbejde med en fiskefabrik i Norge arbejder vi både på en løsning, der kan rense fiskeolier, og på et anlæg, der kan reducere vandforbruget væsentligt. Derfor er det afgørende, at vi er gode til at tilpasse vores anlæg til den enkelte kundes behov," fortæller direktøren. KAPITAL TIL VÆKST Størstedelen af virksomhedens kunder kommer fra Norge og Færøerne, og eksporten står for 70 til 80 pct. af omsætningen. Et større projekt hos fiskefabrikken i Norge gav pludselig mulighed for at øge omsætningen med op til 50 pct. "I forbindelse med en ekspansion hos vores norske samarbejdspartner fik vi betydeligt større ordrer på vores anlægsbyggeri. Det betød, at vi i produktionstiden fik større kapitalbindinger. Vores bank var villig til at omlægge vores engagement til en billigere realkreditfinansiering, men de kunne ikke udvide det. Finansieringen faldt først på plads, da vi fik et Vækstlån og et tilsvarende kapitalindskud fra ejerkredsen," siger Lone Wulff Petersen. Side 20

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering til iværksættere

Finansiering til iværksættere Finansiering til iværksættere Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT ÅRSRAPPORT 2011 1 Indhold 2011 4 Krisen kræver handlekraft 6 Hovedtal, 5-års-oversigt 8 Ny finansiering til 600 virksomheder 12 Årets op- og nedjusteringer 16 Vækstfonden kort fortalt 18 Indirekte investeringer

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner 1 2 Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse 2014 1 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014. Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20. Tema: Landbrug / 06. Investering: Universal Robots / 12

OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014. Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20. Tema: Landbrug / 06. Investering: Universal Robots / 12 /10 MAGASIN OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014 Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20 Tema: Landbrug / 06 Investering: Universal Robots / 12 Hjælp til landbruget Efter finanskrisen fik selv

Læs mere

Hvordan finder man den rigtige hjælp?

Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvor kan jeg henvende mig? Hvad kan jeg få hjælp til? Opfinderværkstedets tilbud er lige som alle tilbud til iværksættere og erhvervsfremme i Region Sjælland samlet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger.

Læs mere

Evaluering af Vækstfonden

Evaluering af Vækstfonden Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. EXECUTIVE SUMMARY... 4 3. INDLEDNING... 8 3.1 ERNST & YOUNG S LØSNINGSMODEL... 8 3.2 AFGRÆNSNING OG FORBEHOLD... 9 3.3 RAPPORTENS OPBYGNING... 10 4. RAMMER OG VILKÅR

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

KAPITALFREMSKAFFELSE ALTERNATIV FINANSIERING VÆRDISKABENDE KVALIFICERING. Copyright 2014 - Kapitalbørsen

KAPITALFREMSKAFFELSE ALTERNATIV FINANSIERING VÆRDISKABENDE KVALIFICERING. Copyright 2014 - Kapitalbørsen KAPITALFREMSKAFFELSE ALTERNATIV FINANSIERING VÆRDISKABENDE KVALIFICERING KAPITALBØRSEN Domicil: Møllerup Gods, 8410 Rønde Kapitalbørsen er en partner ejet virksomhed. Vort kerneområde er kapitalfremskaffelse

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere