3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010"

Transkript

1 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog

2 11. april udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2

3 1 Indledning Strategi og vision Forældrene Spejder Samfundet Lederne Voksne medlemmer Ledere Rover Leder til rådighed Gruppestab Andre voksne med tilknytning til gruppen Møder og arrangementer Ledermøder Grupperådsmøder Gruppemøde Enhedsmøder Vedligeholdelsesdag Fastelavn Lederweekend Husets dag/sommerfest Sommerlejr Befæstningens dag Busk Loppemarked Juleweekend Uddannelse Udstyr og ressourcer Hytter Materialer Klatrevæggen og klatreudstyr Lån og udlejning af udstyr mv Nye indkøb IT og datapolitik IT-udstyr Sharepoint Netværk Dokumenter Billeder Ekstern kommunikation Hjemmeside Presse

4 8.3 Skoler Kirken Kommunen Administration Diverse Forsikringer Afregning for ture og arrangementer Udlæg Børneattest Ind- og udmeldelse Stamkort Fototillladelse Indbydelser Medlems- og lederliste Lodsedler mv Spejderhjælp Kontingent Gaver Økonomi Ansvarlige Referencer Links

5 1 Indledning 3. Lyngby Gruppe er en spejdergruppe i Lyngby Vest under KFUM- Spejderne i Danmark. Lederhåndbogen er en vejledning for lederne i 3. Lyngby Gruppe, nye som gamle. Den bliver opdateret en gang om året, ved spejderårets begyndelse (august). Ansvaret for at opdatere lederhåndbogen ligger hos gruppestaben. Hvis du har forslag til input, eller mener at noget information er i modstrid med praksis, er du velkommen til at henvende dig til gruppestaben, som så vil sørge for at ændringerne kommer med i næste udgave. Medlemmer af de enkelte enheder, gruppestaben og medlemmer i øvrigt kan findes i Polarstjernen og på ledervæggen i Spejderhuset Isflagen. Lederhåndbogen kan findes på 5

6 2 Strategi og vision For at 3. Lyngby fortsat skal udvikle sig og være et attraktivt sted at være for både børn og voksne, sætter gruppens ledere sig med jævne mellemrum sammen og arbejder med gruppens strategi og vision. Seneste revision skete på lederweekenden i foråret Vores strategi og visioner er delt op i 4 hovedgrupper som 3. Lyngby skal have fokus på: forældre, spejder, samfundet og lederne. 2.1 Forældrene Skal være ambassadører i forhold til skole og fritidsklub. Skal støtte op om deres barns engagement i enheden. Skal være aktive i forældreforeningen. Forældreforeningen skal støtte op ved gruppearrangementer, f.eks. loppemarked, madtanter på sommerlejre og lignende. 2.2 Spejder Det skal være sjovt at være spejder. Spejdere nyder anerkendelse og bliver hørt (også af lederen). Spejdere flytter grænser. Spejdere har selvtillid og overskud til at klare sig selv og hjælpe hinanden. Med kurser sikres udvikling og opbygning af færdigheder. Spejdere skaber fællesskab lokalt, nationalt og globalt. Spejdere finder kreative løsninger på problemer og besidder evnen til at handle. Spejderlivet er udfordrende, spændende og kan være farligt 2.3 Samfundet Spejdere bidrager til et godt lokalsamfund. I løbet af spejderlivet sker der en personlig udvikling. Lokalsamfundet får øjnene op for den værdi som spejderarbejdet repræsenterer. Kendskabet til spejderarbejdet breder sig som ringe i vandet. Kun en velfungerende gruppe kan gøre en forskel 2.4 Lederne Lederne er en del af et godt fællesskab, hvor der løftes i flok og med en uformel tone. 6

7 Gruppestaben viser vejen og det giver tryghed for lederne i deres daglige spejderarbejde. Lederne føler sig værdsat af hinanden, børnene og forældrene for det frivillige arbejde de gør. Lederne har fede oplevelser og bliver udfordret gang på gang. Lederne sidder ikke fast, har plads og rum for udvikling, både individuelt og i fællesskab Lederne får anerkendelse og oplever støtte fra hinanden, gruppestaben og forældrene Lederne har det sjovt med hinanden og med børnene 3 Voksne medlemmer Spejderarbejdet drives af og for børn og unge, støttet af voksne. I 3. Lyngby Gruppe giver vi rig mulighed for at voksne kan støtte arbejdet for børn og unge og anerkender at arbejdsfællesskabet med andre voksne eller med gruppens børn og unge har værdi i sig selv. I dette afsnit beskrives de forskellige funktioner man kan have som medlem af gruppen. 3.1 Ledere Som enhedsleder/assistent indgår man i en enhedsstab. Lederne forventes at tilrettelægge og afholde enhedens møder, ture og arrangementer sammen med deres stab. Det forventes ligeledes at ledere deltager i gruppens lederfællesskab og gerne selv søger inspiration ved deltagelse i kurser og i distriktets lederarrangementer. Det er vigtigt, at lederne fungerer som et team, hvilket vil sige, at opgaverne løses i fællesskab, og at lederne supplerer hinanden med deres forskellige evner. Det er ambitionen at der er 3-4 ledere i hver enhed og at begge køn er repræsenteret. Man skal være 18 år for at være leder i 3. Lyngby Gruppe. Ledersituationen i gruppen diskuteres årligt på lederweekenden og i øvrigt løbende hvis det viser sig nødvendigt. Enhedsleder Der er én enhedsleder for hver enhed i gruppen. Det er enhedslederens ansvar at sørge for at medlemslisten til enhver tid er ajourført. Medlemslisten opdateres på gruppens sharepoint. Indmeldelsesblanketter afleveres til gruppens kasserer. 7

8 Enhedslederen skal også sørge for at der udarbejdes både budget og regnskab for weekendture/sommerlejr med videre. Det forventes at enhedslederen orienterer gruppestaben om ændringer eller hændelser der kan påvirke enheden eller gruppen. Medhjælpere Medhjælpere i enhederne er typisk seniorspejdere eller tropspejdere der ud over arbejdet i egen enhed har lyst og tid til at deltage i en enhed for mindre spejdere. Som udgangspunkt er medhjælperen under 18 år og der skal mindst være en enhed imellem medhjælperens egen enhed og den enhed hvor spejderen er medhjælper. Det betyder altså at en tropspejder kan være medhjælper hos bæver og ulve og en seniorspejder kan være medhjælper i bæver-, ulve-flokken eller juniortroppen. Nye medhjælpere diskuteres på lederweekenden eller hvis nødvendigt løbende på ledermøderne. 3.2 Rover Man kan blive medlem af en roverklan når man er fyldt 18 år. 3. Lyngby Gruppe har for tiden to roverklaner: Klan Mammut Klan Mammut er en Rover klan for spejdere over 18 år M/K. I øjeblikket spænder alderen fra 18 år og op til det dobbelte. Klanens program består ca. af 1-2 månedlige aktiviteter, som kunne være et aftenmøde eller en weekendtur. Klanens aktiviteter bygger på frivillighedens princip, dvs. vi laver kun noget vi selv syntes er sjovt. Af aktiviteter kan nævnes, udendørs biograf med bålstegte burgere, eller weekendture med udendørs aktiviteter og almindelig hygge. Flertallet af klanens medlemmer er ledere i gruppen og får derfor traditionelle spejderaktiviteter nok i dagligdagen, derfor er klanen et pusterum blandt ligesindede, som stadig syntes at hyggelige, spændende og udfordrende aktiviteter i fællesskab er sagen. Sølvrævene Skal opdateres input fra Sølvræve klanleder. 8

9 3.3 Leder til rådighed 3. Lyngby gruppe anvender betegnelsen Leder til Rådighed, som betegnelse for voksne medlemmer i øvrigt, der i en periode ikke besætter en lederrolle men kan træde til med hjælp på møder eller ture hvis enhederne står og mangler. Beslutning om leder til rådighed og medlemskab i øvrigt træffes af grupperådet årligt efter indstilling fra gruppestaben. Status som leder til rådighed gives for et år ad gangen. Leder til rådighed betaler ikke kontingent. 3.4 Gruppestab Gruppestaben er et serviceorgan for gruppens ledere. Opgaverne er mangfoldige, men det er vigtigt at GL/GA ser det som deres vigtigste opgave, at ledermiljøet er præget af udvikling og kvalitet. Gruppeledelsens opgaver er angivet nedenfor. En liste over hvem der er ansvarlig for de enkelte opgaver findes på sharepoint under gruppestaben. Ledermøder/grupperådsmøder Indkaldelse til og forberedelse af ledermøder og grupperådsmøder. Ledersituationen Løbende følge op på ledersituationen og sikre at der er kvalificerede ledere til alle enheder. Afholde ledersamtaler og sikre, at nye ledere får en god lederintroduktion. Årligt følge op på ledere til rådighed. Distrikt Modtage post og melde tilbage, sørge for størst mulig deltagelse i distriktets arrangementer. Korpset Sørge for bladbestilling/medlemsregistrering Orientere gruppens ledere om korpsnyt Uddeling af korpskalender Præsentere nyudgivelser fra 55 NORD Spejderhjælp og landslotteri Landsmøde Osv. 9

10 Forældreforeningen Holde kontakt til forældreforeningens bestyrelse og forældre valgt til grupperådet, herunder at give forældrene mulighed for at tage aktiv del i gruppens liv og opgaver. PR Kontakt til den lokale presse og sørge for at der løbende sendes artikler og notitser til lokalavisen. Lederuddannelse Være uddannelsesvejleder for lederne i samarbejde med distriktets uddannelsesansvarlige. Gruppearrangementer Sørge for planlægning og afholdelse af gruppeture og gruppearrangementer, lederweekend, uddannelse og andre fælles aktiviteter. Økonomi Gruppestaben er bemyndiget af grupperådet til at disponere over gruppens økonomi. Således kan gruppestaben i samarbejde med fx enhedernes ledere, godkende rimelige ekstraordinære udgifter til specielle aktiviteter eller nødvendige anskaffelser. 3.5 Andre voksne med tilknytning til gruppen Grupperådet Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde (uddrag fra Spejdernet). Rådet er juridisk ansvarligt for det lokale arbejde overfor myndigheder og korps på linje med enhver anden forenings lokale bestyrelse. Rådet løser gruppens økonomiske opgaver - Dette indebærer bl.a. at sikre gruppen de bedst mulige rammer for dens arbejde. Rådet har ansvaret for de moralske og programmæssige opgaver. Det vil sige at: o Arbejde for at det der foregår i gruppen er i overensstemmelse med korpsets formål, følge enhedernes arbejde og eventuelt påskønne et godt lederarbejde ved at indstille lederen til modtagelse af hæderstegn. o Sikre at ledersituationen i de enkelte enheder er i orden. o Sørge for en arbejdsfordeling i grupperådet som muliggør, at gruppens ledere i videst muligt omfang kan koncentrerer sig om 10

11 arbejdet med børnene, mens forældrene har ansvaret for de praktiske rammer. o Arbejde for, at flest mulige af områdets børn får mulighed for at være med i gruppen. Grupperådsformand Grupperådsformanden er formel formand for grupperådet og leder dette ved at sikre sig at alle grupperådsmedlemmer bliver indkaldt, der bliver taget referat mv. Grupperådsformanden vælges af grupperådet på det første ordinære møde efter gruppemødet (sædvanligvis i marts). Gruppen tegnes af grupperådsformand, gruppeleder og kasserer. Civile medlemmer af grupperådet Disse kan enten vælges af og blandt forældrene; på gruppemødet (for 2 år); eller udpeges af grupperådet (indsupplering, for et år ad gangen). Som medlem af grupperådet er man medansvarlig for gruppens ledelse. Det forventes, at man deltager i grupperådets arrangementer, især grupperådsmøderne. Kasserer Kasserer vælges hvert år af grupperådet på det første ordinære møde efter gruppemødet til at føre regnskabet. Gruppemødevalgte revisorer Vælges af gruppemødet hvert år. 3. Lyngby Gruppe har en god tradition med valget af revisorer blandt tidligere medlemmer af grupperådet, der således har en dyb spejderindsigt. Revisionen kan stille grupperådet spørgsmål om dokumentation for de afholdte udgifter, men også forvaltning i forhold til spejderarbejdets principper. Medlem af Forældreforening Forældre til gruppens medlemmer under 18 år, er automatisk medlemmer af gruppens forældreforening indtil medlemmet fylder 18 år eller indtil medlemskabet ophører. Det koster ikke noget udover tid - at være med i forældreforeningen, men udbyttet er til gengæld svarende til indsatsen. Forældreforeningen organiserer forældrenes støtte af spejderarbejdet og ledes af en bestyrelse, der er bindeled mellem forældrekredsen, der tilbyder hjælp og grupperådet, der efterspørger støtte. 11

12 Forældreforeningens bestyrelse inviteres med til grupperådsmøderne. Der er ikke regler for forældreforeninger i Korpsets Love. Det er ønskeligt at forældreforeningen selv tager initiativer, f.eks. til indtægtsgivende arrangementer, ud fra de ressourcer forældrene tilkendegiver. Arrangementer planlagt og afholdt af forældreforeningen er et aktiv for hele gruppen. Jo mere forældre engageres jo større bliver gruppens sammenhængningskraft. Voksenpatruljen Er en kreds af voksne, der ikke kan være med i forældreforeningen, idet børnene ikke er spejdere eller børnene er over 17 år. Samværet med andre forældre og arbejdsfællesskabet omkring gruppen har vist sig bæredygtigt over mange år og voksenpatruljer opstår. Der er ikke regler for voksenpatruljer i korpsets love. Medlemskab af voksenpatruljer besluttes af patruljerne selv, men opstår som udgangspunkt ud af ønsket om samvær og positivt fællesskab. Voksenpatruljens patruljeleder inviteres med til grupperådsmøderne. Arrangementer planlagt og afholdt af voksenpatruljen er et aktiv for hele gruppen. Hytteinspektør De to hytter administreres af gruppeassistent Niels Jensen der står for udlejning og indkøb til hytterne. Han har i skrivende stund til sin hjælp de syv hytteinspektører. Hver af disse har vagt en uge ad gangen. Vagten begynder mandag morgen kl. 08:00 og slutter den efterfølgende mandag kl. 08:00. Vagthavende hytteinspektør står til rådighed for brugerne af hytterne omkring praktiske spørgsmål og foretager kontrol af hytternes tilstand efter brugerne. Tilsynet opfatter bl.a. kontrol og tømning af spildevandstanke, olietank, kontrol med rengøring osv. Instruktør, medhjælper på tur eller lejr, madtante på sommerlejr, økonomiske donorer Det er til hver en tid muligt at tilbyde sig indenfor særlige områder til en afgrænset opgave; f.eks. afgrænset i tid. Sådanne opgaver giver indflydelse og glæde, især mens opgaven pågår. Som løser af en midlertidig opgave er man i mindre grad med i et forpligtende fællesskab, men det går selvfølgelig ikke opgaven mindre vigtig. 12

13 Vicevært Til Isflagen er der tilknyttet en vicevært-lejlighed. Til denne lejlighed er der knyttet et antal arbejdsopgaver som gælder for Isflagen og som varetages af den til enhver tid ansatte vicevært. Arbejdet omfatter blandt andet: Snerydning af fortov og gang mod huset. Renholdelse af fortov og gang mod huset. Renholdelse og opsyn med vaskekælder. Græsslåning. Hæk klipning. Let havearbejde. Indkøb af diverse husholdningsartikler. Håndværkerkontakt. Pejling af olietank / bestilling af olie. Vask af viskestykker / håndklæder i Spejderhus. Vedligeholdelse af materiel. Mindre oprydningsopgaver ude og inde. Mindre vedligeholdelse af hus. Lejer (vicevært) må tåle de ulemper og gener det kan give at bo i et hus med stor aktivitet! 4 Møder og arrangementer Gruppen har en række faste møder/arrangementer som er beskrevet herunder. 4.1 Ledermøder Ledermødet afholdes en gang om måneden (med undtagelse af de måneder hvor der afholdes grupperådsmøder). Typisk afholdes det den første torsdag i måneden kl. 19:00 til ca. 21:30 i Spejderhuset Isflagen. På ledermødet deltager gruppestaben, gruppens ledere samt eventuelt kasserer. På ledermødet diskuteres og besluttes emner som er relevant for hele gruppen, som f.eks. gruppens arrangementer, nyt fra enhederne, agitation, økonomi, overflytning, lederuddannelse osv. Enhedsstabene har på skift ansvar for forplejning og indledning til ledermødet. Det er angivet i gruppens kalender på sharepoint hvem der står for forplejningen på møderne. 13

14 4.2 Grupperådsmøder Grupperådsmødet afholdes en gang i kvartalet. Typisk den første torsdag i en måned kl. 19:00 til ca. 21:30 i Spejderhuset Isflagen. På grupperådsmødet deltager grupperådsformanden, gruppestaben, gruppens ledere, forældrerepræsentanter samt kasserer. På grupperådsmødet diskuteres og besluttes emner som er relevant for hele gruppen, som f.eks. gruppens arrangementer, nyt fra enhederne, agitation, økonomi, overflytning, lederuddannelse osv. Gruppestaben har ansvar for forplejning og indledning til grupperådsmødet. 4.3 Gruppemøde Gruppemødet holdes hvert år inden udgangen af februar måned med deltagelse af såvel ledere som forældre til børn under 17 år, samt de medlemmer af gruppen, der er fyldt 17 år, men som ikke er ledere. På gruppemødet aflægger de enkelte enheder beretning, regnskabet godkendes og der vælges forældrerepræsentanter, repræsentanter for de over 17-årige samt gruppeleder og gruppeassistenter i henholdt til Grøn Guide. 4.4 Enhedsmøder Hver enhed holder møde en gang om ugen i hele spejderåret, gående fra august til juni. Enhederne har følgende mødedage i Isflagen: Bæver: onsdag kl. 17:00-18:30 Ulve: tirsdag kl. 18:30-20:00 Junior: mandag kl. 18:30-20:30 Spejder: onsdag kl. 19:00-21:00 Senior: mandag hver anden uge Rover Klan Mammut: primært torsdag 1-2 gange om måneden Rover Klan Sølvrævene - møder afholdes efter behov Ud over at holde enhedsmøder tager de enkelte enheder også på weekendture. Det er Enhedsstaben der står for afholdelse af møder og ture. 4.5 Vedligeholdelsesdag Der afholdes en vedligeholdelses ca. en gang hver halve år i Spejderhuset Isflagen med det formål at udføre almindelig mindre vedligehold af hus og 14

15 have som for eksempel mindre maleropgaver, oprydning i materialerummet, havearbejde osv. Dagen afholdes typisk en lørdag eller søndag forud for et større gruppearrangement. Det er ønsket at så mange som muligt ledere, forældre og andre med tilknytning til gruppen deltager. Bemærk: Almindelig oprydning skal udføres som en del af det daglige spejderarbejde. 4.6 Fastelavn 3. Lyngby holder ikke fastelavn i eget hus, men støtter op om fastelavnsarrangementet i Christianskirken. Gruppen hjælper til med afholdelsen af fastelavnsarrangementet i form af aktiviteter til gudstjenesten, opsætning af tønder, kaffe og fastelavnsboller osv. 4.7 Lederweekend En gang om årets mødes 3. Lyngbys ledere en weekend i foråret hvor aktuelle emner bliver taget op. Weekenden fungerer samtidig som et arrangement hvor der er tid for gruppens ledere at være sammen på tværs af enhederne. Weekenden er også kendt for dets flotte traktement. 4.8 Husets dag/sommerfest Gruppens sommerfest samt fødselsdag afholdes årligt i midten af juni. En dag, for spejdere, forældre, ledere og andre med tilknytning til gruppen, hvor der er aktiviteter i haven og der sluttes af med at bliver uddelt årsstjerner. 4.9 Sommerlejr Der afholdes sommerlejr for alle enheder årligt i sommerferien. Enhedsstabene står for planlægningen af sommerlejren. Datoen skal besluttes tidligt og helst koordineres enhederne imellem. Sommerlejren kan afholdes enten enhedsvis, som gruppesommerlejr, distriktslejr eller korpslejr. Bæver og ulve afholder sædvanligvis sommerlejr sammen. Gruppesommerlejre afholdes hvert 4. år. Korpslejre afholdes hvert 5. år. 15

16 Budget og regnskab Der skal udarbejdes budget for sommerlejren som fremlægges for gruppestaben inden sommerlejren. Hvis enhedsstaben vurdere at der ekstraordinært er behov for underskudsgaranti eller tilskud til sommerlejren, skal dette forelægges for gruppestaben, som vurderer situationen. Det besluttes herefter på grupperådsmødet. Efter sommerlejren skal der udarbejdes et regnskab som fremsendes til kasseren. Deltagerbetaling De deltagende spejdere betaler fuld pris. Der kan dog gives tilskud til enkelte spejdere hvis enhedslederen skønner at der er behov for dette. Dette skal godkendes af gruppelederen. Lederbetaling Lederne betaler sædvanligvis ikke for at deltage i sommerlejren, med mindre der f.eks. deltager ekstraordinært mange ledere i forhold til antallet af spejdere eller lignende. Hvis der er behov for deltagelse af yderligere voksne på sommerlejren til f.eks. køkkentanter / onkler eller hjælpeledere deltager disse også gratis eller med delvis betaling. Rejser til udlandet Hvis sommerlejren skal gå til udlandet, skal enhedsstaben være særligt opmærksom på reglerne omkring anmeldelse, tilladelse fra forældrene, forsikring osv. Nærmere information om dette findes på Befæstningens dag På Københavns Befæstningsdag slår mange af de gamle forter dørene op og byder velkommen med alskens aktiviteter. Befæstningens dag er et årligt tilbagevendende arrangement. Befæstningens dag afholdes sidste søndag i slutningen af september. I Lyngby foregår befæstningens dag på Lyngby fort og 3. Lyngby gruppe bliver inviteret til at deltage med aktiviteter som rappelling, skattejagt, GPSløb, popcorn osv. 16

17 Det ses helst at hver enhed er repræsenteret, da dagen også er et vigtigt agitationsarrangement Busk Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er indført af folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer for at sætte fokus på børn og unge i kirken. BUSKgudstjenesten afholdes sidste søndag i oktober bl.a. i Christianskirken. Gruppen støtter op om gudstjenesten Loppemarked I starten af november afholder gruppen sit årlige loppemarked i Christiansskirken. Formålet med loppemarkedet er tilskud til gruppens drift samt synlighed i lokalområdet. Gruppestaben er ansvarlig for afholdelsen af loppemarkedet, men gruppens medlemmer, voksenpatruljen, forældreforeningen og forældre opfordres til at støtte op om arrangement, da det kræver mange hænder at afholde arrangementet Juleweekend Gruppens årlige juleweekend afholdes første weekend i december i Polarhytten, hvor alle gruppens enheder mødes og hygger sig sammen. Hver enhed har traditioner tilknyttet til juleweekenden: Bæverne: Tager bussen til Kirke Værløse, går til Polarhytten og henter og pynter årets juletræ. Ulve: går fra Kirke Værløse og til Polarhytten og hjælper bæverne med at hente og pynte juletræ. Junior: går fra Værløse station og laver aktiviteter på vejen. Spejder: går fra isflagen til polarhytten Senior: programmet varierer. Der uddeles årsstjerner på juleweekenden. 5 Uddannelse For at sikre at spejdere og ledere altid er godt klædt på til at udføre spejderarbejdet tilbydes der løbende kurser. Udgiften for disse kurser bliver dækket af kommunen op til en vis beløbsgrænse (pr. april 2010; 1500 kr/år pr. person). Hvis denne beløbsgrænse overskrides kan gruppestaben 17

18 godkende at gruppen betaler det resterende. Endvidere dækker gruppen transport til og fra kurset. Korpset afholder løbende kurser der tilbydes alle medlemmer. Gruppestaben har ansvaret for at gruppens medlemmer er gjort opmærksomme på disse. 6 Udstyr og ressourcer Gruppen råder over en del udstyr og andre ressourcer som kan være til gavn i det daglige. Nogle ressourcer kan frit benyttes, andre kan lånes efter aftale og afleveres tilbage efter endt brug. Der er forskellige retningslinjer for de forskellige typer. Disse er beskrevet i de følgende afsnit. 6.1 Hytter Gruppen råder over 3 ejendomme: Spejderhuset Isflagen, Polarhytten samt Harebo. Gruppens enheder har fortrinsret til disse hytter, der kan lånes gratis. Især polarhytten er lejet langt ud i fremtiden, så den skal bookes i god tid. De to spejderhytter i Nordsjælland Polarhytten ved Ganløse og Harebo ved Uvelse ejes af 3. Lyngby Gruppe og udlejes til andre spejdergrupper, til virksomheder og private i det omfang de ikke benyttes af spejderne. Hytterne bookes gennem gruppestabens hytteansvarlige, der altid vil kunne oplyse om udlejning, priser osv. I weekenderne anvendes hytterne overvejende af spejdergrupper på hverdage udlejes de ofte til virksomheder, der her afholder møder, seminarer, team-træning og andre udviklingsaktiviteter. Hytternes overskud er af vital betydning for 3. Lyngby Gruppes økonomi. Privat udlån af hytterne Både for Isflagen, Polarhytten og Harebo gælder det at man som leder i gruppen kan låne disse til specielle lejligheder som runde fødselsdage, bryllup og barnedåb. Til andre begivenheder kan disse i stedet lejes på lige vilkår som andre. Privat lån af hytterne skal aftales med den hytteansvarlige. 18

19 Isflagen Dette er stedet hvor enhedernes ugentlige møder foregår. Huset ligger på Christian d. X s Alle 106a, 2800 Kongens Lyngby. Huset er udstyret med alt hvad der skal til for et velfungerende spejderarbejde. Det er brugerne af huset der har ansvaret for at stedet forlades opryddet og rengjort. Huset kan lånes til eksterne spejderarrangementer som distriktsmøder, kursusplanlægning og lignende igennem den hytteansvarlige, men gruppens enheder har forhåndsret til brugen af huset ved de ugentlige møder. Lån af huset udover faste møder skal aftales med den hytteansvarlige samt skrives på tavlen i entreen. Polarhytten Dette er den ene af to weekendhytter som gruppen har til rådighed. Hytten er beliggende på Almagerbakke 22, Ganløse, 3660 Stenløse. Polarhytten er en stor spejderhytte med plads til ca. 60 overnattende og ca. 80 spisende. I hytten er der industri køkken, toiletter og badefaciliteter. Hytten er på 310 kvadratmeter og grunden omfatter kvm kuperet og delvist bevokset område. Harebo Dette er gruppens anden weekendhytte, beliggende på Langebjergvej 5, 3330 Gørløse. Harebo har plads til 30 overnattende og ca. 40 spisende. I hytten er der industri køkken, toiletter og badefaciliteter. Harebo er på 177 kvadratmeter. Grunden er på kvm og er delvist skovbevokset. 6.2 Materialer Gruppen råder over en del materialer der kan anvendes i forbindelse med aktiviteter, ture, teambuilding og lignende. Materialer kan være placeret forskellige steder: Isflagen materialerummet Isflagen serverrummet Isflagen krybekælderen Isflagen kælder 19

20 Isflagen garagen Polarhytten kælder Kirken Fyrrummet (Nøgle findes i lederrummet i Spejderhuset Isflagen) Materialefortegnelse henvises til gruppestabens materialeansvarlig. Der er ved at blive udarbejdet en folder med en optegnelse af gruppens materialer. 6.3 Klatrevæggen og klatreudstyr På gavlen af Isflagen er monteret en klatrevæg, og der forefindes en klatremast i haven. Gruppen er også indehaver af forskelligt klatreudstyr. For at gøre brug af dette skal den ansvarlige for aktivitet have gennemgået den nødvendige uddannelse jævnfør korpsets regler. Klatreansvarlige skal kontaktes før lån af klatreudstyr. 6.4 Lån og udlejning af udstyr mv. 3. Lyngby gruppe har en del materiel, der frit kan bruges af gruppens enheder til aktiviteter på møder, turer, sommerlejre osv. Hvis udstyret skal lånes af andre, skal gruppestabens materielansvarlige kontaktes inden. For at hele tiden at kunne være sikre på at den høje standard for gruppens materiel er i orden, vil der fra gang til gang blive aftalt en afregning. Materiel udlejes kun til distrikts- og korpsaktiviteter hvis der medvirker ledere fra 3. Lyngby. Materiel vil ikke blive udlånt til Polterabend, fødselsdage eller andre eksterne arrangementer. Dog kan der for gruppens egne medlemmer i enkelte tilfælde skelnes hvis det er til eget brug og efter aftale med gruppens materialeansvarlige. 6.5 Nye indkøb Mærker Årsmærker og duelighedstegn ligger i lederrummet i Isflagen. Hvis der mangler noget gives der besked til den materialeansvarlige der sørger for at dette bliver købt hjem. Udstyr til gruppen Den materialeansvarlige står for indkøb af materiel. Gruppen har konto hos 55 grader Nord, men køber der hvor den mest attraktive pris findes. Større indkøb skal godkendes af Grupperådet. 20

21 Udstyr til enheden Materialer til enhedsmøder og ture købes af enhedens ledere. Hvis større ting skal købes, skal dette tages op i Grupperådet via den materialeansvarlige. Privat indkøb Det er muligt at købe spejderudstyr og andet fritidsudstyr med rabat gennem Friluftsland og Spejdersport. Spejdersport giver fast 10% rabat til alle spejdere, mens gruppen har en aftale med Friluftsland om 20% rabat, som dog skal foregå gennem de 5 indkøbere.. 7 IT og datapolitik 7.1 IT-udstyr Der forefindes forskelligt IT udstyr i Isflagen, herunder: En server til hosting af hjemmeside og til vores billedarkiv. To pc er som lederne og spejderne kan bruge i deres spejderarbejde (forefindes i lederlokalet) En farvelaserprinter. En kopimaskine. Et digitalkamera. Alt dette udstyr vedligeholdes af kommunikationsudvalget. Farvelaser printer og kopimaskine er begge placeret i materialerummet i Spejderhuset Isflagen. Brug af disse er forbeholdt materialer der skal benyttes i gruppen, herunder fx brochurer, foldere, invitationer og lignende. Ved mangel af forbrugstoffer som papir og toner gives den materiel ansvarlige besked. 7.2 Sharepoint Gruppens interne lederforum hedder Sharepoint. Man kan finde den via link på gruppens hjemmeside eller på Det kræver spejdernet login at komme ind på Sharepoint. Sharepoint er for gruppens ledere og klaner. kommunikation På lederlisten på Sharepoint kan alle ledere vælge hvilke funktioner og udvalg de er medlem af. På baggrund af valgte funktioner og udvalg bliver 21

22 man automatisk tilføjet til relevante lister. Det er også muligt at oprette sine egne lister til forskellige behov. Det er vigtigt at alle ledere holder deres informationer på lederlisten opdaterede, da denne danner grundlag for medlemsopgørelsen til korpset. 7.3 Netværk I spejderhuset isflagen er indlagt et trådet og et trådløst netværk. Alle med tilknytning til gruppen kan frit koble sig på dette netværk.. Netværket giver adgang til printer og filserver. Brugernavn og password til dette findes på tavlen i entreen i Spejderhuset. Webserver Gruppen råder over en webserver. Denne benyttes til at hoste og andre systemer der skal være offentligt tilgængelige. Serveren er udelukkende tilgængelig for brugere af hjemmesiden, via denne. 7.4 Dokumenter Dokumenter skal lægges på sharepoint. Arkiv Udløbne/gamle versioner af dokumenter placeres i strukturen under \Dokumenter\Arkiv\. På denne måde eksisterer dokumenterne, men blander sig ikke med aktuelle dokumenter. 7.5 Billeder Billeder placeres internt på filserveren under følgende mappe \Billeder\ For at gøre billeder tilgængelige eksternt, følges nedenstående vejledning Hvor ligger billeder Hvordan lægges billeder op Hvem bør have adgang til billeder 8 Ekstern kommunikation 8.1 Hjemmeside Den officielle hjemmeside hedder Hjemmesiden benyttes som en del af gruppen profil udadtil og er opdelt i en offentlig og en privat del. 22

Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom.

Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom. Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2 7 Medlemmer Ændringsforslag 2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller, Den Grønne Gruppe eller direkte af korpset.

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Guide til spejderarbejdet i Bække gruppe. Revideret 08.05.2009. Prøveudgave

Guide til spejderarbejdet i Bække gruppe. Revideret 08.05.2009. Prøveudgave Guide til spejderarbejdet i Bække gruppe Revideret 08.05.2009 Prøveudgave Brug af spejdernet: Brugernavn og password: Alle medlemmer har automatisk et brugernavn på spejdernet. Du kan få oplyst dit login

Læs mere

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Bestyrelsen er i vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop benævnt grupperåd. 1. Navn og hjemsted. Stk.1. Gruppens navn er

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 Mødet afholdes i hytten på Eriksvej. Afbud: Tina, Anders, Kent, Harry, Karina og Annette Tilstede: Mads, Max, Kenneth, Inge, Mikael, Ole, Lars, Louise, Elsebeth,

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 24. november kl. 19.00 Referat: 1. Indledning Sang: Regnvejrsdag i november. 2. Orientering: Enhedslederne fortæller om status i enhederne, afholdte og kommende arrangementer

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang Vejledning til KFUM-Spejdernes medlemssystem efter opdatering. Vi har fået opdateret vores medlemssystemet, og vi har fået flere nye muligheder, som vi vil prøve at beskrive i denne grundlæggende vejledning.

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Mogens Bahnsen, Carsten (Højen), Michael (Højen), Bo (DTA), Marianne (DTA, Kasser), Martin

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk

Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk Vedtægter 2011 Øster Snede Spejderne KFUM Spejderne Lovring Distrikt, gruppe: 6410 De grønne pigespejdere Region Kattegat Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk

Læs mere

REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE

REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE Fremmødte: Benny, Susanne, Kathrin, René, Henriette, Lene, Hans Henrik Afbud: Annegrete Udeblev: Steffen PROGRAM: KL. 19:05 20:05: GRUPPEUDVIKLING Der sættes i denne omgang fokus

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten..

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten.. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders,, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole,, Kir Fraværende: Resten.. Status i grenene Mini: 26 minier, åbner

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden.

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Spejderne i Ans Velkommen som KFUM-spejder i Ans Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Formål: For over 100år siden grundlagde

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Love for KFUM-Spejderne i Danmark Love for KFUM-Spejderne i Danmark Side 1 Indhold I. KORPSETS NAVN OG FORMÅL... 4 1. Navn... 4 2. Forhold til verdensspejderbevægelsen... 4 3. Formål... 4 4. Arbejdsform... 4 5. Lov, løfte og valgsprog...

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

3 styks flotte luciaoptog

3 styks flotte luciaoptog KFUM-Spejderne i Kalvehave, Sankt Eriks Hytte, Viemosegade 7b, 4771 Kalvehave ÅRGANG 5, JANUAR 2013 WWW.KFUM-KALVEHAVE.DK 3 styks flotte luciaoptog Dejligt at være sammen med jer om denne årlige tradition

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Egebjerg Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Egebjerg Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Egebjerg Gruppe Lavet af: Per Larsen 2001 Kære Grupperådsmedlem! Hermed velkommen til arbejdet i grupperådet, et arbejde som forhåbentligt både du og Egebjerg gruppe får glæde

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At

1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At 1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At udbrede kendskabet til, samt udvikle rollespil. At engagere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Spejdere i 101 år. Januar Årgang

Spejdere i 101 år. Januar Årgang Så er endnu et år gået, og Grupperådet vil gerne ønske alle i Vigar Stamme et rigtigt godt nytår!! Vi starter igen i uge 2 Spejdere i 101 år Januar 2009 17. Årgang Vigars Stemme Side 2 Nu skal i bare hører

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder 1Foreningens navn og adresse 1. Foreningens navn er Netværkshusets Kvinder. 2. Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune. 2Foreningens formål 1. At fremme

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

De Grønne spejdere i Them (KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere)

De Grønne spejdere i Them (KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere) De Grønne spejdere i Them (KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere) Grupperådsmøde 03-13 Tid: Torsdag den 19. september kl. 19.30 i spejderlokalerne. Sted: Spejderlokalerne Deltagere: Christian, Thomas,

Læs mere

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2014 Nr. 1

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2014 Nr. 1 Teltdugen Grejs/Lindved gruppe 2014 Nr. 1 Lederen Siden sidste udgave af Teltdugen er vi i Grejs / Lindved Gruppe kommet godt i gang med et endnu et spejder-år; vi er dog lige nu i en mørk periode af året

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, 4771 Kalvehave ÅRGANG 6, JANUAR 2014 WWW.KFUM-KALVEHAVE.DK. Lodseddelsalg 2013

KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, 4771 Kalvehave ÅRGANG 6, JANUAR 2014 WWW.KFUM-KALVEHAVE.DK. Lodseddelsalg 2013 KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, ÅRGANG 6, JANUAR 2014 WWW.KFUM-KALVEHAVE.DK Lodseddelsalg 2013 Den 29. januar går startskuddet for årets lodseddelsalg. Lodsedlerne må sælges

Læs mere

REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE

REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE Tilstede: Annegrete, Benny, Michael, Hans Henrik, Henriette, Kaj, Kathrin, Lene, Nikolaj & René 1) Godkendelse af referat fra sidste møde v/ Benny Henriette kan ikke være fanevagt,

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Debat. Debat Light. Dette debatoplæg er det første i en række af tre. som forberedelse til drøftelserne

Debat. Debat Light. Dette debatoplæg er det første i en række af tre. som forberedelse til drøftelserne ydningen t daglige ørelse af og handspejderen ave et edt i for-. Landsmøde Debat Dette debatoplæg er det første i en række af tre.,, Vi tror, vi mener, vi lærer... November 2003 Debatoplæggene er tænkt

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere