Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv København N SE Nr Invitation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation"

Transkript

1 Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv København N SE Nr Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september kl Der afholdes reception ved mølle 3 og 4 og du har mulighed for at kommer op i en mølle. Arrangementet sker i samarbejde med DONG Energy, der har overtaget Københavns Energis tre vindmøller. Nedenfor fortæller vi lidt om laugets historie samt den positive påvirkning møllerne har haft for København og det danske samfund. I de ti år har Lynettens 4 vindmøller produceret el til ca husstande og sparet samfundet for udledning af 30 tusinde tons CO 2, 13 tons SO 2 og 29 tons NO x. Lynettens Vindkraft s etablering og drift gennem 10 år I 1996 så 7 store vindmøller på Lynetten dagens lys. 600 kw kunne hver mølle yde ved topfart. Det var stort! Vi modtog nogle af de første møller af den størrelse fra producenten Bonus (nu Siemens Windpower), og ikke nok med det: Vi fik forlænget mølletårnet, så de nåede endnu højere til himmels og kunne hente endnu mere energi ud af vinden. Mølleparken blev etableret i samarbejde med Københavns Energi (nu DONG Energy). Vi var to selvstændige bygherrer, hvor KE opstillede tre møller og Lynettens Vindkraft fire. Vi var storebror! Eller var vi? På et eller andet plan havde KE vel fat i den lange ende da de som det lokale energiselskab bl.a. skulle sørge for tilslutningen af vores kraftværker til el-nettet. Derudover havde de deres egen måde at gøre tingene på. En måde som efter vores mening ikke altid var logisk eller rationel. Derfor kæmpede vi nogle kampe med dem men i flere tilfælde, f.eks. i spørgsmålet om at gøre møllerne højere, kunne de se, at vores løsning var god og funktionel. I andre tilfælde havde KE erfaringer fra el-siden, som vi måtte bøje os for. Altså et samarbejde på godt og ondt, som jo som bekendt endte godt. Det positive udbytte kan vel bedst illustreres ved, at vi efterfølgende genoptog samarbejdet i forbindelse med opførelsen af Middelgrundens vindmøller.

2 Lynettens Vindkraft I/S 2 Kun 6 møller i starten I starten var det kun tanken at opføre 6 vindmøller på området ved Lynettens Rensningsanlæg, hvor Københavns Havn og Rensningsanlægget i fællesskab skulle etablere diger omkring de slam- og askedepoter, som man ser i dag. Foranlediget af bl.a. KMEK (Københavns Miljø- og Energikontor) blev kommunen anmodet om, at lave et lokalplantillæg til lokalplanen for området, således at det kunne blive muligt på et senere tidspunkt at opsætte vindmøller på digerne. På tidspunktet for lokalplantillægget var møllerne størrelse ikke store nok til at skabe økonomi i projektet. Dette skyldtes dels at vindforholdene på stedet ikke er særligt gode i forhold til mange andre placeringer og dels at funderingsforholdene på de opfyldte diger kræver en kostbar pælefundering. Det oprindelige projekt var således på 6 vindmøller i størrelsen 500 kw. Laugets 3 møller gav så stor en interesse, at vi under andelstegningen af projektet søgte om og fik lov til at opføre yderligere en mølle. I mellemtiden var udviklingen af møllerne gået så stærkt, at det endte med at blive 600 kw møller. De møller vi fik leveret var dog allerede en Mk. III version, var fri for de værste børnesygdomme og som var støjsvag og optimeret for udnyttelse af lav vind garanteret ved en veldokumenteret effektkurve. Dermed var vi ovre den betænkelighed man ellers kan, eller bør, nære overfor et nyt og uafprøvet produkt. En yderligere forbedring af det oprindelige projekt kom til, da Bonus tilbød, at forlænge tårnet med 5 meter til 50 meter. Andelsprisen var 4500 kr. pr. andel, hvilket var højt i forhold til hvad andele kostede andre steder i landet. Økonomien Udbyttet til andelshaverne blev i de første år større end lovet. Dette skyldtes dels, at vi havde meget østenvind, hvor ingen bygninger eller andre hindringer stod i vejen for møllerne og dels at møllerne kørte optimalt efter nogle få justeringer. Hvilket de i øvrigt har gjort det meste af deres levetid. De har faktisk ikke haft mange nedbrud og skader. En tredje faktor var, at økonomien fra starten var baseret på en elafregningspris i Købehavn på 64,8 øre/kwh. I de første år efter opstart var elafregningsprisen i København endda 6 til 7 øre/kwh højere. Senere blev prisen reguleret ned til 60 øre/kwh gældende for hele landet, hvilket betød et væsentligt fald i vor afregning. I afsnittet afregningsprisen gennem ti år senere i Nyhedsbrevet er reglerne gennemgået mere detaljeret. Taget over laugets første 6½ år frem til afregningsprisen faldt til 43 øre/kwh har vi i gennemsnit udbetalt et udbytte på 700 kr./andel, hvilket er 100 kr. mere end de 600 kr., der blev stillet i udsigt tegningsfasen. Taget over de sidste 9½ år har udbyttet været 602 kr./andel. Vi må således konstatere, at de første 10 år har været en succes trods fald i afregningsprisen. Allerede efter 6. år havde vi fået investeringen tilbage (forrentning ikke medtaget). De næste 10 år kommer imidlertid til at afvige fra de vilkår der gjaldt ved

3 Lynettens Vindkraft I/S 3 andelstegningen. Afregningsprisen er nu på 30 til 35 øre/kwh mens driftsudgifterne er stigende. Ved stiftelsen blev administration, reparation og vedligeholdelse sat til 65 kr./andel i de første fem år og 95 kr./andel i resten af levetiden, i 1995 priser. Som det ses af tabellerne er driftsudgifterne stigende som forventet, men altså stadig ikke højere end forudsat. Indregnes inflationen over 10 år i driftsprisen, skulle udgifterne i dag endda være omkring højere. I nedenstående tabel og figurer er vist, hvorledes udbyttet har været de første 10 år. År Indtægt fra elsalg Driftsudgifter Administrationsudgift Samlet udgift Udbytte/ andel Udgift/ andel Udbytte /andelspris, % Udgift/ indtægt, % 1996* ,4 10,0 6, ,3 6,6 15, ,3 7,3 17, ,4 9,0 15, ,5 8,4 16, ,1 12,0 13, ,6 10,3 14, ,4 15,3 9, ,2 20,1 8, ,8 16,8 8,3 * kun 5 måneder I laugets barndom lå vores udgifter omkring 10% af udbyttet. For hver gang vi tjente en 100 kr-seddel lagde vi 90 kr. i andelshavernes lommer og til hensættelser, mens 10 kr. gik fra til drift og administration. Men vi skal altså til at vænne os til, at for hver 100 kr-seddel vi tjener, vil der gå 20 kr. eller mere til udgifter. Det er dog værd at huske på, at vi undervejs har hensat betydelige midler til reparation og vedligehold. Per 1. juni havde vi således hensat kr., svarende til 340 kr./andel og at vi derudover er gode for i likvider til næste udbetaling. Nu er de første 10 år gået og vi kan altså konstatere, at økonomien i Lynettens Vindkraft har været god og de værste børnesygdomme må formodes at være overstået. Lad os håbe på, at de næste 10 år bliver lige så gode. Stort tillykke til Lynettens Vindmøller og tillykke til os!

4 Lynettens Vindkraft I/S 4 Skiftende vilkår for Lynettens Vindkraft Der har hersket vidt forskellige vilkår for lauget og dets medlemmer, gennem de år hvor projektet blev udviklet, lauget blev stiftet og andelene tegnet, og i de efterfølgende 10 år hvor møllerne har været i drift. Siden de første møller og møllelaug blev etableret, har der gennem Energistyrelsens tilslutningsbekendtgørelse for vindmøller hersket et bopælskriterium, der blandt andet indebar, at for at kunne erhverve en andel i en vindmølle, skulle man bo i nærheden af møllen. Det skulle i starten tages meget bogstaveligt, med en maksimal afstand. Men vilkåret er med tiden, og ændringer i bekendtgørelsen, blødt op og udvidet. Da Lynetten blev stiftet, skulle man normalt bo i opstillingskommunen eller i en af nabokommunerne. Der opstod dog en række tilknytningskriterier omkring fritidshus, arbejde m.m. der kunne berettige deltagelse af andre. Der blev også givet en række dispensationer rundt i landet, så der blev åbnet for en større kreds af deltagere. Derudover indebar tilslutningsbekendtgørelsen frem til efter etablering, en tæt forbindelse mellem størrelsen af en husstands elforbrug og af beboernes samlede ejerskab af vindmølleandele. En husstand måtte således højest besidde vindmølleandele svarende til halvanden gang dens elforbrug, hvor én andel svarer til en produktion på 1000 kwh om året. Alle husstande måtte dog eje op til 9 andele, men der skulle betales skat af den del af indtægten fra elsalget, der oversteg husstandens udgift til el, inklusiv moms og afgifter, med mere end 10 %. Denne regel var gældende til efter etableringen af Lynettens Vindkraft, efter der i en periode havde hersket uklarhed om hvornår og hvordan den såkaldte tilslutningsbekendtgørelse ville blive ændret. Endelig per 1. januar 1997 trådte så en ny tilslutningsbekendtgørelse i kraft, der bl.a. medførte at hver enkelt myndig borger kunne erhverve op til 30 andele, uanset ens elforbrug, og at skattereglerne blev væsentligt ændret. Pludselig kunne man frit vælge mellem en traditionel afskrivningsmodel, hvis man havde mange andele, eller vælge den såkaldt skematiske regel, der i korthed betyder, at indtægter fra EL-AFREGNINGSPRIS, ØRE/KWH ÅR EL- CO 2 ALM. SUM PRIS 10 ØRE REFUSION , , , , , , , , / / /02 60/ /? /? ? 10 0? 2016? 10 0? 2017? 05 0? 1 OVERGANG FRA VARIERENDE LOKAL ELPRIS TIL FAST LANDSGENNEMSNIT. 2 BORTFALD AF ALMEN REFUSION VED UDLØB AF FULDLASTTIMER. 3 EFTER 10 ÅR OVERGÅR VI TIL MARKEDSPRIS. 4 NEDTRAPPES NÅR MARKEDSPRISEN OVERSTIGER 26 ØRE/KWH OG BORTFALDER HELT VED 36 ØRE/KWH. 5 EFTER 20 ÅR BORTFALDER CO2 10-ØREN, DEREFTER ER DER KUN MARKEDSPRISEN TILBAGE.

5 Lynettens Vindkraft I/S 5 elsalg på under 3000 kr. er skattefri. Næsten alle medlemmer benytter denne model i dag. I starten kunne man således skattefrit eje omkring 4-5 andele, hvor man i dag ville kunne have måske 10 andele uden at svare skat af indtægten. Afregningsprisen for vindmøllestrømmen har frem til år 2001 været fastsat til 85% af det lokale elselskabs tarif overfor små forbrugere, eksklusiv moms og afgifter. Det betød, at afregningsprisen kunne variere meget mellem forskellige elforsyningsområder i landet men også en del over tid. Med elreformen af 2001 forlod man endegyldigt princippet om lokal tilknytning til fordel for et markedsbaseret system, hvorefter man kan eje alle de andele eller møller man vil og være bosat i hele EU. Der blev dog etableret en overgangsordning for eksisterende møller, så man kunne få gennemsnitsprisen for hele landet, 33 øre/kwh, frem til møllens 10 år. Det var skidt for os, for indtil da havde vi modtaget op til 42 øre/kwh. Som vi tidligere har været inde på i nyhedsbrevene, så er vi som mølleejere - heldige med, at elpriserne er kommet op på et niveau (pt. ca. 25 øre/kwh), hvor den fortsætte drift er uproblematisk. Der er endda udsigt til, at priserne kan stige yderligere som følge af: stigende brændselspriser, mangel på produktionskapacitet og skærpede miljøkrav (dyrere CO2-kvoter). Umiddelbart får vi dog ikke noget ud af at elprisen stiger til over 26 øre/kwh, medmindre den når op over 36 øre/kwh. Det er også muligt, at det på et tidspunkt kan lade sig gøre, at sælge strømmen direkte til kunder der er villige til at betale en bonus for vindkraft (f.eks. på foranledning af vedlagte folder!) Dette kan især blive relevant ved en markedspris på over 26 øre/kwh. Lauget og dets medlemmer Lynettens Vindkraft I/S var ved oprettelsen i 1996 verdens største vindmøllelaug målt på antallet af andelshavere. Lauget havde 3600 andele fordelt på 774 medlemmer, der hovedsageligt var bosat i Københavnsområdet. Men allerede i slutningen af året var medlemstallet steget til 864 pga. af de ændrede skatteregler. Medlemstallet er i dag steget til omkring 940. I starten var der enkelte, der oplevede, at de måtte sælge deres andele fordi de skulle flytte ud af oplandet. Senere er bopælskravet bortfaldet og det er der mange medlemmer der kan være glade for, for der er omkring 20 procent der er flyttet længere væk. I 1997 gennemførte to italienske studerende fra RUC en undersøgelse af, hvem den typiske andelshaver var, og hvilke motiver der lå bag erhvervelsen af andele i Lynettens Vindkraft I/S. Blandt 85 besvarelser ud af 102 var 75 % mænd, hvoraf 40 % var over 50 år og 70 % havde en længerevarende uddannelse. 40 % var medlem af en eller flere miljøorganisationer. 64 % hørte om Lynetten gennem avisannoncer, hvor der kun var 17 %, der havde hørt om projektet gennem bekendte.

6 Lynettens Vindkraft I/S 6 Det altoverskyggende motiv til at investere har været hensynet til miljøet og i mindre grad udsigten til at tjene penge. Hensynet til lokal og decentral energiforsyning og deltagelse i et kooperativ har derimod vejet mindre tungt, i nævnte rækkefølge. Udsending af reklame fra Vindenergi Danmark Der er vedlagt en folder fra Vindenergi Danmark, som er et selskab vi selv har været med til at stifte og som vi fremover vil sælge vores strøm til. Folderen er et tilbud til alle elkunder om at købe en større andel af el fra vindmøller, end det man i forvejen er forpligtiget til. Idéen er, at få økonomi i at forsætte driften af gamle møller og på sigt få økonomi i at opsætte nye møller igen. Lynettens ledelse finder, at det er et interessant initiativ, men vi har ikke nogen holdning til produktet som sådan. Vindenergi Danmark dækker de meromkostninger der er ved at sende folderen ud med nyhedsbrevet. Møllernes bidrag til samfundet Nedenstående tabel viser møllernes totale produktion siden den 1. august Sparet forureningsudledning i gram ved produktion af én kwh vindkraft Københavns Energi Kuldioxid (CO 2 ) Svovldioxid (SO 2 ) Kvælstofilter (NO X ) ,318 0, ,304 0,91 Gns. 695,5 0,311 0,688 Mølle 4 Mølle 5 Mølle 6 Mølle 7 Budget Vind/Stat Mølle 4 Mølle 5 Mølle 6 Mølle 7 Total Vores 4 møller har herved samlet sparet samfundet for udledning af: tons CO 2, 13 tons SO 2, og 29 tons NO x, baseret på tallene fra nedenstående tabeller MWh MWh MWh MWh MWh Ved et forbrug på 2500 kwh/år for en lejlighed og 3700 kwh/år for et hus i Københavnsområdet har vi samtidig produceret el til mellem og boliger. Dertil skal lægges møllernes betydning som udstillingsvindue for dansk vindmølleindustri og dansk energipolitik. Vi har modtaget rigtig mange besøg og forespørgsler gennem årene, ligesom vi selv har ytret os i debatten fra tid til anden. Efter Middelgrunden blev opført, har det dog taget størstedelen af presset.

7 Lynettens Vindkraft I/S 7 I/S mødet Der blev afholdt I/S-møde den 22. marts Referatet er indsat sidst i Nyhedsbrevet. Vi minder om, at man altid kan orientere sig på vores hjemmeside. Har du ikke selv Internetforbindelse, kan du altid gå på biblioteket og få hjælp hertil. Efter mødet har vi konstitueret os som følger: Formand: Annette Drift: Jens Anker Medlemmer og hjemmeside: Jørn Kasserer: Kim Frederiksen, der blev afløst af Kasper pr. 1. juni. Økonomi: Hans Chr. Nyhedsbreve: Stefan og Kasper. Økonomi Første halvår af 2006 har Lynettens møller indtjent kr. til laugets kasse, hvilket desværre betyder, at vi ligger hele 25% under budget på produktionssiden. Vi har indtil videre været forskånet for de store skader bortset fra det gearhavari på mølle 6, der er berettet om i referatet fra I/S mødet. Vi har nu fået endelig en afregning for skaden, der viser, at vi kun kom til at betale selvrisikoen på kr., hvilket må siges at være heldigt sluppet ved et så alvorligt havari. Vi har fået udbetalt driftstabserstatning for manglende produktion pga. gearhavariet. En af de poster som har varieret en del fra år til år, er udsendelsesudgifterne. Med den faldende indtjening, har vi allerede ved I/S mødet varslet, at dette nyhedsbrev nok bliver det sidste ½-årlige nyhedsbrev. For fremtiden vil vi spare denne udsendelse og nøjes med ét årligt nyhedsbrev. Udbetaling september På I/S-mødet blev det vedtaget, at der i september udbetales 150 kr. pr. andel som et forskud på årets overskud. Trods årets dårlige resultat, har ledelsen valgt at udbetale det vedtagne acontobeløb, da vi i sidste ende kan regulere den manglende indtjening i forbindelse med udbetalingen efter næste I/S møde. Men vi må advare alle om, at hvis ikke vinden bliver bedre, så kan vi ikke nå en udbetaling på de forventede 300 kr./andel. Vi har yderligere den usikkerhed, at afregningsprisen fra august afhænger af markedsprisen for el. Husk at meddele ændringer i bank og kontonummer til Jørn Rasmussen, der administrerer medlemskartoteket. Se adresse og telefonnummer bagerst i nyhedsbrevet.

8 Lynettens Vindkraft I/S 8 Hvis du ikke modtager udbetalingen på din konto kan du enten kontakte Kasper på tlf eller på (se adresse bagerst). Produktion Parkproduktionen frem til 1. juli 2006 blev kun kwh mod budget , dvs. ca. 25% under budget. Årsagen er usædvanlig dårlig vind i perioden. På Sjælland har vinden således kun været 79,2 % af det normale i perioden januarmaj (Naturlig Energi). Sædvanligvis klarer vores møller sig bedre end statistikken giver udtryk for, men ikke i denne periode. Årsagen er formentlig mindre vind lokalt på Lynetten. Resultatet er nedenfor vist grafisk, hvor søjle nr. 5 Vind viser den produktion, som vi kunne forvente med den vind, der har været i Østsjælland, baseret på vindstatistikken fra Naturlig Energi, og en budgetteret årlig produktion på kwh. Forskellen mellem møllerne skyldes hovedsagelig vindforholdene, ikke tekniske problemer. Drift Olieniveauvagt: Der er ved halvårseftersynet i foråret monteret olieniveauvagt på alle 4 møller, således at møllen stopper, hvis olieniveauet i gearet bliver for lavt.

9 Lynettens Vindkraft I/S 9 Mølle 4: Den 6. og 7. maj var der 2 stop med: fejlcode 02 motor termisk overbelastet. En fejl som er speciel for vores park, fordi møllerne er placeret tættere end normalt anbefalet. Dette medfører under visse vindforhold kraftig belastning af krøjemotorerne. Vi kvitterede for fejlen via fjernovervågningen og kunne herefter starte møllen igen med fjernovervågningen. Mølle 5: Den 3. maj: Fejlcode 02 (se beskrivelse for mølle 4) Mølle 6: Den 5. og 6. januar: fejlcode 33 overproduktion på generator. Fejlen skyldes, at vingerne ikke er blevet rigtig justeret efter gearhavariet. Der blev derfor foretaget en ny justering den 17. januar, herunder monteret ekstra stall-lister den 19. januar. Vi håber hermed at max. produktion er justeret rigtig, men har ikke siden haft vindforhold, som kan bekræfte at vingerne er rigtigt justeret. Det kræver en østenvind med en hastighed på m/sek. i koldt vejr, som er det der normalt forårsager problemet. Mølle 7: Den 18. februar konstaterede vi, at møllen ofte stod stille pga.: fejlcode netfejl. En fejl, som vi før havde oplevet to gange i december Siemens Windpower måtte igen ud og se på det. De skiftede et multikabel hvorefter fejlen forsvandt. Den 1. juni fik vi meddelelsen: fejlcode 17 hydpumpe starter for tit. En fejl som vi nu og da ser. Årsagen er formentligt relæ prel (dårlige forbindelser i relækontakterne). Vi kvitterer for fejlen med fjernovervågningen og kunne dermed sætte møllen i drift igen. Kulturnatten Vindmølleindustrien sætter henover sommeren fokus på vind, vindkraft og industrien. Vi har i den forbindelse stillet vores møller til rådighed for dem på Kulturnatten den 13. oktober. Vi ved endnu ikke så meget om arrangementet, men man kan følge med på deres hjemmeside: Venteliste Lynettens Vindkraft administrerer en venteliste over personer, som ønsker at købe andele. Det meste salg og køb sker stadig imellem venner og familie. Vi har fortsat ca. 30 personer stående på ventelisten. Ventelisten fungerer på den måde, at vi sender navn, adresse og telefonnummer på 5 personer fra ventelisten til sælgeren, som selv står for det praktiske med hensyn til indgåelse af aftale. Efterfølgende skal Jørn underrettes om salg af andele ved, at køber returnerer den udfyldte og underskrevne salgsaftale.

10 Lynettens Vindkraft I/S 10 Adresser Formand: Annette Weibel Floor Ingemannsvej 1, Taastrup-Valby By, 2630 Taastrup Telefon, Drift: Jens Anker Hansen Rhodesiavej 2, 2770 Kastrup Telefon , mobiltelefon (arbejde) , Økonomi og kasserer: Hans Chr. Sørensen Buresø 4, Jørlunde Overdrev, 3550 Slangerup Telefon , mobiltelefon , kontor , Nyhedsbreve: Stefan Naef Skydebanegade 50 st.th., 1709 København V. Telefon mobiltelefon , Medlemskartotek og hjemmeside: Jørn Rasmussen Kongshvilebakken 18, 2800 Lyngby Telefon , Suppleant: Kim Birkholm Frederiksen Ægirsgade 16, 2.tv., 2200 København N Telefon , mobiltelefon , Suppleant: Kim Philip Fredensvej 23 A 2920 Charlottenlund Telefon , Suppleant, bogholder: Kasper Krog Gilbjerggade 1, 4. tv, 2200 København Mobiltelefon , Dette nummer er redigeret af Hans Chr. Sørensen og Stefan Naef

11 Lynettens Vindkraft I/S 11 Referat fra Interessentskabsmødet den 22. marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Ledelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2005 Driftsbudget for Indkomne forslag 6. Valg af ledelse 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat. Jørn Rasmussen bød velkommen til I/S mødet og beklagede vores formand Annette Floor ikke havde mulighed for at være tilstede pga. sygdom. Jørn Rasmussen præsenterede bestyrelsen. ad 1. Valg af dirigent: Hans Christian Sørensen blev valgt. Han konstaterede, at interessentskabsmødet var indvarslet korrekt, og at der var 20 stemmeberettigede deltagere tilstede. ad 2. Valg af referent og stemmetællere: Kasper Krog blev valgt som referent. ad 3. Ledelsens beretning: Jørn indledte beretningen, hvorefter den øvrige ledelse fortalte om deres respektive ansvarsområder. Jørn fortalte, at kun få andele blev handlet, og der er ca. 35 på venteliste til køb af andele. Jens Anker fortalte om driften af møllerne i Indsættelse af ny gearkasse i mølle 6 er den mest markante hændelse, som vi forventer forsikringen dækker. Efterfølgende er der bestilt niveaukontrol på samtlige møller. Vindmæssigt tegner 2006 indtil videre til at blive endnu værre end Der henvises i øvrigt til den udsendte beretning. Hans Christian berette at åbent hus og mølleklatring afholdes den 2. september i år. Der vil blive gjort noget særligt ud af det, da vi også kan fejre 10 jubilæum i lauget. Festlighederne vil evt. ske i samarbejde med E2/DONG (KE), hvis de er interesseret. Der vil komme yderligere information om arrangementet i nyhedsbrevet, der fremskyndes til juni. Det blev forslået fra en af andelshaverne, at vi også inviterede pressen til jubilæums arrangement, annoncerer i Naturlig Energi, samt at vi evt. forsøger at tiltrække sponsorer. Et forslag bestyrelsen stiller sig åben overfor og overvejer. Beretningen blev enstemmigt godkendt. ad 4. Fremlæggelse af regnskab for 2005 og budget for 2006: Kim gennemgik regnskabet. Ledelsen overvejer at placere en del af vores hensættelser i Langholt Invest, der skulle være godkendt af Finanstilsynet. Investeringsforeningen der kun investere i danske obligationer, giver erfaringsmæssigt et væsentligt højere afkast end banken (6,7% i 2005) Det vil være muligt at få pengene udbetalt med en måneds varsel. Vi har på nuværende tidspunkt 1,2 mio. i hensættelser, hvoraf noget dog skal være til rådighed for driften. Ledelsen vil inden endelig beslutning undersøge, hvorledes sikkerheden for en placering er i forhold til placeringen på en bankkonto.

12 Lynettens Vindkraft I/S 12 Ledelsen blev opfordret til også at tjekke, Alm. Brandt Bank og Nykredit i forsøget på at få en god indlånsrente. Det blev oplyst fra en af de fremmødte andelshavere at der manglede side 14 i det trykte regnskab. Ledelsen beklager fejlen og siden vil blive bragt i det kommende nyhedsbrev. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Kim gennemgik herefter budgettet for Afregningen falder til sommer, når lauget bliver 10 år, da vi herefter skal vi sælge strømmen på det markedsvilkår. Der er på nuværende tidspunkt kun muligt at sælge strømmen på det fri marked gennem to udbydere: VINDenergi Danmark (tidligere DV-energi) og Energinet.dk (tidligere Elkraft/Eltra). Ledelsen har besluttet at vælge VINDenergi Danmark, da det er en uafhængig aktør, som vi via Danmarks Vindmølleforening selv har været med til at stifte og har tegnet andele i. VINDenergi Danmark har sidste år endvidere udbetalt ca. 10% mere for strømmen end Energinet.dk. Sidste år var gennemsnitsprisen på markedet ca. 30 øre/kwh. Hertil kommer 10 øre/kwh for CO2 fri strøm. Den samlede pris kan dog ikke overstige 36 øre/kwh, hvis 10 øren skal modtages. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. ad 5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag. ad 6. Valg af ledelse: To medlemmer af ledelsen Stefan Naef og Jørn Rasmussen var på valg og genopstillede. Begge blev valgt uden modkandidater. Kim B Frederiksen, Kasper Krog og Kim Phillip genopstillede som suppleanter. Alle tre blev valgt. ad 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant: Erik Brandt (revisor) og Hans Christian Fink (revisorsuppleant) indvilgede i at genopstille. Begge blev genvalgt. ad 8. Eventuelt: Ledelsen overvejer at pga. økonomiske og resursemæssige årsager kun at udsende ét nyhedsbrev årligt (fra 2007). I den forbindelse vil man evt. nøjes med at trykke de væsentligste elementer i regnskabet og undlade Ledelses- og revisionspåtegningen samt noterne til regnskabet. Der blev spurgt til koncessionens varighed. Hans Christian informerede om at Københavns havn formentlig ikke er interesseret i at forlænge tilladelsen til møller på havnen, da man påtænker at bruge området til mindre erhvervsvirksomheder. Koncessionen til møllerne lyder på 22 år fra start. Interessentskabsmødet sluttede kl. 21, og Jørn takkede for god ro og orden. Referenter Dirigent dato: 25. marts 2006 dato: 25. marts 2006 Kasper Krog Hans Chr. Sørensen

Økonomi. Indhold. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetæller. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år

Økonomi. Indhold. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetæller. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2007 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2007

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev, november 2005 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N Indholdsfortegnelse: I/S MØDE... 1 ØKONOMI... 1 UDBETALING SEPTEMBER... 2 PRODUKTION... 2 DRIFTSFORSTYRRELSER...

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101

Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 INDHOLD: Indkaldelse til I/S-møde...1 Dagsorden for I/S-mødet...1 10 år med Lynettens Vindkraft...1

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2010 Teglholm Alle 9 B, 1.th. 2450 København SV SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Produktion over årene og indtægterne

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS 2014. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 23. april 2008 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2007 produceret 3.876.670 kwh. Det er dermed produktionsmæssig det

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til I/S møde. Beretning 2004. Indhold. Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde

Indkaldelse til I/S møde. Beretning 2004. Indhold. Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde Lynettens Vindkraft 1 Lynettens Vindkraft I/S Høgholtvej 22-2. th. 2720 Vanløse SE Nr. 1866 1101 Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.00 Mødet finder sted

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 22. april 2009 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2008 produceret 3.432.681 kwh. Vindmæssigt er vi dermed tilbage på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 12, MARTS 2012 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde. Dagsorden for I/S-mødet

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde. Dagsorden for I/S-mødet Februar 2017 Lynettens Vindkraft I/S Rhodesiavej 2 2770 Kastrup SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet Budget for år

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB)

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 1: Navn og hjemsted. 1. lnteressentskabets navn er Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 2. VÅB's hjemsted er Århus Kommune. 2: Formål. 1. VÅB's formål er at medvirke

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Referat Dato: 19-03-2013 Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det udsendte regnskab for 2012 til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2012 Teglholm Alle 9 B, 1.th. 2450 København SV SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2012

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til andelshaverne med nogle

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Vedtægter for Vestegnens Vedvarende Elværk I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Interessentskabets navn er Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2014 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere