Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde"

Transkript

1 Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th København N SE Nr Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration Indberetning til Skattemyndigheder Åbent hus 16. juni 2013 Abonnement Naturlig Energi Regnskab 2012 og budget 2013 Produktion og drift Referat af I/S møde den 19. marts 2012 Prisen for el Prøvestenen Vindstød Fremtiden for Lynettens vindmøller Adresser for ledelsen Skema til selvangivelsen Indkaldelse til I/S-møde Lynettens ordinære interessentskabsmøde afholdes mandag den 18. marts 2013 kl i Indre By Medborgerhus, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1. sal, 1359, København K.. Dagsorden for I/S-mødet 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2012 Driftsbudget for Indkomne forslag 6. Valg af ledelse: 3 medlemmer (Kim Frederiksen, Jens Anker Hansen, Hans Chr. Sørensen) og 2 suppleanter (Alena Løvenfeldt, Knud Johnsen) er på valg. 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter I 2012 har vi igen været i stand til at udbetale mere end budgetteret. Årsagerne hertil er, at vi igen - lidt forsigtigt - budgetterede med indtægterne fra 90% af et normal vindårs produktion. Når resultatet for 2012 ender med at være 37% over budgettet, så skyldes det at produktionen endte med at være på 96% af et normal år samt at vedligeholdelsesomkostningerne igen er bragt ned på et mere fornuftigt leje end vi har set de seneste år. Vi tillægger bl.a. dette, at vi er gået tilbage til Siemens som service operatør. Der er endvidere sket en efterbetaling af el for året 2011, hvor en af DONG Energys målere ikke fungerede i en periode. Prisen for el har ikke været noget at råbe hurra for godt 33 øre/kwh, som det fremgår af et senere afsnit. Vinden i 2012 har for Sjælland været 95% af et normal år. Det betyder, at vi ligget lidt over, hvad der kan forventes. Udbetaling af overskud Resultatet er bedre end Hvor vi for 2011 kunne udbetale 243 kr. pr. andel, foreslår ledelsen til generalforsamlingen, at vi for 2012 udbetaler 280 kr. I forhold til det budgetterede udbetaling på 206 kr. er resultatet meget tilfredsstillende. Der er allerede udbetalt 100 kr. i september Den resterende del, 180 kr. pr. andel, vil blive udbetalt i perioden 25. til 27. marts Herefter kan der gå et par dage før pengene er på din konto.

2 Lynettens Vindkraft 2 februar 2013 Er der ændringer i din adresse eller dine bankoplysninger bedes du hurtigst muligt kontakte Jørn Rasmussen og meddele de nye oplysninger. Hvis du ikke modtager udbetalingen på din konto, skal du også kontakte Jørn Rasmussen så vil vi straks sætte en eftersøgning i gang! Se kontaktoplysninger bagerst i nyhedsbrevet. Regnskabet kan hentes på nettet Vi har i år valgt ikke at medsende det fulde regnskab. Det kan downloades fra vor hjemmeside Til I/S mødet medbringes et sæt regnskaber. Budget for år 2013 Indtægterne for år 2013 er sat som i budgettet for 2012 dvs. vi budgetter el-produktionen som 90% af et normalt vindår. Vi skal også i 2013 sælge strømmen på det frie marked, og vi budgetterer med 0,34 kr/kwh som er lidt over middelprisen i 2012; se senere afsnit om priser. Vi antager, at produktionen fordeler sig ligeligt i 1. og 2. halvår, hvilket har vist sig at være rimeligt de seneste års lave vind niveau taget i betragtning. Det giver en forventet indtægt fra elsalg på 3,9 mil. kwh á 34 øre/kwh; i alt 1,322 mil. kr. Vi fastholder i store træk omkostningsniveauet til drift af møllerne fra 2012, bortset fra, at vi forsigtigt antager omkostninger til vedligeholdelse på kr. Budgettet lægger op til et overskud på kr. efter service- og administrationsomkostninger. Derfor forventes en udbetaling på 225 kr. pr. andel, med en a conto udbetaling på kr. 100 i september måned. Sidstnævnte sker dog i tilfælde af normale driftsforhold da det er en forudsætning, at der er optjent tilstrækkeligt til at udbetale beløbet. Medlemsadministration Vi er pr. 1. januar 2013 præcis 903 andelshavere. Salg af andele ligger meget stille. De fleste salg af andele foregår mellem familiemedlemmer og i vennekredse. Ventelisten er på 30 personer. Er Du interesseret i at købe andele i Lynettens Vindkraft skal du henvende dig til Jørn Rasmussen. Når man er kommet på ventelisten, skal man forvente, at der kan gå flere år inden man bliver tilbudt andele. Alt afhænger selvfølgelig af, hvor meget salg af andele der vil være i fremtiden. Indberetning til skattemyndigheder Vi har nu færre end 10 andelshavere, der har valgt at lade sig beskatte efter erhvervsmæssige regler. Vi skal derfor ikke længere indberette disse personer og virksomheder til anpartskontrolsystemet under Skat. Vi har i februar 2012 afmeldt ordningen overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For alle medlemmer (også de der benytter den skematiske regel) har vi som hidtil indsendt en samlet liste, udelukkende med navn, adresse og antal andele til Skat. Abonnement på Naturlig Energi Lynettens Vindkraft er medlem af Danmarks Vindmølleforening. Igennem Lynettens Vindkraft kan du også blive personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, og modtage månedsbladet Naturlig Energi. Dette medlemskab koster 293,75 kr. inkl. moms om året. Vil du være personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, uden at modtage bladet, koster det 50 kr. inkl. moms om året. Indmeldelse foregår gennem Medlemsadministrationen: Jørn Rasmussen. Vi har hidtil trukket udgifterne til Naturlig Energi fra de omhandlede medlemmers udbetalinger. Men med de mindre udbetalinger er det for nogle af disse medlemmer svært at dække udgiften til abonnementet. Vi vil derfor fremover sende en opkrævning til de medlemmer, som abonnerer på Naturlig Energi.

3 Lynettens Vindkraft 3 februar 2013 Regnskab 2012 (før afskrivning/eksordinære poster) og budget Budget Regnskab % af budget Budget 2013 Driftsindtægter: Elsalg MWh* % Andre indtægter I alt % Driftsudgifter: Drift af møllepark Serviceaftale % Vedligeholdelse og reparation % Drift, el mm % Honorar tilsyn møller % I alt % Administration Kontor, gebyr og porto ledelsen % Telefon og hjemmeside % Møder og kørsel % Nyhedsbrev - alle udgifter % Revision % Bogholder, advokat, konsulent % Forsikring % Kontingenter % Gebyrindtægt Diverse % I alt % Renter/Finansielle indtægter Renteindtægter % Renteudgifter, gebyrer % 0 I alt % Henlæggelser Henlagt til vedligehold % 0 I alt % 0 Resultat før afskrivninger % Udbetaling til medlemmer % pr. andel % 225 a'conto september Overførsel næste år *Afregnet med DONG Energy. Tal næste side er baseret på el-målerne i møllen, hvilket giver MWh I afregning for el er indregnet efterregulering for året 2011.

4 Lynettens Vindkraft 4 februar 2013 Produktion kwh Lynetten 2012 Mølle 4 Mølle 5 Mølle 6 Mølle 7 Vind Budget Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Mølle Mølle Mølle Mølle Vind Budget Produktion 2012 Parkproduktionen frem til og med den 31. december 2012 er på MWh, hvilket er 96 % af budgettet på MWh. Vinden for Sjælland var 95,1 % af et normalt år. På figuren er vist produktionen måned for måned året igennem. Søjle 5 Vind viser den produktion, som vi kunne forvente med den vind, der har været på Sjælland, baseret på vindstatistikken gengivet i Naturlig Energi ( og en budgetteret produktion på MWh. Drift generelt Vi er nu kommet ind i normal gænge igen, efter vi har fået Siemens tilbage som Service leverandør. Boltene i krøjegearene er stoppet med at knække, lidt mærkeligt for krøjesystemet kommer stadig i hård belastning, når møllen står delvis i læ af en foranstående mølle. Lad os håbe den gode trend fortsætter. Strange Skriver - teknisk konsulent i Dansk Vindmølleforening har tjekket oliefiltrene. Ifølge hans rapport er der ikke noget unormalt slid i vore gearkasser. Samarbejdet med Siemens Windpower Det foregår i en god atmosfære præget af gensidig respekt, tillid og god vilje til at holde vore møller i fin form. Montørerne i vogn 16 (stationeret i Brøndby) er flinke og dygtige. Dog er de også præget af, at Siemens er blevet en stor organisation, og vi er blevet en lille kunde. Hvis en 3,6 MW mølle er fejlramt, ser de på den før de kommer til os. Men vi snakker godt sammen, også når der er noget, der ikke går lige efter bogen. Drift for specialister: Mølle 4: Den 23. maj var vi ude og vise møller frem for en delegation fra Østrig. Da Jørn drejede på knappen for at åbne lugerne, skete der ikke noget. Jørn sendte de ivrige østrigere, som havde været på vej op i mølle 4 over til Jens Anker i mølle 5. Efterfølgende diskuterede vi, om vi skulle tilkalde Siemens. Vi blev enige om at afvente, at de alligevel skulle derud. På Store Mølledag den 17. juni var Jens Anker sammen med Kim ude at vise mølle frem for nogle af andelshaverne. Vi besluttede igen at prøve mølle 4. Jens Anker klatrede op og åbne-

5 Lynettens Vindkraft 5 februar 2013 de lugerne helt normalt, men da gæsterne var på vej ned og Jens Anker skulle lukke lugerne skete der ikke noget. Han kontaktede Siemens teknik assistance, og de prøvede flere ting, men lugerne ville ikke lukke. Mandag kom Siemens vogn 16, som konstaterede, at den ene lugecylinder havde sat sig fast og skulle udskiftes. Desværre havde de ikke lige en lugecylinder i bilen. Men Siemens service bil fra Lolland havde en luge cylinder, og den optimale måde at løse den opgave på, var at lade dem tage over. De kom den 19. juni samtidig med, at vi havde gæster fra USA. Gæsterne oplevede derved at se møllen blive repareret inden de fik lov at klatre op, så det blev en ekstra oplevelse for dem. De blev naturligvis noget forsinkede, hvilket Jens Anker ringede til turoperatøren State of Green og beklagede. Det havde de imidlertid allerede fundet ud af, men det gjorde ikke noget, for dagens højdepunkt var besøget hos os. Lørdag den 22. september fik vi alarm: 02 motor termisk udkoblet. Fejlen kunne ikke resættes med fjernovervågningen, så Jens Anker besluttede at tage ud at se på det. Det viste sig at være et relæ, som var trippet. Herefter var møllen fejlfri, men den gik ikke i drift, da der var vindstille. Da der kom lidt vind, fik vi igen alarm 02. Derefter blev Siemens tilkaldt. De konstaterede, at blæsermotoren var defekt og skulle udskiftes. Den blev bestilt fra Siemens lager. Lidt senere blev Jens Anker ringet op fra Siemens lager, om de skulle sende den med kurér, så vi kunne have den klar til montering næste morgen? Det ville koste ca kr.. Alternativt ville Siemens først være klar til at montere den onsdag. Da en 600 kw mølle ikke normalt kan producere strøm for kr. på et par dage, valgte vi derfor en normal forsendelse. Da montøren skulle demontere blæseren, fra den defekte motor, måtte han tage kraftig fat. Blæseren havde sat sig rigtig godt fast og motoren gik i stykker under demontering. En ny måtte derfor bestilles med normal levering, inden møllen kunne sættes i drift igen. Mølle 5: Den 7. juli fik vi alarm: forsøgt krøjning over max tid. Dette er en alarm, vi normalt får, når vindfanen er blevet overiset og har sat sig fast. Det kan jo ikke være årsagen i juli måned. Fejlen kom efter længere tids vindstille. Jens Anker antog, det har været en edderkop, der har spundet sit spind, således at det har holdt vindfanen fast. Da der blev kvitteret for fejlen med fjernovervågningen, gik møllen i drift igen. Så det var nok ikke helt galt gættet. Ved 16 års eftersynet konstaterede Siemens, at krøjebremsebakkerne var meget slidte. De blev efterfølgende skiftet den 15. november. Den 9. og 15. december fik vi alarm: vibrationsføler aktiveret. Der faldt islag på det tidspunkter, og en varme front var på vej ind over Danmark. Efter ca. 3 timer var temperaturen steget til + grader, og Jens Anker kvitterede for fejlen. Møllen gik i drift igen. Mølle 6: Den 27. og 29. januar samt den 7. marts fik vi alarm: overproduktion. Dette er en alarm, som vi kan få i koldt vejr, hvor der er mere energi i luften (højere massefylde af luften). Forsikringen kræver, at styringen stopper møllen, hvis effekten overstiger mere en 10 % af generatorens mærkeeffekt på 600 kw i 10 min. Efter en times tid resatte Jens Anker fejlen via fjernovervågningen, og møllen gik i drift igen. Den 30. marts og 2. maj fik vi alarm: motor termisk udkoblet. Som anført ovenfor skyldes det typisk, at krøjesystemet har været overbelastet. Årsagen var, at mølle 6 ved den aktuelle vindretning stod delvist i læ af mølle 7. Efter en times tid kvitterede Jens Anker for fejlen, og møllen gik i drift igen. Den 7. juli fik vi alarm: forsøgt krøjning over max tid. Blev løst som ved mølle 5. Den 30. juli fik vi alarm: motor termisk udkoblet. Fejlen kunne ikke resættes med fjernovervågningen, og Siemens blev tilkaldt. De konstaterede. at det var relæet for pumpens offline filter, der var trippet. De kunne imidlertid ikke finde nogen fejl, så relæet blev resat og møllen gik i gang. Fejlen har ikke været der siden. Den 9. og 15. december fik vi alarm: vibrationsføler aktiveret. Samme problem med islag som ved mølle 5. Mølle 7: Den 4. juli fik vi alarm: motor termisk udkoblet. Vi kunne ikke resættes med fjernovervågningen, og Siemens blev tilkaldt. De fandt relæet for pumpens offline filter trippet, resatte relæet, men kunne ikke umiddelbart konstatere årsa-

6 Lynettens Vindkraft 6 februar 2013 gen. Efter nogle timer kom fejlen igen, og dagen efter kom de så og skiftede motoren. Den 3. januar 2013 fik vi alarm: motor termisk udkoblet. Siemens blev tilkaldt og fandt relæet for pumpens offline filter trippet. Relæet blev resat, men ingen fejl fundet. Møllen har efterfølgende kørt mere en 3 uger uden fejl. Åbent hus 16. juni 2013 I år er der igen mølleklatring den 3. søndag i juni, dvs. den 16. juni 2013 kl Tilmelding skal ske på til Jørn på eller på telefon: Møder du op uden tilmelding risikerer du, at der ikke er nogen ved møllen. Vi har i år valgt at gøre det på samme måde som sidste år, da besøgstallet de seneste år har været meget lavt. Medlemmerne er, som altid, velkomne til at tage familie og venner med på besøg i møllerne. Af sikkerhedshensyn kan vi desværre ikke tillade børn under 12 år at kravle i møllerne. For personer på 12 år og derover gælder, at klatring i møllerne sker på eget ansvar. Der skal skrives under på en blanket om ansvarsfraskrivelse inden opstigning kan påbegyndes. Særlige arrangementer Besøg i møllerne på andre dage end Store Mølledag kan arrangeres ved kontakt til ledelsen. Retningslinjerne for opstigning i møllerne er de samme som beskrevet ovenfor. Ledelsen forbeholder sig i øvrigt ret til - efter et konkret skøn - at opkræve 400,- kr. i timen for denne ydelse svarende til en af vore vindmøllers maksimalproduktion. Derved mister lauget ikke indtægter ved fremvisning af møllerne. Hertil kommer ofte betaling for tabt arbejdstid, typisk 400 kr. /time pr. mølle. Referat fra Interessentskabsmødet den 19. marts Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2011 Driftsbudget for Indkomne forslag 6. Valg af ledelse: 2 medlemmer og 2 suppleanter er på valg. 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent Kim Birkholm Frederiksen blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt. 18 interessenter var fremmødt. 2. Valg af referent og stemmetæller Sussanne Blegaa blev valgt til referent. 3. Ledelsens beretning fra det forgangne år. Formanden konstaterede, at samarbejdet i bestyrelsen stadig fungerer godt. Formanden gav herefter ordet til de bestyrelsesmedlemmer, som har særlige ansvarsområder. Ledelsens beretning er aftrykt i Nyhedsbrevet fra februar Spm. Kender man pris på andelene? Jørn Rasmussen: Nej, men man kan se den indre værdi ud fra regnskabet. Spm. Hvornår skal møllerne skrottes? Jørn: Vi vil forhandle med havnen om at forlænge retten til at have møllerne stående med op til ti år. Jørn: Der har ikke kunnet udbetales til en række andelshavere, som havde konti i Amagerbanken. Vi håber, at de pågældende andelshavere vil reagere. Spm: Hvorfor gik man i sin tid over til Danservice? Hans Chr. Sørensen: Kontrakten med Siemens er 50% dyrere, men pga. bedre service ser det ud til at kunne betale sig at være gået tilbage til Siemens. Spm. Hvad er Vindstød? Hans Chr: Vindstød sælger vindproduceret el, det er ret billigt. Spm. Modstrøm sælger el, men det er billigere end Vindstød. Spm. Hvorfor siger man, at den strøm, der kommer ud af kontakten, er vindproduceret?

7 Lynettens Vindkraft 7 februar 2013 Hans Chr.: Man har sikkerhed for at de ikke sælger mere el, end der produceres fra vind i Danmark. Det meste af prisen på el er afgifter, og det meste af afgifterne går ind i den store statskasse. Kun en lille del af afgifterne går til PSO, støtte til vindproduceret el. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af - Revideret regnskab - Driftsbudget for 2011 Hans Chr. gennemgik regnskabet for 2011, som ligger på hjemmesiden. Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden. De kritiske revisorer har ikke haft mulighed for at kommentere regnskabet pga problemer med postvæsenet. De vil kommentere regnskabet inden for de næste 14 dage. Spm. Kunne man få den samme fordelagtige afregning på Lynettens el, som man får for solceller på taget. Hans Chr.: Nej, det regner jeg ikke med. Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 243 kr. pr. andel som det fulde udbytte for Budgettet forudsætter elpris på 34 øre/kwh. For øjeblikket er elpriserne meget lave, 24 øre/kwh pga den milde vinter, som har givet store vandreservoirer i Sverige. Men vi får 10 øre i tilskud til de 24 øre, så det bliver 34 øre /kwh. Enkelte andre 600 kw-møller har fået skiftet gear, så det kan ikke udelukkes, at det også kan blive nødvendigt på Lynetten. Spm. Hvad koster en gear-reparation? Jens Anker Hansen: Mindst kr. Jørn: Vi har jo også afsat 1.2 millioner kr. til den slags. Budgettet for 2012 blev enstemmigt godkendt. 5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. Jørn Rasmussen og Sussanne Blegaa blev valgt til ledelsen uden modkandidater. Alena Løvenfeldt blev valgt til suppleant uden modkandidater. Knud Johnsen blev valgt som 2. suppleant. 6. Valg af intern revisor og revisor suppleant. Erik Brandt blev genvalgt som intern revisor uden modkandidater. Hans Christian Fink blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater. 7. Eventuelt. Kim: Vi vil gå i dialog med havnen om forlængelse af kontrakten med et vist antal år, 5-10 år. Spm.: Hvem ejer fundamenterne? Hans Chr.: Det gør vi. På Middelgrunden vurderer man, at fundamenter og tårn kan holde i 50 år. Spm.: Hvor lang tid kan møllerne holde? Hans Chr.: I vindmølleforeningen er der lavet aftale med Vestas og Siemens om ikke at smide reservedele væk svarende til 30 års levetid for 600 kw-møllerne. Spm.: Man kunne måske i princippet sætte mere effektive vinger på møllerne. Spm.: Hvad vil en aftale forlængelse med havnen koste? Svar: De første 22 år har kostet kr. pr. mølle. En evt. forlængelse vil nok blive dyrere. Spm.: Er en forlængelsesaftale forbundet med DONG-møllerne? Svar: DONG-møllerne står på grunde med forskellige kontraktperioder. Hans Chr.: Tidligere var holdningen, at man ville bruge grunden til let industri, men disse planer er tilsyneladende forladt. Interessentskabsmødet sluttede kl og Kim takkede for et godt møde. 19 marts 2012 Signeret: Referent: Sussanne Blegaa Dirigent: Kim Birkholm Frederiksen 6. Valg af ledelse

8 Lynettens Vindkraft 8 februar 2013 Prisen for el Som de fleste ved, afregnes vi for den producerede el via selskabet vindenergi.dk. Dette selskab, som vi er andelshaver i, handler vor produktion på Nordpol, som er børsen for el i de nordiske lande. Man kan via energinet.dk fastlåse sin pris over kortere eller længere perioder; alternativt kan man blot få afregning, som prisen nu har været hen over året. Det har normalt ikke kunnet betale sig øst for Storebælt at fastlåse prisen f.eks. kvartalsvis. År 2012 har imidlertid vist, at der er situationer, hvor det kunne have betalt sig at sikre prisen ved forud at binde sig til en fast pris også øst for Storebælt. I 2012 kunne vi formodentligt have tjent 7-8 øre/kwh mere, som det fremgår af nedenstående figur. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Fig 1. Merpriseni øre/kwh for kvartalsvis binding af el-afregningsprisen i forhold til spot-prisen fra april 2011 til december 2012 øst for Storebælt. Årsagen til denne situation er, at prisen på elmarkedet siden sommeren 2011 har været for nedadgående. Dette skyldes dels en mindre efterspørgsel efter el i industrien, men først og fremmest, at der har været meget vand i de norske og svenske reservoir bag vandkraftværkernes dæmninger sammenholdt med en sen vinter. Når først det bliver koldt, stiger efterspørgslen efter el i specielt Norge og Sverige, og samtidigt stopper tilførslen af regn til vandkraftværkerne. I ledelsen har vi hidtil været af den opfattelse, at det ikke var værd at interessere sig for at låse afregningsprisen fast. Det er vi nok nødt til at tage op til revurdering efter 2012 har vist, hvor meget vi kunne have tjent mere, hvis vi havde låst prisen fast kvartal for kvartal. Situationen lige efter julen 2012, hvor vi to dage i træk havde negative el-priser på op til 1,49 kr/kwh forstærker en sådan strategi, da man undgår de negative priser ved at fastlåse prisen. Vi fik fratrukket kr. i afregningen for december af denne årsag. Mekanismen ved at fastlåse er, at man senest den sidste dag i det forudgående kvartal (altså 28. december for at låse prisen i 2. kvartal) skal låse sin pris fast. På det tidspunkt har man næppe mange muligheder for at forudse hvordan vejret udvikler sig og ligeså industriens efterspørgsel. Så man kan sige at det mere er en forsikringspræmie man betaler, hvis det ikke kunne have betalt sig. Budgetmæssigt har det de seneste år ikke været så vanskeligt at gætte på afregningsprisen for el.

9 Lynettens Vindkraft 9 februar 2013 I 2011 var den for Lynettens Vindkraft godt 34 øre/kwh, og sidste år har den været ca. 33 øre/kwh. Når der ikke er den store usikkerhed ved budgetlægningen er det fordi, vi når elprisen er under 26 øre/kwh opnår et tillæg på 10 øre/kwh. Dette tillæg nedtrappes til 0, når vi når 36 øre/kwh. Så længe elprisen ikke når for langt under de 26 øre/kwh, så ender prisen typisk omkrig de øre/kwh taget hen over året. I 2012 har det imidlertid været muligt at score en ekstra gevinst ved at fastlåse prisen, som anført ovenfor. Skulle el-prisen stige i de kommende år, så resulterer en strategi med at låse prisen fast derimod i et tab. Fig 2: Forskellen mellem afregningspris på el-børsen er her en øre/kwh højere for el-børsen end ved fastlåsning. Fig 3: Forskellen mellem afregningspris på el-børsen er her et kvartal senere 13 øre/kwh lavere for el-børsen end ved fastlåsning.

10 Lynettens Vindkraft 10 februar 2013 Nogle af Jer har måske tilsluttet sig aftaler med Vindstød, Modstrøm eller den lokale eldistributør. Frem til 5. februar 2013 kunne I fastlåse elprisen til ca. 37 øre/kwh (ekskl. moms). Vi kunne den 28. december have fastlåst afregningsprisen for kvartal 2013 på ca. 28 øre/kwh. Hvordan hænger det nu sammen? Forskellen skyldes, at når du skal købe el, så skal der indregnes værdien af samtlige støtteordninger (PSO bidraget), hvilket er ca. 8-9 øre/kwh + lidt fortjeneste til selskabet. PSO bidraget er en kombination af de 10 øre/kwh vi modtager afhængig af elprisen og det bidrag som nye møller modtager de første år, f.eks. for Hvidovre 25 øre/kwh oven i markedsprisen samt andre støtteordninger f.eks. til forskning. Kilder: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Fig 4: Prisen i øre/kwh for el på spot-markedet i Øst Danmark i Gennemsnit 24,8 øre/kwh. Prøvestenens Vindmøllelaug Medlemmer fra ledelsen er gået ind i opstart af et nyt vindmøllelaug: Prøvestenens Vindmøller. Projektet er startet af HOFOR (tidligere Københavns Energi (KE), som jo også i sin tid var med i gennemførelsen af Lynettens møller. I 2003 solgte KE deres vindmølleaktiviteter til DONG Energy. I 2010 vedtog Københavns Kommune en klimaplan, der skal gøre kommunen CO 2 neutral i HOFOR har i den forbindelse fået til opgave at etablere flere nye vindmølleparker. Prøvestenen er en af disse. Det er vedtaget at opstille 3 møller med en tårnhøjde på ca. 80 meter (115 meter til vingetip, begrænset hertil af hensyn til Lufthavnen) højde ved volden ud mod Amager Strandpark. Hver af møllerne får en årlig produktion på ca. 5 mil. kwh. Det nye laug er forankret i lokalområdet med en formand (Lasse Rossen) fra Miljøpunkt Amager. Planen er, at én af de 3 møller skal ejes af lauget, i alt ca andele. Samarbejdet foregår på samme konstruktive måde, som da vi etablerede Lynetten, Middelgrunden og Hvidovre vindmøllelaug. Den eneste ændring er, at det formelt her er HOFOR, der alene står for opførelsen.

11 Lynettens Vindkraft 11 februar 2013 Hvis du er interesseret i at få mere information kan du enten skrive til eller holde øje med laugets hjemmesiden På findes en omtale. Vær opmærksom på at beboere i en afstand af 4½ km fra opstillingsstedet vil have prioritet til andele, hvorefter borgere i København kommer med anden prioritet. Vindstød Vi har ligesom sidste år vedlagt en folder fra Vindstød, der er ejet af vindenergi.dk. Vi er selv medejere af selskabet vindenergi.dk, der sælger vor el på spotmarkedet, hvorfor vi mener, det er en fordel for os, at så mange som muligt støtter op om Vindstød. Folderen er betalt af Vindstød, så vi har ikke haft udgifter forbundet med udsendelsen. Fremtiden for Lynettens vindmøller Københavns Kommune har den 20. september vedtaget en kommuneplan, der giver mulighed for at opføre 3-4 store møller på det område, hvor Lynettens Vindmøller står i dag. I ledelsen er vi gået i dialog om et fælles projekt med HOFOR (Københavns Energi), der gerne vil stå som bygherre for de nye møller. Projektet skal ses som del i kommunens klimaplan. De nye møller vil blive væsentlig større end de nuværende 7 møller, og således resulterer i en større el-produktion. Et sådan projekt er ikke helt let at gennemføre, da HOFOR som bekendt ikke selv er ejer af de eksisterende møller. Herudover kommer at møllerne står på to forskellige ejeres jord (Rensningsselskabet (2 møller) og Havnen (5 møller), og at de af samme årsag har forskellig levetid for deres lejemål. Vor lejekontrakt udløber Slutteligt har kommunen vedtaget, at den gamle B&W grund skal udlægges som boligområde fra omkring Dette indebærer, at møllerne ikke kan stå for tæt på B&W grunden. Når ledelsen hører mere vil vi naturligvis indkalde til et møde. Vi har i foråret bedt Danmarks Vindmølleforening give os et bud på, hvad møllerne er værd alt afhængig af, hvornår de nedtages. Det er hensigten at alle, der i dag har andele i Lynettens Vindkraft, skal have mulighed for at købe et tilsvarende antal andele i det nye laug. Formelt kan naturligvis intet foretages, før et I/S møde har vedtage dette. I øjeblikket regner vi med en tidshorisont på mindst 2-3 år før der kan stå nye møller på området. Adresser for ledelsen Formand Kim Birkholm Frederiksen Læssøesgade 9, 3.th., 2200 Kbh N Mobiltelefon , Drift Jens Anker Hansen Rhodesiavej 2, 2770 Kastrup Telefon , mobiltelefon , Økonomi Hans Chr. Sørensen Buresø 4, Jørlunde Overdrev, 3550 Slangerup Telefon , mobil , kontor , Medlemskartotek og hjemmeside Jørn Rasmussen Kongshvilebakken 18, 2800 Lyngby Telefon , Ledelsesmedlem Sussanne Blegaa Bispebjerg Park Alle 25, 2400 København NV Telefon , mobil Suppleanter Alena Løvenfeldt Lyneborggade 16, 2.tv., 2300 København S Telefon , mobil Knud Johnsen Kastelsvej 10, 5.th., 2100 København Ø Telefon Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af Hans Chr. Sørensen Hjemmeside:

12 Lynettens Vindkraft 12 februar 2013 Lynettens Vindkraft I/S Læssøesgade 9, 3.th København N SE-nr: Skema til selvangivelsen for 2012 Kan kun anvendes ved den simple metode, hvor der ikke ejes andele i andre vindmøllelaug. Uddybning findes i regnskabet udsendt i forbindelse med interessentskabsmødet. Telefon til H. C. Sørensen: Nøgletal: Elsalg pr. andel (inkl. renter): 404 kr. Personlig indkomst: (1). Andele á kr kr. (2) Minus bundfradrag maksimalt 7000 kr kr. (3) I alt (skriv 0, hvis negativ)... kr. (4) Minus nedslag 40 % af (3) kr. (5) Under Personlig indkomst anføres: kr. (almindelig selvangivelse, punkt 20) Renteindtægter: Renteindtægter opgives ikke længere, er indregnet i el-salg. Dette skema kan udfyldt vedlægges selvangivelsen Navn: CPR-nr...

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Økonomi. Indhold. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetæller. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år

Økonomi. Indhold. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetæller. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2007 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2007

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde. Dagsorden for I/S-mødet

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde. Dagsorden for I/S-mødet Februar 2017 Lynettens Vindkraft I/S Rhodesiavej 2 2770 Kastrup SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet Budget for år

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2010 Teglholm Alle 9 B, 1.th. 2450 København SV SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Produktion over årene og indtægterne

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2016 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Formanden siger tak for godt samarbejde Økonomi

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev, november 2005 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N Indholdsfortegnelse: I/S MØDE... 1 ØKONOMI... 1 UDBETALING SEPTEMBER... 2 PRODUKTION... 2 DRIFTSFORSTYRRELSER...

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2012 Teglholm Alle 9 B, 1.th. 2450 København SV SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2012

Læs mere

Indkaldelse til I/S møde. Beretning 2004. Indhold. Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde

Indkaldelse til I/S møde. Beretning 2004. Indhold. Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde Lynettens Vindkraft 1 Lynettens Vindkraft I/S Høgholtvej 22-2. th. 2720 Vanløse SE Nr. 1866 1101 Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.00 Mødet finder sted

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101

Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 INDHOLD: Indkaldelse til I/S-møde...1 Dagsorden for I/S-mødet...1 10 år med Lynettens Vindkraft...1

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS 2014. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 12, MARTS 2012 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2013

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2013 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2013 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O EBO Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2012

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2012 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2012 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til andelshaverne med nogle

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 22. april 2009 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2008 produceret 3.432.681 kwh. Vindmæssigt er vi dermed tilbage på

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 24. september 2015 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 24. september 2015 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 24. september 2015 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2012 til 31.05.2013 Regnskab og budget. Året 2012/2013 sluttede med et overskud på kr. 250.153,-hvilket er kr. 200.153,-mere end budgetteret. Af store poster kan

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. 2009 Året har som

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2011 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 10. ordinære generalforsamling lørdag den 18. april 2009

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 10. ordinære generalforsamling lørdag den 18. april 2009 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 1. ordinære generalforsamling lørdag den 18. april 29 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Dagsorden er: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere